PROCEDURE OVR_P10 HET GEBRUIK VAN AFWIJKENDE EN BIJZONDERE (AANVULLENDE) RICHTLIJNEN IN DE OVR-PROCEDURE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROCEDURE OVR_P10 HET GEBRUIK VAN AFWIJKENDE EN BIJZONDERE (AANVULLENDE) RICHTLIJNEN IN DE OVR-PROCEDURE"

Transcriptie

1 Overzicht wijzigingen versie Beschrijving wijziging Datum 1.0 Eerste versie 05/05/ Versie 01 was beperkt tot richtlijn faalfrequentiereductie nu breder toepassingsgebied 01/03/2011 PROCEDURE OVR_P10 HET GEBRUIK VAN AFWIJKENDE EN BIJZONDERE (AANVULLENDE) RICHTLIJNEN IN DE OVR-PROCEDURE INHOUD 1. DOEL TIJDSLIJN TOEPASSINGSGEBIED AANVERWANTE WETGEVING / DOCUMENTEN VERANTWOORDELIJKHEDEN WERKWIJZE Aanvragen van een afwijking op een algemene richtlijn Inhoud van de nota Bespreking van de nota m.b.t. de gevraagde afwijking Inhoud van het OVR ingeval van het gebruik van een afwijking aan een richtlijn Beoordelen van het OVR ingeval van het gebruik van een afwijking van een richtlijn Opleggen van een bijzondere (aanvullende) richtlijn Vervolgtraject...5-1/5 - revisie 02

2 1. DOEL Het Richtlijnenboek voor Veiligheidsrapportages bundelt alle richtlijnen waaraan de veiligheidsrapportage dient te voldoen. In uitzonderlijke gevallen kan de dienst VR toelaten om af te wijken van de in het Richtlijnenboek opgenomen (algemene) richtlijnen. Deze procedure beschrijft de wijze waarop een afwijking dient te worden aangevraagd. De dienst VR kan ook zelf bijzondere (aanvullende) richtlijnen opleggen. De wijze waarop dit gebeurt wordt eveneens in deze procedure toegelicht. 2. TIJDSLIJN Voor een vlot verloop van de OVR-procedure is het aan te raden, voor zover mogelijk, de aanvraag voor het gebruik van een afwijking ten opzichte van een algemene richtlijn (vb. het gebruik van andere dan de in het HBFF 2009 voorgestelde faalfrequenties) reeds in de (ontwerp)aanmelding of tijdens de voorbereidende vergadering aan te stippen, zodat de eerste afspraken hieromtrent (argumentatie, aanpak, ) reeds ten tijde van de voorbereidende vergadering kunnen worden gemaakt. Ook de dienst VR zal ernaar streven om het gebruik van bijzondere (aanvullende) richtlijnen reeds, voor zover mogelijk, ten tijde van de voorbereidende vergadering aan te stippen. Ingeval het gebruik van afwijkende of bijzondere (aanvullende) richtlijnen pas later in de procedure aan bod komt dient dit in nauw overleg (initiatiefnemer / deskundige / dienst VR) te gebeuren, tijdens het opstellen van het OVR. 3. TOEPASSINGSGEBIED Deze procedure is van toepassing op alle OVR procedures. Deze procedure is van toepassing op alle richtlijnen die zijn gebundeld in het richtlijnenboek. Opmerking over de geldigheid: Het verkrijgen van een afwijking van een richtlijn is specifiek dossier- én procedure gebonden en dus slechts beperkt geldig. Ook het opleggen van een bijzondere (aanvullende) richtlijn is specifiek dossier- én procedure gebonden en dus slechts beperkt geldig. Ingeval men éénzelfde afwijking later opnieuw wil toepassen zal een nieuwe aanvraag conform deze procedure moeten worden ingediend. - 2/5 - revisie 02

3 4. AANVERWANTE WETGEVING / DOCUMENTEN - DABM, art , 2 ; art ; art Richtlijnenboek voor Veiligheidsrapportages 5. VERANTWOORDELIJKHEDEN Aanvraag en argumentatie van een afwijking op een Opleggen en argumentatie van een bijzondere (aanvullende) richtlijn Bespreking van de aanvraag tot een afwijking op een Beslissing over de aanvraag tot een afwijking op een Dienst VR Initiatiefnemer Deskundige Andere () 6. WERKWIJZE 6.1. AANVRAGEN VAN EEN AFWIJKING OP EEN ALGEMENE RICHTLIJN Het is aan te bevelen / aan te raden dat de initiatiefnemer/deskundige zijn aanvraag tot het afwijken van een richtlijn (vb. het gebruik van een afwijkende faalfrequentie) reeds in de ontwerpversie van de aanmelding neerschrijft, zodoende worden de verschillende partijen hierover reeds tijdens de voorbereidende vergadering geïnformeerd. De aanvraag zelf dient normaliter ten laatste 1 - te gebeuren bij het indienen van de eerste werkversie van het OVR, via een gemotiveerde nota. Deze nota zal aan de dienst VR worden bezorgd (dit kan per ) en zal worden besproken, ofwel tijdens een daartoe georganiseerd overleg, ofwel tijdens de evaluatievergadering. Indien de initiatiefnemer liever reeds in een vroeger stadium de motivatie tot afwijking in detail wenst te argumenteren, kan dit ook vóór het indienen van de eerste werkversie van het OVR. De initiatiefnemer 1 Ingeval slechts in een later stadium wordt beslist om toch een afwijking aan te vragen, gebeurt dit in nauw overleg met de dienst VR, bv. tijdens de evaluatievergadering van de eerste versie, en eveneens aan de hand van dergelijke nota. - 3/5 - revisie 02

4 kan hiervoor contact opnemen met de betrokken dossierbehandelaar van de dienst VR en de nota bezorgen. Indien dit wenselijk is zal hierover een overlegvergadering worden georganiseerd Inhoud van de nota Het is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer en de erkende VR-deskundige om een degelijke argumentatie op te bouwen om een afwijking van een algemeen geldende richtlijn te motiveren Bespreking van de nota m.b.t. de gevraagde afwijking Zoals reeds hierboven vermeld zal de nota worden besproken hetzij in een daartoe specifiek georganiseerd overleg, hetzij tijdens de evaluatievergadering na de eerste werkversie van het OVR. De dienst VR zal zijn beslissing over het gebruik van de gevraagde afwijking formeel bevestigen aan de initiatiefnemer Inhoud van het OVR ingeval van het gebruik van een afwijking aan een richtlijn Voor de opmaak en de inhoud van het OVR wordt verwezen naar procedure OVR_P03 en het [Standaard OVR].In geval wordt afgeweken van de algemeen geldende richtlijnen dient de argumentatie (zie ) uiteraard in het OVR te worden opgenomen. De dienst VR kan 2 vragen om, naast een grondige argumentatie in het OVR, ook het gewone risicobeeld (met toepassing van de algemeen geldende richtlijn) weer te geven, en dit voor zowel wat betreft het plaatsgebonden risico als het groepsrisico. Op die manier wordt duidelijk wat de invloed is op de risico s door het afwijken van de richtlijn Beoordelen van het OVR ingeval van het gebruik van een afwijking aan een richtlijn Bij de beoordeling van het OVR (zie ook procedure OVR_P04) zal de dienst VR in het beoordelingsverslag (zie OVR_I04_01) 1. melding maken van de afwijking op de algemeen geldende richtlijn en een verwijzing toevoegen naar de bijzonderheid van de situatie 2. melding maken van (de aard van) de invloed van de toepassing van de afwijking. 2 In het geval van het gebruik van een afwijkende faalfrequentie, zal dit steeds gevraagd worden. - 4/5 - revisie 02

5 6.2. OPLEGGEN VAN EEN BIJZONDERE (AANVULLENDE) RICHTLIJN Ingeval de dienst VR reeds tijdens de voorbereidende vergadering of tijdens de procedure tot het opstellen van het omgevingsveiligheidsrapport van oordeel is dat een bijzondere (aanvullende) richtlijn nodig is, zal hij hierover in een zo vroeg mogelijk stadium communiceren met de initaitiefnemer / erkend deskundige. Deze bijzondere bijzondere (aanvullende) richtlijn wordt dan schriftelijk medegedeeld: ten tijde van de beslissing over de aanpak van het OVR tijdens de aanmeldingsprocedure (zie OVR_P02) tijdens de opmaak van het omgevingsveiligheidsrapport (zie OVR_P03) Bij het nemen van een beslissing over de aanpak van het omgevingsveiligheidsrapport (OVR_P02) en bij de beoordeling van het omgevingsveiligheidsrapport (OVR_P04) zal de dienst VR rekening houden met deze bijzondere (aanvullende) richtlijn VERVOLGTRAJECT In het geval van een herhaaldelijke vraag naar het gebruik van onder bepaalde voorwaarden een afwijking ten opzichte van een algemeen geldende richtlijn, kan de dienst VR overwegen om de geldende richtlijn aan te passen. Hetzelfde kan gebeuren naar aanleiding van het herhaaldelijk opleggen van bijzonder (aanvullende) richtlijnen. - 5/5 - revisie 02

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1128 Oktober 2014 NBA-handreiking 1128 NBA-handreiking 1128 publicatie van persberichten over jaarcijfers Van toepassing op: Accountants die

Nadere informatie

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening AMNE - Dienst Mer Datum: Datum wijziging: (wijzigingen zijn gemarkeerd) 11 maart 2013 / Onderwerp: Algemene handleiding project-m.e.r.-screening Inhoud Leeswijzer... 3 1. Doel van deze handleiding... 4

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-5 Voorwaarden voor het aanvaarden van de opdracht als groepsauditor...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op eenieder die een beroep doet op de dienstverlening van de Stichting Rechtswinkel

Nadere informatie

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Inhoud 1. Aanleiding p. 1 2. Project of plan/programma vindt plaats op Nederlands grondgebied: Nederland

Nadere informatie

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema Gezamenlijke Verklaring op hoofdlijnen: doel en inhoud In 2005 hebben Nederland en Duitsland een Gezamenlijke Verklaring

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Versie 1.0 Datum: 10 februari 2010 Herzien: Onderwerp: Van toepassing op: Status: Relevante wet en regelgeving:

Nadere informatie

IAS 10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

IAS 10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM IAS 10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Art.

Nadere informatie

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders versie 2.0 oktober 2013 1. Wettelijke criteria screening 4 2. Landelijke criteria 5 3. Algemene Voorwaarden 7 4. Voorbereidings- en screeningstraject

Nadere informatie

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 april 2015 DATUM BESLISSING: 30 april 2015 DATUM BEKENDMAKING: 5 mei 2015 Artikel 1: het reglement

Nadere informatie

SOEST. U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! GEMEENTE

SOEST. U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! GEMEENTE SOEST U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! 1 GEMEENTE Van uw klacht of signaal kunnen wij leren! De gemeente Soest wil haar dienstverlening voortdurend verbeteren. Toch kan het gebeuren dat

Nadere informatie

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding Het komt maar al te vaak voor dat binnen een VvE onduidelijkheid ontstaat over het onderhoud en de vervanging van kozijnen. Veel gehoorde vragen zijn: Wie

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens II.03 Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Algemeen 5 2. Patiëntenrechten betreffende het dossier 9 3. Beroepsgeheim 11 4. Het beroepsgeheim in

Nadere informatie

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Handleiding plan-m.e.r. voor ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie 2.2. 11 augustus 2009 Aangepast aan wet- en regelgeving van toepassing op 31 juli 2009 Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en

Nadere informatie

Ken je rechten als patiënt

Ken je rechten als patiënt Ken je rechten als patiënt Welke rechten heb ik als patiënt? Wie beslist over mijn behandeling als ik in coma lig? Wat is een vertrouwenspersoon? Hoe duid ik een vertegenwoordiger aan? Mag ik mijn patiëntendossier

Nadere informatie

Spelregels versie 2 (december 2013)

Spelregels versie 2 (december 2013) Spelregels versie 2 (december 2013) Wonen op maat U huurt een woning van St. Joseph en heeft nog een woonwens. Dat kan uiteenlopen van een dakraam, zonnepanelen op het dak of een nieuwe erfafscheiding.

Nadere informatie

U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: informatie voor verzekeringnemers

U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: informatie voor verzekeringnemers U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: informatie voor verzekeringnemers Inhoud Voor wie is deze folder bestemd? 2 Waarom is een medische keuring nodig? 3 Wat kunt u bij de keuring

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Voor wie is deze folder bedoeld? Krijg ik altijd een medische beoordeling? Deze folder is van belang als u een aanvraag tot uitkering en/of een aanvraag tot premievrijstelling

Nadere informatie

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad Als u bouw- of verbouwplannen hebt, krijgt u vaak te maken met het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan is geregeld wat wel en niet is toegestaan in een gebied. Functies zoals wonen of bedrijvigheid

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren

De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren pagina 1 van 11 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Afbakening, reikwijdte en rol NIV... 3 3. Verantwoordelijkheid... 4 4. Commissie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV 1. Inleiding Onze adviseurs en onderzoekers houden zich aan professionele gedragsregels van de beroepsorganisaties waaronder zij vallen. Deze

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Medische Paragraaf. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Medische Paragraaf. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade Medische Paragraaf Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie