Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1

2

3 Het was een stille tocht. Vele mensen namen er aan deel. Schattingen lopen uiteen: tweeduizend, vijfduizend mensen. Hoeveel het er ook zijn geweest: het was indrukwekkend. De kans is groot dat u er niets over gehoord of gezien hebt. De regionale media hebben er aandacht aan besteed, maar landelijk is het niet of nauwelijks in het nieuws geweest. Iemand merkte cynisch op: Als het maar niet over christenen was gegaan en als stille tocht maar in de Randstad was geweest! Want daar ging het over: over christenen. Over broeders en zusters in geloof. Mensen die in Syrië en Irak worden vervolgd, worden verjaagd, worden gedwongen zich tot een geloof te bekeren dat niet het hunne is. Als ze niet vluchten of zich bekeren, dan worden deze mensen beroofd van hun leven. Vermoord is een beter woord. Op internet zijn beelden te vinden van mannen die de kruisdood sterven, zoals Christus gestorven is. En nee, de stille tocht was niet in de Randstad, de tocht was op zondag 3 augustus 2014 in Enschede. Goed georganiseerd door de Syrisch-Orthodoxe Kerk die in Glane haar Europese hoofdzetel heeft. Een stille tocht. Het verdriet van de familieleden die in onzekerheid verkeren over het lot van hun broers, zusters, ouders, neven en nichten: het was van hun gezichten af te lezen. De verontwaardiging over dat wat mensen medemensen aandoen. De ingehouden woede die tegelijk met de wanhoop op de gezichten te lezen was. Indrukwekkend. Maar er was ook een ander element aanwezig dat mij nog eens duidelijk maakte, wat het betekent volgeling van Christus te zijn. In de gebedsviering na de stille tocht, die gehouden werd in de Jacobuskerk,

4 werd gesproken over liefde, over vergeving, over hoop. Er werd niet gesproken over wraak, over haat, er was geen pessimisme. Die boodschap was krachtig en maakte mij dankbaar volgeling van Christus te zijn. Dat wat er in Irak en Syrië aan de hand is, kwam beter in het nieuws toen een andere religieuze minderheid, de Yezidi s, in Irak op een onmenselijke en misdadige wijze om het leven werden gebracht of werden verdreven. Terecht, want wat daar gebeurt, is net zo ten hemelschreiend als dat wat met de christenen gebeurt en met anderen die niet de islam belijden zoals de terreurgroepen wensen. Mensen op een berg, de wisse dood ingejaagd, willens en wetens. Wat doen mensen elkaar aan. Een stille tocht. Ik was blij dat ik die tocht mocht lopen. Daarmee mocht ik een signaal afgeven, hoe bescheiden ook. Want oplossen kunnen wij dit probleem niet, dat lukt ons niet. Wel kunnen we aandacht vragen voor het grote onrecht dat daar op dit moment gaande is en wij kunnen bidden. Paus Franciscus roept bij herhaling op om te bidden voor de christenen en alle anderen die te lijden hebben onder de terreur die in Syrië en Irak aanwezig is. Hij blijft aandacht vragen. Want we beseffen het hier in ons land niet zo, maar wereldwijd zijn het de christenen die het sterkst worden vervolgd. En zolang de mens lijdt, lijdt Christus.

5 Op 1 januari 2014 is er voor de drie samenwerkende parochies (De Heilige Geest, de Goede Herder en de HH. Jacobus en Johannes) een nieuw rooster ingegaan. Daarbij is aangegeven dat dit rooster geëvalueerd zou gaan worden. Met een grote groep betrokkenen is het rooster tegen het licht gehouden en er zijn een aantal zaken geconstateerd, die voor verbetering vatbaar zijn. Alle gemaakte kanttekeningen zijn meegenomen door het pastoraal team om te zien of er oplossingen te vinden zijn. Deze zijn gevonden en voorgelegd aan dezelfde groep personen met wie het rooster van 1 januari 2014 is geëvalueerd. Met ingang van 1 oktober a.s. gaat het nieuwe rooster in. De belangrijkste veranderingen zijn: 1 de pastores gaan op zaterdagavond maar in één viering voor; 2 in drie kerken zal (in de regel) iedere zaterdagavond een (eucharistie)viering zijn (Goor, Hertme en Onze Lieve Vrouwe in Hengelo). 3 in de drie eucharistische centra (Delden, Lambertusbasiliek in Hengelo en de Stephanus in Borne) zal iedere zondag een eucharistieviering zijn; 4 in de andere kerken zullen dan eens op zondag en dan eens op zaterdag, vieringen zijn. 5 twee weekenden zullen ingevuld worden met voorgangers namens het pastoraal team (pastores uit het team en emeriti); Bovenstaande geldt ook voor de Raphaël / Exodus in Hengelo en de Theresiakerk in Borne, waar op zaterdagavond een viering zal zijn, tweemaal per maand verzorgd door de pastores uit het team en emeriti, tot het moment dat er duidelijkheid is over de toekomst van deze kerken; 6 de zaterdagvieringen zijn om uur en de zondagvieringen om uur en uur.

6 7 daarnaast worden de geloofsgemeenschappen Beckum, Bentelo, Hengevelde, St. Isidorushoeve, Raphaël/Exodus, Moeder Teresa, Thabor en Theresiakerk Borne verzocht één weekend per maand een viering te verzorgen met behulp van een lekenvoorganger; 8 één weekend per maand zal er in die geloofsgemeenschappen geen viering zijn. Het inroosteren (van tijden, de aard van de viering en de (vrijwillige) voorgangers) is een verantwoordelijkheid van het pastoraal team. Het blijft mogelijk om wensen per geloofsgemeenschap kenbaar te maken. Zoveel mogelijk zal getracht worden die wensen te honoreren, maar dat zal niet altijd mogelijk zijn. Het zal wennen zijn. Opnieuw veranderen er zaken, opnieuw wordt een beroep gedaan op uw begrip. Het pastoraal team is er van overtuigd dat op deze manier een verantwoorde verdeling over de geloofsgemeenschappen van de drie parochies is gemaakt.

7 Tijdens de laatste bestuursvergadering is de jaarrekening en de verantwoording over het boekjaar 2013 door het bestuur vastgesteld. De rekening sluit met een tekort van ruim Zowel de geloofsgemeenschap van de H. Stephanus Hertme en van de H. Theresia hebben de inkomsten en uitgaven niet in evenwicht kunnen houden. Bij de H. Stephanus Hertme speelt mee, dat ook gereserveerd moet worden voor een grote dakrenovatie die de komende jaren op stapel staat. Bij de H. Theresia vinden geen reserveringen meer plaats voor groot onderhoud en desondanks is er een tekort, mede vanwege het teruglopen van de kerkbijdrage. Vanwege de liquidatie van de middelen van het voormalige dekenaat, heeft de parochie nog een extra donatie ontvangen, dat is verdeeld over de drie geloofsgemeenschappen, waardoor de tekorten minder zijn, dan wanneer deze donatie er niet was geweest. Met elkaar moeten we alle zeilen bijzetten om de inkomsten en uitgaven in balans te krijgen, want een spaarpot is gauw leeg.

8 Van verschillende kanten wordt er gevraagd, hoe het parochiebestuur nu eigenlijk is samengesteld. Onze parochie heeft een bestuur, dat bestaat uit pastoor Oortman, voorzitter. Stephanie Jansen-Kosterink is bestuurslid, Johan Kleissen en ondergetekende zijn de overige twee bestuursleden. In totaal zijn er dus vier bestuursleden. Het bestuur werkt nauw samen met twee belangrijke adviseurs: Anton Smoors, die verantwoordelijk is voor de begroting en het toezicht daarop, samen met de budgethouders van de drie geloofsgemeenschappen en Johan Haverkort, die het gebouwenbeheer in portefeuille heeft. Het kan allemaal net uit, maar legt wel een grote druk op de schouders van het bestuur. Zeker nu, waarbij ook met andere parochies moet worden samengewerkt; een traject is uitgestippeld om de H. Theresia uiterlijk eind 2015 aan de eredienst te onttrekken en ook veel aandacht moet worden besteed aan de integratie van twee geloofsgemeenschappen in Borne. In feite is de parochie een bedrijf met een ingewikkelde structuur, waarbij een dringend appel wordt gedaan op de honderden vrijwillig(st)ers om zich in te zetten voor allerlei taken. Geloofsgemeenschappen met een geheel eigen traditie en cultuur. Vertrouwen geven aan elkaar en ruimte bieden om de eigenheid ook in de toekomst te kunnen behouden is daarbij heel belangrijk. Het bestuur, dat zal duidelijk zijn, heeft behoefte aan versterking. Het is al eerder in de Kerkwijzer opgenomen, maar op het gebied van het beheren van de financiën en het gebouwenbeheer, is nieuwe kracht heel hartelijk welkom. Wat is de parochie u waard? Neem gerust contact op met ondergetekende.

9 St. Stephanus Borne Donderdag 14 augustus overleed op 72 jarige leeftijd, Irene Doevelaar, Kloosterhof 12. De uitvaart vond plaats op maandag 18 augustus vanuit de St. Stephanuskerk waarna zij begraven werd op het r.k. kerkhof. Dinsdag 26 augustus overleed Ruud Knoef in t Dijkhuis op 98 jarige leeftijd. De uitvaart vond plaats op vrijdag 29 augustus vanuit de St. Stephanuskerk waarna de crematie volgde te Almelo. Woensdag 3 september overleed Hennie Grob in t Dijkhuis op 88 jarige leeftijd. De crematieplechtigheid vond plaats op dinsdag 9 september in Almelo. Donderdag 5 september overleed in t Dijkhuis op 82 jarige leeftijd, Wim Vetketel. De avondwake werd gehouden op dinsdag 9 september in de St. Stephanuskerk waarna de volgende dag de crematieplechtigheid plaats vond te Usselo. Zondag 7 september overleed op 86 jarige leeftijd, Leo Lansink Rotgerink, Pasteurstraat 8. De avondwake werd gehouden op woensdag 10 september. De uitvaart vond plaats op donderdag 11 september vanuit de St.Stephanuskerk waarna de crematieplechtigheid volgde te Usselo. H. Theresia Borne Zondag 17 augustus overleed Hendrik Jozef (Henk) Peper. op 88 jarige leeftijd, De Schoener 27. De avondwake werd gehouden op vrijdag 22 augustus. De uitvaart vond plaats op zaterdag 23 augustus vanuit de H. Theresia waarna de crematie volgde te Usselo.

10 Woensdag 3 september overleed Willemina Hendrika Maria (Minie) op 77 jarige leeftijd Grimberg-Scholte van Mast, Letterveldweg 112. De avondwake werd gehouden op 09 september. De Uitvaart vond plaats op woensdag 10 september vanuit de H. Theresia waarna de crematie volgde te Usselo in besloten kring. Dat zij mogen rusten in Gods vrede. H. Stephanus Hertme Zijn voornemens kerkelijk te trouwen op vrijdag 26 september 2014 Jasper Kemna en Carmen Broenink. Wij wensen het bruidspaar van harte geluk. Dat zij in hun leven samen de liefde voor elkaar en de liefde voor God mogen ervaren. Dooprooster HH. Jacobus en Johannesparochie Borne/Hertme Zondag 7 december om uur in de H. Stephanuskerk in Hertme. Zondag 14 december om uur in de St. Stephanuskerk in Borne. Voorbereidingsavonden: Donderdag 13 november om uur in de Stefans-Hof en Donderdag 20 november om uur in de Stefans-Hof

11 Na bijna 15 jaar gewoond te hebben in Hertme op de pastorie ofwel Huize Uitzicht komt hieraan spoedig een einde voor Zr. Angelina Scholten, die inmiddels 96 jaren telt. Op 29 september verlaat ze dit prachtige dorpje, waar ze met zoveel genoegen sinds april 2000 heeft gewoond. Ofschoon er een afspraak liep met haar huisgenoot om er te blijven tot haar laatste snik heeft het bestuur van de congregatie samen met haar besloten om zich te laten verzorgen in een spiksplinternieuw verpleeg-verzorgingshuis te Schijndel. Ze zal de hartelijkheid, het meeleven, de prettige manier van omgaan met de Hertmenaren, de mooie natuur, de rust en alle bekoorlijkheden, die Hertme bood zeker met haar meenemen naar haar nieuwe woonoord. Hopelijk heeft ze daar nog een goede tijd van leven en wonen. H. Stephanus in Hertme met de pastorie ofwel Huize Uitzicht

12 Op zaterdag 23 augustus vertrok bij dag en dauw uit Borne en omliggende plaatsen een groep van 200 volwassenen en kinderen naar Kevelaer om samen een bedevaartsdag te beleven rond Maria, de Troosteres der Bedroefden. De geestelijke leiding was dit jaar in handen van pastoor M. Oortman, hr. M. Grote, pastoraalwerker en mevr. C. Saris, pastoraalwerker. De muzikale omlijsting tijdens de vieringen werd wederom verzorgd door Muziekvereniging St. Cecilia uit Saasveld. Tijdens de openingsplechtigheid in de Pax Christi Kapel werd mevr. Botterhuis uit Delden gehuldigd die voor de 25e keer meeging. Ook werd mevr. Eftink uit Delden toegezongen die deze dag 65 jaar werd. In de Basiliek brachten de bruidjes een Mariahulde tijdens de Eucharistieviering en zongen ze een paar Marialiederen. Daarnaast hadden de kinderen deze dag een eigen programma. Aan het eind van de dag werd een groep van 5 broedermeesters voorgesteld aan de pelgrims die zich wil inzetten om te zorgen dat de Twentse Processie ook voor de toekomst bewaard blijft. Hier hebben we vertrouwen in want ook dit jaar bleek dat de bedevaart naar Kevelaer een dag is voor alle generaties.

13 H. Stephanus Hertme Zaterdag 20 september: Truus Braakhuis-Schabbink, Irene Kemna-Vinkenvleugel, ouders Busger op Vollenbroek-Klein Douwel. H. Theresia Borne Zondag 20 september: Mariet Filart-Veldkamp, Henk Peper, Minie Grimberg-Scholte van Mast St. Stephanus Borne Zondag 21 september: Annie Zuidberg, Bernard Wesselink, Frans Vaalt, Anja Meijerink-Manenschijn, Antoon Slagers, Jos Weghorst, Hennie Spenkelink, Riet Steenbeeke-Koerhuis, Toon Niehof, ouders Ellenbroek-Harmelink, Irene Doevelaar, Ruud Knoef, Herman Hegeman, Hennie Grob, Wim Vetketel, Leo Lansink Rotgerink. Nagekomen: ouders Hesselink-Olthof (13 sept.). Jaargedachtenis: Johanna Kuipers-Hams, Aleida Olthof-Koehorst. Vrijdag 9.00u. Jan Ticheler, Jo Meijer-Spekhorst. H. Stephanus Hertme Zaterdag 27 september: Harrie Dashorst, ouders Kemna-Gervink, ouders Olde Veldhuis-Vollenbroek, ouders Stege en Oude Booyink. Jaargedachtenis: ouders Vollenbroek-Kampherm.

14 Dag Datum Tijd Geloofsgemeenschap Viering Voorganger Bijzonderheden VIJF-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR Evangelie: Mattheus 20,1-16a zaterdag 20-sep 10:30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering Pater A. Korterik 19:00 Openluchttheater Hertme Eucharistieparochieviering Pastoraal Team m.m.v parochiekoor samengesteld uit verschillende kerkkoren zondag 21-sep 9:30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastor. Z. Nowara samenzang/cantores 10:30 H. Theresia Borne Gebedsviering Werkgroep Liturgie m.m.v. het dameskoor donderdag 25-sep 18:30 H. Theresia Borne Eucharistieviering Pastor. Z. Nowara vrijdag 26-sep 9:00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastor. Z. Nowara 10:30 H. Stephanus Hertme Huwelijksviering Pastor. Z. Nowara Huwelijksinzegening van het bruidspaar Jasper Kemna en Carmen Broenink m.m.v. het koor 'Contrast'. ZES-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR Evangelie: Mattheus 21,28-32 zaterdag 27-sep 10:30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering Pastor Z. Nowara 18:00 H. Theresia Borne Eucharistie- Gezinviering Pater J. Strijtveen m.m.v. het kinderkoor Unisono na afloop van de viering is er limonade, koffie en thee achter in de kerk 19:30 H. Stephanus Hertme Eucharistieviering Pater R. van der Vegt m.m.v. het herenkoor zondag 28-sep 9:30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastor Z. Nowara m.m.v. het dames- en herenkoor vrijdag 3-okt 9:00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pater A. Korterik ZEVEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR Evangelie: Mattheus 21,33-43 zaterdag 4-okt 10:30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering Pastor Z. Nowara 18:30 H. Stephanus Hertme Woord en Communieviering Mw. C. Saris pastoraalwerker Gezinsviering m.m.v. het jeugdkoor

15 zondag 5-okt 9:30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastor Z. Nowara m.m.v. het dameskoor 10:00 H. Theresia Borne Eucharistieviering feestdag H.Theresia 13:00 St. Stephanus Borne Doopviering Pater Tj. Van Balen Mw. C. Saris pastoraalwerker donderdag 9-okt 9:00 H. Theresia Borne Eucharistieviering Pastor Z. Nowara vrijdag 10-okt 9:00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pater A. Korterik m.m.v. de koren 'Con Brio', 'Inpajoko', 'Aqua Vitae' en het dameskoor ACHT-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR Evangelie: Mattheus 22,1-14 zaterdag 11-okt 10:30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering Pater Tj. Van Balen 18:30 H. Stephanus Hertme Eucharistieviering Pater Tj. Van Balen m.m.v. het koor 'Contrast' 18:30 H. Theresia Borne Eucharistieviering Pastor Z. Nowara m.m.v. het dameskoor zondag 12-okt 9:30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastor Z. Nowara donderdag 16-okt 18:30 H. Stephanus Hertme Eucharistieviering Pastor Z. Nowara vrijdag 17-okt 9:00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor M. Oortman m.m.v. dames- en herenkoor. Na afloop van de viering is er koffiedrinken in de Stefans-Hof NEGEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR Evangelie: Mattheus 22,15-21 zaterdag 18-okt 10:30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering Pater J. Strijtveen 18:30 H. Stephanus Hertme Eucharistieviering Pastor Z. Nowara m.m.v. het dames- en herenkoor 18:30 H. Theresia Borne m.m.v. Con Brio, Woord en Communieviering Werkgroep Liturgie na afloop van de viering is er koffiedrinken achter in de kerk. zondag 19-okt 9:30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor M. Oortman m.m.v. het herenkoor 13:00 H. Stephanus Hertme Doopviering Dhr. H. Ogink pastoraalwerker dinsdag 21-okt 9:00 H. Stephanus Hertme Eucharistieviering Pastoor M. Oortman donderdag 23-okt 18:30 H. Theresia Borne Eucharistieviering Pastor Z. Nowara vrijdag 24-okt 9:00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor M. Oortman Gedoopt wordt Brent Mulder ouderenviering met ziekenzalving voor wie dat wenst

16 H. Theresia Borne Zaterdag 27 september: Anna en Bennie Diepenmaat, Johan Sanders, Diny Scholten, Mariet Filart-Veldkamp, Johan Ellenbroek, Henk Peper, Minie Grimberg-Scholte van Mast. Jaargedachtenis: Jan Diepenmaat. St. Stephanus Borne Zondag 28 september: Jan Rost, Annie Zuidberg, familie Sanders-Wiggers en Gerard, Henk Janssen, Bernard Mentink, Antoon Slagers, Hennie Spenkelink, Riet Steenbeeke-Koerhuis, Toon Niehof, Irene Doevelaar, Ruud Knoef, Herman Hegeman, Hennie Grob, Gerard Heideman, Wim Vetketel, Leo Lansink Rotgerink. Jaargedachtenis: Betsie Olde Olthof-Spit, Ria Wals-Grobben. Vrijdag 9.00u. Jan Ticheler, Benny Simonetti, Wim Wiggers. H. Stephanus Hertme Zaterdag 4 oktober: Truus Braakhuis-Schabbink. H. Theresia Borne Zondag 4 oktober: Ouders Jacobs-Arntz, Frans Sanders, Henk Peper, Diny Scholten, Minie Grimberg-Scholte van Mast. Jaargedachtenis: Annie Grimberg-Visschedijk, Dora Bremer-Riesewijk, Johan Arendsen, Harrie Seelen.

17 St. Stephanus Borne Zondag 5 oktober: Annie Zuidberg, Rudy Strikker, Riek Brok, Cees van der Bilt, Johan en Barbara Kroeze-Mayer, Jan Ramaker, Joke Diepenmaat-Voorpostel, Hennie Spenkelink, Riet Steenbeeke-Koerhuis, Toon Niehof, Irene Doevelaar, Ruud Knoef, Antoon Slagers, Herman Hegeman, Hennie Grob, Wim Vetketel, Leo Lansink Rotgerink, Marius Schoon, Anja Meijerink-Manenschijn. Jaargedachtenis: Erna Nordkamp-Roeloffzen, Pastoor Antoon Rientjes. Vrijdag 9.00u. Jan Ticheler, Riet van den Nieuwboer, Diaken Hennie Vaalt. H. Stephanus Hertme Zaterdag 11 oktober: ouders Zonder-Kreuwel. H. Theresia Borne Zaterdag 11 oktober: Henk Peper,Trees Rouhof-Achterbosch, Diny Scholten Minie Grimberg-Scholte van Mast, Herman Ellenbroek. Jaargedachtenis: ouders Ros-Heetkamp, ouders Ellenbroek-Annink en Pater Gerard Ellenbroek. St. Stephanus Borne Zondag 12 oktober: Albertus en Antonia van Uhm-Reinders en Ingrid, Jan Rost, Annie Zuidberg, familie Kamp-ter Horst, Toon Niehof, Irene Doevelaar, Ruud Knoef, Antoon Slagers, Herman Hegeman, Hennie Grob, Wim Vetketel, Gerard Heideman, Leo Lansink Rotgerink, Marius Schoon. Jaargedachtenis: Anton van Duursen, Sien Peterman- Haarhuis, Johan Leverink, Anna Weernink-Meijer. Vrijdag 9.00u. Jan Ticheler, Gerard Meijer, Regina J. Simonetti-Ellenbroek.

18 H. Stephanus Hertme Zaterdag 18 oktober: Truus Braakhuis-Schabbink, Henny en Eddy Stege, ouders Stege en Oude Booyink. Jaargedachtenis: Irene Kemna-Vinkenvleugel. H. Theresia Borne Zaterdag 18 oktober: Jan Beld, Henk Peper, Minie Grimberg-Scholte van Mast St. Stephanus Borne Zondag 19 oktober: Annie Zuidberg, Bernard Wesselink, Gerard Platenkamp, Frans Vaalt, Henk Janssen, Toon Niehof, Irene Doevelaar, Ruud Knoef, Antoon Slagers, Herman Hegeman, Anja Meijerink-Manenschijn, Hennie Grob, Wim Vetketel, Marius Schoon, Leo Lansink Rotgerink. Jaargedachtenis: Annie Uneken-Lubberink, Wolter Immerman, Bernard Hoek. Vrijdag 9.00u. Jan Ticheler, Ans Rottink. Om er zeker van te zijn dat de misintenties in de Kerkwijzer vermeld worden, dienen deze tijdig opgegeven te worden. Misintenties voor de volgende Kerkwijzer (in deze periode vallen Allerheiligen en Allerzielen) graag opgeven uiterlijk t/m dinsdag 14 oktober.

19 Op dinsdag 21 oktober wordt er in de geloofsgemeenschap van Hertme een ochtend voor ouderen gehouden. De dag wordt begonnen met een eucharistieviering om 9.00 uur in de kerk. Voor wie dat wenst bestaat de mogelijkheid om de ziekenzalving te ontvangen. Na afloop van de viering is er ook tijd voor wat gezelligheid in het gemeenschapscentrum met een kopje koffie en een drankje. Vanuit ons bisdom gaan er elk jaar weer zieken en minder validen naar de Maria Bedevaartsplaats Banneux. De data van de verschillende bedevaarten zijn: vrijdag 3 t/m dinsdag 7 oktober en zaterdag 4 en zondag 5 oktober Informatie kunt u verkrijgen bij: mevr. A. Averdijk, Lijsterstraat 5, 7491 ZM Delden. Tel Van maandag 29 september t/m zaterdag 4 oktober uur vindt in Hertme de kledinginzamelingsactie van Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare, kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken brengen naar de garage nabij het Theaterhoes van het openluchttheater.

20 Op zondag 19 oktober 2014 zal in Overdinkel voor de 102 e keer de Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden. Ter voorbereiding op dit Gerardusfeest is er op vrijdag 10 oktober om uur een plechtig Lof in de Gerardus Majella kerk, waarbij de 9-daagse noveen tot de H. Gerardus begint. Voorafgaand aan de bedevaart is er in deze noveenperiode het Triduüm. Op donderdag 16 oktober, vrijdag 17 oktober en zaterdag 18 oktober, elke avond om uur, is er een viering in het teken van Gerardus. Op zondag 19 oktober vertrekt om uur de sacramentsprocessie van de kerk naar het park voor de plechtige Eucharistieviering met aansluitend de processie en het Sluitingslof eveneens in het Processiepark. Het Twentse kerkdorp zal dan wederom de plaats zijn waar vele duizenden pelgrims vanuit het hele land bij elkaar zullen komen. Velen zullen al meerdere malen Overdinkel bezocht hebben en weten dat deze bedevaart steun en kracht geeft bij alle noden van de pelgrims. Wij willen erop wijzen, dat sinds enkele jaren ook succesvolle kinderactiviteiten worden georganiseerd tijdens de viering op zondagmorgen. Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochiecentrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen en uur Tel: Hier kunt u ook (mis)intenties opgeven.

21 Wereldmissiemaand (oktober) besteedt dit jaar aandacht aan de katholieke Kerk in Myanmar (Birma). De katholieke Kerk is er in geslaagd om in de jaren van militaire dictatuur de vlam van het geloof brandende te houden en door te geven aan de volgende generatie. Op weg naar democratie Een halve eeuw lang was Myanmar afgesloten van de buitenwereld en leed de bevolking onder de dictatuur van het leger dat in 1962 de macht greep. Sinds 2011 stelt het land zich open en worden stappen gezet naar een Democratie met meer vrijheden voor de bevolking. Vluchtelingen Veel etnische groeperingen hebben tijdens de militaire dictatuur milities opgericht en strijden tot op heden voor autonomie. Spanningen tussen de groepen onderling leiden steeds vaker tot gewelddadige conflicten. Het gevolg is dat veel mensen op de vlucht zijn voor het geweld en hun toevlucht zoeken in opvangkampen. Katholieke Kerk in opbouw Katholieke scholen en ziekenhuizen werden door de militaire regering onteigend en buitenlandse missionarissen het land uitgezet. Het was verboden kerken te bouwen en het christelijk geloof te verkondigen. Kerkdiensten werden gecontroleerd door de staat. Nu ervaren katholieke gelovigen een grotere vrijheid om hun geloof te beleven.

22 Grote behoefte aan onderwijs Het onderwijsniveau is laag. Goed opgeleide burgers werden door de militairen gezien als een bedreiging. De Kerk maakt zich sterk voor goed onderwijs en organiseert, als aanvulling op de matige staatsscholen, zomerkampen. Daar wordt volgens moderne pedagogische inzichten onderwijs gegeven. Leven in vrijheid moet men leren. Steun de katholieke gelovigen in Myanmar en geef aan de collecte op Missiezondag 19 oktober of stort uw bijdrage op rekening: NL65 INGB Missio Wereldmissiemaand te Den Haag. Op de eerste zondag van oktober vieren we in de katholieke kerk Wereldmissiedag van de kinderen. Dit jaar is dat op 4 en 5 oktober. Overal ter wereld helpen kinderen andere kinderen. Dat doen ze door van hun zakgeld een beetje opzij te leggen en in het spaarzakje van Missio te doen. Dit jaar helpen we de kinderen in Myanmar. In de gezinsviering op Wereldmissiedag van de kinderen zijn wij bijzonder verbonden met de kinderen in Myanmar. Myanmar is een groot land in Azië. Maar de mensen in het land zijn nog vaak arm en niet alle kinderen kunnen naar school. Daarom denken wij dus in de gezinsviering van zaterdag 4 oktober om uur speciaal aan deze kinderen.

23 De World Peace Flame De World Peace Flame is een symbool van vrede, eenheid en vrijheid. Symbool van geloof in de vrijheid van iedereen om waar dan ook en op ieder moment bij te kunnen dragen aan vrede. Het doel is om mensen te inspireren en te laten ervaren dat ieder individueel mens een belangrijke rol kan spelen in het bereiken van vrede op elk niveau in de samenleving. De World Peace Flame wil haar doelstelling bereiken door educatie en ondersteuning van vredesinitiatieven van de basis. De droom is eenvoudig en ambitieus: het ontsteken van een eeuwig brandende World Peace Flame in elke grote stad en besluitvormingscentrum in de wereld. Het is een droom die we vanaf 1999 koesteren toen de eerste Vredesvlammen op alle 5 continenten werden aangestoken. Iedere vlam is per vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk gebracht en in Wales samengebracht tot de World Peace Flame. De World Peace Flame brandt op dit moment in duizenden scholen, bedrijven, ziekenhuizen, kerken, tempels en bezinningscentra over de hele wereld. Het aantal World Peace Flames blijft groeien. De vlam wordt aan internationale leiders aangeboden en geïnstalleerd in monumenten en steden over de hele wereld. Het allereerste monument van de World Peace Flame in Nederland werd onthuld op 18 april 2002 in Den Haag. Het monument staat bij het Vredespaleis waar het Internationaal Gerechtshof en het Permanent Hof van Arbitrage gezeteld is. Het Vredespaleis is een belangrijk symbool van wereldwijde samenwerking en eenheid.

24 De World Peace Flame brandt sinds 21 maart 2012 ook in het centrum van Enschede. Het monument met de vlam: een grote koperen lamp op een witte stenen sokkel staat in de wintertuin van woongemeenschap De Wonne bij het Muziekcentrum. De World Peace Flame is goed zichtbaar vanaf de straat en is toegankelijk voor mensen die de vlam willen bezoeken. Bij de opening lazen kinderen van de basisschool de Wielerbaan zelfgemaakte teksten en gedichten over vrede voor evenals stadsdichteres Moes Wagenaar. Zij maakte het volgende gedicht: Wereldvredesvlam Twente Ik had er zoveel over gehoord dat ik de proef op de som heb genomen en zelf ging kijken Na tien seconden was er een zacht ruisen Na een minuutje moest ik huilen (hoe stom is dat? ik herkende in het vlammetje de rust, de kracht, het liefhebben dat ergens in mij zat) Na tien minuten dacht ik: tja, ook ik wil mensen terugbrengen tot zichzelf en tot elkaar Na een half uurtje kon ik gaan de ogen droog, de vlam gewoon weer vlam en ik mijzelf nog meer dan toen ik kwam

25 K.B.O. Dinsdag 7 oktober is de K.B.O.-soos in de hal van de Stefans-Hof. U bent vanaf uur welkom. Dinsdag 14 oktober begint om uur een K.B.O.-themamiddag in de zaal van de Stefans-Hof. K.V.G. en Chr. Vrouwenvereniging Passage Donderdag 16 oktober is om uur een gezamenlijke avond van K.V.G. en Chr. Vrouwenvereniging Passage in de Stefans-Hof. Deze avond komt Duodio. Een avond met spelletjes en quizzen. Geachte ouders / verzorgers, Graag nodigen wij u samen uw kind(eren) uit voor de gezinsviering op zaterdag 27 september a.s. om uur in de Theresiakerk. In deze viering zullen we inhoud geven aan het thema: oprecht. Het kinderkoor Unisono is er bij om samen met ons te zingen. Na afloop van de viering is er voor de kinderen ranja met iets lekkers en een kop koffie of thee voor de ouders / verzorgers. Het zou erg fijn zijn om met zoveel mogelijk kinderen deze gezinsviering te beleven.

26 Franciscus van Assisi is een van de belangrijkste heiligen uit de katholieke kerk. Niet voor niets koos onze huidige paus voor de naam Franciscus. De Heilige Franciscus leefde in de Middeleeuwen. Hij was de zoon van een rijke koopman, maar koos ervoor om in armoede te leven. Hij heeft zijn leven op de eenvoud afgesteld. Franciscus van Assisi werd geboren in 1182 in een gezin van rijke lakenhandelaars. Franciscus leerde Latijn en wiskunde. Hij kreeg van zijn ouders wat hij maar wilde. Alles wees erop dat hij de zaak van zijn ouders zou overnemen. Maar hij voelde zich geroepen tot een andere taak: hij wou God dienen. Hij gaf zijn kleren weg en ging tussen de armen en melaatsen wonen. Hij wou God ten volle liefhebben. Andere mannen kregen grote bewondering voor Franciscus' manier van leven. Samen stichtten ze de Franciscanen. Ook Clara en vele vrouwen volgden zijn voorbeeld: dat werden de Clarissen. We herdenken Sint-Franciscus op 4 oktober, de dag waarop hij in 1226 is overleden. Omdat Franciscus ook een grote dierenvriend was vieren we op die dag Dierendag.

27

28

Als we in Bijbelse taal spreken over de rustdag dan lezen we in het scheppingsverhaal dat God op de zevende dag zijn werk had voltooid.

Als we in Bijbelse taal spreken over de rustdag dan lezen we in het scheppingsverhaal dat God op de zevende dag zijn werk had voltooid. Als we in Bijbelse taal spreken over de rustdag dan lezen we in het scheppingsverhaal dat God op de zevende dag zijn werk had voltooid. Hij ruste uit van het werk dat Hij gedaan had. Al aan het begin van

Nadere informatie

De twaalfde Willibrordprocessie in Utrecht op zondag 14 september is een belangrijk moment voor ons Aartsbisdom Utrecht. Wij groeperen ons dan rond

De twaalfde Willibrordprocessie in Utrecht op zondag 14 september is een belangrijk moment voor ons Aartsbisdom Utrecht. Wij groeperen ons dan rond De twaalfde Willibrordprocessie in Utrecht op zondag 14 september is een belangrijk moment voor ons Aartsbisdom Utrecht. Wij groeperen ons dan rond St. Willibrord, de grondlegger van het geloof in onze

Nadere informatie

Wilt u katholiek worden of denkt u hierover, dan kunt u zich melden bij het pastoraal secretariaat van onze parochies:

Wilt u katholiek worden of denkt u hierover, dan kunt u zich melden bij het pastoraal secretariaat van onze parochies: Met grote regelmaat worden wij gevraagd de ziekenzalving te bedienen of de ziekenzegen te geven. Voor ons is het altijd bijzonder om zo vanzelfsprekend aanwezig te zijn in de familiekring en een zieke

Nadere informatie

1 Als ik aan m'n moeder vroeger iets vroeg wat niet kon of mocht, pleegde ze vaak te zeggen; "ja hoor, m'n kind, als Pasen en Pinksteren op één dag vallen.' Ze bedoelde hier natuurlijk mee te zeggen dat

Nadere informatie

Een jaar is afgesloten, een nieuw jaar is begonnen. Over niet al te lange tijd komen de grote ondernemingen met hun jaarcijfers. Is er winst gemaakt,

Een jaar is afgesloten, een nieuw jaar is begonnen. Over niet al te lange tijd komen de grote ondernemingen met hun jaarcijfers. Is er winst gemaakt, Een jaar is afgesloten, een nieuw jaar is begonnen. Over niet al te lange tijd komen de grote ondernemingen met hun jaarcijfers. Is er winst gemaakt, heeft men goed gedraaid? Was de omzet naar behoren?

Nadere informatie

Ruimte scheppen en kiezen voor een persoonlijke vorm van vasten in de veertigdagentijd

Ruimte scheppen en kiezen voor een persoonlijke vorm van vasten in de veertigdagentijd Ruimte scheppen en kiezen voor een persoonlijke vorm van vasten in de veertigdagentijd We hebben de Kerstdagen maar net achter de rug en de Veertigdagentijd dient zich alweer aan. Toch zullen we ongetwijfeld

Nadere informatie

mogen staan en samen mogen bidden: Wees gegroet, Maria..

mogen staan en samen mogen bidden: Wees gegroet, Maria.. Het is inmiddels bijna november. De Sinterklaasdrukte staat voor de deur, sommigen zien met enig verlangen uit naar de Adventstijd en het Kerstfeest. Dit artikel gaat over Lourdes en ik wil daarin mijn

Nadere informatie

Parklaan 3 Jaargang 68 editie BS Roermond Datum Tel IBAN. Bezorgklachten Tel.

Parklaan 3 Jaargang 68 editie BS Roermond Datum Tel IBAN.  Bezorgklachten Tel. Parochiegegevens Kapelgids Parklaan 3 Jaargang 68 editie 17 6045 BS Roermond Datum 04-10-2014 Tel. 0475-315461 IBAN info@kapelinhetzand.nl NL50RABO0144151243 www.kapelinhetzand.nl Bezorgklachten Tel. 0475-315461

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Nr. 13 2 juli t/m 15 juli 2017 MEDEDELINGEN Zomervakantieregeling 2017 gastvrouwen en gastheren in De Pastorie. Van maandag 10 juli tot en met vrijdag

Nadere informatie

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT Voorwoord Vooreerst willen we jou een goeie dag wensen, jij die nu deze folder leest. Een goeie dag vanwege jullie

Nadere informatie

Kerst lijkt nog maar zo kort geleden en toch is Aswoensdag al weer gevierd en kijken we in deze Veertigdagentijd weer uit naar het Hoogfeest van

Kerst lijkt nog maar zo kort geleden en toch is Aswoensdag al weer gevierd en kijken we in deze Veertigdagentijd weer uit naar het Hoogfeest van Kerst lijkt nog maar zo kort geleden en toch is Aswoensdag al weer gevierd en kijken we in deze Veertigdagentijd weer uit naar het Hoogfeest van Pasen. Tijd vliegt. In het pastoraal team wordt dat met

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT 5 en 6 September 2015 nr. 37 OPROEP In het weekend van 2, 3 en 4 oktober a.s. wordt er weer het Oogstdankfeest gehouden. Dit jaar met een speciaal

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

Oktober 2014 Jaargang no. 50

Oktober 2014 Jaargang no. 50 Oktober 2014 Jaargang no. 50 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat HEILIGE GEESTKERK EERBEEK Contactblad voor parochianen en belangstellenden PAROCHIE HH FRANCISCUS en CLARA Locatie

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

Het programma Fit in 12 weken 2017 gaat van start!

Het programma Fit in 12 weken 2017 gaat van start! Het Manteltje No 13, 2017, 43 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda Theo Groenhuijsenzaal, wo. 27 sep t/m

Nadere informatie

Wie een exemplaar van de straatkrant wil bemachtigen, kan deze bestellen via www.straatnieuws.nl

Wie een exemplaar van de straatkrant wil bemachtigen, kan deze bestellen via www.straatnieuws.nl De Utrechtse daklozenkrant Straatnieuws heeft een exclusief interview gehad met paus Franciscus. De paus ontving Straatnieuws-verkoper Marc, journalisten Stijn Fens en communicatiespecialist Jan-Willem

Nadere informatie

Jrg. 48 No mei

Jrg. 48 No mei Onder ons Parochieblad Beckum en omstreken Telefoon Pastorie; 074-3676209 E-mail; beckum@heiligegeestparochie.nl R.K. Heilige Geest Parochie geloofsgemeenschap Rabo; NL83 RABO 010.47.01.137 Beckum Giro;

Nadere informatie

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren. Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds weer herhaald wordt. Zo is er ook een gebed

Nadere informatie

november 2015 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat

november 2015 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat november 2015 Jaargang no. 52 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat HEILIGE GEESTKERK EERBEEK Contactblad voor parochianen en belangstellenden PAROCHIE HH FRANCISCUS en CLARA Locatie

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT 19 en 20 september 2015 nr. 39 VREDESWEEK 2015 EN DE VLUCHTELINGEN van dit moment Ieder jaar organiseert Pax (voorheen PaxChristi) de Vredesweek.

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT 21 en 22 mei 2016 nr. 20 MEIMAAND - MARIAMAAND Mei is in de Katholieke traditie de Mariamaand. Naast belangrijke dagen als Hemelvaart en Pinksteren

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Belangrijke Data: Maandag 2 oktober: Dansnamiddag. Stem van de herfstregen. Dinsdag 3 oktober: Markt in Rustenhove

Belangrijke Data: Maandag 2 oktober: Dansnamiddag. Stem van de herfstregen. Dinsdag 3 oktober: Markt in Rustenhove Oktober 10 Vrijwilligersfeest Stem van de herfstregen Wees niet bevreesd wanneer de vlagen gaan rondom uw huis, het is uw aards verblijf. Wees niet bevreesd als ziekte u komt slaan, uw lichaam was altijd

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter 3de aanzet Toen Jezus op zekere dag aan zijn leerlingen vroeg maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?, was het Petrus die namens allen antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God. Petrus sprak

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

Uw Kerkelijke Uitvaart

Uw Kerkelijke Uitvaart Uw Kerkelijke Uitvaart 2 Adressen Pastor T.F. Buitendijk OCarm Westelijk Halfrond 1 1183 HN Amstelveen tel. 020 641 63 01 e-mail: tom.buitendijk@hetnet.nl Pastor Ph. Kint Ronde Hoep Oost 31 1191 KC Ouderkerk

Nadere informatie

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden WELKOM! Per 1 januari 2015 Emmaus, West Willibrord, Maaspoort San Salvator, Orthen Waarom zijn we hier bij elkaar? Vanwege onze opdracht als gedoopten: Staand

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

ewogen en zoekende mensen vinden elkaar: Kerk - andere godsdiensten

ewogen en zoekende mensen vinden elkaar: Kerk - andere godsdiensten Naam: Evaluatie Datum: ewogen en zoekende mensen vinden elkaar: Kerk - andere godsdiensten B 1. Laat de kinderen tot Mij komen, zei Jezus De kerkgemeenschap zegt, zoals Jezus, tegen kinderen en jongeren:

Nadere informatie

VASTE KOP KLOKKEN ST. PETRUS EN H. BERNADETTE. Vrijdag 4 november: uur: In de kapel van klooster Nazareth eucharistieviering met de KBO.

VASTE KOP KLOKKEN ST. PETRUS EN H. BERNADETTE. Vrijdag 4 november: uur: In de kapel van klooster Nazareth eucharistieviering met de KBO. - VASTE KOP KLOKKEN ST. PETRUS EN H. BERNADETTE. Iets dat je zo ontroert verwarmt, verrukt iets waar je zo van glanst zo van opbloeit iets dat je zo verheldert zo bezielt het moet wel iets van God zijn.

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds herhaald wordt. Zo is er ook een gebed met herhaling:

Nadere informatie

Leren en inspireren in de Emmaüsparochie Apeldoorn 2014-2015. Onderweg met Franciscus

Leren en inspireren in de Emmaüsparochie Apeldoorn 2014-2015. Onderweg met Franciscus Leren en inspireren in de Emmaüsparochie Apeldoorn 2014-2015 Onderweg met Franciscus We gaan iets nieuws beginnen... Deze folder gaat over iets nieuws. In het komend seizoen bieden we een aantal activiteiten

Nadere informatie

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013 Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Parochietour 2013 NOVEENGEBED PAROCHIETOUR 2013 Beste meebidder! Het gebed is van onschatbare waarde. Waarom bidden we dan zo weinig? Dat is een vraag

Nadere informatie

DE KERKELIJKE UITVAART

DE KERKELIJKE UITVAART DE KERKELIJKE UITVAART Parochie H. Johannes de Doper Deze brochure over de kerkelijke uitvaart is een uitgave van de parochie H. Johannes de Doper. Jaar van uitgave: 2016 2 Gestorven voor deze wereld Sterven

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

ewogen en zoekende mensen vinden elkaar: Kerk - andere godsdiensten

ewogen en zoekende mensen vinden elkaar: Kerk - andere godsdiensten Naam: Evaluatie Datum: ewogen en zoekende mensen vinden elkaar: Kerk - andere godsdiensten B 1. Laat de kinderen tot Mij komen, zei Jezus De kerkgemeenschap zegt, zoals Jezus, tegen kinderen en jongeren:

Nadere informatie

De Rozenkrans Kinderwoorddienst werkboekje

De Rozenkrans Kinderwoorddienst werkboekje De Rozenkrans Kinderwoorddienst werkboekje Deze rozenkrans mag je inkleuren, of elke keer dat je een Weesgegroet Maria en Onze Vader hebt gebeden kan je een bijpassende kraal inkleuren. De Weesgegroetkralen

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Oud-Katholieke Parochie van de H.Georgius St. Joris op t Zand te Amersfoort 11 januari 2015 Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan Welkom door kerkmeester

Nadere informatie

Website Zenderen: KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 16 sept september 2017

Website Zenderen:  KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 16 sept september 2017 DE STEM VAN ZENDEREN Website Zenderen: www.zenderen.nl KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 16 sept 2017 23 september 2017 49 ste Jaargang nr. 38 15 sept 2017 Parochie Zenderen: Parochiesecretariaat

Nadere informatie

Viering voor de eerste zondag van de missiemaand

Viering voor de eerste zondag van de missiemaand Viering voor de eerste zondag van de missiemaand 1 oktober 2017 26 e zondag doorheen het jaar A In samenwerking met de Sint-Pieterparochie van Puurs Intredelied ZJ 527 Bekleedt u met de nieuwe mens Begroeting

Nadere informatie

Maria verscheen in Lourdes aan een meisje. Wat was haar naam? Op wat voor plaats verscheen Maria aan Bernadette?

Maria verscheen in Lourdes aan een meisje. Wat was haar naam? Op wat voor plaats verscheen Maria aan Bernadette? Maria verscheen in Lourdes aan een meisje. Wat was haar naam? Op wat voor plaats verscheen Maria aan Bernadette? Waarmee vullen bedevaarders hun flessen aan de grot van Lourdes? Welke twee gebeden bid

Nadere informatie

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Openingslied: koor. Begroeting Pr.: Welkom broeders en zusters, die de stap hebt gezet naar deze wekelijkse eucharistieviering, een

Nadere informatie

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht Beleidsvisie 2016-2015 Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht 1 Beleidsplan 2016-2025 1. Inleiding 2. Onze missie: waar staan we

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov. Het Manteltje No 10, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda ontmoetingsruimte, wo. 28 okt t/m wo.

Nadere informatie

Over de presentatie viering van Ria Doornbusch wordt u nog nader geïnformeerd als hierover meer bekend is. Ria Doornbusch

Over de presentatie viering van Ria Doornbusch wordt u nog nader geïnformeerd als hierover meer bekend is. Ria Doornbusch Vorig jaar ben ik er mee begonnen. Ik had ooit eens een set gekregen: een leuk kistje met acrylverf in verschillende kleuren, wat schilderdoek en penselen. Het duurde even voordat ik het durfde wagen,

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015

Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: "- NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Ter gelegenheid van het 50 ste verjaardag van het Tweede Vaticaans Concilie werd door Paus Benedictus XVI het kerkelijke

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF november 2015

NIEUWSBRIEF november 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF november 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: - NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

NIEUWS UIT REGIO DE NOORDKOP

NIEUWS UIT REGIO DE NOORDKOP NIEUWS UIT REGIO DE NOORDKOP Regio breed? Omarm het! Ziekenzalving Een keer per jaar houden wij een eucharistieviering in de Keyzershof te Anna Paulowna waarin de mensen het H. Oliesel kunnen ontvangen.

Nadere informatie

Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen

Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen PERSONALIA: OVERLEDEN: 08 december: 67 jaar; Gerrit Hermanus van den Broek, echtgenoot van Trees Compier; Rietveld 26.

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden?

at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden? Naam: Datum: at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden? W Evaluatie 1. Jezus heeft een droom van een wereld In de Bergrede noemt Jezus een aantal mensen op die bouwen aan het Rijk van God. Geef drie voorbeelden

Nadere informatie

1. We met ruim 900 Nederlandse jongeren op de Wereld Jongeren Dagen in Krakau waren.

1. We met ruim 900 Nederlandse jongeren op de Wereld Jongeren Dagen in Krakau waren. 1. We met ruim 900 Nederlandse jongeren op de Wereld Jongeren Dagen in Krakau waren. Ik mocht daar zijn, dichtbij waar mijn wieg heeft gestaan in Polen, om jongeren te begeleiden. Een fantastische ervaring

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden. Juni 2013

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden. Juni 2013 Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden Juni 2013 Inleidend woord : Open kerk In de loop van de maand (de 22 e ) houden we in Hengelo met een aantal kerken kerkennacht.

Nadere informatie

OPENING VAN DE VIERING

OPENING VAN DE VIERING OPENING VAN DE VIERING KRUISTEKEN EN BEGROETING INLEIDING GEBED Pastor: Laat ons samen bidden tot God, in wiens Naam wij hier samengekomen zijn, en in wiens Naam deze kinderen zullen worden gedoopt. Heer

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Zondag van de tien melaatsen Zondag na Pinksteren 23 Zondag 9 oktober 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Welkom door een kerkmeester Openingsgezang

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

EVALUATIE LITURGISCH BELEID. Pastoraal team. HH. Franciscus en Clara Parochie

EVALUATIE LITURGISCH BELEID. Pastoraal team. HH. Franciscus en Clara Parochie EVALUATIE LITURGISCH BELEID Pastoraal team HH. Franciscus en Clara Parochie Notitie voor evaluatie met allen die betrokken zijn bij de liturgie 1 EVALUATIE LITURGISCH BELEID FRANCISCUS EN CLARA PAROCHIIE

Nadere informatie

bij avondwake en kerkelijke uitvaart

bij avondwake en kerkelijke uitvaart Informatie bij avondwake en kerkelijke uitvaart Rooms-katholieke parochies van de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin Maasdijk - Poeldijk Heenweg - s Gravenzande Kwintsheul - De Lier

Nadere informatie

Preek voor Kerstnacht 2015 jaar C

Preek voor Kerstnacht 2015 jaar C Preek voor Kerstnacht 2015 jaar C Welkom allemaal in deze prachtige, versierde kerk om samen de geboorte van onze Heer te vieren. Het is een Groot feest! God komt in de geschiedenis aanwezig als mens,

Nadere informatie

RK PAROCHIE DE GRAANKORREL 2015-2016

RK PAROCHIE DE GRAANKORREL 2015-2016 RK PAROCHIE DE GRAANKORREL 2015-2016 Jeany Bourne-Wijngaarde Marcia Reboe Adele Langkemper 06 48 61 71 62 Afwezigheid melden Kerkcentrum: De Drie Stromenkerk Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam -2- Beste

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Week 17 dd 27-04-2016 Federatie Sint-Kruis LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER De maand mei is bijzonder toegewijd aan de heilige Maria Zondag 1 mei: Zesde paaszondag: De H.Geest zal U alles

Nadere informatie

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.)

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.) Overzicht van een doopviering, waarin de doop wordt gedaan door Nel Hogervorst van Kampen, pastoraal werker. Zij vindt het prettig als er niet zoveel tekst in het boekje staat, omdat zij dan kan improviseren.

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD DECEMBER 2013

PAROCHIEBLAD DECEMBER 2013 Paus Franciscus "Blijmoedig en met een realistisch oog voor de kansen die onze tijd bieden om een aansprekende, PAROCHIEBLAD DECEMBER 2013 Parochie H. Andreas, Palestinastraat 326, Heerlerbaan Tel. 045-5413381

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Stilteviering zondag 6 september 2015. Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne. Gé Albers; Mc. 7, 31-37. Effeta! Ga open!

Stilteviering zondag 6 september 2015. Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne. Gé Albers; Mc. 7, 31-37. Effeta! Ga open! Stilteviering zondag 6 september 2015 Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne Gé Albers; Mc. 7, 31-37 Effeta! Ga open! Opening: Het evangelieverhaal van vandaag gaat over de genezing van een dove man met

Nadere informatie

Dinsdag 30 mei: uur: Pastoraal Beraad Dekenaat Bladel Oirschot uur: In de kapel van de Heilige Eik viering met pastor van Nunen.

Dinsdag 30 mei: uur: Pastoraal Beraad Dekenaat Bladel Oirschot uur: In de kapel van de Heilige Eik viering met pastor van Nunen. KLOKKEN ST. PETRUS EN H. BERNADETTE. LOURDESBEDEVAART Van 14 t/m 21 oktober 2017 (herfstvakantie) gaat mgr. De Korte met het Bisdom van 's-hertogenbosch op bedevaart naar Lourdes. Vanuit onze parochie

Nadere informatie

PROTOCOLLEN januari 2013

PROTOCOLLEN januari 2013 PROTOCOLLEN januari 2013 1 2 Pastoraal Team Vinkeveen, januari 2013 Beste mensen, In de afgelopen jaren hebben wij een aantal afspraken gemaakt over sacramentenbediening en uitvaarten. We hebben ze nog

Nadere informatie

Liturgie- en preeksuggesties

Liturgie- en preeksuggesties Liturgie- en preeksuggesties 17 en 18 oktober 2009 Missiezondag 1 Missiezondag 2009 Begroeting en inleiding Uitgenodigd zijn wij in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. Welkom op Missiezondag

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Volop actie in Hernen en Leur

Volop actie in Hernen en Leur Volop actie in Hernen en Leur 14 juni 2015, drukbezochte Hernense Stratenmarkt. 20 juni 2015, 9e Hernense Stratenloop. - 45 - Uw adres voor de verhuur en verkoop van: rolsteigers kamersteigers trappen

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Misschien hebt u vanwege vakantie de mooie lezingen in de kerk gemist. Jezus aan het strand en tussen korenvelden vertellend over God als de zaaier

Misschien hebt u vanwege vakantie de mooie lezingen in de kerk gemist. Jezus aan het strand en tussen korenvelden vertellend over God als de zaaier Misschien hebt u vanwege vakantie de mooie lezingen in de kerk gemist. Jezus aan het strand en tussen korenvelden vertellend over God als de zaaier van het Rijk Gods in ons hart. Over de schat in de akker

Nadere informatie

Mensen brengen hun geloof in praktijk door actie. Er wordt

Mensen brengen hun geloof in praktijk door actie. Er wordt Daden van geloof Heb je naaste lief HDe inzet voor een betere wereld komt voort uit de inspiratie van Jezus van Nazareth. Mensen die lopen in het voetspoor van Jezus hebben van Hem een duidelijke richtingaanwijzer

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten Het sacrament van Het doopsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Inspiratie en betrokkenheid, een leer weg in de liturgie Met kinderen leren vieren Jaarkalender 2014-2015 Voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar, hebben de parochies Sint Maarten en Trinitas in Leidschendam

Nadere informatie

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Openingslied: ZJ 501: Magnificat, strofen 1 en 2. Begroeting en inleiding P. Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus moeder,

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette.

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette. Welkom Lieve vrienden, bekenden, nieuwe gezichten, Welkom in deze Zwanenhofviering. In onze Tijd van leven heeft ieder van u ervoor gekozen op deze zondagmorgen hier te komen. Met alles wat ons leven ons

Nadere informatie

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof Zondag 19 januari 2014 Viering in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen Paulusgemeenschap en Protestantse Gemeente de Eshof Hoevelaken Thema: Is Christus dan verdeeld? (1 Kor. 1,13) 1 / 7

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten Het sacrament van Het doopsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Parochie Breda Centrum

Parochie Breda Centrum HIJ IS OPGESTAAN VOOR ONS Mei 2017 Parochie Breda Centrum Dinsdag 2 mei 11.00 Antoniuskathedraal: 3e dinsdag Antoniusnoveen ZATERDAG 6 mei ZATERDAG-ZONDAG 6 / 7 mei VIERDE ZONDAG VAN PASEN - ROEPINGENZONDAG

Nadere informatie

Zondag 14 Februari 2016 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: De heer J. Bimmel uit Middelburg

Zondag 14 Februari 2016 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: De heer J. Bimmel uit Middelburg LITURGISCHE WERKGROEP VOOR AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN Corr. Adr.: Mevr. J. Pelle - Tel. 0115-694737 e-mail: japelle@zeelandnet.nl Dhr. A. Scheele - Tel. 0115-563188 e-mail: ascheele@hetnet.nl THEMA: Zondag

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie