Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2"

Transcriptie

1 Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: CONCEPT 2 Pagina 1

2 Inhoudsopgave Paginanummering Gegeven locatie 3 Inleiding 4 1 Toelichting ontruimingsplan 4 2 Algemene gegevens locatie 4 3 Brandpreventieve maatregelen 5 4 Wat kunt u preventief doen? Hoe te handelen Ontruiming 8-9 Bijlage A Instructies EHBO 10 Bijlage B Gebruik blusmiddelen Bijlage C Observatieformulier oefening 13 Bijlage D Plattegrond gebouw 14

3 Gegevens locatie / pand: Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: Bestuur:...DHR. Jhabboe/ Mevr. Jhabboe / Dhr. Mahabier Bedrijfshulpverlener...Dhr. Jhabboe Verzamelpunt...speelplaats basisschool OBS Vlinderveen Hoofdverdeelkast elektriciteit:... Groepenkast kinderdagverblijf Hoofdafsluiter gas: Hoofdafsluiter water: Plaats brandmeldcentrale: Plaats verbanddoos...1 in iedere groep / keuken?? Plaats ontruimingsplan...1 in de Keuken?? / 1 bij de voordeur Bij nood alarmeren Hoofd, Dhr. Jhaboe...tel of Mevr. Jhaboe...tel Pagina 3

4 Na kantoortijd. tel Inleiding is een particuliere kinderopvanglocatie die op werkdagen kinderen van 0 tot 13 jaar opvangt. Om bij calamiteiten zorgvuldig en verantwoord te kunnen handelen is dit plan opgesteld. In dit plan staan instructies over wat te doen bij brand en hoe de ontruiming in zijn werk gaat. Voor andere calamiteiten (B.V. overstroming, bommeldingen, enzovoorts) gelden soortgelijke procedures. Deze worden hier verder niet uitgewerkt. Bedenk echter wel dat u op een dergelijk moment ook alarm moet slaan en dat er wellicht ook ontruimd moet worden. Tijdens een calamiteit moeten de medewerkers rustig en georganiseerd kunnen omgaan met een hectische situatie. Kinderen zijn tijdens een noodsituatie niet zelfredzaam en zijn daarom afhankelijk van goede begeleiding. Medewerkers van het kinderdagverblijf zijn dus niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid tijdens een calamiteit, maar ook voor die van de kinderen en aanwezige bezoekers. De direct leidinggevende/ bestuur (?) van kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje heeft de verantwoording een ieder die het betreft te informeren en te instrueren. Er ligt een ontruimingsplan ter inzage bij de ingang van het pand. 1 Toelichting ontruimingsplan Om in geval van nood tijdig en snel te kunnen ontruimen, is het noodzakelijk om een goed opgezet plan op te stellen over de manier waarop dit kan worden georganiseerd. U kunt drie manieren onderscheiden om de kans op slachtoffers zo klein mogelijk te houden. Ten eerste: voorkomen dat er een calamiteit gebeurt (preventieve maatregelen). Ten tweede: zorgen dat, als er dan toch iets gebeurt, u weet wat u moet doen, zodat u de juiste beslissingen zo snel mogelijk kan nemen ( Wat te doen bij.. ). En ten derde: zorgen dat iedereen zo snel mogelijk uit het risicogebied is (ontruimen).

5 Deze drie onderdelen worden behandeld in dit ontruimingsplan. En omdat er bij een calamiteit altijd paniek heerst, is het goed om de ontruiming minimaal één keer per jaar met medewerkers en kinderen (en eventueel aanwezige bezoekers) te oefenen. De hoofd-bhver en heeft de leiding op het moment van ontruiming. Deze oefening wordt ook goed geobserveerd door iemand die aangewezen wordt door de directie. Middels het observatieformulier(bijlage C) kan men nagaan of er nog punten zijn die verbeterd moeten worden. 2 Algemene gegevens locatie: a. Openingsuren; Maandag 7.00 uur uur Dinsdag 7.00 uur uur Woensdag 7.00 uur uur Donderdag 7.00 uur uur Vrijdag 7.00 uur uur Zaterdag en zondag gesloten b. aantal medewerkers en kindplaatsen; 4 medewerkers 16 kindplaatsen (6 / 0-4 jarigen en 10 / 4-12 jarigen) 3. Brandpreventieve maatregelen. In het gebouw zijn er een aantal voorzieningen om de kans op uitbreiding van brand zoveel mogelijk te beperken. Deze brandpreventieve voorzieningen zijn: A. Veilige Vluchtwegen. In het gebouw is een plattegrond te vinden met daarop aangegeven hoe men zo snel mogelijk het pand dient te verlaten. Deze plattegronden vindt u als bijlage D in dit plan. Neemt u deze vluchtwegen goed in u op, zodat u als het nodig is, weet waar u heen moet. Het is belangrijk dat u zich aan de aangegeven vluchtroutes en richtingen houdt om door elkaar lopen te voorkomen. Verder is het belangrijk de vluchtroutes vrij te houden van obstakels. B. Aanduiding nooduitgang. Uitgangen bedoeld als vluchtweg zijn voorzien van groene bordjes uit of nood uit en zijn te alle tijden verlicht. C. Ontruimingssignaal. Pagina 5

6 Bij brand of andere calamiteit zullen sirenes die in het hele pand hoorbaar zijn, aangeven dat het pand ontruimd moet worden. Verderop in dit ontruimingsplan wordt aangegeven op welke wijze dit dient te gebeuren. D. Brandmeldinstallatie. Het pand is voorzien van een brandmeldinstallatie. De brandmeldinstallatie geeft een ontruimingssignaal en een melding aan de regionale brandweer, bij brand of een andere calamiteit. Het pand moet dan zo spoedig mogelijk verlaten worden en de brandweer is zo snel mogelijk aanwezig. De brandmeldinstallatie kan met de hand bediend worden, door een van de handmelders in te drukken, of automatisch doordat een automatische brand/rookmelder brand detecteert. E. Blusmiddelen (zie ook bijlage B). Als laatste maatregel, de blusmiddelen. Het is belangrijk dat eerst iedereen in veiligheid is voordat daadwerkelijk met blussen begonnen wordt. De aanwezige blusmiddelen zijn een slanghaspel ( 1 in de hal bij de slaapkamers) en losse brandblussers (1 in de keuken en 1 in de aankomsthal). Deze middelen hebben alleen nut bij kleine beginnende brandjes. 4. Wat kunt u preventief doen. Een snelle ontruiming vereist een goede organisatie. Deze organisatie bestaat hieruit, dat een ieder weet wat er van hem/haar verwacht wordt, tijdens de ontruiming. Hiertoe moeten een aantal taken worden vastgelegd. De volgende instructies zijn vooral van belang om calamiteiten te voorkomen en daarmee de veiligheid van personen te vergroten. Neem de onderstaande punten goed in u op en leef ze na. A. Stelt u op de hoogte van: De indeling van het gebouw De vluchtwegen en nooduitgangen De plaats en werking van aanwezige kleine blusmiddelen De plaats van alle verbindingsmiddelen (telefoons) Hoe u dient te handelen bij brand/alarm Het ontruimingsplan B. Denk aan het volgende:

7 Houd de nooduitgangen en vluchtwegen, zowel binnen als buiten, vrij van obstakels Houd plaatsen waar blusmiddelen zijn vrij van obstakels Laat geen elektrische apparatuur aanstaan; na gebruik steker uit de wandcontactdoos Vloeistoffen; Wees uiterst voorzichtig met het gebruik van wasbenzine, spiritus en andere licht ontvlambare vloeistoffen, NOOIT gebruiken in bijzijn van kinderen! Leef de gestelde veiligheidsmaatregelen na C. Instructies: houd s nachts alle deuren en ramen dicht waarschuw bezoekers e.d. voor brandgevaarlijke situaties en maak ze attent op gevaarlijke situaties controleer het vertrek dat u als laatste verlaat altijd op brandveiligheid Zorg ervoor dat in geen enkele ruimte een brandgevaarlijke situatie kan ontstaan indien tot ontruiming wordt overgegaan, verlaat dan (het gedeelte van) het gebouw ordelijk volgens de instructies: voorkom paniek; blijf rustig; niet schreeuwen en/of rennen! Gasten / bezoekers dienen zich bij de ontruiming te gedragen in overeenstemming met uw aanwijzingen zie erop toe dat in geval van ontruiming van ruimten elektrische apparatuur is uitgeschakeld; verlichting echter laten branden. D. Het is verboden: te roken in het kinderdagverblijf brandbare en rook bevorderende versieringen te gebruiken kaarsen te laten branden zonder uitdrukkelijke toestemming van het hoofd werkzaamheden te (laten) verrichten die gevaar opleveren voor het ontstaan van brand, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is verkregen van de brandweer en er voldoende zicht is op deze werkzaamheden brandgevaarlijke stoffen in voorraad te hebben kleding of andere goederen te reinigen met vluchtige, brandbare stoffen voor elektrische aansluitingen andere dan goedgekeurde stekkers of contacten te gebruiken afval te verbranden, zoals brieven en oud papier brandbare materialen te plaatsen op of bij warmte verspreidende toestellen, spraybussen te gebruiken in de nabijheid van open vuur, zoals de waakvlam van een gastoestel, sigaret e.d. E. Het is verplicht deel te nemen aan: Instructies en oefeningen in ontruiming van het gebouw Instructies over communicatiemiddelen Instructies in het blussen van een beginnende brand F. Toelichting en controle: Een ieder dient toezicht te houden op de naleving van bovengenoemde instructies en Verplichtingen. Gebreken of tekortkomingen onmiddellijk melden aan het hoofd. Pagina 7

8 5. Hoe te handelen A. Bij het ontdekken van brand Blijf kalm en voorkom paniek!!! 1. Meldt de brand via een handbrandmelder (ruitje inslaan) 2. Meldt bijzonderheden aan de algemene leiding 3. De overige mensen op de afdeling waarschuwen 4. Wanneer de brandmeldcentrale niet werkt: Bel 112 en waarschuw de brandweer met vermelding van: - Adres: Aard van de melding 5. Breng direct in gevaar verkerende personen in een veilige omgeving 6. Alleen als daarvoor gelegenheid is: - ramen en deuren sluiten (niet op slot) - stekkers uit elektrische apparaten - jas aantrekken - neem de presentielijst mee 7. Tracht de brand met de aanwezige kleine blusmiddelen te blussen maar denk aan uw eigen veiligheid! B. Na opdracht tot ontruimen. De opdracht tot ontruimen kunt u krijgen: - via mondelinge melding; - via de telefoon; - via het ontruimingssignaal; 1. Volg de aangegeven vluchtroute rustig, doch resoluut en direct (blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond) 2. Zorg dat er geen onbevoegden de afdeling betreden. 3. Geef (indien noodzakelijk) de brandweer bij aankomst korte en duidelijke informatie. 4. Ga naar de verzamelplaats en wacht verdere instructies af

9 - Volg de aanwijzingen van de leiding op - Ga beslist niet zonder afmelding naar huis! Indien de vluchtweg is afgesneden: 1. Laat weten dat u ingesloten bent door aandacht te trekken en blijf dit doen! 2. Houd rook zoveel mogelijk uit de ruimte door deuren en ramen te sluiten 3. Kieren zo mogelijk afdichten met natte doeken. Direct boven de vloer bevindt zich de koelste lucht met de meeste zuurstof; blijf dus met je hoofd laag bij de grond. 6. Ontruiming. De algemene leiding is in handen van het hoofd van de tijdens haar afwezigheid door de oudste van de aanwezige bedrijfshulpverlener. Taakstelling: - opdracht tot het geven van het ontruimingssignaal; - coördineren van de ontruiming; - coördineren van de contacten met de brandweer. A. Medewerkers Hoe te handelen na opdracht tot ontruimen. De opdracht tot ontruimen kunt u krijgen: - via mondelinge melding. - via de telefoon. - via het ontruimingssignaal. Iedereen heeft als taak de mensen/kinderen van zijn/haar afdeling te begeleiden naar het verzamelpunt 1 Verzamel de kinderen in de groep. 2 Ga met de kinderen naar de aangewezen uitgangen en neem de presentielijst en telefoonlijst mee. 3 Begeef je naar buiten en controleer nogmaals de kinderen. Pagina 9

10 4 Ga naar de verzamelplaats 5 Meld eventueel vermiste personen bij de algemene leiding. 6 Blijf op de verzamelplaats. 7 De opvang kan eventueel in de basisschool worden voortgezet als de leiding daar instructie toe geeft! 8 Probeer paniek onder de kinderen te voorkomen. 9 GA NOOIT WEG ZONDER DIT TE MELDEN BIJ DE LEIDING! B. Ontvangst brandweer. De algemene leiding zorgt ervoor dat de brandweer ontvangen wordt. C. De wijze van ontruimen. In geval van brand wordt het pand geheel ontruimd. Dit ontruimen geschiedt, indien mogelijk, in de volgende volgorde: 1. als eerste moet de ruimte waarin de brand woedt, ontruimd worden. 2. daarna de andere ruimten, Algeheel ontruimen D. Verzamelpunt. Na het pand verlaten te hebben, dient men zich naar de speelplaats van de basisschool aan de overkant te begeven. Hier moet gekeken worden of iedereen er is. De groepen kunnen als de algemene leiding zeker weet dat de groep compleet is, in de basisschool opgevangen worden. Tijdens de vakanties e.d. kan worden uitgeweken naar het schoolplein (speelplaats) Adres verzamelpunt: OBS Vlinderveen, Spijkenisse

11 BIJLAGE A Instructies EHBO Eerste hulp bij ongevallen. Binnen onze organisatie zijn er een aantal, dat een EHBO/BHV-diploma hebben. Omdat het voor kan komen dat u er alleen voor staat, hier in het kort wat u moet doen als u zelf eerste hulp moet verlenen. Blijf kalm: eerst denken dan doen!! D. Let op gevaar Let op je persoonlijke veiligheid Let op de veiligheid van omstanders Let op de veiligheid van de/het slachtoffer(s) E. Nagaan wat er is gebeurd / wat iemand mankeert. Reageert het slachtoffer op aanspreken en/of pijnprikkels? Hoe is de ademhaling? Heeft het slachtoffer ernstige bloedingen? Wat is de ernst van het letsel? Wat is er gebeurd en hoe? Zijn er nog meer slachtoffers? F. Stel het slachtoffer gerust. Laat het slachtoffer niet alleen. Kalmeer het slachtoffer. G. Zorg voor deskundige hulp. Meld duidelijk je naam, de plaats en de oorzaak van het ongeval, het aantal slachtoffers en de aard van het letsel. Laat de melder terugkeren zodat je zeker bent dat deskundige hulp onderweg is. H. Help het slachtoffer waar hij/zij ligt. Niet onnodig bewegen; dit voorkomt dat het letsel verergert Alleen bij direct gevaar het slachtoffer verplaatsen! Verricht eerst levensreddende handelingen om de ademhaling, het bewustzijn en de circulatie (ABC) veilig te stellen; daarna pas de wonden verbinden. Pagina 11

12 BIJLAGE B Gebruik blusmiddelen. Slanghaspels Slanghaspels zijn aangesloten op het waterleidingnet. Zij zijn direct voor gebruik gereed. De lengte van de slang is 20 meter. Bij slanghaspels kan worden beschikt over een onbeperkte hoeveelheid blusstof(water). Water is een geschikte blusstof voor branden van vaste stoffen zoals hout, papier en textiel (stoelbekleding en vloerbekleding). Richt de waterstraal altijd zo laag mogelijk in de vuurhaard. Via de straalpijp kan met een sproeistraal of met een gebonden straal worden gespoten. De sproeistraal heeft door de sterke verdamping een groot koelend effect, waarbij de gevormde stoom een voor het vuur verstikkende bluswerking heeft; bovendien biedt een sproeistraal een goede bescherming tegen hittestraling. Nadelen van een sproeistraal zijn de korte worplengte van 3 tot 5 meter en het kleine indringingsvermogen. De gebonden straal heeft een worplengte van 10 meter en een groot indringingsvermogen, maar koelt minder af dan een sproeistraal. CO 2 -blussers (koolzuursneeuwblussers) CO 2 -blussers zijn zeer geschikt op plaatsen waar andere blusmiddelen óf onnodig veel schade geven óf gevaar voor de gebruiker opleveren. Het CO 2 verdrijft de zuurstof in de omgeving van het vuur en daardoor doven de vlammen. Het is uitstekend geschikt bij brand in elektrische apparaten. De cilinders van CO 2 -blussers zijn vrij zwaar, daarom is de inhoud vaak niet meer dan vijf kilo. Opvallend aan deze blusapparaten is de grote bluskoker. Door de hoge druk in de blusser is het blus gas vloeibaar. Als het uit de bluskoker komt wil de vloeistofweer gas worden en bevriest. Het is net een mist wolk met een beetje sneeuw. De temperatuur wordt wel tachtig graden onder nul. Houd bij het blussen daarom niet de bluskoker vast. Deze wordt namelijk erg koud, waardoor men (ook) brandwonden op kan lopen! Blust een slachtoffer altijd van een afstand van minstens 50 cm. Gebruik: verwijder de veiligheidspen til de cilinder onder de handel met één hand op houdt met de andere hand het handvat van de zwarte koker vast loop zo dicht mogelijk naar de vuurhaard druk de handel op de cilinder in richt met de koker zo laag mogelijk in de vuurhaard beweeg de koker heen en weer tot het vuur gedoofd is binnen enkele seconden zal bij goed blussen het vuur uit zijn! loop achteruit van de vuurhaard weg i.v.m. eventuele nieuwe vlammen

13 Sproeischuimblusser Sproeischuimblussers zijn opgebouwd uit een tank, een knijpafsluiter, een slang, een manometer, een borgpen en OK-indicator en een ophangbeugel. Het sproeischuim is niet elektrisch geleidend en levert weinig nevenschade. Het blusschuim vormt snel en veilig een filmlaag door het schuimvormendmiddel, waardoor her ontbranding wordt voorkomen. Het tast materialen en goederen nauwelijks aan en is niet milieubelastend. Sproeischuimblussers zijn geschikt voor kantoorruimten, winkels, woningen en onderwijsinstellingen en dergelijke. Gebruik: verwijder de veiligheidspin til de cilinder onder de handel met één hand op houdt met de andere hand het handvat van het spuitstuk vast loop zo dicht mogelijk naar de vuurhaard druk knijpkraan van de cilinder in richt met het spuitstuk zo laag mogelijk in de vuurhaard beweeg het spuitstuk heen en weer tot het vuur gedoofd is binnen enkele seconden zal bij goed blussen het vuur uit zijn! loop achteruit van de vuurhaard weg i.v.m. eventuele nieuwe vlammen Blussers die aanwezig zijn in het pand: Pagina 13

14 BIJLAGE C Observatie formulier ontruimingsoefening Kinderdagverblijf / BSO Datum oefening Naam Observator Locatie Is er een voorbespreking gehouden? [] NEE [] JA, wie waren er aanwezig? Wordt de brandweer vooraf op de hoogte gebracht van de oefening? Aantal aanwezige medewerkers Aantal aanwezige kinderen Tijd start oefening Melding tot ontruiming door Wordt de leiding van de KDV/BSO gewaarschuwd [] NEE [] JA, door wie? Wie is de BHV er, en weet men dit [] JA [] NEE Heeft iedereen de melding gehoord? [] JA [] NEE Weet men hoe eventueel de brandmeldinstallatie [] JA [] NEE werkt? Wordt de brandweer gebeld? [] NEE [] JA, door wie? Worden de kinderen op de afgesproken wijze [] JA [] NEE verzameld en begeleid? Gaan de kinderen rustig met de pm-er mee? [] JA [] NEE Wordt de presentielijst meegenomen [] JA [] NEE Worden de wc s gecontroleerd? [] JA [] NEE Worden de slaapkamers gecontroleerd? [] JA [] NEE Worden de deuren gesloten nadat men de ruimte [] JA [] NEE heeft verlaten? Worden de nooduitgangen gebruikt? [] JA [] NEE Zijn de nooduitgangen vrij van obstakels? [] JA [] NEE Wie vangt de brandweer op? Gaat men naar het verzamelpunt? [] JA [] NEE

15 Is er nog iemand die wil/gaat blussen [] JA [] NEE Worden de kinderen gecontroleerd d.m.v. de [] JA [] NEE presentielijst Is er ook een telefoonlijst met gegevens van de [] JA [] NEE ouders? Wordt er op de afgesproken wijze afgemeld bij de [] JA [] NEE leiding? Tijd einde oefening AANDACHTSPUNTEN BIJLAGE D Plattegrond pand kinderdagverblijf het Vlinderkasteeltje Pagina 15

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Marine Sport Vereniging ZEEMACHT Opgericht 1 januari 1917 ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Versie april 2012 ONTRUIMINGSPLAN v_o_or Sporthal de Brug (eigendom van MSV Zeemacht) Gezien en goedgekeurd door:

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aantal aanwezige personen... 5 1.3 Gegevens object

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

BEDRIJFSHULPVERLENER

BEDRIJFSHULPVERLENER BEDRIJFSHULPVERLENER Versie: Juli 2011 1 Bedrijfshulpverlening (BHV) - Voldoen aan de Arbo-wetgeving - Voorkomen van rechtelijke aanspraken - Bedrijfshulpverlening is verplicht voor alle bedrijven en instellingen

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

Brandbestrijding. Basisopleiding BHV. Inhoudsopgave

Brandbestrijding. Basisopleiding BHV. Inhoudsopgave Brandbestrijding Basisopleiding BHV Brandbestrijding 1. brand en de gevaren 2. taak BHV er Selecteer een hoofdstuk naar keuze B Brand en de gevaren 1. brand 2. branddriehoek 3. gevaren 4. soorten branden

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

Brandveilig leven. Werkboek voor cursist en trainer

Brandveilig leven. Werkboek voor cursist en trainer Brandveilig leven Werkboek voor cursist en trainer Inhoud Training Brandveilig Leven Deze training wordt u aangeboden vanuit Brandweer Amsterdam-Amstelland en is gericht op Brandveilig Leven. Elke organisatie

Nadere informatie

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur:

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur: (concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen Datum: Versie: Auteur: 1 Inhoudsopgave Inhouds opgave Pagina 2 Inleiding Analyse evenement Pagina 3 Communicatielijnen en Richtlijnen Pagina 4-5 Inventarisatie

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Den Haag, maart 12 NIBHV, 2009 Pagina 1 van 18 Inhoud Den Haag, maart 12... 1 1 Verantwoording ontruimingsplan... 4 1.1 Doel en functie ontruimingsplan...

Nadere informatie

Toetsingsrapportage Arbo voor arbodeskundige / arbodienst

Toetsingsrapportage Arbo voor arbodeskundige / arbodienst RI naam: RI Brandveiligheid 2014 RI type: Voor werkvorm(en): Brandveiligheid KDV Leeftijdsgroepen: 0-4 Organisatienaam: Locatienaam: Inventarisatie voltooid: De Speelhoeve 16-08-2014 Afgedrukt op: 16-08-2014

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 8 januari 2013 nr. 8. Laatst geactualiseerd 14 mei 2013 INLEIDING...

Nadere informatie

Brandveiligheid in de kinderopvang

Brandveiligheid in de kinderopvang Brandveiligheid in de kinderopvang 40 vragen & antwoorden / voor medewerkers kinderopvang Wetten en de gebruiksvergunning 1 Wat zegt de wetgeving over de brandveiligheid van een Kinderopvangorganisatie?

Nadere informatie

Dienst Arbo & Milieu & Huisvesting Faculteit TNW Universiteit Twente. Arbo & Milieu TNW. Basisinformatie (versie IX, voor studenten TNW)

Dienst Arbo & Milieu & Huisvesting Faculteit TNW Universiteit Twente. Arbo & Milieu TNW. Basisinformatie (versie IX, voor studenten TNW) Dienst Arbo & Milieu & Huisvesting Faculteit TNW Universiteit Twente Arbo & Milieu TNW Basisinformatie (versie IX, voor studenten TNW) 1 Inhoud 1. Waarom Arbo & Milieu?... 5 2. Toegang tot de gebouwen

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Juli 2009 1 INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGE BIJSTAND VERLENEN IN HET KADER VAN BEDRIJFSHULPVERLENING...3 BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN...4

Nadere informatie

Brand voorkomen thuis

Brand voorkomen thuis Brand voorkomen thuis De verwoestende kracht van vuur onderschat bijna iedereen. Wist u dat een kleine brand in een papiermandje in amper 6 minuten tijd kan uitgroeien tot een onbeheersbare brand die zich

Nadere informatie

Brand voorkomen thuis. KBC-info

Brand voorkomen thuis. KBC-info Brand voorkomen thuis KBC-info Brand voorkomen thuis De verwoestende kracht van vuur onderschat bijna iedereen. Wist u dat een kleine brand in een papiermandje in amper 6 minuten tijd kan uitgroeien tot

Nadere informatie

Calamiteitenwijzer Wat te doen bij:

Calamiteitenwijzer Wat te doen bij: Schade aan voorwerpen Diefstal, vermoeden van diefstal Gaslek Stroomstoring Waterschade Medische noodsituaties Brand Overval Bommelding Aanslag met zuur / schadelijke stoffen Calamiteitenwijzer: voor wie

Nadere informatie

PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V.

PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V. 1 PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V. Inhoudsopgave 1.0 Voorwoord 2.0 Arbeidsomstandigheden 2.1 Bijzondere groepen: Jeugdigen 2.2 Bijzondere groepen: Zwangere werknemers 2.3 Bijzondere groepen: Ouderen 50+, gehandicapten,

Nadere informatie

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede Voorwegschool Heemstede Inhoud: 1. Voorwoord 2. Visie 2.1. Veiligheidsbeleidverklaring 2.2. Aandachtsgebieden 2.3. Aanpak 2.4. Overzicht 3. Fysieke veiligheid 3.1. Verkeer 3.2. Gebouwen 3.3. Schoolplein

Nadere informatie

Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden

Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden Risico-Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Arbeidsomstandigheden voor horecabedrijven met minder dan 20 medewerkers Colofon: Deze uitgave is ontwikkeld in opdracht van het Bedrijfschap Horeca

Nadere informatie

Veiligheidswijzer: waard om bewaard te worden

Veiligheidswijzer: waard om bewaard te worden w w w. v e i l i g h e i d s w i j z e r. n l Studenten Hogeschool Utrecht doen regelmatig lezersonderzoeken Veiligheidswijzer: waard om bewaard te worden De Veiligheidswijzer heeft als doel bewoners van

Nadere informatie

Brandveiligheidsverslag

Brandveiligheidsverslag Brandveiligheidsverslag 1. Nuttige telefoonnummers 2. Brandvoorkoming 3. Brandveiligheid algemeen 4. Brandsoorten 5. Branddeuren 6. Reddingsborden 7. Kleine blusmiddelen (basisprincipes) 8. Instructies

Nadere informatie

MODEL CALAMITEITENPLAN

MODEL CALAMITEITENPLAN MODEL CALAMITEITENPLAN Leidraad voor het invullen van het raamwerk calamiteitenplan Brandweer Buren / Culemborg Toelichting op de leidraad voor het invullen van het raamwerk calamiteitenplan Het model

Nadere informatie

Gedragsregels en VG voorschriften

Gedragsregels en VG voorschriften Gedragsregels en VG voorschriften Uit deze gedragsregels en VG voorschriften mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op elke andere wijze ook,

Nadere informatie