Stichting Pensioenfonds Achmea. Pensioen Nieuws. nummer 2 - december We blijven alert. Nieuwe pensioenregeling. Nostalgisch afscheid PWA-laan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds Achmea. Pensioen Nieuws. nummer 2 - december 2013. We blijven alert. Nieuwe pensioenregeling. Nostalgisch afscheid PWA-laan"

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds Achmea Pensioen Nieuws nummer 2 - december We blijven alert 4 Nieuwe pensioenregeling 6 Nostalgisch afscheid PWA-laan

2 We blijven alert SPA staat er goed voor. De dekkingsgraad was eind oktober 119,8%. Eind april bedroeg deze nog 107,3%. Een stijging van 12,5 punten in zes maanden. Beleggingen De beleggingen zijn (juridisch) van de verzekeraar. Aansturen doen we samen. De aandelen lieten in het tweede kwartaal een negatief rendement zien. Dat heeft te maken met de ontwikkelingen op de aandelenbeurzen. De marktrente steeg en dat was wel gunstig voor de dekkingsgraad. Economische situatie Kortom: het gaat goed met het fonds en de pensioenen zijn op dit moment niet in gevaar. Maar we blijven wel opletten. De economische situatie is nog altijd niet rooskleurig. De koopkracht van gepensioneerden is volgens het CBS vorig jaar voor de derde keer op een rij gedaald; dit keer met 1,2%. De extra bezuinigingen die het kabinet presenteerde leiden volgens het CBS opnieuw tot een daling in koopkracht. Met beleggingen neemt het fonds bewust weinig risico. Uiteraard blijft het bestuur de financiële positie van het fonds nauwlettend bewaken en is het alert als het gaat om de diverse wettelijke veranderingen die van invloed zijn op de pensioenregeling. Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2014 Om de pensioenen en de AOW in de toekomst betaalbaar te houden wil de overheid veranderingen doorvoeren. Om de pensioenen in de toekomst beter bestand te maken tegen de vergrijzing en de economische schommelingen worden door de overheid nieuwe afspraken gemaakt. Welke dit zijn staat beschreven in het pensioenakkoord. Ook bij Achmea vinden veranderingen plaats. Gewijzigde boekhoudregels en fiscale voorschriften zijn hiervoor de aanleiding. De werkgever Achmea Interne Diensten N.V. en de vakorganisaties hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor Achmea. Eén van de afspraken is een nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2014 en de wijze van toeslagverlening. In deze afspraken is daarbij sprake van verschuiving van de risico s. Eind september is er een besluit genomen over de uitvoering van deze nieuwe regeling. Dit heeft ook gevolgen voor uw pensioen. U leest hier meer over in het artikel op pagina 4. Toekenning toeslag per 1 januari 2014 Het herverzekeringscontract met Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. loopt eind dit jaar af. In combinatie met de nieuwe pensioenregeling en de afspraak over de toeslagverlening met de werkgever, is er op dit moment onvoldoende inzicht in de financiële positie van het fonds voor Het bestuur heeft daarom besloten om het nemen van een besluit over toeslagverlening per 1 januari 2014 uit te stellen totdat meer duidelijkheid is over de middelen die beschikbaar zijn. 2 Stichting Pensioenfonds Achmea

3 Zicht op uw pensioen In april van dit jaar viel het Pensioenoverzicht voor Pensioengerechtigden (POP) op de mat. In dit overzicht vindt u een opgave van uw pensioen op 31 december We vermelden met welk percentage de pensioenen de afgelopen drie jaar zijn verhoogd. Als er voor u een partnerpensioen is verzekerd staat dit vermeld op het POP. Dan ziet u wat uw partner krijgt als u komt te overlijden. Bewaar dit overzicht goed. Dan weet u precies waar u op kunt rekenen. Heeft u vragen? Dan kunt u bellen naar telefoonnummer (kies daarbij voor optie 1). Op het overzicht geven wij u hieronder nog een extra toelichting. Hoe hoog is uw pensioenuitkering? Hier staat de bruto uitkering per jaar die u van ons krijgt. Het is de uitkering zoals die voor u was op 31 december Welke uitkering ontvangt u als uw partner overlijdt? Het kan zijn dat er, vanuit een oude regeling, een aanvulling voor u is verzekerd, als uw partner overlijdt. Het hier vermelde bedrag is de bruto aanvulling op uw pensioen als dat gebeurt. Staat er niets vermeld, geldt deze aanvulling niet voor u. Bij overlijden van uzelf Als er een partnerpensioen is verzekerd, staat hier het bruto pensioen per jaar voor uw partner, als u komt te overlijden. Staat hierover niets vermeld, dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen. Dit bedrag is exclusief de AOW-uitkering. Houdt uw pensioen zijn waarde? Hier ziet u met hoeveel procent de pensioenen de afgelopen drie jaar zijn verhoogd. De verhoging (toeslag) hangt af van de financiële situatie van het fonds. Het is dus niet zeker dat u ieder jaar een verhoging krijgt. Jaarlijks ontvangt u van ons bericht of uw pensioen wordt verhoogd en zo ja met welk percentage. In de afgelopen jaren heeft de verhoging veelal kunnen plaatsvinden door extra stortingen van de werkgever. Met de nieuwe afspraken per 1 januari 2014 heeft de werkgever aangegeven dat er geen extra stortingen meer gaan plaatsvinden. 3

4 Vanaf 1 januari 2014 een nieuwe pensioenregeling Eerlijke verdeling van lusten en lasten Per 1 januari 2014 krijgt Achmea een nieuwe pensioenregeling. En dat is niet alleen belangrijk voor mensen die er nu werken. Ook voor u, als gepensioneerde brengt dit veranderingen met zich mee. Coby Diergaarde, sinds drie jaar met pensioen, geeft haar mening. Coby werkte jarenlang als fondsmanager bij Syntrus Achmea en zijn voorgangers. Het was een drukke baan waar ik veel plezier in had, vertelt ze. Ik was het aanspreekpunt voor het bestuur. Ook gaf ik leiding aan de afdeling die het werk moest uitvoeren. Het samenspel met allerlei partijen maakte de functie heel boeiend. Nu geniet Coby van haar leven als gepensioneerde. Ze past een vaste dag per week op de kleinkinderen, leert cello spelen en doet vrijwilligerswerk. Ze verveelt zich geen moment. Stabiele premie en pensioenuitkering Nieuwe afspraken over pensioen De werkgever Achmea en de vakorganisaties hebben nieuwe afspraken gemaakt over het pensioen. De werkgever heeft SPA gevraagd die nieuwe regeling en de afspraken uit te voeren. SPA gaat dat doen. Achmea en SPA hebben ook afspraken gemaakt over de financiering en de eventuele verhoging van de pensioenen (toeslagverlening). Risico s worden verdeeld De werkgever en het pensioenfonds verdelen de financiële risico s van de pensioenregeling. De financiële situatie van het pensioenfonds bepaalt in het vervolg of de pensioenen kunnen worden verhoogd. De werkgever stort hier geen geld meer voor bij, zoals in het verleden wel gebeurde. Logisch dat Achmea geen extra geld toezegt SPA gaat de regeling vanaf 2014 zelfstandig uitvoeren. De werkgever betaalt jaarlijks een premie aan het fonds. Die premie is inclusief opslagen voor administratiekosten en een eventuele verhoging van de pensioenen. De beleggingsresultaten bepalen daarmee sterk de financiële positie van het fonds. Deelnemers, ex-deelnemers en gepensioneerden kunnen daardoor te maken krijgen met meevallers en tegenvallers. Ik heb er begrip voor dat Achmea niet meer zelf de risico s van de pensioenregeling op zich wil nemen, zegt Coby. Voortaan betaalt Achmea jaarlijks een opslag op de premie voor toeslagverlening. Ik vind het logisch dat Achmea daar bovenop geen extra geld toezegt. Wat gebeurt er met uw pensioen? Het pensioen dat u tot en met 31 december 2013 ontvangt van SPA is nu door SPA verzekerd bij AP&L. De huidige overeenkomst met AP&L eindigt op 31 december SPA is in gesprek met de werkgever en De Nederlandsche Bank (DNB) over de mogelijkheden voor de uitvoering van uw pensioen. Dit heeft geen gevolgen voor het uitbetalen van uw pensioen. U krijgt in ieder geval voor het eind van 2013 bericht. 4 Stichting Pensioenfonds Achmea

5 Stabiele premie en uitkering De lusten en de lasten moeten in de toekomst eerlijk worden verdeeld. Voor de mensen die werken is het belangrijk dat de eigen bijdrage voor hun pensioen niet omhoog schiet. En gepensioneerden moeten er enigszins op kunnen rekenen dat hun uitkering stabiel blijft. Ik hoop dat de nieuwe pensioenregeling dat gaat opleveren. Samen sta je sterk Het is moeilijk om jongeren te interesseren in hun eigen pensioenregeling. Dat is jammer. Steeds meer jonge mensen denken dat je je pensioen beter zelf kunt regelen. Maar het is juist heel goed dat ze verplicht meedoen aan een solidaire pensioenregeling. Als iedereen het op eigen houtje zou doen, zou er weinig van terecht komen. Ons pensioen is in goede handen Vertrouwen Ik heb vertrouwen in ons pensioenfonds en in ons pensioenstelsel. Mijn ervaring met de besturen van pensioenfondsen is dat het pensioen in goede handen is. Ondanks de veranderingen is Coby positief over de nieuwe pensioenregeling: Volgens mij biedt de regeling ook in de toekomst uitzicht op een goed pensioen, zegt ze tot slot. De belangrijkste veranderingen voor uw pensioen zijn: Of uw pensioen in de toekomst wordt verhoogd, hangt af van de financiële positie van het pensioenfonds en de premie van de werkgever. SPA bepaalt of en met welk percentage de pensioenen worden verhoogd. Is de garantieregeling SPI voor de verhoging van uw pensioen voor u van toepassing? Dan blijft u dit recht behouden. Lees meer op de website van SPA: Bij Nieuwe pensioenregeling onder de tab Ik ontvang pensioen leest u wat de nieuwe regeling voor u betekent. 5

6 SPA campagne van start! zorg voor later De nieuwe pensioenregeling van SPA heeft een aantal belangrijke wijzigingen. Er gaat echt iets veranderen. SPA vindt het belangrijk dat alle doelgroepen van het fonds goed geïnformeerd zijn over de wijzigingen in de regeling. Daarnaast maakt SPA graag van dit moment gebruik om werknemers die nog niet met pensioen zijn juist nú te laten nadenken over later en over hun pensioenopbouw. Om deze boodschap kracht bij te zetten is eind november de campagne van start gegaan: Zorg NU voor later. Voor deze campagne is een aparte website in het leven geroepen. Hier is een korte animatiefilm te zien, waarmee in eenvoudige stappen de hoofdlijnen van de nieuwe regeling worden uitgelegd. Daarnaast zijn er blogs te lezen van medewerkers van Achmea en Coby Diergaarde. Ook kunnen bezoekers een korte pensioentest doen. Verder zijn op de website de resultaten terug te vinden van de Pensioendroom, een rondreizende fotobeleving voor de medewerkers van Achmea. Nieuwsgierig geworden? Neemt u vooral een kijkje op Carola Bos (67): Wij gaan zes maanden overwinteren in Spanje. Wat betekent dit voor mijn pensioen? Moet ik een adreswijziging doorgeven aan het fonds? Gaat u tijdelijk naar het buitenland, bijvoorbeeld voor een lange vakantie? Dan hoeft u dat niet aan ons door te geven. Wij maken uw pensioen gewoon over naar uw Nederlandse bankrekening. Net zoals u dat gewend bent. Ook een adreswijziging is niet nodig. Vertrekt u definitief uit Nederland? Dan moet het pensioenfonds dat wél weten en moet u uw nieuwe adres doorgeven. Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website. U kunt al uw nieuwe gegevens via het contactformulier op de website doorgeven. Een brief sturen kan natuurlijk ook. Dit is het adres: Stichting Pensioenfonds Achmea Bestuursbureau/AG-C0 Postbus HA Apeldoorn 6 Stichting Pensioenfonds Achmea

7 Het jaarverslag staat op de website Hoe deden we het in 2012? Wat waren de speerpunten van het bestuur? Hoe spelen we in op de actuele ontwikkelingen? U leest het in het jaarverslag We zetten wat belangrijke punten op een rij. Financieel Het pensioenfonds heeft een goed jaar gehad. Ondanks de crisis steeg de dekkingsgraad van 104,8% eind 2011 naar 115,2% eind december Een toename van 10,4%. Eén van de belangrijkste oorzaken van de stijging zijn de nieuwe rekenregels van De Nederlandsche Bank. Ook het beleggingsrendement en de storting van de werkgever droegen bij aan het positieve resultaat. Communicatie In 2012 besteedden we veel aandacht aan communicatie. Via bijeenkomsten werden 55-plussers geïnformeerd over hun pensioen. Jongere deelnemers konden zich aanmelden voor korte pensioengesprekken. Zowel de gesprekken als de bijeenkomsten werden goed bezocht. Verder is de website van SPA uitgebreid met een nieuwe pensioenplanner. De nieuwe planner houdt nu ook rekening met de verschuiving van de AOW-leeftijd. Toeslag De pensioenen van actieve deelnemers zijn verhoogd met 2,01%, op basis van de Achmea-cao. De groep ex-spi gepensioneerden, die onder een garantieregeling valt, kreeg een toeslag van 0,97%. Gepensioneerden en de slapers ontvingen geen toeslag in 2012 omdat SPA hiervoor onvoldoende middelen had en de werkgever geen extra bijdrage deed. Risicomanagement Het bestuur stelde een plan van aanpak voor het risicomanagement vast. Ook staat hierin beschreven hoe we ons vermogen veilig beleggen in economisch mindere tijden. Meer lezen? Op deze webpagina vindt u het complete jaarverslag: Nieuw bestuurslid: Gerald van Son Dit najaar trad Gerald van Son (47) toe tot het bestuur van SPA. Wij stellen hem graag aan je voor. Gerald werkt sinds 2000 bij Achmea, momenteel als Manager Business Control. Namens de werknemer zit hij sinds kort nadat hij reageerde op een openstaande vacature in het bestuur. Met mijn financiële achtergrond heb ik altijd al interesse gehad in pensioenen. Voordat ik bij Achmea begon werkte ik tien jaar bij PwC, als accountant van onder meer pensioenfondsen. Daar is mijn fascinatie geboren. Binnen het bestuur ga ik me vooral richten op financiële vraagstukken. 7

8 De microfoto s van Frans Beer Met Wc-eend gaat het ook Surrealistische en kleurrijke kunstwerkjes zijn het: de microfoto s van Frans Beer (84). Wat hij zoal fotografeert? Aspirine, vitamine C, morfine, atropine: iedere chemische oplossing die ik kan vinden, zet ik op de foto. Met steeds weer een ander, verrassend resultaat. Frans Beer maakte 55 jaar geleden kennis met fotografie. Urenlang stond ik in de donkere kamer. Foto s projecteren op lichtgevoelig papier en dan in het ontwikkel-, stop- en fixeerbad. Ik maakte vooral foto s van de kinderen en onze katten. Ik heb boeken vol. Fascinerend lijnenspel Toen Frans met pensioen ging, pakte hij zijn oude hobby weer op. Eerst analoog, maar later maakte ik de overstap naar digitale fotografie. Ik houd vooral van lijnenspel, structuren en geometrische vormen. Dat vind ik fascinerend. Toen ik via een lid van de fotoclub in contact kwam met microfotografie wist ik: dit is iets voor mij! Iedere chemische oplossing die ik kan vinden, zet ik op de foto Onder de microscoop Uren per dag brengt Frans door in zijn zelfgebouwde hobbyruimte. De cabine is gevuld met papieren, honderden flesjes met chemische oplossingen en zwart-witfoto s van vroeger. Pronkstuk is de hypermoderne microscoop met daarop een camera gemonteerd. Kijk, zegt Frans, en pakt een glaasje met wit poeder erop. Dit is paracetamol. Niets bijzonders aan te zien toch? Maar leg ik het onder de microscoop en laat ik er licht doorheen schijnen, dan ontstaan er de prachtigste vormen en kleuren. Dat komt door het dubbele polarisatiefilter, een technisch verhaal. Via de laptop kan ik het beeld bewerken, opslaan en afdrukken. Wc-eend Iedere chemische oplossing die Frans in zijn handen kan krijgen, gaat op de foto. Vroeger kreeg ik nog wel eens iets toegeschoven van een apotheker of medewerker van een chemisch bedrijf. Maar dat gaat tegenwoordig een stuk minder makkelijk. Een van mijn mooiste foto s heb ik gemaakt van oogdruppels, Atropine. Een uniek shot vind ik zelf. Maar met Wc-eend gaat het ook. Je wordt steeds creatiever. 8 Stichting Pensioenfonds Achmea

9 Urban exploring De liefde voor fotografie bracht Frans over op zijn kleinzoon Casper. De student (24) schuift regelmatig aan achter de computer van opa om hem de laatste kneepjes van de techniek bij te brengen. Ook gaat Frans regelmatig met zijn kleinzoon op pad. We zijn naar Parijs geweest en Berlijn. Daar maakten we foto s van stations, moderne architectuur en verlaten gebouwen: urban exploring noemen ze dat. Op ons verlanglijstje staat Londen. Samen dwalen door de stad met de camera. Veel beter dan achter de geraniums zitten toch? Nieuwsgierig? Bekijk de foto s van Frans Beer op Bijzondere hobby? Heeft u een bijzondere hobby waarover u iets wilt vertellen? Besteedt u veel tijd aan een speciale activiteit? Bent u heel bewust met een nieuwe hobby begonnen of rolde u per ongeluk ergens in waar u nu volledig aan verknocht bent? En vindt u het leuk om hier iets over te vertellen? Laat u ons dat dan weten: 9

10 Hoe tevreden bent u over SPA? Wat vinden gepensioneerden en deelnemers van SPA en de manier waarop we communiceren? Dat meten we met het tweejaarlijkse tevredenheidonderzoek. Beide groepen zijn meer tevreden dan twee jaar geleden. Een mooi resultaat! Het fonds benaderde een deel van de gepensioneerden en deelnemers voor het tevredenheidonderzoek. We scoorden hoog op het gebied van communicatie. De belangstelling voor de informatie die SPA geeft, zoals bijvoorbeeld de website, groeide. De nieuwsbrief Pensioennieuws kreeg het mooie rapportcijfer 7,6 en wordt door veel gepensioneerden goed gelezen. Belangstelling voor pensioen verbreed Uit de antwoorden op de enquête blijkt dat de pensioengerechtigden niet zozeer vaker actief op zoek gaan naar informatie over hun pensioen. Net als in 2011 gaat iets minder dan de helft van de ondervraagden weleens actief op zoek. De belangstelling is wel verbreed. Twee van de drie keer is men op zoek naar informatie over algemene pensioenontwikkelingen en vooruitzichten. Daarnaast noemt men nu ook andere onderwerpen als aanleiding om op zoek te gaan, meer gericht op de opbouw van het eigen pensioen en het beleid van SPA. Kranten en tijdschriften en de website zijn net als twee jaar geleden de belangrijkste bronnen voor pensioeninformatie. Vaker telefonisch contact Het telefonisch contact door gepensioneerden is bijna verdubbeld. Het oordeel over de kwaliteit van het contact is gestegen. Ook de waardering voor het pensioenoverzicht is groter geworden. In december 2012 organiseerde SPA een apart onderzoek onder gepensioneerden over het onderwerp communicatie. Het fonds kreeg van de deelnemers aan dat onderzoek een 8. Stimulans SPA is blij met het positieve resultaat en de gestegen twaardering. We zien het als een stimulans om nog beter te communiceren. Heeft u opmerkingen, bijvoorbeeld over deze nieuwsbrief? Dan horen wij dat graag. Reacties kunt u sturen aan: Bent u al lid van de Achmea Gepensioneerden Vereniging? De Achmea Gepensioneerden Vereniging (AGV) is opgericht in juli De AGV is een vereniging voor en door ge(pre)pensioneerden. De vereniging is niet alleen een gezelligheidsclubje. Belangenbehartiging van de leden staat bij de AGV hoog in het vaandel. De AGV geeft u het gevoel dat u er, na uw pensionering, niet alleen voor staat. Het is niet zo dat u automatisch lid wordt van de AGV. U moet zich daadwerkelijk aanmelden. Meer weten? In de flyer die u bij deze uitgave van Pensioen Nieuws ontvangt, leest u meer informatie over de AGV en over het lidmaatschap. Wilt u lid worden? Stuur dan een berichtje naar de secretaris van de AGV. Dat kan via een of per brief. Het adres is: AGV Postbus AW Zeist 10 Stichting Pensioenfonds Achmea

11 Nostalgisch afscheid PWA-laan Veel oude herinneringen werden opgehaald tijdens het afscheid van het oude kantoorgebouw van Centraal Beheer aan de Prins Willem-Alexanderlaan in Apeldoorn. Ruim 40 jaar bood het pand onderdak aan duizenden medewerkers van Centraal Beheer. Alle medewerkers zijn begin dit jaar verhuisd naar een nieuw pand aan de Laan van Malkenschoten in Apeldoorn. De opzet van het gebouw was destijds revolutionair. Architect Hertzberger vond dat er in elk kantoor ruimte moest zijn voor informele ontmoetingen. Hij ontwierp daarom een open netwerk van routes door de kantoorruimtes. Beelden van vroeger In oktober 2012 namen leden van de Achmea Gepensioneerden Vereniging (AGV) afscheid van het vertrouwde pand. De avond stond in het teken van nostalgie. Oude brochures, journaalbeelden van de opening, personeelsbladen, kranten en foto s: ze riepen veel herinneringen op. Er was aan de PWA-laan altijd veel aandacht voor kunst, gemaakt door zowel bekende artiesten als door medewerkers. Tijdens deze avond kregen medewerkers voor de laatste keer de gelegenheid om hun eigen werk te tonen. Feestelijk afscheid Uiteraard was er ook voldoende tijd om oude bekenden te ontmoeten en bij te praten onder het genot van muziek, een drankje en een hapje. Een nostalgisch en feestelijk afscheid van een karakteristiek kantoorpand! 11

12 Vergrijzing neemt snel toe Wereldwijd staat Nederland op een gedeelde derde plaats als het gaat om vergrijzing. Alleen in Hongkong en Singapore stijgt het aantal gepensioneerden sneller dan in Nederland. Sudoku Kunt u deze sudoku oplossen? Spelregels: Op elke horizontale regel komt elk van de negen cijfers slechts één keer voor. In elke verticale kolom komt elk cijfer één keer voor. In elk subrooster (blokje van negen) komt elk cijfer één keer voor. Het percentage gepensioneerden van de totale Nederlandse bevolking stijgt van 16% in 2012 naar 20% in Dat blijkt uit onderzoek door het adviesbureau Mercer. Het onderzoek maakt duidelijk hoe groot de druk wereldwijd is op openbare ouderdomsvoorzieningen als de AOW. Bron: Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag. Belt u ons op telefoonnummer (optie 1). U kunt ook het contactformulier invullen op onze website. Ga hiervoor naar: Wilt u schriftelijk reageren? Ons adres is: Stichting Pensioenfonds Achmea Bestuursbureau/AG-C0 Postbus HA Apeldoorn U kunt ook via reageren naar: Colofon Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenfonds Achmea Redactie Commissie Communicatie Wilt u meedenken? Regelmatig zoeken wij gepensioneerden die het leuk vinden om af en toe mee te denken over het SPA pensioenfonds. Spreekt dit u aan? We horen het graag! Stuur een mailtje met uw gegevens naar en wij nemen contact met u op. Altijd het laatste pensioennieuws! Dit is een QR-code. U kunt deze code scannen met uw mobiele telefoon of tablet. U komt dan automatisch op terecht. Zo heeft u altijd het laatste pensioennieuws bij de hand! Om te scannen heeft u een mobieltje of tablet nodig met internetverbinding en een QR-scanner.

Stichting Pensioenfonds Achmea. Pensioen Nieuws. nummer 1 - juni 2014. Beleggen: broodnodig. Inspiratie voor uw pensioen. SPA in eigen beheer

Stichting Pensioenfonds Achmea. Pensioen Nieuws. nummer 1 - juni 2014. Beleggen: broodnodig. Inspiratie voor uw pensioen. SPA in eigen beheer Stichting Pensioenfonds Achmea Pensioen Nieuws nummer 1 - juni 2014 2 Beleggen: broodnodig 4 Inspiratie voor uw pensioen 6 SPA in eigen beheer Het bestuur van SPA stelt zich aan u voor Gerard Warmerdam

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Stichting Pensioenfonds Achmea. nummer 1 - maart 2015. SPA staat er goed voor! Nieuwe spelregels voor pensioenfondsen

Pensioen Nieuws. Stichting Pensioenfonds Achmea. nummer 1 - maart 2015. SPA staat er goed voor! Nieuwe spelregels voor pensioenfondsen Stichting Pensioenfonds Achmea Pensioen Nieuws nummer 1 - maart 2015 2 SPA staat er goed voor! 5 Nieuwe spelregels voor pensioenfondsen 7 Samenwonen en uw pensioen Financieel expert en bestuurslid Gerald

Nadere informatie

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld?

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld? Bulletin BANDEN juli 2014 13 Voor werkgevers en werknemers aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Heb ik straks genoeg geld? Hoeveel pensioen krijgt u later? Veel

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. #8 december 12

Pensioen Nieuws. #8 december 12 Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #8 december 12 1 AVEBE Pensioenfonds doet het goed in spannende tijden 2 Wolter Bouwmeester stopt als bestuurslid Nieuwe uitvoerder Pensioenspaarregeling

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds delta lloyd pensioenfonds Jaarbericht 2010 Terugblikken en vooruitkijken In dit Jaarbericht leest u wat er in 2010 bij het pensioenfonds gebeurde. We gaan wat dieper in op onze beleggingen en andere financiële

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Nieuws over uw pensioen

Nieuws over uw pensioen BpfTEX Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen Nieuws over uw pensioen Juni 2010 Bas de Lege, secretaris BPF Tex en Jan Edu Kelder, voorzitter

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. 7 Uw pensioen iets. Stichting Pensioenfonds Achmea. nummer 1 - mei 2016. Twee nieuwe bestuurders namens pensioengerechtigden

Pensioen Nieuws. 7 Uw pensioen iets. Stichting Pensioenfonds Achmea. nummer 1 - mei 2016. Twee nieuwe bestuurders namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds Achmea Pensioen Nieuws nummer 1 - mei 2016 2 Steeds meer last van lage rente 4 Twee nieuwe bestuurders namens pensioengerechtigden 7 Uw pensioen iets omhoog Steeds meer last van

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. 6 Interview. Stichting Pensioenfonds Achmea. nummer 1 - april 2012. Alles over partnerpensioen. Heeft SPA last van de crisis?

Pensioen Nieuws. 6 Interview. Stichting Pensioenfonds Achmea. nummer 1 - april 2012. Alles over partnerpensioen. Heeft SPA last van de crisis? Stichting Pensioenfonds Achmea Pensioen Nieuws nummer 1 - april 2012 2 Heeft SPA last van de crisis? 4 Alles over partnerpensioen 6 Interview Bijna met pensioen Hans van den Brink: SPA-regeling is gunstig

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2010. Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2010. Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2010 Algemeen Mijnwerkersfonds Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd Door de huidige dekkingsgraad en de onzekere economische omstandigheden heeft het bestuur, na advies van

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Bijlagen: Uniform Pensioenoverzicht pensioengerechtigden 2017 Post over uw pensioen zoveel mogelijk digitaal Antwoordkaart

Bijlagen: Uniform Pensioenoverzicht pensioengerechtigden 2017 Post over uw pensioen zoveel mogelijk digitaal Antwoordkaart Postbus 97630, 2509 GA Den Haag Telefoon: 088-007 98 00 Mail: servicedesk@metalektropensioen.nl www.metalektropensioen.nl KvK 41150484 uw kenmerk uw brief van ons kenmerk datum januari 2017 Uw pensioen

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS De pensioenregeling van SBZ STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen bij SBZ Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ) is het pensioenfonds voor de zorgverzekeringssector

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. 1 Kopje van een bepaalde lengte. Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. 1 Kopje van een bepaalde lengte. Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten Uw pensioen in zicht 1 Kopje van een bepaalde lengte Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten UW PENSIOEN IN ZICHT 3 Inhoud Pensioenfonds Hoogovens biedt deelnemers aan Pensioenregeling 2015 de mogelijkheid

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad. staat de nieuwe beleidsdekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad. staat de nieuwe beleidsdekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #13 augustus 15 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Nieuwe financiële spelregels voor pensioenfondsen 3/4

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioen in zicht. Uw toekomst uitgestippeld

Pensioen in zicht. Uw toekomst uitgestippeld Pensioen in zicht Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud Bijna met pensioen 2 Pensioen voor uw partner 4 Waar moet u op letten 5 StiPP is er voor u 6 Bijna met pensioen Wordt u binnenkort 67 jaar? Dan is het

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #11 juni 14 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Bereid je tijdig voor op je pensioen Uw pensioenoverzicht: weet hoe u er voor staat

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Stichting Pensioenfonds Achmea. nummer 2 - oktober 2014. We houden de opgaande lijn vast. Pensioenen omhoog voor dit lopende jaar

Pensioen Nieuws. Stichting Pensioenfonds Achmea. nummer 2 - oktober 2014. We houden de opgaande lijn vast. Pensioenen omhoog voor dit lopende jaar Stichting Pensioenfonds Achmea Pensioen Nieuws nummer 2 - oktober 2014 2 We houden de opgaande lijn vast 4 Pensioenen omhoog voor dit lopende jaar 6 AGV: veel voor weinig We houden de opgaande lijn vast

Nadere informatie

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat Pensioenfonds Avebe Wat is het belangrijkste dat ik moet weten? Wat is nog meer handig om te weten? Ik wil alles weten

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Uw toekomst uitgestippeld Inhoud Uw nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 6 StiPP is er voor u! 8 Uw nieuwe baan en StiPP

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Wat staat er op het pensioenoverzicht? Op uw pensioenoverzicht ziet u hoeveel geld u krijgt als u met pensioen gaat.

PROEFDRUK PROEFDRUK. Wat staat er op het pensioenoverzicht? Op uw pensioenoverzicht ziet u hoeveel geld u krijgt als u met pensioen gaat. Mw WIW Voorbeeld Dorpstraat 1 1234 AB Heerlen datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw WIW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie

Nadere informatie

Pensioen. Laatste kans! Je kunt nog tot 1 juli kiezen voor een pensioen voor je partner. In deze nieuwsbrief:

Pensioen. Laatste kans! Je kunt nog tot 1 juli kiezen voor een pensioen voor je partner. In deze nieuwsbrief: is de nieuwsbrief van Pensioenfonds Recreatie Mei 2017 Pensioen In deze nieuwsbrief: Laatste kans! Je kunt nog tot 1 juli kiezen voor een pensioen voor je partner Wat kost het Anw-pensioen? Geen verlaging

Nadere informatie

Met pensioen Over uw keuzes als u met pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe

Met pensioen Over uw keuzes als u met pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe Met pensioen Over uw keuzes als u met pensioen gaat Pensioenfonds Avebe Wat is het belangrijkste dat ik moet weten? Wat is nog meer handig om te weten? Ik wil alles weten over met pensioen gaan 1 Wat is

Nadere informatie

Met pensioen Over uw keuzes als u met pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe

Met pensioen Over uw keuzes als u met pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe Met pensioen Over uw keuzes als u met pensioen gaat Pensioenfonds Avebe Wat is het belangrijkste dat ik moet weten? Wat is nog meer handig om te weten? Ik wil alles weten over met pensioen gaan 1 Wat is

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Nieuws over uw pensioen

Nieuws over uw pensioen Nieuws over uw pensioen uitgave van Stichting Pensioenfonds Wonen APRIL 2015 PAG. 2 Meer stabiliteit en transparantie PAG. 4 Verantwoordingsorgaan houdt bestuur scherp PAG. 5 12.000 deelnemers kiezen voor

Nadere informatie

Uw pensioen in onzekere tijden

Uw pensioen in onzekere tijden Uw pensioen in onzekere tijden Stichting Pensioenfonds 1 Inleiding Dekkingsgraad per 31 december 2011 is 83,7%. Het pensioenfonds loopt (ver) achter op herstelplan. Voorlopig kortingsbesluit is noodzakelijk.

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Stichting Pensioenfonds Achmea. nummer 2 - september 2012. Het jaarverslag staat op de website. Bijzondere hobby s: het beeldhorloge

Pensioen Nieuws. Stichting Pensioenfonds Achmea. nummer 2 - september 2012. Het jaarverslag staat op de website. Bijzondere hobby s: het beeldhorloge Stichting Pensioenfonds Achmea Pensioen Nieuws nummer 2 - september 2012 2 Het jaarverslag staat op de website 4 Bijzondere hobby s: het beeldhorloge 6 Drie miljoen gepensioneerden Het jaarverslag staat

Nadere informatie

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Er verandert wat aan je pensioen 15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Over de pensioenleeftijd en de AOW 1. Moet ik nu blijven werken tot 67 jaar? Het pensioen dat je vanaf

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Wat u kunt kiezen, wat u moet weten 3 Inhoud Pensioenfonds Hoogovens heeft voor de deelnemers aan Pensioenregeling 2015 een online pensioenplanner ontwikkeld die u vindt op onze website. Met de pensioenplanner

Nadere informatie

Verkort jaarverslag PHI 2010

Verkort jaarverslag PHI 2010 Verkort jaarverslag PHI 2010 uitgave van stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de houtverwerkende industrie Voorwoord 2010 was een roerig jaar. Ook voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2015. Geachte heer, mevrouw,

Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2015. Geachte heer, mevrouw, Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2015 Geachte heer, mevrouw, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Thales Nederland. Per 1 januari 2015 heeft Pensioenfonds Thales een nieuwe pensioenregeling.

Nadere informatie

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 Pensioen voor pensioengerechtigdenblad maart 2016 WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2 Online klantenpanel GEZOCHT: MENSEN MET EEN MENING! 3 WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 BELEGGEN

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

PENSIOENNIEUWS. Pensioenfonds Avebe

PENSIOENNIEUWS. Pensioenfonds Avebe PENSIOENNIEUWS Vacature in ons bestuur We zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid Duik in uw pensioen Het kost maar 5 minuten van uw tijd Pensioenfonds Avebe Wij hebben een nieuwe site! Een bezoekje waard

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld,

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld, Mw SW Voorbeeld Straat 1 1234 AB Woonplaats datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw SW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI).

Nadere informatie

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk NAAM_PERSOON STRAATNAAM HUISNUMMER POSTCODE WOONPLAATS Postbus 97630, 2509 GA Den Haag Telefoon: 088-007 98 00 Mail: servicedesk@metalektropensioen.nl www.metalektropensioen.nl KvK 41150484 uw kenmerk

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea

Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea Inhoud Gewoon een goed pensioen. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Open en duidelijk over kosten. 5 Rendement op het pensioenkapitaal.

Nadere informatie

Het PWRI is er voor ons

Het PWRI is er voor ons Het PWRI is er voor ons Populair jaarverslag 2013 106 102 1.104 2.707 40.937 39.915 Gepensioneerden Werkgevers Voormalige deelnemers Actieve deelnemers WIW SW 98.364 33.926 Onderweg zijn Het PWRI is op

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

Bijna met pensioen? U heeft allerlei keuzes. APR2016 KIEZEN VOOR UW PENSIOEN

Bijna met pensioen? U heeft allerlei keuzes. APR2016 KIEZEN VOOR UW PENSIOEN Informatie voor deelnemers en gepensioneerden van Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen (SPD) APR2016 In deze uitgave 2 Wanneer krijgt u AOW? 3 Pensioenplanner 4 Blij dat de Vereniging er is 5 Meld

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

Een nieuwe werkgever. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Een nieuwe werkgever. Wat betekent dit voor uw pensioen? Een nieuwe werkgever. Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud Gefeliciteerd! 3 Wanneer is waardeoverdracht gunstig voor u? 4 Hoe werkt waardeoverdracht? 6 Goed om even te weten. 7 2 Gefeliciteerd! U

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Stichting Pensioenfonds Hoogovens voert de pensioenregeling uit van Tata Steel in IJmuiden en Danieli Corus Technical Services B.V. Voor het gemak spreken we in de rest

Nadere informatie

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij Welkom OWASE Pensioenforum 26 juni 2013 OWASE 3 juli 2013 bij Pensioenfonds en solidariteit: één voor allen, allen voor één! www.owase.nl PFO20130626/20130703 2 Programma Pensioenforum De bedoeling van

Nadere informatie

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate oktober 2016 Hoe verloopt 2016 tot nu toe? Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de financiële situatie bij Pensioenfonds TenCate is niet goed. De alsmaar

Nadere informatie

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8 Pensioen krant Maart 2014 Ik ga later niet op de bank zitten pagina 6 Meer inzicht in uw pensioen pagina 4 Wat is het UPO? pagina 8 Pensioenheld Dromen doen we allemaal Brayen Verbond (39 jaar) is projecteider

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Heb ik straks genoeg geld? INHOUDSOPGAVE 1 Heb ik straks genoeg geld? 2 De pensioenplanner 6 Altijd het juiste antwoord

Nieuwsbrief. Heb ik straks genoeg geld? INHOUDSOPGAVE 1 Heb ik straks genoeg geld? 2 De pensioenplanner 6 Altijd het juiste antwoord Nieuwsbrief MEI 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Heb ik straks genoeg geld? 2 De pensioenplanner 6 Altijd het juiste antwoord Heb ik straks genoeg geld? Hoeveel pensioen krijgt u later? Veel mensen hebben geen idee.

Nadere informatie

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1.B Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Waarom een nieuwe regeling bij Cosun? Pensioenpremie Toeslagverlening (indexatie) Discussie

Nadere informatie

Pensioen. Inhoud. Nieuws. Pagina 2. Dit zijn wij. Pagina 3. Ontwikkelingen bij Pensioenfonds UWV. Pagina 4. Het jaarplan 2015.

Pensioen. Inhoud. Nieuws. Pagina 2. Dit zijn wij. Pagina 3. Ontwikkelingen bij Pensioenfonds UWV. Pagina 4. Het jaarplan 2015. nummer 5 - maart 2015 Pensioen &u Inhoud Pagina 2 Nieuws Pagina 3 Dit zijn wij Pagina 4 Ontwikkelingen bij Pensioenfonds UWV Pagina 6 Het jaarplan 2015 Pagina 7 Veelgestelde vragen aan de Pensioendesk

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2014

Verkort Jaarverslag 2014 Verkort Jaarverslag 2014 Het bestuur: de pensioenwereld blijft in beweging Ook in 2014 stond de pensioenwereld niet stil. Het bestuur volgde alle actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

Onderzoek communicatie, indexatie en verantwoord beleggen Telefoon: ,

Onderzoek communicatie, indexatie en verantwoord beleggen Telefoon: , Onderzoek communicatie, indexatie en verantwoord beleggen Telefoon: 020 430 53 14, e-mail: pensioenfonds.vnu@aonhewitt.com, www.pensioenfondsvnu.nl Het pensioenfonds vindt uw mening belangrijk! VNU Pensioenfonds

Nadere informatie

Verhuizen naar het buitenland. Uw toekomst uitgestippeld

Verhuizen naar het buitenland. Uw toekomst uitgestippeld Verhuizen naar Uw toekomst uitgestippeld Inhoud Ik ga emigreren 3 Met pensioen in 4 Verhuizen naar Vertrekt u voor langere tijd naar? Dan moet u veel regelen. Uw woning, eventueel een baan, uw financiële

Nadere informatie

Pensioeninkoop. Bouwt u genoeg pensioen op om straks voldoende inkomen te hebben? Of hebt u wensen waarvoor u nu extra geld opzij wilt leggen?

Pensioeninkoop. Bouwt u genoeg pensioen op om straks voldoende inkomen te hebben? Of hebt u wensen waarvoor u nu extra geld opzij wilt leggen? Pensioeninkoop Bouwt u genoeg pensioen op om straks voldoende inkomen te hebben? Of hebt u wensen waarvoor u nu extra geld opzij wilt leggen? In deze brochure leest u meer over de mogelijkheid om uw pensioen

Nadere informatie

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Pensioengerechtigden en voormalige deelnemers Pensioenreglement I en II Zeist, december 2014 1. Financiële positie PNB is

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Juni 2015

NIEUWSBRIEF Juni 2015 NIEUWSBRIEF Juni 2015 De financiële positie van het fonds De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de verplichtingen

Nadere informatie

Uw pensioen meenemen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

Uw pensioen meenemen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen meenemen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen meenemen Stel, u heeft een nieuwe baan. Vaak gaat u dan pensioen opbouwen bij een andere pensioenuitvoerder. U kunt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE. Anw-suppletiepensioen

PENSIOENBROCHURE. Anw-suppletiepensioen PENSIOENBROCHURE Anw-suppletiepensioen Pensioenbrochure Anw-suppletiepensioen Waarom deze brochure? Deze brochure geeft antwoord op de vraag hoe uw partner verzekerd blijft van een goed inkomen als u overlijdt.

Nadere informatie

Presentatie met uitleg per slide

Presentatie met uitleg per slide Presentatie met uitleg per slide 1 Terug- en vooruitblik In het principe cao-akkoord van december 2012 hebben we afspraken gemaakt over de noodzaak van een nieuwe en toekomstbestendige pensioenregeling

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. Wat weet u over uw pensioen?

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. Wat weet u over uw pensioen? Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie Mei 2011 Flits Wat weet u over uw pensioen? Uw pensioen. Dat klinkt voor veel mensen nog heel ver weg. Toch is het belangrijk om daar nu al over na te denken.

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2012. Het AMF verlaagt uw pensioen niet. Beleidsplan bij financiële crisis? Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2012. Het AMF verlaagt uw pensioen niet. Beleidsplan bij financiële crisis? Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2012 Algemeen Mijnwerkersfonds Het AMF verlaagt uw pensioen niet Het is u vast niet ontgaan Media brengen veel nieuws over pensioenen, de financiële situatie van pensioenfondsen

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

datum fonds afdeling contactpersoon telefoon e-mail nummer 020-5418200 ks@pensioenfondspgb.nl onderwerp Geachte

datum fonds afdeling contactpersoon telefoon e-mail nummer 020-5418200 ks@pensioenfondspgb.nl onderwerp Geachte datum fonds afdeling contactpersoon telefoon e-mail nummer 020-5418200 ks@pensioenfondspgb.nl onderwerp Geachte Hartelijk welkom bij PGB, het pensioenfonds voor werknemers in de informatie- en mediasector

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2014 December 2014

Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2014 December 2014 Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2014 December 2014 Inhoud Profiel respondenten Pagina 5 en 6 Pensioenbewustzijn & kennis Pagina 7 t/m 27 Vertrouwen in pensioenfonds

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

Verkort jaarverslag. Inhoud. 1 Verkort jaarverslag 2011. Pensioenfonds Werk en (re)integratie. Een terugblik op 2011 2. Sparen of beleggen?

Verkort jaarverslag. Inhoud. 1 Verkort jaarverslag 2011. Pensioenfonds Werk en (re)integratie. Een terugblik op 2011 2. Sparen of beleggen? Pensioenfonds Werk en (re)integratie Verkort jaarverslag 2011 Inhoud Een terugblik op 2011 2 Sparen of beleggen? 3 Zorgen over de gevolgen 4 Altijd kijken naar de 5 lange termijn Interessante gegevens

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Pensioenbijeenkomst voor werknemers en werkgevers. 29 juni 2016

Pensioenbijeenkomst voor werknemers en werkgevers. 29 juni 2016 Pensioenbijeenkomst voor werknemers en werkgevers 29 juni 2016 De pensioenregeling op hoofdlijnen De pensioenregeling op hoofdlijnen Algemeen over pensioen Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u straks?

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Je toekomst uitgestippeld Colofon Redactie: Syntrus Achmea Tekst: Syntrus Achmea Vormgeving: Vormplan Design bno, Amsterdam 1e druk januari 2008 Deze brochure is met zorg samengesteld.

Nadere informatie