Blik. is passé. Jan Willem Weck HR als Sherpa De grote intocht? Marco de Witte Verandermanagement. Twitterinterview met Davied van Berlo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Blik. is passé. Jan Willem Weck HR als Sherpa De grote intocht? Marco de Witte Verandermanagement. Twitterinterview met Davied van Berlo"

Transcriptie

1 Blik Vooruit! EF USI N L C IN PS E TI RDE A WA OLLE N V EZE I ADV #HRMagazine door 25 inspiratoren met hart voor de publieke zaak In dit nummer: Jan Willem Weck HR als Sherpa De grote intocht? Marco de Witte Verandermanagement is passé Twitterinterview met Davied van Berlo Voorjaar 2012

2 BLIK VOORUIT adverteert BLIK VOORUIT presenteert Opleidingen en trainingen voor de publieke sector. Een selectie uit ons opleidingsaanbod voor 2012: Leergang krachtige HR-adviseur Van adviseur naar strategisch businesspartner van het management Als HR-professional krijgt u te maken met complexe organisatievraagstukken. Ontwikkelingenzoals een compactere rijksdienst, het fuseren van gemeenten en departementen en de ontwikkeling van shared service centers hebben geleid tot een verschuiving van de rol van HRM. U ontwikkelt zich van adviseur tot HR-businesspartner. Er wordt van u verwacht dat u op strategisch veau meedenkt met het management en actuele ontwikkelingen vertaalt naar de juiste HR-strategie. In deze leergang ontwikkelt u zich tot daadkrachtige HR-adviseur. 7-daags programma bij ROI in Den Haag Leergang programma- en projectmanagement Dé essentie van doel- en resultaatgericht werken in de praktijk Binnen de publieke sector en bij nonprofitorganisaties wordt meer en meer in projecten en programma s gewerkt. Steeds hogere eisen worden gesteld aan breed inzetbare programmamanagers en projectleiders voor beleidsen uitvoeringsprojecten. Het goed begeleiden van de samenwerking met interne- en externe partijen vereist managementkwaliteiten en leiderschap. Soft skills zijn daarbij van cruciaal belang en lopen als een rode draad door deze leergang. 10-daags programma deels in een conferentieoord en deels bij ROI in Den Haag Krachtig adviseren voor interne adviseurs Hoe word ik strategisch partner van het management? ls intern adviseur bent u een expert binnen uw vakgebied. U adviseert het management over zaken als bedrijfsvoering, ICT, HRM of financiën en wilt hierin de sparringpartner van het management zijn. Hoe zorgt u voor een gedragen advies dat ook nog eens wordt overgenomen? In deze training 02 versterkt u uw adviesvaardigheden én leert u hoe u uw advies gestructureerd op papier kunt zetten. 3-daags programma bij ROI in Den Haag Loopbaan en mobiliteit Verkennen van de volgende stap U wilt zich oriënteren op een andere functie, bijvoorbeeld omdat uw functie ophoudt te bestaan of omdat u iets anders wilt gaan doen. Maar wat precies? De training Loopbaan en mobiliteit helpt u uit te vinden wat bij u past. Wat is uw kracht en waar liggen uw mogelijkheden? U brengt verschillende opties in kaart en maakt duidelijke keuzes. 4-daags programma bij ROI in Den Haag Redactioneel Informatie en advies ROI is met 90 opleidingen het oudste en grootste opleidingsinstituut voor de publieke sector. ROI biedt opleidingen aan op het gebied van: Beleids- en Bestuurskunde Management en Leiderschap Persoonlijke Effectiviteit Bedrijfsvoering en HRM Herengracht EG Den Haag T: E: I: 08 Olav Welling over de toekomst van HRM 14 Inzicht in je Public Service Motivation nodig? Doe de test! HR in control Breng de toegevoegde waarde van HR cijfermatig in kaart Organisaties in de publieke sector staan onder druk om meer bedrijfsmatig te werken. In navolging van bezuinigingen en met de vergrijzing in het achterhoofd worden woorden als effectiviteiten efficiëntie weer opgepoetst. De regie houden en controle hebben op de organisatie, dat is waar het om draait. Maar wat betekent dat voor HRM? Ook als HRM er kunt u een bedrijfsmatige bril opzetten, bijvoorbeeld door gedegen analyses te maken van de benodigde kwaliteit en kwantiteit van uw personeelsbestand. En tevens door de toegevoegde waarde van HRM cijfermatig in kaart te brengen. 3-daags programma bij ROI in Den Haag Opleidingsgids 2012 leeh Z[ fkxb_[a[ i[yjeh 16 4 Flexwerkplekken onder de loep Bekijk ons complete aanbod online! Direct inschrijven? Ga naar of bel Flexibilisering van de overheid We schrijven begin maart. Buiten is het druilerig en koud, binnen laven wij, drie Strategisch HRM trainees, ons aan een goede kop koffie. Zo overdenken wij de opbrengst van de eerste lichting van het Strategisch HRM Traineeprogramma. Hoewel we tot de conclusie komen dat we naar onze bescheiden mening een mooie bijdrage hebben kunnen leveren aan de publieke sector, bijvoorbeeld met ons Frisse Blik congres in 2011, willen we, zoals het visionairs betaamt, verder. Vooruit. Al snel was het idee van dit magazine geboren. Zoals we dat de afgelopen twee jaar in ons werk ook hebben gedaan, was ons uitgangspunt de wetenschap en praktijk met elkaar in verbinding te brengen. Of, zoals Davied van Berlo verderop in dit magazine uitlegt, cocreatie stimuleren. We hebben hiervoor vijfentwintig mensen die wij inspirerend vinden uitgedaagd een strategische bril op te zetten en vooruit te kijken naar de toekomst van de publieke sector onder het motto: Blik Vooruit. Optimistisch en out of the box maar wel realistisch en toepasbaar. Het motto van cartoonist Anneke Botman, practise what you preach, volgend, vervulden wij het hoofdredacteurschap als triobaan. Een flexibele oplossing, die uitstekend werkte. Naar later bleek omdat we onbewust voldeden aan de succesvoorwaarden die Ninke Lansink Rotgerink en Irene van Munster in dit blad benoemen: een gedeelde visie, gedeeld leiderschap en goede afstemming. Die afstemming verliep gedeeltelijk via social media, want geheel volgens HNW ontstond dit tijdschrift op diverse flexwerkplekken en tijdens vele koffieafspraken. Zoals goede HR-adviseurs betaamt, kennen wij onze kwaliteiten en schromen we niet de expertise uit ons netwerk te gebruiken, zoals ook het advies van Onno Beljaars luidt. Het is mede te danken aan de expertise van Martine Klaassen en Bianca Valkenburg dat Blik Vooruit momenteel voor u ligt. Wij geloven Hanneke Brouwer die in haar bijdrage stelt: little things with large ambitions have the biggest impact. We hopen u met dit initiatief dan ook te prikkelen uw strategische bril op te zetten en anderen te inspireren! Anneke van Doorne-Huiskes en Susanne van Kleef in debat 24 'Analyseer, maar meet met mate' Ben Kuipers Harmen van Norel Christine Schellekens Michel Slangen 03

3 BLIK VOORUIT associeert BLIK VOORUIT opent Voorwoord Anno 2012 staat de publieke sector voor veel uitdagingen, zoals bezuinigingen, krimp en de uitstroom van ouder personeel. In deze uitgave wilen we nieuwe inspiratie geven voor de toekomst. Op een frisse manier nieuwe invalshoeken bekijken. Een richting die goed past bij de bedenkers van deze uitgave, de eerste elf trainees van het Stra tegisch HRM traineeprogramma van ROI. Als lid van de Raad van Patronage, als opdrachtgever en als spreker in de Master Public Human Resource Strategy ben ik nauw betrokken geweest bij deze traineegroep. Deze young professionals stimuleren de publieke sector met een frisse blik op de toekomst. Zij doen dit op hun (eigen) wijze manier, waarbij ze de verbinding tussen de wetenschap en de HR-praktijk maken. En zoals het jong talent uit de Y-generatie beaamt, doen zij dit samen met hun netwerk. De uitgave die voor u ligt, laat een nieuwe manier van samenwerken zien. Samen werken met personen die inspireren met hun toekomstvisie op HRM in de publieke sector. HR als sherpa HR als sherpa weet de weg, heeft overzicht, houdt het weer in de gaten, zorgt dat alle spullen aanwezig zijn, kent de groepssamenstelling, weet wat de sterktes en zwaktes van de groep zijn, maar is niet echt de leider. De sherpa weet hoe je moet lopen, hoe je de risico s kan vermijden en wat de uitdagingen zijn. De sherpa weet de groepssamenstelling goed uit te nutten en weet wanneer te stoppen als niet iedereen meer meekomt. De sherpa zit dicht bij de leiding, kent de mensen en de omgeving en weet waar hij naartoe moet. De sherpa kan risico s duiden en is een goede adviseur. Er wordt door de leiding naar hem geluisterd. Hij begeleidt het traject van A naar B en creëert daarin de randvoorwaarden. Veel van mijn collega s uit de publieke sector die aan het woord komen, hebben een gastcollege gegeven tijdens de opleiding Public Human Resource Strategy, of zijn als opdrachtgever betrokken geweest bij dit programma. Deze verhalen helpen u bij het ontwikkelen van uw eigen visie op HRM in de publieke sector. Ik hoop dat u door deze vooruitblik geïnspireerd raakt en de trainees uitdaagt voor discussie. Met vriendelijk groet, drs. Dorine van Burmanje Voorzitter Raad van Bestuur Kadaster Lid Raad van Patronage Strategisch HRM Traineeprogramma. mr. Jan Willem Weck ABD TOP Consultant Voorzitter Raad van Patronage Strategisch HRM Traineeprogramma

4 BLIK VOORUIT inspireert Rolmodellen Marloes Bremmer MSc Marloes is Strategisch HRM trainee. Nelson Mandela vormt een belangrijke inspiratiebron voor haar. Met hem deelt zij niet alleen een passie voor Afrika, maar ook een inspirerende visie op leiderschap. BLIK VOORUIT interviewt Hanneke Brouwer MSc Hanneke is Strategisch HRM trainee. Hoewel zij zelf aangeeft dat een leidinggevende positie voor haar geen doel an sich vormt, blijkt uit Hanneke s CV dat leiding geven, ongeacht positie of omgeving, zeker één van haar sterke punten vormt. Rosa Parks Little things with large ambitions have the biggest impact. Mijn rolmodel, Rosa Parks, had niet de intentie inspirerend te zijn en ook bekleedde zij geen toppositie. Desondanks deed zij iets essentieels in de strijd tegen rassendiscriminatie: blijven zitten in een bus. Nu vraagt blijven zitten in een bus fysiek niet veel, maar de actie heeft wel een grote impact gehad. Ik ben ervan overtuigd dat dergelijke kleine acties met grote intenties de meeste impact op onze maatschappij hebben. Nelson Mandela Strategisch HRM is een manier van denken, niet een positie. If you talk to a man in a language he understands, it goes to his head. If you talk to him in his language, it goes to his heart Behalve medewerkers zijn lijnmanagers en directie de key-stakeholders voor HRM. Om hen te bereiken en in beweging te zetten is het essentieel dezelfde taal te spreken. Weet wat hen motiveert en wat hun drijfveren zijn, oftewel what s in it for me. Bouw daar als strategisch HRM'er je boodschap omheen. It is better to lead from behind and to put others in front, especially when you celebrate victory when nice things occur. You take the front line when there is danger. Then people will appreciate your leadership Toon leiderschap, niet door te sturen maar door een dusdanige aansprekende visie en boodschap neer te zetten dat men vanzelfsprekend gemotiveerd raakt om het HRM-beleid te vertalen naar de werkende praktijk. Sta voor het uitgestippelde beleid, ook wanneer deze minder goed uitpakt dan gedacht. Leiderschap is tenslotte ook risico s nemen. When the water starts boiling it is foolish to turn off the heat' Maak de toegevoegde waarde van HRM praktijken zicht- en meetbaar, vier je successen, maar blijf scherp en ga niet achterover leunen. 06 Leiderschap: de kunst van het weglaten Ik wil organisaties helpen om daadwerkelijk te opereren vanuit de overtuiging dat medewerkers hun belangrijkste kapitaal zijn. Dit staat in elke organisatiestrategie, maar dat is slechts de papieren waarheid. Ik geloof dat de sterke puntenaanpak kan helpen om deze woorden in praktijk te brengen. Met deze aanpak krijgen medewerkers de kans elke dag te doen waar ze het best in zijn. Dit is waardevol voor zowel het individu als de organisatie. Het is niet mijn voornaamste doel een inspirerende leider te worden. Ik ben er wel van overtuigd dat ik anderen kan en zal inspireren met mijn ideeën over hoe de kracht van medewerkers ontdekt, ontwikkeld en benut kan worden. Ook ik heb daarvoor geen toppositie nodig, maar kan met mijn motivatie en daden nu al een verschil maken. Het gebruik van sterke punten is dan wel een zacht onderwerp, het vraagt om een harde aanpak. Mijn advies aan u: het herkennen van de sterke punten van anderen is misschien slechts iets kleins, maar gepaard met een grote ambitie, kan het van enorme invloed op onze maatschappij zijn. Hoe kun je als leider in tijden van crisis toch vooruit kijken? Met deze vraag stapt de redactie van Blik Vooruit de prachtige directiekamer van Onno Beljaars in het stadhuis van Leiden binnen. drs. Onno Beljaars Concerndirecteur Bedrijfsvoering Gemeente Leiden. Onno verzorgde ruim een jaar geleden een inspirerend college voor de Strategisch HRM trainees. Toen nog als HRM-directeur bij de gemeente Rotterdam. Intussen is hij twee visitekaartjes verder en is het kaartje dat hij ons nu overhandigt alweer achterhaald. Hij kwam bij de gemeente Leiden binnen via de Algemene Bestuursdienst als interim directeur Bedrijfsvoering, maar heeft intussen een contract als concerndirecteur bedrijfsvoering Onno, hoe kijk je aan tegen leiderschap in crisistijd? Bezuinigen zit niet in de genen van politiek en ambtenarij, je scoort met nieuwe ideeën en nieuwe ambities. Bezuinigen vereist het lef om in het eigen vlees te snijden en scherpe keuzes te maken. Dat vereist een ander manier van leiderschap, je moet een organisatie- en cultuurverandering in gang zetten. Mijn visie op leiderschap is dat je dat niet met de botte bijl doet, maar het ook als kans probeert te zien, als inspiratiebron. Zo ben ik tegen vacaturestops. Dat is een te bot instrument. Het is slecht voor de doorstroming en zet een rem op verjonging van een organisatie. Jonge mensen komen nu moeilijk binnen, maar we moeten het wel van hen hebben. Daarnaast vormen bezuinigen een kans om tot betere samenwerking te komen, meer projectmatig te werken, bureaucratie te verminderen en verantwoordelijkheden lager in de organisatie te leggen. Wat zijn de eerste stappen die je daartoe hebt gezet? We zijn in dat kader bezig met leiderschapsontwikkeling, het nieuwe werken, het uitrollen van een gesprekscyclus gericht op resultaatsturing en het geven van meer eigen verantwoordelijkheid. We maken een begin met strategische personeelsplanning en rollen dat het komende jaar verder uit. Wat ook helpt zijn centrale aanstellingen. In de nieuwe cao gemeenten is daar gelukkig aandacht voor. Mobiliteit en flexibiliteit, het centrale thema in deze nieuwe cao, is ook mijn thema. Hoe zien we dat thema terug bij de gemeente Leiden? Ik ben erg trots op de flexpool en het flexpunt waarmee we verleden jaar in Leiden zijn gestart. Het flexpunt draagt zorg voor de matching van vraag en aanbod van arbeid in onze organisatie. Dit gaan we zo snel mogelijk ook regionaal vorm geven. Daarbij is er een flexpool opgericht waar mensen vanuit een positieve connotatie hun vinger op kunnen steken om andere klussen op te pakken. Daar is heel veel animo voor. 07

5 BLIK VOORUIT interviewt Leiderschap doe je niet met de botte bijl BLIK VOORUIT adviseert Hoe krijg je die positieve connotatie? Wij maken veel reclame, elke twee, drie dagen staat er iemand op internet die goede ervaringen deelt met collega s. Het is geen kaartenbak voor boventallig personeel. Het mes snijdt aan drie kanten. Het bevordert de flexibiliteit in de organisatie, de medewerkers kunnen zich duurzaam en breed ontwikkelen en worden ingezet op plekken waar ze hard nodig zijn en de uitgaven voor de inhuur van externen worden teruggebracht. Wat heeft dat voor invloed op leiderschap? Ik stuur op output en outcome. Hiërarchie verdwijnt en sturen op command en control is niet meer van deze tijd. Je moet als dienend leider vertrouwen geven, een coach zijn en inspireren. Managers zouden meer leiders moeten worden. Dat is de kunst van het weglaten. Ik ben van de planning en control, maar ik probeer daarbij zo min mogelijk verplichtingen in te bouwen. Ik probeer met een cockpit te werken en te sturen op een aantal prestatie indicatoren. Dus toch ook de harde kant? Bij het college dat ik jullie traineegroep gaf, was ik aangenaam verrast dat jullie de kwaliteit hebben om boven de materie uit te stijgen en integraler Vaak redeneren we als P&O vanuit het beeld dat we hebben van wat de ideale leidinggevende zou moeten doen op HR-gebied. Mijn advies is om als P&O vooral te zorgen voor instrumenten en diensten waardoor de gemiddelde manager zijn HR-taken beter kan gaan uitvoeren. Dat zijn veelal niet de nieuwste en meest innovatieve instrumenten, maar meer de basisaspecten van het HR-werk. Dus ondersteuning van de leidinggevende hoe hij in verschillende situaties in gesprek komt en blijft met medewerkers met verschillende achtergronden en ervaringen. Want de dialoog tussen medewerker en leidinggevende is uiteindelijk het fundament van het P&O-beleid. drs. Olav Welling Directeur Organisatie- en Personeelsbeleid Rijk Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. naar thema s te kijken dan een gemiddelde HRadviseur. Tegenwoordig heb je als HR-adviseur kwaliteiten nodig als het gaat om organisatieadvies, organi satieontwikkeling, veranderkundig talent en een integrale kijk. De vraag van de manager moet je breder kunnen vertalen dan alleen vanuit een HR-visie. Een handicap is dat HR-adviseurs vaak te weinig zicht op de financiële kant hebben. Als je aan een HR-adviseur vraagt hoe het zit met formatie en budgetuitputting en het antwoord is dat hij dat aan de financieel adviseur moet vragen, dan is hij voor mij gediskwalificeerd. En waar blijft het vertrouwen? Vertrouwen is het geven van een zak geld en sturen op budget, niet expliciet op formatie. Als manager moet je sturen op het eindresultaat, op het product en dat is wisselend. Dat maakt dat je als manager meer vrijheid moet krijgen bij het inrichten van je personeelsbestand. Je kunt dan ook kiezen voor minder vaste formatieplaatsen en je personeelsbudget inzetten voor tijdelijke contracten, medewerkers uit de flexpool, detacheringen vanuit andere organisaties in de regio en waar nodig externe inhuur. Ook dat is een flexibele organisatie. BLIK VOORUIT onderzoekt grote De intocht? Harmen van Norel MSc Harmen is Strategisch HRM trainee. Omdat hij zijn talenten graag inzet om anderen te helpen, onderzocht hij hoe overheidsorganisaties traineeships kunnen benutten om jong talent aan te trekken en te behouden. Wat als de overheid jong talent wil aantrekken en binden? Wat als de overheid zich begeeft op een krappe arbeidsmarkt, zonder geld om met de markt te concurreren en met een personeelsbestand waarbij je als 35 er als jong bestempeld wordt? Wat als de grote uittocht over zijn top is en de gemiddelde werknemer smacht naar een grote intocht? Hierbij een aantal aanbevelingen*. Start een traineeship..! Of toch niet. Jong talent kiest niet voor een baan voor het leven. Als een traineeship de enige reden is om voor uw organisatie te kiezen, heeft het starten ervan niet altijd zin. Anderzijds kan een traineeship helpen bij het aantrekken en gemotiveerd en betrokken houden van nieuwe instroom. Juist wanneer er weinig collega s in dezelfde leeftijdscategorie zijn, is de binding met andere trainees belangrijk. Een traineeship kan dus helpen, maar is niet genoeg. Houd bij de inrichting van een traineeship rekening met de doelstellingen die u beoogt. Wilt u inzetten op lange termijn betrokkenheid? Dan zijn langere plaatsingen met uitzicht op een reguliere functie geschikt. Wanneer ontschotting en een frisse blik belangrijk zijn, kunt u beter kiezen voor kortere plaatsingen op verschillende plekken binnen de organisatie. Of u nu een traineeship heeft of niet, om als werkgever duurzaam aantrekkelijk te zijn, moet u uitdaging, afwisseling en mogelijkheden om te ontwikkelen bieden. Bij trainees speelt intrinsieke motivatie een grote rol. Zolang een trainee uitgedaagd wordt en de mogelijkheid heeft zich te ontwikkelen, zal de trainee zich laten binden. Anderzijds vormt ook het leveren van een bijdrage de belangrijkste motivatiebron. Trainees denken bij die bijdrage niet vanuit het afdelingsbelang, ze willen een bijdrage leveren aan de organisatie of soms zelfs de hele publieke sector. Vertaal de bijdrage van de individuele werknemer naar de bijdrage aan de organisatiedoelen of de maatschappij. Affiniteit met het kernproces en inzicht in organisatiedoelen speelt ook een rol in de motivatie en betrokkenheid bij de jonge hoog opgeleide medewerker die zich niet met de kerntaken bezighouden! De aantrekkelijkheid van de overheid zit, naast in het dienen van de publieke zaak, in het bieden van uitdagend werk. Werf nieuwe instroom met uitdagend werk dat er toe doet. Succes! Om als werkgever duurzaam aan - trekkelijk te zijn, moet u uitdaging, afwisseling en mogelijkheden om te ontwikkelen bieden. * De aanbevelingen komen voort uit een onderzoek dat Harmen onlangs gehouden heeft onder 10 verschillende traineeships voor de publieke sector

6 BLIK VOORUIT adviseert BLIK VOORUIT inspireert Sarike Verbiest MSc Sarike is Strategisch HRM trainee. Zij denkt graag buiten de lijntjes. Hollandse Meesters of badkranen, alles vormt een inspiratiebron. Om te kunnen innoveren moeten medewerkers de ruimte krijgen om buiten het systeem, de geldende regels en procedures te experimenteren prof. dr. Bram Steijn Bram Steijn is hoogleraar Openbaar Bestuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Hij is tevens Academic Director van de Master Public Human Resource Strategy. Dit is een opleiding die specifiek voor het Strategisch HRM traineeprogramma is ontwikkeld door de EUR in samenwerking met ROI Opleiding, Coaching & Advies. 10 Een groot probleem van veel publieke organisaties is de vergrijsde personeelsopbouw. Iets dat deels veroorzaakt is door het feit dat men in het verleden bij bezuinigingsoperaties weinig jongeren heeft geworven. Een evenwichtige leeftijdsopbouw is in mijn ogen goed voor alle organisaties, en alleen daarom al is het verstandig de werving van jongeren prioriteit te geven. Nu de arbeidsmarkt tijdelijk ruim is, biedt dat voor publieke organisaties juist de kans om jongeren voor zich te winnen! Haast op de dag af een jaar geleden, mocht ik overnachten in het Amstel Hotel. Samen met een collega trainee bezocht ik daar een internationaal event. Uiteraard wilden wij graag een keer aanschouwen of de kranen daar echt van goud zijn, maar ook het onderwerp van deze bijeenkomst trok onze interesse: talent en innovatie. Om de zintuigen te prikkelen, begon het event met een diner in een ander pareltje van onze hoofdstad, het Van Gogh Museum. Vincent van Gogh, een schilder die tragisch genoeg pas na zijn dood als innovatief talent werd erkend. Wat maakte hem destijds vernieuwend? Hij schilderde buiten de lijntjes. Zijn kleurgebruik was onnatuurlijk fel, de vormen haast stripachtig en het perspectief klopte van geen kanten. Eigenzinnig als hij was, volgde hij geen opleiding tot schilder en sloot hij zich niet aan bij een kunstgroep. Hij wilde zijn eigen groep beginnen. Juist omdat hij zo anders was dan zijn tijdgenoten, bleef zijn groep beperkt tot twee leden, inclusief hemzelf. Vincent paste niet bepaald in het heersende systeem. Genietend van de culinaire kunstwerkjes op onze borden, met uitzicht op de aardappeleters, kwamen we tot de conclusie dat dit juist de crux is voor innovatie, ook binnen organisaties. Om te kunnen innoveren moeten medewerkers de ruimte krijgen om buiten het systeem, de geldende regels en procedures te experi- menteren. Als je aan het hoofd van de organisatie staat vergt dit lef, want natuurlijk gaat er wel eens iets mis. Het punt is dat je als organisatie en als medewerker uit de mislukkingen ook juist heel veel informatie kan halen voor een volgende keer. Misschien ontdek je zelfs wel je eigen vaas met zonnebloemen en wordt deze vondst nog voor je dood op de juiste waarde geschat. Het is nu een jaar geleden dat ik heb ontdekt dat de kranen van het Amstel Hotel niet van goud zijn en dat ik heb geleerd dat Vincent van Gogh een ondergewaardeerde innovator was. Dat van die kranen was ik al bijna vergeten. Het verhaal van Vincent van Gogh zal mij veel langer bijblijven. Gouden kranen of zilveren kranen is mij eigenlijk één pot nat. Voor de Vincents die ik nog mag tegenkomen, zal ik mijn ogen, oren en mind openhouden. 11

7 BLIK VOORUIT inspireert BLIK VOORUIT introduceert drs. Saskia Groenewegen Directeur ROI Opleiding, Coaching & Advies. Zij combineert een passie voor leren met een liefde voor kunst. Vacature: Zelfstandig Publiek Professional (ZPP) Gemeente Stattendorp Functieomschrijving Met een andere blik kijken, van binnen naar buiten of andersom, kan veel in beweging zetten Het Expertise Centrum (HEC) en ROI geven als organisatie elke twee maanden kunstenaars de ruimte om te exposeren in Villa Pauwlona (locatie HEC, red.) en het onderwijscentrum De Muzen (locatie ROI) in Den Haag. Afgelopen april mocht ik bij ROI de tentoonstelling van Albert de Wilde openen. Hij is schilder en ook de vader van een van de HEC trainees. Met zijn abstracte, expressieve tekeningen heeft Albert de Wilde het onderwijscentrum van ROI in een andere sfeer gedompeld. De kleur van de aarde domineert, er is in zijn werk veel heftigheid en beweging te herkennen. Zijn grote roltekeningen vormen een vlammend contrast met het goudgalon van de classicistische stijlzalen in het pand aan de Herengracht (locatie ROI, red.). ROI is als opleidingsorganisatie voortdurend op zoek naar nieuwe 12 wegen en inspiratie voor kennisoverdracht en leren. Onlangs zag ik in het Rijksmuseum Twente een korte documentaire over Herman de Vries. Een kunstenaar die zijn inspiratie haalt uit de natuur. De wereld is mijn poëzie aldus Herman, en hij vertelde dat als je bereid bent anders te kijken, je alles kan zien, ook dat wat anders onbesproken blijft. Ik vond het een aansprekende levensfilosofie. ROI hoopt dat het anders kijken van de kunstenaars, die bij ons hun werk tentoon stellen, ook voor onze bezoekers in het onderwijscentrum een bron van inspiratie mag zijn. Hoe leren we eigenlijk? Daar zijn veel theorieën over in omloop. Voor mij is het de verwondering, maar ook de nieuwsgierigheid naar het onbekende en de eeuwige vraag of het vaak betreden pad op een andere manier bewandeld kan worden. Met een andere blik kijken, van binnen De gemeente Stattendorp is op zoek naar een Zelfstandig Publiek Professional (ZPP er) die voor Stattendorp en de omliggende gemeenten als projectleider de decentralisatieopgaven in het sociaal domein wil oppakken. We zijn op zoek naar een professional met een bewezen staat van dienst in projectleiderschap binnen het sociaal domein. Je bent fulltime (36 uur) in dienst bij Stattendorp. Voor 9 uur per week (0,25 fte) word je via onbetaald verlof vrijgesteld van werkzaamheden zodat je ruimte hebt om als ZPP er opdrachten voor andere organisaties uit te voeren. naar buiten of andersom, kan veel in beweging zetten. Betekenis geven aan ervaringen en indrukken en hoe meer zintuigen daarbij aangesproken worden, hoe hoger het rendement is van mijn leerproces. Leren is meer dan alleen creativiteit en het ontdekken van je eigen talenten. Het gaat ook over zelfinzicht. Over het vermogen naar jezelf te durven kijken, naar je zwakheden en minder positieve eigenschappen. Welk effect je hebt op andere mensen? Durf je voor jezelf te benoemen waarin je jezelf kunt verbeteren? Leren gaat in professionele organisaties over investeren in vakbekwaamheid en professionaliteit en bovenal in het verbeteren van de samenwerking tussen mensen en organisaties. Beter samenwerken is heel eenvoudig gezegd, maar het vereist nogal wat. Inzicht in wat anderen drijft, wat de noden van anderen zijn, sensitiviteit, het vermogen om je eigen gedrag te verruimen, je repertoire te verbreden en anderen ook de ruimte te geven. En bovenal anders te kijken. Je plek in de organisatie De afdeling beleid (sociaal, economie, fysiek) van onze gemeente is je thuisbasis. Met de ZPP-collega s uit Stattendorp neem je deel aan een intergemeentelijke intervisiegroep van ZPP ers. Op die manier kun je ervaringen met elkaar delen, zowel inhoudelijk als over zaken die te maken hebben met het werken voor meerdere opdrachtgevers. Als ZPP er combineer je een vaste baan binnen Stattendorp met flexibele opdrachten buiten onze organisatie. Als publiek ondernemer draag je zelf voor 0,25 fte financieel risico, maar ben je ook eigen baas in overheidsland. Arbeidsvoorwaarden De ZPP-functie is ingeschaald in salarisschaal 12. Je neemt 0,25 fte onbetaald verlof, in ruil daarvoor krijg je tijd om extern opdrachten te werven tegen vergoeding van een publiek tarief (richtlijn bruto loonkosten als uurtarief). Functie-eisen Je vindt het belangrijk om van toegevoegde waarde te zijn. Je hebt affiniteit met en een visie op de ontwikkelingen in het sociaal domein van het lokaal bestuur. Je bent ondernemend, prestatiegericht, je hebt een stevige bestuurlijke antenne en je vindt het niet erg om in wisselende omstandigheden en werkprocessen te functioneren. Je bent vernieuwend en in staat je visie te vertalen naar de praktijk. Je haalt zelf de opdrachten binnen die jij interessant vindt en breng je kennis en contacten mee waar Stattendorp voordeel van heeft. Meer informatie Ben je aan het denken gezet en overweeg je in de toekomst ook op deze manier te gaan werken of juist ondernemende professionals te werven? Het is mogelijk! Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een proeftuin vernieuwende arbeidsrelaties gestart. Meer informatie vind je op de website en Tevens kun je daar contact opnemen met mr. drs. Christophe van der Maat, bedenker van de ZPP-constructie. Onlangs werd hij uitgeroepen tot Jonge Ambtenaar van het jaar

8 BLIK VOORUIT test BLIK VOORUIT inspireert Hoeveel Public Service Motivation heb jij? Christine Schellekens MSc Christine is Strategisch HRM trainee. Met een vlotte pen en een flinke dosis energie weet zij haar frisse blik om te zetten in woorden en daden, voor opdrachtgevers als de Rijksgebouwendienst en het Ministerie van OCW maar ook voor de redactie van dit magazine. Onder het genot van een cappuccino komt Christine tot de beste ideeën. Mensen kiezen er om verschillende redenen voor om in de publieke sector te gaan werken. Bijvoorbeeld vanwege de inhoud van het werk, de arbeidsvoorwaarden of omdat zij motivatie putten uit het bijdragen aan en het zich inzetten voor het algemeen belang. Dit laatste motief wordt ook wel Public Service Motivation (PSM) genoemd. Benieuwd in hoeverre jij over PSM beschikt en hoe je scoort ten opzichte van collega s in de publieke en private sector? Onderstaande test geeft je het antwoord! Benieuwd naar je score? Kijk op pagina Politiek is een vies woord voor mij 2. Ik heb weinig interesse in het doen en laten van politici 3. Ik zet me belangeloos in voor de samenleving 4. Ik vind het belangrijk om een wezenlijke bijdrage aan de publieke zaak te leveren 5. Ik vind het belangrijker om een wezenlijke bijdrage aan de samenleving te leveren dan om persoonlijk succes te hebben 6. Het algemeen belang dienen is een belangrijkere drijfveer in mijn dagelijks leven (op het werk of daarbuiten) 7. Het raakt me als ik mensen in grote problemen zie 8. Ik ben helemaal niet bekommerd om het welzijn van mensen die ik niet persoonlijk ken 9. Ik vind het welzijn van mijn medeburgers heel belangrijk 10. Als we niet meer solidariteit vertonen, is onze maatschappij gedoemd uiteen te vallen Bij de volgende bezuinigingsronde kunt u de koffiebonen dus beter buiten schot laten Het liefst zo heet en sterk mogelijk. Om s ochtends op gang te komen. Voor wat extra energie na de lunch. Om op één lijn te komen met collega s. Ik beken, ik ben verslaafd. Aan koffie wel te verstaan. Sinds kort weet ik gelukkig dat ik niet de enige ben. Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat de Nederlandse werknemer veel belang hecht aan een goede kop koffie op de werkvloer. Velen noemen het zelfs een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Voor kenners van Maslow wellicht geen verrassing: lichamelijke verlangens staan immers aan de basis van de behoeftehiërarchie. Organisatiefactoren als aangename werkomstandigheden en een goed salaris vormen de bouwstenen voor motivatie; pas als deze vervuld zijn, worden andere motieven, zoals zelfontplooiing, belangrijk. Bij de volgende bezuinigingsronde kunt u de koffiebonen dus beter buiten schot laten. Het inhuren van een barista vormt echter ook niet de sleutel tot gemotiveerd personeel. Hoewel managementgoeroes en wetenschappers elkaar al decennialang in de haren vliegen op zoek naar de motivatiegraal, zijn ze het over één ding eens: werkomstandigheden, ook wel extrinsieke factoren genoemd, spelen een belangrijke rol, maar intrinsieke factoren zijn van groter belang. Medewerkers willen vooral leuk en uitdagend werk. En, indien ze over een Public Service Motivation beschikken (zie pagina 14), werk dat bijdraagt aan de samenleving. Teleurgesteld in de kracht van de koffieboon? Ik bied u graag een bakje troost aan. Koffie kan wel degelijk een inspiratiebron voor uw HR-beleid vormen. De hedendaagse koffie - cultuur biedt inzicht in de wensen en behoeften van werknemers en klanten. Merken als Starbucks en Nespresso belichamen de individualisering van onze samenleving. In plaats van gewoon zwart, drinken we tegenwoordig een dubbele espresso of een cinnamon latte. Hedendaagse koffie biedt keuzevrijheid, autonomie. Factoren die de huidige generatie werknemers niet alleen van hun dagelijkse drankje, maar ook van hun baan verlangt. Het zal u niets verbazen dat ook het idee van deze glossy onder het genot van een kopje koffie ontstond. Koffie stimuleert namelijk niet alleen creativiteit, het wordt ook niet voor niets de smeerolie van de maatschappij genoemd. Koffiedrinken verbindt. Dus drink voor meer inspiratie eens wat vaker een kop koffie met uw medewerker of collega. Vraag voor een frisse blik op uw organisatie één van de inspiratoren uit dit tijdschrift op de koffie of schuif aan bij een collegaambtenaar op één van de flexwerkplekken uit onze rapportage. Wij hebben de koffie vast voor u getest

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden!

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden! ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT Inhoudsopgave T-Splitsing werving 100 nieuwe medewerkers Paradoxale ontwikkelingen Externen voor kernactiviteiten Global mindset en praktische kansen Oprechte interesse

Nadere informatie

Waar sta ik voor op? Jongere & oudere ambtenaren over het productief maken van idealen en een andere overheid. Onder redactie van Jan Prij

Waar sta ik voor op? Jongere & oudere ambtenaren over het productief maken van idealen en een andere overheid. Onder redactie van Jan Prij Waar sta ik voor op? Jongere & oudere ambtenaren over het productief maken van idealen en een andere overheid Onder redactie van Jan Prij pagina 2 Inhoud pagina 3 Inhoud Colofon Waar sta ik voor op? -

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie

TWITTER IS WATCHING YOU... WAT TE DOEN MET HET BABYBOOMGAT? WERKNEMER 2.0: DUURZAAM, FLEXIBEL, BEVLOGEN PERSONEEL TE VEEL OF TE WEINIG?

TWITTER IS WATCHING YOU... WAT TE DOEN MET HET BABYBOOMGAT? WERKNEMER 2.0: DUURZAAM, FLEXIBEL, BEVLOGEN PERSONEEL TE VEEL OF TE WEINIG? jaargang 6, nummer 2, april 2011 www.hrpraktijk.nl TWITTER IS WATCHING YOU... WAT TE DOEN MET HET BABYBOOMGAT? WERKNEMER 2.0: DUURZAAM, FLEXIBEL, BEVLOGEN PERSONEEL TE VEEL OF TE WEINIG? SLUIT U AAN BIJ

Nadere informatie

De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont

De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont Utrecht, juli 2014 Whitepaper van House of Performance De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Inleiding Organisatieadviesbureau

Nadere informatie

dit Is een bijlage bij dagblad de TeLegraaf. de INHOud VaN deze bijlage VaLT NIeT ONder de redactionele VeraNTWOOrdeLijkHeId

dit Is een bijlage bij dagblad de TeLegraaf. de INHOud VaN deze bijlage VaLT NIeT ONder de redactionele VeraNTWOOrdeLijkHeId dit Is een bijlage bij dagblad de TeLegraaf. de INHOud VaN deze bijlage VaLT NIeT ONder de redactionele VeraNTWOOrdeLijkHeId Het Nieuwe Werken & ICT Het belang van goede tools, de trends en de beveiliging

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. HUMAN RESOURCES

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. HUMAN RESOURCES EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Wendbare organisatie Houd zicht op de lange termijn doelstellingen Burn-out Langdurige stress verziekt de onderneming

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

Voor mensen met ambitie

Voor mensen met ambitie Voor mensen met ambitie start eerste werkdag, Wat trek je aan? PAGina 14 Vier starters over hun mooiste baan Frisse blik, goed of juist niet? Trainee or not trainee Alles wat je wilt weten over assessments

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress Besturen in het HBO: een sector met keuzestress De keuzes die bestuurders in de HBO sector maken, hangen samen met hun visie op de bredere maatschappelijke taak van het hoger beroepsonderwijs en hoe die

Nadere informatie

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 1 Inhoudsopgave In verbinding 1 Organisatie in beweging 3 Ontwikkeling van onze mensen 7 Goed werkgeverschap 11 Collectief en individueel 15 Mobiliteit

Nadere informatie

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK magazine over organisatieontwikkeling door schouten & nelissen Het nieuwe leren. praktijkcases rabobank: Samen leren joulz leert in de praktijk GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK Formeel en informeel

Nadere informatie

Peer to Peer Advies. Winter

Peer to Peer Advies. Winter Winter 13 Peer to Peer Advies Terugblik deelname gemeenteambtenaren 2012-2013, discussiedocument ten behoeve van de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) The Curious Network Terugblik 2012-2013 In

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk In gesprek met Olivier van Arkel, sales directeur Sharewire Jasper Klootwijk, commercieel directeur SNT Harald de Jongh, verkoopdirecteur Zakelijke Markt PostNL Michael van den Brink, sales director KPN

Nadere informatie

Innovatie door co-creatie

Innovatie door co-creatie Innovatie door co-creatie inhoudsopgave Open Innovatie festival 2012 Joost Zijderveld en Rebecca van de Lagemaat Duo Interview 4 Han Bekkers - Gemeentesecretaris, Lucas Bolsius - Burgemeester Zonder een

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Belangrijke balans. Deze bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie Dagblad De Telegraaf.

Belangrijke balans. Deze bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie Dagblad De Telegraaf. Februari 2009 work life balance Voor elk wat wils Mobiel werken Belangrijke balans Arbeidsongeschiktheidverzekering Een goed evenwicht tussen werk en privé klinkt natuurlijk geweldig. Iedereen heeft echter

Nadere informatie

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid magazine A+O fonds Gemeenten nr. 39 Oktober 2012 + SPP? Erin geloven en doen! + Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling + Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid + En tevens: + Inzicht in verzuimkosten

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Leiderschap en talent in de gemeentelijke top

Leiderschap en talent in de gemeentelijke top VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 6 - december 2010 kandidaat belicht Sinds een jaar werk ik als civieltechnisch

Nadere informatie

Ambassadeursnetwerk diversiteit 2013

Ambassadeursnetwerk diversiteit 2013 van gemeenten, provincies en waterschappen DE AMBASSADEURS IN BEELD Inleiding Aanleiding Nederland heeft een zeer divers samengestelde bevolking. Een diversiteit die veel overheidsorganisaties graag terug

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken volgens Generatie

Het Nieuwe Werken volgens Generatie Het Nieuwe Werken volgens Generatie Y 2 Het Nieuwe Werken volgens Generatie Y Tamar van der Riet Sofia Skoblikov Peter Becker Gerben Jacobs Ronald Katoen Jan Krans 3 2011 Twitteren over dit boek? De officiële

Nadere informatie