Woningmarkt: de privé schiet te hulp! Brussels Metropolitan: Sociale inspectie: Rechten en plichten van werkgevers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woningmarkt: de privé schiet te hulp! Brussels Metropolitan: Sociale inspectie: Rechten en plichten van werkgevers"

Transcriptie

1 Maart 2012 n 03 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Woningmarkt: de privé schiet te hulp! Brussels Metropolitan: Hoe lastig is Engels voor onze jongeren? Sociale inspectie: Rechten en plichten van werkgevers

2 Waarom zou u een hoge prijs betalen om uzelf of uw werknemers te laten genieten van een grote en comfortabele bedrijfswagen? Met een VAA van 196,37* per maand en bijgevolg een maandelijkse nettoprijs van slechts 105,06**, is de Volvo V70 uitermate competitief in de categorie van grote bedrijfswagens. De scherpe prijs, het bescheiden verbruik en de relatief lage uitstoot maken de vernieuwde Volvo V70 ook fi scaal gezien zeer interessant. Maar niet alleen fi nancieel, ook op vlak van comfort, veiligheid en rijdynamiek wordt hij op prijs gesteld. Kortom, de nieuwe Volvo V70 is op alle vlakken designed around you. UW VOLVO V70 DRIVe OP PRIJS GESTELD Al vanaf 105,06 netto per maand Bedrijfsleider, zelfstandige of fleetrijder? Uw Volvo-verdeler berekent graag samen met u hoeveel uw Volvo V70 precies kost. 4,5-10,2 L/100 KM G CO 2 /KM VOLVOCARS.BE * Berekening VAA (Voordeel van Alle Aard) op basis van de catalogusprijs van en CO 2 -uitstoot van de Volvo V70 DRIVe Start/Stop Kinetic, overeenkomstig het Wetsontwerp houdende diverse bepalingen van 15 december 2011, Parlementair Document 53K1952, en de gegevens beschikbaar op moment van publicatie.** Schatting van de maandelijkse bijdrage die de werknemer zal moeten leveren op basis van de hoogst mogelijke aanslagvoet van 53,50% op het bruto belastingsvoordeel van alle aard. Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie KB 19/03/2004: Afgebeeld model uitgerust met opties ter illustratie.

3 editoriaal Reporters Reporters Jean-Claude Daoust, voorzitter van BECI De lessen uit de Griekse crisis Als we één les uit de Griekse crisis moeten trekken, dan deze: een overheid die altijd belooft maar niets ingrijpend verandert, wordt in the end of the day met een drama geconfronteerd. Ook België staan al langer dan vandaag hete hangijzers op de politieke agenda: het grote pensioendebat en het debat over de arbeidsduur, de hoge arbeidslasten en de automatische loonindexering, de concurrentiepositie van de Belgische bedrijven tegenover de ondernemingen in de ons omringende landen Iedereen weet het, het maatschappelijke debat woedt volop, maar de overheid schuift de cruciale beslissingen steeds voor zich uit. In de discussie rond het al dan niet afschaffen van de automatische loonindexering kunnen we begrijpen dat het unieke Belgische model van indexering de koopkracht van de laagste inkomens wel degelijk beschermt en de consumptie stimuleert. Maar wie kan verdedigen dat ook de hoogste loonbarema s automatisch blijven stijgen bij elke indexsprong? Bovendien dreigt het spook van een ontsporende inflatie, met prijzen die op jaarbasis tot 6 à 7% de hoogte ingaan. Die trend baart zorgen, want ze brengt de Belgische concurrentiepositie ten overstaan van onze buurlanden verder in het gedrang. Wanneer de patronale organisaties een pleidooi houden om de sociale lasten op arbeid in te perken en wanneer ze de regering waarschuwen dat onze competitiviteit zwaar ondermijnt, dan doen we dat niet lichtzinnig, dan doen we dat niet om de mensen bang te maken. Wanneer de Belgische staaldraadproducent Bekaert honderden banen schrapt omwille van de toenemende concurrentie, staat het land in rep en roer. Maar wanneer de totale loonlast in België met 1% stijgt, en daarmee banen onherroepelijk verloren gaan, blijft het in politieke middens oorverdovend stil. Heren en dames politici, waarom blijven jullie doof voor onze argumenten? Iedereen wéét welke ingrepen nodig zijn om onze economie te ondersteunen, maar jullie verkiezen nog altijd de politieke kaart te spelen. 1

4 Inhoud MAART 12 BRUSSELS, ENTERPRISES, COMMERCE & INDUSTRY 1 Edito 4 Opinie: Brussels Metropolitan Hoe lastig is Engels voor onze jongeren? 8 Event: BECI CEO Meeting bij AQUIRIS 10 Human Resources Sociale inspectie: rechten en plichten van werkgevers 14 Internationale handel De douane als partner 18 Leden trefpunt 47 Agenda 48 Toetredingsaanvragen Dynamiek is het maandblad van Beci (Kamer van Koophandel & Verbond van Ondernemingen te Brussel) Verantwoordelijke uitgever Olivier Willocx Louizalaan Brussel t f Redactie Verantwoordelijke: Roel Veyt Medewerkers: Frédéric Wauters Wouter Devriese Sophie Cousin Hélène Legrand Productie & Abonnementen Administratie: Roel Veyt Design-Layout: Megalunatriumviraat Druk: DB Print Vertaling: Pascale Swaelens, Wouter Devriese en Data Translations International Cover photo credit: Jan Van de Vel/Reporters Alle rechten voorbehouden Nadruk zonder toestemming is verboden Abonnementen Prijs: 80 voor 11 nummers en de Who s who Beci Infos : t UW ONDERNEMING, DAG IN, DAG UIT 27 Starter van de maand Raypath: revolutionair schoonmaken 28 Toolbox: Fiscale implicaties van de online verkoop van goederen en diensten 29 Bizzbox news 30 Verzekeringen/Mobiliteit: Nieuwe autoverzekering DOSSIER SMARTER & GREENER CITIES 33 De toekomst is aan de steden PUBLICITEIT Dynamiek/Entreprendre wordt maandelijks door meer dan decision makers gelezen. Gemiddelde oplage per nummer: ex (Momenteel : ex.) Inlichtingen en reservaties: Geneviève N. Juste T F Véronique Legein T F ONZE VOLGENDE DOSSIERS Dynamiek Entreprendre April 2012 Banken en financiële dienstverlening Mei 2012 KMO 38 Welkom op je derde werkplek Structurele partners van Beci 40 Brussel, congresstad bij uitstek 43 Woningmarkt: de privé schiet te hulp PRINTED ON TCF PAPER

5 merak nv het beste alternatief

6 opinie BRUSSELS METROPOLITAN Hoe lastig is Engels voor onze jongeren? Jongeren tussen 16 en 18 jaar zijn zich zeer bewust van het belang van het Engels in een internationale stad als Brussel, maar zes Brusselse jongeren op tien begrijpen de taal slecht of haperen wanneer ze Engels moeten spreken. Dat blijkt uit de jongste enquête van Brussels Metropolitan die het gebruik van het Engels in Brussel wil stimuleren, om de aantrekkingskracht van de Brusselse metropool te versterken. 4 Engels spreken wordt door 96 procent van de jongeren van 16 tot 18 jaar oud als belangrijk tot zeer belangrijk beschouwd. Dit is zowat het voornaamste punt dat te onthouden valt uit de resultaten van een in de Brusselse metropool gehouden enquête bij 453 jongeren. Betekenisvol voor de internationale dimensie van Brussel, is het feit dat de bevraagde jongeren niet minder dan 24 verschillende talen of dialecten opgaven als hun moedertaal. Er mag dus gerust gesteld worden dat de jongeren er zich bewust van zijn dat een andere taal leren belangrijk is, in het bijzonder dan het Engels. Wel is het zo dat het belang dat men hecht aan de kennis van het Engels, niet meteen betekent dat men ook Engels spreekt. Inderdaad, wanneer wij de resultaten van de enquête van nabij bekijken, stellen wij vast dat 27,5% van de jonge ondervraagden ons niet meteen begrijpen wanneer zij in het Engels aangesproken worden. 34,1 % begrijpen Engels (geheel Engels spreken wordt door 96 procent van de Brusselse jongeren van 16 tot 18 jaar oud als belangrijk tot zeer belangrijk beschouwd. Reporters/DPA De kennis van het Engels is niet optimaal. Inspanningen dienen dus geleverd te worden, zowel aan de kant van de jongeren als die van de overheid met betrekking tot het niveau van het onderwijs. Gezien de grote taaldiversiteit in Brussel, is het misschien aan te raden zich te concentreren op het Engels om een beter begrijpen toe te laten. Brussels Metropolitan of gedeeltelijk), maar hebben moeite om zich uit te drukken. De resterende 38,4% spreken goed tot zeer goed. Kortom, het Engels is een zeer belangrijke taal in de ogen van de jongeren. De kennis van het Engels is daarentegen niet optimaal. Inspanningen dienen dus geleverd te worden, zowel aan de kant van de jongeren als die van de overheid met betrekking tot het niveau van het onderwijs. Gezien de grote taaldiversiteit in Brussel, is het misschien aan te raden zich te concentreren op het Engels om een beter begrijpen toe te laten. Dit bevestigt dat de aanpak van Brussels Metropolitan de juiste is: als internationaal centrum kan Brussel niet anders dan meertalig zijn, met een combinatie van onder andere Nederlands, Frans en Duits (de drie nationale talen), maar ook Engels. Deze laatste is zeker niet de meest gesproken taal ter wereld, maar ze is zonder enige discussie en tot op heden de meest gesproken zakentaal. Binnen de Europese Unie is het Engels trouwens veruit de taal die door de meeste mensen gekend is (moedertaal en eerste tweede taal samen).

7 Een fotovoltaïsche oplossing zonder beperkingen en aangepast aan uw bedrijf: dat is het engagement van de Groene Zon. Wie doet er mee? GreenSun, maakt zonne-energie toegankelijk voor bedrijven. Zelfstandige, KMO of multinationals, al onze klanten genieten van het meest uitgebreide aanbod op de markt: gedetailleerde analyse van het project, technologische knowhow, een gegarandeerd rendement, installatie op maat,kwaliteitsvol materiaal, installatie door ervaren werklui en waarborgen die het verschil maken. Sinds 4 jaar is de prijs van elektriciteit met 40% gestegen maar de prijzen van zonnepanelen zijn met 60% gedaald! Kortom, zonne-energie wordt onmisbaar voor de productiviteit van uw bedrijf. A L O N Z E E N E R G I E I N U W G R O E N E S T R O O M Ontdek de meest efficiënte fotovoltaïsche oplossing: (gratis nummer)

8 opinie Het belang van het Engels in het onderwijs 6 María José Sánchez Cuenda Master in Marketing, universiteit van Extremadura (Bajadoz, Spanje). Indien de overheid in het Engels zou antwoorden op de vragen van de burgers, zouden er geen taalbarrières bestaan om aan de noden van alle burgers te beantwoorden. Indien een Franstalige in Vlaanderen of een Vlaming in het Franstalig landsgedeelte zich in het Engels zou kunnen richten tot de openbare administratie, zou dat het leven gemakkelijker kunnen maken. Want het Engels is simpelweg onmisbaar. Vandaag is het Engels niet langer een bijkomende taal, het is een noodzaak geworden. We hanteren het Engels op het werk, tijdens de studies, wanneer we tv kijken, wanneer we reizen en communiceren met anderen. Waarom dan geen stap verder zetten en het Engels in de publieke administratie integreren? Cristian González Rodríguez Rechtendiploma aan de universiteit Pompeu Fabra (Barcelona, Spanje), student in een aanvullende Master opleiding, analyse interdisciplinaire de la construction européenne aan het Institut d Etudes Européens van de ULB. Als Catalaan begrijp ik de taalsituatie in de metropolitane regio Brussel erg goed. In Barcelona krijgen we al van kindsaf aan onderwijs in twee talen. Zeker, het Catalaans is de eerste taal, maar het Spaans is aanwezig vanaf de eerste schooljaren van het kind. Zelfs indien de moedertaal verschilt, beheersen de meeste jongeren de beide talen zeer goed wanneer ze in het secundair onderwijs belanden. Ze zijn perfect tweetalig vanaf hun tiende jaar, het jaar dat ze ook het Engels beginnen leren. Om een goed niveau in het Engels te bereiken is het volgens mij nodig om de taal zo vroeg mogelijk aan te leren, maar zonder aan de twee andere talen te raken, zoals hier in Brussel het Frans en het Nederlands. Het is makkelijker drietalig te worden wanneer je al tweetalig bent. Niettemin was het voor mij noodzakelijk Het belang van het Engels in het (hoger) onderwijs: drie buitenlandse studentenstagiaires geven hun visie op de taaldiversiteit in Brussel en in het Brussels onderwijs. om te studeren en te werken in een totaal Franstalige omgeving om het een goed niveau van het Frans te halen. Volgens mij richt deze enquête zich niet op de juiste doelgroep: als je 16 jaar bent is het normaal dat je een vreemde taal niet compleet onder de knie hebt. Om dat niveau te bereiken moet je vele jaren studeren en moet je de mogelijkheid hebben om te werken of te studeren in een omgeving waar je enkel die taal hoort. Volgens mij zou het beter zijn indien de enquête zich op 24- à 25-jarigen richt, de doelgroep die al een eerste professionele ervaring achter de rug heeft. Athenais Delacour Franse studente in Brussel, België - Science Po Paris/London School of Economics Het is normal dat jongeren tussen 16 en 18 jaar nog niet tweetalig of perfect Engelstalig zijn. Later zullen deze jongeren het Engels beter leren beheersen omdat het moet: professionele eisen, hogere studies, een verblijf in het buitenland Volgens mij is het efficiënter om de tweetaligheid Nederlands-Frans te stimuleren. Wie het Nederlands beheerst, zal ook makkelijker het Engels onder de knie krijgen (omdat het beide Germaanse talen zijn). Het is ook een kwestie van sociale samenhang, het Nederlands eerder dan het Engels stimuleren bij de Franstaligen, en omgekeerd. Een juiste kijk op het niveau van het Engels in België zou beter gebaat zijn indien zulke enquête op een grotere schaal zou gebeuren. Brussels Metropolitan werd opgericht door de vier interprofessionele werkgeversorganisaties van België: Voka, BECI en UWE voor elk van de drie Gewesten, en het VBO op federaal niveau. De doelstelling van de vzw is bij te dragen tot de economische ontwikkeling van de Brusselse metropool, internationaal centrum bij uitstek, met het jaar 2018 als duidelijke horizon. Eén van de actiepunten van vzw Brussels Metropolitan om de vooropgestelde doelstellingen te helpen verwezenlijken is een focus op de jongeren en hun visie op de Engelse taal. Deze enquête werd verwezenlijkt door HEC Consulting Group en had tot doel de strategische visie van Brussels Metropolitan verder te onderbouwen.stratégique de Brussels Metropolitan. Reporters/Image Source

9 BMW 3 Reeks Berline Echt rijplezier LEIDEN VS. VOLGEN. VREUGDE WINT. DE NIEUWE BMW 3 REEKS. De nieuwe BMW 3 Reeks Berline neemt resoluut de voortrekkersrol op zich, net als de vorige vijf generaties. Hij koppelt een sportief karakter en een elegant design aan baanbrekende innovaties. Zoals de optionele Head-Up Display, een primeur in dit wagensegment. Standaard is de BMW 3 Reeks uitgerust met Auto Start Stop functie en Driving Experience Control met ECO PRO modus. De zeven motorisaties, met de recentste BMW TwinPower Turbo technologie, kunt u koppelen aan een handgeschakelde of een achttraps automatische versnellingsbak. Pas de nieuwe BMW 3 Reeks helemaal aan aan uw stijl. Personaliseert u hem volledig volgens uw smaak, of gaat u voor een van de drie Minder uitstoot. Meer rijplezier. BMW Brussels Louizawijk Filiaal van BMW Belux Waterloolaan Brussel Tel Gregoir Tentoonstellingslaan Jette Tel BMW Brussels Evere Meiser Filiaal van BMW Belux L. Mommaertslaan Brussel Tel blijft uw BMW in topvorm. Uw BMW geniet gedurende 5 jaar de BMW Mobile Care mobiliteitsservice. Milieu-informatie (KB 19/03/04): 2

10 Event BECI CEO MEETING AQUIRIS, waterzuiveringsstation van Brussel-noord De BECI CEO Meetings helpen bedrijfsleiders om elkaar te ontmoeten. Vijf maal per jaar wordt er een ontmoeting georganiseerd tussen de CEO van een onderneming met meer dan 100 werknemers en KMO-leiders met minstens 20 personeelsleden. Met de BECI CEO Meetings willen we de CEO s van uitzonderlijke bedrijven in een uitzonderlijk kader met elkaar kennis laten maken! De BECI CEO Meeting bij AQUIRIS (07/02/2012) was dan ook een onbetwist succes. 8 Reporters Filiaal van VEOLIA AQUIRIS, is een filiaal van de internationale groep VEOLIA, en werd opgericht na de aanbesteding van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Reeds twintig jaar lang is AQUIRIS verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de bouw en de uitbating van het waterzuiveringsstation Brussel-Noord. Het waterzuiveringsstation behandelt het afvalwater van 1,4 miljoen inwoners. De exploitatie werd opgestart in maart 2007 Dankzij de knowhow van VEOLIA Water en gedreven door haar maatschappelijk engagement, kan AQUIRIS deze opdracht perfect uitvoeren. AQUI- RIS respecteert het milieu en draagt bij tot de bescherming van de lokale volksgezondheid. Het bedrijf zet zich ook in op lokaal niveau om de menselijke, technologische en economische ontwikkeling te bevorderen. Innovatie Dankzij haar band met VEOLIA Water, de wereldleider op het gebied van waterbehandeling, kan AQUIRIS prat gaan op een internationale uitstraling. De infrastructuur van het bedrijf is zeer innovatief waardoor het waterzuiveringsstation Brussel-Noord een referentie is in de sector. Meer info over de BECI CEO Meetings :

11 Event 9

12 Human Resources SOCIALE INSPECTIE IN BEDRIJVEN: Rechten en plichten van werkgevers Zeven bedrijven op 10 krijgen ooit de sociale inspectie op bezoek. Elke werkgever kan dus vroeg of laat met zo een controle geconfronteerd worden. Door de complexiteit van de sociale wetgeving kennen werkgevers echter niet altijd hun rechten en plichten bij een dergelijke controle. 10 Partena HR heeft de rechten en plichten van werkgevers op een rijtje gezet. De regering-di Rupo gaf in haar beleidsverklaring aan dat ze de strijd tegen sociale en fiscale fraude zal voortzetten en versterken tijdens de komende legislatuur. Daartoe werd er zelfs een speciaal Staatssecretariaat in het leven geroepen. Meer sociaal inspecteurs en een betere uitwisseling van informatie tussen de verschillende administraties wordt daarbij een van de speerpunten. Vandaag krijgen zeven op de tien bedrijven vroeg of laat een controleur over de vloer. De grote meerderheid van de ondernemers ontkomt dus niet aan de sociale inspectie. Op zich zou een dergelijke controle geen probleem mogen zijn voor ondernemers. De sociale wetgeving is echter zo ingewikkeld dat ze vaak niet weten wat ze mogen doen, wat ze moeten doen en wat ze zeker niet mogen doen, verklaart Rudy Van Den Bossche, Legal compliance manager bij Partena HR. Plichten Bij een sociale inspectie geniet de sociaal inspecteur uitgebreide bevoegdheden, waardoor de ondernemer ook tal van plichten heeft. Zo moet de controleur in de uitoefening van zijn functie toegang kunnen hebben tot alle bedrijfslokalen, maar ook tot alle documenten. Werkgevers zijn bijvoorbeeld verplicht om de controleur inzage te bieden in de boekhouding of de arbeidsovereenkomsten van de werknemers, zegt Rudy Van Den Bossche. Ook het verhoor van de werknemers behoort tot de taken van een inspecteur. Hierbij moet de bedrijfsleider zich niet alleen afzijdig houden, hij mag zich ook niet verzetten tegen dit verhoor of de werknemer verplichten om niets te zeggen. De controleur moet toegang kunnen hebben tot alle bedrijfslokalen, maar ook tot alle documenten. documents. Bedreigingen, intimidatiepogingen of de weigering om de inspecteur van de werkplaats te laten vertrekken zijn uiteraard helemaal uit den boze. Dergelijke handelingen kunnen strafrechtelijk worden bestraft, hetzij met een heel zware boete of, in de ergste gevallen, zelfs met een gevangenisstraf, verduidelijkt Rudy Van Den Bossche..... maar ook rechten Hoewel een inspecteur beschikt over uitgebreide prerogatieven, heeft ook de ondernemer een aantal rechten. Zo moet de inspecteur zich voorstellen en zijn identiteit, zijn hoedanigheid en PhotoAlto/Reporters

13 l Entreprise de l Année 2011 Finaliste

14 Ressources Humaines 12 PhotoAlto/Reporters De inspecteur moet zich voorstellen en zijn identiteit, zijn hoedanigheid en de administratie kenbaar maken, maar moet hij ook zijn legitimatiekaart voorleggen. de administratie waaronder hij ressorteert kenbaar maken, maar moet hij ook zijn legitimatiekaart voorleggen. Doet hij dat niet, dan heeft de werkgever het recht dit te eisen. De gecontroleerde persoon geniet ook een procedure van beroep instellen wanneer hij zich benadeeld acht door de maatregelen van de sociale inspectie of wanneer hij die maatregelen overdreven vindt. Dat gebeurt via een verzoekschrift in kort geding, omdat hen een Legal Focus over sociale controle gepubliceerd, een soort handleiding die de hele procedure uit de doeken doet en hen helpt de controle zo vlot mogelijk te laten verlopen. Tot slot kunnen bedrijfsleiders steeds Op zich zou een sociale controle geen probleem mogen zijn voor ondernemers. De sociale wetgeving is echter zo ingewikkeld dat ze vaak niet weten wat ze mogen doen, wat ze moeten doen en wat ze zeker niet mogen doen Rudy Van Den Bossche, legal compliance manager bij Partena HR het recht om zichzelf niet te beschuldigen en om te zwijgen. Het gaat hierbij om een vrij recente ontwikkeling in de rechtspraak, die echter beantwoordt aan internationale rechtsnormen. Vroeger ging men ervan uit dat ondervraagde personen zich niet in stilzwijgen mochten hullen, licht Rudy Van Den Bossche toe. Tot slot kan de ondernemer bij de arbeidsrechtbank de ondernemer meestal van mening is dat er sprake is van hoogdringendheid en dat de beslissingen van de sociaal inspecteurs het voortbestaan van zijn activiteit in gevaar kunnen brengen, vervolgt Rudy Van Den Bossche. Een sociale inspectie is vaak een hele beproeving. Daarom willen wij onze klanten bijstaan met onze expertise en onze middelen. Zo hebben we voor bijstand vragen van onze juridische adviseurs bij de voorbereiding op een eventuele controle, maar ook om hen bij te staan tijdens een verhoor door een controleur. Het zou jammer zijn dat een ondernemer zijn bedrijfsactiviteit in gevaar brengt omdat hij zich niet de juiste houding kan aanmeten, besluit Rudy Van Den Bossche.

15 powered by Brussels Metropolitan unieke jobbeurs in de luchthavenregio OPENSTAANDE VACATURES? plaats: Brucargo, loods Brussels Airport maart zaterdag 2410u - 18u meer info & deelnemen > Fotografie Jan D Hondt voor B.AD With the support of Institutional partners Media partners Mobility partners Logistic partners

16 Internationaal INTERNATIONALE HANDEL De douane als partner De douane krijgt een ander imago. Met haar Cyclus Douane & Accijnzen zoekt ze contact met het bedrijfsleven en ontstaat er wederzijds vertrouwen. Voor de ondernemingen is de douane nu een partner die hen kan helpen bij de uitbouw van hun handel. Een getuigenis over deze omslag. 14 Reporters De deelnemers aan de cyclus Douane & Accijnzen van BECI zijn het erover eens dat Ines Sforzin (FOD Financiën) het onderwerp eenvoudig en interessant kan uitleggen. Dankzij deze cyclus is de douane voor de deelnemers een instrument geworden voor het organiseren van de internationale handel. Hoe kan je de transactiewaarde van ingevoerde goederen vaststellen als je niet weet hoeveel winst je erop zal maken? Mogen goederen die tijdens het transport beschadigd raakten, afgetrokken worden van de invoerrechten? Moet je de leveringskosten aangeven als de leverancier deze niet factureert? Wat valt onder de aan te geven verpakkingskosten Dat zijn niet de enige voorbeelden van vragen waarop je maar beter het antwoord kent als je onderneming internationale handel wilt drijven. De deelnemers aan de Cyclus Douane & Accijnzen van BECI zijn het erover eens dat deze opleiding heel nuttig is voor hun onderneming en dat ze er heel concreet voordeel uit halen. Een beter begrip van de invoerrechten en het juist inschatten van de bedragen op de factuur en dus van de bij de douane aan te geven waarde heeft twee voordelen: je voorkomt zware boetes en je kan flink wat besparen.

17 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

18 Internationaal 16 Bovendien is Inès Sforzin als hoofdinspectrice van de Administratie Douane en Accijnzen van de FOD Financiën helemaal niet spaarzaam met haar raad. Zo leerden de deelnemers wat de interessantste manier is om royalties aan te geven, of het beter is om losse onderdelen afzonderlijk of samen met het hoofdstuk aan te geven. Of de tijdelijke export van grondstoffen recht geeft op een vrijstelling van de douanerechten als ze in verwerkte vorm opnieuw ingevoerd worden En ook dat de disconto het enige echte geschenk van de douane is, aangezien ze niet nagaan of de klant effectief aan de voorwaarden voldoet Fouten opsporen De Franse douane had me te zwaar belast, zegt Reine Sels van Lubrichim (aardolieadditieven). Dankzij deze les ben ik dat te weten gekomen en begreep ik ook wat er aan de hand was waardoor ik het geld kon recupereren. Ik heb mijn inschrijvingsgeld voor deze lessenreeks dus al lang terugverdiend! zegt ze enthousiast. Ze benadrukt ook dat het belangrijk is om op de hoogte te blijven van de laatste wetswijzigingen. Een foutje na een wijziging van de douanewetgeving en plots mag je na een controle ophoesten, en dat is dan nog zonder de boete Hulp voor de handel Dankzij deze cyclus is de douane voor de deelnemers een instrument geworden voor het organiseren van de internationale handel. Natuurlijk duurt het wel even vooraleer je vertrouwd bent met de vele regels, de nieuwe wetten en de verschillende mechanismen. Ik had geen enkele achtergrond, maar wel veel lectuur op mijn nachtkastje, benadrukt Darshan Fiaz die al 2,5 jaar verantwoordelijk is voor de wereldwijde douaneprocedures bij SKF (actief in 130 landen en 130 fabrieken in 32 landen). We hebben veel contacten met de Europese Commissie. Zij hebben hun rol goed begrepen. Het is uniek dat we hier kunnen begrijpen wat er op het terrein gebeurt. Het is namelijk mijn taak om de handelspraktijken van de verschillende landen te harmoniseren. Ik weet nu wat ik de komende vijf jaar ga doen horen we van Cendrine Vermer. Zij is verantwoordelijke Export Countries bij de Customer Service van Scansource Europe dat oplossingen verkoopt voor het automatisch verzamelen van gegevens. We weten nu tot waar we kunnen gaan. Zo kunnen we regels opstellen voor onze commerciëlen waardoor ze de beste tools hebben om hun business uit te bouwen. Zonder angst Vroeger hadden we schrik maar nu weten dat de douane ons meer beschermt dan iets anders. Dat is de belangrijkste verandering die we toch moeten vermelden, zegt Reine Sels van Lubrichim. Het is heel waardevol om een gesprekspartner te hebben bij de douane. De douane antwoordt op onze vragen en geeft raad. We krijgen een heel grote feedback, bevestigt de verantwoordelijke van SKF. De NV Ducroire biedt buiten haar kredietverzekeringsactiviteiten ook een waarborg voor de verplichtingen die een onderneming kan hebben ten opzichte van derden of die voortvloeien uit de reglementaire verplichtingen van bv. het douanereglement. Kenneth Evenepoel is Surety Policy Officer bij de NV Ducroire: Dankzij een goed begrip van de douanereglementen, kan ik mijn klanten beter raad geven. Tijdens elke les leer ik dingen bij over het stuk dat voor mij van belang is. Ik vind ook de manier waarop Inès Sforzin les geeft heel aangenaam. Maar bovenal heb ik nu ook een contactpersoon bij de douane die ik mijn klanten kan aanbevelen als ze moeilijkheden ondervinden. Van ondoorzichtig tot toegankelijk Het is een heel technische materie en het onderwerp van vandaag is buitengewoon complex, maar de concrete gevallen helpen ons om beter te begrijpen wat er op het spel staat, getuigt Cendrine Vermer. Door de volledige cyclus te volgen vallen alle puzzelstukjes op hun plaats en beheersen we de reglementen voor de import en export beter. Mijn commerciële collega s gaan zo beter kunnen inschatten wat de gevolgen zijn van hun beloftes aan de klanten. Volgens de verantwoordelijke van Lubrichim is de Cyclus Douane & Accijnzen ook heel gezellig en toegankelijk. Alles wat ik hierover weet, heb ik in deze lessen geleerd. Het onderwerp is buitengewoon ondoorzichtig maar Inès Sforzin slaagt erin om het eenvoudig en interessant te maken. Ook Darshan Fias van SKF is enthousiast: Ik kan dit onmiddellijk praktisch toepassen om het management te overtuigen om sommige dingen anders aan te pakken. Nu kan ik alles becijferen en heb ik ook alle nodige details. We hebben de douane nodig en ook de douane zelf vindt deze lessen belangrijk. Als wij beter begrijpen wat het belang is, hebben zij ook minder werk. Sylvie Cousin Seminariecyclus Douane en Accijnzen bij BECI De Erkende Economische Operator (EEO), op donderdag 19 april Info: Stéphanie Van Stichel op T Meer informatie op

19

20 Leden trefpunt Leden trefpunt U wil uw activiteiten kenbaar maken? Een strategische verandering, een verhuis van uw kantoren, groeiende financiële resultaten,... bekendmaken? Doe dit dan in de pagina s van Dynamiek en profiteer zo van de zichtbaarheid van ons blad dat door bedrijfsleiders wordt gelezen. Stuur een mededeling van een vijftiental regels en een foto naar Opgelet: Reclameteksten worden niet gepubliceerd. De redactie behoudt zich het recht voor om te lange teksten in te korten. 18 SITA & Aviapartner stellen SITAIR voor SITA heeft de sleutels van de elektrische afvalophaalwagen SITAIR overhandigd aan AVIAPARTNER, afhandelaar op drie Belgische luchthavens. De SITAIR is de eerste elektrische afvalwagen die wordt ingezet bij de afvalophaling op Brussels Airport bij AVIAPARTNER. De SITAIR stoot tijdens het afvalverzamelproces geen CO2 uit. De SITAIR zorgt op een groene en duurzame manier voor dat op meer dan 20 plaatsen, het door AVIAPARTNER gesorteerde afval, wordt verzameld en weggevoerd naar het centrale SITAIR is in samenwerking met en op maat van Aviapartner ontwikkeld. containerpark op de luchthaven. Van hieruit staat SITA in voor de afvalverwerking tot secundaire grondstoffen. De SITAIR is een lichte vrachtwagen die een maximumsnelheid van 100 km per uur haalt en zich per laadbeurt een actieradius heeft tot 120 kilometer. Ellen Joncheere, General Manager van SITA België: Duurzaamheid is al jarenlang de prioriteit van SITA. Met een dagelijkse trafiek van meer dan 800 vrachtwagens, hecht SITA bijgevolg een groot belang aan de verdere ontwikkeling van een groen en modern vrachtwagenpark. Hier is de zoektocht naar alternatieve brandstoffen belangrijk. SITA investeerde daarom enkele jaren geleden in een start-up die instaat voor de verdere ontwikkeling van groene brandstofalternatieven voor ons wagenpark. De lancering van SITAIR is voor ons dan ook een belangrijk ogenblik. Het is de eerste elektrische SITAvrachtwagen en het zal zeker niet de laatste zijn. Deze SITAIR werd bovendien, samen met AVIAPARTNER, op maat gemaakt zodat hij in deze specifieke omgeving voor de volle 100 % inzetbaar is. Zo helpt SITA haar klanten bij het realiseren van hun duurzaamheidsdoelstellingen. SITA Metrologielaan 5 bus Brussel T Destiny eerste Belgische telecomoperator met eigen Belgacom certified technicians Destiny, de onafhankelijke Belgische telecom operator, gespecialiseerd in private datanetwerken en telecomoplossingen voor bedrijven, is de eerste telecomleverancier Marc Destrée, CEO van Destiny. met eigen Belgacom gecertificeerde techniekers. Het certified technicians proces stelt alternatieve operatoren in staat om hun eigen personeel, na een specifieke opleiding, in te schakelen voor rechtstreekse interventies op het netwerk van Belgacom. Dit resulteert in een significante tijdswinst en een grotere flexibiliteit bij installatie van de eigen klanten. Het is het BIPT dat dit proces in een besluit van 2010 heeft opgelegd, om de operationele problemen voor alternatieve operatoren te verminderen en hen minder afhankelijk te maken van Belgacom. Marc Destrée, CEO van Destiny: Ons servicemodel is één van de belangrijkste factoren waarmee we ons vandaag in de markt onderscheiden. We zijn heel tevreden dat we als eerste alternatieve operator dit certified technicians proces op een succesvolle en constructieve manier samen met Belgacom hebben geïmplementeerd. Het resulteert in een nog betere en snellere dienstverlening naar onze klanten toe die nu binnen één dag worden geïnstalleerd, daar waar het vroeger tot enkele weken kon duren. Bovendien kunnen we hen ook een exact tijdstip doorgeven in plaats van een timeslot. We hebben zelf de volledige controle over het installatieproces. Destiny Culliganlaan 2C 1831 Diegem T

Vrouwelijk ondernemerschap in België: Behandel ons anders, maar op gelijke voet. een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen ENQUÊTE

Vrouwelijk ondernemerschap in België: Behandel ons anders, maar op gelijke voet. een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen ENQUÊTE September 2010 n 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry ENQUÊTE een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen DOSSIER FACILITY MANAGEMENT, OUTSOURCING & ENERGIE: hoe kosten

Nadere informatie

D'Ieteren, what's next?

D'Ieteren, what's next? n 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry CEO s Thierry Van Kan & Jean-Pierre Bizet D'Ieteren, what's next? 1 Sociale verkiezingen 2012 LATEN WE ELEKTRONISCH STEMMEN Dossier Energie

Nadere informatie

12.000. Job Day Europe lokt. kandidaten. Verplaatsingen en fiscaliteit. Meer fraude door de crisis? DOSSIER TRANSPORT & MOBILITEIT DOSSIER VEILIGHEID

12.000. Job Day Europe lokt. kandidaten. Verplaatsingen en fiscaliteit. Meer fraude door de crisis? DOSSIER TRANSPORT & MOBILITEIT DOSSIER VEILIGHEID Oktober 2009 nr 8 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Job Day Europe lokt 12.000 kandidaten DOSSIER TRANSPORT & MOBILITEIT Verplaatsingen en fiscaliteit DOSSIER VEILIGHEID Meer

Nadere informatie

«bpost slaat terug» «Brussel moet durven mikken op toeristische boom» «Laten we niet te naïef of te soepel zijn tegenover China»

«bpost slaat terug» «Brussel moet durven mikken op toeristische boom» «Laten we niet te naïef of te soepel zijn tegenover China» n 3 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Dossier Business to Business Johnny Thijs «bpost slaat terug» Dossier Toerisme, Events & Congres Patrick Bontinck, Directeur BITC «Brussel

Nadere informatie

De Week van de KMO. Kijk snel op pagina 17! BECI organiseert. 5 dagen NON-STOP GRATIS Advies! 29 november > 03 december RSZ. FISCus.

De Week van de KMO. Kijk snel op pagina 17! BECI organiseert. 5 dagen NON-STOP GRATIS Advies! 29 november > 03 december RSZ. FISCus. BECI organiseert De Week van de KMO 5 dagen NON-STOP GRATIS Advies! FISCus RSZ concurrent 100 concurrent 1 29 november > 03 december Kijk snel op pagina 17! November 2010 n 11 Maandblad van Beci Brussels

Nadere informatie

November 2008 nr 11. Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry. Brussel, internationale aantrekkingspool van talent en bedrijven

November 2008 nr 11. Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry. Brussel, internationale aantrekkingspool van talent en bedrijven November 2008 nr 11 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Brussel, internationale aantrekkingspool van talent en bedrijven Ernstig Dynamisch én stabiel, zelfstandig én teamplayer,

Nadere informatie

Niet zo erg, dat we geen regering hebben? Axel Miller & Bart Van Craeynest, Petercam : DOSSIER KMO : DOSSIER ZAKENREIZEN : MIJN BANKIER, MIJN VRIEND?

Niet zo erg, dat we geen regering hebben? Axel Miller & Bart Van Craeynest, Petercam : DOSSIER KMO : DOSSIER ZAKENREIZEN : MIJN BANKIER, MIJN VRIEND? n 5 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry DOSSIER KMO : MIJN BANKIER, MIJN VRIEND? DOSSIER ZAKENREIZEN : BRUSSELS AIRPORT KRIJGT WEER VLEUGELS Axel Miller & Bart Van Craeynest, Petercam

Nadere informatie

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR Juni 2008 nr 6 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry TOOLBOX Hoe omgaan met journalisten? DOSSIER HR Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! Focus Achteruitgang van de buurtwinkels

Nadere informatie

Rondetafel Hoe aantrekkelijk is Brussel voor de ondernemingen?

Rondetafel Hoe aantrekkelijk is Brussel voor de ondernemingen? Oktober 2008 nr 10 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry FINANCIËLE BESLOMMERINGEN Doe een beroep op een pro-deoboekhouder! DOSSIER VERVOER & MOBILITEIT Zet de dure aardolie het

Nadere informatie

UWE, Voka en BECI. «Samen bouwen aan onze toekomst» Werkgelegenheid : Welke toekomst hebben de job D ays in de crisis?

UWE, Voka en BECI. «Samen bouwen aan onze toekomst» Werkgelegenheid : Welke toekomst hebben de job D ays in de crisis? September 2009 n 7 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry UWE, Voka en BECI «Samen bouwen aan onze toekomst» Werkgelegenheid : Welke toekomst hebben de job D ays in de crisis? Dossier

Nadere informatie

Jean-Michel Courtoy. Toekomst van onze economie hangt af van succes kmo s. VP SME Belgacom. Het faillissement: een springplank voor een nieuwe kans

Jean-Michel Courtoy. Toekomst van onze economie hangt af van succes kmo s. VP SME Belgacom. Het faillissement: een springplank voor een nieuwe kans Mei 2010 nr 5 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Jean-Michel Courtoy VP SME Belgacom Toekomst van onze economie hangt af van succes kmo s SECOND CHANCE Het faillissement: een

Nadere informatie

KMO & outsourcing. Solidariteit en enthousiasme: vrijwilligerswerk in bedrijfsverband. Emir Kir burgemeester van Sint-Joost. Een KMO moderniseren

KMO & outsourcing. Solidariteit en enthousiasme: vrijwilligerswerk in bedrijfsverband. Emir Kir burgemeester van Sint-Joost. Een KMO moderniseren p.505379 Mei 2013 nr.05 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Solidariteit en enthousiasme: vrijwilligerswerk in bedrijfsverband Emir Kir burgemeester van Sint-Joost Een KMO moderniseren

Nadere informatie

Thierry Conrads, CEO van Wheelit. Het leven houdt niet op met een handicap. Debat: Waarom heeft de Brusselse export het moeilijk?

Thierry Conrads, CEO van Wheelit. Het leven houdt niet op met een handicap. Debat: Waarom heeft de Brusselse export het moeilijk? December 2009 nr 10 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry DOSSIER INTERNATIONALE HANDEL: Debat: Waarom heeft de Brusselse export het moeilijk? VOXBONE & BECI BIKE PROJECT Fietsen

Nadere informatie

bank en financiën FX4Biz: innovatieve betaaloplossingen Een vrijhandelszone om de kanaalwijken te stimuleren Brussels Enterprises, Commerce & Industry

bank en financiën FX4Biz: innovatieve betaaloplossingen Een vrijhandelszone om de kanaalwijken te stimuleren Brussels Enterprises, Commerce & Industry p.505379 April 2014 nr.04 Maandblad van Brussels Enterprises, Commerce & Industry FX4Biz: innovatieve betaaloplossingen Een vrijhandelszone om de kanaalwijken te stimuleren bank en financiën EDITORIAAL

Nadere informatie

Transport en logistiek in de stad

Transport en logistiek in de stad p.505379 Oktober 2013 nr.08 Maandblad van Brussels Enterprises, Commerce & Industry Thierry Willemarck, nieuwe BECI-voorzitter Interview: Olivier Deleuze De bedrijfsjurist, een risicomanager Transport

Nadere informatie

p.505379 Brussels Enterprises, Commerce & Industry Maart 2014 nr.03 Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business

p.505379 Brussels Enterprises, Commerce & Industry Maart 2014 nr.03 Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business p.505379 Maart 2014 nr.03 Maandblad van Brussels Enterprises, Commerce & Industry Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business Voor elk archief een oplossing. Van klein tot

Nadere informatie

Debat met Thomas Leysen. Laten we het potentieel van Brussel beter benutten. Dossier Immobiliën. Dossier Banken & Verzekeringen

Debat met Thomas Leysen. Laten we het potentieel van Brussel beter benutten. Dossier Immobiliën. Dossier Banken & Verzekeringen Februari 2009 nr 2 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Dossier Immobiliën Focus op zes grote dossiers in Brussel Dossier Banken & Verzekeringen Het vertrouwen in het bankwezen

Nadere informatie

Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry

Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Maart 2013 nr. 03 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Gewest maakt binnenkort automobilisten het leven zuur Actiris: een stap in de goede richting Overheid echte wanbetaler Overal

Nadere informatie

connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013

connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013 connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013 connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013 2 1 sharing knowledge Connecting the dots p. 19 Alles is software Johan Lybaert vertelt iets meer over enkele trends

Nadere informatie

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht?

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? contact 08 DECEMBER 2013 Het magazine voor openbare besturen, socialprofitorganisaties en ondernemingen IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? KNOWING YOURSELF interactive city: de openbare ruimte wordt

Nadere informatie

QBMT. De intelligente robot verovert de wereld. Fabrice Goffin Tommy Deblieck Oprichters OVERDRACHT DRIES VAN NOTEN SUCCESS STORY SOCIAAL RECHT

QBMT. De intelligente robot verovert de wereld. Fabrice Goffin Tommy Deblieck Oprichters OVERDRACHT DRIES VAN NOTEN SUCCESS STORY SOCIAAL RECHT # 208 oktober > december 2014 INGOnderneming QBMT Fabrice Goffin Tommy Deblieck Oprichters De intelligente robot verovert de wereld SOCIAAL RECHT Het eenheidsstatuut: tekst en uitleg OVERDRACHT Voorrang

Nadere informatie

ALLEGRO Rudy Van Avermaet en Philippe Logé, Oprichters. Cloud computing: een krachtig boekhoudinstrument MANAGEMENT FINANCIERING FISCALITEIT

ALLEGRO Rudy Van Avermaet en Philippe Logé, Oprichters. Cloud computing: een krachtig boekhoudinstrument MANAGEMENT FINANCIERING FISCALITEIT # 201 Januari > maart 2013 INGOnderneming ALLEGRO Rudy Van Avermaet en Philippe Logé, Oprichters Cloud computing: een krachtig boekhoudinstrument MANAGEMENT Bemiddeling: een doeltreffende conflictbeheersingsmethode

Nadere informatie

Dialoog. Ondernemen over de taalgrens en voorbij de vooroordelen. Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion):

Dialoog. Ondernemen over de taalgrens en voorbij de vooroordelen. Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion): Accountancy - Tax & Legal Consulting - Financial Management - Mergers & Acquisitions Dialoog magazine voor kmo-bedrijfsleiders zomer 2008 nr. 3 Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion): Ondernemen

Nadere informatie

Veilig van bits naar business. 7 Het einde van de papieren omweg. Slimme gegevens - privacy doet meer dan alleen de wet volgen

Veilig van bits naar business. 7 Het einde van de papieren omweg. Slimme gegevens - privacy doet meer dan alleen de wet volgen 21 E E N I N I T I A T I E F V A N E R N S T & Y O U N G I N S A M E N W E R K I N G M E T D E T I J D E N L E C H O l 1 4 D E C E M B E R 2 0 1 2 Van techniek naar business Interview met Andy Deprez,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Mobistar focust op transparantie voor zijn klant

Jaarverslag 2012. Mobistar focust op transparantie voor zijn klant Jaarverslag 2012 Mobistar focust op transparantie voor zijn klant 1 Een uitdagend jaar, dat is het minste wat Mobistar kan zeggen over 2012. De telecomsector onderging grote veranderingen, die een belangrijke

Nadere informatie

Een student aanwerven tijdens de vakantie. Reglementering. Tewerkstelling. IT Ondersteuning. Verkoopstrategie

Een student aanwerven tijdens de vakantie. Reglementering. Tewerkstelling. IT Ondersteuning. Verkoopstrategie Het tijdschrift van het Reglementering Een student aanwerven tijdens de vakantie mei - juni 2013 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Tewerkstelling Webwinkels werven aan Verkoopstrategie 6 tips

Nadere informatie

+ Een handig overzicht van 228 bedrijven die ict ers rekruteren

+ Een handig overzicht van 228 bedrijven die ict ers rekruteren workingict RECRUITMENT SPECIAL SPECIALE EDITIE VAN DATA NEWS VAN 21 NOVEMBER 2008. Is inbegrepen in de prijs, mag niet los verkocht worden. > EEN DUIK IN DE BELGISCHE ICT-SECTOR > DE STRIJD OM DE VERWENDE

Nadere informatie

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014 THE KPMG Difference Magazine / november 2014 Euronext : naar een hoger niveau dankzij transparante beurshandel Het Goede Evenwicht Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid Herman

Nadere informatie

WILLEMEN Johan Willemen, CEO. De parel van de bouw INFORMATICA FILANTROPIE FINANCIERING SUCCESS STORY. Lanceer uw eigen liefdadigheidsproject

WILLEMEN Johan Willemen, CEO. De parel van de bouw INFORMATICA FILANTROPIE FINANCIERING SUCCESS STORY. Lanceer uw eigen liefdadigheidsproject # 206 april > juni 2014 INGOnderneming WILLEMEN Johan Willemen, CEO De parel van de bouw INFORMATICA Opgepast voor cybercriminelen FILANTROPIE Lanceer uw eigen liefdadigheidsproject FINANCIERING ING en

Nadere informatie

Technologie: hot topic voor bedrijven en overheden. De voorspellende analyses van KPMG & McLaren. Leven in een staat van cyberoorlog

Technologie: hot topic voor bedrijven en overheden. De voorspellende analyses van KPMG & McLaren. Leven in een staat van cyberoorlog Magazine / juli 2015 Technologie: hot topic voor bedrijven en overheden De voorspellende analyses van KPMG & McLaren Leven in een staat van cyberoorlog Hoe topvrouw Kathleen Verhelst haar mannetje staat

Nadere informatie