INSPECTIERAPPORT ELEKTRISCHE INSTALLATIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INSPECTIERAPPORT ELEKTRISCHE INSTALLATIES"

Transcriptie

1 1 van 6 NEN-keuring gemeente Zoeterwoude INSPECTIERAPPORT ELEKTRISCHE INSTALLATIES (INSPECTIE VOLGENS NEN 3140:2011) Opdrachtgever: E. Schreve Rapportagedatum: 1 februari 2017 Opgesteld door: T.S. Lubbers Gecontroleerd: B.P. Leguijt 1 februari 2017

2 2 van 6 NEN-keuring gemeente Zoeterwoude INHOUDSOPGAVE 1 Algemene gegevens Projectgegevens Installatieverantwoordelijke Opdrachtgever Inspectiebedrijf Doel van de inspectie Omschrijving inspectie Soort inspectie, inspectieperiode en gehanteerde normen Gebruikte documentatie Gebruikte meetinstrumenten Toelichting op de rapportageformulieren Meting pompaarde Algemene bevindingen Aanbevelingen Bijlage... 6

3 3 van 6 NEN-keuring gemeente Zoeterwoude 1 ALGEMENE GEGEVENS 1.1 PROJECTGEGEVENS Project : NEN3140 keuring 4 minigemalen Contactpersoon : E. Schreve Adres : Postbus 34 Postcode : 2380AA Plaats : Zoeterwoude Telefoon : INSTALLATIEVERANTWOORDELIJKE Naam : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : OPDRACHTGEVER Contactpersoon : E. Schreve Postbus: : Postbus 34 Postcode : 2380AA Plaats : Zoeterwoude Telefoon : INSPECTIEBEDRIJF Naam : Kennis van Pompen B.V. Inspecteur : Dhr. T.S. Lubbers Adres : Ondernemingsweg 32 Postcode : 2404 HN Plaats : Alphen aan den Rijn Telefoon :

4 4 van 6 NEN-keuring gemeente Zoeterwoude 2 DOEL VAN DE INSPECTIE In dit inspectierapport zijn de bevindingen beschreven van een inspectie aan elektrische installaties voor laagspanning. De inspecties zijn uitgevoerd volgens de uitgangspunten van de NEN 3140:2011. Het doel van regelmatige inspecties is gebreken te ontdekken die een veilige bedrijfsvoering kunnen belemmeren. Met een inspectierapport van een goedgekeurde elektrische installatie is het vermoeden van overeenstemming met de Arbowet voor wat betreft de veiligheid van de elektrische installatie(s) aantoonbaar gemaakt. De resultaten van de inspecties staan op de inspectiebladen in dit rapport. Indien een installatie is afgekeurd dienen de vermelde gebreken verholpen te worden. Om tot goedkeuring van de installatie te komen dient er vervolgens een her-inspectie plaats te vinden van de genoemde gebreken in dit rapport. 3 OMSCHRIJVING INSPECTIE De inspectie van installaties moet bestaan uit een visuele inspectie en metingen en beproevingen. Bij de visuele inspectie van een installatie wordt nagegaan of: a) de noodzakelijke tekeningen aanwezig zijn en de juiste informatie vermeld is; b) de verschillende (installatie)delen eenduidig herkenbaar zijn; c) de eventueel aanwezige beschadigingen geen gevaar veroorzaken; d) het elektrisch materieel ten minste in overeenstemming is met de installatie-eisen; e) de gangpaden bestemd voor bediening en onderhoud en de vluchtwegen voldoende ruim en goed toegankelijk zijn; f) de verbindingen van de zichtbare beschermingsleidingen in orde zijn; g) de juiste beveiligingstoestellen aanwezig zijn en juist zijn ingesteld; h) de veiligheidsketens in orde zijn; i) de aanwezige meetinstrumenten, signaallampen en dergelijke functioneren. Bij de inspectie door meting en beproeving van een installatie wordt nagegaan of wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot: a) de beschermingsleidingen en hun verbindingen; b) de circuitimpedanties van het stroomstelsel; c) de aardverspreidingsweerstand van aardelektroden; d) de isolatieweerstand van elk gedeelte van de installatie; e) de veilige scheiding van stroomketens; f) de juiste werking van aardlekbeveiligingen; g) de juiste werking van schakelende beveiligingstoestellen tegen overstroom; h) de juiste werking van beveiligingstoestellen tegen te hoge temperatuur; i) de juiste werking van de veiligheidsketens; j) de deugdelijkheid van de verbindingen.

5 5 van 6 NEN-keuring gemeente Zoeterwoude 4 SOORT INSPECTIE, INSPECTIEPERIODE EN GEHANTEERDE NORMEN De inspecties zijn herkeuringen. De inspecties zijn uitgevoerd op maandag 16 januari De normen die zijn gehanteerd zijn: o NEN 3140:2011 o NEN 1010: GEBRUIKTE DOCUMENTATIE Tijdens de inspecties wordt gebruik gemaakt van de in de kast aanwezige tekeningen. Bij de geïnspecteerde locaties was helemaal niets beschikbaar. Er zijn 4 installaties gekeurd om een beeld te krijgen van de toestand van de kasten. In de rapportagebladen is het adres tevens als putnummer gebruikt. 6 GEBRUIKTE MEETINSTRUMENTEN Tijdens de inspecties is er gebruik gemaakt van een GMC-Profitest M-Tech M520O. De kalibratiedatum is 28 juli TOELICHTING OP DE RAPPORTAGEFORMULIEREN Op de inspectielijsten staan de geconstateerde gebreken, met daarbij een urgentie. Deze zijn onderverdeeld in 3 categorieën; 1. Direct gevaar, z.s.m. herstel In deze categorie vallen gebreken die direct gevaar (kunnen) opleveren, bijvoorbeeld als er onder spanning staande delen niet goed afgeschermd zijn of een kapotte aardlekschakelaar. Dit zijn de gebreken die zo snel mogelijk moeten worden verholpen en zijn paars gekleurd op de inspectielijsten. 2. Brandgevaar/technisch niet In deze categorie vallen gebreken die gevaar voor brand kunnen opleveren en ook gebreken die technisch niet goed zijn. Hierbij valt te denken aan een luchtpompje voor de niveauregeling die los in de kast ligt geklemd met een doek. Ook kabels die niet in beugels vastzitten of controlelampen / voltmeters die niet werken, horen hierbij. Deze gebreken zijn op de inspectielijsten roze gekleurd. 3. Niet conform de norm Deze categorie zijn de gebreken die niet aan de norm voldoen, maar niet zo ernstig zijn. Hieronder vallen o.a. ontbrekende tekeningen, aders dubbel onder een klem en open wartels. Deze gebreken zijn op de inspectielijsten geel gekleurd.

6 6 van 6 NEN-keuring gemeente Zoeterwoude 7.1 METING POMPAARDE Om te controleren of de aardedraad van de pomp is aangesloten is er een meting (RLO) uitgevoerd tussen de aarderail en de geleidestangen van de pomp. Als er doorgang gemeten wordt, dan is de aardedraad in de pomp aangesloten. Op sommige locaties is hier geen doorgang gemeten. Dit komt waarschijnlijk doordat er tussen de pomp en de geleidestang geen doorgang is vanwege roest. Dan kan de aardedraad in de pomp goed zijn zonder dit op de geleidestangen te kunnen meten. Er is meestal geen meting direct op de pomp verricht, omdat deze niet bereikbaar zijn zonder deze te lichten. 8 ALGEMENE BEVINDINGEN In bijlage 1 zijn de rapportagebladen van 2 MD-kasten en 2 dochterkasten opgenomen. De 4 gekeurde installaties voldoen niet (volledig) aan de norm. De gevonden gebreken zijn onder andere; o o o o Bij Hoge Rijndijk 1 is er geen schema aanwezig, zit de magneetschakelaar niet goed vast, is er een niet goed afsluitende wartel, zijn de draden op de magneetschakelaar niet aanraakveilig en is de rode lamp poreus(lekkage). Bij Hoge Rijndijk 30 is er geen schema aanwezig, zijn aansluitingen op de MBV (motorbeveiligingsschakelaar) niet aanraakveilig, is de aardlekschakelaar niet betrouwbaar, deze schakelde niet op tijd uit. De installatie zit op een 16A groep aangesloten, welke niet achter een aardlekschakelaar zit. Bij Westeindseweg 20A is er geen schema aanwezig, is er een open wartel, is de rode lamp poreus(lekkage) en is de invoer van de binnenkomende leiding beschadigd onder de hoofdzekeringen. Bij Westeindseweg 21 is er geen schema aanwezig. De installaties zijn in een matige staat, daarnaast zijn ze ook verouderd. Het verhelpen van de gebreken op verouderde installaties kan daarom nutteloos zijn. Er moet een goede afweging gemaakt worden of het niet rendabeler is om de gehele elektrische installatie te vervangen gezien de ouderdom. De resultaten van de NEN 3140 keuring per gemaal zijn te vinden in bijlage 1. 9 AANBEVELINGEN Om tot goedkeuring van de afgekeurde installaties te komen dienen de geconstateerde gebreken te worden verholpen. Gezien de leeftijd van de installaties is vervangen een betere optie dan het herstellen van de gebreken. 10 BIJLAGE Bijlage 1: Resultaten NEN 3140 keuring per gemaal.

7 Zoeterwoude Rijndijk.xlsm, object Pr1, pagina 1 van 8. Visuele inspectie: Netsoort Aanwezigheid van installatie schema's tekeningen waarschuwingsborden e.d. Installatie aangelegd volgens tekeningen Leidingberekeningen zie schema Beschadigingen schroefpatronen breuk etc Beschermingen vuil vocht ongedierte Bescherming tegen elektrische schok Afsluiting voor brand maatregelen tegen brandverspreiding Instellingen beveiligingen juiste waarden zekeringen automaten en zekeringspatronen Juiste keuze en plaatsing van scheiders en schakelaars Aanduiding van nul en beschermingsleidingen stroomketens smeltveiligheden e d Deugdelijkheid van aansluitingen en leidingen trekontlastingen adereinden etc Toegankelijkheid voor bediening en onderhoud Bescherming en aardleidingen niet onderbroken Nulgeleiders niet onderbroken 3 fasenketens Basisvereffeningen en pot vereffeningen aangebracht stalen kasten bijv deuren Afgaande kabels aardscherm aan aarde Beveiliging incl selectiviteit op alle punten gecontroleerd en akkoord Functionele test installatie Spanningsbestendigheid ALS functietesten Spanningspolariteit Weerstand aarding in Ohm Overige opmerkingen Adres: Westeindseweg 20A Kast nr: Westeindseweg 20A Type installatie: MD-kast Opname door: Tim Lubbers Opname datum: maandag 16 januari 2017 Reden test: NEN 3140 keuring Gebruikte meetinstrument: GMC-Profitest M-tech M520O NEN 3140 : Gebruikte normen: NEN C1:2008 TT n. n. n. n Er is een verouderd type aardlekschakelaar van 500mA gebruikt. Deze is minder veilig. 20A afgaande groep, besturing 10A. Beoordeling installatie: Installatie is conform richtlijn Keuringssticker aangebracht Geconstateerde gebreken en urgentie: Niet conform de norm Geen schema aanwezig. Wel schema meegekregen. Brandgevaar/technisch niet ok De rode lamp is bijna verteerd, en dan kan er water de kast in lekken. Niet conform de norm Open wartel. De binnenkomende voeding voor de hoofdzekeringen is de kabelinvoer beschadigd. 25A Brandgevaar/technisch niet ok hoofdzekeringen, 20A afgaande groep, besturing 10A. Foto's:

8 Zoeterwoude Rijndijk.xlsm, object Pr1, pagina 2 van 8. Meetgegevens: Lusimpedantie L1-N Kortsluitstroom L1-N Lusimpedantie L2-N Kortsluitstroom L2-N Lusimpedantie L3-N Kortsluitstroom L3-N Lusimpedantie L1-PE Kortsluitstroom L1-PE Lusimpedantie L2-PE Kortsluitstroom L2-PE Lusimpedantie L3-PE Kortsluitstroom L3-PE Uitschakelstr. aardleksch. gr.1 Uitschakeltijd aardleksch. gr.1 Uitschakelstr. aardleksch. gr.2 Uitschakeltijd aardleksch. gr.2 Weerstand naar aarde Aarding P1 Isolatieweerstand P1 Paraaf inspecteur: 228 mohm 1,01 ka 231 mohm 996 A 224 mohm 1,02 ka 2,12 Ohm 108 A 2,13 Ohm 108 A 2,11 Ohm 109 A 330 ma 20 ms 16,1 ma 11 ms 2,11 Ohm 1,59 Ohm 20,1 MOhm

9 Zoeterwoude Rijndijk.xlsm, object Pr2, pagina 3 van 8. Visuele inspectie: Netsoort Aanwezigheid van installatie schema's tekeningen waarschuwingsborden e.d. Installatie aangelegd volgens tekeningen Leidingberekeningen zie schema Beschadigingen schroefpatronen breuk etc Beschermingen vuil vocht ongedierte Bescherming tegen elektrische schok Afsluiting voor brand maatregelen tegen brandverspreiding Instellingen beveiligingen juiste waarden zekeringen automaten en zekeringspatronen Juiste keuze en plaatsing van scheiders en schakelaars Aanduiding van nul en beschermingsleidingen stroomketens smeltveiligheden e d Deugdelijkheid van aansluitingen en leidingen trekontlastingen adereinden etc Toegankelijkheid voor bediening en onderhoud Bescherming en aardleidingen niet onderbroken Nulgeleiders niet onderbroken 3 fasenketens Basisvereffeningen en pot vereffeningen aangebracht stalen kasten bijv deuren Afgaande kabels aardscherm aan aarde Beveiliging incl selectiviteit op alle punten gecontroleerd en akkoord Functionele test installatie Spanningsbestendigheid ALS functietesten Spanningspolariteit Weerstand aarding in Ohm Overige opmerkingen Adres: Hoge rijndijk 1 Kast nr: Hoge rijndijk 1 Type installatie: MD-kast Opname door: Tim Lubbers Opname datum: maandag 16 januari 2017 Reden test: NEN 3140 keuring Gebruikte meetinstrument: GMC-Profitest M-tech M520O NEN 3140 : Gebruikte normen: NEN C1:2008 TT n. n. n. n. n. n. n Verouderde installatie. Geen aardlekschakelaar voor de afgaande voedingen. 16A zekeringen. Beoordeling installatie: Installatie is conform richtlijn Keuringssticker aangebracht Geconstateerde gebreken en urgentie: Niet conform de norm Geen schema aanwezig. Brandgevaar/technisch niet ok De magneetschakelaar zit niet vast. Brandgevaar/technisch niet ok Er is een wartel welke niet volledig afsluit. Direct gevaar, herstel zsm. De draden op de magneetschakelaar zijn niet aanraakveilig aangesloten. Brandgevaar/technisch niet ok De rode lamp werkt niet, en is poreus. Foto's:

10 Zoeterwoude Rijndijk.xlsm, object Pr2, pagina 4 van 8. Meetgegevens: Lusimpedantie L1-N Kortsluitstroom L1-N Lusimpedantie L2-N Kortsluitstroom L2-N Lusimpedantie L3-N Kortsluitstroom L3-N Lusimpedantie L1-PE Kortsluitstroom L1-PE Lusimpedantie L2-PE Kortsluitstroom L2-PE Lusimpedantie L3-PE Kortsluitstroom L3-PE Uitschakelstr. aardleksch. gr.1 Uitschakeltijd aardleksch. gr.1 Weerstand naar aarde Aarding P1 Isolatieweerstand P1 193 mohm 1,19 ka 196 mohm 1,17 ka 148 mohm 1,56 ka 0,97 Ohm 237 A 0,89 Ohm 258 A 0,83 Ohm 278 A 23,3 ma 28 ms 1,15 Ohm 1,51 Ohm 2,45 MOhm Paraaf inspecteur:

11 Zoeterwoude Rijndijk.xlsm, object Pr3, pagina 5 van 8. Adres: Hoge rijndijk 35 Kast nr: Hoge rijndijk 35 Type installatie: Dochterkast Opname door: Tim Lubbers Opname datum: maandag 16 januari 2017 Reden test: NEN 3140 keuring Gebruikte meetinstrument: GMC-Profitest M-tech M520O NEN 3140 : Gebruikte normen: NEN C1:2008 Visuele inspectie: Netsoort Aanwezigheid van installatie schema's tekeningen waarschuwingsborden e.d. Installatie aangelegd volgens tekeningen Leidingberekeningen zie schema Beschadigingen schroefpatronen breuk etc Beschermingen vuil vocht ongedierte Bescherming tegen elektrische schok Afsluiting voor brand maatregelen tegen brandverspreiding Instellingen beveiligingen juiste waarden zekeringen automaten en zekeringspatronen Juiste keuze en plaatsing van scheiders en schakelaars Aanduiding van nul en beschermingsleidingen stroomketens smeltveiligheden e d Deugdelijkheid van aansluitingen en leidingen trekontlastingen adereinden etc Toegankelijkheid voor bediening en onderhoud Bescherming en aardleidingen niet onderbroken Nulgeleiders niet onderbroken 3 fasenketens Basisvereffeningen en pot vereffeningen aangebracht stalen kasten bijv deuren Afgaande kabels aardscherm aan aarde Beveiliging incl selectiviteit op alle punten gecontroleerd en akkoord Functionele test installatie Spanningsbestendigheid ALS functietesten Spanningspolariteit Weerstand aarding in Ohm Beoordeling installatie: Installatie is conform richtlijn Keuringssticker aangebracht n. n. n. N.v.t. n. 2,26 Ohm Geconstateerde gebreken en urgentie: Niet conform de norm Geen schema aanwezig. Direct gevaar, herstel zsm. Er zijn delen niet aanraakveilig bij de motorbeveiligingsschakelaar. Direct gevaar, herstel zsm. De aardlekschakelaar viel de eerste keer niet tijdig uit, en is dus niet betrouwbaar meer. Brandgevaar/technisch niet ok Zit aangesloten op een verdeelkast met 16A groepen zonder aardlekschakelaar. Foto's:

12 Zoeterwoude Rijndijk.xlsm, object Pr3, pagina 6 van 8. Meetgegevens: Lusimpedantie L1-L2 Kortsluitstroom L1-L2 Lusimpedantie L1-L3 Kortsluitstroom L1-L3 Lusimpedantie L2-L3 Kortsluitstroom L2-L3 Lusimpedantie L1-PE Kortsluitstroom L1-PE Lusimpedantie L2-PE Kortsluitstroom L2-PE Lusimpedantie L3-PE Kortsluitstroom L3-PE Uitschakelstr. aardleksch. gr.1 Uitschakeltijd aardleksch. gr.1 Weerstand naar aarde Aarding P1 Isolatieweerstand P1 Paraaf inspecteur: 1,57 Ohm 254 A 1,63 Ohm 245 A 1,74 Ohm 230 A 2,29 Ohm 100 A 2,26 Ohm 102 A 2,23 Ohm 103 A > 39 ma 50 ms 2,26 Ohm > 99,9 Ohm > 500 MOhm

13 Zoeterwoude Rijndijk.xlsm, object Pr4, pagina 7 van 8. Adres: Westeindseweg 21 Kast nr: Westeindseweg 21 Type installatie: Dochterkast Opname door: Tim Lubbers Opname datum: maandag 16 januari 2017 Reden test: NEN 3140 keuring Gebruikte meetinstrument: GMC-Profitest M-tech M520O NEN 3140 : Gebruikte normen: NEN C1:2008 Visuele inspectie: Netsoort Aanwezigheid van installatie schema's tekeningen waarschuwingsborden e.d. Installatie aangelegd volgens tekeningen Leidingberekeningen zie schema Beschadigingen schroefpatronen breuk etc Beschermingen vuil vocht ongedierte Bescherming tegen elektrische schok Afsluiting voor brand maatregelen tegen brandverspreiding Instellingen beveiligingen juiste waarden zekeringen automaten en zekeringspatronen Juiste keuze en plaatsing van scheiders en schakelaars Aanduiding van nul en beschermingsleidingen stroomketens smeltveiligheden e d Deugdelijkheid van aansluitingen en leidingen trekontlastingen adereinden etc Toegankelijkheid voor bediening en onderhoud Bescherming en aardleidingen niet onderbroken Nulgeleiders niet onderbroken 3 fasenketens Basisvereffeningen en pot vereffeningen aangebracht stalen kasten bijv deuren Afgaande kabels aardscherm aan aarde Beveiliging incl selectiviteit op alle punten gecontroleerd en akkoord Functionele test installatie Spanningsbestendigheid ALS functietesten Spanningspolariteit Weerstand aarding in Ohm Overige opmerkingen Beoordeling installatie: Installatie is conform richtlijn Keuringssticker aangebracht TT n. N.v.t. - Geconstateerde gebreken en urgentie: Niet conform de norm Geen schema aanwezig. Foto's:

14 Zoeterwoude Rijndijk.xlsm, object Pr4, pagina 8 van 8. Meetgegevens: Lusimpedantie L1-L2 Kortsluitstroom L1-L2 Lusimpedantie L1-L3 Kortsluitstroom L1-L3 Lusimpedantie L2-L3 Kortsluitstroom L2-L3 Lusimpedantie L1-PE Kortsluitstroom L1-PE Lusimpedantie L2-PE Kortsluitstroom L2-PE Lusimpedantie L3-PE Kortsluitstroom L3-PE Uitschakelstr. aardleksch. gr.1 Uitschakeltijd aardleksch. gr.1 Aarding P1 Isolatieweerstand P1 762 mohm 525 A 756 mohm 529 A 791 mohm 506 A 3,02 Ohm 76,1 A 2,54 Ohm 90,4 A 2,66 Ohm 86,3 A 23,3 ma 19 ms 2,16 Ohm > 500 MOhm Paraaf inspecteur:

Inspectierapport Inspectie uitgevoerd volgens NEN 1010 en NEN 3140

Inspectierapport Inspectie uitgevoerd volgens NEN 1010 en NEN 3140 Electro-technisch Bureau Postbus 543 Telefoon 075-616 51 68 Rabobank 12.49.69.976 1500 EM Zaandam Fax 075-631 45 46 K.v.K 35029294 Grote Tocht 102 Internet www.swartetb.nl BTW-nr 8066.65.142B.01 1507 CE

Nadere informatie

Inspectierapport. Demo rapport. MapTools BV. Rapportnummer : 1704

Inspectierapport. Demo rapport. MapTools BV. Rapportnummer : 1704 Inspectierapport Demo rapport Rapportnummer : 1704 MapTools BV Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Gegevens 3. Eindbeoordeling 4. Inspectiemethode 5. Omvang 5.1 Niet geïnspecteerd 6. Opmerkingen 1 Inleiding

Nadere informatie

MODEL INSPECTIERAPPORT NR. :.. ELEKTRISCHE INSTALLATIE INSPECTIEDATUM

MODEL INSPECTIERAPPORT NR. :.. ELEKTRISCHE INSTALLATIE INSPECTIEDATUM MODEL INSPECTIERAPPORT NR. :.. ELEKTRISCHE INSTALLATIE INSPECTIEDATUM -..-2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Algemene gegevens... 5 2.1 Opdrachtgever en objectgegevens... 5 2.2 Installatiegegevens...

Nadere informatie

INSPECTIEVERSLAG CONTROLE INSPECTIE VEILIGHEIDSKEURING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

INSPECTIEVERSLAG CONTROLE INSPECTIE VEILIGHEIDSKEURING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES INSPECTIEVERSLAG CONTROLE INSPECTIE VEILIGHEIDSKEURING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES Algemene ruimtes en groepenkasten in winkel units Winkelcentrum Vught Volgens NEN-EN 50110 Rapportnummer: INHOUD Inspectieverslag

Nadere informatie

Inspectierapport voor bestaande laagspanningsinstallatie 1

Inspectierapport voor bestaande laagspanningsinstallatie 1 voor bestaande laagspanningsinstallatie 1 uneto-vni 2003-47022 Dossiernummer : Eigenaar installatie: Contactpersoon : Opdrachtgever: Contactpersoon : Installatieverantwoordelijke: Contactpersoon : Installatie:

Nadere informatie

Inspectierapport eigen net. Kast-4. Datum: februari 2016 Opgesteld door: Bert Stegeman Documentversie: V1.0

Inspectierapport eigen net. Kast-4. Datum: februari 2016 Opgesteld door: Bert Stegeman Documentversie: V1.0 Inspectierapport eigen net Kast-4 Datum: februari 2016 Opgesteld door: Bert Stegeman Documentversie: V1.0 Algemeen Het Nederlands Licht Instituut heeft een inspectie uitgevoerd op (een deel van) een elektrische

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT Elektrische arbeidsmiddelen en -installaties

INSPECTIERAPPORT Elektrische arbeidsmiddelen en -installaties IBAN: NL71 RABO 0307 1291 01 KvK: 30141805 BTW: NL 0862.91.385 B01 AV: Algemene Voorwaarden KLANT BV Postbus 123 4711 SP MEERWIJK t.a.v. dhr. I.N. Specteur De Kooi 7 4233 GP AMEIDE Telefoon: 0183 60 05

Nadere informatie

NEN3140 inspectie Bedrijfsverzamelgebouw

NEN3140 inspectie Bedrijfsverzamelgebouw NEN3140 inspectie Bedrijfsverzamelgebouw 2014.05 NEN 3140 Inspectiestraat 13 Veenendaal 1 2014.05 NEN 3140 Inspectiestraat 13 Veenendaal Algemene Objectgegevens Code Code 2014.05 Object Naam NEN 3140 Adres

Nadere informatie

Inspectierapport laagspanningsinstallaties. Gebouw6 Demolaan 1 1000AA Amsterdam. Datum: 5-3-2009 Projectnummer: GEB06. Info: www.demo-inspecties.

Inspectierapport laagspanningsinstallaties. Gebouw6 Demolaan 1 1000AA Amsterdam. Datum: 5-3-2009 Projectnummer: GEB06. Info: www.demo-inspecties. Inspectierapport laagspanningsinstallaties Gebouw6 Demolaan 1 1000AA Amsterdam Datum: 5-3-2009 Projectnummer: GEB06 Info: www.demo-inspecties.nl 1 / 17 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING. Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1

INHOUD INLEIDING. Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1 INLEIDING xv Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1 1.1 SAMENHANG VAN NORMEN 2 1.1.1 NEN 1010 3 1.1.2 NEN-EN 50110 en NEN 3140 3 1.1.3 NEN-EN-IEC 60204 4 1.1.4 NEN-EN-IEC 60439 4 1.2 TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie

Inspectierapport. Mijn titel. Rammelsberg BV. Rapportnummer : : Demo project/2555 Rapportage datum : Inspectie datum :

Inspectierapport. Mijn titel. Rammelsberg BV. Rapportnummer : : Demo project/2555 Rapportage datum : Inspectie datum : Inspectierapport Mijn titel Rapportnummer : 2555 Rammelsberg BV Rapportage datum : 22-11-2016 Inspectie datum : 13-7-2016 Pagina : 1 van 11 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Algemene gegevens 2.1 Opdrachtgever

Nadere informatie

Inspectierapport laagspanningsinstallaties. Klant Adres Plaats. Datum: Rapportnummer: Info: www.parkstadgroep.nl

Inspectierapport laagspanningsinstallaties. Klant Adres Plaats. Datum: Rapportnummer: Info: www.parkstadgroep.nl Inspectierapport laagspanningsinstallaties Klant Adres Plaats : Rapportnummer: Info: www.parkstadgroep.nl 1 / 18 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING. Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1

INHOUD INLEIDING. Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1 INLEIDING Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1 1.1 SAMENHANG VAN NORMEN 2 1.1.1 NEN 1010 3 1.1.2 NEN-EN 50110 en NEN 3140 3 1.1.3 NEN-EN-IEC 60204 4 1.1.4 NEN-EN-IEC 60439 4 1.2 TOEPASSINGSGEBIED VAN

Nadere informatie

Inleiding. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties in voertuigen 18 augustus 2009. 230Vac installaties in voertuigen

Inleiding. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties in voertuigen 18 augustus 2009. 230Vac installaties in voertuigen Inleiding 230Vac installaties in voertuigen Het ontwerpen en installeren van 230Vac installaties in voertuigen is op het eerste gezicht een simpele uitdaging, omdat de installatie een zeer geringe omvang

Nadere informatie

Basiscursus NEN 1010. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties NEN 1010:2015

Basiscursus NEN 1010. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties NEN 1010:2015 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties Basiscursus NEN 1010 NEN 1010:2015 maart 2016 Bestemd voor de cursussen: basiscursus NEN 1010, opfriscursus NEN 1010, inspecties aan elektrische installaties,

Nadere informatie

Veiligheidsaarde is meer dan 25/In

Veiligheidsaarde is meer dan 25/In VAKGROEP BLIKSEMBEVEILIGING Veiligheidsaarde is meer dan 25/In De techniek waarop Nederland draait VAKGROEP BLIKSEMBEVEILIGING Veiligheidsaarde is meer dan 25/ln In deze folder vatten we de essenties van

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING 19. Metingen en thermografie - 13

INHOUD INLEIDING 19. Metingen en thermografie - 13 INLEIDING 19 1 NEN 1010 ALS ACHTERGROND 21 1.1 VOEDINGSBRONNEN 22 1.1.1 Aansluiting op net: diverse stroomstelsels 22 1.1.2 Voedingsbronnen voor veiligheidsdoeleinden 25 1.2 BESCHERMINGSMAATREGELEN 25

Nadere informatie

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010 Van PAGINA der Meer1 Augustus 2012-2 Intech E&I van juli/augustus 2012 Rubriek Technische vragen MEERDERE EINDGROEPEN NIET IN ÉÉN BUIS In Intech E&I van juli/augustus 2012 is in de rubriek Technische vragen

Nadere informatie

Opfriscursus NEN 1010

Opfriscursus NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties Opfriscursus NEN 1010 NEN 1010:2007+C1:2008+ A1:2001+C1:2011 oktober 2011 Bestemd voor de cursussen: opfriscursus NEN 1010; inspecties aan elektrische

Nadere informatie

Elektrotechnische inspecties

Elektrotechnische inspecties Quercus Technical Services UERCUS Elektrotechnische inspecties Laagspanning - Hoogspanning - ATEX Onze kijk op inspecteren Veiligheid Elke werkgever is volgens het Arbobesluit wettelijk verplicht om zijn

Nadere informatie

Inspectierapport Elektro-, gas- en drinkwatertechnische installaties

Inspectierapport Elektro-, gas- en drinkwatertechnische installaties Inspectierapport Elektro-, gas- en drinkwatertechnische installaties Projectnummer Inspecteur Nummer gasmeter 12334 Nummer elektrameter 12333 Opdrachtgever Synorga Bezoekadres De Linde 2 8 NL-5831 RD Boxmeer

Nadere informatie

Inspectierapport laagspanningsinstallaties. Filiaal Straat Plaats. Datum: 12-11-2009 Rapportnummer: XX. Info: www.parkstad-inspecties.

Inspectierapport laagspanningsinstallaties. Filiaal Straat Plaats. Datum: 12-11-2009 Rapportnummer: XX. Info: www.parkstad-inspecties. Inspectierapport laagspanningsinstallaties Filiaal Straat Plaats Datum: 12-11-2009 Rapportnummer: XX Info: www.parkstad-inspecties.nl 1 / 20 , Ransdaal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Veiligheidsaarde is meer dan 25/In

Veiligheidsaarde is meer dan 25/In VAKGROEP BLIKSEMBEVEILIGING Veiligheidsaarde is meer dan 25/In De techniek waarop Nederland draait VAKGROEP BLIKSEMBEVEILIGING Veiligheidsaarde is meer dan 25/ln In deze folder vatten we de essenties van

Nadere informatie

C.J.M. van den Boogaart Alphensebaan 72 5126 PZ Gilze

C.J.M. van den Boogaart Alphensebaan 72 5126 PZ Gilze .J.M. van den Boogaart Alphensebaan 72 5126 PZ Gilze Inspexx B.V. vestiging Doetinchem, 9 november 2010 Vrijgave: R.A.J. Spekking Toezichtverantwoordelijke Van toepassing zijn de algemene voorwaarden zoals

Nadere informatie

EisEn aan bouwkasten. in het voorzieningsgebied van EnExis

EisEn aan bouwkasten. in het voorzieningsgebied van EnExis EisEn aan bouwkasten in het voorzieningsgebied van EnExis EisEn aan bouwkasten De eisen in deze brochure gelden voor bouwkasten die zijn ingericht voor directe energiemeting bij een tijdelijke aansluiting

Nadere informatie

Onderzoek elektratechnische installaties bij ondernemers

Onderzoek elektratechnische installaties bij ondernemers Onderzoek elektratechnische installaties bij ondernemers Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten en conclusies van de uitgevoerde inspecties van de elektrotechnische installatie bij een groep

Nadere informatie

Bedrijfsvoering van elektrische installaties. Veiligheid in verband met de elektrische gevaren volgens NEN 3140:2011

Bedrijfsvoering van elektrische installaties. Veiligheid in verband met de elektrische gevaren volgens NEN 3140:2011 Bedrijfsvoering van elektrische installaties Veiligheid in verband met de elektrische gevaren volgens NEN 3140:2011 oktober 2011 Bestemd voor de cursussen: basiscursus; opfriscursus; voldoende onderricht

Nadere informatie

NEN 1010 over Photo Voltaïc installaties

NEN 1010 over Photo Voltaïc installaties NEN 1010 over Photo Voltaïc installaties Paul Castenmiller NEN 1010 over PV installaties Ontwikkelingen PV installaties. Normen PV installaties. NPR 5310-blad 65 Eigenschappen en risico s Architectuur

Nadere informatie

RICHTLIJN ELEKTROTECHNISCHE BEDRIJFSVOERING BIJ ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN AAN RIOOL- EN DRUKRIOLERINGSGEMALEN. Versie: 01

RICHTLIJN ELEKTROTECHNISCHE BEDRIJFSVOERING BIJ ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN AAN RIOOL- EN DRUKRIOLERINGSGEMALEN. Versie: 01 RICHTLIJN ELEKTROTECHNISCHE BEDRIJFSVOERING BIJ ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN AAN RIOOL- EN DRUKRIOLERINGSGEMALEN Versie: 01 Datum: 23 februari 2015 Auteur: L. van Wallenburg leovanwallenburg@wklevelcontrolsystems.nl

Nadere informatie

Introductie in Solar Inspecties. Allart de Jong

Introductie in Solar Inspecties. Allart de Jong Introductie in Solar Inspecties Allart de Jong Aanmaken offerte TEAMLEADER Even voorstellen. Organisatie Omega Energietechniek Energietechniek Sinds 1962 actief in de elektrotechnische industrie: Engineering

Nadere informatie

2 Railsystemen accoord n.v.t. fout hersteld opm.

2 Railsystemen accoord n.v.t. fout hersteld opm. Keuringsrapport S&P Paneelbouw B.V. Datum : 6-5-2015 Tekeningnummer: PVDB130315/4ABBV2 Verdelernummer : LK0-3 V2 Type verdeler: : Staandverdeler Projectnummer : 2015.129 Bouwjaar : 2015 Dichtheidsklasse

Nadere informatie

5.1. Eindtermen, toetstermen en toetsmatrijs Basis competentieprofiel Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen

5.1. Eindtermen, toetstermen en toetsmatrijs Basis competentieprofiel Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen 5.1. Eindtermen, toetstermen en toetsmatrijs Basis competentieprofiel Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen Competentie Toetsing Kunde / Vaardigheden 1. Kennis hebben van en inzicht hebben in relevante

Nadere informatie

ZX- ronde 28 december 2014

ZX- ronde 28 december 2014 ZX- ronde 28 december 2014 Hoogspanning. Veel radio amateurs hebben nog eindversterkers met buizen of willen die gaan kopen wel of niet tweede hands. Zonder enige vorm van kennis kan het gevaarlijk zijn

Nadere informatie

copyright InspectDirect

copyright InspectDirect NEN 3140 Rapportage Opdrachtnummer Demorapport 3140 Opdrachtgever Provincie Noord Brabant Projectnummer 254-PNB-0159 Rapport versie 2.0 Status Vrijgegeven Naam Datum Paraaf Opgesteld Harrie de Kock 10-07-2017

Nadere informatie

NEN Werken met de. Pluspakket NEN 1010:2015. MBO Elektrotechniek. Meer ie. verder in technisch vakmanschap

NEN Werken met de. Pluspakket NEN 1010:2015. MBO Elektrotechniek. Meer ie. verder in technisch vakmanschap Werken met de NEN 1010 Pluspakket - NEN 1010:2015 Meer ie t informa 0 44 99 0 l 088-4 kenteq.n @ m a e t e servic nteq.nl www.ke MBO Elektrotechniek Werken met de NEN 1010 Pluspakket NEN 1010:2015 verder

Nadere informatie

MBO Elektrotechniek. NEN 1010 Opdrachtenboek 2 - NEN 1010:2015. Meer ie NEN Opdrachtenboek 2 NEN 1010:2015. verder in technisch vakmanschap

MBO Elektrotechniek. NEN 1010 Opdrachtenboek 2 - NEN 1010:2015. Meer ie NEN Opdrachtenboek 2 NEN 1010:2015. verder in technisch vakmanschap NEN 1010 Opdrachtenboek 2 - NEN 1010:2015 Meer ie t informa 0 44 99 0 l 088-4 kenteq.n @ m a e t e servic nteq.nl www.ke MBO Elektrotechniek NEN 1010 Opdrachtenboek 2 NEN 1010:2015 verder in technisch

Nadere informatie

VSK Zonne-energie en NEN1010. Zonne-energie en NEN1010. Voorstellen André Derksen. André Derksen Projectcoördinator ISSO

VSK Zonne-energie en NEN1010. Zonne-energie en NEN1010. Voorstellen André Derksen. André Derksen Projectcoördinator ISSO K E N N I S I N S T I T U U T V O O R D E I N S TA L L A T I E S E C T O R VSK 2016 André Derksen Voorstellen André Derksen Projectcoördinator ISSO Handboek Zonne-energie NEN1010-expert 1 Inhoud Handboek

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties TEL: 051200 002 FAX: 051201 002 148002305 www.acavzw.be info@acavzw.be Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2015050780 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK

Nadere informatie

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010 27-3-2016 12:40 Februari 2016-1 EENFASE EINDGROEPEN BEVEILIGD DOOR VIERPOLIGE AARDLEKSCHAKELAAR Volgens de Nederlandse aanvulling op bepaling 531.2.1.3 van NEN 1010:2015 is het aansluiten van eenfase-eindgroepen

Nadere informatie

DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM

DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10Ie006 of 10Ie008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften. Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV West-Vlaanderen,

Nadere informatie

Secutest SII+ praktische handleiding

Secutest SII+ praktische handleiding Secutest SII+ praktische handleiding NEN3140 versie Tool Care Nederland BV Griendweg 57 Tel: 078-6732062 Fax: 078-6735778 Uitgave 2011 www.secutester.nl info@toolcare.nl 2 3 Inhoud Pagina: Bediening &

Nadere informatie

Kortsluitstromen en. Kabelberekeningen

Kortsluitstromen en. Kabelberekeningen 1 Kortsluitstromen en kabelberekeningen Veel werk? Kennis in Praktijk... Kabelberekeningen Door : Joost de Koning Product manager vermogensschakelaars Lid NEC64 commissie (NEN1010) Lid NEC23E commissie

Nadere informatie

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid / NEN-3140 Inhoud presentatie: 1. Wie is installatieverantwoordelijke 2. Aanwijzing installatieverantwoordelijke 3. Toelichting

Nadere informatie

geï ntegreerde netaansluiting - 3x25A Specificaties

geï ntegreerde netaansluiting - 3x25A Specificaties geï ntegreerde netaansluiting - 3x25A Specificaties Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemene Uitgangspunten... 3 3. Wensen... 4 4. Omgeving... 4 5. Fundering... 5 6. Beveiligen en aansluiten... 5 7. Metereisen...

Nadere informatie

Inspecteren van bestaande elektrische installaties volgens NEN 3140 (deel 3)

Inspecteren van bestaande elektrische installaties volgens NEN 3140 (deel 3) Katern voor scholing, her- en bijscholing 58 inhoud Een uitgave van Intech Elektro & ICT en otib januari 2012 1 Inspecteren van bestaande elektrische installaties volgens nen 3140 (deel 3) 4 Fotowedstrijd

Nadere informatie

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM. Huisnummer 12 Postcode 9270

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM. Huisnummer 12 Postcode 9270 Rapportnummer 87461 Nederlandstalige versie : V_7_NL_20161205 Origineel exemplaar Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM Datum keuring: 24/08/2017

Nadere informatie

Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1

Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1 Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1 NEN 1010 Basis Training Elektrotechnici die belast zijn met de aanleg van installaties, en voor medewerkers die belast worden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. 2.1 De ohmmeter 3. Aanwijzingen 3. 4. Klemaanduidingen 5. Opdracht 1 8. Opdracht 2 9. Opdracht 3 10.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. 2.1 De ohmmeter 3. Aanwijzingen 3. 4. Klemaanduidingen 5. Opdracht 1 8. Opdracht 2 9. Opdracht 3 10. 1. Inleiding 2 2.1 De ohmmeter 3. Aanwijzingen 3 4. Klemaanduidingen 5 Opdracht Meetvolgorde 6 Opdracht 1 8 Opdracht 2 9 Opdracht 3 10 Opdracht 4 11 Opdracht 5 12 Opdracht 6 13 Opdracht 7 14 Opdracht 89

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties 128000593 Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2013070658 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Nadere informatie

Titel: Keuring en inspectie van aardingsgarnituren (TenneT GS) Procesdeskundige: Procesbeheerder: (Sr)IV (KEV) IV (KEV) Afdeling:

Titel: Keuring en inspectie van aardingsgarnituren (TenneT GS) Procesdeskundige: Procesbeheerder: (Sr)IV (KEV) IV (KEV) Afdeling: Keuring en inspectie van aardingsgarnituren (TenneT GS) Omschrijving Titel: Keuring en inspectie van aardingsgarnituren (TenneT GS) Proceseigenaar: Procesdeskundige: Procesbeheerder: (Sr)IV (KEV) IV (KEV)

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT PV-systeem

INSPECTIERAPPORT PV-systeem INSPECTIERAPPORT PV-systeem VOOR SYSTEMEN TOT 1 MVA AANGESLOTEN OP LAAGSPANNINGSNET OF TRAFO (NIET VOOR SYSTEMEN DIE DIRECT OP 12 kv ZIJN AANGESLOTEN) Gegevens eigenaar PV-systeem Naam organisatie/ perceeleigenaar

Nadere informatie

Visuele Inspectie van elektrische installaties

Visuele Inspectie van elektrische installaties Inspectiepunten De voeding van de installatie Controle van de voeding Beoordeel welk stelsel in ingezet en of deze op de juiste wijze is toegepast. Beoordeel ook de aansluiting en splitsing van PEN leidingen.

Nadere informatie

Richtlijn elektrische veiligheid laagspanning

Richtlijn elektrische veiligheid laagspanning Richtlijn elektrische veiligheid laagspanning Versie 0.1 Datum 14 januari 2016 Status definitief Colofon Afzendgegevens Contactpersoon Projectnaam Shared Service Center DJI Afdeling HR Advies Plantsoenstraat

Nadere informatie

1 Technische werkomschrijving en eisen NEN 3140 inspectie

1 Technische werkomschrijving en eisen NEN 3140 inspectie 1 Technische werkomschrijving en eisen NEN 3140 inspectie Dit document is opgesteld door Ing. J.A.R. (Hans) van Roode 1.1 Uitgangspunten inspectie De NEN 3140 inspectie is een periodieke controle van de

Nadere informatie

Stroomstelsels LS. Quercus Technical Services B.V.

Stroomstelsels LS. Quercus Technical Services B.V. Stroomstelsels ä S lnhoudsepgave Stroomstelsels Geaard sterpunt 2.1 Inleiding 2.2 TT-stelsel \IG\ TN-stelsel 3. 1 TN-S-Stelsel 3 2 TN-C-stelsel 3.3 TN C-Sstelsel Geïsoleerd sterpunt 4.1 Inleiding 4.2 IT

Nadere informatie

LAADZUIL ELEKTRISCHE MONTAGE EN GEBRUIK Deze handleiding is van toepassing op een DIC laadzuil met plug and play systeem

LAADZUIL ELEKTRISCHE MONTAGE EN GEBRUIK Deze handleiding is van toepassing op een DIC laadzuil met plug and play systeem LAADZUIL ELEKTRISCHE MONTAGE EN GEBRUIK VOERTUIGEN HANDLEIDING Deze handleiding is van toepassing op een DIC laadzuil met plug and play systeem INHOUDSOPGAVE DIC laadzuil met plug and play systeem 1 Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

DIC WANDMODEL HANDLEIDING MONTAGE EN GEBRUIK Deze handleiding is van toepassing op een DIC wandmodel met plug and play systeem

DIC WANDMODEL HANDLEIDING MONTAGE EN GEBRUIK Deze handleiding is van toepassing op een DIC wandmodel met plug and play systeem DIC WANDMODEL HANDLEIDING MONTAGE EN GEBRUIK Deze handleiding is van toepassing op een DIC wandmodel met plug and play systeem INHOUDSOPGAVE DIC wandmodel met plug and play stysteem 1 Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Whitepaper. Metingen uitvoeren volgens de NEN 3140

Whitepaper. Metingen uitvoeren volgens de NEN 3140 Whitepaper Metingen uitvoeren volgens de NEN 3140 Het whitepaper Metingen uitvoeren volgens de NEN 3140 is opgesteld in nauw overleg met Ing. N.J. (Nico) Kluwen. Kluwen is een van de experts van Kennisbank

Nadere informatie

Richtlijn Site Acceptance Test Verdeelinrichtingen Naam eigenaar:

Richtlijn Site Acceptance Test Verdeelinrichtingen Naam eigenaar: Richtlijn Site Acceptance Test Verdeelinrichtingen Naam eigenaar: Bert Groen Afdeling eigenaar: A/ASM/TEC Versienummer: 1.0 Datum: 08-05-2015 Kwaliteitsmethode gericht op de kwaliteitsbeheersing en prestatieborging

Nadere informatie

Richtlijn voor de uitvoering van bouwkasten. Het gehele Cogas elektriciteitsgebied.

Richtlijn voor de uitvoering van bouwkasten. Het gehele Cogas elektriciteitsgebied. Richtlijn bouwkasten TOEPASSINGSGEBIED: Het gehele Cogas elektriciteitsgebied. 1 DOELSTELLING Eisen voor bouwkasten t.b.v. tijdelijke en bouw- aansluitingen met een maximale doorlaatwaarde van 3x80A. 2

Nadere informatie

Geïntegreerde netaansluiting 3x25A

Geïntegreerde netaansluiting 3x25A Geïntegreerde netaansluiting 3x25A Deel 1A. Algemene Specificaties voor een geïntegreerde netaansluiting in een AC laadstation met enkele laadsocket Enexis, Liander, Stedin, Cogas en Endinet 25-7-2014

Nadere informatie

LAADZUIL ELEKTRISCHE. MONTAGE EN GEBRUIK. Deze handleiding is van toepassing op een DIC laadzuil met passysteem LAADPAS LAADPAS

LAADZUIL ELEKTRISCHE.  MONTAGE EN GEBRUIK. Deze handleiding is van toepassing op een DIC laadzuil met passysteem LAADPAS LAADPAS LAADPAS LAADPAS LAADPAS LAADZUIL ELEKTRISCHE MONTAGE EN GEBRUIK VOERTUIGEN HANDLEIDING Deze handleiding is van toepassing op een DIC laadzuil met passysteem INHOUDSOPGAVE DIC laadzuil met passysteem 1

Nadere informatie

Voorwaarden bedrijfserkenningen binnenvaart: Elektrische inrichtingen, isolatieweerstand en aarding

Voorwaarden bedrijfserkenningen binnenvaart: Elektrische inrichtingen, isolatieweerstand en aarding Voorwaarden bedrijfserkenningen binnenvaart: Elektrische inrichtingen, isolatieweerstand en aarding Inleiding Dit document geeft uitleg over de voorwaarden voor een bedrijfserkenning voor: het keuren van

Nadere informatie

Programma van Eisen Veiligheidsinspecties voor elektrische installaties. De techniek waarop Nederland draait

Programma van Eisen Veiligheidsinspecties voor elektrische installaties. De techniek waarop Nederland draait Programma van Eisen Veiligheidsinspecties voor elektrische installaties De techniek waarop Nederland draait 1 UNETO-VNI, november 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Nieaf-Smitt Installatie. Solar. Solar. EazyPV

Nieaf-Smitt Installatie. Solar. Solar. EazyPV Nieaf-Smitt Installatie Testen en meten van zonnepanelen Het gebruik en de opwekking van hernieuwbare energie wordt via de EU en verschillende overheidsinstanties gestimuleerd (o.a. via RES-directive.

Nadere informatie

elektrotechniek CSPE KB 2010 minitoets bij opdracht 9 A B X C D

elektrotechniek CSPE KB 2010 minitoets bij opdracht 9 A B X C D elektrotechniek SPE KB 2010 minitoets bij opdracht 9 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3.

Nadere informatie

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie Datum keuring: 08/01/2016 Inspecteur: Wim Hillewaert Installateur: - Datum verslag: 08/01/2016 B.T.W. nr.:- IK. nr.:-

Nadere informatie

Inspecteren van bestaande elektrische installaties volgens NEN 3140

Inspecteren van bestaande elektrische installaties volgens NEN 3140 Katern voor scholing, her- en bijscholing 56 inhoud 1 Inspecteren van bestaande elektrische installaties volgens nen 3140 4 Fotowedstrijd 5 Cursussen 5 Otib-nieuws Een uitgave van Intech Elektro & ICT

Nadere informatie

Technische Instructie

Technische Instructie Blad : 1 van 10 TOEPASSINGSGEBIED: Brabant Drenthe Flevoland Friesland Groningen Limburg Overijssel 1 DOELSTELLING Deze instructie beschrijft de wijze van controle van de kwaliteit van een TN aardingslevering

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties TEL: 051200 002 FAX: 051201 002 133000067 www.acavzw.be info@acavzw.be Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2016041409 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK

Nadere informatie

ZX Ronde 14 augustus 2011

ZX Ronde 14 augustus 2011 ZX Ronde 14 augustus 2011 Hoogspanning en veiligheid Er is een kenmerkend verschil tussen laagspanning en hoogspanning. Er zijn natuurkundige effecten die pas optreden boven een bepaalde spanning. In de

Nadere informatie

Meten aan E+PV installaties

Meten aan E+PV installaties Meten aan E+PV installaties Maakt u het verschil? KWx BV 1 Maakt u het verschil? KWx BV 2 Indeling 1. Opbouw E+PV installatie 2. Eigenschappen PV generator 3. Risico s, rendement en PQ 4. Controle en metingen

Nadere informatie

Elektriciteit. Wat is elektriciteit

Elektriciteit. Wat is elektriciteit Elektriciteit Wat is elektriciteit Elektriciteit kun je niet zien, niet ruiken, niet proeven, maar wel voelen. Dit voelen kan echter gevaarlijk zijn dus pas hier voor op. Maar wat is het dan wel? Hiervoor

Nadere informatie

Veiligheidsaarding HS. Quercus Technical Services B.V.

Veiligheidsaarding HS. Quercus Technical Services B.V. Veiligheidsaarding HË nhoudsspgav& 1. Inleiding 5 2. Aanraakspanning en stroomstelsels 6 2.1 IT Stelsel 6 2.2. TT-stelsel 9 2.3 TN-stelsel 10 3. Aard- en vereffeningsleidingen 12 4. Aardverspreidingsweerstand

Nadere informatie

Geïntegreerdenetaansluiting- 3x25A

Geïntegreerdenetaansluiting- 3x25A Bijlage E2 Specificaties geïntegreerde netaansluiting 3x25A met enkele laadsocket Aanbesteding Fase A2: uitbreiding publieke laadfunctionaliteit met 155 laadobjecten Kenmerk: C2135689 Geïntegreerdenetaansluiting-

Nadere informatie

aan welke eisen moeten bouwkasten voldoen? Voorwaarden voor het veilig plaatsen en functioneren van bouwkasten in het voorzieningsgebied van Liander

aan welke eisen moeten bouwkasten voldoen? Voorwaarden voor het veilig plaatsen en functioneren van bouwkasten in het voorzieningsgebied van Liander aan welke eisen moeten bouwkasten voldoen? Voorwaarden voor het veilig plaatsen en functioneren van bouwkasten in het voorzieningsgebied van Liander voor maximale veiligheid op de bouwplaats In deze brochure

Nadere informatie

Hoe keuringsverslagen elektrische installaties interpreteren meest voorkomende inbreuken

Hoe keuringsverslagen elektrische installaties interpreteren meest voorkomende inbreuken Hoe keuringsverslagen elektrische installaties interpreteren meest voorkomende inbreuken Isabelle Hofman 10/10/2017 Topics A. Hoe elektrische keuringsverslagen interpreteren B. Top 3 meest voorkomende

Nadere informatie

Elektriciteit en veiligheid op het podium voedingen, beveiliging, zekeringen en aardlekschakelaars

Elektriciteit en veiligheid op het podium voedingen, beveiliging, zekeringen en aardlekschakelaars Elektriciteit en veiligheid op het podium voedingen, beveiliging, zekeringen en aardlekschakelaars Energievoorziening Van de centrale naar de gebruiker legt de stroom een lange weg af. In de centrale draait

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 3 fase test adapter

Gebruikershandleiding 3 fase test adapter Gebruikershandleiding 3 fase test adapter Leverancier: Specificaties van het apparaat Specificaties van de handleiding Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6 3526 AA Utrecht Postbus 7023 3502 KA Utrecht T: 030-288

Nadere informatie

minitoets bij opdracht 8

minitoets bij opdracht 8 elektrotechniek CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 8 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3.

Nadere informatie

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010 4-5-2015 22:08 Mei 2015-1 AANSLUITEN VAN PV-SYSTEMEN VOLGENS BLAD 65 VAN NPR 5310 Toelichting en commentaar op blad 65 van NPR 5310 Inleiding In januari 2015 is blad 65 van NPR 5310 verschenen. Jan van

Nadere informatie

Verhaaltje ZX-Ronde 21 september 2008. Zekeringen ( stroom / tijd beveiligen )

Verhaaltje ZX-Ronde 21 september 2008. Zekeringen ( stroom / tijd beveiligen ) Verhaaltje ZX-Ronde 21 september 2008 Zekeringen ( stroom / tijd beveiligen ) Zekeringen is een artikel uit de Electron van september 2008. Het is een artikel wat geschreven is door Hans PA0JBB. Het is

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE ***** ORIGINAL ***** VINÇOTTE vzw Erkend controleorganisme Externe dienst voor technische controles op de werkplaats Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België BTW BE 0402.726.875

Nadere informatie

VERSLAG VAN ONDERZOEK

VERSLAG VAN ONDERZOEK Pagina 1 van 5 R.EI.01-2015.03.31 - V0 VERSLAG VAN ONDERZOEK Keuring N : Adres- en onderzoeksgegevens : Plaats van het onderzoek: Distributienetbeheerder: Teller n : 24773163 Balkweg 14, 1981 HOFSTADE

Nadere informatie

Trea Winter van Faassen

Trea Winter van Faassen Colofon Auteur: Mark Burger Eindredactie: Waldo Ruiter Trea Winter van Faassen Dit is een uitgave van Brink Technical Solutions BV 2008. Deze uitgave mag vrij worden gekopieerd binnen educatieve instellingen.

Nadere informatie

ICU - Tube Installatiehandleiding

ICU - Tube Installatiehandleiding ICU - Tube Installatiehandleiding ALFEN bv P.O. Box 1042 Tel: +31(0)36 549 34 00 e-mail: info@alfen.com Hefbrugweg 28 NL 1300 BA Almere Fax: +31(0)36 549 34 09 website: www.alfen.com NL - 1332 AP Almere

Nadere informatie

Leer alles over elektrotechniek met de ROVC-cursus Elektrisch schakelen! Leer storingen oplossen en krijg inzicht in schakeltechniek.

Leer alles over elektrotechniek met de ROVC-cursus Elektrisch schakelen! Leer storingen oplossen en krijg inzicht in schakeltechniek. ELEKTRISCH SCHAKELEN Leer alles over elektrotechniek met de ROVC-cursus Elektrisch schakelen! Leer storingen oplossen en krijg inzicht in schakeltechniek. Vakgebied: Elektrotechniek & Elektronica Voor

Nadere informatie

Veiligheidstraining. Veilige aarding rolsteigers en containers op locaties. On location versie 2013 rev.1

Veiligheidstraining. Veilige aarding rolsteigers en containers op locaties. On location versie 2013 rev.1 Veiligheidstraining Veilige aarding rolsteigers en containers op locaties On location versie 2013 rev.1 PROGRAMMA 1. Presentatie veilige aarding rolsteigers en zeecontainers 2. Oefening veilige aarding

Nadere informatie

Veiligheid en elektrotechniek

Veiligheid en elektrotechniek Veiligheid en elektrotechniek A.A.M. Schilders 2007 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of op andere

Nadere informatie

Bijlage 1. Technische werkomschrijving Keuring elektrische installaties

Bijlage 1. Technische werkomschrijving Keuring elektrische installaties Bijlage 1 Technische werkomschrijving Keuring elektrische installaties Eisnr. Omschrijving Datum: 21-11-2014 Algemene omschrijving werkzaamheden 1. De gemeente, hierna te noemen de opdrachtgever is voornemens

Nadere informatie

Duur [s] Visuele test Aarde (beschermingsleiding) Isolatieweerstand 5 2 MΩ 0. Vervangende lekstroom 5 1 ma 0 Lekstroom (reële lekstroom bij 230 V)

Duur [s] Visuele test Aarde (beschermingsleiding) Isolatieweerstand 5 2 MΩ 0. Vervangende lekstroom 5 1 ma 0 Lekstroom (reële lekstroom bij 230 V) Klasse I Hier ziet u de instellingen van klasse I - materieel. Dit is materieel dat is geaard, dus voorzien van een (groengele) beschermingsleiding en een randaarde stekker. Klasse 1 Lekstroom (reële lekstroom

Nadere informatie

Deel0. Relatie met internationale normen. IEC (International Electrotechnical Commission) Mondiaal,wereldwijd

Deel0. Relatie met internationale normen. IEC (International Electrotechnical Commission) Mondiaal,wereldwijd Deel0 Relatie met internationale normen IEC (International Electrotechnical Commission) Mondiaal,wereldwijd CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) NEC (Nederlands Elektrotechnisch

Nadere informatie

Administratieve bepalingen. Uitvoerder: Inge Van Hooland Datum: 15/04/2014 Opdrachtgever:

Administratieve bepalingen. Uitvoerder: Inge Van Hooland Datum: 15/04/2014 Opdrachtgever: Administratieve bepalingen Uitvoerder: Inge Van Hooland Datum: 15/04/2014 Opdrachtgever: VMM Plaats onderzoek: Lange Weg, 9980 St-Laureins Beschrijving installatie: Leopoldskanaal 2801 : stuw (type 3)

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties 112000765 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE Plaats van het onderzoek: Eigendom van: Opdrachtgever: Type lokalen: EAN-code installatie:

Nadere informatie

Standard Electrical & Instrumentation - Electrical Equipment

Standard Electrical & Instrumentation - Electrical Equipment TC Technical Community - Antwerpen Standard Electrical & Instrumentation - Electrical Equipment EMR montagestandaards deel 1 AN-S-EI 601 Hoofdstuk 5 Pagina 1 of 6 Stand Mei 2006 Inhoud Pagina 5 Testen

Nadere informatie

Brandrisico s goed beheerst met ElektraGarant van Delta Lloyd

Brandrisico s goed beheerst met ElektraGarant van Delta Lloyd Brandrisico s goed beheerst met ElektraGarant van Delta Lloyd Wat zijn de risico s van elektriciteit? Meer dan 25% van alle branden heeft een elektrische oorzaak. Deze branden ontstaan door een defect,

Nadere informatie

Technische Instructie

Technische Instructie Blad : 1 van 14 TOEPASSINGSGEBIED: Brabant Drenthe Flevoland Friesland Groningen Limburg Overijssel 1 DOELSTELLING Deze instructie beschrijft de wijze van controle van de kwaliteit van het distributienet

Nadere informatie

Blad1. Import CRM-koppeling CRM. Installatie verantwoordelijke Contact persoon. Algemene gegevens Aansluiting Normen en eisen

Blad1. Import CRM-koppeling CRM. Installatie verantwoordelijke Contact persoon. Algemene gegevens Aansluiting Normen en eisen Hoofdmodule Functionaliteit Onderverdeling functionaliteit Fabrikant Inspectora Systeem Filemaker 12-13 Database, windows, Mac Win 7 en 8 IOS en Mac Eigenserver Win 2008-2012 Mac SAAS / Cloud Standalone

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties TEL: 051200 002 FAX: 051201 002 113000983 www.acavzw.be info@acavzw.be VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE Plaats van het onderzoek:

Nadere informatie

PRO-TEC-4000. Instelbaar/Programmeerbaar kabelbeveiligingssystemen voor lange licht belaste bekabeling.

PRO-TEC-4000. Instelbaar/Programmeerbaar kabelbeveiligingssystemen voor lange licht belaste bekabeling. PRO-TEC-4000 Instelbaar/Programmeerbaar kabelbeveiligingssystemen voor lange licht belaste bekabeling. PRO-TEC-4000 Introductie oktober 2005, leverbaar vanaf mei 2006. 2/ Beveiliging voor : Beveiligen

Nadere informatie