van compensatie voor het verval van de waarde van de Tegoedbon en de aanspraak op het Actieproduct.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "van compensatie voor het verval van de waarde van de Tegoedbon en de aanspraak op het Actieproduct."

Transcriptie

1 1 Toepasbaarheid 1.1 Deze algemene voorwaarden ("Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de Sparen met Activia spaaractie ("Actie") welke wordt georganiseerd door Danone Nederland B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Zonnebaan 21 ("Danone"). Iedere deelnemer aan de Actie ("Deelnemer") verklaart akkoord te gaan met de Actievoorwaarden. 1.2 De Actie is bedoeld om trouwe Activia klanten te laten sparen voor leuke kortingen en/of acties aan te bieden op de aankoop van bepaalde producten en belevenissen ( Actieproduct ) die in de Sparen met Activia shop op de website ("Actiewebsite") worden aangeboden door Boost Loyalty BV die zich bij Danone heeft aangesloten in verband met de Actie ("Partner"). 1.3 De looptijd van de Actie is onbepaald, met dien verstande dat Danone de Actie op ieder moment eenzijdig kan beëindigen, in overeenstemming met het bepaalde in 12.1 van de Actievoorwaarden. Danone zal de Deelnemers aan de Actie ten minste één week van te voren per op de hoogte te stellen van het einde van de Actie en de beëindiging tevens minimaal één week van te voren op de Actiewebsite bekend maken. 2 Deelname 2.1 Deelname aan de Actie is gratis en is mogelijk via de Actiewebsite. 2.2 Deelname aan de Actie is mogelijk voor een ieder die in Nederland woonachtig is. 2.3 Iedere Deelnemer die jonger is dan 18 jaar verklaart voor deelname aan Sparen met Activia toestemming te hebben verkregen van (een) ouder(s) dan wel van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. 2.4 De aankoop van Activia producten en de beschikking over een (i) Activia Account als bedoeld in artikel 3.1 van deze Actievoorwaarden en (ii) streepjescodes van in Nederland gekochte Activia producten als bedoeld in artikel 9.1 dan wel een (iii) unieke actiecode als bedoeld in artikel 10.1 van deze Actievoorwaarden zijn noodzakelijk voor deelname. Ook dient de Deelnemer te beschikken over of toegang te hebben tot een Internetverbinding. Kosten voor Internetgebruik komen voor rekening van de Deelnemer. 3 Het Account 3.1 Aanmelden voor deelname aan de Actie kan via de Actiewebsite door het aanmaken van een persoonlijk 'Activia Account' ("Account"). Voor het aanmaken van een Account dient een Deelnemer zijn/haar naam, adres, woonplaats, adres, telefoonnummer en geboortedatum ter beschikking te stellen. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor correcte invoering van de gegevens, alsmede voor het doorvoeren van eventuele wijzigingen in deze gegevens gedurende de looptijd van de Actie. 3.2 Per Deelnemer kan maximaal één Account worden aangemaakt en gebruikt. 4 Actie (wijze van deelname) 4.1 Koop een Activia-product Koop een Activia-product en verzamel de streepjescodes. De volgende in Nederland gekochte Activia-producten doen mee met Sparen met Activia: Activia Granen, Activia Fruit, Activia 0%, Activia Standyoghurt, Activia Naturel, Activia Breakfast en Activia Start. 4.2 Download de Activia spaarkaart Ga naar Activia.nl en maak daar een account aan. Heb je al een account? Log dan in. Vervolgens kun je de Activia spaarkaart downloaden. Vijf streepjescodes is één volle spaarkaart.

2 4.3 Stuur de volle spaarkaart op Plak de streepjescodes op de spaarkaart. Is je spaarkaart vol? Stuur hem dan op naar: Sparen met Activia Antwoordnummer WC Hulst (een postzegel is niet nodig) Een volle spaarkaart is 250 Activia Smiles waard. Ongeveer drie dagen nadat wij je spaarkaart hebben ontvangen, worden de Activia Smiles op je account bijgeschreven. Je ontvangt hiervan een bevestiging per Ga naar de shop In de shop van Sparen met Activia vind je diverse producten en belevenissen met hoge kortingen. Log eerst in op jouw Activia-account. Maak vervolgens een keuze uit het assortiment van Sparen met Activia. Bij de verkoopprijs staat vermeld hoeveel Activia Smiles je nodig hebt om de maximaal geboden korting te ontvangen. Je kan ook kiezen voor minder dan de maximale korting, dit doe je met de schuifbalk bij de verkoopprijs, waarbij je zelf het aantal in te leveren Activia Smiles kan bepalen. Per product geldt wel een minimum van 100 Activia Smiles. Vervolgens klik je op bestellen. Afrekenen doe je met ideal of met je creditcard. De verzendkosten bedragen 4,95 per bestelling. 4.5 Je product wordt thuisbezorgd Na afronding van je bestelling ontvang je een bevestiging in je mailbox met de details van je bestelling. Afhankelijk van de levertijd wordt je product binnen ca. vijf werkdagen thuisbezorgd op het huisadres zoals dat is opgenomen in het adressenbestand of het adres dat is gekozen als bezorgadres. Zie verder de artikelen 5 en 6 van de Actievoorwaarden over bestelling, betaling en levering. 4.6 In afwijking van artikel 4.5 van de Actievoorwaarden, ontvang je Tegoedbonnen voor belevenissen via op het door jou opgegeven adres, zoals uiteengezet in artikel In afwijking van artikel 4.1 tot en met 4.3 is het ook mogelijk om gedurende specifieke periodes te sparen middels verkregen Unieke Actiecodes zoals uiteengezet in artikel Bestelling en betaling 5.1 De Deelnemer kan via de Sparen met Activia Shop op de Actiewebsite het door hem/haar gewenste Actieproduct bestellen, welke bestelling vervolgens bij de Partner voor het betreffende Actieproduct wordt geplaatst. Danone is op geen enkele wijze betrokken bij of verantwoordelijk voor deze bestelling en de afhandeling ervan door de Partner. Op de bestelling van het Actieproduct en de afhandeling daarvan (met inbegrip van levering/bezorging) zijn de algemene voorwaarden van de Partner van toepassing. 5.2 Een bestelling van een Actieproduct kan enkel worden gedaan indien er voldoende spaarsaldo is opgebouwd voor aankoop van het betreffende Actieproduct, dan wel gekozen wordt voor een hogere bijbetaling. De Partner bevestigt de bestelling per aan de Deelnemer en levert het binnen de levertijd die de Partner hanteert (zie ook artikel 6). 5.3 Danone is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van Actieproducten en verstrekt geen enkele garantie ten aanzien van Actieproducten. 5.4 Danone aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, kosten of lasten die voortvloeien uit, of op enige wijze verband houden met het door de Deelnemer bestelde en het door de Partner geleverde Actieproduct en het gebruik daarvan door de Deelnemer.

3 5.5 Betaling voor de bestelling van een Actieproduct geschiedt rechtstreeks aan de Partner. Dit kan via de Actiewebsite middels ideal of Creditcard. Sparen met Activia accepteert Master Card en Visa. 6 Levering 6.1 De levertijden voor de Actieproducten die de Partners op de Actiewebsite opgeven zijn indicatief; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 6.2 De Actieproducten worden uitsluitend in Nederland geleverd. Levering op een postbusadres is mogelijk. 7 Tegoedbonnen 7.1 In voorkomende gevallen kan de Deelnemer in plaats van het Actieproduct direct via de website, ook een (digitale) tegoedbon van de Partner ontvangen ("Tegoedbon"). De Deelnemer kan deze Tegoedbon bij de Partner inleveren op de door de Partner op de Tegoedbon beschreven locatie(s), waarbij hij/zij al dan niet tegen bijbetaling van een resterend bedrag alsnog het Actieproduct kan verkrijgen. 7.2 De Tegoedbon wordt verstuurd naar het door de Deelnemer geregistreerde adres van zijn/haar Account. 7.3 In geval van diefstal, vervalsing, verlies, andersoortige ontvreemding of misbruik van een Tegoedbon in welke vorm dan ook, heeft de Deelnemer geen recht op vervanging van de Tegoedbon of enige andere vorm van compensatie. 7.4 De Tegoedbon heeft een unieke (bar)code, is eenmalig bruikbaar, persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 7.5 Onder geen beding is de Tegoedbon inwisselbaar voor contant geld of een ander product dan is aangegeven op de Tegoedbon, of besteedbaar bij andere partijen dan de Partner die is aangegeven op de Tegoedbon. 7.6 De Deelnemer heeft uitsluitend het recht om de Tegoedbon in te wisselen bij de op de Actiewebsite aangegeven Partner. 7.7 Als een Deelnemer fraudeert, of hiertoe een poging onderneemt, dan wel op een andere manier misbruik maakt of probeert te maken van een Tegoedbon, waaronder ook wordt verstaan het kraken of proberen te kraken van het systeem dat wordt gebruikt voor het genereren van de unieke codes voor Tegoedbonnen, het verzilveren van een Tegoedbon door falsificatie of op andere wijze de (technische) beveiligingsmaatregelen te omzeilen, is Danone gerechtigd de Deelnemer onmiddellijk uit te sluiten van deelname aan de Actie en het Account van de Deelnemer te blokkeren. Danone is gerechtigd de volledige schade op de Deelnemer te verhalen. 7.8 In beginsel is de Tegoedbon geldig tot uiterlijk het einde van de looptijd van de Actie en tot op dat moment inwisselbaar bij de desbetreffende Partner. Indien de Partner echter zijn deelname aan de Actie stopzet tegen een datum vóór het einde van de looptijd van de Actie, verliest de Tegoedbon zijn geldigheid op deze datum. In het geval dat een Partner zijn deelname stopt voor het einde van de looptijd van de Actie zal Danone dit duidelijk en tijdig (minimaal één week voordat de Partner het aanbieden van zijn Actieproducten via de Actiewebsite staakt) communiceren aan de Deelnemer via de Actiewebsite. 7.9 Na het eindigen van de looptijd van de Actie vervalt iedere waarde van de Tegoedbon en de aanspraak van de Deelnemer op het Actieproduct. De Deelnemer heeft geen recht op enige vorm

4 van compensatie voor het verval van de waarde van de Tegoedbon en de aanspraak op het Actieproduct. 8 Spaarsaldo Activia Smiles 8.1 Het verkregen spaarsaldo, de Activia Smiles, kan slechts worden ingezet voor het verkrijgen van Actieproducten zoals nader uiteengezet in artikel 4 van deze Actievoorwaarden en zijn niet inwisselbaar voor contant geld of andere waarde. 8.2 In geval van diefstal, vervalsing, verlies, andersoortige ontvreemding of misbruik van in welke vorm dan ook, heeft de Deelnemer geen recht op vervanging van het spaarsaldo of enige andere vorm van compensatie. 8.3 De Activia Smiles zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. 9 Streepjescodes 9.1 Er kan gespaard worden middels het uitknippen van streepjescodes van in Nederland gekochte verpakkingen Activia (Granen, Fruit, 0%, Stand of Naturel Yoghurt, Voordeelpak, Breakfast of Start Yoghurtdrink). 9.2 Nabootsingen en/of fotokopieën van Streepjescodes worden niet geaccepteerd. 9.3 Streepjescodes kunnen uitsluitend worden ingezet voor het verkrijgen van een Spaarsaldo middels het insturen van de Spaarkaart zoals uiteengezet in artikel 4.2 en 4.3 van deze Actievoorwaarden. 9.4 In geval van diefstal, vervalsing, verlies, andersoortige ontvreemding of misbruik van een Streepjescodes in welke vorm dan ook, heeft de Deelnemer geen recht op vervanging van de Actiecode of enige andere vorm van compensatie. 9.5 Na het eindigen van de looptijd van de Actie vervallen de nog niet gebruikte Streepjescodes die een Deelnemer in bezit heeft en de aanspraak van de Deelnemer op het opgebouwde spaarsaldo. De Deelnemer heeft geen recht op enige vorm van compensatie voor het verval van de Streepjescodes en het opgebouwde spaarsaldo. 10 Unieke actiecodes 10.1 Gedurende specifieke periodes kunnen ook unieke actiecodes uitgegeven worden (bijvoorbeeld via winkelvoer of verpakkingen). Deze unieke actiecodes kunnen direct online verzilverd worden. Na verzilvering worden de Activia Smiles direct aan het spaarsaldo toegevoegd. Hierna kunnen de stappen zoals nader uiteengezet in artikel 4.4 en verder worden doorlopen Unieke Actiecodes kunnen slechts worden ingezet voor het verkrijgen van Actieproducten zoals nader uiteengezet in artikel 4 van deze Actievoorwaarden en zijn niet inwisselbaar voor contant geld of andere waarde In geval van diefstal, vervalsing, verlies, andersoortige ontvreemding of misbruik van een Unieke Actiecode in welke vorm dan ook, heeft de Deelnemer geen recht op vervanging van de Unieke Actiecode of enige andere vorm van compensatie De Unieke Actiecode is eenmalig bruikbaar en niet overdraagbaar Als een Deelnemer fraudeert, of hiertoe een poging onderneemt, dan wel op een andere manier misbruik maakt of probeert te maken van een Unieke Actiecode, waaronder ook wordt verstaan het kraken of proberen te kraken van het systeem dat wordt gebruikt voor het genereren van Unieke Actiecodes, het verzilveren van een Unieke Actiecode door falsificatie of op andere wijze de (technische) beveiligingsmaatregelen te omzeilen, is Danone gerechtigd de Deelnemer

5 onmiddellijk uit te sluiten van deelname aan de Actie en het Account van de Deelnemer te blokkeren. Danone is gerechtigd de volledige schade op de Deelnemer te verhalen De geldigheid van een Unieke Actiecode is beperkt en staat altijd duidelijk bij de specifieke actievoorwaarden rondom de uitgifte van de Unieke Actiecode omschreven Na het eindigen van de looptijd van de Specifieke Actie vervallen de nog niet gebruikte Unieke Actiecodes die een Deelnemer in bezit heeft en de aanspraak van de Deelnemer op het opgebouwde spaarsaldo. De Deelnemer heeft geen recht op enige vorm van compensatie voor het verval van de Unieke Actiecodes en het opgebouwde spaarsaldo. 11 Persoonsgegevens 11.1 De Deelnemer geeft toestemming tot het gebruik van de door hem/haar bij het aanmaken van het Account verstrekte persoonsgegevens, bedoeld in artikel 3.1 van de Actievoorwaarden, ter uitvoering van de Actie. Daarnaast zal Danone deze gegevens slechts gebruiken voor het verzenden van nieuws, specifieke acties of kortingen die betrekking hebben op Activia en nieuws over Danone die in het voordeel kunnen zijn van de Deelnemer, indien de Deelnemer hier voorafgaand uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan De Deelnemer garandeert dat de door hem of haar verstrekte gegevens en de eventueel door de Deelnemer daarin aangebrachte wijzigingen juist en volledig zijn DaybreakContent zal de (persoons-)gegevens verwerken voor Danone. Voor de afhandeling van je bestelling registreert ook Boost Loyalty BV jouw gegevens. Danone, DaybreakContent en Boost Loyalty BV behandelen alle gegevens verkregen in het kader van de Actie vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 12 Actievoorwaarden 12.1 Danone behoudt het recht voor te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken de Actievoorwaarden te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen dan wel de Actie eenzijdig te wijzigen, onderbreken of te beëindigen, zonder dat dit op enige wijze tot een recht op schadevergoeding of enige andere aanspraak van de Deelnemer leidt Danone is gerechtigd om de Deelnemer direct van deelname uit te sluiten dan wel te diskwalificeren indien (het vermoeden bestaat dat) de desbetreffende Deelnemer op welke wijze dan ook handelt in strijd met de Actievoorwaarden of informatie in strijd met de wet verstrekt of onjuiste, onvolledige en/of misleidende gegevens verstrekt, of onrechtmatig handelt jegens Danone of derden. 13 Aansprakelijkheid 13.1 Danone is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiend uit of op enige wijze verband houdend met de Actie, noch zijn de door Danone ingeschakelde hulppersonen en derden hiervoor aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of grove schuld In het bijzonder is noch Danone, noch de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit: het eventueel tekortschieten van postbedrijven, waaronder - maar niet beperkt tot - verlies, vertraging, staking, of beschadiging van poststukken; gebreken in een door een Partner geleverd Actieproduct; het gebruik van de Actiewebsite; het wijzigen of beëindigen van de Actie; of diefstal, vervalsing, verlies of misbruik in welke vorm dan ook, van een Tegoedbon.

6 14 Toepasselijk recht 14.1 Op de rechtsverhouding tussen Danone en de Deelnemer is Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechter te Amsterdam is bevoegd in eerste instantie van enig geschil tussen Danone en een Deelnemer kennis te nemen. 15 Slotbepalingen 15.1 De merken Danone en Activia zijn geregistreerde merken Niets uit de inhoud van de Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijk toestemming van Danone Danone besteedt de grootst mogelijke zorg aan het beheer van haar websites en de organisatie van de Actie. Desondanks is het mogelijk dat de weergegeven of anderszins verstrekte informatie onjuist of onvolledig is. Spelfouten, drukfouten, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in materiaal wat openbaar gemaakt is door Danone, van welke aard dan ook, kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Danone in het leven roepen en kunnen Danone niet worden tegengeworpen. Vragen, opmerkingen en/of klachten over de Actie kunnen worden gericht aan de consumentenservice van Danone Nederland B.V. via het contactformulier op de Actiewebsite. Vragen, opmerkingen en/of klachten over door de Deelnemer bij de Partners bestelde Actieproducten, dienen aan de Partners gericht te worden via het contactformulier van de desbetreffende Partner op de Actiewebsite. Danone Nederland B.V. is gevestigd te Utrecht.

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent!

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Artikel 1 Algemeen 1. Deze actievoorwaarden ( Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie Zet scouting in de zon en maak kans op een Waka

Nadere informatie

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze» Inhoud «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze»...

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden Groupon Nederland

Verkoopvoorwaarden Groupon Nederland Wij hebben onze internationale activiteiten op het gebied van website hosting, marketing en andere diensten voor verbeterde wereldwijde bedrijfsvoering ondergebracht bij één internationale onderneming,

Nadere informatie

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven Actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door Karvan Cévitam,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienstverlening op de website www.domainorder.nl. Door gebruik te maken van de website www.domainorder.nl

Nadere informatie

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van):

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van): ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN TMG 1. Toepasselijkheid a) Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Telegraaf Media Groep of een van haar groepsmaatschappijen (hierna: TMG ) te organiseren

Nadere informatie

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden:

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserende bedrijven VisitDenmark, kantoorhoudende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark), organiseert in samenwerking met NOVASOL, kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014

Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014 Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014 1. Definities en Toepassing 1.1. In deze Algemene Voorwaarden Ondernemers wordt verstaan onder: Account: het door Registratie aangemaakte profiel van Ondernemer

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Einstein E Books

Algemene voorwaarden Einstein E Books Algemene voorwaarden Einstein E Books Artikel 1 Definities Einstein E Books - onderneming die natuurlijke personen en rechtspersonen faciliteert bij het uitgeven van cross media boeken zowel virtueel als

Nadere informatie

Update versie 11 september 2013

Update versie 11 september 2013 Algemene Leveringsvoorwaarden voor online winkelen Update versie 11 september 2013 Artikel 1 - Definities: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten

Nadere informatie

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten.

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. Algemene Voorwaarden: deze algemene

Nadere informatie

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend Bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan Schipholweg 96a, te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark ), organiseert op visitdenmark.nl/camping een wedstrijd

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van FestiTent bvba; De partij welke een aankoop doet via FestiTent bvba voor een Evenement;

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van FestiTent bvba; De partij welke een aankoop doet via FestiTent bvba voor een Evenement; Algemene Verkoopsvoorwaarden FestiTent bvba Artikel 1 Definities 1.1 In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd: Afnemer Algemene Verkoopsvoorwaarden Bestelnummer De partij welke een

Nadere informatie

1.2 Provider : Partij, instantie of organisatie die de dienst van Blue Water App onder private label aanbiedt aan zijn klanten

1.2 Provider : Partij, instantie of organisatie die de dienst van Blue Water App onder private label aanbiedt aan zijn klanten Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Blue Water App september 2013 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Gebruiker : de partij, natuurlijk persoon of rechtspersoon, die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. TranslationWebshop

Algemene voorwaarden. TranslationWebshop Algemene voorwaarden TranslationWebshop Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene advertentie voorwaarden

Algemene advertentie voorwaarden Inhoudsopgave 1. Definities p. 2 2. Toepasselijkheid p. 3 3. Aanbod en totstandkoming p. 3 4. Voorschriften aanlevering p. 3 5. Afwijzing / opschorting p. 5 6. Garantie / vrijwaring Opdrachtgever p. 5

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNET DIENSTEN van Het Martens Portaal, hierna te noemen HMP

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNET DIENSTEN van Het Martens Portaal, hierna te noemen HMP ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNET DIENSTEN van Het Martens Portaal, hierna te noemen HMP 1. Begrippen Activeringsdatum betekent voor HMP de datum waarop de Dienst wordt opgeleverd en waarop de overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015 1. GEBRUIKTE BEGRIPPEN: 1.1. Met Accountnet wordt bedoeld Accountnet Gestor & Accountancy Services S.L. of Accountnet Internet Media S.L., beiden vennootschappen

Nadere informatie

Algemene handelsvoorwaarden voor zakelijke en particuliere eindafnemers van bellicon nederland

Algemene handelsvoorwaarden voor zakelijke en particuliere eindafnemers van bellicon nederland Algemene handelsvoorwaarden voor zakelijke en particuliere eindafnemers van bellicon nederland versie 1 januari 2014 1. Algemeen (1) Deze algemene handelsvoorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, leveringen

Nadere informatie

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand.

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website Spaar- Saam.nl aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 De Overeenkomst 4 Artikel 3 De Laadpas 5 Artikel 4 Verlies, onbevoegd gebruik, diefstal en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGY DEPARTMENT COLLECTIEF B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGY DEPARTMENT COLLECTIEF B.V. Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Energy Department Collectief BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Energy Department Collectief B.V. gevestigd aan

Nadere informatie