Betreft een Inspexxe-Controle MKB bij Pieters Special Products Voltstraat ZY Spanningstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft een Inspexxe-Controle MKB bij Pieters Special Products Voltstraat 98 4321 ZY Spanningstad"

Transcriptie

1 REP Inspexx heeft vestigingen in Doetinchem lkmaar mersfoort Rotterdam Meppel Eindhoven Correspondentieadres Vlijtstraat BN Doetinchem T +31 (0) F +31 (0) E I Bijlagen fwijkingen B Herstelverklaring Betreft een Inspexxe-Controle MKB bij Pieters Special Products Voltstraat ZY Spanningstad Opdrachtgever Mevrouw D.E. Baas Jansen Installatie- & Onderhoud Postbus B Installatiedorp REP Inspexx Robby Bulten Office Manager Datum 22 november 2011 Paraaf age e-controle Pieters Special Products Voltstraat ZY Spanningstad Bankrelatie ING Bank: KvK BTW NL B.01 Van toepassing zijn de algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te rnhem onder nummer REP Inspexx is een handelsnaam van Inspexx b.v.

2 2 van 10 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding Toezichtcriteria andachtspunten 3 2 Basisgegevens 2.1 Locatiegegevens Contactpersoon Opdrachtgever Uitvoeringsgegevens Gebruikte meetinstrumenten 4 3 Bedrijfsvoering 3.1 Inspectie elektrische installatie Inspectie elektrische arbeidsmiddelen Inspectie klimmaterialen Inspectie hijsmiddelen Inspectie blusmiddelen Controle toestellen met aardlekbeveiliging Controle noodstroomvoorzieningen Controle noodverlichtingsinstallaties Werkzaamheden aan elektrische installaties Bijzondere ruimten Explosie Veiligheids Document (EVD) Elektrotechnische tekeningen 6 4 Resultaten van de e-controle Inspectiefrequentie 7 5 lgehele indruk Eindbeoordeling 9 6 Vrijgave / ondertekening 10 Bijlagen B fwijkingen Herstelverklaring

3 3 van 10 1 Inleiding REP Inspexx heeft een Inspexx e-controle MKB uitgevoerd op de elektrotechnische installatie en het gebruik hiervan. De resultaten zijn in dit rapport weergegeven. Deze e-controle omvat een organisatorisch en een technisch deel. Hieruit ontstaat een waardeoordeel over de installatie, het gebruik en de wijze van onderhoud. De methodiek van de Inspexxe-Controle MKB is gebaseerd op de NEN Daarbij heeft controle plaatsgevonden op de risico s in relatie tot: de brandveiligheid, de bedrijfscontinuïteit, het aanrakingsgevaar. De controle is opgebouwd uit: beoordeling van de bedrijfsvoering, beoordeling van de elektrotechnische tekeningen, visuele inspectie, meting en beproeving, thermografisch onderzoek. 1.1 Toezichtscriteria Bedrijven die periodieke inspecties aan bestaande installatie en elektrische arbeidsmiddelen uitvoeren, komen in aanmerking voor het Certificaat van Toezicht. Dit certificaat toont aan dat het resultaat van de uitgevoerde inspecties door de arbeidsinspectie wordt beschouwd als zijnde een inspectie door hen zelf uitgevoerd. Ook zijn er opdrachtgevers die eisen dat het inspectiebedrijf is gecertificeerd om op deze wijze zeker te stellen dat de uitgevoerde inspecties voldoen aan de eisen. DEKR (v/h KEM) verzorgt voor REP Inspexx deze certificering, inclusief de jaarlijkse audits. REP Inspexx is sinds 1 november 1996 in het bezit van het Certificaat van Toezicht (certificaatnummer: 51753) 1.2 andachtspunten Tijdens de inspectie zijn onderstaande, branche gerelateerde, specifieke aandachtspunten gehanteerd. De branche is: lgemeen. aansluiting wandcontactdozen (algemeen gebruik) is minimaal 2,5 mm2. aardlekbeveiliging ( 30 m) voor wandcontactdozen in kantine(s). toestellen ( 2000 V) aangesloten op afzonderlijke eindgroepen (na 2005). toestellen ( 3000 V) aangesloten op afzonderlijke eindgroepen (voor 2006). wandcontactdozen in keukens voor algemeen gebruik verdeeld over meer dan twee groepen.

4 4 van 10 2 Basisgegevens 2.1 Locatiegegevens Bedrijfsnaam Pieters Special Products dres Voltstraat 98 Postcode en plaats 4321 ZY Spanningstad 2.2 Contactpersoon Naam de heer P. Vermogen Telefoonnummer Opdrachtgever Naam mevrouw D.E. Baas Bedrijfsnaam Jansen Installatie- & Onderhoud dres Postbus 123 Postcode en plaats 1234 B Installatiedorp 2.4 Uitvoering Uitgevoerd op 10 november 2011 Inspecteur REP Inspexx R..J. Spekking Gebruikte meetinstrumenten M31 - Fluke 1653B, serienummer M55 - Flir ThermaCam E50, serienummer M47 - Beha-mprobe Unitest CHB35, serienummer

5 5 van 10 3 Bedrijfsvoering Met een aantal doelgerichte vragen aan mevrouw D.E. Baas is de organisatie met betrekking tot het gebruik en de wijze van onderhoud van de elektrische installatie(s) en gerelateerde arbo-technische zaken geïnventariseerd. 3.1 Inspectie elektrische installatie De elektrische installatie is al eerder geïnspecteerd conform de geldende normen, inclusief een rapportage. De laatst uitgevoerde inspectie heeft ongeveer 5 jaar geleden plaatsgevonden en is uitgevoerd door Piet Paulusma te Zonnestad. Tijdens het onderzoek is geen rapportage beschikbaar gesteld. 3.2 Inspectie elektrische arbeidsmiddelen De elektrische arbeidsmiddelen worden geïnspecteerd conform de NEN 3140, inclusief de bijbehorende registratie. 3.3 Inspectie klimmaterialen De klimmaterialen worden geïnspecteerd conform de geldende eisen. 3.4 Inspectie hijsmiddelen De hijsmiddelen worden geïnspecteerd conform de geldende eisen. 3.5 Inspectie blusmiddelen De blusmiddelen worden geïnspecteerd conform de geldende eisen, inclusief een registratie. 3.6 Controle toestellen met aardlekbeveiliging Er zijn geen toestellen met aardlekbeveiliging aanwezig. 3.7 Controle noodstroomvoorzieningen Er zijn geen noodstroomvoorzieningen aanwezig. 3.8 Controle noodverlichtingsinstallaties De aanwezige noodverlichtingsinstallaties worden niet gecontroleerd. Noodverlichtingsinstallaties dienen jaarlijks onderhouden en op de juiste werking getest te worden. De bevindingen dienen te zijn vastgelegd in een logboek. 3.9 Werkzaamheden aan elektrische installaties lle werkzaamheden aan de elektrische installatie (wijzigingen, uitbreidingen en storingen) worden uitsluitend door vakbekwame personen uitgevoerd.

6 6 van Bijzondere ruimten Er zijn geen afwijkende ruimten (gas en/of stof explosiegevaarlijk, medisch gebruikte ruimte) Explosie Veiligheids Document (EVD) Er is geen explosieveiligheidsdocument (EVD) conform TEX 137 aanwezig Elektrotechnische tekeningen Van de elektrische installatie zijn geen tekeningen en schema's beschikbaar gesteld. Bij storingen en calamiteiten is snel schakelen noodzaak. Zonder tekeningen is dit een probleem. Van iedere elektrische installatie dienen duidelijke, steeds bijgewerkte schema's beschikbaar te zijn, alsmede alle overige gegevens die nodig zijn voor een veilig gebruik van de elektrische installatie.

7 7 van 10 4 Resultaten van de inspectie De geconstateerde fouten en afwijkingen zijn ingedeeld in de volgende drie urgentieniveaus, dit met betrekking tot de gewenste hersteltermijn. 1 - cuut gevaar De aangetroffen situatie leidt tot direct brand- of elektrocutiegevaar. Hersteltermijn: binnen 24 uur. 2 - Gevaar De aangetroffen situatie kan bij gewijzigde omstandigheden brand of letselschade veroorzaken of de continuïteit van de energievoorziening verstoren. Hersteltermijn: binnen 2 maanden. 3 - Matig gevaar De aangetroffen situatie levert geen direct gevaar of gevaar op korte termijn op maar voldoet niet aan geldende voorschriften. De situatie kan op den duur leiden tot een 2 of 1 kwalificatie. Hersteltermijn: tijdens regulier onderhoud. 4.1 Kwalificatie afwijkingen De geconstateerde fouten en afwijkingen in deze rapportage zijn als volgt verdeeld: 1 cuut gevaar 0 2 Gevaar 3 3 Matig gevaar 13-1 aantal 4.2 Inspectiefrequentie Het verdient aanbeveling deze inspectie periodiek te herhalen. Indien u in het bezit bent van een actuele RI&E, aangevuld met een regelmatig uitgevoerde e-controle van de elektrische installatie, kunt u spreken van een verantwoord beheer van uw installatie. Hiermee voldoet u aan de eisen die de RBO-wet voorschrijft (rbobesluit artikel 3.4). Wij adviseren u de volgende controle uit te voeren vóór: 22 november 2014

8 8 van 10 5 lgehele indruk In onderstaand overzicht is de algehele indruk van de elektrische installatie tijdens deze controle weergegeven. Goed Voldoende Matig Onvoldoende N.v.t. Staat van de revisie van tekeningen van de installatie Overzichtelijkheid van de installatie anrakingsveiligheid van de installatie Kwaliteit van de uitbreidingen van de installatie Overzichtelijkheid van de verdeelinrichtingen anrakingsveiligheid van de verdeelinrichtingen Veiligheid voor de gebruikers (mens en dier) Veiligheid voor onderhoud en werkzaamheden aan de installatie Brandveiligheid van de installatie Vanuit zowel het wettelijk kader (rbobesluit) alsook een veilige en goede bedrijfsvoering (NEN 3140), is het noodzakelijk dat een elektrische installatie is voorzien van de benodigde documentatie (tekeningen, schema s, installatie-instructies e.d.). Deze documentatie is noodzakelijk bij de inspectie alsook het onderhoud en uitbreiding van installaties. Bij het ontbreken of niet actueel zijn van deze documentatie is het goed mogelijk dat op basis van (verkeerde) aannames wijzigingen worden aangebracht in de installatie. Ook in geval van een calamiteit zal het schakelen in de installatie, of het zoeken naar storing onnodig lang in beslag nemen. Bij de inspectie van de installatie is gebleken dat er geen complete en/of actuele tekeningen aanwezig zijn. Wij adviseren u derhalve uw installatie te voorzien van goede, actuele documentatie. Het object is in de afgelopen jaren meerdere malen uitgebreid met extra bedrijfsruimten. De elektrische installatie is hier dan ook vaker uitgebreid. Door het ontbreken van elektrotechnische tekeningen is het verloop van deze uitbreidingen lastig te beoordelen. De installatiedelen worden intensief gebruikt. Tijdens het onderzoek zijn een aantal thermografische opnamen gemaakt. Een van deze afwijkingen is gekwalificeerd als zijnde gevaarlijke situatie. Het is dan ook raadzaam de schakel- en verdeelinrichtingen maar ook de aanwezige besturingskasten verder thermografisch te onderzoeken. Op veel installatiedelen ligt stof en vuil. Stof en dergelijke kunnen geleidend zijn. Hierdoor kan overslag plaatsvinden waardoor het productieproces verstoord raakt. Bovendien kan er kortsluiting of brand ontstaan. Het is daarom belangrijk dat installatiedelen schoon zijn.

9 9 van Eindbeoordeling an de hand van de beoordelingen en aangetroffen afwijkingen is een waardeoordeel gegeven over de installatie en de wijze van onderhoud. Mogelijke beoordelingen zijn: - Goed Er komen nagenoeg geen gebreken voor in de installatie, de installatie is te vergelijken met nieuw. B - Voldoende Gebreken kunnen voorkomen, maar leiden niet tot levens- of brandgevaarlijke situaties. C - Matig Gebreken komen incidenteel voor en kunnen indirect leiden tot gevaarlijke situaties. D - Onvoldoende Gebreken komen voor en kunnen leiden tot levens- of brandgevaarlijke situaties. E - Slecht Gebreken komen op grote schaal voor en leiden direct tot levens- of brandgevaarlijke situaties. De uiteindelijke beoordeling voor dit object is:

10 10 van 10 6 Vrijgave / ondertekening Deze rapportage is tot stand gekomen overeenkomstig de geldende normen. Opgemaakt naar eer en geweten. Doetinchem, 22 november 2011 Inspexx b.v. R. Bulten Toezichtverantwoordelijke

11 1 van 10 Bijlage fwijkingen Tekeningenpakket Gebouw(-deel) lgemeen 24 Elektrotechnisch tekeningenpakket Van de installatie is geen compleet elektrotechnisch tekeningenpakket aanwezig.

12 2 van 10 Gebouw(-deel) Ruimte / locatie Kwalificatie Ruimten Kantoren lgemeen Noodverlichting De toegepaste pictogrammen in de noodverlichtingsinstallatie zijn niet correct. De pictogram op de afbeelding mag volgens de NEN 1838 alleen bij een buitendeur zijn geplaatst. 2 Gebouw(-deel) Kantoren Ruimte / locatie Gang begane grond Detail Verdieping 23 Installatiematerialen; componenten De rookmelder ontbreekt en van een centraaldoos ontbreekt de afdekplaat, bedrading is zichtbaar.

13 3 van 10 Gebouw(-deel) Kantoren Ruimte / locatie Gang verdieping Noodverlichting Van de transparantarmatuur (noodverlichtingsinstallatie) brandt de continue buislamp niet. 1 Gebouw(-deel) Kantoren Ruimte / locatie Gasmeterruimte ard- en beschermingsleidingen; potentiaalvereffening De gasleiding is, daar waar deze het gebouw binnenkomt, niet zichtbaar vereffend. 4

14 4 van 10 Gebouw(-deel) Ruimte / locatie Kwalificatie 2 Kantoren Kantoor de heer Klaassen Verbruikers; apparaten; toestellen Het aansluitsnoer van de tafelcontactdoos bij de werkplek is uit de trekontlasting van de stekker getrokken. 22 Gebouw(-deel) Kantoren Ruimte / locatie Serverruimte Installatiematerialen; componenten Van de wandcontactdozen in de wandgoot ontbreekt het afdekraam. 21

15 5 van 10 Gebouw(-deel) Kantoren Ruimte / locatie Technische ruimte ard- en beschermingsleidingen; potentiaalvereffening De waterleiding is, daar waar deze het gebouw binnenkomt, niet zichtbaar vereffend. 5 Gebouw(-deel) Kantoren Ruimte / locatie Vergaderzaal 1 Kwalificatie 2 Bekabeling; leidingen; bedrading De kabel ten behoeve van de wandcontactdoos onder de radiator ligt los over de vloer. Deze is uit de kunststof kabelgoot getrokken. 15

16 6 van 10 Gebouw(-deel) Kantoren Ruimte / locatie Vergaderzaal 1 Detail ansluitingen radiatoren 14 Installatiematerialen; componenten De aansluitsnoeren van de radiatoren hebben overlengte, deze overlengte is tussen de metalen bladen van de radiator geduwd. Het is raadzaam deze snoeren passend te maken zodat de kans op een beschadiging of oververhitting kleiner wordt. Gebouw(-deel) Productie Ruimte / locatie Nabij de grote boormachine 29 Installatiematerialen; componenten Een wandcontactdoos hangt los.

17 7 van 10 Gebouw(-deel) Ruimte / locatie Productie Zaagmachine Bekabeling; leidingen; bedrading De zaagmachine is aangesloten met een installatiekabel en een stekker. Een stekker is niet geschikt voor montage aan een installatiekabel. 27

18 8 van 10 Verdelers Gebouw(-deel) Kantoren Verdeler OV1 - trappenhuis 9 Waarschuwingsborden en coderingen ardlekschakelaars moeten regelmatig worden getest. Tevens ontbreekt een bedieningsvoorschrift voor het gebruik van de testknop. Gebouw(-deel) Kantoren Verdeler OV1 - verdieping Detail / groep Groep 21 Kwalificatie 2 32 Thermografie / tekenen van verhoogde temperatuur De aardlekautomaat heeft inwendig een te hoge overgangsweerstand. De gemeten stroom bedraagt 2,3 ampère. De gemeten temperatuur bedraagt 74 graden.

19 9 van 10 Gebouw(-deel) Kantoren Verdeler OV2 - verdieping Detail / groep Groep C 13 Bekabeling; leidingen; bedrading Er zijn meerdere draden bevestigd onder een schroef- of klemverbinding die daarvoor niet is ingericht. Gebouw(-deel) Productie Verdeler OV3 Detail / groep Groep Thermografie / tekenen van verhoogde temperatuur De groepsschakelaar heeft bij de fase aansluiting en/of inwendig een te hoge overgangsweerstand. De gemeten stroom bedraagt 6,2 ampère. De temperatuur bedraagt 42 graden.

20 10 van 10 Overige Gebouw(-deel) Ruimte / locatie Productie pparaten en toestellen Er zijn een aantal arbeidsmiddelen aangetroffen die niet zijn geïnspecteerd. rbeidsmiddelen moeten periodiek worden geïnspecteerd volgens de NEN

21 B 1 van 1 Bijlage B Herstelverklaring In verband met de completering van deze Inspexxe-Controle MKB en/of een eventuele tegemoetkoming in de kosten, kunt u deze herstelverklaring volledig ingevuld opsturen naar uw verzekeraar. Naam verzekeraar t.a.v. dres Postcode Plaats Deze herstelverklaring is ingezonden door: (Bedrijfs-)naam Jansen Installatie- & Onderhoud dres Postbus 123 PC / Plaats 1234 B Installatiedorp Polisnummer Bank-/Gironummer Ondergetekende (de installateur) verklaart dat: Minimaal alle fouten en afwijkingen geclassificeerd met 1 (aantal 0 stuks) en 2 (aantal 3 stuks), zoals vastgelegd in het age e-controle, nummer, d.d , vakkundig zijn hersteld. De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de geldende installatie-voorschriften, met name de NEN Indien bij een volgende inspectie wordt geconstateerd dat de mutaties niet overeenkomstig de geldende installatie-voorschriften zijn uitgevoerd, deze alsnog voor eigen rekening zullen worden hersteld. In te vullen door de installateur Bedrijfsnaam Verantwoordelijke dres Functie PC / Plaats Telefoon Handtekening Bankrelatie ING Bank: KvK BTW NL B.01 Van toepassing zijn de algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te rnhem onder nummer REP Inspexx is een handelsnaam van Inspexx b.v.

Rapportage e-controle 67891-R01. De Elektrowinkel Edisonlaan 7 1234 AA Lichtstad. Betreft een Inspexx e-controle MKB bij

Rapportage e-controle 67891-R01. De Elektrowinkel Edisonlaan 7 1234 AA Lichtstad. Betreft een Inspexx e-controle MKB bij AREPA Inspexx heeft vestigingen in Amersfoort Alkmaar Rotterdam Meppel Eindhoven Correspondentieadres Terminalweg 31 3821 AJ Amersfoort T +31 (0)33 453 50 30 F +31 (0)33 453 50 31 E info@inspexx.nl I www.inspexx.nl

Nadere informatie

C.J.M. van den Boogaart Alphensebaan 72 5126 PZ Gilze

C.J.M. van den Boogaart Alphensebaan 72 5126 PZ Gilze .J.M. van den Boogaart Alphensebaan 72 5126 PZ Gilze Inspexx B.V. vestiging Doetinchem, 9 november 2010 Vrijgave: R.A.J. Spekking Toezichtverantwoordelijke Van toepassing zijn de algemene voorwaarden zoals

Nadere informatie

Reglement erkenning VIER-inspecteur

Reglement erkenning VIER-inspecteur Reglement erkenning VIER-inspecteur Bij dit reglement behoren onlosmakelijk de volgende bijlagen: 1. Bijlage 1 Basiscriteria erkenning VIER-inspecteur 2. Bijlage 2 Aanvraagformulier erkenning VIER-inspecteur

Nadere informatie

Onderzoek elektratechnische installaties bij ondernemers

Onderzoek elektratechnische installaties bij ondernemers Onderzoek elektratechnische installaties bij ondernemers Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten en conclusies van de uitgevoerde inspecties van de elektrotechnische installatie bij een groep

Nadere informatie

Inspectierapport. Demo rapport. MapTools BV. Rapportnummer : 1704

Inspectierapport. Demo rapport. MapTools BV. Rapportnummer : 1704 Inspectierapport Demo rapport Rapportnummer : 1704 MapTools BV Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Gegevens 3. Eindbeoordeling 4. Inspectiemethode 5. Omvang 5.1 Niet geïnspecteerd 6. Opmerkingen 1 Inleiding

Nadere informatie

Voorbeeld B.V. THERMOGRAFISCH RAPPORT

Voorbeeld B.V. THERMOGRAFISCH RAPPORT Voorbeeld B.V. THERMOGRAFISCH RAPPORT Auteursrecht Het auteursrecht van dit document berust bij Raak Energie advies gevestigd te s Hertogenbosch. Ontvangers dienen schriftelijke toestemming te hebben van

Nadere informatie

Inspectierapport Inspectie uitgevoerd volgens NEN 1010 en NEN 3140

Inspectierapport Inspectie uitgevoerd volgens NEN 1010 en NEN 3140 Electro-technisch Bureau Postbus 543 Telefoon 075-616 51 68 Rabobank 12.49.69.976 1500 EM Zaandam Fax 075-631 45 46 K.v.K 35029294 Grote Tocht 102 Internet www.swartetb.nl BTW-nr 8066.65.142B.01 1507 CE

Nadere informatie

Inspectierapport laagspanningsinstallaties. Gebouw6 Demolaan 1 1000AA Amsterdam. Datum: 5-3-2009 Projectnummer: GEB06. Info: www.demo-inspecties.

Inspectierapport laagspanningsinstallaties. Gebouw6 Demolaan 1 1000AA Amsterdam. Datum: 5-3-2009 Projectnummer: GEB06. Info: www.demo-inspecties. Inspectierapport laagspanningsinstallaties Gebouw6 Demolaan 1 1000AA Amsterdam Datum: 5-3-2009 Projectnummer: GEB06 Info: www.demo-inspecties.nl 1 / 17 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Specialisten in elektrische veiligheid

Specialisten in elektrische veiligheid Specialisten in elektrische veiligheid Inspexx Specialisten in elektrische veiligheid AREPA Nederland is een toonaangevende technische service-organisatie, onderdeel van de internationaal opererende AREPA

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT Elektrische arbeidsmiddelen en -installaties

INSPECTIERAPPORT Elektrische arbeidsmiddelen en -installaties IBAN: NL71 RABO 0307 1291 01 KvK: 30141805 BTW: NL 0862.91.385 B01 AV: Algemene Voorwaarden KLANT BV Postbus 123 4711 SP MEERWIJK t.a.v. dhr. I.N. Specteur De Kooi 7 4233 GP AMEIDE Telefoon: 0183 60 05

Nadere informatie

Elektrotechnische inspecties

Elektrotechnische inspecties Quercus Technical Services UERCUS Elektrotechnische inspecties Laagspanning - Hoogspanning - ATEX Onze kijk op inspecteren Veiligheid Elke werkgever is volgens het Arbobesluit wettelijk verplicht om zijn

Nadere informatie

Specialisten in elektrische veiligheid

Specialisten in elektrische veiligheid Specialisten in elektrische veiligheid Inspexx Specialisten in elektrische veiligheid AREPA Nederland is een toonaangevende technische service-organisatie, onderdeel van de internationaal opererende AREPA

Nadere informatie

Visuele Inspectie van elektrische installaties

Visuele Inspectie van elektrische installaties Inspectiepunten De voeding van de installatie Controle van de voeding Beoordeel welk stelsel in ingezet en of deze op de juiste wijze is toegepast. Beoordeel ook de aansluiting en splitsing van PEN leidingen.

Nadere informatie

Inspectierapport eigen net. Kast-4. Datum: februari 2016 Opgesteld door: Bert Stegeman Documentversie: V1.0

Inspectierapport eigen net. Kast-4. Datum: februari 2016 Opgesteld door: Bert Stegeman Documentversie: V1.0 Inspectierapport eigen net Kast-4 Datum: februari 2016 Opgesteld door: Bert Stegeman Documentversie: V1.0 Algemeen Het Nederlands Licht Instituut heeft een inspectie uitgevoerd op (een deel van) een elektrische

Nadere informatie

NEN3140 inspectie Bedrijfsverzamelgebouw

NEN3140 inspectie Bedrijfsverzamelgebouw NEN3140 inspectie Bedrijfsverzamelgebouw 2014.05 NEN 3140 Inspectiestraat 13 Veenendaal 1 2014.05 NEN 3140 Inspectiestraat 13 Veenendaal Algemene Objectgegevens Code Code 2014.05 Object Naam NEN 3140 Adres

Nadere informatie

Onderhoudsrapportage. Onderhoudsrapportage. Onderhoudsrapportage : 2718KE-149-PP-0315-FACD/1 : Demo locatie Adres : Marineblauw 149

Onderhoudsrapportage. Onderhoudsrapportage. Onderhoudsrapportage : 2718KE-149-PP-0315-FACD/1 : Demo locatie Adres : Marineblauw 149 Onderhoudsrapportage Onderhoudsrapportage : 2718KE-149-PP-0315-FACD/1 Naam : Demo locatie Adres : Marineblauw 149 Postcode : 2718KE Plaats : Zoetermeer Datum : 3 maart 2015 Status : Niet akkoord Onderhoudsrapportage

Nadere informatie

Inspectierapport laagspanningsinstallaties. Klant Adres Plaats. Datum: Rapportnummer: Info: www.parkstadgroep.nl

Inspectierapport laagspanningsinstallaties. Klant Adres Plaats. Datum: Rapportnummer: Info: www.parkstadgroep.nl Inspectierapport laagspanningsinstallaties Klant Adres Plaats : Rapportnummer: Info: www.parkstadgroep.nl 1 / 18 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Elektrakeuring Schermdoek Controlemeting Assimilatiebelichting. Verklein het risico op brand in de kas

Elektrakeuring Schermdoek Controlemeting Assimilatiebelichting. Verklein het risico op brand in de kas Elektrakeuring Schermdoek Controlemeting Assimilatiebelichting Verklein het risico op brand in de kas Verklein het risico op brand in de kas Brandbaar schermdoek nog niet vervangen en ook na 1 januari

Nadere informatie

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid / NEN-3140 Inhoud presentatie: 1. Wie is installatieverantwoordelijke 2. Aanwijzing installatieverantwoordelijke 3. Toelichting

Nadere informatie

Inspectierapport laagspanningsinstallaties. Filiaal Straat Plaats. Datum: 12-11-2009 Rapportnummer: XX. Info: www.parkstad-inspecties.

Inspectierapport laagspanningsinstallaties. Filiaal Straat Plaats. Datum: 12-11-2009 Rapportnummer: XX. Info: www.parkstad-inspecties. Inspectierapport laagspanningsinstallaties Filiaal Straat Plaats Datum: 12-11-2009 Rapportnummer: XX Info: www.parkstad-inspecties.nl 1 / 20 , Ransdaal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Blad1. Import CRM-koppeling CRM. Installatie verantwoordelijke Contact persoon. Algemene gegevens Aansluiting Normen en eisen

Blad1. Import CRM-koppeling CRM. Installatie verantwoordelijke Contact persoon. Algemene gegevens Aansluiting Normen en eisen Hoofdmodule Functionaliteit Onderverdeling functionaliteit Fabrikant Inspectora Systeem Filemaker 12-13 Database, windows, Mac Win 7 en 8 IOS en Mac Eigenserver Win 2008-2012 Mac SAAS / Cloud Standalone

Nadere informatie

NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering

NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering Als werkgever bent u verantwoordelijk voor veilige installaties en het veilig kunnen werken van uw personeel in een elektrotechnische omgeving. In zowel de Arbowet als

Nadere informatie

Specialisten in techniek

Specialisten in techniek Specialisten in techniek Nederland AREPA Nederland AREPA Nederland is een toonaangevende technische service-organisatie, onderdeel van de AREPA Groep met meerdere vestigingen in Europa. AREPA Nederland

Nadere informatie

Brandrisico s goed beheerst met ElektraGarant van Delta Lloyd

Brandrisico s goed beheerst met ElektraGarant van Delta Lloyd Brandrisico s goed beheerst met ElektraGarant van Delta Lloyd Wat zijn de risico s van elektriciteit? Meer dan 25% van alle branden heeft een elektrische oorzaak. Deze branden ontstaan door een defect,

Nadere informatie

INSPECTIEVERSLAG CONTROLE INSPECTIE VEILIGHEIDSKEURING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

INSPECTIEVERSLAG CONTROLE INSPECTIE VEILIGHEIDSKEURING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES INSPECTIEVERSLAG CONTROLE INSPECTIE VEILIGHEIDSKEURING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES Algemene ruimtes en groepenkasten in winkel units Winkelcentrum Vught Volgens NEN-EN 50110 Rapportnummer: INHOUD Inspectieverslag

Nadere informatie

copyright InspectDirect

copyright InspectDirect NEN 3140 Rapportage Opdrachtnummer Demorapport 3140 Opdrachtgever Provincie Noord Brabant Projectnummer 254-PNB-0159 Rapport versie 2.0 Status Vrijgegeven Naam Datum Paraaf Opgesteld Harrie de Kock 10-07-2017

Nadere informatie

MODEL INSPECTIERAPPORT NR. :.. ELEKTRISCHE INSTALLATIE INSPECTIEDATUM

MODEL INSPECTIERAPPORT NR. :.. ELEKTRISCHE INSTALLATIE INSPECTIEDATUM MODEL INSPECTIERAPPORT NR. :.. ELEKTRISCHE INSTALLATIE INSPECTIEDATUM -..-2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Algemene gegevens... 5 2.1 Opdrachtgever en objectgegevens... 5 2.2 Installatiegegevens...

Nadere informatie

De installatie zelf. Opbrengst

De installatie zelf. Opbrengst De installatie zelf Risico s van het installeren en beheren van zonnepanelen Frank Smits Directeur eigenaar Parkstad Inspecties Vice voorzitter vakgroep Beheer en Inspecties Bestuurslid UNETO-VNI GG klein

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT ELEKTRISCHE INSTALLATIES

INSPECTIERAPPORT ELEKTRISCHE INSTALLATIES 1 van 6 NEN-keuring gemeente Zoeterwoude INSPECTIERAPPORT ELEKTRISCHE INSTALLATIES (INSPECTIE VOLGENS NEN 3140:2011) Opdrachtgever: E. Schreve Rapportagedatum: 1 februari 2017 Opgesteld door: T.S. Lubbers

Nadere informatie

De Agro Elektra Inspectie. informatie voor de ondernemer

De Agro Elektra Inspectie. informatie voor de ondernemer De Agro Elektra Inspectie informatie voor de ondernemer grote kans op brand door elektrische installatie De kans op brand door elektra is de afgelopen jaren flink toegenomen. Dit is vooral het gevolg van

Nadere informatie

FireAlert Delta Industrieweg 40 b 3251 LX Stellendam 0181-770067 06-25328519

FireAlert Delta Industrieweg 40 b 3251 LX Stellendam 0181-770067 06-25328519 FireAlert Delta Industrieweg 40 b 3251 LX Stellendam 0181-770067 06-25328519 Noodverlichting 2 Noodverlichting en de regelgeving. Noodverlichtingsinstallaties en armaturen dienen conform Bouwbesluit, adequaat

Nadere informatie

Inspectierapport voor bestaande laagspanningsinstallatie 1

Inspectierapport voor bestaande laagspanningsinstallatie 1 voor bestaande laagspanningsinstallatie 1 uneto-vni 2003-47022 Dossiernummer : Eigenaar installatie: Contactpersoon : Opdrachtgever: Contactpersoon : Installatieverantwoordelijke: Contactpersoon : Installatie:

Nadere informatie

ATEX voor beginners ; explosiegevaar in vogelvlucht

ATEX voor beginners ; explosiegevaar in vogelvlucht ATEX voor beginners ; explosiegevaar in vogelvlucht Waarom doen we aan ATEX Het doel is mensen beschermen tegen de effecten van een explosie Wat is een explosie eigenlijk? Een momentane ontbranding van

Nadere informatie

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf Adres Postcode en plaats Soort bedrijf Restaurant / Café / anders nl.: Contactpersoon Functie Eigenaar/

Nadere informatie

Inspectierapport Elektro-, gas- en drinkwatertechnische installaties

Inspectierapport Elektro-, gas- en drinkwatertechnische installaties Inspectierapport Elektro-, gas- en drinkwatertechnische installaties Projectnummer Inspecteur Nummer gasmeter 12334 Nummer elektrameter 12333 Opdrachtgever Synorga Bezoekadres De Linde 2 8 NL-5831 RD Boxmeer

Nadere informatie

5.1. Eindtermen, toetstermen en toetsmatrijs Basis competentieprofiel Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen

5.1. Eindtermen, toetstermen en toetsmatrijs Basis competentieprofiel Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen 5.1. Eindtermen, toetstermen en toetsmatrijs Basis competentieprofiel Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen Competentie Toetsing Kunde / Vaardigheden 1. Kennis hebben van en inzicht hebben in relevante

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN. RAPPORT van oplevering

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN. RAPPORT van oplevering VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT van oplevering Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding (nieuwbouw) Pagina 1 van 7 Toelichting voor gebruik Noodverlichtingsinstallaties kunnen op verschillende manieren

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING. Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1

INHOUD INLEIDING. Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1 INLEIDING Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1 1.1 SAMENHANG VAN NORMEN 2 1.1.1 NEN 1010 3 1.1.2 NEN-EN 50110 en NEN 3140 3 1.1.3 NEN-EN-IEC 60204 4 1.1.4 NEN-EN-IEC 60439 4 1.2 TOEPASSINGSGEBIED VAN

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING. Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1

INHOUD INLEIDING. Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1 INLEIDING xv Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1 1.1 SAMENHANG VAN NORMEN 2 1.1.1 NEN 1010 3 1.1.2 NEN-EN 50110 en NEN 3140 3 1.1.3 NEN-EN-IEC 60204 4 1.1.4 NEN-EN-IEC 60439 4 1.2 TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie

Opleveringskeuring valbeveiliging

Opleveringskeuring valbeveiliging Opleveringskeuring valbeveiliging IVDV2200 Kantoorgebouw Amsterdam IVDV2200 Opleveringskeuring valbeveiliging Pagina 1 van 13 Opdrachtgever Naam : Contactpersoon : De heer Correspondentieadres : Postbus

Nadere informatie

Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1

Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1 Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1 NEN 1010 Basis Training Elektrotechnici die belast zijn met de aanleg van installaties, en voor medewerkers die belast worden

Nadere informatie

Net-LinQ Inspectie & Advies voorziet in de volgende diensten:

Net-LinQ Inspectie & Advies voorziet in de volgende diensten: De juiste LINQ! I NET-LINQ Net-LinQ Inspectie & Advies voorziet in de volgende diensten: 02 Net-LinQ Inspectie & Advies is een flexibele organisatie die gecertificeerde, onafhankelijke en onpartijdige

Nadere informatie

Beheer gebouw gebonden

Beheer gebouw gebonden Beheer gebouw gebonden Om bedrijven en de particulieren een totaalpakket te kunnen bieden is Taylor Elektrotechniek B.V. in 2008 een samenwerking aangegaan met PBK Technische Installaties B.V Voor een

Nadere informatie

TECHNISCHE MENUKAART TECHNISCHE MENUKAART

TECHNISCHE MENUKAART TECHNISCHE MENUKAART GECERTIFICEERD GECERTIFICEERD 21118811 TECHNISCHE MENUKAART TECHNISCHE MENUKAART De Technikeur Menukaart geeft op heldere wijze inzicht in onze dienstverlening. De Technikeur Menukaart De diensten geeft

Nadere informatie

Introductie in Solar Inspecties. Allart de Jong

Introductie in Solar Inspecties. Allart de Jong Introductie in Solar Inspecties Allart de Jong Aanmaken offerte TEAMLEADER Even voorstellen. Organisatie Omega Energietechniek Energietechniek Sinds 1962 actief in de elektrotechnische industrie: Engineering

Nadere informatie

Programma van Eisen Veiligheidsinspecties voor elektrische installaties. De techniek waarop Nederland draait

Programma van Eisen Veiligheidsinspecties voor elektrische installaties. De techniek waarop Nederland draait Programma van Eisen Veiligheidsinspecties voor elektrische installaties De techniek waarop Nederland draait 1 UNETO-VNI, november 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010 Van PAGINA der Meer1 Augustus 2012-2 Intech E&I van juli/augustus 2012 Rubriek Technische vragen MEERDERE EINDGROEPEN NIET IN ÉÉN BUIS In Intech E&I van juli/augustus 2012 is in de rubriek Technische vragen

Nadere informatie

Veiligheidsrisico s van elektrotechnische. illegale hennepkwekerijen

Veiligheidsrisico s van elektrotechnische. illegale hennepkwekerijen Veiligheidsrisico s van elektrotechnische aansluitingen bij illegale hennepkwekerijen Veiligheidsrisico s van elektrotechnische aansluitingen bij illegale hennepkwekerijen Mei 2009 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Korte Checklist. 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering!

Korte Checklist. 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering! Korte Checklist 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering! Er is een logboek aanwezig op het bedrijf / in de stallen. Hierin zijn o.a. certificaten (installaties, brandveiligheidsvoorzieningen)

Nadere informatie

1. Inleiding... pagina 1. 2. Arbowet... pagina 2. 2.1. Arbeidsomstandighedenbesluit... pagina 2 2.2. Richtlijn Arbeidsmiddelen...

1. Inleiding... pagina 1. 2. Arbowet... pagina 2. 2.1. Arbeidsomstandighedenbesluit... pagina 2 2.2. Richtlijn Arbeidsmiddelen... Inhoudsopgave 1. Inleiding... pagina 1 2. Arbowet... pagina 2 2.1. Arbeidsomstandighedenbesluit... pagina 2 2.2. Richtlijn Arbeidsmiddelen... pagina 3 3. De NEN-EN 50110 en NEN 3140... pagina 4 3.1. Inspecties

Nadere informatie

Technische Handleiding Versie 08/06. CompTrol Signal 3. Signaalkabel

Technische Handleiding Versie 08/06. CompTrol Signal 3. Signaalkabel Technische Handleiding Versie 08/06 CompTrol Signal 3 Signaalkabel Deze handleiding voor het installeren van de optionele printplaat en bediening van de airconditioner zorgvuldig doorlezen. De voorschriften

Nadere informatie

OVER ECHTE PREVENTIE GESPROKEN

OVER ECHTE PREVENTIE GESPROKEN OVER ECHTE PREVENTIE GESPROKEN OVER ONS Van Empel Inspecties en Advisering is uw onafhankelijke partner voor inspecties en beheer van uw technische installaties (E en W). Wij zijn uw kennispartner op het

Nadere informatie

Risico bepaling elektrotechnische installaties

Risico bepaling elektrotechnische installaties Risico bepaling elektrotechnische installaties Door: Frank Smits Parkstad Inspecties 23-3-2016 1 Branden door elektriciteit In het nieuws: Uit tellingen van de Brandweeracademie van het Instituut Fysieke

Nadere informatie

Installatievoorschriften. Een veilige elektrische installatie draagt bij aan een veilige werkomgeving.

Installatievoorschriften. Een veilige elektrische installatie draagt bij aan een veilige werkomgeving. Installatievoorschriften Een veilige elektrische installatie draagt bij aan een veilige werkomgeving. 1 Installatievoorschriften Klinkt erg saai: regeltjes uit het hoofd leren van de NEN 1010. Maar het

Nadere informatie

nota van inlichtingen

nota van inlichtingen nota van inlichtingen Besteknummer: P-3001540-P-011-04 Titel: Het uitvoeren van inspecties aan elektrische installaties (laagspanningsinstallaties) op objecten van Defensie ressorterend onder de Dienst

Nadere informatie

WETTELIJK KADER NEDERLAND ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING

WETTELIJK KADER NEDERLAND ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING WETTELIJK KADER NEDERLAND WHITE PAPER SAMENVATTING De Nederlandse regelgeving voor inspectie en onderhoud van noodverlichting is niet zo eenvoudig. Zo is vaak niet duidelijk wie welke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Voorwaarden bedrijfserkenningen binnenvaart: Elektrische inrichtingen, isolatieweerstand en aarding

Voorwaarden bedrijfserkenningen binnenvaart: Elektrische inrichtingen, isolatieweerstand en aarding Voorwaarden bedrijfserkenningen binnenvaart: Elektrische inrichtingen, isolatieweerstand en aarding Inleiding Dit document geeft uitleg over de voorwaarden voor een bedrijfserkenning voor: het keuren van

Nadere informatie

Formulier Startgesprek

Formulier Startgesprek Monteur Elektrotechnische Installaties niveau 2, crebonummer 94271 Formulier Startgesprek Gegevens leerling Naam Roepnaam Postcode en woonplaats. Telefoon nr. vast en mobiel Telefoon nr. bij calamiteit

Nadere informatie

Keuring Elektrische installaties gemeente Etten-Leur

Keuring Elektrische installaties gemeente Etten-Leur Nota van Inlichtingen Keuring Elektrische installaties gemeente Etten-Leur Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Keuring Elektrische installaties gemeente Etten-Leur Gemeente Etten-Leur BR-GL-JO-2014-002

Nadere informatie

2015 Eaton. All Rights Reserved.

2015 Eaton. All Rights Reserved. 1 Wijzigingen NEN 1010 editie 2015 Bron: Bouwbedrijf Berghege Woningbouw met een knipoog naar utiliteit 2 NEN 1010: 2015 Ruim 100 pagina s meer dan de vorige editie Nieuw onderwerpen Verlichting Laadpalen

Nadere informatie

Gecertificeerd inspecteren op basis van normen

Gecertificeerd inspecteren op basis van normen auteur Harrie Heemskerk Van Empel: Maar niet investeren in risico s die er niet zijn Gecertificeerd inspecteren op basis van normen Werkgevers en gebouweigenaren zouden hun elektrotechnische installaties

Nadere informatie

THERMOGRAFIE UPDATE

<DATUM> THERMOGRAFIE UPDATE THERMOGRAFIE UPDATE AGENDA Regelgeving Interpretatie van metingen en factoren (juiste) Rapportage vorm Kwaliteit van Thermografische camera s Kwaliteit (opleidingsniveau) Thermografist Titel Presentatie

Nadere informatie

Inleiding. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties in voertuigen 18 augustus 2009. 230Vac installaties in voertuigen

Inleiding. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties in voertuigen 18 augustus 2009. 230Vac installaties in voertuigen Inleiding 230Vac installaties in voertuigen Het ontwerpen en installeren van 230Vac installaties in voertuigen is op het eerste gezicht een simpele uitdaging, omdat de installatie een zeer geringe omvang

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de server-control zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik van de airconditioner

Nadere informatie

Aanvraag evenement in een (sport)accommodatie

Aanvraag evenement in een (sport)accommodatie Aanvraag evenement in een (sport)accommodatie Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen Bureau Sportaccomodaties Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45 560 50 40 www.heerlen.nl Pagina 1/5 1 Gegevens

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen Installatie: Arbeidsplaats: Beschrijving van de installatie en arbeidsplaats Verantwoordelijke: (1) Brandbare Stoffen (2) Gegevens van de meest kritische stof Ontstekingstemperatuur: Ontstekingsenergie:

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT. Ten behoeve van een jaarlijkse zelfstandige beoordeling van de gebruiksvoorschriften van een bouwwerk

OPNAMERAPPORT. Ten behoeve van een jaarlijkse zelfstandige beoordeling van de gebruiksvoorschriften van een bouwwerk OPNAMERAPPORT Ten behoeve van een jaarlijkse zelfstandige beoordeling van de gebruiksvoorschriften van een bouwwerk Opnamerapport gebruiksvoorschriften versie 1.2 / 5 juni 2007 Pagina 1 van 13 Over het

Nadere informatie

Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar

Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar Uw vision groepenverdeler van Hager installatieautomaat ( groep ) testknop aardlekschakelaar hoofdschakelaar coderingsstreep (zwart of grijs) De

Nadere informatie

Technische Handleiding Versie 07/05. CompTrol Signal 1. Signaalkabel

Technische Handleiding Versie 07/05. CompTrol Signal 1. Signaalkabel Technische Handleiding Versie 07/05 CompTrol Signal 1 Signaalkabel Deze handleiding voor het installeren van de optionele printplaat en bediening van de airconditioner zorgvuldig doorlezen. De voorschriften

Nadere informatie

Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar. Uw vision groepenverdeler van Hager

Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar. Uw vision groepenverdeler van Hager Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar Uw vision groepenverdeler van Hager De groepenverdeler in uw meterkast Beste bewoner, Uw Hager-groepenverdeler zorgt dat u op veilige wijze stroom

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure 2012

Aanmeldingsprocedure 2012 Aanmeldingsprocedure 2012 SKIA - Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling M: +31-(0)6-11600899 I: www.skia-eu.org T: +31-(0)85-2737920 Kvk: 18081724 E: secretariaat@skia-eu.org Rabobank: 10.27.28.860

Nadere informatie

Toezicht kermisattracties

Toezicht kermisattracties Toezicht kermisattracties Inspectieresultaten van 2016 De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving van de veiligheidsregels door kermisexploitanten. Deze controles zijn

Nadere informatie

Periodiek Onderhoud Akkoord

Periodiek Onderhoud Akkoord Periodiek Onderhoud - PO SCOPE 1 - ATMOSFERISCH TOESTEL - AARDGAS SCIOS identificatiecode : XYZ001 Inspectie referentie : 2718KE-149-11-XYZ001-I-PO_G Naam : Demo locatie Adres : Marineblauw 149 Postcode

Nadere informatie

Inspecties van brandveiligheid

Inspecties van brandveiligheid Voeg een foto in met formaat ca24 x 21; werkwijze: - zet in een map een foto of revit model klaar in jpg formaat. Maak dit bestand van te voren klein in windows picturemanager door afbeelding bewerken

Nadere informatie

VOORBEELD Handboek bedrijfsvoering van elektrische installaties NEN 3140+A1:2015. Gemeente VOORBEELD Straatnaam AB Voorbeeld

<LOGO GEMEENTE> VOORBEELD Handboek bedrijfsvoering van elektrische installaties NEN 3140+A1:2015. Gemeente VOORBEELD Straatnaam AB Voorbeeld VOORBEELD Handboek bedrijfsvoering van elektrische installaties NEN 3140+A1:2015 Gemeente VOORBEELD Straatnaam 00 1234 AB Voorbeeld Datum: 00-00-0000 Projectnummer: BN. Info: www.beheernet.nl Mail: info@beheernet.nl

Nadere informatie

2 Railsystemen accoord n.v.t. fout hersteld opm.

2 Railsystemen accoord n.v.t. fout hersteld opm. Keuringsrapport S&P Paneelbouw B.V. Datum : 6-5-2015 Tekeningnummer: PVDB130315/4ABBV2 Verdelernummer : LK0-3 V2 Type verdeler: : Staandverdeler Projectnummer : 2015.129 Bouwjaar : 2015 Dichtheidsklasse

Nadere informatie

AANPASSINGEN / TOEVOEGINGEN VOOR HANDBOEK HOGE DRUK 7 E DRUK, JULI 2008

AANPASSINGEN / TOEVOEGINGEN VOOR HANDBOEK HOGE DRUK 7 E DRUK, JULI 2008 Algemeen In het gehele handboek is het woord spuitkop vervangen door nozzle of is verwijderd. De definitie van een nozzle is aangepast. Zie hiervoor onderstaande aanpassingen. Een opsomming van de pagina

Nadere informatie

Inspectierapport. Mijn titel. Rammelsberg BV. Rapportnummer : : Demo project/2555 Rapportage datum : Inspectie datum :

Inspectierapport. Mijn titel. Rammelsberg BV. Rapportnummer : : Demo project/2555 Rapportage datum : Inspectie datum : Inspectierapport Mijn titel Rapportnummer : 2555 Rammelsberg BV Rapportage datum : 22-11-2016 Inspectie datum : 13-7-2016 Pagina : 1 van 11 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Algemene gegevens 2.1 Opdrachtgever

Nadere informatie

GEBREKENRAPPORTAGE ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOEDSELBANK VALKENSWAARD. Barentszstraat 3 Valkenswaard

GEBREKENRAPPORTAGE ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOEDSELBANK VALKENSWAARD. Barentszstraat 3 Valkenswaard GEBREKENRAPPORTAGE ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOEDSELBANK VALKENSWAARD Barentszstraat 3 Valkenswaard projectnummer: 16P091 6 januari 2017 G E B R E K E N R A P P O R T A G E E L E K T R I S C H E I N S T

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer :

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010 Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Datum (controlelijst ingevuld) Handtekening Toelichting op de controlelijst

Nadere informatie

Montage-instructie Verdeler ZV16

Montage-instructie Verdeler ZV16 Montage-instructie Verdeler ZV16 Montage-instructie verdeler ZV16, voor het aansluiten van zonnepanelen Gefeliciteerd met de door u aangeschafte verdeler ZV16, voor het veilig en economisch aansluiten

Nadere informatie

Rijksvastgoedbedrijf Product Informatieblad ; Algemeen; Logboek versie 3.0

Rijksvastgoedbedrijf Product Informatieblad ; Algemeen; Logboek versie 3.0 1. Beschrijving: 1.1 Algemeen Bij elk object dient een logboek geleverd te worden met specifieke informatie over de inrichting van het dak / de daken. De informatie dient door de onderhoudsfirma in stand

Nadere informatie

DIT IS EEN CONCEPTLIJST, HIERAAN KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND

DIT IS EEN CONCEPTLIJST, HIERAAN KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND KEUZELIJST KEUKENINSTALLATIE 19 MEI 2016 1 van 6 Offerte keuzelijst : Keuzelijst Keuken installatiekosten Datum lijst : 30 mei 2016 Project Projectnummer Type Boszoom Fase 2D 8W55219 Hopbeuk, Leilinde

Nadere informatie

Aanleiding. Samen kunnen we succesvol zijn in deze markt!

Aanleiding. Samen kunnen we succesvol zijn in deze markt! Aanleiding Onze jarenlange samenwerking met installateurs Zij vragen ons ad-hoc voor elektrotechnische inspecties bij hun klanten De vraag naar inspecties blijft groeien Er zijn veel aanbieders, maar kwaliteit

Nadere informatie

Wijziging gegevens Abonnee v1.20

Wijziging gegevens Abonnee v1.20 Wijziging gegevens Abonnee v1.20 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u de bij KPN geregistreerde Abonnee gegevens laten wijzigen. Voor het wijzigen van de Contactpersoon of de Bevoegd

Nadere informatie

1. BOUWKUNDIG ONDERHOUD 3 2. INSTALLATIE TECHNISCH ONDERHOUD WERKTUIGBOUWKUNDIG (WT) 4 3. ELEKTROTECHNISCH ONDERHOUD (ET) 6 4.

1. BOUWKUNDIG ONDERHOUD 3 2. INSTALLATIE TECHNISCH ONDERHOUD WERKTUIGBOUWKUNDIG (WT) 4 3. ELEKTROTECHNISCH ONDERHOUD (ET) 6 4. 1 INHOUD 1. BOUWKUNDIG ONDERHOUD 3 2. INSTALLATIE TECHNISCH ONDERHOUD WERKTUIGBOUWKUNDIG (WT) 4 3. ELEKTROTECHNISCH ONDERHOUD (ET) 6 4. ZWAKSTROOM 7 5. RICHTLIJNEN EN VOORWAARDEN 8 2 1. Bouwkundig onderhoud

Nadere informatie

Jan Hartman (Rittal bv) (Product Manager Kastsystemen) Praktische EMC tips bij opbouw en installatie

Jan Hartman (Rittal bv) (Product Manager Kastsystemen) Praktische EMC tips bij opbouw en installatie 36 Jan Hartman (Rittal bv) (Product Manager Kastsystemen) Praktische EMC tips bij opbouw en installatie De elektromagnetische compatibiliteit (EMC) geeft aan in hoeverre een elektrisch systeem het vermogen

Nadere informatie

Deel0. Relatie met internationale normen. IEC (International Electrotechnical Commission) Mondiaal,wereldwijd

Deel0. Relatie met internationale normen. IEC (International Electrotechnical Commission) Mondiaal,wereldwijd Deel0 Relatie met internationale normen IEC (International Electrotechnical Commission) Mondiaal,wereldwijd CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) NEC (Nederlands Elektrotechnisch

Nadere informatie

INFORMATIEMAP THERMOGRAFIE

INFORMATIEMAP THERMOGRAFIE INFORMATIEMAP THERMOGRAFIE Inhoudsopgave Inleiding... pagina 2 Thermografie... pagina 3-5 BTW verlaging isolatie... pagina 6 Subsidie isolatie... pagina 6 Tot slot... pagina 7 Informatiemap thermografie

Nadere informatie

elektrotechnische veiligheidsinspecties samen maken we de toekomst

elektrotechnische veiligheidsinspecties samen maken we de toekomst samen maken we de toekomst laagspanning > elektrische arbeidsmiddelen > medische ruimtes > installatieverantwoording > noodverlichting > thermografie elektrotechnische veiligheidsinspecties Uw veiligheid,

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT VAN OPLEVERING BRANDMELDINSTALLATIE

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT VAN OPLEVERING BRANDMELDINSTALLATIE VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT VAN OPLEVERING BRANDMELDINSTALLATIE Bestemd voor een brandmeldinstallatie zonder doormelding naar de RAC (Dus zonder eis tot certificering) Pagina 1 van 7 Toelichting

Nadere informatie

Specialisten in Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu

Specialisten in Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu Specialisten in Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu Specialisten in Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu Waakzaam op het gebied van Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu! Certafix

Nadere informatie

VSK Zonne-energie en NEN1010. Zonne-energie en NEN1010. Voorstellen André Derksen. André Derksen Projectcoördinator ISSO

VSK Zonne-energie en NEN1010. Zonne-energie en NEN1010. Voorstellen André Derksen. André Derksen Projectcoördinator ISSO K E N N I S I N S T I T U U T V O O R D E I N S TA L L A T I E S E C T O R VSK 2016 André Derksen Voorstellen André Derksen Projectcoördinator ISSO Handboek Zonne-energie NEN1010-expert 1 Inhoud Handboek

Nadere informatie

enexis.nl Aarding Voor alle zekerheid

enexis.nl Aarding Voor alle zekerheid enexis.nl Aarding Voor alle zekerheid Inhoud Belangrijkste punten 4 Aarding en elektriciteit 5 Geaard of niet? 5 Vier systemen van aarding 7 Aarding is onzichtbaar 8 Een veilige installatie 8 Wanneer

Nadere informatie

ARBOCOMMISSIE NEN 3140:2011

ARBOCOMMISSIE NEN 3140:2011 ARBOCOMMISSIE NEN 3140:2011 Te hanteren voorschriften bij het werken aan laagspanningsinstallaties Opgesteld: VLR/NLB-Arbocommissie Datum : 01-05-2014 versie: 4 INHOUD blad 0. INLEIDING 3 1. OPLEIDINGEN

Nadere informatie

DIT IS EEN CONCEPTLIJST, HIERAAN KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND. Offerte keuzelijst : Keuzelijst Elektra Datum lijst : 30 mei 2016

DIT IS EEN CONCEPTLIJST, HIERAAN KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND. Offerte keuzelijst : Keuzelijst Elektra Datum lijst : 30 mei 2016 KEUZELIJST ELEKTRA 19 MEI 2016 1 van 7 Offerte keuzelijst : Keuzelijst Elektra Datum lijst : 30 mei 2016 Project Projectnummer Type Boszoom Fase 2D 8W55219 Hopbeuk, Leilinde en Kastanje Naam Adres Postcode

Nadere informatie

Nieuwe inspectiemethode brandveiligheid

Nieuwe inspectiemethode brandveiligheid auteur Harrie Heemskerk NTA 8220-inspectie is iets heel anders dan NEN 3140 Nieuwe inspectiemethode brandveiligheid elektrotechniek Komend najaar verschijnt bij NEN voor de eerste maal de NTA 8220. Dit

Nadere informatie

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen Stappenplan Om tot een verantwoord plan van aanpak te komen, is het noodzakelijk een stappenplan te maken waarin de volgende stappen worden onderscheiden:

Nadere informatie