Betreft een Inspexxe-Controle MKB bij Pieters Special Products Voltstraat ZY Spanningstad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft een Inspexxe-Controle MKB bij Pieters Special Products Voltstraat 98 4321 ZY Spanningstad"

Transcriptie

1 REP Inspexx heeft vestigingen in Doetinchem lkmaar mersfoort Rotterdam Meppel Eindhoven Correspondentieadres Vlijtstraat BN Doetinchem T +31 (0) F +31 (0) E I Bijlagen fwijkingen B Herstelverklaring Betreft een Inspexxe-Controle MKB bij Pieters Special Products Voltstraat ZY Spanningstad Opdrachtgever Mevrouw D.E. Baas Jansen Installatie- & Onderhoud Postbus B Installatiedorp REP Inspexx Robby Bulten Office Manager Datum 22 november 2011 Paraaf age e-controle Pieters Special Products Voltstraat ZY Spanningstad Bankrelatie ING Bank: KvK BTW NL B.01 Van toepassing zijn de algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te rnhem onder nummer REP Inspexx is een handelsnaam van Inspexx b.v.

2 2 van 10 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding Toezichtcriteria andachtspunten 3 2 Basisgegevens 2.1 Locatiegegevens Contactpersoon Opdrachtgever Uitvoeringsgegevens Gebruikte meetinstrumenten 4 3 Bedrijfsvoering 3.1 Inspectie elektrische installatie Inspectie elektrische arbeidsmiddelen Inspectie klimmaterialen Inspectie hijsmiddelen Inspectie blusmiddelen Controle toestellen met aardlekbeveiliging Controle noodstroomvoorzieningen Controle noodverlichtingsinstallaties Werkzaamheden aan elektrische installaties Bijzondere ruimten Explosie Veiligheids Document (EVD) Elektrotechnische tekeningen 6 4 Resultaten van de e-controle Inspectiefrequentie 7 5 lgehele indruk Eindbeoordeling 9 6 Vrijgave / ondertekening 10 Bijlagen B fwijkingen Herstelverklaring

3 3 van 10 1 Inleiding REP Inspexx heeft een Inspexx e-controle MKB uitgevoerd op de elektrotechnische installatie en het gebruik hiervan. De resultaten zijn in dit rapport weergegeven. Deze e-controle omvat een organisatorisch en een technisch deel. Hieruit ontstaat een waardeoordeel over de installatie, het gebruik en de wijze van onderhoud. De methodiek van de Inspexxe-Controle MKB is gebaseerd op de NEN Daarbij heeft controle plaatsgevonden op de risico s in relatie tot: de brandveiligheid, de bedrijfscontinuïteit, het aanrakingsgevaar. De controle is opgebouwd uit: beoordeling van de bedrijfsvoering, beoordeling van de elektrotechnische tekeningen, visuele inspectie, meting en beproeving, thermografisch onderzoek. 1.1 Toezichtscriteria Bedrijven die periodieke inspecties aan bestaande installatie en elektrische arbeidsmiddelen uitvoeren, komen in aanmerking voor het Certificaat van Toezicht. Dit certificaat toont aan dat het resultaat van de uitgevoerde inspecties door de arbeidsinspectie wordt beschouwd als zijnde een inspectie door hen zelf uitgevoerd. Ook zijn er opdrachtgevers die eisen dat het inspectiebedrijf is gecertificeerd om op deze wijze zeker te stellen dat de uitgevoerde inspecties voldoen aan de eisen. DEKR (v/h KEM) verzorgt voor REP Inspexx deze certificering, inclusief de jaarlijkse audits. REP Inspexx is sinds 1 november 1996 in het bezit van het Certificaat van Toezicht (certificaatnummer: 51753) 1.2 andachtspunten Tijdens de inspectie zijn onderstaande, branche gerelateerde, specifieke aandachtspunten gehanteerd. De branche is: lgemeen. aansluiting wandcontactdozen (algemeen gebruik) is minimaal 2,5 mm2. aardlekbeveiliging ( 30 m) voor wandcontactdozen in kantine(s). toestellen ( 2000 V) aangesloten op afzonderlijke eindgroepen (na 2005). toestellen ( 3000 V) aangesloten op afzonderlijke eindgroepen (voor 2006). wandcontactdozen in keukens voor algemeen gebruik verdeeld over meer dan twee groepen.

4 4 van 10 2 Basisgegevens 2.1 Locatiegegevens Bedrijfsnaam Pieters Special Products dres Voltstraat 98 Postcode en plaats 4321 ZY Spanningstad 2.2 Contactpersoon Naam de heer P. Vermogen Telefoonnummer Opdrachtgever Naam mevrouw D.E. Baas Bedrijfsnaam Jansen Installatie- & Onderhoud dres Postbus 123 Postcode en plaats 1234 B Installatiedorp 2.4 Uitvoering Uitgevoerd op 10 november 2011 Inspecteur REP Inspexx R..J. Spekking Gebruikte meetinstrumenten M31 - Fluke 1653B, serienummer M55 - Flir ThermaCam E50, serienummer M47 - Beha-mprobe Unitest CHB35, serienummer

5 5 van 10 3 Bedrijfsvoering Met een aantal doelgerichte vragen aan mevrouw D.E. Baas is de organisatie met betrekking tot het gebruik en de wijze van onderhoud van de elektrische installatie(s) en gerelateerde arbo-technische zaken geïnventariseerd. 3.1 Inspectie elektrische installatie De elektrische installatie is al eerder geïnspecteerd conform de geldende normen, inclusief een rapportage. De laatst uitgevoerde inspectie heeft ongeveer 5 jaar geleden plaatsgevonden en is uitgevoerd door Piet Paulusma te Zonnestad. Tijdens het onderzoek is geen rapportage beschikbaar gesteld. 3.2 Inspectie elektrische arbeidsmiddelen De elektrische arbeidsmiddelen worden geïnspecteerd conform de NEN 3140, inclusief de bijbehorende registratie. 3.3 Inspectie klimmaterialen De klimmaterialen worden geïnspecteerd conform de geldende eisen. 3.4 Inspectie hijsmiddelen De hijsmiddelen worden geïnspecteerd conform de geldende eisen. 3.5 Inspectie blusmiddelen De blusmiddelen worden geïnspecteerd conform de geldende eisen, inclusief een registratie. 3.6 Controle toestellen met aardlekbeveiliging Er zijn geen toestellen met aardlekbeveiliging aanwezig. 3.7 Controle noodstroomvoorzieningen Er zijn geen noodstroomvoorzieningen aanwezig. 3.8 Controle noodverlichtingsinstallaties De aanwezige noodverlichtingsinstallaties worden niet gecontroleerd. Noodverlichtingsinstallaties dienen jaarlijks onderhouden en op de juiste werking getest te worden. De bevindingen dienen te zijn vastgelegd in een logboek. 3.9 Werkzaamheden aan elektrische installaties lle werkzaamheden aan de elektrische installatie (wijzigingen, uitbreidingen en storingen) worden uitsluitend door vakbekwame personen uitgevoerd.

6 6 van Bijzondere ruimten Er zijn geen afwijkende ruimten (gas en/of stof explosiegevaarlijk, medisch gebruikte ruimte) Explosie Veiligheids Document (EVD) Er is geen explosieveiligheidsdocument (EVD) conform TEX 137 aanwezig Elektrotechnische tekeningen Van de elektrische installatie zijn geen tekeningen en schema's beschikbaar gesteld. Bij storingen en calamiteiten is snel schakelen noodzaak. Zonder tekeningen is dit een probleem. Van iedere elektrische installatie dienen duidelijke, steeds bijgewerkte schema's beschikbaar te zijn, alsmede alle overige gegevens die nodig zijn voor een veilig gebruik van de elektrische installatie.

7 7 van 10 4 Resultaten van de inspectie De geconstateerde fouten en afwijkingen zijn ingedeeld in de volgende drie urgentieniveaus, dit met betrekking tot de gewenste hersteltermijn. 1 - cuut gevaar De aangetroffen situatie leidt tot direct brand- of elektrocutiegevaar. Hersteltermijn: binnen 24 uur. 2 - Gevaar De aangetroffen situatie kan bij gewijzigde omstandigheden brand of letselschade veroorzaken of de continuïteit van de energievoorziening verstoren. Hersteltermijn: binnen 2 maanden. 3 - Matig gevaar De aangetroffen situatie levert geen direct gevaar of gevaar op korte termijn op maar voldoet niet aan geldende voorschriften. De situatie kan op den duur leiden tot een 2 of 1 kwalificatie. Hersteltermijn: tijdens regulier onderhoud. 4.1 Kwalificatie afwijkingen De geconstateerde fouten en afwijkingen in deze rapportage zijn als volgt verdeeld: 1 cuut gevaar 0 2 Gevaar 3 3 Matig gevaar 13-1 aantal 4.2 Inspectiefrequentie Het verdient aanbeveling deze inspectie periodiek te herhalen. Indien u in het bezit bent van een actuele RI&E, aangevuld met een regelmatig uitgevoerde e-controle van de elektrische installatie, kunt u spreken van een verantwoord beheer van uw installatie. Hiermee voldoet u aan de eisen die de RBO-wet voorschrijft (rbobesluit artikel 3.4). Wij adviseren u de volgende controle uit te voeren vóór: 22 november 2014

8 8 van 10 5 lgehele indruk In onderstaand overzicht is de algehele indruk van de elektrische installatie tijdens deze controle weergegeven. Goed Voldoende Matig Onvoldoende N.v.t. Staat van de revisie van tekeningen van de installatie Overzichtelijkheid van de installatie anrakingsveiligheid van de installatie Kwaliteit van de uitbreidingen van de installatie Overzichtelijkheid van de verdeelinrichtingen anrakingsveiligheid van de verdeelinrichtingen Veiligheid voor de gebruikers (mens en dier) Veiligheid voor onderhoud en werkzaamheden aan de installatie Brandveiligheid van de installatie Vanuit zowel het wettelijk kader (rbobesluit) alsook een veilige en goede bedrijfsvoering (NEN 3140), is het noodzakelijk dat een elektrische installatie is voorzien van de benodigde documentatie (tekeningen, schema s, installatie-instructies e.d.). Deze documentatie is noodzakelijk bij de inspectie alsook het onderhoud en uitbreiding van installaties. Bij het ontbreken of niet actueel zijn van deze documentatie is het goed mogelijk dat op basis van (verkeerde) aannames wijzigingen worden aangebracht in de installatie. Ook in geval van een calamiteit zal het schakelen in de installatie, of het zoeken naar storing onnodig lang in beslag nemen. Bij de inspectie van de installatie is gebleken dat er geen complete en/of actuele tekeningen aanwezig zijn. Wij adviseren u derhalve uw installatie te voorzien van goede, actuele documentatie. Het object is in de afgelopen jaren meerdere malen uitgebreid met extra bedrijfsruimten. De elektrische installatie is hier dan ook vaker uitgebreid. Door het ontbreken van elektrotechnische tekeningen is het verloop van deze uitbreidingen lastig te beoordelen. De installatiedelen worden intensief gebruikt. Tijdens het onderzoek zijn een aantal thermografische opnamen gemaakt. Een van deze afwijkingen is gekwalificeerd als zijnde gevaarlijke situatie. Het is dan ook raadzaam de schakel- en verdeelinrichtingen maar ook de aanwezige besturingskasten verder thermografisch te onderzoeken. Op veel installatiedelen ligt stof en vuil. Stof en dergelijke kunnen geleidend zijn. Hierdoor kan overslag plaatsvinden waardoor het productieproces verstoord raakt. Bovendien kan er kortsluiting of brand ontstaan. Het is daarom belangrijk dat installatiedelen schoon zijn.

9 9 van Eindbeoordeling an de hand van de beoordelingen en aangetroffen afwijkingen is een waardeoordeel gegeven over de installatie en de wijze van onderhoud. Mogelijke beoordelingen zijn: - Goed Er komen nagenoeg geen gebreken voor in de installatie, de installatie is te vergelijken met nieuw. B - Voldoende Gebreken kunnen voorkomen, maar leiden niet tot levens- of brandgevaarlijke situaties. C - Matig Gebreken komen incidenteel voor en kunnen indirect leiden tot gevaarlijke situaties. D - Onvoldoende Gebreken komen voor en kunnen leiden tot levens- of brandgevaarlijke situaties. E - Slecht Gebreken komen op grote schaal voor en leiden direct tot levens- of brandgevaarlijke situaties. De uiteindelijke beoordeling voor dit object is:

10 10 van 10 6 Vrijgave / ondertekening Deze rapportage is tot stand gekomen overeenkomstig de geldende normen. Opgemaakt naar eer en geweten. Doetinchem, 22 november 2011 Inspexx b.v. R. Bulten Toezichtverantwoordelijke

11 1 van 10 Bijlage fwijkingen Tekeningenpakket Gebouw(-deel) lgemeen 24 Elektrotechnisch tekeningenpakket Van de installatie is geen compleet elektrotechnisch tekeningenpakket aanwezig.

12 2 van 10 Gebouw(-deel) Ruimte / locatie Kwalificatie Ruimten Kantoren lgemeen Noodverlichting De toegepaste pictogrammen in de noodverlichtingsinstallatie zijn niet correct. De pictogram op de afbeelding mag volgens de NEN 1838 alleen bij een buitendeur zijn geplaatst. 2 Gebouw(-deel) Kantoren Ruimte / locatie Gang begane grond Detail Verdieping 23 Installatiematerialen; componenten De rookmelder ontbreekt en van een centraaldoos ontbreekt de afdekplaat, bedrading is zichtbaar.

13 3 van 10 Gebouw(-deel) Kantoren Ruimte / locatie Gang verdieping Noodverlichting Van de transparantarmatuur (noodverlichtingsinstallatie) brandt de continue buislamp niet. 1 Gebouw(-deel) Kantoren Ruimte / locatie Gasmeterruimte ard- en beschermingsleidingen; potentiaalvereffening De gasleiding is, daar waar deze het gebouw binnenkomt, niet zichtbaar vereffend. 4

14 4 van 10 Gebouw(-deel) Ruimte / locatie Kwalificatie 2 Kantoren Kantoor de heer Klaassen Verbruikers; apparaten; toestellen Het aansluitsnoer van de tafelcontactdoos bij de werkplek is uit de trekontlasting van de stekker getrokken. 22 Gebouw(-deel) Kantoren Ruimte / locatie Serverruimte Installatiematerialen; componenten Van de wandcontactdozen in de wandgoot ontbreekt het afdekraam. 21

15 5 van 10 Gebouw(-deel) Kantoren Ruimte / locatie Technische ruimte ard- en beschermingsleidingen; potentiaalvereffening De waterleiding is, daar waar deze het gebouw binnenkomt, niet zichtbaar vereffend. 5 Gebouw(-deel) Kantoren Ruimte / locatie Vergaderzaal 1 Kwalificatie 2 Bekabeling; leidingen; bedrading De kabel ten behoeve van de wandcontactdoos onder de radiator ligt los over de vloer. Deze is uit de kunststof kabelgoot getrokken. 15

16 6 van 10 Gebouw(-deel) Kantoren Ruimte / locatie Vergaderzaal 1 Detail ansluitingen radiatoren 14 Installatiematerialen; componenten De aansluitsnoeren van de radiatoren hebben overlengte, deze overlengte is tussen de metalen bladen van de radiator geduwd. Het is raadzaam deze snoeren passend te maken zodat de kans op een beschadiging of oververhitting kleiner wordt. Gebouw(-deel) Productie Ruimte / locatie Nabij de grote boormachine 29 Installatiematerialen; componenten Een wandcontactdoos hangt los.

17 7 van 10 Gebouw(-deel) Ruimte / locatie Productie Zaagmachine Bekabeling; leidingen; bedrading De zaagmachine is aangesloten met een installatiekabel en een stekker. Een stekker is niet geschikt voor montage aan een installatiekabel. 27

18 8 van 10 Verdelers Gebouw(-deel) Kantoren Verdeler OV1 - trappenhuis 9 Waarschuwingsborden en coderingen ardlekschakelaars moeten regelmatig worden getest. Tevens ontbreekt een bedieningsvoorschrift voor het gebruik van de testknop. Gebouw(-deel) Kantoren Verdeler OV1 - verdieping Detail / groep Groep 21 Kwalificatie 2 32 Thermografie / tekenen van verhoogde temperatuur De aardlekautomaat heeft inwendig een te hoge overgangsweerstand. De gemeten stroom bedraagt 2,3 ampère. De gemeten temperatuur bedraagt 74 graden.

19 9 van 10 Gebouw(-deel) Kantoren Verdeler OV2 - verdieping Detail / groep Groep C 13 Bekabeling; leidingen; bedrading Er zijn meerdere draden bevestigd onder een schroef- of klemverbinding die daarvoor niet is ingericht. Gebouw(-deel) Productie Verdeler OV3 Detail / groep Groep Thermografie / tekenen van verhoogde temperatuur De groepsschakelaar heeft bij de fase aansluiting en/of inwendig een te hoge overgangsweerstand. De gemeten stroom bedraagt 6,2 ampère. De temperatuur bedraagt 42 graden.

20 10 van 10 Overige Gebouw(-deel) Ruimte / locatie Productie pparaten en toestellen Er zijn een aantal arbeidsmiddelen aangetroffen die niet zijn geïnspecteerd. rbeidsmiddelen moeten periodiek worden geïnspecteerd volgens de NEN

21 B 1 van 1 Bijlage B Herstelverklaring In verband met de completering van deze Inspexxe-Controle MKB en/of een eventuele tegemoetkoming in de kosten, kunt u deze herstelverklaring volledig ingevuld opsturen naar uw verzekeraar. Naam verzekeraar t.a.v. dres Postcode Plaats Deze herstelverklaring is ingezonden door: (Bedrijfs-)naam Jansen Installatie- & Onderhoud dres Postbus 123 PC / Plaats 1234 B Installatiedorp Polisnummer Bank-/Gironummer Ondergetekende (de installateur) verklaart dat: Minimaal alle fouten en afwijkingen geclassificeerd met 1 (aantal 0 stuks) en 2 (aantal 3 stuks), zoals vastgelegd in het age e-controle, nummer, d.d , vakkundig zijn hersteld. De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de geldende installatie-voorschriften, met name de NEN Indien bij een volgende inspectie wordt geconstateerd dat de mutaties niet overeenkomstig de geldende installatie-voorschriften zijn uitgevoerd, deze alsnog voor eigen rekening zullen worden hersteld. In te vullen door de installateur Bedrijfsnaam Verantwoordelijke dres Functie PC / Plaats Telefoon Handtekening Bankrelatie ING Bank: KvK BTW NL B.01 Van toepassing zijn de algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te rnhem onder nummer REP Inspexx is een handelsnaam van Inspexx b.v.

Veiligheidskeuring Gas & Elektra

Veiligheidskeuring Gas & Elektra Traviastraat 132 2555 VJ Den Haag Veiligheidskeuring Gas & Elektra Veilig wonen met een veiligheidinspectie van Perfectkeur BV! Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur BV garandeert objectiviteit

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Voorbeeld B.V. THERMOGRAFISCH RAPPORT

Voorbeeld B.V. THERMOGRAFISCH RAPPORT Voorbeeld B.V. THERMOGRAFISCH RAPPORT Auteursrecht Het auteursrecht van dit document berust bij Raak Energie advies gevestigd te s Hertogenbosch. Ontvangers dienen schriftelijke toestemming te hebben van

Nadere informatie

Propaan en butaan: opslag

Propaan en butaan: opslag 19 Propaan en butaan: opslag PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN Propaan en butaan: opslag Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 19:2013 versie 1.0 (10-2013) PGS 19:2013 VERSIE 1.0 (10-2013) - PAGINA 1

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

Elektriciteit en brandgevaar

Elektriciteit en brandgevaar Elektriciteit en brandgevaar Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland Sparrenheuvel 16 3708 JE Zeist Postbus 148 3700 AC Zeist 030-6567160 info@fov.nl Voorwoord Elektriciteit is

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Kleine Blusmiddelen (REOB) Versie : 2.0 Publicatiedatum: 1 oktober 2008 Ingangsdatum: 1 januari 2009 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD REOB:2008/2 Pagina 2/44 Dit

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden Openbaar Meldsysteem

Aansluitvoorwaarden Openbaar Meldsysteem Versie 8.0 AAnsluitvoorwaarden openbaar meldsysteem Aansluitvoorwaarden Openbaar Meldsysteem Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 01 02 Inhoudsopgave 1. Algemeen 05 2.

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

Branche Supplement behorende bij de normen: BEI-HS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties. Hoogspanning

Branche Supplement behorende bij de normen: BEI-HS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties. Hoogspanning BEI-BS 2010 Branche Supplement behorende bij de normen: BEI-HS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Hoogspanning en BEI-LS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Laagspanning Uitgave van

Nadere informatie

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V.

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Frank Elbers Assurantie Advies B.V.... 3 2.1

Nadere informatie

Gasexplosie oven Melaf 2 DSM Sittard/Geleen

Gasexplosie oven Melaf 2 DSM Sittard/Geleen ing. A.H.J. Venhorst 7 oktober 2003 Gasexplosie oven Melaf 2 DSM Sittard/Geleen Rapportage betreffende ondersteuning aan betrokken overheden inzake toezicht bij veilige herstart naar achterliggende oorzaken

Nadere informatie

Gebouwgebonden installaties

Gebouwgebonden installaties Gebouwgebonden installaties Actualiteiten BV 2015 KPE bv Bassin 120 6211 AK Maastricht tel. (043) 325 77 10 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Bijlage 1 van E-01 15-5-2011

Bijlage 1 van E-01 15-5-2011 Bijlage 1 van E-01 15-5-2011 Matrix middelen E-01 E-02 E-03 E-04 E-10 E-11 E-12 E-13 E-20 E-21 E-22 E-23 E-24 E-25 E-26 E-27 E-40 E-41 E-42 E-44 E-45 E-46 E-47 E-48 E-60 E-61 E-62 E-63 E-64 E-65 E-66 E-67

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl Dienstenwijzer > Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Inleiding Geachte heer, mevrouw, Deze dienstenwijzer informeert u over Koekenberg Van Vuuren B.V.,

Nadere informatie

Onderzoek Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen

Onderzoek Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen Onderzoek Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen 1 september 2013 Uitgave: 1 september 2013 VEBON 2013 Alle rechten voorbehouden. s uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Pagina 1 van 29 Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Alerimus locaties De Buitensluis te Numansdorp en De Open Waard te Oud-Beijerland Datum: 1 februari 2014 Onderwerp: Risico-Inventarisatie en Evaluatie

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring Hello inhoudsopgave een goede eerste stap 3 basisgegevens 4 waarderingsnormen & afkortingen 5 algemene beoordeling 6 overzicht kostenraming 7 in detail: zolder 8 begane grond

Nadere informatie

Onderzoek borging constructieve veiligheid bruggen & viaducten Inventariserend onderzoek naar aanleiding van signalen

Onderzoek borging constructieve veiligheid bruggen & viaducten Inventariserend onderzoek naar aanleiding van signalen Onderzoek borging constructieve veiligheid bruggen & viaducten Inventariserend onderzoek naar aanleiding van signalen Datum 1 oktober 2009 Status Definitief Colofon Contactpersoon ing. M. Dubbeldeman

Nadere informatie

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde Kapperallee 91 211 CC Eefde Tel.: 0 1 Fax: 0 23 info@woningschouw.nl www.woningschouw.nl BOUWTECHO-RAPPORT Hoekwoning Kapperallee 91 211 CC Eefde OP AL OZE LEVERIGE E DIESTE ZIJ OZE ALGEMEE VOORWAARDE

Nadere informatie

Zonnepanelen van Brusche Elektrotechniek

Zonnepanelen van Brusche Elektrotechniek Zonnepanelen van Brusche Elektrotechniek Inleiding Sinds 1957 is Brusche Elektrotechniek niet meer weg te denken uit het elektrotechnisch landschap van Oost-Nederland. Al meer dan 56 jaar staan we aan

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem

Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING OPENBAAR MELDSYSTEEM Openbaar Meldsysteem Abonnee Storing/onderhoud Brandmelding GSM Backup Service Centrale Siemens WPC Meldkamer Brandweer

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

IT Audit Essentials. Rapportage Self Assessment. IT Audit Essentials. Klantnaam: Demo Bedrijf. Printdatum 11-6-2012 1

IT Audit Essentials. Rapportage Self Assessment. IT Audit Essentials. Klantnaam: Demo Bedrijf. Printdatum 11-6-2012 1 Rapportage Self Assessment Printdatum 11-6-2012 1 Klantgegevens Bedrijfsnaam Afdeling Automatisering Telefoonnummer 020-1234567 E-mail email@email.nl Naam invuller / contactpersoon Jan Jansen Functie Hoofd

Nadere informatie

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 7. DUUR EN BEËINDIGI NG 12 8. PRIJZEN EN BETALING 13 9. DEFINITIES

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Rapport herziene definitieve bevindingen Openbare versie

College bescherming persoonsgegevens. Rapport herziene definitieve bevindingen Openbare versie POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

KCD. Kwaliteits- en capaciteitsdocument NV RENDO KCD RENDO 2014-2015 0

KCD. Kwaliteits- en capaciteitsdocument NV RENDO KCD RENDO 2014-2015 0 KCD Kwaliteits- en capaciteitsdocument NV RENDO KCD RENDO 2014-2015 0 . Voorwoord Voor u ligt het kwaliteits- en capaciteitsdocument 2014-2015 (hierna: KCD) van NV RENDO conform de Gas- en Elektriciteitswet

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 28 Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 28:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 65 Vloeibare brandstoffen Ondergrondse

Nadere informatie

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen Vormgeving binnenwerk: AlphaZet prepress, Waddinxveen Ontwerp omslag:

Nadere informatie

Exposantenhandboek Home Trade Center. Editie mei 2013

Exposantenhandboek Home Trade Center. Editie mei 2013 Exposantenhandboek Home Trade Center Editie mei 2013 Geachte exposant, Dit Exposantenhandboek informeert u over de diensten die het Home Trade Center u aanbiedt en over de vorm waarin dat gebeurt. Wij

Nadere informatie