Een spirituele kijk op angst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een spirituele kijk op angst"

Transcriptie

1 Een spirituele kijk op angst Het begrip angst is waarschijnlijk een van de minst gebruikte in het spirituele vocabulaire. Veel mensen zijn bang voor angst. Want angst opent de deur naar de grotten van onze psyche: het onderbewuste, vol met als negatief beoordeelde stemmingen en duistere emoties, zoals onzekerheid, wanhoop, afgunst, depressie, woede en haat. Wie de noodzaak en functie van angst echter begrijpt, begrijpt ook dat angst niet iets is om bang voor te zijn. Angst is als de toverspreuk Sesam, open u. Wie zijn angsten toelaat, wordt net als Ali Baba door de angst heen de grot in geleid waar onvermoede schatten op hem wachten. De grot staat symbool voor het onderbewuste. Net als de meeste grotten is het onderbewuste onderaards. Dat wil zeggen: haar inhouden bevinden zich onder het oppervlak van onze zintuiglijke gewaarwordingen. En net als een grot is het onderbewuste donker. Onze ziel is van haar inhouden nog niet bewust. Dit deel van onze psyche is voor ons letterlijk nog duister. De functie van angst In sprookjes als Ali Baba en de veertig rovers wordt het onderbewuste niet slechts voorgesteld als een grot, maar de grot blijkt een schatkamer te zijn. Om toegang te krijgen tot de schatten die ons onderbewuste herbergt, moeten we echter over magische krachten beschikken. Net als Ali Baba moeten we de toverspreuken kennen waarmee we onze angsten de baas kunnen. Het onderbewuste of nog onbewuste wordt door het ego of het ik namelijk vaak niet als een schatkamer herkend. Sterker nog: het ego is als de dood voor de dingen waarvan het zich nog niet bewust is. Dit is niet vreemd als je bedenkt dat het ego bestaat bij de gratie van bewustzijn. Vanuit het boeddhisme en hindoeïsme, maar ook vanuit gnostieke stromingen, weten we dat het ego of ik een illusie is. Zij ontstaat door de valse identificatie met de inhouden van ons bewustzijn, waardoor er een persoonlijkheid lijkt te bestaan met denkbeelden, gevoelens en karaktertrekken. Het overschrijden van de grenzen van bewustzijn en het toelaten van wat nog onbewust is, is voor dit ik letterlijk levensbedreigend. Angst heeft zodoende een diepe existentiële betekenis. Zij houdt de illusie dat wij als ik bestaan in stand. Angst heeft ook een meer alledaagse, psychologische functie. Zij kan worden beschouwd als een grenswachter: bewaker van de grens tussen bewustzijn en wat nog onbewust is. De wacht houdend, is angst de raadgever die, staand op de grens, het onbewuste gebied overziet en het ego waarschuwt voor de onbekende ervaringen die op hem afkomen. Daarom ook houdt angst altijd een terugtrekkende beweging in. We schrikken vaak letterlijk terug voor wat opdoemt uit het 1

2 onderbewuste. Emoties die nog nooit ervaren zijn, trauma s en pijn die onopgelost zijn. Maar ook onbekende gebieden die door het ego nog niet in kaart zijn gebracht, beslissingen die genomen moeten worden en wegen die gebaand en gevolgd moeten worden behoren tot het rijk van het onderbewuste. Angst: het grote taboe Angst heeft dus twee functies: een existentiële en een psychologische functie. Angst is zodoende een van de belangrijkste functies van onze psyche. Zonder angst zou ons ik oplossen in het onderbewuste en zou er van een ik en bewustzijnsontwikkeling helemaal geen sprake zijn. Het is in dit licht opvallend om te moeten constateren dat er over angst heel weinig geschreven is. Probeer maar eens te midden van alle positief ingestelde zelfhulpboeken een (goed) boek over angst te vinden! Of heb je ooit wel eens een lezing over angst bezocht? Waarschijnlijk niet. Angst is een taboe. We zijn bang voor de angst zelf, omdat de ervaring van angst altijd een opschudding inhoudt. Angst fungeert als een aardbeving. Zij doet onze veilig gewaand bewustzijn en onze bestaande overtuigingen op de grondvesten schudden. Evenals we van nature een aardbeving uit de weg proberen te gaan, zo is het natuurlijk dat we angst proberen te vermijden. Dit, terwijl angst een heel natuurlijke emotie is. Angst is zelfs een primaire, zo niet de meest fundamentele emotie in de natuur. Dieren staan regelmatig stijf van angst wanneer ze oog in oog met hun vijand staan. De plotselinge verstijving zorgt voor een totale innerlijke verstilling, waardoor het dier (of de mens) op de kleinste impuls kan reageren om zo het gevaar te ontwijken. Op deze wijze beschermt angst het fysieke leven. Angst is ook de beschermheer van ons psychisch leven. Zij dwingt ons om ons terughoudend op te stellen, bijvoorbeeld wanneer het ik overspoeld dreigt te raken door al te heftige emoties. Zo voorkomt angst mogelijke psychosen of overstromingen van het ik, maar zij creëert eveneens allerlei neurosen. Neurose en psychose, de getijde van onze psyche In tegenstelling tot een psychose, handelt een neurose altijd over een afkadering. Door middel van neurosen, zoals het dwangmatig herhalen van een ritueel, behoudt het ik controle over zijn omgeving, in een poging onbekende indringers vanuit het onderbewuste buiten te houden. Psychosen daarentegen overspoelen ons bewustzijn. Ze slaan de muren rondom het ego kapot, waardoor het ik in de onderbewuste inhouden verzinkt. Psychotische en neurotische tendensen fungeren als eb en vloed. Zij reguleren de wassende en zich terugtrekkende inhouden van het onderbewuste. Het psychisch leven van ieder mens wordt door deze getijdenbeweging gereguleerd. Slechts in hun extreme vorm laten zij zich gelden als neurotische stoornissen en de alles overspoelende psychose die een mens op een psychiatrische afdeling doen belanden. Zonder angst zou de wereld aan krankzinnigheid ten gronde gaan. Hetzelfde geldt echter voor een te grote identificatie met angst. Wanneer we ons zo 2

3 bedreigd voelen door het onderbewuste dat we alleen nog maar als een dier in doodsangst verstijfd het leven in de ogen kunnen kijken, dan zullen we uiteindelijk door een extreme vorm van neurose of psychose uit het leven geslagen worden. Teveel angst veroorzaakt immers dat we geen enkele impuls vanuit het onderbewuste toelaten, waardoor ons ik niet langer gevoed wordt en ons bewustzijn verstart. Zo worden we op den duur of een gevangene van onze eigen neurosen of we onderdrukken de inhouden van ons onderbewuste zozeer dat deze op een dag tot uitbarsting komt, ons ik overweldigend in een alles vernietigende vloedgolf. Liefde en angst Zou de natuur uitsluitend door angst geregeerd worden, dan zou er van bewustwording of evolutie (de manifestatie van de zich bewust wordende natuur) geen sprake zijn. De natuur zou aan haar eigen angsten ten prooi vallen. Haar ontwikkeling zou doodlopen in neurosen en psychosen waardoor op den duur alle bewustzijn uitgedoofd zou worden. Zo zou, langzaam maar zeker, alle leven uit de natuur wegebben, de aarde achter latend als een verstilde, stenen bol in de ruimte. Gelukkig, weten we uit talloze mythen, wordt het leven niet slechts door angst, maar ook door liefde geregeerd. In onze psyche, en in het hele universum, werken deze twee krachten, vaak verbeeld als duisternis en licht, met elkaar samen om steeds weer een evenwicht te creëren op een hoger niveau van bewustzijn. Uit de mythen, maar ook uit de evolutie zelf kunnen we afleiden dat liefde sterker is dan angst. In de mythologieën van onze tijd de films uit Hollywood overwint het licht steevast de duisternis. Eveneens zien we hoe de natuur steeds nieuwe, intelligentere levensvormen voortbrengt die het bewustzijn weer een beetje verder oprekken. Hieruit kunnen we afleiden dat liefde, een zich expanderende beweging, het wint van de angst. Dat angst en liefde niet op een zelfde niveau staan kan ook natuurkundig onderbouwd worden. Duisternis, het aangezicht van angst, bestaat niet op zichzelf, maar markeert de afwezigheid van licht. We kunnen dus stellen dat, hoewel angst en liefde samen het leven regeren, zij ongelijkwaardig aan elkaar zijn. De dominantie van liefde in de natuur en in onze psyche voorkomt dat we niet ten onder gaan aan psychosen en neurosen, maar dat beide bewegingen in samenspel met elkaar het ego steeds verder opstuwen naar nieuwe, hogere niveaus van bewustzijn. Angst verdient een plek in ons bewustzijn We kunnen de dynamiek van liefde en angst ook filosofisch verwoorden. Angst reageert vanuit de illusie van het ik, liefde vanuit de werkelijkheid dat er geen ik is, en dus ook geen onbewuste waar we bang voor moeten zijn. Liefde is de kennis dat alles één is. De wetenschap dat het ik als deel onlosmakelijk met het geheel verbonden is. Maar zolang deze kennis niet ten volle beleefd is en we ons identificeren met het is, heerst angst over liefde. 3

4 Dit alles klinkt mooi en de mantra s van liefde weerklinken in tijdschriften als deze. Echter, degenen die het meest het belang en de werkelijkheid van liefde prediken, worden zelf vaak (onderbewust) verteerd door angst. Te constateren dat angst uitgaat van de illusie van het ik, doet op geen enkele wijze recht aan het leven waarin we ons als ego of afzonderlijk ik beleven. Angst, niet liefde is de universele ervaring van de huidige mens. Een blik op de krant of een minuutje kijken naar CNN zijn voldoende om deze bewering te staven. En hoewel het natuurlijk is dat we bang zijn voor onze angst (een bizarre constatering, want blijkbaar is angst bang van zichzelf!), is het belangrijk dat we onze angst voor angst onder ogen zien en benoemen. Willen we namelijk bewustzijn, en zo controle krijgen over de tal van onbewuste neurotische en psychotische reacties die ons leven beheersen, dan zullen we eerst het bestaan van angst moeten erkennen. Maar erkennen dat je bang bent of een denkgeest hebt die door beklemmende gedachten verduisterd wordt, is als het jezelf uitroepen tot de duivel. Vanwege de angst voor onze eigen angst veroordelen we angstige mensen vaak als negatief. Het zijn de losers en de zwakkelingen die het in de survival of the fittest zullen afleggen tegen de zelfverklaarde, positief ingestelde winnaars. Een destructievere kijk op angst is haast niet mogelijk! Gepleit moet worden voor een herwaardering van angst. Wie contact met zijn angst maakt neemt zijn taak serieus. Het is onze taak om ons onderbewuste steeds verder te ontginnen. Steeds dieper in haar duisternis af te dalen om de nog onbewuste schatten uit de spelonken van ons onderbewuste te delven. Mensen die zeggen geen angst te kennen, hebben vaak geen wetenschap van de peilloze diepte en de inktzwarte duisternis die in hun ziel schuilt. Je voordoen als een boodschapper van het licht of een positief denker (veelal ontaardend in een NLP-neurose) heeft in dit geval geen zin. Ons huidige bewustzijn is als de top van de ijsberg: onder het wateroppervlak gaat een geheime, aan ons bewustzijn onttrokken wereld schuil. Wie hierin wil afdalen moet wel bang zijn, anders ziet hij haar diepte niet. 4

5 Over de auteur Sander Videler (1976) is Jungiaans analytisch therapeut, auteur en spreker op het gebied van spiritualiteit, gnosis en dieptepsychologie. Van zijn hand verschenen o.a. de boeken De weg naar je Zelf en Het wezen van de mens. Meer informatie: of 5

Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers

Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers Ieder mens kan op ieder moment in z n leven volop Passie

Nadere informatie

Communiceren met je Engelen en Spirituele Gidsen

Communiceren met je Engelen en Spirituele Gidsen Communiceren met je Engelen en Spirituele Gidsen Door Jennifer Hoffman Door Jennifer Hoffman Kanaal voor Aartsengel Uriel healing@urielheals.com Vert. Fran Tielemans 1 Communiceren met je Engelen en Spirituele

Nadere informatie

Wat je irriteert bij de ander is een tekortkoming bij jezelf

Wat je irriteert bij de ander is een tekortkoming bij jezelf Wat je irriteert bij de ander is een tekortkoming bij jezelf door Yvonne P.E. Hagenaar-Ratelband http://www.yhra.nl 2006 Copyright tekst en tekeningen: het staat u vrij om dit e-book in ongewijzigde vorm

Nadere informatie

Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993

Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993 - Dowrick, Zelf-ander-intimiteit, p.1 - Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993 1 Afzonderlijke zelven in relatie tot

Nadere informatie

Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen

Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen Informatie voor patiënten F0554-1011 april 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK

Nadere informatie

Waarom niet iedereen mij leuk hoeft te vinden

Waarom niet iedereen mij leuk hoeft te vinden Waarom niet iedereen mij leuk hoeft te vinden De mythe van de lovejunk Bert van Dijk Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 de lovejunk: kracht en zwakte Vier heldere uitgangspunten Het verhaal van

Nadere informatie

Hoe eenvoudig het kan zijn

Hoe eenvoudig het kan zijn Hoe eenvoudig het kan zijn De Traveler Serie door Ken Page Clear Light Arts, ADL USA Oorspronkelijke Titel: Nederlandse Vertaling: The Way It Works Yvonne Marée gecertificeerd HSH Practitioner www.yvonnemaree.nl

Nadere informatie

Als kanker meer is dan je aankunt

Als kanker meer is dan je aankunt Als kanker meer is dan je aankunt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Als kanker meer is dan je aankunt 5 Momenten waar je kracht uithaalt 13 De balans vinden 15 Bewuster, intenser en spiritueler 17 Verlies

Nadere informatie

Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen

Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen Voor wie is deze brochure bedoeld? Deze brochure is voor mensen bij wie de diagnose kanker is gesteld. Ook is het raadzaam de mensen in uw naaste omgeving,

Nadere informatie

Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden

Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden Een Introductie tot NA-Anonieme Verslaafden De Twaalf Stappen van NA-Anonieme Verslaafden 1. Wij erkenden dat wij machteloos stonden tegenover onze verslaving,

Nadere informatie

De wereld heeft mensen nodig met lef en creativiteit, mensen die hun nek durven uitsteken.

De wereld heeft mensen nodig met lef en creativiteit, mensen die hun nek durven uitsteken. Wolf Peppmeier is hoofdredacteur van het kappersvakblad Top Hair Benelux en geeft workshops en lezingen op het gebied van zelfvertrouwen, uitstraling en balans. Sommige mensen hebben uitstraling. Maar

Nadere informatie

Leren met behulp van de U-theorie

Leren met behulp van de U-theorie Leren met behulp van de U-theorie De U-theorie werd voor het eerst beschreven in het boek Presence van Peter Senge, Otto Scharmer en Joseph Jaworski. Dit boek liet de essentie van deze theorie zien aan

Nadere informatie

Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl

Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl Goed Gezelschap Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel of gedeeltelijk te publiceren,

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Vrijzinnig spreken over God

Vrijzinnig spreken over God G IS GOD KEN TRADITIE VAN IS GOD VRIJZINNIg WAAR DE EN TRADITIE VAN VRIJHEID GOD IS EEN GOD VRIJZINNIg WAAR DE GEEST IS, IS VRIJHEID ADITIE VAN VRIJHEID GOD IS EEN VERHAAL VEELKLEURIG L AN VRIJHEID GOD

Nadere informatie

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23 Jos Douma Psalm 23 De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij

Nadere informatie

Leesclub: Maurice Bellet, niemand heeft God ooit gezien

Leesclub: Maurice Bellet, niemand heeft God ooit gezien Leesclub: Maurice Bellet, niemand heeft God ooit gezien De stilte is de zuster van het woord, het woord leeft samen met de stilte. (20) Het boekje begint met een dialoog tussen een vraagsteller en een

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

MOTIVATIE 3.0 DE EIGENTIJDSE DRIVE VAN MENSEN

MOTIVATIE 3.0 DE EIGENTIJDSE DRIVE VAN MENSEN MOTIVATIE 3.0 DE EIGENTIJDSE DRIVE VAN MENSEN 1. De drive van mensen Wat maakt de mensen en organisaties buitengewoon presteren? Hoe komt het dat mensen in organisatieverband tot grootse prestaties komen?

Nadere informatie

Z I N ( G E V I N G ) I N W E R K

Z I N ( G E V I N G ) I N W E R K ZIN(GEVING) IN WERK Colofon Zin(geving) in werk is een uitgave van CNV Publieke Zaak in samenwerking met FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken. Deze uitgave vormt een onderdeel van het project

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Confrontatie: kan dat dan? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen

Confrontatie: kan dat dan? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen Confrontatie: kan dat dan? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen Bronnen: Nota s vormingsweekend met Ivo Debeer rond activerende vaardigheden, 2001 De hulpverleningstaart, werkdocument

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

OVER VERWONDERING door Rachel Carson

OVER VERWONDERING door Rachel Carson OVER VERWONDERING door Rachel Carson Vertaling uit: Rachel Carson - The Sense of Wonder, New York, Harper & Row, 1984 Vertaling, inleiding en adviezen en suggesties voor leraren en ouders: Kees Both Eerder

Nadere informatie

Doelen stellen en bereiken. Een gratis ebook van YourCoach

Doelen stellen en bereiken. Een gratis ebook van YourCoach Doelen stellen en bereiken Een gratis ebook van YourCoach Inhoudstabel Inleiding De vuile waarheid over doelen stellen: DOPA Moet je dan echt doelen hebben? Van abstract naar concreet: jouw doelen ontkleed

Nadere informatie

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl Leven met Jezus Het evangelie volgens Jakobus Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Jakobus 1:2 Blij in

Nadere informatie

Leven in niet vanzelfsprekende vrijheid

Leven in niet vanzelfsprekende vrijheid Leven in niet vanzelfsprekende vrijheid Liesbeth Noordegraaf-Eelens Martijn van der Steen Paul Frissen Nederlandse School voor Openbaar Bestuur 1 dr. Liesbeth Noordegraaf Eelens is docent bij de Erasmus

Nadere informatie

Systemische Benadering wat is dat eigenlijk?

Systemische Benadering wat is dat eigenlijk? Systemische Benadering wat is dat eigenlijk? Mens-zijn is in-relatie-zijn Ieder maakt deel uit van een groter geheel. We horen bij diverse gehelen. Een familie, wijk, organisatie, team, land, geloofsgemeenschap,

Nadere informatie

Alles wat mogelijk waar is, is kenbaar Het modaal-epistemisch argument

Alles wat mogelijk waar is, is kenbaar Het modaal-epistemisch argument Alles wat mogelijk waar is, is kenbaar Het modaal-epistemisch argument Emanuel Rutten In ons dagelijks leven doen we allerlei beweringen. We zeggen dingen als In Nederland is de binnenlandse consumptie

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie