Beleidsmedewerker Economische Zaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsmedewerker Economische Zaken"

Transcriptie

1 5-DAAGSE OPLEIDING 5, 12, 19, 26 maart en 2 april 2015 La Vie Utrecht Wegens groot succes herhaald! Beleidsmedewerker Creëer een gunstig ondernemingsklimaat in uw gemeente! editie n 2e Actualiteiten en rijksbeleid Wat zijn de belangrijkste speerpunten van het ministerie van? Wat betekent het topsectorenbeleid voor u en uw gemeente? Op welke wijze kan de samenwerking tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid bijdragen aan innovatie en economische groei? Ontwikkelen van lokaal economisch beleid Waarom een lokaal economisch beleidsplan en voor wie is het plan bedoeld? Hoe bevordert u de economische groei in uw gemeente? Welke maatregelen kunnen op regionaal niveau worden genomen ter versterking van het vestigingsklimaat? Bedrijvigheid en bedrijventerreinen Hoe ontwikkelt u een nieuw bedrijventerrein en herstructureert u bestaand terrein? Over welke voorzieningen moet een bedrijventerrein beschikken en waarom? En wat weegt het zwaarst bij de keuze voor een regio en locatie? Op welke wijze draagt een campus bij aan de versterking van de regionale economische structuur? Economie en arbeidsmarktbeleid Op welke manier werkt uw gemeente samen met het bedrijfsleven en het onderwijs aan een goed functionerende lokale arbeidsmarkt? Wie zijn de belangrijkste spelers op het terrein van het onderwijs en de arbeidsmarkt? Op welke manier bevordert u investeringen in human capital en de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven in uw gemeente? Adviseren in een politiek bestuurlijke omgeving Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen van stakeholders? Hoe kunt u beleid en adviezen uitdragen en verdedigen? Op welke manier communiceert u met partners, media en burgers? i.s.m.

2 5-DAAGSE OPLEIDING 5, 12, 19, 26 MAART EN 2 APRIL 2015 LA VIE UTRECHT MODULE 1 5 maart 2015 Het bevorderen van het vestigingsklimaat in uw gemeente als topprioriteit! Het vestigingsklimaat bepaalt hoe aantrekkelijk uw gemeente voor bedrijven is om een vestiging te openen. De infrastructuur, het opleidingsniveau, de aanwezigheid van andere bedrijven en de vestigingsmogelijkheden zijn van groot belang of een bedrijf zich wel of niet wil vestigen in uw gemeente. Uw verantwoordelijkheden als beleidsmedewerker nemen toe. Samen met onderwijsinstellingen en bedrijven moet u komen tot een lokaal economisch beleidsplan dat leidt tot een gunstig ondernemingsklimaat in uw gemeente. Bent u goed voorbereid om deze taak op u te nemen? De regie ligt in uw handen! Om optimaal resultaat binnen uw gemeente te behalen is uw actuele kennis van cruciaal belang. U moet voldoen aan hoge eisen als beleidsmedewerker. Ontwikkel uzelf tot de aanjager van bedrijvigheid in uw gemeente Tijdens deze opleiding leert u: Wat de belangrijkste speerpunten zijn van het ministerie van Wat het topsectorenbeleid betekent voor u en uw gemeente Hoe u maximaal kunt profiteren van regionale en provinciale regelingen voor versterking van de economie Hoe u een lokaal economisch beleidsplan ontwikkelt voor uw gemeente Welke maatregelen op regionaal niveau kunnen worden genomen ter versterking van het vestigingsklimaat Op welke manier u de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven bevordert in uw gemeente U gaat naar huis met: Handvatten voor het opstellen van een lokaal economisch beleidsplan voor uw gemeente Antwoorden op al uw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld Diverse checklisten, modellen en casus, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt Toegang tot een online leeromgeving, waar u contact kunt onderhouden met uw vakgenoten Een certificaat van deelname Stel uw eigen praktijk centraal! Na inschrijving krijgt u de gelegenheid om uw eigen praktijkcase in te brengen. De docenten gaan hier gericht mee aan de slag. Zo haalt u het maximale uit de opleiding. Hebt u nog vragen achteraf? De docenten zijn graag bereid om na de opleiding met u mee te denken over vraagstukken waar u in de praktijk tegen aan loopt. Zorg dat u goed voorbereid bent en meld u nu aan! Certificaat van deelname Beleidsmedewerker Actualiteiten en rijksbeleid Introductie en kennismaking Katja van der Vet, hoofddocent van de opleiding beleidsmedewerker en directeur van Made in May, adviesbureau op het terrein van ondernemerschap en communicatie Economisch beleid anno 2015: trends en actuele ontwikkelingen Wat zijn de belangrijkste speerpunten van het ministerie van Economische Zaken? Wat betekent het topsectorenbeleid voor u en uw gemeente? Hoe wordt in Nederland een optimaal ondernemingsklimaat gecreëerd? En welke randvoorwaarden zijn hierbij van belang? Op welke wijze kan de samenwerking tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid bijdragen aan innovatie en economische groei? De opkomst van campusontwikkeling: welke kansen biedt dit voor uw gemeente? Bezuinigingen rijksbreed leiden tot het uitstellen of schrappen van subsidies voor innovaties: hoe kunt u hierop anticiperen? Wat is nodig voor het behoud van bedrijvigheid in krimpregio's? En hoe kan economisch beleid krimp tegengaan? Frans Boekema, hoogleraar Economische Geografie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Tilburg, verricht onderzoek en adviseert gemeenten, provincies, ministeries, bedrijven, brancheorganisaties en ontwikkelmaatschappijen op het terrein van regionale economie Regierol van de gemeente Hoe vult uw gemeente haar regierol in op het terrein van economische zaken? Tegen welke problemen loopt u hierbij aan? Wanneer pakt u als gemeente de regierol goed op? Wat doet u dan wel en wat niet? Voeren andere partijen ook regie en hoe gaat u daarmee om? Wie voert wanneer en op welke wijze de regie bij samenwerking op bovenlokaal en provinciaal niveau? Igno Pröpper, directeur van Partners+Pröpper, heeft onderzoek gedaan naar de gemeentelijke regierol in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken Tijdschema alle dagen Ontvangst met koffie en thee Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze Lunchpauze Aanvang middagprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze Afsluiting van de lesdag

3 MODULE 2 12 maart 2015 Ontwikkelen van lokaal economisch beleid MODULE 3 19 maart 2015 Bedrijvigheid en bedrijventerreinen Aan de slag met uw lokaal economisch beleidsplan Waarom een lokaal economisch beleidsplan en voor wie is het plan bedoeld? Hoe werkt u samen met bedrijven en ondernemingsorganisaties? Hoe bevordert u de economische groei in uw gemeente? Op welke manier kunt u verschillende sectoren (industrie, bouwnijverheid, groothandel, toerisme en recreatie, horeca, land- en tuinbouw) beter op elkaar laten aansluiten? Hoe bevordert u de continuïteit en diversiteit van de bedrijvigheid in uw gemeente? Welke instrumenten (lokale belastingen, regelgeving) heeft u tot uw beschikking om ondernemers maximaal met elkaar te laten samenwerken? Op welke manier kunnen bestuurders en raadsleden sturing geven aan het strategisch economisch beleid van uw gemeente? Monitoring en evaluatie van effecten en voortgang van beleid: hoe doet u dit? Pim Raaijmakers, adviseur economie en arbeidsmarkt bij BMC, ondersteunt, begeleidt en adviseert gemeenten, regio's en provincies bij de realisatie van lokaal economisch beleid Versterking van lokaal economisch beleid door regionale samenwerking Wat is het belang van uw gemeente om met lokaal beleid aan te sluiten bij provinciaal economisch beleid? Welke maatregelen kunnen op regionaal niveau worden genomen ter versterking van het vestigingsklimaat? Wat zijn de schaalvoordelen door samenwerken? Wat zijn succesfactoren voor een goede regionale samenwerking? Harm Mertens, strategisch beleidsadviseur bij de gemeente Eindhoven en voormalig beleidsadviseur bij het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, waar 21 gemeenten uit de regio Zuidoost-Brabant samenwerken aan economische vraagstukken Ontwikkeling en herinrichting van winkelcentra Hoe maakt u het centrum van uw gemeente aantrekkelijk voor het (winkelend) publiek? Op welke wijze gaat u leegstand van winkelpanden in het centrum tegen? Hoe vergroot u de aantrekkingskracht van het centrum? Lars Pijlman, directeur van Seinpost, interim en adviesbureau op het terrein van economie en ruimte, ondersteunt en adviseert gemeenten bij de ontwikkeling en herinrichting van winkelcentra Jan-Hein Opheij, manager bij de Stichting Centrummanagement Veghel, initiatiefnemer van het project Veghel achter digitale stadsmuren, een samenwerkingsverband van de gemeente, de ondernemersvereniging, Philips, het ROC en de Rabobank die gezamenlijk de ontwikkeling van de binnenstad willen bevorderen Ontwikkeling en herstructurering van bedrijventerreinen Hoe ontwikkelt u een nieuw bedrijventerrein en herstructureert u bestaand terrein? Op welke manier saneert u bestaande knelpunten en voorkomt u nieuwe knelpunten? Op welke wijze zorgt u ervoor dat bedrijven zich vestigen op het bedrijventerrein in uw gemeente? Wat heeft het bedrijventerrein in uw gemeente de gebruiker te bieden? En waarom loont het voor een bedrijf om zich hier te vestigen? Over welke voorzieningen moet een bedrijventerrein beschikken en waarom? En wat weegt het zwaarst bij de keuze voor een regio en locatie? Hoe voorkomt u onnodige concurrentie en werkt u samen met omliggende gemeenten rond de regionale programmering van bedrijventerreinen? Sandra van Liere, adviseur bij Buck Consultants International, leidend adviesbureau op het terrein van economische ontwikkeling en gebiedsontwikkeling, ondersteunt en adviseert gemeenten bij het ontwikkelen en herstructureren van bedrijventerreinen Theo Föllings, manager bij Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV en voorzitter van de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland, waarbij 13 bij herstructurering betrokken regio's en regionale ontwikkelingsmaatschappijen zijn aangesloten Campus als springplank voor onderwijs, bedrijfsleven, de stad en de regio Wat is het belang van R&D- en onderwijscampussen voor uw regio? Op welke wijze draagt een campus bij aan de versterking van de regionale economische structuur? Hoe draagt een campus bij aan kennisontwikkeling en innovatie in uw regio? Wanneer versterkt een campus de concurrentiepositie van de regio? Welke rol speelt uw gemeente en de regio bij de ontwikkeling van een campus? Waar begint en eindigt de rol van de overheid bij het stimuleren van campussen? Sandra van Liere, adviseur bij Buck Consultants International, leidend adviesbureau op het terrein van economische ontwikkeling en gebiedsontwikkeling, verrichte een onderzoek naar campusontwikkeling in Nederland in opdracht van het ministerie van Floris de Gelder, directeur van het Science Park Utrecht, waar ruim 60 innovatieve bedrijven gehuisvest zijn met de focus op life sciences en duurzaamheid

4 MODULE 4 26 maart 2015 Economie en arbeidsmarktbeleid MODULE 5 2 april 2015 Adviseren in een politiek bestuurlijke omgeving Gemeenten en arbeidsmarktbeleid Op welke manier werkt uw gemeente samen met het bedrijfsleven aan een goed functionerende lokale arbeidsmarkt? Hoe zorgt u ervoor dat vraag (vacatures) en aanbod (werknemers/ werkzoekenden) goed op elkaar aansluiten? Op welke wijze dragen investeringen in human capital bij tot een sterke kenniseconomie in uw regio? Hoe werkt uw gemeente regionaal samen bij het versterken van de arbeidsmarkt? Pim Raaijmakers, adviseur economie en arbeidsmarkt bij BMC, ondersteunt, begeleidt en adviseert gemeenten, regio's en provincies bij de realisatie van arbeidsmarktbeleid Sharon Smit, manager bij het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord, het eerste samenwerkingsverband in Nederland waarbij 19 gemeenten, ROC's, Hogescholen, werkgevers- en werknemersorganisaties zijn aangesloten Publiek-private samenwerking Wat kan worden verstaan onder publiek-private samenwerking? Hoe ziet de rol- en taakverdeling eruit bij publiek-private samenwerking? Welke rol heeft de overheid en haar private partners? Wat zijn duurzame samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en kennisen onderwijsinstellingen? Op welke manier kan publiek-private samenwerking bijdragen aan de versterking van de regionale economische structuur? Jeroen den Uyl, partner bij Twynstra Gudde en initiatiefnemer van het platform campus- en clusterontwikkeling waar overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen kennis en ervaringen uitwisselen VOOR WIE BESTEMD? Beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma)managers, coördinatoren en adviseurs bij: Rijksoverheid Provincies Gemeenten Lokale/regionale samenwerkingsverbanden Adviesbureaus Kennisorganisaties Opleidingsinstituten Strategieën voor het behoud en aantrekken van bedrijven Wat is het profiel van uw regio? En wat zijn belangrijke kansen en bedreigingen? Wat betekent de versnellende globalisering, technologische ontwikkelingen en demografische veranderingen voor de regionale economie? Op welke wijze positioneert uw regio zich in een concurrerende omgeving? Hoe formuleert u een strategie voor het behouden en aantrekken van bedrijven en (buitenlandse) investeerders? Op welke wijze voert u acquisitie? Sandra van Liere, adviseur bij Buck Consultants International, leidend adviesbureau op het terrein van economische ontwikkeling en gebiedsontwikkeling, ondersteunt en adviseert gemeenten, regio's, ontwikkelingsmaatschappijen en landelijke overheden bij het formuleren van strategieën, het ontwikkelen van marketing en acquisitieplannen voor het aantrekken en behouden van bedrijven en (buitenlandse) investeerders Sturen van lokale samenwerkingsverbanden Wat verwacht u van een lokaal samenwerkingsverband? Hoe zet u een lokaal samenwerkingsverband op? Hoe borgt u dat het netwerk duurzaam is? Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goede samenwerking? Wat kunt u leren als u kijkt vanuit het perspectief van andere partijen? Hoe kunt u samenwerking tussen partijen organiseren en regisseren? Lokale politiek en economische zaken Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen van stakeholders? Hoe stelt u onderbouwingen op ten behoeve van bestuursvoorstellen? Hoe kunt u beleid en adviezen uitdragen en verdedigen? Welke verschillende rollen en stijlen van besturen kunt u hanteren? Politiek-bestuurlijke sensitiviteit, hoe voert u overleg op bestuurlijkambtelijk niveau? Op welke manier communiceert u met partners, media en burgers? Igno Pröpper, directeur van Partners+Pröpper, begeleidt gemeenten rond interactief beleid en verzorgt op dit terrein ook werkconferenties en trainingen voor gemeenteraden, bestuurders en ambtenaren Evaluatie en afsluiting Katja van der Vet, hoofddocent van de opleiding beleidsmedewerker en directeur van Made in May, adviesbureau op het terrein van ondernemerschap en communicatie

5 5-DAAGSE OPLEIDING 5, 12, 19, 26 MAART EN 2 APRIL 2015 LA VIE UTRECHT Uw docenten Frans Boekema Frans is hoogleraar Economische Geografie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Tilburg. Hij is expert op het terrein van regionaal-economische ontwikkelingsvraagstukken alsmede stedelijke economische problematiek. Frans heeft bijzondere belangstelling voor innovatie en technologische ontwikkeling op lokaal en regionaal niveau. Hij verricht onderzoek en adviseert gemeenten, provincies, ministeries, bedrijven, brancheorganisaties en ontwikkelmaatschappijen op het terrein van regionale economie. Frans studeerde regionale economie aan de Universiteit van Tilburg. Igno Pröpper Igno is directeur van Partners+Pröpper, een strategisch onderzoeks- en adviesbureau voor de (semi)publieke sector. Igno studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente en promoveerde bij onderzoek in beleid en politieke besluitvorming. Hij was als universitair hoofddocent Bestuurskunde verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en gaf leiding aan grootschalige onderzoeken in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, onder meer naar de regierol van gemeenten. Pim Raaijmakers Pim is adviseur economie en arbeidsmarkt bij BMC, een toonaangevend advies en interim-bureau in de publieke sector. Hiervoor was hij ondermeer werkzaam als projectleider arbeidsmarktbeleid bij de gemeente Gouda en beleidsadviseur economie en arbeidsmarkt bij de provincie Drenthe. Pim studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sandra van Liere Sandra is adviseur bij Buck Consultants International, een leidend adviesbureau op het terrein van economische ontwikkeling en gebiedsontwikkeling. Hiervoor was zij ondermeer werkzaam als beleidsmedewerker economische zaken bij de gemeente Wageningen. Sandra studeerde Planologie specialisatie lokale en regionale ruimtelijke planning aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Jeroen den Uyl Jeroen is partner bij Twynstra Gudde en initiatiefnemer van het platform campus- en clusterontwikkeling waar overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen kennis en ervaringen uitwisselen. Hiervoor was hij ondermeer werkzaam als hoofd economische zaken bij de gemeente Amsterdam. Jeroen studeerde Rechten aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Theo Föllings Theo is manager bij Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV en voorzitter van de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland, waarbij 13 bij herstructurering betrokken regio s en regionale ontwikkelingsmaatschappijen zijn aangesloten. Hiervoor was hij ondermeer werkzaam als projectmanager bij de Kamer van Koophandel en als adviseur bij Buck Consultants International, een leidend adviesbureau op het terrein van economische ontwikkeling en gebiedsontwikkeling. Theo studeerde Economie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Floris de Gelder Floris is directeur van het Science Park Utrecht, waar ruim 60 innovatieve bedrijven gehuisvest zijn met de focus op life sciences en duurzaamheid. Hiervoor was hij ondermeer werkzaam als wethouder Economie bij de gemeente Utrecht. Floris studeerde Rechten aan de Universiteit Utrecht. Sharon Smit Sharon is manager bij het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord, het eerste RPA in Nederland waarbij 19 gemeenten, ROC s, Hogescholen, werkgevers- en werknemersorganisaties zijn aangesloten. Jan-Hein Opheij Jan-Hein is manager bij de Stichting Centrummanagement Veghel en initiatiefnemer van het project Veghel achter digitale stadsmuren, een samenwerkingsverband van de gemeente, de ondernemersvereniging, Philips, het ROC en de Rabobank die gezamenlijk de ontwikkeling van de binnenstad willen bevorderen. Katja van der Vet Katja is directeur van Made in May en hoofddocent van de opleiding beleidsmedewerker. Katja studeerde Sociologie aan de Haagse Hogeschool en Communicatie aan de Nyenrode Business Universiteit. Lars Pijlman Lars is directeur van Seinpost, een interim en adviesbureau op het terrein van economie en ruimte. Hiervoor was hij in diverse gemeenten werkzaam als beleidsmedewerker en projectleider ondermeer op het terrein van centrumontwikkeling. Lars studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Harm Mertens Harm is strategisch beleidsadviseur bij de gemeente Eindhoven. Hiervoor was hij ondermeer werkzaam als beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening bij de gemeente Roermond en als beleidsadviseur bij het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, waar 21 gemeenten uit de regio Zuidoost-Brabant samenwerken aan economische vraagstukken. Harm studeerde Planologie specialisatie lokale en regionale ruimtelijke planning aan de Radboud Universiteit Nijmegen. i.s.m.

6 Postbus AV Eindhoven Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via Vermeld uw aanmeldcode bij registratie: Beleidsmedewerker Creëer een gunstig ondernemingsklimaat in uw gemeente! Meer informatie Klantenservice: Data en locatie 5, 12, 19, 26 maart en 2 april 2015 La Vie Utrecht Voor routebeschrijving zie: Persoonlijk opleidingsadvies Voor inhoudelijke vragen belt u met: Inge van der Burgt makkelijke manieren om u aan te melden! 1. Via internet: 2. Via 3. Telefonisch: Bij aanmelding via telefoon of internet verzoeken wij u vriendelijk uw persoonlijke code (geprint bij uw adressering) te vermelden. Uw inschrijvingsbewijs sturen we u zo snel mogelijk toe. Als uw adres bij ons bekend is, ontvangt u de bevestiging van uw deelname binnen een werkdag via . Incompany mogelijkheid Wilt u deze opleiding met uw gehele afdeling volgen? Vanaf 5 personen kunt u deze opleiding InCompany volgen. Het programma wordt dan specifiek op uw organisatie afgestemd. In overleg met u bepalen we een datum, locatie en tijdstip. Neem voor meer informatie contact op: Guusje Verhoeven, Adviseur Incompany trainingen Extra! Interactieve leeromgeving Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken. Uw gegevens Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U bent daartoe opgenomen in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Uw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden voor marketingdoeleinden. Kloppen uw gegevens niet of wilt u niet dat anderen deze gebruiken? Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg. Samen met het Institute for International Research (IIR), Nederlands Instituut voor de Bouw (NIB), Euroforum en Secretary Management Institute (SMI) maakt SBO deel uit van Informa. Een wereldwijd congres- en uitgeefconcern genoteerd aan de beurs in Londen. Meer informatie op: Uw investering De kosten van deze opleiding bedragen 3.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

Beleidsmedewerker 3e Economische Zaken

Beleidsmedewerker 3e Economische Zaken 5-DAAGSE OPLEIDING 10, 17, 24, 31 maart en 7 april 2016 La Vie Utrecht Wegens groot succes herhaald! Beleidsmedewerker 3e Creëer een gunstig ondernemingsklimaat in uw gemeente! editie 1 2 3 4 5 Actualiteiten

Nadere informatie

Bedrijfscontact functionaris

Bedrijfscontact functionaris 4-DAAGSE OPLEIDING 3, 10, 17 en 24 november 2015 Regardz La Vie Utrecht INSPIRATIEDAG 11 november 2015 Made in May Amsterdam EXCURSIE 19 november 2015 Utrecht Science Park Inclusief excursie Utrecht Science

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN

PROJECTMANAGEMENT IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN 4-DAAGSE CURSUS + (OPTIONEEL) INDIVIDUEEL COACHING TRAJECT 19 mei, 2, 9 en 16 juni 2015 Van Aetsveld Amersfoort Ontwikkel een plan van aanpak voor uw veiligheidsproject PROJECTMANAGEMENT IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN

Nadere informatie

Effectief organiseren en regisseren van nazorg aan ex-gedetineerden. Tijdens deze opleiding leert u:

Effectief organiseren en regisseren van nazorg aan ex-gedetineerden. Tijdens deze opleiding leert u: 5-DAAGSE OPLEIDING + EXCURSIE 25 september, 2, 9 oktober, 6 en 13 november 2014 Regardz La Vie Utrecht Excursie: 14 november 2014 > Pompekliniek Nijmegen Wegens groot succes herhaald! 2 e editie Coördinator

Nadere informatie

Energie. Programma. management. Markt, wet en beleid. Doorgrond de complexe energiemarkt

Energie. Programma. management. Markt, wet en beleid. Doorgrond de complexe energiemarkt 5-daagse opleiding 8, 15, 22, 29 september en 6 oktober 2015 > BCN Utrecht Energie Doorgrond de complexe energiemarkt en vertaal deze kennis naar uw eigen toekomstbestendige energiestrategie Uniek: Dé

Nadere informatie

Overlast. coördinator Leidt u op tot overlastregisseur in uw wijk

Overlast. coördinator Leidt u op tot overlastregisseur in uw wijk 4-daagse opleiding 9, 16, 23 en 30 april 2015 La Vie Utrecht Overlast coördinator Leidt u op tot overlastregisseur in uw wijk Voorkom ernstige overlast in uw buurt of wijk! Tijdens deze opleiding leert

Nadere informatie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie Economische Zaken Doel Stimuleren van de regionale economie. Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie en de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop

Nadere informatie

INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan)

INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Is uw organisatie al klaar voor de nieuwe vereisten? Resultaat na deze opleiding, u kunt: Tijdig risico's

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid

Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid 5 - d a a g s e o p l e i d i n g 5, 12, 19, 26 april en 10 mei 2012 Regard La Vie Utrecht Met unieke praktijkcases als de vuurwerkramp in Enschede en de brand in Moerdijk Beleidsmedewerker Openbare Orde

Nadere informatie

Coördinator nazorg ex-gedetineerden

Coördinator nazorg ex-gedetineerden 5-daagse opleiding 26 september, 3 en 10 oktober, 7 en 14 november 2013 La Vie Utrecht Nieuw en uniek! Max. 25 deelnemers Coördinator nazorg ex-gedetineerden Effectief organiseren en regisseren van nazorg

Nadere informatie

Bovenschoolse & Meerscholendirecteur

Bovenschoolse & Meerscholendirecteur 5-DAAGSE OPLEIDING 9 & 30 oktober, 13 & 27 november en 11 december 2014 La Vie Utrecht Met aansluiting op post-hbo opleiding Dé complete opleiding die u in 5 dagen ontwikkelt tot professional in uw uitdagende

Nadere informatie

Openbare Orde en Veiligheid

Openbare Orde en Veiligheid 7-DAAGSE OPLEIDING 6, 13, 20, 27 november, 4, 11 en 18 december 2014 La Vie Utrecht Vorige editie gemiddeld beoordeeld met een 8! Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid De complete opleiding tot

Nadere informatie

INCLUSIEF EXCURSIE Virtual Reality Lab

INCLUSIEF EXCURSIE Virtual Reality Lab 6-DAAGSE CURSUS 3, 10, 17, 24 november, 1 en 8 december 2015 The Hague Security Delta EXCURSIE VIRTUAL REALITY LAB 11 december 2015 Universiteit Twente Campus EXCURSIE CENTRAAL STATION UTRECHT 18 november

Nadere informatie

Programma Management

Programma Management 5-DAAGSE CURSUS 17 september, 1 en 13 oktober, 5 en 19 november 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Gratis boek tisch Creëren Uw docent ir. Jo Bos is zelfstandig adviseur en trainer. Hij adviseert al meer dan

Nadere informatie

www.sbo.nl/socialewijkteams

www.sbo.nl/socialewijkteams 5-DAAGSE OPLEIDING 12, 19, 26 JUNI EN 18, 25 SEPTEMBER 2014 NBC NIEUWEGEIN Met bijdragen: Ministerie van BZK én 6 gemeenten Geef vorm aan de sociale wijkteams in uw gemeente of regio! Krijg antwoord op

Nadere informatie

Openbare Orde en Veiligheid

Openbare Orde en Veiligheid 7-DAAGSE OPLEIDING 5, 12, 19, 26 november, 3, 10 en 17 december 2015 La Vie Utrecht Beleidsmedewerker Vorige edities gemiddeld beoordeeld met een 8! Openbare Orde en Veiligheid De complete opleiding tot

Nadere informatie

Wmo. sociaal domein. Alle onmisbare kennis om de decentralisatie AWBZ-Wmo in uw regio optimaal vorm te geven

Wmo. sociaal domein. Alle onmisbare kennis om de decentralisatie AWBZ-Wmo in uw regio optimaal vorm te geven 5-DAAGSE VERDIEPINGSOPLEIDING 4 & 18 december 2014 en 6, 15 & 22 januari 2015 Regardz La Vie Utrecht Wmo als onderdeel van het sociaal domein Krijg inzicht in de decentralisatie AWBZ- Wmo én de verbanden

Nadere informatie

6, 15 oktober, 3 en 19 november 2015 BCN Utrecht CS Wegens succes start 5 e editie. Bedrijfsvoering

6, 15 oktober, 3 en 19 november 2015 BCN Utrecht CS Wegens succes start 5 e editie. Bedrijfsvoering 4-DAAGSE OPLEIDING 6, 15 oktober, 3 en 19 november 2015 BCN Utrecht CS Wegens succes start 5 e editie Bedrijfsvoering in het sociaal domein Financieel / Sturing en Beheersing / Herstructurering / Informatiemanagement

Nadere informatie

12, 21 april, 10 en 26 mei 2016 BCN Utrecht CS Wegens succes start 6 e editie. Bedrijfsvoering

12, 21 april, 10 en 26 mei 2016 BCN Utrecht CS Wegens succes start 6 e editie. Bedrijfsvoering 4-DAAGSE OPLEIDING 12, 21 april, 10 en 26 mei 2016 BCN Utrecht CS Wegens succes start 6 e editie Bedrijfsvoering in het sociaal domein Financieel / Sturing en Beheersing / Transformatie / Informatiemanagement

Nadere informatie

Kernbeleid Veiligheid

Kernbeleid Veiligheid 2-daagse cursus 27 september en 11 oktober 2012 Hoofdkantoor BMC Amersfoort Verplicht integraal veiligheidsplan voor uw gemeente door de nieuwe wet Gemeentelijke Regierol VNG-handreiking voor integraal

Nadere informatie

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils Visie op Valorisatie van onderzoeken naar ondernemen InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011 Maarten van Gils Agenda Persoonlijke introductie Het onderzoeken bij MICORD De overgang in

Nadere informatie

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven Plaats voor een heading Jean Paul Kroese 26 april 2012 Opbouw presentatie 1. Kenmerken Regio Eindhoven 2. Regionale ambitie en inhoudelijke opgave 3. Governance

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Programma Management

Programma Management 5-daagse cursus 17 september, 1, 29 oktober, 12 en 26 november 2013 Meeting Plaza Maarssen Gratis boek tisch Creëren (2012) Uw docent ir. Jo Bos is zelfstandig adviseur n trainer. Hij adviseert al meer

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Openbare Ruimte

Opleiding Regisseur Openbare Ruimte Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maak de slag van beheren naar regisseren Regisseren van de Er is minder geld beschikbaar voor het beheer en onderhoud van de. Tegelijkertijd willen gemeenten

Nadere informatie

Eerstelijn & gemeente(n)

Eerstelijn & gemeente(n) Programma tweedaagse workshop Eerstelijn & gemeente(n) Think global, act local Doelstellingen: Aan het eind van deze workshop bent u in staat om: Veranderingen in de AWBZ, WMO en jeugdzorg te duiden en

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

28 en 29 juni 2015. Ontwikkel de optimale. Omnichannel. Strategie

28 en 29 juni 2015. Ontwikkel de optimale. Omnichannel. Strategie 31 maart, 21 april, 19 mei, 2 en 16 juni 2015 5 -daagse praktijkopleiding Landgoed Leusderend, Leusderend 28 en 29 juni 2015 The Phygital Retail Safari Londen + + 16 april 2015 Amsterdam & Retail gratis

Nadere informatie

Business Controllers

Business Controllers 5-daagse opleiding 8 en 15 oktober, 5, 10 en 19 november 2015 NBC Nieuwegein Verkorte Business Controllers opleiding Naast de financial skills ook ruim aandacht voor strategisch management! Voor de profit

Nadere informatie

Openbare Orde en Veiligheid

Openbare Orde en Veiligheid 6 - DA AGSE CUR SUS 1, 8, 15 april, 6, 13 en 20 mei 2014 Hotel Mercure Amersfoort Centre Praktijkgerichte behandeling van 12 wetten in 6 dagen Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid Geeft u

Nadere informatie

www.sbo.nl/veiligheidsketen

www.sbo.nl/veiligheidsketen 5-DAAGSE CURSUS + EXCURSIE 8, 15, 22 mei, 19, 26 en 27 juni 2014 NBC Nieuwegein Inclusief unieke excursie: Real Time Intelligence Center Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen Voor professionals

Nadere informatie

Ketenregisseur Risicojeugd

Ketenregisseur Risicojeugd 5-daagse opleiding 10, 15, 24, 31 mei en 7 juni 2012 Regardz La Vie Utrecht Nieuw en uniek Max. 25 deelnemers Verkorte opleiding voor Ketenregisseur Risicojeugd Effectief regisseren en organiseren van

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID VAN GEBOUWEN

BRANDVEILIGHEID VAN GEBOUWEN 4-DAAGSE CURSUS 16, 18, 23 en 25 september 2014 Golden Tulip Arnhem/Velp 27 e editie, vorige edities gemiddeld beoordeeld met een 8! BRANDVEILIGHEID VAN GEBOUWEN Vanaf 2014 is de kans veel groter dat u

Nadere informatie

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau Hoe zorgt u er als manager voor dat uw plannen en ideeën door de organisatie als net zo waardevol worden ervaren als door uzelf? In deze cursus beïnvloeden leert u hoe u met geavanceerde technieken op

Nadere informatie

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria Jeff Gielen, 28 oktober 2014 www.biofacilities.nl Inhoud 1. Kadans Biofacilities 2. Expertise en support + services 3. Lessons

Nadere informatie

Wijkgericht werken: de Eerste Lijn Transformeert

Wijkgericht werken: de Eerste Lijn Transformeert 3e Landelijk Congres Eerste Lijn 2 november 2012 Wijkgericht werken: de Eerste Lijn Transformeert Locatie: Van der Valk Hotel, Almere Thema: Implementatie Wijkgericht werken Organisatie: In samenwerking

Nadere informatie

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Zakendoen met België Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Overzicht 1. Kamer van Koophandel 2. KvK: afdeling Internationale Zaken 3. België: kansen en ontwikkelingen

Nadere informatie

Word Certified Profiler Terrorism (CPT ) binnen de discipline Openbare orde en Veiligheid

Word Certified Profiler Terrorism (CPT ) binnen de discipline Openbare orde en Veiligheid Word Certified Profiler Terrorism (CPT ) binnen de discipline Openbare orde en Veiligheid Ontwikkeld om toekomstige aanslagen te voorkomen! Ten aanzien van het professioneel proactief onderkennen van terrorisme

Nadere informatie

Nieuwsbrief ZorgpleinNoord Maart 2012, nr. 2. Leergang Arbeidsrecht 'Pensioenontwikkelingen' door PGGM. 12 april 2012 09.30-16.

Nieuwsbrief ZorgpleinNoord Maart 2012, nr. 2. Leergang Arbeidsrecht 'Pensioenontwikkelingen' door PGGM. 12 april 2012 09.30-16. Nieuwsbrief ZorgpleinNoord Maart 2012, nr. 2 In deze nieuwsbrief: Open Dag van Zorg en Welzijn: een mooie en succesvolle dag! Nieuw! Het ZorgpleinNoord Magazine Leergang Arbeidsrecht op herhaling Voorlichting

Nadere informatie

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart Wat is het Midpoint House of? Het Midpoint House of is een fysiek en virtueel knooppunt dat zich zal ontwikkelen tot het vlaggenschip van de Midden-Brabantse

Nadere informatie

Workshops Arbeidsmarktbeleid

Workshops Arbeidsmarktbeleid bij de invoering van de Participatiewet Workshops Arbeidsmarktbeleid November 2014 Stimulansz-CliP in opdracht van de LCR 1 Programma Workshop Introductie Ontwikkelingen / achtergrond arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Manager in de. langdurige zorg. 5-daagse opleiding. Effectief inspelen op cruciale veranderingen in de langdurige zorg

Manager in de. langdurige zorg. 5-daagse opleiding. Effectief inspelen op cruciale veranderingen in de langdurige zorg 5-daagse opleiding 7, 14, 21, 28 november en 3 december 2013 Meeting Plaza Utrecht 5-daagse opleiding Cruciale veranderingen op komst, bereid u voor op de toekomst! Manager in de langdurige zorg Effectief

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

De focus van Oost N.V. richt zich op de volgende vijf sectoren: 1. Agro-Food; 2. Life Sciences; 3. High Tech; 4. Energie; 5. Maakindustrie.

De focus van Oost N.V. richt zich op de volgende vijf sectoren: 1. Agro-Food; 2. Life Sciences; 3. High Tech; 4. Energie; 5. Maakindustrie. Profielschets Lid Raad van Commissarissen bij voorkeur een vrouw Ontwikkelingsmaatschappij Oost N.V. met een gecombineerd profiel van HR/Organisatieontwikkeling en commerciële ervaring 1. De organisatie

Nadere informatie

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Kennisteam Business Innovation & Masterclasses Nieuwe Ingenieur Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Inleiding Tijden veranderen, dat is niets nieuws. Maar de snelheid waarmee

Nadere informatie

Projectmatig werken voor de secretaresse

Projectmatig werken voor de secretaresse Nationale Secretaresse Dag 2009 www.secretary.nl/officemanagement Schriftelijke cursus in vijf lessen met twee bijeenkomsten Startdatum 9 april 2009 Projectmatig werken voor de secretaresse Postzegel niet

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart Wat is het Midpoint House of? Wat biedt het Midpoint House of? Het Midpoint House of is een fysiek en virtueel knooppunt dat zich In het Midpoint House

Nadere informatie

OV-Café: Betalen in het OV 3.0

OV-Café: Betalen in het OV 3.0 Programmaboekje OV-Café: Betalen in het OV 3.0 Hoe gaan we in de toekomst betalen in het OV? Datum: Vrijdag 26 september 2014 13.45-17.00 Locatie: Hotel Haarhuis, Stationsplein 1, Arnhem Programma 13:15

Nadere informatie

PROJECT PRESENTATIE TIM-15. Project-B: Verbinden

PROJECT PRESENTATIE TIM-15. Project-B: Verbinden PROJECT PRESENTATIE TIM-15 Project-B: Verbinden 1 INTRODUCTIE Team: Louis Derks zelfstandig consultant Toon Kleinhout Koninklijke Landmacht Hans Slotema DSM Resolve René Verhoeven KvK Limburg Opdracht:

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Wij, vertegenwoordigers van bestuursorganen en organisaties die werken aan de realisatie van een gezond en veilig leefmilieu, economie

Nadere informatie

Top Cursus Verontreinigde Bodems

Top Cursus Verontreinigde Bodems Verder kijken dan je werkveld breed is... cursusfolder Top Cursus Verontreinigde Bodems Actuele Beleidsontwikkelingen & Innovatieve Technologieën (MSc Level) Introductie Bodembeleid vormt een belangrijk

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012

Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Introductie Jobfabriekautomotive.nl is een vacaturesite, specifiek ingericht rond

Nadere informatie

Nederlandse Wereldwijde Studenten PROGRAMMA. NWS- dag vrijdag 20 december 2013 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP TE DEN HAAG

Nederlandse Wereldwijde Studenten PROGRAMMA. NWS- dag vrijdag 20 december 2013 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP TE DEN HAAG Nederlandse Wereldwijde Studenten PROGRAMMA NWS- dag vrijdag 20 december 2013 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP TE DEN HAAG DAGINDELING 9:30-10:00 Inloop en registratie 10:00-10:30 Opening

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

Ketenregisseur. risicojeugd. Gemeenten en de aanpak van risicojongeren. Innovatieve methodieken in de jeugdketen

Ketenregisseur. risicojeugd. Gemeenten en de aanpak van risicojongeren. Innovatieve methodieken in de jeugdketen 7-Daagse opleiding 6, 13 februari, 13, 20, 27 maart, 3 en 10 april 2014 La Vie Utrecht 3 e editie Ketenregisseur risicojeugd Module 1 Actualiteiten en rijksbeleid Vanaf 2016 wordt u verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Adviesopleiding voor Sportprofessionals

Adviesopleiding voor Sportprofessionals Docenten Daniel Klijn Daniel Klijn is partner bij Koerseigen en directielid van Rotterdam Sportsupport. Hij is de grondlegger van Besturen met een Visie en auteur van het gelijknamige boek. Hij heeft jarenlange

Nadere informatie

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen:

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Algemene informatie over het project Aanleiding voor het project Het Almelose

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Sturing van (jeugd)zorg, welzijn en participatie Regisseren in het maatschappelijk domein In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Vrijdagen 31 oktober, 7 & 14 November 2014 Utrecht (Hotel NH Utrecht) Doelgroepen leergang:

Nadere informatie

Bureau Berghuis. Projectmanagement. Onderwijs & Arbeidsmarkt. Onderzoek. Zorg & Welzijn. Advies & Interim-management. Regionale economie

Bureau Berghuis. Projectmanagement. Onderwijs & Arbeidsmarkt. Onderzoek. Zorg & Welzijn. Advies & Interim-management. Regionale economie Bureau Berghuis Onderwijs & Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn Regionale economie Projectmanagement Onderzoek Advies & Interim-management Inhoudsopgave Onderwijs & Arbeidsmarkt 5 Zorg en Welzijn 7 Versterking

Nadere informatie

MIRT Onderzoek FoodValley

MIRT Onderzoek FoodValley MIRT Onderzoek FoodValley Dutch Food to the European Top Management Samenvatting 15 oktober 2013 Status: Definitief Datum: 15 oktober 2013 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Klein Amerika 18

Nadere informatie

Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development

Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development Brainport Development ontwikkelingsmaatschappij nieuwe stijl Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid Strategie-ontwikkeling-uitvoering

Nadere informatie

Integraal beleidsmedewerker sociaal domein

Integraal beleidsmedewerker sociaal domein JAAROPLEIDING start 18 september 2014 tot 17 september 2015 NBC Nieuwegein Bezoek gratis 1 van de Integraal beleidsmedewerker voorlichtingsdagen voor meer informatie! Dé beleidsgerichte totaalopleiding

Nadere informatie

WELKOM. 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011

WELKOM. 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011 WELKOM 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011 Partners LeerWerkLoket PROGRAMMA 8e Netwerkbijeenkomst Leren & Werken 16.00 uur Welkom Jan Pieters, Hogeschool InHolland o.a. lid van de stuurgroep Leerwerkloket

Nadere informatie

-day HTSM Automotive. Datum: 22 januari 2013 Tijd: 13:00 18:00 uur Locatie: AutomotiveCampusNL, Helmond

-day HTSM Automotive. Datum: 22 januari 2013 Tijd: 13:00 18:00 uur Locatie: AutomotiveCampusNL, Helmond -day HTSM Automotive Datum: 22 januari 2013 Tijd: 13:00 18:00 uur Locatie: AutomotiveCampusNL, Helmond SAMenvAT Ting In 2012 is er een start gemaakt met het Topsectorenbeleid. De automotive sector vertegenwoordigt

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT)

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) 1. Opzet van het onderzoek 2. Resultaten en conclusies 3. Discussie Vraagstelling 1. Welke omvang heeft intersectorale

Nadere informatie

Profielschets Vijf leden voor de nieuw in te richten Investment Committee van InnovationQuarter

Profielschets Vijf leden voor de nieuw in te richten Investment Committee van InnovationQuarter Profielschets Vijf leden voor de nieuw in te richten Investment Committee van InnovationQuarter 1. De organisatie en zijn context Doelstelling InnovationQuarter (www.innovationquarter.nl ) is een initiatief

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau Vrijdagen 1, 15 & 29 November 2013 Utrecht (Hotel NH Utrecht)

Nadere informatie

Congres Kleinschalig Zorgen

Congres Kleinschalig Zorgen Congres Kleinschalig Zorgen Praktische tips voor de duizendpoot! 7 april 2015 ReeHorst, Ede Alweer 25 jaar geleden werd de eerste kleinschalige woonvorm opgericht. In de afgelopen jaren is er veel veranderd

Nadere informatie

Carrousel Drechtsteden Fysiek

Carrousel Drechtsteden Fysiek Carrousel Drechtsteden Fysiek Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Alblasserdam 2 oktober 2012 Proces Zuidvleugel: Economische Agenda Zuidvleugel November 2011: Economische Agenda

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger.

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger. Voorwoord De Nederlandse advies- en ingenieursbranche levert innovatieve en duurzame oplossingen voor de Nederlandse en internationale samenleving. De branche is bepalend geweest voor het ontstaan van

Nadere informatie

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD master city developer Ontwikkel een eigen visie Werk je in stedelijke gebiedsontwikkeling of herstructurering dan is de MCD opleiding voor jou een

Nadere informatie

Seminar E-recruiter in een dag

Seminar E-recruiter in een dag Datum: dinsdag 27 november 2012 Tijd: Locatie: Kosten: Inschrijven: 11.00 21.00 uur Olympisch Stadion Amsterdam 895,- excl. BTW www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/inschrijven Leer in 10 uur alles op het gebied

Nadere informatie

Sociaal ondernemerschap & de overheid. Prof. Dr. Mark van Twist

Sociaal ondernemerschap & de overheid. Prof. Dr. Mark van Twist Sociaal & de overheid Ondernemers zijn steeds vaker te vinden op de vervagende grenzen tussen markt, overheid en samenleving. Een ICT bedrijf met autistische werknemers met een Wajong-uitkering of een

Nadere informatie

Zelfsturing in de praktijk een masterclass met ervaringsdeskundigen uit industrie en dienstverlening

Zelfsturing in de praktijk een masterclass met ervaringsdeskundigen uit industrie en dienstverlening Masterclass 21 mei 2015 DSM Sinochem Pharmaceuticals, Delft Zelfsturing in de praktijk een masterclass met ervaringsdeskundigen uit industrie en dienstverlening Zelfsturing in de praktijk Invulling geven

Nadere informatie

Center for Organisation Development in Hospitals

Center for Organisation Development in Hospitals instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Center for Organisation Development in Hospitals Het Center for Organisation Development in Hospitals is een samenwerkingsverband van het instituut Beleid

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

ļll II ii l i.»j 'i! l ľ l! l ľlľ l lľ l!ih»ll Deltacommissaris

ļll II ii l i.»j 'i! l ľ l! l ľlľ l lľ l!ih»ll Deltacommissaris Deltacommissaris > Retouradres Postbus 9Ũ653 2509 LR Den Haag Waterschap Peel en Maasvallei De weledelgestrenge heer mr. A.M.G. Gresel Postbus 3390 5902 RJ Venlo ii l i.»j 'i! l ľ l! l ľlľ l lľ l!ih»ll

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Cluster Agro en Food Regio Zwolle

Cluster Agro en Food Regio Zwolle Cluster Agro en Food Regio Zwolle Dé proeftuin voor duurzame, innovatieve systemen en nieuwe verdienmodellen: een living lab voor Agro en Food Cluster Agro en Food Regio Zwolle Werk en innovatie Sterk

Nadere informatie

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT SNEL EN WENDBAAR WERKEN AAN CONTINUE VERBETERING IN ORGANISATIES LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Inleiding 3 Masterclass Agile Management

Nadere informatie

Gemeente Beverwijk. Wethouder Tim De Rudder

Gemeente Beverwijk. Wethouder Tim De Rudder Gemeente Beverwijk Wethouder Tim De Rudder https://www.youtube.com/watch?v=hdoxyqpivas 2 Rabobank Utrechtse Waarden Jappie van der Heide (manager MKB) Rabobank-IJmond 4 Rabobank Utrechtse Waarden Alleen

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

Gelderland- een voorbeeld voor innovatief en duurzaam arbeidsmarktbeleid

Gelderland- een voorbeeld voor innovatief en duurzaam arbeidsmarktbeleid Gelderland- een voorbeeld voor innovatief en duurzaam arbeidsmarktbeleid WHITEPAPER De centrale rol van de Gelderse regionale Platforms Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA s) Maart 2015 Namens de gezamenlijke

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Congres 18 juni 2014 09.30-16.30 uur. Vitaal verbinden. Extramuralisering: wonen, zorg en wel zijn in de wijk. Rijtuigenloods Amersfoort

Congres 18 juni 2014 09.30-16.30 uur. Vitaal verbinden. Extramuralisering: wonen, zorg en wel zijn in de wijk. Rijtuigenloods Amersfoort Congres 18 juni 2014 09.30-16.30 uur Vitaal verbinden Extramuralisering: wonen, zorg en wel zijn in de wijk Rijtuigenloods Amersfoort In de komende tijd gaat er veel veranderen in de zorg. Vooral de aanpassingen

Nadere informatie

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Enschede, 26 januari 2012 Gido ten Dolle Programmadirecteur Ruimtelijk economische strategie en arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Van: Aan: Onderwerp: Brief gemeente Utrechtse Heuvelrug met zienswijze Noordvleugelprovincie Datum: dinsdag, 1 oktober 2013 14:05:40 Bijlagen: Verzonden brief UH met Zienswijze Noordvleugelprovincie.pdf

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie