mogen staan en samen mogen bidden: Wees gegroet, Maria..

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mogen staan en samen mogen bidden: Wees gegroet, Maria.."

Transcriptie

1

2

3 Het is inmiddels bijna november. De Sinterklaasdrukte staat voor de deur, sommigen zien met enig verlangen uit naar de Adventstijd en het Kerstfeest. Dit artikel gaat over Lourdes en ik wil daarin mijn persoonlijke ervaringen met Lourdes met u delen en u daarmee uitnodigen deel te nemen aan de Bisdombedevaart naar Lourdes in mei Van 19 juli tot en met 10 augustus 2008 heb ik stage gelopen in Lourdes. Ik was nog nooit in Lourdes geweest. Ik had wel de vele verhalen gehoord van Lourdes. Van familieleden, vrienden en bekenden die er waren geweest. Zij spraken allemaal met waardering over hun bedevaart naar Lourdes en zij verzekerden mij dat het een bijzondere plek is. Ik hoorde toen heel vaak dat Lourdes de plek is waar hemel en aarde elkaar raken. Ik weet nog goed dat ik die dag aankwam met de trein. Nadat ik me had gemeld bij het huis waar ik drie weken zou verblijven, ging ik laat op de avond voor het eerst naar de Grot. Ik had hooggespannen verwachtingen. Dit zou de plek zijn die mij wat zou doen, waar ik geraakt zou worden. Maar toen ik er stond, op de plek waar in 1858 de H. Bernadette de verschijningen van de H. Maagd Maria had, viel het bitter tegen. Het deed me niets, ik voelde me niet geraakt, ik kon er niet mee uit de voeten. Dat gevoel verontrustte mij toen. Maar als zo vaak: je kunt een gevoel niet afdwingen. Je moet ruimte maken om wat in je leven te laten ontstaan. In die drie weken stage, het was hard werken, is Lourdes mij zeer dierbaar geworden. Ik kan talloze verhalen vertellen van ontmoetingen met mensen, van dingen die daar gebeurd zijn, waardoor Lourdes voor mij ging leven; waardoor de Grot voor mij een ontmoetingsplaats is geworden. Een ontmoetingsplaats van mensen onderling, maar ook een ontmoetingsplek van mensen met God, met

4 Christus, dóór Maria. Iedere avond, als het werk er op zat en voordat wij als vrijwilligers ons bed opzochten, gingen we naar de Grot. Vaak was dan net de laatste Eucharistieviering van de dag er gevierd en werd het Allerheiligste uitgesteld. Honderden mensen die in stilte bidden, zieken en gezonden, alle nationaliteiten verenigd bij de Grot, rondom het altaar met daarop de monstrans met Ons Heer. Als het tegen twaalf uur liep, werd de zegen gegeven en daarna werd het Salve Regina gezongen. Het zijn voor mij momenten die mij zelfs nu nog steeds ontroeren. Lourdes laat mij niet los! Sinds die stage ben ik er nu verschillende keren geweest en het eerste wat ik doe als ik weer in Lourdes ben, is linea recta naar de Grot. Daar zijn, daar bidden, daar dankbaar zijn. In 2009 heeft kardinaal Eijk het initiatief genomen om met het hele aartsbisdom Utrecht op pelgrimage naar Lourdes te gaan. Ik weet nog goed dat ik daar, vlak voor mijn diakenwijding, op 27 april 2009 in een volle Rozenkransbasiliek, mijn professio fidei heb afgelegd. Plechtig heb ik daar de geloofsbelijdenis uitgesproken en de eed van trouw. Zeer bijzonder. De tweede bisdombedevaart was in 2012 en ook dat was opnieuw een prachtige gebeurtenis. In mei 2015 gaat het aartsbisdom Utrecht opnieuw op bedevaart naar Lourdes. Ik zou het fantastisch vinden als velen van u mee zouden gaan. Als u nog nooit in Lourdes bent geweest en u heeft de gedachte wel eens gehad om te gaan: dit is uw kans! Samen gaan, samen proberen te ontdekken wat Lourdes in je leven kan beteken, samen (opnieuw) ontdekken wat het betekent om christen te zijn. Lourdes is voor velen een plek waar zij verdieping in hun geloof vinden. Lourdes is niet een plek voor alleen oudere mensen, maar ook jongeren vinden heel goed hun plek in Lourdes. Ook aan jullie een oproep om mee te gaan, misschien zelfs als actief vrijwilliger! Ik hoop dat u meegaat en ik hoop dat we op enig moment met velen uit onze parochies voor de Grot

5 mogen staan en samen mogen bidden: Wees gegroet, Maria.. De zomer is voorbij. De bladeren vallen. In de herfst denken we ook aan de mensen die ons, in eigen kring en in de geschiedenis, zijn ontvallen. In het weekend van 1 en 2 november vieren we allereerst het feest van Allerheiligen. We denken dan aan de mannen en vrouwen in de geschiedenis in wie en door wie het licht scheen van onze God. Zij wisten Zijn heil en liefde hier op aarde uit te dragen. Het zijn de mensen van de geloofsgemeenschap hierboven, zij die reeds over de grens van de dood zijn gegaan en nu leven in Gods liefde. Dat deze mensen ons mogen inspireren om Zijn weg te gaan. Onmiddellijk na dit feest vieren we Allerzielen. We staan stil bij degenen met wie we verbonden zijn, vreugde en verdriet hebben gedeeld, goede en slechte tijden hebben gekend. Op deze dag komen we samen om met elkaar voor deze mensen te bidden. Dat zij nu ook mogen zijn bij God en mogen leven in zijn licht. Op zulke momenten beseffen we hoe kostbaar ons geloof is. Want we worden met onze tijdelijkheid geconfronteerd en toch hoeven we niet te wanhopen. Wij geloven immers dat ons leven gedragen wordt door God. Wij komen van Hem vandaan en we gaan naar Hem terug. Zijn liefde overwint alle pijn, angst, eenzaamheid. Dat wij in ons leven daarvan mogen getuigen en met elkaar mogen werken aan een wereld van vrede en geluk voor ieder van ons.

6 Is iemand onder u ziek? Laat hij de priesters van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam de Heren. En het gelovig gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. (Jak. 5,14-15) Als leden van het pastoraal team krijgen wij met grote regelmaat verzoeken om aan zieken het sacrament van de zieken te geven of de ziekenzegen uit te spreken. Wij doen dat van harte en zien dat het de zieken goed doet om samen te bidden en te vragen om de nabijheid van Christus. Het gebed is daarbij van grote waarde. Zoals u weet kan het sacrament van de zieken alleen door een priester worden bediend. En u weet ook dat deze priesters er niet in overvloed zijn en dus ook niet altijd a la minute beschikbaar. Wij willen daarom bij deze een oproep doen om niet te wachten met het verzoeken om een ziekenzalving of ziekenzegen, tot het moment dat iemand al stervende is of niet meer bij kennis. Onze ervaring leert dat een vroegtijdige bediening of ziekenzegen voor zowel de zieke als zijn of haar omgeving, heel veel waarde heeft. Daarom een beroep op u om als u in een dergelijke situatie geraakt de ziekenzalving of ziekenzegen tijdig bespreekbaar te maken. Op die manier kan er in alle rust een afspraak gemaakt worden om een ziekenzalving of ziekenzegen toe te dienen. Er blijven natuurlijk altijd acute situaties, die zijn niet te voorkomen, maar daar kunnen wij niet de bijstand van een priester of pastoraal werker garanderen.

7 Bestuurlijk maken we ons wel eens zorgen over de toekomst van onze parochie. Nu zitten we al in een traject waarbij de H. Theresia aan de eredienst zal worden onttrokken. Is er nog wel religieus elan? We zijn geseculariseerd en staan in de wereld bekend als een vrijzinnig, progressief en onkerkelijk volkje. In de media worden gelovigen afgeschilderd als mensen die niet met hun tijd zijn meegegaan. De kerken leveren een achterhoedegevecht en hun invloed is nagenoeg nihil: de Kerk, die vroeger in het midden van de samenleving stond, is nu naar de marge verdreven. Kerken en kloosters staan leeg en de katholieke identiteit van de scholen stelt niet veel meer voor. Van de katholieken gaat nog 7 procent naar de zondagsdienst. De jeugd viert Halloween en Valentijnsdag, maar wat Kerstmis en Pasen betekent, weten ze niet en soms ook de ouders niet meer. Maar zie wat er gebeurt als het Pasen wordt. In de aanloop naar dat feest gaat zowat het hele kabinet naar de Matthäus Passion. De hele wereld staat verbaasd te lijken: nergens anders gebeurt zo iets. Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt de Passion uitgevoerd voor duizenden liefhebbers. Een oude traditie, Nederland met zijn klompen, molens en de Matthäus Passion. Pastoors klagen dat ze dikwijls voor lege kerken staan te preken. Maar in 2014, komen in de Goede Week mensen bijeen in Groningen, waar het evangelie op straat wordt uitgebeeld; liefst 3 miljoen mensen volgen de Passion via de TV. Mensen werden er zichtbaar door geraakt: ze herkenden zichzelf in het verraden van Judas, in het schuldgevoel van Petrus, het intense verdriet van Maria. In het verzoenend gebaar van Jezus. Het was de wereld op zijn kop. Kerkfunctionarissen waren roependen in de woestijn en werden nauwelijks gehoord in hun kerken; maar In de straten van de stad werd het

8 evangelie luid verkondigd. Dichter bij huis: wat te denken van de Passiespelen in Hertme, waar het lijdensverhaal voor meer dan bezoekers werd gespeeld, de kersstoet 2013 in Borne waar een lint van ruim 900 mensen de vlucht naar Egypte en de geboorte van Christus werd uitgebeeld. Hoe zit het nou met de religie? Ja, we weten het, de constatering dat de geloofwaardigheid en daarmee het gezag van de kerk is afgenomen. De mensen maken zelf wel uit wat goed en kwaad is en wat ze met hun leven willen. De betrokkenheid van de mensen bij de zondagsliturgie is verschoven naar gelegenheidsliturgie. Charitatieve acties zijn het domein geworden van de televisieomroepen. Mensen blijven zoeken naar spiritualiteit, maar vaak buiten de kerk. Er is belangstelling voor oosterse mystiek, yoga, meditatie en zingeving therapieën in spirituele centra. Charismatische figuren worden enthousiast gewaardeerd: Nelson Mandela, Martin Luther King, Moeder Teresa, Oscar Romero en niet te vergeten paus Franciscus met zijn eenvoud en vertrouwen. De religiositeit is dus niet verdwenen uit Nederland en ook niet uit onze parochie, maar die zoekt andere wegen dan de gebaande paden uit de vorige eeuw. Een kerk die de klok vijftig jaar terug wil draaien, slaat de plank mis. De kerk, en dus ook onze parochie, zal met allen die van goede wil zijn, de naaste moeten respecteren als zichzelf, werken aan een betere wereld, zoals dikwijls in de voorbeden wordt gevraagd. Paus Franciscus lijkt die kant op te gaan. En dat in een ingewikkelde en soms moeilijk te begrijpen omgeving. De wereld op zijn kop? En wat zegt de God van Israel? Wat ik begonnen ben zal ik voltooien. Ik ga iets nieuws beginnen, zie je het niet? Ik baan in elke tijd een weg van gerechtigheid. Want eeuwig is mijn trouw. Binnen deze context, tracht het bestuur te opereren.

9 Terugblik op Enquête Leesbaarheid Kerkwijzer. In de kerkwijzer van Pinksteren is u gevraagd om een enquête over de leesbaarheid van ons parochieblad Kerkwijzer in te vullen. Helaas zijn er maar enkele enquêtes retour ontvangen. Dit maakt het lastig om uit deze enquête een conclusie te trekken. Over het algemeen was men tevreden over de kerkwijzer, ook waren er een aantal goede verbeterpunten aangegeven. De redactie zal zich over deze punten buigen. De redactie van de Kerkwijzer bestaat nu vooral uit leden die hebben aangegeven om vanwege persoonlijke omstandigheden of gebrek aan tijd op korte termijn hun taak aan een ander moeten/willen overdragen. Meerdere keren is in de Kerkwijzer een oproep geplaats voor nieuwe redactieleden. Tot op dit moment is op deze oproepen geen reactie ontvangen. Hierdoor komt de toekomst van ons parochieblad in gevaar. Graag willen wij nog eens een oproep doen voor nieuwe redactieleden. De tijdbesteding voor een redactielid is ongeveer (mede afhankelijk van de rol binnen de redactie) 2-8 uur per maand. Mocht u interesse hebben, neem dan contact op met Stephanie Jansen Kosterink

10 St. Stephanus Borne Vrijdag 12 september overleed Susanna Maria (Suze) Bertelink-Groothuis, t Dijkhuis 233, op 82 jarige leeftijd. De avondwake werd gehouden op dinsdag 16 september in de St. Stephanuskerk waarna de volgende dag de crematieplechtigheid plaats vond te Almelo. H. Theresia Borne Zondag 28 september overleed Johann Friedrich (Fred) Evers, Fazantstraat 11,op 77 jarige leeftijd. De avondwake werd gehouden op donderdag 2 oktober waarna de volgende dag de uitvaartviering vanuit de H. Theresiakerk plaats vond en aansluitend de crematie te Usselo. Donderdag 9 oktober overleed Maria Aloysia Theresia (Ria) Wienk-Ellenbroek, Meijlingsgaarde 4, op 80 jarige leeftijd. De avondwake werd gehouden op maandag 13 oktober waarna de volgende dag de uitvaartviering vanuit de H. Theresiakerk plaats vond en aansluitend de crematie te Usselo. Dat zij mogen rusten in Gods vrede.

11 St. Stephanus Borne Op vrijdag 26 september zijn Jasper Kemna en Carmen Broenink getrouwd in de kerk van de H. Stephanus in Hertme. Op vrijdag 17 oktober zijn Hans Damink en Carola Busschers getrouwd in de St. Stephanuskerk te Borne. Wij wensen het bruidspaar van harte geluk. Dat zij in hun leven samen de liefde voor elkaar en de liefde voor God mogen ervaren. Opgenomen in de gemeenschap van de Kerk door het H. Doopsel H. Theresia Borne Op zondag 18 september: Martijn Gerhardus Hermanus Nijhuis. St. Stephanus Borne Op zondag 5 oktober: Fabienne Anna Hermine, dochter van Jochem Boers en Judith Schwering, Groene Juffer 5 in Borne. Ferran Jordin, zoon van Alexander Meijerink en Lizzy van Cleef, Lover 156 in Borne. H. Stephanus Hertme Op zondag 19 oktober: Brent Mulder, zoon van Marc Mulder en Charon Mulder-Peper, Bremstraat 11 in Borne. Van harte gefeliciteerd en welkom. Een felicitatie ook aan ouders, peetouders, grootouders, broertjes en zusjes.

12 H. Stephanus Hertme Zaterdag 25 oktober: Ouders Kemna-Gervink, ouders Pots-Boerrigter Jaargedachtenis: Leida Schabbink, ouders Broekhuis-Klink. H. Theresia Borne Zaterdag 25 oktober: Henk Peper, Minie Grimberg-Scholte van Mast, Fred Evers, Ria Wienk-Ellenbroek. St. Stephanus Borne Zondag 26 oktober: Jan Rost, Annie Zuidberg, ouders Koelen-ten Berge, Toon Niehof, Irene Doevelaar, Ruud Knoef, Antoon Slagers, Herman Hegeman, Hennie Grob, Wim Vetketel, Leo Lansink Rotgerink, Gerard Heideman, Paul Ellenbroek, Suze Bertelink-Groothuis, familie Huisstede-Roewen, Bernard Wesselink en overleden familie, uit dankbaarheid b.g.v. 50-jarig huwelijksjubileum. Nagekomen: Ton Nijhuis (in okt.), Gerrit Lenferink (5 okt.), 12 okt: ouders Hek-Perik, ouders Oude Kamphuis-Kunne, Frits Withag, ouders Herman Vlierman en Annie Vlierman-Geerdink Jaargedachtenis: Marinus van den Bos, Marius Schoon, Bernard Hoek, Gerda Olthof-Leushuis, ouders Olthof-Leushuis. Vrijdag 9.00u. familie Ticheler-Loohuis.

13 St. Stephanus Borne Zaterdag 1 november: Rudy Strikker, ouders Veelers-de Boer, Joke Diepenmaat-Voorpostel, ouders Hoek-Olthof en Wim, Piet Floris, Frits Withag, ouders Rientjes-Deperink. Jaargedachtenis: Barbara Kroeze-Mayer, Hendrik Scheurink. St. Stephanus Borne Zondag 2 november: Riek Weghorst-Buschers, Theo en Betsie van der Vegte-te Riet, Annie Zuidberg, Rudy Strikker, Ferdinand Leverink, Riek Brok, Jo Evers-Spijker, Gerard Grob, Aleida Grob-Kamphuis, familie Kamp-ter Horst, Paul Willemars, ouders Hoek-Olthof en Wim, Ben Tijhuis, Gerard Boerrigter, Cees van der Bilt, Johan Vaalt, Annie Bos-Wegter, Theo Bos, ouders Koelen-ten Berge, Harrie en Ilone Elferink, Jan Ramaker, Gerard Oude Vrielink, Gerard ten Dam, Joke Diepenmaat-Voorpostel, Ben Elferink, Jo Gervink, Irene Doevelaar, Ruud Knoef, Antoon Slagers, Herman Hegeman, Hennie Grob, Wim Vetketel, Leo Lansink Rotgerink, Anja Meijerink-Manenschijn, Suze Bertelink-Groothuis, ouders Engbersen-Joostink, familie Engbersen, Piet Floris, Gerrit Lansink Rotgerink, familie Oude Lansink-Otten, Hendrik Scheurink, ouders Herman Vlierman en Annie Vlierman-Geerdink, pastoor Rientjes, Frans en Herbert Rientjes, Bernard Wesselink en overleden familie, Henk Helle, ouders en familie Zegger, ouders Olthof-Koehorst. Jaargedachtenis: Fons Huiskes, Anna de Meijer, ouders Rientjes-Deperink, Betsie Bekke-Vaalt. Vrijdag 9.00u. familie Ticheler-Loohuis, Steven Vije, Benny Simonetti.

14 Dag Datum Tijd Geloofsgemeenschap Viering Voorganger Bijzonderheden DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR Evangelie: Mattheus 22,34-40 zaterdag 25-okt 10:30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering Pastoor M. Oortman 18:30 H. Stephanus Hertme Eucharistieviering Pastoor M. Oortman 18:30 H. Theresia Borne Woord- en communieviering Mw. C. Timmerman pastoraal werker m.m.v. het herenkoor. Na afloop van de viering is er koffiedrinken in het gemeenschapscentrum m.m.v. het herenkoor zondag 26-okt 9:30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Hubertusmis Pater J. Strijtveen m.m.v. het Twents Hoornenseble dinsdag 28-okt 9:00 H. Stephanus Hertme Eucharistieviering ouderenviering Pastoor M. Oortman donderdag 30-okt 18:30 H. Stephanus Hertme Eucharistieviering Pastor Z. Nowara vrijdag 31-okt 9:00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastor Z. Nowara Voor wie dat wenst bestaat de mogelijkheid om de ziekenzalving te ontvangen. Na afloop van de viering is er ook tijd voor wat gezelligheid in het gemeenschapscentrum met een kopje koffie en een drankje ALLERHEILIGEN - Feest Evangelie: Mattheus 5,1-12a zaterdag 1-nov 10:30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering Pastoor M. Oortman 18:30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor M. Oortman m.m.v. het herenkoor ALLERZIELEN - Gedachtenis van alle overleden gelovigen Evangelie: Johannes 11,17-27 zondag 2-nov 9:30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastor Z. Nowara m.m.v. het dameskoor 10:00 H. Stephanus Hertme Eucharistieviering Pater R. van der Vegt m.m.v. het herenkoor 10:00 H. Theresia Borne 15:30 Begraafplaats Von Bonninghausenstraat Woord- en communieviering Gedachtenisviering Werkgroep Avondwake Pastor Z. Nowara Mw. C. Roetgerink pastoraal werker donderdag 6-nov 9:00 H. Theresia Borne Eucharistieviering Pastor Z. Nowara m.m.v. het koor 'Aqua Vitae' Na afloop van de viering is er koffiedrinken achter in de kerk m.m.v. het parochiekoor Na afloop van de viering is er koffiedrinken achter in de kerk

15 vrijdag 7-nov 9:00 St. Stephanus Borne TWEE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR Kerkwijding van de Sint Jan van Lateranen - Feest Evangelie: Johannes 2,13-22 zaterdag 8-nov 10:30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering Pastor Z. Nowara 18:30 H. Stephanus Hertme 1e vrijdag van de maand. Eucharistieviering Pastor Z. Nowara Na afloop van de viering is er Hoogfeest H. Willibrord koffiedrinken in de Stefans-Hof Woord- en Communieviering en kindernevendienst Hr. H. Ogink pastoraal werker m.m.v. het koor 'Contrast' 18:30 H. Theresia Borne Eucharistieviering Pater J. Strijtveen m.m.v. het kinderkoor zondag 9-nov 9:30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor M. Oortman donderdag 13-nov 18:30 H. Stephanus Hertme Eucharistieviering Pastoor M. Oortman vrijdag 14-nov 9:00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastor Z. Nowara m.m.v. het dames- en herenkoor. Na afloop van de viering is er koffiedrinken in de Stefans-Hof De kerk van barmhartigheid Paus Franciscus heeft veel bijzondere eigenschappen waarmee hij zowat dagelijks opzien baart. Maar anders dan zijn voorganger, Benedictus XVI, is hij geen scherpzinnige intellectueel en theoloog. Dit blijkt ook uit De kerk van barmhartigheid, een verzameling van preken, toespraken en schriftelijke beschouwingen uit zijn eerste jaar als kerkvorst. Wel maakt het boek duidelijk waar het Franciscus om gaat. Hij wil een arme kerk voor de armen. Christenen moeten moedig het kruis opnemen en de straat opgaan om met allen de vreugde van het evangelie te delen. Evangeliseren is de missie van de kerk, met priesters als nederige herders. Een mooie boodschap, die overigens meer doet uitzien naar de daden van de paus dan naar verdere publicaties. Gerry van der List

16 H. Stephanus Hertme Zondag 2 november: Betsy Josephina Hesselink- Willemsen, Maria Susanna Oude Egberink-zum Grotenhof, Herman Hesselink, Truus Braakhuis-Schabbink, ouders Zonder-Kreuwel, Annie en Bernard Kemerink op Schiphorst-Kleissen, ouders Vollenbroek-Kampherm, Geert en Fien Vollenbroek-Oude Egberink, ouders Diepenmaat-ten Tusscher, Harrie Dashorst, Henny en Eddy Stege, ouders Stege en Oude Booyink, Inge Löbker-Sterk, Dewi Wissink, Herman en Leida Schabbink, ouders Rijgwaart-Beld, Stef Boomkamp, ouders Kemna-Gervink, Gerda Geerts-Kemna, Irene Kemna-Vinkenvleugel, ouders Pots-Boerrigter, ouders Broekhuis-Klink, ouders Boomkamp-Schabbink, Hennie en Annie Aalderink-Loohuis, overleden familie Lammertink-Withag, overleden familie Stamsnijder-Arkink, overleden familie Boomkamp-Vosmer, ouders Olde Veldhuis-Vollenbroek, Gerard Boswerger, overleden familie Boswerger-Frongink, ouders Monnink-Horst, ouders Baak-Boerkamp, ouders Pisano-Disselhorst en Liza Nales, Annie Wolfkamp-Wigger, ouders Mekenkamp-Vollenbroek, ouders Lucas-Weghorst, overleden familie Schabbink-Olthof, overleden familie ten Dam, ouders Huistede-Karnebeek, ouders in het Veld-Lage Venterink, Gerard Kemna, overleden familie Kemna-Stege, overleden familie Barendtszen-Siebelt, overleden familie Meulenbroek-Harink, overleden familie Scholtenhave-Aarnink. Joop Hulsman namens het dames- en herenkoor.

17 H. Theresia Borne Zondag 2 november: Annie Grimberg-Visschedijk, ouders Grimberg-Wegter, Jolande Grimberg-Klunder, Ben Beld, ouders Beld-Annink, ouders Beld-Bruggink, Jan, Anna en Bennie Diepenmaat, Johan Sanders,Trees Rouhof-Achterbosch, Diny Scholten, Len Wittenhorst-van der Zande, Frank Wittenhorst, Herman Ellenbroek, ouders Scholten-Maathuis, Herman Vollenbroek. H. Stephanus Hertme Zaterdag 8 november: ouders Diepenmaat-ten Tusscher. Jaargedachtenis: pater Wigbert Roorda, Annie Aalderink-Loohuis. H. Theresia Borne Zaterdag 8 november: Minie Grimberg-Scholte van Mast, Henk Peper, Fred Evers, ouders Olde Veldhuis-Leverink, Gerard Snoeijink, Ria Wienk-Ellenbroek. St. Stephanus Borne Zondag 9 november: Albertus en Antonia van Uhm-Reinders en Ingrid, ouders Simonetti-Brok, Jan Rost, Annie Zuidberg, Anna Weernink-Meijer, familie Kamp-ter Horst, Jan Ramaker, Henk Janssen, Irene Doevelaar, Ruud Knoef, Antoon Slagers, Herman Hegeman, Hennie Grob, Wim Vetketel, Leo Lansink Rotgerink, Gerard Heideman, Suze Bertelink-Groothuis, ouders Olthof-Koehorst. Jaargedachtenis: Frans Simonetti, Aleida Grob-Kamphuis, Jo Meijer-Spekhorst, ouders Knoef-Immerman, Albertus Sanders, Jan Nijhof. Vrijdag 9.00u. familie Ticheler-Loohuis, Steven Vije.

18 Van harte welkom bij de Sint-Hubertusmis Op zondagmorgen 26 oktober wordt door het Twents Hoorn Ensemble, onder leiding van Marcel Bergboer, de Hubertusmis gespeeld, tijdens de Eucharistieviering van uur, in de St. Stephanuskerk te Borne. Een vijftal hoornblazers zullen deze Hubertusmis gaan spelen en met hun jachthoornmuziek die delen spelen welke anders door het koor worden gezongen. In deze mis vloeit de verering voor Sint Hubertus en de jachthoorn tezamen. We hopen dat veel mensen de moeite zullen nemen om deze plechtige viering en prachtige muziek te komen beleven. Door verhindering van pastoor M. Oortman is de ouderenviering verplaatst naar dinsdag 28 oktober. Op deze dag wordt er in de geloofsgemeenschap van Hertme een ochtend voor ouderen gehouden. De dag wordt begonnen met een eucharistieviering om 9.00 uur in de kerk. Voor wie dat wenst bestaat de mogelijkheid om de ziekenzalving te ontvangen. Na afloop van de viering is er ook tijd voor wat gezelligheid in het gemeenschapscentrum met een kopje koffie en een drankje.

19 Op zondag 2 november viert de Kerk Allerzielen. Wij gedenken dan alle mensen die zijn overleden. In het bijzonder hen die het afgelopen jaar zijn gestorven. Wij willen hen niet vergeten en noemen nog eenmaal hun naam. Tijdens de eucharistieviering van uur willen wij aan onze overledenen denken. Wij willen hen die nog steeds in onze gedachten leven niet los laten. We gaan het licht maken, door voor alle overledenen van het laatste jaar een kaars aan te steken terwijl we hun naam noemen. Het herenkoor verzorgt de zang. Na de viering trekken we naar het kerkhof om daar ter plaatse allen te gedenken, die er begraven zijn. Dit gebruik mag ondersteunen dat wij geloven in een leven hiernamaals. Indien gewenst kunt u (voor de viering) een graflichtje kopen achter in de kerk. De nabestaanden van een overledene in het afgelopen jaar hebben voor de Allerzielenviering een uitnodiging ontvangen, maar iedereen is van harte welkom en we nodigen u uit deze viering mee te maken. Zo kunnen wij elkaar nabij zijn, het verdriet delen zoals we ook de vele mooie dingen met elkaar hebben gedeeld. De overledenen die bijzonder zullen worden herdacht zijn: 5 februari 2014 Betsy (Betsy Josephina) Hesselink-Willemsen 81 jaar 26 april 2014 Marietje (Maria Susanna) Oude Egberink- zum Grotenhof 97 jaar

20 Sinds tijden is hij weer eens in een katholieke kerk geweest. Zijn vriend was dodelijk verongelukt. Plotseling staat de dood midden in zijn leven. Die katholieke kerkdienst voorafgaand aan de crematie heeft hem goed gedaan. Hij vertelde thuis wat hij gehoord en gezien had daar in de kerk. Preek Die voorganger had wel een goed woordje. In tegenstelling met wat tegenwoordig je steeds meer hoort sprak zij daar over een leven na de dood. Ik heb het woord hemel niet gehoord. Mijn vriend werd ook niet de hemel in geprezen, maar hun geloof zegt wel dat ze alle vertrouwen hebben dat hij ook nu leeft. Een tijdloos leven, een nieuwe manier van zijn, het is voor elke mens weggelegd, ook voor hem. Zo kostbaar is een mensenleven dat dit niet begrensd is door geboorte en dood...hij was even stil.. Dit hoort wel echt bij het katholieke, christelijke geloof. Gek, ik heb er nooit zo over nagedacht, maar het troost me wel nu ik hem mis. Zang Zongen ze ook in de dienst of draaiden ze cd s? vroegen zijn kinderen. Ja, ze zongen. Maar in die liederen, deftig gezangen, klinkt weer dat zelfde geloof en vertrouwen dat die voorganger ook uitsprak. Ik lees het maar voor uit het boekje van de dienst: De dode zal leven. De dode zal horen: nu leven. Ten einde gegaan en onder stenen bedolven: dode, dode, sta op, het licht van de morgen...weer was hij even stil. Aan het eind zongen ze In Paradisum, een Latijns lied, toen hij de kerk werd uitgedragen. Daar ook weer over dat leven na de dood: engelen geleiden je naar het paradijs, zij zullen je ontvangen en daar zul je rust vinden.

21 Wierook en water s Avonds vertelt hij aan zijn vrouw wat diepe indruk op hem gemaakt heeft. Aan het eind van de dienst ging die voorganger dicht bij de kist staan en zei zoiets van: Toen jij aan het begin van je leven gedoopt bent met water, is jou leven beloofd, voor eeuwig en altijd. Wij vragen dat die belofte nu in vervulling mag gaan. Het werd doodstil in de kerk en in die stilte liep zij rond de kist en besprenkelde die met water. ---Daarna zag ik rook omhoog kringelen. En nu, zei ze, brand ik wierook. Dat, zoals deze rook opstijgt, zijn leven met alle goeds moge komen voor het gezicht van zijn God. Toen liep ze weer rond de kist en bewierookte hem. Het bleef stil in de kerk en ook in mij. Een bewogen dag liep naar het eind. Hij haalde een flesje bier uit de koelkast. Weer terug op de bank, mijmerde hij hardop voor zich uit: Die katholieken hebben bij een uitvaart woorden en gebaren, die meer zeggen dan een heel interview over leven en dood. Dat ze er in Gods naam zuinig op zijn. Hij dankte zijn vriend. Hij had hem aan het denken gezet en hem gevoelig gemaakt voor een bepaalde manier van leven. En dat nadat hij overleden was. Op zondag 2 november, Allerzielendag, vindt s middags om half vier een gedachtenisviering plaats op de begraafplaats te Borne. De voorgangers zijn pastor Z. Nowara en mw. C. Roetgerink. De zang wordt ondersteund door het parochiekoor.

22 Het Onze Vader is vermoedelijk het bekendste christelijke gebed ter wereld. Er zijn verschillende versies in omloop. Er is een Nederlands Katholieke versie, een Vlaams Katholieke versie en een protestantse versie. De Belgische en de Nederlandse versies worden nu samengebracht. De Belgische en Nederlandse bisschoppen zijn het eens geworden over een tekst voor het hele Nederlandse taalgebied. Binnenkort wordt de tekst in alle katholieke kerken als volgt: Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome, Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. Het was: "en vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring". De Nederlandse bisschoppen hebben nog niet vastgesteld vanaf wanneer het nieuwe Onze Vader wordt gebruikt.

23 Als op dit ogenblik de totale bevolking van onze aarde teruggebracht zou worden tot een dorpje van 100 inwoners, dan zou de samenstelling van deze dorpsbevolking er zo uitzien: - Er zouden 57 Aziaten, 21 Europeanen, 14 Amerikanen en 8 Afrikanen zijn. - Van de 100 zouden er slechts 30 blanken zijn en 70 met een andere huidskleur. - Van de 100 zouden er 30 christenen zijn en 70 nietchristenen. - De helft van de rijkdom van het dorp zou in handen zijn van 6 personen. - Van de 100 zouden er 70 analfabeet zijn, 50 ondervoed, 80 zouden in een slechte behuizing leven. )

24 Door de werkgroep Onze Vitale Parochie zijn er het afgelopen jaar verschillende activiteiten georganiseerd. Activiteiten zoals de Parochieviering van zaterdag 21 september in het Openluchttheater in Hertme. Ook de aankomende maanden worden een aantal activiteiten georganiseerd. Graag ontmoeten wij u tijdens één van onze activiteiten! - woensdag 29 oktober: Thema avond Ontmoeten en Verbinden: Mariakappellen & Landkruizen. Locatie: Stefans-Hof / tijdstip: uur. - vrijdag 7 november: Avond voor de vrijwilliger. Locatie: Stefans-Hof / tijdstip: uur. - zondag 4 januari: Nieuwjaarsgroet na de parochieviering. Locatie: Stefans-Hof Naast deze activiteiten zullen in het jaar 2015 wederom een spooktocht, een vastenwandeling en thema avonden ontmoeten & verbinden worden georganiseerd. Deze activiteiten worden afgekondigd in de Kerkwijzer en op onze website

25 Vanwege ziekte van koster Ben Kole wordt zijn taak tijdelijk waargenomen door Agnes Tönis en Ria Rijgwaart. We zijn dit tweetal hiervoor zeer dankbaar. Het gebruikelijke spreekuur van de koster op de dinsdagmorgen van tot uur wordt de komende tijd verzorgd door Wim Schabbink, onze dank daarvoor. De geloofsgemeenschap van de H. Stephanus Hertme is bereikbaar via de vaste telefoonlijn Als er niemand aanwezig is wordt de beller, door de ingebruikname van een mobiele telefoon, nu automatisch doorgeschakeld naar (niet tijdens de vieringen). Met behulp van de mobiele telefoon kan de telefoonwacht de contacten regelen en zo de noodzakelijke zorg in gang zetten. De telefoonwacht is een groep vrijwilligers die bij toerbeurt de bereikbaarheid van de geloofsgemeenschap waarneemt. Van 2 t/m 9 mei organiseert het Aartsbisdom Utrecht opnieuw een diocesane bedevaart naar Lourdes. De parochie neemt met een eigen groep deel. Met Kardinaal Eijk hopen wij, net als de voorgaande 2 keren, op een grote groep pelgrims vanuit Borne en Hertme en ons bisdom! Mocht u belangstelling hebben of eerst verdere informatie willen ontvangen dan kunt u contact opnemen met Mw. R. Keizers tel of mob

26 Het openluchttheater Hertme is derde geworden in de verkiezing om titel meest spirituele plek van Nederland. Het Clemenskerkje in Brunssum (L) is verkozen tot Meest Spirituele Plek van Nederland. Nadat bezoekers van de site RKK.nl twee weken konden stemmen op een lijst van plekken kwam Brunssum met 31 procent van de stemmen als winnaar uit de bus. Het Openluchttheater Hertme behaalde 24% van de stemmen en belandde hiermee op een 3e plek, net achter het bedevaartsoord in Heiloo. RKK Kruispunt Radio vroeg afgelopen zomer de luisteraars om hun 'meest spirituele plek van Nederland' te nomineren. In de maanden juni, juli en augustus stuurden meer dan veertig mensen hun meest spirituele plek in. Plekken variërend van een stuk strand tot een kapel, van een begraafplaats tot een duinvallei. In totaal hebben bijna mensen hun stem uitgebracht op een van de genomineerde locaties. Dinsdag 4 november om uur in de hal van de Stefans-Hof.

27 Op donderdagavond 30 oktober van tot uur houdt het kinderkoor Unisono haar maandelijkse vriendjesen-vriendinnetjes-repetitie. We gaan leuke, vlotte liedjes zingen en ook is er tijd voor iets drinken met wat lekkers erbij, wat uiteraard door ons wordt verzorgd. Deze repetitie wordt gehouden in de blokhut aan de Esstraat (voormalig scoutinggebouw v/d St. Martina, achter modehuis Hesselink). Alle kinderen uit de groepen 4 t/m 8 zijn hierbij van harte welkom!! Graag tot ziens op 30 oktober!!

28

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

Nabestaan na zelfdoding

Nabestaan na zelfdoding Nabestaan na zelfdoding over verliesverwerking en de waarde van lotgenotencontact Werkgroep Nabestaan na Zelfdoding Friesland 1 Leeuwarden, najaar 2001 eigen uitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan

Nadere informatie

Het geloof in Christus vieren en verbreiden

Het geloof in Christus vieren en verbreiden Het geloof in Christus vieren en verbreiden in het derde decennium van de 21 ste eeuw In de afgelopen tien tot vijftien jaar zijn de parochies in ons aartsbisdom overspoeld met beleidsnota s, waarin vergaande

Nadere informatie

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk.

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk. infobulletin - jaargang 8 - februari 2013 Eén maar anders In dit Infobulletin geven we uitgebreid aandacht aan een boek dat onlangs is verschenen bij Uitgeverij Ark Media. Natuurlijk omdat het een boek

Nadere informatie

1. God heeft de wereld geschapen.

1. God heeft de wereld geschapen. 1. God heeft de wereld geschapen. God heeft alles geschapen. Het licht en de zon; de planten en de bloemen; de vissen, de vogels en de dieren. Kleur deze tekeningen mooi in. God heeft ook de mensen geschapen,

Nadere informatie

REDDEN WAT VERLOREN WAS

REDDEN WAT VERLOREN WAS NELLY ASTELLI HIDALGO ALEXIS SMETS, S.J. REDDEN WAT VERLOREN WAS Een weg naar innerlijke genezing UITGEVERIJ TABOR - BRUGGE 1 INLEIDING Jezus zou zo graag komen "bij ons wonen", zoals Hij bij Zacheüs gewoond

Nadere informatie

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1 Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 2 Verkrijgbaar bij dezelfde uitgever: dr. J.M. van t Kruis (red.), Protestantse

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

En toen was er voor mij niemand meer

En toen was er voor mij niemand meer En toen was er voor mij niemand meer Over godsdienst en incest De samenwerkende synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk

Nadere informatie

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn 1 2 Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Uitgeverij Middernachtsroep

Nadere informatie

HET CHRISTENDOM. 1) Ontstaan

HET CHRISTENDOM. 1) Ontstaan HET CHRISTENDOM 1) Ontstaan Jezus is als jood geboren in Bethlehem, in het jaar dat later in de christelijke jaartelling officieel het jaar 1 heet. De eerste 30 jaren van zijn leven brengt Hij door in

Nadere informatie

DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK?

DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK? DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK? Door: Jake Colsen Vertaling: Coen Groos Inhoud Over de schrijvers 1. Een vreemde vreemdeling 2. Een wandeling in het park 3. En dit is christelijk onderwijs? 4. Waarom

Nadere informatie

Plus-supermarkt even dicht. Wanne klets war!

Plus-supermarkt even dicht. Wanne klets war! De Tweeterp Dorpskrant voor Engelen en Bokhoven Plus-supermarkt even dicht Wanne klets war! Verder in dit nummer jaargang 49 nummer 2 16 februari 2013 Van donderdag 21 februari tot en met dinsdag 5 maart

Nadere informatie

Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt

Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt Welke zorg kunt u ontvangen als genezing niet meer mogelijk is? Palliatieve zorg is de zorg, die u ontvangt wanneer u ongeneeslijk ziek bent. Het is gespecialiseerde

Nadere informatie

De kerk die toekomst heeft

De kerk die toekomst heeft De kerk die toekomst heeft De redactie van het Contactblad heeft me gevraagd een stukje te schrijven over de kerk van de toekomst, met als achtergrond de opgedane ervaring in Colombia en Rwanda. In Colombia

Nadere informatie

Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies. Pastorale brief. Mgr. Jozef De Kesel

Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies. Pastorale brief. Mgr. Jozef De Kesel Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies Pastorale brief Mgr. Jozef De Kesel 1 Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies Volgend jaar zal het vijftig jaar geleden zijn dat paus Johannes

Nadere informatie

Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten Omgaan met levensvragen

Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten Omgaan met levensvragen Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten Omgaan met levensvragen Werkboek voor (leerling)helpenden en -verzorgenden nne Marie Vaalburg Verantwoording Dit werkboek is tot stand gekomen in opdracht

Nadere informatie

Over berg en dal: Twintigers en dertigers in de Protestantse Kerk

Over berg en dal: Twintigers en dertigers in de Protestantse Kerk 2014 Over berg en dal: Twintigers en dertigers in de Protestantse Kerk Marten van der Meulen Dorothée Berensen-Peppink Nynke Sietsma Hoofdauteur: Marten van der Meulen Co-auteur: Dorothée Berensen-Peppink

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor

Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor U kent mij niet. Toch richt ik mij tot u om mijn grote dankbaarheid te uiten voor de beslissing die u hebt

Nadere informatie

Brieven over de kerk tussen de generaties

Brieven over de kerk tussen de generaties Brieven over de kerk tussen de generaties bezinning 40 / 2011 1 Onder vermelding van de titel te bestellen bij: Raad van Kerken in Nederland Kon. Wilhelminalaan 5 3818 HN Amersfoort [t] 033 4633844 [e]

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

over de dood en daarna..

over de dood en daarna.. M.G. de Koning BEGRAVEN OF CREMEREN? over de dood en daarna.. Oude Sporen 2008 2 Begraven of cremeren? INHOUD Vooraf...4 1. De dood...6 Inleiding...6 Het ontstaan van de zonde...8 Als God willen zijn...8

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie