Beleidsadviseur Economische Zaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsadviseur Economische Zaken"

Transcriptie

1 5-DAAGSE OPLEIDING 19 januari, 2 en 16 februari, 9 en 23 maart 2017 La Vie Utrecht EXCURSIE 2 februari 2017 Science Park Utrecht Speciaal ontwikkeld voor: Beleidsadviseurs, -medewerkers en accountmanagers Beleidsadviseur Creëer een gunstig ondernemingsklimaat in uw gemeente! 4 e editie Geeft u inzicht in: Actualiteiten rijksbeleid en de ondernemer van de toekomst Regionale bedrijvigheid en bedrijventerreinen Ontwikkelen en versterking van lokaal economisch beleid Arbeidsmarkt & Economie Stappenplan Gebiedsontwikkeling, Citymarketing en Detailhandel

2 MODULE 1 // 19 januari 2017 Actualiteiten rijksbeleid, rol adviseur en ondernemer Het bevorderen van het vestigingsklimaat in uw gemeente als topprioriteit! Het vestigingsklimaat bepaalt hoe aantrekkelijk uw gemeente voor bedrijven is om een vestiging te openen. De infrastructuur, het opleidingsniveau, de aanwezigheid van andere bedrijven en de vestigingsmogelijkheden zijn van groot belang of een bedrijf zich wel of niet wil vestigen in uw gemeente. Uw verantwoordelijkheden als beleidsadviseur nemen toe. Samen met onderwijsinstellingen en bedrijven moet u komen tot een lokaal economisch beleidsplan dat leidt tot een gunstig ondernemingsklimaat in uw gemeente. Bent u goed voorbereid om deze taak op u te nemen? De regie ligt in uw handen! Om optimaal resultaat binnen uw gemeente te behalen is uw actuele kennis van cruciaal belang. U moet voldoen aan hoge eisen als beleidsadviseur. Ontwikkel uzelf tot de aanjager van bedrijvigheid in uw gemeente Tijdens deze opleiding leert u: Wat de belangrijkste speerpunten zijn van het ministerie van Hoe u maximaal kunt profiteren van regionale en provinciale regelingen voor versterking van de economie Hoe u een lokaal economisch beleidsplan ontwikkelt voor uw gemeente Welke maatregelen op regionaal niveau kunnen worden genomen ter versterking van het vestigingsklimaat Op welke manier u de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven bevordert in uw gemeente U gaat naar huis met: Handvatten voor het opstellen van een lokaal economisch beleidsplan voor uw gemeente Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld Diverse checklisten, modellen en casus, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt Toegang tot een digitale leeromgeving, waar u contact kunt onderhouden met uw vakgenoten Een certificaat van deelname CERTIFICAAT VAN DEELNAME Beleidsadviseur Economisch beleid anno 2017: trends en actuele ontwikkelingen Wat zijn de belangrijkste speerpunten van het ministerie van Economische Zaken? Hoe wordt in Nederland een optimaal ondernemingsklimaat gecreëerd? En welke randvoorwaarden zijn hierbij van belang? Bezuinigingen rijksbreed leiden tot het uitstellen of schrappen van subsidies voor innovaties: hoe kunt u hierop anticiperen? Wat is nodig voor het behoud van bedrijvigheid in krimpregio s? En hoe kan economisch beleid groei en krimp regio s vitaliseren? Frans Boekema, voormalig hoogleraar Economische Geografie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Tilburg, hij verricht onderzoek en adviseert gemeenten, provincies, ministeries, bedrijven, brancheorganisaties en ontwikkelmaatschappijen op het terrein van regionale economie De ondernemer van de toekomst Wat is het profiel van de ondernemer van de toekomst? Op welke manier onderneemt de nieuwe generatie ondernemers? Waar heeft de nieuwe generatie ondernemers behoefte aan? En hoe kan uw gemeente ondernemers hierbij ondersteunen? Hoe kan uw gemeente de huidige generatie ondernemers laten aansluiten bij de ondernemers van de toekomst? Case: bedenk een eigen bedrijf Hoe regelt u de financiering van uw eigen bedrijf? Hoe sluit dit aan op het nationaal economisch beleid? Welke rol speelt de gemeente bij het opstarten van uw nieuwe bedrijf? Rob Bogman, Regiomanager bij de Brabant Zeeuwse Werkgeversvereniging, vertegenwoordigt de belangen van 3000 grote, middelgrote en kleine bedrijven uit de regio Noord-Brabant en Zeeland Stel uw eigen praktijk centraal! Na inschrijving krijgt u de gelegenheid om uw eigen praktijkcase in te brengen. De docenten gaan hier gericht mee aan de slag. Zo haalt u het maximale uit de opleiding. Hebt u nog vragen achteraf? De docenten zijn graag bereid om na de opleiding met u mee te denken over vraagstukken waar u in de praktijk tegen aan loopt. Zorg dat u goed voorbereid bent en meldt u nu aan!

3 MODULE 2 // 2 februari 2017 MODULE 3 // 16 februari 2017 Regionale bedrijvigheid en bedrijventerreinen Ontwikkeling en herstructurering van bedrijventerreinen Hoe ontwikkelt u een nieuw bedrijventerrein en herstructureert u bestaand terrein? Op welke manier saneert u bestaande knelpunten en voorkomt u nieuwe knelpunten? Op welke wijze zorgt u ervoor dat bedrijven zich vestigen op het bedrijventerrein in uw gemeente? Hoe voorkomt u onnodige concurrentie en werkt u samen met omliggende gemeenten rond de regionale programmering van bedrijventerreinen? Theo Föllings, manager bedrijfsomgeving, ontwikkeling & innovatie bij Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV en voorzitter van de Stichting alliantie Bedrijventerreinen Nederland, waar 13 bij herstructurering betrokken regio s en regionale ontwikkelingsmaatschappijen zijn aangesloten Campus als springplank voor onderwijs, bedrijfsleven, de stad en de regio Op welke wijze draagt een campus bij aan kennisontwikkeling, innovatie en de versterking van de regionale economische structuur? Wat is het belang van R&D- en onderwijscampussen voor de regio? Wanneer versterkt een campus de concurrentiepositie van de regio? Welke rol speelt uw gemeente en de regio bij de ontwikkeling van een campus? Floris de Gelder, directeur van het Science Park Utrecht, waar ruim 60 innovatieve bedrijven gehuisvest zijn met de focus op life sciences en duurzaamheid Excursie: Science Park Utrecht Tijdens de excursie op het Utrecht Science Park brengt u een bezoek aan diverse innovatieve bedrijven actief op het terrein van life sciences en duurzaamheid. Tom Straeter, accountmanager bedrijven Science Part Utrecht, voorheen accountmanager bedrijven bij de gemeente Zeist verantwoordelijk voor procescoördinatie en regievoering binnen en buiten de gemeentelijke organisatie voor verbetering van dienstverlening aan ondernemers Ontwikkelen en versterking van lokaal economisch beleid Aan de slag met uw lokaal economisch beleidsplan Waarom een lokaal economisch beleidsplan en voor wie is het plan bedoeld? Op welke manier kunt u verschillende sectoren (industrie, bouwnijverheid, groothandel, toerisme en recreatie, horeca, land- en tuinbouw) beter op elkaar laten aansluiten? Hoe bevordert u de continuïteit en diversiteit van de bedrijvigheid in uw gemeente? Welke instrumenten (lokale belastingen, regelgeving) heeft u tot uw beschikking om ondernemers maximaal met elkaar te laten samenwerken? Op welke manier kunnen bestuurders en raadsleden sturing geven aan het strategisch economisch beleid van uw gemeente? Monitoring en evaluatie van effecten en voortgang van beleid: hoe doet u dit? Lars Pijlman, directeur van Seinpost, interim en adviesbureau op het terrein van economie en ruimte, ondersteunt, begeleidt en adviseert gemeenten, regio s en provincies bij de realisatie van lokaal economisch beleid Versterking van lokaal economisch beleid door regionale samenwerking Welke maatregelen kunnen op regionaal niveau worden genomen ter versterking van het vestigingsklimaat? Wat zijn de schaalvoordelen door samenwerken? Wat zijn de succes- en faalfactoren voor een goede regionale samenwerking? Wat is uw volgende stap in het verbinden van een regionale samenwerking met lokaal economisch beleid? Wat zijn de succesfactoren van de huidige samenwerking? Wat wilt u als gemeente halen uit de regionale samenwerking? Hoe onderhoudt u de ambtelijke en bestuurlijke relaties in de regionale samenwerking? Harm Mertens, strategisch adviseur bij de gemeente Eindhoven, voormalig adviseur bij het Samenwerkings-verband Regio Eindhoven, waar 21 gemeenten uit de regio Zuidoost-Brabant samenwerken aan economische vraagstukken

4 MODULE 4 // 9 maart 2017 MODULE 5 // 23 maart 2017 Arbeidsmarkt & Economie Economie en arbeidsmarktbeleid Op welke wijze kunt u vanuit inspelen op de Banenafspraak uit het sociaal akkoord? Hoe zorgt u ervoor dat vraag (vacatures) en aanbod (werknemers/ werkzoekenden) goed op elkaar aansluiten? Op welke wijze dragen investeringen in human capital bij tot een sterke kenniseconomie in uw regio? Hoe werkt uw gemeente regionaal samen bij het versterken van de arbeidsmarkt? Sharon Smit, directeur bij het RPA nhn (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord), het eerste samenwerkingsverband in Nederland waarbij 17 gemeenten, ROC s, Hogescholen, werkgevers- en werknemersorganisaties zijn aangesloten Arbeidsparticipatie Op welke wijze kunt u vanuit inspelen op de Banenafspraak? Hoe kunt u een platform bieden aan werkgevers om bekendheid te generen voor hun bedrijf en maatschappelijke betrokkenheid? Welke campagnestrategie heeft het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord toegepast om werkgevers te enthousiasmeren de maatschappelijke doelstelling te realiseren? Case: Welke aanpak voor een betere regionale samenwerking voor de arbeidsmarkt werkt in uw regio? Hoe kunt u werkgevers stimuleren, activeren en aanjagen om de maatschappelijke doelstelling te behalen in uw regio? Welke strategieën kunt u toepassen om werkgevers te informeren over mensen met afstand tot de arbeidsmarkt? Hoe kunt u een betere samenwerking opzetten met sociaal en economische domein? Els Stokman, kwartiermaker bij RPA nhn (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord), ontwikkeling en realisatie van het regionaal Werkbedrijf en is daarbij in contact met gemeenten, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties over de werving en invulling van vacatures voor mensen met een arbeidsbeperking, de Banenafspraak Stappenplan Gebiedsontwikkeling, Citymarketing en Detailhandel Strategieën voor het behoud en aantrekken van bedrijven Wat is het profiel van uw regio? En wat zijn belangrijke kansen en bedreigingen? Wat betekent de versnellende globalisering, technologische ontwikkelingen en demografische veranderingen voor de regionale economie? Op welke wijze positioneert uw regio zich in een concurrerende omgeving? Hoe formuleert u een strategie voor het behouden en aantrekken van bedrijven en (buitenlandse) investeerders? Op welke wijze voert u acquisitie? Marcel Michon, managing partner Buck Consultants International. Onderzoekt, adviseert, implementeert en voert projectmanagement uit op het gebied van o.a. economie, ruimte en infrastructuur. Herontwikkeling Casa Gebiedsontwikkeling Schiphol en Zuidas Op welke wijze is de gebiedsvisie kantorengebied van Schiphol Real Estate tot stand gekomen? Welke strategie van Leef Zuidas heeft geresulteerd in een blauwdruk programma voor de leefbaarheid van het Zuidas Gebied? Hoe is Casa400 van een afgedankt hotel herontwikkeld tot een hippe ontmoetingsplaats? Harry Puts, creative director Made in May. Ontwikkelt Urban Software voor gebieden, gebouwen en gemeenten d.m.v. creatieve strategy, positioning, brand development, product development, application development Case: Positionering van uw gemeente Hoe zorgt u voor een positieve uitstraling en reputatie van uw gemeente? Hoe ontdekt en analyseert u mogelijkheden om uw gemeente op de kaart te zetten? Welke rol kunt u spelen in de communicatie rondom sentimenten in uw gemeente? Hoe maakt u het centrum van uw gemeente aantrekkelijk voor het (winkelend) publiek? Op welke wijze gaat u leegstand van winkelpanden in het centrum tegen? Hoe vergroot u de aantrekkingskracht van het centrum? Katja van der Vet, managing partner Made in May en hoofddocent opleiding Beleidsadviseur. Made in May ontwikkelt Urban Software voor gebieden, gebouwen en gemeenten d.m.v. creative strategy, positioning, communications, community building, events & activation

5 Grondexploitatie Praktijkgerichte behandeling van 17 wetten in 5 dagen Beleidsadviseur Uw docenten: Frans Boekema, voormalig hoogleraar Economische Geografie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Tilburg, hij verricht onderzoek en adviseert gemeenten, provincies, ministeries, bedrijven, brancheorganisaties en ontwikkelmaatschappijen op het terrein van regionale economie Rob Bogman, Regiomanager bij de Brabant Zeeuwse Werkgeversvereniging, vertegenwoordigt de belangen van 3000 grote, middelgrote en kleine bedrijven uit de regio Noord-Brabant en Zeeland Theo Föllings, manager bedrijfsomgeving, ontwikkeling & innovatie bij Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV en voorzitter van de Stichting alliantie Bedrijventerreinen Nederland, waar 13 bij herstructurering betrokken regio s en regionale ontwikkelingsmaatschappijen zijn aangesloten Floris de Gelder, directeur van het Science Park Utrecht, waar ruim 60 innovatieve bedrijven gehuisvest zijn met de focus op life sciences en duurzaamheid Tom Straeter, accountmanager bedrijven Science Part Utrecht, voorheen accountmanager bedrijven bij de gemeente Zeist verantwoordelijk voor procescoördinatie en regievoering binnen en buiten de gemeentelijke organisatie voor verbetering van dienstverlening aan ondernemers Lars Pijlman, directeur van Seinpost, interim en adviesbureau op het terrein van economie en ruimte, ondersteunt, begeleidt en adviseert gemeenten, regio s en provincies bij de realisatie van lokaal economisch beleid Harm Mertens, strategisch adviseur bij de gemeente Eindhoven, voormalig adviseur bij het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, waar 21 gemeenten uit de regio Zuidoost- Brabant samenwerken aan economische vraagstukken Sharon Smit, directeur bij het RPA nhn (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord), het eerste samenwerkingsverband in Nederland waarbij 17 gemeenten, ROC s, Hogescholen, werkgeversen werknemersorganisaties zijn aangesloten Els Stokman, kwartiermaker bij RPA nhn (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord), ontwikkeling en realisatie van het regionaal Werkbedrijf en is daarbij in contact met gemeenten, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties over de werving en invulling van vacatures voor mensen met een arbeidsbeperking, de Banenafspraak Voor wie bestemd? Beleidsmakers, -medewerkers, adviseurs, accountmanagers, teamleiders, (programma) managers en coördinatoren bij: Rijksoverheid Provincies Gemeenten Lokale/regionale samenwerkingsverbanden Adviesbureaus organisaties Opleidingsinstituten Tijdschema Ontvangst met koffie en thee Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze Lunchpauze Aanvang middagprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze Afsluiting van de lesdag Ook voor u interessant: Werken met wet- en regelgeving in Uw gemeente is gebaat bij een sterke economische bedrijvigheid, een concurrerend vestigingsklimaat en voldoende werkgelegenheid. Binnen de gemeente 11 oktober, 1, 8, 15 en 22 november 2016 BCN Utrecht (Daltonlaan) bent u het eerste aanspreekpunt voor alle ondernemers als het gaat om (nieuwe) wet- en regelgeving op het terrein van economische zaken. Om optimaal resultaat binnen uw gemeente te behalen is uw actuele kennis van (nieuwe) wet- en regelgeving van cruciaal belang. Hoe kunt u ondernemers uit uw gemeente (waar nodig en mogelijk) van juridisch advies voorzien zodat zij kunnen excelleren in ondernemen? 5-daagse cursus Werken met in wet- en regelgeving Vergroot de economische groei in uw gemeente met (nieuwe) wet- en regelgeving Geeft u een compleet overzicht van wet- en regelgeving in: Vestiging van bedrijven Arbeidsmarkt, sociale zekerheid en onderwijs Maatschappelijk verantwoord ondernemen Innovatie en internationaal ondernemen Katja van der Vet, managing partner Made in May en hoofddocent opleiding Beleidsadviseur. Made in May ontwikkelt Urban Software voor gebieden, gebouwen en gemeenten d.m.v. creative strategy, positioning, communications, community building, events & activation Marcel Michon, managing partner Buck Consultants International. Onderzoekt, adviseert, implementeert en voert projectmanagement uit op het gebied van o.a. economie, ruimte en infrastructuur Harry Puts, creative director Made in May. Ontwikkelt Urban Software voor gebieden, gebouwen en gemeenten d.m.v. creatieve strategy, positioning, brand development, product development, application development

6 Postbus AV Eindhoven Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via Beleidsadviseur Creëer een gunstig ondernemingsklimaat in uw gemeente! Data en locatie Eenvoudig online inschrijven! 5-daagse opleiding 19 januari, 2 en 16 februari, 9 en 23 maart 2017 La Vie Utrecht Excursie donderdagmiddag 2 februari 2017 Science Park Utrecht Voor routebeschrijving zie: Persoonlijk opleidingsadvies Voor inhoudelijke vragen belt u met: Sandra Donkers - Habraken Eenvoudig aanmelden via internet: U ontvangt meteen uw deelnameticket en uw factuur. Of kies voor direct online betalen via ideal of credit card. Hulp nodig bij online inschrijven? Bel ons op of stuur een naar Sandra Donkers - Habraken: Klantenservice: Incompany mogelijkheden Wilt u deze opleiding afgestemd op de eigen situatie volgen? Al onze opleidingen bieden de mogelijkheid tot maatwerk. De Incompany manager maakt samen met de docenten en met u een uniek programma, afgestemd op uw situatie en wensen. In overleg met u bepalen we datum, locatie, tijdstip, lengte en inhoud van de opleiding. Neem voor meer informatie contact op met: Guusje Verhoeven Ondersteund door online leeromgeving Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken. Uw gegevens Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U bent daartoe opgenomen in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Uw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden voor marketingdoeleinden. Kloppen uw gegevens niet of wilt u niet dat anderen deze gebruiken? Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert onder de vlag van Euroforum, al ruim 40 jaar events, opleidingen en trainingen. In samenwerking met vooraanstaande partners, sprekers en docenten zijn we leading in het spotten van nieuwe trends, die we vertalen naar inhoudelijke opleidingen en innovatieve events. Naast topbestuurders staan game changers op het podium, leading topics en disruptieve markten worden besproken en communities worden gevormd. Zo maken we vooroplopen in uw vakgebied gemakkelijk. Kijk voor ons portfolio op Uw investering De kosten van deze opleiding bedragen 3.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving

Bedrijfscontact functionaris

Bedrijfscontact functionaris 4-DAAGSE OPLEIDING 3, 10, 17 en 24 november 2015 Regardz La Vie Utrecht INSPIRATIEDAG 11 november 2015 Made in May Amsterdam EXCURSIE 19 november 2015 Utrecht Science Park Inclusief excursie Utrecht Science

Nadere informatie

Beleidsmedewerker 3e Economische Zaken

Beleidsmedewerker 3e Economische Zaken 5-DAAGSE OPLEIDING 10, 17, 24, 31 maart en 7 april 2016 La Vie Utrecht Wegens groot succes herhaald! Beleidsmedewerker 3e Creëer een gunstig ondernemingsklimaat in uw gemeente! editie 1 2 3 4 5 Actualiteiten

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Economische Zaken

Beleidsmedewerker Economische Zaken 5-DAAGSE OPLEIDING 5, 12, 19, 26 maart en 2 april 2015 La Vie Utrecht Wegens groot succes herhaald! Beleidsmedewerker Creëer een gunstig ondernemingsklimaat in uw gemeente! editie n 2e 1 2 3 4 5 Actualiteiten

Nadere informatie

Werken met. wet- en regelgeving. in Economische Zaken. Vergroot de economische groei in uw gemeente met (nieuwe) wet- en regelgeving

Werken met. wet- en regelgeving. in Economische Zaken. Vergroot de economische groei in uw gemeente met (nieuwe) wet- en regelgeving 5-daagse cursus 11 oktober, 1, 8, 15 en 22 november 2016 BCN Utrecht (Daltonlaan) Praktijkgerichte behandeling van 17 wetten in 5 dagen Werken met in Economische Zaken Vergroot de economische groei in

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN

PROJECTMANAGEMENT IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN 4-DAAGSE CURSUS + (OPTIONEEL) INDIVIDUEEL COACHING TRAJECT 19 mei, 2, 9 en 16 juni 2015 Van Aetsveld Amersfoort Ontwikkel een plan van aanpak voor uw veiligheidsproject PROJECTMANAGEMENT IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN

Nadere informatie

ADM beleid Voorkom gevaarlijke situaties, productieverlies en onnodig ziekteverzuim op de werkvloer veroorzaakt door middelengebruik

ADM beleid Voorkom gevaarlijke situaties, productieverlies en onnodig ziekteverzuim op de werkvloer veroorzaakt door middelengebruik 5-DAAGSE CURSUS 3, 10 oktober, 7, 14 en 21 november 2017 Trafieq Business B.V. INCLUSIEF INDIVIDUEEL COACHINGS- TRAJECT Voorkom gevaarlijke situaties, productieverlies en onnodig ziekteverzuim op de werkvloer

Nadere informatie

Energie. Programma. management. Markt, wet en beleid. Doorgrond de complexe energiemarkt

Energie. Programma. management. Markt, wet en beleid. Doorgrond de complexe energiemarkt 5-daagse opleiding 8, 15, 22, 29 september en 6 oktober 2015 > BCN Utrecht Energie Doorgrond de complexe energiemarkt en vertaal deze kennis naar uw eigen toekomstbestendige energiestrategie Uniek: Dé

Nadere informatie

Programma Management

Programma Management 5-DAAGSE CURSUS 17 september, 1 en 13 oktober, 5 en 19 november 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Gratis boek tisch Creëren Uw docent ir. Jo Bos is zelfstandig adviseur en trainer. Hij adviseert al meer dan

Nadere informatie

WONING. nationaal. Een toekomstbestendige woningmarkt. congres. donderdag 7 december 2017 > Hotel Van der Valk Utrecht.

WONING. nationaal. Een toekomstbestendige woningmarkt. congres. donderdag 7 december 2017 > Hotel Van der Valk Utrecht. donderdag 7 december 2017 > Hotel Van der Valk Utrecht Een toekomstbestendige woningmarkt Hét event voor alle stakeholders op het gebied van Woningbouw en -Beheer & (Volks)Huisvesting! i.s.m. Chris Kuijpers

Nadere informatie

Intensieve 4-daagse opleiding 4 & 11 oktober en 1 & 8 november 2016 BCN Utrecht CS. In 4 dagen volledig op de hoogte!

Intensieve 4-daagse opleiding 4 & 11 oktober en 1 & 8 november 2016 BCN Utrecht CS. In 4 dagen volledig op de hoogte! Intensieve 4-daagse opleiding 4 & 11 oktober en 1 & 8 november 2016 BCN Utrecht CS Risicomanagement In 4 dagen volledig op de hoogte! Inclusief 22 PE-uren Toegang tot de interactieve leeromgeving Digitaal

Nadere informatie

Veiligheid bij Evenementen

Veiligheid bij Evenementen Congres Congres 7 december 2016 Waarborg de veiligheid en zorg dat u voorbereid bent op een mogelijke terroristische aanslag op uw evenement! Veiligheid bij Evenementen Voorkom gevaarlijke situaties en

Nadere informatie

Data Protection Officer

Data Protection Officer 4-daagse verkorte opleiding 7, 14, 21 en 28 november 2017 Meeting Plaza Utrecht Data Protection Officer Aanwijzing in veel gevallen verplicht vanaf 2018! Inclusief boek en werkboek Grip op de AVG! U gaat

Nadere informatie

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS ICT Campus, part of FoodValley: 1. verbindt ondernemers uit verschillende sectoren en kennisinstellingen met elkaar; 2. faciliteert deze bedrijven en

Nadere informatie

VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR IN DE ZORG

VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR IN DE ZORG 6-DAAGSE OPLEIDING 28 april, 2, 9, 16, 23 en 30 juni 2016 > Regardz La Vie Utrecht EXCURSIE 1 juli 2016 > Jeroen Bosch Ziekenhuis Voorkom gevaarlijke situaties in uw zorginstelling VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR

Nadere informatie

Veiligheidscoördinator in het onderwijs

Veiligheidscoördinator in het onderwijs 7-DAAGSE OPLEIDING 17, 24, 31 maart, 7, 14, 21 en 28 april 2016 BCN Utrecht (Daltonlaan) EXCURSIE 29 april 2016 Avans Hogeschool s-hertogenbosch Voldoe aan de Wet sociale veiligheid op scholen en voorkom

Nadere informatie

De ESF-scan laat de mogelijkheden zien.

De ESF-scan laat de mogelijkheden zien. Benieuwd naar de ESF-mogelijkheden voor uw gemeente? De ESF-scan laat de mogelijkheden zien. Radar en Raadgevend Bureau Het Grote Oost hebben een ESF-scan ontwikkeld. Middels deze ESF-scan wordt bepaald

Nadere informatie

OPLEIDING BELEIDSADVISEUR VOLKSHUISVESTING

OPLEIDING BELEIDSADVISEUR VOLKSHUISVESTING 7-DAAGSE OPLEIDING INCLUSIEF 2 EXCURSIES 28 SEPTEMBER, 5, 12 OKTOBER, 2, 9, 16 EN 17 NOVEMBER 2017 4 e EDITIE OPLEIDING BELEIDSADVISEUR VOLKSHUISVESTING De complete opleiding tot regisseur op woonbeleid

Nadere informatie

OPLEIDING BELEIDSMEDEWERKER VOLKSHUISVESTING

OPLEIDING BELEIDSMEDEWERKER VOLKSHUISVESTING 6-DAAGSE OPLEIDING + EXCURSIE 29 SEPTEMBER, 6, 13 OKTOBER, 3, 10, 17 EN 18 NOVEMBER 2016 3 e EDITIE OPLEIDING BELEIDSMEDEWERKER VOLKSHUISVESTING De complete opleiding tot regisseur op woonbeleid MODULE

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Van idee tot realisatie van innovatie 100,- korting bij inschrijving vóór 1 mei Leergang September - December 2010 Locatie: KvK Eindhoven Innovatief

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan)

INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Is uw organisatie al klaar voor de nieuwe vereisten? Resultaat na deze opleiding, u kunt: Tijdig risico's

Nadere informatie

Workshops Arbeidsmarktbeleid

Workshops Arbeidsmarktbeleid bij de invoering van de Participatiewet Workshops Arbeidsmarktbeleid November 2014 Stimulansz-CliP in opdracht van de LCR 1 Programma Workshop Introductie Ontwikkelingen / achtergrond arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Bovenschoolse & Meerscholendirecteur

Bovenschoolse & Meerscholendirecteur 5-DAAGSE OPLEIDING 9 & 30 oktober, 13 & 27 november en 11 december 2014 La Vie Utrecht Met aansluiting op post-hbo opleiding Dé complete opleiding die u in 5 dagen ontwikkelt tot professional in uw uitdagende

Nadere informatie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie Economische Zaken Doel Stimuleren van de regionale economie. Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie en de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop

Nadere informatie

ADVANCED MARKETING PROGRAM

ADVANCED MARKETING PROGRAM ADVANCED MARKETING PROGRAM DE MEEST ACTUELE MASTERCLASS VOOR ERVAREN MARKETEERS DIE VERDIEPING EN VERBREDING ZOEKEN NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Het Nyenrode Advanced Marketing Program is

Nadere informatie

Ik geef altijd 100% dat geeft mijn hele zaak energie

Ik geef altijd 100% dat geeft mijn hele zaak energie Ik geef altijd 100% dat geeft mijn hele zaak energie De kracht van sociaal ondernemen Veel werkgevers werken al jaren met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij ervaren dagelijks de maatschappelijke

Nadere informatie

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP Altijd voorzien van passend personeel Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP Werving Werving & & Selectie Selectie Traject Traject Als werkgever heeft u al genoeg aan uw hoofd. Uw producten

Nadere informatie

Actuele vacatures. Adviseurs voor Ruimte en Strategie

Actuele vacatures. Adviseurs voor Ruimte en Strategie Actuele vacatures Vind jij deze opgave leuk? Centrumgebieden veranderen. In de gemiddelde winkelstraat in Nederland is het aantal bezoekers in 10 jaar tijd met 20% gedaald. De uitdaging is om centrumgebieden

Nadere informatie

Veiligheidscoördinator in het onderwijs

Veiligheidscoördinator in het onderwijs 7-DAAGSE OPLEIDING 9, 16, 23, 30 maart, 6, 13 en 20 april 2017 BCN Utrecht (Daltonlaan) EXCURSIE 21 april 2017 Avans Hogeschool s-hertogenbosch Voldoe aan de Wet sociale veiligheid op scholen en voorkom

Nadere informatie

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari 2016 Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Inleiding Totstandkoming van dit document Al enige tijd werken gemeenten

Nadere informatie

MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING

Nadere informatie

INCLUSIEF EXCURSIE Virtual Reality Lab

INCLUSIEF EXCURSIE Virtual Reality Lab 6-DAAGSE CURSUS 3, 10, 17, 24 november, 1 en 8 december 2015 The Hague Security Delta EXCURSIE VIRTUAL REALITY LAB 11 december 2015 Universiteit Twente Campus EXCURSIE CENTRAAL STATION UTRECHT 18 november

Nadere informatie

PROGRAMMA PROGRAMMAA MANAGEMENT

PROGRAMMA PROGRAMMAA MANAGEMENT 5-DAAGSE CURSUS 19 september, 10, 31 oktober, 21 november en 12 december 2017 BCN Utrecht CS A Beoordeeld met een 9,6! Uw docent ir. Jo Bos is zelfstandig adviseur en trainer. Hij adviseert al meer dan

Nadere informatie

2015-2016: WE GAAN HET DOEN!

2015-2016: WE GAAN HET DOEN! 2015-2016: WE GAAN HET DOEN! De BZW is het krachtigste ondernemerscollectief in Zuid-Nederland en het regionale netwerk van VNO-NCW. De BZW is een inspirerende plek voor ontmoeting en samenwerking, succesvol

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Logistics Community Brabant

Logistics Community Brabant Logistics Community Brabant Door bedrijven getekende Letter of Intends Breda, 13 september 2017 Logistics Community Brabant Gedurende de afgelopen maanden is het bedrijfsleven geconsulteerd over het initiatief

Nadere informatie

5-daagse cursus. Crowd. management. Tijdens deze cursus leert u: Fokko Oldenhuis hoogleraar recht, Rijksuniversiteit Groningen

5-daagse cursus. Crowd. management. Tijdens deze cursus leert u: Fokko Oldenhuis hoogleraar recht, Rijksuniversiteit Groningen 5-daagse cursus 17, 24, 31 januari, 7 en 14 februari 2016 BCN Utrecht (Daltonlaan) Voor security managers, safety managers, facility managers en organisatoren Waarborg de veiligheid in uw gebouw of op

Nadere informatie

Intentieovereenkomst

Intentieovereenkomst Intentieovereenkomst Actieprogramma Economie Gouda 2014 en 2015 28 januari 2014 Intentieovereenkomst samenwerking Gemeente Gouda Gouda Onderneemt! in het kader van het Actieprogramma Economie Gouda 2014

Nadere informatie

Bedrijfsvoering in het sociaal domein

Bedrijfsvoering in het sociaal domein 4-DAAGSE OPLEIDING 10, 17 november, 1 en 8 december 2016 BCN Utrecht CS Wegens succes start 7 e editie Bedrijfsvoering Financieel Sturing en Beheersing Transformatie Informatiemanagement Zorg dat u het

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

12, 21 april, 10 en 26 mei 2016 BCN Utrecht CS Wegens succes start 6 e editie. Bedrijfsvoering

12, 21 april, 10 en 26 mei 2016 BCN Utrecht CS Wegens succes start 6 e editie. Bedrijfsvoering 4-DAAGSE OPLEIDING 12, 21 april, 10 en 26 mei 2016 BCN Utrecht CS Wegens succes start 6 e editie Bedrijfsvoering in het sociaal domein Financieel / Sturing en Beheersing / Transformatie / Informatiemanagement

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

Ik geef altijd 100% dat geeft mijn hele zaak energie

Ik geef altijd 100% dat geeft mijn hele zaak energie Ik geef altijd 100% dat geeft mijn hele zaak energie De kracht van sociaal ondernemen Veel werkgevers werken al jaren met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij ervaren dagelijks de maatschappelijke

Nadere informatie

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals General management and leadership Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals Details Cursusduur 5 dagen Datum en locatie 27, 28, 29, 30 november 2017, 1 december 2017 - Tilburg Tijd 10:30-19:30,

Nadere informatie

6, 15 oktober, 3 en 19 november 2015 BCN Utrecht CS Wegens succes start 5 e editie. Bedrijfsvoering

6, 15 oktober, 3 en 19 november 2015 BCN Utrecht CS Wegens succes start 5 e editie. Bedrijfsvoering 4-DAAGSE OPLEIDING 6, 15 oktober, 3 en 19 november 2015 BCN Utrecht CS Wegens succes start 5 e editie Bedrijfsvoering in het sociaal domein Financieel / Sturing en Beheersing / Herstructurering / Informatiemanagement

Nadere informatie

Venturaplus. Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren

Venturaplus. Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren Venturaplus Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren Venturaplus is een samenwerkingsverband van werkgevers in zorg en welzijn en beroepsopleidingen in Friesland. Onze focus is de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Projectmatig werken voor de secretaresse

Projectmatig werken voor de secretaresse Nationale Secretaresse Dag 2009 www.secretary.nl/officemanagement Schriftelijke cursus in vijf lessen met twee bijeenkomsten Startdatum 9 april 2009 Projectmatig werken voor de secretaresse Postzegel niet

Nadere informatie

Subsidie- & innovatieadvies. De brug tussen kans en succes

Subsidie- & innovatieadvies. De brug tussen kans en succes Subsidie- & innovatieadvies De brug tussen kans en succes 2 3 Wilt u snel duidelijkheid over de haalbaarheid van uw subsidieaanvraag en een hoge kans op honorering? Zoekt u naar manieren om een hoger rendement

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

5-daagse cursus Crowd

5-daagse cursus Crowd 5-daagse cursus 16, 23, 30 januari, 6 en 13 februari 2018 BCN Utrecht (Daltonlaan) Voor security managers, safety managers, facility managers en organisatoren Waarborg de veiligheid in uw gebouw of op

Nadere informatie

Overlast. coördinator Leidt u op tot overlastregisseur in uw wijk

Overlast. coördinator Leidt u op tot overlastregisseur in uw wijk 4-daagse opleiding 9, 16, 23 en 30 april 2015 La Vie Utrecht Overlast coördinator Leidt u op tot overlastregisseur in uw wijk Voorkom ernstige overlast in uw buurt of wijk! Tijdens deze opleiding leert

Nadere informatie

Sociaal ondernemerschap & de overheid. Prof. Dr. Mark van Twist

Sociaal ondernemerschap & de overheid. Prof. Dr. Mark van Twist Sociaal & de overheid Ondernemers zijn steeds vaker te vinden op de vervagende grenzen tussen markt, overheid en samenleving. Een ICT bedrijf met autistische werknemers met een Wajong-uitkering of een

Nadere informatie

Eerstelijn & gemeente(n)

Eerstelijn & gemeente(n) Programma tweedaagse workshop Eerstelijn & gemeente(n) Think global, act local Doelstellingen: Aan het eind van deze workshop bent u in staat om: Veranderingen in de AWBZ, WMO en jeugdzorg te duiden en

Nadere informatie

Word Certified Profiler Terrorism (CPT ) binnen de discipline Openbare orde en Veiligheid

Word Certified Profiler Terrorism (CPT ) binnen de discipline Openbare orde en Veiligheid Word Certified Profiler Terrorism (CPT ) binnen de discipline Openbare orde en Veiligheid Ontwikkeld om toekomstige aanslagen te voorkomen! Ten aanzien van het professioneel proactief onderkennen van terrorisme

Nadere informatie

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP.

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP. Altijd voorzien van passend personeel Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP. Werving Werving & & Selectie Selectie Traject Traject Als werkgever heeft u al genoeg aan uw hoofd. Uw producten

Nadere informatie

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart Wat is het Midpoint House of? Het Midpoint House of is een fysiek en virtueel knooppunt dat zich zal ontwikkelen tot het vlaggenschip van de Midden-Brabantse

Nadere informatie

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE Hoofdlijnen van de strategische economische agenda 11 november 2014 2 ONDERNEMERS ZIJN DE ECONOMISCHE MOTOR VAN EEN STAD. OOK IN ALMERE. VOORWOORD Als getogen Almeerder

Nadere informatie

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen deze brochure is een verkorte versie van het Werkboek Sterke werkwoorden november 2013 één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen De ambities voor regionale samenwerking op het domein Werk tussen de gemeenten

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Adding Sustainable Value

Adding Sustainable Value Adding Sustainable Value Uw organisatie klaar voor de toekomst! Internationaal duurzaamheidsprogramma voor het Midden- en Kleinbedrijf Een praktisch opleidingsprogramma dat bedrijven helpt om een duurzaamheidplan

Nadere informatie

Regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling

Regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling 5-DAAGSE OPLEIDING 17, 24 november, 1, 8 en 15 december 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) EXCURSIE 16 december 2015 Fier Fryslân INCLUSIEF EXCURSIE FIER FRYSLÂN Regisseur huiselijk geweld en Voorkom huiselijk

Nadere informatie

Kernbeleid Veiligheid

Kernbeleid Veiligheid 2-daagse cursus 27 september en 11 oktober 2012 Hoofdkantoor BMC Amersfoort Verplicht integraal veiligheidsplan voor uw gemeente door de nieuwe wet Gemeentelijke Regierol VNG-handreiking voor integraal

Nadere informatie

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils Visie op Valorisatie van onderzoeken naar ondernemen InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011 Maarten van Gils Agenda Persoonlijke introductie Het onderzoeken bij MICORD De overgang in

Nadere informatie

Crisisbeheersing & Rampenbestrijding

Crisisbeheersing & Rampenbestrijding CONGRES 16 mei 2017 Evenementenhal Gorinchem S 17 en 18 mei 2017 BEURS 16, 17 en 18 mei 2017 Crisisbeheersing & Rampenbestrijding Anticipeer adequaat op gevaarlijke situaties en fatale incidenten in uw

Nadere informatie

UITNODIGING. november. Innovatie van het mbo- onderwijs door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders van mbo-scholen

UITNODIGING. november. Innovatie van het mbo- onderwijs door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders van mbo-scholen UITNODIGING Innovatie van het mbo- MASTER CLASS onderwijs door digitaal leiderschap Een masterclass voor bestuurders van mbo-scholen 28 november ACHTERGROND Door de digitale revolutie nemen ontwikkelingen

Nadere informatie

Henrike Huyskamp H. Huyskamp s Fijnhouthandel Zwolle Zwolle. Samen denken in mogelijkheden Daarwerkenweaan.nl. Voor iedereen een baan

Henrike Huyskamp H. Huyskamp s Fijnhouthandel Zwolle Zwolle. Samen denken in mogelijkheden Daarwerkenweaan.nl. Voor iedereen een baan Henrike Huyskamp H. Huyskamp s Fijnhouthandel Zwolle Zwolle Samen denken in mogelijkheden Daarwerkenweaan.nl Voor iedereen een baan Voor iedereen een baan, daar werken we aan Werkbedrijf Regio Zwolle hielp

Nadere informatie

Kijk naar de mens, niet naar de rugzak. maar een kracht. Autisme is voor mijn werk geen beperking, Staan voor een baan. Manager Operations Jos Bruens

Kijk naar de mens, niet naar de rugzak. maar een kracht. Autisme is voor mijn werk geen beperking, Staan voor een baan. Manager Operations Jos Bruens Kijk naar de mens, niet naar de rugzak. Manager Operations Jos Bruens van PromTeg Industries, Duiven. Staan voor een baan Autisme is voor mijn werk geen beperking, maar een kracht. Panelenbouwer Niels

Nadere informatie

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT SNEL EN WENDBAAR WERKEN AAN CONTINUE VERBETERING IN ORGANISATIES LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Inleiding 3 Masterclass Agile Management

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 16 september 2014 Regnr.: 14int03381 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt

Nadere informatie

Verkorte opleiding voor wijk- en gebiedsmanagers

Verkorte opleiding voor wijk- en gebiedsmanagers 5 - D a a g s e O p l e i d i n g 8, 22 september, 6, 13 oktober en 3 november 2011 Regardz La Vie Utrecht U ontvangt een certificaat van de SBO Academy Verkorte opleiding voor wijk- en gebiedsmanagers

Nadere informatie

Geld Vrijmaken voor Ondernemers

Geld Vrijmaken voor Ondernemers Masterclass Geld Vrijmaken voor Ondernemers Het zijn turbulente tijden voor ondernemers. Een interessante Overname, een tijdelijke dip in de omzet, opzetten van nieuwe business, overal is geld voor nodig.

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

Programma Management

Programma Management 5-DAAGSE CURSUS 17 april, 15, 22 mei, 5 en 19 juni 2014 NBC Nieuwegein Gratis boek tisch Creëren (2013) Uw docent ir. Jo Bos is zelfstandig adviseur en trainer. Hij adviseert al meer dan 25 jaar over professionalisering

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Post HBO Branded Content Strategie

Post HBO Branded Content Strategie Post HBO Branded Content Strategie De Post HBO opleiding Branded Content Strategie duurt ongeveer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Wij, vertegenwoordigers van bestuursorganen en organisaties die werken aan de realisatie van een gezond en veilig leefmilieu, economie

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Sturing van (jeugd)zorg, welzijn en participatie Regisseren in het maatschappelijk domein In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente

Nadere informatie

Leeratelier Sociaal Ondernemerschap 2016-2017

Leeratelier Sociaal Ondernemerschap 2016-2017 Leeratelier Sociaal Ondernemerschap 2016-2017 Leeratelier Sociaal Ondernemerschap 2016 Sociale ondernemingen spelen een steeds belangrijkere rol in de lokale economie. Bedrijven zoals Taxi Electric, The

Nadere informatie

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria Jeff Gielen, 28 oktober 2014 www.biofacilities.nl Inhoud 1. Kadans Biofacilities 2. Expertise en support + services 3. Lessons

Nadere informatie

Effectief organiseren en regisseren van nazorg aan ex-gedetineerden. Tijdens deze opleiding leert u:

Effectief organiseren en regisseren van nazorg aan ex-gedetineerden. Tijdens deze opleiding leert u: 5-DAAGSE OPLEIDING + EXCURSIE 25 september, 2, 9 oktober, 6 en 13 november 2014 Regardz La Vie Utrecht Excursie: 14 november 2014 > Pompekliniek Nijmegen Wegens groot succes herhaald! 2 e editie Coördinator

Nadere informatie

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart Wat is het Midpoint House of? Wat biedt het Midpoint House of? Het Midpoint House of is een fysiek en virtueel knooppunt dat zich In het Midpoint House

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Vrijdagen 31 oktober, 7 & 14 November 2014 Utrecht (Hotel NH Utrecht) Doelgroepen leergang:

Nadere informatie

Werken aan werk voor mensen met een arbeidsbeperking

Werken aan werk voor mensen met een arbeidsbeperking Werken aan werk voor mensen met een arbeidsbeperking Stand van zaken Utrechtse Werktafel Presentatie RIA 17 maart Inhoud 1. Doelstellingen en visie 2. Utrechtse Werktafel binnen brede ambitie Werken aan

Nadere informatie

Eerstelijn & gemeente(n)

Eerstelijn & gemeente(n) Programma tweedaagse workshop Eerstelijn & gemeente(n) Think global, act local Doelstellingen: Aan het eind van deze workshop bent u in staat om: Veranderingen in de AWBZ, WMO en jeugdzorg te duiden en

Nadere informatie

ISO 14001 en duurzaam in- en verkopen. Het certificaat als communicatiemiddel. Donderdag 22 april 2010 Cinemec Ede.

ISO 14001 en duurzaam in- en verkopen. Het certificaat als communicatiemiddel. Donderdag 22 april 2010 Cinemec Ede. Mi ddagsymposi um ISO 14001 en duurzaam in- en verkopen Het certificaat als communicatiemiddel Donderdag 22 april 2010 Cinemec Ede Georganiseerd door: NEN en SCCM, in samenwerking met NEVI Programma Donderdag

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Contentstrategie & Inbound Marketing De Post HBO opleiding Contentstrategie & Inbound Marketing duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland BIObased logistiek maintenance hightech systems agrofood overheden RIS3 innovatiebevordering duurzaamheid schone energie welzijn samenwerking gezondheid

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

dit* doorpakken in topsectoren

dit* doorpakken in topsectoren dit* doorpakken in topsectoren dit*doorpakken in topsectoren dit* is een prioriteitenprogramma. dit* zijn de maatregelen die nodig zijn om de groei van de Brabants-Zeeuwse economie te stimuleren, als voortrekker

Nadere informatie

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven Plaats voor een heading Jean Paul Kroese 26 april 2012 Opbouw presentatie 1. Kenmerken Regio Eindhoven 2. Regionale ambitie en inhoudelijke opgave 3. Governance

Nadere informatie

Starterswijzer Breda ORIËNTATIE MARKTONDERZOEK VERGUNNINGEN HUISVESTING BEDRIJFSVOERING ONDERSTEUNING NETWERKEN

Starterswijzer Breda ORIËNTATIE MARKTONDERZOEK VERGUNNINGEN HUISVESTING BEDRIJFSVOERING ONDERSTEUNING NETWERKEN Starterswijzer Breda ORËNTAT MARKTONDRZOK VRGUNNNGN HUSVSTNG BDRJFSVORNG ONDRSTUNNG NTWRKN Ter introductie De heet nieuwe ondernemers van harte welkom. Starters geven een goede impuls aan de lokale en

Nadere informatie

4-daagse training HR Analytics in de praktijk

4-daagse training HR Analytics in de praktijk Februari 2017 Berenschot 4-daagse training HR Analytics in de praktijk De start van het succesvol toepassen van HR Analytics in uw organisatie 2 3 Inhoud CURSUSOMSCHRIJVING... 4 INHOUD... 6 RESULTAAT...

Nadere informatie

Thema avond Economie en Werk 11 maart 2015

Thema avond Economie en Werk 11 maart 2015 Thema avond Economie en Werk 11 maart 2015 Doelen en inspanningen thema economie en Werk Tekst raadsakkoord Anders denken, anders doen Een juiste en tijdige informatievoorziening en duidelijke communicatie

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

De mismatch te lijf. Resultaten mini-conferentie op 25 september in ROC van Twente te Hengelo

De mismatch te lijf. Resultaten mini-conferentie op 25 september in ROC van Twente te Hengelo De mismatch te lijf Resultaten mini-conferentie op 25 september in ROC van Twente te Hengelo Inhoud presentatie Deelnemers: ondernemers, uitzendbureau s, gemeenten, UWV, regio Twente, West-Brabant, Zuidwest-

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend

Datum: Informerend. Datum: Adviserend Oplegvel 1. Onderwerp Financiële afwikkeling Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Regionaal netwerk heeft de toekomst op de arbeidsmarkt

Regionaal netwerk heeft de toekomst op de arbeidsmarkt pagina 1 van 5 Klik hier als u deze nieuwsbrief niet goed ziet. OKTOBER 2016 Regionaal netwerk heeft de toekomst op de arbeidsmarkt Een haperende arbeidsmarkt wordt gezien als de achilleshiel van de economie.

Nadere informatie

Financieringsvoorwaarden ondersteuning regionale allianties 2014-2016

Financieringsvoorwaarden ondersteuning regionale allianties 2014-2016 1. Inleiding In september 2013 is door een groot aantal partijen, waaronder de Rijksoverheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, natuur- en milieuorganisaties, financiële instellingen en de VNG, het

Nadere informatie

MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE

MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Focus, prioriteit en klantkennis zijn op dit moment de belangrijkste onderwerpen in sales. Dit geldt zowel voor het binnenhalen

Nadere informatie