mogen staan en samen mogen bidden: Wees gegroet, Maria..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mogen staan en samen mogen bidden: Wees gegroet, Maria.."

Transcriptie

1

2

3 Het is inmiddels bijna november. De Sinterklaasdrukte staat voor de deur, sommigen zien met enig verlangen uit naar de Adventstijd en het Kerstfeest. Dit artikel gaat over Lourdes en ik wil daarin mijn persoonlijke ervaringen met Lourdes met u delen en u daarmee uitnodigen deel te nemen aan de Bisdombedevaart naar Lourdes in mei Van 19 juli tot en met 10 augustus 2008 heb ik stage gelopen in Lourdes. Ik was nog nooit in Lourdes geweest. Ik had wel de vele verhalen gehoord van Lourdes. Van familieleden, vrienden en bekenden die er waren geweest. Zij spraken allemaal met waardering over hun bedevaart naar Lourdes en zij verzekerden mij dat het een bijzondere plek is. Ik hoorde toen heel vaak dat Lourdes de plek is waar hemel en aarde elkaar raken. Ik weet nog goed dat ik die dag aankwam met de trein. Nadat ik me had gemeld bij het huis waar ik drie weken zou verblijven, ging ik laat op de avond voor het eerst naar de Grot. Ik had hooggespannen verwachtingen. Dit zou de plek zijn die mij wat zou doen, waar ik geraakt zou worden. Maar toen ik er stond, op de plek waar in 1858 de H. Bernadette de verschijningen van de H. Maagd Maria had, viel het bitter tegen. Het deed me niets, ik voelde me niet geraakt, ik kon er niet mee uit de voeten. Dat gevoel verontrustte mij toen. Maar als zo vaak: je kunt een gevoel niet afdwingen. Je moet ruimte maken om wat in je leven te laten ontstaan. In die drie weken stage, het was hard werken, is Lourdes mij zeer dierbaar geworden. Ik kan talloze verhalen vertellen van ontmoetingen met mensen, van dingen die daar gebeurd zijn, waardoor Lourdes voor mij ging leven; waardoor de Grot voor mij een ontmoetingsplaats is geworden. Een ontmoetingsplaats van mensen onderling, maar ook een ontmoetingsplek van mensen met God, met

4 Christus, dóór Maria. Iedere avond, als het werk er op zat en voordat wij als vrijwilligers ons bed opzochten, gingen we naar de Grot. Vaak was dan net de laatste Eucharistieviering van de dag er gevierd en werd het Allerheiligste uitgesteld. Honderden mensen die in stilte bidden, zieken en gezonden, alle nationaliteiten verenigd bij de Grot, rondom het altaar met daarop de monstrans met Ons Heer. Als het tegen twaalf uur liep, werd de zegen gegeven en daarna werd het Salve Regina gezongen. Het zijn voor mij momenten die mij zelfs nu nog steeds ontroeren. Lourdes laat mij niet los! Sinds die stage ben ik er nu verschillende keren geweest en het eerste wat ik doe als ik weer in Lourdes ben, is linea recta naar de Grot. Daar zijn, daar bidden, daar dankbaar zijn. In 2009 heeft kardinaal Eijk het initiatief genomen om met het hele aartsbisdom Utrecht op pelgrimage naar Lourdes te gaan. Ik weet nog goed dat ik daar, vlak voor mijn diakenwijding, op 27 april 2009 in een volle Rozenkransbasiliek, mijn professio fidei heb afgelegd. Plechtig heb ik daar de geloofsbelijdenis uitgesproken en de eed van trouw. Zeer bijzonder. De tweede bisdombedevaart was in 2012 en ook dat was opnieuw een prachtige gebeurtenis. In mei 2015 gaat het aartsbisdom Utrecht opnieuw op bedevaart naar Lourdes. Ik zou het fantastisch vinden als velen van u mee zouden gaan. Als u nog nooit in Lourdes bent geweest en u heeft de gedachte wel eens gehad om te gaan: dit is uw kans! Samen gaan, samen proberen te ontdekken wat Lourdes in je leven kan beteken, samen (opnieuw) ontdekken wat het betekent om christen te zijn. Lourdes is voor velen een plek waar zij verdieping in hun geloof vinden. Lourdes is niet een plek voor alleen oudere mensen, maar ook jongeren vinden heel goed hun plek in Lourdes. Ook aan jullie een oproep om mee te gaan, misschien zelfs als actief vrijwilliger! Ik hoop dat u meegaat en ik hoop dat we op enig moment met velen uit onze parochies voor de Grot

5 mogen staan en samen mogen bidden: Wees gegroet, Maria.. De zomer is voorbij. De bladeren vallen. In de herfst denken we ook aan de mensen die ons, in eigen kring en in de geschiedenis, zijn ontvallen. In het weekend van 1 en 2 november vieren we allereerst het feest van Allerheiligen. We denken dan aan de mannen en vrouwen in de geschiedenis in wie en door wie het licht scheen van onze God. Zij wisten Zijn heil en liefde hier op aarde uit te dragen. Het zijn de mensen van de geloofsgemeenschap hierboven, zij die reeds over de grens van de dood zijn gegaan en nu leven in Gods liefde. Dat deze mensen ons mogen inspireren om Zijn weg te gaan. Onmiddellijk na dit feest vieren we Allerzielen. We staan stil bij degenen met wie we verbonden zijn, vreugde en verdriet hebben gedeeld, goede en slechte tijden hebben gekend. Op deze dag komen we samen om met elkaar voor deze mensen te bidden. Dat zij nu ook mogen zijn bij God en mogen leven in zijn licht. Op zulke momenten beseffen we hoe kostbaar ons geloof is. Want we worden met onze tijdelijkheid geconfronteerd en toch hoeven we niet te wanhopen. Wij geloven immers dat ons leven gedragen wordt door God. Wij komen van Hem vandaan en we gaan naar Hem terug. Zijn liefde overwint alle pijn, angst, eenzaamheid. Dat wij in ons leven daarvan mogen getuigen en met elkaar mogen werken aan een wereld van vrede en geluk voor ieder van ons.

6 Is iemand onder u ziek? Laat hij de priesters van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam de Heren. En het gelovig gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. (Jak. 5,14-15) Als leden van het pastoraal team krijgen wij met grote regelmaat verzoeken om aan zieken het sacrament van de zieken te geven of de ziekenzegen uit te spreken. Wij doen dat van harte en zien dat het de zieken goed doet om samen te bidden en te vragen om de nabijheid van Christus. Het gebed is daarbij van grote waarde. Zoals u weet kan het sacrament van de zieken alleen door een priester worden bediend. En u weet ook dat deze priesters er niet in overvloed zijn en dus ook niet altijd a la minute beschikbaar. Wij willen daarom bij deze een oproep doen om niet te wachten met het verzoeken om een ziekenzalving of ziekenzegen, tot het moment dat iemand al stervende is of niet meer bij kennis. Onze ervaring leert dat een vroegtijdige bediening of ziekenzegen voor zowel de zieke als zijn of haar omgeving, heel veel waarde heeft. Daarom een beroep op u om als u in een dergelijke situatie geraakt de ziekenzalving of ziekenzegen tijdig bespreekbaar te maken. Op die manier kan er in alle rust een afspraak gemaakt worden om een ziekenzalving of ziekenzegen toe te dienen. Er blijven natuurlijk altijd acute situaties, die zijn niet te voorkomen, maar daar kunnen wij niet de bijstand van een priester of pastoraal werker garanderen.

7 Bestuurlijk maken we ons wel eens zorgen over de toekomst van onze parochie. Nu zitten we al in een traject waarbij de H. Theresia aan de eredienst zal worden onttrokken. Is er nog wel religieus elan? We zijn geseculariseerd en staan in de wereld bekend als een vrijzinnig, progressief en onkerkelijk volkje. In de media worden gelovigen afgeschilderd als mensen die niet met hun tijd zijn meegegaan. De kerken leveren een achterhoedegevecht en hun invloed is nagenoeg nihil: de Kerk, die vroeger in het midden van de samenleving stond, is nu naar de marge verdreven. Kerken en kloosters staan leeg en de katholieke identiteit van de scholen stelt niet veel meer voor. Van de katholieken gaat nog 7 procent naar de zondagsdienst. De jeugd viert Halloween en Valentijnsdag, maar wat Kerstmis en Pasen betekent, weten ze niet en soms ook de ouders niet meer. Maar zie wat er gebeurt als het Pasen wordt. In de aanloop naar dat feest gaat zowat het hele kabinet naar de Matthäus Passion. De hele wereld staat verbaasd te lijken: nergens anders gebeurt zo iets. Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt de Passion uitgevoerd voor duizenden liefhebbers. Een oude traditie, Nederland met zijn klompen, molens en de Matthäus Passion. Pastoors klagen dat ze dikwijls voor lege kerken staan te preken. Maar in 2014, komen in de Goede Week mensen bijeen in Groningen, waar het evangelie op straat wordt uitgebeeld; liefst 3 miljoen mensen volgen de Passion via de TV. Mensen werden er zichtbaar door geraakt: ze herkenden zichzelf in het verraden van Judas, in het schuldgevoel van Petrus, het intense verdriet van Maria. In het verzoenend gebaar van Jezus. Het was de wereld op zijn kop. Kerkfunctionarissen waren roependen in de woestijn en werden nauwelijks gehoord in hun kerken; maar In de straten van de stad werd het

8 evangelie luid verkondigd. Dichter bij huis: wat te denken van de Passiespelen in Hertme, waar het lijdensverhaal voor meer dan bezoekers werd gespeeld, de kersstoet 2013 in Borne waar een lint van ruim 900 mensen de vlucht naar Egypte en de geboorte van Christus werd uitgebeeld. Hoe zit het nou met de religie? Ja, we weten het, de constatering dat de geloofwaardigheid en daarmee het gezag van de kerk is afgenomen. De mensen maken zelf wel uit wat goed en kwaad is en wat ze met hun leven willen. De betrokkenheid van de mensen bij de zondagsliturgie is verschoven naar gelegenheidsliturgie. Charitatieve acties zijn het domein geworden van de televisieomroepen. Mensen blijven zoeken naar spiritualiteit, maar vaak buiten de kerk. Er is belangstelling voor oosterse mystiek, yoga, meditatie en zingeving therapieën in spirituele centra. Charismatische figuren worden enthousiast gewaardeerd: Nelson Mandela, Martin Luther King, Moeder Teresa, Oscar Romero en niet te vergeten paus Franciscus met zijn eenvoud en vertrouwen. De religiositeit is dus niet verdwenen uit Nederland en ook niet uit onze parochie, maar die zoekt andere wegen dan de gebaande paden uit de vorige eeuw. Een kerk die de klok vijftig jaar terug wil draaien, slaat de plank mis. De kerk, en dus ook onze parochie, zal met allen die van goede wil zijn, de naaste moeten respecteren als zichzelf, werken aan een betere wereld, zoals dikwijls in de voorbeden wordt gevraagd. Paus Franciscus lijkt die kant op te gaan. En dat in een ingewikkelde en soms moeilijk te begrijpen omgeving. De wereld op zijn kop? En wat zegt de God van Israel? Wat ik begonnen ben zal ik voltooien. Ik ga iets nieuws beginnen, zie je het niet? Ik baan in elke tijd een weg van gerechtigheid. Want eeuwig is mijn trouw. Binnen deze context, tracht het bestuur te opereren.

9 Terugblik op Enquête Leesbaarheid Kerkwijzer. In de kerkwijzer van Pinksteren is u gevraagd om een enquête over de leesbaarheid van ons parochieblad Kerkwijzer in te vullen. Helaas zijn er maar enkele enquêtes retour ontvangen. Dit maakt het lastig om uit deze enquête een conclusie te trekken. Over het algemeen was men tevreden over de kerkwijzer, ook waren er een aantal goede verbeterpunten aangegeven. De redactie zal zich over deze punten buigen. De redactie van de Kerkwijzer bestaat nu vooral uit leden die hebben aangegeven om vanwege persoonlijke omstandigheden of gebrek aan tijd op korte termijn hun taak aan een ander moeten/willen overdragen. Meerdere keren is in de Kerkwijzer een oproep geplaats voor nieuwe redactieleden. Tot op dit moment is op deze oproepen geen reactie ontvangen. Hierdoor komt de toekomst van ons parochieblad in gevaar. Graag willen wij nog eens een oproep doen voor nieuwe redactieleden. De tijdbesteding voor een redactielid is ongeveer (mede afhankelijk van de rol binnen de redactie) 2-8 uur per maand. Mocht u interesse hebben, neem dan contact op met Stephanie Jansen Kosterink

10 St. Stephanus Borne Vrijdag 12 september overleed Susanna Maria (Suze) Bertelink-Groothuis, t Dijkhuis 233, op 82 jarige leeftijd. De avondwake werd gehouden op dinsdag 16 september in de St. Stephanuskerk waarna de volgende dag de crematieplechtigheid plaats vond te Almelo. H. Theresia Borne Zondag 28 september overleed Johann Friedrich (Fred) Evers, Fazantstraat 11,op 77 jarige leeftijd. De avondwake werd gehouden op donderdag 2 oktober waarna de volgende dag de uitvaartviering vanuit de H. Theresiakerk plaats vond en aansluitend de crematie te Usselo. Donderdag 9 oktober overleed Maria Aloysia Theresia (Ria) Wienk-Ellenbroek, Meijlingsgaarde 4, op 80 jarige leeftijd. De avondwake werd gehouden op maandag 13 oktober waarna de volgende dag de uitvaartviering vanuit de H. Theresiakerk plaats vond en aansluitend de crematie te Usselo. Dat zij mogen rusten in Gods vrede.

11 St. Stephanus Borne Op vrijdag 26 september zijn Jasper Kemna en Carmen Broenink getrouwd in de kerk van de H. Stephanus in Hertme. Op vrijdag 17 oktober zijn Hans Damink en Carola Busschers getrouwd in de St. Stephanuskerk te Borne. Wij wensen het bruidspaar van harte geluk. Dat zij in hun leven samen de liefde voor elkaar en de liefde voor God mogen ervaren. Opgenomen in de gemeenschap van de Kerk door het H. Doopsel H. Theresia Borne Op zondag 18 september: Martijn Gerhardus Hermanus Nijhuis. St. Stephanus Borne Op zondag 5 oktober: Fabienne Anna Hermine, dochter van Jochem Boers en Judith Schwering, Groene Juffer 5 in Borne. Ferran Jordin, zoon van Alexander Meijerink en Lizzy van Cleef, Lover 156 in Borne. H. Stephanus Hertme Op zondag 19 oktober: Brent Mulder, zoon van Marc Mulder en Charon Mulder-Peper, Bremstraat 11 in Borne. Van harte gefeliciteerd en welkom. Een felicitatie ook aan ouders, peetouders, grootouders, broertjes en zusjes.

12 H. Stephanus Hertme Zaterdag 25 oktober: Ouders Kemna-Gervink, ouders Pots-Boerrigter Jaargedachtenis: Leida Schabbink, ouders Broekhuis-Klink. H. Theresia Borne Zaterdag 25 oktober: Henk Peper, Minie Grimberg-Scholte van Mast, Fred Evers, Ria Wienk-Ellenbroek. St. Stephanus Borne Zondag 26 oktober: Jan Rost, Annie Zuidberg, ouders Koelen-ten Berge, Toon Niehof, Irene Doevelaar, Ruud Knoef, Antoon Slagers, Herman Hegeman, Hennie Grob, Wim Vetketel, Leo Lansink Rotgerink, Gerard Heideman, Paul Ellenbroek, Suze Bertelink-Groothuis, familie Huisstede-Roewen, Bernard Wesselink en overleden familie, uit dankbaarheid b.g.v. 50-jarig huwelijksjubileum. Nagekomen: Ton Nijhuis (in okt.), Gerrit Lenferink (5 okt.), 12 okt: ouders Hek-Perik, ouders Oude Kamphuis-Kunne, Frits Withag, ouders Herman Vlierman en Annie Vlierman-Geerdink Jaargedachtenis: Marinus van den Bos, Marius Schoon, Bernard Hoek, Gerda Olthof-Leushuis, ouders Olthof-Leushuis. Vrijdag 9.00u. familie Ticheler-Loohuis.

13 St. Stephanus Borne Zaterdag 1 november: Rudy Strikker, ouders Veelers-de Boer, Joke Diepenmaat-Voorpostel, ouders Hoek-Olthof en Wim, Piet Floris, Frits Withag, ouders Rientjes-Deperink. Jaargedachtenis: Barbara Kroeze-Mayer, Hendrik Scheurink. St. Stephanus Borne Zondag 2 november: Riek Weghorst-Buschers, Theo en Betsie van der Vegte-te Riet, Annie Zuidberg, Rudy Strikker, Ferdinand Leverink, Riek Brok, Jo Evers-Spijker, Gerard Grob, Aleida Grob-Kamphuis, familie Kamp-ter Horst, Paul Willemars, ouders Hoek-Olthof en Wim, Ben Tijhuis, Gerard Boerrigter, Cees van der Bilt, Johan Vaalt, Annie Bos-Wegter, Theo Bos, ouders Koelen-ten Berge, Harrie en Ilone Elferink, Jan Ramaker, Gerard Oude Vrielink, Gerard ten Dam, Joke Diepenmaat-Voorpostel, Ben Elferink, Jo Gervink, Irene Doevelaar, Ruud Knoef, Antoon Slagers, Herman Hegeman, Hennie Grob, Wim Vetketel, Leo Lansink Rotgerink, Anja Meijerink-Manenschijn, Suze Bertelink-Groothuis, ouders Engbersen-Joostink, familie Engbersen, Piet Floris, Gerrit Lansink Rotgerink, familie Oude Lansink-Otten, Hendrik Scheurink, ouders Herman Vlierman en Annie Vlierman-Geerdink, pastoor Rientjes, Frans en Herbert Rientjes, Bernard Wesselink en overleden familie, Henk Helle, ouders en familie Zegger, ouders Olthof-Koehorst. Jaargedachtenis: Fons Huiskes, Anna de Meijer, ouders Rientjes-Deperink, Betsie Bekke-Vaalt. Vrijdag 9.00u. familie Ticheler-Loohuis, Steven Vije, Benny Simonetti.

14 Dag Datum Tijd Geloofsgemeenschap Viering Voorganger Bijzonderheden DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR Evangelie: Mattheus 22,34-40 zaterdag 25-okt 10:30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering Pastoor M. Oortman 18:30 H. Stephanus Hertme Eucharistieviering Pastoor M. Oortman 18:30 H. Theresia Borne Woord- en communieviering Mw. C. Timmerman pastoraal werker m.m.v. het herenkoor. Na afloop van de viering is er koffiedrinken in het gemeenschapscentrum m.m.v. het herenkoor zondag 26-okt 9:30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Hubertusmis Pater J. Strijtveen m.m.v. het Twents Hoornenseble dinsdag 28-okt 9:00 H. Stephanus Hertme Eucharistieviering ouderenviering Pastoor M. Oortman donderdag 30-okt 18:30 H. Stephanus Hertme Eucharistieviering Pastor Z. Nowara vrijdag 31-okt 9:00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastor Z. Nowara Voor wie dat wenst bestaat de mogelijkheid om de ziekenzalving te ontvangen. Na afloop van de viering is er ook tijd voor wat gezelligheid in het gemeenschapscentrum met een kopje koffie en een drankje ALLERHEILIGEN - Feest Evangelie: Mattheus 5,1-12a zaterdag 1-nov 10:30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering Pastoor M. Oortman 18:30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor M. Oortman m.m.v. het herenkoor ALLERZIELEN - Gedachtenis van alle overleden gelovigen Evangelie: Johannes 11,17-27 zondag 2-nov 9:30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastor Z. Nowara m.m.v. het dameskoor 10:00 H. Stephanus Hertme Eucharistieviering Pater R. van der Vegt m.m.v. het herenkoor 10:00 H. Theresia Borne 15:30 Begraafplaats Von Bonninghausenstraat Woord- en communieviering Gedachtenisviering Werkgroep Avondwake Pastor Z. Nowara Mw. C. Roetgerink pastoraal werker donderdag 6-nov 9:00 H. Theresia Borne Eucharistieviering Pastor Z. Nowara m.m.v. het koor 'Aqua Vitae' Na afloop van de viering is er koffiedrinken achter in de kerk m.m.v. het parochiekoor Na afloop van de viering is er koffiedrinken achter in de kerk

15 vrijdag 7-nov 9:00 St. Stephanus Borne TWEE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR Kerkwijding van de Sint Jan van Lateranen - Feest Evangelie: Johannes 2,13-22 zaterdag 8-nov 10:30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering Pastor Z. Nowara 18:30 H. Stephanus Hertme 1e vrijdag van de maand. Eucharistieviering Pastor Z. Nowara Na afloop van de viering is er Hoogfeest H. Willibrord koffiedrinken in de Stefans-Hof Woord- en Communieviering en kindernevendienst Hr. H. Ogink pastoraal werker m.m.v. het koor 'Contrast' 18:30 H. Theresia Borne Eucharistieviering Pater J. Strijtveen m.m.v. het kinderkoor zondag 9-nov 9:30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor M. Oortman donderdag 13-nov 18:30 H. Stephanus Hertme Eucharistieviering Pastoor M. Oortman vrijdag 14-nov 9:00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastor Z. Nowara m.m.v. het dames- en herenkoor. Na afloop van de viering is er koffiedrinken in de Stefans-Hof De kerk van barmhartigheid Paus Franciscus heeft veel bijzondere eigenschappen waarmee hij zowat dagelijks opzien baart. Maar anders dan zijn voorganger, Benedictus XVI, is hij geen scherpzinnige intellectueel en theoloog. Dit blijkt ook uit De kerk van barmhartigheid, een verzameling van preken, toespraken en schriftelijke beschouwingen uit zijn eerste jaar als kerkvorst. Wel maakt het boek duidelijk waar het Franciscus om gaat. Hij wil een arme kerk voor de armen. Christenen moeten moedig het kruis opnemen en de straat opgaan om met allen de vreugde van het evangelie te delen. Evangeliseren is de missie van de kerk, met priesters als nederige herders. Een mooie boodschap, die overigens meer doet uitzien naar de daden van de paus dan naar verdere publicaties. Gerry van der List

16 H. Stephanus Hertme Zondag 2 november: Betsy Josephina Hesselink- Willemsen, Maria Susanna Oude Egberink-zum Grotenhof, Herman Hesselink, Truus Braakhuis-Schabbink, ouders Zonder-Kreuwel, Annie en Bernard Kemerink op Schiphorst-Kleissen, ouders Vollenbroek-Kampherm, Geert en Fien Vollenbroek-Oude Egberink, ouders Diepenmaat-ten Tusscher, Harrie Dashorst, Henny en Eddy Stege, ouders Stege en Oude Booyink, Inge Löbker-Sterk, Dewi Wissink, Herman en Leida Schabbink, ouders Rijgwaart-Beld, Stef Boomkamp, ouders Kemna-Gervink, Gerda Geerts-Kemna, Irene Kemna-Vinkenvleugel, ouders Pots-Boerrigter, ouders Broekhuis-Klink, ouders Boomkamp-Schabbink, Hennie en Annie Aalderink-Loohuis, overleden familie Lammertink-Withag, overleden familie Stamsnijder-Arkink, overleden familie Boomkamp-Vosmer, ouders Olde Veldhuis-Vollenbroek, Gerard Boswerger, overleden familie Boswerger-Frongink, ouders Monnink-Horst, ouders Baak-Boerkamp, ouders Pisano-Disselhorst en Liza Nales, Annie Wolfkamp-Wigger, ouders Mekenkamp-Vollenbroek, ouders Lucas-Weghorst, overleden familie Schabbink-Olthof, overleden familie ten Dam, ouders Huistede-Karnebeek, ouders in het Veld-Lage Venterink, Gerard Kemna, overleden familie Kemna-Stege, overleden familie Barendtszen-Siebelt, overleden familie Meulenbroek-Harink, overleden familie Scholtenhave-Aarnink. Joop Hulsman namens het dames- en herenkoor.

17 H. Theresia Borne Zondag 2 november: Annie Grimberg-Visschedijk, ouders Grimberg-Wegter, Jolande Grimberg-Klunder, Ben Beld, ouders Beld-Annink, ouders Beld-Bruggink, Jan, Anna en Bennie Diepenmaat, Johan Sanders,Trees Rouhof-Achterbosch, Diny Scholten, Len Wittenhorst-van der Zande, Frank Wittenhorst, Herman Ellenbroek, ouders Scholten-Maathuis, Herman Vollenbroek. H. Stephanus Hertme Zaterdag 8 november: ouders Diepenmaat-ten Tusscher. Jaargedachtenis: pater Wigbert Roorda, Annie Aalderink-Loohuis. H. Theresia Borne Zaterdag 8 november: Minie Grimberg-Scholte van Mast, Henk Peper, Fred Evers, ouders Olde Veldhuis-Leverink, Gerard Snoeijink, Ria Wienk-Ellenbroek. St. Stephanus Borne Zondag 9 november: Albertus en Antonia van Uhm-Reinders en Ingrid, ouders Simonetti-Brok, Jan Rost, Annie Zuidberg, Anna Weernink-Meijer, familie Kamp-ter Horst, Jan Ramaker, Henk Janssen, Irene Doevelaar, Ruud Knoef, Antoon Slagers, Herman Hegeman, Hennie Grob, Wim Vetketel, Leo Lansink Rotgerink, Gerard Heideman, Suze Bertelink-Groothuis, ouders Olthof-Koehorst. Jaargedachtenis: Frans Simonetti, Aleida Grob-Kamphuis, Jo Meijer-Spekhorst, ouders Knoef-Immerman, Albertus Sanders, Jan Nijhof. Vrijdag 9.00u. familie Ticheler-Loohuis, Steven Vije.

18 Van harte welkom bij de Sint-Hubertusmis Op zondagmorgen 26 oktober wordt door het Twents Hoorn Ensemble, onder leiding van Marcel Bergboer, de Hubertusmis gespeeld, tijdens de Eucharistieviering van uur, in de St. Stephanuskerk te Borne. Een vijftal hoornblazers zullen deze Hubertusmis gaan spelen en met hun jachthoornmuziek die delen spelen welke anders door het koor worden gezongen. In deze mis vloeit de verering voor Sint Hubertus en de jachthoorn tezamen. We hopen dat veel mensen de moeite zullen nemen om deze plechtige viering en prachtige muziek te komen beleven. Door verhindering van pastoor M. Oortman is de ouderenviering verplaatst naar dinsdag 28 oktober. Op deze dag wordt er in de geloofsgemeenschap van Hertme een ochtend voor ouderen gehouden. De dag wordt begonnen met een eucharistieviering om 9.00 uur in de kerk. Voor wie dat wenst bestaat de mogelijkheid om de ziekenzalving te ontvangen. Na afloop van de viering is er ook tijd voor wat gezelligheid in het gemeenschapscentrum met een kopje koffie en een drankje.

19 Op zondag 2 november viert de Kerk Allerzielen. Wij gedenken dan alle mensen die zijn overleden. In het bijzonder hen die het afgelopen jaar zijn gestorven. Wij willen hen niet vergeten en noemen nog eenmaal hun naam. Tijdens de eucharistieviering van uur willen wij aan onze overledenen denken. Wij willen hen die nog steeds in onze gedachten leven niet los laten. We gaan het licht maken, door voor alle overledenen van het laatste jaar een kaars aan te steken terwijl we hun naam noemen. Het herenkoor verzorgt de zang. Na de viering trekken we naar het kerkhof om daar ter plaatse allen te gedenken, die er begraven zijn. Dit gebruik mag ondersteunen dat wij geloven in een leven hiernamaals. Indien gewenst kunt u (voor de viering) een graflichtje kopen achter in de kerk. De nabestaanden van een overledene in het afgelopen jaar hebben voor de Allerzielenviering een uitnodiging ontvangen, maar iedereen is van harte welkom en we nodigen u uit deze viering mee te maken. Zo kunnen wij elkaar nabij zijn, het verdriet delen zoals we ook de vele mooie dingen met elkaar hebben gedeeld. De overledenen die bijzonder zullen worden herdacht zijn: 5 februari 2014 Betsy (Betsy Josephina) Hesselink-Willemsen 81 jaar 26 april 2014 Marietje (Maria Susanna) Oude Egberink- zum Grotenhof 97 jaar

20 Sinds tijden is hij weer eens in een katholieke kerk geweest. Zijn vriend was dodelijk verongelukt. Plotseling staat de dood midden in zijn leven. Die katholieke kerkdienst voorafgaand aan de crematie heeft hem goed gedaan. Hij vertelde thuis wat hij gehoord en gezien had daar in de kerk. Preek Die voorganger had wel een goed woordje. In tegenstelling met wat tegenwoordig je steeds meer hoort sprak zij daar over een leven na de dood. Ik heb het woord hemel niet gehoord. Mijn vriend werd ook niet de hemel in geprezen, maar hun geloof zegt wel dat ze alle vertrouwen hebben dat hij ook nu leeft. Een tijdloos leven, een nieuwe manier van zijn, het is voor elke mens weggelegd, ook voor hem. Zo kostbaar is een mensenleven dat dit niet begrensd is door geboorte en dood...hij was even stil.. Dit hoort wel echt bij het katholieke, christelijke geloof. Gek, ik heb er nooit zo over nagedacht, maar het troost me wel nu ik hem mis. Zang Zongen ze ook in de dienst of draaiden ze cd s? vroegen zijn kinderen. Ja, ze zongen. Maar in die liederen, deftig gezangen, klinkt weer dat zelfde geloof en vertrouwen dat die voorganger ook uitsprak. Ik lees het maar voor uit het boekje van de dienst: De dode zal leven. De dode zal horen: nu leven. Ten einde gegaan en onder stenen bedolven: dode, dode, sta op, het licht van de morgen...weer was hij even stil. Aan het eind zongen ze In Paradisum, een Latijns lied, toen hij de kerk werd uitgedragen. Daar ook weer over dat leven na de dood: engelen geleiden je naar het paradijs, zij zullen je ontvangen en daar zul je rust vinden.

21 Wierook en water s Avonds vertelt hij aan zijn vrouw wat diepe indruk op hem gemaakt heeft. Aan het eind van de dienst ging die voorganger dicht bij de kist staan en zei zoiets van: Toen jij aan het begin van je leven gedoopt bent met water, is jou leven beloofd, voor eeuwig en altijd. Wij vragen dat die belofte nu in vervulling mag gaan. Het werd doodstil in de kerk en in die stilte liep zij rond de kist en besprenkelde die met water. ---Daarna zag ik rook omhoog kringelen. En nu, zei ze, brand ik wierook. Dat, zoals deze rook opstijgt, zijn leven met alle goeds moge komen voor het gezicht van zijn God. Toen liep ze weer rond de kist en bewierookte hem. Het bleef stil in de kerk en ook in mij. Een bewogen dag liep naar het eind. Hij haalde een flesje bier uit de koelkast. Weer terug op de bank, mijmerde hij hardop voor zich uit: Die katholieken hebben bij een uitvaart woorden en gebaren, die meer zeggen dan een heel interview over leven en dood. Dat ze er in Gods naam zuinig op zijn. Hij dankte zijn vriend. Hij had hem aan het denken gezet en hem gevoelig gemaakt voor een bepaalde manier van leven. En dat nadat hij overleden was. Op zondag 2 november, Allerzielendag, vindt s middags om half vier een gedachtenisviering plaats op de begraafplaats te Borne. De voorgangers zijn pastor Z. Nowara en mw. C. Roetgerink. De zang wordt ondersteund door het parochiekoor.

22 Het Onze Vader is vermoedelijk het bekendste christelijke gebed ter wereld. Er zijn verschillende versies in omloop. Er is een Nederlands Katholieke versie, een Vlaams Katholieke versie en een protestantse versie. De Belgische en de Nederlandse versies worden nu samengebracht. De Belgische en Nederlandse bisschoppen zijn het eens geworden over een tekst voor het hele Nederlandse taalgebied. Binnenkort wordt de tekst in alle katholieke kerken als volgt: Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome, Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. Het was: "en vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring". De Nederlandse bisschoppen hebben nog niet vastgesteld vanaf wanneer het nieuwe Onze Vader wordt gebruikt.

23 Als op dit ogenblik de totale bevolking van onze aarde teruggebracht zou worden tot een dorpje van 100 inwoners, dan zou de samenstelling van deze dorpsbevolking er zo uitzien: - Er zouden 57 Aziaten, 21 Europeanen, 14 Amerikanen en 8 Afrikanen zijn. - Van de 100 zouden er slechts 30 blanken zijn en 70 met een andere huidskleur. - Van de 100 zouden er 30 christenen zijn en 70 nietchristenen. - De helft van de rijkdom van het dorp zou in handen zijn van 6 personen. - Van de 100 zouden er 70 analfabeet zijn, 50 ondervoed, 80 zouden in een slechte behuizing leven. )

24 Door de werkgroep Onze Vitale Parochie zijn er het afgelopen jaar verschillende activiteiten georganiseerd. Activiteiten zoals de Parochieviering van zaterdag 21 september in het Openluchttheater in Hertme. Ook de aankomende maanden worden een aantal activiteiten georganiseerd. Graag ontmoeten wij u tijdens één van onze activiteiten! - woensdag 29 oktober: Thema avond Ontmoeten en Verbinden: Mariakappellen & Landkruizen. Locatie: Stefans-Hof / tijdstip: uur. - vrijdag 7 november: Avond voor de vrijwilliger. Locatie: Stefans-Hof / tijdstip: uur. - zondag 4 januari: Nieuwjaarsgroet na de parochieviering. Locatie: Stefans-Hof Naast deze activiteiten zullen in het jaar 2015 wederom een spooktocht, een vastenwandeling en thema avonden ontmoeten & verbinden worden georganiseerd. Deze activiteiten worden afgekondigd in de Kerkwijzer en op onze website

25 Vanwege ziekte van koster Ben Kole wordt zijn taak tijdelijk waargenomen door Agnes Tönis en Ria Rijgwaart. We zijn dit tweetal hiervoor zeer dankbaar. Het gebruikelijke spreekuur van de koster op de dinsdagmorgen van tot uur wordt de komende tijd verzorgd door Wim Schabbink, onze dank daarvoor. De geloofsgemeenschap van de H. Stephanus Hertme is bereikbaar via de vaste telefoonlijn Als er niemand aanwezig is wordt de beller, door de ingebruikname van een mobiele telefoon, nu automatisch doorgeschakeld naar (niet tijdens de vieringen). Met behulp van de mobiele telefoon kan de telefoonwacht de contacten regelen en zo de noodzakelijke zorg in gang zetten. De telefoonwacht is een groep vrijwilligers die bij toerbeurt de bereikbaarheid van de geloofsgemeenschap waarneemt. Van 2 t/m 9 mei organiseert het Aartsbisdom Utrecht opnieuw een diocesane bedevaart naar Lourdes. De parochie neemt met een eigen groep deel. Met Kardinaal Eijk hopen wij, net als de voorgaande 2 keren, op een grote groep pelgrims vanuit Borne en Hertme en ons bisdom! Mocht u belangstelling hebben of eerst verdere informatie willen ontvangen dan kunt u contact opnemen met Mw. R. Keizers tel of mob

26 Het openluchttheater Hertme is derde geworden in de verkiezing om titel meest spirituele plek van Nederland. Het Clemenskerkje in Brunssum (L) is verkozen tot Meest Spirituele Plek van Nederland. Nadat bezoekers van de site RKK.nl twee weken konden stemmen op een lijst van plekken kwam Brunssum met 31 procent van de stemmen als winnaar uit de bus. Het Openluchttheater Hertme behaalde 24% van de stemmen en belandde hiermee op een 3e plek, net achter het bedevaartsoord in Heiloo. RKK Kruispunt Radio vroeg afgelopen zomer de luisteraars om hun 'meest spirituele plek van Nederland' te nomineren. In de maanden juni, juli en augustus stuurden meer dan veertig mensen hun meest spirituele plek in. Plekken variërend van een stuk strand tot een kapel, van een begraafplaats tot een duinvallei. In totaal hebben bijna mensen hun stem uitgebracht op een van de genomineerde locaties. Dinsdag 4 november om uur in de hal van de Stefans-Hof.

27 Op donderdagavond 30 oktober van tot uur houdt het kinderkoor Unisono haar maandelijkse vriendjesen-vriendinnetjes-repetitie. We gaan leuke, vlotte liedjes zingen en ook is er tijd voor iets drinken met wat lekkers erbij, wat uiteraard door ons wordt verzorgd. Deze repetitie wordt gehouden in de blokhut aan de Esstraat (voormalig scoutinggebouw v/d St. Martina, achter modehuis Hesselink). Alle kinderen uit de groepen 4 t/m 8 zijn hierbij van harte welkom!! Graag tot ziens op 30 oktober!!

28

Als we in Bijbelse taal spreken over de rustdag dan lezen we in het scheppingsverhaal dat God op de zevende dag zijn werk had voltooid.

Als we in Bijbelse taal spreken over de rustdag dan lezen we in het scheppingsverhaal dat God op de zevende dag zijn werk had voltooid. Als we in Bijbelse taal spreken over de rustdag dan lezen we in het scheppingsverhaal dat God op de zevende dag zijn werk had voltooid. Hij ruste uit van het werk dat Hij gedaan had. Al aan het begin van

Nadere informatie

Het was een stille tocht. Vele mensen namen er aan deel. Schattingen lopen uiteen: tweeduizend, vijfduizend mensen. Hoeveel het er ook zijn geweest: het was indrukwekkend. De kans is groot dat u er niets

Nadere informatie

1 Als ik aan m'n moeder vroeger iets vroeg wat niet kon of mocht, pleegde ze vaak te zeggen; "ja hoor, m'n kind, als Pasen en Pinksteren op één dag vallen.' Ze bedoelde hier natuurlijk mee te zeggen dat

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Een jaar is afgesloten, een nieuw jaar is begonnen. Over niet al te lange tijd komen de grote ondernemingen met hun jaarcijfers. Is er winst gemaakt,

Een jaar is afgesloten, een nieuw jaar is begonnen. Over niet al te lange tijd komen de grote ondernemingen met hun jaarcijfers. Is er winst gemaakt, Een jaar is afgesloten, een nieuw jaar is begonnen. Over niet al te lange tijd komen de grote ondernemingen met hun jaarcijfers. Is er winst gemaakt, heeft men goed gedraaid? Was de omzet naar behoren?

Nadere informatie

De twaalfde Willibrordprocessie in Utrecht op zondag 14 september is een belangrijk moment voor ons Aartsbisdom Utrecht. Wij groeperen ons dan rond

De twaalfde Willibrordprocessie in Utrecht op zondag 14 september is een belangrijk moment voor ons Aartsbisdom Utrecht. Wij groeperen ons dan rond De twaalfde Willibrordprocessie in Utrecht op zondag 14 september is een belangrijk moment voor ons Aartsbisdom Utrecht. Wij groeperen ons dan rond St. Willibrord, de grondlegger van het geloof in onze

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren. Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds weer herhaald wordt. Zo is er ook een gebed

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt 15/10/2008 BEGROETING (door de priester) Sofie : Welkom, lieve Vital. Maandenlang hebben we naar jou komst uitgekeken. Vol verwachting, vol hoop en zeker vol liefde. Iedere

Nadere informatie

Kinder Woord Dienst van Oase. Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel!

Kinder Woord Dienst van Oase. Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel! Kinder Woord Dienst van Oase Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel! Oase viering 22 oktober 2016 Bidden Liedje: Wees eens even stil Wees eens even stil,

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Oud-Katholieke Parochie van de H.Georgius St. Joris op t Zand te Amersfoort 11 januari 2015 Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan Welkom door kerkmeester

Nadere informatie

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds herhaald wordt. Zo is er ook een gebed met herhaling:

Nadere informatie

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.)

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.) Overzicht van een doopviering, waarin de doop wordt gedaan door Nel Hogervorst van Kampen, pastoraal werker. Zij vindt het prettig als er niet zoveel tekst in het boekje staat, omdat zij dan kan improviseren.

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Het sacrament van de ziekenzalving.

Het sacrament van de ziekenzalving. Het sacrament van de ziekenzalving. Vooraf rustige muziek. 1. Kruisteken en vredeswens door pater Gerard. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen Vrede zij u allen en allen die u lief

Nadere informatie

Gebedsmoment. Openingslied. Openingsgebed

Gebedsmoment. Openingslied. Openingsgebed Gebedsmoment Ondanks alles goed proberen zijn, goed proberen doen is een teken van Gods liefde. Doorheen het licht dat andere mensen voor ons betekenen en het licht dat wij voor andere mensen zijn, kunnen

Nadere informatie

Kerst lijkt nog maar zo kort geleden en toch is Aswoensdag al weer gevierd en kijken we in deze Veertigdagentijd weer uit naar het Hoogfeest van

Kerst lijkt nog maar zo kort geleden en toch is Aswoensdag al weer gevierd en kijken we in deze Veertigdagentijd weer uit naar het Hoogfeest van Kerst lijkt nog maar zo kort geleden en toch is Aswoensdag al weer gevierd en kijken we in deze Veertigdagentijd weer uit naar het Hoogfeest van Pasen. Tijd vliegt. In het pastoraal team wordt dat met

Nadere informatie

OPENING VAN DE VIERING

OPENING VAN DE VIERING OPENING VAN DE VIERING KRUISTEKEN EN BEGROETING INLEIDING GEBED Pastor: Laat ons samen bidden tot God, in wiens Naam wij hier samengekomen zijn, en in wiens Naam deze kinderen zullen worden gedoopt. Heer

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov. Het Manteltje No 10, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda ontmoetingsruimte, wo. 28 okt t/m wo.

Nadere informatie

Amarence en Laurens-Jan van Kooten. Anna Vogel. Zondag 13 november In deze dienst wordt de Doop bediend aan

Amarence en Laurens-Jan van Kooten. Anna Vogel. Zondag 13 november In deze dienst wordt de Doop bediend aan Protestantse Gemeente Het Anker te Zaltbommel Zondag 13 november 2016 In deze dienst wordt de Doop bediend aan Amarence en Laurens-Jan van Kooten en Anna Vogel INTREDE Woord van welkom Stil gebed Aanvangslied

Nadere informatie

Ziekenzalving. Wie zal de steen voor ons wegrollen

Ziekenzalving. Wie zal de steen voor ons wegrollen Ziekenzalving Wie zal de steen voor ons wegrollen Muziek: rustige muziek laten spelen (pamfluit) Verwelkoming: Vandaag komen we samen, om te bidden, te bidden om sterkte, troost en verzoening in deze moeilijke

Nadere informatie

Ruimte scheppen en kiezen voor een persoonlijke vorm van vasten in de veertigdagentijd

Ruimte scheppen en kiezen voor een persoonlijke vorm van vasten in de veertigdagentijd Ruimte scheppen en kiezen voor een persoonlijke vorm van vasten in de veertigdagentijd We hebben de Kerstdagen maar net achter de rug en de Veertigdagentijd dient zich alweer aan. Toch zullen we ongetwijfeld

Nadere informatie

De Rozenkrans Kinderwoorddienst werkboekje

De Rozenkrans Kinderwoorddienst werkboekje De Rozenkrans Kinderwoorddienst werkboekje Deze rozenkrans mag je inkleuren, of elke keer dat je een Weesgegroet Maria en Onze Vader hebt gebeden kan je een bijpassende kraal inkleuren. De Weesgegroetkralen

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626

Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626 VIERING VAN DE HEILIGE DOOP IN DE SINT MICHAËLKERK OPENING Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626 Begroeting

Nadere informatie

Toetertoe wil je vriend zijn!

Toetertoe wil je vriend zijn! Gezinsvieringen 1 Toetertoe wil je vriend zijn! 2 Dag allemaal, Samen eucharistie vieren is Jezus dankbaar herdenken. Jezus was er vooral voor die mensen die aan de rand van de maatschappij leefden, en

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217 Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 15 november 2015 Aanvang 10:00 uur 9e van de herfst kleur: rood Voorganger: da Alberte van Ess Piano: Yohanes Siem Wilt U zich voorzien van een liedboek!

Nadere informatie

Wilt u katholiek worden of denkt u hierover, dan kunt u zich melden bij het pastoraal secretariaat van onze parochies:

Wilt u katholiek worden of denkt u hierover, dan kunt u zich melden bij het pastoraal secretariaat van onze parochies: Met grote regelmaat worden wij gevraagd de ziekenzalving te bedienen of de ziekenzegen te geven. Voor ons is het altijd bijzonder om zo vanzelfsprekend aanwezig te zijn in de familiekring en een zieke

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In de Veertigdagentijd is er iedere zondag kinderkerk. De kinderkerk

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN SCHOLENZONDAG met de FORTGENSSCHOOL in HET KRUISPUNT op 6 maart 2016 IEDEREEN TELT MEE!!!!!!!! voorgangster: ds. Anki Peper organist: Jan Berghuis cantrix: Maria Rosenmöller

Nadere informatie

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou!

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou! DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI 2016 Oecumenische viering in Het Schip Thema: Het woord is aan jou! Voorgangster: Pastor Evelien Reeuwijk m.m.v. Bel Canto o.l.v. Mirjam Bastiaanse orgel: Cor van Kooten

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 47 (30-11)

De Bijbel open 2013 47 (30-11) 1 De Bijbel open 2013 47 (30-11) Zie, hij bidt. Dat lezen we in Hand. 9 over Paulus. Zie hij bidt., het wordt verteld na zijn bekering op de weg naar Damascus. En het wordt gezegd alsof het iets heel bijzonders

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast PASEN 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam Grote Kerk Thema: Houd me (niet) vast Voorganger ds. Juup van Werkhoven-Romeijn Organist Frans Koning m.m.v. Projectkoor o.l.v. Frans Koning Gerro de Boer,

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Orde van dienst voor zondag 16 augustus 2015, negende zondag van de zomer

Orde van dienst voor zondag 16 augustus 2015, negende zondag van de zomer Orde van dienst voor zondag 16 augustus 2015, negende zondag van de zomer Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = =

Nadere informatie

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 Welkom en inleiding 1 Goede mensen, van harte welkom in deze gebedsviering naar aanleiding van het feest van Allerheiligen en Allerzielen.

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Kinder-Dankdagdienst

Kinder-Dankdagdienst Kinder-Dankdagdienst Woensdag 2 november 2016 Met als thema Dankend bij Eén Psalm 65 Voorganger: Ds. Ria Scheltens-Ritzema Muzikale begeleiding: Sipke de Boer en Jacqueline van de Steeg Welkom Votum en

Nadere informatie

PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN

PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN Voorganger : Ds. Matthijs Glastra Welkom Zingen: Lied 634 - we gaan staan 1.U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, U zij alle eer! Alle mens'lijk

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Orde van de dienst van van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Deze dienst is voorbereid en wordt uitgevoerd door leden van de werkgroep

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

bij avondwake en kerkelijke uitvaart

bij avondwake en kerkelijke uitvaart Informatie bij avondwake en kerkelijke uitvaart Rooms-katholieke parochies van de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin Maasdijk - Poeldijk Heenweg - s Gravenzande Kwintsheul - De Lier

Nadere informatie

Stilteviering zondag 17 augustus Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne. Over de grens

Stilteviering zondag 17 augustus Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne. Over de grens Stilteviering zondag 17 augustus 2014 Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne Over de grens Opening Hartelijk welkom allemaal. Wij zijn hier, op deze plaats bij elkaar gekomen om te luisteren, stil te zijn

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Stramien voor een nooddoop

Stramien voor een nooddoop Stramien voor een nooddoop Beste ouder(s), Jullie hebben gevraagd om jullie kindje nu te dopen. Het wordt een nooddoop jullie kindje is in nood. Haar/zijn leventje is bedreigd, de toekomst is onzeker.

Nadere informatie

Oasemoment "Onze Vader" Emmaüsparochie - donderdag 17 oktober 2013

Oasemoment Onze Vader Emmaüsparochie - donderdag 17 oktober 2013 Oasemoment "Onze Vader" Emmaüsparochie - donderdag 17 oktober 2013 Muziek Inleiding en evangelietekst In het hoofdstuk 6 van zijn evangelie laat de apostel Mattheüs Jezus aan het woord over hoe we horen

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED 7 e Zondag van Pasen 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Welkom door een kerkmeester Openingslied:, hoe Hij zijn belofte houdt, die de mens

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST DOOPLITURGIE

ORDE VAN DIENST DOOPLITURGIE ORDE VAN DIENST DOOPLITURGIE - OPENINGSRITEN - BEGROETING In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. VERWELKOMING OPENINGSLIED: OPENINGSGEBED NAAMGEVING Toen God op de laatste dag van de week

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Uitvaart. Orde I Gebedsdienst. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde I Gebedsdienst. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken In kerk aula Uitvaart Orde I Gebedsdienst Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken bemoediging Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Zondag van de tien melaatsen Zondag na Pinksteren 23 Zondag 9 oktober 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Welkom door een kerkmeester Openingsgezang

Nadere informatie

Kerk- en schooldienst op zondag 16 februari In de Open Hof Kerk van Wolfheze

Kerk- en schooldienst op zondag 16 februari In de Open Hof Kerk van Wolfheze Liefde is. Kerk- en schooldienst op zondag 16 februari In de Open Hof Kerk van Wolfheze Kinderen en team van de Beatrixschool Dominee Irene Builtjes-Faber En gemeenteleden van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : Pastor Marja Griffioen : Guus Korpershoek 2 MEDEDELINGEN Weet u dat de dienst

Nadere informatie

Uw Kerkelijke Uitvaart

Uw Kerkelijke Uitvaart Uw Kerkelijke Uitvaart 2 Adressen Pastor T.F. Buitendijk OCarm Westelijk Halfrond 1 1183 HN Amstelveen tel. 020 641 63 01 e-mail: tom.buitendijk@hetnet.nl Pastor Ph. Kint Ronde Hoep Oost 31 1191 KC Ouderkerk

Nadere informatie

tv-mis 18 december de zondag van de advent

tv-mis 18 december de zondag van de advent onze-lieve-vrouw van goede bijstand kreta, kritsa, panagía kerá, fresco ca. 1400 tv-mis 18 december 2016 4de zondag van de advent 16 1 zending en zegen slotlied een nieuw marialied t. m. steehouder m.de

Nadere informatie

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard De Heilige Teresia van Lisieux, wier feest gevierd wordt op 1 oktober, zei eens: "Al had ik alle mogelijke zonden

Nadere informatie

Wie een exemplaar van de straatkrant wil bemachtigen, kan deze bestellen via www.straatnieuws.nl

Wie een exemplaar van de straatkrant wil bemachtigen, kan deze bestellen via www.straatnieuws.nl De Utrechtse daklozenkrant Straatnieuws heeft een exclusief interview gehad met paus Franciscus. De paus ontving Straatnieuws-verkoper Marc, journalisten Stijn Fens en communicatiespecialist Jan-Willem

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 20 februari 2011 thema: adem voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser cantorij o.l.v. Leenke de Lege Orde van de dienst . orgelspel:. luiden van de klokken.

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Zondag 23 juni Overstapdienst

Zondag 23 juni Overstapdienst Protestantse Gemeente Biddinghuizen Zondag 23 juni 2013 - Overstapdienst Thema: Nee ja toch! Voorganger: ds. Bram Bregman Met medewerking van True Colours Welkom door de ouderling van dienst Openingslied:

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Zesde zondag na Epifanie 12 februari 2017 Wijkgemeente De Drieklank Doopdienst

Zesde zondag na Epifanie 12 februari 2017 Wijkgemeente De Drieklank Doopdienst Zesde zondag na Epifanie 12 februari 2017 Wijkgemeente De Drieklank Doopdienst Voorganger Organist Beamer : ds. Peter van de Peppel : Frank van der Meulen : Jan Moesker In deze dienst wordt Tessa, dochter

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Zondag van de tekenen der tijden 14 augustus 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Welkom door een kerkmeester Openingszang: Gezangboek nr. 754 Tijdens

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal

Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Maandag : 26 december 2016 Aanvang : 10.00 uur Voorganger : Ds. Aart Mak

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor de SIEN-dienst op zondag 6 november 2016 Thema: Dank je wel! Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 15.00 uur Pianist: Henk Dubbink Voorganger: ds. Kees Benard = = =

Nadere informatie

De Onze Vader- Weg in Goch

De Onze Vader- Weg in Goch De Onze Vader- Weg in Goch Gebedenboekje voor kinderen Lieve kinderen, Het Onze Vader is het gebed dat Jezus ons heeft geleerd, zodat we niet zonder na te denken met God spreken. Alle christelijke geloofsrichtingen

Nadere informatie

Heb ik Jezus nodig??

Heb ik Jezus nodig?? Heb ik Jezus nodig?? Een eerlijke vraag. Ton de Ruiter Een helder antwoord via zes korte vragen. Korte inleiding naar de eerste vraag. Volgens de Bijbel verkondigde Jezus iets bijzonders: goed nieuws!

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10

Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10 Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10 Zondagsnacht, terwijl soldaten op wacht staan bij het graf, komt er een luide stem uit de hemel. Ze zien hoe de hemelen zich openen

Nadere informatie

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette.

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette. Welkom Lieve vrienden, bekenden, nieuwe gezichten, Welkom in deze Zwanenhofviering. In onze Tijd van leven heeft ieder van u ervoor gekozen op deze zondagmorgen hier te komen. Met alles wat ons leven ons

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we tweede zondag van de Advent. Advent is een tijd

Nadere informatie

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding.

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Welkom Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Gebed (groep 6) Lieve God, we zijn hier bij elkaar gekomen om Pasen te vieren het feest van de opstanding

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Hein Antonie Wolters

Hein Antonie Wolters Orde van dienst bij het afscheid van Hein Antonie Wolters Geboren: 12 mei 1949 Overleden: 7 februari 2015 Op vrijdag 13 februari om 13.00 uur in de Maranathakerk te Lunteren Voorganger : Mw. Ina Hansum

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie