Kerst lijkt nog maar zo kort geleden en toch is Aswoensdag al weer gevierd en kijken we in deze Veertigdagentijd weer uit naar het Hoogfeest van

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerst lijkt nog maar zo kort geleden en toch is Aswoensdag al weer gevierd en kijken we in deze Veertigdagentijd weer uit naar het Hoogfeest van"

Transcriptie

1

2

3 Kerst lijkt nog maar zo kort geleden en toch is Aswoensdag al weer gevierd en kijken we in deze Veertigdagentijd weer uit naar het Hoogfeest van Pasen. Tijd vliegt. In het pastoraal team wordt dat met regelmaat gezegd: wat gaat het allemaal snel. Na de presentaties van het pastoraal beleidsplan in januari, zijn we nu druk doende om de werkplannen op basis van het beleidsplan te maken. Dat betekent dus concreet uitschrijven wat we van plan zijn te doen. Daarnaast gaat het liturgisch ritme van het jaar ook voort: de eerste communicantjes worden voorbereid op die grote dag waarop zij voor het eerst ter communie gaan. Altijd weer een vreugde om te mogen doen. En zo langzamerhand zijn de voorbereiding voor de Goede Week en Pasen begonnen en is een groep mensen actief om vanuit de drie samenwerkende parochies deel te nemen aan de Passion die dit jaar vanuit Enschede zal worden uitgezonden op televisie. En dat is ook wel weer het dubbele: in alle hectiek gaat het leven gewoon door. Tijd om stil te staan is er bijna niet en toch is dat wat er ook zeker in deze Veertigdagentijd ingebouwd zou moeten zijn. Tijd om een balans opmaken; tijd voor gebed, bezinning en verdieping. Een balans vinden tussen belangrijke zaken in het leven als werk, gezin, familie en vrienden en onze relatie tot onze hemelse Vader. In het laatste tijd steken om te groeien, zodat je al het andere goed kunt doen: het blijft een strijd, een strijd met de tijd.

4 Bij de presentatie van het toekomstig pastoraal beleid in onze drie parochies, maar ook op andere momenten komt dit geluid regelmatig in verschillende bewoordingen naar voren. Maar ook in ons pastorale werk komen we het telkens weer tegen. En ik merk, dat het een gevoelige snaar in ons raakt vanuit het eigen gevoel soms, dat we tegelijk overal en nergens pastor zijn. Of erger het gevoel van tekort schieten, omdat we allemaal wel mensen en situaties kennen, waar we nadrukkelijker nabij zouden willen zijn. Natuurlijk heeft dit ook te maken met de rol van de pastoor nog niet zo lang geleden in onze parochies. Hij stond, soms samen met kapelaans en later pastoraal werk(st)ers, in het centrum van iedere geloofsgemeenschap en was bekend in alle uithoeken. Het vaste contact voor vrijwilligers en werkgroepen. Het vaste vertrouwde gezicht in weekendvieringen, waarbij, en dat moet ook gezegd, ook de hele gemeenschap aanwezig was. En meer nog, het vertrouwde gezicht bij vieringen van vreugde en verdriet, zoals huwelijken en uitvaarten. Ook voor kinderen en jongeren vertrouwd als dezelfde pastor, die in de klas kwam, bij de eerste Communie en Vormsel aanwezig was en er ook was thuis bij verdriet en sterven. Natuurlijk is er bij mensen begrip, dat dit nu niet meer waar te maken is in de grootschaligheid van drie verzamelparochies en inmiddels 14 geloofsgemeenschappen tegelijk. Maar bij het schrijven hiervan proef ik ook zelf als pastoraal werker de heimwee en ik weet, dat ook bij mijn collegapastores de spijt leeft, dat hierdoor de inhoud van ons pastorale werk wezenlijk anders is geworden.

5 Want dit heeft juist te maken met onze oorspronkelijke keus voor dit mooie werk. In naam van Jezus Christus, namens de hele geloofsgemeenschap herder zijn en mensen nabij! Samen met mensen op weg mogen zijn in vreugde en verdriet. Samen zoekend, worstelend soms, hoe ons geloof in God als een nabije Vader hierin ons tot kracht, richting en bron van leven kan zijn. Samen met mensen, jong en oud, ontdekken, hoe ons geloof een rijkdom kan zijn voor ons (samen)leven in al zijn facetten. Dit was, is, en blijft onze kern-opdracht! De grote verandering van de inhoud van ons werk is, dat we dit niet meer zelf kunnen waar maken in zoveel geloofsgemeenschappen, maar wel moeten zorgen en organiseren, dat dit kan blijven gebeuren! Niet slechts als de opdracht van de pastor, maar terecht als opdracht voor iedere gelovige en van de geloofsgemeenschap als geheel. Het voortbestaan van onze geloofsgemeenschappen en parochies zal hiervan af hangen. We zijn dan ook zeer dankbaar, dat zoveel vrijwilligers willen delen in deze pastorale taak, waar we zelf meer uit het beeld verdwijnen. Vanuit pastoraatgroepen, als lekenvoorgangers, in de zorg rond Avondwake en Uitvaart, in werkgroepen voor 1 e Communie en Vormsel, in de nabijheid vanuit bezoekgroepen, verliesverwerking, en zo voort. Onze agenda s stromen vanzelf wel vol, gelukkig niet alleen met bestuurlijke groepen in al die geloofsgemeenschappen, maar ook pastoraal in boven genoemde zin, groepen doopouders, huwelijksparen, in het kader van 1 e Communie en Vormsel schoolklasbezoeken, ouder- en kindavonden, voorbereiding vieringen, enz. Daarnaast vele groepsbijeenkomsten om juist de vrijwilligersgroepen op te zetten en te ondersteunen, die het uitvoerende pastorale werk op zich nemen. Al dit groepswerk maakt het

6 bijvoorbeeld ook moeilijk om onverwacht tijd vrij te maken voor een uitvaart, wat al snel 2 werkdagen kost. Maar al te vaak zien we met opluchting, maar vooral ook respect en dankbaarheid hoe vrijwilligers de ook bij hen schaarse vrije tijd opofferen waar we, als pastores taken niet meer kunnen behartigen. Dit betekent wel, dat we minimaal een werkdag in de week achter de computers zitten en via talloze mails vragen beantwoorden, adviseren, bijeenkomsten plannen, in mailcontact met betrokkenen weekend-, doop-, en andere speciale vieringen nakijken. Om nog niet te spreken van het schrijven van artikelen, voorbereiden van eigen vieringen en preken. Dat roept wel eens het gevoel op: Ben ik hiervoor pastor geworden? Maar ik merk ook, hoe goed het doet, wanneer ik hoor, dat een zieke parochiaan trouw bezocht wordt door medeparochianen. Waar ik hoor hoe mensen dankbaar zijn voor de manier waarop vrijwilligers met zorg voor inhoud en nabestaanden voorgegaan zijn bij een uitvaart, waar een 1 e Communiegroep geheel zelfstandig het Communietraject gepland en ingevuld heeft en ik, als pastor, alleen maar op hoef te draven, waar mijn catecheseinbreng op zijn plaats is. Het geeft ons als pastores tegelijk ruimte om te werken aan vernieuwende activiteiten. Want als we alleen de lopende zaken afwerken, dan is het een aflopende zaak. Maar lukt het ons om met vrijwilligers de pastorale nabijheid zo te organiseren, dat binnen de samenwerkende parochie de plaatselijke geloofsgemeenschap zelf de pastorale nabijheid kan dragen en waar maken, dan bouwen we aan de kerk van de toekomst met het gezicht van Jezus Christus. Mensen van geloof, elkaar en anderen nabij!

7 Natuurlijk hopen we, dat er ook dan pastores zullen zijn, die aanspreekbaar zijn, waar het echt nodig is of waar wijding of deskundigheid gewenst is. Want zo hopen we ook zelf te blijven. Misschien minder aanwezig en zichtbaar, maar wel altijd aanspreekbaar voor onze taak. In de laatste twee kerkwijzers, is ingegaan op de notitie van Kardinaal Eijk over de toekomstvisie van de Kerk in het Bisdom Utrecht. In het onderstaande is de reactie opgenomen van de op pastoraal terrein samenwerkende parochies: De Goede Herder de Heilige geest en de HH. Jacobus en Johannes. De reactie is opgesteld door de stuurgroep van de samenwerkende parochies in samenspraak en samenwerking met het pastorale team. Kees Veringmeier, lid stuurgroep. Reactie op Toekomstvisie van kardinaal Eijk De toekomst visie van kardinaal Eijk over de katholieke kerk in het aartsbisdom heeft niet alleen veel aandacht gekregen in de regionale en landelijke pers maar ook tot onrust geleid bij vele parochianen. De onrust en zorgen werden versterkt door de kritische brief van Jozef Wissink, emeritus hoogleraar praktische theologie van de universiteit Tilburg met als titel De verwoesting van een bisdom: het masterplan van kardinaal Eijk. We kunnen ons voorstellen dat door de veelheid van soms tegenstrijdige informatie vele parochianen moeite hebben om de essentie van de visie van de kardinaal helder te krijgen. Met deze brief doen het pastoraal team en de besturen van de drie samenwerkende parochies een poging

8 om duidelijkheid te scheppen en vanuit hun ervaring op de visie te reageren. De besturen onderschrijven de analyse van kardinaal Eijk dat onze kerk zich in een krimp bevindt, de kerkelijke populatie vergrijst en de financiële situatie mede als gevolg hiervan verslechtert. Uitgaande van deze analyse verwacht kardinaal Eijk dat in het aartsbisdom er nog ongeveer twintig samenwerkende parochies met naar alle waarschijnlijkheid een kerkgebouw zullen overblijven. Deze parochies beschikken over een pastoor, onbezoldigde diakens en, afhankelijk van de financiële middelen, enige pastoraal werk(st)ers en vele betrokken en geschoolde vrijwilligers. Voor de goede orde merken we op, dat kardinaal Eijk niet zegt niet dat hij deze situatie wil, maar voorziet als wij niets doen. De samenwerking van parochies zoals de kardinaal voor ogen heeft is in onze regio reeds tot stand gekomen. Sinds 1 juni 2013 werken de parochies van de H. Geest, de HH. Jacobus & Johannes en de Goede herder samen en faciliteren één pastoraal team. Na een wat moeizame start gaat de samenwerking steeds meer vruchten afwerpen. Hierbij denken we o.a. aan de stappen die genomen zijn wat betreft het liturgisch rooster en vooral aan het inmiddels verschenen pastoraal beleidsplan In zijn huidige samenstelling bestaat het pastorale team uit de pastoor, een priester en vijf pastoraal werk(st)ers. De besturen verwachten niet dat er de komende jaren veranderingen komen in de kwantitatieve samenstelling van het team. Het pastoraal team en de parochiebesturen voelen geen druk vanuit de visie van kardinaal Eijk om kerken te sluiten. Het besluit of en welke kerken gesloten worden ligt in eerste instantie bij de besturen zelf. Op grond van de pastorale visie en financiële mogelijkheden van hun parochies doen zij een voordracht aan de aartsbisschop over welke kerken men

9 wil behouden en welke men aan de goddelijke eredienst wil onttrekken. De Aartsbisschop dient zijn goedkeuring te geven aan deze voorstellen alvorens tot onttrekking aan de eredienst en vervolgens herbestemming kan worden overgegaan. Het moge duidelijk zijn dat het de verantwoordelijkheid van de parochiebesturen is om als goede rentmeesters maatregelen te nemen om tot een robuuste en sluitende exploitatie te komen. De parochie H.H. Jacobus en Johannes omvat Borne en Hertme. De parochie heeft drie kerken, twee in Borne en een in Hertme. Ook de parochie ervaart de krimp, zoals in de analyse van kardinaal Eijk is beschreven. De terugloop van het kerkbezoek en de daarmee samenhangende vermindering van inkomsten heeft het parochiebestuur doen besluiten een van de twee kerken in Borne in 2015 te sluiten. Beide geloofsgemeenschappen in Borne hebben hun eigen geschiedenis, cultuur en opgebouwde geloofstraditie. Het proces van sluiting, wat meer is dan een technisch proces, maar gepaard gaat met veel emotie en pijn, is ook gericht op het behouden wat beide geloofsgemeenschappen aan sterke kanten hebben te bieden. De synergie van het proces van sluiting en het zoeken en vinden van nieuwe momenten van integratie, moet en zal leiden tot een vernieuwde vitale geloofsgemeenschap in Borne. Een van de huidige kerken in Borne is ook de parochiekerk van de Chaldese Christenen, die regelmatig gebruik maken van de kerk en de bijbehorende ruimten. De Gemeenschap heeft gekozen om een van de te sluiten kerken in Hengelo aan te kopen. Voor de te sluiten kerk wordt gezocht naar een (hopelijk) nieuwe en passende bestemming. In zijn nota schildert kardinaal Eijk ook het toekomstig pastorale beleid. Deze onderdelen van zijn toekomstvisie hebben jammer genoeg minder aandacht in de pers gekregen. Hij beschrijft een drieslag in het pastorale beleid

10 van de parochies. : kerntaken, nabijheid en innovatief pastoraat. Degenen die de informatiebijeenkomsten over het pastoraal beleid in onze drie parochies hebben bijgewoond of het plan hebben gelezen zullen deze drieslag zeker herkennen. In het beleidsplan komen deze elementen aan de orde en worden verder uitgewerkt. Het pastoraal beleidsplan is integraal terug te vinden op de websites van de parochies. In de toekomst zal een parochie steeds minder territoriaal bepaald worden maar steeds meer het karakter krijgen van een netwerkgemeenschap van actieve en geëngageerde gelovigen met een of meerder plekken van samenkomst. Het tekort aan beroepskrachten en vrijwilligers moet opgevangen worden door over de grenzen van de geloofsgemeenschappen heen te kijken en na te gaan waar en hoe de krachten gebundeld kunnen worden. De eigen identiteit van een geloofsgemeenschap hoeft hierbij niet verloren te gaan. Het pastorale team zal de geloofsgemeenschappen ondersteunen bij deze omslag en zich daarbij laten leiden door de sterke en zwakke kanten van de geloofsgemeenschappen en de vitaliteit die ze zelf kunnen opbrengen. Samenvattend: Hoe de toekomstige parochies er uit komen te zien hebben we grotendeels zelf in de hand. Indien we de inkomsten op peil kunnen houden - en dan vooral de opbrengst van de actie kerkbalans - is er geen sprake van verdere kerksluitingen en zal de bezetting van het pastorale team op het huidige peil blijven. Door meer samen te werken kunnen de kwaliteiten en de krachten van onze vrijwilligers breder ingezet worden en kunnen we veel behouden van wat we nu doen. Het pastorale team zal dit proces ondersteunen. M.a.w. de toekomst bepalen we zelf. Laat ons vooral niet vervallen in doemscenario s maar de uitdaging om ook in de toekomst levende geloofsgemeenschappen te houden aangaan.

11 Samen op reis, samen op Bedevaart Begin mei gaan de samenwerkende parochies De Goede Herder, Heilige Geest en Jacobus Johannes, op reis naar Lourdes. We sluiten ons aan bij de bisdom-bedevaart en willen als pastores en parochianen, maar ook met andere belangstellenden optrekken om de onderlinge band met elkaar te versterken en ons geloof te verdiepen. Als pastoraal team nodigen wij u van harte uit om mee te gaan. Wij als pastores gaan ook! Het zal een ervaring zijn die u niet snel zult vergeten. Vele mensen die u voor zijn gegaan zullen beamen dat een reis naar Lourdes niet alleen een reis naar Zuid-Frankrijk is, maar ook een reis naar je diepste zelf. In een sfeer van onderlinge verbondenheid en gezelligheid geeft deze bedevaart u de mogelijkheid om het oude achter te laten en uit te zien naar de toekomst. Ieder mens, jong of oud, heeft behoefte aan dit soort momenten. Een tijd in Lourdes is zo n moment. Misschien heeft u over Lourdes gehoord en heeft u het beeld dat het alleen maar commercie is en een katholieke kermis. Gun uzelf de ervaring dat het anders is. Gezelligheid zal zeker niet ontbreken. U kunt ook actief zijn door andere medebedevaartgangers te ondersteunen, te helpen, of te zingen in het projectkoor. (daarvoor is een afzonderlijke opgave noodzakelijk). Deze reis is dus meer dan zomaar een vakantie: het is een ervaring voor het leven. Wilt u deze ervaring niet missen, geef u dan op bij: Stephanie Jansen-Kosterink

12 Op dinsdag 24 maart wordt er in de geloofsgemeenschap H. Stephanus Hertme om 9.00 uur een ochtend voor ouderen gehouden ter voorbereiding op Pasen. Pastor Tjalling van Balen zal voorgaan in de Eucharistieviering. Na afloop is er koffie en thee, een hapje en een drankje om elkaar te ontmoeten. Op donderdag 26 maart wordt er om uur in de St. Stephanuskerk een Eucharistieviering gehouden als voorbereiding op Pasen. Voorganger is pastoor M. Oortman. Na de viering is er in de Stefans-Hof een gezellig samenzijn met koffie/thee, een hapje en een drankje. De middag duurt tot ongeveer uur. De werkgroep van de Stephanus- en de Theresiageloofsgemeenschap heet u van harte welkom op deze middag. We hopen dat u met velen aanwezig zult zijn. Mocht u willen deelnemen dan is het van belang dat u zich voor 21 maart aanmeldt via Secretariaat St. Stephanus, Stationsstraat 1, tel Riet Mulder, Gentiaan 23, tel Secretariaat H. Theresia, Grotestraat 23, tel Marian van Loenen, Meijlingsgaarde 7, tel

13 Vrijdag 30 januari overleed op 94 jarige leeftijd Geertruida Maria (Truus) Vollenbroek-Lansink, De Aak 25. De avondwake was op dinsdag 3 februari in de St. Stephanuskerk waarna de volgende dag de uitvaartviering plaats vond met aansluitend de begrafenis op de begraafplaats te Hengelo. Zaterdag 31 januari overleed op 74 jarige leeftijd Martinus Hendrikus (Mart) Engeman. verzorgingshuis het Hof in Hengelo De uitvaartviering vond plaats op woensdag 4 februari H. Stephanuskerk te Hertme waarna hij werd begraven op de begraafplaats te Borne Woensdag 4 februari overleed op 93 jarige leeftijd, Maria Hendrika (Marie) Leushuis-Strikker, Dikkerslaan 10. De avondwake was op zondag 8 februari waarna de volgende dag de uitvaartviering plaats vond met aansluitend de begrafenis op begraafplaats te Borne Zaterdag 7 februari overleed op 93 jarige leeftijd, Anna Geertruida Francisca (Annie) van der Kolk-Olde Hampsink, t Dijkhuis 236. De avondwake was op woensdag 11 februari in de St. Stephanuskerk waarna de volgende dag de uitvaartviering plaats vond met aansluitend de begrafenis op de begraafplaats te Borne. [vervolg zie blz. 16]

14 Dag Datum Tijd Geloofsgemeenschap Viering Voorganger Bijzonderheden DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD - Jaar B Evangelie: Johannes 2,13-25 zaterdag 7-mrt 10:30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering Pastor Z. Nowara 18:30 H. Stephanus Hertme Eucharistieviering Pater R. van der Vegt m.m.v. het Herenkoor. na afloop koffiedrinken in het gemeenschapscentrum 18:30 H. Theresia Borne Gebedsviering Werkgroep M.O.V. m.m.v. het koor 'Aqua Vitae' zondag 8-mrt 9:30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pater G. Westendorp 13:00 H. Stephanus Hertme Doopviering Pastor J. Huisman m.m.v. het Dames- en Herenkoor. Na afloop van de viering is er koffiedrinken in de Stefans-Hof Gedoopt worden: Mats Tönis en Stijn Hoekstra donderdag 12-mrt 18:30 H. Stephanus Hertme Eucharistieviering Pastoor M. Oortman vrijdag 13-mrt 9:00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastor Z. Nowara VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD - Zondag "laetare" Evangelie: Johannes 3,14-21 zaterdag 14-mrt 10:30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering Pastoor M. Oortman 18:30 H. Stephanus Hertme Woord- en Communieviering Mw. C. Timmerman pastoraal werker m.m.v. het Dameskoor 18:30 H. Theresia Borne Eucharistieviering Pastoor M. Oortman m.m.v. het koor 'Con Brio' 18:30 St. Stephanus Borne Gebedsviering Presentatie communicantjes Mw. C. Roetgerink pastoraal werker m.m.v. het kinderkoor 'Unisono' zondag 15-mrt 9:30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor M. Oortman m.m.v. Herenkoor

15 H. JOZEF, BRUIDEGOM VAN DE H. MAAGD MARIA - Hoogfeest Evangelie: mattheus 1, a donderdag 19-mrt 9:00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastor Z. Nowara vrijdag 20-mrt 9:00 St. Stephanus Borne Woord- en Comunnieviering VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD Evangelie: Johannes 12,20-33 zaterdag 21-mrt 10:30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering Pater J. Strijtveen 18:30 H. Stephanus Hertme Eucharistieviering Pastor Z. Nowara m.m.v. het Herenkoor 18:30 H. Theresia Borne Woord- en Communieviering Werkgroep Liturgie m.m.v. het koor 'Inpajoko'. Na afloop van de viering is er koffiedrinken achter in de kerk. zondag 22-mrt 9:30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Boeteritus en Biechten Pater J. Strijtveen m.m.v. het Dames- en herenkoor dinsdag 24-mrt 9:00 H. Stephanus Hertme Eucharistieviering Pater Tj. Van Balen Ouderenviering ter voorbereiding op Pasen. AANKONDIGING VAN DE HEER (MARIA BOODSCHAP) - Hoogfeest Evangelie: Lucas 1,26-38 woensdag 25-mrt 9:00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pater J. Strijtveen donderdag 26-mrt 14:00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor M. Oortman Ouderenviering ter voorbereiding op Pasen. m.m.v. Dames- en Herenkoor 18:30 H. Stephanus Hertme Géén viering vrijdag 27-mrt St. Stephanus Borne Géén viering

16 [vervolg blz. 13] Donderdag 26 februari overleed op 71 jarige leeftijd, Gerhardus (Gerrit) Boers, Aster 12. De afscheidsviering vond plaats op maandagavond 2 maart in de St. Stephanuskerk waarna de volgende dag de crematieplechtigheid plaats vond te Usselo. Dat zij mogen rusten in Gods vrede. Opgenomen in de gemeenschap van de Kerk door het H. Doopsel op 8 februari in de St. Stephanuskerk: Julia Sophie, dochter van Matthijs Bake en Christel Pol, Aalscheer 32. Augustinus Willem Franciscus, zoon van Frank Hofstede en Annelie van Harten, Boekweit 27. Sanne Madeleine Maria, dochter van Pepijn Quik en Madeleine Haarhuis, Zevenblad 19. Van harte gefeliciteerd en welkom. Een felicitatie ook aan ouders, peetouders, grootouders en broertjes en zusjes. H. Theresia Borne (11 januari) Hermien de Wit-Epping, Ton Koevoets, familie van der Bos-Holtkamp, familie Vlaskamp-Grass, familie Jongman-Konter, Dinie Olde Veldhuis-Sander,Tonie Schaffers-Visscher. (18 januari) Ton Koevoets, Hermien de Wit-Epping, Dinie Olde Veldhuis-Sander, Tonie Schaffers-Visscher. (25 januari) Hermien de Wit-Epping, Ton Koevoets, Dinie Olde Veldhuis-Sander, Tonie Schaffers-Visscher. Jaargedachtenis: Jan Leerkotte

17 (1 februari) Hermien de Wit-Epping, Ton Koevoets, Dinie Olde Veldhuis-Sander, Tonie Schaffers-Visscher. Door een onvolkomenheid zijn de misintenties van de H. Theresiageloofsgemeenschap niet vermeld in de Kerkwijzer nr.01 [10 januari t/m 6 februari 2015] Wij vertrouwen erop deze hierbij gecorrigeerd te hebben. H. Stephanus Hertme Zaterdag 7 maart: Frans Weghorst, Mart Engeman,Truus Braakhuis-Schabbink. Jaargedachtenis: Johannes Aalderink, Bernhard Kemerink op Schiphorst. H. Theresia Borne Zaterdag 7 maart: Tonie Schaffers-Visscher, Dora Knuif-Averdijk. St. Stephanus Borne Zondag 8 maart: Herman Hegeman, Anja Meijerink-Manenschijn, Davina Polman-Fogarin, Michel van Dooren, Henk Beekman, Annie Rouweler-Veldhuis, Jan Peper, José Gout-Prinsen, Rie Peper-Kienhuis, Gerrit Egberink, Maria Geessinck, Gerrit Markslag, Mary Boomkamp-Horstink, Hein Ausems, Truus Vollenbroek-Lansink, Marie Leushuis-Strikker, Annie van der Kolk-Olde Hampsink, familie Kroeze, Gerrit Boers. Nagekomen: Annie Bos-Wegter (12 febr.), Betsy Manenschijn-Wemmenhove (15 febr.), Jan Ramaker (1 mrt.) Jaargedachtenis: Gerrit Oude Munnink, Benny Simonetti, Anna Aalderink-Vaalt, Jenny Schiphorst-Kromokario, Gerard ten Dam, Maria Goorhuis-Harink. Vrijdag 9.00u. Jan Meijer, familie Ticheler-Loohuis.

18 H. Stephanus Hertme Zaterdag 14 maart: Frans Weghorst, Mart Engeman, Betsy Hesselink-Willemsen, Irene-Kemna Vinkenvleugel, ouders Zonder-Kreuwel. Jaargedachtenis: Henny Stege. H. Theresia Borne Zaterdag 14 maart: Maria Elisabeth Diender-Gloerich,Ton Koevoets, ouders Olde Veldhuis-Leferink, Tonie Schaffers-Visscher, Dora Knuif-Averdijk, Henk Peper. St. Stephanus Borne Zondag 15 maart: Albertus en Antonia van Uhm-Reinders en Ingrid, Jan Rost, Herman Hegeman, Bertus Loohuis en Jo Loohuis-Scholten, Davina Polman-Fogarin, Michel van Dooren, Henk Beekman, Annie Rouweler-Veldhuis, Jan Peper, José Gout-Prinsen, Rie Peper-Kienhuis, Gerrit Egberink, Maria Geessinck, Gerrit Markslag, Mary Boomkamp-Horstink, Ben Tijhuis, Antoon Slagers, Hein Ausems, Truus Vollenbroek-Lansink, Marie Leushuis-Strikker, Annie van der Kolk-Olde Hampsink, Gerrit Boers. Jaargedachtenis: Aleida Olthof-Nieland, Tonny Schwering, Tonie Rientjes, Bendien Beune, Gerard Oude Vrielink. Vrijdag 9.00u. familie Ticheler-Loohuis, Ans Rottink

19 H. Stephanus Hertme Zaterdag 21 maart: Frans Weghorst, Mart Engeman, Truus Braakhuis-Schabbink. H. Theresia Borne Zaterdag 21 maart: Dora Knuif-Averdijk. St. Stephanus Borne Zondag 22 maart: Herman Hegeman, familie Ten Tusscher, Anja Meijerink-Manenschijn, Mary Boomkamp-Horstink, Maria Geessinck, Hein Ausems, Truus Vollenbroek-Lansink, Marie Leushuis-Strikker, Annie van der Kolk-Olde Hampsink, Hennie Peters, Gerrit Boers. Jaargedachtenis: Mien Veldscholten-Korf, familie Mensink-Liedenbaum, Engelbert Leushuis, Maria Eekman-van der Werf, Johan Vaalt, Paul Ellenbroek, Peter Schutten, Clementine Vaes-Kotkamp. Donderdag 14.00u. familie Ticheler-Loohuis, Jo Meijer-Spekhorst. Voorbereidingen paasfeest op de begraafplaats Kerst is voorbij, Pasen komt dichterbij. Het is toch geen gezicht dat met het komende feest van het Licht van Christus er nog kerststukjes op de graven op het kerkhof staan. Vriendelijk verzoek hier aandacht aan te besteden. Mochten er na woensdag 11 maart 2013 nog kerststukjes op of rond de graven staan, dan wordt er van uitgegaan dat de nabestaanden er geen belang meer aan hechten. Vanaf vrijdag 13 maart 2015 worden de achtergebleven kerststukjes verwijderd.

20 Het voormalige Ceylon is beroemd vanwege de prachtige theeplantages. Hier lijkt alles inderdaad schoonheid, vrede en harmonie. Lijkt, want op de theeplantages zijn de omstandigheden vaak schrijnend. De mensen hier leven zeer geïsoleerd in de beruchte linerooms - meestal weinig meer dan aan elkaar gebouwde kamers - ze hebben nauwelijks toegang tot de wereld buiten de plantage, schoon water en goed sanitair ontbreken en ondanks hun lange werkdagen en het zware werk, verdienen ze onvoldoende om hun kinderen goed te eten te geven en naar school te sturen. Tot overmaat van ramp kiezen veel vrouwen ervoor om naar het rijke Midden-Oosten te gaan. Daar is veel vraag naar huishoudelijke hulp. De vrouwen laten hun jonge kinderen achter in de hoop voldoende geld te kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden en om een goed huis te kunnen bouwen. De realiteit is echter anders en voor de meeste vrouwen en hun gezinnen zijn de problemen na terugkomst alleen maar groter geworden. SETIK, de caritasorganisatie van het bisdom Kandy midden op Sri Lanka, zet zich in om deze omstandigheden ten gunste van deze mensen te verbeteren. Deze organisatie wordt gesteund door de Vastenaktie. Wat kan de Vastenaktie met uw bijdrage doen? Voor 50,00 kan een jongere een computertraining van een week volgen. Voor 150,00 kan een eendaagse training over persoonlijk leiderschap of geweldloos samenleven voor 25 deelnemers worden georganiseerd.

21 Voor 275,00 kan een bloeddonatie-campagne worden georganiseerd. Voor 850,00 kan een bibliotheekje in een theeplantagedorp worden voorzien van boeken. Voor 9.000,00 kan SETIK drie jaar lang een jongerenwerker in dienst nemen die kinderen en jongeren begeleidt bij hun ontwikkeling. Geef voor een menswaardige toekomst! Wilt u de jongeren in Sri Lanka steunen? U kunt uw bijdrage doneren: St. Stephanuskerk: in de bus achter in de kerk of via NL96ING t.n.v. vastenaktie Stephanus Borne. H. Theresia: in de houten zuil achter in de kerk of via Rabo rek. nr. NL23RABO t.n.v. vastenaktie H. Theresia Borne. H. Stephanus Hertme: in de bus achter in de kerk of via Rabo NL79RABO t.n.v. vastenaktie H. Stephanus Hertme. Daarnaast kunt u gebruikmaken van de vastenzakjes of acceptgiro s die u thuis ontvangt. Opbrengst Adventsactie De adventsactie van de Theresia geloofsgemeenschap heeft het prachtige bedrag van 889,01 opgebracht. Onze hartelijke dank daarvoor.

22 Gedurende de veertigdagentijd zal onze parochie een daad stellen voor de minder bedeelde mensen onder ons. In de drie kerken van onze geloofsgemeenschappen van Borne en Hertme staan achter in de kerk kratten waarin u houdbare producten kunt leggen die naar de voedselbank gebracht gaan worden. Het pastoraal team nodigt u van harte uit om aan deze actie bij te dragen. Deze actie vindt ook plaats in de parochie van de Heilige Geest, Delden/Goor e.o. en in de kerken van Hengelo, in de Goede Herderparochie. Achter in de kerk vindt u een krat waarin u de meegebrachte producten kunt leggen. Tevens ligt hierbij een lijst met gevraagde artikelen voor de voedselbank. Bij voorbaat onze dank voor uw deelname. Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam s kledingactie en steun Cordaid Mensen in Nood! Van maandag 23 maart t/m zaterdag 28 maart tot u vindt in Hertme de kledinginzamelingsactie van Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken brengen naar: de garage bij het Theaterhoes van het Openluchttheater. De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat dit jaar naar een ontwikkelingsproject van Cordaid Mensen in Nood in Bangladesh.

23 Drie religies, één huis. In Berlijn bouwen joden, christenen en moslims aan een Gebeds- en Leerhuis waarin zij gezamenlijk onderdak vinden. Niet de verschillen staan voorop, maar het respect voor elkaars tradities. Bij mijn eerste bezoek aan de oecumenische broederschap van Taizé in Frankrijk, jaren geleden, werd ik geraakt door de wijze waarop katholieken en protestanten samen leven, werken en vieren. Taizé is een krachtig voorbeeld van geleefde oecumene, een voorbeeld dat mij altijd heeft geïnspireerd. Frère Roger, de oprichter van de gemeenschap van Taizé, verbond geleefde oecumene met de geloofwaardigheid van het christendom: je kunt geen verzoening preken en ondertussen je geloofsgenoten verketteren. Met een vergelijkbaar ideaal voor ogen bouwen joden, christenen en moslims in Berlijn aan een gezamenlijk Gebeds- en Leerhuis. In onze turbulente wereld zien we veel conflicten die, naast andere oorzaken, ook religieuze wortels hebben. In Berlijn laat men op een krachtige manier zien dat eenheid en verzoening mogelijk zijn. De drie grote godsdiensten vinden elkaar in het Huis van de Ene.

24 De werkgroep Onze Vitale Parochie van de HH. Jacobus en Johannes in Borne en Hertme nodigt u uit voor een vastenwandeling. Deze wandeling staat gepland op zondag 15 maart. Na de Eucharistieviering van 9.30 uur bent u welkom in de Stefans-Hof. Na het drinken van een kopje koffie of thee gaan we rond uur op weg in de richting van het kerkdorp Zenderen. Bij verschillen religieuze punten op de route zullen we stil staan voor een korte meditatie binnen het thema Vasten. Laat u inspireren door deze wandeltocht met korte meditaties. We sluiten de wandeling rond uur af bij de Mariakapel aan de Koppelsbrink. Mocht u onderweg trek krijgen, graag zelf zorgen voor een lunch. Opgave is gewenst. Stuur daarvoor een vóór zaterdag 14 maart naar of neem contact op met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap. Verder vragen we u om maandag 6 april [2 e paasdag], alvast te noteren in uw agenda. Na het succes van vorig jaar zullen we ook dit jaar op deze dag na de parochieviering een Paasbrunch organiseren voor alle parochianen. Daarnaast zullen er voor de kinderen paaseieren worden verstopt.

25 Ook dit jaar verkopen de jongeren (leden van het koor ConBrio en de acolieten) vanuit de Theresiakerk weer paasstollen. De paasstollen worden besteld bij De Echte Bakker Koehorst in Borne en worden tegen verkoopprijs van de bakker verkocht. Met de opbrengst van de paasstollenactie willen we de jongeren die in mei 2015 met de bisdom bedevaart naar Lourdes gaan financieel ondersteunen. Grote stol, met spijs 9,95 Kleine stol, zonder spijs 4,95 Stollen kunnen besteld worden door: - het in vullen van de verkooplijst achterin de kerk, - bij een van de jongeren - een te sturen naar: - te bellen met Lorin Maatman Uw kunt uw bestelling doorgeven t/m zondag 29 maart Bestelde paasstollen op kunnen op woensdag 1 april (géén grapje) tussen 18:00 en 19:00 uur worden opgehaald in het liturgisch centrum van de H. Theresiakerk. Alvast bedankt voor uw bestelling. Namens de werkgroep Jongeren, Lorin Maatman

26 Hoe denk jij over een ander? We hebben allemaal een mening over een ander. De ander die we goed kennen of juist niet? Heb jij vooroordelen? Graag nodigen we alle leerlingen van groep 8 binnen onze parochie en jongeren (eerste klas middelbare school) om met elkaar het vooroordelenspel te spelen. Een spel dat je uitdaagt om over je vooroordelen na te denken! We spelen het vooroordelenspel op vrijdag 20 maart. Vanaf uur ben je welkom in de Stefans-Hof, om uur sluiten we deze activiteit gezamenlijk af. Opgave is mogelijk t/m woensdag 18 maart door een te sturen naar Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden. Voor informatie kan contact opgenomen worden met: Stephanie Jansen-Kosterink

27 ZijActief Op dinsdag 14 maart om uur houdt ZijActief Hertme in het Theaterhoes een informatieavond over eenzaamheid. Gastspreker is Mevr. Hanneke Bruins. Dinsdag 17 maart -K.B.O-themamiddag om uur in de Stefans-Hof. Deze middag wordt een Paasviering gehouden met een maaltijd. -MOV-groep vergadering Theresia om 19:00 uur in de Serre Maandag 23 maart Bijeenkomst bezoekgroep 80+ om uur in zaal 5 van de Stefans-Hof. Woensdag 25 maart Bijeenkomst van het K.V.G. om uur in de Stefans-Hof. Deze avond is er een modeshow van modehuis Pol uit Hengelo en er wordt geshowd door eigen leden. Enkele nieuwe vrijwilligers gevraagd Er worden enkele nieuwe vrijwilligers gevraagd die op zaterdagmorgen bewoners van de verpleeg- en zorgafdeling van het Dijkhuis, die afhankelijk zijn van een rolstoel of rollator, naar de kapel van het Dijkhuis willen brengen voor de Eucharistieviering. De viering zelf begint om uur. Na de viering worden de bewoners door de vrijwilligers weer teruggebracht naar hun kamer/appartement. Er wordt tijd gevraagd van ca uur uur en als het kan twee keer per maand (vaker mag uiteraard ook). Voor meer informatie en aanmelding: Namens de werkgroep van de Dijkhuiskapel Hr. H. Tijink, tel

28

Een jaar is afgesloten, een nieuw jaar is begonnen. Over niet al te lange tijd komen de grote ondernemingen met hun jaarcijfers. Is er winst gemaakt,

Een jaar is afgesloten, een nieuw jaar is begonnen. Over niet al te lange tijd komen de grote ondernemingen met hun jaarcijfers. Is er winst gemaakt, Een jaar is afgesloten, een nieuw jaar is begonnen. Over niet al te lange tijd komen de grote ondernemingen met hun jaarcijfers. Is er winst gemaakt, heeft men goed gedraaid? Was de omzet naar behoren?

Nadere informatie

EVALUATIE LITURGISCH BELEID. Pastoraal team. HH. Franciscus en Clara Parochie

EVALUATIE LITURGISCH BELEID. Pastoraal team. HH. Franciscus en Clara Parochie EVALUATIE LITURGISCH BELEID Pastoraal team HH. Franciscus en Clara Parochie Notitie voor evaluatie met allen die betrokken zijn bij de liturgie 1 EVALUATIE LITURGISCH BELEID FRANCISCUS EN CLARA PAROCHIIE

Nadere informatie

Als we in Bijbelse taal spreken over de rustdag dan lezen we in het scheppingsverhaal dat God op de zevende dag zijn werk had voltooid.

Als we in Bijbelse taal spreken over de rustdag dan lezen we in het scheppingsverhaal dat God op de zevende dag zijn werk had voltooid. Als we in Bijbelse taal spreken over de rustdag dan lezen we in het scheppingsverhaal dat God op de zevende dag zijn werk had voltooid. Hij ruste uit van het werk dat Hij gedaan had. Al aan het begin van

Nadere informatie

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

Ruimte scheppen en kiezen voor een persoonlijke vorm van vasten in de veertigdagentijd

Ruimte scheppen en kiezen voor een persoonlijke vorm van vasten in de veertigdagentijd Ruimte scheppen en kiezen voor een persoonlijke vorm van vasten in de veertigdagentijd We hebben de Kerstdagen maar net achter de rug en de Veertigdagentijd dient zich alweer aan. Toch zullen we ongetwijfeld

Nadere informatie

De twaalfde Willibrordprocessie in Utrecht op zondag 14 september is een belangrijk moment voor ons Aartsbisdom Utrecht. Wij groeperen ons dan rond

De twaalfde Willibrordprocessie in Utrecht op zondag 14 september is een belangrijk moment voor ons Aartsbisdom Utrecht. Wij groeperen ons dan rond De twaalfde Willibrordprocessie in Utrecht op zondag 14 september is een belangrijk moment voor ons Aartsbisdom Utrecht. Wij groeperen ons dan rond St. Willibrord, de grondlegger van het geloof in onze

Nadere informatie

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden WELKOM! Per 1 januari 2015 Emmaus, West Willibrord, Maaspoort San Salvator, Orthen Waarom zijn we hier bij elkaar? Vanwege onze opdracht als gedoopten: Staand

Nadere informatie

Parochie Breda Centrum

Parochie Breda Centrum HIJ IS OPGESTAAN VOOR ONS Mei 2017 Parochie Breda Centrum Dinsdag 2 mei 11.00 Antoniuskathedraal: 3e dinsdag Antoniusnoveen ZATERDAG 6 mei ZATERDAG-ZONDAG 6 / 7 mei VIERDE ZONDAG VAN PASEN - ROEPINGENZONDAG

Nadere informatie

Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen

Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen Standpunt van parochiebestuur en pastoraal team over de toekomst van de geloofsgemeenschappen en de kerkgebouwen van de parochie. Amersfoort, september 2012.

Nadere informatie

Wie een exemplaar van de straatkrant wil bemachtigen, kan deze bestellen via www.straatnieuws.nl

Wie een exemplaar van de straatkrant wil bemachtigen, kan deze bestellen via www.straatnieuws.nl De Utrechtse daklozenkrant Straatnieuws heeft een exclusief interview gehad met paus Franciscus. De paus ontving Straatnieuws-verkoper Marc, journalisten Stijn Fens en communicatiespecialist Jan-Willem

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT Voorwoord Vooreerst willen we jou een goeie dag wensen, jij die nu deze folder leest. Een goeie dag vanwege jullie

Nadere informatie

Heeft onze kerk toekomst?

Heeft onze kerk toekomst? Heeft onze kerk toekomst? Visie op kerk en pastoraat in 2024 De parochie. Een korte terugblik Het kerkelijk leven in Twente en Oldenzaal in de laatste decennia Hoe nu verder? Kerk-zijn in de toekomst Stellingen

Nadere informatie

Betreft: visie en voorstel op parochie als gemeenschap van gemeenschappen van de locatieraad en pastoraatgroep HH Cosmas en Damianus, Abcoude

Betreft: visie en voorstel op parochie als gemeenschap van gemeenschappen van de locatieraad en pastoraatgroep HH Cosmas en Damianus, Abcoude R.K. Parochie St. Jan de Doper, Vecht en Venen Geloofsgemeenschap HH. Cosmas en Damianus Kerkstraat 23 1391 HB Abcoude 0294 281335 secretariaat@cosmasendamianus.nl www.stjandedoper-vechtenvenen.nl Aan

Nadere informatie

IN NABIJHEID, EENHEID EN VERSCHEIDENHEID: SAMEN OP WEG.

IN NABIJHEID, EENHEID EN VERSCHEIDENHEID: SAMEN OP WEG. IN NABIJHEID, EENHEID EN VERSCHEIDENHEID: SAMEN OP WEG. Informatieboekje parochie peerke donders Tilburg januari 2015 april 2015 ALLES BLIJFT HETZELFDE TOTDAT HET ANDERS WORDT. Over de fusie tot parochie

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

DE KERKELIJKE UITVAART

DE KERKELIJKE UITVAART DE KERKELIJKE UITVAART Parochie H. Johannes de Doper Deze brochure over de kerkelijke uitvaart is een uitgave van de parochie H. Johannes de Doper. Jaar van uitgave: 2016 2 Gestorven voor deze wereld Sterven

Nadere informatie

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht Beleidsvisie 2016-2015 Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht 1 Beleidsplan 2016-2025 1. Inleiding 2. Onze missie: waar staan we

Nadere informatie

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013 Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Parochietour 2013 NOVEENGEBED PAROCHIETOUR 2013 Beste meebidder! Het gebed is van onschatbare waarde. Waarom bidden we dan zo weinig? Dat is een vraag

Nadere informatie

bij avondwake en kerkelijke uitvaart

bij avondwake en kerkelijke uitvaart Informatie bij avondwake en kerkelijke uitvaart Rooms-katholieke parochies van de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin Maasdijk - Poeldijk Heenweg - s Gravenzande Kwintsheul - De Lier

Nadere informatie

Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan?

Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan? Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan? De vertrouwde parochie gaat binnenkort met de buurparochies (in enkele gevallen: wel tien of meer) één nieuwe clusterparochie vormen. Wat gaan we daarvan

Nadere informatie

Het was een stille tocht. Vele mensen namen er aan deel. Schattingen lopen uiteen: tweeduizend, vijfduizend mensen. Hoeveel het er ook zijn geweest: het was indrukwekkend. De kans is groot dat u er niets

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT 5 en 6 September 2015 nr. 37 OPROEP In het weekend van 2, 3 en 4 oktober a.s. wordt er weer het Oogstdankfeest gehouden. Dit jaar met een speciaal

Nadere informatie

1 Als ik aan m'n moeder vroeger iets vroeg wat niet kon of mocht, pleegde ze vaak te zeggen; "ja hoor, m'n kind, als Pasen en Pinksteren op één dag vallen.' Ze bedoelde hier natuurlijk mee te zeggen dat

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

CLARA EXTRA - informatiekrant kerksluiting

CLARA EXTRA - informatiekrant kerksluiting CLARA EXTRA - informatiekrant kerksluiting Inleiding januari 2014 Zoals bekend hebben in de maanden november en december zeven informatieavonden plaatsgevonden met betrekking tot het voornemen van het

Nadere informatie

Uw Kerkelijke Uitvaart

Uw Kerkelijke Uitvaart Uw Kerkelijke Uitvaart 2 Adressen Pastor T.F. Buitendijk OCarm Westelijk Halfrond 1 1183 HN Amstelveen tel. 020 641 63 01 e-mail: tom.buitendijk@hetnet.nl Pastor Ph. Kint Ronde Hoep Oost 31 1191 KC Ouderkerk

Nadere informatie

Uit de Regel voor de Nikola - kommuniteit:

Uit de Regel voor de Nikola - kommuniteit: Nikola-kommuniteit De Nikola-kommuniteit is een religieuze leefgemeenschap van mannen en vrouwen die een viertal huizen bewonen in Utrecht. De gemeenschap werd opgericht in 1964. Zij ontstond als de kerngroep

Nadere informatie

NIEUWS UIT REGIO DE NOORDKOP

NIEUWS UIT REGIO DE NOORDKOP NIEUWS UIT REGIO DE NOORDKOP Regio breed? Omarm het! Ziekenzalving Een keer per jaar houden wij een eucharistieviering in de Keyzershof te Anna Paulowna waarin de mensen het H. Oliesel kunnen ontvangen.

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland ONTMOETINGSAANDELEN-ACTIE MARTINUSBERICHT 31 oktober + 1 november 2015 nr. 45 Dit weekend van 31 Oktober en 1 november vraagt het inloophuis De Ontmoeting aandacht

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Nr. 13 2 juli t/m 15 juli 2017 MEDEDELINGEN Zomervakantieregeling 2017 gastvrouwen en gastheren in De Pastorie. Van maandag 10 juli tot en met vrijdag

Nadere informatie

Oase veelgestelde vragen:

Oase veelgestelde vragen: Oase veelgestelde vragen: De mensen van Oase krijgen vaak vragen van mensen buiten Oase, met name van katholieken van wie de thuis-kerk gesloten is. In dit artikel proberen we daar antwoord op te geven.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF november 2015

NIEUWSBRIEF november 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF november 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: - NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

In deze tijd in aanloop naar Pasen doet paus Franciscus een beroep op ons: op iedere mens! Hij vraagt ons of wij voldoende oog hebben voor de ander?

In deze tijd in aanloop naar Pasen doet paus Franciscus een beroep op ons: op iedere mens! Hij vraagt ons of wij voldoende oog hebben voor de ander? In dagblad de Trouw las ik, dat Trump zei, dat hij liever niet bij zichzelf naar binnen kijkt, omdat ik misschien niet leuk vind, wat ik dan zie! Het zijn verwarrende tijden, zeker in verkiezingstijd.

Nadere informatie

Presentatie pastoraal beleidsplan februari 2015

Presentatie pastoraal beleidsplan februari 2015 Presentatie pastoraal beleidsplan 2015-2018 19 februari 2015 1. Opening Pastoor Nijland heet de aanwezigen van harte welkom tijdens deze informatie avond die is georganiseerd om het pastoraal beleidsplan

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Week 17 dd 27-04-2016 Federatie Sint-Kruis LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER De maand mei is bijzonder toegewijd aan de heilige Maria Zondag 1 mei: Zesde paaszondag: De H.Geest zal U alles

Nadere informatie

Marc Oortman, pastoor

Marc Oortman, pastoor U zult straks de posters weer zien hangen en de brieven vallen weer bij u in de bus: de Kerkbalans gaat van start. U wordt opgeroepen uw financiële bijdrage naar vermogen te leveren om het pastorale werk

Nadere informatie

Website Zenderen: KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 16 sept september 2017

Website Zenderen:  KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 16 sept september 2017 DE STEM VAN ZENDEREN Website Zenderen: www.zenderen.nl KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 16 sept 2017 23 september 2017 49 ste Jaargang nr. 38 15 sept 2017 Parochie Zenderen: Parochiesecretariaat

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK 1 ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK I. Orde van dienst bij de opname tijdens de eucharistieviering (in voorbereiding van de eerste communie)

Nadere informatie

Verbondenheid. spiritueel jaarthema 2014-2015

Verbondenheid. spiritueel jaarthema 2014-2015 Verbondenheid spiritueel jaarthema 2014-2015 parochiële activiteiten december 2014 - april 2015 Met het thema verbondenheid spelen we als parochie in op een van onze kerntaken, namelijk verbondenheid scheppen

Nadere informatie

02. Notulen jaarvergadering 8 oktober 2013: Notulen van de jaarvergadering worden goedgekeurd.

02. Notulen jaarvergadering 8 oktober 2013: Notulen van de jaarvergadering worden goedgekeurd. Notulen 6 e jaarvergadering Bonifatius Parochie Spanbroek dinsdag 9 december 2014: Aanwezig Notulist : Parochiebestuur, Sjaak de Koning, Jolanda de Koning, Margriet Kraakman, pastor Ariejan Kuin, Linda

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Hendrick ter Brugghen (1588-1629): De Ongelovige Thomas voorganger orgel : dhr. Rob van Herwaarden :

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Parochie Breda Centrum. ZATERDAG-ZONDAG 3 / 4 juni HOOGFEEST VAN PINKSTEREN

NIEUWSBRIEF. Parochie Breda Centrum. ZATERDAG-ZONDAG 3 / 4 juni HOOGFEEST VAN PINKSTEREN DE GEEST DAALT NEER OVER DE APOSTELEN Juni 2017 Parochie Breda Centrum ZATERDAG 3 juni ZATERDAG-ZONDAG 3 / 4 juni HOOGFEEST VAN PINKSTEREN 17.00 Begijnhof: samenzang ZONDAG 4 juni 10.30 Antoniuskathedraal:

Nadere informatie

Eerste Heilige Communie

Eerste Heilige Communie Eerste Heilige Communie 3 juni 2018 Open Hof Thema: Iedereen telt mee Voor de kinderen Een stapje verder Toen je gedoopt werd, hebben je ouders de eerste stap gezet op de weg van Jezus. Nu je wat groter

Nadere informatie

Verbondenheid. spiritueel jaarthema 2014-2015

Verbondenheid. spiritueel jaarthema 2014-2015 Verbondenheid spiritueel jaarthema 2014-2015 parochiële activiteiten april - oktober 2015 SAMEN EEN WANDKLEED MAKEN Vele lapjes maken samen kerk! Onder dat motto gaan we een wandkleed vervaardigen van

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

PROTOCOLLEN januari 2013

PROTOCOLLEN januari 2013 PROTOCOLLEN januari 2013 1 2 Pastoraal Team Vinkeveen, januari 2013 Beste mensen, In de afgelopen jaren hebben wij een aantal afspraken gemaakt over sacramentenbediening en uitvaarten. We hebben ze nog

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In de Veertigdagentijd is er iedere zondag kinderkerk. De kinderkerk

Nadere informatie

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten Het sacrament van Het doopsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015

Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: "- NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

november 2015 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat

november 2015 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat november 2015 Jaargang no. 52 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat HEILIGE GEESTKERK EERBEEK Contactblad voor parochianen en belangstellenden PAROCHIE HH FRANCISCUS en CLARA Locatie

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Week 02 dd 08-01-2014 Federatie Sint-Kruis LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER Zondag 12 januari: Doopsel van de Heer: Jezus doop in de Jordaan: Dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar

Nadere informatie

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten Het sacrament van Het doopsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

PROTOCOL voor UITVAARTEN in de R.K.EMMAÜSPAROCHIE van de NOORDOOSTPOLDER

PROTOCOL voor UITVAARTEN in de R.K.EMMAÜSPAROCHIE van de NOORDOOSTPOLDER PROTOCOL voor UITVAARTEN in de R.K.EMMAÜSPAROCHIE van de NOORDOOSTPOLDER EEN WOORD VOORAF Sterven is een ingrijpend gebeuren, niet alleen voor de achterblijvende familieleden, maar ook voor de omgeving

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Inspiratie en betrokkenheid, een leer weg in de liturgie Met kinderen leren vieren Jaarkalender 2014-2015 Voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar, hebben de parochies Sint Maarten en Trinitas in Leidschendam

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD DECEMBER 2013

PAROCHIEBLAD DECEMBER 2013 Paus Franciscus "Blijmoedig en met een realistisch oog voor de kansen die onze tijd bieden om een aansprekende, PAROCHIEBLAD DECEMBER 2013 Parochie H. Andreas, Palestinastraat 326, Heerlerbaan Tel. 045-5413381

Nadere informatie

Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent

Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent Openingslied: ZJ 115: De nacht loopt ten einde. Begroeting P. Welkom in deze vierde adventsviering. We zijn samengekomen om kracht en bemoediging,

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

1. Een overzicht van de huidige pastorale situatie.

1. Een overzicht van de huidige pastorale situatie. Een toekomst voor de parochiekerken Instrumentarium 4 Uitschrijven pastorale planning en organisatie Dit instrumentarium helpt u bij het opstellen van een pastorale planning en organisatie. De delen 1

Nadere informatie

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 In deze aflevering: - H. Hartmaand. - Eftelingactie. - Verwijsspreekuur. - Sop- en zeepplank. - Algemene gegevens. H. Hartmaand. De grote feestdagen als Pasen en

Nadere informatie

Wilt u katholiek worden of denkt u hierover, dan kunt u zich melden bij het pastoraal secretariaat van onze parochies:

Wilt u katholiek worden of denkt u hierover, dan kunt u zich melden bij het pastoraal secretariaat van onze parochies: Met grote regelmaat worden wij gevraagd de ziekenzalving te bedienen of de ziekenzegen te geven. Voor ons is het altijd bijzonder om zo vanzelfsprekend aanwezig te zijn in de familiekring en een zieke

Nadere informatie

Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen

Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen PERSONALIA: OVERLEDEN: 08 december: 67 jaar; Gerrit Hermanus van den Broek, echtgenoot van Trees Compier; Rietveld 26.

Nadere informatie

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Ter gelegenheid van het 50 ste verjaardag van het Tweede Vaticaans Concilie werd door Paus Benedictus XVI het kerkelijke

Nadere informatie

Het kerkgebouw Huis van God

Het kerkgebouw Huis van God Het kerkgebouw Huis van God Tekenwaarde TTemidden van vele andere gebouwen die worden gebruikt voor bewoning en bedrijvigheid is een kerk de ruimte voor de ontmoeting met God. Kerken staan meestal op een

Nadere informatie

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping 2015-2016 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

Nieuwsbulletin basisschool De Grienden Maandag 3 november 2014

Nieuwsbulletin basisschool De Grienden Maandag 3 november 2014 Nieuwsbulletin basisschool De Grienden Maandag 3 november 2014 Belangrijke data schooljaar 2014-2015 Maandag 10 november Rapportbespreking Dinsdag 11 november Rapportbespreking Vrijdag 5 december Sinterklaasfeest

Nadere informatie

Geloven in een leefbare gemeenschap Mariënheem

Geloven in een leefbare gemeenschap Mariënheem Geloven in een leefbare gemeenschap Mariënheem Beste inwoner van Mariënheem, Wij nodigen u uit om mee te doen aan dit plaatselijke onderzoek naar Geloven in een leefbare gemeenschap Mariënheem. Dit onderzoek

Nadere informatie

DOPEN is KNOPEN. Over de doop een handreiking voor ouders met een schets van het dooptraject

DOPEN is KNOPEN. Over de doop een handreiking voor ouders met een schets van het dooptraject DOPEN is KNOPEN Over de doop een handreiking voor ouders met een schets van het dooptraject DOPEN is KNOPEN Een uitgave van de Hervormde kerk De Hoeksteen te IJsselmuiden. 2 BESTE OUDERS Van harte gefeliciteerd

Nadere informatie

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2016 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2016 van de parochiekern Sint Bartholomeus. In dit jaarplan vermelden wij wat voor activiteiten

Nadere informatie

Jrg. 48 No mei

Jrg. 48 No mei Onder ons Parochieblad Beckum en omstreken Telefoon Pastorie; 074-3676209 E-mail; beckum@heiligegeestparochie.nl R.K. Heilige Geest Parochie geloofsgemeenschap Rabo; NL83 RABO 010.47.01.137 Beckum Giro;

Nadere informatie

Plechtigheden Goede Week en Pasen

Plechtigheden Goede Week en Pasen Plechtigheden Goede Week en Pasen 1 april Palmzondag 10.00 uur Hoogmis Jezus wordt feestelijk onthaald in Jeruzalem. Wij vieren de Eucharistie met palmwijding en processie en nodigen jong en oud hierbij

Nadere informatie

Contact houden met onze Schepper

Contact houden met onze Schepper Contact houden met onze Schepper Contact houden met onze Schepper ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN 20 mei 2007 Woord- en Communieviering met Mariaverering Woord van welkom Wij komen samen in de naam van de Vader,

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT 21 en 22 mei 2016 nr. 20 MEIMAAND - MARIAMAAND Mei is in de Katholieke traditie de Mariamaand. Naast belangrijke dagen als Hemelvaart en Pinksteren

Nadere informatie

nieuwsbrief 9 TUSSENSTAP: PERSONELE UNIE rene grotenhuis 1 van :45 Nieuwsbrief - september 2017

nieuwsbrief 9 TUSSENSTAP: PERSONELE UNIE rene grotenhuis 1 van :45 Nieuwsbrief - september 2017 nieuwsbrief 9 rene grotenhuis di 19-9-2017 17:01 Aan:Secretariaat Ludgerusparochie ; Nieuwsbrief - september 2017 TUSSENSTAP: PERSONELE UNIE De

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief...

In deze Nieuwsbrief... 1 of 6 30-3-2012 10:09 Wordt het onderstaande e-mailbericht niet correct weergegeven? Klik hier voor de onlineversie. OGH Nieuwsbrief #33-30 maart 2012 In deze Nieuwsbrief... In deze Nieuwsbrief: Brood

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.: 3 Wat betekent vormsel

Nadere informatie

Sassenheim, september 2014. Beste jongere,

Sassenheim, september 2014. Beste jongere, Sassenheim, september 2014 Beste jongere, Als je gedoopt bent en in groep 8 of de brugklas zit, wordt je nu uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende stap in je leven, de voorbereiding op het sacrament

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Oktober 2014 Jaargang no. 50

Oktober 2014 Jaargang no. 50 Oktober 2014 Jaargang no. 50 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat HEILIGE GEESTKERK EERBEEK Contactblad voor parochianen en belangstellenden PAROCHIE HH FRANCISCUS en CLARA Locatie

Nadere informatie

opleiding KAIROS-opleiding: Omdat we samen de kerkgemeenschap dragen

opleiding KAIROS-opleiding: Omdat we samen de kerkgemeenschap dragen opleiding KAIROS-opleiding: Omdat we samen de kerkgemeenschap dragen Wijzelf zoeken naar zin en betekenis, net als onze samenleving. Als gelovigen willen we met onze en hun vragen aan de slag gaan. Dit

Nadere informatie

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten Het sacrament van Boete en verzoening Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van

Nadere informatie

Diocesaan Vormingscentrum `s-hertogenbosch

Diocesaan Vormingscentrum `s-hertogenbosch Cursusaanbod Diocesaan Vormingscentrum `s-hertogenbosch Studiejaar 2012-2013 CURSUS GROEIEN IN GELOOF In september 2012 opnieuw van start Wil jij Jezus Christus als leidraad van je leven? Vind je het moeilijk

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel

Parochie Sint Christoffel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de Eucharistie (1 e communie) St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.:

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten Het sacrament van Boete en verzoening Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van

Nadere informatie

Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 27 6 november 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 27 6 november 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 27 6 november 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In deze viering zullen parochianen Do en Kees de Haart een zegen ontvangen ter gelegenheid

Nadere informatie