CNV Opleiding & Training. Een leven lang leren is kansen creëren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CNV Opleiding & Training. Een leven lang leren is kansen creëren"

Transcriptie

1 Najaarsprogramma 2007 CNV Opleiding & Training Een leven lang leren is kansen creëren

2 Een leven lang leren is kansen creëren Voor u ligt het vernieuwde najaarsprogramma 2007 van CNV Opleiding & Training. U treft hierin nieuwe workshops aan zoals Ontspannen aan het werk, Kritiek geven en kritiek ontvangen, en Je eerste baan. Met deze workshops zoemen wij in op de dagelijkse werkproblemen en hopen wij ook de doelgroep jonge werknemers van dienst te zijn. Nieuw is ook het vragen van een eigen bijdrage voor ons meerdaagse scholingsaanbod, de tweede lijn. Deze beslissing is genomen om onze cursussen kwalitatief op peil en betaalbaar te houden. Wij vragen een tegemoetkoming van u in de door ons gemaakte kosten. Op de commerciële scholingsmarkt betaalt u voor een vergelijkbare cursus een veelvoud van dit bedrag. De eerste lijnsworkshops blijven gratis. U kunt dus kiezen uit een gratis workshop uit de eerste lijn of voor een betaalde meerdaagse cursus uit de tweede lijn (of een combinatie hiervan). De eerste lijn bevat vakbondsthema s die uw weer- en wendbaarheid als werknemer versterken. De tweede lijn bevat cursussen op het gebied van vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en loopbaanoriëntatie. Met dit aanbod investeert u in uw persoonlijkeen loopbaanontwikkeling, waarvoor in de visie van het CNV uw werkgever ook een financiële verantwoordelijkheid draagt. Wij adviseren u daarom voor de betaling van deze cursussen een bijdrage te vragen aan uw leidinggevende of personeelsfunctionaris. Voor sommige cursussen kunt uw persoonlijk ontwikkelings budget (POP) aanspreken. Voor meer informatie over ons cursusaanbod en de financiering hiervan kunt u contact opnemen met CNV Info, tel Wij hopen u met ons scholingsprogramma verder op weg te helpen in het creëren van kansen op het gebied van uw persoonlijke- en loopbaanontwikkeling. Benut uw kansen, zou ik zeggen! Studieleider CNV Opleiding en Training Eerste lijn: gratis workshops Workshops zijn dagbijeenkomsten, waarin u op een actieve en interactieve wijze kennismaakt met een bepaald thema. Het uitwisselen van ervaringen staat centraal. Een workshop biedt u een basis, waarna u kunt kiezen voor een hierop aansluitende verdiepingscursus in de tweede lijn. Werk en inkomen Onderhandelen over uw arbeidsvoorwaarden Eéndaagse workshop over uw loon of salaris en alles wat daarbij komt kijken. Wat verdient u eigenlijk? En krijgt u wat u verdient? Lang niet altijd, blijkt uit de praktijk. Veel werknemers krijgen er in de loop van de tijd meer verantwoordelijkheden bij, zonder dat het salaris meegroeit. In deze workshop kunt u leren hoe u dit probleem moet aanpakken. Ook gaan we in op de vraag, wat u moet aanpakken. Uw salaris bestaat niet alleen uit loon. Denk bijvoorbeeld aan een (lease)auto, reiskosten, spaarloon of een bijdrage in de kinderopvang. Weet u wat hierover in uw CAO is afgesproken? Een leerzame workshop met veel oefeningen en praktijkvoorbeelden. Plaats: Drachten Sessienummer: 4036 Cursusdag: 1 vrijdag Datum: 23/11/2007 Plaats: Eindhoven Sessienummer: 4037 Cursusdag: 1 dinsdag Datum: 02/10/2007 Plaats: Hoofddorp Sessienummer: 4038 Cursusdag: 1 vrijdag Datum: 05/10/2007 Plaats: Rotterdam Sessienummer: 4039 Mogelijk ontslag, wat nu? Introducé mogelijk (zie tip 4) Alles wat u over ontslag moet weten. Een ontslag is een pijnlijke situatie, waarin u geconfronteerd wordt met tal van onzekerheden. Het is daarom van het grootste belang dat u goed op de hoogte bent van uw rechten en plichten, zodat u beter voor uw eigen belangen kan opkomen. Tijdens de cursusdag geven wij u basiskennis over wat uw rechten en plichten zijn in een ontslagsituatie, en die van uw werkgever. Samen met uw medecursisten maakt u, onder begeleiding van een deskundige docent, een checklist Wat te doen bij ontslag?. Op deze wijze kunt u ook na de cursusdag snel teruglezen wat uw rechten en plichten zijn. Ten slotte is er gelegenheid om ervaringen met medecursisten uit te wisselen. Plaats: Breda Sessienummer: 4018 Cursusdag: 1 woensdag Datum: 17/10/2007 Plaats: Drachten Sessienummer: 4019 Cursusdag: 1 vrijdag Datum: 07/12/2007 Plaats: Eindhoven Sessienummer: 4020 Cursusdag: 1 woensdag Datum: 12/12/2007 Plaats: Hoofddorp Sessienummer: 4021 Plaats: Rotterdam Sessienummer: 4022 Cursusdag: 1 vrijdag Datum: 16/11/2007 Plaats: Utrecht Sessienummer: 4023 Cursusdag: 1 vrijdag Datum: 05/10/2007

3 Reorganisatie, wat nu? Introducé mogelijk (zie tip 4) Praktische hulp bij reorganisaties. Verandering en onzekerheid. Dat zijn de twee belangrijkste kenmerken van een reorganisatie. Wie gaat eruit? Kan ik mijn huidige functie behouden? Kan ik op dezelfde vestigingsplaats blijven werken? Tijdens de cursusdag staan we allereerst stil bij de vraag hoe u met deze verandering en onzekerheid omgaat. Vervolgens lopen we stapsgewijs het reorganisatieproces met u door en informeren we u over uw rechten en plichten. Ook de rol van de vakbeweging en ondernemingsraad komt hierbij aan de orde. Ten slotte is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met uw medecursisten. Plaats: Breda Sessienummer: 4048 Cursusdag: 1 woensdag Datum: 07/11/2007 Plaats: Den Haag Sessienummer: 4049 Cursusdag: 1 dinsdag Datum: 06/11/2007 Plaats: Drachten Sessienummer: 4050 Plaats: Hoofddorp Sessienummer: 4051 Plaats: Utrecht Sessienummer: 4052 Cursusdag: 1 vrijdag Datum: 19/10/2007 Werk en gezondheid Ziek zijn, wat nu? Introducé mogelijk (zie tip 4) Alles wat u als zieke werknemer moet weten. Als u ziek wordt, krijgt u te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet geeft u als werknemer rechten en plichten. Het is belangrijk dat u deze plichten nakomt! Doet u dat niet, dan kan dat gevolgen hebben bij de aanvraag van een eventuele arbeidsongeschiktheidsuitkering. Maar niet alleen de zieke werknemer heeft rechten en plichten. Dat geldt ook voor de werkgever en Arbodienst. Tijdens de cursusdag zullen we stapsgewijs met u doornemen wat er van u verwacht wordt bij ziekte. En wat u van de werkgever en Arbodienst mag verwachten. Daarnaast is er ruimte om ervaringen uit te wisselen met medecursisten. Plaats: Den Haag Sessienummer: 4067 Plaats: Drachten Sessienummer: 4068 Cursusdag: 1 dinsdag Datum: 04/12/2007 Plaats: Eindhoven Sessienummer: 4069 Cursusdag: 1 woensdag Datum: 28/11/2007 Plaats: Utrecht Sessienummer: 4070 Omgaan met Werkdruk Persoonsgerichte workshop. Aanrader voor werknemers die met stress te maken hebben in hun werk en gebaat zijn bij praktische hulp. In Nederland melden zich jaarlijks duizenden mensen ziek wegens burn-out of overspannenheid. Werken is immers presteren en daarbij worden persoonlijke wensen en gevoelens vaak genegeerd. Om te voorkomen dat u in zo n situatie belandt, heeft het CNV deze workshop ontwikkeld. De cursus Omgaan met werkdruk is erop gericht om te veel stress bij uzelf te herkennen, te voorkomen en te leren hanteren. Plaats: Apeldoorn Sessienummer: 4030 Cursusdag: 1 vrijdag Datum: 14/12/2007 Plaats: Breda Sessienummer: 4031 Plaats: Drachten Sessienummer: 4032 Cursusdag: 1 woensdag Datum: 31/10/2007 Plaats: Eindhoven Sessienummer: 4033 Cursusdag: 1 donderdag Datum: 29/11/2007 Plaats: Rotterdam Sessienummer: 4034 Cursusdag: 1 vrijdag Datum: 23/11/2007 Plaats: Utrecht Sessienummer: 4035 Cursusdag: 1 vrijdag Datum: 02/11/2007 Ontspannen aan het werk (nieuw) Handvatten voor nieuwe energie in uw werk en uw persoonlijke leven. Veel werknemers verlangen naar meer ontspanning, zowel op de werkplek als in hun privéleven. Echt ontspannen kunt u pas wanneer u een evenwicht bereikt op mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel niveau. In deze workshop krijgt u een uitleg over deze 4 dimensies en oefent u met praktische toepassingen hiervan, zoals o.a. meditatie. Zo leert u op welke wijze u het beste ontspant. In deze inspirerende workshop krijgt u handvatten aangereikt om tot rust en inkeer te komen om nieuwe energie op te doen voor uw werk en uw persoonlijke leven. Plaats: Apeldoorn Sessienummer: 4085 Cursusdag: 1 dinsdag Datum: 06/11/2007 Plaats: Utrecht Sessienummer: 4086 Cursusdag: 1 vrijdag Datum: 23/11/2007 Werk en loopbaan Loopbaancheck Werk maken van uw loopbaanwensen en mogelijkheden. Het kan geen kwaad om eens een dagje te stil te staan bij uw kwaliteiten, wensen en mogelijkheden in relatie tot uw huidige baan. Of om eens na te denken over een eventuele andere baan. Toegerust met een loopbaanpaspoort, kunt u deze dag ontdekkingen doen in de wereld die loopbaan heet. Zo kunt u leren om meer uit uw werk te halen of wordt u juist op het spoor gezet van een andere baan, die beter bij u past. Een avontuurlijke workshop, waarmee u een nieuwe werkhorizon kunt verkennen. Plaats: Apeldoorn Sessienummer: 4012 Cursusdag: 1 woensdag Datum: 31/10/2007 Plaats: Drachten Sessienummer: 4013 Cursusdag: 1 vrijdag Datum: 07/12/2007 Plaats: Eindhoven Sessienummer: 4014 Cursusdag: 1 vrijdag Datum: 23/11/2007 Plaats: Hoofddorp Sessienummer: 4015 Plaats: Rotterdam Sessienummer: 4016 Plaats: Utrecht Sessienummer: 4017 Ik zoek een baan Introducé mogelijk (zie tip 4) Actief aan de slag bij het zoeken van een baan. Hoe zoek ik een baan? Waar begin ik? Hoe schrijf ik een sollicitatiebrief en CV? Welke vragen kan ik verwachten tijdens een sollicitatiegesprek? Deze en vele andere vragen worden beantwoord in het werkboek dat u voor deze cursus ontvangt. Het werkboek is opgezet op basis van een handig stappenplan dat u kunt gebruiken bij het zoeken van een baan. Tijdens de cursusdag zullen we dit stappenplan met u doorlopen. Op basis van de wensen van u en uw medecursisten zullen we met een aantal onderdelen uitgebreid gaan oefenen. Op basis van het werkboek en de cursusdag kunt u vervolgens zelf actief aan de slag bij het zoeken van een baan.

4 Plaats: Breda Sessienummer: 4040 Plaats: Den Haag Sessienummer: 4041 Cursusdag: 1 maandag Datum: 05/11/2007 Plaats: Drachten Sessienummer: 4042 Plaats: Utrecht Sessienummer: 4043 Cursusdag: 1 donderdag Datum: 13/12/2007 Je eerste baan (nieuw) Alles wat je moet weten over je eerste baan. Waar moet je op letten als het gaat om salaris, ziektekosten en levensloop? Moet je alleen voor jezelf koffie halen of voor de hele afdeling? Kun je meteen je mening over iets geven of is het beter eerst de kat uit de boom te kijken? Allemaal vragen waar je in je eerste baan tegenaan kunt lopen. Het CNV wil je bij deze en andere vragen hulp en ondersteuning bieden. De workshop bestaat uit drie onderdelen: arbeidsvoorwaarden, bedrijfscultuur en onzekerheid/verwachtingen. Of anders gezegd, de workshop gaat over de materiële kant van werk, het bedrijf waar je werkt en je eigen ideeën en verwachtingen. Ben jij bezig aan je eerste baan en heb je behoefte aan informatie en/of uitwisseling van ervaringen met andere jongere werknemers? Schrijf je dan nu in! Plaats: Amsterdam Sessienummer: 4079 Cursusdag: 1 woensdag Datum: 03/10/2007 Plaats: Utrecht Sessienummer: 4080 Cursusdag: 1 donderdag Datum: 11/10/2007 Werk en werkplezier 50+ en werk Eéndaagse workshop voor 50+ werknemers. Bewustwordingsdag voor vitale vijftigers die werk willen maken van hun loopbaan. U gaat actief aan de slag met uw waarden, kwaliteiten, loopbaanwensen en mogelijkheden, resulterend in concrete actiepunten. Samen met leeftijdsgenoten wisselt u ervaringen uit en bezint u zich op de toekomst van uw werkzame leven. Plaats: Heerlen Sessienummer: 4075 Cursusdag: 1 vrijdag Datum: 02/11/2007 Plaats: Maastricht Sessienummer: 4076 Cursusdag: 1 vrijdag Datum: 02/11/2007 Plaats: Sittard Sessienummer: 4077 Cursusdag: 1 vrijdag Datum: 02/11/2007 Plaats: Utrecht Sessienummer: 4078 Cursusdag: 1 woensdag Datum: 03/10/2007 Zin in Werk Eéndaags stilstaan bij de betekenis en zin van werk. Werk betekent voor veel werknemers veel meer dan de kost verdienen. In deze workshop worden zes belangrijke aspecten van werk behandeld, te weten kwaliteit van werk, sociale verhoudingen, persoonlijke ontwikkeling, emoties, normen en waarden en spiritualiteit. U maakt op speelse wijze kennis met indringende werkvragen. Zo kunt u ontdekken welk aspect van werk belangrijk is. U gaat nadenken over wat u zoekt in werk, wat u mist in uw werk en waarin u zich verder wilt ontwikkelen. Tijdens de workshop formuleert u uw persoonlijke antwoorden in uw eigen Zin in Werkboek dat u na afloop mee naar huis neemt. Plaats: Utrecht Sessienummer: 4071 Cursusdag: 1 donderdag Datum: 27/09/2007 Werk en privé in balans Werken aan een beter evenwicht in werk en persoonlijk leven. Behoort u ook tot de steeds groter wordende groep werknemers die zoekt naar de juiste balans tussen arbeid en zorgtaken? U gaat in deze workshop aan de slag met het versterken van uw innerlijke balans en uw tijd- en energiebalans. Uiteraard maakt u ook kennis met de wettelijke zorgverlofregelingen en de vraag of en hoe u hier gebruik van kunt maken. Hoe blijft u ook op de werkvloer in balans tussen plezier en frustraties, tussen ambities en mogelijkheden? Welk werk past het best bij de levensfase waarin u nu verkeert? Deze vragen vormen de rode draad van de workshop, waarin het uitwisselen van ervaringen centraal zal staan. Met praktische tips en adviezen helpen wij elkaar verder op weg. Plaats: Apeldoorn Sessienummer: 4063 Cursusdag: 1 woensdag Datum: 17/10/2007 Plaats: Den Haag Sessienummer: 4064 Plaats: Eindhoven Sessienummer: 4065 Plaats: Utrecht Sessienummer: 4066 Cursusdag: 1 vrijdag Datum: 05/10/2007 Werk en persoonlijke ontwikkeling Kritiek geven en ontvangen op het werk (nieuw) Een onmisbare vaardigheid op de werkvloer. Voor veel werknemers is het moeilijk om met kritiek om te gaan. Zowel het geven als krijgen roept vaak spanningen op. Verkeerd begrepen kritiek geeft stress en kan zelfs tot een conflict leiden. In deze workshop oefent u dit met behulp van de feedbackmethode, oftewel het geven van een ik-boodschap. U leert op een goede wijze kritiek te geven en hoe u het zelf op een positieve wijze kunt ontvangen. Plaats: Breda Sessienummer: 4081 Plaats: Den Haag Sessienummer: 4082 Plaats: Drachten Sessienummer: 4083 Cursusdag: 1 vrijdag Datum: 16/11/200 Plaats: Utrecht Sessienummer: 4084 Cursusdag: 1 vrijdag Datum: 07/12/2007 De teamrollen van Belbin Ontdek uw talenten binnen een team. In deze cursus leert u allereerst uw eigen sterke en zwakke kanten in de samenwerking kennen. Hiervoor gebruiken we de theorie van Meredith Belbin, die negen verschillende teamrollen onderscheidt. Hiermee wordt voor u duidelijk, welke groepsrol(len) van nature bij u horen. Bovendien leert u hoe u deze kennis bewust kunt inzetten om de samenwerking te verbeteren. Een leerzame en praktische workshop, waar u op uw werk veel profijt van zult hebben. Plaats: Amsterdam Sessienummer: 3989 Plaats: Apeldoorn Sessienummer: 3990 Cursusdag: 1 woensdag Datum: 07/11/2007 Plaats: Drachten Sessienummer: 3991 Plaats: Eindhoven Sessienummer: 3992 Plaats: Rotterdam Sessienummer: 3993 Plaats: Utrecht Sessienummer: 3994 Cursusdag: 1 woensdag Datum: 19/09/2007

5 Tweede lijn: meerdaagse cursussen tegen betaling Het cursusaanbod in de tweede lijn vormt een verdieping op het basisaanbod van de eerste lijn en bevat persoonsgerichte cursussen, vaardigheidstrainingen en retraites. Het effect hiervan zal niet alleen in uw privéleven zichtbaar zijn, maar ook op de werkvloer. Persoonsgerichte cursussen In de persoonsgerichte cursussen van het CNV staan uw unieke kwaliteiten en vaardigheden centraal. Aan de hand van de lesstof, oefeningen en huiswerkopdrachten werkt u met uw medecursisten aan uw persoonlijke ontwikkeling. Loopbaanoriëntatie Prijs per deelnemer: 200 Euro Praktische persoonsgerichte cursus waarin u zelf antwoord geeft op al uw brandende loopbaanvragen. Van belang voor elke werknemer. Tijdens deze cursus bezint u zich op belangrijke loopbaanvragen als Wat betekent werk voor mij?, Waar liggen mijn kwaliteiten en competenties? en Wat zijn mijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt? U maakt intensief kennis met uw waarden, vaardigheden en mogelijkheden op het terrein van arbeid. Via groepsgesprekken, maar ook met behulp van vragenlijsten en huiswerkopdrachten, ontdekt u waar uw loopbaanwensen liggen. Vervolgens gaat u aan de hand van een actieplan zelf aan de slag om uw doelen te realiseren. Plaats: Eindhoven Sessienummer: 4024 Cursusdag: 4 donderdagen Datum: 04/10/2007 t/m 15/11/2007 Plaats: Utrecht Sessienummer: 4025 Cursusdag: 4 maandagen Datum: 29/10/2007 t/m 10/12/2007 Plaats: Zwolle Sessienummer: 4026 Cursusdag: 4 vrijdagen Datum: 02/11/2007 t/m 14/12/2007 Verantwoord leidinggeven Prijs per deelnemer: 100 Euro Goed leidinggeven begint bij leiding geven aan jezelf. De vraag, hoe wij verantwoord leiding kunnen geven aan onszelf en onze collega s staat centraal in deze tweedaagse cursus. Tijdens deze zoektocht zullen we Benedictus als inspiratiebron gebruiken. Zijn eeuwenoude kwaliteiten voor leidinggevenden blijken nog steeds verrassend actueel te zijn. Ook moderne opvattingen over verantwoord leidinggeven zullen behandeld worden. In deze cursus leert u om uw eigen keuzes te maken op basis van uw persoonlijke waarden of principes. Kern van de cursus is dat u gaat nadenken over wat u zelf waardevol vindt als het gaat om leidinggeven. Ook verantwoord omgaan met de tijd en met uzelf als leidinggevende komen aan de orde. De theorie rondom leiderschap gaat u vervolgens omzetten in concrete stappen in uw persoonlijke actieplan. Plaats: Sittard Sessienummer: 4061 Cursusdag: 2 vrijdagen Datum: 09/11/2007 en 23/11/2007 Plaats: Utrecht Sessienummer: 4062 Cursusdag: 2 dinsdagen Datum: 25/09/2007 en 09/10/2007 Persoonlijke Ontwikkeling Prijs per deelnemer: 200 Euro Een pittige en diepgravende persoonsgerichte cursus die alle aspecten van uw persoonlijkheid belicht. Heeft u ook het gevoel dat er steeds meer van u wordt gevraagd? En dat zelfkennis hierbij een belangrijke rol speelt? Werken aan uw persoonlijke ontwikkeling geeft u de mogelijkheid om het stuur zelf in handen te houden. Zelfkennis vormt daarvoor de basis. Tijdens deze cursus leert u uw kwaliteiten en vaardigheden kennen, maar ook uw belemmeringen. Ook uw overtuigingen, uw vaardigheden en uw gedrag komen aan de orde. Om uw persoonlijke ontwikkeling de richting te geven die u zelf wenst maakt u gebruik van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) dat u onder begeleiding invult en uitvoert. Plaats: Breda Sessienummer: 4044 Cursusdag: 4 woensdagen Datum: 31/10/2007 t/m 12/12/2007 Plaats: Den Haag Sessienummer: 3982 Cursusdag: 4 dinsdagen Datum: 02/10/2007 t/m 13/11/2007 Plaats: Rotterdam Sessienummer: 4045 Cursusdag: 4 vrijdagen Datum: 19/10/2007 t/m 30/11/2007 Plaats: Utrecht Sessienummer: 4046 Cursusdag: 4 dinsdagen Datum: 06/11/2007 t/m 18/12/2007 Plaats: Zwolle Sessienummer: 4047 Cursusdag: 4 vrijdagen Datum: 26/10/2007 t/m 30/11/2007 Emotionele intelligentie op de werkplek Prijs per deelnemer: 150 Euro Zeer populaire cursus die het fundament legt voor uw emotionele effectiviteit op de werkvloer. Met plezier naar uw werk gaan is van groot belang om het lang vol te houden. Omgaan met collega s, voldoening en uitdaging in het werk, zelfrespect: allemaal onderwerpen die bepalen of u de dag fluitend doorkomt. Hiervoor is het van belang dat u goed kunt omgaan met uw eigen emoties en met emoties van collega s. Dat is de kern van succesvolle samenwerking. In deze cursus vergroot u uw kennis rond emoties. U leert uw eigen emoties goed te uiten en een verbinding te leggen tussen uw verstand en gevoel. Plaats: Arnhem Sessienummer: 4008 Cursusdag: 6 dinsdagavonden Datum: 09/10/2007 t/m 20/11/2007 Plaats: Eindhoven Sessienummer: 4009 Cursusdag: 3 vrijdagen Datum: 09/11/2007 t/m 07/12/2007 Plaats: Rotterdam Sessienummer: 4010 Cursusdag: 3 dinsdagen Datum: 16/10/2007 t/m 20/11/2007 Plaats: Utrecht Sessienummer: 4011 Cursusdag: 3 vrijdagen Datum: 16/11/2007 t/m 14/12/2007 Plaats: Amsterdam Sessienummer: 4057 Cursusdag: 2 vrijdagen Datum: 02/11/2007 en 16/11/2007 Plaats: Arnhem Sessienummer: 4058 Cursusdag: 2 dinsdagen Datum: 27/11/2007 en 11/12/2007 Plaats: Heerlen Sessienummer: 4059 Cursusdag: 2 vrijdagen Datum: 09/11/2007 en 23/11/2007 Plaats: Maastricht Sessienummer: 4060 Cursusdag: 2 vrijdagen Datum: 09/11/2007 en 23/11/2007

6 Assertiviteit op het werk Prijs per deelnemer: 150 Euro Een onmisbare persoonsgerichte cursus voor elke werknemer die werk maakt van weerbaarheid. Opkomen voor uzelf. We kennen de kreet allemaal. Maar hoe doet u dat nu eigenlijk op uw werk? Deze cursus biedt u de helpende hand. Allereerst staan we stil bij wat assertiviteit is. U leert het onderscheid tussen direct en indirect gedrag. Door te oefenen met assertief gedrag vergroot u uw zelfbewustzijn. U krijgt hiermee meer inzicht in uw eigen gedrag en gaat oefenen met assertief gedrag op de werkvloer. Assertief zijn betekent ook: nee leren zeggen, grenzen kunnen aangeven, met respect voor uzelf en voor anderen. Zelfbewustzijn helpt u ook bij het maken van uw eigen keuzes. En bij de beantwoording van de vraag, hoe uw keuzes eigenlijk tot stand komen. U staat stil bij wat voor u echt belangrijk is in uw werk en leven. Zodat u verantwoorde keuzes kunt maken en kunt kiezen vanuit uw waarden en overtuigingen. U sluit de cursus af met uw persoonlijke actieplan, waarmee u zich op de werkvloer meer assertief leert gedragen. Plaats: Amsterdam Sessienummer: 3983 Cursusdag: 3 vrijdagen Datum: 09/11/2007 t/m 07/12/2007 Plaats: Den Haag Sessienummer: 3984 Cursusdag: 3 vrijdagen Datum: 19/10/2007 t/m 16/11/2007 Plaats: Eindhoven Sessienummer: 3985 Cursusdag: 3 donderdagen Datum: 04/10/2007 t/m 01/11/2007 Plaats: Heerenveen Sessienummer: 3986 Cursusdag: 3 dinsdagen Datum: 09/10/2007 t/m 06/11/2007 Plaats: Hoogeveen Sessienummer: 3987 Cursusdag: 3 donderdagen Datum: 08/11/2007 t/m 06/12/2007 Plaats: Utrecht Sessienummer: 3988 Cursusdag: 3 vrijdagen Datum: 02/11/2007 t/m 30/11/2007 Vaardigheidstrainingen Vaardigheidstrainingen zijn bedoeld om vaardigheden, bijvoorbeeld op het terrein van onderhandelen of het hanteren van conflicten, te ontdekken en verder te ontwikkelen. In veel praktische opdrachten oefenen de cursisten en kunnen zij ervaringen opdoen in het aanleren van nieuwe vaardigheden. Conflicthantering Prijs per deelnemer: 150 Euro Een aanrader voor iedereen die op de werkvloer te maken heeft met conflicten. Conflicten op de werkplek zijn tegenwoordig meer regel dan uitzondering. Deze conflicten kunnen spelen tussen personen, bijvoorbeeld in de vorm van pestgedrag, maar ook tussen verschillende afdelingen. Iedereen herkent het: als conflicten blijven hangen werkt dat zeer demotiverend. Conflicten kunnen gelukkig ook leiden tot iets goeds. Zij kunnen een verandering in gang zetten, die vaak noodzakelijk is. In deze cursus gaat u op zoek naar de mogelijkheden die conflicten bieden om van te leren. U leert welke soorten conflicten er zijn en hoe u daar mee omgaat. Ook maakt u kennis met mediation, de moderne manier om conflicten op te lossen. Vragen die aan de orde komen zijn: Hoe voorkom ik dat conflicten een eigen leven gaan leiden?, Hoe leer ik mijn hoofd koel te houden en het juiste woord op het juiste moment te spreken?, Hoe leer ik mijn emoties de baas te blijven en effectief mijn doel te bereiken? Plaats: Alkmaar Sessienummer: 4002 Cursusdag: 7 dinsdagavonden Datum: 25/09/2007 t/m 13/11/2007 Plaats: Breda Sessienummer: 4003 Cursusdag: 3 vrijdagen Datum: 19/10/2007 t/m 16/11/2007 Plaats: Hoogeveen Sessienummer: 4004 Cursusdag: 3 vrijdagen Datum: 12/10/2007 t/m 09/11/2007 Plaats: Rotterdam Sessienummer: 4005 Cursusdag: 7 maandagavonden Datum: 01/10/2007 t/m 19/11/2007 Plaats: Utrecht Sessienummer: 4006 Cursusdag: 7 dinsdagavonden Datum: 09/10/2007 t/m 27/11/2007 Plaats: Zwolle Sessienummer: 4007 Cursusdag: 3 woensdagen Datum: 07/11/2007 t/m 12/12/2007 Communiceren Prijs per deelnemer: 100 Euro Uitstekende en zeer toegankelijke vaardigheidstraining, geschikt voor iedere werknemer. Goed kunnen communiceren wordt steeds belangrijker op de werkvloer. In bijna alle personeelsadvertenties worden goede communicatieve eigenschappen verlangd. En terecht. Hoe vaak wordt er niet langs elkaar heen gewerkt? Of blijkt er weer eens een verschil te bestaan tussen wat gezegd werd en bedoeld werd? Deze cursus verschaft u de basis om goed te kunnen communiceren, oftewel om goed in contact te treden met uzelf en de mensen om u heen. In deze vernieuwde basiscursus leert u welke processen een rol spelen bij communicatie. U leert door middel van testen en oefeningen uw persoonlijke stijl van communiceren kennen. Voorts staan opkomen voor uzelf, omgaan met conflicten en goed luisteren op het programma van deze korte, intensieve cursus. Plaats: Alkmaar Sessienummer: 3996 Cursusdag: 4 dinsdagavonden Datum: 23/10/2007 t/m 13/11/2007 Plaats: Arnhem Sessienummer: 3997 Cursusdag: 4 dinsdagavonden Datum: 30/10/2007 t/m 20/11/2007 Plaats: Heerenveen Sessienummer: 3998 Cursusdag: 4 donderdagavonden Datum: 22/11/2007 t/m 13/12/2007 Plaats: Rotterdam Sessienummer: 3999 Cursusdag: 4 donderdagavonden Datum: 15/11/2007 t/m 06/12/2007 Plaats: Utrecht Sessienummer: 4000 Cursusdag: 4 dinsdagavonden Datum: 09/10/2007 t/m 06/11/2007 Plaats: Zwolle Sessienummer: 4001 Cursusdag: 4 dinsdagavonden Datum: 02/10/2007 t/m 30/10/2007 Trefzeker presenteren Prijs per deelnemer: 150 Euro Presenteren kun je leren door ermee te oefenen. Voor meer zelfvertrouwen en uitstraling! Het houden van een presentatie gebeurt meestal niet dagelijks. Faalangst en onervarenheid maken dat veel mensen er enorm tegenop zien om zich te presenteren voor een groep. In deze praktische training gaat u zelf aan de slag met het oefenen van uw presentatie. Het doel ervan is dat u uw vaardigheden geleidelijk aan en in lagen opbouwt. Op deze wijze kunt u werken aan uw zelfvertrouwen en de juiste uitstraling bij uw presentatie. De medecursisten vormen uw publiek en zullen u met raad en daad bijstaan. Er wordt zowel ingegaan op de inhoud als op de uitvoering van de presentatie. Plaats: Arnhem Sessienummer: 4053 Cursusdag: 3 dinsdagen Datum: 16/10/2007 t/m 13/11/2007 Plaats: Rotterdam Sessienummer: 4054 Cursusdag: 3 vrijdagen Datum: 19/10/2007 t/m 16/11/2007 Plaats: Utrecht Sessienummer: 4055 Cursusdag: 3 vrijdagen Datum: 05/10/2007 t/m 02/11/2007 Plaats: Zwolle Sessienummer: 4056 Cursusdag: 3 woensdagen Datum: 10/10/2007 t/m 07/11/2007

7 Retraites Retraites zijn bedoeld om leden in een klooster tot rust, bezinning en ontmoeting te laten komen rond vakbondsthema s als arbeid en zingeving. Vaste ingrediënten vormen rust en ruimte, stilte en ontmoeting, bezinning en bezieling. 30+ en werk Prijs per deelnemer: 300 Euro Vierdaagse retraite speciaal voor werkende dertigers Een zoektocht naar je persoonlijke waarden en drijfveren, je passie en inspiratiebronnen. Welke keuzes maak je eigenlijk als het om werk gaat? Waar ligt je roeping of passie? Wat geeft plezier en zin aan je werk? Deze vragen worden vooral gesteld bij de keuze voor de eerste baan of bij vervolgstappen hierop in de loopbaan. Deze retraite gaat in op je persoonlijke waarden en drijfveren in combinatie met de spiritualiteit van het klooster. De bedoeling ervan is dat je gedurende een aantal dagen toekomt aan meer rust en ruimte in je (werkzame) leven en stilstaat bij de waarden, keuzes en inspiratiebronnen die in je werk belangrijk zijn. Plaats: Doetinchem Sessienummer: 4072 Cursusdag: 4 dagen, di t/m vr Datum: 30/10/2006 t/m 02/11/2006 Scholingsadvies In onderstaand schema staat weergegeven welke tweedelijns cursussen een goed vervolg bieden op het eerstelijnsaanbod. Er zijn uiteraard nog veel meer mogelijkheden. Neem voor een advies gerust contact met ons op. Workshop 1e lijn Inkomen Onderhandelen over uw arbeidsvoorwaarden Mogelijk ontslag, wat nu? Reorganisatie, wat nu? Gezondheid Ziek zijn, wat nu? Ontspannen aan het werk Omgaan met werkdruk Loopbaan Loopbaancheck Ik zoek een baan Je eerste baan Cursus 2e lijn Loopbaanoriëntatie Assertiviteit Conflicthantering Loopbaanoriëntatie Trefzeker presenteren Communiceren 50+ en werk Prijs per deelnemer: 300 Euro 4-daagse retraite. Voor (zelf)bewuste vijftigers die willen stilstaan bij hun eigen ontwikkeling in relatie tot hun werk Hoe beleeft u het om een 50+ werknemer te zijn? Welke kansen en bedreigingen ziet u? Hoe slaagt u erin, uw werk plezierig en zinvol te houden? Hoe ziet u uw toekomst, persoonlijk en maatschappelijk? Deze vragen staan centraal in deze retraite, speciaal voor werknemers van 50 jaar en ouder. Het delen van ervaringen wordt afgewisseld met rust, meditatie en bezinning. Inspiratie wordt opgedaan in de spiritualiteit van het klooster. Plaats: Valkenswaard Sessienummer: 4074 Cursusdag: 4 dagen, di t/m vr Datum: 23/10/2007 t/m 26/10/2007 Werkplezier Werk en privé in balans Zin in werk 50+ en werk Persoonlijke Ontwikkeling Kritiek ontvangen en geven op het werk De teamrollen van Belbin Verantwoord leidinggeven Retraite 30+ en werk Retraite keuzes en bezieling Retraite 50+ en werk Persoonlijke ontwikkeling Emotionele intelligentie op het werk Keuzes en bezieling in werk Prijs per deelnemer: 300 Euro Vierdaagse retraite. Een zoektocht naar uw persoonlijke waarden en drijfveren, uw passies en inspiratiebronnen. Welke keuzes maakt u als het gaat om arbeid? Waar ligt uw roeping of passie? Wat geeft plezier en zin aan uw werk? Deze vragen worden vooral gesteld bij de keuze voor de eerste baan. Maar steeds vaker duiken zij ook bij oudere werknemers op. Gedurende de hele loopbaan is het van belang om zinvol en plezierig werk te doen. Deze retraite gaat in op uw persoonlijke waarden en drijfveren in combinatie met de spiritualiteit van het klooster. De bedoeling ervan is dat u gedurende een aantal dagen toekomt aan meer rust en ruimte in uw (werkzame) leven en stilstaat bij de waarden, keuzes en inspiratiebronnen die in uw werk belangrijk zijn. Plaats: Valkenswaard Sessienummer: 4073 Cursusdag: 4 dagen, di t/m vr Datum: 02/10/2007 t/m 05/10/2007 Tips 1. Lees in uw CAO welke afspraken er voor u rond scholing gelden en maak hier goed gebruik van. 2. Benut uw POP-budget of toegekende scholingsbudget voor de bekostiging van een tweedelijns cursus of retraite. 3. Zie een cursus niet alleen als een mogelijkheid om uw kennis en vaardigheden te vergroten. Veel CNV-cursisten geven aan, veel aan hun medecursisten te hebben gehad. Zie het volgen van een cursus als een uitbreiding van uw netwerk en als impuls om werk te maken van uw loopbaan. 4. Neem een introducé mee naar het CNV! CNV-cursussen zijn bedoeld voor CNV-leden, maar sommige cursussen willen wij ook openstellen voor (nog) niet-leden, die mogelijk gebaat zouden zijn bij een CNV-lidmaatschap. Wij denken met name aan een collega, die in dezelfde situatie als u verkeert. U mag daarom één introducé meenemen naar één van de volgende cursussen: Mogelijk ontslag, wat nu?, Reorganisatie, wat nu?, Ziek zijn, wat nu?, Ik zoek naar een baan en Je eerste baan. Deze aanbieding geldt uitsluitend voor deze vijf cursussen en niet voor het overige programma.

8 CNV_O&Ta april_2007 :Opmaak :19 Pagina 8 ALGEMENE INFORMATIE INSCHRIJVEN Als u weet welke cursus of workshop/retraite u wilt volgen, kunt u zich direct inschrijven met onderstaande aanmeldingsbon of per of via U kunt zich ook telefonisch inschrijven bij CNV Info: Alle aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Wij raden u daarom aan om snel in te schrijven. Zodra wij uw aanmelding ontvangen, krijgt u zo spoedig mogelijk een bevestiging. cursus ontvangt u tevens een betalingsverzoek van ons. Wij verzoeken u het cursusbedrag binnen twee weken na ontvangst van de uitnodigingsbrief op onze rekening te storten. Eventuele reis- en parkeerkosten worden niet vergoed. U kunt bij uw bond navragen of u in aanmerking komt voor vakbondsverlof. Bent u geen lid van het CNV? Dan kunt u zich alleen aanmelden, als u voor een jaar lid wordt van een van de aangesloten bonden. Informatie over het lidmaatschap en eventuele aanmelding vindt u op CURSUSVOORWAARDEN GRATIS WORKSHOPS MEER INFORMATIE Bel voor meer informatie over de cursussen met CNV Info: Informatie vindt u ook op onze website, (onder de kop diensten). Wilt u advies of heeft u vragen over uw plaatsing, aanmelding of annulering? De medewerkers van CNV Opleiding & Training staan u graag te woord. LESTIJDEN Avondcursussen: uur Dagcursussen : uur (incl. lunch) Alleen mensen die schriftelijk bericht hebben gehad, kunnen aan de cursussen deelnemen. Tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van de workshop kunt u kosteloos schriftelijk annuleren. Vanaf 4 weken tot de aanvang van de cursus/workshop worden annuleringskosten in rekening gebracht van 11 per dagdeel/avond. Bij annulering op of na de startdatum van de cursus/workshop bent u 18 per dagdeel/avond verschuldigd. Als u binnen de termijn van 4 weken of tijdens de cursus annuleert, moet u altijd contact opnemen met het secretariaat van CNV Opleiding & Training, Zij geven u inzicht in uw annuleringskosten en geven uw afmelding door aan de docent. DOORGANG VAN DE CURSUS Uiterlijk vijf weken voor aanvang krijgt u een bevestiging dat de cursus definitief doorgaat, inclusief data, locatie en lestijden. Bij te weinig aanmeldingen behoudt het CNV zich het recht voor cursussen te annuleren. Mocht u niet geplaatst kunnen worden door te weinig of te veel inschrijvingen, dan ontvangt u tijdig bericht. In dat geval is het secretariaat gaarne bereid met u mee te denken over alternatieven. CURSUSVOORWAARDEN BETAALDE MEERDAAGSE CURSUSSEN EN RETRAITES U ontvangt bij annulering van een cursusdag of dagdeel geen restitutie van betaling. Als het cursusbedrag bij aanvang van de cursus niet is overgemaakt, kunt u niet deelnemen aan de cursus. In dat geval gelden de annuleringsvoorwaarden en termijnen zoals vermeld bij de gratis workshops. KOSTEN De workshops uit de eerste lijn zijn gratis. De meerdaagse cursussen en retraites worden tegen betaling aangeboden. Het bedrag vindt u vermeld bij de cursus. Bij bevestiging van de WIJZIGINGEN Het CNV behoudt zich het recht voor om de plaats, locatie, aanvangstijd en/of docent(e) van een cursus te wijzigen. Aanmeldingsbon voor uw cursus Vermeld duidelijk voor welke workshop (gratis), cursus (tegen betaling) of retraite (tegen betaling) u zich wilt aanmelden (maximaal 2 cursussen per persoon). Naam: M/V: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon privé: Telefoon werk: Lid van de: (omcirkel wat van toepassing is) CNV BedrijvenBond - CNV Hout en Bouw - CNV Dienstenbond - CNV Onderwijs - ACP - ACOM - CNV BKM - CNV Kosterbond - CNV Publieke Zaak - CNV Kunstenbond - CNV Jongeren - introducé Geboortedatum: Hoogstgenoten opleiding: Geeft zich op voor de cursus / workshop / retraite: Sessienummer: Startdatum: Plaats: Sessienummer: Startdatum: Plaats: Handtekening: Datum: Ik ga accoord met de cursusvoorwaarden Ik stel mijn gegevens niet beschikbaar voor andere doeleinden Deze bon in gefrankeerde envelop sturen naar: CNV Opleiding & Training, Postbus 2475, 3500 GL Utrecht. najaar 2007 Geeft zich op voor de cursus / workshop / retraite:

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! 2013 CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 1 WORKSHOPS > Alle workshops duren 1 dag of 2 losse dagdelen. Profileren kun je leren dagdelen worden een aantal netwerken geïntro- Workshops Profileren kun je leren

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching 2012 2013 AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids voor leidinggevenden in het vo Kijk ook op www.avspifo.nl trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Handboek. Solliciteren

Handboek. Solliciteren Handboek Solliciteren Handboek Solliciteren HLS Personeelsdiensten Meent 93 A 3011 JG Rotterdam tel 010 414 02 82 fax 010 414 21 80 info@hls-groep.nl www.hls.nl 2 HANDBOEK SOLLICITEREN Inhoud Bladzijde

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

PDP PORTFOLIO Ontwikkeld door Dienst Personeel & Organisatie Technische Universiteit Eindhoven

PDP PORTFOLIO Ontwikkeld door Dienst Personeel & Organisatie Technische Universiteit Eindhoven PDP PORTFOLIO Ontwikkeld door Dienst Personeel & Organisatie Technische Universiteit Eindhoven Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Mevr. M.A.van Koesveld personeelsadviseur m.a.v.koesveld@tue.nl

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 Thematrainingen 2015 Met thematrainingen verdiept u uw persoonlijke medezeggenschapsvaardigheden en kennis. Elke thematraining bestaat uit een combinatie

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Met je ziekte aan de slag

Met je ziekte aan de slag Met je ziekte aan de slag Een training voor werknemers met een chronische aandoening Cursusboek Inge Varekamp Gabe de Vries Annelies Heutink Frank van Dijk Juni 2007 (bijgewerkt aug. 2010) Coronel Instituut

Nadere informatie

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod Competentiegericht trainen Molijn Training Trainingsaanbod Het zijn niet de sterksten en ook niet de slimsten die overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,-

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,- Management en Leidinggeven Wie succesvol wil zijn in de recreatiebranche zorgt voor een stevige basis. Hierbij is professioneel management nodig om alle gasten optimale kwaliteit te kunnen bieden op elk

Nadere informatie

Informatiebrochure 1

Informatiebrochure 1 Informatiebrochure 1 SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@samen.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Workshopdagen 2014. www.managementsupport.nl/workshops. meer collega s = korting. Kies uit 38 verschillende workshops. 22, 23 en 24 april 2014

Workshopdagen 2014. www.managementsupport.nl/workshops. meer collega s = korting. Kies uit 38 verschillende workshops. 22, 23 en 24 april 2014 Workshopdagen 2014 22, 23 en 24 april 2014 Kies uit 38 verschillende workshops 14 nieuwe onderwerpen meer collega s = korting www.managementsupport.nl/workshops Jouw vak verandert, verander jij mee? Ze

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie