Evaluatie en praktijkproef DEARTRUCK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie en praktijkproef DEARTRUCK"

Transcriptie

1 Evaluatie en praktijkproef DEARTRUCK Test rapport systemen Uitgevoerd in opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Goederenvervoer Buck Consultants International Nijmegen, februari 2006

2 Inhoudsopgave Blz. Hoofdstuk 1 Inleiding Deartruck Achtergrond en doelstelling 1 Hoofdstuk 2 De Real life test Opzet van het onderzoek Van screening naar testen 6 Hoofdstuk 3 Analyse van ongevallen 9 Hoofdstuk 4 Evaluatie systemen Aanrijding preventiesysteem + zijradar (VORAD) Achtergestuurde assen camera Achteruitrijbeveiliging d.m.v radar en geluid (Preview met BBS-tek) Achteruitrijbeveiliging d.m.v ultrazone golven (Greensight) Achterzicht camera Adaptive cruise control (ACC) Contact detectie systeem (Lexguard) Drowsy driver alert Geluidssysteem bij afslaande vrachtwagen (LISA-2-Alert) Lane guard Voorzicht spiegel links Voorzicht spiegel Rechts Voorzicht camera Zijzicht camera bijrijderskant 64 Hoofdstuk 5 Uitkomsten Real life test Samenvatting evaluatie systemen Evaluatie systemen in perspectief 70

3

4

5 Hoofdstuk 1 Inleiding Deartruck 1.1 Achtergrond en doelstelling Jaarlijks vallen er in het verkeer in Nederland vele duizenden gewonden en enkele honderden verkeersdoden. Bij een deel van deze ongevallen zijn vrachtwagens direct of indirect betrokken. Het project Deartruck is geïnitieerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Goederenvervoer. Deartruck staat voor DEtection ARound the TRUCK. Het doel van het project is om verschillende veiligheidsbevorderende technieken bij vrachtwagens te vergelijken om een uitspraak te kunnen doen over welke systemen in de praktijk werkelijk een toegevoegde waarde kunnen leveren aan de veiligheid van verkeersgebruikers. Het project DEARTRUCK wil een basis leggen voor het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers als gevolg van ongevallen waarbij een vrachtwagen is betrokken. Buck Consultants International 1

6 2 Buck Consultants International

7 Hoofdstuk 2 De Real life test 2.1 Opzet van het onderzoek Tot op heden zijn er weinig real life tests ondernomen met nieuwe systemen. Gebruikelijker is het dat systemen in een statische omgeving (testbanen, testwagens, simulatietesten etc.) worden beproefd. Met de opzet van een real life test is getracht op een innovatieve manier de systemen te testen en op basis hiervan de verkeersveiligheid te verbeteren. De aanpak is als volgt: Voorbereidend onderzoek naar werking van de systemen en selectie van systemen voor een praktijkproef is uitgevoerd in In een voorbereidende fase is onderzoek verricht naar verschillende de aspecten die verband houden met de verkeersveiligheid van vrachtwagens. Zo is onderzocht welke vormen van letselschade in het verleden zijn voorgekomen en wat de oorzaken daarvan zijn (zie onderdeel analyse ongevallen). Voor wat betreft deskresearch zijn de volgende bronnen geraadpleegd: Literatuur, Internet en beschikbare statistieken Bestaande onderzoekingen en tests Bezoek aan meerdere vakbeurzen Gesprekken met experts Gesprekken met leveranciers van systemen In een eerste quick scan zijn vervolgens alle relevante veiligheidsbevorderende systemen onder de loep genomen en beoordeeld welk systeem tegen welk soort ongeval preventief zou kunnen werken. Van een totale lijst met veiligheidsbevorderende systemen zijn in totaal 14 systemen geselecteerd voor de praktijkproef: 1 Aanrijdingspreventiesysteem + zijradar (VORAD) 2 Achtergestuurde assen camera 3 Achteruitrijdbeveiliging d.m.v. radar (Preview ) en geluid (BBS-tek) 4 Achteruitrijdbeveiliging d.m.v. ultrazone golven (Greensight) 5 Achterzicht camera 6 Adaptive cruise control 7 Contact detectie systeem (Lexguard) Buck Consultants International 3

8 8 Drowsy driver alert 9 Geluidssysteem bij afslaande vrachtwagen (LISA-2-Alert) 10 Lane guard 11 Voorzicht spiegel links 12 Voorzicht spiegel rechts 13 Voorzicht camera 14 Zijzicht camera bijrijderskant Onderstaand een visualisatie van de systemen en de plaats aan of de vrachtwagen: Figuur 2.1 Toepasbaarheid van systemen in Deartruck 13. Voorzicht spiegel rechts 15. Zijzicht camera 9. LISA-2-Alert 7. Lexguard 2. Achtergestuurde assen camera 14. Voorzicht camera 6. Adaptive cruise control 3. BBS-tek + preview 1. VORAD 11. Lane guard 5. Achterzicht camera 10. Lane change support 12. Voorzicht spiegel links 8. Drowsy driver alert 4. Greensight Bron: Buck Consultants International, 2005 Selectie van systemen op grond van kostenvergelijkingen en toegevoegde waarde analyses. De systemen zijn mede geselecteerd op basis van een aantal kenmerken waarbij kosten (verwachte) gecombineerd met de effectiviteit van een systeem centraal staan. Onderstaand allereerst de uitkomsten van de toegevoegde waarde analyse. 4 Buck Consultants International

9 Tabel 2.1 Uitkomsten toegevoegde waarde analyse Toegevoegde waarde analyse Kwalitatieve factoren Gewichts percentages: 35% 15% 25% 5% 5% 10% 5% 100% Systemen: Camerasystemen: 1. Zijzicht camera bijrijderskant Zijzicht camera bestuderskant; Achterzicht camera; Voorzicht camera; Achtergestuurde assen camera Radarsystemen: 1. Lane change support systeem Parkeersensoren Adaptive cruise control Waarschuwingssystemen: 1. Drowsy driver alert Lane guard Geluidssysteem bij afslaan Geluidssysteem bij achteruitrijden Gevarenaanduidingen Contact detectie systemen Spiegelsystemen: 1. Voorzicht spiegel Opmerkingen: - Een score vanaf 1 (= minimaal) tot 5 (= zeer goed) is gehanteerd. - Legenda Toegevoegde waarde minimaal Toegevoegde waarde redelijk Toegevoegde waarde hoog A. Effectiviteit op ongevalsoorzaak B. Proactiviteit systeem C. Zichtsveld verruiming chauffeur D. Gebruikersgemak chauffeur E. Kwetsbaarheid systeem F. Toepasbaarheid systeem G. Attendering mede weggebruikers Gemiddelde score Bron: Buck Consultants International, 2005 Het VORAD aanrijdingspreventie systeem is medio 2005 toegevoegd aan het project. Er is separaat gerapporteerd over de bevindingen van de eerste screening van systemen. Hierin is tevens een verantwoording opgenomen van de gevolgde werkwijze en de wegingsfactoren. Op grond van de eerste screening zijn de volgende pre-conclusies getrokken: De adaptive cruise control scoort prima qua toegevoegde waarde, dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat het systeem kop staart ongevallen kan vermijden. Deze ongelukken komen frequent voor. Er zijn geen systemen naar voren gekomen die matig tot zwak gescoord hebben qua toegevoegde waarde echter, systemen als de voorzicht camera/spiegel en zijzicht camera bestuurderskant hebben relatief de minste toegevoegde waarde. Opmerkelijk is dat relatief goedkope systemen zoals als gevarenaanduidingen en geluidssystemen relatief goed scoren in relatie tot toegevoegde waarde. Buck Consultants International 5

10 2.2 Van screening naar testen In samenwerking met de leveranciers van de systemen zijn relevante testbedrijven geselecteerd. Onderstaand een overzicht van bedrijven die hebben deelgenomen aan de proef en het vervoerssegment, waarin zij actief zijn: Bedrijf Deelmarkt Systeem Auto's in test ABCTA Internationaal bulkvervoer Achtergestuurde assen camera 5 Cornelissen Distributievervoer BBS-tek, Preview 4 Den Breejen Grondverzet/ bouwmaterialen LISA-2-alert 5 DHL Distributievervoer Greensight 15 Dick Vijn Distributievervoer Achterzicht camera 5 DistriQ Distributievervoer Adaptive Cruise Control 3 GAD Bussum Afvalverwerking LISA-2-alert 5 Hoogendoorn Transport Nationaal distributievervoer Voorzicht spiegel links 3 Jan Outer Eigen vervoer VORAD 1 Koninklijke Landmacht Internationaal vervoer Voorzicht camera 4 Kwakenaar Transport Nationaal distributievervoer Voorzicht spiegel links 1 Leo Ringelberg Touring cars VORAD 1 Limpens Internationaal bulkvervoer VORAD 1 Snel/ Antrago Distributievervoer VORAD 5 Teun van Dam Heftrucks Heftruck transport Voorzicht spiegel links 1 TPG Distributievervoer Zijzicht en achterzicht camera 15 UC Transport Internationaal distributievervoer Voorzicht spiegel rechts 5 Van de Bor Eigen vervoer Lane guard 2 Van Gansewinkel Afvalverwerking Voorzicht spiegel rechts 5 Vd Laan Transport Internationaal bulkvervoer Voorzicht spiegel links 8 Vrijbloed Grondverzet/ bouwmaterialen Voorzicht camera 4 21 bedrijven 10 Branches 12 systemen 98 Tijdens de praktijktest zijn de geselecteerde systemen door chauffeurs bij hun dagelijkse werkzaamheden getest. Op deze wijze is werking van de systemen bij verschillende doelgroepen geëvalueerd. Daarnaast is gekeken naar de samenhang tussen de verschillende systemen onderling. De praktijkproef is gestart met een gespreksronde met de transportmanagers van de geselecteerde bedrijven. Hierbij is naast een toelichting op de achtergronden, ingegaan op specifieke situaties waarbinnen bedrijven opereren om zodoende een praktijkproef te creëren die zoveel mogelijk aansluit bij het dagelijks gebruik. Gedoeld wordt op bedrijven die actief zijn in internationaal transport versus bedrijven die actief zijn op het gebied van binnenlandse distributie versus bedrijven die actief zijn in de stedelijke bevoorrading. De gedachtegang is dat ieder type bedrijf en het hiermee gepaard gaande wagenpark, om een specifieke set van veiligheidsbevorderende maatregelen vraagt. In een volgende stap zijn de chauffeurs voorgelicht. Ook bij deze gesprekken is aandacht besteed aan de achtergronden van het project alsmede uitleg gegeven over werking van het desbetreffende systeem. De gesprekken hadden tot doel het draagvlak te vergroten. 6 Buck Consultants International

11 Chauffeurs hebben vanaf de start 10 weken lang hun bevindingen over het geteste systeem schriftelijk gerapporteerd aan de onderzoekers. Daarnaast heeft iedere chauffeur een eindevaluatie formulier gekregen. De totale respons was bijzonder hoog meer dan 90% van de ruim 1000 uitgezette enquêtes is geretourneerd. Tabel 2.2 Respons Deartruck proef Bedrijf Totaal Respons Procentueel Dick Vijn % Vrijbloed % Den Breejen % GAD % TPG % DistriQ % DHL % Van Gansewinkel % ABCTA % Kon. Landmacht % Limpens % Outer % Ringelberg % Snel/ Antrago % Cornelissen % Van den Bor % Van der Laan % Hoogendoorn % Teun van Dam % Kwakenaar % Totaal % De geretourneerde enquêtes zijn verwerkt in een database om vervolgens uitkomsten langs verschillende dimensies over de systemen te kunnen trekken. Op deze wijze kunnen de testresultaten van systemen onderling tegen elkaar worden afgezet. Alvorens algemene conclusies te trekken is er wederom contact gezocht met de bedrijven die aan de praktijkproef hebben deelgenomen. Doel was dit keer om de resultaten aan de hand van de gegevens uit de database te bespreken. Enerzijds was het doel van deze gesprekken een validatie van de database interpretatie van de enquêtes, anderzijds was het doel reacties te krijgen van deelnemers op de resultaten van de praktijkproef. Een hoge respons, veel draagvlak. Geconcludeerd kan worden dat het onderwerp leeft bij de doelgroep en dat transportondernemingen bereid zijn om mee te werken aan projecten om de veiligheid op de weg te verbeteren. Ook het hoge aantal cases biedt een solide basis voor het formuleren van betrouwbare uitspraken. Buck Consultants International 7

12 8 Buck Consultants International

13 Hoofdstuk 3 Analyse van ongevallen Aantal ongevallen neemt af. Het aantal slachtoffers als gevolg van ongevallen met trucks laat de afgelopen jaren een dalende trend te zien. Volgens recente cijfers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van Rijkswaterstaat hebben in ongevallen met dodelijke afloop plaatsgevonden (bron: SWOV) en zijn er 544 ziekenhuis opnames geweest als gevolg van ongevallen met vrachtwagens. Bij vrijwel alle ongevallen is er sprake van meer dan één oorzaak. Dit maakt het lastig om een exacte onderverdeling weer te geven naar oorzaak van de ongevallen in De meeste ongevallen waarbij een vrachtwagen was betrokken betreffen: Kopstaartbotsingen (inschatting bijna 50%) Rechtsaf slaan (inschatting ruim 10%) Het resterend aantal slachtoffers dat is gevallen, werd veroorzaakt door een groot aantal verschillende factoren. Een deel van de ongevallen kan niet met behulp van de onderzochte systemen worden voorkomen te denken valt hierbij aan: Gedrag mede weggebruikers Gedrag chauffeurs zelf Technische gebreken Vermoed wordt dat de systemen die thans in de markt zijn en nieuw te ontwikkelen systemen, op termijn grote effecten kunnen hebben op het totaal aantal slachtoffers. Aan de belangrijke veroorzakende factor zicht kunnen via de geteste systemen verbeteringen worden bereikt In het onderzoek dat is uitgevoerd door NEA naar letselschades, wordt geconstateerd dat van alle onderzochte ongevallen 73,1% wordt veroorzaakt door de factor mens en 15,1% door de factor zicht. Daarnaast zijn infrastructuur (10,2%) en fysieke staat van het voertuig (1,6%) genoemde oorzaken. Buck Consultants International 9

14 Wanneer we het getal van 15,1% voor de factor zicht op het aantal van 145 verkeersdoden zouden loslaten, zou dat resulteren in 22 verkeersdoden. Bestudering van alle politierapporten uit het AVV archief over 2004 heeft uitgewezen dat er 16 dodelijke ongevallen hebben plaats gevonden waarbij de factor zicht de belangrijkste rol speelde. Van deze 16 dossiers is een analyse gemaakt van de situatie. Volgens het rapport is 62,4% van alle ongevallen met een hoge mate van waarschijnlijkheid door tenminste 1 veiligheidsmaatregel te voorkomen. Voor de 16 ongevallen met dodelijke afloop waarbij zichtproblematiek aan de orde was, ligt dat percentage naar alle waarschijnlijkheid veel hoger. Tabel 3.1 Aantal dodelijke ongevallen 2004 naar punt van impact (Bron: AVV archief) Punt van eerste impact Aantal dodelijke ongevallen Rechts voor 6 Rechts midden 6 Rechts achter 1 Links voor 1 Links midden 1 Links achter 1 Totaal factor zicht 16 Zoals blijkt uit bovenstaande tabel is de rechterzijde van de vrachtauto in 13 van de 16 ongevallen die plaatsvonden het eerste punt van contact (impact). De systemen die zijn geëvalueerd hadden in 14 gevallen (alle 13 gevallen aan de rechterzijde en 1 geval aan de linkerachterzijde) kunnen bijdragen aan een mogelijke preventie van het ongeval. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat systemen een ongeval niet altijd stand alone hadden kunnen vermijden. Ook moeten fietsers en voetgangers bewust worden gemaakt van de gevaren van een dode hoek bij vrachtwagens. Systemen gericht op het alert houden van de aandacht van de chauffeur zijn in de markt en kunnen preventief werken ten aanzien van ongelukken waarbij sprake is van een verslapte aandacht bij de chauffeur. Bij 11 ongevallen met dodelijke afloop waar vrachtwagens bij betrokken zijn geweest, is de verslapte aandacht van de chauffeur als hoofdoorzaak aangegeven. Ook voor deze categorie ongevallen zijn inmiddels preventiesystemen in de handel. 10 Buck Consultants International

15 Meer kans op een ongeval bij een distributiewagen. Uit verschillende bronnen is duidelijk geworden dat er een verschil bestaat in de kans op een ongeval verdeeld naar het type vrachtwagen. Zo blijkt uit de analyses dat er een kans van 0,3 ongevallen per vrachtwagen per jaar voor (inter)nationaal transport aanwezig is terwijl (stads)distributie vrachtwagens een kans hebben van 0,6-0,65 per auto per jaar. De kans op ongeval is voor een stadsdistributie auto dus meer dan 2 keer zo hoog. Op zich is dit logisch want een distributiewagen kent ook een veelvoud aan mogelijke contactmomenten met mede weggebruikers. Wanneer prioriteiten gesteld moeten worden bij het toepassen van systemen ter vergroting van de verkeersveiligheid lijkt het dan ook aan te bevelen om in eerste instantie vooral naar de laatste categorie te kijken. Uit analyse blijkt dat de factor zicht veel vaker een rol speelt bij ongevallen waar distributiewagens bij betrokken zijn. Daar staat tegenover dat de factor mens (relatief) vaker betrokken is bij ongevallen met (inter)nationale distributiewagens. Uit de voorbereidende werkzaamheden zoals door Buck Consultants International uitgevoerd, is gebleken dat de absolute kans dat een vrachtwagen bij een ongeval is betrokken ongeveer 3 keer zo groot is als de absolute kans dat een personenauto een ongeval heeft. Dit wordt vooral veroorzaakt door het grote aantal kilometers dat een vrachtwagen aflegt. De financiële schade van de ongevallen waar vrachtwagens bij betrokken waren speelt slechts een zeer beperkte rol. Dat wordt enerzijds veroorzaakt doordat de schade moeilijk te kwantificeren is (in deze studie wordt gewerkt met een gemiddeld schade bedrag van gebaseerd op een gemiddelde van ongevallen (dus letsel en niet-letsel) van verzekeraar TVM genomen over de periode van 12 maanden vanaf oktober 2004), anderzijds zal de prioriteit altijd liggen bij het verminderen van het aantal menselijke slachtoffers. Per systeem is een effectiviteitspercentage (in de testsituatie) bepaald. De combinatie tussen deze effectiviteit en opbouw van het aantal letselongevallen zegt iets over de mate van doeltreffendheid van een bepaald systeem. Buck Consultants International 11

16 12 Buck Consultants International

17 Hoofdstuk 4 Evaluatie systemen Per systeem is er gekeken naar de toegevoegde waarde in de praktijk, de uitkomsten zijn gebaseerd op ervaringen van de chauffeurs en management. 4.1 Aanrijding preventiesysteem + zijradar (VORAD) Wat houdt het systeem in VORAD staat voor Vehicle Onboard RAdar Detection. Het totale Eaton VORAD EVT-300 systeem bevat de volgende functionaliteiten: Afstandsdetectie Zijdetectie Smartcruise Rittenregistratie Ongevallenreconstructie Het systeem geeft een signaal af wanneer stilstaande of langzaam voortbewegende obstakels in de weg staan. Het voordeel van radar is dat het door sneeuw, regen en vuil heen kan kijken. Daarnaast is het systeem van grote waarde wanneer een bestuurder is afgeleid of wanneer hij vermoeid is. Figuur 4.1 Afbeelding VORAD Buck Consultants International 13

18 Bij het inschakelen van het rechterknipperlicht wordt het akoestische gedeelte van de zijradar in werking gesteld. Het visuele gedeelte werkt altijd. De radar speurt de omgeving naast het voertuig af en geeft een melding indien er zich een object in de nabije omgeving van het voertuig bevindt. Figuur 4.2 Afbeelding zijradar VORAD De leverancier van VORAD is Eaton Corporation. Voor welk soort ongevallen is het systeem ontwikkeld Het systeem is ontwikkeld om kop-staart aanrijdingen en aanrijdingen met objecten op de vluchtstrook te vermijden. De zijradar is ontwikkeld om aanrijdingen bij het wisselen van rijstroken te voorkomen. Met een effectiviteit van 50% zijn er jaarlijks ongeveer 5 ongevallen met dodelijke afloop die mogelijkerwijs voorkomen hadden kunnen worden door dit systeem. De totale financiële schade wordt jaarlijks geschat op van alle letselongevallen waarbij de VORAD voor preventie kan zorgen bedraagt: (bron: BCI) Figuur 4.3 Toepasbaarheid VORAD 14 Buck Consultants International

19 Test omgeving De VORAD is getest bij G. Snel Belgium Group (5 trailers), Jan Outer Holding (1 bakwagen), Limpens Elsloo (1 trailer), Leo Ringelberg touringcars (1 touringcar). De deelnemende wagens beschikken buiten de VORAD niet over aanvullende veiligheids systemen. De testwagens hebben het volgende profiel qua vervoersbewegingen: De proef heeft plaatsgevonden: In de stad 14% Op het industrieterrein 27 % Op het platteland 11 % Op de snelweg 48 % Aantal laad en los bewegingen Gemiddeld per dag 7 Hoe effectief is het systeem In onderstaande figuur wordt het aantal ondervonden situaties in 10 weken testen weergegeven met 10 chauffeurs. Er is alleen gekeken of de VORAD hulp heeft kunnen bieden in situaties waar het voor ontwikkeld is (geel gemarkeerd) overige veiligheidsmiddelen zijn buiten beschouwing gelaten. Figuur 4.4 Ondervonden situaties en hulp systeem Situaties Zonder systeem Ja, Hulp systeem? ongeval? ondervonden? Ja Nee Ja Nee 1 Uitzwenkende trailer in krappe situaties 3 keer 3 2 Onopgemerkte objecten achter de wagen 1 keer Onopgemerkte objecten voor de wagen 3 keer Onopgemerkte objecten in de dode hoek naast de wagen 8 keer Ongemerkt te dicht gereden op een voorganger 16 keer Ongemerkt over de vluchtstrookstreep gereden 7 keer Een auto over het hoofd gezien bij het wisselen van rijstroken op de snelweg 2 keer Een fietser / voetganger over het hoofd gezien bij het afslaan naar rechts. 1 keer Een brommer / scooter die rechts inhaalt - keer - 10 Verslapte aandacht door vermoeidheid 4 keer Buck Consultants International 15

20 In totaal hebben de chauffeurs 45 situaties ondervonden. In 40 gevallen heeft het systeem hulp geboden. Het systeem heeft er in 3 gevallen direct aan bijgedragen dat een ongeluk of schadegeval is voorkomen. De effectiviteit van het systeem komt hiermee op: Ongemerkt te dicht rijden op een voorganger (2/16=) 13 % Een auto over het hoofd zien bij het wisselen van rijstroken op de snelweg (1/2=) 50 % Gebruik systeem VORAD is een geheel geautomatiseerd systeem dat niet uit te schakelen is. Gemiddeld wordt het systeem 27 keer per dag ingeschakeld. 60% van de chauffeurs geeft aan dat de VORAD het kijkgedrag heeft aangepast, het rijgedrag is bij alle chauffeurs gelijk gebleven. Zo worden de volgende veranderingen aangegeven: Het wisselen van rijstroken gaat sneller en makkelijker De chauffeurs houden meer afstand tot de voorligger Bij het rechts afslaan wordt de VORAD gecontroleerd De chauffeurs rijden rustiger en hebben meer aandacht voor het verkeer Het systeem heeft vooral op de snelweg toegevoegde waarde, maar ook in stad wordt het systeem als nuttig ervaren. Kwaliteit systeem Figuur 4.5 Ervaren kwaliteit van het systeem 3 Zeer gevoelig 2 Gevoelig Ongevoelig 1 Weersinvloeden Trillingen Kans op beschadiging VORAD is een zeer robuust systeem dat onder alle weersomstandigheden werkt. Het systeem is zo geconstrueerd en geplaatst dat het ongevoelig is voor trillingen en beschadigingen. 16 Buck Consultants International

21 Zwakke elementen van de VORAD Training van de chauffeur is noodzakelijk anders weet de chauffeur niet waarvoor het systeem een melding geeft en kan de chauffeur immuun worden voor de meldingen Sommige chauffeurs ervaren het geluid als lawaai Het systeem is afstelling gevoelig, bij een verkeerde afstelling reageert het systeem op bruggen, vangrails, bomen, verkeersborden In bochten werkt de VORAD niet optimaal Kosten systeem De kosten van een VORAD bedragen +/- 3,000.- inclusief installatie. Mening chauffeurs en management 54% van de chauffeurs geeft aan dat het systeem zonder uitleg te gebruiken is. 37% geeft aan dat ervaring vereist is voor optimaal gebruik van het systeem. Voor optimaal gebruik van het systeem dienen de chauffeurs goede instructies en training te krijgen. Bij chauffeurs die géén training of instructie hebben gehad over het systeem bestaat de kans dat het systeem als irritant ervaren wordt. 66% van de chauffeurs is van mening dat zij door de VORAD veiliger het werk kunnen uitvoeren. 60% van de chauffeurs is van mening dat de aanschafkosten worden terugverdiend door het voorkomen van schades De chauffeurs zijn erg verdeeld over de toegevoegde waarde van VORAD. Goede opleiding en afstelling van het systeem kunnen hieraan ten grondslag liggen. Het management van de bedrijven is niet overtuigd van de toegevoegde waarde van het systeem. De verdeeldheid over de toegevoegde waarde onder de chauffeurs is hier debet aan. De hoge aanschafkosten wegen niet op tegen het risico van een kop-staart botsing. De bedrijven investeren dan ook niet verder in het systeem. Conclusie aanrijding preventiesysteem VORAD De VORAD is zeer effectief in het voorkomen van kop-staart botsingen die gebeuren door het te dicht rijden op een voorganger (ongevaleffectiviteit = 13 %) en ongevallen die gebeuren doordat een auto over het hoofd gezien wordt bij het wisselen van rijstroken (ongevaleffectiviteit = 50 %) Het systeem dient echter wel goed geïnstalleerd te worden en de chauffeur moeten getraind worden in het gebruik van VORAD. Gebeurt dit niet dan heeft het systeem weinig toegevoegde waarde omdat de chauffeurs immuun worden voor het geluid en de werking Buck Consultants International 17

22 als irritant ervaren. Het systeem werkt onder alle weersomstandigheden, is ongevoelig voor vuil en is robuust geconstrueerd en gemonteerd. Ondanks dat het systeem een effectief hulpmiddel is bij kop-staart aanrijdingen en aanrijdingen die ontstaan met het wisselen van rijstroken is er weinig draagvlak bij de bedrijven. Het systeem is preventief ingesteld waardoor de chauffeur veel signaleringen en waarschuwingen krijgt. De hoge aanschafkosten wegen niet op tegen de voordelen omdat de meeste bedrijven onvoldoende schaalgrootte hebben om dergelijke investeringen ook echt terug te verdienen door het voorkomen van schades. Bedrijven met veel snelweg kilometers zouden moeten worden gestimuleerd de VORAD te installeren De toegevoegde waarde bij distributiewagens is negatief, de toegevoegde waarde bij (inter)nationale wagens is positief. 4.2 Achtergestuurde assen camera Wat houdt het systeem in Een achtergestuurde assen camera geeft zicht op de dode hoek aan de achterkant van een trailer bij het indraaien van een bocht. Doordat één of meerdere assen meesturen bij het maken van een bocht zwenkt de trailer naar buiten. In een scherpe bocht kan een trailer ongeveer 1.5 meter naar buiten zwenken. Camera s op de achterkant van de trailer geven de chauffeur inzicht in hoeverre de trailer reeds uitgezwenkt is. Figuur 4.6 Afbeelding Achtergestuurde assen camera De leverancier van de achtergestuurde assen camera is o.a. Orlaco products. 18 Buck Consultants International

23 Voor welk soort ongevallen is het systeem ontwikkeld Het systeem is ontwikkeld om ongevallen te voorkomen die een uitzwenkende trailer tot gevolg kunnen hebben. Dergelijke ongevallen blijven meestal beperkt tot blikschade. Het aantal letselongevallen dat jaarlijks plaats vindt waarbij een uitzwenkende trailer als hoofdoorzaak wordt aangewezen is niet achterhaald in de loop van dit onderzoek. Maar met name voor materiële schade zou de achtergestuurde assen camera van groot voordeel kunnen zijn. De schadebedragen van dit soort ongevallen is verwerkt in het gemiddelde schade bedrag van waar in dit onderzoek mee gerekend is (bron: TVM materiële schade analyse 2005) Figuur 4.7 Toepasbaarheid Achtergestuurde assen camera Test omgeving De test met het systeem is uitgevoerd bij ABCTA te Lochem. Dit bedrijf is voornamelijk actief in diervoeders en handelsproducten. Voor levering van diervoerders wordt gebruik maakt een aantal trekker+trailer combinaties met gestuurde assen. Vanwege dit werk komen de vrachtwagens van ABCTA voornamelijk op boerenerven. De deelnemende wagens van ABCTA beschikken buiten de achtergestuurde assen camera ook over een achterzicht camera en een zijzicht bijrijderkant camera. De testwagens hebben het volgende profiel qua vervoersbewegingen: De proef heeft plaatsgevonden: In de stad 6% Op het industrieterrein 7% Op het platteland 64% Op de snelweg 23% Aantal laad en los bewegingen Gemiddeld per dag 10 Buck Consultants International 19

24 Hoe effectief is het systeem In onderstaande figuur wordt het aantal ondervonden situaties in 10 weken testen weergegeven met 5 chauffeurs. Er is alleen gekeken of de achtergestuurde assen camera hulp heeft kunnen bieden in situaties waar het voor ontwikkeld is (geel gemarkeerd), overige veiligheidsmiddelen zijn buiten beschouwing gelaten. Figuur 4.8 Ondervonden situaties en hulp systeem Situaties Zonder systeem Ja, Hulp systeem? ongeval? ondervonden? Ja Nee Ja Nee 1 Uitzwenkende trailer in krappe situaties 35 keer Onopgemerkte objecten achter de wagen 10 keer Onopgemerkte objecten voor de wagen 1 keer Onopgemerkte objecten in de dode hoek naast de wagen 8 keer Ongemerkt te dicht gereden op een voorganger - keer Ongemerkt over de vluchtstrookstreep gereden - keer Een auto over het hoofd gezien bij het wisselen van keer rijstroken op de snelweg Een fietser / voetganger over het hoofd gezien bij het afslaan naar rechts. 2 keer Een brommer / scooter die rechts inhaalt 8 keer 8-10 Verslapte aandacht door vermoeidheid 7 keer In totaal hebben de chauffeurs 35 situaties ondervonden waarbij de trailer uitzwenkte in krappe situaties. In 32 gevallen heeft het systeem hulp geboden. Het systeem heeft er in 24 gevallen direct aan bijgedragen dat een ongeluk of schadegeval is voorkomen. De effectiviteit van het systeem komt hiermee op (24/35=) 69 % Gebruik systeem Het systeem wordt gemiddeld gezien 10 keer per dag gebruikt. De chauffeurs geven aan dat de achtergestuurde assen camera volledig is opgenomen in het kijkgedrag. Zo worden de volgende veranderingen aangegeven: Bochten en draaihoeken worden ingeschat met behulp van de camera Uitstappen om te kijken bij krappe situaties hoeft niet meer Achteruitrijden gebeurt met behulp van spiegels en camera s Vooral in de stad op rotondes en bij het afslaan naar links of rechts en natuurlijk tijdens het manoeuvreren, heeft het systeem zeer positieve toegevoegde waarde. Doordat de chauffeurs de camera s kunnen schakelen heeft het systeem ook op de snelweg toegevoegde waarde. 20 Buck Consultants International

25 Kwaliteit systeem Hoe gevoelig is de achtergestuurde assen camera Figuur 4.9 Ervaren kwaliteit van het systeem Zeer gevoelig Gevoelig 3 2 Ongevoelig 1 Weersinvloeden Trillingen Kans op beschadiging Het systeem is gevoelig voor weersinvloeden en de kans op beschadiging. Zwakke elementen van de achtergestuurde assen camera De lens van de camera wordt snel vuil, chauffeurs maken de lens gemiddeld 4 keer per week schoon. De kunststof behuizing is onvoldoende bestand tegen beschadigen door takken. Het verwarmingselement in de lens is niet in staat de lens droog te houden bij regen. Kosten systeem De kosten van een achtergestuurde assen camera bedragen +/ ,- inclusief installatie. Mening chauffeurs en management 76% van de chauffeurs geeft aan dat het systeem zonder uitleg te gebruiken is. 66% geeft aan dat ervaring vereist is voor optimaal gebruik van het systeem. Alle chauffeurs zijn van mening dat zij veiliger het werk kunnen uitvoeren met behulp van de achterzicht camera. Alle chauffeurs zijn van mening dat de aanschafkosten van het systeem worden terugverdiend door het voorkomen van schades. Het management van ABCTA geeft aan dat de terugverdientijd moeilijk in te schatten is. Als er gekeken wordt naar het schadeverloop over de jaren heen kan er geen conclusie worden getrokken dat deze substantieel zijn afgenomen. Echter, hierbij is buiten beschouwing gebleven dat de werkdruk is toegenomen. Buck Consultants International 21

M{ZD{ 6 203920_14R1_MAZ6_V2_COVERS.indd 1-3 25/03/2015 11:59:20

M{ZD{ 6 203920_14R1_MAZ6_V2_COVERS.indd 1-3 25/03/2015 11:59:20 M{ZD{ 6 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 7 6 4 5 18 19 SKYACTIV TECHNOLOGY 20 21 6 1 7 5 2 4 3 8 22 23 DE VEILIGSTE PLEK OP DE WEG Elke Mazda die we produceren beschikt over een reeks intelligente

Nadere informatie

Anti-ongevalsystemen voor vrachtauto's

Anti-ongevalsystemen voor vrachtauto's Anti-ongevalsystemen voor vrachtauto's Grootschalige praktijkproef met het oog op vermindering ongevallen, meer veiligheid en een positief effect op doorstroming Samenvatting Het ministerie van Verkeer

Nadere informatie

M{ZD{ CX-5 203919_14R1_MAZ_CX5_V2_COVERS.indd 1-3 03/02/2015 17:50:14

M{ZD{ CX-5 203919_14R1_MAZ_CX5_V2_COVERS.indd 1-3 03/02/2015 17:50:14 M{ZD{ CX-5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 5 2 4 3 18 19 SKYACTIV TECHNOLOGY 20 21 6 1 7 5 2 3 4 8 22 23 DE VEILIGSTE PLEK OP DE WEG Elke Mazda die we maken is voorzien van over een reeks intelligente

Nadere informatie

De risico s van vrachtwagens

De risico s van vrachtwagens De risico s van vrachtwagens Notitie Fietsberaad, Otto van Boggelen, coördinator Fietsberaad Rotterdam, oktober 2007 Samenvatting In deze notitie wordt verslag gedaan van een aantal cijfermatige analyses

Nadere informatie

Evaluatie verkeersveiligheidseffecten 'Bromfiets op de rijbaan'

Evaluatie verkeersveiligheidseffecten 'Bromfiets op de rijbaan' Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Adviesdienst Verkeer en Vervoer Evaluatie verkeersveiligheidseffecten 'Bromfiets op de rijbaan' Een onderzoek naar letselongevallen met bromfietsers een jaar

Nadere informatie

DEMONSTRATIE AUTOMATISCH EN COÖPERATIEF RIJDEN

DEMONSTRATIE AUTOMATISCH EN COÖPERATIEF RIJDEN 9 SEPTEMBER 2015 DEMONSTRATIE AUTOMATISCH EN COÖPERATIEF RIJDEN Binnen het Automated Driving Programma werkt TNO aan de versnelde implementatie van automatisch rijden van zowel personen- als vrachtauto

Nadere informatie

21 juni Besluit B&W d.d. 13 juli 2004 nummer: 1.9. Nijmeegse verkeersituatie is een quick-scan uitgevoerd.

21 juni Besluit B&W d.d. 13 juli 2004 nummer: 1.9. Nijmeegse verkeersituatie is een quick-scan uitgevoerd. Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Verkeersongevallen 2003 Programma / Programmanummer Mobiliteit / 6110 IBW-nummer Portefeuillehouder T. Hirdes Samenvatting Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr.

Nadere informatie

M{ZD{ CX _15R1_CX3_V3_COVERS.indd /05/ :22:22

M{ZD{ CX _15R1_CX3_V3_COVERS.indd /05/ :22:22 M{ZD{ CX-3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 2 2 3 5 2 4 3 16 17 SKYACTIV TECHNOLOGY 18 19 6 1 7 5 2 4 3 8 20 21 DE VEILIGSTE PLEK OP DE WEG Elke Mazda die we produceren is voorzien van een reeks intelligente

Nadere informatie

Bijlage 1: Verkeersongevallenmonitor 2015 Gemeente Eindhoven, november 2016

Bijlage 1: Verkeersongevallenmonitor 2015 Gemeente Eindhoven, november 2016 Bijlage 1: Verkeersongevallenmonitor 15 Gemeente Eindhoven, november 1 Inleiding Met dit document wordt inzicht gegeven in de actuele stand van zaken van de objectieve verkeersveiligheid in Eindhoven.

Nadere informatie

M{ZD{ CX-3 204210_15R1_CX3_V3_COVERS.indd 1-3 29/05/2015 16:22:22

M{ZD{ CX-3 204210_15R1_CX3_V3_COVERS.indd 1-3 29/05/2015 16:22:22 M{ZD{ CX-3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 2 2 3 5 2 4 3 16 17 SKYACTIV TECHNOLOGY 18 19 6 1 7 5 2 4 3 8 20 21 DE VEILIGSTE PLAATS OP DE WEG Elke Mazda is uitgerust met diverse intelligente technologieën

Nadere informatie

Sensoren bereik. Display status

Sensoren bereik. Display status Algemeen installatiediagram LED Digitale display Display Hoofdunit Bij het achteruit rijden zal het display weergeven: 1.5m Veilig Groen 1.3-1.4m Veilig Groen 1.0-1.2m Veilig Groen 0.7-0.9m Alarm Geel

Nadere informatie

HET EFFECT VAN MARKERINGEN AAN DE ACHTERZIJDE VAN VRACHTWAGENS

HET EFFECT VAN MARKERINGEN AAN DE ACHTERZIJDE VAN VRACHTWAGENS HET EFFECT VAN MARKERINGEN AAN DE ACHTERZIJDE VAN VRACHTWAGENS Ongevallen met geparkeerde vrachtwagens en achteraanrijdingen tegen rijdende vrachtwagens R-9l-25 J.P.M. Tromp & drs. P.C. Noordzij Leidschendam,

Nadere informatie

Parkeer hulpsystemen en camerasystemen

Parkeer hulpsystemen en camerasystemen Parkeer hulpsystemen en camerasystemen Artikel nummer: 1250000 Bruto ex btw 83.19 Losse SMOS inbouw camera kleur zwart. Camera + 7,5 meter aansluitdraad voorzien van mail tulip stekker welke rechtstreeks

Nadere informatie

Blijf Veilig Mobiel. Tips voor automobilisten

Blijf Veilig Mobiel. Tips voor automobilisten Blijf Veilig Mobiel Tips voor automobilisten Tips voor automobilisten De verkeerssituatie in Nederland is continu in beweging. Zo ontstaan er regelmatig nieuwe wegsituaties en krijgt u te maken met nieuwe

Nadere informatie

Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h

Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h Datum 12 december 2011 Bijlage(n) - Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h Achtergrond Het kabinet is voornemens de maximumsnelheid op autosnelwegen te verhogen naar 130

Nadere informatie

Lesfiche: dode hoek BASISONDERWIJS. Doelgroep. Eindtermen (ET) Lesfiche verkeers- en mobiliteitseducatie

Lesfiche: dode hoek BASISONDERWIJS. Doelgroep. Eindtermen (ET) Lesfiche verkeers- en mobiliteitseducatie Lesfiche verkeers- en mobiliteitseducatie BASISONDERWIJS Lesfiche: dode hoek Doelgroep Derde graad lager onderwijs Eindtermen (ET) Wereldoriëntatie, domein Ruimte Verkeer en mobiliteit ET 6.1 Lichamelijke

Nadere informatie

Dode hoek in zicht! SECUNDAIR ONDERWIJS. Voor BuSO. Doelgroep. voet. Lesfiche verkeers- en mobiliteitseducatie

Dode hoek in zicht! SECUNDAIR ONDERWIJS. Voor BuSO. Doelgroep. voet. Lesfiche verkeers- en mobiliteitseducatie Lesfiche verkeers- en mobiliteitseducatie SECUNDAIR ONDERWIJS Dode hoek in zicht! Voor BuSO Doelgroep voet Leerlingen van het buitengewoon secundair onderwijs Gemeenschappelijke stam: 8, 9, 10, 12, 18,

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Slochteren

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Slochteren Verkeersveiligheidsmonitor Gemeente Slochteren INHOUDSOPGAVE Trend 3 Algemene ontwikkeling van het totale aantal slachtoffers... 3 Ontwikkeling aantal verkeersdoden (geïndexeerd) ten opzichte van het referentiegebied

Nadere informatie

DODE HOEK : SAMEN KUNNEN WE ER IETS AAN DOEN! U kan van financiële steun genieten

DODE HOEK : SAMEN KUNNEN WE ER IETS AAN DOEN! U kan van financiële steun genieten brochure dode hoek 2 20/03/02 12:26 Page 1 BROCHURE VOOR VRACHTWAGEN- CHAUFFEURS EN ONDERNEMINGEN DIE VRACHTWAGENS GEBRUIKEN BEROEPSVERENIGINGEN De volgende beroepsverenigingen steunen de actie : DODE

Nadere informatie

LED Digitale display. Algemeen installatiediagram. Sensoren bereik. Display. 0.3-0.0 Gevaar. 1.5-1.1 Veilig. 2.5-1.6 Veilig. 1.0-0.4 Alarm.

LED Digitale display. Algemeen installatiediagram. Sensoren bereik. Display. 0.3-0.0 Gevaar. 1.5-1.1 Veilig. 2.5-1.6 Veilig. 1.0-0.4 Alarm. Algemeen installatiediagram LED Digitale display Display Hoofdunit 2.5-1.6 1.5-1.1 1.0-0.4 Alarm 0.3-0.0 Gevaar Belemmering Achteruitrijdlicht Links Midden links Middel rechts Rechts Sensoren bereik Sensor

Nadere informatie

Beheer en Onderhoud. Inhoud van de presentatie

Beheer en Onderhoud. Inhoud van de presentatie Beheer en Onderhoud Inhoud van de presentatie De richtlijn Beheer en Onderhoud Opzetten van een beheersysteem Resultaten van de 3M enquête Beheer en Onderhoud 3M TSS Studiecentrum cases Case Gemeente Tiel

Nadere informatie

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 1. Op de fietspad en fietsstrook mogen alleen fietsers en snorfietsers rijden. 2. Alarmnummer is 112. 3. Rijbewijs is 10 jaar geldig. 4. Alle betrokkenen bij een aanrijding moeten blijven wachten. (Plaats

Nadere informatie

Verkeersongevallen tijdens het werk Anita Venema, Annick Starren & Marloes van der Klauw TNO Work and Health NVVC, 19 april 2012.

Verkeersongevallen tijdens het werk Anita Venema, Annick Starren & Marloes van der Klauw TNO Work and Health NVVC, 19 april 2012. 0 NVVC april 2012 Verkeersongevallen tijdens het werk Verkeersongevallen tijdens het werk Anita Venema, Annick Starren & Marloes van der Klauw TNO Work and Health NVVC, 19 april 2012. Definitie arbeidsongeval

Nadere informatie

Een kruispunt. is geen jungle

Een kruispunt. is geen jungle Een kruispunt is geen jungle Bebouwde kommen bevatten allerhande kruispunten waar verschillende types weggebruikers elkaar ontmoeten. Door de drukte en de verscheidenheid van het verkeer is het gevaar

Nadere informatie

Schokkende feiten aan het licht Schoksensor biedt inzicht en verhoogt veiligheid op de werkvloer

Schokkende feiten aan het licht Schoksensor biedt inzicht en verhoogt veiligheid op de werkvloer TOYOTA MATERIAL HANDLING NEDERLAND Schokkende feiten aan het licht Schoksensor biedt inzicht en verhoogt veiligheid op de werkvloer Whitepaper schoksensoren op hef- en magazijntrucks Schokkende feiten

Nadere informatie

Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen

Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen (wordt je aangeboden door Autorij-instructie.nl) Zie de Maximum toegestane snelheid op de Nederlandse wegen van de verschillende voertuigen Test theorie: Autosnelwegen

Nadere informatie

Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid

Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid Carsten van Weelden Financieel risico voor berijder bij smartphone gebruik in auto Aantal ongelukken met 8% toegenomen Gebruik smartphone tijdens het rijden

Nadere informatie

Oudere Weggebruikers. Kennisdag ROV Oost NL. Alex Oosterveen en Reinoud Nägele 10 december 2015 Dia 1

Oudere Weggebruikers. Kennisdag ROV Oost NL. Alex Oosterveen en Reinoud Nägele 10 december 2015 Dia 1 Oudere Weggebruikers Kennisdag ROV Oost NL Alex Oosterveen en Reinoud Nägele 10 december 2015 Dia 1 Omvang probleem Het aantal verkeersongelukken waarbij ouderen betrokken zijn, neemt toe. ANP Dia 2 Verdubbeling

Nadere informatie

Quick scan verkeersveiligheid Haareweg, Doetinchem 20 November 2012. 1 Aanleiding

Quick scan verkeersveiligheid Haareweg, Doetinchem 20 November 2012. 1 Aanleiding Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Quick scan verkeersveiligheid Haareweg, Doetinchem 20 November 2012 1 Aanleiding De gemeente is bezig met reconstructie van de gebiedsontsluitingswegen

Nadere informatie

Fact sheet. Verkeersveiligheid 1957-2007. nummer 3 augustus 2008

Fact sheet. Verkeersveiligheid 1957-2007. nummer 3 augustus 2008 Fact sheet nummer 3 augustus 28 Verkeersveiligheid 1957-27 Hoewel het aantal weggebruikers jaarlijks toeneemt, is het aantal verkeersslachtoffers in Amsterdam het afgelopen decennium sterk gedaald. De

Nadere informatie

ORGANISEER JOUW PRAKTIJKLES OVER DE DODE HOEK BIJ VRACHTWAGENS. www.letopvoordedodehoek.be LET OP VOOR DE DODE HOEK

ORGANISEER JOUW PRAKTIJKLES OVER DE DODE HOEK BIJ VRACHTWAGENS. www.letopvoordedodehoek.be LET OP VOOR DE DODE HOEK ORGANISEER JOUW PRAKTIJKLES OVER DE DODE HOEK BIJ VRACHTWAGENS LET OP VOOR DE www.letopvoordedodehoek.be DODE HOEK INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Praktijkles in en rond een echte vrachtwagen Praktijk- en

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs B

Oefenboek. rijbewijs B Oefenboek rijbewijs B Gevaarherkenning Elk examen/tentamen in dit oefenboek is ingedeeld zoals een theorie-examen bij het CBR. Een examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. Bij deze vragen wordt

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Files. We kunnen er samen wat aan doen.

Files. We kunnen er samen wat aan doen. Files. We kunnen er samen wat aan doen. Inhoud Files. We kunnen er samen wat aan doen. Inleiding Tip 1: Invoegen op snelheid Tip 2: Blijf bij drukte in uw rijstrook Tip 3: Gebruik de spitsstrook Tip 4:

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs B

Oefenboek. rijbewijs B Oefenboek rijbewijs B Gevaarherkenning Elk examen/examen in dit oefenboek is ingedeeld zoals een theorie-examen bij het CBR. Een examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. Bij deze vragen wordt

Nadere informatie

- Speciaal vervoer - Personenvervoer - Veiligheid - Queen of the Road

- Speciaal vervoer - Personenvervoer - Veiligheid - Queen of the Road Lesbrief 7: Speciaal vervoer Doel: Leerlingen krijgen een indruk van specialisaties binnen transport. Lesbrief 8: Personenvervoer Doel: Leerlingen maken kennis met het werk in het personenvervoer: touringcarvervoer,

Nadere informatie

ANALYSE (BROM)FIETSONGEVALLEN MET DODELIJKE AFLOOP 1978 T/M 1981

ANALYSE (BROM)FIETSONGEVALLEN MET DODELIJKE AFLOOP 1978 T/M 1981 ANALYSE (BROM)FIETSONGEVALLEN MET DODELIJKE AFLOOP 1978 T/M 1981 Bijdrage Achtergronddocumentatie VVN-actie "Voorrang? Bekijk 't eerst", maart-augustus 1983 R-'B)-13 Mr. P. Wesemann Leidschendam, 1983

Nadere informatie

Fors minder verkeersdoden in 2013

Fors minder verkeersdoden in 2013 Persbericht PB-025 24-04-2014 09.30 uur Fors minder verkeersdoden in 2013 570 verkeersdoden in 2013; 80 minder dan in 2012 Forse afname bij motorrijders Ook daling bij inzittenden personenauto, fietsers

Nadere informatie

Rijvaardigheidstraining prioritaire vrachtwagens

Rijvaardigheidstraining prioritaire vrachtwagens prioritaire vrachtwagens Opleidingstraject rijbewijs C Gevaren bij het besturen van prioritaire brandweervoertuigen Opleiding vrachtwagenbestuurder Opleidingstraject: Theorie: 50 vragen multiple choise

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 G.R.M. Maassen 2-9-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Ongevallenanalyse Quick-Scan WEGVAK N241 van N248 tot N242

Ongevallenanalyse Quick-Scan WEGVAK N241 van N248 tot N242 Ongevallenanalyse Quick-Scan WEGVAK N241 van N248 tot N242 Periode 2005 2009 Verkeersongevallenanalyse B&U IGI Geodata Provincie Noord-Holland Directie Beheer en Uitvoering Zijlweg 245 Postbus 205 2050

Nadere informatie

3M Traffic Safety Systems. Diamond Grade Contourmarkering. Zichtbaar beter. zichtbaar veiliger

3M Traffic Safety Systems. Diamond Grade Contourmarkering. Zichtbaar beter. zichtbaar veiliger 3M Traffic Safety Systems Diamond Grade Contourmarkering Zichtbaar beter zichtbaar veiliger Alles over de invoering van ECE Reglement 48 vanaf 10 juli 2011 Retroreflecterende contourmarkering Minder ongevallen

Nadere informatie

Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs

Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs Van 24 t/m 28 maart vond de Week van Passend Onderwijs plaats. De Week is een initiatief van het ministerie van OCW en 22 onderwijsorganisaties,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 38 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Aanrijdgevaar wegwerkers. TNO - Kwaliteit van Leven

Aanrijdgevaar wegwerkers. TNO - Kwaliteit van Leven Aanrijdgevaar wegwerkers Drs. Anita Venema TNO - Kwaliteit van Leven Aanrijdgevaar wegwerkers SZW subsidie Programma Versterking Arbeidsveiligheid Van den Berg Infrastructuren trok de kar - Consument en

Nadere informatie

Is de fietser kwetsbaar?

Is de fietser kwetsbaar? Is de fietser kwetsbaar? Jorrit Harbers Traumachirurg UMCG 19 februari 2014, pag. 2 ACHTERGROND FIETSONGELUKKEN Chirurgen zien een stijging van het aantal letsels door fietsongelukken. De overheid moet

Nadere informatie

BIJLAGE: DODE HOEK. De chauffeur kan dode hoek ongevallen voorkomen door:

BIJLAGE: DODE HOEK. De chauffeur kan dode hoek ongevallen voorkomen door: BIJLAGE: DODE HOEK De dode hoek is een zone waarop een chauffeur van een bedrijfsvoertuig geen direct zicht (via ruiten) of indirect zicht (via spiegels en camera s) heeft. Elk bedrijfsvoertuig heeft een

Nadere informatie

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike Rapportage Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike In opdracht van: Stadsregio Arnhem Nijmegen Datum: 11 februari 2013 Projectnummer: 2012171 Auteurs: Ronald Steenhoek & Marieke

Nadere informatie

Deze brochure frist je kennis op van deze op het eerste gezicht vanzelfsprekende, maar o zo noodzakelijke regels. Een kruispunt is immers geen jungle!

Deze brochure frist je kennis op van deze op het eerste gezicht vanzelfsprekende, maar o zo noodzakelijke regels. Een kruispunt is immers geen jungle! Een k is geeruispunt n jung le Bebouwde kommen bevatten allerhande kruispunten waar verschillende types weggebruikers elkaar ontmoeten. Door de drukte en de verscheidenheid van het verkeer is het gevaar

Nadere informatie

Een aangename en veilige reis met Clifford en Mobileye.

Een aangename en veilige reis met Clifford en Mobileye. Een aangename en veilige reis met Clifford en Mobileye. 3 seconden die tellen. Het controleren van de achteruitkijkspiegel, het beantwoorden van de telefoon, of vluchtig kijken naar de kinderen op de achterbank.

Nadere informatie

Ouderen in het verkeer anno 2012 29-10-2012

Ouderen in het verkeer anno 2012 29-10-2012 Ouderen in het verkeer anno 2012 29-10-2012 ouderen in het verkeer anno 2012 Kerncijfers 2010. Verkeersdoden per jaar: doelstelling 2010-750 (1973 3200 verkeersdoden) 2020-580 Jaar 2002 2003 2004 2005

Nadere informatie

Naam opleider Wallink Rijopleidingen, registratienummer 1234A1. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 3; 1 maart 2014

Naam opleider Wallink Rijopleidingen, registratienummer 1234A1. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 3; 1 maart 2014 Naam opleider Wallink Rijopleidingen, registratienummer 1234A1 Versienummer en datum Opleidingsplan versie 3; 1 maart 2014 Code en type training Code: W02-1 Rijoptimalisatie Type: Regulier, eendaags en

Nadere informatie

Iedereen moet wel eens stoppen. Maar laat dat niet door bandenpech gebeuren. ContiPressureCheck. Het controlesysteem voor bandendruk

Iedereen moet wel eens stoppen. Maar laat dat niet door bandenpech gebeuren. ContiPressureCheck. Het controlesysteem voor bandendruk Iedereen moet wel eens stoppen. Maar laat dat niet door bandenpech gebeuren. ContiPressureCheck Het controlesysteem voor bandendruk ContiPressureCheck Hoogste tijd voor betere pechstatistieken. ADAC TruckService

Nadere informatie

Verkeersveiligheid en fietsgebruik in Driebergen- Rijsenburg

Verkeersveiligheid en fietsgebruik in Driebergen- Rijsenburg Verkeersveiligheid en fietsgebruik in Driebergen- Rijsenburg 1. Inleiding Lang was de onveiligheid van het fietsverkeer het enige aandachtspunt in het fietsbeleid. Gelukkig heeft de beleidsmatige aandacht

Nadere informatie

Nieuw. Zicht en veiligheid Camerasystemen voor voertuigen

Nieuw. Zicht en veiligheid Camerasystemen voor voertuigen Nieuw systemen voor voertuigen Your Expert in Parts 360 zichtbaarheid Of u nu een vrachtwagen, bus, landbouwmachine of een personenvoertuig bestuurt, het is essentieel om een goed zicht te hebben op hindernissen

Nadere informatie

Vooruit kijken Vooruit denken Hoe gaat dat?

Vooruit kijken Vooruit denken Hoe gaat dat? Vooruit kijken Vooruit denken Hoe gaat dat? Hoofdregel kijken gedrag Bij het kijkgedrag gaat het niet om die duizenden keren dat je voor niets denkt te kijken, maar om die ene (fatale) keer dat je niet

Nadere informatie

EuroRAP Road Protection Score

EuroRAP Road Protection Score EuroRAP Road Protection Score Samenvatting Verkeersveiligheid staat hoog op de Europese en de Nederlandse agenda. Het European Road Assessment Programme (EuroRAP) wil eraan bijdragen om de verkeersveiligheid

Nadere informatie

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland SWOV-Factsheet Verkeersdoden in Nederland Deze factsheet schetst hoe het aantal verkeersdoden in Nederland zich sinds heeft ontwikkeld. Het aantal verkeersdoden in Nederland vertoont, na een stijging in

Nadere informatie

Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen

Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen Wet- en regelgeving 1. Wanneer ben je bestuurder van een voorrangsvoertuig? (bron: artikel 29 RVV 1990) a. als je optische én geluidssignalen voert b. als

Nadere informatie

ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden

ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, 1 MEI 2015 2 VOORAF 3 VOORAF ACHTERGROND

Nadere informatie

Op weg naar verkeersveiligere infrastructuur van de Nederlandse provinciale wegen

Op weg naar verkeersveiligere infrastructuur van de Nederlandse provinciale wegen Op weg naar verkeersveiligere infrastructuur van de Nederlandse provinciale wegen 1 2 ANWB & verkeersveiligheid ANWB onderschrijft VN Decade of Action for Road Safety ANWB 10 puntenplan Veilig op weg naar

Nadere informatie

Doe de persoonlijke APK voor ervaren rijders! Daag jezelf uit! Ervaren hoe veilig, duurzaam en zuinig jij echt rijdt? powered by

Doe de persoonlijke APK voor ervaren rijders! Daag jezelf uit! Ervaren hoe veilig, duurzaam en zuinig jij echt rijdt? powered by Doe de persoonlijke APK voor ervaren rijders! Daag jezelf uit! Ervaren hoe veilig, duurzaam en zuinig jij echt rijdt? powered by Even voorstellen: Veilig Verkeer Nederland en VVCR Europe Veilig Verkeer

Nadere informatie

Van incident naar beleid

Van incident naar beleid Van incident naar beleid Roger Versluis Directeur Fleet & Logistics SITA Nederland 23-05-2012 Inhoud Aanleiding Veiligheid in Nederland Project Veilig Rijden Veiligheidssessies Invloeden op veilig rijden

Nadere informatie

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland SWOV-Factsheet Verkeersdoden in Nederland Deze factsheet schetst hoe het aantal verkeersdoden in Nederland zich sinds heeft ontwikkeld. Het aantal verkeersdoden in Nederland vertoont, na een stijging in

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. Verkeersveiligheid. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. Verkeersveiligheid. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Werken met VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen Gasunie de hoogste prioriteit;

Nadere informatie

Kustwerk Katwijk: vrachtverkeer en de dode hoek

Kustwerk Katwijk: vrachtverkeer en de dode hoek Kustwerk Katwijk: vrachtverkeer en de dode hoek In oktober 2013 is bouwcombinatie Ballast Nedam Rohde Nielsen gestart met de uitvoering van Kustwerk Katwijk. Deze werkzaamheden zullen ruim een jaar duren

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL Opleiding preventief rijden

PROJECTVOORSTEL Opleiding preventief rijden Oostjachtpark 13 9100 Sint-Niklaas tel: +32 (0) 3/780.30.30 fax: +32 (0) 3/780.30.26 Uw contactpersoon : Filip Van Alboom Email: f.vanalboom@vabrijschool.be PROJECTVOORSTEL Opleiding preventief rijden

Nadere informatie

Persbericht. Lichte stijging verkeersdoden in Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Lichte stijging verkeersdoden in Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-026 19 april 2012 14.15 uur Lichte stijging verkeersdoden in 2011 661 verkeersdoden in 2011 Stijging bij oudere fietsers Daling bij inzittenden van personenauto

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN VOOR SCENARIO S TOETS SIMULATOR C OF D BASISKWALIFICATIE

VOORSCHRIFTEN VOOR SCENARIO S TOETS SIMULATOR C OF D BASISKWALIFICATIE VOORSCHRIFTEN VOOR SCENARIO S TOETS SIMULATOR C OF D BASISKWALIFICATIE Inleiding De voorschriften voor de scenario's toets simulator C en D zijn gelijk. De scenario s in de basiskwalificatie zijn gebaseerd

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering)

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Scenario s toets besloten terrein C en D

Scenario s toets besloten terrein C en D Scenario s toets besloten terrein C en D Inleiding De Toets besloten terrein wordt afgenomen door het opleidingsinstituut, onder toezicht van CCV. Alleen door CCV daartoe erkende opleidingsinstituten mogen

Nadere informatie

2 Soorten trekkers Indeling van trekkers Afsluiting Algemene bouw Hoofdonderdelen Afsluiting 32

2 Soorten trekkers Indeling van trekkers Afsluiting Algemene bouw Hoofdonderdelen Afsluiting 32 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 1 Veiligheidsvoorschriften 11 1.1 Veiligheidsvoorschriften 11 1.2 Veiligheidsvoorschriften voor het werken met de aftakas 16 1.3 Afsluiting 20 2 Soorten trekkers 21 2.1 Indeling

Nadere informatie

Masterplan en Stedenbouwkundig Programma van Eisen Bloemenweide Noord

Masterplan en Stedenbouwkundig Programma van Eisen Bloemenweide Noord #1 Gestart: zondag 12 juli 2015 13:28:37 Laatst gewijzigd: zondag 12 juli 2015 13:44:01 Bestede tijd: 00:15:24 Helaas is bij alle varianten tot nu steeds een onhaalbare ingang getekend vanaf het pleintje

Nadere informatie

SAMENVATTING. Speerpunt gordel. Achtergrond en doel perceptieonderzoek

SAMENVATTING. Speerpunt gordel. Achtergrond en doel perceptieonderzoek SAMENVATTING Achtergrond en doel perceptieonderzoek Het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) is onderdeel van het Openbaar Ministerie en valt onder het Ministerie van Justitie. Het is het

Nadere informatie

Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit Samenvatting De laatste jaren komt steeds vaker de luchtkwaliteit in het nieuws, met name in stedelijk gebied. Bijna de helft van de Leidenaren maakt zich hier wel eens zorgen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 3 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 3 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 3 december 2015 Statistieken van de verkeersongevallen 2014 De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium publiceert vandaag de recentste cijfers over verkeersongevallen. Het

Nadere informatie

Meldpunt verkeerslichten gemeente Utrecht

Meldpunt verkeerslichten gemeente Utrecht Meldpunt verkeerslichten gemeente Utrecht Hier Studiedag komt tekst verkeerslichten Jonathan de Vries Hier komt ook tekst Adviseur verkeersmanagement Patricia Stumpel-Vos Adviseur mobiliteitsbeleid Inhoud

Nadere informatie

Deze lesbrief gaat in op waar leerlingen in het verkeer op moeten letten bij vrachtverkeer en bespreekt de dode hoek.

Deze lesbrief gaat in op waar leerlingen in het verkeer op moeten letten bij vrachtverkeer en bespreekt de dode hoek. Lesbrief: vrachtverkeer en de dode hoek Deze lesbrief gaat in op waar leerlingen in het verkeer op moeten letten bij vrachtverkeer en bespreekt de dode hoek. N31 Harlingen: In november 2015 start Ballast

Nadere informatie

CURRICULUM PRAKTIJKOPLEIDING CATEGORIE B

CURRICULUM PRAKTIJKOPLEIDING CATEGORIE B CURRICULUM PRAKTIJKOPLEIDING CATEGORIE B INLEIDING Het Curriculum Praktijkopleiding Categorie B bundelt de essentiële kennis, vaardigheden en gedragsaspecten die een leerling tijdens de praktijkopleiding

Nadere informatie

Beheer en onderhoud. 4 onafhankelijke onderzoeken: 1. Federal Highway Administration. 2. Low Cost Measures. 3. Warnke Studie. 4.

Beheer en onderhoud. 4 onafhankelijke onderzoeken: 1. Federal Highway Administration. 2. Low Cost Measures. 3. Warnke Studie. 4. Beheer en onderhoud 4 onafhankelijke onderzoeken: 1. Federal Highway Administration (US Department of Transportation, Verenigde Staten) 2. Low Cost Measures (Elsamex Spanje) 3. Warnke Studie (Deutsche

Nadere informatie

Anti-ongevalsystemen voor vrachtauto s

Anti-ongevalsystemen voor vrachtauto s Anti-ongevalsystemen voor vrachtauto s Resultaten van een grootschalige praktijkproef met het oog op vermindering ongevallen, meer veiligheid en betere doorstroming Verkeersveiligheid en voertuigtechniek

Nadere informatie

Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - 1 ste en 2 de leerjaar lager onderwijs.

Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - 1 ste en 2 de leerjaar lager onderwijs. Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - ste en de leerjaar lager onderwijs. 6 Zie je de kinderen op de tekening? Sommigen hebben een bolletje met een cijfer. Zijn ze voorzichtig? Kleur het bolletje groen.

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 5 augustus 2013

PERSBERICHT Brussel, 5 augustus 2013 PERSBERICHT Brussel, 5 augustus 2013 Minder slachtoffers door verkeersongevallen in België in 2012 De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie publiceert vandaag de recentste cijfers over

Nadere informatie

PROVINCIALE STÄTEN VAN OVERIJSSEL. Allereerst willen wij onze deelneming betuigen met het verlies van uw moeder.

PROVINCIALE STÄTEN VAN OVERIJSSEL. Allereerst willen wij onze deelneming betuigen met het verlies van uw moeder. PROVINCIALE STÄTEN VAN OVERIJSSEL. Re9nr fslzoihlcpss, oat 1 4 OKT 2014 a.d. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl

Nadere informatie

Snelweg invoegen en uitvoegen hoe?

Snelweg invoegen en uitvoegen hoe? Snelweg invoegen en uitvoegen hoe? Snelweg vast procedure Ga je naar een ander stad waarbij je stukje op de snelweg moet rijden? Denk dan aan: Je route tot je eind bestemming. Welke ANWB borden je moet

Nadere informatie

Arbochecklist Personenvervoer 1

Arbochecklist Personenvervoer 1 1 In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/5 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd):

Nadere informatie

Datum 30 april 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over ongevallen met voorrangsvoertuigen van de politie, brandweer en ambulance

Datum 30 april 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over ongevallen met voorrangsvoertuigen van de politie, brandweer en ambulance 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Alles over reizen met een caravan

Alles over reizen met een caravan 1. Alles over reizen met een caravan Nederland telt heel wat caravanliefhebbers. Voor iedereen die meer wil weten over alles wat er bij komt kijken en voor diegenen die voor het eerst met een caravan gaan

Nadere informatie

JAARVERSLAG VERKEER 2014

JAARVERSLAG VERKEER 2014 JAARVERSLAG VERKEER 2014 Politiezone Assenede-Evergem VERKEERSONGEVALLEN ALGEMEEN VERKEERSONGEVALLEN PER JAAR In 2014 acteerde onze politiezone (PZ) 662 vaststellingen en aangiften van verkeersongevallen

Nadere informatie

Toetsmatrijs Praktijkexamen Rijbewijs voor categorie T*

Toetsmatrijs Praktijkexamen Rijbewijs voor categorie T* Toetsmatrijs Praktijkexamen ijbewijs voor categorie T* Opgesteld door: Categoriecode: Toetsvorm: Bijzonderheden: CCV T-rijbewijs praktijk (T) Praktijk Toelichting op tabel met afbakening Tax = Taxonomiecode

Nadere informatie

LETSELPREVENTIE-ONDERZOEK: SYMPTOOMBESTRIJDING OF NOODZAAK?

LETSELPREVENTIE-ONDERZOEK: SYMPTOOMBESTRIJDING OF NOODZAAK? LETSELPREVENTIE-ONDERZOEK: SYMPTOOMBESTRIJDING OF NOODZAAK? Inleiding ter gelegenheid van het bezoek van Staatsecretaris Drs. J. F. Scherpenhuizen aan het Instituut voor Wegtransportmiddelen TNO op 25

Nadere informatie

Arbeidsongevallen in het verkeer Kunnen werkgevers bijdragen aan de verkeersveiligheid in Nederland?

Arbeidsongevallen in het verkeer Kunnen werkgevers bijdragen aan de verkeersveiligheid in Nederland? Arbeidsongevallen in het verkeer Kunnen werkgevers bijdragen aan de verkeersveiligheid in Nederland? Drs. Anita Venema, TNO, e-mail anita.venema@tno.nl Drs. Maartje Bakhuys-Roozeboom Samenvatting Veel

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEID VAN KINDEREN IN VLAANDEREN. Door Annelies Schoeters en Aline Carpentier

VERKEERSVEILIGHEID VAN KINDEREN IN VLAANDEREN. Door Annelies Schoeters en Aline Carpentier VERKEERSVEILIGHEID VAN KINDEREN IN VLAANDEREN Door Annelies Schoeters en Aline Carpentier INHOUD Statistische analyse van verkeersongevallen Omvang van de problematiek Kenmerken van Slachtoffers Tijdstip

Nadere informatie

Elementen in de scenario s In zowel het basisscenario als in het vervolgscenario dienen de onderstaande drie elementen te worden opgenomen:

Elementen in de scenario s In zowel het basisscenario als in het vervolgscenario dienen de onderstaande drie elementen te worden opgenomen: VOORSCHRIFTEN VOOR SCENARIO S TOETS SIMULATOR C OF D BASISKWALIFICATIE Documenten bij toets simulator Toetsmatrijs besloten terrein/simulator Voorschriften voor scenario s toets simulator C en D Inrichtingseisen

Nadere informatie

Anti-ongevalsystemen voor vrachtwagens

Anti-ongevalsystemen voor vrachtwagens NIEUWSBRIEF proef Anti-ongevalsystemen voor vrachtwagens Oktober 2009 - Nummer 5 In juli 2008 startte een grootschalige praktijkproef naar de werking van anti-ongevalsystemen. Hierbij werden verschillende

Nadere informatie

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 Inleiding Stel de Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

Aanschaf van een seniorvriendelijke auto

Aanschaf van een seniorvriendelijke auto Vragen over DE AANSCHAF VAN EEN NIEUWE WAGEN WEGWIJZER Aanschaf van een seniorvriendelijke auto www.samenveiligmobiel.be Samen Veilig Mobiel met een deskundig team van medische- en mobiliteitsexperts 1

Nadere informatie

1

1 1 3 5 7 9 11 12 13 15 [Nm] 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 155 PS 100 PS 125 PS [kw][ps] 140 190 130 176 120 163 110 149 100 136 125 30 100 20 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 RPM 90

Nadere informatie

Samen actief in uw buurt. Handleiding. Vrachtauto s

Samen actief in uw buurt. Handleiding. Vrachtauto s Samen actief in uw buurt Handleiding Vrachtauto s Colofon: Dit is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland Tekst: Marian van Gog Inhoud: Christel de Heus Fotografie: Archief 3VO Foto omslag: Chiel Wollaert

Nadere informatie