Een leven lang leren. POWI 2008: leren en werken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een leven lang leren. POWI 2008: leren en werken"

Transcriptie

1 Een leven lang leren POWI 2008: leren en werken

2 2 De opleidingen worden uitgevoerd door

3 Leren en werken in Twente Kennis veroudert snel in onze samenleving. Eén van de grootste uitdagingen van het huidige onderwijs is om hier op een goede manier op in te spelen. Iemand die tegenwoordig van de opleiding komt en aan de slag gaat, is nog niet uitgeleerd. Moderne werknemers moeten voortdurend nieuwe kennis en vaardigheden opdoen om optimaal te blijven functioneren. Het beroepsonderwijs ontwikkelt steeds meer opleidingen die aansluiten bij de situatie en de eisen vanuit het moderne bedrijfsleven. Naar de bedrijven toe Steeds vaker komen docenten naar bedrijven toe. Lessen vinden dan plaats op de werkplek zelf. De invulling van de lesstof is in overleg met de werkgever zo veel mogelijk afgestemd op werksituaties. De lesroosters passen binnen de werkschema s. Wel voldoen de opleidingen aan de landelijk gestelde eisen en kunnen ze worden afgerond met een erkend diploma. Ervaringscertficaat Hiertoe vindt er vooraf aan de opleiding vaak een EVC-procedure plaats. Via een EVC-procedure (Erkenning Verworven Competenties) wordt gemeten welke competenties iemand al in huis heeft. Bij voldoende beheersing kan hij/zij een ervaringscertificaat behalen. Vervolgens kan de opleiding op maat worden aangepast. Opleiden op de werkvloer In deze brochure vindt u vier beroepsopleidingen belicht die alle plaatsvinden binnen een instelling of bedrijf. Ze worden uitgevoerd door het ROC van Twente en zijn in nauw overleg met de werkgever ontwikkeld. Efficiëntie Niet alleen sluiten de opleidingen aan bij de werksituatie, ook wil men zo goed mogelijk afstemmen op de individuele werknemer. Zodat deze geen lesstof hoeft door te werken die al beheerst wordt. Zodat op een efficiënte manier naar een erkend diploma toegewerkt kan worden. 3

4 Voor sommige deelnemers hun eerste diploma Voor sommige deelnemers wordt dit het eerste diploma in hun leven. Aan het woord is Robert Heesink, coördinator praktijkopleidingen bij de sociale werkvoorziening de DCW in Enschede. Sinds anderhalf jaar krijgt iedere nieuwe werknemer bij de DCW een ArbeidsmarktgeKwalificeerde Assistent (AKA) opleiding. De opleiding wordt afgesloten met een landelijk erkend diploma op niveau 1. Op dit moment volgen 128 DCW werknemers een AKA-opleiding bij het ROC van Twente en AOC-Oost. Na anderhalf jaar zijn er 34 geslaagd. Leerbedrijf Het doel van de DCW is om met scholing en goede begeleiding iedere werknemer op een zo regulier mogelijke arbeidsplaats te krijgen, vertelt Heesink. Hiertoe kocht de DCW bij het AOC-Oost AKA-opleidingen in. Het ROC van Twente is onderaannemer voor de richtingen Techniek, Handel&Economie en Zorg&Welzijn. Heesink: De AKA-opleiding past precies binnen onze doelstelling. De deelnemers trainen de algemene competenties die ze op een werkplek nodig hebben. Maatwerk Daarnaast biedt de opleiding mogelijkheden tot maatwerk. Heesink: De invulling van de algemene competenties is afgestemd op de werksituatie hier op de DCW of op een van de detacheringbedrijven. Omdat er in blokken wordt gewerkt aan de competenties kunnen deelnemers op ieder gewenst moment instappen. Ook wordt er rekening gehouden met de verschillende leertempo s. Leren op de werkplek De AKA-opleiding is opgebouwd uit competenties. Deze worden getraind én getoetst op de werkplek. Zo haal je voor veel deelnemers een groot struikelblok weg, zegt Heesink. De meesten van hen hebben tot nu toe weinig scholing met succes afgerond. Bij de AKA-opleiding gaat het tijdens de toetsing niet primair om theoretisch verwoorden. De deelnemer wordt geobserveerd in bepaalde werksituaties. Functioneert hij goed, dan is hij geslaagd. Eén keer per vier weken is er een klassikale bijeenkomst, waar de deelnemers zich voorbereiden op wat ze gaan oefenen en reflecteren op de afgelopen periode. Competenties Aan het begin van de opleiding toetst het ROC van Twente of het AOC-Oost bij iedere deelnemer welke competenties deze al bezit. Die worden in de AKAopleiding dan niet opnieuw aangeboden. Dit werkt erg motiverend, aldus Heesink. Mensen voelen zich erkend en gewaardeerd om wat ze kunnen. Afstemming Elke maand is er een AKA-overleg op managementniveau. Verder is er bijna dagelijks overleg tussen docenten en coördinatoren praktijkbegeleiding, vertelt Heesink. Hierbij gaat het over tempo, voortgang, organisatorische zaken e.d. Heesink is tevreden: We groeien als bedrijf en als scholingsinstelling steeds meer naar elkaar toe. Docenten realiseren zich bijvoorbeeld dat de lessen moeten passen binnen het productieproces, dat naast de lessen steeds door moet gaan. 4

5 AKA-opleiding bij de DCW Enschede Bedrijf DCW Enschede, leerwerkbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. (Medefinancier is ESF.) Opleiding Arbeidsgekwalificeerde Assistent opleiding, niveau 1. Instapniveau Uitgevoerd door Belasting Duur van de opleiding Facilitering vanuit bedrijf Begeleiding Aantal deelnemers Resultaten Overleg: Evaluatie en bijsturing Ervaringscertificaat Drempelloos. AOC-Oost en ROC van Twente. 1 keer per 4 weken klassikale bijeenkomst, onder werktijd. Maximaal 2 jaar, afhankelijk van het leerarrangement van de deelnemer. De opleiding wordt betaald, de klassikale bijeenkomsten vinden plaats onder werktijd. anuit het ROC en AOC wordt de deelnemer één keer per week bezocht op de werkplek. Vanuit het bedrijf wordt de werknemer dagelijks gevolgd door een praktijkopleider afgeronde opleidingen na 1 1 /2 jaar. Maandelijks op managementniveau; vrijwel dagelijks tussen docenten en coördinatoren praktijkbegeleiding. Tijdens maandelijkse overlegmomenten management en afstemmingsoverleg tussen docenten en coördinatoren praktijkbegeleiding. Er is geen sprake van een officiële EVC-procedure. Met de een ga je anders om dan met de ander Ik heb al best veel cursussen gevolgd, vertelt Oebele Gorter (46). Deze opleiding is voor mij vooral opfrissen. We leren hier dingen als beter communiceren, contacten leggen, samenwerken. Voor mij niet nieuw. Wel heb ik het gevoel dat dingen beter op hun plaats vallen. Dat maakt me rustiger. Voor zijn werk in de speeltuin moet hij goed met mensen kunnen omgaan: Ik heb contacten met kinderen, ouders, hoveniers, jongerenwerkers, noem maar op. Op de opleiding werd me vooral duidelijk dat niet iedereen hetzelfde is: met de een ga je anders om dan met de ander. Dit doe ik nu bewust ook in mijn werk. De AKA-opleiding ziet Oebele Gorter als kans een officieel erkend diploma te halen. Vroeger heb ik er nogal met de pet naar gegooid, geeft hij toe. Ik hield niet van stilzitten. Het leren bevalt hem nu heel goed. Ik wil hierna door, kijken hoe ver ik kan komen. Mijn werk is nu heel afwisselend: zo organiseer ik een kinderdisco, dan weer sta ik pannenkoeken te bakken. Ook houd ik me bezig met de in- en verkoop. Ik ben heel tevreden, maar in de toekomst zou ik graag iets meer begeleidends doen. 5

6 Je ziet ze groeien Niet al te jonge mensen, met enige levenservaring. Daarvan hadden wij er een flink aantal rondlopen als onderwijsassistent. Heel geschikt voor het werk, toch ontbrak er een zekere ondergrond. Aan het woord is Jan Snoek, interne opleider bij het Stedelijk Lyceum in Enschede. De school besloot haar onderwijsassistenten een opleiding te bieden. Er werd contact gezocht met het ROC van Twente. Opleiding In het schooljaar begonnen vijftien werknemers van het Stedelijke Lyceum aan de opleiding tot onderwijsassistent op MBO-niveau 4. Eén dag per week volgen ze lessen van twee uur s middags tot negen uur s avonds. De inhoud van de opleiding ligt bij het ROC van Twente, vertelt Jan Snoek. Het unieke wordt enerzijds bepaald doordat de stageopdrachten in onze eigen schoolomgeving, op hun werkplek dus, plaatsvinden. Ervaringscertificaat En vanwege de diverse achtergronden van de deelnemers hebben we voor de start van de opleiding een procedure Ervaringscertificaat ( Erkenning van Verworven Competenties) laten uitvoeren door het ROC. In deze procedure worden competenties gemeten en bij voldoende beheersing kan de kandidaat een ervaringscertificaat behalen: wat je je al eerder eigen hebt gemaakt, hoef je in de opleiding niet nog een keer te doen. Zo kon de modulair opgebouwde opleiding individueel worden aangepast. De eerste drie kandidaten haalden het diploma van de normaal drie jaar durende opleiding binnen negen maanden. Bevoegde, gekwalificeerde assistenten Ons doel was bevoegde, gekwalificeerde assistenten in de school, breed inzetbaar, vertelt Jan Snoek. Dit gaat zeker lukken. Ik merk het aan de manier waarop de studenten praten, hoe ze dieper en met meer inzicht op bepaalde problematiek ingaan. Daarbij nemen ze veel meer initiatieven. Als er op de werkplek bijvoorbeeld een docent ziek is, zoeken ze zelf naar oplossingen. Je ziet ze daarin groeien. Belangrijk is dat ze ook hun eigen grenzen leren kennen. Een onderwijsassistent moet niet zelf voor een zaal met 60 leerlingen gaan staan. Uitvoer De lessen worden uitgevoerd door docenten van het ROC en van het Stedelijk Lyceum zelf. Stagebegeleiding vindt ook vanuit beide instituten plaats. Elke maandag is er overleg: docenten en coördinatoren van het ROC en het Stedelijke Lyceum evalueren dan de voortgang van de kandidaten, de absentie en eventuele barrières. Uitwisseling En natuurlijk maken we het ook een beetje feestelijk, vindt Jan Snoek. s Avonds laten we een maaltijd komen. Dat is niet alleen heel gezellig, maar er ontstaan zo ook veel gesprekken over het werk. De deelnemers van het Stedelijk werken op verschillende locaties en er doen ook een aantal assistenten van andere scholen mee. Hierdoor vindt er een vruchtbare uitwisseling plaats. Het Stedelijk betaalt voor haar werknemers de kosten van de hele opleiding en geeft ze drie uur betaalde studietijd. 6

7 Opleiding tot onderwijsassistent in het VO bij het Stedelijk Lyceum in Enschede Bedrijf Het Stedelijk Lyceum Enschede Opleiding Onderwijs assistent niveau 4 Instapniveau Uitgevoerd door Belasting Duur van de opleiding Facilitering vanuit bedrijf Begeleiding Aantal deelnemers Resultaten Overleg Evaluatie en bijsturing Ervaringscertificaat Het Stedelijk Lyceum en ROC van Twente Eén dag les in de week, stage uitgevoerd op de werkplek. Drie jaar, afhankelijk van instapniveau van de deelnemers kan het korter. Het Stedelijk betaalt voor haar werknemers de kosten van de hele opleiding en geeft ze 3 uur betaalde studie tijd. Stagebegeleiding vindt plaats vanuit het ROC en vanuit het Stedelijk Lyceum. 15 Drie kandidaten hebben na negen maanden studie hun diploma gehaald. Elke maandag is er overleg: docenten en coördinatoren van het ROC en het Stedelijke Lyceum evalueren dan de voortgang van de kandidaten, de absentie en eventuele barrières. Gebeurt tijdens het wekelijkse overleg op maandag. Voor de start van de opleiding vindt een EVC-procedure plaats, uitgevoerd door het ROC van Twente. Zo kan de modulair opgebouwde opleiding individueel worden aangepast. Je eigen fascinatie overbrengen Bernard Bruins (21) is bezig zijn opleiding tot onderwijsassistent af te ronden. Ik heb eerst laboratoriumtechnieken gestudeerd, vertelt hij. Maar in Twente is daar niet veel werk in. Bij mijn oude school Het Stedelijk Lyceum kon ik onderwijsassistent worden én daarbij de opleiding doen. Een drukke tijd volgde, maar ik was heel gemotiveerd om alles wat ik leerde toe te passen in de praktijk. Daarom kon ik het goed volhouden. Ook werd je goed begeleid in gesprekken over de voortgang. Bernard brengt graag dingen over die hem zelf fascineren: Bij vakken als biologie en scheikunde gaat het vaak om zaken die je met het blote oog niet kunt zien, maar die toch grote invloed hebben op hoe alles gaat hier op aarde. Dat vind ik fantastisch. Als Technisch Onderwijsassistent heeft hij nu dus de perfecte baan gevonden? Bijna, zegt Bernard. Als assistent moet ik de docent natuurlijk niet te veel voor de voeten lopen. Ik blijf dit een poos doen, daarna wil ik verder. Ik denk aan een hbo-opleiding tot docent. 7

8 Nieuwe werknemers weten nu vaak meer dan ervaren krachten Nieuwe werknemers willen we iets te bieden hebben, vertelt George Sanders, coördinator opleidingen bij Vredestein Banden B.V. Ze krijgen niet meteen een vast contract, maar wel de kans om een landelijk erkend diploma te halen. Wijzelf hebben zo na drie jaar gediplomeerde, goede krachten. Vanwege de groei die het bedrijf in korte tijd doormaakte zijn in 2005 zo n 240 nieuwe medewerkers aangetrokken. De eersten hebben inmiddels hun diploma gehaald: in juni van dit jaar studeerden zes medewerkers af. Combinatie Vaak weten de nieuwe werknemers op het gebied van de procesindustrie al snel meer dan de ervaren krachten, aldus Sanders. Die hebben destijds een interne opleiding gehad die uitgevoerd werd in samenwerking met het ROVC uit Ede. Dit bestond uit basiskennis techniek en goede practica waar de deelnemers veel van leerden. Er ontbrak echter een stukje theoretische verdieping én de vertaling daarvan naar het werk binnen het bedrijf kon beter. Het ROC van Twente heeft deze component toegevoegd. Ook voldoet de opleiding nu aan de landelijk gestelde eisen voor operator A. Zo hebben we een ijzersterke combinatie. Ervaringscertificaat Ook de ervaren werknemers krijgen de kans alsnog een diploma te halen. Hiertoe zal eerst worden vastgesteld wat zij al in huis hebben: welke competenties bezitten ze al? Als deze competenties kunnen worden gemeten met een zogenaamde EVC-procedure (Erkenning van Verworven Competenties) kan de werknemer bij voldoende beheersing een ervaringscertificaat behalen. Vervolgens kan een opleiding op maat worden aangeboden. En er zijn nog meer plannen: Het is mogelijk na de opleiding tot Operator A door te gaan voor Operator B. Samenwerking Sanders is erg tevreden over de samenwerking met het ROC van Twente. In het begin liepen we tegen een aantal cultuurverschillen aan, vertelt hij. Zo draaien wij in vijf ploegendiensten 24 uur per dag door; op een school trekt men tegen vijven de deur dicht. Het ROC heeft dit goed opgepakt: de lessen sluiten aan op de ploegen. Ook houden de docenten rekening met de leerstijl van de deelnemers: ze gebruiken vooral beeldend materiaal en praktijkvoorbeelden. We voeren veel overleg, waarin we voortdurend evalueren en bijstellen. Een belangrijk aspect is ook de begeleiding van de deelnemers. Zowel vanuit de school als vanuit het bedrijf wordt scherp gecontroleerd op aanwezigheid. Dit leidt tot goede resultaten. Trots Ons opleidingsbeleid is gericht op de ontwikkeling van onze medewerkers, zegt Sanders. Wij verwachten ook, dat zij zich hiervoor inzetten. Bij een goede begeleiding is die inzet er zeker. Ik zie trots bij de deelnemers over wat ze verworven hebben. Dit leidt tot zelfbewuste werknemers die als het nodig is de juiste beslissingen kunnen nemen. Ik ben heel tevreden. 8

9 Opleiding tot Operator A bij Vredestein Banden B.V. Bedrijf Vredestein B.V., ontwikkelaar, producent en verkoper van hoogwaardige banden Opleiding Mechanisch Operator A, Niveau: 2 Instapniveau Uitgevoerd door Belasting Duur van de opleiding Facilitering vanuit bedrijf Begeleiding Aantal deelnemers Resultaten Overleg Evaluatie en bijsturing Ervaringscertificaat vmbo-k of geslaagde capaciteitentest ROVC Ede en ROC van Twente 7 practicadagen, uitgevoerd door ROVC Ede; 2 1 /2 uur per week klassikaal les, uitgevoerd door ROC van Twente en ROVC Ede, gedurende 40 weken per jaar. Drie jaar. De helft van de scholingsuren, inclusief de uren tijdens de practicadagen, wordt uitbetaald. Vanuit ROC: Er is altijd een aanspreekpunt binnen Vredestein aanwezig. Vanuit het bedrijf beoordelen de praktijkinstructeurs/-mentoren de voortgang. De productiemanagers houden de aanwezigheid in de gaten. 240 In juni 2008 zijn er inmiddels zes kandidaten geslaagd. Stuurgroepoverleg CAPAC/ROVC Ede/ ROC van Twente/Vredestein: 1 x per 6/8 weken CAPAC/Opleidingen Vredestein/Productiemanager: 1 x per 5 weken Na elke 8 weken worden deelnemers getoetst en evalueren zij de docenten en de lesstof. Ervaren operators kunnen vanaf het schooljaar de opleiding tot Operator A gaan volgen. Hieraan gaat een EVC procedure vooraf, uitgevoerd door het ROC van Twente. Sneller storingen oplossen Ik kwam hier 3 _ jaar geleden binnen via Randstad, vertelt Raymond Janssen (28). Daarvoor was ik automonteur, het laatste jaar deed ik vooral de standaarddingen. Ik wilde wel een nieuwe uitdaging. Bovendien leek het me leuk om met een grotere groep mensen samen te werken. Vredestein bood naast het werk meteen een opleiding. Dat vond ik aantrekkelijk. Raymond heeft inmiddels zijn diploma voor Operator A gehaald. De opleiding heeft me meer mogelijkheden gegeven, zegt hij. Als automonteur ben je vrij eenzijdig bezig. Nu is mijn technische kennis toegenomen en kan ik meer kanten op. De combinatie van werk en opleiding vond hij goed te doen. En als je iets wilt, moet je er ook iets voor overhebben, zegt hij. Bovendien speelden de docenten goed op ons in. Ze legden rustig uit en gingen net zolang door tot iedereen het begreep. Theorie die hij op de opleiding heeft gehad, ziet hij terug op de werkvloer. Ik kan nu sneller storingen oplossen, noemt hij als belangrijk resultaat. Ik kan veel meer zelf. Dat geeft zelfvertrouwen. En ik weet nu ook wat van andere afdelingen, waardoor ik breder inzetbaar ben. Raymond is het leren nog niet moe. In de toekomst wil ik doorgaan voor Operator B. 9

10 Welke competenties hebben de mensen nodig? Welke competenties zijn er nodig voor deze functie?, was de centrale vraag van waaruit de scholing voor teamcoördinatoren in de gehandicaptenzorg moest worden vormgegeven. Na een intern onderzoek werd EduPer ingeschakeld, een arbeidsmarktadviesbureau. Zij kwamen met een verrassend scholingsadvies: de opleiding tot Commercieel Medewerker Marketing en Verkoop. De Twentse Zorg Centra (DTZC), een zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten, stelde na een interne reorganisatie 120 teamcoördinatoren aan. Dichtbij de werkvloer moesten zij het werk van de groepsleiders gaan coördineren. Hiertoe kregen zij een scholing aangeboden. Rob Boer, Regiomanager van DTZC vertelt hoe de opleiding verder werd vormgegeven. Bedrijfsmatig aspect Op het gebied van zorg zijn deze mensen al goed geschoold en heel ervaren. Juist het andere aspect, het bedrijfsmatige, moest tijdens de scholing aan bod komen. Niet alleen: hoe kom ik met mijn budget uit? Maar ook: hoe vertegenwoordig ik DTZC als bedrijf tegenover de klanten? Dit vergt bij veel mensen een omslag in het denken. Tot nu toe waren de meeste teamcoördinatoren uitvoerend, zorgverlenend bezig. De cliënt staat dan centraal, daar richt je je op en die wil je het beste bieden. Van een teamcoördinator wordt een bredere blik gevraagd. Die moet af kunnen wegen: welke mogelijkheden hebben we als zorginstelling, en wat kunnen bieden bínnen deze grenzen. Dat moeten ze ook over kunnen brengen naar vertegenwoordigers van klanten. Naar elkaar toegroeien Twee jaar geleden werd met de opleiding gestart. Gaandeweg zijn er zeven modules ontwikkeld die passen binnen de opleiding. Vijf worden uitgevoerd door het ROC van Twente, één door DTZC zelf en één door Jobo Training & Advies. Wel zijn de laatste twee modules door het ROC getoetst en aan deelkwalificaties gekoppeld. Daarnaast zijn er intervisiebijeenkomsten. Bedrijf en scholingsinstituut zijn gaandeweg naar elkaar toegegroeid. De docenten van het ROC moesten er duidelijk aan wennen dat ze met ervaren krachten werken. Die hebben meer aan training dan aan veel theorie. De stof moet toepasbaar zijn in de werksituatie. Evaluatie en begeleiding De medewerkers kunnen elk halfjaar een module volgen. Op basis van een assessment voorafgaand aan het traject heeft een aantal van hen vrijstellingen gekregen voor bepaalde modules. Na afloop van elke module wordt die geëvalueerd door de docent, het management en de deelnemers. Zonodig vinden er bijstellingen plaats. De reacties van de deelnemers zijn over het algemeen positief. Ik krijg meer handvatten om mijn functie te kunnen uitoefenen, is de meest gehoorde reactie. De teamcoördinatoren worden tijdens hun studie begeleid door hun leidinggevende tijdens regelmatig terugkerende werkoverleggen. Afsluiting Na het traject beschikken de deelnemers over een aantal deelkwalificaties. Daarnaast is er de mogelijkheid om dan een EVC-scan te laten doen: welke competenties beheerst de kandidaat nog meer? Per kandidaat zal worden vastgesteld aan welke eisen zij nog moet voldoen voor de opleiding Medewerker Marketing en Verkoop. Wie wil, kan uiteindelijk het diploma halen. 10

11 Opleiding tot Commercieel Medewerker Marketing en Verkoop bij De Twentse Zorg Centra Bedrijf Opleiding Instapniveau Uitgevoerd door Belasting Duur van de opleiding Facilitering vanuit bedrijf Begeleiding Aantal deelnemers Resultaten Overleg Evaluatie en bijsturing Ervaringscertificaat Overig De Twentse Zorg Centra (DTZC), een zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten Commercieel Medewerker Marketing en Verkoop, niveau 3. Modules: Financiële kaders; Gespreksvaardigheid; Overleg en werkoverleg; Personeelsbeleid; Projectmatig werken; Omgaan met de klant en zijn vertegenwoordigers; Marketing. N.v.t. DTZC, Jobo Training & Advies en ROC van Twente. Eén keer per half jaar een module van vijf bijeenkomsten, onder werktijd. Daarnaast uitvoering van opdrachten in de werksituatie en huiswerkopdrachten. Variërend van 1,5 tot 3 jaar De opleiding wordt betaald, de klassikale bijeenkomsten vinden plaats onder werktijd. Vanuit het ROC: terugkoppeling van de praktijkopdrachten tijdens de les. Vanuit het bedrijf wordt de werknemer begeleid door de leidinggevende in het regelmatig terugkerend werkoverleg. 120 De deelnemers hebben na 1 jaar gezamenlijk inmiddels 323 modules gehaald. Evaluatie na elke module door: docent; coördinator opleiding ROC; Clustermanager; twee deelnemers; hoofd opleidingen DTZC. Begeleidingscommissie WVA(Wet Voorziening Afdrachtvermindering)-trajecten: komt vier tot zes keer per jaar bij elkaar: bespreking inhoud en vorm van de trajecten: sluit het aan bij wat de organisatie nodig heeft? Naar aanleiding hiervan worden ook trajecten ontwikkeld voor (uitvoerende) zorgmedewerkers. Bijsturing na evaluatie van elke module. Na het traject is er de mogelijkheid een EVC-scan te laten doen: welke competenties beheerst de kandidaat nog meer naast de behaalde deelkwalificaties. Per kandidaat zal dan worden vastgesteld aan welke eisen zij nog moet voldoen voor de opleiding Medewerker Marketing en Verkoop. Het project wordt medegefinancierd uit WVA-middelen (Wet Voorziening Afdrachtvermindering) Mij gaat het om de praktische oefening Lobke Haas (27) is sinds 2 1 /2 jaar teamcoördinator bij DTZC. Ik ben nu 1 1 /2 jaar bezig met het opleidingstraject, vertelt ze. Omdat ik oorspronkelijk HBO-V heb gedaan, beschik ik al over een aardige theoretische ondergrond. In de opleiding gaat het me daarom vooral om de praktische oefening. In sommige modules komt dit beter uit de verf dan in andere, vindt Lobke: De module Overleg en werkoverleg bijvoorbeeld was heel interessant. Het ging daar echt om oefenen in het voorzitten van vergaderingen. Andere modules waren soms te theoretisch en voor mij vooral herhaling. Dat vind ik jammer. Wel weer heel leuk vind ik de uitwisseling van informatie tussen collega s onderling: hoe doe jij dit; hoe pak jij dat aan? Wat dat betreft kom je door de cursus meer beslagen ten ijs. Ook is het prettig om even uit je eigen werksituatie te zijn en ervaringen van anderen te horen. De combinatie werken en leren bevalt me goed. Hoe ziet Lobke haar toekomst? Ik ga straks eerst met zwangerschapsverlof, vertelt ze. Even iets heel anders dus. Daarna kom ik hier terug. Het werken met de bewoners én daarnaast leidinggeven bevalt prima. Ik vind het een uitdaging om op deze manier de organisatie beter te leren kennen en mezelf verder te ontwikkelen. Ik blijf dit dus nog zeker een poos doen. 11

12 POWI leren en werken, november 2008

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Bedrijfsopleidingen cursussen trainingen. Ook Volksuniversiteit

Bedrijfsopleidingen cursussen trainingen. Ook Volksuniversiteit Bedrijfsopleidingen cursussen trainingen Ook Volksuniversiteit najaar 2015 In dit magazine www.rocvantwente.nl/vooruwberoep Eén centraal informatiepunt als aanspreekpunt in de regio, voor particulieren,

Nadere informatie

Investeren in kennis loont!

Investeren in kennis loont! > Ondernemerspassie Investeren in kennis loont! Bedrijven die groeien hebben mensen die groeien loont. Zeker met het Ervaringscertificaat. Dat geeft precies aan hoeveel uw medewerkers weten en kunnen.

Nadere informatie

onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering

onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering voorwoord Voor je ligt de publicatie Onderwijsdroom in uitvoering, een bundeling met best practices van de Netwerkschool. Het doel: ervoor zorgen

Nadere informatie

Jongeren houden (van) werk!

Jongeren houden (van) werk! Jongeren houden (van) werk! Duurzame arbeidsparticipatie na het praktijkonderwijs Het vinden e n behouden van een baan is voor niemand makkelijk in tijden van crisis. Ook jongeren van het praktijkonderwijs

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek UNC Plus Delta 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van UNC Plus Delta vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Ontwikkelinstrument voor uw gemeente. EVC zet ambtenaar in beweging NÚ MET DE ZES EVC-HOFLEVERANCIERS

Ontwikkelinstrument voor uw gemeente. EVC zet ambtenaar in beweging NÚ MET DE ZES EVC-HOFLEVERANCIERS Ontwikkelinstrument voor uw gemeente EVC zet ambtenaar in beweging NÚ MET DE ZES EVC-HOFLEVERANCIERS . Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. EVC zet medewerkers in beweging Wat levert het ontwikkelinstrument

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek 5d coaching-training-advies 02-01-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van 5d coaching-training-advies vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science De alumni van Informatica vertellen Leiden Institute of Advanced Computer Science Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie Als je de opleiding Informatica in Leiden

Nadere informatie

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Doreen Admiraal Hans Meijer Wim Uphoff Ric Vos Ivonne de Vrind Lay-out: Lilian Admiraal Inhoudsopgave

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Succesverhalen. vavo in beeld

Succesverhalen. vavo in beeld Succesverhalen vavo in beeld 3 Succesverhalen vavo in beeld 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Wat is VAVO? 6 Amparo Apers 10 Joris van Arensbergen 14 Josanne van Bennekom 18 Jiri Fajta 22 Wouter Hordijk 26 Bélà

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

IN PRAKTIJK. Ervaringen met EVC bij het Rijk

IN PRAKTIJK. Ervaringen met EVC bij het Rijk IN PRAKTIJK IN PRAKTIJK INHOUDSOPGAVE Voorwoord 6 Inleiding 7 EVC in vijf stappen 9 EVC bij VWS: hbo-niveau alsnog verzilveren 11 EVC bij DJI: breed scholings- en ontwikkelinstrument 22 EVC bij de Belastingdienst:

Nadere informatie

de MBO krant Op 26 januari organiseerde MBO 2010 de derde editie van de conferentie examinering. deze geslaagde bijeenkomst.

de MBO krant Op 26 januari organiseerde MBO 2010 de derde editie van de conferentie examinering. deze geslaagde bijeenkomst. onderwijs dat werkt nummer 11 maart 2010 Het aantal voortijdig schoolverlaters loopt de laatste tijd terug. Maar het is nog te vroeg om te juichen, stelt projectdirecteur Fred Voncken. Op 26 januari organiseerde

Nadere informatie

Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils

Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils 3 Best Practices Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils Wie Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) heeft circa 4.500 medewerkers en verzorgt onder meer

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

NU WEET IK WAT IK WAARD BEN! ERVARINGSCERTIFICAAT (EVC) DE PRAKTIJK IS DE BESTE LEERMEESTER

NU WEET IK WAT IK WAARD BEN! ERVARINGSCERTIFICAAT (EVC) DE PRAKTIJK IS DE BESTE LEERMEESTER NU WEET IK WAT IK WAARD BEN! ERVARINGSCERTIFICAAT (EVC) DE PRAKTIJK IS DE BESTE LEERMEESTER HET ALBEDA COLLEGE IS EEN REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM VOOR VOLWASSENENEDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS. ONS INSTITUUT

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

Reflectieverslag Eindbeoordeling

Reflectieverslag Eindbeoordeling Reflectieverslag Eindbeoordeling Naam student: Elger van Barneveld Stagebedrijf: HealthTime Fitness Opleiding & studiejaar: HBO Sport en Bewegen Hogeschool Inholland Haarlem, 2012-2013 Praktijkbegeleider:

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL INGRADO MAGAZINE Maart 2015 Nr. 25 Mbo-studenten brainstormen over verzuim SPECIAL En verder: Opleidingen versterken positie RMC-er 10 vragen aan de minister van OCW Verzuimpreventie Koning Willem I College

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie