Allereerst heten wij u van harte welkom bij de Flexibele BSO Amberrosia. Onze BSO is onderdeel van Kinder Activiteiten Centrum (KAC) Amberrosia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Allereerst heten wij u van harte welkom bij de Flexibele BSO Amberrosia. Onze BSO is onderdeel van Kinder Activiteiten Centrum (KAC) Amberrosia."

Transcriptie

1 WELKOM Allereerst heten wij u van harte welkom bij de Flexibele BSO Amberrosia. Onze BSO is onderdeel van Kinder Activiteiten Centrum (KAC) Amberrosia. Middels dit informatieboek willen wij u graag informeren over de dagelijkse gang van zaken bij de BSO. De BSO is gevestigd aan de Edvard Munchweg 115 (1 ste verdieping) in Almere en biedt opvang aan maximaal 20 kinderen. Wij beschikken over een gezellige en veilige binnen- en buitenruimte voor kinderen van 4-13 jaar. Onze pedagogische visie staat beschreven in het pedagogisch beleidsplan en is de leidraad voor de dagelijkse gang van zaken op de BSO. De eindverantwoordelijkheid van de BSO is Nelleke Rustveld-Groen. Wij vertrouwen op een zeer prettige samenwerking met u als ouder en vertrouwen er tevens op dat uw kind een bijzonder plezierige tijd bij ons op de BSO zal beleven. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit informatieboek, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Flexibele BSO Amberrosia Edvard Munchweg MK ALMERE Telefoon BSO:

2 1. Aanmelding en kosten Aanmelding vindt plaats via het aanmeldingsformulier, deze kunt u downloaden via onze website: of we kunnen tijdens een persoonlijk gesprek met u de inschrijving verzorgen. U heeft verschillende keuzes: 1. Schoolwekenpakket 6,00 per uur (opvang gedurende de 41 schoolweken) 2. Vakantiepakket 6,50 per uur (opvang gedurende de vakantieweken) 3. Flexibele opvang 6,50 per uur (opvang voor wisselende dagen, waarbij u de keuze maakt tussen het gehele jaar, de schoolweken en/of de vakantieweken) Naast de hierboven vermelde pakketten kunt u ook kiezen voor de Flexibele BSO strippenkaart. Dit is geen pakket, maar hiermee koopt u losse uren opvang, die in overleg te gebruiken zijn. Stel, u heeft op een vrijdagmiddag incidenteel 1 uur (extra) opvang nodig, dan kunt u 1 uur laten aftekenen. De Flexibele BSO strippenkaart is bedoeld voor incidentele en extra opvang. De kosten hiervan zijn ook 6,50 per uur, met een minimale afname van 10 uren. Tevens bieden wij de mogelijkheid tot Voorschoolse Opvang (VSO). Uw kind kan dan vanaf uur bij ons terecht. Indien er voldoende interesse voor is, bieden wij een gezond ontbijt aan voor de kinderen. Naar aanleiding van uw ingevulde aanmeldingsformulier wordt voor u een contract opgesteld en in tweevoud aan u toegestuurd. U dient één getekend exemplaar retour te zenden. Daarmee is de plaatsing rond. Wel is het zo dat wij er altijd voor zullen zorgen dat er een persoonlijk ontmoeting tussen u, uw kind en ons zal plaatsvinden voordat we overgaan tot het toesturen van een contract. Wij vinden dat alle ouders goed op de hoogte moeten zijn van wie wij zijn, welke medewerkers op de BSO werken en wat u van ons kunt verwachten. Uiteraard kunt u met vragen, hetzij in het algemeen, hetzij met betrekking tot de aanmelding, maar ook bijvoorbeeld inzake de Belastingdienst, altijd bij ons terecht. Kosten opvang en betaling Sinds 1 januari 2005 is de Wet Kinderopvang in werking getreden. Dit houdt in dat de kosten van de kinderopvang verdeeld worden over twee partijen: de ouder(s)/verzorger(s) en de overheid. Als ouder(s)/verzorgers krijgt u, als contractpartner, de factuur. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de overheid dient u een aanvraag toeslag kinderopvang bij de Belastingdienst in te dienen. Meer informatie vindt u op U ontvangt jaarlijks van Flexibele BSO Amberrosia een contract waarin het te verwachten aantal opvanguren en de kosten voor het kalenderjaar zijn vermeld. Dit zodat u uw aanvragen voor tegemoetkomingen tijdig kunt indienen bij de belastingdienst, UWV en/of gemeente. De kosten per kalenderjaar worden over 12 maanden verdeeld. U betaalt dus elke maand hetzelfde bedrag. U krijgt rond de 15 de van iedere maand de factuur, deze dient uiterlijk de 28 ste van ieder maand te zijn overgemaakt. Indien deze factuur niet voor de eerste van de maand van opvang is betaald, zullen wij u dit direct de 1 ste van de maand mededelen en behouden wij ons het recht om de opvang voor uw kind te weigeren totdat de betaling heeft plaatsgevonden.

3 Er wordt vervolgens zonder kosten een herinnering verzonden, indien de factuur niet voor de 10 e van de maand van opvang is betaald ontvangt de ouder een aanmaning, hiervoor wordt 15,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Indien betaling dan nog steeds uitblijft, wordt de vordering na aanmaning en sommatie van 50,- uit handen gegeven. De eventueel daaruit voortvloeiende incasso- en gerechtelijke kosten komen voor rekening van de klant. Met inhoudelijke vragen over facturen kunt u terecht bij de administratie. (telefoonnummer ). Bij afwezigheid van uw kind door ziekte, vakantie (wanneer dit niet is opgegeven tijdens het opmaken van het contract) of een andere reden waardoor het kind verhinderd is, vindt geen verrekening met het maandbedrag plaats omdat de plek voor uw kind altijd gereserveerd blijft voor u. Is uw kind langer ziek dan een maand dan kan men indien er een doktersverklaring is, de betaling opschorten. Het tarief voor opvang wordt ieder jaar vastgesteld op basis van de kostenontwikkeling in de professionele kinderopvang. Het nieuwe tarief wordt vóór 1 november van het lopende kalenderjaar schriftelijk aan u meegedeeld en wordt per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar gehanteerd. Van eventuele tussentijdse tariefwijzigingen wordt u minimaal twee maanden van te voren op de hoogte gebracht. Extra dagdelen en kosten Het is mogelijk uw kind extra dagen/dagdelen te laten komen. Voor de betaling hiervan ontvangt u van ons een factuur. Deze extra uren worden doorberekend met de daaropvolgende factuur of middels een urenstrippenkaart.

4 2. Plaatsing Plaatsingsovereenkomst Nadat u de plaatsingsovereenkomst ondertekend retour heeft gestuurd is de plaatsing van uw kind bevestigd. Wij nemen dan contact op met u voor het maken van een afspraak voor een persoonlijk gesprek met de locatiecoördinator om uw persoonlijke wensen en vragen omtrent de opvang door te spreken. Dit noemen wij het intakegesprek. Intake Tijdens het intakegesprek informeren we u over de dagelijkse gang van zaken bij de BSO. Wij vinden het heel belangrijk dat zowel uw kind(eren), als uzelf een goed gevoel bij onze organisatie heeft. Tijdens het intakegesprek wordt in overleg ook een afspraak gemaakt voor het wennen. Flexibele opvang en kosten Wanneer u onregelmatige werktijden heeft, als u bijvoorbeeld werkzaam bent in de zorg, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden flexibel gebruik maken van onze BSO. Er wordt dan een gemiddeld aantal dagdelen afname per week met u afgesproken. Indien u hier gebruik van wilt maken, vragen wij u ons tenminste 4 weken van te voren te informeren over uw rooster en de aanwezigheid van uw kind. Wijzigen en opzeggen Wij hanteren een opzegtermijn van twee maanden, zowel bij beëindiging van de plaatsing als bij vermindering van het aantal dagen. Een opzegging of vermindering van dagen dient schriftelijk aan ons te worden doorgegeven. Er kan alleen worden opgezegd per 1 e of 16 e van de maand. Voor uitbreiding van het aantal dagen of bij wijziging van dagen vragen wij u contact met ons op te nemen. Wij passen dan de plaatsingsgegevens aan en u krijgt hiervan een schriftelijke bevestiging. De tegemoetkomingen in de kosten, die u van de Belastingdienst en/of de Gemeente ontvangt, dient u zelf te beëindigen. Privacy De gegevens van u en uw kind worden conform de wet op de privacy behandeld. Persoonsgegevens worden tot 1 jaar na beëindiging van de plaatsing bewaard, waarna zij worden vernietigd.

5 3. Veiligheid en hygiëne GGD Het gebouw Flexibele Opvang Amberrosia, voldoet aan de veiligheidsvoorschriften zoals omschreven in de kwaliteitseisen kinderopvang. De BSO voert jaarlijks een Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid uit. De inspectierapporten zijn ter inzage op de locatie aanwezig. De ruimtes worden dagelijks schoongemaakt. Entree / Trap Wanneer u uw kindje brengt of haalt kunt u via de buitentrap op de 1 ste verdieping aanbellen. U kunt ook beneden aanbellen en via de trap binnendoor omhoog komen. Dit heeft niet onze voorkeur aangezien daar zich het KDV van Sunny Garden bevind. Wij hanteren de regel voor de BSO kinderen dat ze niet rennen op de trap en altijd de leuning goed vasthouden. Er word ook niet geduwd en een kind gaat nooit zonder begeleiding een trap op of af. Graag verzoeken wij uw kind(eren) ook hierop te wijzen om de veiligheid met betrekking tot het trapgebruik te waarborgen. Binnenkomst Jassen moeten aan de kapstok worden gehangen en tassen in de persoonlijke bak van uw kind. Binnen worden er geen buitenschoenen gedragen zodat de vloer zo schoon mogelijk blijft. De buitenschoenen worden netjes op de mat uitgedaan en naast elkaar neergezet in of op de schoenenkast. Wanneer uw kind graag sloffen draagt willen wij u vragen dit mee te geven. Zomer/Winterkleding In de zomer vragen wij u bij zonnig weer een petje of zakdoek mee te geven en in de winter vragen wij u sjaal, handschoenen en eventueel een muts mee te geven zodat de kinderen het niet koud hebben bij het buiten spelen. Calamiteiten Binnen de BSO wordt gehandeld volgens richtlijnen die zijn vastgelegd om de veiligheid en gezondheid van de kinderen te waarborgen. De richtlijnen zijn vastgelegd in het pedagogisch beleid en de protocollen. Deze liggen ter inzage op de BSO, hier kunt u naar vragen. Deze protocollen vormen een uitgangspunt bij ons pedagogisch handelen. Alle locaties hebben een door de brandweer goedgekeurd ontruimingsplan (in geval van een calamiteit). Er wordt regelmatig een ontruiming met de kinderen geoefend. Een aantal personeelsleden is opgeleid tot Bedrijfshulpverleners en is in het bezit van het diploma Kinder-EHBO. Zij volgen hier jaarlijks een training voor om de kennis op peil te houden. Er is altijd iemand met een BHV en EHBO diploma aanwezig.

6 4. De groepen Leidster kind ratio Om verantwoorde kinderopvang te kunnen bieden werken we met vaste groepen, de zogenaamde basisgroepen en vaste medewerk(ster)ers. In de BSO gelden de volgende regels: 1 medewerk(st)er op 10 (aanwezige) kinderen. De BSO biedt een maximale opvang van 20 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar. Het totale aantal kinderen wordt verdeeld over maximaal twee basisgroepen, met maximaal 10 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar per groep. Wij streven er naar om in volle groep van 10 kinderen te hebben en eind 2013 over te kunnen naar onze nieuwbouw waarin wij 2 BSO groepen zullen hebben. Mocht de groep dusdanig groeien het komende jaar, dan zal er een 2 de groep van 10 kinderen worden gestart, zo, dat de groepen kleinschalig blijven. Hierover word u dan tijdig geïnformeerd. De groepsindeling ziet er als volgt uit: Voor de bezetting van de basisgroep, oftewel de verhouding tussen het aantal feitelijk aanwezige kinderen en het aantal beroepskrachten geldt: per 10 aanwezige kinderen is minimaal 1 beroepskracht aanwezig de beroepskracht zal nooit alleen in het pand aanwezig zijn. Tijdens activiteiten kunnen de kinderen hun basisgroep verlaten. Bij binnenkomst op onze buitenschoolse opvang, wordt het kind opgevangen in de basisgroep. Deze basisgroep wordt begeleid door 1 à 2 vaste medewerk(st)ers en eventueel een stagiaire. De BSO medewerk(st)ers De BSO werkt uitsluitend met gekwalificeerde medewerkers conform de opleidingseisen zoals die in de CAO Kinderopvang zijn opgenomen. Daarnaast zijn wij zeer selectief in het aannemen van medewerkers en zorgen wij voor een goede mix tussen MBO en/of HBO geschoolde pedagogische medewerkers. Onze medewerk(st)ers volgen regelmatig cursussen en trainingen, gericht op kennis, inzicht en vaardigheden. Zij worden daarnaast gecoacht en ondersteund op de werkvloer in het werken volgens het pedagogisch beleidsplan. De medewerk(st)ers worden aangestuurd en ondersteund door Nelleke Rustveld, die zelf ook werkzaam is op de groep.

7 5. Praktische informatie Openingstijden Schoolweken Maandag tot en met vrijdag: VSO: uur NSO: uur Vakantiedagen: uur Op Christelijke en nationale feestdagen, zoals 2 e Paasdag, Koninginnedag, Bevrijdingsdag (1x per 5 jaar als dit een nationale feestdag is), Hemelvaartsdag, 2 e Pinksterdag, 2 e Kerstdag en Nieuwjaarsdag zijn wij gesloten. Op 5 en 31 december zijn wij om uur gesloten. Ophalen kinderen van school De kinderen worden opgehaald uit de klas of zij verzamelen zich bij de BSO. U kunt erop vertrouwen dat hierover goede afspraken met de school zijn gemaakt en ook de Leerkracht van de groep waar uw kind naar toe gaat. Wij gaan ervan uit dat u uw kind zelf van de BSO ophaalt. Als iemand anders uw kind komt ophalen verzoeken wij u om de naam van die persoon aan de medewerk(st)ers door te geven. De medewerk(st)er laat anders het kind niet met derden meegaan. Daarnaast worden de kinderen niet meegegeven aan kinderen in de basisschoolleeftijd, tenzij u daar (schriftelijk) toestemming voor heeft gegeven. Dagindeling Om kinderen overzicht en structuur te bieden hanteren wij een vaste dagindeling op onze BSO. SCHOOLDAGEN: MAANDAG, DINSDAG EN DONDERDAG uur (eerder of later) ophalen van de kinderen van school In de basisgroep drinken en fruit eten uur Activiteiten, zowel binnen als buiten, kind maakt zelf de keuze uur Word er warm gegeten Na uur Kan er vrij worden gespeeld, tv gekeken of gelezen. WOENSDAG EN VRIJDAG v.a uur Ophalen van de kinderen van school uur Lunch samen voorbereiden, lunchen in de basisgroep en gezamenlijk opruimen uur Vrij spelen uur Drinken en fruit eten in de basisgroep uur Activiteiten uur Opruimen uur Gezamenlijk warm eten Na uur Kan er vrij worden gespeeld, tv gekeken of gelezen.

8 VAKANTIEDAGEN uur Binnenkomst uur Gezamenlijke opening van de dag in de basisgroep, door te drinken en iets te eten 10: uur Activiteiten uur Gezamenlijk opruimen uur Lunch samen voorbereiden, lunchen in de basisgroep en gezamenlijk opruimen uur Vrij spelen uur Drinken en fruit eten in de basisgroep uur Activiteiten uur Opruimen uur Gezamenlijk warm eten Na uur Er worden activiteiten aan tafel aangeboden, kinderen kunnen televisie kijken of een boekje lezen Activiteiten Op onze BSO worden dagelijks activiteiten door de BSO-medewerk(st)ers aangeboden. Een kind heeft altijd de mogelijkheid deel te nemen aan de activiteit, maar is dit niet verplicht. Uitgangspunt hierbij is, dat de BSO plaatsvindt in de vrije tijd van een kind en dat het kind dus plezier moet hebben om mee te doen of op een andere manier zijn/haar ontspanning zoekt. De activiteiten die aangeboden worden zijn vaak gekoppeld aan een bepaald thema. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan speciale feesten/dagen, zoals Carnaval, Pasen, Koninginnedag, Vader- en Moederdag, Sinterklaas en Kerst. Iedere activiteit biedt specifieke mogelijkheden om de ontwikkeling van het kind te stimuleren en waar nodig het individuele kind extra ondersteuning te bieden. De ontwikkeling van sociaal-emotionele, motorische en cognitieve aspecten, taalontwikkeling en zelfredzaamheid komen zo aan bod. We organiseren dagelijks activiteiten zoals; samen koken, meubilair beschilderen, spelletjes spelen, knutselen en nog een heleboel meer. Bij Flexibele BSO Amberrosia staat beweging wel centraal maar het is geen must. We zullen de kinderen wel proberen uit te dagen tot samen muziek maken, sporten, dansen, theater, etc. Maar ons doel is de kinderen verschillende dingen te laten ontdekken en er vooral van te genieten! Tijdens schoolvakanties geldt er een speciaal activiteitenprogramma, afgestemd op de verschillende leeftijden van de kinderen. Het BSO boek Elk kind bij ons op de BSO krijgt een eigen boek. Hierin kunnen leuke tekeningen en knutselwerkjes bewaard worden. Ook kunnen kinderen er zelf iets in schrijven of in het boekje van andere kinderen een stukje schrijven. Ook zullen medewerk(st)ers er af en toe een stukje over uw kind in vermelden of er een foto in plakken. Tijdens bijv. een themafeest of oudergesprek kunnen de ouders/verzorgers hier in kijken. Bij het verlaten van de buitenschoolse opvang geldt dit als een leuke herinnering! Uitjes Tijdens vakanties kan het voorkomen dat we een uitje voor de kinderen organiseren. Dit kan bijvoorbeeld een bezoek zijn aan de kinderboerderij, de bioscoop, een attractiepark of een museum. De ouders worden hier vooraf over geïnformeerd.

9 Ziekte Het is vaak het beste dat zieke kinderen thuis blijven. Thuis krijgt een kind de aandacht en de verzorging die het nodig heeft, in een groep is dat niet mogelijk. Mocht uw kind op de BSO ziek worden, dan nemen we contact met u op. Het is dan ook van groot belang dat wij beschikken over telefoonnummer(s) waarop u bereikbaar bent. Heeft uw kind een besmettelijke ziekte dan verzoeken wij u ons daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, zodat wij, indien noodzakelijk, de andere ouders/kinderen kunnen informeren. Bij besmettelijke ziekten houden wij ons aan de richtlijnen die zijn opgesteld door de GGD. Medicijnen Gebruikt uw kind medicijnen dan vragen wij u de medicijnen zoveel mogelijk buiten de opvangtijden te geven. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kan een medewerk(st)er in overleg met u drankjes, zalfjes, tabletten en druppels aan het kind toedienen. U dient hiervoor een verklaring te ondertekenen waarin u toestemming geeft dat één van onze medewerk(st)er uw kind medicijnen toedient. Alleen voorgeschreven medicijnen in de originele verpakking met bijsluiter komen hiervoor in aanmerking. Wij hanteren hierbij het protocol medicijngebruik. Kleding De naam van uw kind in jas en tas helpt een heleboel gezoek voorkomen. Vaak zijn in de groep een aantal dezelfde jassen en tassen en het werkt gemakkelijker voor pedagogisch medewerkers wanneer ze vlot kunnen helpen. Trek uw kind zo veel mogelijk speelkleren aan, kleren die prettig zitten en waarvan het niet erg is dat ze een keertje vies worden. Er zijn schorten voor het plakken en verven. In de winter mogen kinderen ook pantoffels meenemen of geef ze laarzen mee voor het buitenspelen. De BSO is niet aansprakelijk voor het wegraken of beschadigen van de kleding. Roken In de BSO mag vanzelfsprekend niet worden gerookt. Afmelden Wanneer uw kind een dag geen gebruik maakt van de BSO, dan verzoeken wij u vriendelijk om dit zo snel mogelijk telefonisch aan ons door te geven. VSO: Bij voorkeur de dag ervoor of voor uur s ochtends afmelden. NSO: Uiterlijk 30 minuten voordat de school uit gaat. Dit i.v.m. het plannen van de routes. U kunt t.a.t. u afmelden door te bellen naar: Mocht er niet worden opgenomen, dan vragen wij u de voic in te spreken en duidelijk de naam van uw zoon/dochter en de school door te geven.

10 6. Dagelijkse verzorging Voeding Tijdens de schooldagen wordt er bij binnenkomst in de gemeenschappelijke ruimte gedronken en gegeten. Dit zal limonade zijn en een vers fruit of bijvoorbeeld een liga. Op woensdag, vrijdag en in de vakanties wordt er tussen de middag gezamenlijk (bruin)brood gegeten, met beleg naar keuze. Heeft u speciale wensen ten aanzien van voeding of heeft uw kind speciale producten nodig, bijvoorbeeld in verband met een allergie, dan verzoeken wij u dit aan ons door te geven. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met voedingsvoorschriften die samenhangen met geloofsovertuiging. Om uur eten wij een warme maaltijd. Deze worden boven in de gezamenlijk keuken gemaakt met alle vereiste hygiëne regels in acht genomen. Er word iedere keer gezocht naar een gevarieerde gezonde maaltijd, maar er worden ook wel eens patatjes, pannenkoeken, poffertjes of pizza gegeten. Dit zullen wij zeker beperken tot feestelijke dagen en anders max. 1 makkelijke maaltijd per week. Het maaltijdschema ontvangt u einde van de week voor de week die gaat komen per . Zo kunt u thuis rekening houden met wat uw kind op de BSO eet. Wij streven er naar om ook maaltijden voor u als ouder(s) te gaan bereiden wanneer u geen tijd of zin heeft om te koken. Hierover volgt meer informatie zodra wij weten wanneer wij daarmee kunnen starten. Verjaardagen De verjaardag van uw kind wordt op feestelijke wijze gevierd. Wij horen graag van u wat en wanneer u uw kind wilt laten trakteren. Onze voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie. Speelgoed buitenspelen De locatie beschikt over een ruim aanbod op de ontwikkeling gericht spelmateriaal. Wij adviseren u geen eigen speelgoed van thuis mee te geven, want ook andere kinderen zullen hiermee willen spelen met als risico dat het stuk gaat of kwijt raakt. Indien de weersomstandigheden het toelaten gaan de kinderen naar buiten. Hier kunnen de kinderen volop spelen en hun energie kwijt. Beweging en vrij maar toch veilig kunnen spelen heeft bij ons prioriteit. Na een lange schooldag biedt de BSO veel ruimte, uitdaging en afwisseling.

11 7. Communicatie Overdracht In het belang van de kinderen hechten wij veel waarde aan een goede communicatie. Wij streven ernaar u zo volledig mogelijk te informeren over de BSO. Van u als ouders verwachten wij dat u de groepsleiding informeert over belangrijke gebeurtenissen thuis, zodat er sprake is van een optimale wisselwerking tussen de BSO en thuis. Verder houden wij u van allerhande zaken op de hoogte middels onze nieuwsbrief. De contacten tussen ouder(s)/verzorger(s) en de medewerk(st)ers vinden plaats als de kinderen opgehaald worden. De medewerk(st)er heeft dan ook alle tijd voor uw vragen over uw kind. Daarnaast kunt u ons ook altijd bellen als u een vraag heeft of wat wilt bespreken. Ouderbetrokkenheid De BSO is ook een plek waar ouders in gesprek komen met medewerk(st)ers en andere ouders over de ontwikkeling van hun kind. U kunt met vragen altijd bij de medewerk(st)ers terecht, zij kunnen uw vragen beantwoorden of u verder helpen. Het behoort tot de taak van de BSO medewerk(st)ers om eventuele problemen of achterstanden in de ontwikkeling van een kind te herkennen en met de ouders te bespreken wat hen is opgevallen. Naast de haal- en brengcontacten zijn er geregeld themabijeenkomsten, ouderavonden en andere activiteiten, waarbij van de inbreng en hulp van de ouders graag gebruik gemaakt zal worden. De uitgangspunten wat betreft de betrokkenheid van ouders bij de BSO zijn: 1 De betrokkenheid van ouders bij de kinderopvang bevordert de ontwikkeling van hun kind. 2 Een goede communicatie tussen ouders en medewerk(st)ers is in ieders belang. 3 Ouders zijn verschillend en hebben ook verschillende behoeften en mogelijkheden als het gaat om betrokkenheid. Het meeleven van alle ouders is essentieel voor alle kinderen. Daarom worden ouders ook jaarlijks uitgenodigd voor een gesprek over de ontwikkeling van hun kind, zoals die door de medewerk(st)ers is geobserveerd. Aan andere vormen van participatie (meedoen, meedenken en meebeslissen) kunnen ouders al naar gelang hun behoefte en interesse deelnemen. Oudercommissie Via de oudercommissie hebben ouder(s)/verzorger(s) medezeggenschap. De BSO zal zo snel mogelijk een oudercommissie instellen, conform de Wet Kinderopvang. Voor deze oudercommissie zijn wij dan ook dringend op zoek naar enthousiaste ouder(s), die met ons mee praten over onze BSO en ons hierbij adviezen geven. Heeft u interesse om deel te nemen aan de oudercommissie, of wenst u meer informatie, dan kunt u contact met ons opnemen. U bent meer dan welkom. Klachtenregeling Wij zien suggesties, opmerkingen of klachten van ouders als een gratis advies. Het geeft ons aanknopingspunten om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren en te blijven werken aan een open communicatie met ouders. Wij zullen proberen zo goed mogelijk met uw opmerkingen, klachten en suggesties om te gaan. Wanneer het gevoel bestaat dat er onvoldoende aandacht is voor een klacht of deze (intern) niet opgelost kan worden, bestaat de mogelijkheid een klacht aan de klachtencommissie Kinderopvang voor te leggen. Flexibele BSO Amberrosia is aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (SKK).

12 Kinderraad De Flexibele BSO heeft een Kinderraad, die één keer per twee maanden vergadert, dit doen wij in combinatie met de kinderen van BSO Sunny-Garden. Tijdens deze vergadering kunnen kinderen hun ideeën en wensen aan ons doorgeven. Ook hebben wij een ideeënbus, waarin zowel kinderen als ouders hun opmerkingen, wensen en ideeën in kunnen doen. Voor het eerst naar de buitenschoolse opvang Wanneer een kind voor het eerst naar de BSO gaat, is dat meestal een grote stap. Veel jonge kinderen zijn er nog niet aan gewend om na school naar de opvang te gaan. We willen proberen de stap van huis naar BSO zo klein mogelijk te maken. Het is voor iedereen fijn dat uw kind zich zo snel mogelijk bij ons op zijn gemak voelt. Wanneer uw kind voor het eerst de BSO gaat bezoeken, bespreken de pedagogisch medewerkers met u hoe ze omgaan met het wennen van uw kind. TIPS: Praat alvast met uw kind over de BSO en vertel dat het leuk is om daar te spelen. Geef uw kind eventueel een lievelingsknuffel mee. Kom uw kind op de afgesproken tijd weer ophalen. Natuurlijk kunt u altijd naar de BSO bellen, wanneer u zich zorgen maakt. 8. Pedagogisch beleid Bij de BSO werken we met een pedagogisch beleidsplan. In dit plan staat omschreven wat onze pedagogische visie is en als zodanig vormt deze de leidraad van ons pedagogisch handelen. Tijdens een intake ontvangt u hiervan een kopie per of op papier. Dit kunt u zelf aangeven. 9. Samenwerking met andere organisaties Flexibele BSO Amberrosia is gevestigd in hetzelfde gebouw als Sunny Garden. Daar we op dezelfde locatie zitten zijn wij elkaar niet gaan zien als con-collega s maar zijn we gaan kijken of en zo ja waar we elkander kunnen versterken c.q. aanvullen. Ten slotte hebben we 1 gezamenlijk doel en dat is de beste kwalitatieve opvang aanbieden tegen een best mogelijke prijs. Daar je de kosten gaat delen zijn uiteindelijk de ouder en kind beter uit. Dit doen wij op het gebied van activiteiten, uitjes maar ook het combineren van het ophalen en/of brengen van de kinderen naar en van gezamenlijke scholen. Dit is voornamelijk bedoeld om de rijkosten en het milieu te sparen. U word hierover vooraf geïnformeerd. Tot slot Heeft u na het lezen van dit boekje nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij wensen u en uw kind(eren) een heel plezierige tijd toe bij Flexibele BSO Amberrosia!!

GASTOUDERBUREAU DE GROTE UIL INFORMATIEBOEK. [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op]

GASTOUDERBUREAU DE GROTE UIL INFORMATIEBOEK. [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] GASTOUDERBUREAU DE GROTE UIL INFORMATIEBOEK [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Informatieboekje - informatieboekje - 2015 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Aanmelding en kosten 2. Plaatsing 3. Veiligheid

Nadere informatie

Informatieboekje. (voorbeeld) Stichting Prokino - informatieboekje - 2006 1

Informatieboekje. (voorbeeld) Stichting Prokino - informatieboekje - 2006 1 Informatieboekje (voorbeeld) Stichting Prokino - informatieboekje - 2006 1 INHOUDSOPGAVE Welkom 1. Aanmelding en kosten 2. Plaatsing 3. Veiligheid & hygiëne 4. De groep 5. Praktische informatie 6. Dagelijkse

Nadere informatie

I N F O R MAT IEBOEKJ E

I N F O R MAT IEBOEKJ E I N F O R MAT IEBOEKJ E BSO Goochem (Ichthusschool, Osdorp) Inhoudsopgave WELKOM... 3 1. AANMELDING EN KOSTEN... 4 2. PLAATSING... 6 3. LOCATIE... 7 4. DE GROEPEN... 7 5. PRAKTISCHE INFORMATIE... 9 6.

Nadere informatie

I N F O R MAT IEBOEKJ E

I N F O R MAT IEBOEKJ E I N F O R MAT IEBOEKJ E BSO Goochem (Ichthusschool, Osdorp) Inhoudsopgave WELKOM... 3 1. AANMELDING EN KOSTEN... 4 2. PLAATSING... 6 3. LOCATIE... 7 4. DE GROEPEN... 7 5. PRAKTISCHE INFORMATIE... 8 6.

Nadere informatie

Stichting Prokino. Informatieboekje. Buitenschoolse Opvang Villa Vrolijk

Stichting Prokino. Informatieboekje. Buitenschoolse Opvang Villa Vrolijk Stichting Prokino Informatieboekje Buitenschoolse Opvang Villa Vrolijk Inhoudsopgave Welkom... 3 1. Aanmelding en kosten... 4 2. Plaatsing... 6 3. Veiligheid & hygiëne... 7 4. De groepen... 8 5. Praktische

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel.

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel. Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes Informatieboekje Buitenschoolse opvang De Speelark Heel. Doelgroep: De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang Nieuwegein

Buitenschoolse opvang Nieuwegein Buitenschoolse opvang Nieuwegein Inhoud Even voorstellen Aanmelding en kosten Plaatsing De gebouwen De groepen Praktische informatie Dagelijkse verzorging Communicatie Pedagogisch Beleid Even voorstellen?

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Inlichtingen en afspraken September 2012 Kinderopvang Oki. Kruierij 2, 9473 TL de Groeve Tel. 06-83379849 E-mail: info@okikinderopvang.nl Website: www.okikinderopvang.nl. K.v.K.nr.

Nadere informatie

Kinderopvang Nieuwegein

Kinderopvang Nieuwegein Kinderopvang Nieuwegein Inhoud Even voorstellen Aanmelding en kosten Plaatsing De gebouwen De groepen Praktische informatie Dagelijkse verzorging Communicatie Pedagogisch Beleid Even voorstellen? Welkom

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Voorschoolse opvang Naschoolse opvang Vakantieopvang Opvang tijdens studiedagen www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray 0478

Nadere informatie

Ouderfolder Buitenschoolse opvang

Ouderfolder Buitenschoolse opvang Ouderfolder Buitenschoolse opvang 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 5. Oudercontacten.... 3 6. Oudercommissie.... 4 7. Veiligheid en

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie de Kleurencirkel Algemeen 2 Doelstelling 2 Openingstijden 2 Haaltijden 2 Vakanties 3 Groepsindeling en dagindeling 3 Hele dag opvang op vrijdag 4 Activiteiten

Nadere informatie

Informatieboekje. kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen. Inhoudsopgave

Informatieboekje. kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen. Inhoudsopgave Informatieboekje kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen tel 0592-271179 mob 06-18458678 debolderkids@gmail.com kvk nummer: 01124850 giro: 2452950 Inhoudsopgave 1. Kinderopvang de Bolderkids

Nadere informatie

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Stichting Kinderopvang Op Kop, Postbus 2225, 8355 ZJ Giethoorn tel 0521-362520 In deze uitgave vindt u ons dienstenaanbod en onze huisregels, sluitingsdagen, schoolvrije

Nadere informatie

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Vlaardingen

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Vlaardingen Hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Opvangpakket Aantal uren Aantal weken per jaar HELE DAGOPVANG 52 weken op vaste dagen van 07:30 tot 18:00 uur. HELE DAGOPVANG 40 weken op vaste dagen van 07:30

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Alkmaar Protocol Tussenschoolse opvang Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 Tijden en locatie TSO 3 Locatie TSO 3 Naar de TSO 3 Als uw kind niet komt 3 2. Inschrijven en betalen

Nadere informatie

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Maassluis

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Maassluis Hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Opvangpakket Aantal uren Aantal weken per jaar HELE DAGOPVANG 52 weken op vaste dagen van 07:30 tot 18:00 uur. Nieuw!! HELE DAGOPVANG - 40 weken Op vaste dagen

Nadere informatie

Huisregels. Kinderopvang Stap Voor Stap

Huisregels. Kinderopvang Stap Voor Stap Huisregels Kinderopvang Stap Voor Stap Huisregels 2017, januari 2017 Huisregels Kinderopvang Stap Voor Stap Inhoudsopgave. Pagina 2 Haal en brengtijden van het kind. Pagina 3 Ingeschreven uren. Pagina

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie D n Dulper Algemeen Stichting kinderopvang Le Papillon is gespecialiseerd in buitenschoolse en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2013

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2013 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2013 Voorschoolse opvang Naschoolse opvang Vakantieopvang Kijk voor meer informatie op: www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray

Nadere informatie

Informatieboekje NSO Het Schoolplein

Informatieboekje NSO Het Schoolplein Informatieboekje NSO Het Schoolplein Locatie Oranje Nassauschool Anton Mauvestraat 10a 6717 JA Ede 0318 633310 www.nsohetschoolplein.nl Onderdeel van: Kinderdagverblijf Het Vlinderbos Bennekomseweg 32

Nadere informatie

Huisregels. Kinderopvang Stap Voor Stap

Huisregels. Kinderopvang Stap Voor Stap Huisregels Kinderopvang Stap Voor Stap Huisregels 2012, november 2012 Huisregels kinderopvang Stap voor Stap Inhoudsopgave Algemeen Haal en brengtijden van het kind. Pagina 2 Ingeschreven uren. Pagina

Nadere informatie

Informatieboekje. Naschoolse Opvang. Het Schoolplein. Locatie Oranje Nassauschool

Informatieboekje. Naschoolse Opvang. Het Schoolplein. Locatie Oranje Nassauschool Informatieboekje Naschoolse Opvang Het Schoolplein Locatie Oranje Nassauschool Onderdeel van Kdv Het Vlinderbos Anton Mauvestraat 10, 6717 JA Ede info@nsohetschoolplein.nl www.nsohetschoolplein.nl 06-10437612

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Haaften

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Haaften Informatieboekje van Peuterspeelschool Haaften - 2 Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelschool Haaften Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Voorschoolse opvang Naschoolse opvang Vakantieopvang Opvang tijdens studiedagen www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray 0478

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015

Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015 Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015 Kijk voor meer informatie op: www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray 0478 586 498 info@kinderwereldvenray.nl KINDERDAGOPVANG KinderWereld

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2012

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2012 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2012 Voorschoolse opvang (start bij minimaal 3 aanmeldingen) Naschoolse opvang Vakantieopvang Kijk voor meer informatie op: www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen Informatieboekje van Peuterspeelschool Opijnen Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelschool Opijnen. Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en u

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

Informatieboekje LOCATIE PROKINO DE SPEELWERF ESSEBAAN LK CAPELLE A/D IJSSEL

Informatieboekje LOCATIE PROKINO DE SPEELWERF ESSEBAAN LK CAPELLE A/D IJSSEL Informatieboekje LOCATIE PROKINO DE SPEELWERF ESSEBAAN 38-40 2908LK CAPELLE A/D IJSSEL 010-2849720 8-11-2013 1 INHOUDSOPGAVE Welkom 1. Aanmelding en kosten 2. Plaatsing 3. Veiligheid & hygiëne 4. De groepen

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2016

KindeRdam PakketWijzer 2016 KindeRdam PakketWijzer 2016 Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang en Buitenschoolse opvang (BSO) overzichtelijk voor u op een rij. De informatie in deze PakketWijzer geldt

Nadere informatie

TARIEVENKRANT DE FAMILIESCHOOL familieschool.nl. Alles inclusief!

TARIEVENKRANT DE FAMILIESCHOOL familieschool.nl. Alles inclusief! TARIEVENKRANT 2018 DE FAMILIESCHOOL 0.12 van baby tot brugklasser Op de Familieschool 0.12 ligt de focus op samenwerken. Met de kinderen, de ouders, de ouderraad, de medezeggenschapsraad, het bestuur en

Nadere informatie

Locatie t Snippertje Nieuwe Niedorp

Locatie t Snippertje Nieuwe Niedorp Locatie t Snippertje Nieuwe Niedorp Plaats: Onderwerp: Aan: Anna Paulowna Informatie Kappio Belangstellende ouders en verzorgers Hartelijk dank voor uw aanvraag voor plaatsing in onze kinderopvang locatie

Nadere informatie

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Vanaf het moment dat u aangeeft dat u opvang nodig heeft, krijgt u te maken met een aantal praktische zaken rond de plaatsing. Hiervoor volgen wij de volgende procedure.

Nadere informatie

Een tijd om nooit te vergeten!

Een tijd om nooit te vergeten! Een tijd om nooit te vergeten! Beste ouders/verzorgers, U overweegt voor uw kind een plaats bij kinderdagverblijf Bubbels. Middels deze informatiebrochure krijgt u een eerste indruk over onze visie op

Nadere informatie

DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2013 Locatie Hulshoeve Helmond

DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2013 Locatie Hulshoeve Helmond DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2013 Locatie Hulshoeve Helmond Algemeen Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang buiten schooltijd. Het betreft opvang voor en na schooltijd, opvang tijdens studiedagen,

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden en regels kinderdagverblijf De Kei.

Aanvullende voorwaarden en regels kinderdagverblijf De Kei. Aanvullende voorwaarden en regels kinderdagverblijf De Kei. Openingstijden: Kinderdagverblijf De Kei is 5 dagen per week geopend van 7.30-18.00 uur. Wij hebben gekozen voor breng- en haaltijden. Dit doen

Nadere informatie

Huisregels en richtlijnen

Huisregels en richtlijnen Huisregels en richtlijnen Kinderopvang 1. Openingstijden Ons kinderdagverblijf is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 18.30 uur. Op de volgende algemeen erkende feestdagen

Nadere informatie

De dagen waarop de Koningsbeer gesloten is of beperkte openingstijden heeft:

De dagen waarop de Koningsbeer gesloten is of beperkte openingstijden heeft: Huisregels peuterspeelzaal de Koningsbeer Bij de Koningsbeer gelden huisregels. In deze huisregels worden belangrijke punten beschreven van het kinderdagverblijf en regels waar iedereen zich aan moet houden.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG

ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG Stichting BSO Bernisse Inleiding Stichting BSO Bernisse (onderdeel van Stichting Kinderopvang de Bonte vlinder) heeft met diverse basisscholen afspraken gemaakt

Nadere informatie

Informatieboekje Dirksland Transparant, betrouwbaar en betrokken!

Informatieboekje Dirksland Transparant, betrouwbaar en betrokken! Informatieboekje Dirksland Transparant, betrouwbaar en betrokken! Meer dan alleen kinderopvang Kinderopvang 2Bkidz is een particuliere organisatie met verschillende vestigingen en voornamelijk gericht

Nadere informatie

Ouderfolder Peuterspeelplaats

Ouderfolder Peuterspeelplaats Ouderfolder Peuterspeelplaats 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 6. Meertaligheid.... 4 8. Veiligheid en Gezondheid.... 4 9. Inspectie....

Nadere informatie

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef (BSO) Naar de buitenschoolse opvang Het team van Kindercentra De Roef doet enorm zijn best om het uw kind naar de zin te maken. Waar niets hoeft en bijna alles mag. Uw kind kan knutselen, vrij spelen,

Nadere informatie

Huisreglement Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot uur. Eventuele benodigde uren die hier buiten vallen zijn in overleg mogelijk.

Huisreglement Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot uur. Eventuele benodigde uren die hier buiten vallen zijn in overleg mogelijk. Huisreglement 2017 Voor een goede en leuke opvang is het belangrijk dat de werkzaamheden goed worden afgestemd met de ouder(s) van de opvangkind(eren). Gastouderopvang De Speelkamer heeft daarom een aantal

Nadere informatie

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Stichting Kinderopvang Op Kop, Postbus 2225, 8355 ZJ Giethoorn tel 0521-362520 In deze uitgave vindt u ons dienstenaanbod en onze huisregels, sluitingsdagen, schoolvrije

Nadere informatie

Reglementen en Richtlijnen Bolliewollie kinderopvang

Reglementen en Richtlijnen Bolliewollie kinderopvang Reglementen en Richtlijnen Bolliewollie kinderopvang 1 1. Dienstverlening Kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen op de dagopvang van het kinderdagverblijf geplaatst worden. Kinderen in de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Het Boerderijtje

Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Het Boerderijtje Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Het Boerderijtje Om de zaken soepel te laten verlopen hebben wij een aantal huisregels waar een ieder zich aan dient te houden. 1.Openingstijden Het boerderijtje

Nadere informatie

Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen.

Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen. Versie april 2014 2Bevers Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen. 1. Adresgegevens Naam: Kindercentrum

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang Duur overeenkomst De overeenkomst van opdracht tussen de vraagouder en kinderdagverblijf wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang Buitenschoolse opvang Informatieboekje over buitenschoolse opvang van het Korfje Eperweg 33, 8181 ET Heerde, tel.0578-668435 Beste ouder(s), Met dit informatieboekje informeren wij u over de gang van zaken

Nadere informatie

Ouderfolder Kinderdagverblijf

Ouderfolder Kinderdagverblijf Ouderfolder Kinderdagverblijf 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord....3 2. Het Pedagogisch beleid....3 3. De groep....3 4. Stagiaires....3 5. Tweetaligheid....3 6. Oudercontacten....4 7. Oudercommissie....4 8.

Nadere informatie

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang Kinderdagverblijf en Kidscasa Kinderopvang Op het kinderdagverblijf kan uw kind vijf dagen per week terecht. is opvang buiten de schooltijden en in vakanties voor kinderen die de basisschool bezoeken De

Nadere informatie

Welkom. in de wereld van kinderdam. Een fijne plek voor kinderen, zekerheid voor ouders. Buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar

Welkom. in de wereld van kinderdam. Een fijne plek voor kinderen, zekerheid voor ouders. Buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar Welkom Buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar Als je de hele dag op school hebt gezeten, wil je daarna niets liever dan je heerlijk ontspannen of samen met leeftijdgenootjes spelen. Dat kan allemaal in de

Nadere informatie

Tarievenkrant 2015. Stichting Kinderopvang Barendrecht. Samen op ontdekkingsreis. Inhoud. Betaalbare kwaliteit

Tarievenkrant 2015. Stichting Kinderopvang Barendrecht. Samen op ontdekkingsreis. Inhoud. Betaalbare kwaliteit Tarievenkrant 2015 Stichting Kinderopvang Barendrecht Inhoud Hele dagopvang: overzicht van alle pakketten en tarieven VSO/NSO/BSO: Overzicht van alle pakketten en tarieven Onze sluitingsdagen, facturering

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2015

KindeRdam PakketWijzer 2015 KindeRdam PakketWijzer 2015 Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang en buitenschoolse opvang, tarieven, nieuwe tijden BSO, opvang op schoolsluitingsdagen, regels rondom ruilen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en informatie. Eerste Groenelaan 88 1901 TE Castricum telefoon: 0251-650565 LRK NR: (wordt nog bekend gemaakt)

Algemene voorwaarden en informatie. Eerste Groenelaan 88 1901 TE Castricum telefoon: 0251-650565 LRK NR: (wordt nog bekend gemaakt) Algemene voorwaarden en informatie Eerste Groenelaan 88 1901 TE Castricum telefoon: 0251-650565 LRK NR: (wordt nog bekend gemaakt) Vestigingsplaats De buitenschoolse opvang van de Paulus (BSO Paulus) is

Nadere informatie

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: 072-571 20 45 MA - VR 09.00-17.00. klantcontact@skhhw.nl

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: 072-571 20 45 MA - VR 09.00-17.00. klantcontact@skhhw.nl SPELEN, ONTDEKKEN & G Kinderdagopvang Peuterspeelzaal Buitenschoolse Opvang R O E I VOOR JOUW KIND! Stichting Kinderopvang De Egmonden Stichting Kinderopvang De Egmonden biedt professionele kinderopvang

Nadere informatie

Welkom bij: Infoboekje

Welkom bij: Infoboekje Welkom bij: Infoboekje Hallo nieuwe Vriendjes en ouders, Welkom op Vriendjes van Kockengen! Om het wennen en het verblijf op de groep soepel te laten verlopen hebben we in dit boekje omschreven hoe alles

Nadere informatie

Welkom bij: Infoboekje

Welkom bij: Infoboekje Welkom bij: Infoboekje Hallo nieuwe Vriendjes en ouders, Welkom op Vriendjes van Kockengen! Om het wennen en het verblijf op de groep soepel te laten verlopen hebben we in dit boekje omschreven hoe alles

Nadere informatie

Huisregels peuterspeelzaal De Peuterhoek

Huisregels peuterspeelzaal De Peuterhoek Huisregels peuterspeelzaal De Peuterhoek Inleiding: De huisregels zijn onlosmakelijk verbonden met de getekende plaatsingsovereenkomst. In de huisregels staan nadere afspraken voor ouders m.b.t. de opvang

Nadere informatie

OPENBAAR JAARVERSLAG KLACHTREGELING BSO BLIJE GEZICHTJES 2014

OPENBAAR JAARVERSLAG KLACHTREGELING BSO BLIJE GEZICHTJES 2014 19-6-2015 OPENBAAR JAARVERSLAG KLACHTREGELING BSO BLIJE GEZICHTJES 2014 Kinderopvang Blije Gezichtjes uw flexibele opvang in Almere Buiten! Openbaar Jaarverslag BSO Blije Gezichtjes Juni 2015 Inhoud 1.

Nadere informatie

Pakketten en tarieven BSO Natureluur 2017

Pakketten en tarieven BSO Natureluur 2017 Pakketten en tarieven BSO Natureluur 2017 Natureluur biedt verschillende pakketten aan met bijbehorende tarieven. In deze tarieven is geen rekening gehouden met de tegemoetkoming van de Belastingdienst.

Nadere informatie

Aanmelding Kinderen kunnen worden aangemeld via het inschrijfformulier welke je kunt verkrijgen op onze locatie en op onze website.

Aanmelding Kinderen kunnen worden aangemeld via het inschrijfformulier welke je kunt verkrijgen op onze locatie en op onze website. De SPEELregels van Juffies SPEELopvang Juffies SPEELopvang is een kleinschalige organisatie waar we er naar streven om in goed overleg met de ouder verzorger te komen tot goede en heldere afspraken. Toch

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie: 2013

Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie: 2013 Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie: 2013 Artikel 1: Deze leveringsvoorwaarden van Klokje Rond zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Klokje Rond en op alle leveringen en diensten

Nadere informatie

INFORMATIEBOEK KINDCENTRUM BSO HOFFERIE ENSCHEDE. Informatie BSO Hofferie 2015-1

INFORMATIEBOEK KINDCENTRUM BSO HOFFERIE ENSCHEDE. Informatie BSO Hofferie 2015-1 INFORMATIEBOEK KINDCENTRUM BSO HOFFERIE ENSCHEDE Informatie BSO Hofferie 2015-1 Voorwoord... 3 Adressen en telefoonnummers... 4 Pedagogisch werkplan... 4 Groepsindeling... 4 Plaatsing... 5 Plaatsingsovereenkomst...

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager Omvang van De BSO en de samenstelling van de en Er worden momenteel op maandag, dinsdag en donderdag niet meer dan 20 kinderen opgevangen op BSO De Wilgenboom. Op vrijdag worden er momenteel niet meer

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal M!eters

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal M!eters Informatieboekje van Peuterspeelzaal M!eters Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelzaal M!ETERS. Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en u een

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Vermeulenstraat 52 5012 HB Tilburg 013-455 92 98 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Dit document bevat algemene informatie over Tjil! Kinderopvang. Tjil! Kinderopvang

Nadere informatie

Buiten Schoolse Opvang. De Groene Weide. Informatieboekje

Buiten Schoolse Opvang. De Groene Weide. Informatieboekje Buiten Schoolse Opvang De Groene Weide Informatieboekje INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. ALGEMENE INFORMATIE 1.1 Uitgangspunten bij de zorg voor de kinderen 1.2 De inrichting van de Buiten Schoolse Opvang 1.3

Nadere informatie

Huisregels en Nuttige Informatie Kinderopvang Alles Kids

Huisregels en Nuttige Informatie Kinderopvang Alles Kids Huisregels en Nuttige Informatie Kinderopvang Alles Kids Adresgegevens en telefoonnummers: Kinderdagverblijf en BSO Alles Kids Buitenom 1 8313 AG Rutten Tel: 0527-263100 BSO de Speelakker Gevestigd in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden COKD à la Carte. DOV, BSO en vakantieopvang

Algemene voorwaarden COKD à la Carte. DOV, BSO en vakantieopvang Algemene voorwaarden COKD à la Carte DOV, BSO en vakantieopvang DOV 52 weken full-service: * Gehele jaar opvang. Van maandag tot en met vrijdag van 7:00 18:00. * Aantal vaste dagen per week. * Minimale

Nadere informatie

PLAATSINGSINFORMATIE Blz. 1 van 5

PLAATSINGSINFORMATIE Blz. 1 van 5 Blz. 1 van 5 Openingstijden en bereikbaarheid Uk & Ko is geopend en bereikbaar op werkdagen tussen 7.30 en 18.15 uur. Opvang vindt het gehele jaar door plaats, ook tijdens de schoolvakanties. Uitzondering

Nadere informatie

Aanbod Buitenschoolse Opvang SpelenderWijs IJsselgraaf. Algemeen

Aanbod Buitenschoolse Opvang SpelenderWijs IJsselgraaf. Algemeen Aanbod Buitenschoolse Opvang SpelenderWijs IJsselgraaf Algemeen De buitenschoolse opvang (BSO) is voor kinderen die naar de basisschool gaan, dus in de leeftijd van vier tot dertien jaar. Het bijzondere

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van KOK kinderopvang

Huishoudelijk reglement van KOK kinderopvang Huishoudelijk reglement van KOK kinderopvang Ingangsdatum 1 november 2017 Laatste wijzigingsdatum: 27 oktober 2017 Versie 1.1 Inhoudsopgave Aanvullingen op Algemene Voorwaarden Brancheorganisatie Kinderopvang...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kinderopvang bij Lotte. Versie januari 2017

Algemene voorwaarden Kinderopvang bij Lotte. Versie januari 2017 Algemene voorwaarden (versie januari 2017) Artikel 1 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en/of diensten van Kinderopvang bij Lotte en gelden in aanvulling op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Fleringen

Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Fleringen ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERKROON FLERINGEN Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Fleringen 1. Openingstijden De KinderKroon Fleringen is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van

Nadere informatie

Producten & Tarieven 2015

Producten & Tarieven 2015 kinderopvang in de buurt Producten & Tarieven 2015 Bijlage bij Onze Spelregels Kinderdagverblijven Kies de opvang die bij u past Opvang op vaste dagen Wanneer u op vaste dagen in de week werkt, brengt

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids

Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids versie: juli 2013 Info over het kindercentrum...wiekenkids Startjaar van centrum: November 2006 Adres: De Wildestraat 65 Postcode/Plaats: 3119 LP Schiedam 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Tubbergen

Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Tubbergen ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERKROON TUBBERGEN Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Tubbergen 1. Openingstijden De KinderKroon Tubbergen is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van

Nadere informatie

Flexibele kinderopvang

Flexibele kinderopvang Leveringsvoorwaarden Barnehage flexibele kinderopvang versie jan.2015. Flexibele kinderopvang Artikel 1. Deze leveringsvoorwaarden van Barnehage zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang de blauwe ezel 2011/2012 Informatie

Tussenschoolse opvang de blauwe ezel 2011/2012 Informatie Tussenschoolse opvang de blauwe ezel 2011/2012 Informatie Werkhoven, juni 2011 Geachte ouder(s)/verzorger(s), In deze brief worden de belangrijkste voorwaarden met betrekking tot de tussenschoolse opvang

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan

Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan Inhoudsopgave 1. De tussenschoolse opvang 2 1.1. Groepen 1 en 2 2 1.2. Groepen 3 t/m 8 3 2. Lunchpakket 3 3. Pedagogische uitgangspunten 4 4. Regels tijdens de

Nadere informatie

Kinderdagverblijf. Duckie. Informatie. brochure

Kinderdagverblijf. Duckie. Informatie. brochure Kinderdagverblijf Duckie Informatie brochure Deze brochure heeft tot doel u als ouder, verzorg(st)er of bedrijf te informeren over het kinderdagverblijf en wat Duckie voor u kan betekenen. De informatie

Nadere informatie

Producten & Tarieven 2016

Producten & Tarieven 2016 kinderopvang in de buurt Producten & Tarieven 2016 Bijlage bij Onze Spelregels Kinderdagverblijven Kies de opvang die bij u past Openingstijden Hele dagen Onze kinderdagverblijven zijn dagelijks geopend

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Tamariki is lid van de

Inhoudsopgave. Tamariki is lid van de Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Plaatsingsprocedure 4. De opvang A. KDV B. BSO 5. Omgaan met 6. Kwaliteit 7. Kosten en leveringsvoorwaarden 8. Contactgegevens Tamariki is lid van de Pagina

Nadere informatie

Opvang info 2016/2017

Opvang info 2016/2017 Opvang info 2016/2017 Samen leren jezelf zijn Inhoud Woord vooraf... 3 Integraal Kindcentrum... 3 Het Kind staat centraal... 3 Visie op kind en ontwikkeling... 4 Wat heeft een kind nodig om zich te kunnen

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Dagritme en activiteiten

Dagritme en activiteiten 3.1.2a.1.1b Pedagogisch beleidsplan praktische zaken bso 1 van 5 In dit onderdeel geven wij u informatie over alle praktische zaken die handig zijn om te weten binnen ons kinderdagverblijf 4 12 jaar: buitenschoolse

Nadere informatie

Uw kind bij Hazeltje Na School

Uw kind bij Hazeltje Na School Uw kind bij Hazeltje Na School Kinderopvang Hazeltje biedt naast kinderdagopvang ook naschoolse opvang. De naschoolse opvang heet overkoepelend Hazeltje Na School. Hieronder vallen NSO s Hazeltje Ripperda

Nadere informatie

KINDERDAGVERBLIJF. De Bron BV

KINDERDAGVERBLIJF. De Bron BV KINDERDAGVERBLIJF INFORMATIE BOEKJE Kinderdagverblijf De Bron BV Beijensweide 19 6191 EK Beek 046-4379917 Landelijke registratienummer kinderopvang: 338781602 E-mail: kdv@bredeschooldebron.nl claire@bredeschooldebron.nl

Nadere informatie

Huisregels BSO Eye4Kidz 2015

Huisregels BSO Eye4Kidz 2015 Huisregels BSO Eye4Kidz 2015 Inschrijving Inschrijving kan op verschillende manieren geschieden: 1. Via de website door het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen via het verzenden. Bij ontvangst

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang de blauwe ezel 2013/2014 Informatie

Tussenschoolse opvang de blauwe ezel 2013/2014 Informatie Tussenschoolse opvang de blauwe ezel 2013/2014 Informatie Werkhoven, juli 2013 Geachte ouder(s)/verzorger(s), In deze brief worden de belangrijkste voorwaarden met betrekking tot de tussenschoolse opvang

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

TaRiEvEN. KRaNT. skidkinderopvang. Spijkerboorsdijk 3 9468 CG Annen 0592-304190 www.skidkinderopvang.nl

TaRiEvEN. KRaNT. skidkinderopvang. Spijkerboorsdijk 3 9468 CG Annen 0592-304190 www.skidkinderopvang.nl skidkinderopvang TaRiEvEN KRaNT skidkinderopvang Spijkerboorsdijk 3 9468 CG Annen 0592-304190 www.skidkinderopvang.nl Natuurlijk skidkinderopvang In deze tarievenkrant 2013 leest u wat skidkinderopvang

Nadere informatie

De tarieven Voor de BSO/ VSO in 2016 zijn: 6,42 voor vaste opvang, en 6,68 voor flexibele opvang.

De tarieven Voor de BSO/ VSO in 2016 zijn: 6,42 voor vaste opvang, en 6,68 voor flexibele opvang. Algemeen beleid 2016 1. Openingstijden We zijn alle werkdagen geopend van 7.30 tot 18.00 uur, behalve op alle nationale feestdagen. Verlengde opvang vanaf 7.00 uur is mogelijk op aanvraag De centrale toegangsdeuren

Nadere informatie

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: MA - VR kinderopvang-heerhugowaard.nl

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: MA - VR kinderopvang-heerhugowaard.nl TARIEVENKRANT 2017 Peuterspeelzaal Buitenschoolse Opvang KINDCENTRUM DE PAPERCLIP Kindcentrum De Paperclip biedt in de Schrijverswijk een doorgaande leerlijn voor alle kinderen van 2 tot 12 jaar. Kinderopvang

Nadere informatie