hp photosmart 318 digitale camera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "hp photosmart 318 digitale camera"

Transcriptie

1 hp photosmart 318 digitae camera gebruiksaanwijzing

2 Handesmerken en copyright Copyright 2001 Hewett-Packard Company Ae rechten voorbehouden. Geen enke onderdee van dit document mag worden gefotokopieerd, gereproduceerd of vertaad naar een andere taa, zonder voorafgaande schrifteijke toestemming van Hewett-Packard Company. De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Hewett-Packard is niet aansprakeijk voor fouten in het materiaa of voor vervogschade, ontstaan uit of verband houdende met de evering, het functioneren of het gebruik van dit materiaa. HP, het HP ogo, photosmart en het photosmart ogo zijn eigendom van Hewett-Packard Company. Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handesmerken van Microsoft Corporation. Mac, het Mac ogo en Macintosh zijn gedeponeerde handesmerken van Appe Computer, Inc. CompactFash, CF en het CF ogo zijn gedeponeerde handesmerken van CompactFash Association. Ae andere merken en hun producten zijn handesmerken of gedeponeerde handesmerken van de betreffende eigenaren.

3 Inhoud Hoofdstuk 1: Aan de sag Onderdeen van de camera Sne aan de sag Stap 1: De posband bevestigen Stap 2: De batterijen instaeren Stap 3: De camera aanzetten Stap 4: De taa voor de camera kiezen Stap 5: Datum en tijd van de camera insteen Automatisch uitschakeen Werken met de draaiknop Foto s opsaan op een CF geheugenkaart Hoofdstuk 2: Foto s maken Een foto maken Automatisch scherpsteen en automatische beichting Scherpstevergrendeing Foto s vooraf bekijken Tips voor het maken van de beste foto s Hoofdstuk 3: Foto s bekijken Foto s bekijken Een printvogorde maken Foto s wissen Miniaturen van foto s bekijken (thumbnais) Foto s vergroten Hoofdstuk 4: De camera-insteingen aanpassen Werken met de fits De fotokwaiteit wijzigen Werken met de digitae zoom Werken met de zefontspanner De datum en tijd insteen De taa van de camera wijzigen Het wekomstscherm insteen Inhoud iii

4 Hoofdstuk 5: Foto s uitwisseen en printen De camera gebruiken met een Windows computer Systeemeisen voor een Windows computer De software instaeren op een Windows computer De camera aansuiten op een Windows computer Foto s downoaden naar een Windows computer De camera gebruiken met een Windows NT 4.0 computer.. 33 De camera gebruiken met een Macintosh computer Systeemeisen voor een Macintosh computer De insteing voor PC Connect Mode wijzigen De software instaeren op een Macintosh computer De camera aansuiten op een Macintosh computer Foto s downoaden naar een Macintosh computer Tips voor foto s downoaden naar een Macintosh computer. 38 Foto s downoaden zonder de software te gebruiken Werken met een kaartezer Foto s printen zonder computer Hoofdstuk 6: Foto s opsaan in het geheugen Bepaen hoevee foto s u kunt maken Werken met een CF geheugenkaart Een CF geheugenkaart instaeren Status van de CF geheugenkaart controeren Zowe intern geheugen as een CF geheugenkaart gebruiken Geheugen formatteren Hoofdstuk 7: Voeding en onderhoud van de camera Voeding van de camera Bepaen of batterijen moeten worden vervangen Batterijen vervangen Werken met een netadapter Onderhoud van de camera en accessoires Camera Geheugenkaarten Veiigheidsmaatregeen Hoofdstuk 8: Probemen opossen, support en garanties Probemen en opossingen Foutmedingen iv HP photosmart 318 Gebruiksaanwijzing

5 Hup inroepen Websites van HP bezoeken Verwante websites bezoeken Contact opnemen met HP Customer Support Support binnen de Verenigde Staten Weredwijde support Beperkte garantiebepaing van Hewett-Packard Appendix A: Nasag Symboen op het status LCD-dispay Indicatorampjes op de camera Specificaties van de camera Inhoud v

6 vi HP photosmart 318 Gebruiksaanwijzing

7 1 Aan de sag Met de HP photosmart 318 digitae camera kunt u prachtige foto s maken, die u vervogens met famiie en vrienden kunt uitwisseen via Internet of e-mai. De camera is voorzien van software voor het beheren, opsaan en printen van uw foto s en heeft de vogende functies/onderdeen: 2,3 megapixe (Mp) resoutie Eenvoudig richten en afdrukken Automatische beichting Automatisch scherpsteen Geïntegreerde fits met anti rode ogen-stand USB (universa seria bus) voor aansuiting op de computer 2 x digitae zoom Keurendispay voor het vooraf en achteraf bekijken van foto s Intern geheugen voor het opsaan van foto s in de camera Sot voor CompactFash (CF) geheugenkaart (niet bijgeeverd) Zefontspanner Batterijen Onderdeen van de camera Op de iustraties hieronder ziet u de verschiende onderdeen van de HP photosmart 318 digitae camera. Aan de sag 1

8 aan/uit schakeaar status LCD-dispay zefontspannerampje fits suiterknop zoeker ens zoekerindicatorampje draaiknop aan/uit knop LCD-dispay zoeker compartiment voor CF geheugenkaart LCD-dispay debokkeerhende CF geheugenkaart statiefaansuiting batterijcompartiment fotokwaiteitknop fotokwaiteitindicator resterende foto s digitae zoomindicator fitsindicator digitae zoom/ zefontspannerknop fitsknop batterijindicator CF kaartindicator zefontspannerindicator 2 HP photosmart 318 Gebruiksaanwijzing

9 Sne aan de sag Uw digitae camera is sne en eenvoudig in te steen. Voer de stappen hieronder uit en u kunt direct foto s gaan maken. Stap 1: De posband bevestigen 1 Duw de us van de posband door de posbandbevestiging (onder het compartiment voor de CF geheugenkaart). Misschien moet u een scherp voorwerp gebruiken, zoas een papercip, om de us door het haakje te trekken. 2 Trek de band door de us en trek de knoop stevig aan. Stap 2: De batterijen instaeren 1 Open het kepje van het batterijcompartiment door het naar buiten te duwen en open te drukken. 2 Paats vier AA batterijen (meegeeverd) en et erop dat de +/ eektroden de juiste richting op wijzen (zie het schema op de binnenkant van het batterijcompartiment van de camera). Let op Gebruik as vervanging uitsuitend hoogwaardige akaine, photo ithium of opaadbare nikkemetaahydride (NiMH) batterijen. Aan de sag 3

10 Stap 3: De camera aanzetten U zet de camera aan door de AAN/UIT SCHAKELAAR ( ) naar rechts te schuiven en os te aten. Het status LCD-dispay (iquid crysta dispay) boven op de camera gaat aan en toont de status van de camera. Let op De symboen die op het status LCD-dispay verschijnen, worden in deze gebruiksaanwijzing uitgeegd. Zie Appendix A: Nasag op pag. 69 voor meer informatie. U zet de camera uit door de schakeaar opnieuw naar rechts te schuiven en os te aten. Het status LCD-dispay wordt eeggemaakt en gaat uit. Stap 4: De taa voor de camera kiezen De eerste keer dat u de camera aanzet, wordt u gevraagd de taa te kiezen die u voor de menu s van de camera wit gebruiken. 1 Draai de CONTROL ( ) knop naar de taa die u wit gebruiken. 2 Druk op de knop om de taa te seecteren. As u de verkeerde taa hebt gekozen, kunt u de taa ater wijzigen met het menu Setup. 4 HP photosmart 318 Gebruiksaanwijzing

11 Stap 5: Datum en tijd van de camera insteen Nadat u de taa hebt gekozen, wordt u gevraagd de huidige datum en tijd in te voeren. Zodra u de kok van de camera hebt ingested, worden de datum en tijd van eke foto die u maakt geregistreerd. 1 Draai de knop om de datumindeing te kiezen en druk op de knop om de indeing te wijzigen. U kunt kiezen tussen MDY (mm/dd/jjjj), DMY (dd/mm/jjjj) en YMD (jjjj/mm/dd). 2 Draai de knop om de datum aan te wijzen en druk op de knop. 3 Draai de knop om het geta te wijzen en druk op de knop om uw keuze te bevestigen. 4 Ste de overige getaen op dezefde manier in. 5 Sa uw insteingen op door Exit te seecteren. Het LCD-dispay gaat uit. De camera is nu kaar om foto s mee te gaan maken. Automatisch uitschakeen Om de batterijen te sparen schaket de camera zichzef automatisch uit as u meer dan 5 minuten niet op een knop drukt. Aan de sag 5

12 Werken met de draaiknop U gebruikt de knop om: door foto s te open die u a hebt gemaakt; keuzen te maken in de menu s van de camera. Hiermee kunt u uw foto s bewerken en de insteingen van de camera wijzigen. De knop werkt u twee verschiende manieren: u kunt de knop indrukken of de knop naar inks of rechts draaien. Gemaakte foto s bekijken 1 Druk op de knop om foto s die u hebt gemaakt te bekijken op het LCD-dispay op de achterkant van de camera. 2 Draai de knop om door de foto s te open die u hebt gemaakt. Door de menu s open 1 Druk nogmaas op de knop. Het hoofdmenu verschijnt, in de vorm van een rij symboen boven in het LCD-dispay. PRINT (DPOF) DELETE VIEW THUMB- NAILS MAGNIFY SETUP EXIT 2 Draai de knop naar rechts tot het gewenste symboo is geseecteerd op het LCD-dispay. Ek symboo staat voor een 6 HP photosmart 318 Gebruiksaanwijzing

13 handeing of een menu. Het geseecteerde symboo heeft een gee rand en achtergrond. Op de statusrege onder in het LCDdispay wordt de functie van het symboo beschreven. 3 Druk op de knop om het menu te openen of om de actie die bij het symboo hoort uit te voeren. 4 Ga verder met draaien aan/drukken op de knop om uw foto s te bewerken of opties te kiezen. Specifieke instructies over het gebruik van de menu s van de camera vindt u verderop in deze gebruiksaanwijzing. Let op As u een menu wit veraten zonder een keuze te maken, kiest u Exit. Foto s opsaan op een CF geheugenkaart Uw digitae camera heeft een intern geheugen van 8 Megabyte (Mb), zodat u gemaakte foto s direct in de camera kunt opsaan. De camera heeft echter ook een sot voor een optionee CF geheugenkaart. Met een dergeijke kaart kunt u het geheugen van de camera uitbreiden, zodat u meer foto s kunt maken. Nadat u de foto s naar de computer hebt gedownoad, kunt u de kaart opnieuw gebruiken. Met een CF geheugenkaart kunt u ook foto s bekijken en opsaan op een computer die over een CF geheugenkaartezer beschikt, en foto s rechtstreeks printen met een printer die een sot voor een CF geheugenkaart heeft. Aan de sag 7

14 8 HP photosmart 318 Gebruiksaanwijzing

15 2 Foto s maken In dit hoofdstuk eest u hoe u foto s maakt met de digitae camera. Daarnaast worden enkee tips gegeven voor het maken van goede foto s. As u vertrouwd bent met de basisprocedure kunt u verdergaan met de geavanceerde functies die in de vogende hoofdstukken worden beschreven. Let op As de camera aanstaat, kunt u direct een foto maken, ook as het LCD-dispay uitstaat of een menu bevat. Een foto maken 1 Zet de camera aan. De camera is kaar om een foto te maken. 2 Breng het onderwerp in beed in de zoeker. 3 Druk de SLUITER knop haf in en houd de knop haf ingedrukt, zodat de camera de scherpsteing en de beichting kan aanpassen. 4 Druk de SLUITER knop heemaa in as het groene ampje rechts van de zoeker brandt. 5 Het LCD-dispay achter op de camera gaat aan en aat de foto gedurende korte tijd zien. Om de batterijen te sparen gaat het LCD-dispay uit nadat de foto in het geheugen is opgesagen. U kunt ae foto s die u hebt gemaakt bekijken door op de knop te drukken. Tip Zorg dat uw vingers uit de buurt van de ens en de fits zijn as u een foto gaat maken. Hieronder ziet u hoe u de camera het beste kunt vasthouden. Foto s maken 9

16 Automatisch scherpsteen en automatische beichting De camera stet automatisch scherp en past de beichting aan de heersende ichtomstandigheden aan wanneer u de SLUITER knop haf indrukt. De scherpsteing en de beichting worden ook automatisch aangepast as u de SLUITER knop heemaa indrukt. Het is echter verstandiger om de camera even de tijd te geven, voora as u een bewegende scène fotografeert. Dit doet u door de SLUITER knop eerst haf in te drukken en pas heemaa in te drukken op het moment dat u de foto wit maken. Let op As de camera niet kan scherpsteen of as de beichting anger wordt dan 1/30 seconde, gaat er rechts van de zoeker een gee ampje branden. U kunt de foto nog steeds maken, maar het resutaat kan tegenvaen. Scherpstevergrendeing Bij het automatisch scherpsteen wordt er scherpgested op het onderwerp in het midden van het beed. Dit vereist een duideijk contrast binnen dat dee van het beed. As u het onderwerp niet in het midden van het beed wit hebben of as het onderwerp te weinig contrast heeft, kunt u de scherpstevergrendeing gebruiken: 10 HP photosmart 318 Gebruiksaanwijzing

17 1 Breng een onderwerp in beed dat even ver van de ens is verwijderd as het onderwerp dat u wit fotograferen. 2 Druk de SLUITER knop haf in om de scherpsteing te vergrendeen. Wacht tot het groene ampje naast de zoeker gaat branden. 3 Houd de SLUITER knop haf ingedrukt en draai de camera om het onderwerp goed in beed te brengen. 4 Druk de SLUITER knop heemaa in om de foto te maken. Foto s vooraf bekijken In paats van de zoeker kunt u ook het LCD-dispay gebruiken om het onderwerp in beed te brengen. Op het LCD-dispay ziet u precies hoe de foto eruit za zien, terwij het beed in de zoeker iets minder nauwkeurig is. Bekijk een foto vooraf op het LCD-dispay as u zeker wit weten dat het onderwerp goed in beed komt. Dit gedt voora voor het maken van cose-up opnamen. Let op Het LCD-dispay vergt vee de batterijen. Om de batterijen te sparen schaket de camera het LCD-dispay automatisch uit as u niet binnen 60 seconden op een knop drukt. Een foto vooraf bekijken 1 Zet de camera aan. 2 Druk op de knop om het LCD-dispay aan te zetten. 3 Breng het onderwerp in beed op het LCD-dispay door de ens van de camera op het onderwerp te richten. 4 Druk de SLUITER knop haf in en houd de knop haf ingedrukt, zodat de camera de scherpsteing en de beichting kan aanpassen. 5 As het groene ampje rechts van de zoeker brandt, drukt u de SLUITER knop heemaa in om de foto te maken. Druk op de knop om het LCD-dispay uit te zetten. Foto s maken 11

18 Tips voor het maken van de beste foto s Probeer het hee beed te vuen met het onderwerp, zodat er geen ongewenste detais op de foto komen. Zorg dat de zon achter of naast u is, niet direct boven of voor u. As het icht zich achter het onderwerp bevindt, gebruik dan de insteing FLASH ON om meer icht op het onderwerp te brengen. Gebruik de fits as er weinig omgevingsicht is. Zorg dat u het onderwerp binnen het fitsbereik houdt (2,5 meter). 2.5 meters As u de insteing FLASH OFF bij weinig icht gebruikt, paats de camera dan op een statief om te zorgen dat deze niet beweegt tijdens het beichten. De camera heeft ongeveer een seconde nodig om scherp te steen en de beichting aan te passen wanneer u de SLUITER knop haf indrukt. Wacht totdat het groene ampje rechts van de zoeker brandt en druk de SLUITER knop heemaa in om de foto te maken. As u nog nooit met een digitae camera hebt gewerkt, is het misschien verstandig om eerst wat te oefenen, zodat u aan de timing kunt wennen. As het gee ampje rechts van de zoeker gaat branden wanneer u op de SLUITER knop drukt, kan de camera niet scherpsteen of wordt de beichting anger dan 1/30 seconde (of beide). U kunt dan een paar dingen doen: 12 HP photosmart 318 Gebruiksaanwijzing

19 Zorg dat u niet te dicht bij het onderwerp staat en dat het gewenste onderwerp midden in beed is. De automatische scherpsteing heeft een bereik van 20 cm tot oneindig en stet scherp op het onderwerp midden in het beed. As er te weinig icht op het onderwerp vat, wacht dan tot het icht beter is of gebruik de fits. Zie Werken met de fits op pag. 21 voor meer informatie. As er te weinig icht op het onderwerp vat en u de insteing FLASH OFF gebruikt, kan de beichting anger dan 1/30 seconde worden. Gebruik in dat geva een statief. Ste scherp op een ander onderwerp en gebruik de scherpstevergrendeing. Maak geen foto s as u voor refecterende voorwerpen staat (zoas spieges en gazen ruiten). Zo voorkomt u dat er witte vekken op de foto komen. Hoewe de camera beschikt over een eektronisch systeem voor automatische scherpsteing, kunnen er omstandigheden zijn waarin de camera niet goed scherpstet. Hieronder vindt u daarvan enkee voorbeeden. Onderwerp Zwarte of erg donkere voorwerpen Voorwerpen zonder duideijke of constante vorm Gimmende en refecterende oppervakken Meerdere of fikkerende ichtbronnen Sne bewegende voorwerpen Opengewerkte voorwerpen Omstandigheden met weinig icht Voorbeeden Donkere keding Fonteinen, watervaen, goven, rook, vammen, vuurwerk, onderwerpen in de mist Gas, spieges, auto s Neonverichting, fuorescerende ampen, tv-beeden, zonnestraen door bomen Baen, koibries, raceauto's Visnetten, schuttingen met openingen Zonsondergangen, kaarsicht Foto s maken 13

20 14 HP photosmart 318 Gebruiksaanwijzing

21 3 Foto s bekijken Nadat u een paar foto s hebt gemaakt en in de camera hebt opgesagen, kunt u ze op het LCD-dispay bekijken. Tijdens het bekijken kunt u foto s vergroten of wissen of een printvogorde maken voor het printen van een serie foto s. Tip Suit een netadapter aan (optionee) wanneer u het LCD-dispay gebruikt, om de batterijen te sparen. Foto s bekijken 1 Zet de camera aan. 2 Druk op de knop. De aatste foto die u hebt gemaakt verschijnt op het LCD-dispay. 3 Draai de knop om door de foto s te open. Eke keer dat er een nieuwe foto op het dispay verschijnt, wordt de fotokwaiteitindicator in de inkerbovenhoek van de foto getoond (één, twee of drie sterren). De fotokwaiteitindicator verdwijnt na twee seconden. Op de statusrege onder in het LCD-dispay wordt de vogende informatie over de huidige foto getoond: het nummer van de foto en het aanta foto s dat in het geheugen of op de CF geheugenkaart is opgesagen; het aanta exemparen dat u van de foto wit printen en het symboo van de printvogorde (as de foto is geseecteerd voor printen); de datum waarop de foto is gemaakt. Foto s bekijken 15

22 fotokwaiteitindicator As de foto s op een CF geheugenkaart zijn opgesagen, kunt u de geheugenkaart rechtstreeks invoeren in een DPOFstatusrege fotonummer een aanta foto s in het geheugen printvogorde (DPOF) en printvogordesymboo datum waarop de foto is gemaakt As u kaar bent met het bekijken van de foto s, zet dan het LCDdispay uit om de batterijen te sparen. Druk hiervoor op de ON/OFF ( ) knop van het LCD-dispay of zet de camera uit. Een printvogorde maken U kunt op de camera aangeven weke foto s u wit printen. As u foto s aan het bekijken bent met famiie of vrienden, kunt u bijvoorbeed nabesteingen bijhouden en de foto s ater printen. Met een printvogorde kunt u: één foto, verschiende foto s of ae foto s die in de camera zijn opgesagen seecteren; insteen hoevee exemparen u van foto s wit printen. U voegt een foto aan een printvogorde toe door het aanta gewenste exemparen te seecteren. Let op As u foto s op het LCD-dispay bekijkt, verschijnt er een printvogordesymboo op de statusrege voor foto s die u aan de printvogorde hebt toegevoegd. Door een printvogorde wordt een DPOF-bestand aangemaakt (Digita Print Order Format). Dit bestand wordt samen met de foto s in het geheugen opgesagen. U kunt foto s uit een printvogorde op twee manieren printen: 16 HP photosmart 318 Gebruiksaanwijzing

23 compatibee printer. De printer eest de printvogorde en print de opgegeven foto s. As u foto s van de camera naar een computer overbrengt, wordt de printvogorde samen met de foto s gekopieerd. As u de HP Automatic Image Unoad software daarop hebt ingested, eest de computer de printvogorde en worden de opgegeven foto s geprint. Zie Automated Task Options in de Hep bij de software voor meer informatie. Let op Appe Macintosh computers herkennen DPOFprintvogordes niet. Een printvogorde maken of bewerken 1 Zet de camera aan. 2 Druk op de knop om de foto s te bekijken. 3 As u kopieën wit hebben van één foto, gaat u met de knop naar de foto die u aan de printvogorde wit toevoegen. Let op As u kopieën wit hebben van ae foto s, maakt het niet uit weke foto er op het LCD-dispay wordt getoond. 4 Druk op de knop om het hoofdmenu te openen en druk op de knop om het menu Print (DPOF) te openen. 5 Draai de knop naar This Image voor kopieën van de huidige foto. Seecteer A Images voor kopieën van ae foto s in het geheugen. 6 Druk op de knop. 7 Seecteer het gewenste aanta exemparen. Tip U verwijdert een foto uit een printvogorde door het aanta exemparen voor die foto op nu te zetten. Foto s bekijken 17

24 Foto s wissen U kunt één foto of ae foto s uit de camera wissen. Nadat u een foto hebt gewist, kan die niet meer worden hersted. Let op As u een CF geheugenkaart hebt geïnstaeerd, worden foto s aeen van de kaart gewist. Foto s wissen 1 Zet de camera aan. 2 Druk op de knop om de foto s te bekijken. 3 As u één foto wit wissen, draait u de knop naar de gewenste foto. Let op As u ae foto s wit wissen, maakt het niet uit weke foto er op het LCD-dispay wordt getoond. 4 Druk op de knop om het hoofdmenu te openen. 5 Draai de knop naar het symboo Deete en druk op de knop om het menu Deete te openen. 6 Draai de knop om This Image te seecteren as u aeen de huidige foto wit wissen. Seecteer A Images as u ae foto s wit wissen. 7 Druk op de knop om de foto( s) te wissen. 8 As u ervoor kiest om ae foto s te wissen, vraagt de camera om dit te bevestigen. Draai de knop om Yes te seecteren en druk op de knop. Let op In het menu Deete kunt u ook de optie Format Memory seecteren (of Format CF Card as er een CF geheugenkaart is geïnstaeerd). 18 HP photosmart 318 Gebruiksaanwijzing

25 Miniaturen van foto s bekijken (thumbnais) U kunt maximaa negen foto s tegeijk bekijken op het LCDdispay. Miniaturen van uw foto s bekijken 1 Zet de camera aan. 2 Druk tweemaa op de knop om het hoofdmenu te openen. 3 Draai de knop naar het symboo View Thumbnais en druk op de knop. Op het LCD-dispay worden maximaa negen van uw foto s getoond, afhankeijk van de vraag hoevee foto s er in het geheugen zijn opgesagen. Rond de geseecteerde foto staat een gee rand. 4 Draai de knop om een andere foto te seecteren. 5 Druk op de knop om de geseecteerde foto schermvuend te bekijken. geseecteerde foto Foto s vergroten Tijdens het bekijken van een foto kunt u een dee van de foto drieof zesmaa vergroten. Dit is handig as u een bepaad detai goed wit bekijken. Zo kunt u bijvoorbeed controeren of mensen hun ogen dicht hadden toen u de foto maakte. Let op Het vergroten van een foto heeft geen effect op de foto die in het geheugen is opgesagen. Een foto vergroten 1 Zet de camera aan. 2 Druk op de knop om de foto s te bekijken. Foto s bekijken 19

26 3 Draai de knop om naar de foto te gaan die u wit vergroten. 4 Druk op de knop om het hoofdmenu te openen. Draai de op de knop naar het symboo Magnify en druk knop om de foto te vergroten. De camera vergroot het midden van de foto tot driemaa de normae grootte. Draai de knop om naar inks of rechts door de foto te schuiven. 5 Druk op de knop om het menu Magnify te openen. 6 As u de schuifrichting wit veranderen in omhoog/omaag, draait u de knop naar het symboo met de dubbee pij en drukt op de knop. 7 As u de foto nog verder wit vergroten, draait u de knop naar het symboo van het vergrootgas en drukt op de knop. De camera vergroot het midden van de foto tot zesmaa de normae grootte. 8 Herhaa stap 6 en 7 om naar inks en rechts door de foto te schuiven of om de vergroting te reduceren. 9 U keert as vogt terug naar de voedige weergave van de foto: seecteer het symboo Exit en druk op de knop. 20 HP photosmart 318 Gebruiksaanwijzing

27 4 De camerainsteingen aanpassen U kunt de insteingen van de camera aan de omstandigheden en aan uw eigen voorkeuren aanpassen. Zo kunt u bijvoorbeed de fitsinsteingen aanpassen aan het heersende icht, of de zefontspanner gebruiken om een foto van uzef te maken. In dit hoofdstuk worden de vogende onderwerpen behanded: Werken met de fits De fotokwaiteit wijzigen Werken met de digitae zoom Werken met de zefontspanner De datum en tijd insteen De taa wijzigen Het wekomstscherm insteen Werken met de fits De camera biedt vier fitsinsteingen. De huidige fitsinsteing wordt aangeduid door een symboo op het status LCD-dispay. Bovendien verschijnt er, as het LCD-dispay aanstaat, een meding over de fitsinsteing op de statusrege. Eke keer dat u de camera uit- en weer aanzet, keert de fitsinsteing automatisch terug naar AUTO FLASH. As u de insteing wijzigt, bijft de nieuwe insteing van kracht totdat u die opnieuw wijzigt of totdat u de camera uit- en weer aanzet. De camera-insteingen aanpassen 21

28 Let op De fits wordt tussen twee foto s opgeaden. Dit wordt aangegeven door een knipperend fitssymboo op het status LCD-dispay. Bovendien kan, as het LCD-dispay aanstaat, de meding FLASH CHARGING verschijnen op de statusrege onder in het LCD-dispay wanneer u de SLUITER knop indrukt. As het fitssymboo niet meer knippert, kunt u een vogende foto met fits maken. Symboo Meding Uiteg AUTO FLASH RED-EYE FLASH ON FLASH OFF De camera bepaat of fitsen nodig is, op basis van het aanwezige icht. De insteing keert eke keer dat u de camera aanzet terug naar AUTO FLASH. De fits wordt gebruikt as dat nodig is. Deze insteing zorgt ervoor dat mensen en dieren op foto s geen rode ogen krijgen. Er wordt enkee maen sne na ekaar gefitst, zodat de ogen aan de fits wennen. Bij de aatste fits wordt de foto gemaakt. As u mensen fotografeert, vraag hen dan niet te bewegen tot en met de aatste fits. De fits wordt atijd gebruikt. De hoeveeheid icht van de fits wordt bepaad door de heersende ichtomstandigheden. Gebruik deze insteing as er vodoende icht is voor de hee foto, maar niet voor het onderwerp (zoas bij tegenicht). Dit wordt ook we invufits genoemd. De fits wordt niet gebruikt, ongeacht de ichtomstandigheden. Gebruik deze insteing op paatsen waar fitsen niet is toegestaan. Gebruik zo nodig een statief om de camera sti te houden. De fitsinsteing wijzigen 1 Zet de camera aan. 2 Druk een aanta maen op de FLITS ( ) knop, tot de gewenste fitsinsteing op het status LCD-dispay verschijnt. Met de knop oopt u door de vier beschikbare fitsinsteingen. 22 HP photosmart 318 Gebruiksaanwijzing

29 fitsknop De fotokwaiteit wijzigen De camera kent drie fotokwaiteitinsteingen: Good, Better en Best. De huidige insteing wordt aangeduid door 1, 2 of 3 sterren op het status LCD-dispay. Bovendien verschijnt, as het LCDdispay aanstaat, GOOD, BETTER of BEST op de statusrege. De fotokwaiteitinsteing bepaat de kwaiteit van de foto s en hoevee foto s er kunnen worden opgesagen (intern of op de CF geheugenkaart). Foto s die zijn genomen met een hogere fotokwaiteit nemen meer ruimte in het geheugen in besag, foto s met een agere fotokwaiteit nemen minder ruimte in besag. Fotokwaiteit Uiteg Resoutie GOOD BETTER BEST De insteing die het minste geheugen vereist. Gebruik deze insteing voor foto s die u aeen via e-mai verzendt of op het Internet paatst. Deze insteing maakt hoogwaardige foto s en vereist minder geheugen dan BEST. Gebruik deze insteing voor foto s die u wit printen op 13 x 18 cm of keiner. Dit is de standaardinsteing. Geeft de mooiste foto s en vereist het meeste geheugen. Gebruik deze insteing voor foto s die u wit bijsnijden en vergroten met beedbewerkingssoftware of wit printen op 20 x 25 cm of groter. 592 x 400 (bij gemiddede compressie) 1792 x 1200 (bij gemiddede compressie) 1792 x 1200 (bij age compressie) De camera-insteingen aanpassen 23

30 Enkee beangrijke opmerkingen over de fotokwaiteitinsteing: U kunt verschiende fotokwaiteitinsteingen gebruiken voor verschiende foto s. De huidige fotokwaiteitinsteing bijft op de camera van kracht totdat u de insteing wijzigt, zefs as u de camera uitzet. Omdat de fotokwaiteit bepaat hoevee foto s er kunnen worden opgesagen (intern of op een geheugenkaart), verandert het aanta resterende foto s (getoond op het status LCD-dispay) wanneer u de fotokwaiteit wijzigt. De fotokwaiteit wijzigen 1 Zet de camera aan. 2 Druk zo vaak op de FOTOKWALITEIT ( ) knop tot de gewenste kwaiteit wordt weergegeven op het status LCD-dispay. fotokwaiteitknop fotokwaiteitindicator Werken met de digitae zoom U kunt de digitae zoom van de camera gebruiken om een onderwerp dichterbij te aten ijken. U moet atijd op het LCD-dispay kijken wat het effect van de zoom is. Het LCD-dispay toont de foto zoas die za worden gemaakt (zie het voorbeed hieronder). 24 HP photosmart 318 Gebruiksaanwijzing

31 Werken met de digitae zoom 1 Zet de camera aan. 2 Druk eenmaa op de DIGITALE ZOOM ( ) knop om de digitae zoom aan te zetten. Het LCD-dispay gaat automatisch aan en de tekst 2 X DIGITAL ZOOM verschijnt op de statusrege. Let op As u opnieuw op de knop drukt, wordt de zefontspanner geactiveerd. 3 Breng het onderwerp in beed met het LCD-dispay. U annueert de digitae zoom door op knop te drukken of door tweemaa op de knop te drukken. 4 Maak de foto. Werken met de zefontspanner Gebruik de zefontspanner om een foto van uzef of een geposeerde groep te maken. Nadat u de zefontspanner hebt aangezet en op de SLUITER knop hebt gedrukt, wacht de camera 10 seconden voordat de foto wordt gemaakt. Werken met de zefontspanner 1 Paats de camera op een statief of een stevige ondergrond, op de juiste afstand en hoogte van het onderwerp. 2 Zorg dat de camera aanstaat en breng het onderwerp met de zoeker in beed. Druk as u kaar bent om de foto te maken tweemaa op de knop. Let op As u eenmaa op de knop drukt, wordt de digitae zoom geactiveerd. Druk nogmaas op de knop om de digitae zoom uit te zetten en de zefontspanner aan te zetten. Het zefontspannersymboo verschijnt op het status LCDdispay. Bovendien verschijnt de meding SELF-TIMER op de statusrege. 3 Druk de SLUITER knop voedig in en aat de knop weer os. De camera-insteingen aanpassen 25

32 Het rode indicatorampje van de zefontspanner voor op de camera gaat 10 seconden knipperen (steeds sneer). zefontspannerknop zefontspannerindicator 4 Na 10 seconden maakt de camera de foto en gaat de zefontspanner automatisch uit. As u de zefontspanner wit uitschakeen voordat de camera de foto maakt, drukt u nogmaas op de knop. De datum en tijd insteen De camera heeft een rea-time kok waarmee u de datum en tijd van gemaakte foto s kunt vasteggen. In de vogende gevaen wordt u gevraagd de datum en tijd in te voeren: Wanneer u de camera voor het eerst aanzet. As de camera angere tijd geen stroom heeft gehad (omdat de batterijen eeg waren of eruit gehaad waren). Let op De camera houdt de ingestede datum en tijd minstens 10 minuten vast nadat u oude batterijen hebt verwijderd. De datum en tijd insteen 1 Zet de camera aan. 2 Druk tweemaa op de knop om het hoofdmenu te openen. 3 Draai de knop naar het symboo Setup en druk op de knop om het menu Setup te openen. 26 HP photosmart 318 Gebruiksaanwijzing

33 4 Draai de knop naar Date & Time en druk op de knop. 5 Seecteer de datumindeing die u wit gebruiken: MDY (mm/dd/jjjj), DMY (dd/mm/jjjj) of YMD (jjjj/mm/dd). 6 Seecteer de dag, de maand en het jaar. 7 Seecteer de gewenste kokindeing: 12-hour of 24-hour. 8 Seecteer het uur en de minuten. 9 Seecteer Exit om de insteingen op te saan. De taa van de camera wijzigen U kunt voor de menu s van de camera een van de vogende zes taen kiezen: Enges, Frans, Duits, Spaans, Itaiaans of Japans. De taa van de camera insteen 1 Zet de camera aan. 2 Druk tweemaa op de knop om het hoofdmenu te openen. 3 Draai de knop naar het symboo Setup en druk op de knop om het menu Setup te openen. 4 Draai de knop naar de rij met vaggen en druk op de knop. 5 Draai de knop naar de gewenste taa en druk op de knop. Het wekomstscherm insteen De eerste keer dat u de camera aanzet, verschijnt op het wekomstscherm het HP Invent ogo. U kunt het wekomstscherm zo insteen dat er een foto van uw eigen keuze wordt getoond. De foto op het wekomstscherm wijzigen 1 Zet de camera aan. 2 Druk op de knop om de foto s te bekijken. De camera-insteingen aanpassen 27

34 3 Draai de knop naar de foto die u voor het wekomstscherm wit gebruiken. 4 Druk op de knop om het hoofdmenu te openen. 5 Draai de knop naar het symboo Setup en druk op de knop om het menu Setup te openen. 6 Draai de knop naar Wecome Screen en druk op de knop. 7 Draai de knop naar This Image of HP Logo en druk op de knop. 28 HP photosmart 318 Gebruiksaanwijzing

35 5 Foto s uitwisseen en printen Nadat u een paar foto s hebt gemaakt met uw digitae camera, kunt u er aerei creatieve dingen mee doen: u kunt de foto s naar uw computer overbrengen en daar verder bewerken, of ze via Internet uitwisseen met famiie en vrienden. As u een printer hebt met een sot voor een CompactFash (CF) geheugenkaart, kunt u uw foto s rechtstreeks printen vanaf een CF geheugenkaart. Bezoek HP s Photosmart website op voor suggesties en ideeën over originee toepassingen van uw foto s. In dit hoofdstuk eest u hoe u de camera kunt gebruiken in combinatie met de vogende apparatuur: een Microsoft Windows computer; een Microsoft Windows NT computer; een Appe Macintosh computer; een computer waarop de HP software niet is geïnstaeerd; een kaartezer; een printer die is voorzien van een kaartezer. Foto s uitwisseen en printen 29

36 De camera gebruiken met een Windows computer U kunt de foto s van uw digitae camera kopiëren naar een Microsoft Windows computer. Systeemeisen voor een Windows computer Voor gebruik met de camera moet uw computer minimaa aan de vogende eisen vodoen: Processor Geheugen (RAM) 166-MHz Pentium of equivaent Voor Windows 98, Windows Me, Windows 2000 en Windows XP: 32 Mb Voor Windows NT 4.0: 64 Mb Vrije schijfruimte Scherm Cd-rom 180 Mb 640 x 480 bij256 keuren sneheid is niet van beang Besturingssysteem Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP of Windows NT 4.0 Interface Voor Windows 98, Windows Me, Windows 2000 en Windows XP: USB-poort Voor Windows NT 4.0: CF geheugenkaart en kaartezer (apart aan te schaffen) Bezoek voor de aatste informatie over systeemeisen. 30 HP photosmart 318 Gebruiksaanwijzing

37 De software instaeren op een Windows computer 1 Paats de HP Photosmart 318 cd in de cd-rom drive van uw computer. Het instaatiescherm verschijnt automatisch. As het instaatiescherm niet automatisch verschijnt, zoek dan uw cd-rom drive op met Windows Verkenner of Deze computer en dubbekik op het bestand Setup.exe. 2 Kik op Next en vog de instructies op het scherm om de software te instaeren. De software paatst een aanta pictogrammen op het bureaubad, waaronder een koppeing naar Photo Imaging Quick Reference. De bonussoftware instaeren Sommige versies van de camera worden geeverd met bonussoftware. 1 Druk de SHIFT toets op het toetsenbord in en houd de toets ingedrukt terwij u de HP Photosmart 318 cd in de cd-rom drive van de computer paatst. Kik op Cance as de automatische instaatie start. 2 Kik op Start, kik op Uitvoeren en typ X:\Bonus\setup.exe in het vak Openen (waarbij X de stationsetter van de cd-rom drive is). 3 Kik op OK en vog de instructies op het scherm om de software te instaeren. De camera aansuiten op een Windows computer Zorg dat u de software hebt geïnstaeerd voordat u de camera op uw computer aansuit. Let op De camera gebruikt een USB-aansuiting, zodat u de computer niet uit hoeft te zetten as u de camera aansuit of oskoppet. Foto s uitwisseen en printen 31

38 De camera aansuiten op een Windows computer 1 Zorg dat de camera uitstaat. 2 Suit het keine uiteinde van de USB-kabe aan op de camera. 3 Suit het patte uiteinde van de kabe aan op een van de USBpoorten van de computer. Let op As de camera op een computer is aangesoten, werkt aeen de schakeaar. De andere knoppen van de camera reageren niet. Foto s downoaden naar een Windows computer Onder downoaden wordt verstaan: het overbrengen van foto s van het geheugen van de camera naar de computer. As u een CF geheugenkaart in de camera hebt geïnstaeerd, worden de foto s van de CF geheugenkaart naar de computer gekopieerd. U kunt foto s op drie manieren downoaden: automatisch, handmatig of door de camera as schijfeenheid te aten werken. De beste methode is automatisch downoaden. Raadpeeg de onine documentatie bij de HP Photo Imaging software voor informatie over de andere methoden. Tip Om de batterijen te sparen kunt u een netadapter gebruiken (optionee) wanneer u foto s naar een computer downoadt. Foto s automatisch downoaden 1 Suit de camera op de computer aan met de USB-kabe. 2 Zet de camera aan. 32 HP photosmart 318 Gebruiksaanwijzing

39 Op het status LCD-dispay verschijnt PC, om aan te geven dat de camera op een computer is aangesoten. Na enkee seconden wordt de software gestart. Vog de instructies op het scherm om het downoaden te votooien. Let op As u het automatisch downoaden wit onderbreken, kikt u ergens in het venster HP Automatic Image Unoad Software. As de camera geen nieuwe foto s bevat, worden er geen foto s gedownoad. U kunt de HP Automatic Image Unoad software zo insteen dat bepaade taken automatisch worden uitgevoerd nadat de foto s van de camera zijn gedownoad. U kunt: de foto s automatisch bekijken; de foto s automatisch printen; een pagina van een fotoabum automatisch van een ay-out voorzien. Kik voor het insteen van deze taken in het venster HP Automatic Image Unoad Software op Task Options. Dubbekik voor meer informatie op het HP Quick Reference Photo Imaging pictogram dat door de software op het bureaubad is gepaatst. De camera gebruiken met een Windows NT 4.0 computer Windows NT 4.0 ondersteunt de USB-interface niet, zodat u de camera niet rechtstreeks op de computer kunt aansuiten. U kunt foto s opsaan op een CF geheugenkaart (apart aan te schaffen) en ze daarna van de kaart naar de computer overbrengen via een sot voor een geheugenkaart in een HP printer die daarover beschikt, of via een geheugenkaartezer. HP printer met een sot voor een geheugenkaart gebruiken Vog de instructies in de printerdocumentatie om foto s van de geheugenkaart over te brengen naar een Windows NT 4.0 computer via het sot voor een geheugenkaart van de printer. Foto s uitwisseen en printen 33

40 Een geheugenkaartezer gebruiken 1 Zorg dat de camera uitstaat. 2 Verwijder de geheugenkaart uit de camera. 3 Paats de geheugenkaart in het sot voor de geheugenkaart in de geheugenkaartezer. 4 Zet de computer aan as die nog niet aanstaat. 5 Dubbekik op het pictogram HP Photo Imaging Software op het bureaubad van Windows. Het hoofdvenster van de HP Photo Imaging Software wordt geopend. 6 Kik in het hoofdvenster op Unoad Images. Omdat er geen USB-camera wordt gevonden, verschijnt er een diaoogvenster waarin u de stationsetter voor de geheugenkaartezer kunt seecteren. 7 Seecteer de stationsetter (bijvoorbeed H:) voor de geheugenkaartezer in het diaoogvenster. 8 Start de HP Automatic Image Unoad software en votooi de stappen voor het downoaden van foto s zonder de timer. 34 HP photosmart 318 Gebruiksaanwijzing

41 De camera gebruiken met een Macintosh computer U kunt de foto s op uw digitae camera overbrengen naar een Appe Macintosh computer. Systeemeisen voor een Macintosh computer Voor gebruik met de camera moet uw Macintosh computer minimaa aan de vogende eisen vodoen:. Processor Geheugen (RAM) Vrije schijfruimte Scherm Cd-rom Besturingssysteem Power PC, 233 MHz 64 Mb 150 Mb 800 x 600 bij 16-bits keur sneheid is niet van beang MAC OS 8.6 of hoger Bezoek voor de aatste informatie over systeemeisen. De insteing voor PC Connect Mode wijzigen Voordat u foto s vanuit de camera naar een Macintosh kunt downoaden, moet u de insteing voor de verbinding wijzigen in het menu Setup. Let op De etters PC op de camera staan voor persona computer en hebben betrekking op een computer die werkt met het besturingssysteem Windows of Macintosh. 1 Zet de camera aan. 2 Druk tweemaa op de knop om het hoofdmenu te openen. 3 Draai de knop naar het symboo Setup. Foto s uitwisseen en printen 35

42 4 Druk op de knop om het menu Setup te openen. 5 Draai de knop naar PC Connect Mode en druk op de knop. 6 Draai de knop naar Disk Drive en druk op de knop. De software instaeren op een Macintosh computer U kunt foto s handmatig of automatisch naar de computer downoaden. As u de automatische downoadfunctie van de camera wit gebruiken, moet u de ArcSoft PhotoImpression with Automatic Image Unoad software instaeren vanaf de cd van de camera. 1 Paats de HP Photosmart 318 cd in de cd-rom drive van de computer. 2 Kik op het instaatiepictogram en vog de instructies op het scherm om de software te instaeren. De bonussoftware instaeren Sommige versies van de camera worden geeverd met bonussoftware. 1 Paats de HP Photosmart 318 cd in de cd-rom drive van de computer. 2 Dubbekik op het mappictogram Bonus. 3 Dubbekik op het instaatiepictogram voor Panorama Maker of PhotoFantasy. 4 Vog de instructies op het scherm om de software te instaeren. De camera aansuiten op een Macintosh computer Zorg dat u de insteing van PC Connect Mode heb gewijzigd (zie hierboven) voordat u de camera op de computer aansuit. 36 HP photosmart 318 Gebruiksaanwijzing

43 Let op De camera gebruikt een USB-aansuiting, zodat u de computer niet uit hoeft te zetten wanneer u de camera aansuit of oskoppet. De camera aansuiten op een Macintosh computer 1 Zorg dat de camera uitstaat. 2 Suit het keine uiteinde van de (meegeeverde) USB-kabe aan op de camera. 3 Suit het patte uiteinde van de kabe aan op een van de USBpoorten op de computer. Let op As de camera op een computer is aangesoten, werkt aeen de schakeaar. De andere knoppen van de camera reageren niet. Foto s downoaden naar een Macintosh computer Onder downoaden wordt verstaan: het overbrengen van foto s van het geheugen van de camera naar de computer. As u een CF geheugenkaart in de camera hebt geïnstaeerd, worden de foto s van de CF geheugenkaart naar de computer gekopieerd. U kunt foto s op twee manieren downoaden: automatisch of door de camera as schijfeenheid te aten werken. De beste methode is automatisch downoaden. Tip Om de batterijen te sparen kunt u een netadapter gebruiken (optionee) wanneer u foto s naar een computer downoadt. Foto s uitwisseen en printen 37

44 Foto s automatisch downoaden naar een Macintosh computer 1 Suit de camera op de computer aan met de USB-kabe. 2 Zet de camera aan. Op het status LCD-dispay verschijnt PC, om aan te geven dat de camera op een computer is aangesoten. 3 Kik zodra het wekomstscherm verschijnt op OK. 4 Na enkee seconden verschijnt het venster HP Automatic Image Unoad. As de periode van de teer is veropen, begint de software met het downoaden van nieuwe foto s naar de computer. As u het downoaden wit onderbreken, kikt u op Pause. U kunt de HP Automatic Image Unoad software zo insteen dat bepaade taken automatisch worden uitgevoerd nadat de foto s van de camera zijn gedownoad. Kik hiervoor in het venster HP Automatic Image Unoad op Options. Nadat ae nieuwe foto s naar de computer zijn gedownoad, wordt de ArcSoft PhotoImpression software gestart en kunt u de foto s bekijken, bewerken, printen of in projecten gebruiken. Raadpeeg de Hep bij de software voor meer informatie. Tips voor foto s downoaden naar een Macintosh computer Foto s die u hebt gedownoad bijven in de camera aanwezig totdat u ze wist. As u nieuwe foto s maakt en deze opnieuw downoadt, negeert de software de oude foto s. Zo wordt voorkomen dat dezefde foto s steeds weer naar de computer worden overgebracht. As de camera geen nieuwe foto s bevat, worden er geen foto s gedownoad. U kunt de software zo insteen dat bepaade taken automatisch worden uitgevoerd nadat de foto s van de camera zijn gedownoad (de foto s in de camera wissen, de foto s printen of de foto s in een fotoabum paatsen). Kik hiervoor in het venster HP Automatic Image Unoad op Options. 38 HP photosmart 318 Gebruiksaanwijzing

45 U kunt de functie voor automatisch downoaden uitschakeen in het venster Persona Photo Processing Options. As u de functie weer wit inschakeen, opent u het venster Persona Photo Processing Options in de map ArcSoft PI. De foto s worden door de software opgesagen in een map met de naam Macintosh HD:ArcSoft PI:Photos:datum. U kunt aeen het aatste gedeete van het pad (de datum) wijzigen. Onthoud waar de foto s worden opgesagen op de vaste schijf van de computer. Foto s worden standaard opgesagen in de map van PhotoImpression, bijvoorbeed Macintosh HD:ArcSoft PI:Photos: Wanneer u ooit besuit de map ArcSoft PI te verwijderen, moet u de foto s eerst naar een andere map verpaatsen: anders worden de foto s samen met de map van PhotoImpression van de vaste schijf verwijderd. Foto s downoaden zonder de software te gebruiken As u op een andere ocatie bent, kunt u foto s downoaden naar een computer waarop de HP Automatic Image Unoad software niet is geïnstaeerd. Let op De computer moet een USB-poort hebben en moet met een van de vogende besturingssystemen werken: Windows 2000 of Windows Me (of hoger), of Macintosh OS 8.6 (of hoger). Foto s downoaden naar een Windows of Macintosh computer 1 Wijzig de PC Connect Mode van de camera in Disk Drive. Zie De insteing voor PC Connect Mode wijzigen op pag. 35 voor meer informatie. 2 Suit de camera met de USB-kabe aan op de Windows of Macintosh computer. 3 Zet de camera aan. Op het status LCD-dispay verschijnen de etters PC, om aan te geven dat camera op de computer is aangesoten. De computer herkent de camera nu as een schijfeenheid. Foto s uitwisseen en printen 39

46 4 Gebruik de vogende procedure om de foto s as bestanden te behandeen: Windows: Dubbekik op het pictogram voor de zojuist toegewezen schijfeenheid in Deze computer of ga in Windows Verkenner naar de stationsetter. U kunt geseecteerde foto s naar de vaste schijf overbrengen met de opdrachten Kopiëren en Pakken. Macintosh: Dubbekik op het schijfpictogram Naamoos en breng de foto s naar de vaste schijf over via sepen en neerzetten. Werken met een kaartezer U kunt een CF geheugenkaartezer gebruiken (bijvoorbeed de SanDisk ImageMate of een PCMCIA-adapter) om fotobestanden op de computer te bekijken en op te saan. As u foto s opgesagen hebt op een CF geheugenkaart en een kaartezer op de computer hebt geïnstaeerd, paats de CF geheugenkaart dan in de kaartezer. Vervogens kunt u de foto s op de CF geheugenkaart op dezefde manier openen as bestanden op een diskette. Raadpeeg de documentatie bij de kaartezer voor meer informatie. Kaartezers zijn verkrijgbaar via (aeen in bepaade anden) of bij uw eigen foto- of eektronicawinke. Foto s printen zonder computer As uw printer een sot voor een CF geheugenkaart heeft (zoas de HP Photosmart 1000 serie en hoger), kunt u foto s rechtstreeks vanaf de kaart printen. Raadpeeg de documentatie bij de printer voor meer informatie. 40 HP photosmart 318 Gebruiksaanwijzing

47 6 Foto s opsaan in het geheugen As u de digitae camera hebt uitgepakt en foto s gaat maken, worden de foto s opgesagen in het interne geheugen van de camera. Er wordt dus geen echte fim gebruikt om foto s op op te saan. U kunt foto s die u niet wit bewaren op ek moment uit het geheugen wissen, zodat er ruimte vrijkomt voor nieuwe foto s. De camera heeft echter ook een sot voor digitae fim in de vorm van een CompactFash (CF) geheugenkaart (apart aan te schaffen). Een dergeijke kaart is zuiniger dan conventionee fim, aangezien u de kaart tekens opnieuw kunt gebruiken. As u een CF geheugenkaart in de camera instaeert, worden foto s op de kaart opgesagen, in paats van in het interne geheugen van de camera. Let op As uw computer met Windows NT werkt of geen USB-poort heeft, moet u foto s opsaan op een CF geheugenkaart. Vervogens brengt u de foto s met een CF geheugenkaartezer over naar de computer. In dit hoofdstuk eest u hoe u de camera met en zonder CF geheugenkaart kunt gebruiken en hoe u foto s vanuit het interne geheugen naar een CF geheugenkaart kopieert. Tip Zoang er een CF geheugenkaart in de camera zit, kunt u aeen toegang krijgen tot de foto s die op de kaart zijn opgesagen. Zie Zowe intern geheugen as een CF geheugenkaart gebruiken op pag. 46 voor meer informatie. Foto s opsaan in het geheugen 41

48 Bepaen hoevee foto s u kunt maken Het interne geheugen van de camera is goed voor maar iefst 113 foto s. Hoevee foto s u kunt maken en in het (resterende) geheugen kunt opsaan, hangt van een aanta factoren af. Anders dan bij conventionee fim, neem eke digitae foto een andere hoeveeheid ruimte in het geheugen in besag. Compexe foto s met vee detais nemen meer ruimte in besag, eenvoudige foto s minder. Foto s op voedige grootte eisen meer ruimte dan foto s die met de digitae zoom zijn gemaakt. De beangrijkste factor is echter de fotokwaiteit die u kiest. Het aanta foto s dat nog in het geheugen past (resterende foto s) wordt aangegeven op het status LCD-dispay boven op de camera. Het geta is een benadering en wordt ager naarmate u meer foto s maakt. Let op U kunt voor eke foto een andere insteing gebruiken. As u de insteingen wijzigt, wordt ook het aanta resterende foto s op het status LCDdispay aangepast. Hoevee foto s u in de camera kunt opsaan wordt voora bepaad door de fotokwaiteit: Foto s die u maakt met de fotokwaiteit BEST (drie sterren) eisen het meeste geheugen. U kunt ongeveer 7 van dergeijke foto s in de camera opsaan. Foto s die u maakt met de fotokwaiteit of BETTER (twee sterren) eisen minder geheugen. U kunt ongeveer 16 van dergeijke foto s in de camera opsaan. Foto s die u maakt met de fotokwaiteit GOOD (één ster) eisen het minste geheugen. U kunt maximaa 113 van dergeijke foto s in de camera opsaan. resterend aanta foto s in het geheugen 42 HP photosmart 318 Gebruiksaanwijzing

Uw gebruiksaanwijzing. HP PHOTOSMART 612 http://nl.yourpdfguides.com/dref/918406

Uw gebruiksaanwijzing. HP PHOTOSMART 612 http://nl.yourpdfguides.com/dref/918406 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

hp photosmart 315 digitale camera nederlandse gebruiksaanwijzing 1

hp photosmart 315 digitale camera nederlandse gebruiksaanwijzing  1 hp photosmart 315 digitale camera nederlandse gebruiksaanwijzing www.hp.com/photosmart 1 Inhoud Hoofdstuk 1: Aan de slag... 7 Inleiding...7 Onderdelen van de camera...8 Quick Start...9 De camera aan- en

Nadere informatie

hp photosmart 715 digitale camera

hp photosmart 715 digitale camera hp photosmart 715 digitae camera gebruiksaanwijzing Handesmerken en copyright Copyright 2001 Hewett-Packard Company Ae rechten voorbehouden. Geen enke onderdee van dit document mag worden gefotokopieerd,

Nadere informatie

Windows. Contactgegevens van de klantenservice van ArcSoft Inc.

Windows. Contactgegevens van de klantenservice van ArcSoft Inc. Windows Contactgegevens van de kantenservice van ArcSoft Inc. Noord-Amerika 46601 Fremont Bvd Fremont, CA 94538 Te: 1.510.440.9901 Fax: 1.510.440.1270 Website: www.arcsoft.com E-mai: support@arcsoft.com

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

sweex_jb000040_man_nl 21-09-2004 17:34 Page 1 Nederlandse versie 2

sweex_jb000040_man_nl 21-09-2004 17:34 Page 1 Nederlandse versie 2 sweex_jb000040_man_nl 21-09-2004 17:34 Page 1 Index 2 1 sweex_jb000040_man_nl 21-09-2004 17:34 Page 2 Bovenkant van de Digitale Camera 1. Power Druk gedurende één seconde op de Power-knop om de digitale

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

RC4-2. Gebruiksaanwijzing RC4-2 afstandsbediening

RC4-2. Gebruiksaanwijzing RC4-2 afstandsbediening RC4-2 Gebruiksaanwijzing RC4-2 afstandsbediening Inhoud De afstandsbediening en andere onderdeen die in deze gebruiksaanwijzing zijn afgebeed kunnen er in werkeijkheid anders uitzien. Daarnaast behouden

Nadere informatie

Deze handleiding is bedoeld voor PC-gebruikers met minimaal Pentium CPU (of compatibel) of MAC-gebruikers met minimaal PowerPC.

Deze handleiding is bedoeld voor PC-gebruikers met minimaal Pentium CPU (of compatibel) of MAC-gebruikers met minimaal PowerPC. Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Inleiding (1) 2. Installeren en aktiveren (2) Verwijderen oude drivers (2.1) Installatie onder Windows 98 SE / 2000 (2.2) Aktiveren onder Windows (2.3) Installatie

Nadere informatie

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo Artike nummer: 810007 CE 0051 Maximae votooiing: 4200W - 305 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b.

Nadere informatie

Setupprogramma Gebruikershandleiding

Setupprogramma Gebruikershandleiding Setupprogramma Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV PETITE 63 Artike nummer: 801206 CE 0051 Maximae votooiing: 2800W - 200 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b. zorgvudig de instaatie

Nadere informatie

Setupprogramma. Gebruikershandleiding

Setupprogramma. Gebruikershandleiding Setupprogramma Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding mobile PhoneTools Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Vereisten...2 Voorafgaand aan de installatie...3 mobile PhoneTools installeren...4 Installatie en configuratie mobiele telefoon...5 On line registratie...7

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

P-touch Transfer Manager gebruiken

P-touch Transfer Manager gebruiken P-touch Transfer Manager gebruiken Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CI24WP..

Gebruiksaanwijzing CI24WP.. Gebruiksaanwijzing n CI24WP.. Inhoud Gefeiciteerd....................................................................................... 3 Veiigheidsbepaingen en waarschuwingen................................................................

Nadere informatie

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimaiseer afdrukken via het netwerk en verzeker u van een onderscheidende voorsprong met een efficiënte Print Management-opossing die u op ocatie of via de coud kunt inzetten.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing 4713

Gebruiksaanwijzing 4713 Vertrouwd raken Gefeiciteerd met de aankoop van dit CASIO horoge. Lees deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig door om optimaa gebruik te kunnen maken van uw horoge. Ste het horoge aan icht boot voordat u het

Nadere informatie

Handleiding firmware-update voor Cyber-shot digitale fotocamera's van Sony- DSC-T1

Handleiding firmware-update voor Cyber-shot digitale fotocamera's van Sony- DSC-T1 Handleiding firmware-update voor Cyber-shot digitale fotocamera's van Sony- DSC-T1 De term "Firmware" verwijst naar de software in uw Cyber-shot camera. U kunt deze software bijwerken om problemen op te

Nadere informatie

Externe-mediakaarten Gebruikershandleiding

Externe-mediakaarten Gebruikershandleiding Externe-mediakaarten Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Het SD-logo is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar. Java is een in de Verenigde Staten gedeponeerd

Nadere informatie

Nederlands. Multifunctionele. Digitale camera. Gebruikershandleiding

Nederlands. Multifunctionele. Digitale camera. Gebruikershandleiding Nederlands Multifunctionele Digitale camera Gebruikershandleiding ii INHOUD DE ONDERDELEN IDENTIFICEREN... 1 PICTOGRAMMEN OP HET LCD-SCHERM... 2 VOORBEREIDING... 2 Batterijen laden... 2 De SD/MMC-kaart

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 3 Benodigdheden 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 euzedossier instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 & uitgeverij remmers Voor vragen, opmerkingen en suggesties bij deze instructie kunt u contact opnemen met: Uitgeverij Remmers Nieuwe Bosscheweg

Nadere informatie

Externe apparatuur Gebruikershandleiding

Externe apparatuur Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Inleiding. Inhoud van de verpakking. Nederlandse versie. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitale Camera

Inleiding. Inhoud van de verpakking. Nederlandse versie. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitale Camera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitale Camera Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van deze Sweex 4.2 Megapixel Digitale Camera Voor een juiste werking van deze Sweex 4.2 Megapixel Digitale

Nadere informatie

hp photosmart 215 digitale camera nederlandse gebruiksaanwijzing

hp photosmart 215 digitale camera nederlandse gebruiksaanwijzing hp photosmart 215 digitale camera nederlandse gebruiksaanwijzing Handelsmerken en copyright Copyright 2000 Hewlett-Packard Company Alle rechten zijn voorbehouden. Geen enkel onderdeel van dit document

Nadere informatie

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING SIM SAVER KORTE HANDLEIDING (WinXP en 2000: Indien u het toestel niet in dezelfde USB-poort steekt, zal de drive voor de tweede poort opnieuw moeten worden gedefinieerd. Dit probleem heeft te maken met

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Aansluitingen. DS010 Multi Panel & Card Reader 53-in-1

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Aansluitingen. DS010 Multi Panel & Card Reader 53-in-1 DS010 Multi Panel & Card Reader 53-in-1 Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van het Sweex Multi Panel & Card Reader 53-in-1. Met dit multi-panel kun je gemakkelijk de aansluitmogelijkheden

Nadere informatie

Externemediakaarten Gebruikershandleiding

Externemediakaarten Gebruikershandleiding Externemediakaarten Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Sun Microsystems, Inc. SD Logo is een handelsmerk

Nadere informatie

2 De elektrische huisinstallatie

2 De elektrische huisinstallatie Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 6 De eektrische huisinstaatie. neiding Eektrische schakeingen Toeichting: hieronder vogen mogeijke ontwerpen. ndere ontwerpen die aan

Nadere informatie

Invoeren/importeren van digitale foto s in je computer

Invoeren/importeren van digitale foto s in je computer Invoeren/importeren van digitale foto s in je computer Foto s die je importeert worden altijd opgeslagen in: Afbeeldingen. Windows 7 beschikt daarnaast over een apart programma om digitale foto s en videoclips

Nadere informatie

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Gebruiksaanwijzing NW- E55/75 2004 Sony Corporation "WALKMAN" is een gedeponeerd handelsmerk van Sony Corporation om producten aan te duiden waarvoor een stereohoofdtelefoon

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

2. Uw digitale fotocamera en de computer

2. Uw digitale fotocamera en de computer 67 2. Uw digitale fotocamera en de computer Fotograferen met een digitale fotocamera is vandaag de dag erg populair. Het voordeel van een digitale camera is dat u de foto s direct kunt bekijken op uw camera.

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4 Stap 3: Windows

Nadere informatie

Cursus Bedrijfsplan MKB

Cursus Bedrijfsplan MKB BROCHURE Cursus Bedrijfspan MKB visie anayse strategieën actiepannen Cursus Bedrijfspan MKB Saes Force Consuting ineiding Hoe groot of kein je onderneming ook is, je zut je regematig de vraag moeten steen

Nadere informatie

Externe-mediakaarten Gebruikershandleiding

Externe-mediakaarten Gebruikershandleiding Externe-mediakaarten Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten. Het SD-logo is een handelsmerk

Nadere informatie

USB 2.0 DRAADLOZE WEBCAM

USB 2.0 DRAADLOZE WEBCAM USB 2.0 DRAADLOZE WEBCAM Gebruikershandleiding DA-71814 Inleiding Dank u voor het gebruiken van de nieuwe generatie draadloze camera. Het kan worden gebruikt worden, zodra deze is geplaatst. Het is het

Nadere informatie

Gebruik van DVD-RAM discs

Gebruik van DVD-RAM discs Deze handleiding bevat de minimale informatie die nodig is voor het gebruik van DVD-RAM discs met de DVD MULTI Drive onder Windows XP. Windows, Windows NT en MS-DOS zijn gedeponeerde handelsmerken van

Nadere informatie

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3 Badge it voor Windows 95/98/NT/2000/XP Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. Start... 4 2.1. Nieuwe database maken... 5 2.2. De geselecteerde database openen... 5 2.3. De naam van de geselecteerde database

Nadere informatie

U kunt er volgende zaken mee meten : DC Spanning AC Spanning DC Stroom Weerstand Diode test Continuiteitstest

U kunt er volgende zaken mee meten : DC Spanning AC Spanning DC Stroom Weerstand Diode test Continuiteitstest Mini Digitae Mutimeter 1. Omschrijving Uw is een professionee digitae mutimeter met een 3 ½ digit LCD uitezing. U kunt dit toeste gebruiken voor een breed scaa toepassingen zoas thuis, op de werf, op schoo,...

Nadere informatie

VERTROUWD RAKEN MET DE CAMERA. Vooraanzicht. Vooraanzicht. Optio50Multi.book Page 1 Wednesday, March 2, :42 PM

VERTROUWD RAKEN MET DE CAMERA. Vooraanzicht. Vooraanzicht. Optio50Multi.book Page 1 Wednesday, March 2, :42 PM Optio50Multi.book Page 1 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM VERTROUWD RAKEN MET DE CAMERA Vooraanzicht Shutter Ontspanknop release button Flitser Aan/uit-knop Functiekiezer Zelfontspanner-LED Zoeker Microfoon

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

Divar - Archive Player. Bedieningshandleiding

Divar - Archive Player. Bedieningshandleiding Divar - Archive Player NL Bedieningshandleiding Divar Archiefspeler Gebruiksaanwijzing NL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Archiefspeler Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Aan de slag..................................................

Nadere informatie

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding Mp3 speler met luidspreker HET MODELNUMMER FIESTA2 Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huurwoning

Zelf klussen in uw huurwoning Zef kussen in uw huurwoning U wit iets aan uw huurwoning veranderen zodat deze beter bij u past. Een nieuwe keuken, een andere badkamer of misschien we een dakkape. Wij geven u graag de geegenheid om zef

Nadere informatie

D4600 Duplex Photo Printer

D4600 Duplex Photo Printer KODAK D4000 Duplex Photo Printer D4600 Duplex Photo Printer Handleiding printerstuurprogramma januari 2015 TM/MC/MR-licentie van Eastman Kodak Company: Kodak Kodak Alaris Inc. 2400 Mount Read Blvd., Rochester,

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profiekeuze Op zes badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer de werkboeken op schoo

Nadere informatie

HP DeskJet 720C Series printer. Zeven eenvoudige stappen voor het installeren van uw printer

HP DeskJet 720C Series printer. Zeven eenvoudige stappen voor het installeren van uw printer HP DeskJet 720C Series printer Zeven eenvoudige stappen voor het installeren van uw printer Gefeliciteerd met de aanschaf van uw HP DeskJet 720C serie printer! De doos behoort het volgende te bevatten.

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw bromfiets. Daarom kiest u voor onze

Nadere informatie

www.toeatingsexamen-geneeskunde.be 1. Je staat met je twee voeten op de grond. Hoe verandert de druk die je uitoefent op de grond as je één been opheft? a. De druk haveert. b. De druk verdubbet. c. De

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Belangrijk! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Belangrijk! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Met deze webcam kun je gemakkelijk video- en voicechatten

Nadere informatie

Computer Setup (Computerinstellingen) Handleiding

Computer Setup (Computerinstellingen) Handleiding Computer Setup (Computerinstellingen) Handleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze

Nadere informatie

Film in de pc laden.

Film in de pc laden. Film in de pc laden. Wat is er nodig: De hardeschijf moet voldoende ruimte hebben om het ruwe beeldmateriaal te kunnen bewerken en te bewaren. 1 uur digitale video= 3600 sec. X 3,6 MB/sec.= 12.960 MB =

Nadere informatie

MP300011/MP Sweex MP3 Player 128 MB/256 MB

MP300011/MP Sweex MP3 Player 128 MB/256 MB MP300011/MP300021 Sweex MP3 Player 128 MB/256 MB Voordelen FM Radio FM opname Flash Geheugen Spraakopname - Luister naar uw favoriete radiostation. - Neem tijdens het luisteren uw favoriete song op in

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

Externe apparatuur. Gebruikershandleiding

Externe apparatuur. Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Handleiding

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Handleiding WBelectronics Infinity USB Phoenix - Handleiding Introductie Dank u voor de aanschaf van de Infinity USB Phoenix van WB Electronics! Het installeren van de Infinity USB Phoenix geschiedt in 3 eenvoudige

Nadere informatie

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad)

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM Aan de slag Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) 1. Microfoon 7. Knop (R) Sectie herhalen 2. LCD-schermen 8. De knop Aan/Uit en

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

ICT overleg stadsdelen. 1 Inleiding

ICT overleg stadsdelen. 1 Inleiding ICT overeg stadsdeen 1 Ineiding Dit document dient as eidraad voor systeembeheer bij het uitvoeren van verschiende handeingen die dienen te worden verricht gedurende het verkiezingsproces bij gebruik van

Nadere informatie

Samsung Auto Backup FAQ

Samsung Auto Backup FAQ Samsung Auto Backup FAQ Installatie V: Ik heb het Samsung externe harde schijfstation aangesloten maar er gebeurt niets. A: Controleer de verbinding met de USB-kabel. Als het Samsung externe harde schijfstation

Nadere informatie

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen.

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2 5 6 4 8 7 1 Vermogen AAN/UIT

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

Externe-mediakaarten Gebruikershandleiding

Externe-mediakaarten Gebruikershandleiding Externe-mediakaarten Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Het SD-logo is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar. Java is een in de Verenigde Staten gedeponeerd

Nadere informatie

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0 Handleiding Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Om te beginnen 1.1 Veiligheidsmaatregelen 1.2 Systeemvereisten 1.3 Inhoud verpakking 2 Handleiding driver

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Externe apparatuur. Gebruikershandleiding

Externe apparatuur. Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3 HANDLEIDING Digitale Harddisk Recorder DVR DigitAll CCTV Doornseweg 2a Tel.: 0183-4016346 1. Introductie 2 Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2 2. Algemeen 3 Opstarten systeem 3

Nadere informatie

TAB10-201 XENTA 10ic 10 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES

TAB10-201 XENTA 10ic 10 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES TAB10-201 XENTA 10ic 10 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Page 1 of 10 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet naar Android 4.1.1 zullen alle gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

Aanvullende informatie voor Windows 8.1

Aanvullende informatie voor Windows 8.1 1 Aanvullende informatie voor Windows 8.1 Oktober 2013 is een update van het besturingssysteem Windows 8 verschenen: Windows 8.1. Ook daarna is er nog een aantal kleine updates verschenen. Deze updates

Nadere informatie

Easi-Speak gebruiksaanwijzing

Easi-Speak gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Easi-Speak bevat een ingebouwde oplaadbare batterij die niet kan worden vervangen. Probeer de batterij niet te verwijderen. Vermijd dat de Easi-Speak

Nadere informatie

WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB. Mocht één van bovenstaande onderdelen ontbreken, neem dan contact op met je verkooppunt.

WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB. Mocht één van bovenstaande onderdelen ontbreken, neem dan contact op met je verkooppunt. WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex USB Webcam 300K with Microphone. Met deze webcam kun je gemakkelijk video- en voicechatten

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

HP ThinUpdate. Beheerdershandleiding voor HP Thin Clients

HP ThinUpdate. Beheerdershandleiding voor HP Thin Clients HP ThinUpdate Beheerdershandleiding voor HP Thin Clients Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T

Nadere informatie

Software-updates Gebruikershandleiding

Software-updates Gebruikershandleiding Software-updates Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem (2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem Raadpleeg eerst de Quick-Start Guide voor het installeren van uw DSL-aansluiting voordat u deze handleiding leest. Versie 30-08-02 Handleiding

Nadere informatie

Digitale Video. Gebruikershandleiding

Digitale Video. Gebruikershandleiding Digitale Video Gebruikershandleiding Nl 2 Inhoud Aan de slag Kennismaken met uw digitale video... 3 Het paneel gebruiken... 4 Aan-/uitzetten... 5 Modi... 6 Modusschakelaar... 7 Modus Movie Films opnemen...

Nadere informatie

Deze handleiding is bedoeld voor PC-gebruikers met minimaal Pentium CPU (of compatibel) of MAC-gebruikers met minimaal PowerPC.

Deze handleiding is bedoeld voor PC-gebruikers met minimaal Pentium CPU (of compatibel) of MAC-gebruikers met minimaal PowerPC. Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Inleiding (1) 2. Installeren en activeren (3) Verwijderen oude drivers (3.1) Installatie onder Windows 98 SE / 2000 (3.2) Activeren onder Windows (3.3) Activeren onder

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. www. cardiosaver.nl

Gebruikshandleiding. www. cardiosaver.nl Gebruikshandleiding www. cardiosaver.nl Inhoudsopgave Pag. 1. Beoogd gebruik 3 2. Licentie 3 3. Beperkte aansprakelijkheid 3 4. Beperkte garantie 3 5. Installatie 3 6. Opstarten 4 7. Bestand laden 5 8.

Nadere informatie

Setupprogramma. Gebruikershandleiding

Setupprogramma. Gebruikershandleiding Setupprogramma Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie

Nadere informatie

Setupprogramma Gebruikershandleiding

Setupprogramma Gebruikershandleiding Setupprogramma Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Externe apparatuur. Handleiding

Externe apparatuur. Handleiding Externe apparatuur Handleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Van start gaan. Inhoudsopgave. Quick User Guide - Nederlands

Van start gaan. Inhoudsopgave. Quick User Guide - Nederlands Van start gaan Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan TM Anywhere Wifi. Lees deze handleiding aandachtig door voor u deze scanner en de bijbehorende software in gebruik

Nadere informatie

Controlelijst bij het uitpakken

Controlelijst bij het uitpakken Onderdeelnummer: 67P4583 Controlelijst bij het uitpakken Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe IBM ThinkPad X Series computer. Controleer of u alle items in deze lijst hebt ontvangen. Mocht een van de

Nadere informatie

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen IVERA 2.10: Feioze communicatie tussen centraes en verkeersregeingen IVERA 2.10: feioze functionaiteit Verkeersregeingen en verkeers - centraes die gebruikmaken van het IVERA-protoco kunnen naadoos met

Nadere informatie

WAARSCHUWING: STIKGEVAAR: kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar. Waarschuwingen

WAARSCHUWING: STIKGEVAAR: kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar. Waarschuwingen WAARSCHUWING: STIKGEVAAR: kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar. Waarschuwingen Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Easi-Scope 2 bevat een ingebouwde oplaadbare

Nadere informatie

RS Digidown. Digitale Tachograaf Download Tool. Handleiding

RS Digidown. Digitale Tachograaf Download Tool. Handleiding Page 1 of 6 RS Digidown Digitale Tachograaf Download Tool Handleiding Page 2 of 6 Introductie De RS Digidown is compatibel met elk type digitale tachograaf. Hieronder ziet u de verschillende types. Op

Nadere informatie

IDPF-700 HANDLEIDING

IDPF-700 HANDLEIDING IDPF-700 HANDLEIDING Kenmerken product: Resolutie: 480x234 pixels Ondersteunde media: SD/ MMC en USB-sticks Fotoformaat: JPEG Foto-effecten: kleur, mono, en sepia Zoomen en draaien van afbeeldingen Meerdere

Nadere informatie

HP Media Remote Control (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding

HP Media Remote Control (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding HP Media Remote Control (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows en Windows Vista zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

DB-2180 Binocular LCD DigiCam Product informatie D E B C

DB-2180 Binocular LCD DigiCam Product informatie D E B C DB-2180 Binocular LCD DigiCam Product informatie F D E L K J A B C G I NL H A: Verrekijker lens (8 x vaste vergroting) B: Digitale camera lens (8 x vaste vergroting) C: Digitale camera focus draaiknop

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 Uw voorkennis 7 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 Uw voorkennis 7 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Nieuwsbrief... 5 Introductie Visual Steps... 6 Wat heeft u nodig?... 6 Uw voorkennis... 7 Hoe werkt u met dit boek?... 7 De website bij dit boek... 8 Toets uw kennis... 8 Voor

Nadere informatie