MUG-Helikopter West-Vlaanderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MUG-Helikopter West-Vlaanderen"

Transcriptie

1 MUG-Helikopter West-Vlaanderen Procedures OO-HSN: versie: 15 maart 2010 Auteurs: Gert Neels, verantwoordelijke VPK Lieven Van Belle, chef-pilot Nicolas Müller, verantwoordelijke arts Inhoudsopgave PROCEDURES MUG-HELI 1. Procedure : Benaderen / verlaten van de helikopter 2. Procedure : Gebruik van de veiligheidsgordels 3. Procedure : Gebruik van de zwemvesten 4. Procedure : Defibrilleren in vlucht 5. Procedure : Uitladen van een patiënt uit de helikopter met stilstaande rotor 6. Procedure : Uitladen van een patiënt uit de helikopter met draaiende rotor 7. Procedure : Inladen van een patiënt in de helikopter NOODPROCEDURES 8. Procedure : Rook / vuur in de cockpit (in vlucht) 9. Procedure : Wegvallen van vermogen op één turbine 10. Procedure : Wegvallen van vermogen op beide turbines 11. Procedure : Slecht / niet meer functioneren van de staartrotor 12. Procedure : Harde landing op land 13. Procedure : (harde) Landing op water 14. Procedure : Uitschakelen van de helikopter 15. Procedure : Gebruik van de brandblustoestellen helihaven / loods Procedure : Benaderen/verlaten van de helikopter Procedure : Gebruik van de veiligheidsgordels Bij stilstaande rotor : - Benader/verlaat het toestel BIJ VOORKEUR - binnen het gezichtsveld van de piloot (cfr. Figuur) - Hou ermee rekening dat bij buitentemperaturen rond of onder het nulpunt, het landingsterrein t.h.v. - de heli- loods ZEER glad kan zijn - Wees erop bedacht dat de bladen van de hoofdrotor - bij windstoten tot 50 cm lager kunnen komen - Bij draaiende rotor : - Idem als boven, doch benader/verlaat het toestel STEEDS binnen het gezichtsveld van de piloot en blijf hoe dan ook ver verwijderd van de staart van het toestel - Vergewis u ervan dat er GEEN losse voorwerpen (kledij, deken, beschermzeil, ) op personen of brancards aanwezig zijn - Benader/verlaat het toestel STEEDS met gebogen romp en hoofd. De afstand tot de hoofdrotor kan aanzienlijk kleiner worden als de heli landt op oneffen of hellend terrein of bij windstoten! - Denk eraan om geen voorwerpen (bv. Schepbrancard) of ledematen (bv.arm met infuus) omhoog te steken Het gebruik van de voorziene veiligheidsgordels is wettelijk verplicht gedurende de volledige duur van de vlucht (d.w.z. tot na de landing) en is bewezen levensreddend. De piloot (die ten allen tijde commandant van het toestel blijft) mag en zal niet opstijgen indien dit niet gevolgd wordt. Om de gordels te sluiten : de twee metalen einden horizontaal in elkaar drukken tot u een klik hoort, vervolgens de riem aanspannen door aan het losse uiteinde te trekken Om de gordels te openen : de metalen lip optillen De gordels van de rechter zitplaats (de plaats van de arts ofte medical passenger ) zijn voorzien van een rode hoes, die van de linker zitplaats (de plaats van de verpleegkundige ofte HEMScrewmember ) hebben een blauwe hoes. NOOT : indien een patiënt met de helikopter getransporteerd wordt, neemt de arts plaats op de linker zitplaats, naast de patiënt. De patiënt wordt STEEDS beveiligd met minstens twee gordels. De monitor kan aan de vloerplaat van de cockpit geborgd worden d.m.v. één smalle gordel. Andere losse voorwerpen (zoals infuuspomp, beademingstoestel) dienen zoveel mogelijk gefixeerd te worden met bovengenoemde middelen om in geval van deceleratie geen extra schade toe te brengen aan personen of helikopter Procedure : Gebruik van de zwemvesten Procedure : Gebruik van de zwemvesten Zwemvesten dienen gedragen te worden bij alle interventies boven de Wester- of Oosterschelde of boven zee U vindt de zwemvesten in de metalen locker naast het stand-by lokaal van de piloot in de heliloods Doe de zwemvest aan zoals getoond op de hiernavolgende foto s Activeer een zwemvest enkel nadat u het toestel verlaten heeft, door de rode knop naar beneden te trekken. Mocht dit systeem falen, dan kan men ook opblazen met de mond via de buisjes die aan beide zijden ingewerkt zijn.

2 Procedure : Defibrilleren in vlucht Het gebruik van defi-paddles tijdens de vlucht is ten strengste verboden Strikt genomen is het mogelijk om in vlucht te defibrilleren met behulp van defi-pads (kleefelectroden) doch het management van de MUG-helikopter beschouwt dit als te mijden. Er dient steeds overlegd te worden met de piloot, die hieromtrent het eindbeslissingsrecht heeft. Procedure : uitladen v.e. patiënt uit de helikopter (stilstaande rotor) Gebruik hiervoor een brancard zonder kussen/deken/afdekzeil die voorzien is van een zuurstoffles 5 liter Het personeel wacht met de brancard IN de heliloods tot de rotor volledig tot stilstaand gekomen is De linker zijdeur kan volledig geopend worden door het kogelgewricht op de bodem van de cockpit los te maken. Een helper dient in dat geval de deur voortdurend vast te houden zodat deze niet accidenteel op de patiënt of het personeel kan vallen Rol de beschermfolie uit Breng de brancard op hetzelfde niveau als de scoop-brancard van de helikopter, in een hoek van 90 en met het voeteneinde op enkele cm van de helikopter. Zet de rem vast! Vervolg de procedure zoals getoond op de foto s (met 2 of 3 helpers) Deconnecteer monitoring enkel indien nodig en zo kort mogelijk Procedure : uitladen v.e. patiënt uit de helikopter met draaiende rotor (TE MIJDEN! ) Hou de matras van de brancard manueel op z n plaats De zijdeur mag NIET uit het kogelgewricht gehaald worden! Denk aan gehoorsbescherming voor de (ook niet-bewuste) patiënt, de crew en de helpers. Observeer als crewmember de gedragingen van helpers/omstaanders die minder ervaring hebben met het werken met helikopters en stuur desnoods bij waar nodig Afwerking na het uitladen : -alle gordels binnen leggen -deuren sluiten -bagageruimten sluiten -feedback (non-verbaal) geven aan de piloot, zodat deze weet dat het veilig is om terug op te stijgen. Procedure : Inladen v.e. patiënt in de helikopter Dit gebeurt ENKEL met stilstaande rotor! Er bieden zich vaak onervaren helpers aan; het is dan ook belangrijk dat één van de crewmembers de leiding neemt zodat de patiënt, de crew, de helpers of het toestel geen bijkomende schade oplopen Volg de procedure zoals getoond op de volgende foto s (met 3 of 4 helpers) Breng het voeteneinde van de scoop-brancard eerst in de helikopter en schuif dit zo ver mogelijk door naar voor. Hier is de hulp van de piloot nuttig. Een extra helper kan eventueel het hoofdeinde en/of materiaal aannemen in de helikopter Deconnecteer monitoring niet of zo kort mogelijk. Inspecteer deuren en bagageruimte(n) op correcte sluiting Maak eventueel afspraken met de lokale politie/brandweer om de omstaanders op een veilige afstand te houden tijdens het opstijgen.

3 Procedure : rook/vuur in de cockpit (in vlucht) Draai onmiddellijk de zuurstoffles dicht (indien deze in gebruik is) Help visueel de bron opsporen Help de omgeving van de helikopter te observeren op obstakels en andere luchtvaartuigen en geef hierover feedback aan de piloot Na overleg met de piloot kunt u één of beide schuifraampjes in de zijdeuren openschuiven (naar achter trekken, na draaien v.h. borgslot) om rook uit de cockpit te evacueren Bereid uzelf en de andere inzittenden voor op een mogelijks harde landing (zie verder) In geval van zichtbaar vuur dient u de poederblusser te gebruiken (aan rechterkant v.d. pilot-seat) : open de metalen clip (1) waarmee de blusser vastgemaakt is, trek de plastic borgpin (2) uit en knijp het handvat (3) dicht om te blussen. NOOT : blussen in meerder korte stoten wordt aanbevolen boven het in één keer leegspuiten van de blusser. Het poeder is niet toxisch voor het longweefsel bij inhalatie Procedure : Wegvallen van vermogen op één turbine Het toestel kan hierdoor (tijdelijk) plots hoogte verliezen. Het continue Horn-alarm kan weerklinken (als de rotorsnelheid onder de 360 RPM gaat) Bereid uzelf en de andere inzittenden voor op een mogelijks harde landing (hoewel dit zich doorgaans beperkt tot een sliding-landing met een voorwaartse snelheid van 15 à 20 km/h) luchtvaartuigen en geef hierover feedback aan de piloot. Procedure : Wegvallen van vermogen op beide turbines idem als boven Het toestel kan plots naar rechts draaien om daarna een duikvlucht in te zetten Bereid uzelf en de andere inzittenden voor op een harde landing luchtvaartuigen en geef hierover feedback aan de piloot Procedure : Slecht / niet meer functioneren van de staartrotor Procedure : Harde landing op land Het toestel kan plots naar links draaien (dit evenredig met het gevraagde vermogen en omgekeerd evenredig met de luchtsnelheid). Berdeid uzelf en de andere inzittenden voor op een harde landing. luchtvaartuigen. Span alle veiligheidsgordels maximaal aan. Neem de crash-houding aan : breng uw romp op uw knieën en bescherm uw hoofd met beide armen Na impact is het mogelijk dat door vervorming van de cockpit de zijdeuren niet openen zoals in normale omstandigheden. In dat geval dient u het Jettison-systeem te gebruiken

4 Uitwerpen van zijdeuren : Jettison-systeem Procedure : (Harde) landing op water 1. Kraak het plexiglas borgplaatje af door het naar u toe te trekken 2. Draai de fluo handle naar boven, aldus vallen de buitenscharnieren uiteen en kan de deur uitgeworpen worden idem als boven Los de veiligheidsgordels pas nadat de cockpit zich heeft gevuld met water en nadat u een referentiepunt (bv. stoel v.d. piloot, kruk v.d. zijdeur) vastgegrepen heeft ( u zal uw oriëntatievermogen verliezen door het kantelen v.h. toestel onder water/de koude/het weggevallen zicht) Verlaat de cockpit pas als het toestel niet meer beweegt. Activeer de zwemvesten pas NA het verlaten van het toestel. 1 2 Procedure : uitschakelen van de helikopter 1. Uitschakelen turbines Mocht de piloot het toestel zelf niet meer kunnen uitschakelen (na een harde landing/onwel worden, ) dan kunt u dit als volgt doen: 1. Trek beide laterale rode hendels (zie foto verder) naar achteren. (dit systeem is verzegeld, waardoor een zekere weerstand overwonnen dient te worden) Hierdoor wordt de brandstoftoevoer naar de respectievelijke turbines afgesloten en komen de rotors uiteindelijk tot stilstand. 2. Eens de rotorsnelheid < 170 RPM, kunt u deze nog sneller tot stilstand brengen door de centrale rode hendel ( rotor brake ) naar achter te trekken 3. U kunt alle electrische systemen uitschakelen (en aldus brand voorkomen) door de rode knop Emergency cut off op het instrumentenpaneel in te drukken 3. Uitschakelen electrisch systeem 2. Rotor-brake Procedure : Gebruik van brandblustoestellen Helihaven / loods Draagbare poederblussers : Procedure : gebruik van brandblustoestellen Helihaven / loods Blustoestel op wielen : 1. Trek de gele borgring horizontaal van de bovenkant van de fles 2. Druk de rood/gele knop bovenaan vertikaal in 3. Knijp op het handvat in episodes van enkele seconden om te blussen 1. Draai de knop bovenaan de kleine fles in tegenwijzerzin 2. Gebruik de hendel op de haspel om te blussen Noot : het betreft hier telkens poederblussers, waarbij het bluspoeders verdeeld dient te worden over de vlammen heen (alsof men er een deken over zou leggen), dit in tegenstelling tot CO2-blussers die op de basis van de vlammen worden gericht

5 Plaats van de blustoestellen helihaven Loods buiten Loods binnen

BEDRIJFSHULPVERLENER

BEDRIJFSHULPVERLENER BEDRIJFSHULPVERLENER Versie: Juli 2011 1 Bedrijfshulpverlening (BHV) - Voldoen aan de Arbo-wetgeving - Voorkomen van rechtelijke aanspraken - Bedrijfshulpverlening is verplicht voor alle bedrijven en instellingen

Nadere informatie

REVALIDATIEBROCHURE NA HEUPPROTHESE

REVALIDATIEBROCHURE NA HEUPPROTHESE REVALIDATIEBROCHURE NA HEUPPROTHESE (Brochure 2 van 3) 1 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 2) Oefenprogramma na heupprothese... 4 3) Hoe stappen met krukken?... 10 3.1 Met 2 krukken... 10 3.2 Evenwichtsproblemen...

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Duet junior V 2012.1

Gebruikshandleiding. Duet junior V 2012.1 Gebruikshandleiding Duet junior V 2012.1 2 Garantie Blz. 5 Algemene informatie Blz. 6 7 Ingebruikname Blz. 8 13 Gebruik Blz. 14 20 Onderhoud Blz. 22-24 Storingen Blz. 25 Technische Specificaties Blz. 26

Nadere informatie

Brandveiligheidsverslag

Brandveiligheidsverslag Brandveiligheidsverslag 1. Nuttige telefoonnummers 2. Brandvoorkoming 3. Brandveiligheid algemeen 4. Brandsoorten 5. Branddeuren 6. Reddingsborden 7. Kleine blusmiddelen (basisprincipes) 8. Instructies

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Boxis Communicatie Systeem

Gebruikershandleiding Boxis Communicatie Systeem Gebruikershandleiding Boxis Communicatie Systeem INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. BOXIS COMMUNICATIE SYSTEEM 4 2.1. TeamBox 4 2.2. Bracket/Laadstation 5 2.3. Headset 6 2.4. Draagtas 7 2.5. UPS 7 2.6. Service

Nadere informatie

Gedragsregels en VG voorschriften

Gedragsregels en VG voorschriften Gedragsregels en VG voorschriften Uit deze gedragsregels en VG voorschriften mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op elke andere wijze ook,

Nadere informatie

Revalideren na een heupprothese. Prof. dr. Thierry Scheerlinck Dienst Orthopedie en Traumatologie. Raadpleging orthopedie 02 477 60 21

Revalideren na een heupprothese. Prof. dr. Thierry Scheerlinck Dienst Orthopedie en Traumatologie. Raadpleging orthopedie 02 477 60 21 INFORMATIE voor de patiënt Revalideren na een heupprothese Prof. dr. Thierry Scheerlinck Dienst Orthopedie en Traumatologie Raadpleging orthopedie 02 477 60 21 Mevrouw, Mijnheer Binnenkort wordt bij u

Nadere informatie

Brandbestrijding. Basisopleiding BHV. Inhoudsopgave

Brandbestrijding. Basisopleiding BHV. Inhoudsopgave Brandbestrijding Basisopleiding BHV Brandbestrijding 1. brand en de gevaren 2. taak BHV er Selecteer een hoofdstuk naar keuze B Brand en de gevaren 1. brand 2. branddriehoek 3. gevaren 4. soorten branden

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

SmartView Synergy. Gebruikershandleiding. Een product van Verdeeld door

SmartView Synergy. Gebruikershandleiding. Een product van Verdeeld door SmartView Synergy Gebruikershandleiding Een product van Verdeeld door Handleiding Revision 2-20100415 vertaald door Sensotec nv Handleiding SmartView Synergy Copyright 2010 HumanWare Limited, vertaling

Nadere informatie

Nederlands. mountain buggy. buggy instruction guide. life without limit. For all Mountain Buggy models: swift urban jungle duo terrain

Nederlands. mountain buggy. buggy instruction guide. life without limit. For all Mountain Buggy models: swift urban jungle duo terrain mountain buggy life without limit buggy instruction guide For all Mountain Buggy models: swift urban jungle duo terrain Our buggies conform to the following safety standards: EN 1888:2005, ASTM F833-08,

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Revalidatie na geplande totale heupprothese

Patiënteninformatie. Revalidatie na geplande totale heupprothese Patiënteninformatie Revalidatie na geplande totale heupprothese Dr. T. De Baets Heup-, enkel- en voetchirurgie Dr. M. Mombert Hand-, pols- en elleboogchirurgie Dr. J. De Wachter Enkel- en voetchirurgie

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING NL -B Inleiding Gefeliciteerd met de keuze van uw nieuwe rolstoel Kwaliteit en functionaliteit zijn sleutelbegrippen bij alle rolstoelen van Handicare. De Exigo 10 wordt geproduceerd

Nadere informatie

Elektrische rolstoel SQUOD

Elektrische rolstoel SQUOD Handleiding Elektrische rolstoel SQUOD 6 km/u NV VERMEIREN BEGIE Vermeirenplein 1/15 2920 Kalmthout Telefoon: 00 32 (0)3 620 20 20 Telefax: 00 32 (0)3 666 48 94 Instructies voor de vakhandelaar: Deze handleiding

Nadere informatie

Basale reanimatie van volwassenen

Basale reanimatie van volwassenen Basale reanimatie van volwassenen 14 Nederlandse Reanimatie Raad / Belgische Reanimatieraad Introductie Dit hoofdstuk bevat de richtlijnen basale reanimatie van volwassenen voor een hulpverlener, buiten

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Versie 2015 01/01/2015 VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Interne dienst voor Preventie en Bescherming DENV Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Gezondheid en veiligheidsbeleid (zorgsysteem voor veiligheid,

Nadere informatie

info kleine blustoestellen, gebruik en keuring

info kleine blustoestellen, gebruik en keuring info kleine blustoestellen, gebruik en keuring Kleine blustoestellen zijn de toestellen die bestemd zijn voor het blussen van branden in de beginfase. ls vuistregel kunnen we stellen dat er per lokaal/ruimte

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING NL -B Inleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe rolstoel! Alle rolstoelen uit de Handicare-serie onderscheiden zich door hun kwaliteit en functionaliteit. We zijn buitengewoon

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies voor aannemers. A-WL-VGM01-1 Versie 03

Veiligheidsinstructies voor aannemers. A-WL-VGM01-1 Versie 03 Geldig vanaf: 25/08/2014 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 1 Inleiding... 3 2 rganisatie van de opdrachten... 3 2.1 Aanspreekpunt... 3 2.2 Informatie-uitwisseling... 3 2.3 Toegang... 3 2.4 Rook-, drug- en

Nadere informatie

FORD FIESTA Instructieboekje

FORD FIESTA Instructieboekje FORD FIESTA Instructieboekje De informatie in deze publicatie was correct ten tijde van het ter perse gaan. In het belang van de continue productontwikkeling behouden we ons het recht voor om specificaties,

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding LT-2006.01 POPCORNMACHINE Lees voor het opzetten en gebruiken van het toestel de gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het toestel. Handel altijd

Nadere informatie

HERNIA OF STENOSE OPERATIE LAGE RUG

HERNIA OF STENOSE OPERATIE LAGE RUG HERNIA OF STENOSE OPERATIE LAGE RUG 208 Inhoudsopgave Inleiding...3 Hernia Nuclei Pulposi...3 Stenose...5 Voor de opname...6 Opname...8 Operatie...8 Na de operatie...8 Fase 1... 10 Fase 2... 12 Fase 3...

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)................................75 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...............................................75 3 INSTALLATIE............................................................76

Nadere informatie

Praktijkboek opleiding VCG

Praktijkboek opleiding VCG Praktijkboek opleiding VCG Rene Van Campenhout 19 feb 2012 Inhoudsopgave Oefening 1/1E JAR FCL (A) Familiarisatie... 6 NOODGEVALLEN... 6 Oefening 2. JAR FCL (A) Voorbereiding en acties na de vlucht....

Nadere informatie

Datum van de laatste wijziging: 27/02/2015

Datum van de laatste wijziging: 27/02/2015 Aard van de laatste wijziging: 11: archievering Datum van de laatste wijziging: 27/02/2015 1. DOEL... 2 2. TOEPASSINGSGEBIED... 2 3. VERWIJZINGEN... 2 4. DEFINITIES... 2 5. VERANTWOORDELIJKHEDEN... 5 6.

Nadere informatie

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008.

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008. Inleiding EU Declaration of Conformity Manufacturer: F. Robotics Acquisitions Ltd. Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box 1412 Pardesiya, 42815 Israel The products covered by this Declaration 26 Volt Battery

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Marine Sport Vereniging ZEEMACHT Opgericht 1 januari 1917 ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Versie april 2012 ONTRUIMINGSPLAN v_o_or Sporthal de Brug (eigendom van MSV Zeemacht) Gezien en goedgekeurd door:

Nadere informatie