Een leven lang leren. POWI 2008: leren en werken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een leven lang leren. POWI 2008: leren en werken"

Transcriptie

1 Een leven lang leren POWI 2008: leren en werken

2 2 De opleidingen worden uitgevoerd door

3 Leren en werken in Twente Kennis veroudert snel in onze samenleving. Eén van de grootste uitdagingen van het huidige onderwijs is om hier op een goede manier op in te spelen. Iemand die tegenwoordig van de opleiding komt en aan de slag gaat, is nog niet uitgeleerd. Moderne werknemers moeten voortdurend nieuwe kennis en vaardigheden opdoen om optimaal te blijven functioneren. Het beroepsonderwijs ontwikkelt steeds meer opleidingen die aansluiten bij de situatie en de eisen vanuit het moderne bedrijfsleven. Naar de bedrijven toe Steeds vaker komen docenten naar bedrijven toe. Lessen vinden dan plaats op de werkplek zelf. De invulling van de lesstof is in overleg met de werkgever zo veel mogelijk afgestemd op werksituaties. De lesroosters passen binnen de werkschema s. Wel voldoen de opleidingen aan de landelijk gestelde eisen en kunnen ze worden afgerond met een erkend diploma. Ervaringscertficaat Hiertoe vindt er vooraf aan de opleiding vaak een EVC-procedure plaats. Via een EVC-procedure (Erkenning Verworven Competenties) wordt gemeten welke competenties iemand al in huis heeft. Bij voldoende beheersing kan hij/zij een ervaringscertificaat behalen. Vervolgens kan de opleiding op maat worden aangepast. Opleiden op de werkvloer In deze brochure vindt u vier beroepsopleidingen belicht die alle plaatsvinden binnen een instelling of bedrijf. Ze worden uitgevoerd door het ROC van Twente en zijn in nauw overleg met de werkgever ontwikkeld. Efficiëntie Niet alleen sluiten de opleidingen aan bij de werksituatie, ook wil men zo goed mogelijk afstemmen op de individuele werknemer. Zodat deze geen lesstof hoeft door te werken die al beheerst wordt. Zodat op een efficiënte manier naar een erkend diploma toegewerkt kan worden. 3

4 Voor sommige deelnemers hun eerste diploma Voor sommige deelnemers wordt dit het eerste diploma in hun leven. Aan het woord is Robert Heesink, coördinator praktijkopleidingen bij de sociale werkvoorziening de DCW in Enschede. Sinds anderhalf jaar krijgt iedere nieuwe werknemer bij de DCW een ArbeidsmarktgeKwalificeerde Assistent (AKA) opleiding. De opleiding wordt afgesloten met een landelijk erkend diploma op niveau 1. Op dit moment volgen 128 DCW werknemers een AKA-opleiding bij het ROC van Twente en AOC-Oost. Na anderhalf jaar zijn er 34 geslaagd. Leerbedrijf Het doel van de DCW is om met scholing en goede begeleiding iedere werknemer op een zo regulier mogelijke arbeidsplaats te krijgen, vertelt Heesink. Hiertoe kocht de DCW bij het AOC-Oost AKA-opleidingen in. Het ROC van Twente is onderaannemer voor de richtingen Techniek, Handel&Economie en Zorg&Welzijn. Heesink: De AKA-opleiding past precies binnen onze doelstelling. De deelnemers trainen de algemene competenties die ze op een werkplek nodig hebben. Maatwerk Daarnaast biedt de opleiding mogelijkheden tot maatwerk. Heesink: De invulling van de algemene competenties is afgestemd op de werksituatie hier op de DCW of op een van de detacheringbedrijven. Omdat er in blokken wordt gewerkt aan de competenties kunnen deelnemers op ieder gewenst moment instappen. Ook wordt er rekening gehouden met de verschillende leertempo s. Leren op de werkplek De AKA-opleiding is opgebouwd uit competenties. Deze worden getraind én getoetst op de werkplek. Zo haal je voor veel deelnemers een groot struikelblok weg, zegt Heesink. De meesten van hen hebben tot nu toe weinig scholing met succes afgerond. Bij de AKA-opleiding gaat het tijdens de toetsing niet primair om theoretisch verwoorden. De deelnemer wordt geobserveerd in bepaalde werksituaties. Functioneert hij goed, dan is hij geslaagd. Eén keer per vier weken is er een klassikale bijeenkomst, waar de deelnemers zich voorbereiden op wat ze gaan oefenen en reflecteren op de afgelopen periode. Competenties Aan het begin van de opleiding toetst het ROC van Twente of het AOC-Oost bij iedere deelnemer welke competenties deze al bezit. Die worden in de AKAopleiding dan niet opnieuw aangeboden. Dit werkt erg motiverend, aldus Heesink. Mensen voelen zich erkend en gewaardeerd om wat ze kunnen. Afstemming Elke maand is er een AKA-overleg op managementniveau. Verder is er bijna dagelijks overleg tussen docenten en coördinatoren praktijkbegeleiding, vertelt Heesink. Hierbij gaat het over tempo, voortgang, organisatorische zaken e.d. Heesink is tevreden: We groeien als bedrijf en als scholingsinstelling steeds meer naar elkaar toe. Docenten realiseren zich bijvoorbeeld dat de lessen moeten passen binnen het productieproces, dat naast de lessen steeds door moet gaan. 4

5 AKA-opleiding bij de DCW Enschede Bedrijf DCW Enschede, leerwerkbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. (Medefinancier is ESF.) Opleiding Arbeidsgekwalificeerde Assistent opleiding, niveau 1. Instapniveau Uitgevoerd door Belasting Duur van de opleiding Facilitering vanuit bedrijf Begeleiding Aantal deelnemers Resultaten Overleg: Evaluatie en bijsturing Ervaringscertificaat Drempelloos. AOC-Oost en ROC van Twente. 1 keer per 4 weken klassikale bijeenkomst, onder werktijd. Maximaal 2 jaar, afhankelijk van het leerarrangement van de deelnemer. De opleiding wordt betaald, de klassikale bijeenkomsten vinden plaats onder werktijd. anuit het ROC en AOC wordt de deelnemer één keer per week bezocht op de werkplek. Vanuit het bedrijf wordt de werknemer dagelijks gevolgd door een praktijkopleider afgeronde opleidingen na 1 1 /2 jaar. Maandelijks op managementniveau; vrijwel dagelijks tussen docenten en coördinatoren praktijkbegeleiding. Tijdens maandelijkse overlegmomenten management en afstemmingsoverleg tussen docenten en coördinatoren praktijkbegeleiding. Er is geen sprake van een officiële EVC-procedure. Met de een ga je anders om dan met de ander Ik heb al best veel cursussen gevolgd, vertelt Oebele Gorter (46). Deze opleiding is voor mij vooral opfrissen. We leren hier dingen als beter communiceren, contacten leggen, samenwerken. Voor mij niet nieuw. Wel heb ik het gevoel dat dingen beter op hun plaats vallen. Dat maakt me rustiger. Voor zijn werk in de speeltuin moet hij goed met mensen kunnen omgaan: Ik heb contacten met kinderen, ouders, hoveniers, jongerenwerkers, noem maar op. Op de opleiding werd me vooral duidelijk dat niet iedereen hetzelfde is: met de een ga je anders om dan met de ander. Dit doe ik nu bewust ook in mijn werk. De AKA-opleiding ziet Oebele Gorter als kans een officieel erkend diploma te halen. Vroeger heb ik er nogal met de pet naar gegooid, geeft hij toe. Ik hield niet van stilzitten. Het leren bevalt hem nu heel goed. Ik wil hierna door, kijken hoe ver ik kan komen. Mijn werk is nu heel afwisselend: zo organiseer ik een kinderdisco, dan weer sta ik pannenkoeken te bakken. Ook houd ik me bezig met de in- en verkoop. Ik ben heel tevreden, maar in de toekomst zou ik graag iets meer begeleidends doen. 5

6 Je ziet ze groeien Niet al te jonge mensen, met enige levenservaring. Daarvan hadden wij er een flink aantal rondlopen als onderwijsassistent. Heel geschikt voor het werk, toch ontbrak er een zekere ondergrond. Aan het woord is Jan Snoek, interne opleider bij het Stedelijk Lyceum in Enschede. De school besloot haar onderwijsassistenten een opleiding te bieden. Er werd contact gezocht met het ROC van Twente. Opleiding In het schooljaar begonnen vijftien werknemers van het Stedelijke Lyceum aan de opleiding tot onderwijsassistent op MBO-niveau 4. Eén dag per week volgen ze lessen van twee uur s middags tot negen uur s avonds. De inhoud van de opleiding ligt bij het ROC van Twente, vertelt Jan Snoek. Het unieke wordt enerzijds bepaald doordat de stageopdrachten in onze eigen schoolomgeving, op hun werkplek dus, plaatsvinden. Ervaringscertificaat En vanwege de diverse achtergronden van de deelnemers hebben we voor de start van de opleiding een procedure Ervaringscertificaat ( Erkenning van Verworven Competenties) laten uitvoeren door het ROC. In deze procedure worden competenties gemeten en bij voldoende beheersing kan de kandidaat een ervaringscertificaat behalen: wat je je al eerder eigen hebt gemaakt, hoef je in de opleiding niet nog een keer te doen. Zo kon de modulair opgebouwde opleiding individueel worden aangepast. De eerste drie kandidaten haalden het diploma van de normaal drie jaar durende opleiding binnen negen maanden. Bevoegde, gekwalificeerde assistenten Ons doel was bevoegde, gekwalificeerde assistenten in de school, breed inzetbaar, vertelt Jan Snoek. Dit gaat zeker lukken. Ik merk het aan de manier waarop de studenten praten, hoe ze dieper en met meer inzicht op bepaalde problematiek ingaan. Daarbij nemen ze veel meer initiatieven. Als er op de werkplek bijvoorbeeld een docent ziek is, zoeken ze zelf naar oplossingen. Je ziet ze daarin groeien. Belangrijk is dat ze ook hun eigen grenzen leren kennen. Een onderwijsassistent moet niet zelf voor een zaal met 60 leerlingen gaan staan. Uitvoer De lessen worden uitgevoerd door docenten van het ROC en van het Stedelijk Lyceum zelf. Stagebegeleiding vindt ook vanuit beide instituten plaats. Elke maandag is er overleg: docenten en coördinatoren van het ROC en het Stedelijke Lyceum evalueren dan de voortgang van de kandidaten, de absentie en eventuele barrières. Uitwisseling En natuurlijk maken we het ook een beetje feestelijk, vindt Jan Snoek. s Avonds laten we een maaltijd komen. Dat is niet alleen heel gezellig, maar er ontstaan zo ook veel gesprekken over het werk. De deelnemers van het Stedelijk werken op verschillende locaties en er doen ook een aantal assistenten van andere scholen mee. Hierdoor vindt er een vruchtbare uitwisseling plaats. Het Stedelijk betaalt voor haar werknemers de kosten van de hele opleiding en geeft ze drie uur betaalde studietijd. 6

7 Opleiding tot onderwijsassistent in het VO bij het Stedelijk Lyceum in Enschede Bedrijf Het Stedelijk Lyceum Enschede Opleiding Onderwijs assistent niveau 4 Instapniveau Uitgevoerd door Belasting Duur van de opleiding Facilitering vanuit bedrijf Begeleiding Aantal deelnemers Resultaten Overleg Evaluatie en bijsturing Ervaringscertificaat Het Stedelijk Lyceum en ROC van Twente Eén dag les in de week, stage uitgevoerd op de werkplek. Drie jaar, afhankelijk van instapniveau van de deelnemers kan het korter. Het Stedelijk betaalt voor haar werknemers de kosten van de hele opleiding en geeft ze 3 uur betaalde studie tijd. Stagebegeleiding vindt plaats vanuit het ROC en vanuit het Stedelijk Lyceum. 15 Drie kandidaten hebben na negen maanden studie hun diploma gehaald. Elke maandag is er overleg: docenten en coördinatoren van het ROC en het Stedelijke Lyceum evalueren dan de voortgang van de kandidaten, de absentie en eventuele barrières. Gebeurt tijdens het wekelijkse overleg op maandag. Voor de start van de opleiding vindt een EVC-procedure plaats, uitgevoerd door het ROC van Twente. Zo kan de modulair opgebouwde opleiding individueel worden aangepast. Je eigen fascinatie overbrengen Bernard Bruins (21) is bezig zijn opleiding tot onderwijsassistent af te ronden. Ik heb eerst laboratoriumtechnieken gestudeerd, vertelt hij. Maar in Twente is daar niet veel werk in. Bij mijn oude school Het Stedelijk Lyceum kon ik onderwijsassistent worden én daarbij de opleiding doen. Een drukke tijd volgde, maar ik was heel gemotiveerd om alles wat ik leerde toe te passen in de praktijk. Daarom kon ik het goed volhouden. Ook werd je goed begeleid in gesprekken over de voortgang. Bernard brengt graag dingen over die hem zelf fascineren: Bij vakken als biologie en scheikunde gaat het vaak om zaken die je met het blote oog niet kunt zien, maar die toch grote invloed hebben op hoe alles gaat hier op aarde. Dat vind ik fantastisch. Als Technisch Onderwijsassistent heeft hij nu dus de perfecte baan gevonden? Bijna, zegt Bernard. Als assistent moet ik de docent natuurlijk niet te veel voor de voeten lopen. Ik blijf dit een poos doen, daarna wil ik verder. Ik denk aan een hbo-opleiding tot docent. 7

8 Nieuwe werknemers weten nu vaak meer dan ervaren krachten Nieuwe werknemers willen we iets te bieden hebben, vertelt George Sanders, coördinator opleidingen bij Vredestein Banden B.V. Ze krijgen niet meteen een vast contract, maar wel de kans om een landelijk erkend diploma te halen. Wijzelf hebben zo na drie jaar gediplomeerde, goede krachten. Vanwege de groei die het bedrijf in korte tijd doormaakte zijn in 2005 zo n 240 nieuwe medewerkers aangetrokken. De eersten hebben inmiddels hun diploma gehaald: in juni van dit jaar studeerden zes medewerkers af. Combinatie Vaak weten de nieuwe werknemers op het gebied van de procesindustrie al snel meer dan de ervaren krachten, aldus Sanders. Die hebben destijds een interne opleiding gehad die uitgevoerd werd in samenwerking met het ROVC uit Ede. Dit bestond uit basiskennis techniek en goede practica waar de deelnemers veel van leerden. Er ontbrak echter een stukje theoretische verdieping én de vertaling daarvan naar het werk binnen het bedrijf kon beter. Het ROC van Twente heeft deze component toegevoegd. Ook voldoet de opleiding nu aan de landelijk gestelde eisen voor operator A. Zo hebben we een ijzersterke combinatie. Ervaringscertificaat Ook de ervaren werknemers krijgen de kans alsnog een diploma te halen. Hiertoe zal eerst worden vastgesteld wat zij al in huis hebben: welke competenties bezitten ze al? Als deze competenties kunnen worden gemeten met een zogenaamde EVC-procedure (Erkenning van Verworven Competenties) kan de werknemer bij voldoende beheersing een ervaringscertificaat behalen. Vervolgens kan een opleiding op maat worden aangeboden. En er zijn nog meer plannen: Het is mogelijk na de opleiding tot Operator A door te gaan voor Operator B. Samenwerking Sanders is erg tevreden over de samenwerking met het ROC van Twente. In het begin liepen we tegen een aantal cultuurverschillen aan, vertelt hij. Zo draaien wij in vijf ploegendiensten 24 uur per dag door; op een school trekt men tegen vijven de deur dicht. Het ROC heeft dit goed opgepakt: de lessen sluiten aan op de ploegen. Ook houden de docenten rekening met de leerstijl van de deelnemers: ze gebruiken vooral beeldend materiaal en praktijkvoorbeelden. We voeren veel overleg, waarin we voortdurend evalueren en bijstellen. Een belangrijk aspect is ook de begeleiding van de deelnemers. Zowel vanuit de school als vanuit het bedrijf wordt scherp gecontroleerd op aanwezigheid. Dit leidt tot goede resultaten. Trots Ons opleidingsbeleid is gericht op de ontwikkeling van onze medewerkers, zegt Sanders. Wij verwachten ook, dat zij zich hiervoor inzetten. Bij een goede begeleiding is die inzet er zeker. Ik zie trots bij de deelnemers over wat ze verworven hebben. Dit leidt tot zelfbewuste werknemers die als het nodig is de juiste beslissingen kunnen nemen. Ik ben heel tevreden. 8

9 Opleiding tot Operator A bij Vredestein Banden B.V. Bedrijf Vredestein B.V., ontwikkelaar, producent en verkoper van hoogwaardige banden Opleiding Mechanisch Operator A, Niveau: 2 Instapniveau Uitgevoerd door Belasting Duur van de opleiding Facilitering vanuit bedrijf Begeleiding Aantal deelnemers Resultaten Overleg Evaluatie en bijsturing Ervaringscertificaat vmbo-k of geslaagde capaciteitentest ROVC Ede en ROC van Twente 7 practicadagen, uitgevoerd door ROVC Ede; 2 1 /2 uur per week klassikaal les, uitgevoerd door ROC van Twente en ROVC Ede, gedurende 40 weken per jaar. Drie jaar. De helft van de scholingsuren, inclusief de uren tijdens de practicadagen, wordt uitbetaald. Vanuit ROC: Er is altijd een aanspreekpunt binnen Vredestein aanwezig. Vanuit het bedrijf beoordelen de praktijkinstructeurs/-mentoren de voortgang. De productiemanagers houden de aanwezigheid in de gaten. 240 In juni 2008 zijn er inmiddels zes kandidaten geslaagd. Stuurgroepoverleg CAPAC/ROVC Ede/ ROC van Twente/Vredestein: 1 x per 6/8 weken CAPAC/Opleidingen Vredestein/Productiemanager: 1 x per 5 weken Na elke 8 weken worden deelnemers getoetst en evalueren zij de docenten en de lesstof. Ervaren operators kunnen vanaf het schooljaar de opleiding tot Operator A gaan volgen. Hieraan gaat een EVC procedure vooraf, uitgevoerd door het ROC van Twente. Sneller storingen oplossen Ik kwam hier 3 _ jaar geleden binnen via Randstad, vertelt Raymond Janssen (28). Daarvoor was ik automonteur, het laatste jaar deed ik vooral de standaarddingen. Ik wilde wel een nieuwe uitdaging. Bovendien leek het me leuk om met een grotere groep mensen samen te werken. Vredestein bood naast het werk meteen een opleiding. Dat vond ik aantrekkelijk. Raymond heeft inmiddels zijn diploma voor Operator A gehaald. De opleiding heeft me meer mogelijkheden gegeven, zegt hij. Als automonteur ben je vrij eenzijdig bezig. Nu is mijn technische kennis toegenomen en kan ik meer kanten op. De combinatie van werk en opleiding vond hij goed te doen. En als je iets wilt, moet je er ook iets voor overhebben, zegt hij. Bovendien speelden de docenten goed op ons in. Ze legden rustig uit en gingen net zolang door tot iedereen het begreep. Theorie die hij op de opleiding heeft gehad, ziet hij terug op de werkvloer. Ik kan nu sneller storingen oplossen, noemt hij als belangrijk resultaat. Ik kan veel meer zelf. Dat geeft zelfvertrouwen. En ik weet nu ook wat van andere afdelingen, waardoor ik breder inzetbaar ben. Raymond is het leren nog niet moe. In de toekomst wil ik doorgaan voor Operator B. 9

10 Welke competenties hebben de mensen nodig? Welke competenties zijn er nodig voor deze functie?, was de centrale vraag van waaruit de scholing voor teamcoördinatoren in de gehandicaptenzorg moest worden vormgegeven. Na een intern onderzoek werd EduPer ingeschakeld, een arbeidsmarktadviesbureau. Zij kwamen met een verrassend scholingsadvies: de opleiding tot Commercieel Medewerker Marketing en Verkoop. De Twentse Zorg Centra (DTZC), een zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten, stelde na een interne reorganisatie 120 teamcoördinatoren aan. Dichtbij de werkvloer moesten zij het werk van de groepsleiders gaan coördineren. Hiertoe kregen zij een scholing aangeboden. Rob Boer, Regiomanager van DTZC vertelt hoe de opleiding verder werd vormgegeven. Bedrijfsmatig aspect Op het gebied van zorg zijn deze mensen al goed geschoold en heel ervaren. Juist het andere aspect, het bedrijfsmatige, moest tijdens de scholing aan bod komen. Niet alleen: hoe kom ik met mijn budget uit? Maar ook: hoe vertegenwoordig ik DTZC als bedrijf tegenover de klanten? Dit vergt bij veel mensen een omslag in het denken. Tot nu toe waren de meeste teamcoördinatoren uitvoerend, zorgverlenend bezig. De cliënt staat dan centraal, daar richt je je op en die wil je het beste bieden. Van een teamcoördinator wordt een bredere blik gevraagd. Die moet af kunnen wegen: welke mogelijkheden hebben we als zorginstelling, en wat kunnen bieden bínnen deze grenzen. Dat moeten ze ook over kunnen brengen naar vertegenwoordigers van klanten. Naar elkaar toegroeien Twee jaar geleden werd met de opleiding gestart. Gaandeweg zijn er zeven modules ontwikkeld die passen binnen de opleiding. Vijf worden uitgevoerd door het ROC van Twente, één door DTZC zelf en één door Jobo Training & Advies. Wel zijn de laatste twee modules door het ROC getoetst en aan deelkwalificaties gekoppeld. Daarnaast zijn er intervisiebijeenkomsten. Bedrijf en scholingsinstituut zijn gaandeweg naar elkaar toegegroeid. De docenten van het ROC moesten er duidelijk aan wennen dat ze met ervaren krachten werken. Die hebben meer aan training dan aan veel theorie. De stof moet toepasbaar zijn in de werksituatie. Evaluatie en begeleiding De medewerkers kunnen elk halfjaar een module volgen. Op basis van een assessment voorafgaand aan het traject heeft een aantal van hen vrijstellingen gekregen voor bepaalde modules. Na afloop van elke module wordt die geëvalueerd door de docent, het management en de deelnemers. Zonodig vinden er bijstellingen plaats. De reacties van de deelnemers zijn over het algemeen positief. Ik krijg meer handvatten om mijn functie te kunnen uitoefenen, is de meest gehoorde reactie. De teamcoördinatoren worden tijdens hun studie begeleid door hun leidinggevende tijdens regelmatig terugkerende werkoverleggen. Afsluiting Na het traject beschikken de deelnemers over een aantal deelkwalificaties. Daarnaast is er de mogelijkheid om dan een EVC-scan te laten doen: welke competenties beheerst de kandidaat nog meer? Per kandidaat zal worden vastgesteld aan welke eisen zij nog moet voldoen voor de opleiding Medewerker Marketing en Verkoop. Wie wil, kan uiteindelijk het diploma halen. 10

11 Opleiding tot Commercieel Medewerker Marketing en Verkoop bij De Twentse Zorg Centra Bedrijf Opleiding Instapniveau Uitgevoerd door Belasting Duur van de opleiding Facilitering vanuit bedrijf Begeleiding Aantal deelnemers Resultaten Overleg Evaluatie en bijsturing Ervaringscertificaat Overig De Twentse Zorg Centra (DTZC), een zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten Commercieel Medewerker Marketing en Verkoop, niveau 3. Modules: Financiële kaders; Gespreksvaardigheid; Overleg en werkoverleg; Personeelsbeleid; Projectmatig werken; Omgaan met de klant en zijn vertegenwoordigers; Marketing. N.v.t. DTZC, Jobo Training & Advies en ROC van Twente. Eén keer per half jaar een module van vijf bijeenkomsten, onder werktijd. Daarnaast uitvoering van opdrachten in de werksituatie en huiswerkopdrachten. Variërend van 1,5 tot 3 jaar De opleiding wordt betaald, de klassikale bijeenkomsten vinden plaats onder werktijd. Vanuit het ROC: terugkoppeling van de praktijkopdrachten tijdens de les. Vanuit het bedrijf wordt de werknemer begeleid door de leidinggevende in het regelmatig terugkerend werkoverleg. 120 De deelnemers hebben na 1 jaar gezamenlijk inmiddels 323 modules gehaald. Evaluatie na elke module door: docent; coördinator opleiding ROC; Clustermanager; twee deelnemers; hoofd opleidingen DTZC. Begeleidingscommissie WVA(Wet Voorziening Afdrachtvermindering)-trajecten: komt vier tot zes keer per jaar bij elkaar: bespreking inhoud en vorm van de trajecten: sluit het aan bij wat de organisatie nodig heeft? Naar aanleiding hiervan worden ook trajecten ontwikkeld voor (uitvoerende) zorgmedewerkers. Bijsturing na evaluatie van elke module. Na het traject is er de mogelijkheid een EVC-scan te laten doen: welke competenties beheerst de kandidaat nog meer naast de behaalde deelkwalificaties. Per kandidaat zal dan worden vastgesteld aan welke eisen zij nog moet voldoen voor de opleiding Medewerker Marketing en Verkoop. Het project wordt medegefinancierd uit WVA-middelen (Wet Voorziening Afdrachtvermindering) Mij gaat het om de praktische oefening Lobke Haas (27) is sinds 2 1 /2 jaar teamcoördinator bij DTZC. Ik ben nu 1 1 /2 jaar bezig met het opleidingstraject, vertelt ze. Omdat ik oorspronkelijk HBO-V heb gedaan, beschik ik al over een aardige theoretische ondergrond. In de opleiding gaat het me daarom vooral om de praktische oefening. In sommige modules komt dit beter uit de verf dan in andere, vindt Lobke: De module Overleg en werkoverleg bijvoorbeeld was heel interessant. Het ging daar echt om oefenen in het voorzitten van vergaderingen. Andere modules waren soms te theoretisch en voor mij vooral herhaling. Dat vind ik jammer. Wel weer heel leuk vind ik de uitwisseling van informatie tussen collega s onderling: hoe doe jij dit; hoe pak jij dat aan? Wat dat betreft kom je door de cursus meer beslagen ten ijs. Ook is het prettig om even uit je eigen werksituatie te zijn en ervaringen van anderen te horen. De combinatie werken en leren bevalt me goed. Hoe ziet Lobke haar toekomst? Ik ga straks eerst met zwangerschapsverlof, vertelt ze. Even iets heel anders dus. Daarna kom ik hier terug. Het werken met de bewoners én daarnaast leidinggeven bevalt prima. Ik vind het een uitdaging om op deze manier de organisatie beter te leren kennen en mezelf verder te ontwikkelen. Ik blijf dit dus nog zeker een poos doen. 11

12 POWI leren en werken, november 2008

www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC

www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC 1 De kennis, vaardigheden en talenten van mensen in kaart brengen, is ons werk. Nova Contract werkt hiervoor nauw samen met het EVC Centrum Beroepsonderwijs.

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING

EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING POLITIE NEDERLAND augustus 2014 EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING Klik hier voor: 1 Ervaringen van politiemedewerkers met EVC René Haenraets, Eenheid Limburg,

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt Methodiekbeschrijving Januari 2008 Laat Zien Wat Je Kunt Deel 1: Methodiekbeschrijving Het is bij de juiste methodiekvaststelling bepalend uit welke personen de doelgroep bestaat. De methodiek is vooral

Nadere informatie

Blok 1 - Introductie

Blok 1 - Introductie Reflectie jaar 1 Algemeen Aan het begin van het eerste jaar kwamen een hoop nieuwe dingen op mij af. Na een jaar reizen had ik veel zin om aan de studie Voeding en Diëtetiek te beginnen en was erg benieuwd

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Evaluatie weblectures bij FLOT. aanleiding

Evaluatie weblectures bij FLOT. aanleiding Evaluatie weblectures bij FLOT aanleiding In september 2013 is bij de lerarenopleiding wiskunde van FLOT gestart met het project weblectures. Het plan was om deze in te zetten bij de cursussen calculus

Nadere informatie

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer Contact bezoekadres Handelskade 75 postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer telefoon 0570-60 30 83 fax 0570-60 37 05 e-mail info.next@saxion.nl particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs Hbo Tweedegraadslerarenopleiding

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden

Nadere informatie

Voor een succesvolle toekomst: volg een slimme opleiding via het Tempo-Team Operator Programma

Voor een succesvolle toekomst: volg een slimme opleiding via het Tempo-Team Operator Programma Voor een succesvolle toekomst: volg een slimme opleiding via het Tempo-Team Operator Programma Heb jij ervaring als productiemedewerker in de Food of Industrie en wil je jezelf beter inzetbaar maken door

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 ROC van Twente - Hengelo In januari 2004 is de afdeling Handel van het toenmalige ROC Oost- Nederland, School voor Economie en ICT, locatie Hengelo - nu

Nadere informatie

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan!

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! EVC en EVP bieden impuls aan eigen ontwikkeling Door: Marijke Vromans Onlangs behaalden 25 medewerkers van de gemeente Hoogezand-Sappemeer een ervaringscertificaat

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Wat zijn mijn taken als onderwijsassistent?

Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Wat zijn mijn taken als onderwijsassistent? Onderwijsassistent Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Een school, een groepsleraar en een lokaal met vaak 25 of meer kinderen. Dat kan heel gezellig zijn voor de leerlingen, maar voor de leraar

Nadere informatie

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent!

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! wat is evc? iedereen leert in verschillende situaties elke dag bij; op het werk, op school of gewoon thuis. het is voor werkgevers hierdoor vaak niet

Nadere informatie

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Avondopleidingen SKO Financiële Opleidingen Ondernemer opleidingen Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Basiskennis Calculatie BKC Praktijkdiploma Boekhouden PDB Moderne Bedrijfsadministratie

Nadere informatie

Auditrapport. Vertrouwelijk. : Implacement Projecten BV. Audit datum/data : oktober Projectnummer : Datum rapport : 10 oktober 2014

Auditrapport. Vertrouwelijk. : Implacement Projecten BV. Audit datum/data : oktober Projectnummer : Datum rapport : 10 oktober 2014 Blad: 1/5 van Auditrapport met projectnummer: 89204140-30 d.d. 10 oktober 2014 Auditrapport Organisatie : Implacement Projecten BV Soort audit : Clienten audit Toetsingsnorm : Blik op Werk Hoofdlocatie

Nadere informatie

Voor wie Voor mensen die een voor de opleiding relevante werkplek hebben voor minimaal 20 uur per week, gegarandeerd voor minimaal 1 kalenderjaar.

Voor wie Voor mensen die een voor de opleiding relevante werkplek hebben voor minimaal 20 uur per week, gegarandeerd voor minimaal 1 kalenderjaar. Naam training / opleiding Opleiding assistent conciërge/beheerder BB of BBL2 Opleidingsinstituut IBN Arbeidsintegratie Korte omschrijving De conciërge of beheerder is de spil waar alles om draait op een

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen 1 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen 2 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen Hillegom 17 oktober 2013 Schoonderbeek Installatietechniek 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Contact Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Terra Nigrastraat 5 6216 BK Maastricht T 043-3621079 E administratie@terranigra.nl I www.terranigra.nl Persoonlijk

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Technische mbo-opleidingen Flexibel en praktijkgericht

Technische mbo-opleidingen Flexibel en praktijkgericht Technische mbo-opleidingen Flexibel en praktijkgericht Praktijk en techniek Werken en leren combineren centraal In de mbo-opleidingen van ROVC staan de praktijk en techniek écht centraal. De opleidingen

Nadere informatie

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost Jouw praktische weg naar het hbo Onderdeel van AOC Oost 2014 2015 2Informatie Het Groene Lyceum 2014-2015 Lekker praktisch bezig zijn maar wel op een hoog niveau. Is dat ook voor jou de leukste route naar

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Avondopleidingen SKO Financiële Opleidingen Ondernemer opleidingen Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Basiskennis Calculatie BKC Financieel Assistent Praktijkdiploma Boekhouden PDB Moderne

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Studiegids training Productiemanager

Studiegids training Productiemanager Studiegids training Productiemanager Inhoud Inhoud... 2 1. Inhoudelijke informatie... 3 1.1 Beschrijving van de training... 3 1.2 Modules... 4 1.3 Opbouw van de training... 6 1.4 E-learningplatform...

Nadere informatie

Docentenhandleiding. CP15 het functioneringsgesprek. dh15-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved

Docentenhandleiding. CP15 het functioneringsgesprek. dh15-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Docentenhandleiding CP15 het functioneringsgesprek dh15-v2.0 INBURGEREN daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Het functioneringsgesprek CP15 Waar gaat het over?

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk.

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Tevredenheidsonderzoek Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Stichting Buitengewoon leren & werken Prins Heerlijk Juni 2013 Stichting Buitengewoon

Nadere informatie

Sectorgids Educatie OnderwijsBoulevard 2015-2016

Sectorgids Educatie OnderwijsBoulevard 2015-2016 : specialisten in maatwerk Sectorgids Educatie 2015-2016 Sector Educatie - 2 Inhoudsopgave pagina Inleiding 1 BasisEducatie in de 2 Nederlands als tweede Taal (NT2) en inburgering in de 3 4 6 3 MBO opleidingen

Nadere informatie

20/9/2011 NULMETING COSTIAN. Leerjaar 2011 propedeuse blok 1.1 Costian de Jonge

20/9/2011 NULMETING COSTIAN. Leerjaar 2011 propedeuse blok 1.1 Costian de Jonge 20/9/2011 COSTIAN NULMETING Leerjaar 2011 propedeuse blok 1.1 Costian de Jonge Dit verslag heeft als functie de basiskennis van de startende student vastleggen, het moment van de meting is begin september

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Brochure Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs Onze boodschap aan leerlingen: Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Het Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs. Je

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

SCHOLEN VERGELIJKEN (1)

SCHOLEN VERGELIJKEN (1) SCHOLEN VERGELIJKEN (1) Welke cursussen kan je volgen in welke scholen? In welke scholen zijn de cursussen duur? Wanneer starten de cursussen? Via websites kan je veel informatie vinden. Wat moet je doen?

Nadere informatie

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK Onze BBL Opleidingen verzorgen wij in samenwerking met het ROC NOORDERPOORT. In praktijk betekent dat, dat trainers van HOLLANDSWERK de opleiding verzorgen. ROC NOORDERPOORT

Nadere informatie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER Na een succesvol voorjaarsprogramma,

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

52 responses in 260 results

52 responses in 260 results Van: Secretariaat Vrouw&Zorg Onderwerp: Evaluatie CTG Scholingsdag --3 Datum: 3 februari 4 9:5:45 GMT+: EVALUATIE CTG scholingsdag -3 No data to display. Huidige functie 5 responses

Nadere informatie

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting 12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft : OMA scholing leerlingen en stagiaires Management samenvatting Binnen Mondriaan is het de afspraak dat alle medewerkers in de directe

Nadere informatie

Procestechniek BOL opleidingen. Markiezaat College, het échte werk

Procestechniek BOL opleidingen. Markiezaat College, het échte werk 2016 2017 Procestechniek BOL opleidingen Markiezaat College, het échte werk Van G naar E De weg van grondstof naar eindproduct: Procestechniek in de hoofdrol Met grondstoffen kun je nog alle kanten op.

Nadere informatie

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie!

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie! Vakopleidingen Breng puur vakmanschap in uw organisatie! 1 Vakopleidingen Succesvol zijn. Resultaat boeken. Kansen pakken. Met gekwalificeerde medewerkers die het beste uit zichzelf halen. Die in een veilige

Nadere informatie

Sint-Norbertus Antwerpen. Verpleegkunde. Verpleegkunde: een opleiding met een hart

Sint-Norbertus Antwerpen. Verpleegkunde. Verpleegkunde: een opleiding met een hart Sint-Norbertus Antwerpen Verpleegkunde,, Verpleegkunde: een opleiding met een hart,, De ene helft van de tijd breng je door Het is leuk dat de lessen zo verschillend zijn. Het ene uur verdiep je je in

Nadere informatie

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties :

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties : Inhoud Inleiding...3 Competenties...4 1. Interpersoonlijk competent...5 2. Pedagogisch competent...5 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent...6 4. Organisatorisch competent...6 5. Competent in samenwerking

Nadere informatie

grafische omgeving! Nezzo Print en Creatie

grafische omgeving! Nezzo Print en Creatie Werken en leren in een grafische omgeving! Nezzo Print en Creatie Werken en leren in een professioneel grafisch bedrijf Wil jij graag aan de slag in een regulier bedrijf? Andere mensen ontmoeten? Of een

Nadere informatie

NAUTICAL TECHNICAL TRAINING ACADEMY

NAUTICAL TECHNICAL TRAINING ACADEMY NAUTICAL TECHNICAL TRAINING ACADEMY STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2015 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Algemeen 3 2. Looptijd en evaluatie 3 3. Motto 3 4. Visie 3 5. Missie 3 6. Doelstellingen 4 6.1 strategie

Nadere informatie

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne.

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Bij research Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Opdracht 1 Stagelogboek De eerste dag heb ik bij Ron Steijvers stage gelopen en die is project leider ontwikkelaar, vooral

Nadere informatie

dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden

dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden SAMIRA KIEST ICT 1 ICT is continu in ontwikkeling. Vraagt om mensen die goed kunnen samenwerken En die dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden naar hbo. Veel banen. Nu en in de toekomst. 2

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio. De Werkschool. Worden wie je bent

De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio. De Werkschool. Worden wie je bent De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio De Werkschool Worden wie je bent De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio Om de landelijke formule van

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Watersportindustrie / HISWA In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de

Nadere informatie

PROFESSIONAL RESTAURATIE

PROFESSIONAL RESTAURATIE PROFESSIONAL RESTAURATIE NLEIDING Waarom hebben we professionals nodig? Oude gebouwen en monumenten vertellen een verhaal. Ze vormen een stukje geschiedenis in de omgeving. Dat verhaal interesseert steeds

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Lef L Up! Voor een zelfverzekerde stap in je loopbaan

Lef L Up! Voor een zelfverzekerde stap in je loopbaan Lef L Up! Voor een zelfverzekerde stap in je loopbaan Lef L Up! Voor een zelfverzekerde stap in je loopbaan Automatisering en robotisering zorgen voor een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Met

Nadere informatie

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 ALLROUND WANDELSPORT INSTRUCTEUR (AWI-3) Wandelsport: een leven lang bewegen Wandelen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten

Nadere informatie

Gemeente Beuningen positief over ervaringen EVC/EVP. Door: Walter Baardemans/ Fotografie: Kees Winkelman

Gemeente Beuningen positief over ervaringen EVC/EVP. Door: Walter Baardemans/ Fotografie: Kees Winkelman Iedereen wordt er beter van Gemeente Beuningen positief over ervaringen EVC/EVP Door: Walter Baardemans/ Fotografie: Kees Winkelman De Gelderse gemeente Beuningen omarmt EVC, het erkennen van eerder verworven

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

Stappenplan houtbewerken

Stappenplan houtbewerken Stappenplan houtbewerken Arrangementen voor leermethode, begeleiding en deskundigheidsbevordering Naar een beroep met toekomst Kennisce Inhoud 1. Stappenplan Houtbewerken... 2 1.1 Het leermiddel... 2 1.2

Nadere informatie

Vakopleidingen. MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer. CCV Gecertificeerde opleidingen. Onze kennis en ervaring is de kracht achter ons verhaal.

Vakopleidingen. MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer. CCV Gecertificeerde opleidingen. Onze kennis en ervaring is de kracht achter ons verhaal. Vakopleidingen MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer CCV Gecertificeerde opleidingen Gecertificeerd opleider Transport en Logistiek MBO erkend opleider Ministerie van OC&W Brinnr. 30NY Vakopleidingen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

Begeleiding werknemer / docent

Begeleiding werknemer / docent Begeleidingsplan Uitgangspunt Elke docent die in dienst komt krijgt in principe drie jaar coaching. Ook docenten die langer in dienst zijn bij de organisatie kunnen in overleg met de leidinggevende aanspraak

Nadere informatie

Vorming Training Scholing Voor alle cliënten van Odion

Vorming Training Scholing Voor alle cliënten van Odion Vorming Training Scholing Voor alle cliënten van Odion 2012 Inleiding Voor wie is het loket Vorming, Training, Scholing? Voor alle cliënten van Odion van zowel Dagbesteding Kinderen en Volwassenen als

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief]

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] Intro In voorliggende enquête stellen we u een aantal vragen over uw ervaring met de bpv binnen uw opleiding. Het kan zijn dat u enkele

Nadere informatie

Leergang ZelfVerzorgd

Leergang ZelfVerzorgd Leergang ZelfVerzorgd Waar gaat het over? Zuidwester heeft besloten te gaan werken met ondersteuningslijnen. Op deze manier willen we meer gespecialiseerde ondersteuning bieden aan onze cliënten, binnen

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

Omscholing. InterTransfer Sonsbeekweg BA Arnhem /

Omscholing. InterTransfer Sonsbeekweg BA Arnhem / Omscholing Beveiliger InterTransfer Sonsbeekweg 1 6814 BA Arnhem www.intertransfer.nl 026 355 7277/ info@intertransfer.nl Wie zijn wij? Bij InterTransfer zijn uw re-integratie en outplacementvraagstukken

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Wil jij groeien of bloeien?

Wil jij groeien of bloeien? Wil jij groeien of bloeien? Gratis Samsung Galaxy Tab3 7.0 bij aanschaf van meer dan 500,- aan Icademy trainingen. Kies je ontwikkeltraject... Groeien naar zelfstandig ondernemerschap Doorgroeien bij je

Nadere informatie

Wajong werkt bij Albert Heijn

Wajong werkt bij Albert Heijn Wajong werkt bij Albert Heijn 2 Wajong werkt bij Albert Heijn 850 winkels 100.000 medewerkers 4 Introductie Albert Heijn staat midden in de samenleving. Met ruim 850 winkels en in totaal zo n 100.000 medewerkers

Nadere informatie

TANDARTSASSISTENTE. Lis Hendriks 11 NOVEMBER 2013. Sectorwerkstuk HET ASSINK LYCEUM

TANDARTSASSISTENTE. Lis Hendriks 11 NOVEMBER 2013. Sectorwerkstuk HET ASSINK LYCEUM TANDARTSASSISTENTE Lis Hendriks 11 NOVEMBER 2013 HET ASSINK LYCEUM Sectorwerkstuk Inhoudsopgave Inleiding... 3 Waarom heb je voor deze opleiding gekozen? Waarom zou je voor deze opleiding kiezen?... 3

Nadere informatie

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar TRAININGSCENTRUM Schakel naar een passend vervolgtraject Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar Wat is een Trainingscentrum? Bij de Trainingscentra van Lijn5

Nadere informatie

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied;

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; Informatiekaart voor bedrijven 1. Doel BPV-stage: Doel van de BPV-stage voor uw bedrijf: Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; U ziet het aanbieden van BPV-stages

Nadere informatie

Trainen en opleiden. Van POP-gesprek tot opleidingsplan!

Trainen en opleiden. Van POP-gesprek tot opleidingsplan! Trainen en opleiden Van POP-gesprek tot opleidingsplan! Direct aan de slag met opleidingsplannen, modellen, fiscale regelingen voor scholingen, procedure EVC en opleidingscriteria Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

wij begeleiden van werk naar werk

wij begeleiden van werk naar werk wij begeleiden van werk naar werk Koraal Groep Wij begeleiden van Werk naar Werk Als je hoort dat je boventallig bent of niet meer kunt werken in je huidige baan, wil je in actie komen. Maar wat kun je

Nadere informatie

Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt.

Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt. Meedoen met werk Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt. U werkt niet. Misschien heeft u nog nooit gewerkt. Of het wel geprobeerd maar dat ging mis. Dat kan allerlei redenen hebben. U heeft

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Verpleegkundige in opleiding

Verpleegkundige in opleiding Volg je hart, gebruik je hoofd Verpleegkundige in opleiding Opleiding verpleegkunde Zoek je zinvol werk en wil je graag voor mensen zorgen? Word dan verpleegkundige! Kom naar VUmc. Wij zijn je ideale partner

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundige Specialismen Besluit van 12 september 2012 houdende de voorwaarden voor het experiment voor de erkenning van

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Opleiding Begeleider in de kinderopvang Schooljaar 2015-2016 versie mei 2015 leerlijk boeiend creatief Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Kroonmolenstraat 4-9100 Sint-Niklaas Tel. 03

Nadere informatie

Opleidingen Boekhouden

Opleidingen Boekhouden Opleidingen Boekhouden Bij Avondopleidingen SKO kunt u kiezen uit 3 verschillende niveau's opleidingen boekhouden: Opleiding Basiskennis Boekhouden BKB vergelijkbaar met MBO-3 niveau (= Elementair Boekhouden

Nadere informatie

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Did you know? Wat zien we in de film? Informatie versnelling Scenario denken Grote plek voor internet en informatica Technische vooruitgang Leren in informele

Nadere informatie

Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers. Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon. bouw op kennis

Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers. Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon. bouw op kennis Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon bouw op kennis Fundeon adviseert over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers U wilt kwalitatief

Nadere informatie

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie, kunt altijd contact met ons opnemen. Met vriendelijke groet,

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie, kunt altijd contact met ons opnemen. Met vriendelijke groet, Informatiebrochure 2012 Weddingplanners International Voorwoord De mooiste dag van uw leven, zo wordt een trouwdag vaak genoemd. Maar iemand moet ervoor zorgen dat deze dag vlekkeloos verloopt. Een weddingplanner

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

Studiegids training praktijkgerichte productieleider

Studiegids training praktijkgerichte productieleider Studiegids training praktijkgerichte productieleider Inhoud Inhoud... 2 1. Inhoudelijke informatie... 3 1.1 Beschrijving van de training... 3 1.2 Modules... 4 1.3 Opbouw van de training... 6 1.4 E-learningplatform...

Nadere informatie