Stichting Pensioenfonds TNO Pensioen, hoe is dat nu geregeld?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds TNO Pensioen, hoe is dat nu geregeld?"

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds TNO Pensioen, hoe is dat nu geregeld? Inzicht in uw pensioen

2 Inhoud 2 Het bestuur heeft in 2014 ongeveer 25 pensioenpresentaties georganiseerd voor alle medewerkers van TNO en de overige aangesloten ondernemingen, zoals MARIN, VSL, Verispect et cetera. De opkomst was boven verwachting. Ongeveer 20% van de deelnemers heeft één van de pensioenpresentaties bezocht. De presentaties vonden in de meeste gevallen plaats tijdens het middaguur. In deze digitale brochure vind je alle informatie nog eens op een rij. De informatie bestaat uit twee delen: 1. De regeling inhoudelijk: de huidige regeling en de aankomende fiscale wijzigingen; 2. De ambitie van het bestuur en de mogelijkheden om deze ambitie te realiseren. Hoe werkt het? Je vindt op deze pagina alle thema s die ook in de presentatie aan de orde zijn geweest. Als je op het thema van je keuze klikt, kom je meteen bij de inhoudelijke informatie terecht. Via de terug pijl kom je weer in de inhoudsopgave. De hyperlinks in de tekst zijn ook aanklikbaar, je wordt dan doorgeleid naar aanvullende informatie binnen of buiten de brochure. Printen kan ook: gebruik daarvoor de knop linksboven in je scherm.

3 Wat is pensioen eigenlijk? 3 Voor de meeste werkenden lijkt pensioen nog ver weg. Dat maakt het oninteressant om je daar nu al in te verdiepen. Toch kan pensioen ook vandaag of morgen al aan de orde zijn. Denk bijvoorbeeld aan: arbeidsongeschiktheidspensioen, of partner- en wezenpensioen bij overlijden. Pensioenfonds TNO heeft het overlijdensen arbeidsongeschiktheidsrisico afgedekt. Arbeidsongeschiktheid Word je volledig arbeidsongeschikt, dan heb je recht op een premievrije voortzetting van je pensioenopbouw. Ook de opbouw van je partnerpensioen wordt dus voortgezet. Bedraagt je inkomen meer dan de maximumdagloongrens? Dan ontvang je ook nog een uitkering van het pensioenfonds. Dit noemen we een excedent uitkering. Deze uitkering van het pensioenfonds komt bovenop uw uitkering van het UWV. Als er sprake is van een WGA-hiaat dan ontvangt u via de werkgever een uitkering. Dit is verzekerd via Centraal Beheer Achmea. De hiaat-regeling is door TNO geregeld. Overlijden Als je overlijdt tijdens je dienstverband Dan heeft je partner recht op een partnerpensioen. Dit geldt voor gehuwden, geregistreerde partners en samenwonenden met een notariële samenlevingsovereenkomst (als ze bij het fonds zijn geregistreerd). Het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen dat bij deelneming tot de AOW-leeftijd 65 jaar zou worden behaald, gebaseerd op een opbouw van 1,75% per jaar. Zie hiervoor uw Uniform Pensioenoverzicht Zolang de partner van de deelnemer jonger is dan 65 jaar, wordt een toeslag gegeven van 10%. Daarna vervalt deze toeslag. Voor wezen (tot 21 jaar) bedraagt de uitkering 16% van het te bereiken ouderdomspensioen. Als beide ouders overleden zijn, wordt de uitkering verdubbeld. Als je overlijdt na uitdiensttreding of tijdens pensionering Dan ontvangt je partner een partnerpensioen van 70% van het ouderdomspensioen. Maar wanneer je bij de ingang van je ouderdomspensioen hebt gekozen voor uitruil van partnerpensioen voor een hoger ouderdomspensioen (dat kan alleen met partnerpensioen opgebouwd vanaf ) zal dit percentage minder of zelfs nihil zijn. Heb je je pensioen door middel van waardeoverdracht overgedragen aan de pensioeninstantie van een nieuwe werkgever? Dan bestaat er natuurlijk geen aanspraak meer op partnerpensioen bij Pensioenfonds TNO.

4 4 Actualiteit *) Dat is de contante waarde van alle opgebouwde pensioenaanspraken: Hoeveel moeten we vandaag in kas hebben om in de toekomst alle uitkeringen te kunnen doen, rekening houdend met een verwacht rendement op deze tegoeden. We weten van alle pensioenaanspraken vanaf welke moment we deze moeten gaan uitkeren. Op basis van de levensverwachting weten we ook voor hoe lang. Deze uitkeringsstromen rekenen we terug naar vandaag, op basis van de actuele rekenrente. Dus hoe lager deze rente, des te meer kapitaal wij in kas moeten aanhouden om deze uitkeringen in de toekomst te kunnen realiseren. Pensioen. In de pers wordt er bijna dagelijks over gesproken. Over de verhoging van de pensioenleeftijd horen we veel: Werken tot je 67e (of langer?) is de nieuwe toekomst. Daarnaast komen ook andere pensioengerelateerde onderwerpen in het nieuws, zoals de dekkingsgraad, de rekenrente, de doorsneepremie, het vertrouwen in het pensioenstelsel en de vergrijzing. Steeds meer Nederlanders raken gewend aan dit taalgebruik. In Den Haag hebben ze het er razend druk mee. Ook Pensioenfonds TNO houdt de actualiteit nauwlettend in de gaten. Maar hoe staan we er op dit moment voor? Dit zijn de belangrijkste cijfers voor Pensioenfonds TNO eind 2014: Het fonds kent 32 aangesloten werk gevers, waarvan TNO veruit de grootste is met circa deelnemers. A paassingen Aan in he h t fiscale stels fis elsel el (Witteevee ve nkader) Overige werkgevers zijn o.a.: Marin, TNO Bedrijven (waaronder Verispect, Tass, VSL, Prime Data, Euroloop). Circa deelnemers: ± actieve deelnemers, ± gewezen deelnemers en ± pensioengerechtigden. In kas: circa 3 miljard Nominale verplichtingen*): circa 2,7 miljard 2 Inhoud 3 Wat is pensioen eigenlijk Wat zijn pensioenverplichtingen? Dekking gsgr grraadprob pr obllema maatiek en mogelijke og e kortinge gen n Defined ben nefi fit versus uss deefin fineed cont ntri rib bution on n Nieuwe Wet Pensioencommunicatie per 1 januari 2015 Vergrijzing Door orrsnee premie Rente Rekenregels Wonen, pensioen en zorg Vertrouwen in het stelsel (m.n. jongeren) Nieu eu uwe p nssio pe oenregelin en ng ng perr 1 ja pe januari Governance 4 Actualiteit 5 Pensioenstelsel op hoofdlijnen 6 Hoe werkt Pensioen 7 Ambitie Bestuur 9 Veelgestelde vragen

5 5 Het geheel van het basisinkomen, de AOW, het pensioen via de collectieve regelingen en de persoonlijk getroffen voorzieningen moeten er voor zorgen dat je later kunt genieten van je welverdiende oude dag. zelf Extra van je Aanvullend ioenfonds via het pens Basis van Hoe wordt jouw pensioen bij TNO vastgesteld? de overheid Het Nederlandse pensioenstelsel Het pensioenhuis kent een stevig fundament met de Algemene Ouderdomswet (AOW) als basisinkomen. Op grond van deze wet ontvang je vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdoms pensioen van de overheid. AOW-bedragen worden halfjaarlijks aangepast en stijgen in de regel mee met de inflatie. Boven op deze AOW bouw je ouderdomspensioen op. Op dit moment bouw je pensioen op bij Pensioenfonds TNO, maar in eerdere dienstverbanden kun je dat ook gedaan hebben bij andere pensioenfondsen. En wellicht bouw je in de toekomst weer pensioen op bij een ander fonds. De basisgegevens die we gebruiken om je pensioen te berekenen zijn jouw maandsalaris, vakantietoeslag en 13e maand. Bij een aantal bij het pensioenfonds aangesloten bedrijven kunnen ook andere toelagen onderdeel uitmaken van het pensioen.op dit bedrag brengen we een deel in mindering waarover je géén pensioen opbouwt, dat heet de franchise. Deze franchise bedraagt in ,= op jaarbasis. Zie ook het plaatje hieronder. En in ,=. Let op: het flexbudget is niet pensioengevend. Buiten deze collectieve voorzieningen kun je natuurlijk ook zelf zorgen voor de kers op de taart, bijvoorbeeld door spaargeld of een lijfrenteverzekering. 2 Inhoud 3 Wat is pensioen eigenlijk 4 Actualiteit 5 Pensioenstelsel op hoofdlijnen Pensioen stelstel op hoofdlijnen 6 Hoe werkt Pensioen 7 Ambitie Bestuur 9 Veelgestelde vragen

