Gebruiksaanwijzing Horloge model 3179

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing Horloge model 3179"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing Horoge mode 3179 Kennismaken met het horoge Gefeiciteerd met de aanschaf van uw CASIO-horoge. Om het meeste profijt van uw horoge te kunnen hebben, is het beangrijk dat u deze handeiding zorgvudig eest. Zorg dat het horoge steeds aan fe icht is bootgested Fe icht De eektriciteit die wordt opgewekt door de zonnece van het horoge wordt opgesagen in een opaadbare batterij. As u Zonnece het horoge ergens gebruikt of aat iggen waar het niet wordt bootgested aan zonicht, raakt de batterij angzaam eeg. Zorg dat het horoge zo vee mogeijk aan icht wordt bootgested. As u het horoge niet aan u pos draagt, positioneer de wijzerpaat dan zo dat hij naar een ichtbron gericht is. Probeer het horoge zo vee mogeijk uit uw mouw te houden. Het horoge wordt aanzienijk minder sne opgeaden as de wijzerpaat gedeeteijk bedekt is. Het horoge bijft werken, ook wanneer het niet aan icht is bootgested. As u het horoge in het donker aat iggen, kan de batterij eeg raken. Dit heeft tot gevog dat bepaade functies niet meer zuen werken. As de batterij heemaa eeg is, moet u na het opaden de horoge-insteingen opnieuw uitvoeren. Om ervoor te zorgen dat het horoge normaa functioneert, moet u het horoge zo vee mogeijk aan icht bootsteen. Het niveau waarop sommige functies niet anger werken, is afhankeijk van het mode horoge. Door veevudig gebruik van de dispayverichting kan de batterij sneer eeg raken en moet hij eerder opgeaden worden. De vogende richtijnen geven u een idee hoe ang het horoge moet opaden na een enkee verichtingshandeing. Ongeveer vijf minuten bootsteing aan fe zonicht dat door een raam vat Ongeveer acht uur bootsteing aan fuorescerend icht binnenshuis Lees Stroomvoorziening voor beangrijke informatie over het bootsteen van het horoge aan fe icht. As de dispay van het horoge eeg is... As de dispay van het horoge eeg is, betekent dit dat de Energiebesparingsfunctie de dispay heeft uitgeschaked om energie te sparen. Zie Energiebesparingsfunctie voor meer informatie. NB: CASIO COMPUTER CO., LTD. aanvaardt geen verantwoordeijkheid voor enigerei schade of veries door u of een derde partij ten gevoge van het gebruik van dit product of een defect ervan. Over deze handeiding Afhankeijk van het mode van uw horoge wordt de tekst op uw dispay weergegeven as donkere karakters tegen een ichte achtergrond of as ichte karakters tegen een donkere achtergrond. Ae voorbeeden van de dispay in deze handeiding worden weergegeven as donkere karakters op een ichte achtergrond. Het bedienen van de knoppen wordt weergegeven met behup van de etters zoas getoond in de iustratie. Ieder hoofdstuk van deze handeiding geeft informatie over wat u binnen iedere modus moet doen. Meer gegevens en technische informatie kunt u terugvinden in het hoofdstuk Referenties. Batterij Battery charges aadt op in the in het ight. icht. Batterij Battery raakt discharges eeg in the het dark. donker. Zonnece Soar ce (maakt (Converts ight to eektriciteit eectrica power.) van icht.) Bright Fe icht ight Eectrica Eektriciteit energy Charge Laden LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 Ae functies functions ingeschaked enabed LEVEL 1 LEVEL 2 Discharge aden Ont- LEVEL 3 LEVEL 4 Sommige Some functies functions uitgeschaked disabed Weredtijdmodus Aarmmodus Rechargeabe Opaadbare batterij battery Agemene richtijn Druk op [C] om van de ene modus naar de andere te gaan. U kunt in iedere modus (behave wanneer het instescherm wordt weergegeven) op L drukken om de dispay te verichten. Tijdfunctiemodus Druk op [C]. Aftetimermodus Stopwatchmodus Radiogestuurde atoomtijdfunctie Dit horoge ontvangt een tijdkaibratiesignaa en past de tijd vervogens automatisch aan. Dit horoge is ontworpen om de tijdkaibratiesignaen te ontvangen die worden uitgezonden vanuit Anthorn (Engeand), Mainfingen (Duitsand), Fort Coins (VS), Shangqiu (China) en Fukushima, Fukuoka/Saga (Japan). Actuee tijdsinsteing Dit horoge past de tijd automatisch aan het tijdkaibratiesignaa aan. U kunt zo nodig de tijd en de datum ook handmatig insteen. Het eerste dat u moet doen na aankoop van dit horoge is uw woonpaats insteen (de paats waar u het horoge normaiter zut gebruiken). Voor meer informatie zie Uw woonpaats insteen hieronder. Wanneer u het horoge gebruikt in gebieden buiten het bereik van de tijdsignaazenders moet u de tijd zo nodig handmatig insteen. Zie Tijdfunctie voor meer informatie over het handmatig insteen van de tijd. In Noord-Amerika kan door het horoge het Amerikaanse tijdkaibratiesignaa worden ontvangen. De term Noord-Amerika in deze handeiding verwijst naar het gebied dat bestaat uit Canada, de continentae staten van de Verenigde Staten en Mexico. Uw woonpaats insteen PM-indicator Uren: Minuten gaat knipperen; dit is het instescherm. 2. Gebruik [D] (oost) en [B] (west) om de stadscode te seecteren die u as uw woonpaats wit gebruiken. LIS, LON, Lissabon, Londen MAD, PAR, ROM, BER, STO Madrid, Parijs, Rome, Berijn, Stockhom ATH Athene MOW Moskou HKG, BJS, TPE Hongkong, Beijing, Taipei SEL, TYO Seoe, Tokio HNL Honouu ANC Anchorage YVR, LAX Vancouver, Los Angees YEA, DEN Edmonton, Denver MEX, CHI Mexico Stad, Chicago NYC New York YHZ Haifax YYT St. Johns 3. Druk op [A] om het instescherm te veraten. Zodra u uw woonpaats hebt geseecteerd, hoort uw horoge de correcte tijd weer te geven. As dat niet het geva is, zou dit automatisch moeten worden aangepast na de eerstvogende automatisch signaaontvangst (middernacht). U kunt ook een handmatige signaaontvangst uitvoeren of de tijd handmatig insteen. Het horoge ontvangt het tijdkaibratiesignaa automatisch van de betreffende zender (om middernacht) en past de insteingen automatisch aan. Voor informatie over de reatie tussen stadscodes en zenders, zie Beangrijk! onder Ontvangst tijdkaibratiesignaa en Zenders. Zie de afbeedingen bij Ontvangstbereik voor informatie over het ontvangstbereik van het horoge. U kunt de ontvangst van tijdsignaen desgewenst uitschakeen. Zie Automatische ontvangst in- en uitschakeen voor meer informatie. In de fabriek is de automatische ontvangst uitgeschaked voor de vogende stadscodes: MOW (Moskou), HNL (Honouu) en ANC (Anchorage). Voor meer informatie over het inschakeen van de automatische signaaontvangst voor deze stadscodes zie Automatische ontvangst in- en uitschakeen. Ontvangst tijdkaibratiesignaa U kunt het tijdkaibratiesignaa op twee verschiende manieren ontvangen: automatisch en handmatig. Automatische ontvangst Met automatische ontvangst ontvangt het horoge het tijdkaibratiesignaa automatisch maximaa zes keer per dag (vijf keer voor het Chinese kaibratiesignaa). Wanneer de automatische ontvangst gesaagd is, worden de resterende ontvangstoperaties niet uitgevoerd. Voor meer informatie, zie Over automatische ontvangst. Handmatige ontvangst: Met handmatige ontvangst kunt u de ontvangst van een tijdkaibratiesignaa met één druk op de knop starten. Voor meer informatie, zie Handmatige ontvangst uitvoeren. Beangrijk! Wanneer u een tijdkaibratiesignaa wit ontvangen, paatst u het horoge zoas weergegeven op de afbeeding, met de 12-uurszijde naar een raam gericht. Dit horoge is ontworpen om aat in de nacht een tijdkaibratiesignaa te ontvangen. Daarom kunt u het horoge het beste in de buurt van een raam neereggen wanneer u het s avonds afdoet, zoas getoond op de iustratie. Zorg ervoor dat er zich geen metaen voorwerpen in de buurt bevinden. In of tussen gebouwen In een voertuig 12 uur of Zorg ervoor dat het horoge de juiste richting op wijst. Correcte ontvangst van het signaa kan moeiijk of zefs onmogeijk zijn in de omstandigheden zoas hieronder beschreven. In de buurt van huishoude ijke apparaten, kantoorapparatuur of een mobiee teefoon In de buurt van een bouwterrein, uchthaven of andere bronnen van eektrische ruis In de buurt van hoogspanningskabes Tussen of achter bergen s Nachts is de signaaontvangst over het agemeen beter dan overdag. Ontvangst van het tijdkaibratiesignaa kan twee tot zeven minuten duren, maar in sommige gevaen we veertien minuten. Zorg ervoor dat u in deze tijd op geen enkee knop drukt en het horoge niet verpaatst. Het tijdkaibratiesignaa dat het horoge probeert te ontvangen, is afhankeijk van de actuee insteing van de woonpaats, zoas hieronder weergegeven. CASIO Beneux B.V. Amsteveen -

2 Woonpaatscode Zender Frequentie LIS, LON, MAD, PAR, Anthorn (Engeand) 60,0 khz ROM, BER, STO, ATH, MOW* Mainfingen (Duitsand) 77,5 khz HKG, BJS Shangqiu City (China) 68,5 khz TPE, SEL, TYO HNL*, ANC*,YVR, LAX,YEA, DEN, MEX, CHI, NYC, YHZ,YYT Fukushima (Japan) Fukuoka/Saga (Japan) Fort Coins (Verenigde Staten) 40,0 khz 60,0 khz 60,0 khz * De gebieden die vaen onder de stadscodes HNL, ANC en MOW bevinden zich op grotere afstand van de zenders van tijdkaibratiesignaen, zodat bepaade omstandigheden probemen kunnen veroorzaken bij de ontvangst van het signaa. Ontvangst van het kaibratiesignaa wordt uitgeschaked wanneer de aftetimer wordt gebruikt. Ontvangstbereik NB Wanneer het tijdstip van kaibratie is aangebroken, ontvangt het horoge aeen het kaibratiesignaa as het in de Tijdfunctiemodus of de Weredtijdmodus staat. Er wordt geen ontvangst uitgevoerd as het tijdstip van kaibratie aanbreekt terwij u insteingen aan het wijzigen bent. Automatische ontvangst van het kaibratiesignaa is zo ingested dat deze vroeg in de ochtend wordt uitgevoerd (op voorwaarde dat de tijd in de Tijdfunctiemodus correct is ingested). Voordat u s avonds naar bed gaat, doet u het horoge af en egt u het op een pek waar het het signaa goed kan ontvangen. Het horoge ontvangt het kaibratiesignaa iedere dag gedurende twee tot veertien minuten wanneer de tijd in de Tijdfunctiemodus een kaibratietijd bereikt. Bedien binnen zeven minuten voor en na de kaibratietijden geen van de knoppen. As u dit we doet, kan dat de kaibratie hinderen. Vergeet niet dat ontvangst van het kaibratiesignaa afhangt van de huidige tijd in de Tijdfunctiemodus. De ontvangst van het signaa wordt uitgevoerd zodra er op de dispay één van de kaibratietijden wordt weergegeven, ongeacht of de weergegeven tijd werkeijk de juiste tijd is. Over de Signaasterkte-indicator De signaasterkte-indicator toont de sterkte van het kaibratiesignaa tijdens de ontvangst. Voor optimae ontvangst dient u ervoor te zorgen dat het horoge zich op een pek bevindt waar het signaa optimaa is. Wanneer er automatisch of handmatig een signaa wordt ontvangen, wordt de signaasterkte-indicator afgebeed. RCVD-indicator Signaen Engeand en Duitsand 1,500 kiometer Anthorn 500 kiometer Het Anthorn-signaa kan in dit gebied worden ontvangen. 500 kiometer Fukuoka/Saga 1,000 kiometer Signaa Japan Mainfingen Signaa Noord-Amerika 3,000 kiometer 1,000 kiometers Fort Coins In Taiwan is het signaa te ontvangen wanneer de ontvangstomstandigheden goed zijn. 1,500 kiometer 500 kiometer Chengdu Shangqiu 500 kiometer Fukushima 1,000 kiometer Signaa China Changchun Beijing Shanghai Hong Kong Signaaontvangst is misschien niet mogeijk vanaf de hieronder vermede afstanden gedurende bepaade periodes van het jaar of van de dag. Radio-interferentie kan ook probemen met de ontvangst veroorzaken. Zenders in Mainfingen (Duitsand) of Anthorn (Engeand): 500 kiometer Zender in Fort Coins (Verenigde Staten): kiometer Zenders in Fukushima en Fukuoka/Saga (Japan): 500 kiometer Zender in Shangqiu (China): kiometer Zefs wanneer het horoge zich binnen het ontvangstbereik van de zender bevindt, kan ontvangst van het signaa onmogeijk zijn as het signaa wordt gebokkeerd door bergen of andere geografische formaties tussen het horoge en de signaabron. Signaaontvangst wordt beïnvoed door het weer, de atmosferische omstandigheden en seizoensgebonden veranderingen. Zie de informatie bij Probemen met ontvangstbereik opossen as u probemen hebt met de ontvangst van het tijdkaibratiesignaa. Over automatische ontvangst Het horoge ontvangt het tijdkaibratiesignaa automatisch maximaa zes keer per dag (vijf keer voor het Chinese kaibratiesignaa). Wanneer de automatische ontvangst gesaagd is, worden de resterende ontvangstoperaties niet uitgevoerd. Het ontvangstschema (kaibratietijden) hangt af van uw actuee geseecteerde woonpaats en van de vraag of er standaardtijd of zomertijd is geseecteerd voor uw woonpaats. Uw woonpaats LIS, LON MAD, PAR, ROM, BER, STO ATH MOW Middernacht* Automatische ontvangst Starttijden uur 2.00 uur 3.00 uur 4.00 uur 5.00 uur Middernacht* 2.00 uur 3.00 uur 4.00 uur 5.00 uur Middernacht* 1.00 uur* 2.00 uur 3.00 uur 4.00 uur 5.00 uur Middernacht* 1.00 uur* 3.00 uur 4.00 uur 5.00 uur Middernacht* 1.00 uur* 2.00 uur* 3.00 uur 4.00 uur 5.00 uur Middernacht* 1.00 uur* 2.00 uur* 4.00 uur 5.00 uur Middernacht* 1.00 uur* 2.00 uur* 3.00 uur* 4.00 uur 5.00 uur Middernacht* 1.00 uur* 2.00 uur* 3.00 uur* 5.00 uur 1.00 uur* 2.00 uur* 3.00 uur* 4.00 uur* HKG, BJS 1.00 uur 2.00 uur 3.00 uur 4.00 uur 5.00 uur Signaasterkte-indicator Zefs op paatsen waar het signaa optimaa is, duurt het ongeveer tien seconden voordat de signaaontvangst zo is gestabiiseerd dat de signaasterkte-indicator de signaasterkte kan weergeven. Gebruik de signaasterkte-indicator as richtijn voor het controeren van de signaasterkte en voor het vinden van de beste pek voor het horoge tijdens de ontvangst van het signaa. Na ontvangst van het tijdkaibratiesignaa en de kaibratie van de tijdsinsteingen van het horoge, bijft de RCVD-indicator in ae modi op de dispay staan. De RCVD-indicator wordt niet weergegeven as de ontvangst van het signaa is misukt of na handmatige aanpassing van de actuee tijdsinsteing. De RCVD-indicator wordt aeen weergegeven as de ontvangst van zowe tijd- as datumgegevens is gesaagd. Hij verschijnt niet as aeen tijdgegevens zijn ontvangen. De RCVD-indicator betekent dat minimaa één van de automatische ontvangstoperaties van het kaibratiesignaa succesvo was. De RCVD-indicator verdwijnt echter van de dispay wanneer de eerste automatische ontvangst van de dag wordt uitgevoerd. Een handmatige ontvangst uitvoeren Bezig met ontvangen Ontvangst gesaagd Ontvangst misukt As er eerder een gesaagde ontvangst was As geen ontvangst gesaagd was Automatische ontvangst in- en uitschakeen Aan-/uitstatus Zwak (niveau 1) 1. Naar de Tijdfunctiemodus gaan. 2. Houd de [D] ongeveer twee seconden ingedrukt totdat RCVD op de dispay begint te knipperen. Dit geeft aan dat een handmatige ontvangst aan de gang is. Ontvangst van het tijdkaibratiesignaa duurt twee tot zeven minuten. Zorg ervoor dat u in deze tijd op geen enkee knop drukt en het horoge niet verpaatst. As de ontvangst gesaagd is, verschijnen de ontvangstdatum en tijd op de dispay, samen met de GET-indicator. 3. Nadat de handmatige ontvangst is votooid, drukt u op [D] om terug te keren naar de normae tijdfunctie. Het horoge gaat ook terug naar de gewone tijdfunctie as u een à twee minuten ang niets doet. As de aatste ontvangst is misukt, maar een vorige ontvangst was we gesaagd, dan staat er een indicator (RCVD) op de dispay. Het horoge gaat naar de normae tijdfunctie zonder de tijdsinsteing te veranderen as u op [D] drukt of as u gedurende ongeveer één of twee minuten geen enkee knop indrukt. NB Om een ontvangstoperatie te onderbreken en naar de normae tijdfunctie terug te keren drukt u op [D]. 1. Druk in de Tijdfunctiemodus op [D] om het scherm weer te geven met de tijd en datum van het aatst goed ontvangen signaa. 2. Houd [A] ingedrukt totdat de actuee insteing voor automatische ontvangst (ON of OFF) begint te knipperen. Dit is het instescherm. Het instescherm wordt overigens niet weergegeven as de op dat moment ingestede woonpaats geen ontvangst van tijdkaibratie ondersteunt. 3. Druk op [D] om heen en weer te schakeen tussen automatische ontvangst aan (ON) en uit (OFF). 4. Druk op [A] om het instescherm te veraten. Voor meer informatie over de stadscodes die de ontvangst van het kaibratiesignaa ondersteunen, zie Uw woonpaats insteen. De aatste resutaten van de signaaontvangst controeren Sterk (niveau 3)) Druk op [D] om de aatste gesaagde ontvangsttijd en -datum te bekijken. Druk nog een keer op [D] om terug te keren naar het vorige scherm. TPE, SEL, TYO HNL, ANC, YVR, LAX, YEA, DEN, MEX, CHI, NYC, YHZ, YYT en zomertijd Middernacht* Middernacht* 1.00 uur 2.00 uur 3.00 uur 4.00 uur 5.00 uur 1.00 uur 2.00 uur 3.00 uur 4.00 uur 5.00 uur * Vogende dag Probemen met ontvangstbereik opossen Controeer de vogende punten wanneer u probemen hebt met de signaaontvangst. Probeem Waarschijnijke oorzaak Wat u moet doen Kan geen handmatige ontvangst uitvoeren. Het horoge staat niet in de Tijdfunctiemodus. Uw huidige woonpaats is niet één van de vogende: LIS, LON, MAD, PAR, ROM, BER, STO, ATH, MOW, HKG, BJS, TPE, SEL, TYO, HNL, ANC, YVR, LAX, YEA, DEN, MEX, CHI, NYC, YHZ of YYT Ga naar de Tijdfunctiemodus en probeer het opnieuw. Seecteer LIS, LON, MAD, PAR, ROM, BER, STO, ATH, MOW, HKG, BJS, TPE, SEL, TYO, HNL, ANC, YVR, LAX, YEA, DEN, MEX, CHI, NYC, YHZ of YYT as uw woonpaatscode. CASIO Beneux B.V. Amsteveen -

3 Probeem Waarschijnijke oorzaak Wat u moet doen Automatische ontvangst is ingeschaked maar de RCVDindicator verschijnt niet op de dispay. De tijd is na ontvangst van het signaa onjuist. U hebt de tijdsinsteing handmatig gewijzigd. De zomertijdinsteing is handmatig gewijzigd in de Weredtijdmodus. U hebt op een knop gedrukt terwij er een signaaontvangst paatsvond. Zefs as de ontvangst is gesaagd, verdwijnt de RCVD-indicator van de dispay iedere dag wanneer de eerste automatische ontvangst van de dag wordt uitgevoerd. Er zijn bij de aatste ontvangst aeen tijdgegevens (uur, minuten, seconden) ontvangen. De Insteingenupdate-indicator verschijnt aeen wanneer zowe tijdgegevens as datumgegevens (jaar, maand, dag) worden ontvangen. Er zijn bij de aatste ontvangst aeen tijdgegevens (uur, minuten, seconden) ontvangen. De RCVDindicator verschijnt aeen wanneer zowe tijdgegevens as datumgegevens (jaar, maand, dag) worden ontvangen. As de tijd één uur afwijkt, is de zomertijdinsteing misschien niet juist. De insteing van de Woonpaatscode is niet juist voor het gebied waar u het horoge gebruikt. Voer handmatig een signaaontvangst uit of wacht totdat de vogende automatische ontvangst paatsvindt. Zorg dat het horoge zich op een paats bevindt waar het het signaa kan ontvangen. Wijzig de zomertijdinsteing in Auto DST (automatische zomertijd). Seecteer de juiste Woonpaatscode. Zie voor meer informatie Beangrijk! onder Ontvangst tijdkaibratiesignaa en Voorzorgsmaatregeen bij radiogestuurde atoomtijdfunctie. Weredtijd De Weredtijd geeft de actuee tijd in 48 steden (31 tijdzones) over de hee wered weer. De tijden in de Weredtijdmodus open synchroon met de tijd in de Tijdfunctiemodus. As u de denkt dat de tijdweergave in de Weredtijdmodus niet juist is, controeer dan of u de juiste stad hebt geseecteerd as uw woonpaats. Controeer ook of de huidige tijd die wordt weergegeven in de Tijdfunctiemodus correct is. Seecteer een stadscode in de Weredtijdmodus om te zien hoe aat het op dit moment is in eke gewenste tijdzone ter wered. Zie de tabe voor meer informatie over de ondersteunde UTC-compensaties. Ae handeingen in dit gedeete worden uitgevoerd in de Weredtijdmodus, die u inschaket door op [C] te drukken. De tijd in een andere stad weergeven In de Weredtijdmodus drukt u op [D] (oostwaarts) en [B] (westwaarts) om door de stadscodes (tijdzones) te baderen. Door op geijktijdig op [D] en [B] te drukken springt het horoge naar de UTC-tijdzone. Een stadscode afwisseend op standaardtijd en zomertijd zetten 1. Gebruik [B] en [D] in de Weredtijdmodus om de stadscode (tijdzone) weer te geven waarvan u de insteing voor standaardtijd/zomertijd wit wijzigen. 2. Houd [A] ingedrukt om heen en weer te schakeen tussen zomertijd (DST-indicator wordt weergegeven) en standaardtijd (DST-indicator wordt niet weergegeven). De zomertijdindicator wordt in de Weredtijdmodus afgebeed terwij zomertijd is ingeschaked. De insteing van zomertijd/standaardtijd is overigens aeen van invoed op de op dat moment weergegeven stadscode. Andere stadscodes worden hierdoor niet gewijzigd. U kunt niet heen en weer schakeen tussen standaardtijd en zomertijd as UTC is geseecteerd as de stadscode. Aarm Actuee tijd in geseecteerde stad DST-indicator Nummer waarschuwingssignaa Waarschuwingstijd (Uur: minuten) Een aarmstijd insteen De aarmmodus geeft u de keuze uit vier eenmaige waarschuwingssignaainsteingen en een suimersignaa. Voor het in- en uitschakeen van het uursignaa (SIG) kunt u ook de aarmmodus gebruiken. Er zijn vijf aarmschermen: AL1, AL2, AL3 en AL4 voor het eenmaige waarschuwingssignaa en een scherm voor het suimersignaa dat wordt aangegeven met SNZ (snooze). Het uursignaascherm wordt aangegeven met SIG. Ae handeingen in dit gedeete worden uitgevoerd in de aarmmodus, die u inschaket door op [C] te drukken. 1. Gebruik [D] in de aarmmodus om door de aarmschermen te baderen, totdat het scherm wordt weergegeven waarvan u de tijd wit insteen. Het waarschuwingssignaa testen Houd in de Waarschuwingssignaamodus [D] ingedrukt om het waarschuwingssignaa te aten horen. Een waarschuwingssignaa in- en uitschakeen Waarschuwingssignaaaan-indicator Suimersignaaindicator Het uursignaa in- en uitschakeen Uursignaa-aanindicator Stopwatch Uren Aan 1/100 seconde Minuten Aftetimer (countdown) De Eapsed verstreken time tijd meten 1. Gebruik in de Waarschuwingssignaamodus [D] om een waarschuwingssignaa te kiezen. 2. Druk op [B] om dit aan en uit te zetten. As u een waarschuwingssignaa aanzet (AL1, AL2, AL3, AL4 of SNZ) wordt de waarschuwingssignaa-aan-indicator weergegeven op het scherm van de Waarschuwingssignaamodus. De waarschuwingssignaa-aan-indicator wordt in ae modi weergegeven voor ieder waarschuwingssignaatype dat op dat moment is ingeschaked. De waarschuwingssignaaindicator knippert terwij het waarschuwingssignaa kinkt. De suimersignaaindicator knippert terwij de suimerwaarschuwing kinkt en gedurende de intervaen van vijf minuten tussen de signaen. 1. Druk in de Waarschuwingssignaamodus op [D] om het uursignaa (SIG) te seecteren. 2. Druk op [B] om dit aan en uit te zetten. De Uursignaa-aan-indicator wordt in ae modi weergegeven wanneer deze functie is ingeschaked. Met de stopwatch kunt u de verstreken tijd, tussentijden en twee finishtijden meten. Het dispaybereik van de stopwatch is 23 uur, 59 minuten en 59,99 seconden. De stopwatch bijft open en begint weer bij nu as de imiet is bereikt, totdat u hem stopt. De stopwatch bijft open, ook as u de Stopwatchmodus veraat. As u de Stopwatchmodus veraat terwij er een tussentijd op de dispay staat, wordt de tussentijd gewist en keert de stopwatch terug naar de meting van de verstreken tijd. Ae handeingen in dit hoofdstuk worden uitgevoerd in de Stopwatchmodus, die u inschaket door op [C] te drukken. [D] [D] [D] [D] [B] Start Start Stop Stop Herstart Re-start Stop Cear Wissen Een Spit tussentijd time pauzeren [D] [B] [B] [D] [B] Start Start Tussentijd Spit (SPL Tussentijd Spit reease Stop Stop Cear Wissen weergegeven) (SPL dispayed) verwijderen Twee Two Finishes finishtijden meten [D] [B] [D] [B] [B] Start Start Tussentijd Spit Stop Tussentijd Spit reease Cear Wissen Eerste First runner oper Tweede Second runner oper verwijderen Dispay time of finisht. finishes. Tijd van finisht finishes. Tijd second van runner. eerste Dispay oper time of tweede oper weergeven. first runner. weergeven. Uren Minuten De aftetimer configureren De aftetimer kan worden ingested met een bereik van 1 minuut tot 24 uur. Er gaat een waarschuwingssignaa af wanneer de timer nu bereikt. Ae handeingen in dit gedeete worden uitgevoerd in de Aftetimermodus, die u inschaket door op [C] te drukken. Signaa afteeinde Het signaa afteeinde geeft aan wanneer het afteen nu heeft bereikt. Het signaa stopt na ongeveer tien seconden of wanneer op een knop drukt. 1. Wanneer de starttijd van de aftetimer wordt weergegeven in de Aftetimermodus houdt u [A] ingedrukt totdat de huidige aftetijd begint te knipperen; dit is het instescherm. As de starttijd van de aftetimer niet wordt weergegeven, vogt u de stappen onder De aftetimer gebruiken om deze weer te geven. 2. Druk op [C] om de knipperende positie te verpaatsen in de hieronder weergegeven vogorde om andere insteingen te seecteren. Hours Uren Minuten Minutes 3. Wanneer de insteing die u wit wijzigen knippert, gebruikt u [D] en/of [B] om deze te wijzigen op de manier zoas hieronder is beschreven. Insteing Scherm Knopfuncties Om een eenmaig waarschuwingssignaa in te steen seecteert u aarmscherm AL1, AL2, AL3 of AL4. Om het suimersignaa in te steen, geeft u het SNZ-scherm weer. Het suimersignaa wordt eke vijf minuten herhaad. 2. Nadat u een aarm hebt geseecteerd, houdt u [A] ingedrukt totdat de uurinsteing van de aarmtijd begint te knipperen; dit is het instescherm. Deze handeing schaket het waarschuwingssignaa automatisch in. 3. Druk op [C] om de knipperende positie te verpaatsen tussen de uur- en minuteninsteing. 4. Terwij een insteing knippert, gebruikt u [D] (+) en [B] (-) om deze te wijzigen. Zet in het 12-uursformaat de tijd op a.m. of p.m. (P). 5. Druk op [A] om het instescherm te veraten. Bediening aarm Op de ingestede tijd kinkt het waarschuwingssignaa gedurende tien seconden, onafhankeijk van de modus waarin het horoge staat. In het geva van een suimersignaa kinkt het waarschuwingssignaa totaa zeven keer, iedere vijf minuten, of totdat u het waarschuwingssignaa uitschaket. Het waarschuwings- en uursignaa wordt uitgevoerd in overeenstemming met de tijd van de Tijdfunctiemodus. Om het waarschuwingssignaa uit te zetten, nadat het is afgegaan, drukt u op een wiekeurige knop. As u een van de onderstaande handeingen uitvoert tijdens het 5 minuten durende interva tussen de suimersignaen, wordt het huidige suimersignaa geannueerd. Weergave van het instescherm van de Tijdfunctiemodus Weergave van het SNZ-instescherm Uren, Minuten Gebruik [D] (+) en [B] (-) om de insteing te wijzigen. Om een aftebegintijd van 24 uur op te geven stet u 0:00 in. 4. Druk op [A] om het instescherm te veraten. De aftetimer gebruiken Actuee timertijd Starttijd timer Druk op [D] terwij u in de Aftetimermodus bent om de aftetimer te starten. De aftetimer bijft open, ook as u de Aftetimermodus veraat. Druk op [D] terwij de aftetimer oopt om het afteen te pauzeren. Druk opnieuw op [D] om de aftetimer verder te aten open. Om de aftetimer heemaa te stoppen moet u deze eerst pauzeren (door op [D] te drukken). Vervogens drukt u op [B]. Hiermee keert de aftetimer terug naar de startwaarde. CASIO Beneux B.V. Amsteveen -

4 moving time forward Verichting Aan-indicator voor automatische verichting Dit horoge is voorzien van EL-achtergrondverichting (eektrouminescent) dat de hee dispay vericht, zodat deze in het donker makkeijk kan worden afgeezen. De automatische verichting van het horoge schaket automatisch in as u het horoge onder een hoek naar u toe draait. De automatische verichting moet ingeschaked zijn (aangegeven door de aan-indicator voor automatische verichting) om te werken. Zie Voorzorgsmaatregeen verichting voor meer beangrijke informatie over het gebruik van de verichting. Handmatig de dispay verichten Druk in ongeacht weke modus op L om de verichting in te schakeen. Met deze handeing wordt de verichting ingeschaked ongeacht de insteing van de automatische verichting. U kunt met de onderstaande procedure kiezen of de verichting 1,5 sec. of 3 sec. aanstaat. As u op L drukt, bijft de verichting ongeveer 1,5 sec. of 3 sec. aanstaan, a naar geang de actuee insteing van de verichtingsduur. De verichtingsduur insteen 1. Houd in de Tijdfunctiemodus [A] ingedrukt totdat de inhoud van de dispay gaat knipperen. Dit is het instescherm. 2. Druk tien keer op [C] totdat de actuee insteing van de verichtingsduur (LT1 of LT3) verschijnt. 3. Druk op [D] om de insteing te schakeen tussen LT1 (circa 1,5 seconde) en LT3 (circa 3 seconden). 4. Druk op [A] om het instescherm te veraten. Over de automatische verichting As u de automatische verichting inschaket, wordt de wijzerpaat in iedere modus vericht as u het horoge in een positie houdt zoas hieronder wordt beschreven. Dit horoge beschikt over de functie Fu Auto EL Light. De automatische verichting werkt dus aeen as het beschikbare icht zich beneden een bepaad niveau bevindt. De functie schaket echter niet de achtergrondverichting bij heder zonicht in. As u het horoge in een positie brengt die parae met de grond is en het dan naar u toe kantet onder een hoek van meer dan 40 graden, gaat de verichting aan. Draag het horoge aan de buitenkant van uw pos. Parae met de grond Meer dan 40 Waarschuwing! Zorg dat u zich op een veiige paats bevindt wanneer u de dispay bekijkt met behup van de automatische verichting. Wees met name voorzichtig bij het hardopen of as u een andere activiteit uitvoert die tot een ongeuk of verwonding kan eiden. Wees er ook op bedacht dat de automatische verichting niet degenen om u heen aat schrikken of afeidt, zodra hij aangaat. Zorg dat u, wanneer u het horoge draagt, de automatische verichting uitschaket voordat u gaat fietsen, motorrijden of autorijden. Door het potseing, onbedoed aangaan van de verichting zou u afgeeid kunnen worden, wat een verkeersongeva en ernstig ichameijk etse tot gevog zou kunnen hebben. De automatische verichting in- en uitschakeen Houd in de Tijdfunctiemodus L ongeveer drie seconden ingedrukt om te schakeen tussen automatische verichting aan (indicator automatische verichting weergegeven) en uit (indicator automatische verichting niet weergegeven). Wanneer de automatische verichting ingeschaked is, is de indicator automatische verichting aan in ae modi op de dispay te zien. Stroomvoorziening Dit horoge is voorzien van een zonnece en een speciae opaadbare batterij die wordt opgeaden door de stroom die wordt geproduceerd door de zonnece. Op de afbeeding hieronder kunt u zien hoe u het horoge moet positioneren voor het opaden. Zonnece Voorbeed: Draai het horoge zo dat de wijzerpaat naar een ichtbron gericht is. Op de afbeeding ziet u hoe u een horoge met een horogeband moet paatsen. De effectiviteit waarmee opgeaden wordt, neemt af as een dee van de zonnece wordt gebokkeerd door keding enz. Probeer het horoge zo vee mogeijk uit uw mouw te houden. Het horoge wordt aanzienijk minder sne opgeaden as de wijzerpaat gedeeteijk bedekt is. Beangrijk! As u het horoge voor een ange periode opbergt op een paats waar geen icht komt, of as u het zo draagt het niet aan icht wordt bootgested, kan de opaadbare batterij in kwaiteit achteruit gaan. Zorg dat het horoge zo vee mogeijk aan icht wordt bootgested. Dit horoge gebruikt een opaadbare batterij om de stroom op te saan die wordt opgewekt door de zonnece. U hoeft de batterij dus niet regematig te vervangen. Na zeer ange tijd kan de batterij echter in kwaiteit achteruitgaan en zijn vermogen veriezen om voedig op te aden. As u merkt dat de opaadbare batterij niet heemaa meer opaadt, dient u contact op de te nemen met u CASIO-deaer over vervanging van de batterij. Probeer nooit de opaadbare batterij van het horoge zef te verwijderen of te vervangen. Gebruik van de verkeerde soort batterij kan het horoge beschadigen. As het niveau van de batterij naar 5 zakt en wanneer u de batterij aat vervangen, keren de actuee tijd en ae andere insteingen terug naar hun standaardfabriekswaarden en worden ae in het geheugen opgesagen gegevens gewist. Zet de Energiebesparingsfunctie van het horoge aan en bewaar het op een paats waar het normaa aan icht wordt bootgested wanneer u het angere tijd niet gebruikt. Dit hept ervoor te zorgen dat de opaadbare batterij er niet mee ophoudt. Batterijstroomindicator en Hersteindicator De batterijstroomindicator op de dispay toont het actuee niveau van de opaadbare batterij. Niveau 2 Batterijstroomindicator Functiestatus 1 Ae functies ingeschaked. De knipperende LOW-indicator op niveau 3 betekent dat het aadniveau van de batterij zeer aag is en dat het horoge zo sne mogeijk aan fe icht moet worden bootgested om op te aden. Op niveau 5 worden ae functies uitgeschaked en de insteingen teruggezet op de fabrieksinsteingen. Zodra de batterij niveau 2 bereikt na teruggevaen te zijn naar niveau 5, dient u de actuee tijd, datum en andere insteingen te configureren. Wanneer de batterij naar niveau 5 zakt, verandert de insteing van de woonpaatscode van het horoge automatisch naar TYO (Tokio). Het is horoge is ingested om met deze woonpaatscode het tijdkaibratiesignaa van Japan te ontvangen. As u het horoge gebruikt in Europa, Noord-Amerika of China, en het batterijniveau zakt naar niveau 5, dan moet u zef een passende woonpaatscode insteen. De dispayindicatoren verschijnen weer terwij de batterij wordt opgeaden van niveau 5 naar niveau 2. As het horoge aan direct zonicht of een andere zeer fee ichtbron wordt bootgested kan de batterijstroomindicator korte tijd een hoger niveau aangeven dan het werkeijke aadniveau van de batterij. De juiste batterijstroomindicatie verschijnt na enkee minuten. Hersteindicator DST (zomertijd) Wanneer u in korte tijd verichtings- en pieptoonhandeingen uitvoert, kan (hersteen) op de dispay verschijnen. Na enige tijd herstet het aadniveau van de batterij zich en verdwijnt (hersteen). Dat betekent dat de bovengenoemde functies weer zijn ingeschaked. As (hersteen) vaak verschijnt, betekent dat waarschijnijk dat het resterende batterijvermogen aag is. Laat het horoge in fe icht iggen om op te aden. Voorzorgsmaatregeen voor het opaden In bepaade omstandigheden kan het horoge tijdens het opaden heet worden. Laat het horoge niet op één van de hieronder beschreven paatsen iggen wanneer de opaadbare batterij wordt opgeaden. As het horoge erg heet wordt, kan de dispay van voeibaar krista zwart keuren. Het cd-scherm wordt weer normaa zodra het horoge is afgekoed. Waarschuwing! As u de opaadbare batterij van het horoge in fe icht aat opaden, kan deze erg heet worden. Ga voorzichtig met het horoge om, om brandwonden te voorkomen. Het horoge kan met name heet worden wanneer het gedurende angere tijd wordt bootgested aan de vogende omstandigheden. Op het dashboard van een in direct zonicht geparkeerde auto Te dicht in de buurt van een goeiamp In direct zonicht Gids voor opaden De onderstaande tabe aat zien hoe ang het horoge iedere dag aan icht moet worden bootgested om vodoende energie op te aden voor normaa dageijks gebruik. - Voor meer informatie over de gebruiksduur en de dageijkse gebruiksomstandigheden van de batterij, zie de sectie Stroomvoorziening van de specificaties. Bootsteingsniveau (hederheid) Zonicht buitenshuis ( ux) Zonicht door een raam ( ux) Dagicht door een raam op een bewokte dag (5.000 ux) Fuorescerende verichting binnenshuis (500 ux) 12-/24-uursformaat Bootsteingstijd bij benadering 5 minuten 24 minuten 48 minuten As het horoge regematig wordt bootgested aan icht komt dit de stabiee werking ervan ten goede. Herstetijden De tabe hieronder aat zien hoe ang het horoge aan icht moet worden bootgested om het aadniveau van de batterij met één niveau te verhogen. Bootsteingsniveau (hederheid) 8 uur Bootsteingstijd bij benadering Niveau 5 Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1 Zonicht buitenshuis ( ux) 3 uur 18 uur 5 uur Zonicht door een raam ( ux) 9 uur 90 uur 24 uur Dagicht door een raam op een bewokte dag (5.000 ux) 14 uur 182 uur 49 uur Fuorescerende verichting binnenshuis (500 ux) 155 uur De bovengenoemde bootsteingstijden zijn aeen bedoed ter referentie. De werkeijk benodigde bootsteingstijden hangen af van de ichtomstandigheden. Tijdfunctie Actuee tijd Dag van de week Uren: Minuten PM-indicator [B] [B] Dubbee tijd De tijd en datum handmatig insteen Druk op [B] om de onderste dispay te schakeen tussen de dag van de week en de datum, en actuee geseecteerde Weredtijdstad en tijd (Dubbee tijd). Gebruik de Tijdfunctiemodus om de huidige tijd en datum in te steen en te bekijken. Lees dit voordat u de tijd en datum instet! Dit horoge bevat een aanta stadscodes, die ek correspondeert met de tijdzone waarin de stad zich bevindt. Voordat u de tijd instet, dient u daarom de juiste stadscode te seecteren voor uw woonpaats (de stad waar u het horoge meesta gebruikt). As uw ocatie niet bij de presets staat, kiest u een stadscode die zich in dezefde tijdzone bevindt as uw ocatie. De tijden in de Weredtijdmodus worden aemaa weergegeven overeenkomstig de datum en tijd die u in de Tijdfunctiemodus instet. 1. Houd in de Tijdfunctiemodus [A] ingedrukt totdat de stadscode gaat knipperen; dit is het instescherm. 2. Seecteer de gewenste stadscode met [D] en [B]. Zorg ervoor dat u uw Woonpaatscode seecteert voordat u andere insteingen wijzigt. Raadpeeg de tabe voor voedige informatie over de stadscodes. 3. Druk op [C] om de knipperende positie te verpaatsen in de hieronder weergegeven vogorde om andere insteing te seecteren. Maand Dag Dubbee tijd Uur Minuten Batterijstroomindicator 2 Ae functies ingeschaked. 3 4 (Waarschuwingssignaa binnenkort opaden) Automatisch en handmatig ontvangen, verichting en toon uitgeschaked. Behave tijdfunctie en de CHG (opaad-)indicator, ae functies en dispayindicatoren uitgeschaked. Energiebesparing Verichtingsduur Knopgeuidssignaa Dag Maand Jaar In de vogende stappen wordt uitgeegd hoe u aeen de tijdfunctie-insteingen configureert. 4. Wanneer de tijdfunctie-insteing die u wit wijzigen knippert, gebruikt u [D] of [B] om deze te wijzigen op de manier zoas op de vogende pagina is beschreven. 5 Ae functies uitgeschaked. CASIO Beneux B.V. Amsteveen -

Gebruiksaanwijzing Horloge model 4749.

Gebruiksaanwijzing Horloge model 4749. Gebruiksaanwijzing Horoge mode 4749. Waarschuwing! De in dit horoge ingebouwde meetfuncties zijn niet bedoed om metingen met professionee of industriëe precisie te doen. De waarden die dit horoge produceert,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing 3089

Gebruiksaanwijzing 3089 Vertrouwd raken Gefeiciteerd met de aankoop van dit CASIO horoge. Lees deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig door om optimaa gebruik te kunnen maken van uw horoge. Heder icht LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 Opaden

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing 3050 / 3061

Gebruiksaanwijzing 3050 / 3061 Vertrouwd raken Gefeiciteerd met de aankoop van dit CASIO horoge. Lees deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig door om optimaa gebruik te kunnen maken van uw horoge. Heder icht Zonne-energiece (Zet icht om

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing 4713

Gebruiksaanwijzing 4713 Vertrouwd raken Gefeiciteerd met de aankoop van dit CASIO horoge. Lees deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig door om optimaa gebruik te kunnen maken van uw horoge. Ste het horoge aan icht boot voordat u het

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing 3157

Gebruiksaanwijzing 3157 Vertrouwd raken Gefeiciteerd met de aankoop van dit CASIO horoge. Lees deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig door om optimaa gebruik te kunnen maken van het horoge. Toepassingen De in dit horoge ingebouwde

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing 3070

Gebruiksaanwijzing 3070 Vertrouwd raken Gefeiciteerd met de aankoop van dit CASIO horoge. Lees deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig door om optimaa gebruik te kunnen maken van het horoge. Toepassingen De in dit horoge ingebouwde

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Horloge model 3173/3246

Gebruiksaanwijzing Horloge model 3173/3246 Gebruiksaanwijzing Horoge mode 3173/3246 Toepassingen De ingebouwde sensoren van dit horoge meten windrichting, uchtdruk, temperatuur en hoogte. De gemeten waarden worden afgebeed op de dispay. Dankzij

Nadere informatie

Vertrouwd raken. Algemene gebruiksaanwijzing. (Licht) Helder licht. Zonne-energiecel. Sensorfunctie. Getij/maangegevensfunctie

Vertrouwd raken. Algemene gebruiksaanwijzing. (Licht) Helder licht. Zonne-energiecel. Sensorfunctie. Getij/maangegevensfunctie Vertrouwd raken Gefeiciteerd met de aankoop van dit CASIO horoge. Lees deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig door om optimaa gebruik te kunnen maken van het horoge. Het horoge bevat geen tijdzone die overeenkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing 4335 / 4348

Gebruiksaanwijzing 4335 / 4348 Vertrouwd raken Gefeiciteerd met de aankoop van dit CASIO horoge. Lees deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig om optimaa gebruik te kunnen maken van uw aankoop. Waarschuwing! = De in dit horoge ingebouwde

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing 4378 / 4379

Gebruiksaanwijzing 4378 / 4379 Over deze gebruiksaanwijzing = Knopbedieningen worden aangegeven door gebruikmaking van de letters zoals in de illustratie = Elke sectie van deze gebruiksaanwijzing verschaft u de informatie die u nodig

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV PETITE 63 Artike nummer: 801206 CE 0051 Maximae votooiing: 2800W - 200 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b. zorgvudig de instaatie

Nadere informatie

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo Artike nummer: 810007 CE 0051 Maximae votooiing: 4200W - 305 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b.

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

evenementenlocatie P2 Euroborg

evenementenlocatie P2 Euroborg evenementenocatie P2 Euroborg Evenementen in de stad Groningen Groningen is een bruisende en eefbare stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen. Dit aanbod is zowe binnen, in de vee theaters,

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang Gespannen of overspannen? Sterk in ieders beang Gespannen of overspannen? De boog kan niet atijd gespannen zijn. De kruik gaat net zo ang te water tot hij barst. Deze bekende gezegden geven aan dat er

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CI24WP..

Gebruiksaanwijzing CI24WP.. Gebruiksaanwijzing n CI24WP.. Inhoud Gefeiciteerd....................................................................................... 3 Veiigheidsbepaingen en waarschuwingen................................................................

Nadere informatie

WIRELESS SYSTEM QLX-D USER GUIDE. Gebruikershandleiding. 2014 Shure Incorporated 27A22351 (Rev. 1)

WIRELESS SYSTEM QLX-D USER GUIDE. Gebruikershandleiding. 2014 Shure Incorporated 27A22351 (Rev. 1) WRELESS SYSTEM QLX-D USER GUDE Gebruikershandeiding 2014 Shure ncorporated 27A22351 (Rev. 1) BELANGRJKE VELGHEDSNSTRUCTES 1. LEES deze instructies. 2. BEWAAR deze instructies. 3. NEEM ae waarschuwingen

Nadere informatie

CAL. Y182, 7T32 ALARM CHRONOGRAAF

CAL. Y182, 7T32 ALARM CHRONOGRAAF NEDERLANDS CAL. Y182, 7T32 ALARM CHRONOGRAAF TIJD/KALENDER Uur- en minuutwijzer met kleine secondewijzer. Datum wordt in getallen weergegeven. ALARM Kan worden ingesteld op basis van 12uurs-instelling

Nadere informatie

Een evenementenvergunning

Een evenementenvergunning Een evenementenvergunning aanvragen 2 Een evenementenvergunning aanvragen In onze gemeente worden jaarijks vee activiteiten georganiseerd. Dat is euk. Maar soms kan een evenement ook voor irritatie en

Nadere informatie

2 De elektrische huisinstallatie

2 De elektrische huisinstallatie Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 6 De eektrische huisinstaatie. neiding Eektrische schakeingen Toeichting: hieronder vogen mogeijke ontwerpen. ndere ontwerpen die aan

Nadere informatie

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10 voorwoord 3 individuee coaching 4 teamtrainingen 7 workshops / intervisie 8 coachings thema s 9 profie en persoonijke keur 10 partners 11 contact 12 Inhoud 2 Voorwoord Persoonijke groei en effectiviteit

Nadere informatie

Timersymbool Wordt tijdens aftellen weergegeven. Batterijsymbool Geeft energieniveau batterij aan. symbool Geeft aan dat knoppengeluid AAN staat.

Timersymbool Wordt tijdens aftellen weergegeven. Batterijsymbool Geeft energieniveau batterij aan. symbool Geeft aan dat knoppengeluid AAN staat. KNOPPEN SYMBOLEN & BESCHRIJVINGEN MODUS AUTOMatisch ACHTERGRONDLICHT Alarmtest AR01 : WJ10 AR02 : WJ11 AR03 : WJ12 AR04 : WJ13 GARANTIEBEWIJS MODUS/INSTELLING LICHT Tijdzonesymbool Geeft in TIJDmodus tijdzone

Nadere informatie

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct!

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct! Natuurijke brandpreventie natuurijk met OxyReduct! Brand voorkomen OxyReduct dé innovatie op het gebied van brandpreventie maximae preventie maximae veiigheid Brand: een ondernemersrisico Beschermd met

Nadere informatie

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen IVERA 2.10: Feioze communicatie tussen centraes en verkeersregeingen IVERA 2.10: feioze functionaiteit Verkeersregeingen en verkeers - centraes die gebruikmaken van het IVERA-protoco kunnen naadoos met

Nadere informatie

De materialen die worden gebruikt voor het voorbereiden van de vloer moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

De materialen die worden gebruikt voor het voorbereiden van de vloer moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Design foors cick 1 2 Instaatieinstructies Agemene voorwaarden Een goede voorbereiding is essentiee voor een probeemoze instaatie. De designvoer kan worden geegd op betonnen, houten, stenen en vee andere

Nadere informatie

AGA DUAL CONTROL. Modelnummers: DC3 & DC5. (Opties externe ventilatie en kamerventilatie inbegrepen)

AGA DUAL CONTROL. Modelnummers: DC3 & DC5. (Opties externe ventilatie en kamerventilatie inbegrepen) AGA DUAL CONTROL Modenummers: DC3 & DC5 (Opties externe ventiatie en kamerventiatie inbegrepen) Gebruikers-gids ONTHOUD dat u bij het vervangen van onderdeen van dit apparaat uitsuitend reserveonderdeen

Nadere informatie

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimaiseer afdrukken via het netwerk en verzeker u van een onderscheidende voorsprong met een efficiënte Print Management-opossing die u op ocatie of via de coud kunt inzetten.

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback Bureau- en bezoekersstoeen quarterback Royae arounder Royaa en eegant: met de Sedus quarterback doet een bureaustoe zijn intrede weke vee ruimte toekent aan productief wezijn. Met zijn hoge rugeuning verschaft

Nadere informatie

OPQ Manager Plus Rapport

OPQ Manager Plus Rapport OPQ Profie OPQ Manager Pus Rapport Naam Dhr. Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUCTIE Dit rapport is bestemd voor gebruik door ijnmanagers en HR professionas. Het bevat aerei

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 euzedossier instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 & uitgeverij remmers Voor vragen, opmerkingen en suggesties bij deze instructie kunt u contact opnemen met: Uitgeverij Remmers Nieuwe Bosscheweg

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

Maverick ET 732 Handleiding

Maverick ET 732 Handleiding Handleiding Maverick ET-732 Redi Chek Gefeliciteerd met de aankoop van uw Redi Chek thermometer. Vanaf nu kunt u op afstand de temperatuur in de gaten houden van uw oven/bbq en tegelijkertijd de kerntemperatuur

Nadere informatie

Handreiking. Balans in Beeld. E.J.W. Rot. Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen

Handreiking. Balans in Beeld. E.J.W. Rot. Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen Handreiking Baans in Beed Jongeren met een icht verstandeijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen E.J.W. Rot www.kennispeingehandicaptensector.n/baansinbeed www.kennispeingehandicaptensector.n

Nadere informatie

Windows. Contactgegevens van de klantenservice van ArcSoft Inc.

Windows. Contactgegevens van de klantenservice van ArcSoft Inc. Windows Contactgegevens van de kantenservice van ArcSoft Inc. Noord-Amerika 46601 Fremont Bvd Fremont, CA 94538 Te: 1.510.440.9901 Fax: 1.510.440.1270 Website: www.arcsoft.com E-mai: support@arcsoft.com

Nadere informatie

Bosch: een merk voor het leven.

Bosch: een merk voor het leven. De vaatwassers. Editie 2013 www.bosch-home.be Inkijkexempaar Technoogie voor het even 1 Bosch: een merk voor het even. Onze vaatwassers zijn even goed voor het miieu as voor uw beste porseein. Green Technoogy-abe

Nadere informatie

CONGRES De APEXRESECTIE

CONGRES De APEXRESECTIE CONGRES De APEXRESECTIE Michie de Ceen Thomas von Arx Marga Ree Vrijdag 27 mei 2011 De Fint Amersfoort Vrijdag 27 mei 2011 Congresprogramma Periapicae chirurgie of herbehandeing? Nieuwe inzichten & moderne

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 0 tijdvak natuurkunde tevens oud programma natuurkunde, Het correctievoorschrift bestaat uit: Reges voor de beoordeing Agemene reges 3 Vakspecifieke reges 4 Beoordeingsmode 5 Inzenden

Nadere informatie

Cursus Bedrijfsplan MKB

Cursus Bedrijfsplan MKB BROCHURE Cursus Bedrijfspan MKB visie anayse strategieën actiepannen Cursus Bedrijfspan MKB Saes Force Consuting ineiding Hoe groot of kein je onderneming ook is, je zut je regematig de vraag moeten steen

Nadere informatie

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 VOORBEELD Suppement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 Reaties zijn gemakkeijk vandaag. We stappen er sne in en zetten er ook sne een punt achter. Wat we durven te vergeten, is dat eke duurzame nieuwe

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huurwoning

Zelf klussen in uw huurwoning Zef kussen in uw huurwoning U wit iets aan uw huurwoning veranderen zodat deze beter bij u past. Een nieuwe keuken, een andere badkamer of misschien we een dakkape. Wij geven u graag de geegenheid om zef

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw bromfiets. Daarom kiest u voor onze

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

MAXPRO IP-video-oplossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL. Open, flexibel en schaalbaar videobewakingsplatform

MAXPRO IP-video-oplossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL. Open, flexibel en schaalbaar videobewakingsplatform MAXPRO IP-video-opossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL Open, fexibe en schaabaar videobewakingspatform 1 ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL Bent u op zoek naar... systemen die interoperabe

Nadere informatie

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C Gemaakt door: Kas: Marinka Bruining en Marianne Fokkema 4E en 5C Inhoudsopgave Samenvatting Voorwoord Ineiding Deevragen - Wat is geuk? - Hoe kun je beoordeen of je geukkig bent? - Hoe gaan we de inkomensgroepen

Nadere informatie

esdégé reigersdaal Afspraken over agressie

esdégé reigersdaal Afspraken over agressie esdégé reigersdaa Afspraken over agressie 1 Afspraken over agressie Voorwoord De afgeopen jaren zijn er op het terrein van omgaan met agressie/ongewenst gedrag zowe centraa as okaa binnen de organisatie

Nadere informatie

Previder Cloud Hosting it starts here

Previder Cloud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Ineiding Coud Hosting... 4 2.1. Typen Couds... 4 2.2. Coudservicemodeen...

Nadere informatie

IMPRESSA J5 de belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA J5 de belangrijkste zaken in het kort IMPRESSA J5 de beangrijkste zaken in het krt Het»Bek vr de IMPRESSA«en»IMPRESSA J5 de beangrijkste zaken in het krt«hebben van de nafhankeijke Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen p grnd

Nadere informatie

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00 WWW.TECHGROW.NL TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER software versie: 1.00 HANDLEIDING TechGrow HS-1 handleiding GEFELICITEERD! U heeft de TechGrow HS-1 Portable CO 2 Meter aangeschaft. De HS-1 CO 2 Meter

Nadere informatie

Het boek voor de IMPRESSA C5

Het boek voor de IMPRESSA C5 Het boek voor de IMPRESSA C5 Het IMPRESSA boek heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen o grond van de votte stij, de voedigheid en de aandacht voor veiigheidsasecten. Inhoudsogave

Nadere informatie

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014 Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde Strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 Introductie Nieuw Unicum is onomkeerbaar veranderd Dit strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 bouwt in ae opzichten

Nadere informatie

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Welkom bij uw nieuwe Sound Rise! Wij hebben Sound Rise ontwikkeld voor muziekliefhebbers zoals u. Begin de dag met uw favoriete muziek,

Nadere informatie

Handleiding van de radiogestuurde Nederlandssprekende wekker LOW VISION DESIGN

Handleiding van de radiogestuurde Nederlandssprekende wekker LOW VISION DESIGN Handleiding van de radiogestuurde Nederlandssprekende wekker LOW VISION DESIGN S2 (Alarmuren) S1 (spraakknop + snooze functie en verlichting) S4 (alarm -volume en alarmuit functie) S3(Alarm minuten) S5

Nadere informatie

Het boek voor de IMPRESSA C5

Het boek voor de IMPRESSA C5 Het boek voor de IMPRESSA C5 Het IMPRESSA boek heeft van de Duitse keurings-instantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen o grond van de votte stij, de voedigheid en de aandacht voor veiigheidsasecten. Inhoudsogave

Nadere informatie

Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382

Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382 Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382 Overzicht U kunt een onderdeel slechts wijzigen wanneer het knippert in het display. Duw de knoppen

Nadere informatie

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY BEDIENINGS INSTRUCTIES 8-SYMBOOL AFSTANDBEDIENING Kinder slot Tijd Signaal indicator Thermostatische stand Batterij Countdown F or C Programma Eco stand Temperatuur Dubbele brander 8-SYMBOOL DISPLAY INSTELLING

Nadere informatie

Betaalbaar zitcomfort

Betaalbaar zitcomfort Koopwijzer es.qxd 26-02-2003 17:18 Pagina 27 K&E KOOPWIJZER Bureaudraaistoeen (Prestatiekasse 3.3) Betaabaar Een achturige werkdag op kantoor vraagt om goed zitmeubiair. Het aanbod van bureaudraaistoeen

Nadere informatie

R-99 COMPUTER INSTRUCTIONS

R-99 COMPUTER INSTRUCTIONS R-99 COMPUTER INSTRUCTIONS LCD Display Liquid Crystal Display SPM Weergave Functie Identificatie 1. STOP Display = STOP status 2. Manueel Display = 1~16 Weerstand levels 3. Program Display = P1~P12 4.

Nadere informatie

CAL. W540 DIGITAAL QUARTZ HORLOGE

CAL. W540 DIGITAAL QUARTZ HORLOGE NEDERLNDS CL. W540 DIGITL QURTZ HORLOGE Dot matrix display Tijd/Kalender Geheugen functie voor 5 kanalen Wereld tijden VERNDERING VN FUNCTIE B C Met iedere druk op knop verandert de functie op het display

Nadere informatie

Digitale Video. Gebruikershandleiding

Digitale Video. Gebruikershandleiding Digitale Video Gebruikershandleiding Nl 2 Inhoud Aan de slag Kennismaken met uw digitale video... 3 Het paneel gebruiken... 4 Aan-/uitzetten... 5 Modi... 6 Modusschakelaar... 7 Modus Movie Films opnemen...

Nadere informatie

MARATHON GPS HORLOGE SNELHEID + AFSTAND HANDLEIDING

MARATHON GPS HORLOGE SNELHEID + AFSTAND HANDLEIDING MARATHON GPS HORLOGE SNELHEID + AFSTAND HANDLEIDING Inhoudsopgave Introductie van uw horloge...3 Functies...3 Het horloge opladen...3 Werking...3 Beschrijving van pictogrammen...4 Om te beginnen...4 De

Nadere informatie

Statistiek in twee variabelen lineaire regressie

Statistiek in twee variabelen lineaire regressie September 2008 Statistiek in twee variabeen ineaire regressie (p2-7) een statistische oefening uitgewerkt met het wetenschappeijk rekentoeste FX 92 Coège 2D en met het grafisch rekentoeste Graph 35+ Ontdekkingsaanbod

Nadere informatie

ICT overleg stadsdelen. 1 Inleiding

ICT overleg stadsdelen. 1 Inleiding ICT overeg stadsdeen 1 Ineiding Dit document dient as eidraad voor systeembeheer bij het uitvoeren van verschiende handeingen die dienen te worden verricht gedurende het verkiezingsproces bij gebruik van

Nadere informatie

adressen en gebouwen

adressen en gebouwen &cual 1YAsS Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weersag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeren bij hun gemeente

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

Praktisch vijveronderhoud

Praktisch vijveronderhoud Praktisch vijveronderhoud Gids voor de perfecte vijver Meer informatie: www.tetra.net Natuurijk of modern: aan u de keuze De natuur dichtbij Vijvers zijn een paradijs voor dieren en panten. Ze bieden onderdak

Nadere informatie

Installatie. PCI v2.0. Nederlandse uitgave. High-Performance ISDN by

Installatie. PCI v2.0. Nederlandse uitgave. High-Performance ISDN by Instaatie Nederandse uitgave PCI v2.0 High-Performance ISDN by FRITZ!Card PCI v2.0 Deze documentatie en de bijbehorende programma s zijn door de auteurswet beschermd. Documentatie en programma s zijn in

Nadere informatie

Handleiding M532 HD-recorder

Handleiding M532 HD-recorder Handleiding M532 HD-recorder Als de M532 HD-recorder voor de eerste maal in gebruik genomen wordt zal de benodigde software op de M532 geïnstalleerd worden De Harde schijf wordt na het laden van de software

Nadere informatie

De vaatwassers. Editie 2014-2015. www.bosch-home.be. Technologie voor het leven

De vaatwassers. Editie 2014-2015. www.bosch-home.be. Technologie voor het leven De vaatwassers. Editie 2014-2015 www.bosch-home.be Technoogie voor het even Bosch: een merk voor het even. 1964-2014: 50 jaar schitterende afwasresutaten. Reeds 50 jaar ang focussen wij op de kwaiteit

Nadere informatie

informair 25 Monumentaal klooster getransformeerd tot duurzame jeugdkliniek Kwaliteitsproduct mede dankzij kwaliteitsventilatoren Productnieuws

informair 25 Monumentaal klooster getransformeerd tot duurzame jeugdkliniek Kwaliteitsproduct mede dankzij kwaliteitsventilatoren Productnieuws informair 25 Is een uitgave van Rucon Systemair - 12e jaargang februari 2014 Monumentaa kooster getransformeerd tot duurzame jeugdkiniek Kwaiteitsproduct mede dankzij kwaiteitsventiatoren Productnieuws

Nadere informatie

GIDS VOOR DE GEBRUIKER

GIDS VOOR DE GEBRUIKER GIDS VOOR DE GEBRUIKER Aangekoppelde Afstandsbediening MWR-TH00 MWR-TH01 Airconditioner Ne DB98-26319A(1) Veiligheidsvoorschriften Voordat u de aangekoppelde afstandsbediening gebruikt, leest u best deze

Nadere informatie

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015 Regegeving - 30112 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van gemeente \PS HEE`' SkE'k auditcommissie Verordening gemeente Heemskerk 201 januari 201 mvo/2014/30112 Ii I H Z01C1738EE fëš Regegeving - 30112

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Verkopen Kantgericht Verkopen Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden met de wensen

Nadere informatie

VibraLITE 3. Digitale aanduiding ( naar keuze 12 of 24 uren). De 2de aanduiding kan gebruikt worden voor reizen in verschillende tijdzones.

VibraLITE 3. Digitale aanduiding ( naar keuze 12 of 24 uren). De 2de aanduiding kan gebruikt worden voor reizen in verschillende tijdzones. VibraLITE 3 Horlogefuncties Dubbele uuraanduiding. Digitale aanduiding ( naar keuze 12 of 24 uren). De 2de aanduiding kan gebruikt worden voor reizen in verschillende tijdzones. 2 Alarmfuncties Wekker

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen open mind & open up

Bureau- en bezoekersstoelen open mind & open up Bureau- en bezoekersstoeen open mind & open up Een vooruitziende bik. Inzicht. Een heder ontwerp. Met de focus op het wezenijke, overtuigt open mind door een motiverende bewegingsvrijheid. U kunt ontspannen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing R-88 Gebruiksaanwijzing Infiniti R-88 Roeitrainer -1-

Gebruiksaanwijzing R-88 Gebruiksaanwijzing Infiniti R-88 Roeitrainer -1- Gebruiksaanwijzing Infiniti R-88 Roeitrainer -1- Het opstarten van de computer De computer werkt met behulp van batterijen. Plaats de batterijen in het batterijencompartiment dat aan de voorzijde van de

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

MILTON KLOKTHERMOSTAAT

MILTON KLOKTHERMOSTAAT MILTON KLOKTHERMOSTAAT Gebruiksaanwijzing Installatie: Waarschuwing: schakel de Milton en de elektronische apparaten (CV-Ketel) die erop worden aangesloten uit voor installatie. 1. Installatieplaats: Plaats

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA

Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA AAN EN UITSCHAKELEN Het bedieningspaneel van de oven kan in twee standen werken, de handmatige stand, en de geprogrammeerde stand. In

Nadere informatie

LEGO Energiemeter. Hoe te beginnen

LEGO Energiemeter. Hoe te beginnen LEGO Energiemeter Hoe te beginnen De Energy Meter bestaat uit twee delen: het LEGO Energy Display en de LEGO Energy Storage. De Energy Storage past op de onderkant van het Energy Display. Schuif de Energy

Nadere informatie

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding NETVOEDING/BATTERIJEN De psense-ii gebruikt vier oplaadbare penlite (AA) batterijen. Om de batterijen te plaatsen of te vervangen moet je met een schroevendraaier

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Handleiding. 1. Over Bluetooth Speakerphone

Handleiding. 1. Over Bluetooth Speakerphone Handleiding 1. Over Bluetooth Speakerphone Deze draagbare mini Bluetooth Speakerphone is speciaal ontworpen om u te voorzien van het gemak en de vrijheid van draadloze communicatie. U kunt het gebruiken

Nadere informatie

DIGITALE SCREEN VIEWER MET 3,5 INCH BEELDSCHERM ARTIKELNUMMER 39704

DIGITALE SCREEN VIEWER MET 3,5 INCH BEELDSCHERM ARTIKELNUMMER 39704 DIGITALE SCREEN VIEWER MET 3,5 INCH BEELDSCHERM ARTIKELNUMMER 39704 1: cameralens (kijkhoek 170 graden) 2: niet storen LED indicator (knippert in de niet storen stand elke paar seconden) 3: bel-knop 1.

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor vmbo loopbaanoriëntatie

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor vmbo loopbaanoriëntatie euzedossier handeiding voor de mentor vmbo oopbaanoriëntatie bij de gewijzigde druk 2011 isbn 978-90-6762-114-4 versie november 2015 Sjors van de Hasset Rob Vedhoen & uitgeverij remmers uitgeverij remmers

Nadere informatie

2 De Elektrische huisinstallatie

2 De Elektrische huisinstallatie Newton hao dee itwerkingen hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 7 De Eektrische huisinstaatie. neiding Eektrische schakeingen Toeichting: hieronder ogen mogeijke ontwerpen. ndere ontwerpen, die aan de

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Digitale Alcohol Tester - model 6389

Gebruiksaanwijzing Digitale Alcohol Tester - model 6389 Gebruiksaanwijzing Digitale Alcohol Tester - model 6389 1. LCD klok 2. LCD alcohol test 3. Aan-knop (POWER-knop) 4. Adem inhalator 5. Menu-knop (MODE-knop) 6. SET-knop 7. ADJ knop 8. Batterijklepje 9.

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen netwin

Bureau- en bezoekersstoelen netwin Bureau- en bezoekersstoeen netwin Voor uw wezijn: Sedus netwin. Zijn naam dankt de netwin aan het dubbee membraan in de rugeuning, dat het gehee een ichte uitstraing geeft en tevens voor indrukwekkend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MOBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECOM NETHERLANDS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MOBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECOM NETHERLANDS B.V. ALGEENE VOORWAARDEN VOOR OBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECO NETHERLANDS B.V. Laatst gewijzigd: juni 2011 1. DEFINITIES In deze Agemene Voorwaarden worden de vogende begrippen gebruikt: Aanbiedingsvorm:

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers vmbo loopbaanoriëntatie Sjors van de Hasselt Rob Veldhoen Dit werkboek is van:

euzedossier & uitgeverij remmers vmbo loopbaanoriëntatie Sjors van de Hasselt Rob Veldhoen Dit werkboek is van: euzedossier vmbo oopbaanoriëntatie Sjors van de Hasset Rob Vedhoen Dit werkboek is van: Voor www.keuzedossier.n is het controenummer van onze schoo: Mijn gebruikersnaam is: & uitgeverij remmers UITGEVERIJ

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be WATCH ME Handleiding DIGITALE MEDIASPELER Overzicht functies Watch me is een Bluetooth-horloge en MP3-speler met capacitief touchscreen, u kunt uw vinger gebruiken om een icoontje aan te raken en een submenu

Nadere informatie

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK De praktijk: het project dorp op schoo HOOFDSTUK 3 Dorp Op Schoo 1 is een project waarin kinderen uitgedaagd worden om een dorp of een site in miniatuur te bouwen. In de maquette moeten zo vee mogeijk

Nadere informatie

4.0 Bediening CD AM 19 C 12:10 45 C. Whirlpool Electronic LCD - Gebruikershandboek 12:10 12:10. Licht\kleurentherapie.

4.0 Bediening CD AM 19 C 12:10 45 C. Whirlpool Electronic LCD - Gebruikershandboek 12:10 12:10. Licht\kleurentherapie. 4.0 Bediening 4.0.1 Display indicatoren. In eerste regel van het display worden indicatoren weergegeven. De verschillende indicatoren op het display zijn afhankelijk van de opties en systeem welke u gekocht

Nadere informatie