ActievoorwaardenTour van HEMA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ActievoorwaardenTour van HEMA"

Transcriptie

1 ActievoorwaardenTour van HEMA Algemeen: Deze voorwaarden (hierna te noemen: de actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie Tour van HEMA (hierna te noemen: 'de actie'), die wordt georganiseerd door de HEMA Belgie bvba Alsembergsesteenweg 757, 1180 Brussel (hierna te noemen HEMA ). Deelname aan de actie betekent dat je op de hoogte bent van en instemt met deze voorwaarden. Je kunt die instemming niet herroepen. HEMA kan de actievoorwaarden tussentijds wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (actie-)website van HEMA: hema.be/actievoorwaarden. De uitleg en toepassing van de actievoorwaarden door HEMA is bindend. In situaties waarin de actievoorwaarden niet voorzien, beslist HEMA. Deze beslissing is bindend. Deelname aan de Actie is mogelijk op de volgende wijze: door het activeren van de actiecode op je kassabon Actie & Deelname door het activeren van de actiecode op je kassabon. Bij elke in een HEMA-winkel en op hema.nl bestede 10,- ontvang je een sticker (maximaal 25 stickers per kassabon). Je ontvangt geen sticker over de aankoop van boeken en e-boeken. Plak deze op de Tour van HEMA spaarkaart. Door 4 stickers te plakken heb je een volle spaarkaart die je in kunt leveren bij een HEMA-winkel in Belgie, bij de kassa. Je ontvangt vervolgens van de kassamedewerker een kassabon met een unieke actiecode Vul deze unieke actiecode in op de actiesite hema.be/touractie. Door je te registreren (invullen naam, woonplaats en adres) ontvang je een met daarin een kortingscode t.w.v. 5,- geldig bij minimale besteding van 20,- op hema.be. Vul vervolgens een antwoord in bij de vraag: hoeveel fietsbellen heeft HEMA verkocht in Belgie in 2014, inclusief de verkopen via hema.be? Om de 5,- korting te verzilveren op HEMA.be vul je in het besteloverzicht bij het veld actiecode de kortingscode in. Klik na invoer op activeren, daarna wordt de korting automatisch verrekend in het besteloverzicht. Deze kortingscode is te verzilveren van 10 juni 2015 tot en met 25 augustus 2015 op hema.be. Ben je woonachtig in Luxemburg dan is het alleen mogelijk om de 5.- korting te verzilveren in een HEMA-winkel. De met kortingcode die je ontvangt na registratie van je actiecode print je uit en daarmee kan je de 5.- korting verzilveren in een HEMA-winkel. De korting is niet geldig op gebak, het buffet, raambekleding, geneesmiddelen, fotoservice- en albumprintserviceproducten, cadeaukaarten, itunes-kaarten, boeken, CD s, DVD s, verzekeringen, 1

2 telecomproducten, lekker weg-producten, HEMA-tickets en online bestellingen die in de winkel worden opgehaald. Als de kortingscode niet werkt, dan kunnen hiervoor meerdere oorzaken zijn. Let op: de korting wordt pas verrekend nadat de code is ingetypt en vervolgens op 'activeren is geklikt. Als er geen korting is berekend, is het artikel mogelijk uitgesloten van de Actie of is de actieperiode voorbij. Door je te registreren (invullen naam, woonplaats en adres) op hema.be/touractie maak je kans op het prijzenpakket in het overzicht genoemd onder Prijzen en trekking in deze actievoorwaarden. Persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en uitsluitend gebruikt voor de uitvoer van deze actie, tenzij de deelnemer zelf aangeeft benaderd te willen worden per . Je kunt op de actiesite hema.be/touractie d.m.v. een aparte opt-in aangeven of je op de hoogte wilt blijven van acties en aanbiedingen van HEMA. Op de aan HEMA verstrekte gegevens is het Privacy Statement van HEMA van toepassing zoals gepubliceerd op Deze actie is geldig bij alle HEMA-winkels in Belgie en Luxemburg en op hema.be. Je kunt je actiecode registreren tot en met 22 juli Je kunt maximaal 20 keer een actiecode registreren tijdens de actieperiode Deelname aan de actie is gratis. Deelname aan de actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder. Alleen mensen met een Belgisch IP-adres kunnen deelnemen aan de actie. De looptijd van de actie is van 10 juni 2015 tot en met 22 juli Bij deelname aan de actie ben je verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. HEMA heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen. Winnaars moeten het originele winnende bewijs van deelname aan de actie kunnen overleggen. Dit is de kassabon die je kreeg bij het inleveren van je volle spaarkaart Prijzen en trekking De deelnemer aan de actie maakt kans op de volgende prijzen: De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is ,- De prijzen worden ter beschikking gesteld door de HEMA. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld. 2

3 Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd door HEMA binnen 6 weken na bekendmaking van de winnaars. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd. De aanwijzing van de winnaars van de actie vindt plaats door middel van een trekking onder de deelnemers aan de actie die het dichtsbij het juiste antwoord zitten op de inzichtvraag die gesteld is bij het registreren van de actiecode. De trekking geschiedt door een notaris. De trekking zal plaatsvinden na einde actie omstreeks 24 juli. Alle geregistreerde codes in combinatie met ingevulde antwoord op de inzichtvraag, met in achtneming van het genoemde maximum van 20 geactiveerde actiecode per deelnemer, maken kans op de prijzen. De gewonnen prijzen (behalve de auto, fietsen en weekend weg)moeten worden opgehaald in een HEMA-winkel. De winnaar dient aan te geven in welke winkel hij/zij de prijs komt ophalen. Vervolgens zal desbetreffende winkel contact opnemen met de winnaar zodra de prijs binnen is. De fietsen en auto zullen binnen 6 weken na bekendmaking op het opgegeven adres van de winnaar worden bezorgd De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar en is gekoppeld aan de naam en het adres van de winnaar. De winnaars ontvangen vóór 12 augustus 2015 bericht d.m.v. persoonlijk . De deelnemer stemt door deelname aan de actie ermee in dat HEMA is toegestaan ten behoeve van de actie algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar te maken, waaronder de naam en woonplaats van prijswinnaars. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien HEMA niet over de juiste of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer alleen een telefoonnummer heeft opgegeven en telefonisch niet bereikbaar is, vervalt het recht op de prijs na 6 weken eveneens. In beide gevallen behoudt HEMA zich het recht voor een andere deelnemer aan de actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd. HEMA stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren. HEMA is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de actievoorwaarden, danwel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit HEMA hem/haar uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. HEMA kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto's kunnen door HEMA worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden, HEMA en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen. 3

4 Aansprakelijkheid HEMA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen HEMA heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de actie zonder problemen te laten verlopen. HEMA garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de actiewebsite(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer van de website wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de actie deel te kunnen nemen. Mocht de actie tijdelijk onderbroken of stopgezet moeten worden, dan neemt HEMA uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding. HEMA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor HEMA in het leven roepen. HEM is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt. Indien HEMA aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is HEMA uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan HEMA toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van HEMA zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert. Met betrekking tot de deelname aan de actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de actie. Overmacht HEMA behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. HEMA zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs. Overige informatie Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de actie zijn voorbehouden aan HEMA. Het is zonder schriftelijke toestemming van HEMA niet toegestaan de software, de internetsite of de inhoud van de actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook. 4

5 Klachtenregeling Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, indienen bij HEMA via klachtenformulier : 02/ of via het contactformulier: Toepasselijk recht Op deze voorwaarden en de actie is het Belgisch recht van toepassing HEMA Belgie bvba Alsembergsesteenweg757, 1180 Brussel Amsterdam 5

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze» Inhoud «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze»...

Nadere informatie

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent!

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Artikel 1 Algemeen 1. Deze actievoorwaarden ( Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie Zet scouting in de zon en maak kans op een Waka

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ACTIEVOORWAARDEN CHIO SPAARPROGRAMMA

Algemene voorwaarden ACTIEVOORWAARDEN CHIO SPAARPROGRAMMA Algemene voorwaarden ACTIEVOORWAARDEN CHIO SPAARPROGRAMMA Deze actievoorwaarden (hierna te noemen de "Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de het Chio spaarprogramma (de "Actie") die wordt georganiseerd

Nadere informatie

van compensatie voor het verval van de waarde van de Tegoedbon en de aanspraak op het Actieproduct.

van compensatie voor het verval van de waarde van de Tegoedbon en de aanspraak op het Actieproduct. 1 Toepasbaarheid 1.1 Deze algemene voorwaarden ("Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de Sparen met Activia spaaractie ("Actie") welke wordt georganiseerd door Danone Nederland B.V., kantoorhoudende

Nadere informatie

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend Bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan Schipholweg 96a, te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark ), organiseert op visitdenmark.nl/camping een wedstrijd

Nadere informatie

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van):

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van): ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN TMG 1. Toepasselijkheid a) Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Telegraaf Media Groep of een van haar groepsmaatschappijen (hierna: TMG ) te organiseren

Nadere informatie

Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door.

Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door. ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN INDESIT COMPANY BENELUX Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door. Artikel 1 - Definities 1. In deze Algemene Actievoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienstverlening op de website www.domainorder.nl. Door gebruik te maken van de website www.domainorder.nl

Nadere informatie

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden:

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserende bedrijven VisitDenmark, kantoorhoudende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark), organiseert in samenwerking met NOVASOL, kantoorhoudende

Nadere informatie

Actievoorwaarden Usher s #URXTour Concert op 4 maart

Actievoorwaarden Usher s #URXTour Concert op 4 maart Actievoorwaarden Usher s #URXTour Concert op 4 maart De Actie 1. De actie Win tickets voor Usher s concert op 4 maart wordt aangeboden door MasterCard Nederland, gevestigd te (1082 MS) Amsterdam, Nederland,

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid A. Gebruiksvoorwaarden voor deze website 1. De gebruiker moet zich voorzien van de nodige mensen en informaticamiddelen om zijn

Nadere informatie

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden Algemene Verkoopsvoorwaarden Hierna tref je onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, BVBA Odette Lunettes, met jou sluiten.

Nadere informatie

2. DEELNAME EN DEELNEMERS

2. DEELNAME EN DEELNEMERS Algemene spelvoorwaarden van het Beleggers+ Beursspel 1. ALGEMEEN 1. Florijn en Co BV met handelsnaam beleggersplus (hierna te noemen Beleggersplus, een besloten vennootschap gevestigd te Amsterdam en

Nadere informatie

De Veiling- en Platformregels van Hotelkamerveiling.nl

De Veiling- en Platformregels van Hotelkamerveiling.nl De Veiling- en Platformregels van Hotelkamerveiling.nl Hotelkamerveiling.nl is dé website om voordelig een leuk hotel te boeken. Door mee te bieden op een veiling bepaal je zelf de prijs van een hotelarrangement

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven MijnPartnerGroep.nl. Artikel 1 Identiteit van de ondernemer. MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen:

Algemene Voorwaarden Bedrijven MijnPartnerGroep.nl. Artikel 1 Identiteit van de ondernemer. MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen: Algemene Voorwaarden Bedrijven MijnPartnerGroep.nl Artikel 1 Identiteit van de ondernemer MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen: - MijnContainerPartner.nl / (MCP) - MijnHostingPartner.nl / (MHP)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Leden

Algemene Voorwaarden Leden Algemene Voorwaarden Leden Artikel 1. Definities In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: 1.1 Cyberghost: Cyberghost BV (hierna te noemen: Cyberghost ) t.h.o.d.n. Friends Enterprise

Nadere informatie

538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen

538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen 538 SPELVOORWAARDEN Algemeen Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie Ed & Breakfast (hierna te definiëren en verder te noemen: de Actie ) van Radio 538 B.V., gevestigd aan Bergweg

Nadere informatie

2. De actie is een initiatief van Philips Electronics Nederland BV gevestigd aan de Boschdijk 525, 5621 JG te Eindhoven (hierna: Philips ).

2. De actie is een initiatief van Philips Electronics Nederland BV gevestigd aan de Boschdijk 525, 5621 JG te Eindhoven (hierna: Philips ). ACTIEVOORWAARDEN PHILIPS Dutch Masters of Light Algemeen 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Dutch Masters of Light (hierna: de actie ). De Gedragscode Promotionele Kansspelen is van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. TranslationWebshop

Algemene voorwaarden. TranslationWebshop Algemene voorwaarden TranslationWebshop Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

1.2 Provider : Partij, instantie of organisatie die de dienst van Blue Water App onder private label aanbiedt aan zijn klanten

1.2 Provider : Partij, instantie of organisatie die de dienst van Blue Water App onder private label aanbiedt aan zijn klanten Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Blue Water App september 2013 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Gebruiker : de partij, natuurlijk persoon of rechtspersoon, die

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid A. Gebruiksvoorwaarden voor deze website 1. De gebruiker moet zich voorzien van de nodige mensen en informaticamiddelen om zijn

Nadere informatie

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven Actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door Karvan Cévitam,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868

Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868 Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Services

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Services Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Services 1. Inleiding Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving Website Services ( Richtlijnen ) vormen een aanvulling op de Algemene Voorwaarden Vuewer ( Algemene

Nadere informatie

clubpt is gespecialiseerd in Personal Training, voedingsbegeleiding, sportspecifieke training, sport-

clubpt is gespecialiseerd in Personal Training, voedingsbegeleiding, sportspecifieke training, sport- ALGEMENE VOORWAARDEN clubpt; ingeschreven bij K.v.K. te Eindhoven onder nummer: 58769811. clubpt is gespecialiseerd in Personal Training, voedingsbegeleiding, sportspecifieke training, sport- /bewegingsactiviteiten

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

Snel & eenvoudig online. Algemene voorwaarden

Snel & eenvoudig online. Algemene voorwaarden Snel & eenvoudig online Algemene voorwaarden Duckbill Projects B.V., hierna te noemen Ondernemerswebsites, gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudend aan het adres Westblaak 7a, 3012 KC Rotterdam, ingeschreven

Nadere informatie

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Artikel 1: Organisator De NV AG Insurance, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Cartel Internetservices BV Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht

Algemene Voorwaarden Cartel Internetservices BV Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht Algemene Voorwaarden Cartel Internetservices BV Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht Artikel 1 Definities 1.1 Cartel: Cartel Internetservices BV 1.2 Klant: de partij die met Cartel een overeenkomst

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559 Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559 Inhoudsopgave A Definities B Toepasselijkheid C Aanbod, bestelling en totstandkoming overeenkomst D Prijzen en tarieven E Facturering en betaling F

Nadere informatie