Stichting Pensioenfonds Achmea. Pensioen Nieuws. nummer 2 - december We blijven alert. Nieuwe pensioenregeling. Nostalgisch afscheid PWA-laan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds Achmea. Pensioen Nieuws. nummer 2 - december 2013. We blijven alert. Nieuwe pensioenregeling. Nostalgisch afscheid PWA-laan"

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds Achmea Pensioen Nieuws nummer 2 - december We blijven alert 4 Nieuwe pensioenregeling 6 Nostalgisch afscheid PWA-laan

2 We blijven alert SPA staat er goed voor. De dekkingsgraad was eind oktober 119,8%. Eind april bedroeg deze nog 107,3%. Een stijging van 12,5 punten in zes maanden. Beleggingen De beleggingen zijn (juridisch) van de verzekeraar. Aansturen doen we samen. De aandelen lieten in het tweede kwartaal een negatief rendement zien. Dat heeft te maken met de ontwikkelingen op de aandelenbeurzen. De marktrente steeg en dat was wel gunstig voor de dekkingsgraad. Economische situatie Kortom: het gaat goed met het fonds en de pensioenen zijn op dit moment niet in gevaar. Maar we blijven wel opletten. De economische situatie is nog altijd niet rooskleurig. De koopkracht van gepensioneerden is volgens het CBS vorig jaar voor de derde keer op een rij gedaald; dit keer met 1,2%. De extra bezuinigingen die het kabinet presenteerde leiden volgens het CBS opnieuw tot een daling in koopkracht. Met beleggingen neemt het fonds bewust weinig risico. Uiteraard blijft het bestuur de financiële positie van het fonds nauwlettend bewaken en is het alert als het gaat om de diverse wettelijke veranderingen die van invloed zijn op de pensioenregeling. Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2014 Om de pensioenen en de AOW in de toekomst betaalbaar te houden wil de overheid veranderingen doorvoeren. Om de pensioenen in de toekomst beter bestand te maken tegen de vergrijzing en de economische schommelingen worden door de overheid nieuwe afspraken gemaakt. Welke dit zijn staat beschreven in het pensioenakkoord. Ook bij Achmea vinden veranderingen plaats. Gewijzigde boekhoudregels en fiscale voorschriften zijn hiervoor de aanleiding. De werkgever Achmea Interne Diensten N.V. en de vakorganisaties hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor Achmea. Eén van de afspraken is een nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2014 en de wijze van toeslagverlening. In deze afspraken is daarbij sprake van verschuiving van de risico s. Eind september is er een besluit genomen over de uitvoering van deze nieuwe regeling. Dit heeft ook gevolgen voor uw pensioen. U leest hier meer over in het artikel op pagina 4. Toekenning toeslag per 1 januari 2014 Het herverzekeringscontract met Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. loopt eind dit jaar af. In combinatie met de nieuwe pensioenregeling en de afspraak over de toeslagverlening met de werkgever, is er op dit moment onvoldoende inzicht in de financiële positie van het fonds voor Het bestuur heeft daarom besloten om het nemen van een besluit over toeslagverlening per 1 januari 2014 uit te stellen totdat meer duidelijkheid is over de middelen die beschikbaar zijn. 2 Stichting Pensioenfonds Achmea

3 Zicht op uw pensioen In april van dit jaar viel het Pensioenoverzicht voor Pensioengerechtigden (POP) op de mat. In dit overzicht vindt u een opgave van uw pensioen op 31 december We vermelden met welk percentage de pensioenen de afgelopen drie jaar zijn verhoogd. Als er voor u een partnerpensioen is verzekerd staat dit vermeld op het POP. Dan ziet u wat uw partner krijgt als u komt te overlijden. Bewaar dit overzicht goed. Dan weet u precies waar u op kunt rekenen. Heeft u vragen? Dan kunt u bellen naar telefoonnummer (kies daarbij voor optie 1). Op het overzicht geven wij u hieronder nog een extra toelichting. Hoe hoog is uw pensioenuitkering? Hier staat de bruto uitkering per jaar die u van ons krijgt. Het is de uitkering zoals die voor u was op 31 december Welke uitkering ontvangt u als uw partner overlijdt? Het kan zijn dat er, vanuit een oude regeling, een aanvulling voor u is verzekerd, als uw partner overlijdt. Het hier vermelde bedrag is de bruto aanvulling op uw pensioen als dat gebeurt. Staat er niets vermeld, geldt deze aanvulling niet voor u. Bij overlijden van uzelf Als er een partnerpensioen is verzekerd, staat hier het bruto pensioen per jaar voor uw partner, als u komt te overlijden. Staat hierover niets vermeld, dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen. Dit bedrag is exclusief de AOW-uitkering. Houdt uw pensioen zijn waarde? Hier ziet u met hoeveel procent de pensioenen de afgelopen drie jaar zijn verhoogd. De verhoging (toeslag) hangt af van de financiële situatie van het fonds. Het is dus niet zeker dat u ieder jaar een verhoging krijgt. Jaarlijks ontvangt u van ons bericht of uw pensioen wordt verhoogd en zo ja met welk percentage. In de afgelopen jaren heeft de verhoging veelal kunnen plaatsvinden door extra stortingen van de werkgever. Met de nieuwe afspraken per 1 januari 2014 heeft de werkgever aangegeven dat er geen extra stortingen meer gaan plaatsvinden. 3

4 Vanaf 1 januari 2014 een nieuwe pensioenregeling Eerlijke verdeling van lusten en lasten Per 1 januari 2014 krijgt Achmea een nieuwe pensioenregeling. En dat is niet alleen belangrijk voor mensen die er nu werken. Ook voor u, als gepensioneerde brengt dit veranderingen met zich mee. Coby Diergaarde, sinds drie jaar met pensioen, geeft haar mening. Coby werkte jarenlang als fondsmanager bij Syntrus Achmea en zijn voorgangers. Het was een drukke baan waar ik veel plezier in had, vertelt ze. Ik was het aanspreekpunt voor het bestuur. Ook gaf ik leiding aan de afdeling die het werk moest uitvoeren. Het samenspel met allerlei partijen maakte de functie heel boeiend. Nu geniet Coby van haar leven als gepensioneerde. Ze past een vaste dag per week op de kleinkinderen, leert cello spelen en doet vrijwilligerswerk. Ze verveelt zich geen moment. Stabiele premie en pensioenuitkering Nieuwe afspraken over pensioen De werkgever Achmea en de vakorganisaties hebben nieuwe afspraken gemaakt over het pensioen. De werkgever heeft SPA gevraagd die nieuwe regeling en de afspraken uit te voeren. SPA gaat dat doen. Achmea en SPA hebben ook afspraken gemaakt over de financiering en de eventuele verhoging van de pensioenen (toeslagverlening). Risico s worden verdeeld De werkgever en het pensioenfonds verdelen de financiële risico s van de pensioenregeling. De financiële situatie van het pensioenfonds bepaalt in het vervolg of de pensioenen kunnen worden verhoogd. De werkgever stort hier geen geld meer voor bij, zoals in het verleden wel gebeurde. Logisch dat Achmea geen extra geld toezegt SPA gaat de regeling vanaf 2014 zelfstandig uitvoeren. De werkgever betaalt jaarlijks een premie aan het fonds. Die premie is inclusief opslagen voor administratiekosten en een eventuele verhoging van de pensioenen. De beleggingsresultaten bepalen daarmee sterk de financiële positie van het fonds. Deelnemers, ex-deelnemers en gepensioneerden kunnen daardoor te maken krijgen met meevallers en tegenvallers. Ik heb er begrip voor dat Achmea niet meer zelf de risico s van de pensioenregeling op zich wil nemen, zegt Coby. Voortaan betaalt Achmea jaarlijks een opslag op de premie voor toeslagverlening. Ik vind het logisch dat Achmea daar bovenop geen extra geld toezegt. Wat gebeurt er met uw pensioen? Het pensioen dat u tot en met 31 december 2013 ontvangt van SPA is nu door SPA verzekerd bij AP&L. De huidige overeenkomst met AP&L eindigt op 31 december SPA is in gesprek met de werkgever en De Nederlandsche Bank (DNB) over de mogelijkheden voor de uitvoering van uw pensioen. Dit heeft geen gevolgen voor het uitbetalen van uw pensioen. U krijgt in ieder geval voor het eind van 2013 bericht. 4 Stichting Pensioenfonds Achmea

5 Stabiele premie en uitkering De lusten en de lasten moeten in de toekomst eerlijk worden verdeeld. Voor de mensen die werken is het belangrijk dat de eigen bijdrage voor hun pensioen niet omhoog schiet. En gepensioneerden moeten er enigszins op kunnen rekenen dat hun uitkering stabiel blijft. Ik hoop dat de nieuwe pensioenregeling dat gaat opleveren. Samen sta je sterk Het is moeilijk om jongeren te interesseren in hun eigen pensioenregeling. Dat is jammer. Steeds meer jonge mensen denken dat je je pensioen beter zelf kunt regelen. Maar het is juist heel goed dat ze verplicht meedoen aan een solidaire pensioenregeling. Als iedereen het op eigen houtje zou doen, zou er weinig van terecht komen. Ons pensioen is in goede handen Vertrouwen Ik heb vertrouwen in ons pensioenfonds en in ons pensioenstelsel. Mijn ervaring met de besturen van pensioenfondsen is dat het pensioen in goede handen is. Ondanks de veranderingen is Coby positief over de nieuwe pensioenregeling: Volgens mij biedt de regeling ook in de toekomst uitzicht op een goed pensioen, zegt ze tot slot. De belangrijkste veranderingen voor uw pensioen zijn: Of uw pensioen in de toekomst wordt verhoogd, hangt af van de financiële positie van het pensioenfonds en de premie van de werkgever. SPA bepaalt of en met welk percentage de pensioenen worden verhoogd. Is de garantieregeling SPI voor de verhoging van uw pensioen voor u van toepassing? Dan blijft u dit recht behouden. Lees meer op de website van SPA: Bij Nieuwe pensioenregeling onder de tab Ik ontvang pensioen leest u wat de nieuwe regeling voor u betekent. 5

6 SPA campagne van start! zorg voor later De nieuwe pensioenregeling van SPA heeft een aantal belangrijke wijzigingen. Er gaat echt iets veranderen. SPA vindt het belangrijk dat alle doelgroepen van het fonds goed geïnformeerd zijn over de wijzigingen in de regeling. Daarnaast maakt SPA graag van dit moment gebruik om werknemers die nog niet met pensioen zijn juist nú te laten nadenken over later en over hun pensioenopbouw. Om deze boodschap kracht bij te zetten is eind november de campagne van start gegaan: Zorg NU voor later. Voor deze campagne is een aparte website in het leven geroepen. Hier is een korte animatiefilm te zien, waarmee in eenvoudige stappen de hoofdlijnen van de nieuwe regeling worden uitgelegd. Daarnaast zijn er blogs te lezen van medewerkers van Achmea en Coby Diergaarde. Ook kunnen bezoekers een korte pensioentest doen. Verder zijn op de website de resultaten terug te vinden van de Pensioendroom, een rondreizende fotobeleving voor de medewerkers van Achmea. Nieuwsgierig geworden? Neemt u vooral een kijkje op Carola Bos (67): Wij gaan zes maanden overwinteren in Spanje. Wat betekent dit voor mijn pensioen? Moet ik een adreswijziging doorgeven aan het fonds? Gaat u tijdelijk naar het buitenland, bijvoorbeeld voor een lange vakantie? Dan hoeft u dat niet aan ons door te geven. Wij maken uw pensioen gewoon over naar uw Nederlandse bankrekening. Net zoals u dat gewend bent. Ook een adreswijziging is niet nodig. Vertrekt u definitief uit Nederland? Dan moet het pensioenfonds dat wél weten en moet u uw nieuwe adres doorgeven. Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website. U kunt al uw nieuwe gegevens via het contactformulier op de website doorgeven. Een brief sturen kan natuurlijk ook. Dit is het adres: Stichting Pensioenfonds Achmea Bestuursbureau/AG-C0 Postbus HA Apeldoorn 6 Stichting Pensioenfonds Achmea

7 Het jaarverslag staat op de website Hoe deden we het in 2012? Wat waren de speerpunten van het bestuur? Hoe spelen we in op de actuele ontwikkelingen? U leest het in het jaarverslag We zetten wat belangrijke punten op een rij. Financieel Het pensioenfonds heeft een goed jaar gehad. Ondanks de crisis steeg de dekkingsgraad van 104,8% eind 2011 naar 115,2% eind december Een toename van 10,4%. Eén van de belangrijkste oorzaken van de stijging zijn de nieuwe rekenregels van De Nederlandsche Bank. Ook het beleggingsrendement en de storting van de werkgever droegen bij aan het positieve resultaat. Communicatie In 2012 besteedden we veel aandacht aan communicatie. Via bijeenkomsten werden 55-plussers geïnformeerd over hun pensioen. Jongere deelnemers konden zich aanmelden voor korte pensioengesprekken. Zowel de gesprekken als de bijeenkomsten werden goed bezocht. Verder is de website van SPA uitgebreid met een nieuwe pensioenplanner. De nieuwe planner houdt nu ook rekening met de verschuiving van de AOW-leeftijd. Toeslag De pensioenen van actieve deelnemers zijn verhoogd met 2,01%, op basis van de Achmea-cao. De groep ex-spi gepensioneerden, die onder een garantieregeling valt, kreeg een toeslag van 0,97%. Gepensioneerden en de slapers ontvingen geen toeslag in 2012 omdat SPA hiervoor onvoldoende middelen had en de werkgever geen extra bijdrage deed. Risicomanagement Het bestuur stelde een plan van aanpak voor het risicomanagement vast. Ook staat hierin beschreven hoe we ons vermogen veilig beleggen in economisch mindere tijden. Meer lezen? Op deze webpagina vindt u het complete jaarverslag: Nieuw bestuurslid: Gerald van Son Dit najaar trad Gerald van Son (47) toe tot het bestuur van SPA. Wij stellen hem graag aan je voor. Gerald werkt sinds 2000 bij Achmea, momenteel als Manager Business Control. Namens de werknemer zit hij sinds kort nadat hij reageerde op een openstaande vacature in het bestuur. Met mijn financiële achtergrond heb ik altijd al interesse gehad in pensioenen. Voordat ik bij Achmea begon werkte ik tien jaar bij PwC, als accountant van onder meer pensioenfondsen. Daar is mijn fascinatie geboren. Binnen het bestuur ga ik me vooral richten op financiële vraagstukken. 7

8 De microfoto s van Frans Beer Met Wc-eend gaat het ook Surrealistische en kleurrijke kunstwerkjes zijn het: de microfoto s van Frans Beer (84). Wat hij zoal fotografeert? Aspirine, vitamine C, morfine, atropine: iedere chemische oplossing die ik kan vinden, zet ik op de foto. Met steeds weer een ander, verrassend resultaat. Frans Beer maakte 55 jaar geleden kennis met fotografie. Urenlang stond ik in de donkere kamer. Foto s projecteren op lichtgevoelig papier en dan in het ontwikkel-, stop- en fixeerbad. Ik maakte vooral foto s van de kinderen en onze katten. Ik heb boeken vol. Fascinerend lijnenspel Toen Frans met pensioen ging, pakte hij zijn oude hobby weer op. Eerst analoog, maar later maakte ik de overstap naar digitale fotografie. Ik houd vooral van lijnenspel, structuren en geometrische vormen. Dat vind ik fascinerend. Toen ik via een lid van de fotoclub in contact kwam met microfotografie wist ik: dit is iets voor mij! Iedere chemische oplossing die ik kan vinden, zet ik op de foto Onder de microscoop Uren per dag brengt Frans door in zijn zelfgebouwde hobbyruimte. De cabine is gevuld met papieren, honderden flesjes met chemische oplossingen en zwart-witfoto s van vroeger. Pronkstuk is de hypermoderne microscoop met daarop een camera gemonteerd. Kijk, zegt Frans, en pakt een glaasje met wit poeder erop. Dit is paracetamol. Niets bijzonders aan te zien toch? Maar leg ik het onder de microscoop en laat ik er licht doorheen schijnen, dan ontstaan er de prachtigste vormen en kleuren. Dat komt door het dubbele polarisatiefilter, een technisch verhaal. Via de laptop kan ik het beeld bewerken, opslaan en afdrukken. Wc-eend Iedere chemische oplossing die Frans in zijn handen kan krijgen, gaat op de foto. Vroeger kreeg ik nog wel eens iets toegeschoven van een apotheker of medewerker van een chemisch bedrijf. Maar dat gaat tegenwoordig een stuk minder makkelijk. Een van mijn mooiste foto s heb ik gemaakt van oogdruppels, Atropine. Een uniek shot vind ik zelf. Maar met Wc-eend gaat het ook. Je wordt steeds creatiever. 8 Stichting Pensioenfonds Achmea

9 Urban exploring De liefde voor fotografie bracht Frans over op zijn kleinzoon Casper. De student (24) schuift regelmatig aan achter de computer van opa om hem de laatste kneepjes van de techniek bij te brengen. Ook gaat Frans regelmatig met zijn kleinzoon op pad. We zijn naar Parijs geweest en Berlijn. Daar maakten we foto s van stations, moderne architectuur en verlaten gebouwen: urban exploring noemen ze dat. Op ons verlanglijstje staat Londen. Samen dwalen door de stad met de camera. Veel beter dan achter de geraniums zitten toch? Nieuwsgierig? Bekijk de foto s van Frans Beer op Bijzondere hobby? Heeft u een bijzondere hobby waarover u iets wilt vertellen? Besteedt u veel tijd aan een speciale activiteit? Bent u heel bewust met een nieuwe hobby begonnen of rolde u per ongeluk ergens in waar u nu volledig aan verknocht bent? En vindt u het leuk om hier iets over te vertellen? Laat u ons dat dan weten: 9

10 Hoe tevreden bent u over SPA? Wat vinden gepensioneerden en deelnemers van SPA en de manier waarop we communiceren? Dat meten we met het tweejaarlijkse tevredenheidonderzoek. Beide groepen zijn meer tevreden dan twee jaar geleden. Een mooi resultaat! Het fonds benaderde een deel van de gepensioneerden en deelnemers voor het tevredenheidonderzoek. We scoorden hoog op het gebied van communicatie. De belangstelling voor de informatie die SPA geeft, zoals bijvoorbeeld de website, groeide. De nieuwsbrief Pensioennieuws kreeg het mooie rapportcijfer 7,6 en wordt door veel gepensioneerden goed gelezen. Belangstelling voor pensioen verbreed Uit de antwoorden op de enquête blijkt dat de pensioengerechtigden niet zozeer vaker actief op zoek gaan naar informatie over hun pensioen. Net als in 2011 gaat iets minder dan de helft van de ondervraagden weleens actief op zoek. De belangstelling is wel verbreed. Twee van de drie keer is men op zoek naar informatie over algemene pensioenontwikkelingen en vooruitzichten. Daarnaast noemt men nu ook andere onderwerpen als aanleiding om op zoek te gaan, meer gericht op de opbouw van het eigen pensioen en het beleid van SPA. Kranten en tijdschriften en de website zijn net als twee jaar geleden de belangrijkste bronnen voor pensioeninformatie. Vaker telefonisch contact Het telefonisch contact door gepensioneerden is bijna verdubbeld. Het oordeel over de kwaliteit van het contact is gestegen. Ook de waardering voor het pensioenoverzicht is groter geworden. In december 2012 organiseerde SPA een apart onderzoek onder gepensioneerden over het onderwerp communicatie. Het fonds kreeg van de deelnemers aan dat onderzoek een 8. Stimulans SPA is blij met het positieve resultaat en de gestegen twaardering. We zien het als een stimulans om nog beter te communiceren. Heeft u opmerkingen, bijvoorbeeld over deze nieuwsbrief? Dan horen wij dat graag. Reacties kunt u sturen aan: Bent u al lid van de Achmea Gepensioneerden Vereniging? De Achmea Gepensioneerden Vereniging (AGV) is opgericht in juli De AGV is een vereniging voor en door ge(pre)pensioneerden. De vereniging is niet alleen een gezelligheidsclubje. Belangenbehartiging van de leden staat bij de AGV hoog in het vaandel. De AGV geeft u het gevoel dat u er, na uw pensionering, niet alleen voor staat. Het is niet zo dat u automatisch lid wordt van de AGV. U moet zich daadwerkelijk aanmelden. Meer weten? In de flyer die u bij deze uitgave van Pensioen Nieuws ontvangt, leest u meer informatie over de AGV en over het lidmaatschap. Wilt u lid worden? Stuur dan een berichtje naar de secretaris van de AGV. Dat kan via een of per brief. Het adres is: AGV Postbus AW Zeist 10 Stichting Pensioenfonds Achmea

11 Nostalgisch afscheid PWA-laan Veel oude herinneringen werden opgehaald tijdens het afscheid van het oude kantoorgebouw van Centraal Beheer aan de Prins Willem-Alexanderlaan in Apeldoorn. Ruim 40 jaar bood het pand onderdak aan duizenden medewerkers van Centraal Beheer. Alle medewerkers zijn begin dit jaar verhuisd naar een nieuw pand aan de Laan van Malkenschoten in Apeldoorn. De opzet van het gebouw was destijds revolutionair. Architect Hertzberger vond dat er in elk kantoor ruimte moest zijn voor informele ontmoetingen. Hij ontwierp daarom een open netwerk van routes door de kantoorruimtes. Beelden van vroeger In oktober 2012 namen leden van de Achmea Gepensioneerden Vereniging (AGV) afscheid van het vertrouwde pand. De avond stond in het teken van nostalgie. Oude brochures, journaalbeelden van de opening, personeelsbladen, kranten en foto s: ze riepen veel herinneringen op. Er was aan de PWA-laan altijd veel aandacht voor kunst, gemaakt door zowel bekende artiesten als door medewerkers. Tijdens deze avond kregen medewerkers voor de laatste keer de gelegenheid om hun eigen werk te tonen. Feestelijk afscheid Uiteraard was er ook voldoende tijd om oude bekenden te ontmoeten en bij te praten onder het genot van muziek, een drankje en een hapje. Een nostalgisch en feestelijk afscheid van een karakteristiek kantoorpand! 11

12 Vergrijzing neemt snel toe Wereldwijd staat Nederland op een gedeelde derde plaats als het gaat om vergrijzing. Alleen in Hongkong en Singapore stijgt het aantal gepensioneerden sneller dan in Nederland. Sudoku Kunt u deze sudoku oplossen? Spelregels: Op elke horizontale regel komt elk van de negen cijfers slechts één keer voor. In elke verticale kolom komt elk cijfer één keer voor. In elk subrooster (blokje van negen) komt elk cijfer één keer voor. Het percentage gepensioneerden van de totale Nederlandse bevolking stijgt van 16% in 2012 naar 20% in Dat blijkt uit onderzoek door het adviesbureau Mercer. Het onderzoek maakt duidelijk hoe groot de druk wereldwijd is op openbare ouderdomsvoorzieningen als de AOW. Bron: Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag. Belt u ons op telefoonnummer (optie 1). U kunt ook het contactformulier invullen op onze website. Ga hiervoor naar: Wilt u schriftelijk reageren? Ons adres is: Stichting Pensioenfonds Achmea Bestuursbureau/AG-C0 Postbus HA Apeldoorn U kunt ook via reageren naar: Colofon Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenfonds Achmea Redactie Commissie Communicatie Wilt u meedenken? Regelmatig zoeken wij gepensioneerden die het leuk vinden om af en toe mee te denken over het SPA pensioenfonds. Spreekt dit u aan? We horen het graag! Stuur een mailtje met uw gegevens naar en wij nemen contact met u op. Altijd het laatste pensioennieuws! Dit is een QR-code. U kunt deze code scannen met uw mobiele telefoon of tablet. U komt dan automatisch op terecht. Zo heeft u altijd het laatste pensioennieuws bij de hand! Om te scannen heeft u een mobieltje of tablet nodig met internetverbinding en een QR-scanner.

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 19, 10 e jaargang oktober 2013 Extra editie Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering

Nadere informatie

ontwerpen, Ik wil niet boekhouden Pensioenfonds Architectenbureaus Postbus 40040, 7300 AX Apeldoorn, www.pensioenfondsarchitectenbureaus.

ontwerpen, Ik wil niet boekhouden Pensioenfonds Architectenbureaus Postbus 40040, 7300 AX Apeldoorn, www.pensioenfondsarchitectenbureaus. Pensioenfonds Architectenbureaus Postbus 40040, 7300 AX Apeldoorn, www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl 05 2012 2 3 kloppen onze gegevens? Pensioenaangifte is puur gemak 4 6 Reacties op kortingsvoornemen

Nadere informatie

Informatie van Pensioenfonds

Informatie van Pensioenfonds Pensioenblik nr. 3 november 2013 Deelnemers en gepensioneerden Pensioenblik Informatie van Pensioenfonds We beleggen niet omdat het zo leuk is Wij beleggen voor een betaalbaar pensioen dat voor de deelnemer

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

Magazine van. Vroeger. of Later. maart 2013. Ik beschouw het als een investering Mark de Matter (29) over de aanpassing van de pensioenfranchise

Magazine van. Vroeger. of Later. maart 2013. Ik beschouw het als een investering Mark de Matter (29) over de aanpassing van de pensioenfranchise Magazine van Vroeger of Later maart 2013 Ik beschouw het als een investering Mark de Matter (29) over de aanpassing van de pensioenfranchise Halve indexering in 2013 Een woord vooraf Verandering Het is

Nadere informatie

JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009

JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009 JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009 Pensioenwereld in zwaar weer Rendement Progress -26,5% IN DIT JAARBERICHT Beleggingsmarkten storten in Onroerend goed blijft overeind pagina 2 Vermogen daalt, verplichtingen

Nadere informatie

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief Pensioen Nieuwsbrief nummer 6 > jaargang 4 > SEPTEMBER 2007 inhoud > Jaarbericht 2006 onderdeel van nieuwsbrief [p.1] I Tom Gallagher over het Nederlands pensioenbeleid [p.1] I Peter van Dijk over het

Nadere informatie

Het PWRI is er voor ons. Jaarverslag 2013 Onderweg zijn

Het PWRI is er voor ons. Jaarverslag 2013 Onderweg zijn Het PWRI is er voor ons Jaarverslag 2013 Onderweg zijn Inhoudsopgave Verslag van het bestuur 1. Voorwoord 7 2. Karakteristieken van het PWRI 9 3. Wat is en doet het PWRI 13 4. Ontwikkelingen in 2013 19

Nadere informatie

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie December 2011 Flits PWRI stapt over naar nieuwe uitvoerder APG Het PWRI stapt per 1 januari 2012 over naar een nieuwe uitvoerder, APG (Algemene Pensioen

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Alex Wallaart (41) schuift pensioenzaken meestal vooruit Pensioen zou meer sexy moeten zijn

Alex Wallaart (41) schuift pensioenzaken meestal vooruit Pensioen zou meer sexy moeten zijn 1 Naam: Alex Wallaart Privé: Vriendin en twee kinderen (4 en 6) Baan: Manager Country Security & Compliance Genoeg pensioen: Dat is onzeker, je bent zelf verantwoordelijk voor de extraatjes. Blij met:

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

opbouw geen korting op opgebouwd pensioen

opbouw geen korting op opgebouwd pensioen grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.9 maart 2013 Uniform Pensioen 3 4 verlaging Overzicht opbouw geen korting op opgebouwd pensioen Dit jaar wordt er niet gekort op je opgebouwde pensioen.

Nadere informatie

Onderzoek naar de toekomst van het AMF

Onderzoek naar de toekomst van het AMF Uw pensioenbulletin juli 2013 Onderzoek naar de toekomst van het AMF Algemeen Mijnwerkersfonds Het bestuur van het AMF is een onderzoek begonnen naar de toekomst van het pensioenfonds. Er komt een moment

Nadere informatie

Haalt zij straks haar pensioendroom?

Haalt zij straks haar pensioendroom? 1 Naam: Petra Schreurs (48) Samenwonend met: Rijk Gijsen en hun Mechelse herder Mirza Baan: Coördinator Packing bij CSC afdeling Outbound in Beringe Genoeg pensioen: Niet helemaal. Daarom spaar ik. Een

Nadere informatie

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later JUN 2015 Nu al leuk voor later Lees over: 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer 2 Woord vooraf Je pensioen: daar denk je misschien niet

Nadere informatie

Pensioenkrant. met het geld omgaan. Transparant maken hoe we

Pensioenkrant. met het geld omgaan. Transparant maken hoe we Pensioenkrant Postbus 40040, 7300 AX Apeldoorn, www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl 11 2011 3 5 Hoe stelt het pensioenfonds uw pensioen vast? Persoonlijk spreekuur werkgevers 6 7 Minder administratieve

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Vroeger. of Later. Magazine van. juni 2013. Ahmed Bannoudi: Ik droom ervan mijn laatste jaren in Marokko door te brengen

Vroeger. of Later. Magazine van. juni 2013. Ahmed Bannoudi: Ik droom ervan mijn laatste jaren in Marokko door te brengen Magazine van Vroeger of Later juni 2013 Ahmed Bannoudi: Ik droom ervan mijn laatste jaren in Marokko door te brengen Drie collega s over het zelf regelen van pensioen Jaarverslag: Ahold Pensioenfonds in

Nadere informatie

focus.03 Plan je pensioen! Een lager overbruggingspensioen. Klopt dat? p12 Maatschappelijk verantwoord beleggen p13

focus.03 Plan je pensioen! Een lager overbruggingspensioen. Klopt dat? p12 Maatschappelijk verantwoord beleggen p13 Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Jaargang 7 > Oktober 2008 Het pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM focus.03 Plan je pensioen! P12 P13 Een lager overbruggingspensioen. Klopt dat? p12 Maatschappelijk

Nadere informatie

PensioenPraat. Het pensioen is een zaak van ons allemaal. Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Nr.

PensioenPraat. Het pensioen is een zaak van ons allemaal. Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Nr. PensioenPraat Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Nr. 40 Oktober 2010 Het pensioen is een zaak van ons allemaal Even voorstellen: Theo Dekkers Waarom belegt een pensioenfonds?

Nadere informatie

Dit is de grote challenge! Een goed rendement en toch een dalende dekkingsgraad? Aanpassingen in het pensioenreglement

Dit is de grote challenge! Een goed rendement en toch een dalende dekkingsgraad? Aanpassingen in het pensioenreglement Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 11 maart 2012 Dit is de grote challenge! Hoe bestuur en verantwoordingsorgaan elkaar in evenwicht houden Een goed rendement en toch een dalende

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de pensioenen van PDN

Nieuwe afspraken over de pensioenen van PDN In dit nummer onder meer: Wisseling in het bestuur van PDN. 4 Winnie de Boer uit Nieuw Zeeland: Het was de Liefde. 7 De pensioenpremies van meneer Pietersen 8 Mijn eerste computer werd met een kruiwagen

Nadere informatie

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst Pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM Jaargang 10 Juli 2011 Een-op-een Pensioendeelnemer in gesprek met bestuurslid Wat is er in 2010 gebeurd? samenvatting van het jaarverslag Hier graag een inleiding

Nadere informatie

Alles wat u altijd wilde vragen... Pensioenstelsel op de schop? Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011

Alles wat u altijd wilde vragen... Pensioenstelsel op de schop? Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011 Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011 Alles wat u altijd wilde vragen... Een collega interviewt een bestuurslid Pensioenstelsel op de schop? Hoe ziet uw pensioen er

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN Pensioenblad voor cabinepersoneel van KLM/KLC JAARGANG 14 APRIL 2015 ALLES OVER DE NAP TIPS VOOR EEN WELOVERWOGEN BESLUIT PENSIOEN IN 2015 DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN OP EEN RIJ NETTO AANVULLEND PENSIOEN

Nadere informatie

NIEUWS G B F. Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan. juni 2009. Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij

NIEUWS G B F. Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan. juni 2009. Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij G B F G R A F I S C H E B E D R IJ F S F O N D S E N juni 2009 NIEUWS Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan IN DIT NUMMER:

Nadere informatie

Vroeger. of Later. Ik maak me geen zorgen over de toekomst Roelof Jan en drie collega s vertellen over de lage rente. Magazine van.

Vroeger. of Later. Ik maak me geen zorgen over de toekomst Roelof Jan en drie collega s vertellen over de lage rente. Magazine van. Magazine van Vroeger of Later juni 2012 Ik maak me geen zorgen over de toekomst Roelof Jan en drie collega s vertellen over de lage rente Jaarverslag : Hoe stond Ahold Pensioenfonds ervoor? Een woord vooraf

Nadere informatie

Jaarverslag. Samen sterk voor later - -

Jaarverslag. Samen sterk voor later - - Jaarverslag Samen sterk voor later - - - Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 3 Met een extra papiertje op zak, verbeter je

Nadere informatie