Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort"

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Voor nieuwe deelnemers van SPW

2 Inhoudsopgave Welkom 3 Wat is pensioen? 3 De pensioenregelingen van SPW 3 Uw pensioenregeling in het kort 4 Aanvullende mogelijkheid: De Anw-hiaatpensioenverzekering 5 Arbeidsongeschiktheid 5 Bijzondere gebeurtenissen 7 U gaat met pensioen 8 Hoe behoudt uw pensioen zijn waarde? 9 Wie is verantwoordelijk voor het pensioenfonds? 9 Contact met SPW 10 2

3 Welkom Welkom bij Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). Als medewerker van een woningcorporatie bouwt u automatisch pensioen op in de pensioenregeling voor de woningcorporaties. In deze brochure geven wij de inhoud van de pensioenregeling van SPW op een beknopte wijze weer. Voor meer informatie kunt u kijken op de website spw.nl. Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, neem dan contact op met de helpdesk van SPW op telefoonnummer Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot uur. Wat is pensioen? Pensioen is een inkomen voor de tijd dat u niet meer werkt op latere leeftijd of niet meer kunt werken wegens arbeidsongeschiktheid. In het algemeen zijn er drie manieren om pensioen op te bouwen: 1. AOW-uitkering van de overheid Voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont, is vanaf de AOW gerechtigde leeftijd een pensioen beschikbaar: de AOW (Algemene Ouderdomswet). De AOW-leeftijd gaat staps gewijs omhoog tot 67 jaar in De AOW wordt door de overheid uitgevoerd. Voor meer informatie kunt u terecht bij de SVB op svb.nl 2. Pensioen uit dienstverband Daarnaast bouwt u pensioen op tijdens uw dienstverband bij uw werkgever. Dit is het pensioen dat u bij SPW opbouwt. Pensioen uit dienstverband vormt een aanvulling op de AOW. 3. Individuele voorzieningen U kunt zelf ook sparen voor aanvullingen op de AOW en een eventueel pensioen. Dit is een eigen keuze. Een voorbeeld van een zelf gespaarde oudedagsvoorziening is een lijfrenteverzekering. Hiermee kunnen eventuele pensioentekorten worden ingevuld. Pensioen bij SPW U bouwt als werknemer met een dienstverband bij een aangesloten woning corporatie pensioen op bij SPW. U neemt verplicht deel aan de pensioenregeling, dat onderdeel uitmaakt van uw arbeidsvoorwaarden. Voor uzelf bouwt u ouderdomspensioen op. Wanneer u komt te overlijden is er een partnerpensioen en een wezenpensioen voor uw nabestaanden. Als u arbeids ongeschikt wordt, heeft SPW diverse aanvullende regelingen. Eerder opgebouwd pensioen Was u hiervoor niet werkzaam in de woondiensten branche? Dan kunt u het pensioen dat u bij uw vorige pensioenuitvoerder heeft opgebouwd, overdragen naar SPW. Dit heet waardeoverdracht. Op spw.nl/werknemers staat onder nieuwe baan welke stappen u kunt nemen om over te gaan tot mwaardeoverdracht. De pensioenregelingen van SPW Onder welke pensioenregeling valt u? Flexpensioenregeling SPW kent twee verschillende pensioenregelingen. Uw geboortedatum is bepalend voor uw deelname aan één Als van deelnemer regelingen. aan de flexpensioenregeling zijn de volgende pensioenen op u van toepassing: Bent u voor 1 januari 1950 geboren? Dan Ouderdomspensioen is het (vroeg)pensioenreglement (dit is flexibel SPW inzetbaar op u van en toepassing. wordt daarom ook wel flexpensioen genoemd) Partnerpensioen Bent Wezenpensioen u op of na 1 januari 1950 geboren? Dan is het flexpensioenreglement SPW op u van toepassing. Ouderdomspensioen Op Het de volgende ouderdomspensioen pagina kunt u gaat lezen standaard welke pensioenen in op de u kunt opbouwen eerste dag binnen van uw de maand pensioenregeling. waarin u 67 wordt. Deze uitkering vormt een aanvulling op de AOW en stopt wanneer u komt te overlijden. Het ouderdomspensioen biedt veel ruimte voor individuele wensen en keuzes. U kunt het namelijk ook gebruiken om eerder dan met de 67-jarige leeftijd te stoppen met werken (u gaat dan vervroegd met pensioen). Wanneer iemand precies kan stoppen met werken, is voor iedereen verschillend en hangt onder meer af van hoe lang u pensioen heeft opgebouwd. Vandaar dat SPW spreekt over flexpensioen. Partnerpensioen Als u komt te overlijden, krijgt uw partner een partnerpensioen. We spreken van een partner als u getrouwd bent, een geregistreerd partner schap bent aangegaan of als u een samenlevingsovereenkomst heeft (notarieel vastgelegd). Een kopie van uw samenlevings overeenkomst moet voor uw overlijden in het bezit zijn van SPW. Het partner pensioen eindigt als uw partner komt te overlijden. Wezenpensioen Heeft u kinderen jonger dan 18 jaar? Dan hebben zij recht op wezen pensioen als u overlijdt. Studeren uw kinderen? Als dit een voltijdstudie is, krijgen ze (zolang ze studeren) een wezenpensioen tot het moment dat zij 27 jaar worden. 3

4 Hoeveel pensioen heeft u opgebouwd? Ieder jaar sturen wij u een overzicht van uw opgebouwde pensioen toe: het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). In het UPO kunt u nalezen hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. Ook als u niet meer bij een corporatie werkt, maar wel uw pensioenaanspraken bij SPW heeft laten staan. U ontvangt in het jaar van uittreden een UPO en vervolgens elke vijf jaar. Flexpensioenregeling Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen Hoe wordt uw ouderdomspensioen berekend? De hoogte van uw ouderdomspensioen is afhankelijk van uw salaris en het aantal jaren dat u werkzaam bent in de branche woningcorporaties. In de onderstaande formule lichten wij toe hoe de opbouw van uw ouderdomspensioen per jaar wordt berekend. De jaarlijkse opbouw van uw ouderdomspensioen wordt als volgt berekend: Uw pensioenregeling in het kort Pensioenovereenkomst Bij SPW bouwt u pensioen op via een uitkeringsovereenkomst. Dit betekent dat de hoogte van de pensioenuitkering bij ingang van het pensioen vaststaat. Soort pensioenregeling De pensioenregeling van SPW is een middelloonregeling. Dat wil zeggen dat elk jaar pensioen wordt opgebouwd over uw loon van dat jaar. De uitkering bij pensionering is zodoende gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon dat u tijdens uw loopbaan bij een werkgever in de branche woningcorporaties heeft opgebouwd. Uw pensioenuitkering is dus géén percentage van uw laatstverdiende loon. Premiebetaling Om straks met pensioen te kunnen, betaalt u nu samen met uw werkgever premie aan het pensioenfonds. Uw werkgever houdt uw deel van de pensioenpremie in op uw loon. Op uw loonstrook en jaaropgave ziet u hoeveel u precies betaalt. Actuele informatie over de hoogte van de premie bijdrage leest u op spw.nl. Pensioengrondslag (pensioengevend jaarloon tot maximaal ,- franchise) x parttimepercentage x opbouwpercentage De begrippen worden hieronder verder toegelicht. Pensioengrondslag De pensioengrondslag is het deel van het loon waarop de pensioenopbouw is gebaseerd: uw pensioengevend jaarloon (tot maximaal ,-) minus de franchise. De pensioengrondslag wordt ieder jaar op 1 januari (of op de datum van indiensttreding) vastgesteld. Als u parttime werkt dan wordt de pensioengrondslag ver menigvuldigd met uw parttimepercentage (het percentage dat u parttime werkt), omdat de grondslag op basis van een fulltime salaris wordt vastgesteld. De vastgestelde pensioen grondslag blijft het gehele jaar ongewijzigd, behalve als u bij een andere corporatie in dienst treedt met een ander jaarloon. Pensioengevend jaarloon Het pensioengevend loon is uw fulltime bruto maandsalaris per 1 januari, vermenigvuldigd met twaalf. Daarbij komt nog 8% vakantiegeld en eventuele persoonlijke toeslagen. 4 Het maximum loon waarover u in de basisregeling pensioen opbouwt is Is uw pensioengevend jaarloon hoger?

5 U bouwt geen ouderdoms- en nabestaandenpensioen op over uw loon boven dit bedrag. Met de nettopensioenregeling van SPW kunt u het tekort aan ouderdoms- en nabestaandenpensioen opvangen. Kijk voor meer informatie op spw.nl/nettopensioen Franchise Over een deel van uw salaris bouwt u geen pensioen op. Dat komt omdat u naast uw pensioen, vanaf de AOW gerechtigde leeftijd, ook AOW gaat ontvangen. Dit deel noemen we de franchise. De hoogte van de franchise wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Opbouwpercentage Jaarlijks bouwt u een bepaald percentage over uw pensioengrondslag op aan pensioen. Het opbouwpercentage voor ouderdomspensioen is 1,875 % per jaar. Hoe wordt het partnerpensioen berekend? De opbouw van het partnerpensioen staat los van het ouderdomspensioen. U bouwt jaarlijks 1,313% van de pensioengrondslag op aan partnerpensioen. Overlijdt u als deelnemer voor uw pensioenrichtleeftijd van 67 jaar? Uw partner ontvangt een partnerpensioen dat zou zijn opgebouwd als u tot 67 jaar pensioen op had kunnen bouwen. Wanneer u de branche voor uw 67 ste heeft verlaten, ontvangt uw partner een partnerpensioen dat u tot uitdiensttreding heeft opgebouwd. Overlijdt u nadat u met pensioen bent gegaan? Uw partner ontvangt het tot pensioendatum opgebouwde partnerpensioen. Hoe wordt het wezenpensioen berekend? Het wezenpensioen bedraagt 20% van het te bereiken partnerpensioen. Aanvullende mogelijkheid: de Anw-hiaatpensioenverzekering Komt u te overlijden tijdens uw pensioenopbouw bij SPW? Of na uitdiensttreding, maar is uw pensioen bij SPW blijven staan? SPW keert een partnerpensioen uit aan uw partner en een wezenpensioen aan uw kinderen. Daarnaast krijgt uw partner wellicht nog een Anw-uitkering van de overheid. Anw-uitkering van de overheid De Sociale Verzekeringsbank keert vanuit de Algemene Nabestaandenwet (Anw) een nabestaandenuitkering (Anw uitkering) uit aan personen van wie de partner is overleden. Na uw overlijden komt uw partner slechts onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een Anw-uitkering en de hoogte van deze uitkering kan soms niet toereikend zijn. Daarom kunt u bij SPW vrijwillig een Anw-hiaatpensioenverzekering afsluiten. Anw-hiaatpensioenverzekering Met de Anw-hiaatpensioenverzekering kunt u voorkomen dat uw partner en eventuele kinderen door uw overlijden in financiële moeilijkheden komen. De verzekering zorgt voor extra inkomen en wordt afgestemd op uw situatie en wensen. U kunt bijvoorbeeld rekening houden met andere inkomsten van uw partner, zoals het partnerpensioen dat u bij SPW voor uw partner opbouwt. Uw partner ontvangt de Anw hiaatpensioenverzekering tot de AOW-leeftijd. U kunt de verzekering afsluiten tot een maximum jaarbedrag. Arbeidsongeschiktheid Wat gebeurt er als u ziek wordt? Tijdens de eerste twee jaar van langdurige ziekte betaalt uw werkgever uw loon door. Het eerste jaar krijgt u een volledig loon, het tweede jaar tot een maximum van 70% van uw loon (plus eventuele reïntegratieaanvullingen). Bent u langer dan twee jaar (104 weken) ziek, dan geldt voor u de WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). De WIA is de opvolger van de WAO en geldt voor iedereen die ziek is geworden op of na 1 januari 2004 en meer dan 35% arbeidsongeschikt is. Uitkeringsinstantie UWV stelt dan vast of u recht heeft op een WIA-uitkering. Voor meer informatie over WIA-uitkeringen kunt u terecht op uwv.nl. De arbeidsongeschiktheidspensioenen van SPW Als u een WIA-uitkering van de overheid ontvangt, krijgt u mogelijk van SPW een aanvulling op de uitkering. Dit moet u zelf aanvragen bij SPW. U kunt in aanmerking komen voor de volgende arbeidsongeschiktheidspensioenen: WIA-pluspensioen Het WIA-pluspensioen is een arbeidsongeschiktheidspensioen dat u kunt aanvragen als u minstens 35% arbeidsongeschikt bent en een uitkering op basis van de WIA ontvangt. Hoeveel u krijgt, hangt af van de mate van arbeids ongeschiktheid. Hierover leest u hieronder meer. De WIA-uitkering kan door inkomen uit arbeid tijdelijk worden verlaagd. SPW gaat voor de mate van arbeids ongeschiktheid uit van de praktische mate van arbeids ongeschiktheid die hoort bij de lagere uitkering. Als u 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt bent Dan krijgt u van SPW een aanvulling tot de 67-jarige leeftijd van 5% van het loon op 1 januari van het jaar waarin u ziek werd. Als u 35 tot 80 procent arbeidsongeschikt bent Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is de uitkering lager. Er gelden dan andere percentages: Wilt u meer informatie over de Anw-hiaatpensioen verzekering? Kijk dan op spw.nl/werknemer 5

6 Mate van arbeidsongeschiktheid WIA-pluspensioen = percentage van het laatstverdiende loon 35-45% 2% 45-55% 2,5% 55-65% 3% 65-80% 3,625% Als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent Dan krijgt u geen WIA-uitkering en ook geen aanvulling van SPW. WGA-hiaatpensioen Als u in de WIA zit en gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, krijgt u een loongerelateerde WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) of ontvangt u direct een lage WGA-vervolg uitkering. Na afloop van de loongerelateerde uitkering kunt u op enig moment ook te maken krijgen met een lage WGA vervolguitkering. Bij aanvang van uw vervolguitkering heeft u dan tot de 67-jarige leeftijd recht op een aanvulling, het WGA-hiaatpensioen. WIA-excedentpensioen Ligt het laatstverdiende salaris voordat u ziek werd boven de SV-loongrens (in ,15)? Dan krijgt u over het meerdere geen WIA-uitkering. U ontvangt dan WIA-excedentpensioen van SPW. Het WIA-excedentpensioen bedraagt 70% van het loon boven de WIA-grens. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt de aanvulling naar rato berekend. Deze arbeidsongeschiktheidspensioenen ontvangt u tot uw pensioengerechtigde leeftijd, zolang u arbeidsongeschikt bent. Als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, krijgt u geen WIA-uitkering en ook geen aanvulling van SPW. Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid In de periode dat u ziek bent en daarna, als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt, blijft u gewoon ouderdomspensioen en partnerpensioen opbouwen. SPW maakt onderscheid tussen de pensioenopbouw tijdens de eerste twee ziektejaren en de jaren daarna. Pensioenopbouw tijdens het eerste en tweede ziektejaar Tijdens het eerste ziektejaar krijgt u gewoon het loon dat u verdiende voor u ziek werd. Hierover bouwt u pensioen op. In het tweede ziektejaar ontvangt u maximaal 70% van uw laatstverdiende loon. De pensioenopbouw wordt aangepast aan het lagere loon, u bouwt minder pensioen op. Als u weer volledig gaat werken, vervalt deze beperking uiteraard. U en uw werkgever hoeven daar geen premie voor te betalen. SPW betaalt een deel van de premie, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. U moet zelf de definitieve beschikking over de mate van arbeidsongeschiktheid van het UWV naar SPW opsturen. Arbeidsongeschiktheid voor deelname bij SPW Vanaf 1 januari 2014 dekt SPW het arbeids ongeschiktheidsrisico voor deelnemers die op of na deze datum de eerste ziektedag hebben. Latere toenames van de mate van arbeidsongeschiktheid worden hierbij meegenomen. Was u voor deelname bij SPW al arbeidsongeschikt? SPW sluit de bestaande arbeidsongeschiktheid uit. Neem hiervoor contact op met uw vorige pensioenuitvoerder. Een verhoging van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt wel door SPW gedekt. Ook heeft u recht op premievrije deelname. Dit recht bestaat alleen over de toename van de (oorspronkelijke) mate van de arbeidsongeschiktheid. U bent zelf verantwoordelijk voor het melden van een verhoging van de mate van arbeidsongeschiktheid. Ook moet u aantonen dat over de verhoging geen dekking is bij uw (eventuele) vorige pensioenuitvoerder. Wilt u meer informatie over arbeidsongeschiktheid? Kijk dan op spw.nl/werknemer. 6 Pensioenopbouw na het tweede ziektejaar Ontvangt u na het tweede ziektejaar een WIA-uitkering, omdat u nog steeds (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent? Dan wordt uw pensioenopbouw voor een deel onder voorwaarden premievrij voortgezet. Daarmee bedoelen we dat de opbouw van uw pensioen voor een deel doorgaat.

7 Bijzondere gebeurtenissen De volgende gebeurtenissen kunnen van invloed zijn op uw pensioensituatie. Trouwen, samenwonen of het aangaan van een geregistreerd partnerschap Als u komt te overlijden, dan komt uw partner vanaf dat moment in aanmerking voor een partnerpensioen. Uw partner heeft recht op partnerpensioen als u gehuwd bent of bij een geregistreerd partnerschap. Als u ongehuwd samenwoont, dan moet dit zijn vastgelegd in een notariële samenlevingsovereenkomst en u dient op hetzelfde adres ingeschreven te staan in de Gemeentelijke Basisadministratie. U moet de samenlevingsovereenkomst naar SPW opsturen. Uw partner komt niet in aanmerking voor partnerpensioen als de relatie is ontstaan op of na de datum waarop uw ouderdomspensioen is ingegaan. Scheiden Als u gaat scheiden of als u uw officiële relatie beëindigt, heeft dit gevolgen voor uw pensioen. Gevolgen voor het ouderdomspensioen U kunt na uw scheiding een verzoek indienen om het ouderdomspensioen dat tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd, tussen u en uw ex-partner te verdelen. Dit wordt verevening genoemd. Het ouderdomspensioen kan niet verdeeld worden als er sprake is van een samenlevingsovereenkomst. U kunt ook gezamenlijk kiezen voor conversie. Bij conversie krijgt uw ex-partner een zelfstandig recht op ouderdomspensioen. Het bijzonder partnerpensioen wordt dan ook omgezet in een zelfstandig recht op ouderdomspensioen. Na uw overlijden ontvangt uw ex-partner dan geen bijzonder partnerpensioen. Het verzoek voor verdeling moet binnen twee jaar na de formele scheiding worden ingediend. Gebeurt dit niet binnen de voorgeschreven termijn, dan is het pensioenfonds niet meer verplicht mee te werken aan de verdeling. SPW keert het volledige pensioen dan aan u als deelnemer uit. U moet dan zelf de verdeling regelen met uw ex-partner. Als u overlijdt, dan vervalt het recht op verevend ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Uw ex-partner ontvangt dan een bijzonder partnerpensioen. Als uw ex-partner eerder overlijdt dan u, dan ontvangt u weer het volledige ouderdomspensioen. Gevolgen voor het partnerpensioen Na een scheiding heeft uw ex-partner recht op partner pensioen als u komt te overlijden. Dit wordt bijzonder partner pensioen genoemd. Er is alleen sprake van een recht op bijzonder partner pensioen als de relatie tussen een deelnemer en zijn of haar partner was bekrachtigd door middel van een huwelijk of (niet)geregistreerd partnerschap. Ex-partners hebben ook recht op bijzonder partnerpensioen als er sprake was van een samenlevings contract. De datum waarop beide partners in de Gemeentelijke basisadministratie niet meer op hetzelfde adres wonen wordt gezien als beëindiging van de relatie. Indien beide partners een andere datum overeen komen moet dit notarieel zijn vastgelegd. Afstand bijzonder partnerpensioen Uw ex-partner kan ook afstand doen van het bijzonder partnerpensioen. Dit kan door de afstand op te nemen in het echtscheidingsconvenant of een notariële akte. Ook kunt u het formulier: afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen van SPW aan ons opsturen. Deze moet door u beiden voorzien zijn van een gelegaliseerde handtekening. Dit kunt u doen bij uw gemeente. De keuze voor afstand van het bijzonder partnerpensioen is onherroepelijk. Het formulier kunt u downloaden op onze website spw.nl/downloads Uitdiensttreden Als u binnen de branche woningcorporaties zonder onderbreking van werkgever verandert, blijft u deelnemen aan de pensioenregeling van SPW. Als u de branche verlaat, bouwt u niet langer pensioen op bij SPW. U blijft dan wel recht behouden op het pensioen dat u tot dat moment bij SPW heeft opgebouwd. 7

8 Afkoop van uw pensioenaanspraken Afkopen betekent dat uw pensioenaanspraken worden vervangen door een éénmalig bedrag dat aan u wordt uit betaald. SPW heeft het recht om twee jaar nadat uw deelname bij SPW is geëindigd, het pensioen af te kopen. De voorwaarde is dat het gaat om pensioenaanspraken die lager zijn dan de wettelijke afkoopgrens*. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast. Er vindt geen afkoop plaats als u gebruik maakt van waardeoverdracht: u neemt uw pensioen dan mee naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. * Voor de hoogte van de afkoopgrens kijkt u onder actuele cijfers op spw.nl/pensioenuitvoering Recht op waardeoverdracht Graag wijzen wij u op de mogelijkheid tot waardeoverdracht. Dit houdt in dat u uw opgebouwde pensioenaanspraken meeneemt naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Het voordeel is dat uw pensioen dan door één pensioenuitvoerder wordt beheerd: één aanspreekpunt, één pensioenoverzicht en straks ook één uitbetaling. Als u tot waardeoverdracht overgaat, dan moet u dit binnen zes maanden nadat u bij uw nieuwe werk gever bent begonnen en voordat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, aanvragen bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Anders heeft de nieuwe pensioen uitvoerder het recht om niet meer mee te werken aan de waardeoverdracht. Vrijwillige voortzetting Als u uit dienst gaat en de branche verlaat, stopt de pensioenopbouw bij SPW. U behoudt wel het recht op het opgebouwde pensioen. U kunt uw pensioenopbouw na uw uitdiensttreding en het verlaten van de branche wel door laten gaan. Dit kan met behulp van zogenaamde vrijwillige voortzetting. Kinderen krijgen Het krijgen van een kind heeft geen invloed op uw pensioenopbouw. Werkloosheid Bij beëindiging van uw dienstverband in de branche woningcorporaties stopt de pensioenopbouw. U gaat met pensioen Als u met pensioen gaat, kunt u zelf diverse keuzes maken. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om eerder of in deeltijd met pensioen te gaan. Hieronder zetten wij de belangrijkste punten en keuzemogelijkheden voor u op een rij. U dient zelf uw pensioen aan te vragen U moet voor het aanvragen van een pensioenuitkering enkele formulieren invullen. Drie maanden voor uw pensioengerechtigde leeftijd krijgt u de benodigde formulieren automatisch toegestuurd. Als u eerder dan uw pensioengerechtigde leeftijd met pensioen wilt, betekent dit dat u de formulieren zelf moet aanvragen. U kunt de formulieren downloaden op spw.nl/downloads Ingangsdatum pensioen en duur uitkering De richtleeftijd om met pensioen te gaan is 67 jaar. Uw ouderdomspensioen zal ingaan op de eerste dag van de maand waarin u de pensioen gerechtigde leeftijd bereikt. Het ouderdomspensioen eindigt op de laatste dag van de maand waarin u overlijdt. Eerder met pensioen (voor de 67-jarige leeftijd) De beoogde ingangsdatum van uw ouderdomspensioen is 67 jaar. Maar u kunt, binnen bepaalde grenzen, ook eerder met pensioen gaan. U vervroegt dan uw ouderdomspensioen. Eerder met pensioen gaan betekent dat de periode waarin u pensioen opbouwt korter is. Daarnaast ontvangt u de pensioenuitkering gedurende een langere periode. Deze twee factoren leiden ertoe dat uw pensioen lager uitvalt. Het arbeids contract bij uw werkgever moet direct voor pensionering beëindigd zijn. Tijdig overleg met uw werkgever over de gewenste pensioendatum is dus belangrijk. Tijdelijk een hogere of lagere pensioenuitkering De AOW-leeftijd gaat omhoog. Het is mogelijk om de latere ingang van de AOW op te vangen. U kunt dit doen door te kiezen voor een hogere uitkering vóórdat u AOW ontvangt, en een lagere uitkering nadat de AOW is ingegaan. Er kunnen ook andere redenen zijn waarom u liever eerst een hoger en daarna een lager pensioen wilt ontvangen. Of andersom. Als uw pensioen ingaat voor de AOW-ingangsdatum U bepaalt de hoogte van uw uitkering vanaf de ingangs datum van het ouderdomspensioen tot de AOW-ingangs datum en vanaf de AOW-ingangsdatum. Wanneer uw AOW later ingaat dan verwacht, kunt u dat op deze wijze zelf compenseren. 8 Het pensioen gaat in op of na de AOW-ingangsdatum U bepaalt de hoogte van uw pensioen uitkering vanaf de AOW-ingangsdatum. U mag daarna de hoogte van uw pensioen nog één keer wijzigen. Het uiterste wisselmoment is de 70-jarige leeftijd. De maximale verhouding tussen deze twee is 4:3. Voor 700 euro ouderdomspensioen komt dat bijvoorbeeld neer op een periode maximaal 800 euro en een periode 600 euro, of juist andersom. SPW maakt vooraf precies duidelijk hoeveel pensioen u krijgt. Voor zowel de duur als de hoogte van de uitkering geldt een maximum.

9 U kunt hierin tussen tijds geen wijzigingen meer aanbrengen. Als u gebruik maakt van deeltijdpensioen, dan kunt u geen gebruik maken van de hoog/laagconstructie. Uitruil Verhoging van het ouderdomspensioen ten koste van het partnerpensioen De mogelijkheid bestaat om het opgebouwde partnerpensioen voor een kwart, de helft of volledig uit te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Als u een partner heeft dan moet hij of zij altijd toestemming geven voor deze uitruil, omdat het recht op partnerpensioen voor dat deel komt te vervallen. Uw partner ontvangt dan (afhankelijk van de door u gemaakte keuze) na uw overlijden een lager partnerpensioen of helemaal geen partnerpensioen. Verhoging van het partnerpensioen ten koste van het ouderdomspensioen U heeft de mogelijkheid om op uw pensioendatum een gedeelte van uw ouderdomspensioen om te zetten in extra partnerpensioen. Door deze omzetting verhoogt u het partnerpensioen ten behoeve van uw partner. In deeltijd met pensioen Een mogelijkheid is om deeltijd met pensioen te gaan. U gaat bijvoorbeeld alvast twee dagen met pensioen en u blijft nog drie dagen werken. Over het deel dat u doorwerkt, blijft u gewoon pensioen opbouwen. Gedeeltelijke ingang is mogelijk voor 10% of een veelvoud van 10%. Het deeltijdpercentage kan maximaal twee keer wijzigen. Bij de laatste wijziging moet het ouderdomspensioen volledig ingaan. Als u gebruik maakt van deeltijdpensioen, dan kunt u geen gebruik maken van de hoog/laag-constructie. Persoonlijk gesprek De mogelijkheden en gevolgen van het variëren in hoogte of tijd van het ouderdomspensioen zijn sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Net als het wel of niet omzetten van partnerpensioen in ouderdomspensioen. Wilt u een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden? Neem dan contact op met de Helpdesk van SPW. De Pensioenplanner Wij bieden u op de website van SPW (spw.nl) de Pensioenplanner aan. Dit is een programma waarmee u zelf uw pensioen kunt berekenen en uw eigen toekomstige inkomens situatie in kaart kunt brengen. De pensioenplanner werkt met actuele gegevens uit onze administratie. U krijgt uw per soonlijke wachtwoord voor toegang tot de Pensioenplanner per post toegestuurd. Hoe behoudt uw pensioen zijn waarde? Uw pensioen behoudt zijn waarde door middel van indexatie. Indexatie is de verhoging van opgebouwde pensioen aanspraken van deelnemers en gewezen deelnemers (ex-deelnemers) en ingegane pensioenuitkeringen van uitkeringsgerechtigden. SPW indexeert als de omstandigheden dat toelaten. Dit houdt in dat er geen recht is op indexatie. Het is niet zeker of en in hoeverre er in de aankomende jaren indexatie zal plaatsvinden. Het bestuur neemt hierover jaarlijks een beslissing. Er is namelijk geen geld gereserveerd voor indexatie. Voor meer informatie over indexatie bij SPW verwijzen wij u naar onze website spw.nl. Wie is verantwoordelijk voor het pensioenfonds? Het bestuur van SPW Het bestuur van SPW is verantwoordelijk voor het pensioenfonds. De volgende vakbonden en werkgevers zijn vertegenwoordigd in het bestuur: Aedes vereniging van woningcorporaties FNV Bouw CNV Vakmensen De Unie Het verantwoordingsorgaan van SPW Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 12 leden: vertegenwoordigers van deelnemers (7), pensioengerechtigden (3) en werkgevers (2). Aedes, de vereniging van woningcorporaties, benoemde de twee vertegenwoordigers van werkgevers. Het bestuur van het fonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Daarnaast is het verantwoordingsorgaan bevoegd jaarlijks een oordeel te geven over een aantal zaken. welke dit zijn leest u bij over SPW op spw.nl 9

10 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke, externe deskundigen. Zij adviseren het bestuur gevraagd of ongevraagd over de beleids- en bestuursprocedures en de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd. Actuele informatie over het verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht kunt u vinden op spw.nl Contact met SPW Vragen stellen Voor vragen kunt u contact opnemen met de Helpdesk van SPW. U kunt onze medewerkers op werkdagen van 8.30 tot uur bereiken op telefoon nummer Informatie opvragen Deelnemers en gepensioneerden, maar ook gewezen deel nemers (ex-deelnemers) en partners van gewezen deelnemers hebben het recht om de volgende informatie bij SPW op te vragen: Het Flexpensioenreglement Het uitvoeringsreglement (in het uitvoeringsreglement zijn alle afspraken en procedures opgenomen die gelden tussen het pensioenfonds en uw werkgever in verband met uw deelname aan het pensioenfonds) Het reglement over de klachten- en geschillenprocedure Het jaarverslag en de jaarrekening Informatie over het beleggingsbeleid en de beleggings resultaten Informatie over het indexatiebeleid van SPW Informatie over de dekkingsgraad (de verhouding tussen het aanwezige vermogen en de pensioenverplichtingen) Een opgave van de hoogte van uw opgebouwde pensioenaanspraken* (u ontvangt jaarlijks het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) van SPW. Maar u kunt ook op een tussentijds moment een opgave van uw pensioen opvragen) Informatie over uw deelnemingsjaren* (het aantal jaren dat u deelneemt aan de pensioenregeling van SPW) * U kunt deze informatie bekijken op MijnSPW onder Mijn gegevens. Of opvragen via de Helpdesk van SPW. De informatie kunt u ook downloaden op spw.nl Doorgeven wijzigingen persoonsgegevens Het deelnemersbestand van SPW is gekoppeld aan de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Als u een adreswijziging doorgeeft aan uw gemeente of als u gaat trouwen of scheiden, betekent dit dat de wijziging automatisch in het bestand van SPW wordt aangepast. U hoeft dus geen aparte wijziging naar SPW te sturen. 10

11 Alle wijzigingen betreffende uw dienstverband (bijvoorbeeld een wijziging in uw salaris of het aantal werkuren) hoeft u niet zelf aan SPW door te geven. Deze wijzigingen krijgen wij door via uw werkgever. Andere belangrijke wijzigingen dient u wel zelf aan SPW door te geven. Het is belangrijk dat u ons zo snel mogelijk op de hoogte brengt van de volgende veranderingen in uw gegevens: wijzigingen in uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld een naamswijziging); als u een samenlevingscontract aangaat of beëindigt; als u gaat verhuizen naar het buitenland (ook als u een correspondentieadres heeft in Nederland). wijzigingen in de WIA- en WAO-uitkering van het UWV Contact Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Basisweg 10 Postbus EE Amsterdam Telefoon Website Klachten SPW probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn bij het uitvoeren van de pensioenregeling. Toch is het mogelijk dat u ontevreden bent of een klacht heeft over uw pensioensituatie of de dienstverlening van SPW. U kunt dan uw schriftelijk bezwaar bij SPW indienen. Indien gewenst kunt u het reglement over de klachten- en geschillenprocedure van SPW bij de Helpdesk opvragen. Helpdesk SPW De Helpdesk van SPW is op werkdagen van 8.30 tot uur bereikbaar op telefoonnummer

12 SPW Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Basisweg 10 Postbus EE Amsterdam Telefoon Website spw.nl SPW In deze brochure vindt u informatie over de pensioenen van SPW. U kunt aan deze brochure, of informatie op de website, geen rechten ontlenen. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan de statuten en reglementen van SPW en SVW.

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst Meer informatie? Stand per Wilt u straks meer pensioen? Pensioenfonds Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Elk U Er pensioenfonds:

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Om u toch te laten zien wat de veranderingen voor u betekenen ziet u hieronder ook de stand per 1 januari 2014 voor een aantal bedragen op het UPO.

Om u toch te laten zien wat de veranderingen voor u betekenen ziet u hieronder ook de stand per 1 januari 2014 voor een aantal bedragen op het UPO. De heer J.G.M. Inden Sisselaarpad 2 3815 XN AMERSFOORT Datum Ons kenmerk Uw kenmerk juni 2014 55033003 Onderwerp Behandeld door Doorkiesnummer Pensioenoverzicht 2014 Klantteam SPW 020-583 59 20 Geachte

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. In

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Laag 2 LAAG 2 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Wat is Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 is een initiatief van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. In drie stappen, van hoofdlijn tot in detail, wordt u wegwijs

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2013 Uitkeringsovereenkomst In deze toelichting vindt u meer informatie over uw uniform pensioenoverzicht en uw pensioenregeling. Ook leggen we de gebruikte begrippen

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden: Uw pensioenoverzicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een momentopname per 31 december 2014.

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen wij

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Uw pensioen bij BPL. Trouwen en samenwonen. Gaat u met pensioen? Pensioen, wat is dat eigenlijk? Fijn werken, lekker leven, nu en later

Uw pensioen bij BPL. Trouwen en samenwonen. Gaat u met pensioen? Pensioen, wat is dat eigenlijk? Fijn werken, lekker leven, nu en later Gaat u met pensioen? 18 Hoe bouwt u pensioen op? 6 Trouwen en samenwonen Houdt uw pensioen zijn waarde? En verder Een andere baan BPL, uw pensioenfonds 9 20 17 3 13 Arbeidsongeschikt Partner en kinderen

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Stichting Pensioenfonds Hoogovens voert de pensioenregeling uit van Tata Steel in IJmuiden en Danieli Corus Technical Services B.V. Voor het

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later pensioenslagers.nl 022016 Inhoud X 01 Alstublieft! Uw pensioenregeling 5 X 02 Uw pensioen: sparen voor later 6 X U spaart elke maand voor later 6 X U

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats maand - jaar Beste mevrouw Jansen, Welkom bij ! U bouwt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt.

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt. 17 september 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement B (excedentregeling) In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Hoe is uw pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? versie april 2016 Welkom bij Stichting Pensioenfonds Ardagh Nederland (SPAN)! U bouwt vanaf uw indiensttreding verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke

Nadere informatie

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Brochure Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (Bpf AVH). Bpf AVH verzorgt al 50 jaar de

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Wat moet de werkgever weten als het privéleven van de werknemer verandert?

Wat moet de werkgever weten als het privéleven van de werknemer verandert? Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) maakt aan de hand van mogelijke gebeurtenissen pensioenvraagstukken inzichtelijk, voor werkgevers en werknemers. Veranderingen in de samenstelling van het huishouden

Nadere informatie

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat WAT KRIJGT U IN UW PENSIOENREGELING? Ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen

Nadere informatie

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen.

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen. 3 november 2015 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u 67 jaar wordt of met vervroegd pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? November 2017 Welkom bij Pensioen 1-2-3 van ING CDC Pensioenfonds. Hierin lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie. Die vind je wel

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012 Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) verzekert (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn van een goed pensioenpakket. Premie inbrengen in combinatie met een uitgekiend beleggingsbeleid, maakt het mogelijk

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Overlijden en uw pensioen

Overlijden en uw pensioen Overlijden en uw pensioen Bij pensioenfonds Metaal en Techniek bouwt u een inkomen op voor als u stopt met werken. U bouwt ook pensioen op voor uw partner en kinderen, voor als u er zelf niet meer bent.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum: september 2014 Klantnummer: 021-0123456789-01 Rastercode: ##03100999 Briefnr = 1 Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 Geachte heer

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Op uw pensioendatum koopt u met het opgebouwde pensioenkapitaal een ouderdomspensioen

Nadere informatie

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Welkom bij Stichting pensioenfonds Trepa Als u bij Trespa International B.V. werkt of heeft gewerkt bouwt u pensioenrechten bij ons op of heeft u pensioenrechten bij ons opgebouwd. Elke werkgever heeft

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een partner en kinderen achter.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen. Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen. Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Pensioenfonds TenCate! U bouwt vanaf uw indiensttreding verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

JE TIJD ANDERS INDELEN

JE TIJD ANDERS INDELEN Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Uw pensioenregeling

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Uw pensioenregeling stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Uw pensioenregeling Inhoud 1 Waarom een pensioenregeling? 03 2 Wat is pensioen? 04 Welke pensioensoorten zijn er? Eerder met pensioen? Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Astellas (P ensioenfonds Astellas), het pensioenfonds voor Astellas B.V. en hieraan verbonden ondernemingen. Uw werkgever

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling 2004 voor werknemers van Ahold Coffee Company op wie de CAO voor de Suikerverwerkende industrie van toepassing is 1 Waarom? Met

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Uitleg pensioenregeling Pensioenfonds MN In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert, arbeidsongeschikt

Nadere informatie