6 6 Hoe werkt pensioen? Opbouw In dit rekenvoorbeeld zie je hoe je pensioenopbouw berekend wordt. Dit jaar (2014): Opbouw Salaris Franchise /- Pensioengevend deel Opbouw 1,75% = 284 Te bereiken op 65 jaar Let op: Zolang je als medewerker in dienst bent bij een aangesloten werkgever is het partnerpensioen of wezenpensioen verzekerd. Als je overlijdt tijdens je dienstverband, gaat het pensioenfonds er vanuit dat jouw dienstverband heeft voortgeduurd tot de ingangsdatum van jouw pensioen. Maar stel dat de persoon in het voorbeeld uit dienst zou zijn gegaan op 1 januari 2015 en hij overlijdt op 4 januari 2015? Dan ontvangt de partner slechts 70% van 284 = 199 gedeeld door 12 is 16,58 bruto per maand aan partnerpensioen. Veranderingen per Door nieuwe wetgeving moet Pensioenfonds TNO de pensioenregeling aanpassen. Dit betekent: Pensioenopbouw over maximaal ,- pensioengevend salaris per jaar. Over het inkomen boven deze grens, kan vanaf 1 januari a.s. geen pensioen meer worden opgebouwd. Indien jouw pensioengevend inkomen boven deze grens ligt, heb je van het fonds informatie ontvangen over de ontwikkelingen en eventueel te ondernemen stappen. De pensioenleeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar. In de praktijk gaat dit als volgt: Opbouw pensioen vanaf 1 januari 2015 met een ingangsdatum van 67 jaar. De reeds opgebouwde pensioenaanspraken blijven vanaf 1 januari 2015 gelden vanaf 65 jaar. Op de gewenste pensioendatum worden de aanspraken met een ingangsdatum op 65 en op 67 omgerekend naar één bedrag, afhankelijk van de gekozen pensioendatum. Volgend jaar (2015): Opbouw Salaris (+3% ROC) Franchise /- Pensioengevend deel Opbouw 1,75% = 299 Te bereiken op 65 jaar Totaal opgebouwd 583 Indien bij zijn eventuele nieuwe werkgever e enzelfde regeling geldt voor het partnerpensioen is er niks aan de hand. Maar dit hoeft niet het geval te zijn. Dus bij wisseling van baan is het aan te raden om heel goed de consequenties met betrekking tot het partnerpensioen te beoordelen. Wat is er nog meer mogelijk? Tijdelijk Ouderdomspensioen (TOP). Medewerkers die bij een aangesloten onderneming in dienst zijn getreden voor 1 januari 2006 hebben ook een kapitaal opgebouwd. Dit kapitaal wordt belegd en beheerd door ING Investment Management (IM). Dit kapitaal kun je gebruiken om eerder met pensioen te gaan of om jouw pensioenuitkering te verhogen. Extra Pensioen. De regeling Extra Pensioen is een volledig vrijwillige regeling die je kunt gebruiken om een kapitaal op te bouwen. Op je pensioendatum kun je dit aanwenden voor de inkoop van een ouderdomspensioen.

7 Keuzemogelijkheden Op de door jou gewenste pensioendatum (tussen 55 en 67 jaar) kun je een aantal keuzes maken. Hoog/laag laag/hoog. Je kunt kiezen voor een pensioen dat in eerste instantie hoger is en daarna lager, of juist andersom. Het opgebouwde partnerpensioen kun je omwisselen voor een hoger ouderdomspensioen. Je kan het moment dat je wilt gaan genieten van je pensioen naar voren halen of uitstellen. Ook kun je ervoor kiezen om in deeltijd met pensioen te gaan. Financiële positie Het vermogen van het pensioenfonds kun je voorstellen als één grote pot. Die pot bedraagt nu circa 3 miljard. Het beheer (AZL, Bestuursbureau, toezicht en bestuur) kost iets meer dan 3,3 miljoen. Het grootste deel komt binnen via het beleggingsrendement. Jaarlijks komt er op dit moment ongeveer 50 miljoen aan pensioenpremie bij en gaat er ongeveer 90 miljoen uit aan ingegane pensioenen. Lees meer in het verkort jaarverslag Pensioenpremie Je werkgever en jij zelf betalen beiden een premie voor je pensioenopbouw. 7 Ambitie bestuur De ambitie van het bestuur is een goed pensioen dat zijn waarde behoudt, tegen redelijke kosten en een acceptabel risico. Om dit te realiseren heeft het bestuur eigenlijk maar drie knoppen tot zijn beschikking. Wil je een hoger pensioen dan zal er meer premie moeten worden betaald of groter risico worden genomen. Wil je minder risico lopen dan wordt het pensioen lager. Kortom, als je aan deze drie knoppen gaat draaien heeft dat een behoorlijke impact op de hoogte van je pensioen. Verhoging Verhoging van je pensioen (indexatie) voorkomt dat je pensioen in waarde daalt, door bijvoorbeeld inflatie. De kosten van levensonderhoud stijgen namelijk met de jaren. De verhoging moet betaald worden uit het beleggingsrendement. Hier wordt geen premie voor betaald. Werkgever De totale verschuldigde premie bedraagt in % van de loonsom. Die wordt door de werkgever afgedragen aan het pensioenfonds. Werknemer* Afgesproken is dat er een premieverdeling wordt gehanteerd van 2/3 door de werkgever en 1/3 ten laste van de werknemer. * In deze situatie doet zich bij ons fonds iets specifieks voor. Er is nog een relikwie uit het verleden van voor de middelloon periode. Dat is de premievrije voet van Medewerkers met een inkomen tot ,- betalen geen premie maar bouwen wel pensioen op. Jongeren hebben in de regel een lager salaris dan ouderen. Door de premievrije voet betalen zij relatief minder pensioenpremie, daarom zal de discussie die momenteel gaat over de doorsneepremie bij ons fonds minder spelen.

8 8 Waar zit het geld? (x 1 mln) Private Equity 9,9% Aandelen 25,9% Dekkingsgraad Vastgoed Liquiditeiten 4,8% 2,0% Obligaties 57,0% 170% 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% Feitjes: Het grootste deel (58%) van het totale vermogen is belegd in obligaties. Het bestuur houdt zich aan de regels en voorschriften van de UN Global Compact. In de onderste grafiek komt eigenlijk alles samen. De donkerblauwe lijn is het vermogen en de oranje lijn geeft de ontwikkeling van de verplichtingen weer. De lichtblauwe lijn is het resultaat van het vermogen gedeeld door de verplichtingen. Dat is de dekkingsgraad. Opvallende punten: De blauwe lijn laat zien dat we nog nooit zoveel vermogen hebben gehad als op dit moment. De verplichtingen zijn vooral gestegen door de dalende rente en een toename van de levensverwachting die nog niet in de tarieven was voorzien. De stijging van het vermogen heeft de ontwikkeling van de verplichtingen niet kunnen bijhouden. Daardoor heeft er de laatste jaren ook geen indexatie plaatsgevonden. De indexatie achterstand valt eigenlijk weg. De ambitie is momenteel om de loonontwikkeling bij TNO te volgen. In zekere zin is die ambitie dus waargemaakt. Immers de afgelopen twee jaar was de algemene salarismaatregel bij TNO 0%. De indexatie zou dus ook met een hoge dekkingsgraad op 0% zijn vastgesteld. Risicobereidheid In juni-augustus 2014 is er een risicobereidheidsonderzoek gehouden onder pensioengerechtigden en deelnemers van Pensioenfonds TNO. Het doel was om de risicobereidheid te meten. De deelname aan het onderzoek was hoog, maar het peilen van de risicobereidheid blijkt moeilijk. Als we toch iets willen concluderen dan is het dat minder verhoging acceptabeler lijkt dan (forse) verlagingen. Na zorgvuldige interpretatie door het bestuur is besloten dat de resultaten geen aanleiding geven om meer of juist minder risico te nemen dan nu het geval is. Meer informatie over risicobereidheid lees je hier % Vermogen Verplich ngen Dekkingsgraad

9 9 Hoe kan het dat ik maar zo weinig pensioenopbouw? Ik betaal veel meer premie in een jaar dan dat ik uiteindelijk in één jaar aan pensioen opbouw? Het pensioen dat je in één jaar opbouwt, wordt vanaf jouw pensioendatum levenslang uitgekeerd. En wanneer je na de ingang van je pensioen komt te overlijden dan heeft ook je partner nog levenslang recht op een partnerpensioen (indien deze partner op jouw pensioendatum ook al bij ons bekend was). Dus bovenop de premie die jij samen met de werkgever hebt afgedragen, moet nog behoorlijk wat rendement gemaakt worden om dit pensioen levenslang aan jou te kunnen uitkeren. Waarom bouwen we maar 1,75% aan pensioen op per jaar? Waarom geen 2,25%? Dat zijn de afspraken die tussen de sociale partners (RvB TNO en OR-TNO) zijn gemaakt. Een opbouw van 2,25% mag sinds 1 januari 2014 niet meer. Vanaf 1 januari 2015 is de opbouw fiscaal gemaximeerd op 1,875%. Als ik samenwoon, en mijn partner en ik hebben geen samenlevingsovereenkomst, heeft mijn partner dan recht op partnerpensioen als ik overlijd? Nee, dan heeft jouw partner geen recht op partnerpensioen. Als je samenwoont en je hebt met jouw partner een samenlevingsovereenkomst afgesloten, stuur dan een kopie van deze overeenkomst en een aanmeldingsformulier naar de administratie van het fonds toe. Jouw partner wordt dan ook de volgende keer netjes vermeld op het Uniform Pensioenoverzicht. Veelgestelde vragen (1) Heb ik een eigen potje binnen het pensioenfonds? Waarom levert een pensioenpot op mijn eigen naam niet meer op? Het totale vermogen zit in één grote pot. En deze pot wordt volgens één risicoprofiel belegd. Zou je kiezen voor een systeem waarbij iedereen zijn eigen pensioenpot zou hebben, dan zou dit ook voor iedereen nadelig uitpakken. Aan het einde van de periode van inleg moet namelijk het risico worden afgebouwd en wordt er in één keer pensioen ingekocht bij het pensioenfonds. Dan rendeert dit kapitaal niet meer. Dit is bij het huidige systeem in onze middelloon regeling niet zo. Daar hoeft het risico niet te worden afgebouwd en wordt ook niet in één keer het pensioen ingekocht. Daardoor wordt er gemiddeld een hoger rendement behaald. Wat zijn pensioenverplichtingen? Dat is de totale waarde van alle uit te keren pensioenen, nu en in de (verre) toekomst. Hierbij wordt ook rekening gehouden met actuariële grondslagen (zoals rekenrente, levensverwachting en kostenopslagen). Waarom stijgt de waarde van de pensioenaanspraken zo sterk? Een pensioenaanspraak is een recht op een pensioen dat nog niet wordt uitgekeerd. Voor de vaststelling van deze waarde publiceert De Nederlandsche Bank maandelijks de rentetermijnstructuur. Doordat de rente in 2014 vooral is gedaald, moeten pensioenfondsen steeds meer geld in kas houden om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Ik heb tot 2007 pensioen opgebouwd in een eindloonregeling. Zijn deze rechten ook opgenomen in mijn Uniform Pensioenoverzicht? Ja, deze rechten zijn ook opgenomen in jouw Uniform Pensioenoverzicht. Moet ik de gegevens van mijn partner ook doorgeven als ik ben gehuwd? Als je bent gehuwd of je bent een geregistreerd partnerschap aangegaan bij jouw gemeente dan hoef je deze gegevens niet door te geven aan het fonds. Deze gegevens ontvangen wij dan via de Gemeentelijke Basis Administratie. Deze gegevens worden dagelijks bijgewerkt.

10 10 Wat zijn gewezen deelnemers? Gewezen deelnemers zijn personen die bij een aangesloten werkgever hebben gewerkt en daar ook pensioen hebben opgebouwd, maar die de waarde van dit pensioen niet hebben meegenomen naar de pensioenverzekeraar van hun nieuwe werkgever. Kan een aangesloten onderneming ook uit het fonds treden? Ja, dat is mogelijk. Indien een aangesloten onderneming hiertoe besluit, moet dit geen negatieve gevolgen hebben voor de overige deelnemers. Er zullen dan nadere afspraken moeten worden gemaakt. Vanaf 1 januari is pensioenopbouw boven een inkomen van niet meer mogelijk. Loop ik dan bepaalde risico s? Ja, dat klopt. Naast het feit dat je over het inkomen boven de geen pensioen meer opbouwt, wordt ook het partnerpensioen geraakt. En dat kan een behoorlijke invloed hebben. Alle personen die een fulltime inkomen hebben dat boven de ligt, worden persoonlijk over de consequenties geïnformeerd. Ook zullen enkele mogelijke oplossingen worden uitgelegd. Welke gevolgen heeft een verdere krimp van TNO voor het pensioenfonds? Eigenlijk geen directe gevolgen. Alleen de kosten per deelnemer zullen toenemen, omdat de kosten voor het beheer over steeds minder actieve deelnemers kan worden verdeeld. Veelgestelde vragen (2) Belegt het pensioenfonds in TNO bedrijven? Ook hiervoor geldt specifieke wet- en regelgeving. Dat is dus niet mogelijk. Als we nu stoppen met inleggen, gaat het pensioenfonds dan failliet? Nee, het pensioenfonds gaat niet failliet. Als er niet meer wordt ingelegd, komen er ook geen nieuwe pensioenaanspraken meer bij. En bij een dekkingsgraad van 110% kan het fonds dan aan alle verplichtingen voldoen. Het zou in de toekomst alleen een probleem kunnen opleveren als de levensverwachting weer zou gaan toenemen. Leent het pensioenfonds ook wel eens geld aan een aangesloten onderneming? Het pensioenfonds staat helemaal los van de aangesloten ondernemingen. Het pensioenfonds is een Stichting met een Bestuur. Er zijn ook wettelijke bepalingen die dit niet toestaan. Waar zie ik hoeveel ik opgebouwd heb? Uw opgebouwde aanspraken worden getoond in het uniforme pensioen overzicht dat u jaarlijks ontvangt. U kunt deze aanspraken ook terugvinden op

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Onze regeling Keuzemogelijkheden Vragen 2 Pensioen in Nederland Nederlands pensioenstelsel

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling INHOUD 2 Wie voert de pensioenregeling uit? Het pensioengebouw in Nederland De pensioenregelingen van RELX in Nederland Vergelijking CDC en IDC Welke

Nadere informatie

Versie: mei Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw

Versie: mei Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw Versie: mei 2017 Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw 1 Wat bpfbouw voor u regelt: sheet 3 t/m 5 Hoe uw geld wordt beheerd door bpfbouw: sheet 6 t/m 8 Pensioen de basis:

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Versie: januari Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw

Versie: januari Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw Versie: januari 2018 Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw 1 Wat bpfbouw voor u regelt: sheet 3 t/m 5 Hoe uw geld wordt beheerd door bpfbouw: sheet 6 t/m 8 Pensioen de basis:

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de sector zeevisserij (walpersoneel) werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN...

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland In 2013 heeft de onderneming SABIC een traject ingezet om de pensioenregelingen binnen de SABICondernemingen

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 1 januari 2016.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 1 januari 2016. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Aan het einde vindt u ook een toelichting op de gewijzigde pensioenregeling.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1.

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1. Pensioen 1-2-3 aanvullende pensioenregelingen Werk je bij een werkgever die bij ons is aangesloten, dan bouw je automatisch ouderdomspensioen bij ons op in de basispensioenregeling. Daarnaast kan je werkgever

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

JE TIJD ANDERS INDELEN

JE TIJD ANDERS INDELEN Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP. 1. Wat is pensioen?... 2

UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP. 1. Wat is pensioen?... 2 UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP 1. Wat is pensioen?... 2 2. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 2 2.1 AOW. 2 2.2 Pensioen via de werkgever... 3 2.3 Privé-voorzieningen 3 3. Voor wie geldt de pensioenregeling?...

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de groothandel in bloemen en planten werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling Agenda Stand van zaken financiële situatie Pensioen in het kort Waarom is de pensioenregeling veranderd? Wat is er veranderd? Stand van zaken financiële situatie Dekkingsgraad?

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

Vanaf datum van indiensttreding bij de werkgever.

Vanaf datum van indiensttreding bij de werkgever. De pensioenregeling (uitkeringsovereenkomst) Deze pensioenregeling is van toepassing op alle werknemers die in dienst zijn van de werkgever(s) die zijn toegelaten tot het Pensioenfonds. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat Pensioenfonds Avebe Wat is het belangrijkste dat ik moet weten? Wat is nog meer handig om te weten? Ik wil alles weten

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer - U bent actief deelnemer én u neemt via uw werkgever deel aan de aanvullende pensioenregeling

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p.

VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p. Agenda VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p. Waarom UPO Pensioen in Nederland Wijziging Pensioen 1 januari 2012 Het UPO Partner, pensioen en scheiding Waarom UPO Iedereen die deelneemt aan een pensioenregeling

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345 Voorbeeld Uniform Pensioenoverzicht 2016 Stand per 31-12-2015 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal brutopensioenregeling Werkgever Werkgever

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Nettopensioenregeling

Nettopensioenregeling Nettopensioenregeling 1 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling van SPW. SPW probeert de nettopensioenregeling

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Middelloonregeling met voorwaardelijke toeslag. Een uitkeringsovereenkomst, ook wel Defined Benefit genoemd.

Middelloonregeling met voorwaardelijke toeslag. Een uitkeringsovereenkomst, ook wel Defined Benefit genoemd. De pensioenregeling (uitkeringsovereenkomst) per 1 januari 2016 Deze pensioenregeling is van toepassing op alle werknemers die in dienst zijn van de werkgever(s) die zijn toegelaten tot het Pensioenfonds.

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. -*- Demonstration Powered by Exstream Dialogue 06/30/2010, Version 6.1.028 -*- Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd? Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Op uw pensioendatum koopt u met het opgebouwde pensioenkapitaal een ouderdomspensioen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat WAT KRIJGT U IN UW PENSIOENREGELING? Ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

UW PENSIOEN IN BEELD. Stichting Shell Pensioenfonds. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

UW PENSIOEN IN BEELD. Stichting Shell Pensioenfonds. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Stichting Shell Pensioenfonds UW PENSIOEN IN BEELD Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspen sioen. Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2015 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Keuzemogelijkheden rond uw pensioen. In deze brochure gaan we in op vijf flexibiliseringsmogelijkheden. rondom uw pensionering.

Keuzemogelijkheden rond uw pensioen. In deze brochure gaan we in op vijf flexibiliseringsmogelijkheden. rondom uw pensionering. Keuzemogelijkheden rond uw pensioen In deze brochure gaan we in op vijf flexibiliseringsmogelijkheden rondom uw pensionering. 1 Introductie De pensioenregeling van het Pensioenfonds TNO biedt u veel keuzevrijheid.

Nadere informatie

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op.

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op. 7 juni 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill. Standaard krijgt u dit ouderdomspensioen vanaf uw 67e

Nadere informatie

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming 2012 Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 Product GarantiePlusPensioen Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Soort overeenkomst premieovereenkomst

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie