De dingen goed doen als team nog sterker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De dingen goed doen als team nog sterker"

Transcriptie

1 3 De dingen goed doen als team nog sterker INLEIDING (schrijf een eigen uitnodiging/inleiding. Hieronder is een voorbeeld gegeven) 'Het kan altijd beter' is een houding die sterke teams kenmerkt. Het is een cultuurkenmerk waarin zowel de ambitie als de trots van teamleden tot uitdrukking komt. Dat geldt ondanks strubbelingen en soms een tegenvaller, ook voor ons team. Uit de laatste evaluatie bleek dat anderen en ook wijzelf, redelijk tevreden zijn. Maar het kan altijd beter. Nu we 'het huis redelijk op orde' hebben, is de vraag op welke manier we ons als professionals en als competent team verder kunnen ontwikkelen. Waar liggen onze uitdagingen? Hoe helpen we elkaar te groeien in ons werk en ons vak? Hoe blijven we elkaar stimuleren en energie geven om steeds beter te presteren? Tijdens de komende teamdag willen we daarop reflecteren om het individuele en het teamfunctioneren op een hoger plan te brengen. Dagprogramma Ochtend 1. Vreugde en Vakmanschap (1 ½ uur) 2. Focus-check (1 uur) Middag 3. De leercultuur van het team (1 uur) 4. Leren reflecteren (1 uur) 5. Afsluiten: hoe voelt dat? (1 uur) Het doel van deze teamdag is: Samen opnieuw inspiratie op doen voor het groeiproces als professionals en als competent team. JUBILEUMPORTAL DAMHUISELSHOUTVERSCHURE PAGINA 1

2 SPELREGELS AFSPREKEN We hebben allemaal uiteenlopende beelden van wat er van het team wordt gevraagd. Het is de kunst om een goed evenwicht te vinden tussen 'wat bedoeld iemand precies' en resultaat van de bespreking. Je kunt enkele spelregels bedenken om dit te bevorderen. Voorbeelden van zulke spelregels zijn: We vragen door om precies te zijn in wat we bedoelen We laten beelden en uitspraken naast elkaar staan Telkens opnieuw even de vraag stellen en wat is hierin belangrijk We zijn met elkaar alert op onze patronen en valkuilen We ondersteunen elkaar Elke deelnemer schrijft twee belangrijke spelregels voor vandaag op. Inventariseer de spelregels plenair, orden. Welke spelregels zijn meerdere keren verwoord. Kom tot maximaal drie spelregels voor vandaag. Zet deze duidelijk en zichtbaar voor iedereen op een flip. Nodig iedereen uit om deze spelregels mee te bewaken. JUBILEUMPORTAL DAMHUISELSHOUTVERSCHURE PAGINA 2

3 1. Vreugde en Vakmanschap (1 ½ uur) Wat motiveert professionals? Plezier in je werk beleven, in de manier waarop je je vakmanschap uit kunt oefenen. De eigen ruimte die je daarin ervaart. In de bijdrage die je daarmee voor cliënten levert. Het besef, dat je een bijdrage levert bijdrage aan het goed samenspel in je team en aan de maatschappelijke betekenis van de organisatie. Dat vinden mensen doorgaans doorgaans belangrijker dan hun salaris. Maar hoe staat het met dat plezier? En met de tevredenheid over de manier waarop je je vak uitoefent? Als hulp bij die reflectie starten we met reflectie op de eigen vitaliteit. 'In Amerika heb ik geleerd dat je naast een goede techniek ook lol in het spelletje moet hebben. Vreugde en vakmanschap, dat is sindsdien een heilige overtuiging.' Uit een interview met Guus Hiddink, in 1985, voetballer in Atlanta Uitspraak Mate waarin van toepassing 1. Ik heb plezier in mijn vak Ik heb plezier in de contacten met mijn cliënten Ik haal voldoening uit mijn werk Ik heb ambities in mijn werk Ik krijg energie van mijn werk Ik heb het gevoel dat ik nog steeds groei in mijn vak 7. Ik weet wat mijn functie vraagt aan competenties 8. Ik voel mij competent in de vraagstukken die ik in mijn praktijk tegenkom JUBILEUMPORTAL DAMHUISELSHOUTVERSCHURE PAGINA 3

4 9. Ik beschik over de vaardigheden die mijn functie vragen 10. Ik ben fysiek opgewassen tegen de eisen die mijn functie stelt Totaalscore Som. / 10 = (gemiddelde score) Als je het totaalbeeld in een mooie volzin of beeldspraak moet samenvatten: wat is dan jouw conclusie naar aanleiding van deze vitaliteitstoets? Werktip: Mijn beeld/conclusie: Bespreek samen de beelden en conclusies en probeer gezamenlijk onderstaand schema in te vullen: Wissel die conclusies met een korte toelichting uit en probeer samen in trefwoorden de actuele situatie van het team als geheel te typeren. Ons plezier bestaat uit: Ons vakmanschap bestaat uit: We hebben een hekel aan: JUBILEUMPORTAL DAMHUISELSHOUTVERSCHURE PAGINA 4

5 2. Focus-check (1 uur) Een team is nog geen team als er team op staat. Soms noemen we overlegverbanden (bijvoorbeeld het managementoverleg van een raad van bestuur met alle managers) een team. Soms noemen we een groep (huishoudelijk medewerkers, die los van elkaar hun werk doen) een team. Een team is een groep mensen met een gezamenlijk doel, waarvan de leden voor de realisering van dat doel afhankelijk van elkaar zijn en actief samen werken. Een gezamenlijk doel is dus het verbindende element. Dan moet dat doel dus voor een ieder duidelijk zijn. Laten we dat even checken door ieder te vragen om in kernachtige zinnen de missie en de visie op het kernproces te verwoorden. Als jullie die al hebben geformuleerd, als deze op papier staan en jullie die bij de hand hebben, kun je deze oefening natuurlijk over slaan. De missie van ons team De visie op onze kernfunctie (onze bestaansgrond, de maatschappelijke functie, de toegevoegde waarde voor onze klanten, onze kerncompetenties, onze 'grote ambitie') is kernachtig geformuleerd: (de belangrijkste principes waarmee we ons werk doen, de visie op klanten en het primaire proces, de waarden waardoor we ons in het uitvoerend werk laten leiden) zijn: Werktip: Ga na of er voldoende overlap in de formuleringen zit. Sluit deze voldoende aan bij de missie en visie van de organisatie als geheel? Als dat het geval is: bespreek of het nuttig is om het op papier te zetten. Als je veel verschillen constateert: maak een afspraak om er op terug te komen en tot een gezamenlijk gedragen missie en visie te komen. En zorg dat het management die vaststelt. Het is namelijk niet de verantwoordelijkheid van een team om die vast te stellen, maar die krijg je mee vanuit de top van de organisatie. JUBILEUMPORTAL DAMHUISELSHOUTVERSCHURE PAGINA 5

6 3. De Leercultuur van het team (1 uur) Geef in de vragenlijst per stelling aan in hoeverre die van toepassing is op het team (5=volledig van toepassing, 1= helemaal niet) Vul individueel in 1. We geven elkaar open en eerlijk feedback. 2. Als het fout gaat, sturen we gemakkelijk bij. 3. We zijn nieuwsgierig en leren graag van elkaar. 4. Het team houdt het eigen vakgebied goed bij. 5. Teamleden maken veelvuldig van elkaars kennis gebruik. 6. Het team is goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. 7. We zijn steeds goed op de hoogte van onze resultaten. 8. We beschikken over voldoende professionele competenties om ons werk goed te doen. Totaalscore score Kolb, leerstijlen 'Uit iemands doen, blijkt wat hij geleerd heeft'. Kolb beschrjft leren als een cyclisch proces van: Doen (is ervaren) Bezinnen (reflecteren op de ervaring van het doen) Denken (via analyse die ervaring proberen te begrijpen) Beslissen (wat ga ik er vervolgens mee doen) opnieuw Doen. doen bezinnen beslissen denken Bespreek in het team jullie totaalscore. Waar zitten de overeenkomsten, waar de grote verschillen. Bespreek vooral ook de toelichting op scores, eventueel met illustraties. Formuleer met elkaar op basis van de discussie wat de leerambities van het team zijn. De leerambities van ons team zijn: Iedereen heeft een eigen manier van leren, start op een ander punt. Voor goed leren en effectief doen, is de hele leercyclus nodig. Als je je eigen leerstijl wilt analyseren kan dat met behulp van de Kolb-test, zie onder Tests. JUBILEUMPORTAL DAMHUISELSHOUTVERSCHURE PAGINA 6

7 4. Leren reflecteren (1 ½) Sterke teams reflecteren Sterke teams bestaan uit stevige professionals. Sterke teams weten de individuele belangen goed te combineren met het gezamenlijk geformuleerde groepsbelang. Sterke teams bestaan uit stevige professionals die van en met elkaar leen. Sterke teams weten de individuele belangen goed te combineren met het gezamenlijk geformuleerde groepsbelang. Ze weten individuele competenties aan te bieden en zwakke kanten te neutraliseren. Zelfreflectie is een kerncompetentie van goede professionals en van sterke teams. Daarvoor is een referentiekader nodig (wat noemen we goed, wat niet) en een reflectie. Hieronder noemen we een aantal kenmerken van een topteam. In de volgende oefening reflecteren we op de leercultuur van het team. Kenmerken van een topteam Aandacht voor harde kanten (structuur, systemen, productie) en zachte kanten (competenties, relaties, cultuur, ambities) Alert zijn op belangen van individu, team en organisatie Weten waar het team staat en wat de thema's en uitdagingen zijn Investeren in relaties, reflecteren en leren Stimuleren van persoonlijke groei Aansluiten op ieders natuurlijke talenten Focus op doelen en aansprekende resultaten Monitoren van de voortgang Benoemen van wat er speelt Delen en vieren van successen JUBILEUMPORTAL DAMHUISELSHOUTVERSCHURE PAGINA 7

8 Stap 1. (10 minuten) Ieder teamlid vult onderstaande 'leercompetentie- lijst' in en geeft daarmee een waardering van de andere teamleden. Stap 2. (1 uur) Vervolgens worden cirkelgesprekken gehouden. Het team deelt zich op in een buitencirkel en een binnencirkel. De twee tegenover elkaar zittende leden gaan een tweegesprek aan van 10 minuten tot maximaal 15 minuten. Dan (groepsleider: geef het teken!) draait de buitencirkel door, waardoor ieder een nieuw teamlid treft. Als er zo 4 tot 5 keer is 'doorgedraaid', kun je er nog een vrij rondje aan vastplakken zodat ieder een van de andere teamleden kan spreken aan wie hij/zij echt nog iets kwijt wilt. Maar dat kun je ook bewaren voor een andere gelegenheid. Stap 3. (10 minuten) Daarna volgt 'intern beraad'. Iedereen maakt dan individueel een overzicht (zie verder) van wat hij/zij gehoord heeft en formuleert wat hij/zij daarmee gaat doen. Zorg dat je alleen die dingen kiest die je echt ziet zitten en waar je zin in hebt om in te investeren. Kritiek die je niet kunt plaatsen of waar je het niet mee eens bent, kun je beter eerst nog eens bespreken. Houd tenslotte een kort rondje waarin iedereen kort aangeeft, dus zonder verdere discussie, wat het belangrijkste was in de boodschappen van collega's en wat ik er mee wil/zal gaan doen. Uit een promotieonderzoek (Chantal Savelbergh) kwamen de volgende competenties en gedragskenmerken voor teamleren naar voren. We gebruiken ze voor een snelle scan voor het leervermogen van het team. NB: Er zijn overigens teamleden die wel een goede bijdrage aan de productie of de kwaliteit leveren, terwijl ze niet hoog scoren op teamleren. Werktip: Tip aan de gespreksleider en/of teamleider: noteer die punten; je kunt er later nog eens op terug komen. JUBILEUMPORTAL DAMHUISELSHOUTVERSCHURE PAGINA 8

9 Welke teamleden scoren daar volgens jou voor het team goed, welke minder goed op? Leercompetenties (Vereist gedrag voor teamleren) TACT het vermogen om irritaties te voorkomen, of conflicten op te lossen op basis van inzicht in sociale interacties. goed minder goed EMPATHIE het vermogen om je in te leven in de gevoelens of de gedachtegang van anderen. SENSITIVITEIT de mate waarin je rekening houdt met de gevoelens en behoeften van anderen. JUBILEUMPORTAL DAMHUISELSHOUTVERSCHURE PAGINA 9

10 EEN TOPTEAM VOLGENS JOOP ALBERDA Alle succesvolle teams werken vanuit een heldere visie en hebben vastomlijnde doelen. "Ieder bedrijf, ieder team, ieder individu heeft een heldere blik op de toekomst nodig. Daar begint het mee. Als je niet weet waar je heen gaat, ben je stuurloos." Bij het smeden van de 'gouden' volleybalploeg was deze doelgerichtheid de sleutel tot het succes. Alberda: "Er is toen heel bewust gesproken over het doel dat we ons stelden. Dat maakten we ook concreet, in de vorm van een helder beeld: een podium waarop we nu eens niet op de tweede of derde stek stonden, maar bovenaan." Een succesvol team bestaat volgens Alberda uit mensen die een collectief doel nastreven. Tegelijkertijd moeten de leden van het team ook individuele doelen voor ogen hebben als groei, waardering, respect, geld, plezier of aandacht. "Alle volleyballers van de gouden ploeg waren bezig met het realiseren van wezenlijke levensdoelen. De deelname aan de Olympische ploeg was voor de teamleden een relatief kortstondig project, toch betrof het een investering voor het leven. Iedereen benutte zijn talent, realiseerde sportieve en persoonlijke groei en leverde grote prestaties. Het resultaat: kwaliteit van leven en zelfvertrouwen. De parallel met organisaties? Medewerkers die een duidelijk beeld hebben van de koers van de organisatie en een duidelijk idee over hun persoonlijke ontwikkeling. Als dat het geval is, dan zit het met de intrinsieke motivatie ook wel goed." Joop Alberda vat de essentie van een topteam als volgt kort en krachtig samen: "Een topteam is een team dat eigenaar is van zijn eigen collectieve én individuele ambities." JUBILEUMPORTAL DAMHUISELSHOUTVERSCHURE PAGINA 10

11 Jouw bijdrage aan teamleren Vul onderstaande vragenlijst in voor jezelf en voor een andere college en bespreek de uitkomst samen. 1. Je zet je in om samen met anderen doelen te bereiken. goed verbeteren zelf de ander zelf de ander 2. Je draagt bij aan het gezamenlijk resultaat, ook wanneer je daarbij niet direct persoonlijk belang hebt. 3. Je speelt informatie, die voor anderen van belang is, tijdig door. 4. Je respecteert de deskundigheid van anderen en je maakt er optimaal gebruik van. 5. Je helpt collega s om hun doelen te bereiken. Je biedt spontaan hulp aan waar dat nodig is. 6. Je steunt goede ideeën en initiatieven van anderen. Je pakt ze positief op en bouwt erop voort in de richting van het gemeenschappelijke doel. 7. Je steunt goede ideeën en initiatieven van anderen. Je pakt ze positief op en bouwt erop voort in de richting van het gemeenschappelijke doel. 8. Je blijft meedenken en je levert bijdragen aan het groepsproces, ook wanneer je er geen persoonlijk belang bij hebt. JUBILEUMPORTAL DAMHUISELSHOUTVERSCHURE PAGINA 11

12 9. Je zet je in voor het bereiken van win-win opties, waarvan het hele team profijt heeft. 10. Je uit je positief over prestaties van collega s. 11. Je draagt samen met anderen bij aan het aanpakken van conflicten, problemen en spanningen in het team. 12. Je bent in teamsituaties bereid te onderhandelen en concessies te doen om tot een gezamenlijk resultaat te komen. Reflecteer met je collega hoe jullie in gesprek zijn geweest met bovenstaande vragen. Koppel in twee zinnen terug aan de groep. Werktip: Vat de belangrijkste punten van de terugkoppeling van de duo's samen en geef deze terug aan het team. Wat valt op? Mogelijk lukt het je om een koppeling te maken met, en conclusies te maken in relatie tot de eerder genoemde leercompetenties. Wat zou een aandachtspunt kunnen zijn voor jullie team om het teamleren verder te brengen. JUBILEUMPORTAL DAMHUISELSHOUTVERSCHURE PAGINA 12

13 Werk vervolgens weer in de duo's. Vul eerst individueel in en bespreek gezamenlijk. Maak een boodschappenlijstje voor het gesprek met collega Naam Wat ik in jou waardeer Wat ik je adviseer Werktip: Wissel de resultaten uit in een korte teamronde. Maak aantekeningen en kom daar in een coachingsgesprek op terug. Deelnemers kunnen dit resultaat gebruiken voor hun Persoonlijk Ontwikkelingsplan. JUBILEUMPORTAL DAMHUISELSHOUTVERSCHURE PAGINA 13

14 Persoonlijke conclusies Wat ik gehoord heb Wat ik ermee ga doen Bespreek gezamenlijk wat de vorige twee opdachten jullie heeft opgeleverd. In welke concrete afspraken zouden jullie de bevindingen kunnen omzetten. Neem hier even de tijd voor en probeer met elkaar precies te zijn. Kies voor maximaal 3 krachtige afspraken. Toets met elkaar of dit de afspraken zijn die jullie als team echt verder brengen en jullie team versterkt. Vul dat in onderstaand schema in. REFLECTIE- EN FEEDBACKAFSPRAKEN VAN HET TEAM JUBILEUMPORTAL DAMHUISELSHOUTVERSCHURE PAGINA 14

15 5. Afsluiten: hoe voelt dat? (1 uur) Het is goed om stevig te reflecteren op deze dag: hebben we de dingen goed gedaan? Met behulp van onderstaande vragen kan teruggeblikt worden op de dag van vandaag. Stelling Waardering (1-10) 1 Ieder heeft vandaag zo z'n bijdrage kunnen leveren 2 We hebben elkaar vandaag vertrouwen gegeven 3 Zoals we vandaag gewerkt hebben vormen we een eenheid 4 Er was een open en veilige sfeer 5 We hebben open en eerlijk feedback gegeven 6 Vandaag hebben we ons leervermogen vergroot JUBILEUMPORTAL DAMHUISELSHOUTVERSCHURE PAGINA 15

16 Ten slotte een korte reflectie op de opbrengst van vandaag. Mijn waardering voor de manier waarop we hebben gewerkt vandaag Mijn waardering voor de opbrengst van vandaag Ben je daar tevreden mee? Geeft dat voldoende vertrouwen? Werktip: Sta als afsluiting kort stil bij ieders beeld over hoe het team met elkaar heeft gewerkt vandaag en wat de dag heeft opgeleverd. De teamleider kan afronden Deze informatie is door DamhuisElshoutVerschure ontwikkeld en beschikbaar gesteld voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan (delen van) dit materiaal zonder bronvermelding te reproduceren voor en door derden. JUBILEUMPORTAL DAMHUISELSHOUTVERSCHURE PAGINA 16

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Samenwerken. Jannette Ritzema. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/89302

Samenwerken. Jannette Ritzema. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/89302 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Jannette Ritzema 01 november 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/89302 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Rapport Voorbeeld adviseur. Voorbeeld adviseur2. voorbeeld Rapportage

Rapport Voorbeeld adviseur. Voorbeeld adviseur2. voorbeeld Rapportage Rapport Voorbeeld adviseur Naam Adviseur Voorbeeld adviseur2 voorbeeld Rapportage Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Detail overzicht

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Rapport 360 Graden Voorbeeld Vragenlijst. Ingrid Brons

Rapport 360 Graden Voorbeeld Vragenlijst. Ingrid Brons Rapport 360 Graden Voorbeeld Vragenlijst Naam Adviseur Ingrid Brons Ingrid Brons Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Detail overzicht

Nadere informatie

Communiceren is teamwork

Communiceren is teamwork Communiceren is teamwork Je werkt vaak zelfstandig, maar blijft altijd onderdeel van je team. Samen met je collega s zorg je zo goed mogelijk voor jullie cliënten. Samenwerken vereist veel communicatie.

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Flexibel werken en teamontwikkeling

Flexibel werken en teamontwikkeling Flexibel werken en teamontwikkeling Jo Bos (Jo Bos & Co) en Lauri Brinkman (Phaos) In veel organisaties wordt gewerkt aan het invoeren van Het Nieuwe Werken of Flexibel werken. Aan werken dat niet tijd-

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Jouw ervaring Neem iets in gedachten dat je nu goed kunt en waarvan je veel plezier hebt in je werk: Vertel waartoe je in staat bent. Beschrijf

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Intervisie. Helpende Z&W versnelde leerroute. ROC Mondriaan, School voor Zorg en Welzijn, Leiden

Intervisie. Helpende Z&W versnelde leerroute. ROC Mondriaan, School voor Zorg en Welzijn, Leiden Intervisie Helpende Z&W versnelde leerroute ROC Mondriaan, School voor Zorg en Welzijn, Leiden Reflecteren Eén van de definities van reflecteren: Reflecteren is het terugblikken op je handelen, nadenken

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie, projectteam en netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden.

Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden. Het Kindgesprek. Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden. 1 Inleiding. Door gesprekken met kinderen te voeren willen we de betrokkenheid

Nadere informatie

W E R K E N M E T D I M E N S I E K A A R T E N

W E R K E N M E T D I M E N S I E K A A R T E N W E R K E N M E T D I M E N S I E K A A R T E N O N T W I K K E L R U I M T E C R E Ë R E N Acties 1. Onderzoek elkaars kwaliteiten en verdeel de dimensies 2. Zorg dat de dimensies op het juiste moment

Nadere informatie

Basis Individuele Coaching (BIC)

Basis Individuele Coaching (BIC) Basis Individuele Coaching (BIC) 5 stappen tot het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) Voorbereiding, uitgangspunten en stappenplan POP, competentielijst en checklist www.liannevandriel.nl Lianne van Driel

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

3. Principes ophalen en groeperen: wat is voor de groep dus effectief samenwerken?

3. Principes ophalen en groeperen: wat is voor de groep dus effectief samenwerken? FCE / Stichting Opleidingskunde 2007 Een groep interviewen met de waarderende methode Bijvoorbeeld over samenwerken... 1. Thema scherp (het gaat in dit voorbeeld over effectief samenwerken ) 2. In kleine

Nadere informatie

Rapport Management i360. Test Kandidaat

Rapport Management i360. Test Kandidaat Rapport Management i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat Rapport Team Competenties i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

De PvB analyseren: HELP! Regionale startdag WURKS-AOC Raad project Judith Gulikers (ECS/WUR) en Wilma Bredewold (Groen Proeven, AOC Raad)

De PvB analyseren: HELP! Regionale startdag WURKS-AOC Raad project Judith Gulikers (ECS/WUR) en Wilma Bredewold (Groen Proeven, AOC Raad) De PvB analyseren: HELP! Regionale startdag WURKS-AOC Raad project Judith Gulikers (ECS/WUR) en Wilma Bredewold (Groen Proeven, AOC Raad) Stap 1 1. analyse PvB( s) 4. uitvoeren, monitoren en testen 2.

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

MEDIACONTACT SITUATIE

MEDIACONTACT SITUATIE MEDIACONTACT Wilco Bontenbal SITUATIE U, als manager, krijgt ongetwijfeld wel eens te maken met de. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in uw natuurlijke stijl van optreden in de en uw voorkeur

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

Coalitielid met hart en ziel

Coalitielid met hart en ziel Coalitielid met hart en ziel Samenwerken vind ik belangrijk omdat... Peter Rooze 29 januari 2011 Teambuilding en samenwerking. Resultaten: 1. Kennismaking met - motieven van - collega s. 2. Betere samenwerking.

Nadere informatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie Doelen stellen NLP is een doelgerichte, praktische en mensvriendelijke techniek. NLP = ervaren, ervaren in denken, voelen en doen. Middels een praktisch toepasbaar model leren we om de eigen hulpmiddelen,

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

360 graden feedback - methode

360 graden feedback - methode 360 graden feedback - methode Bij de 360 feedback-methode vraag je mensen uit je omgeving om je te beoordelen op verschillende aspecten. Dit gebeurt meestal door middel van een vragenlijst. De feedbackgevers

Nadere informatie

Doel van deze presentatie is

Doel van deze presentatie is Doel van deze presentatie is Oplossingsgericht? Sjoemelen? Evaluatie van de praktische oefening. Verbetersuggesties qua oplossingsgerichtheid (niet met betrekking tot de inhoud van de gebruikte materialen)

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014 Zelfsturing en vakmanschap HR in de zorg, 2 december 2014 Even voorstellen Tanja Hoornweg Eva van Gils Het Nieuwe Leidinggeven: vanuit een gezamenlijke visie de motivatie en het vakmanschap van medewerkers

Nadere informatie

Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad De Gouden tips serie is in 2014-2016 verschenen op www.schateiland.com, op OR TV (Youtube) en in OR Rendement. Walter Landwier Help,

Nadere informatie

Competenties verbonden aan het ComPas

Competenties verbonden aan het ComPas Competenties verbonden aan het ComPas 5 kerncompetenties en 8 erg waardevol competenties 1. Kunnen samenwerken... 2 2. Contactvaardig zijn... 3 3. Inlevingsvermogen/empathie bezitten... 4 4. Zelfreflectie...

Nadere informatie

Hoe rijk is een GP ervaring? Proeven en Opbrengst Gericht Werken: Hoe zit dat?

Hoe rijk is een GP ervaring? Proeven en Opbrengst Gericht Werken: Hoe zit dat? Hoe rijk is een GP ervaring? Proeven en Opbrengst Gericht Werken: Hoe zit dat? GP goes OGW Met OGW willen we de ontwikkeling van leerlingen zo goed mogelijk stimuleren. Dat vraagt van de docent én school

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel Pen en papier? Wat is een businessmodel? Jouw businessmodel is de manier waarop jij in business bent Twee

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

ogen en oren open! Luister je wel?

ogen en oren open! Luister je wel? ogen en oren open! Luister je wel? 1 Verbale communicatie met jonge spelers Communiceren met jonge spelers is een vaardigheid die je van nature moet hebben. Je kunt het of je kunt het niet. Die uitspraak

Nadere informatie

FEEDBACK GEVEN. Feedback = een concrete uitspraak over het gedrag van een ander, met een specifiek doel voor ogen

FEEDBACK GEVEN. Feedback = een concrete uitspraak over het gedrag van een ander, met een specifiek doel voor ogen FEEDBACK GEVEN Feedback geven is een van de meest directe manieren om gedrag te sturen. Zeker op de korte termijn, maar zeker ook op de langere termijn is feedback heel krachtig. Maar effectief feedback

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie en in elk netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Voorstellen. Topsport 1. Naam 2. Coachervaring 3. Ervaring met mentale begeleiding 4. Wat voor type coach bent u? Voorstellen

Voorstellen. Topsport 1. Naam 2. Coachervaring 3. Ervaring met mentale begeleiding 4. Wat voor type coach bent u? Voorstellen Voorstellen Coachen: Aansluiten op Motivatie-stijl Rogier Hoorn sport- & prestatiepsycholoog VSPN drs. Rogier Hoorn sport- en prestatiepsycholoog VSPN SportsMind.nl Sinds 2003 praktijk Bussum en Papendal

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE TAALWERKBLAD PARTICIPATIE aanpak coach cultuur deelnemen doel eigenschappen heden integreren kwaliteiten meedoen mentor nu plan samenleving toekomst vaardigheden verleden verwachtingen wensen DE WERKWOORDSTIJDEN

Nadere informatie

Het GROW-model. Deze onderdelen worden hieronder toegelicht. Per onderdeel worden er voorbeeldvragen aangegeven.

Het GROW-model. Deze onderdelen worden hieronder toegelicht. Per onderdeel worden er voorbeeldvragen aangegeven. Het GROW-model Een ontwikkelingsgesprek is het meest effectief als je de vragen in een bepaalde structuur stelt. Het GROW-model biedt deze structuur. (Whitmore, 1995) Het GROW model bestaat uit de volgende

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment MBO en HBO studenten 3 de en 4 de jaars, HBO studenten verkorte opleiding en cursisten vervolgopleidingen Jeroen Bosch Ziekenhuis 1 Juni 2014, Jeroen

Nadere informatie

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email:

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email: Rapportage Werksoorten Naam: BIJ Voorbeeld Datum: 02.04.2015 Email: support@meurshrm.nl BIJ Voorbeeld / 02.04.2015 / Werksoorten (QWSN) 2 Inleiding Wat voor type werkzaamheden spreken jou aan? Wat voor

Nadere informatie

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen week 17 20 april 2015 - Schrijfopdrachten niveau B, les 1 Les 1: Een overtuigende tekst schrijven Beantwoord deze vragen: Een mooie manier om te herdenken 1. Waarom is het volgens jou belangrijk om de

Nadere informatie

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Inleiding en werkwijze: De meeste ouderen vinden het leuk om samen met jongeren iets te doen. Op deze manier hebben

Nadere informatie

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Werk ik wel volgens de uitgangspunten van de Wmo en

Nadere informatie

Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360. Test Kandidaat

Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360. Test Kandidaat Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Een beter beeld te krijgen van mijn sterke en minder sterke competenties.

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

werken aan het nieuwe team-jaarplan

werken aan het nieuwe team-jaarplan 2 Waar gaan we voor werken aan het nieuwe team-jaarplan INLEIDING Het is plezierig als het team met elkaar dit jaar gericht samenwerkt aan dezelfde doelen. Hiervoor kun je een teamjaarplan (zie bijlage

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 15 april 2013

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 15 april 2013 TMA Talentenanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger 15 april 2013 Frans Halslaan 30 3931 LJ Woudenberg T 033-2867930 I www.kat-haros.nl E info@kat-haros.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Rapportage Droombaan. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 19.06.2015. Email:

Rapportage Droombaan. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 19.06.2015. Email: Rapportage Droombaan Naam: Bea Voorbeeld Datum: 19.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 19.06.2015 / Rapportage droombaan QBN 2 Met de Q1000 Droombaan krijg je snel en duidelijk inzicht in

Nadere informatie

OEFENBOEK In verbinding feedback geven en ontvangen

OEFENBOEK In verbinding feedback geven en ontvangen www.nvcfeedbackbox.com OEFENBOEK In verbinding feedback geven en ontvangen OEFENBOEK NCV FEEDBACKBOX 2010 KOOTSJ AI-Opener, Tilburg, Nederland Eerste druk, november 2010 Dit oefenboek hoort bij de NVC

Nadere informatie

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN E-blog HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN In talent & groei Het is belangrijk om je talent goed onder woorden te kunnen brengen. Je krijgt daardoor meer kans om het werk te

Nadere informatie

Gras groeit sneller door eraan te trekken!

Gras groeit sneller door eraan te trekken! Gras groeit sneller door eraan te trekken! Ontwikkel de competenties van je medewerkers Ton van Dongen en Jan Harmen Rietman Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 waarom zijn competenties belangrijk?

Nadere informatie

voorbereiding Maatschappelijke Stage VERANTWOORDELIJKHEID IS EEN DEUGD

voorbereiding Maatschappelijke Stage VERANTWOORDELIJKHEID IS EEN DEUGD voorbereiding Maatschappelijke Stage VERANTWOORDELIJKHEID IS EEN DEUGD OPDRACHTEN: INDIVIDU DUO GROEP KLAS 1. Introductie 3 2. Interview 5 Inhoud 3.Stage voorbereiding 6 4. Reflectie 11 Naam: Klas: Datum:

Nadere informatie

Overtuigend en Ontspannen Presenteren

Overtuigend en Ontspannen Presenteren Overtuigend en Ontspannen Presenteren voor technische professionals 20 juni 2013 Jullie doelen? Workshop Presenteren Minder zenuwen bij presentaties Makkelijker contact met het publiek Wat wél en beter

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

Het belang van de relatie. Onderzoek naar werkalliantie bij jongeren met een licht verstandelijke beperking

Het belang van de relatie. Onderzoek naar werkalliantie bij jongeren met een licht verstandelijke beperking Het belang van de relatie Onderzoek naar werkalliantie bij jongeren met een licht verstandelijke beperking Hoe zou je in één woord werkalliantie omschrijven bij jongeren met een LVB? Programma en doelen

Nadere informatie

Een sterk CV en motivatie

Een sterk CV en motivatie Een sterk CV en motivatie Een sollicitatie bestaat meestal uit een sollicitatiebrief en een Curriculum Vitae (CV). Soms vragen organisaties alleen nog naar een motivatie, die je al dan niet in een format

Nadere informatie

Toelichting. Intervisie

Toelichting. Intervisie Toelichting Intervisie December 2010 1. Wat is intervisie? Naast opleiding en training is gezamenlijke reflectie op het eigen handelen voor dierenartsen een goede manier om zich te ontwikkelen. Door in

Nadere informatie

Motivatie: presteren? Of toch maar leren?

Motivatie: presteren? Of toch maar leren? Arjan van Dam Motivatie: presteren? Of toch maar leren? Een van de lastigste opgaven van managers is werken met medewerkers die niet gemotiveerd zijn. Op zoek naar de oorzaken van het gebrek aan motivatie,

Nadere informatie

VOORBEELD CASUS. Wat is de winst van wachten tot het laatste moment? een socratisch gesprek uitgeschreven

VOORBEELD CASUS. Wat is de winst van wachten tot het laatste moment? een socratisch gesprek uitgeschreven VOORBEELD CASUS Wat is de winst van wachten tot het laatste moment? een socratisch gesprek uitgeschreven Hieronder tref je een beschrijving van een socratisch gesprek van ca. 1 1/2 uur, in 5 stappen. Voor

Nadere informatie

Naam. Datum. Noteer het aantal GFI punten op dit onderdeel Nadere omschrijving problematiek

Naam. Datum. Noteer het aantal GFI punten op dit onderdeel Nadere omschrijving problematiek Inventarisatie (A) Zet een kruisje of omcirkel het aantal punten bij het antwoord van uw keuze. A Sociale aspecten (wonen, werken, zelfstandigheid) Ervaart u op onderstaande onderwerpen problemen? SOMS

Nadere informatie

Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire. Voorbeeld Kandidaat

Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire. Voorbeeld Kandidaat Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire Naam Adviseur Voorbeeld Kandidaat Reinier Butot Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties

Nadere informatie

www.tma-methode.nl Talentenanalyse annemieke de Kuijper 21 april 2009

www.tma-methode.nl Talentenanalyse annemieke de Kuijper 21 april 2009 annemieke de Kuijper 21 april 2009 Talentenanalyse ceylonpoort 5-25 2037 AA Haarlem T 023-5463747 I www. E webdiscussie@ Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie 3 4.

Nadere informatie

19. Reflectie op de zeven leerfuncties

19. Reflectie op de zeven leerfuncties 19. Reflectie op de zeven leerfuncties Wat is het? Wil een organisatie kennisproductief zijn, dan heeft zij een leerplan nodig: een corporate curriculum dat de organisatie helpt kennis te genereren, te

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel?

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Blad 1 van 20 Hoe goed ben jij momenteel? Iedereen kan zijn leiderschapsvaardigheden aanzienlijk verbeteren met een beetje denkwerk en oefening. Met deze test krijg je

Nadere informatie

Waarderen van wat werkt: luisteren naar succesverhalen en creëren van een groepsdroom

Waarderen van wat werkt: luisteren naar succesverhalen en creëren van een groepsdroom Waarderen van wat werkt: luisteren naar succesverhalen en creëren van een groepsdroom Methodiek Omschrijving: In deze workshop staan succesverhalen centraal. We luisteren naar recente succesverhalen uit

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1: Aan de slag met groeien en verdiepen. Deel 2: Oefeningen en samenvattingen bij het leesboek

Inhoudsopgave. Deel 1: Aan de slag met groeien en verdiepen. Deel 2: Oefeningen en samenvattingen bij het leesboek Inhoudsopgave Deel 1: Aan de slag met groeien en verdiepen 1: Vijf belangrijke stappen naar groei 9 2: Maak een foto van jullie relatie 15 3: Groeien naar een relatie van meer geven 29 4: De voorwaarden

Nadere informatie

Wat het effect van een vraag is, hangt sterk af van het soort vraag. Hieronder volgen enkele soorten vragen, geïllustreerd met voorbeelden.

Wat het effect van een vraag is, hangt sterk af van het soort vraag. Hieronder volgen enkele soorten vragen, geïllustreerd met voorbeelden. Actief luisteren Om effectief te kunnen communiceren en de boodschap van een ander goed te begrijpen, is het belangrijk om de essentie te achterhalen. Je bent geneigd te denken dat je een ander wel begrijpt,

Nadere informatie

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner:

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner: Boetseweg 47 7895 AV Roswinkel telefoon: 0591 785 780 www.jolandalinders.com e-mail: info@jolandalinders.com IBAN: NL32 KNAB 0729 6439 99 BIC: KNABNL2H KvK nummer: 59561742 BTW nummer: NL155366701B02 Alsjeblieft!

Nadere informatie

30 DAGEN FOCUS TRAINING

30 DAGEN FOCUS TRAINING BROCHURE 30 DAGEN FOCUS TRAINING Voor medewerkers van woningcorporaties In samenwerking met de corporatie-academie Informatie colofon en aanmeldprocedure: zie einde brochure Simpel en snel leren op je

Nadere informatie

Spelregels voor de kaarten Beroepskwaliteiten en Leerpunten. Het Beroepskwaliteitenspel

Spelregels voor de kaarten Beroepskwaliteiten en Leerpunten. Het Beroepskwaliteitenspel Het Beroepskwaliteitenspel Het Beroepskwaliteitenspel is een leermiddel voor de loopbaanoriëntatie van mensen in de leeftijd van twaalf jaar en ouder. Het spel heeft als doel de speler bewust te maken

Nadere informatie

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014 woensdag 8 januari 2014 Rapportage Een competentie is een samenspel van wat je weet, kunt, wilt en wat je durft. Het gaat dus om dit klavertje-vier dat een verkoper in staat stelt in concrete situaties

Nadere informatie

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Zwaantina van der Veen / Dymphna Meijneken / Marieke Boekenoogen Stad met een hart Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen. 1 oktober 2015

Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen. 1 oktober 2015 Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen 1 oktober 2015 Welkom Voorstellen. Karin van Wijnen, Kwaliteitsnetwerk mbo Carlijn van Diepen, ROC A12 en BVMBO Marloes van Bussel, NCP EQAVET Doelen 1. Deelnemers

Nadere informatie

Bas Smeets page 1

Bas Smeets  page 1 Bas Smeets www.bsmeets.com page 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen idee wat hoe hun ideale

Nadere informatie

Competenties De Fontein

Competenties De Fontein Competenties De Fontein We werken met de volgende 4 competenties: 1. Verantwoordelijkheid 2. Samenwerken 3. Organisatie en planning, zelfstandigheid 4. Motivatie - In klas 1 wordt gewerkt aan de volgende

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan SLB-hoofdfase Jaar 3/4 2014-2015 Code: AFXX-SLB-J3J4-14 AC duaal: AFXX-SLB-D3D4-14 1 Bouwen aan je persoonlijk ontwikkelplan Het persoonlijk ontwikkelplan is

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

1/19/2015 Samenwerken. Project 2. Esat Karaer HOGESCHOOL ROTTERDAM

1/19/2015 Samenwerken. Project 2. Esat Karaer HOGESCHOOL ROTTERDAM 1/19/2015 Samenwerken Project 2 Esat Karaer HOGESCHOOL ROTTERDAM Inhoudsopgave Individueel procesverslag... 3 Reflectieverslag Thema Leiderschap en leiderschapsstijlen... 6 Observatieformulier... 7 Test

Nadere informatie

Een overtuigende tekst schrijven

Een overtuigende tekst schrijven Een overtuigende tekst schrijven Taalhandeling: Betogen Betogen ervaarles Schrijftaak: Je mening geven over een andere manier van herdenken op school instructieles oefenlesles Lesdoel: Leerlingen kennen

Nadere informatie

Meningsvorming: jij en vluchtelingen

Meningsvorming: jij en vluchtelingen Meningsvorming: jij en vluchtelingen Korte omschrijving Het kan uw leerlingen bijna niet ontgaan zijn dat de Europese Unie te maken heeft met een grote stroom vluchtelingen. Sinds een paar maanden is dit

Nadere informatie

Welkom bij module 2 WEERSTAND! Eerst begrijpen, dan begrepen worden (Stephen Covey)

Welkom bij module 2 WEERSTAND! Eerst begrijpen, dan begrepen worden (Stephen Covey) Welkom bij module 2 WEERSTAND! Eerst begrijpen, dan begrepen worden (Stephen Covey) Jouw leervragen: 1. Wat staat je nog bij van module 1? 2. Wat pas je daar eventueel al in toe? 3. Wat betekent dat voor

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INTERCOLLEGIALE CONSULTATIE HANDREIKING VOOR ZORGGROEPEN

AAN DE SLAG MET INTERCOLLEGIALE CONSULTATIE HANDREIKING VOOR ZORGGROEPEN AAN DE SLAG MET INTERCOLLEGIALE CONSULTATIE HANDREIKING VOOR ZORGGROEPEN Deze handreiking is opgesteld in samenwerking met: COLOFON InEen Leden van InEen kunnen dit document voor eigen gebruik vrijelijk

Nadere informatie