Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar. Schooljaar Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar. Schooljaar 2010-2011. 2010-2011 Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 1"

Transcriptie

1 Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar Schooljaar Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 1

2 Inhoud WELKOM!... 3 HET EERSTE LEERJAAR VAN DE EERSTE GRAAD... 4 HET EERSTE LEERJAAR A Gemeenschappelijke vakken Een optie kiezen Lessentabel eerste leerjaar A HET EERSTE LEERJAAR B Lessentabel eerste leerjaar B Remediëren is de eerste opdracht HET KLASTITULARISUUR... 7 VAN HET EERSTE NAAR HET TWEEDE LEERJAAR... 8 HET TWEEDE LEERJAAR VAN DE EERSTE GRAAD... 9 EVEN VOORSTELLEN LESSENTABEL TWEEDE LEERJAAR HET BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR EVEN VOORSTELLEN LESSENTABEL BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR PRAKTISCHE INFORMATIE KLEDIJ OP SCHOOL BOEKENFONDS GOED OM WETEN GOED BEREIKBAAR MET DE LIJN SITUERING VAN DE SCHOOL TEGENOVER DE OMLIGGENDE GEMEENTEN CONTACTGEGEVENS VAN DE SCHOOL INSCHRIJVINGEN EN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGEN VOOR HET EERSTE LEERJAAR SECUNDAIR ONDERWIJS AF TE GEVEN BIJ INSCHRIJVINGEN IN HET EERSTE JAAR INSCHRIJVINGEN VOOR DE ANDERE LEERJAREN SECUNDAIR ONDERWIJS HET VOLLEDIGE STUDIEAANBOD IN SUI Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 2

3 Welkom! Het einde van het zesde leerjaar is in zicht en voor jou komt de grote stap naar het secundair onderwijs stilaan dichterbij. Samen met je ouders ben je nu op zoek naar de school die het best zal beantwoorden aan je verwachtingen. Het is dus belangrijk om je goed te informeren. Eén van de belangrijke dingen die je keuze zal beïnvloeden, is het studieaanbod van de school. Het is immers belangrijk dat je van bij de start een zo goed mogelijke studiekeuze maakt., want daarmee leg je de basis voor een succesvolle schoolloopbaan. Goed kiezen betekent kiezen vanuit je eigen belangstelling en aanle g. Daarvoor moet je je enkele vragen stellen. Wat kan ik goed? Wat doe ik graag? En wat heb ik er voor over? We geven je alvast graag enkele tips mee bij je zoektocht. Laat je keuze niet afhangen van wat je vrienden of vriendinnen doen. Bekijk de informatie van je BaSo-fiche, als je die hebt, en bespreek die met je ouders en met de school waar je je wil inschrijven. Praat ook met je leerkracht van het zesde leerjaar en met het CLB. En tenslotte, neem de tijd om deze brochure aandachtig te lezen. Ze staat boordevol nuttige informatie. We wensen je veel succes bij je zoektocht en een goede start in het secundair onderwijs! Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 3

4 Het eerste leerjaar van de eerste graad Je maakt binnenkort de overstap van het basisonderwijs naar de secundaire school en zal dus moeten kiezen tussen het eerste leerjaar A of het eerste leerjaar B. Afhankelijk van je interesses en studieresultaten in het basisonderwijs kom je in een A-klas terecht of heb je eerder baat bij de eigen aanpak in de B-klas. Het eerste leerjaar A Gemeenschappelijke vakken In het eerste leerjaar krijgen alle leerlingen gedurende 28 van de 32 wekelijkse lestijden dezelfde vakken. De gemeenschappelijkheid is dus nog erg groot. Een optie kiezen Het verschil wordt gemaakt door de overblijvende 4 lestijden. Op basis van die 4 lestijden biedt SUI vier opties aan. Bij je inschrijving voor het eerste leerjaar A kan je in onze school kiezen uit volgend aanbod: Handel, waar je naast 2 lestijden Handel wekelijks ook nog 1 extra lesuur Frans en 1 extra lesuur Wiskunde krijgt; Latijn met 4 lestijden Klassieke studiën; Moderne met wekelijks 2 extra lesuren Frans en 2 extra lesuren Wiskunde; Sociale en technische vorming, met 4 lestijden sociale en technische vorming. De gemeenschappelijke vakken krijgen in vele gevallen ook per optie een verschillende invulling. Heb je gekozen voor Latijn of zit je in de Moderne, dan moet je voor een aantal vakken meer theoretische leerstof tegen een hoger tempo verwerken. Volg je Sociale en technische vorming, dan krijg je voor de meeste vakken de leerstof op een meer concrete manier. Hoewel je in het eerste leerjaar A nog maar "een optie neemt" op je te volgen secundaire studie, moet je keuze toch met de grootste zorg gebeuren. Je voelt je immers maar goed en je kan je het best ontplooien wanneer je voldoende succesbeleving kan ervaren. Dat wensen wij voor elk van onze leerlingen Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 4

5 Lessentabel eerste leerjaar A Vakken Handel Latijn Moderne Sociale en techn. vorming Aardrijkskunde Natuurwetenschappen Frans Geschiedenis Godsdienst Handel Klassieke studiën Klastitularisuur Lichamelijke opvoeding Muzikale opvoeding Nederlands Plastische opvoeding Sociale en technische vorming Techniek Wiskunde Totaal aantal uren Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 5

6 Het eerste leerjaar B Lessentabel eerste leerjaar B Remediëren is de eerste opdracht Vakken uren/week Frans 2 Godsdienst 2 Klastitularisuur 1 Lichamelijke opvoeding 2 Maatschappelijke vorming 3 Muzikale opvoeding 1 Natuurwetenschappen 2 Nederlands 6 Plastische opvoeding 3 Techniek 6 Mogelijk kom je met enige achterstand uit het basisonderwijs. Die tekorten kan je om erg uiteenlopende redenen opgelopen hebben. In 1B krijg je de kans om met aangepaste werkvormen deze achterstand weg te werken. Je krijgt les van ervaren leerkrachten in kleine groepen en je werkt aan een rustig tempo. Voor Nederlands besteden we extra lestijd aan lezen en spellen. Het eerste leerjaar B is een brugjaar tussen het basisonderwijs en het beroepsvoorbereidend leerjaar. In uitzonderlijke gevallen kan de eigen aanpak in 1B een springplank zijn naar het eerste leerjaar A. We spreken dan van een heroriëntering. Wiskunde 4 Totaal aantal uren Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 6

7 Het klastitularisuur Als twaalfjarige het secundair onderwijs binnenstappen betekent waarschijnlijk ook voor jou dat je de kleine, vertrouwde school moet inruilen voor een nieuwe, grote school. Hoewel je die stap enthousiast zet, heb je toch behoefte aan ondersteuning. Bij de start van het schooljaar besteedt onze school extra zorg aan de opvang van alle "eerstejaars". Bovendien hebben wij het hele jaar aandacht voor de begeleiding van onze leerlingen. Daarbij speelt de klastitularis een centrale rol. Samen met alle vakleerkrachten draagt hij/zij zorg voor zijn/haar klas. De klastitularis begeleidt je bij het leren en je studiekeuze en is als het ware een coach voor zijn/haar leerlingen. Elke klastitularis in het eerste en het tweede leerjaar A beschikt over één wekelijkse lestijd. In dit klastitularisuur gaat de aandacht vooral uit naar "leren leren" en "leren leven". De ervaring leert ons dat de leerlingen naar dit KT-uur uitkijken. Voor "leren leren" komen in het eerste jaar onderwerpen aan bod als: goed gebruik van agenda, vervoersmap, boekentas; organisatie van studietijd; planning van taken, toetsen,... op korte en langere termijn; verschillende stappen bij het leren van een les; samen een les leren; tips voor het maken van een goede toets; zelfevaluatie; syntheseproeven goed voorbereiden. Voor "leren leven" werken we o.a. rond: samen "klas" maken, respectvol omgaan met elkaar, discussiëren, goed luisteren, kritisch denken, pesten, herkennen van en omgaan met gevoelens. Inhaallessen Buiten het gewone rooster van 32 wekelijkse lestijden organiseren wij voor de basisvakken inhaallessen. Wanneer je bijv. door ziekte een tijdelijke achterstand hebt opgelopen of wanneer je kampt met een tijdelijk leerprobleem, dan kan de vakleerkracht je voor bijkomende hulp doorverwijzen naar de inhaalles. Deze les gaat door van uur tot uur. Je ouders worden hiervan op voorhand verwittigd via je agenda Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 7

8 Van het eerste naar het tweede leerjaar De meeste vakken in het eerste jaar A zijn gemeenschappelijk en worden door iedereen gevolgd. Voor enkele lesuren per week heb je na de basisschool zelf gekozen. Dit niet-gemeenschappelijk gedeelte omvat Latijn (d.i. Klassieke studiën) of enkele extra uren Frans en wiskunde in de Moderne. Nog andere leerlingen volgen Handel of Sociale en technische vorming. Slaag je in het eerste leerjaar A, dan mag je overgaan naar het tweede leerjaar van de eerste graad of naar het beroepsvoorbereidend leerjaar. Slaag je in het eerste leerjaar B dan kan je, mits gunstig advies van de klassenraad, naar het eerste leerjaar A (heroriëntering) of vervolg je je studies in het beroepsvoorbereidend leerjaar. Hoewel je keuze na het eerste leerjaar ook nog een voorlopig karakter heeft, is zij toch belangrijk en betekenisvol. De ervaring met de vakken die je in het tweede leerjaar zal volgen, zal je een betere kijk geven op je mogelijkheden en interesses. Wij hopen dat je na de eerste graad de gepaste studierichting kan kiezen, zodat je succesvol doorstroomt tot in het zesde jaar. Tweede leerjaar van de eerste graad Beroepsvoorbereidend leerjaar Eerste leerjaar A Eerste leerjaar B Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 8

9 Het tweede leerjaar van de eerste graad Even voorstellen Net zoals het eerste leerjaar A is ook het tweede leerjaar van de eerste graad nog in belangrijke mate gemeenschappelijk. Gedurende tenminste 24 van de 32 wekelijkse lestijden krijgen alle leerlingen dezelfde vakken. Zo willen we je een brede basisvorming aanbieden die voorbereidt op studierichtingen in het algemeen secundair onderwijs, in het technisch secundair onderwijs of in het kunstsecundair onderwijs. Naast de vakken van de basisvorming kies je een basisoptie. Onze school biedt vijf basisopties aan. Ze omvatten 5 tot 7 lesuren die typisch zijn voor de basisoptie. Bovendien hebben de opties Handel, Latijn en Moderne wetenschappen nog een extra lesuur Frans en een extra lesuur Wiskunde. Zo omvat elke basisoptie een keuzepakket van 7 wekelijkse lestijden Je moet de zogenaamde gemeenschappelijkheid van 24 of 25 lesuren zeer voorzichtig interpreteren. Voor een aantal van deze gemeenschappelijke vakken wordt de leerstof op een andere manier aangebracht. Soms moet dezelfde leerstof verwerkt worden met een verschillend aantal uren. Het is dus belangrijk om je hierover goed te informeren! In de tabel hiernaast staan de vijf basisopties met de bijhorende vakken netjes gerangschikt. Je kiest er één uit. Grieks-Latijn Handel Latijn Moderne wetenschappen Sociale en technische vorming Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 9

10 Lessentabel tweede leerjaar Vakken Grieks- Latijn Handel Latijn Moderne wetenschappen Sociale en techn. vorming Basisvorming: Aardrijkskunde Natuurwetenschappen Engels Frans Geschiedenis Godsdienst Lichamelijke opvoeding Muzikale opvoeding Nederlands Techniek Wiskunde Klastitularisuur Basisoptie: Grieks Handel Latijn Sociale en technische vorming Socio-economische initiatie Tekstverwerking Toegepaste wetenschappen Wetenschappelijk werk Bijkomende vakken: Frans Wiskunde Totaal aantal uren Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 10

11 Het beroepsvoorbereidend leerjaar Even voorstellen Misschien kies jij voor een praktische vorming. Het beroepsvoorbereidend leerjaar is een eerste stap in het beroepsonderwijs, dat je met een eigen aanpak de mogelijkheid biedt volwaardig secundair onderwijs te volgen. Je zit goed in het beroepsvoorbereidend leerjaar als je interesse hebt voor een praktische vorming die je in hoofdzaak en rechtstreeks op het beroepsleven voorbereidt. Van de 32 lestijden per week worden er nog 17 besteed aan een basisvorming. Daarnaast moet je in het beroepsvoorbereidend leerjaar twee beroepenvelden volgen. In onze school zijn dat de beroepenvelden Kantoor en Verzorging-voeding. In het derde jaar maak je dan je uiteindelijke keuze. Het beroepenveld Kantoor krijgt in onze school een vervolg in de tweede en derde graad BSO. Wie Kantoor kiest, kan in onze school blijven tot en met het zevende jaar. Voor het beroepenveld Verzorging-voeding is er nu in onze school een vervolg in de tweede graad en de derde graad BSO Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 11

12 Lessentabel beroepsvoorbereidend leerjaar Vakken Kantoor en verzorgingvoeding Gemeenschappelijke basisvorming: (17 wekelijkse lestijden) Godsdienst 2 Lichamelijke opvoeding 2 Maatschappelijke vorming 2 Muzikale vorming 1 Natuurwetenschappen 2 Nederlands 3 Plastische opvoeding 1 Wiskunde 3 Klastitularisuur 1 Beroepenvelden: (15 wekelijkse lestijden) Kantoor Computervaardigheden 2 Frans 2 Initiatie in administratie en verkoop 2 Nederlands 2 Verzorging-voeding Personenzorg 2 Praktijk: zorg voor leef- en woonsituatie 2 Praktijk: zorg voor voeding 3 Totaal aantal uren Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 12

13 Praktische informatie Kledij op school Tijdens de schooluren draag je het voorgeschreven uniform. Ook voor de lessen lichamelijke opvoeding voorzien we reglementaire sportkledij. Boekenfonds In onze school kan je je handboeken huren. Wij werken hiervoor samen met de boekenfondsservice Iddink. Je bestelt je boeken via internet (ook mogelijk op school) en krijgt aan het einde van de zomervakantie je bestelling thuis geleverd. Aan het einde van elk schooljaar lever je de gehuurde boeken terug in via de school. Sommige vakken maken gebruik van een eigen cursus die in de school gekopieerd wordt. Je betaalt deze cursussen via de schoolrekening. Goed om weten Een lesdag begint om 8.35 uur en eindigt om uur. De middagpauze duurt van uur tot uur. s Middags is de schoolcafetaria een plek om met je vrienden bij te praten. Je eet er je boterhammen op of neemt iets uit de zelfbediening zoals een snack, een broodje of een koude of warme maaltijd. Ook dranken zijn verkrijgbaar. Goed bereikbaar met De Lijn Mechelen - Sint-Katelijne-Waver - O.-L.-V.-Waver - Lier Lier - Koningshooikt - O.-L.-V.-Waver - Mechelen Mechelen - Clemenceaustraat - Elzestraat - Schouwvelden - Lange Zandstraat - Goorboslei - Kerk - Lemanstraat - Wolvenstraat - Hagelstein - O.-L.-V.-Waver Heist-op-den-Berg - O.-L.-V.-Waver Herenthout - Itegem - Hallaar - Heist-op-den-Berg - O.-L.-V.-Waver Tremelo - Schriek - Grasheide - Putte - O.-L.-V.-Waver Tremelo - Keerbergen - Rijmenam - O.-L.-V.-Waver Schriek - Putte - O.-L.-V.-Waver Mechelen - O.-L.-V.-Waver Rijmenam - Bonheiden - Peulis - O.-L.-V.-Waver Meer concrete informatie vind je op de website van De Lijn ( Je kan ook telefonisch contact opnemen via het nummer Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 13

14 Situering van de school tegenover de omliggende gemeenten Contactgegevens van de school Adres: Sint-Ursula-Instituut Bosstraat Onze-Lieve-Vrouw-Waver Tel Fax Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 14

15 Inschrijvingen en inlichtingen Inschrijvingen voor het eerste leerjaar secundair onderwijs Opendeurdag met inschrijvingen: zaterdag 27 februari 2010 van uur tot uur Info- en inschrijvingsavond: woensdag 28 april 2010 vanaf uur Inlichtingen en inschrijvingen: Van 29 mei tot en met 26 juni elke zaterdagvoormiddag van 9.00 uur tot uur. Tijdens de zomervakantie is de school open van 1 tot en met 8 juli en van 19 tot en met 30 augustus elke werkdag van 9.00 uur tot uur en s zaterdags van 9.00 uur tot uur. Af te geven bij inschrijvingen in het eerste jaar Elke inschrijving is pas definitief nadat je de twee hier onder vermelde documenten in de school hebt afgeleverd: getuigschrift Basis Onderwijs, origineel en door de leerling gehandtekend; door de ouders én de leerling gehandtekend document: "verklaring akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement" (wordt door de school bezorgd na de aanmelding) De school vraagt om op hetzelfde ogenblik ook volgende documenten af te geven: kopie van identiteitskaart (vóór- en achterkant). Indien nog geen identiteitskaart, dan volstaat ook een kopie van het trouwboekje ouders (blad met naam ouders + blad met naam kind) of uittreksel uit geboorteakte; kopie van SIS-kaart; indien mogelijk resultaten van diocesane of kantonale proefwerken; rapport 6de leerjaar: kopie van jaarresultaten (indien niet beschikbaar kopie resultaten 3de trimester); indien mogelijk BaSo-fiche. Inschrijvingen voor de andere leerjaren secundair onderwijs Voor de andere leerjaren secundair onderwijs kan ingeschreven worden vanaf 1 juli, tijdens de openingsuren, maar steeds op afspraak. Een afspraak kan telefonisch gemaakt worden op het nummer Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 15

16 Het volledige studieaanbod in SUI Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 16

Informatiebrochure tweede graad

Informatiebrochure tweede graad Informatiebrochure tweede graad Schooljaar 2010-2011 Inhoud KIEZEN EEN HELE KLUS... 3 DE DRIE ONDERWIJSVORMEN IN SUI... 4 HET ASO (ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS)............ 4 HET BSO (BEROEPSSECUNDAIR

Nadere informatie

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u.

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart 2017 17 21 u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april 2017 17 21 u. Sint-Norbertusinstituut Duffel LEREN EN LEVEN Brochure 1e graad A Sint-Norbertusinstituut

Nadere informatie

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT 2013-2014 Kruibekestraat 55a - 9150 tel. 03 740 03 30 fax 03 744 02 90 e-mail: sint.joris@sintjorisinstituut.be www.sintjorisinstituut.be Directeur: Karl Fievez Adjunct-directeur: Annelies Van Roo SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het olvp Beste ouder(s) Een school en studiekeuze maken na zesde leerjaar is niet gemakkelijk. U krijgt heel wat informatie en wilt met zoveel mogelijk zaken rekening houden. In deze kleine brochure maken

Nadere informatie

SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE

SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE SMO brochure #24638:SMO brochure 13/12/11 18:00 Page 1 BEREIKBAARHEID SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE Vlotte busverbindingen en veilige fietspaden maken het SINT-MARTINUSCOLLEGE gemakkelijk bereikbaar vanuit

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool WATHOE LEREN KIEZEN Wat gebeurt er in de klas? Het werkboekje WATHOE leren kiezen WATHOE het secundair onderwijs Hoe ziet het secundair onderwijs eruit? Wat kan ik er leren? Het

Nadere informatie

onthaalbrochure

onthaalbrochure morgen begint vandaag onthaalbrochure 2017-2018 Hoe werkt onze school? iedereen telt mee EERSTE GRAAD In de eerste graad neem je een gemeenschappelijke start. Hier ontdek je waarvoor je aanleg en interesse

Nadere informatie

IMK Dilsen-Stokkem. Imk Lanklaar Rotem. Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL

IMK Dilsen-Stokkem.  Imk Lanklaar Rotem. Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL www.instituutmariakoningin.be IMK Dilsen-Stokkem Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL Imk Lanklaar Rotem vzw KSO Zusters van de Voorzienigheid Rijksweg 168 3650 Dilsen-Stokkem Eerste graad Techniek-wetenschappen,

Nadere informatie

EERSTE GRAAD A-stroom

EERSTE GRAAD A-stroom Versie 2014 0707 Maximum 37 halve evaluatiedagen Wijzigingen naar volgend schooljaar Lessentabel en evaluatiedagen 2014-2015 EERSTE GRAAD A-stroom Eerste leerjaar A Latijn (1L) Aardrijkskunde 2 1 1 1 50

Nadere informatie

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur)

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur) 1ste graad 1ste jaar B School: Graad: Studierichting: Heilig Hart van Maria-instituut s Gravenwezel Mater Dei-Instituut Brasschaat Sint-Cordula-instituut Schoten Sint-Jozefinstituut Schoten 1 ste graad

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD 2011-2012 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden Lessentabellen eerste graad EERSTE LEERJAAR A In het eerste jaar zijn er 7 lestijden gemeenschappelijk, d.w.z. dat die 7 lestijden voor iedereen gelijk zijn. De overige 5 lestijden moeten gekozen worden.

Nadere informatie

Van één naar twee. Welkom in Don Bosco. spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid

Van één naar twee. Welkom in Don Bosco. spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid Van één naar twee Welkom in Don Bosco spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid Middenschool Don Bosco Haacht IK STA ACHTER JOU 2016-2017 Hoe wordt uw kind in de middenschool begeleid? Eerste

Nadere informatie

Middenschool Sint-Gertrudis

Middenschool Sint-Gertrudis KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN Middenschool Sint-Gertrudis Groenendael 2A www.kolanden.be Informatienamiddag Zondag 15 maart 2015 om 14 uur In de feestzaal van de school Eerste leerjaar A Godsdienst + KEUZE

Nadere informatie

WAT? IN VKO HOE? WIE? WAAR?

WAT? IN VKO HOE? WIE? WAAR? HOE? WIE? WAAR? WAT? IN VKO Beste Ben je op zoek naar een school waar elke jongere telt; waar elke leerling sterk op maat begeleid wordt; waar het niveau en de kwaliteit van de opleiding gegarandeerd

Nadere informatie

Welkom op de campus. Burchtstraat

Welkom op de campus. Burchtstraat Dag meisje, dag jongen, Welkom op de campus Burchtstraat Ben je bang voor de overstap naar het middelbaar onderwijs? Dat hoeft niet! Zeker niet als je steeds je best doet, zoals je nu al van plan bent!?

Nadere informatie

Algemene info eerste graad

Algemene info eerste graad Algemene info eerste graad Leerlingen die instappen in de eerste graad secundair onderwijs, stappen een andere onderwijswereld binnen. Plots zijn er veel meer vakken, veel meer leerkrachten, andere aandachtspunten,

Nadere informatie

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen EERSTE GRAAD A-STROOM met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO Alle ruimte voor jou w groei COGNOSCO Cognosco Campus Het Spoor Mol 02 Inleidend woordje Campus Het Spoor biedt naast het traditionele onderwijs ook het succesvolle Cognosco-onderwijs. De leerlingen kiezen

Nadere informatie

632193_Brochure 2017_eerstejaars.indd 1

632193_Brochure 2017_eerstejaars.indd 1 632193_Brochure 2017_eerstejaars.indd 1 20/12/16 13:24 De jeugd van jouw school We moeten de congregatie van de Zusters van de Heilige Vincentius a Paulo uit Opwijk danken voor het bestaan van onze school.

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 1 2 Inhoud info-avond 1. Hervorming secundair onderwijs 2. Huidige structuur secundair onderwijs 3. Hoe kiezen? 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 4. Inschrijven 5. Waar vind ik verdere informatie?

Nadere informatie

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs OLFA EDEGEM WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs Wat na het zesde leerjaar??? KIEZEN = PROCES gebeurt STAP VOOR STAP (boekje klas): ) ik denk na over kiezen ) ik leer mezelf

Nadere informatie

SINT-MARTINUSCOLLEGE 1E GRAAD OVERIJSE

SINT-MARTINUSCOLLEGE 1E GRAAD OVERIJSE SINTMARTINUSCOLLEGE 1E GRAAD OVERIJSE Schooljaar 2011 2012 Naar het tweede jaar van het secundair onderwijs: Een leidraad voor een verantwoorde studiekeuze SintMartinuscollege, Waversesteenweg 96 3090

Nadere informatie

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 EERSTE GRAAD Eerste leerjaar Algemene vorming (moderne) Klassieke studiën ( of CLIL-) Tweede leerjaar Grieks- Moderne wetenschappen (SEI of CLIL-SEI) ASO TWEEDE

Nadere informatie

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen Eerste graad A-STROOM - met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden o Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 SINT-LODEWIJKSCOLLEGE Beste leerling Met deze brochure in de hand kun je zien welke studierichtingen in het Sint- Lodewijkscollege aangeboden worden. Het is een waaier

Nadere informatie

EERSTE GRAAD VOORZIENIGHEID

EERSTE GRAAD VOORZIENIGHEID EERSTE GRAAD VOORZIENIGHEID België - Belgique PB 3290 Diest 1 2/2040 INFOBROCHURE SCHOLENGROEP VOORZIENIGHEID Schooljaar 2012-2013 Demerstraat 12-3290 DIEST 1 2 Algemeen Het einde van het zesde leerjaar

Nadere informatie

www.middenschoolbeernem.be Beste ouder, beste zesdeklasser Straks wordt de stap gezet naar de middelbare school. Een belangrijke stap. Je staat niet alleen voor de keuze van een studierichting, maar ook

Nadere informatie

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare Op stap naar Het secundair onderwijs Onderwijsloopbaanbegeleiding een opdracht van het CLB Proces begeleiding Aanvullend aan de school Op vraag Kiezen roept veel vragen op 1. Vragen naar informatie 2.

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in de eerste

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school met ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs CLB Brugge(n) Sint Maartensbilk 2, 8000 Brugge Tel. 050 440 220 Starten in het secundair onderwijs 1 Wie zijn wij? 2 Waarvoor kan je bij het CLB terecht? zich goed voelen Josefien is erg nerveus bij toetsen.

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs Starten in het secundair onderwijs Een overzicht Inleiding Structuur van het secundair onderwijs Wat verandert er in de toekomst? PAUZE Verhalen van kinderen Een goede schoolkeuze Waarmee rekening houden?

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

2016-2017. Onthaalbrochure. slim in wetenschap. sterk in technologie. bedrijvig in economie. www.damiaaninstituut.be

2016-2017. Onthaalbrochure. slim in wetenschap. sterk in technologie. bedrijvig in economie. www.damiaaninstituut.be 2016-2017 Onthaalbrochure slim in wetenschap sterk in technologie bedrijvig in economie www.damiaaninstituut.be welkom Dag 12-jarige Nu het Lager Onderwijs (bijna) achter de rug is, ben je volop op zoek

Nadere informatie

Samen school maken in beweging WELKOM

Samen school maken in beweging WELKOM WELKOM Samen school maken in beweging INFOBOEKJE Sint-Pauluscollege Wevelgem - Moorsele Samen school maken in beweging Het Sint-Pauluscollege............. 6 Het pedagogisch project........... 8 Lessentabel

Nadere informatie

WELKOM in het van de eerste graad. 2 de jaar

WELKOM in het van de eerste graad. 2 de jaar WELKOM in het van de eerste graad de jaar 1 KEUZEPROCES: ONS AANBOD Beste meisje, beste jongen In het tweede leerjaar blijft op studiegebied de HOOFDBEDOELING ieder van jullie een ZO BREED MOGELIJKE, GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar Starten in het Secundair onderwijs 6 de leerjaar p. 1 De grote stap! De grote stap p. 2 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1 3 de graad 2 de graad 1 ste graad p. 3 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1??

Nadere informatie

JOUW TALENTEN, ONZE ZORG.

JOUW TALENTEN, ONZE ZORG. INFO BROCHURE graad JOUW TALENTEN, ONZE ZORG. Ontdek en ontwikkel jouw talenten en interesses in onze brede eerste graad. nieuwenbosch.be NIEUWEN BOSCH HUMANIORA GENT In onze brede ste graad ontdekken

Nadere informatie

Info-avond Secundair Onderwijs

Info-avond Secundair Onderwijs Info-avond Secundair Onderwijs CLB-Kempen www.clb-kempen.be Naar de grote school Nieuw onderwijssysteem Andere manier van lesgeven Grotere studiebelasting Noodzaak om zich te organiseren verband planningsvaardigheden

Nadere informatie

Op Stap naar het SO 0

Op Stap naar het SO 0 Op Stap naar het SO 0 We staan stil bij Verandering troef! Een goede keuze maken De structuur van het secundair onderwijs Nieuwtjes Veranderen of overstappen? Op voorwaarde Een A-, B- of C-attest? Wat

Nadere informatie

Algemene info eerste graad

Algemene info eerste graad Algemene info eerste graad Leerlingen die instappen in de eerste graad secundair onderwijs, stappen een andere onderwijswereld binnen. Plots zijn er veel meer vakken, veel meer leerkrachten, andere aandachtspunten,

Nadere informatie

Het Maria Assumpta Lyceum

Het Maria Assumpta Lyceum Het Maria Assumpta Lyceum Een school met een hart en oog voor talent Beste ouder, De lagere school loopt op zijn einde en binnenkort moet u samen met uw zoon of dochter een secundaire school kiezen. Liefst

Nadere informatie

WAT? WIE? WAAR? Vrij Katholiek Onderwijs. 2016-2017 Kwaliteitsonderwijs met een hart!

WAT? WIE? WAAR? Vrij Katholiek Onderwijs. 2016-2017 Kwaliteitsonderwijs met een hart! HOE? WIE? WAAR? WAT? IN VKO Informatiebrochure Vrij Katholiek Onderwijs 016-017 Kwaliteitsonderwijs met een hart! VKO-Opwijk Karenveldstraat 3 1745 Opwijk Middenschool 05 35 71 1 vko.middenschool@vko.be

Nadere informatie

Instituut Heilig Hart

Instituut Heilig Hart Instituut Heilig Hart Algemeen Secundair Onderwijs Kalmthout Heuvel 37-03 666 91 61 Kapellensteenweg 190-03 666 94 51 www.hhartkalmthout.be hhartkalmthout@pandora.be Instituut Heilig Hart 1 Welkom Beste

Nadere informatie

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze. Deze brochure wil jou en je ouders wegwijs maken in het studieaanbod van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is immers een school met vele studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Nadere informatie

SINT-MARTINUSSCHOLEN HERK-DE-STAD

SINT-MARTINUSSCHOLEN HERK-DE-STAD SINT-MARTINUSSCHOLEN HERK-DE-STAD Eerste graad Sint-Martinusscholen Herk-de-Stad Beste jongere Het laatste schooljaar in je lagere school loopt op zijn einde. Vandaag ben je dan ook op zoek naar een geschikte

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE 2013-2014

SCHOOLBROCHURE 2013-2014 KOEKELARE Een stap in de goede rich9ng SCHOOLBROCHURE 2013-2014 Ac9viteitenkalender 2012-2013 vr 21.09.12 18u Intake oudercontact voor nieuwe leerlingen. Mosselsouper do 08.11.12 18u Oudercontact zo 11.11.12

Nadere informatie

Secundair. Onderwijs Sint-Michiel. Infobrochure 2016. Opendeurdag. Leopoldsburg STEM IN HET TWEEDE LEERJAAR. 1 Foto: uitstap blotevoetenpad Zutendaal

Secundair. Onderwijs Sint-Michiel. Infobrochure 2016. Opendeurdag. Leopoldsburg STEM IN HET TWEEDE LEERJAAR. 1 Foto: uitstap blotevoetenpad Zutendaal Onderwijs Sint-Michiel Leopoldsburg Infobrochure 2016 NIEUW VANAF SEPTEMBER 2016: STEM IN HET TWEEDE LEERJAAR Samen op weg naar een toekomst vol talent Secundair Opendeurdag 22 april 16 van 15 tot 20u

Nadere informatie

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol Ontdekken wie je bent Infobrochure eerste graad Open Dag 7 mei 2017 www.ksom.be Katholiek Secundair Onderwijs Mol Beste leerling, Binnenkort maak je de overstap van je basisschool naar de eerste graad

Nadere informatie

Studieaanbod 1 ste graad

Studieaanbod 1 ste graad Studieaanbod 1 ste graad A-stroom / optie Latijn / Optie moderne / Optie handel / Optie techniek / B-stroom / 1B / BVL / Verzorging-voeding en mode / Elektriciteit en metaal / aso / tso / bso 02 IKSO voor

Nadere informatie

Secundair Onderwijs Sint-Michiel

Secundair Onderwijs Sint-Michiel Leopoldsburg Infobrochure 2015 NIEUW VANAF SEPTEMBER 2015: Samen op weg naar een toekomst vol talent Secundair Onderwijs Sint-Michiel STEM IN HET EERSTE JAAR A Kijk snel op pagina 8 OPENDEURDAG 30 april

Nadere informatie

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/ Op stap naar het secundair onderwijs met accent op Kennismaking met onze BaSo-fiche Ba = basisonderwijs So = secundair onderwijs Document met alle relevante informatie over het kind om zo vlot de overgang

Nadere informatie

L E S S E N T A B E L L E N

L E S S E N T A B E L L E N O n z e L i e v e V r o u w c o l l e g e C a m p u s C e n t r u m L E S S E N T A B E L L E N schooljaar 01013 Zavel 15 960 Zottegem Tel. 09 360 1 9 Fax 09 361 0 88 http://www.centrum.olvcollege.be L

Nadere informatie

INFOBROCHURE EERSTE GRAAD. secundair onderwijs

INFOBROCHURE EERSTE GRAAD.  secundair onderwijs INFOBROCHURE EERSTE GRAAD www.materdeibrasschaat.be secundair onderwijs 2017-2018 Beste jongere Weldra sla je de bladzijde van de basisschool om en start je aan het hoofdstuk van het secundair onderwijs.

Nadere informatie

TWEEDE GRAAD 2013-2014

TWEEDE GRAAD 2013-2014 Tel: 02 363 80 20 Parklaan 7 1500 Halle Website: www.hhchalle.be Infobrochure TWEEDE GRAAD 20132014 Directeur: Ann Debroyer Coördinatoren: Liesbet Jacobs Chris Moens Christoffer Merens Voor elk wat wils

Nadere informatie

Voorwoord. Groeien in talent! Mosselerlaan 62 Mosselerlaan 94 Halmstraat 12 3600 GENK

Voorwoord. Groeien in talent! Mosselerlaan 62 Mosselerlaan 94 Halmstraat 12 3600 GENK Voorwoord Geachte ouders Wellicht is het grote moment weldra aangebroken: het moment, dat je zoon of dochter de knusse basisschool moet verlaten en op zoek gaat naar een grote school. Het secundair onderwijs

Nadere informatie

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 89 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 89 900 Sint-Niklaas Tel: 0 780 79 00 Fax:

Nadere informatie

Studierichtingen tweede graad

Studierichtingen tweede graad Studierichtingen tweede graad 2 WELKOM Beste ouders Beste leerling De eerste twee jaren van het secundair onderwijs heb je zo goed als achter de rug. Je hebt momenteel al een nieuwe studiekeuze in gedachte

Nadere informatie

SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS

SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE LEERJAAR A VAN HET EERSTE NAAR HET TWEEDE LEERJAAR Nog even en je beëindigt het A. Na dit leerjaar kan je nog bijna alle kanten op maar als je geen Klassieke

Nadere informatie

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen *

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Eerste graad / Eerste jaar Eerste graad / Tweede jaar Tweede graad Derde graad Derde graad / Derde leerjaar 1A 1A Gezinstechnieken 1A Industriële Wetenschappen 1A

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS +18 JAAR verder studeren werk 12-17 JAAR 2,5-11 JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

een SCHOOL met een HART

een SCHOOL met een HART een SCHOOL met een HART KWALITEIT WARM NEST begeleiding van leerlingen een luisterend oor LEREN LEREN LEREN LEVEN sociale vaardigheden groei naar volwassenheid bouwen aan de toekomst zorg dragen voor iedereen

Nadere informatie

1A Algemene vorming met TOP!

1A Algemene vorming met TOP! Studieaanbod Lessentabellen 1A Algemene vorming met TOP! Je kiest voor een brede algemene vorming. In de lessen TOP! wordt co-teaching toegepast. Dit betekent dat de leerlingen twee leerkrachten voor de

Nadere informatie

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO 2DE GRAAD 24 Profiel Na de eerste graad maak je een duidelijke keuze. In het derde jaar kies je een studierichting en onderwijsvorm (ASO, TSO,

Nadere informatie

LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS EERSTE GRAAD VANAF HET SCHOOLJAAR 2004-2005 September 2004 LICAP BRUSSEL LESSENTABELLEN EERSTE GRAAD LICAP BRUSSEL September 2004 Vlaams Verbond van het Katholiek

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS

Alle ruimte. voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS Alle ruimte voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS Campus Het Spoor Mol 02 Leerlingen leren door te doen, te ondervinden, mee te maken,. Ze beleven met hun zintuigen, verstand en gevoel, alleen of in groep.

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege. Sint-Pieters-Woluwe. Informatiebrochure

Sint-Jozefscollege. Sint-Pieters-Woluwe. Informatiebrochure Sint-Jozefscollege Sint-Pieters-Woluwe Informatiebrochure Eerste jaar 2016-2017 Welkom beste (toekomstige) leerling op het SJC We zijn blij dat je een stap gezet hebt naar het Sint- Jozefscollege en wij

Nadere informatie

Eerste jaar van de eerste graad. Leren leren

Eerste jaar van de eerste graad. Leren leren Eerste jaar van de eerste graad Bij de start van het secundair onderwijs wordt er getracht de leerling een zo breed mogelijke vorming te geven en hem/haar te laten proeven van verschillende vakken. Dit

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad 2 de graad Handel Vakken Derde jaar Handel Vierde jaar aardrijkskunde 1 1 geschiedenis 1 1 godsdienst 2 2 lich. opvoeding 2 2 natuurwetenschappen 2 2 Frans 5 5 Engels 3 3 unde 4 4 T.E. Bedrijfshuishoudkunde

Nadere informatie

Regina Pacis STEM SPORT STEM IT. Algemeen Secundair Onderwijs

Regina Pacis STEM SPORT STEM IT. Algemeen Secundair Onderwijs Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs STEM SPORT STEM IT 1 Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd te wachten, met nieuwe ervaringen

Nadere informatie

Hoe kiezen? Wat past bij mij?

Hoe kiezen? Wat past bij mij? Hoe kiezen? Wat past bij mij? Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Continuüm overzicht 1A... 3 Continuüm overzicht 2A... 4 1A-Klassieke Taal... 4 1A-Economie & Samenleving... 6 1A-STEM... 8 1A-Wetenschap...

Nadere informatie

Sint-Ludgardisschool Antwerpen-stad. Secundair

Sint-Ludgardisschool Antwerpen-stad. Secundair Sint-Ludgardisschool Antwerpen-stad Secundair Welkom in SLS Wij bouwen aan een school waar men elkaar wil verstaan en luisteren, waar men voor elkaar een hand wil uitsteken. Een school met aandacht voor

Nadere informatie

Infobrochure MS Blankenberge

Infobrochure MS Blankenberge Infobrochure MS Blankenberge Maerlant Middenschool Van Maerlantstraat 8370 Blankenberge Tel. 050 43 5 5 Fax 050 43 5 7 ms.blankenberge@g-o.be www.msblankenberge.be Woord vooraf Woord vooraf Geachte ouder

Nadere informatie

1e leerjaar A Mechanica-elektriciteit-hout-bouw

1e leerjaar A Mechanica-elektriciteit-hout-bouw 1e leerjaar A Mechanica-elektriciteit-hout-bouw Doelstellingen In deze keuze krijg je een brede algemene vorming. Je talenten voor techniek kan je grondig verkennen tijdens de lessen van de praktische

Nadere informatie

EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS

EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS Je wil extra uitdaging op theoretisch vlak. Je hebt doorzettingsvermogen, je werkt nauwkeurig en kunt een stevig studieritme aan. Door de 7 uren Latijn en

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

KUNST KUNST TECHN KU WETENSC

KUNST KUNST TECHN KU WETENSC KUNST KUNST TECHN KU WETENSC OPLEIDINGSAANBOD Kunst: voor leerlingen met een uitgesproken belangstelling voor kunst, architectuur en wooncultuur Wetenschappen: voor leerlingen met een brede interesse die

Nadere informatie

INFOBROCHURE EERSTE GRAAD. secundair onderwijs

INFOBROCHURE EERSTE GRAAD.  secundair onderwijs INFOBROCHURE EERSTE GRAAD www.materdeibrasschaat.be secundair onderwijs Beste jongere Weldra sla je de bladzijde van de basisschool om en start je aan het hoofdstuk van het secundair onderwijs. Je zal

Nadere informatie

Een compleet opleidingenaanbod!

Een compleet opleidingenaanbod! Een compleet opleidingenaanbod! Campus Hof van Riemen Frans Coeckelbergsstraat 17-22 2220 Heist-op-den-Berg T 015 24 18 45 F 015 24 12 13 kta.heist-op-den-berg@g-o.be www.campushofvanriemen.be Citaten

Nadere informatie

SintSint-Jozefscollege

SintSint-Jozefscollege Inlichtingen Alle schooldagen van 8.00 u. tot 16.00 u. SintSint-Jozefscollege SintSint-PietersPieters-Woluwe Op woensdag tot 12.00 u. Tijdens de vakantie is het secretariaat open t.e.m. 5 juli en vanaf

Nadere informatie

Brochure 1e graad. Sint-Norbertusinstituut Duffel. Info en inschrijvingen 1e jaar. Opendeurdagen alle jaren. Vrijdag 4 maart 17 22 u.

Brochure 1e graad. Sint-Norbertusinstituut Duffel. Info en inschrijvingen 1e jaar. Opendeurdagen alle jaren. Vrijdag 4 maart 17 22 u. Sint-Norbertusinstituut Stationsstraat 6, 2570 Duffel 015 30 38 58 mail@snorduffel.be www.snorduffel.be Sint-Norbertusinstituut Duffel LEREN EN LEVEN Brochure 1e graad Info en inschrijvingen 1e jaar Vrijdag

Nadere informatie

Verloop infoavond. Een goede studiekeuze. Een goede studiekeuze. Een foute studiekeuze? 19/10/2016

Verloop infoavond. Een goede studiekeuze. Een goede studiekeuze. Een foute studiekeuze? 19/10/2016 Verloop infoavond Een goede studiekeuze Structuur van het secundair Schoolkeuze kiezer Inschrijvingen Vragen 1 Een goede studiekeuze Een goede studiekeuze Zelfkennis Zelfkennis Informatie Goede studiekeuze

Nadere informatie

NIEUWE INVULLING IN DE EERSTE GRAAD www.sintjozefhumaniora.be HALLO Je zit nu in het zesde leerjaar en binnenkort kies je een nieuwe school. Misschien is onze school wel precies wat je zoekt. Daarom stellen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Het tweede leerjaar A van de Middenschool 10 Lessentabellen 10 Toelichting bij het optiegedeelte in het tweede leerjaar 12

Inhoudstafel. Het tweede leerjaar A van de Middenschool 10 Lessentabellen 10 Toelichting bij het optiegedeelte in het tweede leerjaar 12 2 de leerjaar Inhoudstafel De school als leergemeenschap 6 Structuur van het secundair onderwijs 6 Structuur van College O.-L.-V.-ten-Doorn 7 Het studieaanbod in College O.-L.-V.-ten-Doorn 8 Het tweede

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool. Informatie avond voor ouders

Kiezen na de basisschool. Informatie avond voor ouders Kiezen na de basisschool Informatie avond voor ouders Leren kiezen Het secundair onderwijs Een keuze maken Leren Kiezen Kiezen doe je dagelijks Kiezen voor iets, betekent ook afstand doen van iets BEWUST

Nadere informatie

Infobrochure eerstejaars 2015-2016. Naar het eerste jaar Secundair onderwijs

Infobrochure eerstejaars 2015-2016. Naar het eerste jaar Secundair onderwijs Vondel 41 1500 Halle Tel: 02 363 85 70 Website: www.hhchalle.be Infobrochure eerstejaars 2015-2016 Naar het eerste jaar Secundair onderwijs Directie: Sigrid Sadones Coördinatoren: Jeroen Peetroons Karin

Nadere informatie

Regina Pacis. Algemeen Secundair Onderwijs STE

Regina Pacis. Algemeen Secundair Onderwijs STE Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs e M STE M rn e d o SPO RT STE M IT ijn Lat 1 2 Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd te

Nadere informatie

WELKOM in het van de eerste graad. 2 de jaar

WELKOM in het van de eerste graad. 2 de jaar WELKOM in het van de eerste graad 2 de jaar 1 KEUZEPROCES: ONS AANBOD Beste meisje, beste jongen In het tweede leerjaar blijft op studiegebied de HOOFDBEDOELING ieder van jullie een ZO BREED MOGELIJKE,

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad

Tweede jaar van de eerste graad Tweede jaar van de eerste graad Na één jaar secundair onderwijs heeft de leerling al iets meer de kans gehad zich een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap

Nadere informatie

SINT-MARTINUSSCHOLEN HERK-DE-STAD

SINT-MARTINUSSCHOLEN HERK-DE-STAD SINT-MARTINUSSCHOLEN HERK-DE-STAD Eerste graad Sint-Martinusscholen Herk-de-Stad Beste jongere Het laatste schooljaar in je lagere school loopt op zijn einde. Vandaag ben je op zoek naar een secundaire

Nadere informatie

Omgang en communicatie. Huishoudzorg. Gezondheid en welzijn. Tweede graad Verzorging voeding. Schooljaar 2010-2011. Verzorging-voeding

Omgang en communicatie. Huishoudzorg. Gezondheid en welzijn. Tweede graad Verzorging voeding. Schooljaar 2010-2011. Verzorging-voeding KIJK WIJZER VV Tweede graad Verzorging voeding Schooljaar 2010-2011 Verzorging - voeding Basiszorg Omgang en communicatie Wie ben ik? Zelfbeeld Ik in omgang met de ander Omgang Verzorging-voeding Ik =

Nadere informatie

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod tweede graad Studiekeuze voor het schooljaar 2014-2015 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI

OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI Info & Inschrijven OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI BuSO BOOM BORNEM PUURS PUURS za. 25 april 2015 di. 17 maart 2015 ma. 16 maart 2015 zo. 10 mei 2015 Wanneer kan je inschrijven?

Nadere informatie

GIB INFOBROCHURE. Een echt sportieve school in een groene omgeving!

GIB INFOBROCHURE. Een echt sportieve school in een groene omgeving! GIB INFOBROCHURE Een echt sportieve school in een groene omgeving! Zondag 10 mei 2015 van 14u tot 17u GIB OPENDEUR Rondleidingen in onze dynamische school Leerlingen in actie en doe-activiteiten Kinderopvang

Nadere informatie

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1 Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs 1 Dag zesdeklasser Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd te wachten, met nieuwe ervaringen

Nadere informatie

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/23.72.50

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/23.72.50 Op stap naar het secundair onderwijs Vanavond hebben we het over : Hoe helpt het CLB? Het secundair onderwijs Gegevens van uw kind doorgeven naar de nieuwe school Leerlingen en ouders worden geholpen in

Nadere informatie

1. WELKOM IN ONZE SCHOOL!...3 2. MOGELIJKHEDEN OP ONZE SCHOOL...4 3. EERSTE GRAAD A-STROOM...6 4. EERSTE GRAAD B-STROOM...12

1. WELKOM IN ONZE SCHOOL!...3 2. MOGELIJKHEDEN OP ONZE SCHOOL...4 3. EERSTE GRAAD A-STROOM...6 4. EERSTE GRAAD B-STROOM...12 Inhoud 1. WELKOM IN ONZE SCHOOL!...3 2. MOGELIJKHEDEN OP ONZE SCHOOL...4 3. EERSTE GRAAD A-STROOM...6 4. EERSTE GRAAD B-STROOM...12 5. TOELICHTING BIJ DE EERSTE GRAAD...14 6. ZORG VOOR ELKE LEERLING...16

Nadere informatie

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT Inhoud...1 1 VOORSTELLING VAN DE LESSENTABELLEN...2 1.1 De kolom Leerplannummer...2 1.2 De kolom B/S/C (niet

Nadere informatie