Armoede & Telecom VAN UITSLUITING NAAR AANSLUITING IK BEL DUS IK BEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Armoede & Telecom VAN UITSLUITING NAAR AANSLUITING IK BEL DUS IK BEN"

Transcriptie

1 Armoede & Telecom VAN UITSLUITING NAAR AANSLUITING IK BEL DUS IK BEN Naar aanleiding van een vierkante tafeldebat rond armoede en telecom (op 7 december 2010) ontstond dit werkdocument. Het bevat enkele vaststellingen, verontwaardigingen en ideeën die ik met de sprekers en deelnemers aan de vierkante tafel aftoetste. Tegelijkertijd is het een work in progress document, de start van een verder en diepgaander denkproces. Waarbij ik me graag laat inspireren door de standpunten, voorstellen en reacties die vanuit diverse hoeken aan bod kunnen komen. 85 miljoen mensen. Nood aan een politieke stormram. Vraag aan 100 Vlamingen wat ze van armoede vinden en minstens 99 van hen zullen je zeggen dat het zo snel mogelijk de wereld uit moet. Fijn dat we het er allemaal over eens zijn. Toch is er voor armoede niet meteen een gevoel van noodzaak, een 'sense of urgency' was het Europees jaar ter bestrijding van de armoede en sociale uitsluiting. Een jaar lang stond de armoedeproblematiek volop in de schijnwerpers. Zeer positief. Maar de armoede zal de wereld niet uit zijn bij de jaarwisseling. Ook in 2011 moeten we er voor blijven gaan. Geen ruimte voor de paraplu's der excuses. Zolang armoede in al haar facetten de wereld niet uit is, is het elke dag van elk jaar een dag en jaar ter bestrijding van de armoede en sociale uitsluiting. Vandaag leeft nog steeds 17% van de Europeanen vijfentachtig miljoen mensen onder de armoedegrens. Dat is meer dan acht keer de bevolking van België, veertien keer Vlaanderen, vijftig keer de provincie Antwerpen, honderdzeventig keer de stad Antwerpen, meer dan duizend keer Mechelen en tweeduizendhonderdvijfentwintig (2125!) keer Turnhout. In 2000 hadden we in Europa maar 16% personen in armoede. Eenzelfde stijging die we zien bij kinderen in armoede: vandaag 20%, in 2006: 19%. In België doen we het overigens niet echt beter: de algemene armoede steeg tussen 2000 en 2008 van 13 naar 15 procent. Op het vlak van kinderen in armoede gingen we van 15 naar 17 procent. In Antwerpen en Brussel ziet het er nog belabberder uit: 1 op 5 Antwerpenaren en 1 op 4 Brusselaars leeft in armoede. Daarenboven heeft België 5% werkende armen. Er moet dus dringend een stormram door de politieke hoofden gaan. We moeten kunnen garanderen dat de kinderen het morgen beter hebben, dan de ouders vandaag.

2 Armoedebestrijding vraagt om concrete acties. Om handen en voeten. Concrete acties die de kloof kunnen dichten op diverse terreinen tegelijkertijd: wonen, werken, energie, onderwijs, vrije tijd,.... Maar ook op het vlak van nieuwe geletterdheid, van digitale geletterdheid. Acties die er voor zorgen dat iedereen kan voorzien in zijn basisbehoeften, die kloven dichten en geen nieuwe kraters slaan en die de participatie van elkeen verhogen. Duurzaam. Op lange termijn. De digitale kloof wordt smaller maar dieper. En heeft meerdere dimensies. Velen vragen zich af of het dichten van de digitale kloof nu wel echt een prioriteit moet zijn in het armoedebeleid? Er zijn toch meer urgente katten te geselen in wonen, onderwijs, werk en energie? Maar in een steeds groter gedigitaliseerde wereld met steeds meer en gesofisticeerde digitale media worden minimale ICT-basisvaardigheden een must. Het is een basisbehoefte geworden. Het niet bezitten van die basisvaardigheden werkt ongelijkheid in de hand. Situaties van digitale ongelijkheid hangen nauw samen met situaties van ongelijkheid op andere vlakken. Socioeconomische, culturele en leeftijdsverschillen leggen een hypotheek op de kansen op een veilige, behendige, bewuste en renderende omgang met de media. Vanuit democratisch oogpunt is het wegwerken van de digitale en andere mediakloven essentieel. Dit is een taak voor àlle betrokken partijen (multistakeholder governance): de overheid, het onderwijs, de industrie, de ouders,... De nieuwe media zijn een vast onderdeel van ons leven geworden. Wij gebruiken de media steeds meer om interactief te zijn met de wereld rondom ons. Via ICT-toepassingen (vooral het internet, mobiele telefonie en sociale netwerksites zoals Facebook) leggen wij contacten met anderen, zeggen we wie we zijn en wat we doen, leggen en onderhouden we vriendschappen. We participeren, consumeren en communiceren. Wie toegang heeft én wie kan omgaan met de nieuwe media, kan zich persoonlijk ontwikkelen en controle en/of macht verwerven (empowerment). Wie het niet kan, dreigt achterop te raken. Mensen in armoede ervaren het internet omwille van hun eerder geïsoleerde bestaan als een bevrijding. Je kan je figuurlijk verplaatsen en brengt de wereld in huis (Ilse Mariën, VUB). De digitale kloof is meer dan de kloof tussen zij die een pc en internet hebben en zij die dat niet hebben. Om deze eerste graad van de digitale kloof (toegang en geen toegang tot ICT) te verkleinen, zijn al veel inspanningen gebeurd. Vooral in het aanbieden van goede en betaalbare computers en internetaansluitingen. Maar ook in het uitbouwen van alternatieven voor pc-gebruik zoals in de school, in bibliotheken en internetcafés. Inspanningen blijven nodig op dit vlak. Want de fysieke toegang tot ICT voor kwetsbare groepen blijft een probleem. Niet alleen de toegang zelf, maar ook de schulden die volgen na de toegang (abonnementskosten, hardwarekosten,...). Ook de 2de graad van de digitale kloof vraagt onze aandacht: het verschil in gebruiken en hebben van digitale vaardigheden. We moeten oog hebben voor de digitale ongeletterdheid en voor het wegwerken ervan. Via mediageletterheid en digitale geletterdheid moeten we alle mensen, jong en oud, weerbaar maken. Vanuit deze optiek is dit soort geletterdheid een vorm van mensenrechten. En is toegang tot ICT een universele dienstverlening. Net dat is het voor vele groepen nog te weinig. Kwetsbare groepen ervaren drie drempels bij de digitalisering van de maatschappij: in het onderwijs (de bijna verplichting om een pc te hebben en toegang tot ICT, via Smartschool de huistaken en groepswerken via internet laten gebeuren,...), in tewerkstelling (info over jobs en sollicitaties gebeuren steeds meer digitaal via websites, mail en per sms) en in

3 informatieverwerving (e-governance, e-banking, belastingbrief online invullen (tax-on-web), betalingen per sms van parkeerautomaten, en de continue online verwijzingen voor meer informatie). Om het mattheuseffect, waarbij kwetsbare groepen in een vicieuze cirkel terechtkomen, te vermijden, zijn acties en initiatieven nodig. Digitale inclusie vereist een brede maatschappelijke aanpak, op verschillende fronten en met oog voor de vele dimensies van bestaande en nieuwe uitsluitingsmechanismen. Het is immers veel doeltreffender om, in plaats van hindernissen weg te werken, de klemtoon te verschuiven naar het realiseren van meerwaarde dankzij ICT-gebruik. (Instituut Samenleving entechnologie, Digitale inclusie in Vlaanderen, Aanbevelingen, 2010). Een e-inclusief beleid kan zich niet tevreden stellen met het louter aandacht hebben voor het verspreiden van computers en internet. Het e-inclusief beleid dat wij nastreven, moet steeds gepaard gaan met de bestrijding van de bestaande structurele ongelijkheden en mechanismen van sociale uitsluiting. Het is belangrijk om projecten rond digitale geletterdheid te initiëren die nauw aansluiten bij de leefwereld en de dagelijkse realiteit van alle burgers, en van de doelgroep van kwetsbare groepen in het bijzonder. Voor deze groepen zijn lokale initiatieven heel belangrijk (vb succes van Digidak (SPK)). Bij het wegwerken van de digitale ongeletterdheid moeten we de nadruk leggen op sociale en maatschappelijke integratie van alle burgers. Europa werkt in het kader van haar digitale agenda voor Europa van de EU 2020-strategie aan zeven kerninitiatieven. Eén daarvan is net de aanpak van de digitale geletterdheid. De Europese Commissie wil een verbetering van de digitale geletterdheid, de digitale vaardigheden en van de digitale inclusie. Zelfverwezenlijking en emancipatie moeten centraal staan in het digitale tijdperk. Iemands achtergrond of vaardigheidsniveau mag er niet de oorzaak van zijn dat de toegang tot het digitale potentieel voor hem blijft gesloten, aldus de Europese Commissie. Zwart op wit. Eurostat ( ) stelt vast dat slechts 75% van de Vlaamse huishoudens over een computer beschikt en 73% over een internetaansluiting 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een pc gebruikt, 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit gesurft. 40% van hen is werkzoekend, twee derde is 55+-er. Van de Vlaamse werkzoekenden maakt slechts 51% wekelijks gebruik van het internet, terwijl dit in Nederland voor 95% van de werkzoekenden geldt. De laatste jaren is er een lichte stijging vast te stellen, maar in vergelijking met andere Europese landen blijft de internetpenetratie in Vlaanderen laag. In Nederland bijvoorbeeld bedraagt de verspreidingsgraad 90%! Daarenboven is er bij mensen met een laag inkomen geen stijging in het bezit van internet vastgesteld. Een van de redenen hiervoor kan de hoge kostprijs van een internetverbinding in België zijn. Deze is tot drie maal hoger dan in Nederland. Zeker voor mensen die het financieel minder breed hebben, blijft dit prijskaartje te hoog.

4 Over motivatie en digitale vaardigheden zijn er nauwelijks cijfers beschikbaar. Enkel een enquête van Statbel (2007) geeft wel een beeld van de redenen waarom jongeren geen gebruik maken van internet: kostprijs (50% van de jonge niet-gebruikers), niet nuttig (33%) en niet beschikken over de nodige digitale vaardigheden (33%). Door het dure mobiel internet zijn jonge Belgen (tussen 16 en 25 jaar) een pak minder actief op sociale netwerken dan hun leeftijdsgenoten elders in Europa. Enkel Roemenië, Ierland en Letland doen het slechter (Statbel 2010). Een OASeS-studie (2007) Aan de onderkant van de technologische samenleving in opdracht van het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek (viwta), nu IST, beschrijft dat mensen in armoede minder nut zien in de aanschaf van een pc, de druk vooral vanuit onderwijs voelen, zeggen kennis en kunde ter zake te missen, en technologie als eerder negatief te ervaren. Tot slot voelen ze het eerder aan als een strijd dan als een bevrijding. Uit een Microsoft-studie naar aanleiding van de Europese week van de e-vaardigheden tenslotte blijkt bovendien dat binnen 5 jaar 90% van de Belgische jobs informaticakennis zal vereisen, wat impliceert dat elk cv pc-vaardigheden als basiscompetentie zal moeten bevatten om kans te maken op een job. In tegenstelling tot wat vaak verondersteld wordt is deze basiscompetentie door de stijgende automatisatie - zeker zo vaak vereist bij laaggeschoolde jobs als bij hoger geschoolde jobs. Van uitsluiting naar aansluiting: kennen, begrijpen en maken. Het dichten van de digitale kloof vertrekt daarom ook idealiter vanuit een aansluitingsgedachte in plaats van vanuit het courante kloof- of uitsluitingsdenken. Digitale inclusie versus digitale kloof. Digitale inclusie wil sociale uitsluiting als gevolg van de opmars van ICT en telecom beperken en wegwerken. Er wordt daarbij erkend dat deze sociale uitsluiting door ongelijkheden op het vlak van toegang, gebruik, motivatie en/of vaardigheden wordt veroorzaakt. De aansluiting (letterlijk en figuurlijk), een digitaal inclusiebeleid, is gericht op het toegankelijk maken van ICT en dit zowel in materiële als in immateriële zin. Zowel op het hebben als op het kunnen (blijven) gebruiken. En op het beschikken over de vereiste generieke telecomvaardigheden, met inbegrip van reken-, schrijf- en taalvaardigheden. Via een goede digitale geletterdheid moeten de gebruikers op een zinvolle manier leren omgaan met deze digitale media. In een studie van de VUB (2010) omschrijft men het zo: de burgers moeten de media leren kennen. Dit betekent dat ze fysieke toegang moeten hebben, technische kennis verwerven en weten welk gebruik van welke knop welke reactie brengt en op die manier vaardigheden ontwikkelen. Burgers moeten de media leren begrijpen: er kritisch mee leren omgaan, de informatie die ze zoeken en vinden effectief leren gebruiken, meer stilstaan bij hun privacy: wat kan men online zetten en welke risico's kunnen daaraan zijn verbonden,.... Tot slot moeten de burgers de media kunnen maken: zelf actief zijn op het internet bijvoorbeeld om zichzelf verder te kunnen ontplooien. Iedereen moet dus kunnen aansluiten en genieten van de voordelen van een digitale

5 maatschappij. Zo zal de Europese Commissie bijvoorbeeld nagaan hoe de vraag naar basistelecomdiensten op de huidige concurrerende markten het best kan worden ingevuld, welke plaats universele dienstverlening moet innemen in de inspanningen om bijvoorbeeld breedband voor iedereen toegankelijk te maken en waar de financiering van deze universele dienstverlening vandaan moet komen. Daarnaast wil de Europese Commissie dat tegen 2020 heel Europa verbonden is met het internet. Omdat de hoge kosten de reden zijn om geen internetverbinding in huis te halen, wil de Europese Commissie concurrentieverhogende maatregelen invoeren om de kostprijs te laten zakken. Tegen 2011 worden lidstaten verplicht de langetermijnbeleidslijnen inzake e-vaardigheden en digitale geletterdheid ten uitvoer te leggen en in dat verband stimulansen en prikkels voor KMO's en achtergestelde groepen ter beschikking te stellen. Mensen in armoede lopen (er) in. Geen nieuwe kraters slaan. Hoe kunnen we vermijden dat uw correspondent uw oproep voor lange tijd niet kan beantwoorden? Een digitaal inclusiebeleid moet erover waken dat de aansluitingsacties niet ten koste gaan van de stijging van de schuldenberg. Dat mensen niet onnodig lang aan een contact vast hangen die te duur is of totaal niet past bij hun ICT-verbruik. Dat er geen nieuwe kraters worden gevormd bij het dichten van de kloof. Zeker als we weten dat steeds meer mensen in schulden verzeild geraken door de factuur van hun gsm, telefoon, internet en/of digitale televisie. Bij het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling steeg in 2009 het aantal telecomdossiers op één jaar tijd met liefst tweederde, van 21% aandeel in de schuldbemiddelingsdossiers tot 34%. Of hoe mee willen en mee moeten, kan leiden tot nog meer schulden. Zo ontving de Ombudsdienst telecom in 2009 voor het derde opeenvolgende jaar een record aantal klachten met betrekking tot betalende sms-diensten. In de klachten stelt de Ombudsdienst regelmatig vast dat operatoren van hun sterke positie tegenover de eindgebruiker gebruik of misbruik maken (Uit het Jaarverslag 2009, Ombudsdienst Telecom). En als er nu ook de optie bestaat om het verlenen van leningen in de toekomst te conditioneren aan openstaande gsm-facturen, is het alle hens aan dek. Want niet zelden worden de schulden mee veroorzaakt door een cocktail van onder meer misleidende verkoops- en reclamepraktijken, het ontbreken van een schriftelijk contract, onredelijk zware sancties bij wanbetaling en agressieve invorderingspraktjken, snel schermen met de zwarte lijst van Preventel, koppelverkoop,... Telecomoperatoren lappen bovendien vaak zelf de regels aan hun laars, maar als een klant niet in orde is, zijn de sancties die operatoren opleggen onredelijk zwaar en vinden er schaamteloze invorderingen plaats. (bron: Vlaams Centrum Schuldbemiddeling, Dossier Telecom: mistoestanden en oplossingen). In die zin stelde ik in juli 2010 een vraag aan de Europese Commissie, waarin ik een pleidooi hield

6 voor transparante en gestandaardiseerde energie- en telecomfacturen. Op basis van een heldere factuur met dito voorwaarden zou de consument veel gemakkelijk kunnen inschatten of zijn abonnement wel aansluit bij zijn werkelijke noden. Bovendien geeft dit de mogelijkheid om op basis van een zo'n overzichtelijke en gestandaardiseerde factuur de markt te verkennen op zoek naar meer voordelige voorwaarden. Zo pleitte ik ook voor het vermelden van een einddatum op de factuur. Ook al valt zowel de facturatie als het ontwerp van facturen voor het grootste deel onder nationale voorschriften, toch heeft de Commissie voor de sectoren gas en elektriciteit al op verschillende manieren geprobeerd de kwaliteit en de transparantie van facturen te verbeteren. Voorwaarden die perfect transponeerbaar zijn naar de telecomsector. Sociaal tarief, universele dienst en minimumaanbod. De Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie stelt dat elke operator van vaste en mobiele telefonie en de doorverkopers van vaste en mobiele telefoniediensten aan sommige categorieën van begunstigden specifieke tariefvoorwaarden moet aanbieden. De begunstigden en inkomensplafonds zijn voorzien in de wet. Bijna elke provider biedt, wat sociaal tarief betreft, bijvoorbeeld een korting van 12 euro aan op de factuur of het abonnement, de korting op herlaadkaarten bedraagt 3,10 euro belkrediet. Volgens mensen in armoede zijn de voorwaarden om van dit sociaal tarief te kunnen genieten zeer strikt, waardoor een groot deel van de kansarmere groepen er niet van kan genieten. Omdat dit sociaal tarief in centen en niet in procenten wordt toegekend, krijgt de korting minder waarde door prijsaanpassingen en indexatie (Test-aankoop 2008). Qua internet heeft het sociaal tarief vaak betrekking op traag inbelinternet, terwijl veel applicaties enkel mits breedband te gebruiken zijn. Nochtans is België voorstander van breedband als universele dienst. In die zin heeft David Geerts (sp.a) in maart 2008 een wetsvoorstel ingediend om de universele dienstverlening uit te breiden naar breedband. Zo zou elke Belg kwalitatief en snel internet ter beschikking hebben en zouden er tegelijkertijd sociale tarieven mogelijk worden. De vorige regering was echter weinig ambitieus op dit vlak. Europa heeft in september van dit jaar een richtlijn uitgevaardigd die zegt dat telecom voor iedereen beschikbaar moet zijn, hoewel er nog onduidelijkheid is over wat beschikbaar en universele dienst inhoudt. Volgens de Europese Commissie is een snelle breedband de zuurstof die van essentieel belang is voor de welvaart en het welzijn van Europa. Er werd opgelegd dat iedereen tegen 2013 toegang tot breedband moet hebben en tegen 2020 toegang tot high speed internet. Nadelig is dat het wordt overgelaten aan de lidstaten om te bepalen op welke wijze dit aanbod moet worden gefinancierd. David Geerts hoopt nu dat de Belgische regering een voortrekkersrol kan spelen bij het dichten van de digitale kloof. Hij wijst op de vele nieuwe jobs die kunnen worden gecreëerd. Daarom dient hij zijn wetsvoorstel opnieuw in, om de Europese wens van breedbandinternet voor iedereen te realiseren via de opname in de universele dienstverlening. In één pakket met sociaal tarief, minimumlevering en het plan voor het opkrikken van de e-vaardigheden. Voor elke universele dienst zoals gas, water en elektriciteit moet aan de consument een

7 minimumlevering kunnen worden gegarandeerd. Als telecom een basisrecht is, want een voorwaarde om volwaardig te kunnen deelnemen aan de gedigitaliseerde samenleving, moet ook hier een minimumaanbod worden geleverd. Het minimumaanbod kan via sociale maatregelen mensen beschermen tegen uitsluiting.

8 Besluit: ik bel dus ik ben 85 miljoen armen in Europa, 20% van de Antwerpenaren die in armoede leven, 5% werkende armen in België, een schandalig hoog aantal kinderen in armoede,... een tijdbom die je niet wil liggen tikken hebben in je samenleving. En toch heerst er bij beleidsmakers weinig sense of urgency voor concrete en grootschalige aansluitingsacties. Veel verklaringen en verontwaardiging, dat wel. Maar daden blijven uit. De armoedeproblematiek is multidimensioneel. In zowat alle domeinen van het leven - van wonen, over werken en onderwijs tot gezondheid - zijn er nog vele kloven te dichten om te vermijden dat er diepere kraters ontstaan. Zo ook op het vlak van de digitale kloof en van de digitale geletterdheid. We kunnen er bij de start van 2011 niet om heen dat telecom een universele dienst is die een wezenlijk onderdeel van ons leven is geworden. Zo wordt de top-10 van noodzakelijke (levens-) behoeften bij jongeren bijna uitsluitend gevormd door telecomtoepassingen. Jongeren die over geen of slechts een beperkt telecomaanbod beschikken, geven de kostprijs (50%) en het gebrek aan digitale vaardigheden (33%) als oorzaak aan. Als we weten dat 1,9 miljoen ( ) van de Belgen geen pc heeft en 2,6 miljoen ( ) aangeeft nog nooit te hebben gesurft, en rekening houdend met de te hoge kostprijs van internet in België, is er nog veel werk aan de winkel. Daarenboven geven mensen in armoede aan dat ze vooral vanuit onderwijs de druk voelen om digitaal mee te zijn. Niet verwonderlijk trouwens dat onderwijs zoveel nadruk legt op digitale geletterdheid: binnen 5 jaar verwacht 90% van de jobs (en ook deze voor lager opgeleiden) ICTvaardigheden als basiscompetentie. Om nog maar te zwijgen over de enorme sociale impact van mee zijn. En toch... De digitale kloof lijkt te dichten, ze wordt smaller. Meer en meer mensen beschikken over internet en telecom. De primaire digitale kloof tussen hebben en niet-hebben in letterlijke zin wordt dus langzaam maar zeker kleiner. Maar ze wordt paradoxaal ook dieper. Zowel op het vlak van e-vaardigheden, als op het vlak van schulden. Het aantal telecomdossiers binnen de schuldbemiddelingsdossiers bijvoorbeeld steeg het laatste jaar exponentieel. Om de diepere digitale kloof (zowel in materiële als in immateriële zin) te dichten, willen we een inclusief beleid voeren. Een beleid gebaseerd op aansluiting, letterlijk en figuurlijk. De optimale bescherming van de consument, met bijzondere aandacht voor de schuldenprobematiek, moet daarbij centraal staan. We benaderen de digitale geletterdheid ook vanuit inclusie. Onze rode draad daarbij is: wat goed is voor iedereen, moet ook goed zijn voor mensen in armoede.

9 In concreto zijn onze voorstellen: Telecom en internet zijn een basisrecht, waarbij wordt voorzien in een wettelijke minimumlevering (binnen de universele dienstverplichting), met inbegrip van: een sociaal tarief dat echt sociaal is: inkomensgerelateerd en in percenten een consumentenbescherming die effectief is (met transparante en bruikbare telecomfacturen, een bescherming van de klant bij het afsluiten van contracten en een consumentenakkoord/gedragscode voor abonnementen in de telecomsector naar analogie met de energiesector) het opkrikken van de e-vaardigheden van iedereen. Via Wifi-delen wordt in Antwerpen een web gevormd dat effectief wijd en werelds is. Een lokale minimumlevering avant la lettre via een internetverbinding die voor iedereen beschikbaar is. In het Europees parlement volg ik de voorstellen van de commissie op de voet. Zowel als het gaat over de aankondigingen van de commissie inzake breedband als basisrecht, als universele dienstverlening (met minimumlevering), als over de concurrentieverhogende maatregelen die moeten worden genomen zodat de torenhoge kostprijs van internet kan zakken. Ook op het vlak van consumentenbescherming moet Europa het voortouw blijven nemen. Ik zal daarom blijven hameren op transparante en bruikbare telecomfacturen. Ook zal ik via schriftelijke vragen en parlementaire discussies de digitale agenda op de agenda houden, zodat deze op korte termijn kan worden opgezet in concrete en zichtbare acties in de lidstaten. Waardoor alle consumenten en mensen in armoede in het bijzonder kunnen aansluiten en genieten van de voordelen van onze digitale samenleving. Concreet 1) Wifi-delen in Antwerpen. Het wereldwijde web is minder wijd en minder werelds dan het pretendeert te zijn. Ondanks richtlijnen dat telecom voor iedereen beschikbaar moet zijn, en dat breedband een universele, een basisdienst is, dat iedereen tegen 2013 toegang tot breedband moet hebben en tegen 2020 toegang tot snel internet, zijn er nog steeds te veel have nots en te weinig toegankelijke en verspreide hotspots. Free internet zou de digitale kloof fors kunnen dichten. Waarom in afwachting van een minimale levering - geen Antwerps netwerk installeren van stadsdiensten en burgers die hun eigen draadloos netwerk delen met de buurt? Bij Wifi-delen zend je twee signalen uit, een intern en een extern. Het ene signaal blijft beschermd, het andere maak je toegankelijk voor het publiek. Via dit systeem kan iedereen gebruik maken van de free Wifi, in tegenstelling tot de meeste hotspots die enkel toegankelijk zijn voor gebruikers van dezelfde provider. Het zal vooral van belang zijn om bij prioriteit het Wifi-delen ingang te doen vinden in de e-zwakkere buurten van Antwerpen. De gedeelde Wifi's zouden dan met een bordje aan de gevel kunnen kenbaar worden gemaakt. 2) Een wettelijk voorziene minimumlevering. Voor elke universele dienst zoals gas, water en elektriciteit moet aan de consument een minimumlevering kunnen worden gegarandeerd. Als ook telecom een basisrecht is, want voorwaarde om volwaardig te kunnen deelnemen aan de

10 gedigitaliseerde samenleving, moet ook hier een minimumaanbod worden geleverd. De minimumlevering kan via sociale maatregelen mensen beschermen tegen uitsluiting. Europa heeft in september 2010 een richtlijn uitgevaardigd die zegt dat telecom voor iedereen beschikbaar moet zijn, hoewel er nog onduidelijkheid is over wat beschikbaar en universele dienst inhoudt. Volgens de Europese Commissie is een snelle breedband de zuurstof die van essentieel belang is voor de welvaart en het welzijn van Europa. Tegen 2013 zou iedereen toegang tot breedband moet hebben en tegen 2020 toegang tot supersnel internet. Nadelig is dat het wordt overgelaten aan de lidstaten op welke wijze dit aanbod moet worden gefinancierd. De federale regering meent alvast voorstander te zijn van breedband als universele dienst, als een basisrecht. In die zin heeft David Geerts (sp.a) in maart 2008 een wetsvoorstel ingediend om de universele dienstverlening uit te breiden naar breedband. Zo zou elke Belg kwalitatief en snel internet ter beschikking hebben en zouden er tegelijkertijd sociale tarieven mogelijk kunnen worden. De vorige regering was echter weinig ambitieus op dit vlak. David Geerts hoopt dat de Belgische regering een voortrekkersrol zal spelen bij het dichten van de digitale kloof. Hij wijst op de vele nieuwe jobs die kunnen worden gecreëerd. Daarom dient hij zijn wetsvoorstel opnieuw in, om de Europese wens van breedbandinternet voor iedereen te realiseren via opname in de universele dienstverlening. In één pakket met sociaal tarief, minimumlevering en het plan voor het opkrikken van de e-vaardigheden. 3) Sociaal tarief. Ondanks de wettelijke bepaling kunnen nog te weinig mensen genieten van een sociaal tarief. Je moet als het ware over alle zonden van Israël beschikken om er gebruik van te kunnen maken. Daarnaast tekenen vele mensen contracten die niet beantwoorden aan hun effectieve behoeften, zodat de korting via het sociaal tarief slechts een druppel op de hete plaat van de torenhoge factuur is. Bovendien werkt het huidige sociaal tarief met centen, zodat de korting niet beschermd is tegen indexaties en prijsstijgingen. Het sociaal tarief moet volgens ons in procenten zijn: automatisch en inkomensgerelateerd. Dit kan een garantie betekenen voor een telecomaanbod dat echt op maat van de klant is afgestemd. De realisatie van een breedband voor iedereen moet van meet af aan een sociaal tarief inhouden. Ook de bepaling van een vaste minimumlevering aan snelle breedband en een performant plan voor het opkrikken van de e-vaardigheden moeten onderdeel zijn van een globaal plan. 4) Consumentenbescherming. Niet zelden worden telecomschulden mee veroorzaakt door een cocktail van onder meer misleidende verkoops- en reclamepraktijken, het ontbreken van een schriftelijk contract, onredelijk zware sancties bij wanbetaling en agressieve invorderingspraktjken, snel schermen met de zwarte lijst van Preventel, koppelverkoop,... (bron: Vlaams Centrum Schuldbemiddeling, Dossier Telecom: mistoestanden en oplossingen). In die zin stelde ik in juli 2010 een vraag aan de Europese Commissie, waarin ik een pleidooi hield voor transparante en gestandaardiseerde energie- en telecomfacturen. Op basis van een heldere factuur met dito voorwaarden zou de consument veel gemakkelijker kunnen inschatten of zijn abonnement wel aansluit bij zijn werkelijke noden. Bovendien geeft dit de mogelijk om op basis van zo'n overzichtelijke en gestandaardiseerde factuur de markt te verkennen op zoek naar meer

11 voordelige voorwaarden. Zo pleitte ik ook voor het vermelden van een einddatum op de factuur. Ook al valt zowel de facturatie als het ontwerp van facturen voor het grootste deel onder nationale voorschriften, toch heeft de Commissie voor de sectoren gas en elektriciteit al op verschillende manieren geprobeerd de kwaliteit en de transparantie van facturen te verbeteren. Voorwaarden die perfect transponeerbaar zijn naar de telecomsector. Een andere vorm van consumentenbescherming vinden we in de restrictie die zou moeten worden opgelegd op bijvoorbeeld de verkoop van goedkope gsm's met dure abonnementen. En waarom zouden we wanbetalers niet kunnen verplichten over te stappen op pre-paid kaarten in plaats van ze nu met torenhoge, vaak onbetaalbare boetes te belasten. Er is een duidelijke vraag vanuit ervaringsdeskundigen en schuldbemiddeling naar een beperking van de contractduur en een betere bescherming bij de aankoop en het afsluiten van een contract. 5) Het opkrikken van de e-vaardigheden. Vanuit de Europese digitale agenda worden de lidstaten tegen 2011 vandaag dus - verplicht de langetermijnbeleidslijnen inzake e-vaardigheden en digitale geletterdheid uit te voeren en in dat verband stimulansen en prikkels voor KMO's en achtergestelde groepen ter beschikking te stellen. Tot op vandaag hebben we in ons land weinig gezien van deze e-vaardigheden-agenda, ondanks de vermelding in het digitaalplan van de federale regering: België digitaal hart van Europa. Als we niet snel uit de startblokken schieten, hebben we op korte termijn een hele meute topcardiologen nodig om het infarct te stoppen. Kathleen Van Brempt Antwerpen, januari 2011 Opinie naar aanleiding van de Vierkante Tafel Armoede & Telecom van 07/12/10.

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009 Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel ChanceArt 10 december 2009 Inhoud 1. De naakte cijfers 2. Decenniumdoelstellingen 3. Armoedebarometers 4. Armoede en cultuurparticipatie 5. Pleidooi

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012 i. inleiding Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

De FOD Economie publiceert zijn Barometer van de informatiemaatschappij 2013

De FOD Economie publiceert zijn Barometer van de informatiemaatschappij 2013 De FOD Economie publiceert zijn Barometer van de informatiemaatschappij 2013 Brussel, 25 juni 2013 De FOD Economie publiceert jaarlijks een globale barometer van de informatiemaatschappij. De resultaten

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011

Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011 Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011 Geachte heer Commissaris Andor, Geachte mensen van De Link, mensen van de Europese partnerorganisaties,

Nadere informatie

Goede ICT-prestaties voor België, blijkt uit de Barometer van de informatiemaatschappij 2014

Goede ICT-prestaties voor België, blijkt uit de Barometer van de informatiemaatschappij 2014 Goede ICT-prestaties voor België, blijkt uit de Barometer van de informatiemaatschappij 2014 Brussel, 10 september 2014 De FOD Economie publiceert vandaag zijn jaarlijkse Barometer van de Informatiemaatschappij.

Nadere informatie

Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling

Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling Marijke Lemal, Steven Wellens & Eric Goubin Juni 2012 # 1 Opzet en

Nadere informatie

Manifest voor de Rechten van het kind

Manifest voor de Rechten van het kind Manifest voor de Rechten van het kind Kinderen vormen de helft van de bevolking in ontwikkelde landen. Ongeveer 100 miljoen kinderen leven in de Europese Unie Het leven van kinderen in de hele wereld wordt

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

Colloquium NIC 1/10/2015: afsluiting

Colloquium NIC 1/10/2015: afsluiting Colloquium NIC 1/10/2015: afsluiting Dames en Heren, Het is mij een eer en een genoegen om dit boeiende colloquium te mogen afsluiten. Deze middag hebben we in elk geval een voortschrijdend inzicht gekregen

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Een stand van zaken van ICT in België in 2012

Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Brussel, 20 november 2012 De FOD Economie geeft elk jaar een globale barometer van de informatie- en telecommunicatiemaatschappij uit. Dit persbericht geeft

Nadere informatie

Iedereen beschermd tegen armoede?

Iedereen beschermd tegen armoede? Iedereen beschermd tegen armoede? Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land Campagne 2014 Iedereen beschermd tegen armoede? België is een welvaartsstaat, Brussel is de hoofdstad van Europa en Vlaanderen

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie

Lokale overheden in digitale vertwijfeling: communicatieuitdagingen voor de volgende legislatuur

Lokale overheden in digitale vertwijfeling: communicatieuitdagingen voor de volgende legislatuur Lokale overheden in digitale vertwijfeling: communicatieuitdagingen voor de volgende legislatuur Eric Goubin Geel, 26 juni 2012 1 In digitale vertwijfeling: 1. Hoeveel digitale kloof rest er nog? 2. Gemeentelijke

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Inspiratiesessie voor studiedag SAMEN DIGITAAL! NAAR INNOVATIEVE EN CREATIEVE OPENBARE

Inspiratiesessie voor studiedag SAMEN DIGITAAL! NAAR INNOVATIEVE EN CREATIEVE OPENBARE Volg een computercursus en neem je computer mee naar huis Inspiratiesessie voor studiedag SAMEN DIGITAAL! NAAR INNOVATIEVE EN CREATIEVE OPENBARE COMPUTERRUIMTESEric Van Nieuwenborgh (Oxfam) - Ghislain

Nadere informatie

Digitale (r)evolutie in België anno 2009

Digitale (r)evolutie in België anno 2009 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 9 februari Digitale (r)evolutie in België anno 9 De digitale revolutie zet zich steeds verder door in België: 71% van de huishoudens in

Nadere informatie

Inleiding. A. analyse per programma

Inleiding. A. analyse per programma Inleiding De Vlaams-fractie in het Vlaams Parlement heeft een analyse gemaakt van de voornaamste VRT-programma s waarin politici worden uitgenodigd. Tijdens de periode 1-11- 2006 t.e.m. 29-04-2007 werden

Nadere informatie

babbel 2012 zal herinnerd worden als het jaar dat mobiliteit een belangrijk onderdeel van onze langetermijnstrategie werd.

babbel 2012 zal herinnerd worden als het jaar dat mobiliteit een belangrijk onderdeel van onze langetermijnstrategie werd. Tijd voor n babbel 2012 zal herinnerd worden als het jaar dat mobiliteit een belangrijk onderdeel van onze langetermijnstrategie werd. 50 Telenet Jaarverslag 2012 Markt en activiteiten Telefonie Telefonie

Nadere informatie

Ik was er zelf bij toen hier, in het Vlaams Parlement, precies 5 jaar. geleden, de Vlaamse Gebarentaal (VGT) unaniem en met veel

Ik was er zelf bij toen hier, in het Vlaams Parlement, precies 5 jaar. geleden, de Vlaamse Gebarentaal (VGT) unaniem en met veel Dinsdag 26 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vijf jaar erkenning Vlaamse Gebarentaal Vlaams Parlement Geachte aanwezigen, Geachte voorzitter, Beste

Nadere informatie

Handilab. 6 december Henk Van Hootegem,

Handilab. 6 december Henk Van Hootegem, Handilab 6 december 2012 Henk Van Hootegem, henk.vanhootegem@cntr.be Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Service de lutte contre la pauvreté, la précarité

Nadere informatie

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur,

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Aan de leden van de commissie cultuur Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 8 november 2012, Amsterdam Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Op 21 november 2012 staat

Nadere informatie

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking Brussel, 5 juli 2006 050706_Advies_kaderdecreet_Vlaamse_ontwikkelingssamenwerking Advies over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking 1. Inleiding Op 24 mei 2006 heeft Vlaams minister

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

BAROMETER VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ (2014)

BAROMETER VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ (2014) Barometer van de informatiemaatschappij BAROMETER VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ (2014) http://economie.fgov.be De editie 2014 van de barometer van de informatiemaatschappij is beschikbaar op de website

Nadere informatie

EUROPEAN DISABILITY FORUM...

EUROPEAN DISABILITY FORUM... Deïnstitutionalisering en de rechten van personen met een handicap perspectief van Europese Unie... An-Sofie Leenknecht, EDF Human Rights Officer, Brussel, 26 november 2014 EUROPEAN DISABILITY FORUM Vertegenwoordigen

Nadere informatie

betreffende het stemrecht van Vlamingen in het buitenland

betreffende het stemrecht van Vlamingen in het buitenland ingediend op 489 (2015-2016) Nr. 1 30 september 2015 (2015-2016) Voorstel van resolutie van Rik Daems, Marc Hendrickx, Ward Kennes, Güler Turan en Wouter Vanbesien betreffende het stemrecht van Vlamingen

Nadere informatie

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES «WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES Brussel wordt gekenmerkt door een grote concentratie van armoede in de dichtbevolkte buurten van de arme sikkel in het centrum van de stad, met name

Nadere informatie

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Achtergrond In de huidige informatiesamenleving groeien jongeren op met media. Om te werken en te leren in de (digitale) wereld moeten jongeren leren

Nadere informatie

Persbericht: Lokale Limburgse projecten, die eenzaamheid en armoede bij kwetsbare ouderen doorbreken, krijgen samen 55.500 euro Vlaamse steun

Persbericht: Lokale Limburgse projecten, die eenzaamheid en armoede bij kwetsbare ouderen doorbreken, krijgen samen 55.500 euro Vlaamse steun Persbericht: Lokale Limburgse projecten, die eenzaamheid en armoede bij kwetsbare ouderen doorbreken, krijgen samen 55.500 euro Vlaamse steun Nu de gemeenten hun nieuwe besturen hebben gevormd en het beleid

Nadere informatie

Huishoudens. Huishoudens zonder kinderen 95% 93% 80% 78% 75% 72% 62% 58%

Huishoudens. Huishoudens zonder kinderen 95% 93% 80% 78% 75% 72% 62% 58% Huishoudens met kinderen Huishoudens zonder kinderen Huishoudens Geïsoleerde personen 95% 93% 80% 78% 75% 72% 62% 58% Computer Internet Individuen Individuen die behoren tot de achtergestelde bevolkingsgroepen

Nadere informatie

Van een geïntegreerde visie naar methodische handelingsprincipes

Van een geïntegreerde visie naar methodische handelingsprincipes Van een geïntegreerde visie naar methodische handelingsprincipes Katrien Steenssens & Barbara Demeyer 24 maart 2009 Activering: wortels van het discours Sociale argumenten wegwerken sociale ongelijkheden

Nadere informatie

Kunnen digitale televisie en smartphones de digitale kloof dichten?

Kunnen digitale televisie en smartphones de digitale kloof dichten? Kunnen digitale televisie en smartphones de digitale kloof dichten? SEIZOEN 2011-2012 Jan Pickery & Marie-Anne Moreas (SVR) Kunnen digitale televisie en smartphones de digitale kloof dichten? Inleiding

Nadere informatie

ARMOEDE- BESTRIJDING EUROPESE VERKIEZINGEN. Memorandum Copyright : R. Reidler

ARMOEDE- BESTRIJDING EUROPESE VERKIEZINGEN. Memorandum Copyright : R. Reidler ARMOEDE- BESTRIJDING Copyright : R. Reidler Memorandum 2014 EUROPESE VERKIEZINGEN 1. EUROPESE 2020 STRATEGIE 1.1. Armoede 1.1.1. Armoede en sociale uitsluiting zichtbaar brengen in implementatie EU2020-strategie

Nadere informatie

Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid. An Bistmans 29 november 2010

Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid. An Bistmans 29 november 2010 Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid An Bistmans 29 november 2010 BE- kernopdracht geletterdheid Duidelijke plaats in de samenleving en flexibiliteit Modularisering - certificering VKS1

Nadere informatie

2. Nieuwigheden in 2011 activiteitenverslag 2010

2. Nieuwigheden in 2011 activiteitenverslag 2010 Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be of bel naar 02 508 85 85 Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Omzendbrief

Nadere informatie

Toegankelijkheid van communicatie: over begrijpen en begrepen worden

Toegankelijkheid van communicatie: over begrijpen en begrepen worden Toegankelijkheid van communicatie: over begrijpen en begrepen worden Toegankelijkheid We gaan er vaak van uit dat de toegankelijkheid van de fysieke omgeving een voldoende voorwaarde is om iedereen te

Nadere informatie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie Mr Roger VAN BOXTEL, Minister of City Management and Integration, Netherlands Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie 21-22 mei 2001 Enkel gesproken tekst geldt Tweede

Nadere informatie

Participatie van mensen in armoede Hoe heten we ze welkom in ons museum? Brussel, 23 juni 2010 Armoede

Participatie van mensen in armoede Hoe heten we ze welkom in ons museum? Brussel, 23 juni 2010 Armoede Participatie van mensen in armoede Hoe heten we ze welkom in ons museum? Brussel, 23 juni 2010 Armoede? Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 31 juli 2007 De honden en katten van de Belgen Highlights Ons land telde in 2004 1.064.000 honden en 1.954.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding Senaat, 22 juni 2015 Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding 1. Voorstelling 2. Algemeen 3. Welke maatregelen zijn er nodig? 4.

Nadere informatie

Het Europees Sociaal Investeringspakket door een Vlaamse bril Workshop kinderarmoede

Het Europees Sociaal Investeringspakket door een Vlaamse bril Workshop kinderarmoede Het Europees Sociaal Investeringspakket door een Vlaamse bril Workshop kinderarmoede 4 november 2013 Henk Van Hootegem henk.vanhootegem@cntr.be 02/212.31.71 Identikit: Steunpunt tot bestrijding van armoede,

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Van hoeveel mensen is de energie geheel of gedeeltelijk afgesloten? Aangezien de drie gewesten niet dezelfde

Nadere informatie

Armoedebarometer 2012

Armoedebarometer 2012 Armoedebarometer 2012 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017 Armoede in cijfers Kinderen geboren in een kansarm gezin verdubbeld tot 8,6% op tien jaar tijd - Kwalijke

Nadere informatie

Barometer van de informatiemaatschappij

Barometer van de informatiemaatschappij Barometer van de informatiemaatschappij BAROMETER VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ (2014) http://economie.fgov.be De editie 2014 van de Barometer van de informatiemaatschappij is beschikbaar op de website

Nadere informatie

Uitdagingen voor jongeren en EU beleid

Uitdagingen voor jongeren en EU beleid Uitdagingen voor jongeren en EU beleid Floor van Houdt Plv afdelingsleider voor Europese Commissie Date: in 12 pts Europa 2020 Strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei Aandacht voor jongeren

Nadere informatie

Goede ICT-prestaties voor België volgens de Barometer van de Informatiemaatschappij 2015

Goede ICT-prestaties voor België volgens de Barometer van de Informatiemaatschappij 2015 Goede ICT-prestaties voor België volgens de Barometer van de Informatiemaatschappij 2015 Brussel, 16 juli 2015 De editie 2015 van de jaarlijkse Barometer van de Informatiemaatschappij kunt u nu raadplegen.

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Barometer van de informatiemaatschappij (2016) Barometer van de informatiemaatschappij

Barometer van de informatiemaatschappij (2016) Barometer van de informatiemaatschappij Barometer van de informatiemaatschappij INHOUD 1. Pijlers van het plan Digital Belgium 2. Structuur van de barometer 3. Indicatoren (5 pijlers) 4. Sterk stijgende indicatoren 5. Besluit FOD Economie, KMO,

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer vwo 2003-II

Eindexamen maatschappijleer vwo 2003-II Opgave 1 Armoede en werk 1 Het proefschrift bespreekt de effecten van het door twee achtereenvolgende kabinetten-kok gevoerde werkgelegenheidsbeleid. / De titel van het proefschrift heeft betrekking op

Nadere informatie

Het heden is zwanger van de toekomst (Denis Diderot Frans Filosoof 1713-1784)

Het heden is zwanger van de toekomst (Denis Diderot Frans Filosoof 1713-1784) 1. Inleiding Het heden is zwanger van de toekomst (Denis Diderot Frans Filosoof 1713-1784) Kinderen zijn de toekomst Later zullen ze leren, werken en leven in een andere maatschappij. Een samenleving waarvan

Nadere informatie

Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de. schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW

Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de. schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW 1 2 Wie zijn we? Seniornet Vlaanderen is een vzw met Ø gepensioneerde vrijwilligers die Ø over heel Vlaanderen Ø les geven over computer, de digitale snelweg en hoe die ons leven kunnen verrijken. We doen

Nadere informatie

PLAN VOOR ULTRASNEL INTERNET IN BELGIË 2015-2020

PLAN VOOR ULTRASNEL INTERNET IN BELGIË 2015-2020 PLAN VOOR ULTRASNEL INTERNET IN BELGIË 2015-2020 België speelt momenteel een voortrekkersrol in het uitrollen van nieuwe technologieën voor ultrasnel internet. De Belgische overheid moet er alles aan doen

Nadere informatie

Geschiedenis en VOET

Geschiedenis en VOET Geschiedenis en VOET Per 1 september 2010 traden de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen (VOET) in werking en vanaf 1 september 2011 zal de doorlichting de VOET meenemen in de focus van de scholen. De

Nadere informatie

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 29.5.2012 2011/0299(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming aan de Commissie industrie,

Nadere informatie

ADVIES CONCEPTNOTA MEDIAWIJSHEID

ADVIES CONCEPTNOTA MEDIAWIJSHEID ADVIES CONCEPTNOTA MEDIAWIJSHEID De conceptnota tekent het beleid rond mediawijsheid uit voor de volgende jaren en gaat in op de rol die de Vlaamse overheid in dit beleidsdomein zal spelen. De Vlaamse

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005 EUROPEES PARLEMENT 2004 Zittingsdocument 2009 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005 ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het

Nadere informatie

CONSUMER PAYMENT REPORT 2015

CONSUMER PAYMENT REPORT 2015 BELGIË CONSUMER PAYMENT REPORT 1 Intrum Justitia heeft gegevens verzameld van 22 consumenten uit 21 Europese landen, om zo inzicht te krijgen in het dagelijkse leven van de Europese consumenten hoe ze

Nadere informatie

Naar e-inclusieve digitaliseringsprocessen. Een radicaal digitaal programma op maat van elke burger

Naar e-inclusieve digitaliseringsprocessen. Een radicaal digitaal programma op maat van elke burger Naar e-inclusieve digitaliseringsprocessen Een radicaal digitaal programma op maat van elke burger Programma 9u45 Inleiding studiedag en toelichting white paper e-inclusie in Vlaanderen: een toekomstvisie

Nadere informatie

Online facturatie voor KMOs, zelfstandigen en starters

Online facturatie voor KMOs, zelfstandigen en starters Online facturatie voor KMOs, zelfstandigen en starters ING Invoice Solutions Forum For the Future, Brussels Expo, 24 November 2016 De voordelen van elektronische facturatie Elektronische facturatie Digitale

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Statistiekensynthese internet & e-government in Vlaanderen

Statistiekensynthese internet & e-government in Vlaanderen Statistiekensynthese internet & e-government in Vlaanderen februari 2009 Lieselot Vandenbussche Campus Vijfhoek O.-L.-Vrouwestraat 94 2800 Mechelen Tel. 015 36 93 00 Fax 015 36 93 09 www.memori.be Inhoudstafel

Nadere informatie

Evaluatie Crowdfunding Voorschriften. Discussiedocument AFM

Evaluatie Crowdfunding Voorschriften. Discussiedocument AFM Evaluatie Crowdfunding Voorschriften Discussiedocument AFM November 2016 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

De OCMW op weg naar 2020 in sociaal woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider Armoede en Welzijn LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk

De OCMW op weg naar 2020 in sociaal woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider Armoede en Welzijn LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk De OCMW op weg naar 2020 in sociaal woelige tijden Prof. dr. Koen Hermans Projectleider Armoede en Welzijn LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk Inhoud Een korte terugblik Het OCMW anno 2011: Sociaal woelige

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Paul Van Malderen, Eddy Schuermans en Jan Laurys en mevrouw Gisèle Gardeyn-Debever

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Paul Van Malderen, Eddy Schuermans en Jan Laurys en mevrouw Gisèle Gardeyn-Debever Stuk 1525 (2002-2003) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 21 januari 2003 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Paul Van Malderen, Eddy Schuermans en Jan Laurys en mevrouw Gisèle Gardeyn-Debever betreffende

Nadere informatie

Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat

Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat Toespraak van Sven Gatz Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat Brussel, Vlaams Parlement, 19 november 2014 Geachte voorzitter,

Nadere informatie

Met het Eurotarief worden internationale mobiele gesprekken minder duur in de Europese Unie: gebruiksaanwijzing voor roaming

Met het Eurotarief worden internationale mobiele gesprekken minder duur in de Europese Unie: gebruiksaanwijzing voor roaming MEMO/07/251 Brussel, 25 juni 2007 Met het Eurotarief worden internationale mobiele gesprekken minder duur in de Europese Unie: gebruiksaanwijzing voor roaming De verordening van de Europese Unie (EU) inzake

Nadere informatie

Gezocht: digitale bruggenbouwers

Gezocht: digitale bruggenbouwers Internet voor iedereen nog lang geen feit Gezocht: digitale bruggenbouwers Toegang geven tot het internet volstaat niet om de groeiende digitale kloof te dichten, wijst nieuw onderzoek uit. Wat werkt dan

Nadere informatie

De digitale wereld: vol opportuniteiten, maar ook vol risico's

De digitale wereld: vol opportuniteiten, maar ook vol risico's De digitale wereld: vol opportuniteiten, maar ook vol risico's Dinsdag 26 april Den Eyck, Houtum 39 te Kasterlee Agenda Evolutie en context met facts & figures De risico s begrijpen en in «waarde» & draagwijdte

Nadere informatie

EAPN Assessment: Nationale Hervormingsprogramma s en Nationale Sociale Rapporten. 26 september 2012 Brussel

EAPN Assessment: Nationale Hervormingsprogramma s en Nationale Sociale Rapporten. 26 september 2012 Brussel EAPN Assessment: Nationale Hervormingsprogramma s en Nationale Sociale Rapporten 26 september 2012 Brussel 1. Europa 2020 - Minder en minder aandacht voor inclusieve groei en armoede doelstelling Economisch

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen stuk ingediend op 1680 (2011-2012) Nr. 1 19 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge en Linda Vissers en de heren Frank Creyelman, Filip Dewinter,

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

Zal de toekomst van detailhandel bepaald worden door big data?

Zal de toekomst van detailhandel bepaald worden door big data? Zal de toekomst van detailhandel bepaald worden door big data? Voorwoord Big data dringt meer en meer door in onze maatschappij, ook in detailhandel. In onderstaand artikel worden de belangrijkste bevindingen

Nadere informatie

Toegang tot energie in de huidige markt

Toegang tot energie in de huidige markt Toegang tot energie in de huidige markt Conferentie debat Naar gelijkaardige of naar verschillende markten in de drie Gewesten? 4 juni 2008 Henk Van Hootegem Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid

Nadere informatie

Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme

Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme MEDISCHE VISIE OP HANDICAP SOCIALE VISIE OP HANDICAP Exclusie Segregatie Integratie Inclusie Denken in barrières

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 april 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 april 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 april 2013 (26.04) (OR. en) 8578/13 JEUN 40 EDUC 114 SOC 255

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 april 2013 (26.04) (OR. en) 8578/13 JEUN 40 EDUC 114 SOC 255 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 april 2013 (26.04) (OR. en) 8578/13 JEUN 40 EDUC 114 SOC 255 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad het Comité van permanente vertegenwoordigers

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober A D V I E S Nr. 1.654 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ----------------------------------------------- IPA 2007-2008 - Non-discriminatie - Positieve acties x x x 2.278/1-1

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

ENTELIS STATE OF THE ART VERSLAG - GEMAKKELIJK LEESBARE VERSIE

ENTELIS STATE OF THE ART VERSLAG - GEMAKKELIJK LEESBARE VERSIE ENTELIS STATE OF THE ART VERSLAG - GEMAKKELIJK LEESBARE VERSIE Inleiding Onderzoek in Europa geeft aan dat personen met een beperking van alle leeftijden al zelf in contact zijn gekomen met technologie.

Nadere informatie

Thema 2: Kwaliteit van de arbeid

Thema 2: Kwaliteit van de arbeid Thema 2: Kwaliteit van de arbeid Het hebben van een baan is nog geen garantie op sociale integratie indien deze baan niet kwaliteitsvol is en slecht betaald. Ongeveer een vierde van de werkende Europeanen

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

op de in eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie

op de in eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie ingediend op 461 (2014-2015) Nr. 5 21 oktober 2015 (2015-2016) Amendementen op de in eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake

Nadere informatie

Visie voor 2020 voor de Europese energieconsumenten Gezamenlijke verklaring

Visie voor 2020 voor de Europese energieconsumenten Gezamenlijke verklaring Visie voor 2020 voor de Europese energieconsumenten Gezamenlijke verklaring 13 november 2012 Bijgewerkt in juni 2014 E nergie is van vitaal belang in ons leven. Teneinde ons welzijn te garanderen en ten

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

Stelling 1: Waardig afscheid nemen kunnen we beter overlaten aan de begrafenisondernemers

Stelling 1: Waardig afscheid nemen kunnen we beter overlaten aan de begrafenisondernemers Verslag: Stellingen Dag van het Slachtoffer 2014 Groep 4 Datum: 21 februari 2014 Liesbeth Schrijvers Slachtofferbejegening Federale Politie Isabelle Vanderhoeven Directoraat-generaal Justitiehuizen Slachtofferonthaal

Nadere informatie

Minister Wilmès, Minister Borsus, Gouverneur Smets, Mijnheer de Voorzitter van de FSMA, Mijnheer de CEO van Euronext, Dames en heren,

Minister Wilmès, Minister Borsus, Gouverneur Smets, Mijnheer de Voorzitter van de FSMA, Mijnheer de CEO van Euronext, Dames en heren, Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, Belast met Buitenlandse Handel Vice-Premier Ministre et Ministre de l Emploi, de l Economie et des Consommateurs, Chargé du Commerce

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EU - Contractenrecht A03 Brussel, 9 december 2010 MH/SL/AS A D V I E S over DE CONSULTATIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET EUROPEES CONTRACTENRECHT VOOR CONSUMENTEN

Nadere informatie

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Collega s, Voorzitter, Armoede is moeilijk te bestrijden. Ook de collega s van de oppositie zullen dat moeten toegeven. Zo is mevrouw Lieten 5 jaar

Nadere informatie

Coördinator Ervaringsdeskundigen - project gezondheidszorg (m/v) Startbaan - Online sinds vandaag

Coördinator Ervaringsdeskundigen - project gezondheidszorg (m/v) Startbaan - Online sinds vandaag pagina 1 van 5 Deze vacature is niet langer gepubliceerd. Zoek jobs Meer info over POD Maatschappelijke Integratie POD Maatschappelijke Integratie in BRUSSEL zoekt Coördinator Ervaringsdeskundigen - project

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017.

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. PERSBERICHT MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. Brussel, 16 Juni 2017 In 2016 bouwde MyMicroInvest zijn activiteiten verder uit en gaf het als marktleider vorm aan de markt. De

Nadere informatie

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010 EEN NIEUWE KOERS Limburgse VrouwenRaad september 2010 1 1. Terugblik 35 jaar Limburgse VrouwenRaad 2. Belangrijkste conclusies De kracht van de LVR als koepel 3. Een nieuwe koers Economische ontwikkelingen

Nadere informatie