4-jarige opleiding op HBO niveau CREATIEVE COMMUNICATIE TEKENEN MET EN VOOR KINDEREN VAN 3 TOT 12 JAAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4-jarige opleiding op HBO niveau CREATIEVE COMMUNICATIE TEKENEN MET EN VOOR KINDEREN VAN 3 TOT 12 JAAR"

Transcriptie

1 4-jarige opleiding op HBO niveau CREATIEVE COMMUNICATIE TEKENEN MET EN VOOR KINDEREN VAN 3 TOT 12 JAAR We bieden een 4-jarig studieprogramma aan, waarin je 2 diploma s kunt halen: kindertekendocent en kindertekentherapeut. De eerste 2 jaar van 20 lesdagen per studiejaar kom je naar school van 10 tot 18 uur en kunt het diploma kindertekendocent halen. Je maakt dus 160 contacturen en besteedt circa 150 uur aan huiswerk, lezen van modules en circa 100 uur aan onderzoek en praktijkgericht werken met kinderen per studiejaar. We hopen dat je met je docentendiploma goed aan de slag gaat en als je zover bent om je ook individueel te verdiepen in de problematiek van kinderen en ook met hun ouders kunt samenwerken, kun je het therapeutische traject beginnen. In het eerste jaar van de kindertekentherapie (het specialistische 3 e studiejaar) volg je weer 20 lesdagen van 10 tot 18 uur, die bestaan uit 12 lessen voor de zomer themagericht onderzoek en oefening, waarbij je ook leert casussen aan te leggen. Na de zomer volg je een korte autobiografische route van 8 lesdagen om de psychologische vertaalslagen te ervaren van de tekentaal. Waar komen de meeste problemen vandaan? In het 4 e studiejaar volg je stage, 8 intervisiedagen en 10 lesdagen op school om je einddiploma kindertekentherapeut te behalen. 1) Het eerste jaar is verkennend. Je maakt alle werkvormen, zoals die ook in de basistraining voorkomen, maar dan gericht op kinderen. Hiermee vul je je eigen rugzak. Je ervaart de werking van tekenopdrachten en leert met diverse materialen en technieken je tekenvaardigheid, schildertechnieken en zelfexpressie vergroten. Daarbij leer je vanuit de vele brillen de beeldtaal lezen en vertalen naar jezelf. 2) Het tweede jaar is verdiepend. Je leert nog beter signalen uit de tekening te vertalen, naar wat het kind in de groep nodig heeft. Hiermee ontwerp je holistische themalessen op maat, voor bepaalde doelgroepen en leeftijdsfasen. Je oefent groepsdynamica en kringgesprekken rond de beeldtaal van kinderen en leert een lezing geven. Je bouwt aan opeenvolgende lesprogramma s en leert deze uitvoeren. Je wordt getoetst via een aantal schriftelijke toetsen en 2 praktijkexamens. Afsluiting met het diploma kindertekendocent. 3) Het derde jaar is specialistisch. Het gaat nu om individuele tekentherapie voor kinderen rond hun hulpvraag en de hulpvraag van ouders of instanties. Thema s die aan bod komen zijn sessieopbouw, counselvaardigheid, omgang met de ouders en het netwerk van het kind, familieopstellingen via de tekentaal, gesprekstechnieken, rollenspel en creatieve werkvormen om negatieve emoties om te zetten. Je leert de tekentaal op een professionele manier lezen en beschrijven, zodat je een eigen praktijk kunt starten. Na de zomer start je met je eigen autobiografische tekeningen en onderga je wat tekentherapie doet met jezelf. Vanaf je geboorte tot en met je volwassen leven van nu wordt via teken- en schilderingen onder de loep genomen. Naar aanleiding daarvan schrijf je een aantal zelfreflecties. Hierdoor ga je psychologische en biologische verbanden leggen van jezelf als kind in je gezin- en familiesituatie. 4) Het vierde jaar is praktijkgericht. Je gaat met kinderen therapeutisch aan de slag en legt je casus voor aan de intervisiedocent, die je 10 keer in dit jaar bezoekt. Je kunt dan al goed tekeningen lezen en een behandelplan opstellen. Daarnaast leer je nog meer effectieve sessievormen, kort en bondig rapporteren en casusbesprekingen houden rond het lezen van de tekensignalen. Tenslotte maak je van 1 kind een eindverslag van 6 therapeutische bijeenkomsten. Je volgt 10 intervisiedagen bij je mentor en 10 lesdagen op school. Afsluiting met het diploma kindertekentherapeut. 1

2 INTAKEGESPREK Na je aanmelding krijg je een intakegesprek bij een van de docenten die lesgeven in de kinderroute. De kosten hiervoor zijn 75,- voor ca 1,5 tot 2 uur. Je brengt enkele creatieve werkstukken mee. Je motivatie en geschiktheid voor deze 2 afstudeerrichtingen wordt onderzocht en gepeild. Je krijgt feedback en advies. STUDIEKOSTEN 2013 Het lesgeld voor 20 lesdagen inclusief 20 modules van 30 tot 70 pagina s en materialen tijdens de lesdagen bedraagt 1800,-. Elk volgend jaar komt hier circa 5% bij. Je moet zelf een startpakket aanschaffen van 18 dikke Lyra kleurpotloden, 12 bijenwaskrijtblokjes, 2-gaats puntenslijper, doosje pastelkrijt, een setje ecoline, passer en liniaal, grafietstift, papier in diverse soorten en maten. Dit alles is tegen gereduceerd tarief te verkrijgen in de schoolwinkel van circa 75,-. Data voor INTRODUCTIEDAGEN vind je op de website 1 e jaar: Verkenningsjaar. TEKENEN MET EN VOOR KINDEREN. Creatieve communicatie, basistechnieken en materiaalkennis Alle basisthema s en creatieve werkvormen die ook in de basistraining van de opleiding genezend tekenen voorkomen, worden op kinderen afgestemd. Visie: We gaan er vanuit dat ieder kind gezien, gehoord, begrepen en (aan)geraakt wil worden. Een kind heeft recht op veiligheid, eigenheid en daar hoort zijn tekentaal bij, omdat hij verbaal nog niet alles kan zeggen wat hij in de tekening kwijt kan. Daarin laat hij zien hoezeer hij geprikkeld wordt en wat zich in zijn innerlijk afspeelt en welke omgevingsfactoren hem inspireren, dwarszitten of storen. Einddoelen: Teken- en schildervaardigheid vergroten rond specifieke thema s Achtergrondinformatie en cultuurhistorische samenhang van de thema s ervaren Kennismaken met diverse teken- en schilder- en collagematerialen Non verbaal gesprek op papier als relatietekening kunnen toepassen Psychologie van de kindertekening aan de hand van de leeftijdsfasen De tekening als plattegrond van het bewustzijn en de leefwereld van het kind leren lezen Tekenopdrachten geven en evaluatievragen kunnen toepassen Onderzoek doen naar de tekentaal van kinderen in alle leeftijdsfasen Examenonderdelen 1 ste jaar: Eindpresentatie houden over de tekentaal van een bepaalde doelgroep of een bepaald thema 2

3 2 e jaar: Verdiepingsjaar. TEKENEN MET EN VOOR KINDEREN IN DE GROEP. Kindertekendocent worden Je leert lesgeven in alle leeftijdsfasen van 3 tot 12 jaar en inzicht krijgen hoe je de ontwikkeling van de tekentaal kunt stimuleren in je lessen en sociale vaardigheden vergroten. Het ontwerpen van tekenlessen op maat en per doelgroep wordt je vakgebied. Visie: Kinderen vinden het leuk om tekenvaardig en expressief te worden, zichzelf te profileren zich vindingrijk uit te drukken over wie ze zijn en willen worden. Hierdoor groeit hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Omdat tekenen een kindeigen taal is wordt het kind bevestigd in wie hij is. Door respect en bewondering voor het werk van anderen, nemen negatieve emoties en ongewenst gedrag af. Einddoelen: Op een holistische manier les kunnen geven Verdiepen en uitdiepen van thema s (zie rooster) Oog hebben voor kinderen die anders zijn Signaleren van informatie uit de tekening Methodisch didactische vaardigheden ontwikkelen en groepsdynamica hanteren Negatieve emoties en ongewenst gedrag in de tekenles signaleren en deze omzetten in positief gedrag. Omgaan met storende elementen in je tekenles Zelf lesthema s ontwerpen over zelfinzicht en zelfvertrouwen De emotionele en tijdrelatie met materiaal en techniek onderzoeken Boeiende achtergrondinformatie kunnen geven. Vakterminologie beheersen Gefaseerd een tekenopdracht geven, ook via inductietechnieken De psychologie en filosofie van de thema s kunnen verwoorden op een voorlichtingsavond Feedback geven en nabespreken van de tekenervaring in een evaluatierondje. Iedereen betrekken De sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen binnen een groep observeren en peilen Uit de tekentaal signaleren wat er aan mogelijke problemen zijn, of wat er zich innerlijk afspeelt in het kind. Tekentaal lezen vanuit k.i.e.s.t. en een kracht-zwakte analyse kunnen maken Spreekvaardigheid, gesticulatie en mimiek ontwikkelen De kunstenaar in het kind kunnen stimuleren Vanuit bestaande kunstenaars tekenlessen geven Een tekenlespraktijk opzetten en beroepsethiek hanteren Het diploma kindertekendocent behalen Examenonderdelen 2 de jaar: Een serie van 6 lessen ontwerpen en daarvan 1 geven en feedback verzamelen Een verhalende bordtekenles geven met figuratieve elementen en perspectief Een holistische lichaamsgerichte tekenles of workshop geven 3

4 3 e jaar: Specialisatiejaar. TEKENEN MET EEN KIND VANUIT ZIJN HULPVRAAG. Sessies leren hanteren, counselen rond de tekentaal, behandelplan maken. AUTOBIOGRAFISCH WERKEN. Je eigen proces via de beeldtaal internaliseren. Dit jaar beginnen we direct met de sessieopbouw en het dilemma tussen de hulpvraag van de ouders of een instantie en de hulpvraag van het kind. Visie: Het kind wordt geleefd door wat anderen zeggen en bepalen voor hem: de opvoeding! Het is belangrijk om diverse werkvormen te beheersen waarin het kind ontdekt: Ik ben ook van mezelf. Hierdoor wordt het weerbaar en herkenbaar voor zichzelf, zijn ouders en op school. Door negatieve emoties zichtbaar te maken kan het kind zichzelf helpen in wat het nu nodig heeft en wat hij nog mist, want dat wordt door zijn eigen inzicht aan zijn tekening toegevoegd, dus zichtbaar en bespreekbaar gemaakt, beter ervaren en geïnternaliseerd. Einddoelen: Het kind veilig stellen in een sessie De hulpvraag helder krijgen en in een psychologische context stellen Sessieopbouw en structuurmodellen vanuit de holistische benadering Rapportage en het inlezen van casussen Behandelplan en strategie ontwikkelen Wanneer en hoe betrek je de ouders of het netwerk in dit behandelplan Diagnostiek vanuit de tekentaal Diverse sessievormen hanteren Tekenopdrachten op maat leren timen Familieopstellingen hanteren via kaartjes Loopsessies begeleiden rond denken, voelen, willen Het kind als levenskunstenaar centraal stellen: zelfvertrouwen stimuleren Werken vanuit de psychosynthese De rechten van het kind behartigen Een tekentherapiepraktijk opzetten en de beroepsethiek hanteren De leeftijdsfasen van je geboorte tot je volwassenheid herbeleven via autobiografisch tekenen (hier kun je dan later ook de ouders mee helpen) Zelfreflecties schrijven rond autobiografische processen 4 e jaar, praktijkgericht eindexamenjaar. TEKENEN MET EEN KIND VANUIT ZIJN HULPVRAAG Casussen schrijven, je beroepsethiek naleven. Kindertekentherapeut worden. Je bent nu verplicht om met ouders in gesprek te komen over hun kinderen en je als aankomend kindertekentherapeut te profileren. De hulpvraag van de ouder kan heel anders zijn dan de hulpvraag van het kind en je hebt met ieders belang rekening te houden. Hoe verwerk je al deze informatie samen met je eigen observaties? Je stelt altijd voor om een aantal sessies te geven om te zien hoe tekentherapie werkt, of het kind er van opknapt en zich eventueel in je tekengroepje verder kan ontwikkelen. Je wordt je aan het eind van dit vierde jaar volledig bewust van de complexiteit van dit vak, omdat je met het netwerk van het kind rekening hebt te houden, maar ook met zijn geaardheid, tempo en de omgevingsfactoren. Het lezen van de tekentaal beheers je tenslotte professioneel. Dit wordt getoetst voordat je je eindcasus voordraagt in de groep. Einddoelen: Voldoende zelfvertrouwen om je praktijk te profileren en ouders te woord te staan Een lezing kunnen geven over kinderen met ontwikkelingsstoornissen vanuit de tekensignalen Voldoende flexibiliteit hebben om van strategie te wisselen tijdens een sessie Een tekentherapieperiode zorgvuldig kunnen afsluiten 4

5 Tussen de belangen en rechten van het kind en diens ouders en instanties kunnen mediëren Je eigen inzichten en intuïtie durven volgen met alle consequenties van dien Het diploma kindertekentherapeut behalen vanuit rust en inzicht Examenonderdelen vierde jaar: Enkele schriftelijke toetsen over je vakterminologie, behandelplan, eigen visie, beroepsethiek en tekentaal lezen. Een casus voordragen van tenminste 6 sessies van 1 kind uit je praktijk. Je casusmap ter inzage geven en deze voordragen aan de groep. Je bent verplicht 3 dagen leertherapie te volgen vanuit je autobiografische tekeningen om het eigen tekentherapeutische proces aan te gaan, omdat je met de ouders van het kind gaat werken. Je bent verplicht 5 supervisiedagen te volgen als begeleiding van je stagetijd. Eindrapport over het stadium waarin je eigen praktijk gerealiseerd is, met foto s over praktijkvoorbeelden. LESDAGOVERZICHT VERKENNINGSJAAR Thema 1 ONTWIKKELINGSFASEN IN DE TEKENTAAL HERKENNEN. De tekenbehoefte van het kind stimuleren. Spelen met de golfbeweging. Hierdoor wordt de ademfunctie verbetert en kom je in balans. Terminologie van de tekenfasen benoemen, door deze zelf te tekenen en te lezen. 2 NON VERBAAL COMMUNICEREN. Relatietekenen en tekenspelletjes met evaluatievragen. 3 ENERGETISCH TEKENEN en emotionele intelligentie stimuleren via de zintuigen. Energietaal lezen. Het K.I.E.S.T leesmodel toepassen. Kracht en zwakte uit de tekentaal herkennen 4 RITMISCH DYNAMISCHE OEFENREEKSEN: muzikaal tekenen. Het klap- stap, hoofd- hand en voet hersencoördinatie programma. Oefenreeksen ter bevordering van een goede hersencoördinatie en taal ontwikkeling. Woord en beweging, beeld en herhaling helpen alle leerprocessen. 5 VORMTEKENEN EN WERKEN MET SJABLONEN Stripverhalen maken. Jezelf vormgeven. Het verschil voelen tussen je binnen- en de buitenwereld. 6 KLEUR ALS EMOTIETAAL. Ontdekken wat kleur met je doet. Kleurtechnieken verkennen, kleurverhalen ontwerpen en met diverse materialen leren werken en experimenteren. 7 SPIEGELBEELD TEKENEN als hersensynchronisatie, relatiespel en non-verbale communicatie. 8 LEMNISCATEN TEKENEN om polariteiten te ervaren en makkelijke tekenvaardigheid te ontwikkelen. Mensen en dieren kunnen zo makkelijk neergezet worden. Je wordt er flexibel van. 9 STROMINGSBEELDEN maken: de kunst van de natuurlijke groei naar geleidelijk kunnen veranderen. Werken als oermensen, zoals de aboriginal. Een collage maken als stromingsbeeld. 10 TEKENVAARDIGHEID: mens en dier in beweging en uit grondvormen. Ook cartoontekenen komt even aan bod, spontaan en direct. Hoe ontwerp je via je tekenvaardigheid beeldverhalen? 11 MANDALA EN SYMBOLIEK. Je veilige cirkel bewaken en inrichten, alleen en met elkaar als tekenspel. Heelbeeld over de vijf rijken. Het kamertje van geluk, de prullenbak. Lezen van tijd-ruimte. 12 SPIRALEN EN KRUISPUNTEN. Mijn schild en wapen. Door actuele thema s uit het nieuws te belichten kan het kind kiezen om naar binnen te gaan, in actie te komen, zich te beschermen of juist te verdedigen: je kunt vluchten, vechten, stagneren of reageren: handelen vanuit al je vele intelligenties. Hoe ga je IK- JIJ- WIJ vragen in het kringgesprek voeren? 13 KOLAMTEKENEN als hersengymnastiek. Zelfvertrouwen krijgen door goed te tellen, anticiperen en ruimtelijk inzicht te krijgen, waardoor rekenen leuk wordt. Je tekent op de grond en strooit met zand. We houden na deze lesdag een korte evaluatie over ieders vorderingen, met een gezellig avondetentje. 14 GEOMETRIE waarmee je eigen leertaken kunt ontwerpen vanuit de eigen bagage en fantasie van het kind. Schoteltjesgeometrie en werken met passer en liniaal helpen leertaken te ordenen. 15 HET KIND ALS KUNSTENAAR: snelle werkvormen die kinderen in alle leeftijden het gevoel geven dat ze zichzelf kunnen overstijgen. Het is een kunst om het kind te verleiden tot zelfwerkzaamheid en durf. Tekenen als Hundertwasser met holografisch karton op grijs papier. 16 LEZEN VAN TEKENINGEN van een kind en die van jezelf vanuit het KIEST model en een krachtzwakte analyse. Wat zijn aandachtspunten, signalen, het medicijn en zelfhelend vermogen? In de module tussen hemel en aarde leer je nog veel symbolen uitdiepen. 17 PORTRETTEKENEN vanuit diverse technieken als zelfkennis en assertiviteitstraining. 5

6 Het herkennen van emoties in snelle gezichtsexpressie (aardappelhoofden) gaat vlot en is toegankelijk. 18 CREATIEVE CADEAUTJES MAKEN. Kan het kind wel geven, ontvangen en afscheid nemen? Groepswerk in knuffelland. Hierdoor worden psychosociale vaardigheden aangelegd. 19 EINDPRESENTATIES rond een thema uit dit jaar. Je krijgt hier duidelijke instructies over 20 EINDPRESENTATIES.+ jaarafsluiting met een certificaat van je competenties. 6

7 LESDAGOVERZICHT VERDIEPINGSJAAR 1 DE KINDERTEKENING ALS PLATTEGROND VAN ZIJN IDENTITEIT. Hoe geef je een holistische tekenles in zes fasen? Opbouw van een les: achtergrondinformatie of kringgesprek, de tekenopdracht, uitleven, inleven, structureren en evalueren. 2 MATERIAALADVIEZEN, ambulant werken vanuit je wonder-koffer. Zintuiglijke ontwikkeling stimuleren en emoties herkennen. Ad hoc programma s ontwerpen voor diverse gelegenheden, bv. op de kinderafdeling van een ziekenhuis. Kinderen met teveel en te weinig energie in je tekenles boeien. 3 SPROOKJES INZETTEN voor de emotionele intelligentie. Tekentaal lezen volgens het k.i.e.s.t. programma, een kracht en zwakte analyse kunnen maken. Symboliek en subpersonen. Hoe doe je rollenspel en geef je een stem aan iets uit de tekening? Je kiest een sprookjesfiguur als metafoor voor jezelf. 4 ALLOCHTONE KINDEREN in je tekenles. Hoe integreer je ze in een kennismakingsrondje? De rechten van het kind (volgens UNESCO) behandelen. 54 aandachtspunten onder de loep. Hoe vertaal je die in een tekening? 5 PESTGEDRAG ONDER DE LOEP. Het no blame programma. Tekenen voor elkaar als troost. Kun je meester worden over het monster in jezelf? Kan het kind vanuit zijn hart spijt betuigen? Hoe maak je iets weer goed en zichtbaar? 6 LEUGENS EN LIEGEN. We doen onderzoek naar de vele vormen van fantasie die de waarheid kunnen belemmeren of aan het licht brengen omdat het kind nog in metaforen spreekt en in zijn eigen fantasie geloofd. 7 DROMEN EN NACHTMERRIES en de fascinatie van het boze. Er zijn veel verschillende soorten van dromen. Hoe leer je ze herkennen? We gaan inductietechnieken aanleren en oefenen om bij onze droombeelden te komen. Het intelligente onbewuste. 8 Herkennen van HOOGBEGAAFDE KINDEREN die onderpresteren. Wat is er nodig om zulke kinderen in je klas of praktijk meer te betrekken? Waarin blinkt het kind in uit en waardoor voelt het zich faalangstig? 9 TEKENEN ROND EEN SCHEIDING. Knopen en vlechten, ruimtelijk ervaren en leren tekenen. In de knoop zitten met jezelf of anderen. Knopen als kunstvorm en technische illusie. 10 ADHD-ONRUST en het AUTISTISCH SPECTRUM. Hoe begin je met wat lichaamswerk, als voorbereiding op het tekenen? Creatieve communicatie met kinderen die teveel naar binnen keren; de binnenvetters of teveel naar buiten gericht en overprikkeld zijn. Hoe kunnen zij zichtbaar maken wat in hen leeft en ontwikkelen wat zij nodig hebben? 11 ZES LESSEN ONTWERPEN voor een speciale doelgroep en het maken van een folder en visitekaartje. 12 PERSPECTIEF TEKENEN is diepte en verte ervaren. Werkvormen voor de bovenbouw en pubers: blik in de wereld: je realisme vergroten. Wat is ver weg en wat is dichtbij en hoe lopen de overgangen? 13 VERHALEND BORDTEKENEN. Terwijl je iets voortekent vertel je een pakkend verhaal dat synchroon loopt met je tekentaal. (15 min beurten als voorbereiding op je bordteken examen). Je krijgt 4- voudig advies over de tekenvaardigheid, het boeiende verhaal, het contact met de groep en de compositie. 14 Tekenopdrachten en kringgesprekken voor HOOGSENSITIEVE KINDEREN. Het kind aanspreken op zijn eigen bron van wijsheid en intuïtie. De rol en het proces van creatief communiceren in het basisonderwijs. 15 HET KIND ALS KUNSTENAAR. We bouwen aan een Kandinsky rondje en een Mondriaan tekening met stiften en ecoline. 16 HERSENGYMNASTIEK VOOR DYSLECTISCHE KINDEREN Tekenspelletjes voor de hersenfuncties: als de hersenhelften meer samenwerken leer je sneller! Inspiratiebronnen aanspreken en kluifjes ontwerpen. De dingenmakers! 17 BORDTEKENEXAMEN van 30 minuten waarbij je figuratieve elementen in een perspectivische opbouw plaatst. 18 OVER AFSCHEID EN VERLIES, omgaan met rouw verwerking in de klas en als nazorg. Druppen en kleur laten vloeien: de kunst van het loslaten. Van donker naar licht! Een bijzonder voorwerp integreren in je teken of schilderwerk. 19 EXAMEN HOLISTISCHE TEKENLES van 45 min. waarbij je lichaamswerk doet en de tekentaal nabespreekt. 20 EXAMENS HOLISTISCHE TEKENLES. Afsluiting met een diploma. 7

8 LESDAGOVERZICHT SPECIALISATIEJAAR EN AUTOBIOGRAFISCH ONDERZOEK 1. OPZETTEN VAN JE PRAKTIJK en hoe profileer jij jezelf? Intakesessie en de vormgeving van de rapportage. De hulpvraag helder krijgen. Bemiddelen tussen ouderbelangen en die van het kind. Anamnese afnemen. Het kind op zijn gemak stellen: bonding. Afspraken regelen, wie doet wat. Contract opstellen over de eerste 6 sessies. Je ontwerpt een visitekaartje en denkt na over een folder. 2. HET GETRAUMATISEERDE KIND en zijn zelfhelend vermogen 3. HET DWANGMATIGE KIND en de weg naar bevrijding 4. BEHANDELPLAN MAKEN, strategie bepalen. Zintuigen aanspreken en betrekken in je sessie. 5. FAMILIEOPSTELLINGEN VIA TEKENKAARTJES. Bij zwijgplicht kunnen kaartjes ingezet worden als non verbale therapie. Ouderconsult en kidscoaching aanbieden. Hoe geef je workshops voor ouders, grootouders en kinderen? 6. DE MEEST VOORKOMENDE PROBLEMEN van kinderen over faalangst, boosheid, weerstand, binnenvetters, op slot zitten, doordraven, vluchtgedrag, tics, verlatingsangst, enz. 7. HET ONTWORTELDE KIND: ALLOCHTONE KINDEREN, PLEEG- en ADOPTIEKINDEREN, het gemis aan basisveiligheid. Hoe help je levensboeken maken over het gemis aan foto s en achtergrond informatie, via inducties? Kinderen van vluchtelingen, asielzoeker die geen Nederlands spreken. Ambulant kunnen werken. 8. KINDEREN MET PSYCHOSOCIALE ACHTERSTANDEN door verwaarlozing, langdurig ziek zijn, immigratie enz. 9. KINDEREN MET HERHALEND NEGATIEF GEDRAG. Baarmoedertekeningen lezen. PSYCHOSYNTHESE WERKMODEL toepassen. Psychosynthese kunnen uitleggen aan kinderen. Spreekbeurten. 10. KINDEREN MET HECHTINGSPROBLEMEN en counselen met ouders. Onderzoek doen naar de eerste drie levensjaren (enquête maken). Wantrouwen versus vertrouwen. Het maken van een popje als houvast en troost in een zelfgemaakte bedding. Een popje maken zonder naald en draad. 11. ZELFVERWONDING, HET LICHAAM ALS VIJAND, borderliners, eetstoornissen, niet willen leven, misbruik en het hanteren van een serie testtekeningen van de Rutgerstichting. Misbruik en geweld. Geheimhoudingsplicht en ethiek. 12. HEELDBEELDEN ONTWERPEN voor individuele hulpvragen van het kind. Mastersessie afgestemd op de voorkeuren van het kind. Tekentaal lezen in tijd en ruimte. Vanuit een heelbeeld een behandelplan kunnen ontwerpen. Je hebt je visitekaartje klaar en toont dit aan de groep voor feedback. AUTOBIOGRAFISCHE ROUTE waarbij je tekeningen maakt over je levensprocessen. Het huiswerk bestaat uit het afwerken van de tekeningen en deze beschrijven. Dit heb je deels al in de les gedaan. 13. Vanaf voor de geboorte. Je maakt vier tekeningen op deze dag over het hiervoormaals, je eigen conceptie, negen maanden in het donker en je geboorte. Je zoekt thuis naar informatie over deze tijd via oude kranten en foto s van je geboorte en zwangerschap van je moeder. Je doet veel onderzoek tussen de tekentaal en de werkelijkheid. In de les staan we stil bij hoe je deze tekeningen leest. 14. JE EIGEN KIND TOT LEVEN WEKKEN. Hoe waren de eerste drie jaren? Je tekent jezelf met vader, moeder, broertjes en zussen. In de middag doen we oefeningen en tekeningen vanuit de basisschooltijd. 15. DE PUBER IN JEZELF, vrije en gerichte expressie met pubers. We maken hier vier tekeningen van en lezen vooral wat je toen het meest gemist hebt. s Middags gaan we ons als een puber gedragen en maken nog een familieopstelling a la Hundertwasser. 16. BEELDEND VORMGEVEN MET ADOLESCENTEN. Dit is de fase waarin je uit huis gaat met alle gevolgen van zelfredzaamheid, eenzaamheid, expansiedrang, verwarring. We maken ook een collage over je binnenwereld en buitenwereld en doen onderzoek naar hoe je uit huis bent gegaan met tekeningen die daar bij passen. 17. DE VOLWASSENEN IN JEZELF, verantwoording, gezonde en ongezonde stress. We maken een drieluikje over werk, rust en hobby s. We staan stil bij je eigen volwassen wording, relaties, samenwonen, werk, studies, budget, kinderen krijgen of niet kunnen krijgen, wensen die wel haalbaar zijn en verlangens die onbeantwoord blijven. Hierover doen we verschillende werkvormen en onderzoekjes. 18. VERSCHILLENDE LEVENSFASEN VAN HET VOLWASSEN ZIJN. Deze kunnen we ook weer opdelen in verschillende periodes. Als je je hier van bewust wordt kun je zo n fase beter doorkomen en uitkijken naar de volgende fase. 8

9 19. HET OUDER WORDEN ALS EIGEN BELEVING. We gaan vooral met sprookjesmetaforen aan de gang om de situatie waarin je ooit terecht kunt komen op te luisteren. We doen diverse schildertechnieken die zowel individueel als ook twee aan twee en in een groep gedaan kunnen worden en we doen wat rollenspel. 20. DE LAATSTE LEVENSFASE VORMGEVEN, DE SPIRITUELE MENS: jouw verbinding met andere dimensies. We doen een onderzoek naar de geloofsovertuigingen en boodschappen die in je DNA stroom zitten en hoe je daar of nog last van hebt of hoe je ze hebt omgezet. Wat is de spirituele missie van het kind in jouw praktijk? Hoe denk je hierover na, welke bronnen raadpleeg je hierover? We bekijken elkaars autobiografie en hebben een gezellig etentje als afronding van deze route. LESDAGOVERZICHT PRAKTIJK- EN EINDEXAMENJAAR Thema Je krijgt dit jaar 6 theoretische toetsen over je parate vakkennis. 1. INTERVISIEDAG met circa 4 personen bij je mentor waarbij je een tekensessie ondergaat over een hulpvraag uit je autobiografie. Mocht je nog meer sessies willen dan kun je dit individueel afspreken. 2. OVER WOEDE EN AGRESSIE, SCHOONHEID EN TROOST. De boosheid onder de loep; ruzie maken op papier en de vele opties om je boosheid te uiten en te leren kanaliseren. Verscheuren en herscheppen, hiermee iets moois toveren! 3. INTERVISIEDAG. Hoe gaat het op je stageplek? Hoe profileer jij jezelf in je stageplek? Je ontwerpt samen een folder. Het lezen van kindertekeningen die je meebrengt. 4. KUNST KIJKEN affiniteit peilen en de kunstenaar wekken; korte werkvormen om veel zelfvertrouwen op de bouwen. De perfectionist kan het schudden en de faalangstige leert initiatief nemen. Toets 1 5. INTERVISIEDAG over wat je tegenkomt in eigen praktijk. Casus bespreking. 6. HOE GA JIJ OM MET HET CREATIEVE PROCES IN JE SESSIE? Je gaat 2 aan 2 oefenen en legt je werkwijze voor aan de groep, waarbij je materiaal, techniek en tijdsduur moet bepalen voor een sessie. Toets 2 7. INTERVISIEDAG. Hoe stimuleer jij de kunstenaar in het kind wat je op dit moment behandelt? Hoe ga je om met de hulpvraag van het kind, die anders kan zijn als dat van zijn ouders? Hoe zorg jij dat ieder zijn eigen huiswerk leert doen en hoe geef je dat aan? Via mailcontact of per post een boodschap overbrengen? 8. GEHANDICAPTE KINDEREN: wat kunnen ze nog wel? SPREEKBEURTEN houden over een ziektebeeld van een kind. Toets 3 9. INTERVISIEDAG. Wat kom je tegen rond het netwerk van het kind, voor, tijdens of na een sessie? 10. SPIRITUELE COUNSELVAARDIGHEDEN waarbij je gebruik maakt van de psychosynthese en het kind betrekt als wereldburger en een wezen van liefde en wijsheid. Hoe voelt het kind dat hij van zichzelf is en niet geleefd wordt door zoveel anderen die zich met hem bemoeien. Toets INTERVISIEDAG Heb je al met een ouder gesproken over zijn kind? Tekeningen lezen. Casus bespreking. Hoe gaat het met het rapporteren en bijhouden van de vele aspecten van je werk? 12. ANGST EN FOBIEEN BIJ KINDEREN. Werken met zwarte aarde of zand. Zwart papier en de blinddoek. Toets INTERVISIEDAG. Waar liggen je eigen angsten nog? Kun je de werkvormen al goed toepassen? Wat kom je daar in tegen aan weerstand of gebrek aan timing en/of organisatie? 14. Loopsessie over DENKEN, VOELEN EN WILLEN, synchronisatieprocessen en NLP technieken toepassen. Toets INTERVISIEDAG. Je spreekt je eindexamen door en oefent je presentatievaardigheid. 16. BEROEPSETHIEK. Een lezing of ouderbespreking kunnen geven over je vak waarbij je ook het psychosynthese model gebruikt. Het bespreken en aanscherpen van je casusmappen. Je brengt je uitgewerkte folder mee. 17. KINDERTEKENINGEN LEZEN op kracht, zwakte, hulpvraag en medicijn. s Middags creatieve werkvorm. 18. BEHANDELPLAN doorspreken. Generale repetitie voor je examen. s Middags creatieve werkvorm. 19. Ochtend: eindpresentatie van je casus halve groep. Middag: Ondersteuning voor je eigen praktijk. Eindbeoordeling casusmap. 20. Ochtend: eindpresentatie van je casus halve groep. Middag: Elkaars mappen en folders bekijken. Jaarafsluiting en diploma-uitreiking. 9

10 LESDATA Lesnr VERKENNINGSJAAR Vrijdagen/zaterdagen VERKENNINGSJAAR 2013 Maandagen VERDIEPINGSJAAR 2013 Zondag-maandagen 1 Vr 7 september 14 januari Zo 6 januari 2 Za 22 september 28 januari Ma 21 januari 3 Vr 5 oktober 11 februari Zo 3 februari 4 Za 20 oktober 25 februari Ma 18 februari 5 Vr 2 november 11 maart Zo 3 maart 6 Vr 23 november 25 maart Ma 18 maart 7 Za 8 december 8 april Zo 31 maart 8 Za 12 januari april Ma 15 april 9 Vr 25 januari 6 mei Zo 28 april 10 Za 9 februari 20 mei Ma 13 mei 11 Vr 22 februari 3 juni Zo 26 mei 12 Za 9 maart 17 juni Ma 10 juni 13 Vr 22 maart 1 juli Zo 23 juni 14 Za 6 april 9 september Ma 16 september 15 Vr 19 april 23 september Zo 29 september 16 Za 4 mei 7 oktober Ma 14 oktober 17 Vr 17 mei 21 oktober Zo 27 oktober 18 Za 1 juni 4 november Ma 11 november 19 Vr 14 juni 18 november Zo 24 november 20 Za 29 juni 2 december Ma 9 december NB: SPECIALISTISCH JAAR VANAF 2014! OPLEIDING GENEZEND TEKENEN Leslocatie - Kolam 1: Paardenwal 39, 7201 BV Zutphen Leslocatie, secretariaat, winkeltje - Kolam 2: Stationsplein 37a, 7201 MH Zutphen Administratie: Deventerweg 63, 7203 AD Zutphen Telefoon-secretariaat: ma-do 9-12 uur Websites: 10

KOLAM Nieuwsbrief. Beste studenten, collega s en belangstellenden OPLEIDINGSNIEUWS

KOLAM Nieuwsbrief. Beste studenten, collega s en belangstellenden OPLEIDINGSNIEUWS OPLEIDING GENEZEND TEKENEN EN CREATIEVE COMMUNICATIE KOLAM Nieuwsbrief KOLAM nieuwsbrief APRIL 2013 In dit nummer: Verbouwing van ons nieuwe Pand De Kolam op de Laarstraat 77 1 Opleidingsnieuws 1 Sacred

Nadere informatie

Opleiding Kindercoach

Opleiding Kindercoach Opleiding Kindercoach Maak jij het verschil? Sociale - emotionele vaardigheden ADHD / ADD Leer- en gedragsproblemen Hooggevoeligheid Ontwikkelingsfases Kind en zijn omgeving Rouw en verlies Pesten Beelddenkers

Nadere informatie

Ontdek je kracht voor de leerkracht

Ontdek je kracht voor de leerkracht Handleiding les 1 Ontdek je kracht voor de leerkracht Voor je ligt de handleiding voor de cursus Ontdek je kracht voor kinderen van groep 7/8. Waarom deze cursus? Om kinderen te leren beter in balans te

Nadere informatie

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1 faalangst de baas! training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER FAALANGST DE BAAS! TRAINING 3 faalangst de Baas! training

Nadere informatie

OPLEIDING GENEZEND TEKENEN Holistisch tekendocent / Coach beeldend / Tekentherapeut

OPLEIDING GENEZEND TEKENEN Holistisch tekendocent / Coach beeldend / Tekentherapeut STUDIEGIDS 2015/2016 Praktische gegevens voor de 5 studierichtingen: OPLEIDING GENEZEND TEKENEN Holistisch tekendocent / Coach beeldend / Tekentherapeut OPLEIDING CREATIEVE COMMUNICATIE - tekenen met en

Nadere informatie

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STA STERK TRAINING 1 sta sterk training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STA STERK TRAINING 3 De sta sterk training achtergrond sta sterk Training

Nadere informatie

Inhoud. coaching. Opleidingen, cursussen, workshops

Inhoud. coaching. Opleidingen, cursussen, workshops Inhoud coaching Opleidingen, cursussen, workshops Inhoud Les 1. Wat is coaching? Coaching: verwezenlijk je dromen en ervaar succes! Stappenplan Het beroep Wat is coaching en wat is het niet? De verschillen

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

De Inner Child meditatie

De Inner Child meditatie De Inner Child meditatie copyright Indra T. Preiss volgens Indra Torsten Preiss copyright Indra T. Preiss Het innerlijke kind Veel mensen zitten met onvervulde verlangens die hun oorsprong hebben in hun

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Golf van de Rode Maan

Golf van de Rode Maan Golf van de Rode Maan Data waarin de golf van de Rode Maan valt: 11-2 t/m 23-2-2015 *29-10 t/m 10-11-2015 *16-7 t/m 28-7-2016 *2-4 t/m 14-4- 17 18-12 t/m 30-12 -2017 * 4-9- t/m 16-9-2018 * 22-5 t/m 3-6-2019

Nadere informatie

De Vakman. De leerling hanteert de muzikale parameters en componenten. De leerling leest en schrijft de muziektaal

De Vakman. De leerling hanteert de muzikale parameters en componenten. De leerling leest en schrijft de muziektaal De Vakman De leerling kan gericht luisteren van intuïtief naar bewust waarnemen luisteren naar het eigen musiceren weten wat je hoort zich de muziek inwendig voorstellen de muzikale parameters en componenten

Nadere informatie

OPLEIDING GENEZEND TEKENEN Holistisch tekendocent / Coach beeldend / Tekentherapeut

OPLEIDING GENEZEND TEKENEN Holistisch tekendocent / Coach beeldend / Tekentherapeut STUDIEGIDS 2015/2016 Praktische gegevens voor de 6 studierichtingen: OPLEIDING GENEZEND TEKENEN Holistisch tekendocent / Coach beeldend / Tekentherapeut OPLEIDING CREATIEVE COMMUNICATIE - tekenen met en

Nadere informatie

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STEVIGE STAP TRAINING 1 stevige stap training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STEVIGE STAP TRAINING 3 INFORMATIE BROCHURE STEVIGE STAP TRAINING

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Wat kies jij uit de schijf van 5?

Wat kies jij uit de schijf van 5? Goed bezig 2016 Wat kies jij uit de schijf van 5? Alsjeblieft! Dit is het Goed Bezig trainingsaanbod voor 2016. Doel is samen werken aan goede persoonlijke balans. De trainingen zijn bedoeld voor medewerkers

Nadere informatie

Koffieochtend 20 oktober 2016 OPVOEDING IN DE FAMILIE

Koffieochtend 20 oktober 2016 OPVOEDING IN DE FAMILIE Koffieochtend 20 oktober 2016 OPVOEDING IN DE FAMILIE Voorstelronde Mesut Cifci, onderwijsondersteuner/oudercontactpersoon Welke ouders zijn er vandaag aanwezig? Samen met en van elkaar leren! Het belang

Nadere informatie

Cursuscentrum De Smederij Studiegids Spirituele Therapie

Cursuscentrum De Smederij Studiegids Spirituele Therapie Cursuscentrum De Smederij Studiegids Spirituele Therapie Duur opleiding: Aantal bijeenkomsten: Kosten: Kosten studiemateriaal: Vorm: Toelating: Hoofddocent: Docenten: Data: 2 jaar 26 per jaar 1600 euro

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Module Docent contact uren Zelfstudie. Psychologie en psychopathologie 11 44 uur Chakrapsychologie 11 72 uur

Module Docent contact uren Zelfstudie. Psychologie en psychopathologie 11 44 uur Chakrapsychologie 11 72 uur Deelopleiding Healing en Energiewerk Mogelijkheden Je kunt deze opleiding en de modules van de opleiding op verschillende manieren benutten. Onderstaand vind je een overzicht van de mogelijkheden. 1. Je

Nadere informatie

Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? Hulpaanbod

Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? Hulpaanbod Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? - Normaal begaafde kinderen van 4 tot 13 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Zuid, die in hun gedrag signalen afgeven die mogelijk duiden op een problematische

Nadere informatie

Competentie Werkplan Resultaat Tijd

Competentie Werkplan Resultaat Tijd CONCEPT STAGE WERKPLAN Student: Sofie van Gils Studentnummer: 249676@student.fontys.nl Jaar: 2VT Stageschool: (Nog niet zeker) CKE Eindhoven Stagebegeleider: (Nog niet zeker) Frits Achten B Niveau 2 B3

Nadere informatie

Kinder Taijiquan. De cursusdagen voor Beatrixschool Blinkertpad EX Haarlem

Kinder Taijiquan. De cursusdagen voor Beatrixschool Blinkertpad EX Haarlem Kinder Taijiquan Opleiding kinder Tai Chi voor docenten Organisatie van Stichting Taijiquan Nederland STN 2016 te Haarlem Tái Chi School Kennemerland www.taichikennemerland.nl Een samenwerking van de volgende

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF KINDERKRIEBELS

NIEUWSBRIEF KINDERKRIEBELS NIEUWSBRIEF KINDERKRIEBELS Dag allemaal, Eindelijk is het zover!!! De eerste nieuwsbrief van Centrum KINDERKRIEBELS is er!! Vele van jullie zullen zich afvragen Centrum KINDERKRIEBELS wat is dat???? Hieronder

Nadere informatie

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Algemeen: Uw ROC wil door middel van eenduidige trainingen pesten structureel aanpakken. Trainingen en cursussen als maatwerk. Doelstelling: Het doel van de training

Nadere informatie

Programma Instrument voor hulp 1 e jaar

Programma Instrument voor hulp 1 e jaar Programma Instrument voor hulp 1 e jaar 2017-2018 Blok 1 Instrumentschap, de basis van het werk als coach do 2 nov - vr 3 nov De basisprincipes en basishouding als coach leren kennen; aanwezig zijn in

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Moeilijke kindervragen

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Moeilijke kindervragen DOELSTELLINGEN De ouders hebben ervaren dat hun kind niet het enige is dat moeilijke vragen stelt en dat zij elkaar kunnen ondersteunen in de omgang hiermee. De ouders kunnen met hun kind in gesprek gaan

Nadere informatie

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen.

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Inspirerend kennis overdragen ''Arjan weet een veilige sfeer te creëren waardoor ik me vrij voel om ook echt te oefenen en te delen wat ik

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

Informatie brochure. Integratieve Kindertherapie

Informatie brochure. Integratieve Kindertherapie Informatie brochure Integratieve Kindertherapie De Praktijk Rijksstraatweg 39a (ingang aan de zijkant) 2121 AA BENNEBROEK Tel: 06-24223671 depraktijk@quicknet.nl Mijn naam is Linda Wennekers, moeder van

Nadere informatie

Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor

Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor Modules Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor 1. Psychologie en Psychopathologie 2. Sociale psychologie

Nadere informatie

Algemene informatie Atma Instituut. Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen...

Algemene informatie Atma Instituut. Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen... Algemene informatie Atma Instituut Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen... 6 2 Brochure: Algemene informatie Atma Instituut Het Atma Instituut

Nadere informatie

Weerbaarheid en zelfsturing voor particulieren. Bouwen aan zelfvertrouwen. Jeugd

Weerbaarheid en zelfsturing voor particulieren. Bouwen aan zelfvertrouwen. Jeugd Weerbaarheid en zelfsturing voor particulieren Bouwen aan zelfvertrouwen Jeugd 1. Weerbaarheidstrainingen voor kinderen Heeft uw kind moeite met voor zichzelf op te komen? Of is uw kind wellicht te weerbaar?

Nadere informatie

WANNEER VERTEL JE HET AAN JE KINDEREN? Als de beslissing om te gaan scheiden eenmaal genomen is, dan kun je dit het beste zo snel mogelijk aan de

WANNEER VERTEL JE HET AAN JE KINDEREN? Als de beslissing om te gaan scheiden eenmaal genomen is, dan kun je dit het beste zo snel mogelijk aan de OVER EN UIT OVER EN UIT Welkom bij de e-training Over en uit. In deze training leer je beter om te gaan met je scheiding. Je leert hoe je het beste het nieuws van de scheiding aan je kind kan vertellen,

Nadere informatie

Nieuwe mandalakleurcreaties

Nieuwe mandalakleurcreaties Greetje Molenaar Nieuwe mandalakleurcreaties Kleuren en intekenen Zenstructuren Tekentaal en oersymboliek Mandalaverhalen Inhoud Voorwoord en dankwoord 7 Beginnen met nieuwe mandalacreaties 9 Zes mandalawerkwijzen

Nadere informatie

Luchtvaart- dienstverlener Niveau 4

Luchtvaart- dienstverlener Niveau 4 Luchtvaart- dienstverlener Niveau 4 De mbo-opleiding Luchtvaartdienstverlener niveau 4 is speciaal voor iedereen die werkzaam is als (grond)stewardess op Schiphol. Iedereen met een mavo diploma (of overgangsbewijs

Nadere informatie

Centrum voor Psychotherapie

Centrum voor Psychotherapie Centrum voor Psychotherapie Je zit al een langere tijd niet goed in je vel. Op steeds dezelfde punten in je leven loop je vast. Je hebt al geprobeerd te veranderen. Waarschijnlijk heb je ook al behandelingen

Nadere informatie

Vaktherapie en groepstrainingen bij De Hoenderloo Groep

Vaktherapie en groepstrainingen bij De Hoenderloo Groep Vaktherapie en groepstrainingen bij De Hoenderloo Groep Therapie en training, iets voor jou? Als je bij De Hoenderloo Groep komt wonen, heb je vaak al veel meegemaakt in je leven. Het valt niet altijd

Nadere informatie

Luchtvaart- dienstverlener Niveau 4

Luchtvaart- dienstverlener Niveau 4 Luchtvaart- dienstverlener Niveau 4 De mbo-opleiding Luchtvaart dienstverlener niveau 4 is speciaal voor medewerkers van Passenger Services (PS) en Customer Ground Handling (CGH). Iedereen met een contract

Nadere informatie

KUNSTZINNIG JAAR 2015

KUNSTZINNIG JAAR 2015 KUNSTZINNIG JAAR 2015 7 holistische tekendocenten nodigen u uit om een kunstzinnig jaar te volgen waarin u mooie, ervaringsrijke en zinvolle werkstukken leert maken. EERSTE SERIE docent: thema: Les 1 14

Nadere informatie

Beeldende therapie werkt zo

Beeldende therapie werkt zo Je kunt allerlei redenen hebben om op zoek te gaan naar een therapeut of coach. Vanwege psychische, emotionele of lichamelijke klachten. Omdat je vastloopt of omdat je je balans wilt terugvinden. Misschien

Nadere informatie

HIC, specialisatie kinderen

HIC, specialisatie kinderen HIC, specialisatie kinderen Module Docent contact uren Zelfstudie Psychologie en psychopathologie 11 44 uur Ontwikkelingspsychologie 11 22 uur Inleiding in de Chakrapsychologie 11 36 uur Jungiaanse psychologie,

Nadere informatie

Psychiatrie. Therapieprogramma. www.catharinaziekenhuis.nl

Psychiatrie. Therapieprogramma. www.catharinaziekenhuis.nl Psychiatrie Therapieprogramma www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Het therapieprogramma... 3 Waarom groepstherapie?... 3 De groepsindeling... 4 De observatiegroep... 4 De behandelgroep... 4 Werkwijze therapeuten...

Nadere informatie

Spelonderdelen. Wonderkaarten, Wonderschriften en Wonderpaspoorten

Spelonderdelen. Wonderkaarten, Wonderschriften en Wonderpaspoorten Handleiding Iedereen heeft de wens om iets goed te kunnen. Iedereen bezit de wijsheid om te weten wat hij kan. Het wonderspel geeft je de mogelijkheid om jouw eigen kwaliteiten te onderzoeken, inzicht

Nadere informatie

COACH OPLEIDINGEN bij DE KLEINE JOHANNES

COACH OPLEIDINGEN bij DE KLEINE JOHANNES COACH OPLEIDINGEN bij DE KLEINE JOHANNES Dat we begeleiding en therapie kunnen geven via het beeld, de kleur en de vorm zal een belangrijk gegeven zijn in de toekomst. Mensen redeneren in cirkeltjes en

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN GGD Kennemerland geeft diverse bijeenkomsten voor ouders. Over opvoeding, gezondheid en gedrag bij kinderen. Deze bijeenkomsten kunnen als school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

De magische wereld. Een helende verhalenbundel voor je (innerlijk) kind. Eveline van Dongen

De magische wereld. Een helende verhalenbundel voor je (innerlijk) kind. Eveline van Dongen De magische wereld 2 De magische wereld Een helende verhalenbundel voor je (innerlijk) kind Eveline van Dongen De magische wereld Een helende verhalenbundel voor je (innerlijk) kind Een krachtige, effectieve

Nadere informatie

LIEVERWIJS. kindercoaching & training. kindercoaching basisschool trainingen kindercoach op bestelling. Een rups kan altijd nog een vlinder worden

LIEVERWIJS. kindercoaching & training. kindercoaching basisschool trainingen kindercoach op bestelling. Een rups kan altijd nog een vlinder worden LIEVERWIJS kindercoaching & training kindercoaching basisschool trainingen kindercoach op bestelling Een rups kan altijd nog een vlinder worden Kindercoaching Van Rups naar Vlinder Voor kinderen in de

Nadere informatie

Plan van aanpak Coaching 1

Plan van aanpak Coaching 1 Plan van aanpak Coaching 1 Opdrachtgever: ROC Leiden Ter Haarkade 6a Docent-Mentor ROC Leiden M. Wesseling (m.wesseling@rocleiden.nl) 06-83014442 Opdracht: Het begeleiden/coachen van een eerstejaars student

Nadere informatie

Zeven hulpbronnen van vertrouwen. Door: Carlos Estarippa

Zeven hulpbronnen van vertrouwen. Door: Carlos Estarippa Zeven hulpbronnen van vertrouwen Door: Carlos Estarippa Geïnspireerd door het boek van Bertie Hendriks Dagboek van de Ziel. De zeven levensfasen (Hendriks, 2013) wil ik in onderstaand artikel beschrijven

Nadere informatie

Mocht u na het lezen van de informatie nog vragen hebben, dan kunt u ons op woensdag bereiken op Het Koloriet Patrijsstraat 4 tel.

Mocht u na het lezen van de informatie nog vragen hebben, dan kunt u ons op woensdag bereiken op Het Koloriet Patrijsstraat 4 tel. In dit boekje vindt u informatie over de plusklas. Zo worden o.a. de lessen die in de plusklas gegeven worden, kort beschreven. Ook is de kalender voor de komende periode toegevoegd. Hierop staan de lesdata

Nadere informatie

Training Persoonlijke Kracht!

Training Persoonlijke Kracht! Training Persoonlijke Kracht! Zet binnen acht weken stevige stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Training Persoonlijke Kracht! Persoonlijk leiderschapsprogramma

Nadere informatie

XááxÇà xãxü~xü ^ ÇwxÜxÇ

XááxÇà xãxü~xü ^ ÇwxÜxÇ XááxÇà xãxü~xü ^ ÇwxÜxÇ Omdat ze meer informatie opvangen en verwerken dan wij denken. Kernkind Trumanlaan 9 3844 BE Harderwijk Tel: 341-410828 info@kernkind.nl www.kernkind.nl Pagina 1 van 12 Inhoud 1.

Nadere informatie

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben.

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben. Het meditatieprogramma duurt veertig dagen en bestaat uit tien affirmaties. Het is fijn om gedurende dit programma een dagboek bij te houden om je bewustwordingen en ervaring op schrijven. Elke dag spreek

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Leerlijn Omgaan met ongewenst gedrag Workshop 4: Oplossingsgerichte gesprekken voeren, Aandachtsemmers vullen in jouw klas

Leerlijn Omgaan met ongewenst gedrag Workshop 4: Oplossingsgerichte gesprekken voeren, Aandachtsemmers vullen in jouw klas Leerlijn Omgaan met ongewenst gedrag Workshop 4: Oplossingsgerichte gesprekken voeren, Aandachtsemmers vullen in jouw klas 17 juni 2015 13.30 16.00 uur Madeleine Vreeburg Miranda Noom Leerlijn Omgaan met

Nadere informatie

Beeldend werken: De lijn van het zijn.

Beeldend werken: De lijn van het zijn. Beeldend werken: De lijn van het zijn. Open atelier, een ontmoeting op ervaringsniveau. In het werken met vellen papier of delen er van, met nabijheid of afstand, met figuur en achtergrond, met punten

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Inleiding 2 INLEIDING DANS Leerlingen in het basisonderwijs dansen graag. Het sluit aan bij hun natuurlijke creativiteit, fantasie en bewegingsdrang.

Nadere informatie

Sociale vaardigheden: Partners in het leerproces

Sociale vaardigheden: Partners in het leerproces Sociale vaardigheden: Partners in het leerproces OMGAAN MET DE ZORGVRAGER 1 Attitudes 12 1.1 Attitude 13 1.2 De specifieke beroepsattitudes van de verzorgende 14 1.2.1 De specifieke beroepsattitudes van

Nadere informatie

5. Overtuigingen. Gelijk of geluk? Carola van Bemmelen Food & Lifestylecoaching. Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen

5. Overtuigingen. Gelijk of geluk? Carola van Bemmelen Food & Lifestylecoaching. Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen 5. Overtuigingen Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen Een overtuiging is een gedachte die je hebt aangenomen als waarheid doordat ie herhaaldelijk is bevestigd. Het is niet meer

Nadere informatie

Talentmeting in korte trajecten

Talentmeting in korte trajecten Talentmeting in korte trajecten Het portfolio is voor kort durende maatschappelijke stages een te uitgebreid middel om mee te werken. Voor de kortdurende intensieve maatschappelijke stages is een andere

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Ouderpraat! Pedagogische begeleiding ondersteuning en training December 2015

Nieuwsbrief. Ouderpraat! Pedagogische begeleiding ondersteuning en training December 2015 Nieuwsbrief www.intenzcoaching.nl / info@intenzcoaching.nl / T:0623552198 Wilma Versteegen Pedagogische begeleiding ondersteuning en training December 2015 In deze nieuwsbrief: Avond ouderpraat in Januari.

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

Visie (Pedagogisch werkplan)

Visie (Pedagogisch werkplan) Visie (Pedagogisch werkplan) Gastouderopvang De Krummeltjes stelt zich tot doel om een omgeving te bieden waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen met respect voor anderen

Nadere informatie

Caroline Penninga-de Lange Je kind in balans

Caroline Penninga-de Lange Je kind in balans Je kind in balans Caroline Penninga-de Lange Je kind in balans Op weg naar emotionele stabiliteit UITGEVERIJ BOEKENCENTRUM ZOETERMEER Van Caroline Penninga-de Lange verschenen eerder bij Uitgeverij Boekencentrum:

Nadere informatie

Post-hbo opleiding spelobservatie en Sandplay

Post-hbo opleiding spelobservatie en Sandplay mensenkennis Post-hbo opleiding spelobservatie en Sandplay In de opleiding doe je de vaardigheden op om de juiste vragen te stellen en bruikbare observaties te doen. Post-hbo opleiding spelobservatie en

Nadere informatie

SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN

SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN Dit thema is opgesplitst in drie delen; gevoelens, ruilen en familie. De kinderen gaan eerst aan de slag met gevoelens. Ze leren omgaan met de gevoelens van anderen. Daarna

Nadere informatie

Eenzaamheid aanpakken doe je zo!

Eenzaamheid aanpakken doe je zo! Eenzaamheid aanpakken doe je zo! Jeannette Rijks Eenzaamheid. Iedereen kent het en weet wat het is: dat rotgevoel als je je alleen en verlaten voelt. Simpel. Minder simpel is het als je er niet in slaagt

Nadere informatie

Kernklas. Ieder kind is uniek...

Kernklas. Ieder kind is uniek... Alle kinderen blij in het onderwijs van nú Kernklas Ieder kind is uniek......en is méér dan het gedrag dat zich laat zien. Een kind heeft gevoelens, emoties, behoeften, interesses, passie en talenten.

Nadere informatie

Eerste hulp bij overgevoeligheid - Energie in balans

Eerste hulp bij overgevoeligheid - Energie in balans Eerste hulp bij overgevoeligheid - Energie in balans Voor meer rust en vertrouwen bij hooggevoelige mensen Dank je wel voor het downloaden van mijn E-book voor hooggevoelige mensen. Als je eenmaal ontdekt

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Rouw en verlies Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van kinderen van 8-12 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Rouw en verlies Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van kinderen van 8-12 jaar DOELSTELLINGEN De deelnemers worden zich bewust van hun eigen omgang met rouw en verlies en de rol die hun geloof of levensoriëntatie hierbij heeft. De deelnemers weten dat ieder op een eigen manier rouwt

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Grenzen stellen Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Grenzen stellen Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich bewust van de grenzen die zij stellen als het gaat om vakantie, relaties, alcohol/drugs en geloof. Ouders bespreken welke grenzen hun kinderen opzoeken rondom deze thema

Nadere informatie

Omgaan & Trainen met je hond Door: Jan van den Brand. (3 e druk) 2015, Jan van den Brand www.hondentraining adviescentrum.nl

Omgaan & Trainen met je hond Door: Jan van den Brand. (3 e druk) 2015, Jan van den Brand www.hondentraining adviescentrum.nl Door: Jan van den Brand Inleiding Ik krijg veel vragen van hondeneigenaren. Veel van die vragen gaan over de omgang met en de training van de hond. Deze vragen spitsen zich dan vooral toe op: Watt is belangrijk

Nadere informatie

OPLEIDING GENEZEND TEKENEN

OPLEIDING GENEZEND TEKENEN STUDIEGIDS 2018 Praktische gegevens voor de 6 studierichtingen: OPLEIDING GENEZEND TEKENEN Holistisch tekendocent / Coach beeldend / Tekentherapeut OPLEIDING CREATIEVE COMMUNICATIE - Tekenen met en voor

Nadere informatie

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Vijf woensdagmiddagen kunnen jongens en meiden tussen de 10 en 14 jaar op avontuur naar zichzelf. Het kind leert zichzelf

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1 STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1 Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Trainersvaardigheden! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk

Nadere informatie

DE CLOWN EN DE KUNST VAN HET BEWEGEN

DE CLOWN EN DE KUNST VAN HET BEWEGEN DE CLOWN EN DE KUNST VAN HET BEWEGEN STAGE VAN 3 WEKEN PARIJS 1 Algemene presentatie De clown is een personnage ontstaan vanuit zijn eigen persoonlijkheid, die zijn menselijkheid ervaart en deelt in empathie

Nadere informatie

3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING

3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING 3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING Start januari 2016 Voldoet aan standaarden IYF en Yoga Alliance De docentenopleiding is een unieke reis waarin je op zoek gaat naar de essentie van je eigen wezen. Een zoektocht

Nadere informatie

SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider?

SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider? SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider? LEVENDAAL 11, 6715 KJ EDE - TELEFOON 06 21 24 22 55 leidjew@xs4all.nl - www.leidjewitte.nl SPIRITUALITEIT De aangeboren menselijke behoefte

Nadere informatie

Systemisch werken voor onderwijsprofessionals

Systemisch werken voor onderwijsprofessionals Systemisch werken voor onderwijsprofessionals Ze tje n o d ig? Nie u we in zich ten in je zelf? Waard e to evo e ge n aan gro ep sp ro ce ssen? Sy ste m isch werke n vo or o n d e rwijsp ro fe ssio n als

Nadere informatie

Leerlingen in verleiding en in conflict

Leerlingen in verleiding en in conflict Leerlingen in verleiding en in conflict Agressiviteit, seksualiteit, middelengebruik en conflicten op school beheersen de media. De vraag hoe hier mee om te gaan, houdt de samenleving en de politiek bezig.

Nadere informatie

Professioneel communiceren: belangrijk onderdeel van dit boek en deze lessen DENK NA: WAAR KAN JE ALS JURIDICH MEDEWERKER TERECHTKOMEN?

Professioneel communiceren: belangrijk onderdeel van dit boek en deze lessen DENK NA: WAAR KAN JE ALS JURIDICH MEDEWERKER TERECHTKOMEN? Hoofdstuk 1 Leerdoelen pg 17 Link tussen leerdoelen en toets stof 1.1 Juridisch medewerker Algemene vaardigheden besproken: Op de hoogte zijn (kennis) Informatie op papier kunnen zetten Goed kunnen lezen

Nadere informatie

Opleiding. systemische pedagogiek. Bert Hellinger Instituut Nederland

Opleiding. systemische pedagogiek. Bert Hellinger Instituut Nederland Opleiding systemische pedagogiek Bert Hellinger Instituut Nederland Inleiding Het systemisch fenomenologisch werk met opstellingen heeft in Nederland zo langzamerhand zijn plek gekregen. De opstellingen

Nadere informatie

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Montessori Zuid-Nederland Professionele ontwikkeling 2014-2015 Het menselijke individu kan zich zonder

Nadere informatie

Klas-in-zicht Wat? Hoe gaan we tewerk? Aan de slag en verder?

Klas-in-zicht Wat? Hoe gaan we tewerk? Aan de slag en verder? Klas-in-zicht Wat? Een negatieve groepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar overeenkomen, een vertroebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, moeilijk les kunnen geven door storend gedrag zijn

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

THEMAONTMOETINGEN. Er zijn ontmoetingen rondom vier thema s: Waardevol opvoeden Zelfbewust zijn Investeren in je relatie Leven met verlies

THEMAONTMOETINGEN. Er zijn ontmoetingen rondom vier thema s: Waardevol opvoeden Zelfbewust zijn Investeren in je relatie Leven met verlies THEMAONTMOETINGEN Ieder mens heeft weleens vragen die hij niet zomaar kan beantwoorden. Bijvoorbeeld over wie je bent of wilt zijn, hoe je je relatie kunt versterken, hoe je omgaat met verlies of over

Nadere informatie

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen.

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen. in NDERWIJS Creativiteit en Creatief Denken Creativiteit is een unieke eigenschap van de mens. Kijk om je heen, alles wat verzonnen en gemaakt is, vindt zijn oorsprong in het menselijk brein. Dat geldt

Nadere informatie

Emotionele Balans. Een aantal psychologische stromingen onderscheiden tot wel acht basis of kern emoties.

Emotionele Balans. Een aantal psychologische stromingen onderscheiden tot wel acht basis of kern emoties. Emotionele Balans Werken met kern emoties in hulpverlenings en coaching processen Achtergrond informatie 1 Als het hulpverlenings proces zich richt op gevoelens, zijn het vaak niet de eigenlijke gevoelens

Nadere informatie

Emotionele Intelligentie

Emotionele Intelligentie Emotionele Intelligentie ubeon Academy Programma Emotionele intelligentie (EQ) staat voor het vermogen om eigen en andermans gevoelens te herkennen en er op effectieve wijze mee om te gaan. 70 % van communicatie

Nadere informatie

Het leven leren leven

Het leven leren leven Rouwbegeleiding in de praktijk Het leven leren leven Karin van der Plas Themabijeenkomst IDPZ 31 oktober Programma Welkom Theorie over rouw Bespreking casus/ luisteroefening Wat is Levenskunst? Tijd voor

Nadere informatie

! Laat u inspireren en ga de uitdaging aan! ! Stel uzelf de vraag wat het kan opleveren en waar mogelijkheden liggen!

! Laat u inspireren en ga de uitdaging aan! ! Stel uzelf de vraag wat het kan opleveren en waar mogelijkheden liggen! Inleiding Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o. ziet al een aantal jaren de aanloop van kwetsbare burgers toenemen. Uit onderzoek van Movisie blijkt dat kwetsbare burgers onvoldoende op het netvlies te staan

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN HERKEN JE DIT? Heb je steeds het gevoel het net niet goed genoeg te doen voor iedereen? Zijn de dagen te kort voor

Nadere informatie

Gedicht Dankwoord Inleiding Deel 1: Vol-ledig zijn: Een innerlijke transformatie Hoofdstuk 1: Van oude energie naar nieuwe energie, van CAO

Gedicht Dankwoord Inleiding Deel 1: Vol-ledig zijn: Een innerlijke transformatie Hoofdstuk 1: Van oude energie naar nieuwe energie, van CAO Gedicht 11 Dankwoord 13 Inleiding 15 Creatief stem- en lichaamswerk: Een kleurrijke ontmoeting 15 Tenslotte 19 Het gebruik van het boek t.b.v. persoonlijke en/of professionele 19 ontwikkeling 19 De opbouw

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie