Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1

2

3 Het was een stille tocht. Vele mensen namen er aan deel. Schattingen lopen uiteen: tweeduizend, vijfduizend mensen. Hoeveel het er ook zijn geweest: het was indrukwekkend. De kans is groot dat u er niets over gehoord of gezien hebt. De regionale media hebben er aandacht aan besteed, maar landelijk is het niet of nauwelijks in het nieuws geweest. Iemand merkte cynisch op: Als het maar niet over christenen was gegaan en als stille tocht maar in de Randstad was geweest! Want daar ging het over: over christenen. Over broeders en zusters in geloof. Mensen die in Syrië en Irak worden vervolgd, worden verjaagd, worden gedwongen zich tot een geloof te bekeren dat niet het hunne is. Als ze niet vluchten of zich bekeren, dan worden deze mensen beroofd van hun leven. Vermoord is een beter woord. Op internet zijn beelden te vinden van mannen die de kruisdood sterven, zoals Christus gestorven is. En nee, de stille tocht was niet in de Randstad, de tocht was op zondag 3 augustus 2014 in Enschede. Goed georganiseerd door de Syrisch-Orthodoxe Kerk die in Glane haar Europese hoofdzetel heeft. Een stille tocht. Het verdriet van de familieleden die in onzekerheid verkeren over het lot van hun broers, zusters, ouders, neven en nichten: het was van hun gezichten af te lezen. De verontwaardiging over dat wat mensen medemensen aandoen. De ingehouden woede die tegelijk met de wanhoop op de gezichten te lezen was. Indrukwekkend. Maar er was ook een ander element aanwezig dat mij nog eens duidelijk maakte, wat het betekent volgeling van Christus te zijn. In de gebedsviering na de stille tocht, die gehouden werd in de Jacobuskerk,

4 werd gesproken over liefde, over vergeving, over hoop. Er werd niet gesproken over wraak, over haat, er was geen pessimisme. Die boodschap was krachtig en maakte mij dankbaar volgeling van Christus te zijn. Dat wat er in Irak en Syrië aan de hand is, kwam beter in het nieuws toen een andere religieuze minderheid, de Yezidi s, in Irak op een onmenselijke en misdadige wijze om het leven werden gebracht of werden verdreven. Terecht, want wat daar gebeurt, is net zo ten hemelschreiend als dat wat met de christenen gebeurt en met anderen die niet de islam belijden zoals de terreurgroepen wensen. Mensen op een berg, de wisse dood ingejaagd, willens en wetens. Wat doen mensen elkaar aan. Een stille tocht. Ik was blij dat ik die tocht mocht lopen. Daarmee mocht ik een signaal afgeven, hoe bescheiden ook. Want oplossen kunnen wij dit probleem niet, dat lukt ons niet. Wel kunnen we aandacht vragen voor het grote onrecht dat daar op dit moment gaande is en wij kunnen bidden. Paus Franciscus roept bij herhaling op om te bidden voor de christenen en alle anderen die te lijden hebben onder de terreur die in Syrië en Irak aanwezig is. Hij blijft aandacht vragen. Want we beseffen het hier in ons land niet zo, maar wereldwijd zijn het de christenen die het sterkst worden vervolgd. En zolang de mens lijdt, lijdt Christus.

5 Op 1 januari 2014 is er voor de drie samenwerkende parochies (De Heilige Geest, de Goede Herder en de HH. Jacobus en Johannes) een nieuw rooster ingegaan. Daarbij is aangegeven dat dit rooster geëvalueerd zou gaan worden. Met een grote groep betrokkenen is het rooster tegen het licht gehouden en er zijn een aantal zaken geconstateerd, die voor verbetering vatbaar zijn. Alle gemaakte kanttekeningen zijn meegenomen door het pastoraal team om te zien of er oplossingen te vinden zijn. Deze zijn gevonden en voorgelegd aan dezelfde groep personen met wie het rooster van 1 januari 2014 is geëvalueerd. Met ingang van 1 oktober a.s. gaat het nieuwe rooster in. De belangrijkste veranderingen zijn: 1 de pastores gaan op zaterdagavond maar in één viering voor; 2 in drie kerken zal (in de regel) iedere zaterdagavond een (eucharistie)viering zijn (Goor, Hertme en Onze Lieve Vrouwe in Hengelo). 3 in de drie eucharistische centra (Delden, Lambertusbasiliek in Hengelo en de Stephanus in Borne) zal iedere zondag een eucharistieviering zijn; 4 in de andere kerken zullen dan eens op zondag en dan eens op zaterdag, vieringen zijn. 5 twee weekenden zullen ingevuld worden met voorgangers namens het pastoraal team (pastores uit het team en emeriti); Bovenstaande geldt ook voor de Raphaël / Exodus in Hengelo en de Theresiakerk in Borne, waar op zaterdagavond een viering zal zijn, tweemaal per maand verzorgd door de pastores uit het team en emeriti, tot het moment dat er duidelijkheid is over de toekomst van deze kerken; 6 de zaterdagvieringen zijn om uur en de zondagvieringen om uur en uur.

6 7 daarnaast worden de geloofsgemeenschappen Beckum, Bentelo, Hengevelde, St. Isidorushoeve, Raphaël/Exodus, Moeder Teresa, Thabor en Theresiakerk Borne verzocht één weekend per maand een viering te verzorgen met behulp van een lekenvoorganger; 8 één weekend per maand zal er in die geloofsgemeenschappen geen viering zijn. Het inroosteren (van tijden, de aard van de viering en de (vrijwillige) voorgangers) is een verantwoordelijkheid van het pastoraal team. Het blijft mogelijk om wensen per geloofsgemeenschap kenbaar te maken. Zoveel mogelijk zal getracht worden die wensen te honoreren, maar dat zal niet altijd mogelijk zijn. Het zal wennen zijn. Opnieuw veranderen er zaken, opnieuw wordt een beroep gedaan op uw begrip. Het pastoraal team is er van overtuigd dat op deze manier een verantwoorde verdeling over de geloofsgemeenschappen van de drie parochies is gemaakt.

7 Tijdens de laatste bestuursvergadering is de jaarrekening en de verantwoording over het boekjaar 2013 door het bestuur vastgesteld. De rekening sluit met een tekort van ruim Zowel de geloofsgemeenschap van de H. Stephanus Hertme en van de H. Theresia hebben de inkomsten en uitgaven niet in evenwicht kunnen houden. Bij de H. Stephanus Hertme speelt mee, dat ook gereserveerd moet worden voor een grote dakrenovatie die de komende jaren op stapel staat. Bij de H. Theresia vinden geen reserveringen meer plaats voor groot onderhoud en desondanks is er een tekort, mede vanwege het teruglopen van de kerkbijdrage. Vanwege de liquidatie van de middelen van het voormalige dekenaat, heeft de parochie nog een extra donatie ontvangen, dat is verdeeld over de drie geloofsgemeenschappen, waardoor de tekorten minder zijn, dan wanneer deze donatie er niet was geweest. Met elkaar moeten we alle zeilen bijzetten om de inkomsten en uitgaven in balans te krijgen, want een spaarpot is gauw leeg.

8 Van verschillende kanten wordt er gevraagd, hoe het parochiebestuur nu eigenlijk is samengesteld. Onze parochie heeft een bestuur, dat bestaat uit pastoor Oortman, voorzitter. Stephanie Jansen-Kosterink is bestuurslid, Johan Kleissen en ondergetekende zijn de overige twee bestuursleden. In totaal zijn er dus vier bestuursleden. Het bestuur werkt nauw samen met twee belangrijke adviseurs: Anton Smoors, die verantwoordelijk is voor de begroting en het toezicht daarop, samen met de budgethouders van de drie geloofsgemeenschappen en Johan Haverkort, die het gebouwenbeheer in portefeuille heeft. Het kan allemaal net uit, maar legt wel een grote druk op de schouders van het bestuur. Zeker nu, waarbij ook met andere parochies moet worden samengewerkt; een traject is uitgestippeld om de H. Theresia uiterlijk eind 2015 aan de eredienst te onttrekken en ook veel aandacht moet worden besteed aan de integratie van twee geloofsgemeenschappen in Borne. In feite is de parochie een bedrijf met een ingewikkelde structuur, waarbij een dringend appel wordt gedaan op de honderden vrijwillig(st)ers om zich in te zetten voor allerlei taken. Geloofsgemeenschappen met een geheel eigen traditie en cultuur. Vertrouwen geven aan elkaar en ruimte bieden om de eigenheid ook in de toekomst te kunnen behouden is daarbij heel belangrijk. Het bestuur, dat zal duidelijk zijn, heeft behoefte aan versterking. Het is al eerder in de Kerkwijzer opgenomen, maar op het gebied van het beheren van de financiën en het gebouwenbeheer, is nieuwe kracht heel hartelijk welkom. Wat is de parochie u waard? Neem gerust contact op met ondergetekende.

9 St. Stephanus Borne Donderdag 14 augustus overleed op 72 jarige leeftijd, Irene Doevelaar, Kloosterhof 12. De uitvaart vond plaats op maandag 18 augustus vanuit de St. Stephanuskerk waarna zij begraven werd op het r.k. kerkhof. Dinsdag 26 augustus overleed Ruud Knoef in t Dijkhuis op 98 jarige leeftijd. De uitvaart vond plaats op vrijdag 29 augustus vanuit de St. Stephanuskerk waarna de crematie volgde te Almelo. Woensdag 3 september overleed Hennie Grob in t Dijkhuis op 88 jarige leeftijd. De crematieplechtigheid vond plaats op dinsdag 9 september in Almelo. Donderdag 5 september overleed in t Dijkhuis op 82 jarige leeftijd, Wim Vetketel. De avondwake werd gehouden op dinsdag 9 september in de St. Stephanuskerk waarna de volgende dag de crematieplechtigheid plaats vond te Usselo. Zondag 7 september overleed op 86 jarige leeftijd, Leo Lansink Rotgerink, Pasteurstraat 8. De avondwake werd gehouden op woensdag 10 september. De uitvaart vond plaats op donderdag 11 september vanuit de St.Stephanuskerk waarna de crematieplechtigheid volgde te Usselo. H. Theresia Borne Zondag 17 augustus overleed Hendrik Jozef (Henk) Peper. op 88 jarige leeftijd, De Schoener 27. De avondwake werd gehouden op vrijdag 22 augustus. De uitvaart vond plaats op zaterdag 23 augustus vanuit de H. Theresia waarna de crematie volgde te Usselo.

10 Woensdag 3 september overleed Willemina Hendrika Maria (Minie) op 77 jarige leeftijd Grimberg-Scholte van Mast, Letterveldweg 112. De avondwake werd gehouden op 09 september. De Uitvaart vond plaats op woensdag 10 september vanuit de H. Theresia waarna de crematie volgde te Usselo in besloten kring. Dat zij mogen rusten in Gods vrede. H. Stephanus Hertme Zijn voornemens kerkelijk te trouwen op vrijdag 26 september 2014 Jasper Kemna en Carmen Broenink. Wij wensen het bruidspaar van harte geluk. Dat zij in hun leven samen de liefde voor elkaar en de liefde voor God mogen ervaren. Dooprooster HH. Jacobus en Johannesparochie Borne/Hertme Zondag 7 december om uur in de H. Stephanuskerk in Hertme. Zondag 14 december om uur in de St. Stephanuskerk in Borne. Voorbereidingsavonden: Donderdag 13 november om uur in de Stefans-Hof en Donderdag 20 november om uur in de Stefans-Hof

11 Na bijna 15 jaar gewoond te hebben in Hertme op de pastorie ofwel Huize Uitzicht komt hieraan spoedig een einde voor Zr. Angelina Scholten, die inmiddels 96 jaren telt. Op 29 september verlaat ze dit prachtige dorpje, waar ze met zoveel genoegen sinds april 2000 heeft gewoond. Ofschoon er een afspraak liep met haar huisgenoot om er te blijven tot haar laatste snik heeft het bestuur van de congregatie samen met haar besloten om zich te laten verzorgen in een spiksplinternieuw verpleeg-verzorgingshuis te Schijndel. Ze zal de hartelijkheid, het meeleven, de prettige manier van omgaan met de Hertmenaren, de mooie natuur, de rust en alle bekoorlijkheden, die Hertme bood zeker met haar meenemen naar haar nieuwe woonoord. Hopelijk heeft ze daar nog een goede tijd van leven en wonen. H. Stephanus in Hertme met de pastorie ofwel Huize Uitzicht

12 Op zaterdag 23 augustus vertrok bij dag en dauw uit Borne en omliggende plaatsen een groep van 200 volwassenen en kinderen naar Kevelaer om samen een bedevaartsdag te beleven rond Maria, de Troosteres der Bedroefden. De geestelijke leiding was dit jaar in handen van pastoor M. Oortman, hr. M. Grote, pastoraalwerker en mevr. C. Saris, pastoraalwerker. De muzikale omlijsting tijdens de vieringen werd wederom verzorgd door Muziekvereniging St. Cecilia uit Saasveld. Tijdens de openingsplechtigheid in de Pax Christi Kapel werd mevr. Botterhuis uit Delden gehuldigd die voor de 25e keer meeging. Ook werd mevr. Eftink uit Delden toegezongen die deze dag 65 jaar werd. In de Basiliek brachten de bruidjes een Mariahulde tijdens de Eucharistieviering en zongen ze een paar Marialiederen. Daarnaast hadden de kinderen deze dag een eigen programma. Aan het eind van de dag werd een groep van 5 broedermeesters voorgesteld aan de pelgrims die zich wil inzetten om te zorgen dat de Twentse Processie ook voor de toekomst bewaard blijft. Hier hebben we vertrouwen in want ook dit jaar bleek dat de bedevaart naar Kevelaer een dag is voor alle generaties.

13 H. Stephanus Hertme Zaterdag 20 september: Truus Braakhuis-Schabbink, Irene Kemna-Vinkenvleugel, ouders Busger op Vollenbroek-Klein Douwel. H. Theresia Borne Zondag 20 september: Mariet Filart-Veldkamp, Henk Peper, Minie Grimberg-Scholte van Mast St. Stephanus Borne Zondag 21 september: Annie Zuidberg, Bernard Wesselink, Frans Vaalt, Anja Meijerink-Manenschijn, Antoon Slagers, Jos Weghorst, Hennie Spenkelink, Riet Steenbeeke-Koerhuis, Toon Niehof, ouders Ellenbroek-Harmelink, Irene Doevelaar, Ruud Knoef, Herman Hegeman, Hennie Grob, Wim Vetketel, Leo Lansink Rotgerink. Nagekomen: ouders Hesselink-Olthof (13 sept.). Jaargedachtenis: Johanna Kuipers-Hams, Aleida Olthof-Koehorst. Vrijdag 9.00u. Jan Ticheler, Jo Meijer-Spekhorst. H. Stephanus Hertme Zaterdag 27 september: Harrie Dashorst, ouders Kemna-Gervink, ouders Olde Veldhuis-Vollenbroek, ouders Stege en Oude Booyink. Jaargedachtenis: ouders Vollenbroek-Kampherm.

14 Dag Datum Tijd Geloofsgemeenschap Viering Voorganger Bijzonderheden VIJF-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR Evangelie: Mattheus 20,1-16a zaterdag 20-sep 10:30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering Pater A. Korterik 19:00 Openluchttheater Hertme Eucharistieparochieviering Pastoraal Team m.m.v parochiekoor samengesteld uit verschillende kerkkoren zondag 21-sep 9:30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastor. Z. Nowara samenzang/cantores 10:30 H. Theresia Borne Gebedsviering Werkgroep Liturgie m.m.v. het dameskoor donderdag 25-sep 18:30 H. Theresia Borne Eucharistieviering Pastor. Z. Nowara vrijdag 26-sep 9:00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastor. Z. Nowara 10:30 H. Stephanus Hertme Huwelijksviering Pastor. Z. Nowara Huwelijksinzegening van het bruidspaar Jasper Kemna en Carmen Broenink m.m.v. het koor 'Contrast'. ZES-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR Evangelie: Mattheus 21,28-32 zaterdag 27-sep 10:30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering Pastor Z. Nowara 18:00 H. Theresia Borne Eucharistie- Gezinviering Pater J. Strijtveen m.m.v. het kinderkoor Unisono na afloop van de viering is er limonade, koffie en thee achter in de kerk 19:30 H. Stephanus Hertme Eucharistieviering Pater R. van der Vegt m.m.v. het herenkoor zondag 28-sep 9:30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastor Z. Nowara m.m.v. het dames- en herenkoor vrijdag 3-okt 9:00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pater A. Korterik ZEVEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR Evangelie: Mattheus 21,33-43 zaterdag 4-okt 10:30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering Pastor Z. Nowara 18:30 H. Stephanus Hertme Woord en Communieviering Mw. C. Saris pastoraalwerker Gezinsviering m.m.v. het jeugdkoor

15 zondag 5-okt 9:30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastor Z. Nowara m.m.v. het dameskoor 10:00 H. Theresia Borne Eucharistieviering feestdag H.Theresia 13:00 St. Stephanus Borne Doopviering Pater Tj. Van Balen Mw. C. Saris pastoraalwerker donderdag 9-okt 9:00 H. Theresia Borne Eucharistieviering Pastor Z. Nowara vrijdag 10-okt 9:00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pater A. Korterik m.m.v. de koren 'Con Brio', 'Inpajoko', 'Aqua Vitae' en het dameskoor ACHT-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR Evangelie: Mattheus 22,1-14 zaterdag 11-okt 10:30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering Pater Tj. Van Balen 18:30 H. Stephanus Hertme Eucharistieviering Pater Tj. Van Balen m.m.v. het koor 'Contrast' 18:30 H. Theresia Borne Eucharistieviering Pastor Z. Nowara m.m.v. het dameskoor zondag 12-okt 9:30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastor Z. Nowara donderdag 16-okt 18:30 H. Stephanus Hertme Eucharistieviering Pastor Z. Nowara vrijdag 17-okt 9:00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor M. Oortman m.m.v. dames- en herenkoor. Na afloop van de viering is er koffiedrinken in de Stefans-Hof NEGEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR Evangelie: Mattheus 22,15-21 zaterdag 18-okt 10:30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering Pater J. Strijtveen 18:30 H. Stephanus Hertme Eucharistieviering Pastor Z. Nowara m.m.v. het dames- en herenkoor 18:30 H. Theresia Borne m.m.v. Con Brio, Woord en Communieviering Werkgroep Liturgie na afloop van de viering is er koffiedrinken achter in de kerk. zondag 19-okt 9:30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor M. Oortman m.m.v. het herenkoor 13:00 H. Stephanus Hertme Doopviering Dhr. H. Ogink pastoraalwerker dinsdag 21-okt 9:00 H. Stephanus Hertme Eucharistieviering Pastoor M. Oortman donderdag 23-okt 18:30 H. Theresia Borne Eucharistieviering Pastor Z. Nowara vrijdag 24-okt 9:00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor M. Oortman Gedoopt wordt Brent Mulder ouderenviering met ziekenzalving voor wie dat wenst

16 H. Theresia Borne Zaterdag 27 september: Anna en Bennie Diepenmaat, Johan Sanders, Diny Scholten, Mariet Filart-Veldkamp, Johan Ellenbroek, Henk Peper, Minie Grimberg-Scholte van Mast. Jaargedachtenis: Jan Diepenmaat. St. Stephanus Borne Zondag 28 september: Jan Rost, Annie Zuidberg, familie Sanders-Wiggers en Gerard, Henk Janssen, Bernard Mentink, Antoon Slagers, Hennie Spenkelink, Riet Steenbeeke-Koerhuis, Toon Niehof, Irene Doevelaar, Ruud Knoef, Herman Hegeman, Hennie Grob, Gerard Heideman, Wim Vetketel, Leo Lansink Rotgerink. Jaargedachtenis: Betsie Olde Olthof-Spit, Ria Wals-Grobben. Vrijdag 9.00u. Jan Ticheler, Benny Simonetti, Wim Wiggers. H. Stephanus Hertme Zaterdag 4 oktober: Truus Braakhuis-Schabbink. H. Theresia Borne Zondag 4 oktober: Ouders Jacobs-Arntz, Frans Sanders, Henk Peper, Diny Scholten, Minie Grimberg-Scholte van Mast. Jaargedachtenis: Annie Grimberg-Visschedijk, Dora Bremer-Riesewijk, Johan Arendsen, Harrie Seelen.

17 St. Stephanus Borne Zondag 5 oktober: Annie Zuidberg, Rudy Strikker, Riek Brok, Cees van der Bilt, Johan en Barbara Kroeze-Mayer, Jan Ramaker, Joke Diepenmaat-Voorpostel, Hennie Spenkelink, Riet Steenbeeke-Koerhuis, Toon Niehof, Irene Doevelaar, Ruud Knoef, Antoon Slagers, Herman Hegeman, Hennie Grob, Wim Vetketel, Leo Lansink Rotgerink, Marius Schoon, Anja Meijerink-Manenschijn. Jaargedachtenis: Erna Nordkamp-Roeloffzen, Pastoor Antoon Rientjes. Vrijdag 9.00u. Jan Ticheler, Riet van den Nieuwboer, Diaken Hennie Vaalt. H. Stephanus Hertme Zaterdag 11 oktober: ouders Zonder-Kreuwel. H. Theresia Borne Zaterdag 11 oktober: Henk Peper,Trees Rouhof-Achterbosch, Diny Scholten Minie Grimberg-Scholte van Mast, Herman Ellenbroek. Jaargedachtenis: ouders Ros-Heetkamp, ouders Ellenbroek-Annink en Pater Gerard Ellenbroek. St. Stephanus Borne Zondag 12 oktober: Albertus en Antonia van Uhm-Reinders en Ingrid, Jan Rost, Annie Zuidberg, familie Kamp-ter Horst, Toon Niehof, Irene Doevelaar, Ruud Knoef, Antoon Slagers, Herman Hegeman, Hennie Grob, Wim Vetketel, Gerard Heideman, Leo Lansink Rotgerink, Marius Schoon. Jaargedachtenis: Anton van Duursen, Sien Peterman- Haarhuis, Johan Leverink, Anna Weernink-Meijer. Vrijdag 9.00u. Jan Ticheler, Gerard Meijer, Regina J. Simonetti-Ellenbroek.

18 H. Stephanus Hertme Zaterdag 18 oktober: Truus Braakhuis-Schabbink, Henny en Eddy Stege, ouders Stege en Oude Booyink. Jaargedachtenis: Irene Kemna-Vinkenvleugel. H. Theresia Borne Zaterdag 18 oktober: Jan Beld, Henk Peper, Minie Grimberg-Scholte van Mast St. Stephanus Borne Zondag 19 oktober: Annie Zuidberg, Bernard Wesselink, Gerard Platenkamp, Frans Vaalt, Henk Janssen, Toon Niehof, Irene Doevelaar, Ruud Knoef, Antoon Slagers, Herman Hegeman, Anja Meijerink-Manenschijn, Hennie Grob, Wim Vetketel, Marius Schoon, Leo Lansink Rotgerink. Jaargedachtenis: Annie Uneken-Lubberink, Wolter Immerman, Bernard Hoek. Vrijdag 9.00u. Jan Ticheler, Ans Rottink. Om er zeker van te zijn dat de misintenties in de Kerkwijzer vermeld worden, dienen deze tijdig opgegeven te worden. Misintenties voor de volgende Kerkwijzer (in deze periode vallen Allerheiligen en Allerzielen) graag opgeven uiterlijk t/m dinsdag 14 oktober.

19 Op dinsdag 21 oktober wordt er in de geloofsgemeenschap van Hertme een ochtend voor ouderen gehouden. De dag wordt begonnen met een eucharistieviering om 9.00 uur in de kerk. Voor wie dat wenst bestaat de mogelijkheid om de ziekenzalving te ontvangen. Na afloop van de viering is er ook tijd voor wat gezelligheid in het gemeenschapscentrum met een kopje koffie en een drankje. Vanuit ons bisdom gaan er elk jaar weer zieken en minder validen naar de Maria Bedevaartsplaats Banneux. De data van de verschillende bedevaarten zijn: vrijdag 3 t/m dinsdag 7 oktober en zaterdag 4 en zondag 5 oktober Informatie kunt u verkrijgen bij: mevr. A. Averdijk, Lijsterstraat 5, 7491 ZM Delden. Tel Van maandag 29 september t/m zaterdag 4 oktober uur vindt in Hertme de kledinginzamelingsactie van Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare, kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken brengen naar de garage nabij het Theaterhoes van het openluchttheater.

20 Op zondag 19 oktober 2014 zal in Overdinkel voor de 102 e keer de Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden. Ter voorbereiding op dit Gerardusfeest is er op vrijdag 10 oktober om uur een plechtig Lof in de Gerardus Majella kerk, waarbij de 9-daagse noveen tot de H. Gerardus begint. Voorafgaand aan de bedevaart is er in deze noveenperiode het Triduüm. Op donderdag 16 oktober, vrijdag 17 oktober en zaterdag 18 oktober, elke avond om uur, is er een viering in het teken van Gerardus. Op zondag 19 oktober vertrekt om uur de sacramentsprocessie van de kerk naar het park voor de plechtige Eucharistieviering met aansluitend de processie en het Sluitingslof eveneens in het Processiepark. Het Twentse kerkdorp zal dan wederom de plaats zijn waar vele duizenden pelgrims vanuit het hele land bij elkaar zullen komen. Velen zullen al meerdere malen Overdinkel bezocht hebben en weten dat deze bedevaart steun en kracht geeft bij alle noden van de pelgrims. Wij willen erop wijzen, dat sinds enkele jaren ook succesvolle kinderactiviteiten worden georganiseerd tijdens de viering op zondagmorgen. Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochiecentrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen en uur Tel: Hier kunt u ook (mis)intenties opgeven.

21 Wereldmissiemaand (oktober) besteedt dit jaar aandacht aan de katholieke Kerk in Myanmar (Birma). De katholieke Kerk is er in geslaagd om in de jaren van militaire dictatuur de vlam van het geloof brandende te houden en door te geven aan de volgende generatie. Op weg naar democratie Een halve eeuw lang was Myanmar afgesloten van de buitenwereld en leed de bevolking onder de dictatuur van het leger dat in 1962 de macht greep. Sinds 2011 stelt het land zich open en worden stappen gezet naar een Democratie met meer vrijheden voor de bevolking. Vluchtelingen Veel etnische groeperingen hebben tijdens de militaire dictatuur milities opgericht en strijden tot op heden voor autonomie. Spanningen tussen de groepen onderling leiden steeds vaker tot gewelddadige conflicten. Het gevolg is dat veel mensen op de vlucht zijn voor het geweld en hun toevlucht zoeken in opvangkampen. Katholieke Kerk in opbouw Katholieke scholen en ziekenhuizen werden door de militaire regering onteigend en buitenlandse missionarissen het land uitgezet. Het was verboden kerken te bouwen en het christelijk geloof te verkondigen. Kerkdiensten werden gecontroleerd door de staat. Nu ervaren katholieke gelovigen een grotere vrijheid om hun geloof te beleven.

22 Grote behoefte aan onderwijs Het onderwijsniveau is laag. Goed opgeleide burgers werden door de militairen gezien als een bedreiging. De Kerk maakt zich sterk voor goed onderwijs en organiseert, als aanvulling op de matige staatsscholen, zomerkampen. Daar wordt volgens moderne pedagogische inzichten onderwijs gegeven. Leven in vrijheid moet men leren. Steun de katholieke gelovigen in Myanmar en geef aan de collecte op Missiezondag 19 oktober of stort uw bijdrage op rekening: NL65 INGB Missio Wereldmissiemaand te Den Haag. Op de eerste zondag van oktober vieren we in de katholieke kerk Wereldmissiedag van de kinderen. Dit jaar is dat op 4 en 5 oktober. Overal ter wereld helpen kinderen andere kinderen. Dat doen ze door van hun zakgeld een beetje opzij te leggen en in het spaarzakje van Missio te doen. Dit jaar helpen we de kinderen in Myanmar. In de gezinsviering op Wereldmissiedag van de kinderen zijn wij bijzonder verbonden met de kinderen in Myanmar. Myanmar is een groot land in Azië. Maar de mensen in het land zijn nog vaak arm en niet alle kinderen kunnen naar school. Daarom denken wij dus in de gezinsviering van zaterdag 4 oktober om uur speciaal aan deze kinderen.

23 De World Peace Flame De World Peace Flame is een symbool van vrede, eenheid en vrijheid. Symbool van geloof in de vrijheid van iedereen om waar dan ook en op ieder moment bij te kunnen dragen aan vrede. Het doel is om mensen te inspireren en te laten ervaren dat ieder individueel mens een belangrijke rol kan spelen in het bereiken van vrede op elk niveau in de samenleving. De World Peace Flame wil haar doelstelling bereiken door educatie en ondersteuning van vredesinitiatieven van de basis. De droom is eenvoudig en ambitieus: het ontsteken van een eeuwig brandende World Peace Flame in elke grote stad en besluitvormingscentrum in de wereld. Het is een droom die we vanaf 1999 koesteren toen de eerste Vredesvlammen op alle 5 continenten werden aangestoken. Iedere vlam is per vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk gebracht en in Wales samengebracht tot de World Peace Flame. De World Peace Flame brandt op dit moment in duizenden scholen, bedrijven, ziekenhuizen, kerken, tempels en bezinningscentra over de hele wereld. Het aantal World Peace Flames blijft groeien. De vlam wordt aan internationale leiders aangeboden en geïnstalleerd in monumenten en steden over de hele wereld. Het allereerste monument van de World Peace Flame in Nederland werd onthuld op 18 april 2002 in Den Haag. Het monument staat bij het Vredespaleis waar het Internationaal Gerechtshof en het Permanent Hof van Arbitrage gezeteld is. Het Vredespaleis is een belangrijk symbool van wereldwijde samenwerking en eenheid.

24 De World Peace Flame brandt sinds 21 maart 2012 ook in het centrum van Enschede. Het monument met de vlam: een grote koperen lamp op een witte stenen sokkel staat in de wintertuin van woongemeenschap De Wonne bij het Muziekcentrum. De World Peace Flame is goed zichtbaar vanaf de straat en is toegankelijk voor mensen die de vlam willen bezoeken. Bij de opening lazen kinderen van de basisschool de Wielerbaan zelfgemaakte teksten en gedichten over vrede voor evenals stadsdichteres Moes Wagenaar. Zij maakte het volgende gedicht: Wereldvredesvlam Twente Ik had er zoveel over gehoord dat ik de proef op de som heb genomen en zelf ging kijken Na tien seconden was er een zacht ruisen Na een minuutje moest ik huilen (hoe stom is dat? ik herkende in het vlammetje de rust, de kracht, het liefhebben dat ergens in mij zat) Na tien minuten dacht ik: tja, ook ik wil mensen terugbrengen tot zichzelf en tot elkaar Na een half uurtje kon ik gaan de ogen droog, de vlam gewoon weer vlam en ik mijzelf nog meer dan toen ik kwam

25 K.B.O. Dinsdag 7 oktober is de K.B.O.-soos in de hal van de Stefans-Hof. U bent vanaf uur welkom. Dinsdag 14 oktober begint om uur een K.B.O.-themamiddag in de zaal van de Stefans-Hof. K.V.G. en Chr. Vrouwenvereniging Passage Donderdag 16 oktober is om uur een gezamenlijke avond van K.V.G. en Chr. Vrouwenvereniging Passage in de Stefans-Hof. Deze avond komt Duodio. Een avond met spelletjes en quizzen. Geachte ouders / verzorgers, Graag nodigen wij u samen uw kind(eren) uit voor de gezinsviering op zaterdag 27 september a.s. om uur in de Theresiakerk. In deze viering zullen we inhoud geven aan het thema: oprecht. Het kinderkoor Unisono is er bij om samen met ons te zingen. Na afloop van de viering is er voor de kinderen ranja met iets lekkers en een kop koffie of thee voor de ouders / verzorgers. Het zou erg fijn zijn om met zoveel mogelijk kinderen deze gezinsviering te beleven.

26 Franciscus van Assisi is een van de belangrijkste heiligen uit de katholieke kerk. Niet voor niets koos onze huidige paus voor de naam Franciscus. De Heilige Franciscus leefde in de Middeleeuwen. Hij was de zoon van een rijke koopman, maar koos ervoor om in armoede te leven. Hij heeft zijn leven op de eenvoud afgesteld. Franciscus van Assisi werd geboren in 1182 in een gezin van rijke lakenhandelaars. Franciscus leerde Latijn en wiskunde. Hij kreeg van zijn ouders wat hij maar wilde. Alles wees erop dat hij de zaak van zijn ouders zou overnemen. Maar hij voelde zich geroepen tot een andere taak: hij wou God dienen. Hij gaf zijn kleren weg en ging tussen de armen en melaatsen wonen. Hij wou God ten volle liefhebben. Andere mannen kregen grote bewondering voor Franciscus' manier van leven. Samen stichtten ze de Franciscanen. Ook Clara en vele vrouwen volgden zijn voorbeeld: dat werden de Clarissen. We herdenken Sint-Franciscus op 4 oktober, de dag waarop hij in 1226 is overleden. Omdat Franciscus ook een grote dierenvriend was vieren we op die dag Dierendag.

27

28

mogen staan en samen mogen bidden: Wees gegroet, Maria..

mogen staan en samen mogen bidden: Wees gegroet, Maria.. Het is inmiddels bijna november. De Sinterklaasdrukte staat voor de deur, sommigen zien met enig verlangen uit naar de Adventstijd en het Kerstfeest. Dit artikel gaat over Lourdes en ik wil daarin mijn

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 7. AUGUSTUS 2011, JAARGANG 1 Start seizoen Kerktelefoon Maria-bedevaarten Vierdaagse Colofon

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 6 30 mei - 4 juli 2015 De Augustinus Juni 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de Bestuurstafel Het parochiebestuur van de

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

Pasen. Vastenaktie 2011. Pasen. Goede Week

Pasen. Vastenaktie 2011. Pasen. Goede Week JAARGANG 29/2010-2011 MAANDELIJKSE UITGAVE VAN DE ST. JOZEFKERK TE LEUSDEN NR 7 SECRETARIAAT ST. JOZEFKERK Diana Mol en Olga Reimus, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden, tel. 4941261 (voor uitvaarten buiten

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

DATA PAROCHIEBLAD Aanleveren kopij

DATA PAROCHIEBLAD Aanleveren kopij juni 2014 DATA PAROCHIEBLAD Inleveren kopij Aanleveren kopij Verschijningsdatum Vóór 1 september 2014 20 september 2014 Kopij in te leveren bij het parochiesecretariaat of per e-mail naar: maasen.vanderhijden@tiscali.nl

Nadere informatie

Kom-In - Herfst Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar 1960-2010

Kom-In - Herfst Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar 1960-2010 Kom-In - Herfst Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar 1960-2010 Contactblad Parochie H. Antonius Abt Malden Pastoor Drs. T.H.M. Sip, Kerkplein 4 tel: 3580476 Voor pastorale zaken

Nadere informatie

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG SEPTEMBER 2010 NR. 165 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat.

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Voor reacties, suggesties, info en vragen kan je terecht

Nadere informatie

Smoelen- boek 2014-2015

Smoelen- boek 2014-2015 Smoelenboek 2014-2015 Smoelenboek Ariënsinstituut 2014 Voorwoord Als rector van het Ariënsinstituut ben ik vaak te gast op verschillende plaatsen in ons aartsbisdom: voor weekendliturgie, vormselvieringen

Nadere informatie

Gabriëlle is eerder bestuurslid geweest en Joop is naast vele andere werkzaamheden koster van De Menswordingskerk.

Gabriëlle is eerder bestuurslid geweest en Joop is naast vele andere werkzaamheden koster van De Menswordingskerk. Parochiekern De Goede Herder Postadres: Hoge Rijndijk 16 2382 AS Zoeterwoude Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend 071-541 15 10 Telefoon urgente zaken: 06-22 02 76 68 E-mail secretariaat: degoedeherder@yahoo.com

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

Zondag 29 november CLUSTER NIEUWE MAAS

Zondag 29 november CLUSTER NIEUWE MAAS MET BRANDEND HART Het loopt al weer aardig naar het eind van het jaar, zeker het kerkelijk jaar. De advent begint dit jaar eind november. In de liturgie lezen we teksten over de eindtijd. De verschillende

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

De grootste kaars brandt al

De grootste kaars brandt al De grootste kaars brandt al Lennart Aangeenbrug Peter de Groot Ruilof van Putten Petra Smit Ben Tramper Beschrijving en analyse van enkele missionaire projecten binnen protestants januari 2009 Amsterdam

Nadere informatie

20 Rouwverwerking. 1 Inleiding

20 Rouwverwerking. 1 Inleiding DC 20 Rouwverwerking 1 Inleiding Het verlies van een partner, kind, broertje, zusje, een ouder of een vriend geeft veel verdriet en maakt dat alles anders wordt. De dagelijkse dingen zijn niet meer hetzelfde.

Nadere informatie

Konferentie Nederlandse Religieuzen

Konferentie Nederlandse Religieuzen Konferentie Nederlandse Religieuzen bulletinjaargang 15 nummer 1 maart 2012 In beeld Staar je niet blind op wat niet meer kan Simon Kuyten pagina 7 Gerechtigheid & vrede Voor de minsten der mijnen Hans

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie