Actievoorwaarden Win een weekend weg voor vier personen naar Disneyland Paris

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actievoorwaarden Win een weekend weg voor vier personen naar Disneyland Paris"

Transcriptie

1 Actievoorwaarden Win een weekend weg voor vier personen naar Disneyland Paris 1. Algemeen 1.1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Win een weekend weg voor vier personen naar Disneyland Paris ( Actie ) die georganiseerd wordt door MasterCard Nederland, gevestigd te Amsterdam, Nederland, aan het adres Gustav Mahlerplein ( MasterCard ) De Actie wordt georganiseerd ter promotie van MasterCard Nederland. 2. Looptijd 2.1. De Actie begint op 1 oktober 2014 en eindigt op 1 november 2014 ( Actieperiode ). 3. Deelname 3.1. Deelname aan de Actie staat open voor personen van 18 jaar en ouder, die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland waar zij als bewoner staan ingeschreven en die in het bezit zijn van een Nederlandse MasterCard creditcard Gedurende de Actieperiode kunnen personen zich aanmelden voor deelname aan de Actie via het deelnameformulier op de website NL (hierna: Actiesite ). Uitsluitend personen als bedoeld onder 3.1 die (i) een volledig en correct ingevuld deelnameformulier hebben ingezonden via de Actiesite en (ii) de toepasselijke actievoorwaarden hebben geaccepteerd doen mee aan de Actie en maken kans op het winnen van een prijs MasterCard is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers in strijd met deze actievoorwaarden handelen dan wel indien zij van mening is dat deelnemers zich anderszins frauduleus gedragen. 4. Prijzen 4.1. In het kader van de Actie wordt in totaal één prijs ter beschikking gesteld. De prijs is een arrangement dat bestaat uit een weekend weg voor vier personen naar Disneyland Paris in Parijs. Het arrangement omvat:

2 - twee overnachtingen in één standaard hotelkamer voor vier personen in het Disneyland Hotel in Parijs inclusief ontbijtbuffet; en - drie dagen toegang tot het Disneyland park en Walt Disney Studio s park voor vier personen De prijs bestaat uitsluitend uit het hierboven omschreven arrangement en omvat uitdrukkelijk niet vergoeding van eventuele bijkomende kosten, zoals maar niet beperkt tot vervoerskosten en consumpties Indien de prijswinnaar zijn prijs wenst uit te breiden, bijvoorbeeld door een upgrade naar een ander type hotelkamer, dan kan dit op eigen kosten van de prijswinnaar in overleg worden gereserveerd De prijs is één jaar geldig (te weten van 3 november 2014 tot en met 3 november 2015). Het arrangement dient derhalve plaats te vinden op data die vallen binnen deze periode De prijs wordt op basis van beschikbaarheid gereserveerd. Het is mogelijk dat het arrangement niet kan plaatsvinden op data naar keuze van de prijswinnaar De totale waarde van de te vergeven prijs bedraagt EUR Kansspelbelasting die eventueel verschuldigd is komt in voorkomend geval geheel voor rekening van MasterCard. 5. Aanwijzing prijswinnaar 5.1. De aanwijzing van de prijswinnaar geschiedt op onpartijdige wijze, door een blinde trekking op 3 november 2014 uit een gegevensbestand waarin alle personen die conform 3.2. deelnemen aan de Actie zijn opgenomen, verricht door een onafhankelijke persoon die geen direct belang heeft bij MasterCard of de Actie De prijswinnaar wordt op 3 november 2014 eenmalig gebeld via het door hem/haar op het deelnameformulier opgegeven telefoonnummer. De prijswinnaar dient de prijs direct telefonisch te accepteren. Indien de winnaar om wat voor reden dan ook de prijs niet direct accepteert, vervalt diens recht op de prijs. Ook als de prijswinnaar om wat voor reden dan ook zijn telefoon niet meteen beantwoordt, vervalt diens recht op de prijs. MasterCard kan in die gevallen naar eigen goeddunken de prijs aan een ander toewijzen, e.e.a. zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding aan deelnemers of de prijswinnaar De prijswinnaar worden tijdens het telefoongesprek als bedoeld in artikel 5.2. de contactgegevens van een contactpersoon van Disneyland Paris 2

3 doorgegeven. De prijswinnaar kan het arrangement alleen reserveren via deze contactpersoon De bevestiging van de reservering van de prijs wordt aangetekend per post aan de prijswinnaar verstuurd, tenzij anders is aangegeven door MasterCard bij de bekendmaking van de prijswinnaar MasterCard zal geen correspondentie aangaan over de uitslag van de Actie. 6. Aansprakelijkheid 6.1. MasterCard is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken in de door MasterCard en/of door derden te verstrekken prijzen MasterCard besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten in de door MasterCard openbaar gemaakte (promotie-)materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan MasterCard worden tegengeworpen noch enige verplichting voor MasterCard doen ontstaan MasterCard is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. MasterCard is niet aansprakelijk voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijs Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van MasterCard gelden eveneens voor door MasterCard ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden De deelnemer vrijwaart MasterCard van alle aanspraken van derden die verband houden met zijn deelname aan de Actie. 7. Privacy 7.1. Om deel te nemen aan de Actie dient de deelnemer via het deelnameformulier een aantal persoonsgegevens ter beschikking te stellen aan MasterCard: naam, voornaam, telefoonnummer, adres en bankgegevens MasterCard is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de deelnemer in verband met de Actie. Door het accepteren van deze actievoorwaarden aanvaardt de deelnemer dat de in het kader van de Actie verzamelde persoonsgegevens door derde partijen kunnen worden verwerkt 3

4 in het kader van de Actie. Het beleid van MasterCard op het gebied van privacy- en gegevensbescherming, vastgelegd in de MasterCard Global Privacy Policy, kan worden geraadpleegd via: De persoonsgegevens van de deelnemer zullen door MasterCard in het kader van de Actie worden gebruikt voor het organiseren van de Actie, het aanwijzen van de prijswinnaar van de Actie, om de prijswinnaar op de hoogte te stellen dat hij heeft gewonnen, en om zijn recht op de prijs te controleren. Door het accepteren van deze actievoorwaarden aanvaardt de deelnemer dat de in het kader van de Actie verzamelde persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor de hierboven beschreven doeleinden. Door het aanvinken van de desbetreffende bepaling op het deelnameformulier, aanvaardt de deelnemer voorts dat de persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor het toezenden van commerciële communicatie. MasterCard gebruikt de in het kader van de Actie verzamelde gegevens alleen voor bovenstaande doeleinden en zal deze gegevens niet anders gebruiken of langer bewaren dan nodig De deelnemer kan zijn recht op toegang tot zijn persoonsgegevens (en verbetering en verwijdering daarvan) uitoefenen door het versturen van een e- mail naar: 8. Vragen, opmerkingen of klachten 8.1. Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen, downloaden en printen via Vragen, opmerkingen of klachten over de Actie of deze actievoorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt aan MasterCard door het sturen van een e- mail aan of door het sturen van een brief aan MasterCard Nederland (Gustav Mahlerplein , 1082 MS, Amsterdam). MasterCard zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen. Als de klager meent dat zijn klacht niet afdoende afgehandeld is, kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij de Kansspelautoriteit, Postbus 298 (2501 CG) Den Haag. 9. Overig 9.1. MasterCard is te allen tijde gerechtigd om naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actie en/of deze actievoorwaarden te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, zonder dat MasterCard daardoor tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. MasterCard zal de actievoorwaarden gedurende de Actieperiode 4

5 niet ten nadele van de deelnemers wijzigen. Wijziging van de Actie en/of deze actievoorwaarden dan wel staking van de Actie, zal door MasterCard bekend worden gemaakt op de Actiesite Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is MasterCard gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn Op de Actie en deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen in verband met de Actie of deze actievoorwaarden kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam MasterCard handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Versie: 26 september

Actievoorwaarden MasterCard-promotie Priceless Specials Thuisbezorgd

Actievoorwaarden MasterCard-promotie Priceless Specials Thuisbezorgd Actievoorwaarden MasterCard-promotie Priceless Specials Thuisbezorgd 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie Priceless Specials Thuisbezorgd (hierna:

Nadere informatie

Actievoorwaarden Mastercard-promotie Première Hotel Transsylvanië 3

Actievoorwaarden Mastercard-promotie Première Hotel Transsylvanië 3 Actievoorwaarden Mastercard-promotie Première Hotel Transsylvanië 3 1. Actievoorwaarden 1.1. Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie Première Hotel Transsylvanië

Nadere informatie

1.2 De Actie wordt georganiseerd ter promotie van het betalen met de MasterCard creditcard.

1.2 De Actie wordt georganiseerd ter promotie van het betalen met de MasterCard creditcard. Actievoorwaarden MasterCard-promotie AMF Priceless Surprises 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie AMF Priceless Surprises (hierna: Actie ) die

Nadere informatie

Actievoorwaarden Mastercard-promotie Mastercard Veldhelden bij UEFA Champions League-wedstrijd: AFC Ajax AEK Athene FC

Actievoorwaarden Mastercard-promotie Mastercard Veldhelden bij UEFA Champions League-wedstrijd: AFC Ajax AEK Athene FC Actievoorwaarden Mastercard-promotie Mastercard Veldhelden bij UEFA Champions League-wedstrijd: AFC Ajax AEK Athene FC 1. Actievoorwaarden 1.1. Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van

Nadere informatie

Actievoorwaarden Mastercard-promotie. UEFA Champions League Finale Kiev 2018

Actievoorwaarden Mastercard-promotie. UEFA Champions League Finale Kiev 2018 1. Actievoorwaarden Actievoorwaarden Mastercard-promotie UEFA Champions League Finale Kiev 2018 1.1. Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie UEFA Champions League

Nadere informatie

Actievoorwaarden Mastercard-promotie de BRIT Awards 2019 met Mastercard

Actievoorwaarden Mastercard-promotie de BRIT Awards 2019 met Mastercard Actievoorwaarden Mastercard-promotie de BRIT Awards 2019 met Mastercard 1. Actievoorwaarden 1.1. Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie de BRIT Awards 2019 met Mastercard

Nadere informatie

Actievoorwaarden MasterCard-promotie Mysteryland Last Minute Surprises

Actievoorwaarden MasterCard-promotie Mysteryland Last Minute Surprises Actievoorwaarden MasterCard-promotie Mysteryland Last Minute Surprises 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie Mysteryland Last Minute Surprises (hierna:

Nadere informatie

Actievoorwaarden Mastercard -promotie Win een volledig verzorgde reis naar Disneyland Paris

Actievoorwaarden Mastercard -promotie Win een volledig verzorgde reis naar Disneyland Paris Actievoorwaarden Mastercard -promotie Win een volledig verzorgde reis naar Disneyland Paris 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie Win een volledig

Nadere informatie

1.2 De Actie wordt georganiseerd ter promotie van het betalen met de MasterCard Gold creditcard.

1.2 De Actie wordt georganiseerd ter promotie van het betalen met de MasterCard Gold creditcard. Actievoorwaarden MasterCard-promotie Tomorrowland Surprises 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie Tomorrowland Priceless Surprises (hierna: Actie

Nadere informatie

Actievoorwaarden MasterCard -promotie MasterCard Kids Line-Up UEFA Champions League

Actievoorwaarden MasterCard -promotie MasterCard Kids Line-Up UEFA Champions League Actievoorwaarden MasterCard -promotie MasterCard Kids Line-Up UEFA Champions League 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie MasterCard Kids Line-Up

Nadere informatie

Actievoorwaarden Mastercard -promotie WE Fashion & Mastercard Veldhelden UEFA Champions League

Actievoorwaarden Mastercard -promotie WE Fashion & Mastercard Veldhelden UEFA Champions League Actievoorwaarden Mastercard -promotie WE Fashion & Mastercard Veldhelden UEFA Champions League 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie WE Fashion

Nadere informatie

1.2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van betalen in het buitenland met MasterCard.

1.2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van betalen in het buitenland met MasterCard. Actievoorwaarden Priceless Vakantiemoment 1. Algemeen 1.1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Priceless Vakantiemoment ( Actie ). De Actie wordt aangeboden door MasterCard Nederland

Nadere informatie

1.2 De Actie wordt georganiseerd ter promotie van het betalen met de MasterCard creditcard.

1.2 De Actie wordt georganiseerd ter promotie van het betalen met de MasterCard creditcard. Actievoorwaarden MasterCard-promotie Priceless Specials Frozen 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie Priceless Specials Frozen (hierna: Actie )

Nadere informatie

Actievoorwaarden Mastercard-promotie Roland-Garros 2018

Actievoorwaarden Mastercard-promotie Roland-Garros 2018 Actievoorwaarden Mastercard-promotie Roland-Garros 2018 1. Actievoorwaarden 1.1. Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie Roland- Garros 2018 (hierna: Actie ) die

Nadere informatie

1.2 De Actie wordt georganiseerd ter promotie van het betalen met de Mastercard creditcard bij TennisDirect.

1.2 De Actie wordt georganiseerd ter promotie van het betalen met de Mastercard creditcard bij TennisDirect. Actievoorwaarden Mastercard -promotie Win een reis naar Roland-Garros 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie Win een reis naar Roland-Garros (hierna:

Nadere informatie

Actievoorwaarden Mastercard-promotie Cannes Filmfestival 2018

Actievoorwaarden Mastercard-promotie Cannes Filmfestival 2018 Actievoorwaarden Mastercard-promotie Cannes Filmfestival 2018 1. Actievoorwaarden 1.1. Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie Cannes Filmfestival 2018 (hierna: Actie

Nadere informatie

Actievoorwaarden Mastercard -promotie win een reis naar de UEFA Champions League Finale 2017 in Cardiff

Actievoorwaarden Mastercard -promotie win een reis naar de UEFA Champions League Finale 2017 in Cardiff Actievoorwaarden Mastercard -promotie win een reis naar de UEFA Champions League Finale 2017 in Cardiff 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie win

Nadere informatie

1.2 De Actie wordt georganiseerd ter promotie van het betalen met de Mastercard creditcard.

1.2 De Actie wordt georganiseerd ter promotie van het betalen met de Mastercard creditcard. Actievoorwaarden Mastercard -promotie win een reis naar Lapland 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie win een reis naar Lapland (hierna: Actie )

Nadere informatie

Actievoorwaarden MasterCard-promotie MasterCard Veldhelden UEFA Champions League PSV-VfL Wolfsburg

Actievoorwaarden MasterCard-promotie MasterCard Veldhelden UEFA Champions League PSV-VfL Wolfsburg Actievoorwaarden MasterCard-promotie MasterCard Veldhelden UEFA Champions League PSV-VfL Wolfsburg 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie MasterCard

Nadere informatie

Actievoorwaarden Bloemenbureau Holland Vier de zomer Promotie

Actievoorwaarden Bloemenbureau Holland Vier de zomer Promotie Actievoorwaarden Bloemenbureau Holland Vier de zomer Promotie 1. Actievoorwaarden Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie Vier de Zomer (hierna: Actie ) die georganiseerd

Nadere informatie

Wedstrijdvoorwaarden Win UEFA Champions League tickets bij Santander voor Ajax of PSV Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Wedstrijdvoorwaarden Win UEFA Champions League tickets bij Santander voor Ajax of PSV Santander Consumer Finance Benelux B.V. Wedstrijdvoorwaarden Win UEFA Champions League tickets bij Santander voor Ajax of PSV Santander Consumer Finance Benelux B.V. 1. Wedstrijdvoorwaarden 1.1. Deze Wedstrijdvoorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Actievoorwaarden Mastercard-promotie Mastercard T-Mobile/ Xperia van Sony - Kids Line-Up UEFA Champions League

Actievoorwaarden Mastercard-promotie Mastercard T-Mobile/ Xperia van Sony - Kids Line-Up UEFA Champions League Actievoorwaarden Mastercard-promotie Mastercard T-Mobile/ Xperia van Sony - Kids Line-Up UEFA Champions League 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie

Nadere informatie

Actievoorwaarden Mastercard -promotie win een reis naar Cannes film festival

Actievoorwaarden Mastercard -promotie win een reis naar Cannes film festival Actievoorwaarden Mastercard -promotie win een reis naar Cannes film festival 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie win een reis naar Cannes film

Nadere informatie

Actievoorwaarden Mastercard-promotie Hahnenkamm Races. 1. Actievoorwaarden

Actievoorwaarden Mastercard-promotie Hahnenkamm Races. 1. Actievoorwaarden Actievoorwaarden Mastercard-promotie Hahnenkamm Races 1. Actievoorwaarden 1.1. Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie Hahnenkamm Races (hierna: Actie ) die georganiseerd

Nadere informatie

Actieperiode ). Deelname na 30 juni 2017 is niet meer mogelijk.

Actieperiode ). Deelname na 30 juni 2017 is niet meer mogelijk. Actievoorwaarden Peugeot-promotie 7 seats to Biarritz 1. Algemeen 1.1. Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie 7 seats to Biarritz (hierna: Actie ). De Actie wordt

Nadere informatie

Actievoorwaarden Usher s #URXTour Concert op 4 maart

Actievoorwaarden Usher s #URXTour Concert op 4 maart Actievoorwaarden Usher s #URXTour Concert op 4 maart De Actie 1. De actie Win tickets voor Usher s concert op 4 maart wordt aangeboden door MasterCard Nederland, gevestigd te (1082 MS) Amsterdam, Nederland,

Nadere informatie

Actievoorwaarden Mastercard-promotie De BRIT Awards met Mastercard 2018

Actievoorwaarden Mastercard-promotie De BRIT Awards met Mastercard 2018 Actievoorwaarden Mastercard-promotie De BRIT Awards met Mastercard 2018 1. Actievoorwaarden 1.1. Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie De BRIT Awards met Mastercard

Nadere informatie

Actievoorwaarden Dacia Duster Fan list 1. Actievoorwaarden Actievoorwaarden Actie Dacia Nederland 2. Actieperiode Actieperiode 3.

Actievoorwaarden Dacia Duster Fan list 1. Actievoorwaarden Actievoorwaarden Actie Dacia Nederland 2. Actieperiode Actieperiode 3. Actievoorwaarden Dacia Duster Fan list Door mee te doen met de actie Dacia Duster Fan list kunnen deelnemers een 7-daagse proefrit in de Dacia Duster winnen. De winnaar mag 7 dagen rijden in een ter beschikking

Nadere informatie

Actievoorwaarden Metalak voor de actie: Zoek en Win"

Actievoorwaarden Metalak voor de actie: Zoek en Win Actievoorwaarden Metalak voor de actie: Zoek en Win" 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie "Zoek en Win", hierna te noemen: "de Actie". De Actie wordt georganiseerd door Metalak

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN EN UITLEG WIN DE HELFT VAN UW AANKOOPBEDRAG TERUG ACTIE & MAAK KANS OP ÉÉN VAN DE 10 PRACHTIGE PRIJZEN ACTIE

ACTIEVOORWAARDEN EN UITLEG WIN DE HELFT VAN UW AANKOOPBEDRAG TERUG ACTIE & MAAK KANS OP ÉÉN VAN DE 10 PRACHTIGE PRIJZEN ACTIE ACTIEVOORWAARDEN EN UITLEG WIN DE HELFT VAN UW AANKOOPBEDRAG TERUG ACTIE & MAAK KANS OP ÉÉN VAN DE 10 PRACHTIGE PRIJZEN ACTIE Deelnemers van de Acties zijn gebonden aan de bepalingen van deze Actievoorwaarden

Nadere informatie

Actievoorwaarden Zandvoort Pinksterraces Toegangskaarten Actieperiode : 18 april 2016 t/m 6 mei 2016 Hoe werkt het? Actievoorwaarden 1.

Actievoorwaarden Zandvoort Pinksterraces Toegangskaarten Actieperiode : 18 april 2016 t/m 6 mei 2016 Hoe werkt het? Actievoorwaarden 1. Actievoorwaarden Zandvoort Pinksterraces Toegangskaarten Maak kans op twee gratis toegangskaarten en een ritje op het Circuit Park Zandvoort met je eigen sportieve Renault. Laat je gegevens achter en doe

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN Actie

ACTIEVOORWAARDEN Actie ACTIEVOORWAARDEN Deze voorwaarden (hierna te noemen Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de door Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V., gevestigd te Weena 70 in Rotterdam (hierna te noemen Shell

Nadere informatie

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent!

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Artikel 1 Algemeen 1. Deze actievoorwaarden ( Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie Zet scouting in de zon en maak kans op een Waka

Nadere informatie

Actievoorwaarden Westmill Foods Europe B.V. voor de actie: Best Thai Award

Actievoorwaarden Westmill Foods Europe B.V. voor de actie: Best Thai Award Actievoorwaarden Westmill Foods Europe B.V. voor de actie: Best Thai Award 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie Best Thai Award, hierna te noemen: de Actie. De Actie wordt georganiseerd

Nadere informatie

Actievoorwaarden Westmill Foods Europe B.V. voor de actie: "Best Thai Award"

Actievoorwaarden Westmill Foods Europe B.V. voor de actie: Best Thai Award Actievoorwaarden Westmill Foods Europe B.V. voor de actie: "Best Thai Award" 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie "Best Thai Award", hierna te noemen: "de Actie". De Actie wordt

Nadere informatie

Texels Vuurbaak actievoorwaarden

Texels Vuurbaak actievoorwaarden Texels Vuurbaak actievoorwaarden 8 februari 2018 Texels Vuurbaak actievoorwaarden Actievoorwaarden 1. ALGEMEEN 1.1 Toepasselijkheid 1.1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het promotionele kansspel

Nadere informatie

Actievoorwaarden Cruise Travel Theunisse Kokosbrood - Win een cruise

Actievoorwaarden Cruise Travel Theunisse Kokosbrood - Win een cruise Actievoorwaarden Cruise Travel Theunisse Kokosbrood - Win een cruise Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie Theunisse Kokosbrood Win een cruise, hierna te noemen: Actie, die wordt georganiseerd

Nadere informatie

Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 5 jaar

Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 5 jaar Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 5 jaar Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de actie Soldaat van Oranje - De Musical - 5 jaar van SvO B.V.. Door deel te nemen aan

Nadere informatie

Deze Actievoorwaarden en andere informatie betreffende deze Actie zijn linksonder in beeld te vinden op de website

Deze Actievoorwaarden en andere informatie betreffende deze Actie zijn linksonder in beeld te vinden op de website Actievoorwaarden Dacia Zeker Wel Door mee te doen met de actie Dacia Zeker Wel kunnen winnende deelnemers een vakantie bon ter waarde van 1000,- bij Weekendjeweg.nl winnen. De winnaar mag deze reis gaan

Nadere informatie

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van):

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van): ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN TMG 1. Toepasselijkheid a) Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Telegraaf Media Groep of een van haar groepsmaatschappijen (hierna: TMG ) te organiseren

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN DR. OETKER BIG AMERICANS BE A COUCH STAR WIN ACTIE 2015

ACTIEVOORWAARDEN DR. OETKER BIG AMERICANS BE A COUCH STAR WIN ACTIE 2015 ACTIEVOORWAARDEN DR. OETKER BIG AMERICANS BE A COUCH STAR WIN ACTIE 2015 ARTIKEL 1 ALGEMEEN Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Dr. Oetker Big Americans Be a Couch Star win actie 2015 (verder

Nadere informatie

Actievoorwaarden Salon de Promotion 10 t/m 21 april 2014

Actievoorwaarden Salon de Promotion 10 t/m 21 april 2014 Actievoorwaarden Salon de Promotion 10 t/m 21 april 2014 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie voorjaarsvoordeel (hierna: Actie ) die georganiseerd

Nadere informatie

Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 100 ste geboortedag Erik Hazelhoff Roelfzema

Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 100 ste geboortedag Erik Hazelhoff Roelfzema Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 100 ste geboortedag Erik Hazelhoff Roelfzema Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de actie Soldaat van Oranje - De Musical 100 ste

Nadere informatie

24-08-2015. Actievoorwaarden

24-08-2015. Actievoorwaarden Actievoorwaarden Algemeen: Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de Actie Televizier-Ring (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de BankGiro

Nadere informatie

Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 6 jaar

Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 6 jaar Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 6 jaar Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de actie Soldaat van Oranje - De Musical - 6 jaar van SvO B.V.. Door deel te nemen aan

Nadere informatie

Actievoorwaarden. 1. Algemeen

Actievoorwaarden. 1. Algemeen Actievoorwaarden 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Kruidvat Retail B.V. gevestigd te Renswoude, aan het adres Nijborg 17, te Renswoude

Nadere informatie

Actievoorwaarden "Ben jij een echte Texels Seumerfeugel?"

Actievoorwaarden Ben jij een echte Texels Seumerfeugel? Actievoorwaarden "Ben jij een echte Texels Seumerfeugel?" 17 mei 2018 Actievoorwaarden "Ben jij een echte Texels Seumerfeugel?" Actievoorwaarden 1. ALGEMEEN 1.1 Toepasselijkheid 1.1.1 Deze actievoorwaarden

Nadere informatie

Actievoorwaarden Ford Nederland B.V. voor de actie: "24 uur van Mustang"

Actievoorwaarden Ford Nederland B.V. voor de actie: 24 uur van Mustang Actievoorwaarden Ford Nederland B.V. voor de actie: "24 uur van Mustang" 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie "24 uur van Mustang" ("Actie"). De Actie wordt georganiseerd door

Nadere informatie

toepassing op de Stuur Fanmail naar Sochi en win een up! (hierna: de Actie ).

toepassing op de Stuur Fanmail naar Sochi en win een up! (hierna: de Actie ). Actievoorwaarden Fanmail voor Sochi Samenvatting 1. Actieperiode loopt van 31 januari 2014 tot en met 23 februari 2014; 2. Stuur een Fanmail bericht via elkedagsupporter.nl en accepteer de algemene voorwaarden.

Nadere informatie

speciaal internetplatform, deelname, kans om tot winnaar gekozen te worden.

speciaal internetplatform,  deelname, kans om tot winnaar gekozen te worden. Actievoorwaarden Volkswagen Memory Lane Samenvatting 1. De actieperiode loopt van 7 november 2016 tot en met 27 februari 2017. 2. Tijdens deze actieperiode kunnen Volkswagen fans verhalen indienen op een

Nadere informatie

Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. 1. Algemeen... 2. 2. Deelname... 2. 3. Prijzen...

Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. 1. Algemeen... 2. 2. Deelname... 2. 3. Prijzen... 1 Nieuwebaan.NL 2015 Actievoorwaarden Kandidaten Nederland Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. Inhoud 1. Algemeen... 2 2. Deelname... 2 3. Prijzen...

Nadere informatie

Algemene Actievoorwaarden SECOND SCREEN DE VOORSTELLING DIE GESCHIEDENIS SCHRIJFT

Algemene Actievoorwaarden SECOND SCREEN DE VOORSTELLING DIE GESCHIEDENIS SCHRIJFT Algemene Actievoorwaarden SECOND SCREEN DE VOORSTELLING DIE GESCHIEDENIS SCHRIJFT Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de actie Second Screen De voorstelling die geschiedenis schrijft van

Nadere informatie

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie Aanvullende informatie I. Algemeen 1. Deze deelnemingsvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie (hierna: "Actie") aangeboden op de websites http://filmtest.boemmarketing.nl (hierna: "Website").

Nadere informatie

Sony Mobile SPELVOORWAARDEN

Sony Mobile SPELVOORWAARDEN Sony Mobile SPELVOORWAARDEN Algemeen Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie 'WIN REIS & TICKETS NAAR DE UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINALE IN CARDIFF (hierna verder te noemen: de Actie

Nadere informatie

Actievoorwaarden winactie Renault Design op vtwonen: 1. Actieperiode 2. Deelname

Actievoorwaarden winactie Renault Design op vtwonen: 1. Actieperiode 2. Deelname Actievoorwaarden winactie Renault Design op vtwonen: Door zijn gegevens in te vullen, maakt de deelnemer kans op een weekend weg naar Parijs in een Renault Clio. De winnaar ontvangt: - Een Renault Clio

Nadere informatie

Actievoorwaarden van de Dacia Transferdagen Quiz Doe mee met de Dacia Transferdagen Quiz en maak kans op een geheel verzorgde voetbalreis naar Italië.

Actievoorwaarden van de Dacia Transferdagen Quiz Doe mee met de Dacia Transferdagen Quiz en maak kans op een geheel verzorgde voetbalreis naar Italië. Actievoorwaarden van de Dacia Transferdagen Quiz Doe mee met de Dacia Transferdagen Quiz en maak kans op een geheel verzorgde voetbalreis naar Italië. Door mee te doen aan de Dacia Transferdagen Quiz maak

Nadere informatie

2. De Actie wordt georganiseerd door Boem! Marketing in opdracht van Nuon kantoorhoudende te Hoekenrode BR Amsterdam (hierna: "Organisator").

2. De Actie wordt georganiseerd door Boem! Marketing in opdracht van Nuon kantoorhoudende te Hoekenrode BR Amsterdam (hierna: Organisator). Actievoorwaarden I. Algemeen 1. Deze deelnemingsvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie (hierna: "Actie") aangeboden op de websites nuon.boemmarketing.nl, energiedilemmas.hetgrotenationaleonderzoek.nl

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN DR. OETKER BISTRO FLAMMKUCHEN WINACTIE

ACTIEVOORWAARDEN DR. OETKER BISTRO FLAMMKUCHEN WINACTIE Dr. Oetker Nederland ACTIEVOORWAARDEN DR. OETKER BISTRO FLAMMKUCHEN WINACTIE 2015 ARTIKEL 1 - ALGEMEEN Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Dr. Oetker Bistro Flammkuchen winactie 2015 (verder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ANWB Reizen Kerstactie 2015. Spel 1: Algemene Actievoorwaarden: ANWB Reizen groot promotioneel kansspel Kerstactie 2015

Algemene voorwaarden ANWB Reizen Kerstactie 2015. Spel 1: Algemene Actievoorwaarden: ANWB Reizen groot promotioneel kansspel Kerstactie 2015 Algemene voorwaarden ANWB Reizen Kerstactie 2015 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANWB Reizen Beheer B.V. gevestigd te Den Haag aan de Wassenaarseweg 220 ("ANWB"), organiseert ter

Nadere informatie

Deze Actievoorwaarden en andere informatie betreffende deze Actie zijn linksonder in beeld te vinden op de website https://renault.

Deze Actievoorwaarden en andere informatie betreffende deze Actie zijn linksonder in beeld te vinden op de website https://renault. Actievoorwaarden The Gift Door mee te doen met de actie The Gift kunnen deelnemers een reis met de Renault Clio R.S naar de Vogezen winnen, inclusief 2 hotelovernachtingen. Deelnemen kan via https://renault.nl/thegift

Nadere informatie

Algemeen Deze actievoorwaarden zijn te vinden, downloaden en printen op de website (hierna: de Site ).

Algemeen Deze actievoorwaarden zijn te vinden, downloaden en printen op de website  (hierna: de Site ). Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Fiat Chrysler Automobiles Netherlands B.V. Postbus 203, 1175 RA Lijnden (hierna: Fiat Nederland ) georganiseerde actie met de naam Alfa Romeo Ambassadeur

Nadere informatie

Het kaartje is ongeveer 50 waard. Onderdeel van het Event is gratis 4 uur vrij snowboarden tijdens het Event. Daarnaast kan de winnaar zich ter

Het kaartje is ongeveer 50 waard. Onderdeel van het Event is gratis 4 uur vrij snowboarden tijdens het Event. Daarnaast kan de winnaar zich ter Actievoorwaarden First Choice Snowboard actie Win elke dag één van de vijf Nitro Snowboards of één van de vijf kaarten voor het First Choice snowboard event! Algemeen Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen.

Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen. Actievoorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Unique Music te organiseren promotionele kansspelen, prijsvragen en andersoortige acties (hierna

Nadere informatie

Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt. In geen geval worden persoonsgegevens doorgegeven aan derde partijen.

Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt. In geen geval worden persoonsgegevens doorgegeven aan derde partijen. Actievoorwaarden medaille actie Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Medaille Kanjers. De Actie wordt aangeboden door De Banketgroep, gevestigd te 5048 AB Tilburg, Nederland, aan het adres

Nadere informatie

Sony Mobile SPELVOORWAARDEN

Sony Mobile SPELVOORWAARDEN Sony Mobile SPELVOORWAARDEN Algemeen Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie 'WIN REIS & TICKETS NAAR DE ACHTSTE FINALE (hierna verder te noemen: de Actie ) van Sony Mobile Communications

Nadere informatie

Actievoorwaarden Volvo Car Nederland B.V. Promotie: Proef Zweden 2014 Algemeen 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Proef Zweden promotie in Nederland (hierna: de Actie ). Volvo Car Nederland

Nadere informatie

Bosch Car Service 2019 Actievoorwaarden België & Luxemburg

Bosch Car Service 2019 Actievoorwaarden België & Luxemburg Bosch Car Service 2019 Actievoorwaarden België & Luxemburg «Boek online uw afspraak op www.boschcarservice.be en maak kans op Bosch prijzen.» «Boek online uw afspraak op www.boschcarservice.be en maak

Nadere informatie

1.2 Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen.

1.2 Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen. Algemene actievoorwaarden Digital Radio 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Digital Radio (onderdeel Stichting Radio Advies Bureau en/of zijn opvolgers)

Nadere informatie

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze» Inhoud «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze»...

Nadere informatie

Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen.

Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen. ACTIEVOORWAARDEN NH EN SKY RADIO THAT S ME CAMPAGNE Aanvullende actievoorwaarden NH That s Me campagne, een actie in samenwerking met Sky Radio. 0. ALGEMEEN De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Actievoorwaarden Maak 4x kans op een city trip voor 2 personen maart 2015

Actievoorwaarden Maak 4x kans op een city trip voor 2 personen maart 2015 Actievoorwaarden Maak 4x kans op een city trip voor 2 personen maart 2015 Artikel 1 Algemeen 1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie van srprs.me Win een

Nadere informatie

Artikel 1 Algemeen 1. Elk bedrijf in Nederland is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.

Artikel 1 Algemeen 1. Elk bedrijf in Nederland is gerechtigd aan deze actie deel te nemen. ACTIEVOORWAARDEN Actievoorwaarden Win een Social Media Boost (versie 10-07-2018) Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie Win een Social Media Boost, hierna te noemen: actie, die wordt georganiseerd

Nadere informatie

Actieperiode : 6 augustus 2015 t/m 20 augustus 2015

Actieperiode : 6 augustus 2015 t/m 20 augustus 2015 Actievoorwaarden Captur Verzin de Naam Maak kans op een weekend weg met de nieuwe Captur Limited Edition Doe mee met de Captur Verzin de Naam en maak kans op een weekend weg voor twee personen met de nieuwe

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN NUTRICIA EXTRAATJES AANGEPASTE VERSIE 24 JULI 2015

ACTIEVOORWAARDEN NUTRICIA EXTRAATJES AANGEPASTE VERSIE 24 JULI 2015 ACTIEVOORWAARDEN NUTRICIA EXTRAATJES AANGEPASTE VERSIE 24 JULI 2015 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden ("Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de Nutricia Extraatjes spaaractie ("Actie") en de

Nadere informatie

Bosch Car Service 2016 Actievoorwaarden Nederland

Bosch Car Service 2016 Actievoorwaarden Nederland Bosch Car Service 2016 Actievoorwaarden Nederland «Laat nu uw auto APK keuren en maak kans op 1 van de 10 auto s t.w.v. 10.000,-.*» Inhoud 1. Algemeen... 2 2. Deelname... 2 3. Prijzen... 3 4. Winnaars...

Nadere informatie

2. Deelnemers aan de actie verklaren akkoord te gaan met de actievoorwaarden die ook te vinden zijn via www.hollandia.nl.

2. Deelnemers aan de actie verklaren akkoord te gaan met de actievoorwaarden die ook te vinden zijn via www.hollandia.nl. Actievoorwaarden Gratis 50 spaarpunten Artikel 1 Algemeen 1. Deze actievoorwaarden (de actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de gratis 50 spaarpunten ( actie ) die wordt georganiseerd door FrieslandCampina

Nadere informatie

1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Opel georganiseerde actie The Big Event Roulette (verder te noemen: de actie);

1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Opel georganiseerde actie The Big Event Roulette (verder te noemen: de actie); ACTIEVOORWAARDEN THE BIG EVENT ROULETTE. 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Opel georganiseerde actie The Big Event Roulette (verder te noemen: de actie); 1.2 Deze actie

Nadere informatie

Deze Actievoorwaarden en andere informatie betreffende deze Actie zijn te vinden op de website

Deze Actievoorwaarden en andere informatie betreffende deze Actie zijn te vinden op de website Actievoorwaarden bedenk de naam" Deel jouw suggestie en maak kans op een weekend weg (cadeaubon ter waarde van 150,-) met een Dacia auto uit de nieuwe range. Door je suggestie te delen op weare.dacia.nl/naam

Nadere informatie

ALGEMENE SPELVOORWAARDEN WINX NATIONALE WEDSTRIJD (NEDERLAND)

ALGEMENE SPELVOORWAARDEN WINX NATIONALE WEDSTRIJD (NEDERLAND) ALGEMENE SPELVOORWAARDEN WINX NATIONALE WEDSTRIJD (NEDERLAND) 1. Algemeen 1.1 De vennootschap naar vreemd recht Rainbow srl gevestigd te (60025) Loreto (Italië) aan de Via Brecce snc, wiens contactgegevens

Nadere informatie

1.2 De Wedstrijd heeft tot doel de veiligste beroepschauffeur van Nederland te vinden.

1.2 De Wedstrijd heeft tot doel de veiligste beroepschauffeur van Nederland te vinden. Wedstrijdreglement NK Veiligste Chauffeur 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijd NK Veiligste Chauffeur (hierna: de Wedstrijd ) die wordt georganiseerd door Coöperatie

Nadere informatie

Bosch Car Service 2017 Actievoorwaarden België & Luxemburg

Bosch Car Service 2017 Actievoorwaarden België & Luxemburg Bosch Car Service 2017 Actievoorwaarden België & Luxemburg «Boek online uw afspraak op www.boschcarservice.be en maak kans op 100 korting.» «Boek online uw afspraak op www.boschcarservice.be en maak kans

Nadere informatie

Actievoorwaarden Vakantieweken

Actievoorwaarden Vakantieweken Actievoorwaarden Vakantieweken Algemeen Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de Actie Vakantieweken (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door

Nadere informatie

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de Actievoorwaarden en dit wedstrijdreglement.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de Actievoorwaarden en dit wedstrijdreglement. WEDSTRIJDREGLEMENT 2014 2 1. Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) bepaalt de regels m.b.t. de deelnemingsvoorwaarden voor de fotowedstrijd (hierna te noemen: de

Nadere informatie

Actievoorwaarden Bucketlist

Actievoorwaarden Bucketlist Actievoorwaarden Bucketlist Algemeen Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de Social Actie Bucketlist (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd

Nadere informatie

Actievoorwaarden Vakantieweken

Actievoorwaarden Vakantieweken Actievoorwaarden Vakantieweken Algemeen Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de Actie Vakantieweken (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door

Nadere informatie

Actievoorwaarden Gulden Krakeling Roompot-actie

Actievoorwaarden Gulden Krakeling Roompot-actie Actievoorwaarden Gulden Krakeling Roompot-actie Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Roompot -actie (hierna de Actie ), die wordt georganiseerd door Gulden Krakeling B.V., gevestigd

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN Like DC-Bestratingen en maak kans op een een tuinaanleg twv. Max. 2500!

ACTIEVOORWAARDEN Like DC-Bestratingen en maak kans op een een tuinaanleg twv. Max. 2500! ACTIEVOORWAARDEN Like DC-Bestratingen en maak kans op een een tuinaanleg twv. Max. 2500! 1. ALGEMEEN 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie LIKE DC-Bestratingen En maak kans op een een tuinaanleg

Nadere informatie

1. Algemeen 2. De Actie

1. Algemeen 2. De Actie 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Kruidvat, Meir 21, 2000 Antwerpen (hierna: "Kruidvat") georganiseerde promotionele actie (hierna: "deze

Nadere informatie

2. De actie is een initiatief van Philips Electronics Nederland BV gevestigd aan de Boschdijk 525, 5621 JG te Eindhoven (hierna: Philips ).

2. De actie is een initiatief van Philips Electronics Nederland BV gevestigd aan de Boschdijk 525, 5621 JG te Eindhoven (hierna: Philips ). ACTIEVOORWAARDEN PHILIPS Dutch Masters of Light Algemeen 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Dutch Masters of Light (hierna: de actie ). De Gedragscode Promotionele Kansspelen is van

Nadere informatie

Algemeen 1. De actie loopt van 20 februari 2019 tot en met 12 maart Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn. 3. Deelname aan de actie

Algemeen 1. De actie loopt van 20 februari 2019 tot en met 12 maart Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn. 3. Deelname aan de actie Algemeen 1. De actie loopt van 20 februari 2019 tot en met 12 maart 2019. 2. Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn. 3. Deelname aan de actie door werknemers van PaperFlies, inclusief bekenden, vrienden

Nadere informatie

Autocar Weer als Nieuw Actievoorwaarden. Algemeen

Autocar Weer als Nieuw Actievoorwaarden. Algemeen Autocar Weer als Nieuw Actievoorwaarden Algemeen Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie Weer als Nieuw (hierna verder te noemen: de Actie ) van Autocar, gevestigd aan de Van

Nadere informatie

Actievoorwaarden. waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de VriendenLoterij. Deze beslissing is bindend.

Actievoorwaarden. waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de VriendenLoterij. Deze beslissing is bindend. Actievoorwaarden Algemeen: 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de Actie Clubheld (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de VriendenLoterij,

Nadere informatie

Spelvoorwaarden Wees te gast en maak kans op een VW up!

Spelvoorwaarden Wees te gast en maak kans op een VW up! Spelvoorwaarden Wees te gast en maak kans op een VW up! Preston Palace Inhoud 1. Algemeen 2 2. Deelname 2 3. Prijs 3 4. Winnaar 3 5. Persoonsgegevens 4 6. Aansprakelijkheid 4 7. Slotbepalingen 4 8. Toepasselijk

Nadere informatie

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Opel georganiseerde actie Trouwen in De Kuip (verder te noemen: de actie);

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Opel georganiseerde actie Trouwen in De Kuip (verder te noemen: de actie); ACTIEVOORWAARDEN TROUWEN IN DE KUIP Algemeen Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Opel georganiseerde actie Trouwen in De Kuip (verder te noemen: de actie); Deze actie is geïnitieerd door

Nadere informatie

Actievoorwaarden Verwenweken

Actievoorwaarden Verwenweken Actievoorwaarden Verwenweken Algemeen Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de Actie Verwenweken (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door

Nadere informatie

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN WIN SHOPTEGOED BIJ BCONNECT ROTTERDAM

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN WIN SHOPTEGOED BIJ BCONNECT ROTTERDAM BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN WIN SHOPTEGOED BIJ BCONNECT ROTTERDAM Algemeen 1. Deze bijzondere actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Win shoptegoed bij Bconnect Rotterdam', hierna actie 2. Organisator

Nadere informatie

Actievoorwaarden Reisgenoot van het jaar 2018

Actievoorwaarden Reisgenoot van het jaar 2018 Actievoorwaarden Reisgenoot van het jaar 2018 Algemeen Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de Actie Reisgenoot van het jaar 2018 (hierna te noemen: 'de Actie'),

Nadere informatie

1.2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van TicTac Minions.

1.2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van TicTac Minions. "TicTac Minions" Algemene Spelvoorwaarden 1. Algemeen 1.1. Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de "TicTac Minions" actie ( "Actie") georganiseerd door Ferrero N.V., kantoorhoudende in

Nadere informatie

De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels. Zie www.samsung.com/promotion voor de lijst met deelnemende winkels.

De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels. Zie www.samsung.com/promotion voor de lijst met deelnemende winkels. Hollywood TV Promotie Actievoorwaarden: Deze actie geldt alleen voor aankopen gedaan van 14 november 2011 tot en met 8 januari 2012 (factuur datum). De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels.

Nadere informatie

Algemene Spelvoorwaarden WIN de Toyota Aygo

Algemene Spelvoorwaarden WIN de Toyota Aygo Algemene Spelvoorwaarden WIN de Toyota Aygo Artikel 1: Definities In deze Algemene Spelvoorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: a. aanbieder: Hommerson

Nadere informatie