4-jarige opleiding op HBO niveau CREATIEVE COMMUNICATIE TEKENEN MET EN VOOR KINDEREN VAN 3 TOT 12 JAAR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4-jarige opleiding op HBO niveau CREATIEVE COMMUNICATIE TEKENEN MET EN VOOR KINDEREN VAN 3 TOT 12 JAAR"

Transcriptie

1 4-jarige opleiding op HBO niveau CREATIEVE COMMUNICATIE TEKENEN MET EN VOOR KINDEREN VAN 3 TOT 12 JAAR We bieden een 4-jarig studieprogramma aan, waarin je 2 diploma s kunt halen: kindertekendocent en kindertekentherapeut. De eerste 2 jaar van 20 lesdagen per studiejaar kom je naar school van 10 tot 18 uur en kunt het diploma kindertekendocent halen. Je maakt dus 160 contacturen en besteedt circa 150 uur aan huiswerk, lezen van modules en circa 100 uur aan onderzoek en praktijkgericht werken met kinderen per studiejaar. We hopen dat je met je docentendiploma goed aan de slag gaat en als je zover bent om je ook individueel te verdiepen in de problematiek van kinderen en ook met hun ouders kunt samenwerken, kun je het therapeutische traject beginnen. In het eerste jaar van de kindertekentherapie (het specialistische 3 e studiejaar) volg je weer 20 lesdagen van 10 tot 18 uur, die bestaan uit 12 lessen voor de zomer themagericht onderzoek en oefening, waarbij je ook leert casussen aan te leggen. Na de zomer volg je een korte autobiografische route van 8 lesdagen om de psychologische vertaalslagen te ervaren van de tekentaal. Waar komen de meeste problemen vandaan? In het 4 e studiejaar volg je stage, 8 intervisiedagen en 10 lesdagen op school om je einddiploma kindertekentherapeut te behalen. 1) Het eerste jaar is verkennend. Je maakt alle werkvormen, zoals die ook in de basistraining voorkomen, maar dan gericht op kinderen. Hiermee vul je je eigen rugzak. Je ervaart de werking van tekenopdrachten en leert met diverse materialen en technieken je tekenvaardigheid, schildertechnieken en zelfexpressie vergroten. Daarbij leer je vanuit de vele brillen de beeldtaal lezen en vertalen naar jezelf. 2) Het tweede jaar is verdiepend. Je leert nog beter signalen uit de tekening te vertalen, naar wat het kind in de groep nodig heeft. Hiermee ontwerp je holistische themalessen op maat, voor bepaalde doelgroepen en leeftijdsfasen. Je oefent groepsdynamica en kringgesprekken rond de beeldtaal van kinderen en leert een lezing geven. Je bouwt aan opeenvolgende lesprogramma s en leert deze uitvoeren. Je wordt getoetst via een aantal schriftelijke toetsen en 2 praktijkexamens. Afsluiting met het diploma kindertekendocent. 3) Het derde jaar is specialistisch. Het gaat nu om individuele tekentherapie voor kinderen rond hun hulpvraag en de hulpvraag van ouders of instanties. Thema s die aan bod komen zijn sessieopbouw, counselvaardigheid, omgang met de ouders en het netwerk van het kind, familieopstellingen via de tekentaal, gesprekstechnieken, rollenspel en creatieve werkvormen om negatieve emoties om te zetten. Je leert de tekentaal op een professionele manier lezen en beschrijven, zodat je een eigen praktijk kunt starten. Na de zomer start je met je eigen autobiografische tekeningen en onderga je wat tekentherapie doet met jezelf. Vanaf je geboorte tot en met je volwassen leven van nu wordt via teken- en schilderingen onder de loep genomen. Naar aanleiding daarvan schrijf je een aantal zelfreflecties. Hierdoor ga je psychologische en biologische verbanden leggen van jezelf als kind in je gezin- en familiesituatie. 4) Het vierde jaar is praktijkgericht. Je gaat met kinderen therapeutisch aan de slag en legt je casus voor aan de intervisiedocent, die je 10 keer in dit jaar bezoekt. Je kunt dan al goed tekeningen lezen en een behandelplan opstellen. Daarnaast leer je nog meer effectieve sessievormen, kort en bondig rapporteren en casusbesprekingen houden rond het lezen van de tekensignalen. Tenslotte maak je van 1 kind een eindverslag van 6 therapeutische bijeenkomsten. Je volgt 10 intervisiedagen bij je mentor en 10 lesdagen op school. Afsluiting met het diploma kindertekentherapeut. 1

2 INTAKEGESPREK Na je aanmelding krijg je een intakegesprek bij een van de docenten die lesgeven in de kinderroute. De kosten hiervoor zijn 75,- voor ca 1,5 tot 2 uur. Je brengt enkele creatieve werkstukken mee. Je motivatie en geschiktheid voor deze 2 afstudeerrichtingen wordt onderzocht en gepeild. Je krijgt feedback en advies. STUDIEKOSTEN 2013 Het lesgeld voor 20 lesdagen inclusief 20 modules van 30 tot 70 pagina s en materialen tijdens de lesdagen bedraagt 1800,-. Elk volgend jaar komt hier circa 5% bij. Je moet zelf een startpakket aanschaffen van 18 dikke Lyra kleurpotloden, 12 bijenwaskrijtblokjes, 2-gaats puntenslijper, doosje pastelkrijt, een setje ecoline, passer en liniaal, grafietstift, papier in diverse soorten en maten. Dit alles is tegen gereduceerd tarief te verkrijgen in de schoolwinkel van circa 75,-. Data voor INTRODUCTIEDAGEN vind je op de website 1 e jaar: Verkenningsjaar. TEKENEN MET EN VOOR KINDEREN. Creatieve communicatie, basistechnieken en materiaalkennis Alle basisthema s en creatieve werkvormen die ook in de basistraining van de opleiding genezend tekenen voorkomen, worden op kinderen afgestemd. Visie: We gaan er vanuit dat ieder kind gezien, gehoord, begrepen en (aan)geraakt wil worden. Een kind heeft recht op veiligheid, eigenheid en daar hoort zijn tekentaal bij, omdat hij verbaal nog niet alles kan zeggen wat hij in de tekening kwijt kan. Daarin laat hij zien hoezeer hij geprikkeld wordt en wat zich in zijn innerlijk afspeelt en welke omgevingsfactoren hem inspireren, dwarszitten of storen. Einddoelen: Teken- en schildervaardigheid vergroten rond specifieke thema s Achtergrondinformatie en cultuurhistorische samenhang van de thema s ervaren Kennismaken met diverse teken- en schilder- en collagematerialen Non verbaal gesprek op papier als relatietekening kunnen toepassen Psychologie van de kindertekening aan de hand van de leeftijdsfasen De tekening als plattegrond van het bewustzijn en de leefwereld van het kind leren lezen Tekenopdrachten geven en evaluatievragen kunnen toepassen Onderzoek doen naar de tekentaal van kinderen in alle leeftijdsfasen Examenonderdelen 1 ste jaar: Eindpresentatie houden over de tekentaal van een bepaalde doelgroep of een bepaald thema 2

3 2 e jaar: Verdiepingsjaar. TEKENEN MET EN VOOR KINDEREN IN DE GROEP. Kindertekendocent worden Je leert lesgeven in alle leeftijdsfasen van 3 tot 12 jaar en inzicht krijgen hoe je de ontwikkeling van de tekentaal kunt stimuleren in je lessen en sociale vaardigheden vergroten. Het ontwerpen van tekenlessen op maat en per doelgroep wordt je vakgebied. Visie: Kinderen vinden het leuk om tekenvaardig en expressief te worden, zichzelf te profileren zich vindingrijk uit te drukken over wie ze zijn en willen worden. Hierdoor groeit hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Omdat tekenen een kindeigen taal is wordt het kind bevestigd in wie hij is. Door respect en bewondering voor het werk van anderen, nemen negatieve emoties en ongewenst gedrag af. Einddoelen: Op een holistische manier les kunnen geven Verdiepen en uitdiepen van thema s (zie rooster) Oog hebben voor kinderen die anders zijn Signaleren van informatie uit de tekening Methodisch didactische vaardigheden ontwikkelen en groepsdynamica hanteren Negatieve emoties en ongewenst gedrag in de tekenles signaleren en deze omzetten in positief gedrag. Omgaan met storende elementen in je tekenles Zelf lesthema s ontwerpen over zelfinzicht en zelfvertrouwen De emotionele en tijdrelatie met materiaal en techniek onderzoeken Boeiende achtergrondinformatie kunnen geven. Vakterminologie beheersen Gefaseerd een tekenopdracht geven, ook via inductietechnieken De psychologie en filosofie van de thema s kunnen verwoorden op een voorlichtingsavond Feedback geven en nabespreken van de tekenervaring in een evaluatierondje. Iedereen betrekken De sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen binnen een groep observeren en peilen Uit de tekentaal signaleren wat er aan mogelijke problemen zijn, of wat er zich innerlijk afspeelt in het kind. Tekentaal lezen vanuit k.i.e.s.t. en een kracht-zwakte analyse kunnen maken Spreekvaardigheid, gesticulatie en mimiek ontwikkelen De kunstenaar in het kind kunnen stimuleren Vanuit bestaande kunstenaars tekenlessen geven Een tekenlespraktijk opzetten en beroepsethiek hanteren Het diploma kindertekendocent behalen Examenonderdelen 2 de jaar: Een serie van 6 lessen ontwerpen en daarvan 1 geven en feedback verzamelen Een verhalende bordtekenles geven met figuratieve elementen en perspectief Een holistische lichaamsgerichte tekenles of workshop geven 3

4 3 e jaar: Specialisatiejaar. TEKENEN MET EEN KIND VANUIT ZIJN HULPVRAAG. Sessies leren hanteren, counselen rond de tekentaal, behandelplan maken. AUTOBIOGRAFISCH WERKEN. Je eigen proces via de beeldtaal internaliseren. Dit jaar beginnen we direct met de sessieopbouw en het dilemma tussen de hulpvraag van de ouders of een instantie en de hulpvraag van het kind. Visie: Het kind wordt geleefd door wat anderen zeggen en bepalen voor hem: de opvoeding! Het is belangrijk om diverse werkvormen te beheersen waarin het kind ontdekt: Ik ben ook van mezelf. Hierdoor wordt het weerbaar en herkenbaar voor zichzelf, zijn ouders en op school. Door negatieve emoties zichtbaar te maken kan het kind zichzelf helpen in wat het nu nodig heeft en wat hij nog mist, want dat wordt door zijn eigen inzicht aan zijn tekening toegevoegd, dus zichtbaar en bespreekbaar gemaakt, beter ervaren en geïnternaliseerd. Einddoelen: Het kind veilig stellen in een sessie De hulpvraag helder krijgen en in een psychologische context stellen Sessieopbouw en structuurmodellen vanuit de holistische benadering Rapportage en het inlezen van casussen Behandelplan en strategie ontwikkelen Wanneer en hoe betrek je de ouders of het netwerk in dit behandelplan Diagnostiek vanuit de tekentaal Diverse sessievormen hanteren Tekenopdrachten op maat leren timen Familieopstellingen hanteren via kaartjes Loopsessies begeleiden rond denken, voelen, willen Het kind als levenskunstenaar centraal stellen: zelfvertrouwen stimuleren Werken vanuit de psychosynthese De rechten van het kind behartigen Een tekentherapiepraktijk opzetten en de beroepsethiek hanteren De leeftijdsfasen van je geboorte tot je volwassenheid herbeleven via autobiografisch tekenen (hier kun je dan later ook de ouders mee helpen) Zelfreflecties schrijven rond autobiografische processen 4 e jaar, praktijkgericht eindexamenjaar. TEKENEN MET EEN KIND VANUIT ZIJN HULPVRAAG Casussen schrijven, je beroepsethiek naleven. Kindertekentherapeut worden. Je bent nu verplicht om met ouders in gesprek te komen over hun kinderen en je als aankomend kindertekentherapeut te profileren. De hulpvraag van de ouder kan heel anders zijn dan de hulpvraag van het kind en je hebt met ieders belang rekening te houden. Hoe verwerk je al deze informatie samen met je eigen observaties? Je stelt altijd voor om een aantal sessies te geven om te zien hoe tekentherapie werkt, of het kind er van opknapt en zich eventueel in je tekengroepje verder kan ontwikkelen. Je wordt je aan het eind van dit vierde jaar volledig bewust van de complexiteit van dit vak, omdat je met het netwerk van het kind rekening hebt te houden, maar ook met zijn geaardheid, tempo en de omgevingsfactoren. Het lezen van de tekentaal beheers je tenslotte professioneel. Dit wordt getoetst voordat je je eindcasus voordraagt in de groep. Einddoelen: Voldoende zelfvertrouwen om je praktijk te profileren en ouders te woord te staan Een lezing kunnen geven over kinderen met ontwikkelingsstoornissen vanuit de tekensignalen Voldoende flexibiliteit hebben om van strategie te wisselen tijdens een sessie Een tekentherapieperiode zorgvuldig kunnen afsluiten 4

5 Tussen de belangen en rechten van het kind en diens ouders en instanties kunnen mediëren Je eigen inzichten en intuïtie durven volgen met alle consequenties van dien Het diploma kindertekentherapeut behalen vanuit rust en inzicht Examenonderdelen vierde jaar: Enkele schriftelijke toetsen over je vakterminologie, behandelplan, eigen visie, beroepsethiek en tekentaal lezen. Een casus voordragen van tenminste 6 sessies van 1 kind uit je praktijk. Je casusmap ter inzage geven en deze voordragen aan de groep. Je bent verplicht 3 dagen leertherapie te volgen vanuit je autobiografische tekeningen om het eigen tekentherapeutische proces aan te gaan, omdat je met de ouders van het kind gaat werken. Je bent verplicht 5 supervisiedagen te volgen als begeleiding van je stagetijd. Eindrapport over het stadium waarin je eigen praktijk gerealiseerd is, met foto s over praktijkvoorbeelden. LESDAGOVERZICHT VERKENNINGSJAAR Thema 1 ONTWIKKELINGSFASEN IN DE TEKENTAAL HERKENNEN. De tekenbehoefte van het kind stimuleren. Spelen met de golfbeweging. Hierdoor wordt de ademfunctie verbetert en kom je in balans. Terminologie van de tekenfasen benoemen, door deze zelf te tekenen en te lezen. 2 NON VERBAAL COMMUNICEREN. Relatietekenen en tekenspelletjes met evaluatievragen. 3 ENERGETISCH TEKENEN en emotionele intelligentie stimuleren via de zintuigen. Energietaal lezen. Het K.I.E.S.T leesmodel toepassen. Kracht en zwakte uit de tekentaal herkennen 4 RITMISCH DYNAMISCHE OEFENREEKSEN: muzikaal tekenen. Het klap- stap, hoofd- hand en voet hersencoördinatie programma. Oefenreeksen ter bevordering van een goede hersencoördinatie en taal ontwikkeling. Woord en beweging, beeld en herhaling helpen alle leerprocessen. 5 VORMTEKENEN EN WERKEN MET SJABLONEN Stripverhalen maken. Jezelf vormgeven. Het verschil voelen tussen je binnen- en de buitenwereld. 6 KLEUR ALS EMOTIETAAL. Ontdekken wat kleur met je doet. Kleurtechnieken verkennen, kleurverhalen ontwerpen en met diverse materialen leren werken en experimenteren. 7 SPIEGELBEELD TEKENEN als hersensynchronisatie, relatiespel en non-verbale communicatie. 8 LEMNISCATEN TEKENEN om polariteiten te ervaren en makkelijke tekenvaardigheid te ontwikkelen. Mensen en dieren kunnen zo makkelijk neergezet worden. Je wordt er flexibel van. 9 STROMINGSBEELDEN maken: de kunst van de natuurlijke groei naar geleidelijk kunnen veranderen. Werken als oermensen, zoals de aboriginal. Een collage maken als stromingsbeeld. 10 TEKENVAARDIGHEID: mens en dier in beweging en uit grondvormen. Ook cartoontekenen komt even aan bod, spontaan en direct. Hoe ontwerp je via je tekenvaardigheid beeldverhalen? 11 MANDALA EN SYMBOLIEK. Je veilige cirkel bewaken en inrichten, alleen en met elkaar als tekenspel. Heelbeeld over de vijf rijken. Het kamertje van geluk, de prullenbak. Lezen van tijd-ruimte. 12 SPIRALEN EN KRUISPUNTEN. Mijn schild en wapen. Door actuele thema s uit het nieuws te belichten kan het kind kiezen om naar binnen te gaan, in actie te komen, zich te beschermen of juist te verdedigen: je kunt vluchten, vechten, stagneren of reageren: handelen vanuit al je vele intelligenties. Hoe ga je IK- JIJ- WIJ vragen in het kringgesprek voeren? 13 KOLAMTEKENEN als hersengymnastiek. Zelfvertrouwen krijgen door goed te tellen, anticiperen en ruimtelijk inzicht te krijgen, waardoor rekenen leuk wordt. Je tekent op de grond en strooit met zand. We houden na deze lesdag een korte evaluatie over ieders vorderingen, met een gezellig avondetentje. 14 GEOMETRIE waarmee je eigen leertaken kunt ontwerpen vanuit de eigen bagage en fantasie van het kind. Schoteltjesgeometrie en werken met passer en liniaal helpen leertaken te ordenen. 15 HET KIND ALS KUNSTENAAR: snelle werkvormen die kinderen in alle leeftijden het gevoel geven dat ze zichzelf kunnen overstijgen. Het is een kunst om het kind te verleiden tot zelfwerkzaamheid en durf. Tekenen als Hundertwasser met holografisch karton op grijs papier. 16 LEZEN VAN TEKENINGEN van een kind en die van jezelf vanuit het KIEST model en een krachtzwakte analyse. Wat zijn aandachtspunten, signalen, het medicijn en zelfhelend vermogen? In de module tussen hemel en aarde leer je nog veel symbolen uitdiepen. 17 PORTRETTEKENEN vanuit diverse technieken als zelfkennis en assertiviteitstraining. 5

6 Het herkennen van emoties in snelle gezichtsexpressie (aardappelhoofden) gaat vlot en is toegankelijk. 18 CREATIEVE CADEAUTJES MAKEN. Kan het kind wel geven, ontvangen en afscheid nemen? Groepswerk in knuffelland. Hierdoor worden psychosociale vaardigheden aangelegd. 19 EINDPRESENTATIES rond een thema uit dit jaar. Je krijgt hier duidelijke instructies over 20 EINDPRESENTATIES.+ jaarafsluiting met een certificaat van je competenties. 6

7 LESDAGOVERZICHT VERDIEPINGSJAAR 1 DE KINDERTEKENING ALS PLATTEGROND VAN ZIJN IDENTITEIT. Hoe geef je een holistische tekenles in zes fasen? Opbouw van een les: achtergrondinformatie of kringgesprek, de tekenopdracht, uitleven, inleven, structureren en evalueren. 2 MATERIAALADVIEZEN, ambulant werken vanuit je wonder-koffer. Zintuiglijke ontwikkeling stimuleren en emoties herkennen. Ad hoc programma s ontwerpen voor diverse gelegenheden, bv. op de kinderafdeling van een ziekenhuis. Kinderen met teveel en te weinig energie in je tekenles boeien. 3 SPROOKJES INZETTEN voor de emotionele intelligentie. Tekentaal lezen volgens het k.i.e.s.t. programma, een kracht en zwakte analyse kunnen maken. Symboliek en subpersonen. Hoe doe je rollenspel en geef je een stem aan iets uit de tekening? Je kiest een sprookjesfiguur als metafoor voor jezelf. 4 ALLOCHTONE KINDEREN in je tekenles. Hoe integreer je ze in een kennismakingsrondje? De rechten van het kind (volgens UNESCO) behandelen. 54 aandachtspunten onder de loep. Hoe vertaal je die in een tekening? 5 PESTGEDRAG ONDER DE LOEP. Het no blame programma. Tekenen voor elkaar als troost. Kun je meester worden over het monster in jezelf? Kan het kind vanuit zijn hart spijt betuigen? Hoe maak je iets weer goed en zichtbaar? 6 LEUGENS EN LIEGEN. We doen onderzoek naar de vele vormen van fantasie die de waarheid kunnen belemmeren of aan het licht brengen omdat het kind nog in metaforen spreekt en in zijn eigen fantasie geloofd. 7 DROMEN EN NACHTMERRIES en de fascinatie van het boze. Er zijn veel verschillende soorten van dromen. Hoe leer je ze herkennen? We gaan inductietechnieken aanleren en oefenen om bij onze droombeelden te komen. Het intelligente onbewuste. 8 Herkennen van HOOGBEGAAFDE KINDEREN die onderpresteren. Wat is er nodig om zulke kinderen in je klas of praktijk meer te betrekken? Waarin blinkt het kind in uit en waardoor voelt het zich faalangstig? 9 TEKENEN ROND EEN SCHEIDING. Knopen en vlechten, ruimtelijk ervaren en leren tekenen. In de knoop zitten met jezelf of anderen. Knopen als kunstvorm en technische illusie. 10 ADHD-ONRUST en het AUTISTISCH SPECTRUM. Hoe begin je met wat lichaamswerk, als voorbereiding op het tekenen? Creatieve communicatie met kinderen die teveel naar binnen keren; de binnenvetters of teveel naar buiten gericht en overprikkeld zijn. Hoe kunnen zij zichtbaar maken wat in hen leeft en ontwikkelen wat zij nodig hebben? 11 ZES LESSEN ONTWERPEN voor een speciale doelgroep en het maken van een folder en visitekaartje. 12 PERSPECTIEF TEKENEN is diepte en verte ervaren. Werkvormen voor de bovenbouw en pubers: blik in de wereld: je realisme vergroten. Wat is ver weg en wat is dichtbij en hoe lopen de overgangen? 13 VERHALEND BORDTEKENEN. Terwijl je iets voortekent vertel je een pakkend verhaal dat synchroon loopt met je tekentaal. (15 min beurten als voorbereiding op je bordteken examen). Je krijgt 4- voudig advies over de tekenvaardigheid, het boeiende verhaal, het contact met de groep en de compositie. 14 Tekenopdrachten en kringgesprekken voor HOOGSENSITIEVE KINDEREN. Het kind aanspreken op zijn eigen bron van wijsheid en intuïtie. De rol en het proces van creatief communiceren in het basisonderwijs. 15 HET KIND ALS KUNSTENAAR. We bouwen aan een Kandinsky rondje en een Mondriaan tekening met stiften en ecoline. 16 HERSENGYMNASTIEK VOOR DYSLECTISCHE KINDEREN Tekenspelletjes voor de hersenfuncties: als de hersenhelften meer samenwerken leer je sneller! Inspiratiebronnen aanspreken en kluifjes ontwerpen. De dingenmakers! 17 BORDTEKENEXAMEN van 30 minuten waarbij je figuratieve elementen in een perspectivische opbouw plaatst. 18 OVER AFSCHEID EN VERLIES, omgaan met rouw verwerking in de klas en als nazorg. Druppen en kleur laten vloeien: de kunst van het loslaten. Van donker naar licht! Een bijzonder voorwerp integreren in je teken of schilderwerk. 19 EXAMEN HOLISTISCHE TEKENLES van 45 min. waarbij je lichaamswerk doet en de tekentaal nabespreekt. 20 EXAMENS HOLISTISCHE TEKENLES. Afsluiting met een diploma. 7

8 LESDAGOVERZICHT SPECIALISATIEJAAR EN AUTOBIOGRAFISCH ONDERZOEK 1. OPZETTEN VAN JE PRAKTIJK en hoe profileer jij jezelf? Intakesessie en de vormgeving van de rapportage. De hulpvraag helder krijgen. Bemiddelen tussen ouderbelangen en die van het kind. Anamnese afnemen. Het kind op zijn gemak stellen: bonding. Afspraken regelen, wie doet wat. Contract opstellen over de eerste 6 sessies. Je ontwerpt een visitekaartje en denkt na over een folder. 2. HET GETRAUMATISEERDE KIND en zijn zelfhelend vermogen 3. HET DWANGMATIGE KIND en de weg naar bevrijding 4. BEHANDELPLAN MAKEN, strategie bepalen. Zintuigen aanspreken en betrekken in je sessie. 5. FAMILIEOPSTELLINGEN VIA TEKENKAARTJES. Bij zwijgplicht kunnen kaartjes ingezet worden als non verbale therapie. Ouderconsult en kidscoaching aanbieden. Hoe geef je workshops voor ouders, grootouders en kinderen? 6. DE MEEST VOORKOMENDE PROBLEMEN van kinderen over faalangst, boosheid, weerstand, binnenvetters, op slot zitten, doordraven, vluchtgedrag, tics, verlatingsangst, enz. 7. HET ONTWORTELDE KIND: ALLOCHTONE KINDEREN, PLEEG- en ADOPTIEKINDEREN, het gemis aan basisveiligheid. Hoe help je levensboeken maken over het gemis aan foto s en achtergrond informatie, via inducties? Kinderen van vluchtelingen, asielzoeker die geen Nederlands spreken. Ambulant kunnen werken. 8. KINDEREN MET PSYCHOSOCIALE ACHTERSTANDEN door verwaarlozing, langdurig ziek zijn, immigratie enz. 9. KINDEREN MET HERHALEND NEGATIEF GEDRAG. Baarmoedertekeningen lezen. PSYCHOSYNTHESE WERKMODEL toepassen. Psychosynthese kunnen uitleggen aan kinderen. Spreekbeurten. 10. KINDEREN MET HECHTINGSPROBLEMEN en counselen met ouders. Onderzoek doen naar de eerste drie levensjaren (enquête maken). Wantrouwen versus vertrouwen. Het maken van een popje als houvast en troost in een zelfgemaakte bedding. Een popje maken zonder naald en draad. 11. ZELFVERWONDING, HET LICHAAM ALS VIJAND, borderliners, eetstoornissen, niet willen leven, misbruik en het hanteren van een serie testtekeningen van de Rutgerstichting. Misbruik en geweld. Geheimhoudingsplicht en ethiek. 12. HEELDBEELDEN ONTWERPEN voor individuele hulpvragen van het kind. Mastersessie afgestemd op de voorkeuren van het kind. Tekentaal lezen in tijd en ruimte. Vanuit een heelbeeld een behandelplan kunnen ontwerpen. Je hebt je visitekaartje klaar en toont dit aan de groep voor feedback. AUTOBIOGRAFISCHE ROUTE waarbij je tekeningen maakt over je levensprocessen. Het huiswerk bestaat uit het afwerken van de tekeningen en deze beschrijven. Dit heb je deels al in de les gedaan. 13. Vanaf voor de geboorte. Je maakt vier tekeningen op deze dag over het hiervoormaals, je eigen conceptie, negen maanden in het donker en je geboorte. Je zoekt thuis naar informatie over deze tijd via oude kranten en foto s van je geboorte en zwangerschap van je moeder. Je doet veel onderzoek tussen de tekentaal en de werkelijkheid. In de les staan we stil bij hoe je deze tekeningen leest. 14. JE EIGEN KIND TOT LEVEN WEKKEN. Hoe waren de eerste drie jaren? Je tekent jezelf met vader, moeder, broertjes en zussen. In de middag doen we oefeningen en tekeningen vanuit de basisschooltijd. 15. DE PUBER IN JEZELF, vrije en gerichte expressie met pubers. We maken hier vier tekeningen van en lezen vooral wat je toen het meest gemist hebt. s Middags gaan we ons als een puber gedragen en maken nog een familieopstelling a la Hundertwasser. 16. BEELDEND VORMGEVEN MET ADOLESCENTEN. Dit is de fase waarin je uit huis gaat met alle gevolgen van zelfredzaamheid, eenzaamheid, expansiedrang, verwarring. We maken ook een collage over je binnenwereld en buitenwereld en doen onderzoek naar hoe je uit huis bent gegaan met tekeningen die daar bij passen. 17. DE VOLWASSENEN IN JEZELF, verantwoording, gezonde en ongezonde stress. We maken een drieluikje over werk, rust en hobby s. We staan stil bij je eigen volwassen wording, relaties, samenwonen, werk, studies, budget, kinderen krijgen of niet kunnen krijgen, wensen die wel haalbaar zijn en verlangens die onbeantwoord blijven. Hierover doen we verschillende werkvormen en onderzoekjes. 18. VERSCHILLENDE LEVENSFASEN VAN HET VOLWASSEN ZIJN. Deze kunnen we ook weer opdelen in verschillende periodes. Als je je hier van bewust wordt kun je zo n fase beter doorkomen en uitkijken naar de volgende fase. 8

9 19. HET OUDER WORDEN ALS EIGEN BELEVING. We gaan vooral met sprookjesmetaforen aan de gang om de situatie waarin je ooit terecht kunt komen op te luisteren. We doen diverse schildertechnieken die zowel individueel als ook twee aan twee en in een groep gedaan kunnen worden en we doen wat rollenspel. 20. DE LAATSTE LEVENSFASE VORMGEVEN, DE SPIRITUELE MENS: jouw verbinding met andere dimensies. We doen een onderzoek naar de geloofsovertuigingen en boodschappen die in je DNA stroom zitten en hoe je daar of nog last van hebt of hoe je ze hebt omgezet. Wat is de spirituele missie van het kind in jouw praktijk? Hoe denk je hierover na, welke bronnen raadpleeg je hierover? We bekijken elkaars autobiografie en hebben een gezellig etentje als afronding van deze route. LESDAGOVERZICHT PRAKTIJK- EN EINDEXAMENJAAR Thema Je krijgt dit jaar 6 theoretische toetsen over je parate vakkennis. 1. INTERVISIEDAG met circa 4 personen bij je mentor waarbij je een tekensessie ondergaat over een hulpvraag uit je autobiografie. Mocht je nog meer sessies willen dan kun je dit individueel afspreken. 2. OVER WOEDE EN AGRESSIE, SCHOONHEID EN TROOST. De boosheid onder de loep; ruzie maken op papier en de vele opties om je boosheid te uiten en te leren kanaliseren. Verscheuren en herscheppen, hiermee iets moois toveren! 3. INTERVISIEDAG. Hoe gaat het op je stageplek? Hoe profileer jij jezelf in je stageplek? Je ontwerpt samen een folder. Het lezen van kindertekeningen die je meebrengt. 4. KUNST KIJKEN affiniteit peilen en de kunstenaar wekken; korte werkvormen om veel zelfvertrouwen op de bouwen. De perfectionist kan het schudden en de faalangstige leert initiatief nemen. Toets 1 5. INTERVISIEDAG over wat je tegenkomt in eigen praktijk. Casus bespreking. 6. HOE GA JIJ OM MET HET CREATIEVE PROCES IN JE SESSIE? Je gaat 2 aan 2 oefenen en legt je werkwijze voor aan de groep, waarbij je materiaal, techniek en tijdsduur moet bepalen voor een sessie. Toets 2 7. INTERVISIEDAG. Hoe stimuleer jij de kunstenaar in het kind wat je op dit moment behandelt? Hoe ga je om met de hulpvraag van het kind, die anders kan zijn als dat van zijn ouders? Hoe zorg jij dat ieder zijn eigen huiswerk leert doen en hoe geef je dat aan? Via mailcontact of per post een boodschap overbrengen? 8. GEHANDICAPTE KINDEREN: wat kunnen ze nog wel? SPREEKBEURTEN houden over een ziektebeeld van een kind. Toets 3 9. INTERVISIEDAG. Wat kom je tegen rond het netwerk van het kind, voor, tijdens of na een sessie? 10. SPIRITUELE COUNSELVAARDIGHEDEN waarbij je gebruik maakt van de psychosynthese en het kind betrekt als wereldburger en een wezen van liefde en wijsheid. Hoe voelt het kind dat hij van zichzelf is en niet geleefd wordt door zoveel anderen die zich met hem bemoeien. Toets INTERVISIEDAG Heb je al met een ouder gesproken over zijn kind? Tekeningen lezen. Casus bespreking. Hoe gaat het met het rapporteren en bijhouden van de vele aspecten van je werk? 12. ANGST EN FOBIEEN BIJ KINDEREN. Werken met zwarte aarde of zand. Zwart papier en de blinddoek. Toets INTERVISIEDAG. Waar liggen je eigen angsten nog? Kun je de werkvormen al goed toepassen? Wat kom je daar in tegen aan weerstand of gebrek aan timing en/of organisatie? 14. Loopsessie over DENKEN, VOELEN EN WILLEN, synchronisatieprocessen en NLP technieken toepassen. Toets INTERVISIEDAG. Je spreekt je eindexamen door en oefent je presentatievaardigheid. 16. BEROEPSETHIEK. Een lezing of ouderbespreking kunnen geven over je vak waarbij je ook het psychosynthese model gebruikt. Het bespreken en aanscherpen van je casusmappen. Je brengt je uitgewerkte folder mee. 17. KINDERTEKENINGEN LEZEN op kracht, zwakte, hulpvraag en medicijn. s Middags creatieve werkvorm. 18. BEHANDELPLAN doorspreken. Generale repetitie voor je examen. s Middags creatieve werkvorm. 19. Ochtend: eindpresentatie van je casus halve groep. Middag: Ondersteuning voor je eigen praktijk. Eindbeoordeling casusmap. 20. Ochtend: eindpresentatie van je casus halve groep. Middag: Elkaars mappen en folders bekijken. Jaarafsluiting en diploma-uitreiking. 9

10 LESDATA Lesnr VERKENNINGSJAAR Vrijdagen/zaterdagen VERKENNINGSJAAR 2013 Maandagen VERDIEPINGSJAAR 2013 Zondag-maandagen 1 Vr 7 september 14 januari Zo 6 januari 2 Za 22 september 28 januari Ma 21 januari 3 Vr 5 oktober 11 februari Zo 3 februari 4 Za 20 oktober 25 februari Ma 18 februari 5 Vr 2 november 11 maart Zo 3 maart 6 Vr 23 november 25 maart Ma 18 maart 7 Za 8 december 8 april Zo 31 maart 8 Za 12 januari april Ma 15 april 9 Vr 25 januari 6 mei Zo 28 april 10 Za 9 februari 20 mei Ma 13 mei 11 Vr 22 februari 3 juni Zo 26 mei 12 Za 9 maart 17 juni Ma 10 juni 13 Vr 22 maart 1 juli Zo 23 juni 14 Za 6 april 9 september Ma 16 september 15 Vr 19 april 23 september Zo 29 september 16 Za 4 mei 7 oktober Ma 14 oktober 17 Vr 17 mei 21 oktober Zo 27 oktober 18 Za 1 juni 4 november Ma 11 november 19 Vr 14 juni 18 november Zo 24 november 20 Za 29 juni 2 december Ma 9 december NB: SPECIALISTISCH JAAR VANAF 2014! OPLEIDING GENEZEND TEKENEN Leslocatie - Kolam 1: Paardenwal 39, 7201 BV Zutphen Leslocatie, secretariaat, winkeltje - Kolam 2: Stationsplein 37a, 7201 MH Zutphen Administratie: Deventerweg 63, 7203 AD Zutphen Telefoon-secretariaat: ma-do 9-12 uur Websites: 10

Djoj programmakrant. Djoj: voedsel voor je ziel SEPTEMBER-DECEMBER 2015. Tantra Festival gaat over liefdevolle aandacht

Djoj programmakrant. Djoj: voedsel voor je ziel SEPTEMBER-DECEMBER 2015. Tantra Festival gaat over liefdevolle aandacht Djoj programmakrant SEPTEMBER-DECEMBER 2015 Psychosynthese: ontdek wie je bent Feng-Shui tips Energetisch Tantra Weg met je Relateren doe 3 voor je huis 5 coachen 6 Festival 11 verslaving 17 je zo 23 Djoj:

Nadere informatie

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie. Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.nl Praktijkboek De dagen waarop we de praktijktrainingen geven

Nadere informatie

Vormingen voorjaar 2015

Vormingen voorjaar 2015 Vormingen voorjaar 2015 www.zorgsaam.be ondersteuning - vorming - opleiding - ondersteuning - vor Inhoud vormingen voorjaar 2015 Zorgzaam samenleven voor iedereen Mensen ontmoeten geen andere culturen,

Nadere informatie

Stagetraining FORUM 3-4-2014

Stagetraining FORUM 3-4-2014 Stagetraining FORUM 3-4-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen Praktische voorbereiding 4 Programma 5 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Elevator pitch 7 Introductie

Nadere informatie

Training. Communicatie & Presentatie

Training. Communicatie & Presentatie Training Communicatie & Presentatie FORUM 28-3-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel I Communicatie 4 Doelen 5 Deelnemers 5 Werkvormen 5 Programma 6 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Theorie 7 Opdracht

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

Nina Zwart Onderzoek bij ISK Dordrecht SOCIALE VAARDIGENHEDEN ISK

Nina Zwart Onderzoek bij ISK Dordrecht SOCIALE VAARDIGENHEDEN ISK Nina Zwart Onderzoek bij ISK Dordrecht SOCIALE VAARDIGENHEDEN ISK INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pagina 3 1.1 Situatieschets pagina 3 1.2 Onderzoeksvraag pagina 3 1.3 Doelstelling 2. Oriëntatie pagina 4 2.1

Nadere informatie

Studiegids. Post HBO Registeropleiding. Psychomotorische Kindertherapie 2014 2017

Studiegids. Post HBO Registeropleiding. Psychomotorische Kindertherapie 2014 2017 Studiegids Post HBO Registeropleiding Psychomotorische Kindertherapie 2014 2017 Le Bon Départ Opleidings- en Kenniscentrum voor Psychomotorische Kindertherapie Secretariaat: Maxime Meijer Van den Brandelerkade

Nadere informatie

Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van begeleiding.

Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van begeleiding. Opvoeden & Opgroeien Een leefbare buurt Eigen functioneren & Relaties Cursus- en activiteitenaanbod 2015 Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg

Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave Introductie... 4 Visie op kwaliteit... 4 Aandachtspunten bij voorbereiding... 5 Aandachtspunten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING Deskundigheidsbevordering 3 Trainingsaanbod 6 Slachtoffers van mensenhandel: herkennen van

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 Inleiding 6 Oefening 1: Kennismaking Wie ben ik? 6 Oefening 2:

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Muziek zonder Noten Over Muziek Maken en Communiceren Ria Frowijn, Hanno Tomassen Utrechts Conservatorium Hogeschool voor de Kunsten Utrecht fascinatie, improviserend ontwerpen, muziek, kern, proces, interactie,

Nadere informatie

Veerkracht in je werk. Werkboek voor zelfonderzoek en actie

Veerkracht in je werk. Werkboek voor zelfonderzoek en actie Veerkracht in je werk Werkboek voor zelfonderzoek en actie Welkom Veerkracht in je werk Werkboek voor zelfonderzoek en actie Leren heeft een persoonlijk karakter. Wij vinden dat daar een persoonlijke aanspreekvorm

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 1 Seminarium voor Orthopedagogiek als preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds.

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds. AFASIE EN NU VERDER Buitengesloten, Franny Thonhauser Samenstelling Odette Stoutjesdijk, Afasiecentrum Utrecht Annemieke Bakker Arkema, Afasiecentrum Utrecht Hanneke Schurink, Afasiecentrum Utrecht Lay

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012 Samenwerkingsprogramma Zuidoost Workshops Schooljaar 2011-2012 Aanbod voorjaar 2012 Voorwoord Geachte directie, Dit schooljaar organiseert het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost, in opdracht van

Nadere informatie

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied.

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied. individueel Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Tijdens de gespreksessies leer je jezelf beter kennen en krijg je inzicht op je eigen ontwikkelingsperspectief Je bent geen slachtoffer van je

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

Nascholing Onze taak!

Nascholing Onze taak! Nascholing Onze taak! Professionalisering en levenslang leren, wordt meer en meer een vanzelfsprekende opdracht voor ieder van ons. PDCL biedt daarvoor een kwalitatief en actueel nascholingsaanbod aan.

Nadere informatie