Algemene voorwaarden ACTIEVOORWAARDEN CHIO SPAARPROGRAMMA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden ACTIEVOORWAARDEN CHIO SPAARPROGRAMMA"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden ACTIEVOORWAARDEN CHIO SPAARPROGRAMMA Deze actievoorwaarden (hierna te noemen de "Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de het Chio spaarprogramma (de "Actie") die wordt georganiseerd door Intersnack Nederland B.V., gevestigd aan de Havenstraat 62 te (7005 AG) Doetinchem, hierna te noemen Intersnack. Deelnemers aan de Actie ( Deelnemers ) verklaren door hun deelname akkoord te gaan met de Actievoorwaarden en de van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de partners van Intersnack, (zie artikel 3), zoals die vermeld staan op de actiewebsite van Chio: Inhoud: Artikel 1 Algemeen Artikel 2 De actie Artikel 3 Producten Artikel 4 Het Chio spaar Account Artikel 5 Deelname Artikel 6 Gebruik gegevens Artikel 7 Aansprakelijkheid Artikel 8 Slotbepalingen Artikel 9 Beëindiging Artikel 10 Diversen Artikel 1 Algemeen De Actie heeft als doel om loyale klanten die Chio Popcorn producten (Chio Popcorn Cheese&Onion 90g, Chio Popcorn Sweet with a touch of vanilla 165g, Chio Popcorn Salt 90g, Chio Microwave Popcorn Sweet, Chio Microwave Popcorn Salt) te kopen, te laten sparen voor gratis producten of kortingen op producten, abonnementen of activiteiten van partners van Intersnack (de Partners ). Daarnaast kunnen spaarders meedoen met (win)acties. Intersnack behoudt zich het recht voor om in de toekomst andere merken en/of producten van Intersnack toe te voegen aan de Actie.

2 De Actie duurt van 4 januari 2015 tot een nader door Intersnack te bepalen moment of zolang de voorraad strekt. Intersnack kan de Actie, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 10 van deze Actievoorwaarden, op ieder moment beëindigen, welke beëindiging Intersnack zo spoedig mogelijk op haar Actiewebsites bekend zal maken. Daarnaast streeft Intersnack er naar om zoveel mogelijk deelnemers aan de Actie middels een , tenminste één week voor ingangsdatum van de beëindiging van de Actie, op de hoogte te stellen van de op handen zijnde beëindiging. Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot deze Actie kunnen via de Actiewebsites worden gericht aan de Consumentenservice van Intersnack, door hiervoor het contactformulier op de Actiewebsite in te vullen, onder vermelding van NAW gegevens. Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot de bij de Partners bestelde actieproducten, dienen te worden gericht aan en ingediend bij de Partners. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het adres van de desbetreffende partner dat verstrekt wordt op de Actiewebsite. Artikel 2 De Actie De Deelnemer kan op de Actiewebsite zijn of haar Chio spaar account aanmaken door het invoeren van een voornaam, achternaam, wachtwoord en een adres. Middels het aangemaakte Chio spaar account kan een Deelnemer sparen voor leuke acties en/of kortingen op te bestellen actieproducten bij Partners. Het Chio spaar account is persoonsgebonden en (het tegoed) kan niet worden overgedragen aan anderen. Op alle actie verpakkingen van Chio Popcorn is een unieke actiecode van 10 tekens vermeld. Wanneer een Deelnemer deze code op zijn of haar persoonlijke Chio spaar account invoert, via de actiewebsite, krijgt de Deelnemer 10 Chio spaarpunten op zijn/haar Chio spaar account bijgeschreven. Iedere code kan slechts één maal worden ingevoerd en leidt tot een verhoging van het saldo op het Chio spaar account. Het aankoopbewijs (lees: kassabon) van de actieverpakkingen dient bewaard te blijven, om zodoende het aankoopbewijs te kunnen verifiëren. Wanneer de Deelnemer dit niet kan overhandigen is Intersnack gerechtigd de Deelnemer terstond uit te sluiten van deelname aan de Actie. De Deelnemer kan, het aantal punten van het in totaal op zijn/haar persoonlijke Chio spaar account gespaarde Chio spaarpunten, inruilen voor producten, abonnementen of activiteiten ( Actieproducten ) aangeboden door partners van Intersnack. Intersnack is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de Actieproducten. In geval van een bestelling wordt benodigde aantal Chio spaarpunten het direct van het tegoed op het persoonlijke Chio spaar account van de Deelnemer afgetrokken. Het saldo van de Deelnemer op zijn of haar persoonlijke Account moet hiervoor wel hoog genoeg zijn, want dit kan nooit negatief worden. Bij een ontoereikend saldo zal de bestelling worden geweigerd.

3 Artikel 3 Producten Een Deelnemer kan het gewenste Actieproduct via de Actiewebsites bij de betreffende Partner bestellen. Intersnack heeft geen enkele bemoeienis met en is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor (de uitvoering van) deze bestelling dan wel de afhandeling ervan. De algemene (leverings)voorwaarden van de Partner zijn op deze bestelling en de afhandeling daarvan (waaronder levering/bezorging) van toepassing. Artikel 4 Het Chio spaar account Indien een Deelnemer misbruik maakt van dan wel fraudeert dan wel een poging doet te frauderen, of het doorverkopen van spaarpunten aan derden, is Intersnack gerechtigd de Deelnemer terstond uit te sluiten van deelname aan de Actie en het Chio spaar account te blokkeren. Intersnack is gerechtigd de volledige schade op de Deelnemer te verhalen. De Chio spaarpunten zijn geldig en kan in beginsel bij de Partner worden ingeleverd tot uiterlijk het einde van de actieperiode waarin de Partner deelneemt aan de Actie of tot wanneer de voorraad strekt. Intersnack zal zich inzetten om een beëindiging van deelname aan de Actie door de Partner zo spoedig mogelijk te communiceren aan de Deelnemer(s). Het tegoed op het Chio spaar account is niet inwisselbaar voor regulier geld of enig andere contante waarde. Artikel 5 Deelname Deelname aan de Actie staat open voor iedereen die 16 jaar of ouder is en in Nederland woont. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan de Actie anders dan het gebruik van internet. Per persoon, per adres, (en dus per Deelnemer) kan maximaal één Chio spaar account worden aangemaakt en gebruikt. Deelname aan de Actie kan alleen via de Actiewebsite. Een Deelnemer kan maximaal 3 unieke codes per week invoeren om zijn/haar Chio spaar account op te waarderen. Artikel 6 Gebruik gegevens De Deelnemer garandeert dat de door hem verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. Voor meer informatie over de behandeling van de gegevens van de Deelnemer verwijzen we naar het Chio Privacy- en Cookiebeleid.

4 Artikel 7 Aansprakelijkheid Intersnack en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de (uitvoering van de) Actie. Intersnack is daarnaast niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit, of op enige wijze verband houdt met (i) de door Deelnemers bestelde en door de Partners aan de Deelnemers geleverde Actieproducten en verstrekt geen enkele garantie ten aanzien van deze Actieproducten (inclusief het tijdig en op juiste wijze leveren hiervan). Meer specifiek zijn Intersnack, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor: enige aanvullende uitgaven die de Deelnemers eventueel maken in verband met de deelname aan de Actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van een Actieproduct. enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk-, computer hardware- of software van welke aard dan ook inclusief mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de Actiewebsite of het downloaden van componenten hiervan. enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met het wijzigen of beëindigen van de Actie. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Intersnack aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten in door Intersnack openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Intersnack niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Intersnack in het leven roepen. Artikel 8 Slotbepalingen Het merk Chio is een geregistreerd merk. Deelnemers zullen deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Intersnack. Artikel 9 Beëindiging Intersnack behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, eenzijdig te beëindigen, onderbreken of te wijzigen en /of de Actievoorwaarden te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers. Intersnack behoudt zich het recht voor om iedere Deelnemer met onmiddellijke ingang te diskwalificeren en/of van verdere deelname uit te sluiten indien (Intersnack vermoedt dat) de

5 betreffende Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden, onvolledige, onjuiste of misleidende gegevens verstrekt, of informatie die in strijd is/zijn met de wet verstrekt, of anderszins onrechtmatig handelt jegens Intersnack of derden. Artikel 10 Diversen Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent!

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Artikel 1 Algemeen 1. Deze actievoorwaarden ( Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie Zet scouting in de zon en maak kans op een Waka

Nadere informatie

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze» Inhoud «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze»...

Nadere informatie

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand.

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website Spaar- Saam.nl aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van):

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van): ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN TMG 1. Toepasselijkheid a) Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Telegraaf Media Groep of een van haar groepsmaatschappijen (hierna: TMG ) te organiseren

Nadere informatie

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen.

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden:

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserende bedrijven VisitDenmark, kantoorhoudende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark), organiseert in samenwerking met NOVASOL, kantoorhoudende

Nadere informatie

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend Bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan Schipholweg 96a, te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark ), organiseert op visitdenmark.nl/camping een wedstrijd

Nadere informatie

538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen

538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen 538 SPELVOORWAARDEN Algemeen Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie Ed & Breakfast (hierna te definiëren en verder te noemen: de Actie ) van Radio 538 B.V., gevestigd aan Bergweg

Nadere informatie

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven Actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door Karvan Cévitam,

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

1. Algemeen 1.1 Beelen Internetdiensten, hierna te noemen BI exploiteert diverse websites, waaronder de website Harderwijkse Zaken.

1. Algemeen 1.1 Beelen Internetdiensten, hierna te noemen BI exploiteert diverse websites, waaronder de website Harderwijkse Zaken. 1. Algemeen 1.1 Beelen Internetdiensten, hierna te noemen BI exploiteert diverse websites, waaronder de website Harderwijkse Zaken. Beelen Internetdiensten is geregistreerd bij het Handelsregister onder

Nadere informatie

Actievoorwaarden Usher s #URXTour Concert op 4 maart

Actievoorwaarden Usher s #URXTour Concert op 4 maart Actievoorwaarden Usher s #URXTour Concert op 4 maart De Actie 1. De actie Win tickets voor Usher s concert op 4 maart wordt aangeboden door MasterCard Nederland, gevestigd te (1082 MS) Amsterdam, Nederland,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienstverlening op de website www.domainorder.nl. Door gebruik te maken van de website www.domainorder.nl

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden boeken.bereslim.nl

Gebruikersvoorwaarden boeken.bereslim.nl Gebruikersvoorwaarden boeken.bereslim.nl 1. Definities: De Website Het Beveiligde gedeelte van de Website Gebruikersvoorwaarden Bereslim Bezoeker Gebruiker De website boeken.bereslim.nl danwel de website

Nadere informatie

2. De actie is een initiatief van Philips Electronics Nederland BV gevestigd aan de Boschdijk 525, 5621 JG te Eindhoven (hierna: Philips ).

2. De actie is een initiatief van Philips Electronics Nederland BV gevestigd aan de Boschdijk 525, 5621 JG te Eindhoven (hierna: Philips ). ACTIEVOORWAARDEN PHILIPS Dutch Masters of Light Algemeen 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Dutch Masters of Light (hierna: de actie ). De Gedragscode Promotionele Kansspelen is van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Telecommunicatie ITSD B.V.

Algemene voorwaarden Telecommunicatie ITSD B.V. Algemene voorwaarden Telecommunicatie ITSD B.V. Deze voorwaarden zijn een uitbreiding op de Algemene Voorwaarden van ITSD B.V. en van toepassing indien klant betreffende diensten en of producten afneemt.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PPN Software *

ALGEMENE VOORWAARDEN PPN Software * ALGEMENE VOORWAARDEN PPN Software * Artikel 1: definities 1.1 Abonnement: de tussen Klant en Pensioen & Planning Nederland (PPN) gesloten overeenkomst krachtens welke de door Klant bij PPN aangemelde Administrateur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. TranslationWebshop

Algemene voorwaarden. TranslationWebshop Algemene voorwaarden TranslationWebshop Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Devcat of Devcat Hosting een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Devcat of Devcat Hosting een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Devcat of Devcat Hosting een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst BouwConnect Communicatie Platform

Gebruiksovereenkomst BouwConnect Communicatie Platform BouwConnect Communicatie Platform Gebruiksovereenkomst BouwConnect Communicatie Platform juni 2012 Versie 1.0 Inhoud 1. BEGRIPSBEPALINGEN... 2 2. TOEPASSELIJKHEID... 3 3. GEBRUIKSRECHT EN BETALINGSVERPLICHTING...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten.

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. Algemene Voorwaarden: deze algemene

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. Algemene Voorwaarden 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt

Nadere informatie

Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V.

Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V. Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V. SiteGeregeld is een dienst van SiteGeregeld B.V.. Aan het gebruik van SiteGeregeld zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Lees deze aandachtig door,

Nadere informatie

1. Definities. In deze bijlage wordt verstaan onder:

1. Definities. In deze bijlage wordt verstaan onder: Bijlage A bij de Algemene Voorwaarden van Emergion BV te Rotterdam, bevattende de specifieke leverings- en betalingsvoorwaarden voor het (laten) plaatsen van advertenties en presentaties op Loopbaanadvies.net

Nadere informatie

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren.

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren. ALGEMENE VOORWAARDEN CRM SOFTWARE ADVIES 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: CRM Software Advies: Geniepark Ventures BV, handelend onder de naam CRM Software Advies. Internetlocatie:

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN CONSTAMED B.V. PATIËNTEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN CONSTAMED B.V. PATIËNTEN 1. Definities 1.1 Applicatie: de applicatie van CONSTAMED waarvoor de artsen zich kunnen registreren en waarvan de artsen kunnen gebruik maken. Via de applicatie kunnen de Arts en de Patiënt met elkaar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie