Gebruiksaanwijzing Horloge model 3179

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing Horloge model 3179"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing Horoge mode 3179 Kennismaken met het horoge Gefeiciteerd met de aanschaf van uw CASIO-horoge. Om het meeste profijt van uw horoge te kunnen hebben, is het beangrijk dat u deze handeiding zorgvudig eest. Zorg dat het horoge steeds aan fe icht is bootgested Fe icht De eektriciteit die wordt opgewekt door de zonnece van het horoge wordt opgesagen in een opaadbare batterij. As u Zonnece het horoge ergens gebruikt of aat iggen waar het niet wordt bootgested aan zonicht, raakt de batterij angzaam eeg. Zorg dat het horoge zo vee mogeijk aan icht wordt bootgested. As u het horoge niet aan u pos draagt, positioneer de wijzerpaat dan zo dat hij naar een ichtbron gericht is. Probeer het horoge zo vee mogeijk uit uw mouw te houden. Het horoge wordt aanzienijk minder sne opgeaden as de wijzerpaat gedeeteijk bedekt is. Het horoge bijft werken, ook wanneer het niet aan icht is bootgested. As u het horoge in het donker aat iggen, kan de batterij eeg raken. Dit heeft tot gevog dat bepaade functies niet meer zuen werken. As de batterij heemaa eeg is, moet u na het opaden de horoge-insteingen opnieuw uitvoeren. Om ervoor te zorgen dat het horoge normaa functioneert, moet u het horoge zo vee mogeijk aan icht bootsteen. Het niveau waarop sommige functies niet anger werken, is afhankeijk van het mode horoge. Door veevudig gebruik van de dispayverichting kan de batterij sneer eeg raken en moet hij eerder opgeaden worden. De vogende richtijnen geven u een idee hoe ang het horoge moet opaden na een enkee verichtingshandeing. Ongeveer vijf minuten bootsteing aan fe zonicht dat door een raam vat Ongeveer acht uur bootsteing aan fuorescerend icht binnenshuis Lees Stroomvoorziening voor beangrijke informatie over het bootsteen van het horoge aan fe icht. As de dispay van het horoge eeg is... As de dispay van het horoge eeg is, betekent dit dat de Energiebesparingsfunctie de dispay heeft uitgeschaked om energie te sparen. Zie Energiebesparingsfunctie voor meer informatie. NB: CASIO COMPUTER CO., LTD. aanvaardt geen verantwoordeijkheid voor enigerei schade of veries door u of een derde partij ten gevoge van het gebruik van dit product of een defect ervan. Over deze handeiding Afhankeijk van het mode van uw horoge wordt de tekst op uw dispay weergegeven as donkere karakters tegen een ichte achtergrond of as ichte karakters tegen een donkere achtergrond. Ae voorbeeden van de dispay in deze handeiding worden weergegeven as donkere karakters op een ichte achtergrond. Het bedienen van de knoppen wordt weergegeven met behup van de etters zoas getoond in de iustratie. Ieder hoofdstuk van deze handeiding geeft informatie over wat u binnen iedere modus moet doen. Meer gegevens en technische informatie kunt u terugvinden in het hoofdstuk Referenties. Batterij Battery charges aadt op in the in het ight. icht. Batterij Battery raakt discharges eeg in the het dark. donker. Zonnece Soar ce (maakt (Converts ight to eektriciteit eectrica power.) van icht.) Bright Fe icht ight Eectrica Eektriciteit energy Charge Laden LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 Ae functies functions ingeschaked enabed LEVEL 1 LEVEL 2 Discharge aden Ont- LEVEL 3 LEVEL 4 Sommige Some functies functions uitgeschaked disabed Weredtijdmodus Aarmmodus Rechargeabe Opaadbare batterij battery Agemene richtijn Druk op [C] om van de ene modus naar de andere te gaan. U kunt in iedere modus (behave wanneer het instescherm wordt weergegeven) op L drukken om de dispay te verichten. Tijdfunctiemodus Druk op [C]. Aftetimermodus Stopwatchmodus Radiogestuurde atoomtijdfunctie Dit horoge ontvangt een tijdkaibratiesignaa en past de tijd vervogens automatisch aan. Dit horoge is ontworpen om de tijdkaibratiesignaen te ontvangen die worden uitgezonden vanuit Anthorn (Engeand), Mainfingen (Duitsand), Fort Coins (VS), Shangqiu (China) en Fukushima, Fukuoka/Saga (Japan). Actuee tijdsinsteing Dit horoge past de tijd automatisch aan het tijdkaibratiesignaa aan. U kunt zo nodig de tijd en de datum ook handmatig insteen. Het eerste dat u moet doen na aankoop van dit horoge is uw woonpaats insteen (de paats waar u het horoge normaiter zut gebruiken). Voor meer informatie zie Uw woonpaats insteen hieronder. Wanneer u het horoge gebruikt in gebieden buiten het bereik van de tijdsignaazenders moet u de tijd zo nodig handmatig insteen. Zie Tijdfunctie voor meer informatie over het handmatig insteen van de tijd. In Noord-Amerika kan door het horoge het Amerikaanse tijdkaibratiesignaa worden ontvangen. De term Noord-Amerika in deze handeiding verwijst naar het gebied dat bestaat uit Canada, de continentae staten van de Verenigde Staten en Mexico. Uw woonpaats insteen PM-indicator Uren: Minuten gaat knipperen; dit is het instescherm. 2. Gebruik [D] (oost) en [B] (west) om de stadscode te seecteren die u as uw woonpaats wit gebruiken. LIS, LON, Lissabon, Londen MAD, PAR, ROM, BER, STO Madrid, Parijs, Rome, Berijn, Stockhom ATH Athene MOW Moskou HKG, BJS, TPE Hongkong, Beijing, Taipei SEL, TYO Seoe, Tokio HNL Honouu ANC Anchorage YVR, LAX Vancouver, Los Angees YEA, DEN Edmonton, Denver MEX, CHI Mexico Stad, Chicago NYC New York YHZ Haifax YYT St. Johns 3. Druk op [A] om het instescherm te veraten. Zodra u uw woonpaats hebt geseecteerd, hoort uw horoge de correcte tijd weer te geven. As dat niet het geva is, zou dit automatisch moeten worden aangepast na de eerstvogende automatisch signaaontvangst (middernacht). U kunt ook een handmatige signaaontvangst uitvoeren of de tijd handmatig insteen. Het horoge ontvangt het tijdkaibratiesignaa automatisch van de betreffende zender (om middernacht) en past de insteingen automatisch aan. Voor informatie over de reatie tussen stadscodes en zenders, zie Beangrijk! onder Ontvangst tijdkaibratiesignaa en Zenders. Zie de afbeedingen bij Ontvangstbereik voor informatie over het ontvangstbereik van het horoge. U kunt de ontvangst van tijdsignaen desgewenst uitschakeen. Zie Automatische ontvangst in- en uitschakeen voor meer informatie. In de fabriek is de automatische ontvangst uitgeschaked voor de vogende stadscodes: MOW (Moskou), HNL (Honouu) en ANC (Anchorage). Voor meer informatie over het inschakeen van de automatische signaaontvangst voor deze stadscodes zie Automatische ontvangst in- en uitschakeen. Ontvangst tijdkaibratiesignaa U kunt het tijdkaibratiesignaa op twee verschiende manieren ontvangen: automatisch en handmatig. Automatische ontvangst Met automatische ontvangst ontvangt het horoge het tijdkaibratiesignaa automatisch maximaa zes keer per dag (vijf keer voor het Chinese kaibratiesignaa). Wanneer de automatische ontvangst gesaagd is, worden de resterende ontvangstoperaties niet uitgevoerd. Voor meer informatie, zie Over automatische ontvangst. Handmatige ontvangst: Met handmatige ontvangst kunt u de ontvangst van een tijdkaibratiesignaa met één druk op de knop starten. Voor meer informatie, zie Handmatige ontvangst uitvoeren. Beangrijk! Wanneer u een tijdkaibratiesignaa wit ontvangen, paatst u het horoge zoas weergegeven op de afbeeding, met de 12-uurszijde naar een raam gericht. Dit horoge is ontworpen om aat in de nacht een tijdkaibratiesignaa te ontvangen. Daarom kunt u het horoge het beste in de buurt van een raam neereggen wanneer u het s avonds afdoet, zoas getoond op de iustratie. Zorg ervoor dat er zich geen metaen voorwerpen in de buurt bevinden. In of tussen gebouwen In een voertuig 12 uur of Zorg ervoor dat het horoge de juiste richting op wijst. Correcte ontvangst van het signaa kan moeiijk of zefs onmogeijk zijn in de omstandigheden zoas hieronder beschreven. In de buurt van huishoude ijke apparaten, kantoorapparatuur of een mobiee teefoon In de buurt van een bouwterrein, uchthaven of andere bronnen van eektrische ruis In de buurt van hoogspanningskabes Tussen of achter bergen s Nachts is de signaaontvangst over het agemeen beter dan overdag. Ontvangst van het tijdkaibratiesignaa kan twee tot zeven minuten duren, maar in sommige gevaen we veertien minuten. Zorg ervoor dat u in deze tijd op geen enkee knop drukt en het horoge niet verpaatst. Het tijdkaibratiesignaa dat het horoge probeert te ontvangen, is afhankeijk van de actuee insteing van de woonpaats, zoas hieronder weergegeven. CASIO Beneux B.V. Amsteveen -

2 Woonpaatscode Zender Frequentie LIS, LON, MAD, PAR, Anthorn (Engeand) 60,0 khz ROM, BER, STO, ATH, MOW* Mainfingen (Duitsand) 77,5 khz HKG, BJS Shangqiu City (China) 68,5 khz TPE, SEL, TYO HNL*, ANC*,YVR, LAX,YEA, DEN, MEX, CHI, NYC, YHZ,YYT Fukushima (Japan) Fukuoka/Saga (Japan) Fort Coins (Verenigde Staten) 40,0 khz 60,0 khz 60,0 khz * De gebieden die vaen onder de stadscodes HNL, ANC en MOW bevinden zich op grotere afstand van de zenders van tijdkaibratiesignaen, zodat bepaade omstandigheden probemen kunnen veroorzaken bij de ontvangst van het signaa. Ontvangst van het kaibratiesignaa wordt uitgeschaked wanneer de aftetimer wordt gebruikt. Ontvangstbereik NB Wanneer het tijdstip van kaibratie is aangebroken, ontvangt het horoge aeen het kaibratiesignaa as het in de Tijdfunctiemodus of de Weredtijdmodus staat. Er wordt geen ontvangst uitgevoerd as het tijdstip van kaibratie aanbreekt terwij u insteingen aan het wijzigen bent. Automatische ontvangst van het kaibratiesignaa is zo ingested dat deze vroeg in de ochtend wordt uitgevoerd (op voorwaarde dat de tijd in de Tijdfunctiemodus correct is ingested). Voordat u s avonds naar bed gaat, doet u het horoge af en egt u het op een pek waar het het signaa goed kan ontvangen. Het horoge ontvangt het kaibratiesignaa iedere dag gedurende twee tot veertien minuten wanneer de tijd in de Tijdfunctiemodus een kaibratietijd bereikt. Bedien binnen zeven minuten voor en na de kaibratietijden geen van de knoppen. As u dit we doet, kan dat de kaibratie hinderen. Vergeet niet dat ontvangst van het kaibratiesignaa afhangt van de huidige tijd in de Tijdfunctiemodus. De ontvangst van het signaa wordt uitgevoerd zodra er op de dispay één van de kaibratietijden wordt weergegeven, ongeacht of de weergegeven tijd werkeijk de juiste tijd is. Over de Signaasterkte-indicator De signaasterkte-indicator toont de sterkte van het kaibratiesignaa tijdens de ontvangst. Voor optimae ontvangst dient u ervoor te zorgen dat het horoge zich op een pek bevindt waar het signaa optimaa is. Wanneer er automatisch of handmatig een signaa wordt ontvangen, wordt de signaasterkte-indicator afgebeed. RCVD-indicator Signaen Engeand en Duitsand 1,500 kiometer Anthorn 500 kiometer Het Anthorn-signaa kan in dit gebied worden ontvangen. 500 kiometer Fukuoka/Saga 1,000 kiometer Signaa Japan Mainfingen Signaa Noord-Amerika 3,000 kiometer 1,000 kiometers Fort Coins In Taiwan is het signaa te ontvangen wanneer de ontvangstomstandigheden goed zijn. 1,500 kiometer 500 kiometer Chengdu Shangqiu 500 kiometer Fukushima 1,000 kiometer Signaa China Changchun Beijing Shanghai Hong Kong Signaaontvangst is misschien niet mogeijk vanaf de hieronder vermede afstanden gedurende bepaade periodes van het jaar of van de dag. Radio-interferentie kan ook probemen met de ontvangst veroorzaken. Zenders in Mainfingen (Duitsand) of Anthorn (Engeand): 500 kiometer Zender in Fort Coins (Verenigde Staten): kiometer Zenders in Fukushima en Fukuoka/Saga (Japan): 500 kiometer Zender in Shangqiu (China): kiometer Zefs wanneer het horoge zich binnen het ontvangstbereik van de zender bevindt, kan ontvangst van het signaa onmogeijk zijn as het signaa wordt gebokkeerd door bergen of andere geografische formaties tussen het horoge en de signaabron. Signaaontvangst wordt beïnvoed door het weer, de atmosferische omstandigheden en seizoensgebonden veranderingen. Zie de informatie bij Probemen met ontvangstbereik opossen as u probemen hebt met de ontvangst van het tijdkaibratiesignaa. Over automatische ontvangst Het horoge ontvangt het tijdkaibratiesignaa automatisch maximaa zes keer per dag (vijf keer voor het Chinese kaibratiesignaa). Wanneer de automatische ontvangst gesaagd is, worden de resterende ontvangstoperaties niet uitgevoerd. Het ontvangstschema (kaibratietijden) hangt af van uw actuee geseecteerde woonpaats en van de vraag of er standaardtijd of zomertijd is geseecteerd voor uw woonpaats. Uw woonpaats LIS, LON MAD, PAR, ROM, BER, STO ATH MOW Middernacht* Automatische ontvangst Starttijden uur 2.00 uur 3.00 uur 4.00 uur 5.00 uur Middernacht* 2.00 uur 3.00 uur 4.00 uur 5.00 uur Middernacht* 1.00 uur* 2.00 uur 3.00 uur 4.00 uur 5.00 uur Middernacht* 1.00 uur* 3.00 uur 4.00 uur 5.00 uur Middernacht* 1.00 uur* 2.00 uur* 3.00 uur 4.00 uur 5.00 uur Middernacht* 1.00 uur* 2.00 uur* 4.00 uur 5.00 uur Middernacht* 1.00 uur* 2.00 uur* 3.00 uur* 4.00 uur 5.00 uur Middernacht* 1.00 uur* 2.00 uur* 3.00 uur* 5.00 uur 1.00 uur* 2.00 uur* 3.00 uur* 4.00 uur* HKG, BJS 1.00 uur 2.00 uur 3.00 uur 4.00 uur 5.00 uur Signaasterkte-indicator Zefs op paatsen waar het signaa optimaa is, duurt het ongeveer tien seconden voordat de signaaontvangst zo is gestabiiseerd dat de signaasterkte-indicator de signaasterkte kan weergeven. Gebruik de signaasterkte-indicator as richtijn voor het controeren van de signaasterkte en voor het vinden van de beste pek voor het horoge tijdens de ontvangst van het signaa. Na ontvangst van het tijdkaibratiesignaa en de kaibratie van de tijdsinsteingen van het horoge, bijft de RCVD-indicator in ae modi op de dispay staan. De RCVD-indicator wordt niet weergegeven as de ontvangst van het signaa is misukt of na handmatige aanpassing van de actuee tijdsinsteing. De RCVD-indicator wordt aeen weergegeven as de ontvangst van zowe tijd- as datumgegevens is gesaagd. Hij verschijnt niet as aeen tijdgegevens zijn ontvangen. De RCVD-indicator betekent dat minimaa één van de automatische ontvangstoperaties van het kaibratiesignaa succesvo was. De RCVD-indicator verdwijnt echter van de dispay wanneer de eerste automatische ontvangst van de dag wordt uitgevoerd. Een handmatige ontvangst uitvoeren Bezig met ontvangen Ontvangst gesaagd Ontvangst misukt As er eerder een gesaagde ontvangst was As geen ontvangst gesaagd was Automatische ontvangst in- en uitschakeen Aan-/uitstatus Zwak (niveau 1) 1. Naar de Tijdfunctiemodus gaan. 2. Houd de [D] ongeveer twee seconden ingedrukt totdat RCVD op de dispay begint te knipperen. Dit geeft aan dat een handmatige ontvangst aan de gang is. Ontvangst van het tijdkaibratiesignaa duurt twee tot zeven minuten. Zorg ervoor dat u in deze tijd op geen enkee knop drukt en het horoge niet verpaatst. As de ontvangst gesaagd is, verschijnen de ontvangstdatum en tijd op de dispay, samen met de GET-indicator. 3. Nadat de handmatige ontvangst is votooid, drukt u op [D] om terug te keren naar de normae tijdfunctie. Het horoge gaat ook terug naar de gewone tijdfunctie as u een à twee minuten ang niets doet. As de aatste ontvangst is misukt, maar een vorige ontvangst was we gesaagd, dan staat er een indicator (RCVD) op de dispay. Het horoge gaat naar de normae tijdfunctie zonder de tijdsinsteing te veranderen as u op [D] drukt of as u gedurende ongeveer één of twee minuten geen enkee knop indrukt. NB Om een ontvangstoperatie te onderbreken en naar de normae tijdfunctie terug te keren drukt u op [D]. 1. Druk in de Tijdfunctiemodus op [D] om het scherm weer te geven met de tijd en datum van het aatst goed ontvangen signaa. 2. Houd [A] ingedrukt totdat de actuee insteing voor automatische ontvangst (ON of OFF) begint te knipperen. Dit is het instescherm. Het instescherm wordt overigens niet weergegeven as de op dat moment ingestede woonpaats geen ontvangst van tijdkaibratie ondersteunt. 3. Druk op [D] om heen en weer te schakeen tussen automatische ontvangst aan (ON) en uit (OFF). 4. Druk op [A] om het instescherm te veraten. Voor meer informatie over de stadscodes die de ontvangst van het kaibratiesignaa ondersteunen, zie Uw woonpaats insteen. De aatste resutaten van de signaaontvangst controeren Sterk (niveau 3)) Druk op [D] om de aatste gesaagde ontvangsttijd en -datum te bekijken. Druk nog een keer op [D] om terug te keren naar het vorige scherm. TPE, SEL, TYO HNL, ANC, YVR, LAX, YEA, DEN, MEX, CHI, NYC, YHZ, YYT en zomertijd Middernacht* Middernacht* 1.00 uur 2.00 uur 3.00 uur 4.00 uur 5.00 uur 1.00 uur 2.00 uur 3.00 uur 4.00 uur 5.00 uur * Vogende dag Probemen met ontvangstbereik opossen Controeer de vogende punten wanneer u probemen hebt met de signaaontvangst. Probeem Waarschijnijke oorzaak Wat u moet doen Kan geen handmatige ontvangst uitvoeren. Het horoge staat niet in de Tijdfunctiemodus. Uw huidige woonpaats is niet één van de vogende: LIS, LON, MAD, PAR, ROM, BER, STO, ATH, MOW, HKG, BJS, TPE, SEL, TYO, HNL, ANC, YVR, LAX, YEA, DEN, MEX, CHI, NYC, YHZ of YYT Ga naar de Tijdfunctiemodus en probeer het opnieuw. Seecteer LIS, LON, MAD, PAR, ROM, BER, STO, ATH, MOW, HKG, BJS, TPE, SEL, TYO, HNL, ANC, YVR, LAX, YEA, DEN, MEX, CHI, NYC, YHZ of YYT as uw woonpaatscode. CASIO Beneux B.V. Amsteveen -

3 Probeem Waarschijnijke oorzaak Wat u moet doen Automatische ontvangst is ingeschaked maar de RCVDindicator verschijnt niet op de dispay. De tijd is na ontvangst van het signaa onjuist. U hebt de tijdsinsteing handmatig gewijzigd. De zomertijdinsteing is handmatig gewijzigd in de Weredtijdmodus. U hebt op een knop gedrukt terwij er een signaaontvangst paatsvond. Zefs as de ontvangst is gesaagd, verdwijnt de RCVD-indicator van de dispay iedere dag wanneer de eerste automatische ontvangst van de dag wordt uitgevoerd. Er zijn bij de aatste ontvangst aeen tijdgegevens (uur, minuten, seconden) ontvangen. De Insteingenupdate-indicator verschijnt aeen wanneer zowe tijdgegevens as datumgegevens (jaar, maand, dag) worden ontvangen. Er zijn bij de aatste ontvangst aeen tijdgegevens (uur, minuten, seconden) ontvangen. De RCVDindicator verschijnt aeen wanneer zowe tijdgegevens as datumgegevens (jaar, maand, dag) worden ontvangen. As de tijd één uur afwijkt, is de zomertijdinsteing misschien niet juist. De insteing van de Woonpaatscode is niet juist voor het gebied waar u het horoge gebruikt. Voer handmatig een signaaontvangst uit of wacht totdat de vogende automatische ontvangst paatsvindt. Zorg dat het horoge zich op een paats bevindt waar het het signaa kan ontvangen. Wijzig de zomertijdinsteing in Auto DST (automatische zomertijd). Seecteer de juiste Woonpaatscode. Zie voor meer informatie Beangrijk! onder Ontvangst tijdkaibratiesignaa en Voorzorgsmaatregeen bij radiogestuurde atoomtijdfunctie. Weredtijd De Weredtijd geeft de actuee tijd in 48 steden (31 tijdzones) over de hee wered weer. De tijden in de Weredtijdmodus open synchroon met de tijd in de Tijdfunctiemodus. As u de denkt dat de tijdweergave in de Weredtijdmodus niet juist is, controeer dan of u de juiste stad hebt geseecteerd as uw woonpaats. Controeer ook of de huidige tijd die wordt weergegeven in de Tijdfunctiemodus correct is. Seecteer een stadscode in de Weredtijdmodus om te zien hoe aat het op dit moment is in eke gewenste tijdzone ter wered. Zie de tabe voor meer informatie over de ondersteunde UTC-compensaties. Ae handeingen in dit gedeete worden uitgevoerd in de Weredtijdmodus, die u inschaket door op [C] te drukken. De tijd in een andere stad weergeven In de Weredtijdmodus drukt u op [D] (oostwaarts) en [B] (westwaarts) om door de stadscodes (tijdzones) te baderen. Door op geijktijdig op [D] en [B] te drukken springt het horoge naar de UTC-tijdzone. Een stadscode afwisseend op standaardtijd en zomertijd zetten 1. Gebruik [B] en [D] in de Weredtijdmodus om de stadscode (tijdzone) weer te geven waarvan u de insteing voor standaardtijd/zomertijd wit wijzigen. 2. Houd [A] ingedrukt om heen en weer te schakeen tussen zomertijd (DST-indicator wordt weergegeven) en standaardtijd (DST-indicator wordt niet weergegeven). De zomertijdindicator wordt in de Weredtijdmodus afgebeed terwij zomertijd is ingeschaked. De insteing van zomertijd/standaardtijd is overigens aeen van invoed op de op dat moment weergegeven stadscode. Andere stadscodes worden hierdoor niet gewijzigd. U kunt niet heen en weer schakeen tussen standaardtijd en zomertijd as UTC is geseecteerd as de stadscode. Aarm Actuee tijd in geseecteerde stad DST-indicator Nummer waarschuwingssignaa Waarschuwingstijd (Uur: minuten) Een aarmstijd insteen De aarmmodus geeft u de keuze uit vier eenmaige waarschuwingssignaainsteingen en een suimersignaa. Voor het in- en uitschakeen van het uursignaa (SIG) kunt u ook de aarmmodus gebruiken. Er zijn vijf aarmschermen: AL1, AL2, AL3 en AL4 voor het eenmaige waarschuwingssignaa en een scherm voor het suimersignaa dat wordt aangegeven met SNZ (snooze). Het uursignaascherm wordt aangegeven met SIG. Ae handeingen in dit gedeete worden uitgevoerd in de aarmmodus, die u inschaket door op [C] te drukken. 1. Gebruik [D] in de aarmmodus om door de aarmschermen te baderen, totdat het scherm wordt weergegeven waarvan u de tijd wit insteen. Het waarschuwingssignaa testen Houd in de Waarschuwingssignaamodus [D] ingedrukt om het waarschuwingssignaa te aten horen. Een waarschuwingssignaa in- en uitschakeen Waarschuwingssignaaaan-indicator Suimersignaaindicator Het uursignaa in- en uitschakeen Uursignaa-aanindicator Stopwatch Uren Aan 1/100 seconde Minuten Aftetimer (countdown) De Eapsed verstreken time tijd meten 1. Gebruik in de Waarschuwingssignaamodus [D] om een waarschuwingssignaa te kiezen. 2. Druk op [B] om dit aan en uit te zetten. As u een waarschuwingssignaa aanzet (AL1, AL2, AL3, AL4 of SNZ) wordt de waarschuwingssignaa-aan-indicator weergegeven op het scherm van de Waarschuwingssignaamodus. De waarschuwingssignaa-aan-indicator wordt in ae modi weergegeven voor ieder waarschuwingssignaatype dat op dat moment is ingeschaked. De waarschuwingssignaaindicator knippert terwij het waarschuwingssignaa kinkt. De suimersignaaindicator knippert terwij de suimerwaarschuwing kinkt en gedurende de intervaen van vijf minuten tussen de signaen. 1. Druk in de Waarschuwingssignaamodus op [D] om het uursignaa (SIG) te seecteren. 2. Druk op [B] om dit aan en uit te zetten. De Uursignaa-aan-indicator wordt in ae modi weergegeven wanneer deze functie is ingeschaked. Met de stopwatch kunt u de verstreken tijd, tussentijden en twee finishtijden meten. Het dispaybereik van de stopwatch is 23 uur, 59 minuten en 59,99 seconden. De stopwatch bijft open en begint weer bij nu as de imiet is bereikt, totdat u hem stopt. De stopwatch bijft open, ook as u de Stopwatchmodus veraat. As u de Stopwatchmodus veraat terwij er een tussentijd op de dispay staat, wordt de tussentijd gewist en keert de stopwatch terug naar de meting van de verstreken tijd. Ae handeingen in dit hoofdstuk worden uitgevoerd in de Stopwatchmodus, die u inschaket door op [C] te drukken. [D] [D] [D] [D] [B] Start Start Stop Stop Herstart Re-start Stop Cear Wissen Een Spit tussentijd time pauzeren [D] [B] [B] [D] [B] Start Start Tussentijd Spit (SPL Tussentijd Spit reease Stop Stop Cear Wissen weergegeven) (SPL dispayed) verwijderen Twee Two Finishes finishtijden meten [D] [B] [D] [B] [B] Start Start Tussentijd Spit Stop Tussentijd Spit reease Cear Wissen Eerste First runner oper Tweede Second runner oper verwijderen Dispay time of finisht. finishes. Tijd van finisht finishes. Tijd second van runner. eerste Dispay oper time of tweede oper weergeven. first runner. weergeven. Uren Minuten De aftetimer configureren De aftetimer kan worden ingested met een bereik van 1 minuut tot 24 uur. Er gaat een waarschuwingssignaa af wanneer de timer nu bereikt. Ae handeingen in dit gedeete worden uitgevoerd in de Aftetimermodus, die u inschaket door op [C] te drukken. Signaa afteeinde Het signaa afteeinde geeft aan wanneer het afteen nu heeft bereikt. Het signaa stopt na ongeveer tien seconden of wanneer op een knop drukt. 1. Wanneer de starttijd van de aftetimer wordt weergegeven in de Aftetimermodus houdt u [A] ingedrukt totdat de huidige aftetijd begint te knipperen; dit is het instescherm. As de starttijd van de aftetimer niet wordt weergegeven, vogt u de stappen onder De aftetimer gebruiken om deze weer te geven. 2. Druk op [C] om de knipperende positie te verpaatsen in de hieronder weergegeven vogorde om andere insteingen te seecteren. Hours Uren Minuten Minutes 3. Wanneer de insteing die u wit wijzigen knippert, gebruikt u [D] en/of [B] om deze te wijzigen op de manier zoas hieronder is beschreven. Insteing Scherm Knopfuncties Om een eenmaig waarschuwingssignaa in te steen seecteert u aarmscherm AL1, AL2, AL3 of AL4. Om het suimersignaa in te steen, geeft u het SNZ-scherm weer. Het suimersignaa wordt eke vijf minuten herhaad. 2. Nadat u een aarm hebt geseecteerd, houdt u [A] ingedrukt totdat de uurinsteing van de aarmtijd begint te knipperen; dit is het instescherm. Deze handeing schaket het waarschuwingssignaa automatisch in. 3. Druk op [C] om de knipperende positie te verpaatsen tussen de uur- en minuteninsteing. 4. Terwij een insteing knippert, gebruikt u [D] (+) en [B] (-) om deze te wijzigen. Zet in het 12-uursformaat de tijd op a.m. of p.m. (P). 5. Druk op [A] om het instescherm te veraten. Bediening aarm Op de ingestede tijd kinkt het waarschuwingssignaa gedurende tien seconden, onafhankeijk van de modus waarin het horoge staat. In het geva van een suimersignaa kinkt het waarschuwingssignaa totaa zeven keer, iedere vijf minuten, of totdat u het waarschuwingssignaa uitschaket. Het waarschuwings- en uursignaa wordt uitgevoerd in overeenstemming met de tijd van de Tijdfunctiemodus. Om het waarschuwingssignaa uit te zetten, nadat het is afgegaan, drukt u op een wiekeurige knop. As u een van de onderstaande handeingen uitvoert tijdens het 5 minuten durende interva tussen de suimersignaen, wordt het huidige suimersignaa geannueerd. Weergave van het instescherm van de Tijdfunctiemodus Weergave van het SNZ-instescherm Uren, Minuten Gebruik [D] (+) en [B] (-) om de insteing te wijzigen. Om een aftebegintijd van 24 uur op te geven stet u 0:00 in. 4. Druk op [A] om het instescherm te veraten. De aftetimer gebruiken Actuee timertijd Starttijd timer Druk op [D] terwij u in de Aftetimermodus bent om de aftetimer te starten. De aftetimer bijft open, ook as u de Aftetimermodus veraat. Druk op [D] terwij de aftetimer oopt om het afteen te pauzeren. Druk opnieuw op [D] om de aftetimer verder te aten open. Om de aftetimer heemaa te stoppen moet u deze eerst pauzeren (door op [D] te drukken). Vervogens drukt u op [B]. Hiermee keert de aftetimer terug naar de startwaarde. CASIO Beneux B.V. Amsteveen -

4 moving time forward Verichting Aan-indicator voor automatische verichting Dit horoge is voorzien van EL-achtergrondverichting (eektrouminescent) dat de hee dispay vericht, zodat deze in het donker makkeijk kan worden afgeezen. De automatische verichting van het horoge schaket automatisch in as u het horoge onder een hoek naar u toe draait. De automatische verichting moet ingeschaked zijn (aangegeven door de aan-indicator voor automatische verichting) om te werken. Zie Voorzorgsmaatregeen verichting voor meer beangrijke informatie over het gebruik van de verichting. Handmatig de dispay verichten Druk in ongeacht weke modus op L om de verichting in te schakeen. Met deze handeing wordt de verichting ingeschaked ongeacht de insteing van de automatische verichting. U kunt met de onderstaande procedure kiezen of de verichting 1,5 sec. of 3 sec. aanstaat. As u op L drukt, bijft de verichting ongeveer 1,5 sec. of 3 sec. aanstaan, a naar geang de actuee insteing van de verichtingsduur. De verichtingsduur insteen 1. Houd in de Tijdfunctiemodus [A] ingedrukt totdat de inhoud van de dispay gaat knipperen. Dit is het instescherm. 2. Druk tien keer op [C] totdat de actuee insteing van de verichtingsduur (LT1 of LT3) verschijnt. 3. Druk op [D] om de insteing te schakeen tussen LT1 (circa 1,5 seconde) en LT3 (circa 3 seconden). 4. Druk op [A] om het instescherm te veraten. Over de automatische verichting As u de automatische verichting inschaket, wordt de wijzerpaat in iedere modus vericht as u het horoge in een positie houdt zoas hieronder wordt beschreven. Dit horoge beschikt over de functie Fu Auto EL Light. De automatische verichting werkt dus aeen as het beschikbare icht zich beneden een bepaad niveau bevindt. De functie schaket echter niet de achtergrondverichting bij heder zonicht in. As u het horoge in een positie brengt die parae met de grond is en het dan naar u toe kantet onder een hoek van meer dan 40 graden, gaat de verichting aan. Draag het horoge aan de buitenkant van uw pos. Parae met de grond Meer dan 40 Waarschuwing! Zorg dat u zich op een veiige paats bevindt wanneer u de dispay bekijkt met behup van de automatische verichting. Wees met name voorzichtig bij het hardopen of as u een andere activiteit uitvoert die tot een ongeuk of verwonding kan eiden. Wees er ook op bedacht dat de automatische verichting niet degenen om u heen aat schrikken of afeidt, zodra hij aangaat. Zorg dat u, wanneer u het horoge draagt, de automatische verichting uitschaket voordat u gaat fietsen, motorrijden of autorijden. Door het potseing, onbedoed aangaan van de verichting zou u afgeeid kunnen worden, wat een verkeersongeva en ernstig ichameijk etse tot gevog zou kunnen hebben. De automatische verichting in- en uitschakeen Houd in de Tijdfunctiemodus L ongeveer drie seconden ingedrukt om te schakeen tussen automatische verichting aan (indicator automatische verichting weergegeven) en uit (indicator automatische verichting niet weergegeven). Wanneer de automatische verichting ingeschaked is, is de indicator automatische verichting aan in ae modi op de dispay te zien. Stroomvoorziening Dit horoge is voorzien van een zonnece en een speciae opaadbare batterij die wordt opgeaden door de stroom die wordt geproduceerd door de zonnece. Op de afbeeding hieronder kunt u zien hoe u het horoge moet positioneren voor het opaden. Zonnece Voorbeed: Draai het horoge zo dat de wijzerpaat naar een ichtbron gericht is. Op de afbeeding ziet u hoe u een horoge met een horogeband moet paatsen. De effectiviteit waarmee opgeaden wordt, neemt af as een dee van de zonnece wordt gebokkeerd door keding enz. Probeer het horoge zo vee mogeijk uit uw mouw te houden. Het horoge wordt aanzienijk minder sne opgeaden as de wijzerpaat gedeeteijk bedekt is. Beangrijk! As u het horoge voor een ange periode opbergt op een paats waar geen icht komt, of as u het zo draagt het niet aan icht wordt bootgested, kan de opaadbare batterij in kwaiteit achteruit gaan. Zorg dat het horoge zo vee mogeijk aan icht wordt bootgested. Dit horoge gebruikt een opaadbare batterij om de stroom op te saan die wordt opgewekt door de zonnece. U hoeft de batterij dus niet regematig te vervangen. Na zeer ange tijd kan de batterij echter in kwaiteit achteruitgaan en zijn vermogen veriezen om voedig op te aden. As u merkt dat de opaadbare batterij niet heemaa meer opaadt, dient u contact op de te nemen met u CASIO-deaer over vervanging van de batterij. Probeer nooit de opaadbare batterij van het horoge zef te verwijderen of te vervangen. Gebruik van de verkeerde soort batterij kan het horoge beschadigen. As het niveau van de batterij naar 5 zakt en wanneer u de batterij aat vervangen, keren de actuee tijd en ae andere insteingen terug naar hun standaardfabriekswaarden en worden ae in het geheugen opgesagen gegevens gewist. Zet de Energiebesparingsfunctie van het horoge aan en bewaar het op een paats waar het normaa aan icht wordt bootgested wanneer u het angere tijd niet gebruikt. Dit hept ervoor te zorgen dat de opaadbare batterij er niet mee ophoudt. Batterijstroomindicator en Hersteindicator De batterijstroomindicator op de dispay toont het actuee niveau van de opaadbare batterij. Niveau 2 Batterijstroomindicator Functiestatus 1 Ae functies ingeschaked. De knipperende LOW-indicator op niveau 3 betekent dat het aadniveau van de batterij zeer aag is en dat het horoge zo sne mogeijk aan fe icht moet worden bootgested om op te aden. Op niveau 5 worden ae functies uitgeschaked en de insteingen teruggezet op de fabrieksinsteingen. Zodra de batterij niveau 2 bereikt na teruggevaen te zijn naar niveau 5, dient u de actuee tijd, datum en andere insteingen te configureren. Wanneer de batterij naar niveau 5 zakt, verandert de insteing van de woonpaatscode van het horoge automatisch naar TYO (Tokio). Het is horoge is ingested om met deze woonpaatscode het tijdkaibratiesignaa van Japan te ontvangen. As u het horoge gebruikt in Europa, Noord-Amerika of China, en het batterijniveau zakt naar niveau 5, dan moet u zef een passende woonpaatscode insteen. De dispayindicatoren verschijnen weer terwij de batterij wordt opgeaden van niveau 5 naar niveau 2. As het horoge aan direct zonicht of een andere zeer fee ichtbron wordt bootgested kan de batterijstroomindicator korte tijd een hoger niveau aangeven dan het werkeijke aadniveau van de batterij. De juiste batterijstroomindicatie verschijnt na enkee minuten. Hersteindicator DST (zomertijd) Wanneer u in korte tijd verichtings- en pieptoonhandeingen uitvoert, kan (hersteen) op de dispay verschijnen. Na enige tijd herstet het aadniveau van de batterij zich en verdwijnt (hersteen). Dat betekent dat de bovengenoemde functies weer zijn ingeschaked. As (hersteen) vaak verschijnt, betekent dat waarschijnijk dat het resterende batterijvermogen aag is. Laat het horoge in fe icht iggen om op te aden. Voorzorgsmaatregeen voor het opaden In bepaade omstandigheden kan het horoge tijdens het opaden heet worden. Laat het horoge niet op één van de hieronder beschreven paatsen iggen wanneer de opaadbare batterij wordt opgeaden. As het horoge erg heet wordt, kan de dispay van voeibaar krista zwart keuren. Het cd-scherm wordt weer normaa zodra het horoge is afgekoed. Waarschuwing! As u de opaadbare batterij van het horoge in fe icht aat opaden, kan deze erg heet worden. Ga voorzichtig met het horoge om, om brandwonden te voorkomen. Het horoge kan met name heet worden wanneer het gedurende angere tijd wordt bootgested aan de vogende omstandigheden. Op het dashboard van een in direct zonicht geparkeerde auto Te dicht in de buurt van een goeiamp In direct zonicht Gids voor opaden De onderstaande tabe aat zien hoe ang het horoge iedere dag aan icht moet worden bootgested om vodoende energie op te aden voor normaa dageijks gebruik. - Voor meer informatie over de gebruiksduur en de dageijkse gebruiksomstandigheden van de batterij, zie de sectie Stroomvoorziening van de specificaties. Bootsteingsniveau (hederheid) Zonicht buitenshuis ( ux) Zonicht door een raam ( ux) Dagicht door een raam op een bewokte dag (5.000 ux) Fuorescerende verichting binnenshuis (500 ux) 12-/24-uursformaat Bootsteingstijd bij benadering 5 minuten 24 minuten 48 minuten As het horoge regematig wordt bootgested aan icht komt dit de stabiee werking ervan ten goede. Herstetijden De tabe hieronder aat zien hoe ang het horoge aan icht moet worden bootgested om het aadniveau van de batterij met één niveau te verhogen. Bootsteingsniveau (hederheid) 8 uur Bootsteingstijd bij benadering Niveau 5 Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1 Zonicht buitenshuis ( ux) 3 uur 18 uur 5 uur Zonicht door een raam ( ux) 9 uur 90 uur 24 uur Dagicht door een raam op een bewokte dag (5.000 ux) 14 uur 182 uur 49 uur Fuorescerende verichting binnenshuis (500 ux) 155 uur De bovengenoemde bootsteingstijden zijn aeen bedoed ter referentie. De werkeijk benodigde bootsteingstijden hangen af van de ichtomstandigheden. Tijdfunctie Actuee tijd Dag van de week Uren: Minuten PM-indicator [B] [B] Dubbee tijd De tijd en datum handmatig insteen Druk op [B] om de onderste dispay te schakeen tussen de dag van de week en de datum, en actuee geseecteerde Weredtijdstad en tijd (Dubbee tijd). Gebruik de Tijdfunctiemodus om de huidige tijd en datum in te steen en te bekijken. Lees dit voordat u de tijd en datum instet! Dit horoge bevat een aanta stadscodes, die ek correspondeert met de tijdzone waarin de stad zich bevindt. Voordat u de tijd instet, dient u daarom de juiste stadscode te seecteren voor uw woonpaats (de stad waar u het horoge meesta gebruikt). As uw ocatie niet bij de presets staat, kiest u een stadscode die zich in dezefde tijdzone bevindt as uw ocatie. De tijden in de Weredtijdmodus worden aemaa weergegeven overeenkomstig de datum en tijd die u in de Tijdfunctiemodus instet. 1. Houd in de Tijdfunctiemodus [A] ingedrukt totdat de stadscode gaat knipperen; dit is het instescherm. 2. Seecteer de gewenste stadscode met [D] en [B]. Zorg ervoor dat u uw Woonpaatscode seecteert voordat u andere insteingen wijzigt. Raadpeeg de tabe voor voedige informatie over de stadscodes. 3. Druk op [C] om de knipperende positie te verpaatsen in de hieronder weergegeven vogorde om andere insteing te seecteren. Maand Dag Dubbee tijd Uur Minuten Batterijstroomindicator 2 Ae functies ingeschaked. 3 4 (Waarschuwingssignaa binnenkort opaden) Automatisch en handmatig ontvangen, verichting en toon uitgeschaked. Behave tijdfunctie en de CHG (opaad-)indicator, ae functies en dispayindicatoren uitgeschaked. Energiebesparing Verichtingsduur Knopgeuidssignaa Dag Maand Jaar In de vogende stappen wordt uitgeegd hoe u aeen de tijdfunctie-insteingen configureert. 4. Wanneer de tijdfunctie-insteing die u wit wijzigen knippert, gebruikt u [D] of [B] om deze te wijzigen op de manier zoas op de vogende pagina is beschreven. 5 Ae functies uitgeschaked. CASIO Beneux B.V. Amsteveen -

WIRELESS SYSTEM QLX-D USER GUIDE. Gebruikershandleiding. 2014 Shure Incorporated 27A22351 (Rev. 1)

WIRELESS SYSTEM QLX-D USER GUIDE. Gebruikershandleiding. 2014 Shure Incorporated 27A22351 (Rev. 1) WRELESS SYSTEM QLX-D USER GUDE Gebruikershandeiding 2014 Shure ncorporated 27A22351 (Rev. 1) BELANGRJKE VELGHEDSNSTRUCTES 1. LEES deze instructies. 2. BEWAAR deze instructies. 3. NEEM ae waarschuwingen

Nadere informatie

Armoede bij mensen met beperkingen

Armoede bij mensen met beperkingen Resutaten van onderzoek naar oorzaken, gevogen voor incusie, preventie en benodigde ondersteuning Armoede bij mensen met beperkingen Martin Schuurman, Hans Kröber, Manon Verdonschot Coofon Armoede bij

Nadere informatie

Inhoudsopgave Aan de slag... 4 Belangrijke informatie over waarschuwingen... 13 Een waarschuwing invoeren... 14 Een alarm instellen...

Inhoudsopgave Aan de slag... 4 Belangrijke informatie over waarschuwingen... 13 Een waarschuwing invoeren... 14 Een alarm instellen... Inhoudsopgave Aan de slag... 4 De schermtaal wijzigen... 4 Het schermcontrast instellen... 5 De INDIGLO -nachtverlichting inschakelen... 5 Een keuze maken uit een menu... 6 De datum en tijd instellen...

Nadere informatie

Finanzien 2010-4. Magazine voor de leden van de Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën

Finanzien 2010-4. Magazine voor de leden van de Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën Finanzien 2010-4 Magazine voor de eden van de Nederandse Categoriae vakvereniging Financiën jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.n www.ncf-or.n Ledenraad: Prijscompensatie is toch we het minste

Nadere informatie

6 Directeuren. vertellen over duurzaamheid

6 Directeuren. vertellen over duurzaamheid range roya haskoning nieuwsbrief > speciae editie > najaar 2007 focus 2 Van Haderen stuurt op energiebesparing 5 Parkeren onder de grachten 6 Directeuren verteen over duurzaamheid 8 Beevingsonderzoek DSM

Nadere informatie

SUUNTO AMBIT 2.5 Gebruikershandleiding

SUUNTO AMBIT 2.5 Gebruikershandleiding SUUNTO AMBIT 2.5 Gebruikershandleiding nl 1 VEILIGHEID.................................................................... 6 2 Welkom.......................................................................

Nadere informatie

Finanzien 2010-3. Bevoegd gezag mag mailbox bekijken. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.nl www.ncf-or.nl

Finanzien 2010-3. Bevoegd gezag mag mailbox bekijken. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.nl www.ncf-or.nl Finanzien 2010-3 Bevoegd gezag mag maibox bekijken Magazine voor de eden van de Nederandse Categoriae vakvereniging Financiën jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.n www.ncf-or.n Inhoudsopgave

Nadere informatie

SUUNTO AMBIT2 S 2.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING

SUUNTO AMBIT2 S 2.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING SUUNTO AMBIT2 S 2.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING 2 1 VEILIGHEID... 6 2 Pictogrammen en segmenten weergeven... 8 3 Knoppen gebruiken... 10 3.1 Achtergrondverlichting en knopvergrendeling gebruiken... 12 4 Aan

Nadere informatie

Button Functions. English page 1-i Deutsch Seite 2-i Italiano pagina 3-i Nederlands pagina 4-i

Button Functions. English page 1-i Deutsch Seite 2-i Italiano pagina 3-i Nederlands pagina 4-i 117-095001 W-125 EU WARNING: It is your responsibility to use the Bodylink Performance Monitor in a safe manner and to maintain full awareness of conditions and surroundings at all times. Consulting the

Nadere informatie

SUUNTO AMBIT2 S Gebruikershandleiding

SUUNTO AMBIT2 S Gebruikershandleiding SUUNTO AMBIT2 S Gebruikershandleiding nl 1 VEILIGHEID.................................................................... 6 2 Welkom.......................................................................

Nadere informatie

GPS TRACKING SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING LEES DEZE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR VOORDAT U GAAT BEGINNEN

GPS TRACKING SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING LEES DEZE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR VOORDAT U GAAT BEGINNEN GPS TRACKING SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING LEES DEZE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR VOORDAT U GAAT BEGINNEN BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE Uitleg van in deze handleiding gebruikte belangrijke woorden en

Nadere informatie

Everio programma 2012

Everio programma 2012 Everio programma 2012 www.jvc.net/everio-2012s/ www.jvc.eu www.jvc-asia.com www.jvc-me.com Keep in touch Met Everio bijf je atijd en overa in contact met je vrienden, of ze nu in de kamer naast je zitten

Nadere informatie

Leven onder de golven

Leven onder de golven Leven onder de goven Bescherm het even in de zee Gesteund door Marian Mudder Een actieve en keurrijke informatie- & onderwijsgids Ineiding Wekom bij Leven onder de Goven Bescherm het even in de zee, een

Nadere informatie

DUAL BAND GSM TELEFOON SGH-N620 GEBRUIKSAANWIJZING ELECTRONICS. Gedrukt in Korea Codenr.: GH68-02760A Nederlands. 04/2002 Rev.1.1

DUAL BAND GSM TELEFOON SGH-N620 GEBRUIKSAANWIJZING ELECTRONICS. Gedrukt in Korea Codenr.: GH68-02760A Nederlands. 04/2002 Rev.1.1 DUAL BAND GSM TELEFOON SGH-N620 GEBRUIKSAANWIJZING ELECTRONICS World Wide Web WWW.samsungmobile.com Gedrukt in Korea Codenr.: GH68-02760A Nederlands. 04/2002 Rev.1.1 GLOBAL SYSTEMS FOR MOBILE COMMUNICATIONS

Nadere informatie

SUUNTO AMBIT2 R 1.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING

SUUNTO AMBIT2 R 1.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING SUUNTO AMBIT2 R 1.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING 2 1 VEILIGHEID... 5 2 Welkom... 7 3 Pictogrammen en segmenten weergeven... 8 4 Knoppen gebruiken... 9 4.1 Achtergrondverlichting en knopvergrendeling gebruiken...

Nadere informatie

Dementie bij mensen met een verstandelijke handicap

Dementie bij mensen met een verstandelijke handicap Dementie bij mensen met een verstandeijke handicap brochure voor verwanten en professionee ondersteuners Marian Maaskant & Martin Schuurman Dementie bij mensen met een verstandeijke handicap 1 Dementie

Nadere informatie

SUUNTO AMBIT3 SPORT 1.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING

SUUNTO AMBIT3 SPORT 1.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING SUUNTO AMBIT3 SPORT 1.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING 2 1 VEILIGHEID... 6 2 Beginnen... 8 2.1 Knoppen en menu's... 8 2.2 Opstarten... 9 2.3 Instellingen aanpassen... 12 3 Kenmerken... 14 3.1 Activiteiten volgen...

Nadere informatie

Lexmark Security voor printers en MFP s die geschikt zijn voor oplossingen

Lexmark Security voor printers en MFP s die geschikt zijn voor oplossingen Lexmark Security voor printers en MFP s die geschikt zijn voor opossingen Verbeter uw beveiiging voor zakeijke documenten en gegevens As het om beveiiging gaat, is het van essentiee beang dat uw organisatie

Nadere informatie

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing Draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 6 2. De telefoon leren kennen 7 2.1 De inhoud van de verpakking controleren 7 2.2 Werking van de telefoon 8 2.3 Verklaring van de onderdelen 9 2.4

Nadere informatie

User s Manual Manuel d utilisation Bedienungsanleitung Manual de usuario Manuale d'istruzioni Gebruiksaanwijzing Instruções do Proprietário

User s Manual Manuel d utilisation Bedienungsanleitung Manual de usuario Manuale d'istruzioni Gebruiksaanwijzing Instruções do Proprietário User s Manual Manuel d utilisation Bedienungsanleitung Manual de usuario Manuale d'istruzioni Gebruiksaanwijzing Instruções do Proprietário Bruksanvisningens Руководство пользователя Regulatory models:

Nadere informatie

Microchip. User s Guide Manual d utilisation Gebruikershandleiding Guía del usuario Guida d uso Benutzerhandbuch

Microchip. User s Guide Manual d utilisation Gebruikershandleiding Guía del usuario Guida d uso Benutzerhandbuch Microchip User s Guide Manual d utilisation Gebruikershandleiding Guía del usuario Guida d uso Benutzerhandbuch Please read this entire guide before installation. Veuillez lire le manual avant de commencer

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-30 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com 2012 Visonic. All rights reserved. PowerMaster-30 Dutch User Guide D-304332 PowerMaster-30 G2 GEBRUIKER- SHANDLEIDING

Nadere informatie

gebruikershandleiding GPS-SPORTHORLOGE MET DRAADLOZE SYNCHRONISATIE

gebruikershandleiding GPS-SPORTHORLOGE MET DRAADLOZE SYNCHRONISATIE gebruikershandleiding F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-SPORTHORLOGE MET DRAADLOZE SYNCHRONISATIE 2010 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen Alle rechten voorbehouden. Behoudens voor zover uitdrukkelijk

Nadere informatie

SA 2700 Kit Handleiding

SA 2700 Kit Handleiding SA 2700 Kit Handleiding Inhoudsopgave 1. Planning van de Systeeminstallatie 1 2. Apparaat Introductie 3 3. Eerste Installatie 6 4. Ophangen 8 5. Standaard instellingen Systeem 11 6. Gebruikersmenu 12 7.

Nadere informatie

Inhoud. Veiligheidsmaatregelen

Inhoud. Veiligheidsmaatregelen NEDERLANDS Inhoud Veiligheidsmaatregelen Voorwoord Veiligheidsmaatregelen................... 3 Eigenschappen van de verschillende soorten disks.......................... 4 Afbeeldingen DVD/Video Voorkant

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon. Operating instructions Cordless DECT telephone

Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon. Operating instructions Cordless DECT telephone Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon tiptel easydect 6600 Mode d emploi Téléphone sans fil DECT tiptel easydect 6600 Operating instructions Cordless DECT telephone tiptel easydect 6600 (NL/B) (F/B/CH)

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 943NW http://nl.yourpdfguides.com/dref/778268

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 943NW http://nl.yourpdfguides.com/dref/778268 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

DUAL BAND GSM TELEFOON SGH-A800 GEBRUIKSAANWIJZING ELECTRONICS. Gedrukt in Korea Codenr.: GH68-03193A Nederlands. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFOON SGH-A800 GEBRUIKSAANWIJZING ELECTRONICS. Gedrukt in Korea Codenr.: GH68-03193A Nederlands. 01/2003. Rev.2.0 DUAL BAND GSM TELEFOON SGH-A800 GEBRUIKSAANWIJZING ELECTRONICS Gedrukt in Korea Codenr.: GH68-03193A Nederlands. 01/2003. Rev.2.0 Inhoud De informatie in deze gebruiksaanwijzing was correct op het moment

Nadere informatie

Update naar versie 2.8X

Update naar versie 2.8X Update naar versie 2.8X Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies en waarschuwingen...1 Inleiding...1 Global Trainer softwareversie...1 Overzicht van de functies...1 Knoppen en pictogrammen...2

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Nederland

Gebruiksaanwijzing Nederland Gebruiksaanwijzing Nederland Teasi one - Gebruiksaanwijzing Versie 3.0.8.1 TO2-06-14 Inhoud 1. Kennismaking met uw toestel... 1 2. Opstarten van het toestel... 5 2.1. Eerste keer opstarten... 5 Gemakkelijke

Nadere informatie