Verkeer en Vervoer. Finance Energie & Nutsbedrijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkeer en Vervoer. Finance Energie & Nutsbedrijven"

Transcriptie

1 Profiel Hans heeft Informatica gestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Groningen (doctoraal 1994). Daarna heeft hij de Ontwerpersopleiding Technische Informatica (OOTI) aan de Technische Universiteit Eindhoven afgerond in Hij is zijn professionele carriëre begonnen bij LogicaCMG in Sindsdien heeft hij zich ontwikkeld van software engineer, system engineer, tot teamleider, projectleider en projectmanager. Zijn uitgebreide kennis van ICT in het algemeen, gecombineerd met zijn ervaringen in een breed spectrum van bedrijfstakken, stellen hem in staat om een snelle analyse van ICT problemen te doen, deze problemen te vertalen naar definities en doelstellingen, en de oplossingen van begin tot eind te managen. Woonplaats: Barendrecht Geboortedatum: 24 Oktober 1969 Bedrijstakken: Telecommunicatie Verkeer en Vervoer Olie en Gas Finance Energie & Nutsbedrijven Kennis & Competentie Technische Software Engineering Systems Engineering Business Intelligence Informatieanalyse Projectmanagement Cariëre LogicaCMG, Netherlands 2005 heden Zelfstandig Overzicht Cariëre Periode: Bedrijfstak: September 2010 Heden Olie & Gas Shell Upstream Finance, Den Haag Functional Lead Business One PDR Release Business One is de naam van een SAP gebaseerd system dat door Shell wordt gebruikt voor het verzamelen van informatie over de major projecten binnen Shell met betrekking tot de voortgang en vooruitzichten (kosten, opleverdatum, beoogde productie, etc). Het doel van het project is on alle bestaande functionaliteit van het oude PROMiS system over te hevelen naar Business One. Deze nieuwe release van Business One staat bekend als de Project Delivery Reporting of PDR release. Het totale traject om de PROMiS functionaliteit en data te migreren naar Business One nam ruwweg een jaar in beslag. De belangrijkste taak was om ervoor te zorgen dat alle functionele eisen door de nieuwe release van Business One werden gedekt. Dit behelst het coordineren van werkzaamheden met betrekking tot het specificeren en ontwerpen van oplossingen, het managen en checken van het implementatie traject en het testen Pagina 1

2 van de uiteindelijke oplevering. De ontwikkelwerzaamheden werden voornamelijk in Kuala Lumpur uitgevoerd. Tasks / Responsibilities (deel) Project Management Functioneel Ontwerp Stakeholder Management Change Management Testing Training Periode: Bedrijfstak: September 2005 Heden Olie & Gas Shell EP Projects, Rijswijk IT Manager PROMiS Shell voert over de hele wereld grote exploratieprojecten uit. De investeringskosten van deze projecten kunnen oplopen tot vele miljarden dollars. Hoger management heeft behoefte aan een informatiesysteem die hun in staat stelt om snel een overzicht te krijgen van de verschillende projecten, en om snel te kunnen reageren op eventuele problemen. Het doel van het PROMiS project is om een systeem te ontwikkelen dat informatie verzamelt over alle grote projecten van Shell, en dat deze informatie omvormt tot rapporten die door het management van Shell kunnen worden gebruikt in hun besluitvormingsproces. Het project is in september 2005 van start gegaan. De eerste versie is in mei 2006 volgens planning afgeleverd. Na de eerste release hebben de werkzaamheden zich gericht op het definiëren, specificeren en implementeren van veranderingen en toevoegingen, waarbij sommige toevoegingen als afzonderlijke projecten werden uitgevoerd. Het systeem is op dit moment de primaire bron als het gaat om informatie over de grote projecten binnen Shell. PROMiS zal in 2010 worden ondergebracht in een Shell-wide SAP systeeem. Taken Sofware selectie. Requirements analyse Informatieanalyse Systeem ontwerp Coordinatie van alle IT activiteiten Subcontractor management. Change management Periode: Maart 2005 September 2005 Bedrijfstak: Nutsbedrijven Pagina 2

3 Delta N.V. Project Manager Cover DELTA produceert en levert gas en electriciteit. Het Cover project behelsde een verandering van het systeem dat de facturatie voor grote klanten afhandeld. Het doel was om facturatie te doen op basis van verbruikte volumes in plaats van de gebruikelijke methode van meters uitlezen. Belangrijkste componenten waren de implementatie van een Tibco middleware oplossing voor gegevensoverdracht en datatransformatie, en de ontwikkeling van een consolidatiefunctie voor Cordaptics. Het project werd op een fixed-price fixed-date basis uitgevoerd. Taken Rapportage richting de klant. Financiële project-rapportage Subcontractor management. Algemeen projectmanagement. Periode: Oktober 2004 Maart 2005 Energie en Nutsbedrijven LogicaCMG Bid Manager n/a Deze periode is voornamelijk ingevuld met het managen van verschillende offertetrajecten voor grote klanten in de energie- en watermarkt. Taken Kwalificatie van de offerte (bepaling concurrentiepositie, relatie met de klant, bepaling winkans en strategie, potentiële spin-off, etc). Het plannen van offertetrajecten en het regelen van alle resources. Schatting en calculatie van kosten, winstmarges en contingency. Bepalen van juridische en commerciële risico s en het opstellen van overeenkomsten met partners. Beheren van het proces voor het uitgeven van offertes en het verkrijgen van de benodigde goedkeuringen. Zorg dragen voor de kwaliteit van offertes en het op tijd uitbrengen daarvan. Ondersteuning van accountmanagers tijdens klantpresentaties. Periode: April September 2004 Energie en Nutsbedrijven LogicaCMG Pagina 3

4 Coordinator, Project Manager, Bid Manager Emissiehandel Vanaf 1 Januari 2005 is in alle Europese landen de EU Emissions Trading Scheme van kracht. Deze Europese regelgeving is een direct gevolg van het Kyoto protocol, en heeft als doel de totale uitstoot van CO2 te reduceren. Dit gebeurt door een zogenaamd cap and trade mechanisme: bedrijven krijgen vergunningen toegekend voor hun CO2 uitstoot; mocht een bedrijf te weinig vergunningen hebben om haar CO2 uitstoot te dekken, dan kan zij additionele vergunningen kopen van bedrijven die een overschot aan vergunningen hebben. Zo ontstaat een handel in emissierechten. LogicaCMG heeft een product ontwikkeld waarmee uitstootgegevens berekend kunnen worden en waarmee de emissierechten kunnen worden geadministreerd. Dit zorgt ervoor dat bedrijven voldoen aan de regelgeving en hierover adequaat kunnen rapporteren. Daarnaast stelt het bedrijven in staat om effectief emissierechten te verhandelen. Voor de operationele zaken is er een organisatie opgezet die de klanten moet bedienen met implementatie-dienstverlening en verdere ondersteuning. Taken Inrichten van de operationele organisatie. Het opstellen van offertes voor implementatietrajecten en licentieverkoop. Het opstellen van contracten met leveranciers en onderaannemers. Het opstellen van service-level-agreements. Onderhouden van contacten met sales- en accountmanagers. Onderhouden van contacten met productontwikkeling. Regelen van resources voor implementatie en ondersteuning. Periode: December Maart 2004 Olie & Gas Shell EP Projects, Rijswijk IT Coordinator, Project Manager Resource Scenario Modelling Tool Shell EP Projects had behoefte aan een business-informatie tool die het management in staat stelt om snel de huidige vraag naar en beschikbaarheid van resources binnen EP Projects te bepalen. Hiervoor is Primavera P3e gebruikt, in combinatie met speciaal ontwikkelde tooling voor het importeren van legacy data. Het project streefde ernaar om de bestaande manier waarop resource informatie werd verzameld te vervangen. Tevens moest het management de mogelijkheid krijgen om What-If scenario s te maken en deze scenario s in grafische en tabulaire vorm te presenteren. Taken Het selecteren van de juiste tools en applicaties. Het specificeren van de requirements voor de tool. Pagina 4

5 Adviseren over de beste manier om de tool te implementeren. Adviseren over de beste partij om de implementatie van het system te doen. Verzamelen van alle IT assets (software licenties, database capaciteit, etc). Contractonderhandeling met Primavera Systems aangaande licenties en services. Het beïnvloeden van het software ontwerp voor de nieuwe versie van het Primavera product om zo dicht mogelijk aan te sluiten op de wensen van Shell. Onderhouden van contacten met interne en externe partijen en groepen. Controleren van voortgang en kwaliteit. Interim Projectmanagement. Tools Primavera P3e V3.5 Periode: December Maart 2004 Olie & Gas Shell EP Projects, Rijswijk IT Coordinator, Project Manager EP Projects Dashboard De Dashboard applicatie wordt binnen de EP Projects organisatie en daarbuiten gebruikt om snel een idee te krijgen over de gezondheid en de status van de verschillende projecten die binnen Shell worden uitgevoerd. De Dashboard is een webbased (business-kritieke) applicatie. Gemiddeld wordt elke twee maanden een nieuwe release van de Dashboard applicatie ontwikkeld en uitgerold door een externe software ontwikkelaar. Taken Het opzetten van een organisatie voor de support van de Dashboard. Het specificeren van de requirements voor nieuwe releases. Projectmanagement gedurende de ontwikkeling van new releases. Dit omvat voortgangscontrole, kwaliteitscontrole, acceptatie testen. Het bijhouden van alle commerciële en financiële zaken aangaande de Dashboard applicatie. Verantwoordelijk voor alle IT-gerelateerde zaken. Het onderhouden van contacten met alle groepen die een rol hebben in het support en de ontwikkeling van de Dashboard. Zorg dragen voor de beschikbaarheid van de applicatie. Het maken van documentatie voor het uitbesteden van een contract voor het beheer en ondersteuning van de Dashboard. Onderhouden van contacten met de verschillende aanbieders gedurende dit proces. Periode: Oktober 2002 December 2002 Verkeer & Vervoer RailInfraBeheer, Den Haag System/Software Engineer, Projectleider Pagina 5

6 Trots De systemen die RailInfraBeheer gebruikt om treinen te volgen zijn verouderd en leveren vaak onbetrouwbare informatie. Het Trots project heeft als doel de bestaande systemen te vervangen door een nieuw state-of-the-art systeem welke de huidige problemen op lost. Taken Het definiëren van de verschillende taken tijdens het opzetten van het project. Het plannen van de verschillende taken. Het definiëren van de ontwikkelomgeving. Het initiëren van design meetings / project meetings Het selecteren van de juiste tools voor het project Het controleren van de requirements Tools Rational Rose, Continuus, QA-C, Codecheck, MS-Project Technologie UML, RUP, OO Periode: Oktober 2001 September 2002 Verkeer & Vervoer Vialis, Zeist System/Software Engineer, Coordinator Vanessa CBO Vanessa is de naam van een project van Rijswaterstaat. Het project is uitgevoerd door een aantal verschillende bedrijven waarvan Vialis er één was. Het doel van het project was om de file-problematiek binnen Nederland aan te pakken door de verschillende lokale verkeerscentrales efficiënter met elkaar te laten communiceren. Hiervoor was het noodzakelijk om nieuwe systemen te maken voor de verschillende verkeerscentrales in Nederland. Taken Het extraheren van eenduidige requirements uit bestaande documentatie en uit gesprekken met betrokkenen van Rijkswaterstaat. De documentatie hiervan omvat specificaties van zowel de verschillende systemen als de interfaces tussen deze systemen. Het ontwerpen van architecturen van systemen en sub-systemen, het ontwerpen van de interfaces tussen deze systemen, en het maken van software-designs. Alle documentatie voldeed aan de J-STD-016 standaard. Realisatie van één van de sub-systemen. Hiervoor is een plan van aanpak geschreven. Ontwikkeling van sub-systemen. Controleren van de voortgang en de kwaliteit. Tools MS-Projects, Word, Visual Studio 6, Telelogic TAU Technologie XML, TCP/IP, UML, C++ Periode: Februari 2001 September 2001 Telecom Pagina 6

7 LogicaCMG Projectleider Mobile-2-You LogicaCMG ondervond een toename in de vraag naar de ontwikkeling van SMSdiensten. Hieruit is een project ontstaan waarbij een platform zou worden ontwikkeld waarmee het mogelijk werd om snel SMS diensten te realiseren en uit te rollen voor klanten. Het project werd als een intern LogicaCMG project uitgevoerd. Toen het platform in productie ging ontstond de noodzaak om bedrijfsprocessen in te richten om de de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het platform te kunnen garanderen. Er zijn processen gedefinieerd voor problem management, change management en release management. Tevens zijn processen ingericht voor 1e lijn support. Taken Het schrijven van een plan van aanpak Het verkrijgen van goedkeuring en het verzamelen van geschikte ontwikkelaars om het project uit te voeren. Het controleren van de voortgang en de kwaliteit van het werk. Rapportage aan de stuurgroep en zorg dragen voor alle communicatie zoals voortgangsvergaderingen, en stuurgroep vergaderingen. Directe verantwoordelijkheid voor een team van 10 personen (architecten, infrastructuur specialisten and software ontwikkelaars). Onderhouden van contacten met de verschillende mobiele telecommunicatie operators. Tools MS-Projects, Word, Visual Studio 6 Periode: Juli 1999 Februari 2001 Telecom Deltakabel Telecom, Gouda Software Engineer, Teamleider Demos Deltakabel Telecom produceerde systemen ten behoeve van kabelmaatschappijen voor internet-via-de-kabel oplossingen. Dit waren o.a. kabelmodems en head-end systemen. Het werk was tweeledig: eerst is het bestaande systeem uitgebreid, daarna is een nieuw systeem voor monitoring en control ontwikkeld. Het grootste gedeelte van het werk bestond uit teamleiding. Tijdens de ontwikkeling is nauw samen gewerkt met de toekomstige gebruikers van de tool. Taken Deel 1: Het maken van een architectuur, specificatie en ontwerp van de telemetrie functie, alsmede de ontwikkeling en het testen daarvan. De telemetrie functie zorgt ervoor dat gebruikers randapparatuur aan hun kabelmodem kunnen koppelen zodanig dat deze apparatuur in staat is te communiceren met Pagina 7

8 andere sytemen in het kabelnetwerk. Mogelijke toepassingen zijn home security systems, en alarmsystemen voor ziekenhuizen. Deel 2: Het maken van een architectuur, specificatie en ontwerp van een system-management tool, alsmede de ontwikkeling en het testen daarvan. Deze tool wordt door kabelmaatschappijen gebruikt om hun bestaande systemen op een effectieve wijze te beheren. Voor de implementatie was het noodzakelijk om specifieke protocollen te definiëren en te ontwerpen. Tools MS-Projects, Word, C, C++, PVCS Technologie TCP/IP, SNMP, SQL Periode: Maart 1999 Juni 1999 algemeen LogicaCMG Coordinator Software Lab Het software lab is een omgeving binnen LogicaCMG waarin software engineers efficiënt en met voorspelbare kwaliteit software kunnen ontwikkelen. Het doel van het lab is om software engineers te faciliteren bij het uitvoeren van hun taken en om de kwaliteit van het werk te verhogen door het invoeren van processen, standaarden, procedures, templates, etc. Het software lab biedt LogicaCMG de mogelijkheid om snel in te spelen op vragen uit de markt en om realistische schattingen over doorlooptijden te kunnen maken. Taken De belangrijkste taak was het opzetten van het software lab en het coördineren van de activiteiten die hieruit voort vloeiden. De initiële processen zijn gedefinieerd. Tevens zijn SLA s (Service Level Agreements) gedefinieerd voor beheer- en onderhoudsprojecten. Begeleiding van de ontwikkelaars die deel uitmaken van het lab. Periode: Januari Maart 1999 Telecom Lucent Technologies, Huizen System Engineer, Teamleider Narrowband PON Lucent is één van de belangrijkste spelers in de telecommunicatie industrie. Het doel van het project was om een nieuw netwerk voor eindgebruikers te creëren op basis van optische technologie. Dit project is uitgevoerd in opdracht van de Japanse operator NTT. Het was NTT s bedoeling om als eerste in de wereld een fiber-to-the-home oplossing aan te bieden. Het werk is uitgevoerd samen met een Japanse partner Pagina 8

9 Taken Deel 1: Het opstellen van Requirements voor de data feature voor een PON (Passive Optical Network) access netwerk dat snelle Ethernet switching tussen optische telefoonlijnen mogelijk maakt. Het werk omvatte de specificatie van de requirements voor een optical network unit, een optical switch/router, en de interfaces tussen deze systemen. Deel 2: Ontwikkeling van de Ethernet switch/router. Het werk omvatte het opstellen van de requirements en het specificeren van hardware en software architecturen. Daarna gefungeerd als projectleider tijdens hardware-software integratie. Tools Sablime, Framemaker, MS-Projects Technologie HDLC, C, Ethernet, Optical Networks Periode: December 1996 December 1997 Telecom Hollandse Signaal Apparaten, Huizen System Engineer SmartNet Hollandse Signaal Apparaten (tegenwoordig Thales) produceert militaire en civiele communicatie systemen. Het project werd uitgevoerd in opdracht van de Britse Ministry of Defense (MoD). Gedurende het project werd strikt toegezien op het toepassen van militaire kwaliteitsstandaarden. Taken Het ontwikkelen van een systeem voor netwerk management voor een ATM gebaseerde netwerk-omgeving. De ontwikkeling omvatte de specificatie, ontwerp en implementatie van een prototype van een netwerk-management station welke in staat is om de verschillende nodes in het netwerk op afstand te besturen en te beheren. Netwerk-management bestond hierbij uit:1) configuratie van het netwerk, 2) het veranderen van instellingen, 3) het detecteren van fouten. Ontwikkeling van het management station werd gedaan in nauwe samenwerking met de ontwikkelaars van de network nodes. Tools Teamwork, Framemaker Technology TCL/TK, ATM, C Pagina 9

10 Opleidingen & Trainingen Opleidingen Rijksuniversiteit Groningen, Informatica, 1994 Technische Universiteit Eindhoven, Ontwerpersopleiding Technische Informatica, 1996 Trainingen Vergadertechniek, 1996 C, 1996 CMM, 1996 ITIL Awareness, 1997 Commander Project Management 2, 1998 Motiveren en Leiding geven, 1999 Omgevingsmanagement, 1999 Requirements Engineering, 2002 Prince2 Foundation (certificaat behaalt), 2004 Talen Nederlands: goed Engels: goed Duits: redelijk/goed Personalia Naam Johannes Theodorus Willem (Hans) Visser Titels Doctorandus (drs), Registered Technological Designer (RTD) Adres Van Rijckevorselhaven 10 Postcode, Woonplaats 2993 HK, Barendrecht Tel. (mobiel) +31 (0) Tel. (thuis) +31 (0) Geboortedatum 24 Oktober 1969 Pagina 10

11 Kennis & Vaardigheden Methoden Technologieën Tools Thema s Vaardigheden CMM Yourdon ITIL Object Oriented Techniques (OMT, UML) Prince 2 Datacommunicatie Embedded Software Enterprise Application Integration CASE tools Microsoft Projects Primavera P3e Cordaptics Software Development tools C/C++ HTML/XML/Internet tools Tibco Monitoring en Control systemen Datacommunicatie Embedded Software Ontwikkeling Business Intelligence en Rapportage Projectmanagement Bidmanagement Requirements Engineering / Systems Engineering Informatieanalyse Functioneel ontwerp Technisch schrijven Definiëren van Processen en Procedures Definiëren van kwaliteitsstandaarden Motivatie Coaching Pagina 11

Jasper Vandegaer. Academiejaar: 2009-2010

Jasper Vandegaer. Academiejaar: 2009-2010 : Naam: Jasper Vandegaer Klas: 3 SWM Academiejaar: 2009-2010 Bedrijf: Ordina Belgium Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) Departement Handelswetenschappen en bedrijfskunde Elfde-Liniestraat26 3500 Hasselt

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Personalia. Branch ervaring. Skills samenvatting. Carrière samenvatting. Curriculum Vitae

Personalia. Branch ervaring. Skills samenvatting. Carrière samenvatting. Curriculum Vitae Personalia Naam: Drs. Dennis Janssen Adres: Haya van Someren Downerstraat 6 Postcode Woonplaats: 1067 WR Amsterdam Geboortedatum: 21-09-1969 Telefoon: 020-4634493 Telefoon mobiel: 06-41340346 E-mail: Dennisj@xs4all.nl

Nadere informatie

De voorwaarden voor een succesvolle Agile aanpak

De voorwaarden voor een succesvolle Agile aanpak 2012 De voorwaarden voor een succesvolle Agile aanpak SNELLE LEVERING MET CONCREET RESULTAAT GECONTROLEERD OMGAAN MET VERANDERING BUSINESSWAARDE VOORSPELBAARHEID TRANSPARANTE VOORTGANGSBEWAKING KLANTTEVREDENHEID

Nadere informatie

Consultancy. (webclient en webserver), ), Java, JavaScript, - Ervaring met TMap

Consultancy. (webclient en webserver), ), Java, JavaScript, - Ervaring met TMap OVERZICHT ERVARING STEFAN KOOL Persoonlijke gegevens Naam Stefan Kool Nationaliteit Nederlandse Geboortedatum 6 oktober 1971 Telefoonnummer 06-28889902 Woonplaats Nieuwegein Email stefan.kool@testcon.nl

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID)

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID) RIJKSWATERSTAAT Systeemintegratie en Omgevingsmanagement project Mobiliteitsaanpak In de jaren 2010, 2011 en 2012 is door Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur (DI) het project Mobiliteitsaanpak uitgevoerd.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. August Kluijfhout. cv August Kluijfhout pagina:1

Curriculum Vitae. August Kluijfhout. cv August Kluijfhout pagina:1 cv August Kluijfhout pagina:1 Curriculum Vitae August Kluijfhout August is een persoon die ruim 20 jaren ervaring heeft in het IT werkveld. Zijn kracht ligt in het operationeel- en projectmanagement. De

Nadere informatie

15-10-2014 Niek IJzinga RS/ib/14-1520.1

15-10-2014 Niek IJzinga RS/ib/14-1520.1 Deloitte Risk Services B.V. Schenkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland www.deloitte.nl Sociale Verzekeringsbank T.a.v. mevrouw N.A. Vermeulen MBA Van Heuven Goedhartlaan 1

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Qolor is gevraagd de projectbeheersing van het project voor de implementatie van het NDW op zich te nemen.

Qolor is gevraagd de projectbeheersing van het project voor de implementatie van het NDW op zich te nemen. RWS Projectmanagement Meldingensysteem De DID optimaliseert haar Service Desk DVM en gaat geautomatiseerd invulling geven aan het proactief storingenbeheer van de Dynamische Verkeers Management (DVM) ketens.

Nadere informatie

Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB. Sociale Verzekeringsbank

Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB. Sociale Verzekeringsbank Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB Sociale Verzekeringsbank Colophon Deloitte Risk Services B.V. Versie: 1.0 (definitief) Datum: 15-10-2014 Samengesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga, senior

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein Tel: 030 6020602 Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.nl Uw accountmanager: Marco Elkerbout Tel: 030 6020602 Mobiel: 06 21587067 m.elkerbout@attached.nl

Nadere informatie

ing. Dick J. Costeris

ing. Dick J. Costeris CURRICULUM VITAE ing. Dick J. Costeris Dick Co st eris A DRES Arubastraat 8 2405 EX Alphen aan den Rijn T E LE FO O N ( + 31) 172 478 19 5 INTERNET w ww. c o s t eri s. co m E -MA IL di c k@ co st eri

Nadere informatie

Personalia. Naam Hörchner Initialen (voornaam) P (Pieter) Titel Ing. / Bachelor Geboortejaar 1959 Woonplaats Zoetermeer Nationaliteit Nederlander

Personalia. Naam Hörchner Initialen (voornaam) P (Pieter) Titel Ing. / Bachelor Geboortejaar 1959 Woonplaats Zoetermeer Nationaliteit Nederlander Personalia. Profiel. Naam Hörchner Initialen (voornaam) P (Pieter) Titel Ing. / Bachelor Geboortejaar 1959 Woonplaats Zoetermeer Nationaliteit Nederlander Sinds 1981 is Pieter Hörchner werkzaam in de kennis

Nadere informatie

Implementatie van Telbase in C#

Implementatie van Telbase in C# Bachelor in de toegepaste informatica Implementatie van Telbase in C# CAMPUS Geel Jolien van den Brand Academiejaar 2012-2013 1 VOORWOORD Voor de afronding van mijn opleiding tot Bachelor in de Toegepaste

Nadere informatie

ITSM - Lite. Whitepaper. Sander Brokke Beheertooling Consultant

ITSM - Lite. Whitepaper. Sander Brokke Beheertooling Consultant ITSM - Lite Whitepaper Sander Brokke Beheertooling Consultant Deze whitepaper laat u de Inter Access visie op en de aanpak rondom de implementatie van beheertooling volgens het ITSM - Lite concept zien.

Nadere informatie

18 oktober 1977 Lemmer Man www.2b4qa.nl +31 6 11 010 659

18 oktober 1977 Lemmer Man www.2b4qa.nl +31 6 11 010 659 Bernd Beersma 18 oktober 1977 Lemmer Man www.2b4qa.nl +31 6 11 010 659 SENIOR TEST SPECIALIST - PROFIEL In Nederland ben ik één van de experts die het vakgebied Test Automation binnen het testen van applicaties

Nadere informatie

Service Portfolio Management

Service Portfolio Management III. Service Portfolio Management Het Service Portfolio Management wordt gedomineerd door het beheer domein, ook wel Operations genoemd. In de praktijk wordt dit domein al snel gezien als DE IT-afdeling

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten Curriculum Vitae Erik Diepstraten CSM Projecten CSM Projecten is de bedrijfsnaam, waaronder Erik Diepstraten zijn diensten aanbiedt als zelfstandig project- en programmamanager. Erik is vooral in te zetten

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Maurice van den Hout September 2014

CURRICULUM VITAE Maurice van den Hout September 2014 CURRICULUM VITAE Maurice van den Hout September 2014 Personalia Naam Maurice Quirine van den Hout Geboortedatum 20 juli 1975 Woonplaats Boxtel (Noord-Brabant) Persoonlijke eigenschappen Talen (vloeiend)

Nadere informatie

asp.net / c# / Sql Server programmeur Persoonskenmerken: geduldig, sociaal, integer, innemend, vastberaden, buiten eigen denkkader denken.

asp.net / c# / Sql Server programmeur Persoonskenmerken: geduldig, sociaal, integer, innemend, vastberaden, buiten eigen denkkader denken. Jaap Goddijn en architect asp.net / c# / Sql Server programmeur Persoonlijke gegevens Naam: Jaap Goddijn Geboortedatum: 20 juli 1974 Woonplaats: Utrecht Email: jaap.goddijn@quebuss.nl Telefoon: 06 151

Nadere informatie

Hugo Hendriks. Profiel

Hugo Hendriks. Profiel Hugo Hendriks Profiel Mijn naam is Hugo Hendriks en ik ben geboren in Nijmegen op 1 juli 1978. Ik heb werkervaring met ICT sinds 2001. Sinds 2001 heb ik als consultant in verschillende high-tech omgevingen

Nadere informatie

Curriculum Vitae ir. Nils van Breugel

Curriculum Vitae ir. Nils van Breugel Consultant Postbus 1076 2600BB Delft T: +31 (0) 6 24654629 E: Nils.van.Breugel@PrimeSkapes.com Geboortedatum: 24-09-1971 Woonplaats: Delft Pagina 1 Profiel Nils van Breugel is een scherpe, analytische

Nadere informatie

CV: R.M. van der Meer V.2.2 maart 2013. Personalia

CV: R.M. van der Meer V.2.2 maart 2013. Personalia Personalia Naam: van der Meer Voornaam: Ruben Geboortedatum: 23-01- 1986 Woonplaats: Capelle aan den IJssel Nationaliteit: Nederlands Geslacht: Man Email: r.vandermeer@tis- solutions.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

C.J.A. (Kees) van der Westen Projectmanager / Servicemanager / Manager / Contractmanager Geboortedatum 3 maart 1964

C.J.A. (Kees) van der Westen Projectmanager / Servicemanager / Manager / Contractmanager Geboortedatum 3 maart 1964 Naam C.J.A. (Kees) van der Westen Functie Projectmanager / Servicemanager / Manager / Contractmanager Geboortedatum 3 maart 1964 Woonplaats Koudekerke IT ervaring sinds 1988 Talen Nederlands, Engels Opleidingen

Nadere informatie