Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar. Schooljaar Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar. Schooljaar 2010-2011. 2010-2011 Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 1"

Transcriptie

1 Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar Schooljaar Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 1

2 Inhoud WELKOM!... 3 HET EERSTE LEERJAAR VAN DE EERSTE GRAAD... 4 HET EERSTE LEERJAAR A Gemeenschappelijke vakken Een optie kiezen Lessentabel eerste leerjaar A HET EERSTE LEERJAAR B Lessentabel eerste leerjaar B Remediëren is de eerste opdracht HET KLASTITULARISUUR... 7 VAN HET EERSTE NAAR HET TWEEDE LEERJAAR... 8 HET TWEEDE LEERJAAR VAN DE EERSTE GRAAD... 9 EVEN VOORSTELLEN LESSENTABEL TWEEDE LEERJAAR HET BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR EVEN VOORSTELLEN LESSENTABEL BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR PRAKTISCHE INFORMATIE KLEDIJ OP SCHOOL BOEKENFONDS GOED OM WETEN GOED BEREIKBAAR MET DE LIJN SITUERING VAN DE SCHOOL TEGENOVER DE OMLIGGENDE GEMEENTEN CONTACTGEGEVENS VAN DE SCHOOL INSCHRIJVINGEN EN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGEN VOOR HET EERSTE LEERJAAR SECUNDAIR ONDERWIJS AF TE GEVEN BIJ INSCHRIJVINGEN IN HET EERSTE JAAR INSCHRIJVINGEN VOOR DE ANDERE LEERJAREN SECUNDAIR ONDERWIJS HET VOLLEDIGE STUDIEAANBOD IN SUI Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 2

3 Welkom! Het einde van het zesde leerjaar is in zicht en voor jou komt de grote stap naar het secundair onderwijs stilaan dichterbij. Samen met je ouders ben je nu op zoek naar de school die het best zal beantwoorden aan je verwachtingen. Het is dus belangrijk om je goed te informeren. Eén van de belangrijke dingen die je keuze zal beïnvloeden, is het studieaanbod van de school. Het is immers belangrijk dat je van bij de start een zo goed mogelijke studiekeuze maakt., want daarmee leg je de basis voor een succesvolle schoolloopbaan. Goed kiezen betekent kiezen vanuit je eigen belangstelling en aanle g. Daarvoor moet je je enkele vragen stellen. Wat kan ik goed? Wat doe ik graag? En wat heb ik er voor over? We geven je alvast graag enkele tips mee bij je zoektocht. Laat je keuze niet afhangen van wat je vrienden of vriendinnen doen. Bekijk de informatie van je BaSo-fiche, als je die hebt, en bespreek die met je ouders en met de school waar je je wil inschrijven. Praat ook met je leerkracht van het zesde leerjaar en met het CLB. En tenslotte, neem de tijd om deze brochure aandachtig te lezen. Ze staat boordevol nuttige informatie. We wensen je veel succes bij je zoektocht en een goede start in het secundair onderwijs! Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 3

4 Het eerste leerjaar van de eerste graad Je maakt binnenkort de overstap van het basisonderwijs naar de secundaire school en zal dus moeten kiezen tussen het eerste leerjaar A of het eerste leerjaar B. Afhankelijk van je interesses en studieresultaten in het basisonderwijs kom je in een A-klas terecht of heb je eerder baat bij de eigen aanpak in de B-klas. Het eerste leerjaar A Gemeenschappelijke vakken In het eerste leerjaar krijgen alle leerlingen gedurende 28 van de 32 wekelijkse lestijden dezelfde vakken. De gemeenschappelijkheid is dus nog erg groot. Een optie kiezen Het verschil wordt gemaakt door de overblijvende 4 lestijden. Op basis van die 4 lestijden biedt SUI vier opties aan. Bij je inschrijving voor het eerste leerjaar A kan je in onze school kiezen uit volgend aanbod: Handel, waar je naast 2 lestijden Handel wekelijks ook nog 1 extra lesuur Frans en 1 extra lesuur Wiskunde krijgt; Latijn met 4 lestijden Klassieke studiën; Moderne met wekelijks 2 extra lesuren Frans en 2 extra lesuren Wiskunde; Sociale en technische vorming, met 4 lestijden sociale en technische vorming. De gemeenschappelijke vakken krijgen in vele gevallen ook per optie een verschillende invulling. Heb je gekozen voor Latijn of zit je in de Moderne, dan moet je voor een aantal vakken meer theoretische leerstof tegen een hoger tempo verwerken. Volg je Sociale en technische vorming, dan krijg je voor de meeste vakken de leerstof op een meer concrete manier. Hoewel je in het eerste leerjaar A nog maar "een optie neemt" op je te volgen secundaire studie, moet je keuze toch met de grootste zorg gebeuren. Je voelt je immers maar goed en je kan je het best ontplooien wanneer je voldoende succesbeleving kan ervaren. Dat wensen wij voor elk van onze leerlingen Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 4

5 Lessentabel eerste leerjaar A Vakken Handel Latijn Moderne Sociale en techn. vorming Aardrijkskunde Natuurwetenschappen Frans Geschiedenis Godsdienst Handel Klassieke studiën Klastitularisuur Lichamelijke opvoeding Muzikale opvoeding Nederlands Plastische opvoeding Sociale en technische vorming Techniek Wiskunde Totaal aantal uren Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 5

6 Het eerste leerjaar B Lessentabel eerste leerjaar B Remediëren is de eerste opdracht Vakken uren/week Frans 2 Godsdienst 2 Klastitularisuur 1 Lichamelijke opvoeding 2 Maatschappelijke vorming 3 Muzikale opvoeding 1 Natuurwetenschappen 2 Nederlands 6 Plastische opvoeding 3 Techniek 6 Mogelijk kom je met enige achterstand uit het basisonderwijs. Die tekorten kan je om erg uiteenlopende redenen opgelopen hebben. In 1B krijg je de kans om met aangepaste werkvormen deze achterstand weg te werken. Je krijgt les van ervaren leerkrachten in kleine groepen en je werkt aan een rustig tempo. Voor Nederlands besteden we extra lestijd aan lezen en spellen. Het eerste leerjaar B is een brugjaar tussen het basisonderwijs en het beroepsvoorbereidend leerjaar. In uitzonderlijke gevallen kan de eigen aanpak in 1B een springplank zijn naar het eerste leerjaar A. We spreken dan van een heroriëntering. Wiskunde 4 Totaal aantal uren Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 6

7 Het klastitularisuur Als twaalfjarige het secundair onderwijs binnenstappen betekent waarschijnlijk ook voor jou dat je de kleine, vertrouwde school moet inruilen voor een nieuwe, grote school. Hoewel je die stap enthousiast zet, heb je toch behoefte aan ondersteuning. Bij de start van het schooljaar besteedt onze school extra zorg aan de opvang van alle "eerstejaars". Bovendien hebben wij het hele jaar aandacht voor de begeleiding van onze leerlingen. Daarbij speelt de klastitularis een centrale rol. Samen met alle vakleerkrachten draagt hij/zij zorg voor zijn/haar klas. De klastitularis begeleidt je bij het leren en je studiekeuze en is als het ware een coach voor zijn/haar leerlingen. Elke klastitularis in het eerste en het tweede leerjaar A beschikt over één wekelijkse lestijd. In dit klastitularisuur gaat de aandacht vooral uit naar "leren leren" en "leren leven". De ervaring leert ons dat de leerlingen naar dit KT-uur uitkijken. Voor "leren leren" komen in het eerste jaar onderwerpen aan bod als: goed gebruik van agenda, vervoersmap, boekentas; organisatie van studietijd; planning van taken, toetsen,... op korte en langere termijn; verschillende stappen bij het leren van een les; samen een les leren; tips voor het maken van een goede toets; zelfevaluatie; syntheseproeven goed voorbereiden. Voor "leren leven" werken we o.a. rond: samen "klas" maken, respectvol omgaan met elkaar, discussiëren, goed luisteren, kritisch denken, pesten, herkennen van en omgaan met gevoelens. Inhaallessen Buiten het gewone rooster van 32 wekelijkse lestijden organiseren wij voor de basisvakken inhaallessen. Wanneer je bijv. door ziekte een tijdelijke achterstand hebt opgelopen of wanneer je kampt met een tijdelijk leerprobleem, dan kan de vakleerkracht je voor bijkomende hulp doorverwijzen naar de inhaalles. Deze les gaat door van uur tot uur. Je ouders worden hiervan op voorhand verwittigd via je agenda Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 7

8 Van het eerste naar het tweede leerjaar De meeste vakken in het eerste jaar A zijn gemeenschappelijk en worden door iedereen gevolgd. Voor enkele lesuren per week heb je na de basisschool zelf gekozen. Dit niet-gemeenschappelijk gedeelte omvat Latijn (d.i. Klassieke studiën) of enkele extra uren Frans en wiskunde in de Moderne. Nog andere leerlingen volgen Handel of Sociale en technische vorming. Slaag je in het eerste leerjaar A, dan mag je overgaan naar het tweede leerjaar van de eerste graad of naar het beroepsvoorbereidend leerjaar. Slaag je in het eerste leerjaar B dan kan je, mits gunstig advies van de klassenraad, naar het eerste leerjaar A (heroriëntering) of vervolg je je studies in het beroepsvoorbereidend leerjaar. Hoewel je keuze na het eerste leerjaar ook nog een voorlopig karakter heeft, is zij toch belangrijk en betekenisvol. De ervaring met de vakken die je in het tweede leerjaar zal volgen, zal je een betere kijk geven op je mogelijkheden en interesses. Wij hopen dat je na de eerste graad de gepaste studierichting kan kiezen, zodat je succesvol doorstroomt tot in het zesde jaar. Tweede leerjaar van de eerste graad Beroepsvoorbereidend leerjaar Eerste leerjaar A Eerste leerjaar B Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 8

9 Het tweede leerjaar van de eerste graad Even voorstellen Net zoals het eerste leerjaar A is ook het tweede leerjaar van de eerste graad nog in belangrijke mate gemeenschappelijk. Gedurende tenminste 24 van de 32 wekelijkse lestijden krijgen alle leerlingen dezelfde vakken. Zo willen we je een brede basisvorming aanbieden die voorbereidt op studierichtingen in het algemeen secundair onderwijs, in het technisch secundair onderwijs of in het kunstsecundair onderwijs. Naast de vakken van de basisvorming kies je een basisoptie. Onze school biedt vijf basisopties aan. Ze omvatten 5 tot 7 lesuren die typisch zijn voor de basisoptie. Bovendien hebben de opties Handel, Latijn en Moderne wetenschappen nog een extra lesuur Frans en een extra lesuur Wiskunde. Zo omvat elke basisoptie een keuzepakket van 7 wekelijkse lestijden Je moet de zogenaamde gemeenschappelijkheid van 24 of 25 lesuren zeer voorzichtig interpreteren. Voor een aantal van deze gemeenschappelijke vakken wordt de leerstof op een andere manier aangebracht. Soms moet dezelfde leerstof verwerkt worden met een verschillend aantal uren. Het is dus belangrijk om je hierover goed te informeren! In de tabel hiernaast staan de vijf basisopties met de bijhorende vakken netjes gerangschikt. Je kiest er één uit. Grieks-Latijn Handel Latijn Moderne wetenschappen Sociale en technische vorming Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 9

10 Lessentabel tweede leerjaar Vakken Grieks- Latijn Handel Latijn Moderne wetenschappen Sociale en techn. vorming Basisvorming: Aardrijkskunde Natuurwetenschappen Engels Frans Geschiedenis Godsdienst Lichamelijke opvoeding Muzikale opvoeding Nederlands Techniek Wiskunde Klastitularisuur Basisoptie: Grieks Handel Latijn Sociale en technische vorming Socio-economische initiatie Tekstverwerking Toegepaste wetenschappen Wetenschappelijk werk Bijkomende vakken: Frans Wiskunde Totaal aantal uren Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 10

11 Het beroepsvoorbereidend leerjaar Even voorstellen Misschien kies jij voor een praktische vorming. Het beroepsvoorbereidend leerjaar is een eerste stap in het beroepsonderwijs, dat je met een eigen aanpak de mogelijkheid biedt volwaardig secundair onderwijs te volgen. Je zit goed in het beroepsvoorbereidend leerjaar als je interesse hebt voor een praktische vorming die je in hoofdzaak en rechtstreeks op het beroepsleven voorbereidt. Van de 32 lestijden per week worden er nog 17 besteed aan een basisvorming. Daarnaast moet je in het beroepsvoorbereidend leerjaar twee beroepenvelden volgen. In onze school zijn dat de beroepenvelden Kantoor en Verzorging-voeding. In het derde jaar maak je dan je uiteindelijke keuze. Het beroepenveld Kantoor krijgt in onze school een vervolg in de tweede en derde graad BSO. Wie Kantoor kiest, kan in onze school blijven tot en met het zevende jaar. Voor het beroepenveld Verzorging-voeding is er nu in onze school een vervolg in de tweede graad en de derde graad BSO Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 11

12 Lessentabel beroepsvoorbereidend leerjaar Vakken Kantoor en verzorgingvoeding Gemeenschappelijke basisvorming: (17 wekelijkse lestijden) Godsdienst 2 Lichamelijke opvoeding 2 Maatschappelijke vorming 2 Muzikale vorming 1 Natuurwetenschappen 2 Nederlands 3 Plastische opvoeding 1 Wiskunde 3 Klastitularisuur 1 Beroepenvelden: (15 wekelijkse lestijden) Kantoor Computervaardigheden 2 Frans 2 Initiatie in administratie en verkoop 2 Nederlands 2 Verzorging-voeding Personenzorg 2 Praktijk: zorg voor leef- en woonsituatie 2 Praktijk: zorg voor voeding 3 Totaal aantal uren Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 12

13 Praktische informatie Kledij op school Tijdens de schooluren draag je het voorgeschreven uniform. Ook voor de lessen lichamelijke opvoeding voorzien we reglementaire sportkledij. Boekenfonds In onze school kan je je handboeken huren. Wij werken hiervoor samen met de boekenfondsservice Iddink. Je bestelt je boeken via internet (ook mogelijk op school) en krijgt aan het einde van de zomervakantie je bestelling thuis geleverd. Aan het einde van elk schooljaar lever je de gehuurde boeken terug in via de school. Sommige vakken maken gebruik van een eigen cursus die in de school gekopieerd wordt. Je betaalt deze cursussen via de schoolrekening. Goed om weten Een lesdag begint om 8.35 uur en eindigt om uur. De middagpauze duurt van uur tot uur. s Middags is de schoolcafetaria een plek om met je vrienden bij te praten. Je eet er je boterhammen op of neemt iets uit de zelfbediening zoals een snack, een broodje of een koude of warme maaltijd. Ook dranken zijn verkrijgbaar. Goed bereikbaar met De Lijn Mechelen - Sint-Katelijne-Waver - O.-L.-V.-Waver - Lier Lier - Koningshooikt - O.-L.-V.-Waver - Mechelen Mechelen - Clemenceaustraat - Elzestraat - Schouwvelden - Lange Zandstraat - Goorboslei - Kerk - Lemanstraat - Wolvenstraat - Hagelstein - O.-L.-V.-Waver Heist-op-den-Berg - O.-L.-V.-Waver Herenthout - Itegem - Hallaar - Heist-op-den-Berg - O.-L.-V.-Waver Tremelo - Schriek - Grasheide - Putte - O.-L.-V.-Waver Tremelo - Keerbergen - Rijmenam - O.-L.-V.-Waver Schriek - Putte - O.-L.-V.-Waver Mechelen - O.-L.-V.-Waver Rijmenam - Bonheiden - Peulis - O.-L.-V.-Waver Meer concrete informatie vind je op de website van De Lijn (www.delijn.be). Je kan ook telefonisch contact opnemen via het nummer Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 13

14 Situering van de school tegenover de omliggende gemeenten Contactgegevens van de school Adres: Sint-Ursula-Instituut Bosstraat Onze-Lieve-Vrouw-Waver Tel Fax Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 14

15 Inschrijvingen en inlichtingen Inschrijvingen voor het eerste leerjaar secundair onderwijs Opendeurdag met inschrijvingen: zaterdag 27 februari 2010 van uur tot uur Info- en inschrijvingsavond: woensdag 28 april 2010 vanaf uur Inlichtingen en inschrijvingen: Van 29 mei tot en met 26 juni elke zaterdagvoormiddag van 9.00 uur tot uur. Tijdens de zomervakantie is de school open van 1 tot en met 8 juli en van 19 tot en met 30 augustus elke werkdag van 9.00 uur tot uur en s zaterdags van 9.00 uur tot uur. Af te geven bij inschrijvingen in het eerste jaar Elke inschrijving is pas definitief nadat je de twee hier onder vermelde documenten in de school hebt afgeleverd: getuigschrift Basis Onderwijs, origineel en door de leerling gehandtekend; door de ouders én de leerling gehandtekend document: "verklaring akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement" (wordt door de school bezorgd na de aanmelding) De school vraagt om op hetzelfde ogenblik ook volgende documenten af te geven: kopie van identiteitskaart (vóór- en achterkant). Indien nog geen identiteitskaart, dan volstaat ook een kopie van het trouwboekje ouders (blad met naam ouders + blad met naam kind) of uittreksel uit geboorteakte; kopie van SIS-kaart; indien mogelijk resultaten van diocesane of kantonale proefwerken; rapport 6de leerjaar: kopie van jaarresultaten (indien niet beschikbaar kopie resultaten 3de trimester); indien mogelijk BaSo-fiche. Inschrijvingen voor de andere leerjaren secundair onderwijs Voor de andere leerjaren secundair onderwijs kan ingeschreven worden vanaf 1 juli, tijdens de openingsuren, maar steeds op afspraak. Een afspraak kan telefonisch gemaakt worden op het nummer Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 15

16 Het volledige studieaanbod in SUI Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 16

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek?

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek? Inleiding Waar ben jij naar op zoek? De meeste vragen kan je tegenwoordig beantwoorden met behulp van een zoekmachine, maar hoe ontdek je eigenlijk wie je zelf bent? In de tweede graad gaan we samen op

Nadere informatie

Ken je het secundair onderwijs? Een reeks vragen om de kennis over het secundair onderwijs te toetsen en verhogen

Ken je het secundair onderwijs? Een reeks vragen om de kennis over het secundair onderwijs te toetsen en verhogen Ken je het secundair onderwijs? Een reeks vragen om de kennis over het secundair onderwijs te toetsen en verhogen Experimentele versie 05/04/2010 Marc Vanderlocht Provinciale vormings- en ondersteuningscel

Nadere informatie

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren vernieuwen om te verbeteren editie 2015-2016 Infobrochure wegwijs in onze school Brede middenschool / aso / tso / bso / Se-n-Se Secundair onderwijs Sint-Jozef Sint-Pieter Blankenberge Weststraat 86 tel.

Nadere informatie

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers.

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Dit boekje werd oorspronkelijk gemaakt door de stad Antwerpen en het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Kom-Pas

Nadere informatie

KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK

KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK INHOUDSTAFEL KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK... EEN LEVENDE SCHOOL... 5 VOOR ELK WAT WILS...... 7 EEN THEORETISCHE, EEN TECHNISCHE OF EEN PRAKTISCHE OPLEIDING?... 8 LEERTRAJECTEN DOORHEEN DE e EN DE e GRAAD...

Nadere informatie

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatie & inschrijvingen Mudakkers 25 3920 Lommel Tel: 011 54 41 94 Fax: 011 54 65 11 e-mail GO! Middenschool: ms.lommel@g-o.be e-mail

Nadere informatie

Welkom! 12 jaar? Een schooljaar in de Burgerschool: een rollercoaster van lessen en activiteiten

Welkom! 12 jaar? Een schooljaar in de Burgerschool: een rollercoaster van lessen en activiteiten 12 jaar? Welkom! Een schooljaar in de Burgerschool: een rollercoaster van lessen en activiteiten Een school is in de eerste plaats een LEERomgeving. Je kan er niet omheen. Lessen volgen, toetsen en examens

Nadere informatie

Alle praktische gegevens over de campussen en hun directieleden kan u terugvinden achteraan in de bundel.

Alle praktische gegevens over de campussen en hun directieleden kan u terugvinden achteraan in de bundel. VOORWOORD Geachte Met deze bundel wensen wij u op de hoogte te brengen van de studieprofielen van het derde en vierde leerjaar - 2de graad secundair onderwijs in onze scholengemeenschap WICO. Hiermee beogen

Nadere informatie

PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin.

PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin. PS SB Inhoud Waarom kies ik PSSB 5 Even voorstellen 7 Dit mag je ook weten 8 Onze afdelingen onder de loep genomen 10 Eerste jaar 11 Tweede jaar 12 Handel 14 Mechanische vormgevingstechnieken 16 Lassen

Nadere informatie

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 SINT-LODEWIJKSCOLLEGE Beste leerling Met deze brochure in de hand kun je zien welke studierichtingen in het Sint- Lodewijkscollege aangeboden worden. Het is een waaier

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beroepssecundair onderwijs (bso) 22 Grootkeuken 23 Haarzorg 24 Kantoor 25 Landbouw 26 Tuinbouw en groenvoorziening 27 Verzorging 28

Inhoudstafel. Beroepssecundair onderwijs (bso) 22 Grootkeuken 23 Haarzorg 24 Kantoor 25 Landbouw 26 Tuinbouw en groenvoorziening 27 Verzorging 28 3 de graad Inhoudstafel De school als leergemeenschap 6 Structuur van het secundair onderwijs 6 Structuur van College O.-L.-V.-ten-Doorn 7 Het studieaanbod in College O.-L.-V.-ten-Doorn 8 Algemeen secundair

Nadere informatie

TOEKOMSTSPEL. antwoordboekje

TOEKOMSTSPEL. antwoordboekje bijlage 14 TOEKOMSTSPEL antwoordboekje De leerkracht kopieert dit boekje best twee keer per spelgroepje. Zo kunnen de kinderen van de groepjes die niet aan de beurt zijn, actief mee kijken of het antwoord

Nadere informatie

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be College Essen Studeren kan je in het groen goed doen College Essen Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be De stap van de basisschool naar het secundair onderwijs is voor elke leerling

Nadere informatie

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO Breedstraat 152, 9100 Sint-Niklaas, 03/777.07.06 fax 03 766 40 21 E-mail : vts@vtssn.be URL : htpp://www.vtssn.be Reglement 1 september 2011 2 vzw Vrije Technische

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus!

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus! GROEP8 BROCHURE GEEF JE TOEKOMST EEN PLUS! CAROLUS IN HET KORT Leren in een veilige, rustige omgeving, met respect voor elkaar. Zo kun je de sfeer binnen het Carolus het beste omschrijven. Een school waar

Nadere informatie

Wie kiest er volgend jaar voor onze sport- en netbookschool?

Wie kiest er volgend jaar voor onze sport- en netbookschool? Wie kiest er volgend jaar voor onze sport- en netbookschool? Infobrochure 1 ste graad 2015-2016 1 Nuttige gegevens School van de Vlaamse gemeenschap Donkvijverstraat 30 9120 Beveren-Waas Tel: 03 750 96

Nadere informatie

Sint-Jozefsinstituut- College Torhout. We maken samen je toekomstdroom waar

Sint-Jozefsinstituut- College Torhout. We maken samen je toekomstdroom waar Sint-Jozefsinstituut- College Torhout We maken samen je toekomstdroom waar Het Sint-Jozefsinstituut-College maakt deel uit van de Scholengroep Sint-Rembert en van de Scholengemeenschap Houtland WELKOM

Nadere informatie

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS?

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Veel praktijkvoorbeelden binnenin WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Brochure voor leraren ELITEONDERWIJS VOOR IEDEREEN TIJDLIJN EENHEIDSSTRUCTUUR 1990 1992 DE SCHOOL STAAT NIET ALLEEN ACCENT

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring...

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... SCHOOLREGLEMENT 2012-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 13 1 Pedagogisch project...

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen!

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Beste ouder(s), Wij zijn verheugd en danken u omdat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw zoon/dochter uw volste vertrouwen schenkt aan

Nadere informatie

Sint-Lodewijk BuSO. GIDS voor de LEERLINGEN. Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische beperking. Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren

Sint-Lodewijk BuSO. GIDS voor de LEERLINGEN. Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische beperking. Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren Sint-Lodewijk BuSO Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische beperking Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren GIDS voor de LEERLINGEN 2015/2016 inhoud Welkom 1 Historiek 5 2 Het opvoedingsproject

Nadere informatie

Schoolbrochure 2015-2016 1

Schoolbrochure 2015-2016 1 Schooljaar 2015-2016 Schoolbrochure Schoolbrochure 2015-2016 1 Schoolbrochure Pegasus EERSTE GRAAD 8-12 TWEEDE GRAAD 13-17 DERDE GRAAD 18-23 Studieaanbod STUDIEAANBOD 6-7 ALGEMEEN 3-5 algemeen Schoolbrochure

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso

Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure naar de derde graad Goed en dichtbij derde graad - aso tso keuzewegwijzer 2012-2013 Inhoud Welkom in de derde graad...3 secundair onderwijs derde graad

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement Voor het gewoon voltijds secundair onderwijs heeft de Vlaamse regering op 13 maart 1991 de rechtspositie van de leerling vastgelegd. Het schoolbestuur kreeg de opdracht om, in overleg met haar schoolraad,

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie