INCLUSIEF EXCURSIE Virtual Reality Lab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INCLUSIEF EXCURSIE Virtual Reality Lab"

Transcriptie

1 6-DAAGSE CURSUS 3, 10, 17, 24 november, 1 en 8 december 2015 The Hague Security Delta EXCURSIE VIRTUAL REALITY LAB 11 december 2015 Universiteit Twente Campus EXCURSIE CENTRAAL STATION UTRECHT 18 november 2015 INCLUSIEF EXCURSIE Virtual Reality Lab VEILIGE STAD SAMEN BOUWEN AAN EEN VEILIGE STAD TIJDENS DEZE CURSUS LEERT U: Hoe de stad van de toekomst eruit ziet Met welke kansen en bedreigingen uw stad (in de toekomst) mogelijk te maken krijgt Hoe u de vitale infrastructuur van uw stad beschermt tegen bedreigingen van buitenaf Op welke manier u uw stad ontwerpt, bouwt en inricht ter bescherming tegen de (mogelijke) gevolgen van klimaatverandering, overstromingen, aardbevingen, industriële ongevallen en terroristische aanslagen Hoe u economische en ecologische schade en maatschappelijke ontwrichting voorkomt wanneer er zich toch een ernstig incident in uw stad voordoet met medewerking van:

2 MODULE 1 3 NOVEMBER 2015 MODULE 2 10 NOVEMBER 2015 The city of the future: safe and secure Introductie en kennismaking Xander Beenhakkers, directeur Veilig en Innovatie bij Van Aetsveld en programmamanager bij The Hague Security Delta, ondersteunt, begeleidt en adviseert overheid en bedrijfsleven bij veiligheidsvraagstukken Stad van de toekomst: uitdagingen en opgaven Hoe ziet de stad van de toekomst eruit? Met welke kansen en bedreigingen heeft uw stad in de toekomst te maken? En hoe wapent uw stad zich tegen deze toekomstige veiligheidsrisico s? Hoe en waar dragen technologische innovaties bij aan het bouwen van een veilige stad? Wat kunt u leren van vooruitstrevende praktijkvoorbeelden uit binnenen buitenland? Ellen van Bueren, hoogleraar Urban Development Management aan de Technische Universiteit Delft, verricht onderzoek naar de ontwikkeling van stedelijke omgevingen en infrastructuren als gevolg van klimaatverandering en technologische innovatie Samenwerken aan een veilige stad Waarom is het van het grootste belang dat de veiligheid van uw stad (nu en in de toekomst) gewaarborgd is? Wie is er verantwoordelijk voor de veiligheid van uw stad? Welke veiligheidsrisico s (klimaatverandering, overstroming, aardbeving, industrieel ongeval, terroristische aanslag, cyberaanval, epidemie) loopt uw stad? En wat is de aard, omvang en de impact van deze veiligheidsrisico s? Op welke manier verkrijgt u overzicht over al deze soorten veiligheidsrisico s? Hoe werkt u samen met uw veiligheidspartners aan een veilige stad? Nicole van der Waart, stedenbouwkundige en adviseur bij Movares, toonaangevend advies en ingenieursbureau op het terrein van mobiliteit, infrastructuur, ruimtelijke ordening, water en energie, gespecialiseerd in de inrichting van veilige knooppunten U geeft een korte presentatie over hoe uw stad er in de toekomst uit komt te zien en welke kansen en mogelijke bedreigingen dit met zich mee brengt. TIJDSCHEMA MODULES Ontvangst met koffie en thee Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze Lunchpauze Aanvang middagprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze Afsluiting van de lesdag Critical infrastructure Het functioneren van uw stad en de bescherming van vitale infrastructuur Welke vitale sectoren (chemische en nucleaire industrie, drinkwatervoorziening, energiesector, financiële sector, telecommunicatie, transport, gezondheidszorg, voedselketen) zijn van essentieel belang voor het functioneren van uw stad? Op welke manier kunt u de vitale infrastructuur in uw stad zekerstellen? En hoe voorkomt u een domino effect waarbij gelijktijdig meerdere delen van de vitale infrastructuur worden getroffen? Hoe kan bij verstoring van deze vitale infrastructuren ernstige maatschappelijke ontwrichting en economische of ecologische schade worden voorkomen? Welke voorbereidingen kunnen worden getroffen zodat vitale infrastructuren onder alle denkbare omstandigheden blijven functioneren? Wat is het gezamenlijk belang van de overheid en bedrijven die actief zijn in vitale sectoren? Op welke manier kan publiek-private samenwerking bijdragen aan de bescherming van de vitale infrastructuur? Sven Hamelink, programmamanager bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, werkt geruime tijd binnen het veiligheidsdomein aan verschillende vraagstukken op het terrein van contra-terrorisme, nationale veiligheid en crisisbeheersing Praktijkcase: Veilig en stabiel energienetwerk Wat is het belang van een veilig en stabiel energienetwerk voor uw stad? Waarom wordt bescherming van het energienetwerk steeds belangijker? Wat zijn de gevolgen voor uw stad als het energienetwerk niet meer functioneert? Hoe kunnen deze gevolgen worden voorkomen of beperkt? Stef Nieuwland, manager crisisbeheersing bij Alliander, de grootste netwerkbeheerder van elektriciteit en gas van Nederland Praktijkcase: Het waarborgen van de drinkwatervoorziening Welke potentiële dreigingen en kwetsbaarheden doen zich voor ten aanzien van de drinkwatervoorziening? Welke veiligheidsmaatregelen heeft u al getroffen om veiligheidsrisico s te reduceren? Welke veiligheidsrisico s blijven er over nadat deze veiligheidsmaatregelen zijn getroffen? En wat zijn geaccepteerde restrisico s? Lydia Barm, strategisch adviseur bij Evides Waterbedrijf, leverancier van drinkwater U brengt de vitale infrastructuur van uw stad in kaart evenals haar potentiële bedreigingen en kwetsbaarheden.

3 MODULE 3 17 NOVEMBER 2015 MODULE 4 24 NOVEMBER 2015 Safety first Het ontwerpen, bouwen en inrichten van een veilige stad Hoe ontwerpt en bouwt u een veilige stad? Wat is het effect van de inrichting van uw stad op de leefomgeving? Welke dilemma s op het terrein van veiligheid doen zich voor bij het ontwerpen, bouwen en inrichten van uw stad? Nicole van der Waart, stedenbouwkundige en adviseur bij Movares, toonaangevend advies en ingenieursbureau op het terrein van mobiliteit, infrastructuur, ruimtelijke ordening, water en energie, gespecialiseerd in de inrichting van veilige knooppunten Leendert van Bree, beleidsonderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving, onafhankelijk onderzoeksinstituut dat ondermeer het ministerie van Infrastructuur en Milieu adviseert op het gebied van milieu, natuur en ruimte Veiligheidsrisico s identificeren, kwantificeren, wegen en al dan niet verminderen Op welke manier bepaalt u de meest aannemelijke veiligheidsrisico s voor uw stad? Onder welke omstandigheden kunnen deze veiligheidsrisico s zich voordoen in uw stad? Wat is de kans op deze veiligheidsrisico s? En wat is de (mogelijke) schade voor uw stad als gevolg daarvan? Risico s kennen kans en gevolg: hoe weegt u kleine kansen met grote gevolgen versus grote kansen met kleine gevolgen? Hoe beoordeelt u of er sprake is van aanvaardbare veiligheidsrisico s? Hoe komt u tot een veiligheidsbeleid voor uw stedelijke veiligheidsrisico s? Welke veiligheidsmaatregelen treft u om de kans op het ontstaan van veiligheidsrisico s te beperken en de (mogelijke) schade te reduceren? Wat is het gewenste risiconiveau? Welke veiligheidsrisico s accepteert u? En hoe kunt u de restrisico s verkleinen of op een aanvaardbaar niveau houden? Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen en voormalig hoogleraar Crisisbeheersing aan de Vrije Universiteit Amsterdam Praktijkcase: Het waarborgen van een veilige infrastructuur Waarom is het van het grootste belang dat de veiligheid en continuïteit van de infrastructuur van uw stad gewaarborgd is? Wat zijn de consequenties voor uw stad als de infrastructuur door een crisis of ramp niet meer te gebruiken is? Hoe beschermt u de infrastructuur in uw stad tegen mogelijke dreigingen? Op welke manier kan de infrastructuur worden gebruikt om tijdens een crisis of ramp uw stad te evacueren? Manuel Huisman, adviseur veiligheid bij Movares, toonaangevend advies en ingenieursbureau op het terrein van mobiliteit, infrastructuur, ruimtelijke ordening, water en energie, betrokken bij de herinrichting van het Centraal Station Utrecht Natural disasters Waterkeringen en bescherming tegen (hoog)water Wat zijn de consequenties van de klimaatverandering voor waterveiligheid? Hoe beschermt u uw stad tegen hoogwater bij de kust en rivieren? Waar moeten waterkeringen aan voldoen om overstromingsgevaar te reduceren? Wat zijn de gevolgen van een mogelijke overstroming? Hoe kan de kans op waterschade worden verminderd? Joost Knoop, beleidsonderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving, onafhankelijk onderzoeksinstituut dat ondermeer het ministerie van Infrastructuur en Milieu adviseert op het gebied van milieu, natuur en ruimte Mathijs van Vliet, adviseur waterveiligheid bij Movares, toonaangevend advies en ingenieursbureau op het terrein van mobiliteit, infrastructuur, ruimtelijke ordening, water en energie, gepromoveerd op een onderzoek naar klimaatverandering in relatie tot waterveiligheid Praktijkcase: Waterveiligheid in de toekomst Hoe komt u tot een strategie voor de omgang met waterveiligheid? Op welke manier kunt u hoogwaterbestendig bouwen? Hoe komt u tot een waterbestendige inrichting van buitendijks gelegen locaties? Ellen Kelder, programmamanager water bij de gemeente Dordrecht en ontwikkelaar van het Eiland van Dordrecht, de Dordtse strategie voor waterveiligheid Bescherming tegen aardbevingen Hoe ontstaat een aardbeving? Wat zijn de gevolgen van een aardbeving voor uw stad? Welke veiligheidsmaatregelen kunt u treffen om de gevolgen van een aardbeving te verkleinen? André Niemeijer, geoloog en onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht, verricht onderzoek naar het ontstaan van aardbevingen Praktijkcase: Aardbevingsbestendig (ver)bouwen Hoe ontwerpt en bouwt u een aardbevingsbestendige stad? Op welke manier kunt u de gebouwen in uw stad aardbevingsbestendig (ver)bouwen? Hoe kunt u de gebouwen in uw stad herstellen als gevolg door schade van een aardbeving? Nico Scholten, adviseur bij het Expertisecentrum Regelgeving Bouw, gespecialiseerd in het versterken en herstellen van gebouwen in een aardbevingsgebied U brengt in kaart welke veiligheidsrisico s uw stad loopt, welke (mogelijke) schade dit tot gevolg kan hebben en hoe u hierover kan wikken, wegen en besluiten.

4 MODULE 5 1 DECEMBER 2015 MODULE 6 8 DECEMBER 2015 Man made en technical disasters Ruimtelijke ontwikkeling en chemische en nucleaire industrie Welke veiligheidsrisico s gaan er gepaard met de opkomst van de chemische en nucleaire industrie? Wat zijn de consequenties van het intensiever gebruik en transport van gevaarlijke stoffen voor de veiligheid van uw stad? Hoe beschermt u omwonenden in uw stad tegen de veiligheidsrisico s van productie, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen? Hoe vindt u een juiste balans tussen enerzijds ruimtelijke ontwikkeling (wonen, werken en recreëren) en anderzijds het behouden of uitbreiden van risicovolle industriële activiteiten? Op welke manier saneert u bestaande knelpunten en voorkomt u nieuwe knelpunten? Hoe schept u (veiligheids)ruimte voor de uitbreiding of vestiging van risicovolle bedrijvigheid in uw stad? Edward Geus, adviseur externe veiligheid bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu centrum veiligheid, voert onderzoek uit naar de veiligheidsrisico s van de opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in hun omgeving Peter Stufkens, afdelingshoofd milieu en veiligheid bij Tebodin, internationaal opererend advies- en ingenieursbureau op het terrein van industrie, chemie, milieu en infrastructuur Praktijkcase: Voorkomen van ongevallen in de chemische en nucleaire industrie Op welke manier realiseert u een basisniveau beheersbaarheid in gebieden met een verhoogd veiligheidsrisico? Welke voorzieningen moeten er zijn getroffen voor als er toch een industrieel ongeval plaatsvindt in uw stad? Hoe zorgt u ervoor dat locaties en gebouwen goed bereikbaar zijn voor hulpdiensten wanneer er een industrieel ongeval plaatsvindt in uw stad? Edward Post, programmamanager Versterking Rampenbestrijding en Crisisbeheersing bij de Veiligheidsregio Haaglanden, waar gemeenten, politie, brandweer en de GHOR samenwerken aan het voorkomen en bestrijden van crisis en rampen Terrorisme en contra-terrorisme Wat kan worden verstaan onder terrorisme? En welke vormen van terrorisme (conventionele, nucleaire, biologische en chemische wapens, cyberaanval) zijn er te onderscheiden? Welke locaties en gebouwen in uw stad zijn mogelijke doelen voor een terroristische aanslag? Hoe kunt u uw stad behoeden voor een (mogelijke) terroristische aanslag? Op welke manier kunt u de schade beperken als er zich toch een terroristische aanslag in uw stad voordoet? Saskia Tempelman, programmamanager contra-terrorisme, extremisme en escalatie bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, richt zich op het identificeren en verminderen van dreigingen Resilience Veerkrachtige stad Waarom moet uw stad zich voorbereiden op dreigingen van buitenaf? Met welke dreigingen kan uw stad te maken krijgen? Waarop dient uw stad zich voor te bereiden? Op welke manier bereidt u uw stad voor op een reëel denkbare dreiging? Hoe waarborgt u de vitale belangen (territoriale veiligheid, fysieke veiligheid, economische veiligheid, ecologische veiligheid en sociaalpolitieke stabiliteit) van uw stad? Menno van Duin, lector Crisisbeheersing bij het Instituut Fysieke Veiligheid en de Politieacademie, medeoprichter van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement en docent op de cursus Crisisbeheersing en Rampenbestrijding, richt zich al meer dan 25 jaar op kennisontwikkeling en professionalisering op het terrein van crisisbeheersing en publiceerde het boek van rampen leren en het boek Lessen uit crises en mini-crises Het waarborgen van de continuïteit van bedrijven en overheden bij een crisis of ramp Waarom is het van groot belang dat overheid en bedrijven ook tijdens een crisis of ramp vitale producten en diensten kunnen blijven leveren? Op welke wijze kunnen continuïteitsplannen bijdragen aan het functioneren van overheidsdiensten en bedrijven tijdens een crisis? Joost van Eekhout, partner van het National Security Advisory Centre en voormalig programmamanager bij het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur, ondersteunt overheid en bedrijfsleven met bestendige aanpakken om de uitval en verstoring van vitale processen en infrastructuren te voorkomen Rampen en andere (mini)crises Hoe en waarom wordt een gebeurtenis een (mini) crisis of een ramp? Wanneer is er sprake van een (mini) crisis of een ramp? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen een (mini) crisis en een ramp? Hoe maakt u bij het ontwerp, de bouw en de inrichting van uw stad onderscheid tussen zeldzame rampen en veel voorkomende (mini) crises waarmee u wel degelijk te maken kunt of zult krijgen? Wat kunt u leren van (mini)crises en rampen uit het verleden die zich elders voordeden? Menno van Duin, lector Crisisbeheersing bij het Instituut Fysieke Veiligheid en de Politieacademie, medeoprichter van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement en docent op de cursus Crisisbeheersing en Rampenbestrijding, richt zich al meer dan 25 jaar op kennisontwikkeling en professionalisering op het terrein van crisisbeheersing en publiceerde het boek van rampen leren en het boek Lessen uit crises en mini-crises Evaluatie en afsluiting Xander Beenhakkers, directeur Veilig en Innovatie bij Van Aetsveld en programmamanager bij The Hague Security Delta, ondersteunt, begeleidt en adviseert overheid en bedrijfsleven bij veiligheidsvraagstukken Maak een plan van aanpak over hoe uw stad veerkrachtig kan reageren op een dreiging van buitenaf.

5 Postbus AV Eindhoven Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via Meer informatie Klantenservice: Data en locatie 1, 8 oktober en 5 november 2015 Bureau Lokale Zaken Rotterdam Voor routebeschrijving zie: Persoonlijk opleidingsadvies Voor inhoudelijke vragen belt u met: Sandra Donkers-Habraken Incompany mogelijkheden Wilt u deze opleiding afgestemd op de eigen situatie volgen? Al onze opleidingen bieden de mogelijkheid tot maatwerk. De Incompany manager maakt samen met de docenten en met u een uniek programma, afgestemd op uw situatie en wensen. In overleg met u bepalen we datum, locatie en tijdstip, lengte en inhoud van de training. Neem voor meer informatie contact op met: Guusje Verhoeven Ondersteund door online leeromgeving Tijdens de cursus maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de cursus ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken indd 1-2 Eenvoudig aanmelden via internet: U ontvangt meteen uw deelnameticket en uw factuur. Of kies voor direct online betalen via ideal of credit card. Hulp nodig bij online inschrijven? Bel ons op of stuur een naar: Uw gegevens Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U bent daartoe opgenomen in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Uw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden voor marketingdoeleinden. Kloppen uw gegevens niet of wilt u niet dat anderen deze gebruiken? Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg. Samen met het Institute for International Research (IIR), Nederlands Instituut voor de Bouw en Euroforum maakt SBO deel uit van Informa. Een wereldwijd congres- en uitgeefconcern genoteerd aan de beurs in Londen. Meer informatie op: Uw investering De investering voor deze 3-daagse cursus Crisisbeheersing en rampenbestrijding bedraagt 2.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches, toegang tot de online leeromgeving en het boek Lessen uit crises en mini-crises van 2012 en i.s.m. 1, 8 oktober en 5 november 2015 Bureau Lokale Zaken Rotterdam Uw hoofddocent: Menno van Duin lector Crisisbeheersing bij het Instituut Fysieke Veiligheid en de Politieacademie Bent u goed voorbereid op een mogelijke (mini) crisis in uw gemeente? Tijdens deze cursus leert u: Op welke manier u zich kunt voorbereiden op een mogelijke (mini) crisis in uw gemeente Hoe u een dreigende (mini) crisis kunt herkennen Wat u wel en vooral niet moet doen ten tijde van een (mini) crisis Hoe u in de Veiligheidsregio samenwerkt met hulpdiensten en crisispartners aan de bestrijding van een (mini) crisis Op welke manier u communiceert met de media voor, tijdens en na afloop van een (mini) crisis Wat u kunt leren van actuele praktijkvoorbeelden van (mini) crises die ook in uw gemeente kunnen plaatsvinden i.s.m. Meld u nu aan en ontvang gratis het boek Lessen uit crises en mini-crises 2012, over 20 bijzondere gebeurtenissen in Nederland die ook in uw gemeente kunnen plaatsvinden. Bij de start van de cursus ontvangt u ook deel 2: de mini-crises van /4/2015 9:29:31 AM DE STAD VAN DE TOEKOMST: KANSEN EN BEDREIGINGEN In 2050 zal ongeveer driekwart van de bevolking in de stad wonen. Deze ontwikkeling brengt kansen maar ook (nieuwe) bedreigingen met zich mee. Hoe waarborgt u de veiligheid van uw stad (nu en in de toekomst)? En hoe beschermt u uw stad tegen de gevolgen van klimaatverandering zoals hoogwater? Tijdens deze cursus leert u: Hoe de stad van de toekomst eruit ziet Met welke kansen en bedreigingen uw stad (in de toekomst) mogelijk te maken krijgt Hoe u de vitale infrastructuur van uw stad beschermt tegen bedreigingen van buitenaf Op welke manier u uw stad ontwerpt, bouwt en inricht ter bescherming tegen de (mogelijke) gevolgen van klimaatverandering, overstromingen, aardbevingen, industriële ongevallen en terroristische aanslagen Hoe u economische en ecologische schade en maatschappelijke ontwrichting voorkomt wanneer er zich toch een ernstig incident in uw stad voordoet U gaat naar huis met: Handvatten voor het ontwerpen, bouwen en inrichten van een veilige stad Antwoorden op al uw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen uit verschillende disciplines Verschillende vooruitstrevende praktijkvoorbeelden uit binnen en buitenland Diverse checklisten, modellen en praktijkcases zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt Toegang tot de online leeromgeving waar u contact kunt onderhouden met uw vakgenoten Een certifi caat van deelname VEILIGE STAD SAMEN BOUWEN AAN EEN VEILIGE STAD CERTIFICAAT VAN DEELNAME EXCURSIE VIRTUAL REALITY LAB 11 DECEMBER 2015 Een ramp in uw stad Wat komt er op uw stad af bij een ramp? Is uw stad bestand tegen een ramp? Welke kwetsbaarheden kent uw stad bij een acute dreiging? Edward Faber, adviseur Game Based Training bij Thales T-Xchange en partner van het programma Twente Safety & Security, innovatiecluster op veiligheid Xander Beenhakkers, directeur Veilig en Innovatie bij Van Aetsveld en programmamanager bij The Hague Security Delta, ondersteunt, begeleidt en adviseert overheid en bedrijfsleven bij veiligheidsvraagstukken In deze excursie wordt uw stad onderworpen aan een zeer waarheidsgetrouwe crisissimulatie in het Virtual Reality Lab op de Universiteit Twente Campus. TIJDSCHEMA EXCURSIE Ontvangst met koffi e en thee Aanvang programma Afsluiting van de excursie EXCURSIE CENTRAAL STATION UTRECHT 18 NOVEMBER 2015 Veiligheid op het Centraal Station Utrecht Hoe is de veiligheid gewaarborgd op het Centraal Station Utrecht? Welke veiligheidsvoorzieningen zijn er getroffen? Hoe is de interactie met operationele processen en bewegingen? Manuel Huisman, adviseur veiligheid bij Movares, toonaangevend advies en ingenieursbureau op het terrein van mobiliteit, infrastructuur, ruimtelijke ordening, water en energie, betrokken bij de herinrichting van het Centraal Station Utrecht VOOR WIE BESTEMD? Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor: beleidsmakers, (programma) managers, stedenbouwkundigen, planologen, gebiedsmanagers, projectleiders, coördinatoren en adviseurs Ruimtelijke Ordening, Infrastructuur, Milieu en Openbare Orde en Veiligheid en Rampenbestrijding bij: Gemeenten Provincies Lokale/regionale samenwerkingsverbanden (o.a. Veiligheidsregio s, Omgevingsdiensten) Rijksoverheid Adviesbureaus Ingenieursbureaus Projectontwikkelaars Kennisorganisaties Opleidingsinstituten OOK INTERESSANT VOOR U: Crisisbeheersing en rampenbestrijding Bereid u niet alleen voor op zeldzame rampen, maar ook op (mini) crises waarmee u waarschijnlijk wél te maken krijgt in uw gemeente! Cursus Crisisbeheersing en rampenbestrijding Nederland werd de afgelopen jaren opgeschrikt door een reeks tragische incidenten, zoals het schietdrama in Alphen aan den Rijn, de brand in Moerdijk, de Facebookrellen in Haren, de groepsmishandeling in Eindhoven en de seksueel misbruik zaak in Amsterdam. Eenvoudigonline inschrijven! 3-DAAGSE CURSUS Crisisbeheersing en rampenbestrijding Bereid u niet alleen voor op zeldzame rampen, maar ook op (mini) crises waarmee u waarschijnlijk wél te maken krijgt in uw gemeente! Gemeenten hebben zelden te maken met een ramp, maar wel met een (mini) crisis. Een (mini) crisis is niet alleen voorbehouden aan grote gemeenten met veel risicovolle industrie en grootstedelijke problematiek, maar kan zich ook voordoen in een kleine of middelgrote gemeente. Op de cursus Crisisbeheersing en rampenbestrijding leert u hoe u zich kan voorbereidingen op een mogelijke (mini)crisis in uw gemeente. Meer informatie over het programma en de docenten van de cursus is te vinden op Inclusief een zeer waarheidsgetrouwe crisissimulatie!

6 Postbus AV Eindhoven Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via VEILIGE STAD SAMEN BOUWEN AAN EEN VEILIGE STAD Eenvoudig aanmelden via internet: Data en locatie U ontvangt meteen uw deelnameticket en uw factuur. Of kies voor direct online betalen via ideal of credit card. Hulp nodig bij online inschrijven? Bel ons op of stuur een naar: 3, 10, 17, 24 november, 1 en 8 december 2015 The Hague Security Delta Persoonlijk Opleidingsadvies Opleidingsadviseur Nancy Kager WILT U DEZE CURSUS VOOR UW GEHELE AFDELING VOLGEN? Wilt u deze cursus afgestemd op de eigen situatie volgen? Al onze cursussen bieden de mogelijkheid tot maatwerk. De Incompany manager maakt samen met de docenten en met u een uniek programma, afgestemd op uw situatie en wensen. In overleg met u bepalen we datum, locatie en tijdstip, lengte en inhoud van de training. Neem voor meer informatie contact op met: Joyce van Helfteren, ONDERSTEUND DOOR ONLINE LEEROMGEVING Tijdens de cursus maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de cursus ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken. (69322) 6-daagse cursus Excursie Virtual Reality Lab 11 december 2015 Universiteit Twente Campus Excursie Centraal Station Utrecht 18 november 2015 Voor route beschrijving zie: Uw investering De investering voor deze 6-daagse cursus bedraagt 3.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en een toegang tot de online leeromgeving. Uw gegevens Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U bent daartoe opgenomen in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Uw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden voor marketingdoeleinden. Kloppen uw gegevens niet of wilt u niet dat anderen deze gebruiken? Neem dan contact op met onze klantenservice, tel of via Nederlands Instituut voor de Bouw Het Nederlands Instituut voor de Bouw (NIB) is hét kennisinstituut voor de bouwsector van nu, dat met hoogwaardige opleidingen en congressen inspeelt op de nieuwste ontwikkelingen in de bouw. Samen met het Institute for International Research (IIR), Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO), Euroforum en Secretary Management Institute (SMI), maakt het NIB deel uit van Informa. Een wereldwijd congres- en uitgeefconcern genoteerd aan de beurs in Londen. Meer informatie op:

PROJECTMANAGEMENT IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN

PROJECTMANAGEMENT IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN 4-DAAGSE CURSUS + (OPTIONEEL) INDIVIDUEEL COACHING TRAJECT 19 mei, 2, 9 en 16 juni 2015 Van Aetsveld Amersfoort Ontwikkel een plan van aanpak voor uw veiligheidsproject PROJECTMANAGEMENT IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN

Nadere informatie

Bedrijfscontact functionaris

Bedrijfscontact functionaris 4-DAAGSE OPLEIDING 3, 10, 17 en 24 november 2015 Regardz La Vie Utrecht INSPIRATIEDAG 11 november 2015 Made in May Amsterdam EXCURSIE 19 november 2015 Utrecht Science Park Inclusief excursie Utrecht Science

Nadere informatie

Crisisbeheersing & Rampenbestrijding

Crisisbeheersing & Rampenbestrijding CONGRES 16 mei 2017 Evenementenhal Gorinchem S 17 en 18 mei 2017 BEURS 16, 17 en 18 mei 2017 Crisisbeheersing & Rampenbestrijding Anticipeer adequaat op gevaarlijke situaties en fatale incidenten in uw

Nadere informatie

Openbare Orde en Veiligheid

Openbare Orde en Veiligheid 7-DAAGSE OPLEIDING 5, 12, 19, 26 november, 3, 10 en 17 december 2015 La Vie Utrecht Beleidsmedewerker Vorige edities gemiddeld beoordeeld met een 8! Openbare Orde en Veiligheid De complete opleiding tot

Nadere informatie

Veiligheid bij Evenementen

Veiligheid bij Evenementen Congres Congres 7 december 2016 Waarborg de veiligheid en zorg dat u voorbereid bent op een mogelijke terroristische aanslag op uw evenement! Veiligheid bij Evenementen Voorkom gevaarlijke situaties en

Nadere informatie

VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR IN DE ZORG

VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR IN DE ZORG 6-DAAGSE OPLEIDING 28 april, 2, 9, 16, 23 en 30 juni 2016 > Regardz La Vie Utrecht EXCURSIE 1 juli 2016 > Jeroen Bosch Ziekenhuis Voorkom gevaarlijke situaties in uw zorginstelling VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR

Nadere informatie

Openbare Orde en Veiligheid

Openbare Orde en Veiligheid 7-DAAGSE OPLEIDING 6, 13, 20, 27 november, 4, 11 en 18 december 2014 La Vie Utrecht Vorige editie gemiddeld beoordeeld met een 8! Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid De complete opleiding tot

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Economische Zaken

Beleidsmedewerker Economische Zaken 5-DAAGSE OPLEIDING 5, 12, 19, 26 maart en 2 april 2015 La Vie Utrecht Wegens groot succes herhaald! Beleidsmedewerker Creëer een gunstig ondernemingsklimaat in uw gemeente! editie n 2e 1 2 3 4 5 Actualiteiten

Nadere informatie

Beleidsmedewerker 3e Economische Zaken

Beleidsmedewerker 3e Economische Zaken 5-DAAGSE OPLEIDING 10, 17, 24, 31 maart en 7 april 2016 La Vie Utrecht Wegens groot succes herhaald! Beleidsmedewerker 3e Creëer een gunstig ondernemingsklimaat in uw gemeente! editie 1 2 3 4 5 Actualiteiten

Nadere informatie

Openbare Orde en Veiligheid

Openbare Orde en Veiligheid 6 - DA AGSE CUR SUS 5, 12, 19, 26 maart, 2 en 9 april 2015 La Vie Utrecht Praktijkgerichte behandeling van 13 wetten in 6 dagen Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid editie Geeft u een compleet

Nadere informatie

Energie. Programma. management. Markt, wet en beleid. Doorgrond de complexe energiemarkt

Energie. Programma. management. Markt, wet en beleid. Doorgrond de complexe energiemarkt 5-daagse opleiding 8, 15, 22, 29 september en 6 oktober 2015 > BCN Utrecht Energie Doorgrond de complexe energiemarkt en vertaal deze kennis naar uw eigen toekomstbestendige energiestrategie Uniek: Dé

Nadere informatie

Werken met. wet- en regelgeving. in Economische Zaken. Vergroot de economische groei in uw gemeente met (nieuwe) wet- en regelgeving

Werken met. wet- en regelgeving. in Economische Zaken. Vergroot de economische groei in uw gemeente met (nieuwe) wet- en regelgeving 5-daagse cursus 11 oktober, 1, 8, 15 en 22 november 2016 BCN Utrecht (Daltonlaan) Praktijkgerichte behandeling van 17 wetten in 5 dagen Werken met in Economische Zaken Vergroot de economische groei in

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Openbare Orde en Veiligheid

Openbare Orde en Veiligheid 6 - DA AGSE CUR SUS 1, 8, 15 april, 6, 13 en 20 mei 2014 Hotel Mercure Amersfoort Centre Praktijkgerichte behandeling van 12 wetten in 6 dagen Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid Geeft u

Nadere informatie

INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan)

INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Is uw organisatie al klaar voor de nieuwe vereisten? Resultaat na deze opleiding, u kunt: Tijdig risico's

Nadere informatie

www.sbo.nl/veiligheidsketen

www.sbo.nl/veiligheidsketen 5-DAAGSE CURSUS + EXCURSIE 8, 15, 22 mei, 19, 26 en 27 juni 2014 NBC Nieuwegein Inclusief unieke excursie: Real Time Intelligence Center Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen Voor professionals

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid

Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid 5 - d a a g s e o p l e i d i n g 5, 12, 19, 26 april en 10 mei 2012 Regard La Vie Utrecht Met unieke praktijkcases als de vuurwerkramp in Enschede en de brand in Moerdijk Beleidsmedewerker Openbare Orde

Nadere informatie

Overlast. coördinator Leidt u op tot overlastregisseur in uw wijk

Overlast. coördinator Leidt u op tot overlastregisseur in uw wijk 4-daagse opleiding 9, 16, 23 en 30 april 2015 La Vie Utrecht Overlast coördinator Leidt u op tot overlastregisseur in uw wijk Voorkom ernstige overlast in uw buurt of wijk! Tijdens deze opleiding leert

Nadere informatie

Programma Management

Programma Management 5-DAAGSE CURSUS 17 september, 1 en 13 oktober, 5 en 19 november 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Gratis boek tisch Creëren Uw docent ir. Jo Bos is zelfstandig adviseur en trainer. Hij adviseert al meer dan

Nadere informatie

Beleidsadviseur Economische Zaken

Beleidsadviseur Economische Zaken 5-DAAGSE OPLEIDING 19 januari, 2 en 16 februari, 9 en 23 maart 2017 La Vie Utrecht EXCURSIE 2 februari 2017 Science Park Utrecht Speciaal ontwikkeld voor: Beleidsadviseurs, -medewerkers en accountmanagers

Nadere informatie

Word Certified Profiler Terrorism (CPT ) binnen de discipline Openbare orde en Veiligheid

Word Certified Profiler Terrorism (CPT ) binnen de discipline Openbare orde en Veiligheid Word Certified Profiler Terrorism (CPT ) binnen de discipline Openbare orde en Veiligheid Ontwikkeld om toekomstige aanslagen te voorkomen! Ten aanzien van het professioneel proactief onderkennen van terrorisme

Nadere informatie

Kernbeleid Veiligheid

Kernbeleid Veiligheid 2-daagse cursus 27 september en 11 oktober 2012 Hoofdkantoor BMC Amersfoort Verplicht integraal veiligheidsplan voor uw gemeente door de nieuwe wet Gemeentelijke Regierol VNG-handreiking voor integraal

Nadere informatie

ADM beleid Voorkom gevaarlijke situaties, productieverlies en onnodig ziekteverzuim op de werkvloer veroorzaakt door middelengebruik

ADM beleid Voorkom gevaarlijke situaties, productieverlies en onnodig ziekteverzuim op de werkvloer veroorzaakt door middelengebruik 5-DAAGSE CURSUS 3, 10 oktober, 7, 14 en 21 november 2017 Trafieq Business B.V. INCLUSIEF INDIVIDUEEL COACHINGS- TRAJECT Voorkom gevaarlijke situaties, productieverlies en onnodig ziekteverzuim op de werkvloer

Nadere informatie

Projectmatig werken voor de secretaresse

Projectmatig werken voor de secretaresse Nationale Secretaresse Dag 2009 www.secretary.nl/officemanagement Schriftelijke cursus in vijf lessen met twee bijeenkomsten Startdatum 9 april 2009 Projectmatig werken voor de secretaresse Postzegel niet

Nadere informatie

Kenniscentrum Risicomanagement

Kenniscentrum Risicomanagement Deskundigheid op het gebied van veiligheid High Tech Human Touch Samenwerking Het is de ambitie van het om opdrachtgevers, zoals bedrijven, overheden, nationale en internationale organisaties, te ondersteunen

Nadere informatie

Regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling

Regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling 5-DAAGSE OPLEIDING 17, 24 november, 1, 8 en 15 december 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) EXCURSIE 16 december 2015 Fier Fryslân INCLUSIEF EXCURSIE FIER FRYSLÂN Regisseur huiselijk geweld en Voorkom huiselijk

Nadere informatie

12, 21 april, 10 en 26 mei 2016 BCN Utrecht CS Wegens succes start 6 e editie. Bedrijfsvoering

12, 21 april, 10 en 26 mei 2016 BCN Utrecht CS Wegens succes start 6 e editie. Bedrijfsvoering 4-DAAGSE OPLEIDING 12, 21 april, 10 en 26 mei 2016 BCN Utrecht CS Wegens succes start 6 e editie Bedrijfsvoering in het sociaal domein Financieel / Sturing en Beheersing / Transformatie / Informatiemanagement

Nadere informatie

5-daagse cursus. Crowd. management. Tijdens deze cursus leert u: Fokko Oldenhuis hoogleraar recht, Rijksuniversiteit Groningen

5-daagse cursus. Crowd. management. Tijdens deze cursus leert u: Fokko Oldenhuis hoogleraar recht, Rijksuniversiteit Groningen 5-daagse cursus 17, 24, 31 januari, 7 en 14 februari 2016 BCN Utrecht (Daltonlaan) Voor security managers, safety managers, facility managers en organisatoren Waarborg de veiligheid in uw gebouw of op

Nadere informatie

PROGRAMMA PROGRAMMAA MANAGEMENT

PROGRAMMA PROGRAMMAA MANAGEMENT 5-DAAGSE CURSUS 19 september, 10, 31 oktober, 21 november en 12 december 2017 BCN Utrecht CS A Beoordeeld met een 9,6! Uw docent ir. Jo Bos is zelfstandig adviseur en trainer. Hij adviseert al meer dan

Nadere informatie

Aandacht en initiatieven voor crisisbeheersing

Aandacht en initiatieven voor crisisbeheersing Aandacht en initiatieven voor crisisbeheersing De meeste gebieden in Rijnmond-Drechtsteden liggen zo laag dat ze bij een overstroming zeer snel en diep onder water komen te staan. Overstromingen voorkomen

Nadere informatie

6, 15 oktober, 3 en 19 november 2015 BCN Utrecht CS Wegens succes start 5 e editie. Bedrijfsvoering

6, 15 oktober, 3 en 19 november 2015 BCN Utrecht CS Wegens succes start 5 e editie. Bedrijfsvoering 4-DAAGSE OPLEIDING 6, 15 oktober, 3 en 19 november 2015 BCN Utrecht CS Wegens succes start 5 e editie Bedrijfsvoering in het sociaal domein Financieel / Sturing en Beheersing / Herstructurering / Informatiemanagement

Nadere informatie

24 DEADLINE AANMELDING

24 DEADLINE AANMELDING Niveau : Individuele opleidingen. Dit zijn rolgerichte opleidingen gericht op de ontwikkeling van competenties en verdiepingsmodules. Niveau : Teamtrainingen. Dit zijn trainingen voor een heel team gericht

Nadere informatie

5-daagse cursus Crowd

5-daagse cursus Crowd 5-daagse cursus 16, 23, 30 januari, 6 en 13 februari 2018 BCN Utrecht (Daltonlaan) Voor security managers, safety managers, facility managers en organisatoren Waarborg de veiligheid in uw gebouw of op

Nadere informatie

Themadag. Crisismanagement en de Compliance Officer

Themadag. Crisismanagement en de Compliance Officer Themadag Crisismanagement en de Compliance Officer Leading in compliance Themadag Crisismanagement en de Compliance Officer Het begin van de 21 e eeuw wordt gekenmerkt door verschillende crises. Denk hierbij

Nadere informatie

Incidentbestrijdingsplan Grootschalige Uitval Nutsvoorzieningen

Incidentbestrijdingsplan Grootschalige Uitval Nutsvoorzieningen Incidentbestrijdingsplan Grootschalige Uitval Nutsvoorzieningen themaweek oktober 2016 Nationale risicobeoordeling (Energievoorzieningszekerheid, o.a. Blackout, moedwillige verstoring) Regionaal Risicoprofiel

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 21 - Telecommunicatie 21 Telecommunicatie Voor media/omroepen, zie bestuurlijke netwerkkaart media Versie april 2012 crisistypen (dreigende) uitval van

Nadere informatie

Bovenschoolse & Meerscholendirecteur

Bovenschoolse & Meerscholendirecteur 5-DAAGSE OPLEIDING 9 & 30 oktober, 13 & 27 november en 11 december 2014 La Vie Utrecht Met aansluiting op post-hbo opleiding Dé complete opleiding die u in 5 dagen ontwikkelt tot professional in uw uitdagende

Nadere informatie

Effectief organiseren en regisseren van nazorg aan ex-gedetineerden. Tijdens deze opleiding leert u:

Effectief organiseren en regisseren van nazorg aan ex-gedetineerden. Tijdens deze opleiding leert u: 5-DAAGSE OPLEIDING + EXCURSIE 25 september, 2, 9 oktober, 6 en 13 november 2014 Regardz La Vie Utrecht Excursie: 14 november 2014 > Pompekliniek Nijmegen Wegens groot succes herhaald! 2 e editie Coördinator

Nadere informatie

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Nationale crisisbeheersing en CIMIC Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing Interne en externe veiligheid raken verweven

Nadere informatie

Nationale evenementen congres. 26 november 2012

Nationale evenementen congres. 26 november 2012 Nationale evenementen congres 26 november 2012 Inhoud Inleiding Actuele dreiging Prioriteiten De NCTV *Vitaal *ATb *NSCS Inleiding Actuele dreiging Nederlandse jihadisten en internationale terroristische

Nadere informatie

Risico s kennen, weerbaarheid. vergroten

Risico s kennen, weerbaarheid. vergroten Risico s kennen, weerbaarheid vergroten Maaike van Tuyll Plv programmamanager Dreigingen en Capaciteiten, NCTV Maaike.Tuyll@dgv.minvenj.nl DNB Business Continuity Seminar 2011 Amsterdam - 9 november Strategie

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Vrijdagen 31 oktober, 7 & 14 November 2014 Utrecht (Hotel NH Utrecht) Doelgroepen leergang:

Nadere informatie

Drinkwater met natte voeten. Continuïteit van de Drinkwatervoorziening bij Rampen en grote Incidenten

Drinkwater met natte voeten. Continuïteit van de Drinkwatervoorziening bij Rampen en grote Incidenten Drinkwater met natte voeten. Continuïteit van de Drinkwatervoorziening bij Rampen en grote Incidenten Movaris Utrecht, 4 november 2013 Eric Adamse Vitens Water Security, Risk & Crisis Management Vitens

Nadere informatie

Veiligheidscoördinator in het onderwijs

Veiligheidscoördinator in het onderwijs 7-DAAGSE OPLEIDING 17, 24, 31 maart, 7, 14, 21 en 28 april 2016 BCN Utrecht (Daltonlaan) EXCURSIE 29 april 2016 Avans Hogeschool s-hertogenbosch Voldoe aan de Wet sociale veiligheid op scholen en voorkom

Nadere informatie

LEARNING LAB. Training: Leren innoveren als een start-up. donderdag 29 september van uur

LEARNING LAB. Training: Leren innoveren als een start-up. donderdag 29 september van uur LEARNING LAB Training: Leren innoveren als een start-up donderdag 29 september van 13.00 17.00 uur Training: Leren innoveren als een start up Je leert in een middag bruikbare handvatten van de Lean Startup

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Programma Management

Programma Management 5-DAAGSE CURSUS 17 april, 15, 22 mei, 5 en 19 juni 2014 NBC Nieuwegein Gratis boek tisch Creëren (2013) Uw docent ir. Jo Bos is zelfstandig adviseur en trainer. Hij adviseert al meer dan 25 jaar over professionalisering

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Veiligheid

Rekenkameronderzoek Veiligheid Rekenkameronderzoek Veiligheid ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL DORDRECHT Inhoud In hoeverre zijn de bewoners op de hoogte van de voorlichting van de gemeente Dordrecht? Wat weten ze van de veiligheidsrisico

Nadere informatie

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS Paul Geurts Bestuursadviseur openbare orde en veiligheid gemeente Tilburg Niko van den Hout Coördinator BHV & crisismanagement Onderwijsgroep Tilburg Fysieke calamiteiten

Nadere informatie

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft Lerende gebouwen meer comfort & minder energie 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft 2 e Expert meeting Thermisch Actieve Gebouwen, woensdag 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool

Nadere informatie

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen sychosociale specten Psychosociale aspecten van crises en rampen an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Preparatie, crisismanagement, opvang en nazorg Fotografie: Hollandse Hoogte Psychosociale

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Veiligheidscoördinator in het onderwijs

Veiligheidscoördinator in het onderwijs 7-DAAGSE OPLEIDING 9, 16, 23, 30 maart, 6, 13 en 20 april 2017 BCN Utrecht (Daltonlaan) EXCURSIE 21 april 2017 Avans Hogeschool s-hertogenbosch Voldoe aan de Wet sociale veiligheid op scholen en voorkom

Nadere informatie

OPLEIDING BELEIDSADVISEUR VOLKSHUISVESTING

OPLEIDING BELEIDSADVISEUR VOLKSHUISVESTING 7-DAAGSE OPLEIDING INCLUSIEF 2 EXCURSIES 28 SEPTEMBER, 5, 12 OKTOBER, 2, 9, 16 EN 17 NOVEMBER 2017 4 e EDITIE OPLEIDING BELEIDSADVISEUR VOLKSHUISVESTING De complete opleiding tot regisseur op woonbeleid

Nadere informatie

Brochure ISO 27002 Foundation

Brochure ISO 27002 Foundation Brochure ISO 27002 Foundation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

Commissie Bestuur & Organisatie. Ontwikkelingen Calamiteitenzorg. 6 november 2007 Margreeth Bosker

Commissie Bestuur & Organisatie. Ontwikkelingen Calamiteitenzorg. 6 november 2007 Margreeth Bosker Commissie Bestuur & Organisatie Ontwikkelingen Calamiteitenzorg 6 november 2007 Margreeth Bosker Inhoud Terrorisme-dreiging Bescherming Vitale Infrastructuur (2001 en 2005) Strategie Nationale Veiligheid

Nadere informatie

PRAKTISCHE STRALINGS- DESKUNDIGHEID 4A. Voor Laboranten /MBB ers

PRAKTISCHE STRALINGS- DESKUNDIGHEID 4A. Voor Laboranten /MBB ers PRAKTISCHE STRALINGS- DESKUNDIGHEID 4A Voor Laboranten /MBB ers 5, 12, 19 en 26 maart 2015 2 en 9 april 2015 Toelichting In samenwerking met de Arbo- en Milieudienst van het Radboudumc, de afdelingen Radiologie

Nadere informatie

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Inhoud Veiligheidsregio algemeen Rol van de veiligheidsregio

Nadere informatie

Expertmeeting uitval telecommunicatie / ICT

Expertmeeting uitval telecommunicatie / ICT Expertmeeting uitval telecommunicatie / ICT Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een organisatie waarin brandweer, GHOR en RAV (Regionale Ambulancevoorziening) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen,

Nadere informatie

Data Protection Officer

Data Protection Officer 4-daagse verkorte opleiding 7, 14, 21 en 28 november 2017 Meeting Plaza Utrecht Data Protection Officer Aanwijzing in veel gevallen verplicht vanaf 2018! Inclusief boek en werkboek Grip op de AVG! U gaat

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIE CENTRUM

VEILIGHEIDSINFORMATIE CENTRUM VEILIGHEIDSINFORMATIE CENTRUM Contactdag Inspectie Veiligheid en Justitie RBCB en Brandweer Erik van Borkulo, Coördinator Netcentrisch Werken Guus Welter, Adviseur Informatisering Agenda Veiligheidsinformatie

Nadere informatie

Programma Management

Programma Management 5-daagse cursus 17 september, 1, 29 oktober, 12 en 26 november 2013 Meeting Plaza Maarssen Gratis boek tisch Creëren (2012) Uw docent ir. Jo Bos is zelfstandig adviseur n trainer. Hij adviseert al meer

Nadere informatie

OPLEIDING BELEIDSMEDEWERKER VOLKSHUISVESTING

OPLEIDING BELEIDSMEDEWERKER VOLKSHUISVESTING 6-DAAGSE OPLEIDING + EXCURSIE 29 SEPTEMBER, 6, 13 OKTOBER, 3, 10, 17 EN 18 NOVEMBER 2016 3 e EDITIE OPLEIDING BELEIDSMEDEWERKER VOLKSHUISVESTING De complete opleiding tot regisseur op woonbeleid MODULE

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

Business Controllers

Business Controllers 5-daagse opleiding 8 en 15 oktober, 5, 10 en 19 november 2015 NBC Nieuwegein Verkorte Business Controllers opleiding Naast de financial skills ook ruim aandacht voor strategisch management! Voor de profit

Nadere informatie

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils Visie op Valorisatie van onderzoeken naar ondernemen InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011 Maarten van Gils Agenda Persoonlijke introductie Het onderzoeken bij MICORD De overgang in

Nadere informatie

VERSLAG Workshop Samen Werken aan Vitaal BZK Veiligheidscongres 13 november 2008

VERSLAG Workshop Samen Werken aan Vitaal BZK Veiligheidscongres 13 november 2008 VERSLAG Workshop Samen Werken aan Vitaal BZK Veiligheidscongres 13 november 2008 Op donderdag 13 november 2008 vond het BZK Veiligheidscongres plaats met het thema Veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Continu veiliger De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en

Nadere informatie

IJsselland. TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden

IJsselland. TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden IJsselland TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden Captain crisis campagne In december 2013 is het project Captain Crisis gelanceerd. Het GHOR-bureau hielp de zorginstellingen om:

Nadere informatie

Risico- & crisiscommunicatie in de Wet Veiligheidsregio s. Niek Mestrum Manon Ostendorf

Risico- & crisiscommunicatie in de Wet Veiligheidsregio s. Niek Mestrum Manon Ostendorf Risico- & crisiscommunicatie in de Wet Veiligheidsregio s Niek Mestrum Manon Ostendorf Doel van deze presentatie Deel 1 (Niek): Wat staat er nu exact in de Wet veiligheidsregio s Waarom staat dit er zo

Nadere informatie

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s De 8 meest gestelde vragen Infopunt Veiligheid Al langer wordt algemeen erkend dat de bestrijding van rampen en crisis niet binnen de eigen

Nadere informatie

Brochure ISO 27002 Advanced

Brochure ISO 27002 Advanced Brochure ISO 27002 Advanced Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

NFI Academy. Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut

NFI Academy. Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut NFI Academy Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut NFI Academy Kennis voor een succesvolle forensische keten Forensisch onderzoek wordt steeds belangrijker voor de opsporing en

Nadere informatie

Nieuwe politieorganisatie in een veranderende omgeving. Masterclass gemeentelijke regierol op veiligheid 19 juni 2013

Nieuwe politieorganisatie in een veranderende omgeving. Masterclass gemeentelijke regierol op veiligheid 19 juni 2013 congres + Masterclass 18 juni 2013 - Hotel Mercure Amersfoort Centre 19 juni 2013 - BMC Amersfoort Volg ons op LinkedIn: De Nationale Politie Wegens groot succes herhaald! Vorige editie gemiddeld beoordeeld

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID VAN GEBOUWEN

BRANDVEILIGHEID VAN GEBOUWEN 4-DAAGSE CURSUS 16, 18, 23 en 25 september 2014 Golden Tulip Arnhem/Velp 27 e editie, vorige edities gemiddeld beoordeeld met een 8! BRANDVEILIGHEID VAN GEBOUWEN Vanaf 2014 is de kans veel groter dat u

Nadere informatie

Wat kan ik zelf doen? De rol van communicatie voor, tijdens en na inzet van de protocollen

Wat kan ik zelf doen? De rol van communicatie voor, tijdens en na inzet van de protocollen Wat kan ik zelf doen? De rol van communicatie voor, tijdens en na inzet van de protocollen Kenniscongressen protocol leren 6 maart 2007 Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie (ERC) Maike Delfgaauw

Nadere informatie

28 en 29 juni 2015. Ontwikkel de optimale. Omnichannel. Strategie

28 en 29 juni 2015. Ontwikkel de optimale. Omnichannel. Strategie 31 maart, 21 april, 19 mei, 2 en 16 juni 2015 5 -daagse praktijkopleiding Landgoed Leusderend, Leusderend 28 en 29 juni 2015 The Phygital Retail Safari Londen + + 16 april 2015 Amsterdam & Retail gratis

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Beslispunten: 1. In te stemmen met het (concept) Regionaal Risicoprofiel 2010 van de Veiligheidsregio

Beslispunten: 1. In te stemmen met het (concept) Regionaal Risicoprofiel 2010 van de Veiligheidsregio Raadsvoorstel Nr. 2010-048 (gewijzigd) Houten, 26 oktober 2010 Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht Beslispunten: 1. In te stemmen met het (concept) Regionaal Risicoprofiel

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Masterclass Controlling FAMO

Masterclass Controlling FAMO Masterclass Controlling FAMO Een programma voor Controlling bij de lokale overheid Het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit heeft in samenwerking met de FAMO een praktijkprogramma voor Controlling

Nadere informatie

UITNODIGING G23 Netwerkdag 13 februari 2012

UITNODIGING G23 Netwerkdag 13 februari 2012 UITNODIGING G23 Netwerkdag 13 februari 2012 Op: donderdag 12 april 2012 in Utrecht Graag nodigen wij u uit voor de eerste Stadsingenieurs G23 Netwerkdag in Utrecht. Deze dag staat vooral in het teken om

Nadere informatie

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur,

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur, Overeenkomst tussen Veiligheidsregio IJsselland en de Saxenburgh Groep, Röpcke-Zweers Ziekenhuis, over de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis,

Nadere informatie

Opleiding Docent Weerbaarheid

Opleiding Docent Weerbaarheid Over MOVISIE MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale

Nadere informatie

www.sbo.nl/socialewijkteams

www.sbo.nl/socialewijkteams 5-DAAGSE OPLEIDING 12, 19, 26 JUNI EN 18, 25 SEPTEMBER 2014 NBC NIEUWEGEIN Met bijdragen: Ministerie van BZK én 6 gemeenten Geef vorm aan de sociale wijkteams in uw gemeente of regio! Krijg antwoord op

Nadere informatie

Multi-Layer Safety in Dordrecht. Ellen Kelder City of Dordrecht

Multi-Layer Safety in Dordrecht. Ellen Kelder City of Dordrecht Multi-Layer Safety in Dordrecht Ellen Kelder City of Dordrecht Dordrecht: Water and History. Interreg IVb project: MARE. The primary defence ring (22) Deltacity Dordrecht Dordrecht About 120.000 residents

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Brochure Cursus HR en ondernemingsraad Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en ondernemingsraad 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

Continuïteit in verkiezingstijd

Continuïteit in verkiezingstijd Uitnodiging studiedag voor burgemeesters, gemeentesecretarissen en griffiers Continuïteit in verkiezingstijd Donderdag 17 september 2009 Kasteel Nyenrode te Breukelen Na de raadsverkiezingen verandert

Nadere informatie

Communicatie: functies & uitdagingen. Expertmeeting Veiligheidsberaad 13 februari 2014

Communicatie: functies & uitdagingen. Expertmeeting Veiligheidsberaad 13 februari 2014 Communicatie: functies & uitdagingen Expertmeeting Veiligheidsberaad 13 februari 2014 Vraag: wie is verantwoordelijk voor de crisiscommunicatie? Scenario: oproep demonstratie op internet Er circuleert

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Namens het Kabinet informeer ik u hierbij over de in 2012 ontwikkelde scenario s en de te versterken capaciteiten die daar uit voortvloeien.

Namens het Kabinet informeer ik u hierbij over de in 2012 ontwikkelde scenario s en de te versterken capaciteiten die daar uit voortvloeien. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Aan de voorzitter van de Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 12 Nooddrinkwater en noodwater

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 12 Nooddrinkwater en noodwater Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 12 Nooddrinkwater en noodwater 12 Nooddrinkwater en noodwater Versie 2015 Crisistypen (dreigende) verstoring van de openbare drinkwatervoorziening

Nadere informatie

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Infrastructures & Mobility Delft Research Initiatives Delft Research Initiatives Energie, Gezondheid, Infrastructuren & Mobiliteit, en Leefomgeving

Nadere informatie

NFI Academy. Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut

NFI Academy. Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut NFI Academy Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut NFI Academy Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut Met ruim 500 professionals en expertise in meer

Nadere informatie

Voorjaar 2018 TRAININGEN INDUSTRIE & VEILIGHEID LEER EN GROEI MET NEN

Voorjaar 2018 TRAININGEN INDUSTRIE & VEILIGHEID LEER EN GROEI MET NEN Voorjaar 2018 TRAININGEN INDUSTRIE & VEILIGHEID LEER EN GROEI MET NEN 1 Trainingen Industrie & Veiligheid voorjaar 2018 DE TRAININGEN GEVEN HANDVATTEN OM DE COMPLEXE REGELS, VOORSCHRIFTEN EN NORMEN TOE

Nadere informatie

Wmo. sociaal domein. Alle onmisbare kennis om de decentralisatie AWBZ-Wmo in uw regio optimaal vorm te geven

Wmo. sociaal domein. Alle onmisbare kennis om de decentralisatie AWBZ-Wmo in uw regio optimaal vorm te geven 5-DAAGSE VERDIEPINGSOPLEIDING 4 & 18 december 2014 en 6, 15 & 22 januari 2015 Regardz La Vie Utrecht Wmo als onderdeel van het sociaal domein Krijg inzicht in de decentralisatie AWBZ- Wmo én de verbanden

Nadere informatie

Manager in de. langdurige zorg. 5-daagse opleiding. Effectief inspelen op cruciale veranderingen in de langdurige zorg

Manager in de. langdurige zorg. 5-daagse opleiding. Effectief inspelen op cruciale veranderingen in de langdurige zorg 5-daagse opleiding 7, 14, 21, 28 november en 3 december 2013 Meeting Plaza Utrecht 5-daagse opleiding Cruciale veranderingen op komst, bereid u voor op de toekomst! Manager in de langdurige zorg Effectief

Nadere informatie

Deze perskit bevat informatie over Ecofys, de geschiedenis van het bedrijf, de kenmerken, enkele feiten en cijfers en de belangrijkste activiteiten.

Deze perskit bevat informatie over Ecofys, de geschiedenis van het bedrijf, de kenmerken, enkele feiten en cijfers en de belangrijkste activiteiten. Ecofys Perskit Ecofys Experts in Energy Inleiding Ecofys is al meer dan 25 jaar een toonaangevend internationaal consultancybedrijf in energie en klimaatbeleid. De visie van Ecofys is "sustainable energy

Nadere informatie