Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2"

Transcriptie

1 Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: CONCEPT 2 Pagina 1

2 Inhoudsopgave Paginanummering Gegeven locatie 3 Inleiding 4 1 Toelichting ontruimingsplan 4 2 Algemene gegevens locatie 4 3 Brandpreventieve maatregelen 5 4 Wat kunt u preventief doen? Hoe te handelen Ontruiming 8-9 Bijlage A Instructies EHBO 10 Bijlage B Gebruik blusmiddelen Bijlage C Observatieformulier oefening 13 Bijlage D Plattegrond gebouw 14

3 Gegevens locatie / pand: Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: Bestuur:...DHR. Jhabboe/ Mevr. Jhabboe / Dhr. Mahabier Bedrijfshulpverlener...Dhr. Jhabboe Verzamelpunt...speelplaats basisschool OBS Vlinderveen Hoofdverdeelkast elektriciteit:... Groepenkast kinderdagverblijf Hoofdafsluiter gas: Hoofdafsluiter water: Plaats brandmeldcentrale: Plaats verbanddoos...1 in iedere groep / keuken?? Plaats ontruimingsplan...1 in de Keuken?? / 1 bij de voordeur Bij nood alarmeren Hoofd, Dhr. Jhaboe...tel of Mevr. Jhaboe...tel Pagina 3

4 Na kantoortijd. tel Inleiding is een particuliere kinderopvanglocatie die op werkdagen kinderen van 0 tot 13 jaar opvangt. Om bij calamiteiten zorgvuldig en verantwoord te kunnen handelen is dit plan opgesteld. In dit plan staan instructies over wat te doen bij brand en hoe de ontruiming in zijn werk gaat. Voor andere calamiteiten (B.V. overstroming, bommeldingen, enzovoorts) gelden soortgelijke procedures. Deze worden hier verder niet uitgewerkt. Bedenk echter wel dat u op een dergelijk moment ook alarm moet slaan en dat er wellicht ook ontruimd moet worden. Tijdens een calamiteit moeten de medewerkers rustig en georganiseerd kunnen omgaan met een hectische situatie. Kinderen zijn tijdens een noodsituatie niet zelfredzaam en zijn daarom afhankelijk van goede begeleiding. Medewerkers van het kinderdagverblijf zijn dus niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid tijdens een calamiteit, maar ook voor die van de kinderen en aanwezige bezoekers. De direct leidinggevende/ bestuur (?) van kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje heeft de verantwoording een ieder die het betreft te informeren en te instrueren. Er ligt een ontruimingsplan ter inzage bij de ingang van het pand. 1 Toelichting ontruimingsplan Om in geval van nood tijdig en snel te kunnen ontruimen, is het noodzakelijk om een goed opgezet plan op te stellen over de manier waarop dit kan worden georganiseerd. U kunt drie manieren onderscheiden om de kans op slachtoffers zo klein mogelijk te houden. Ten eerste: voorkomen dat er een calamiteit gebeurt (preventieve maatregelen). Ten tweede: zorgen dat, als er dan toch iets gebeurt, u weet wat u moet doen, zodat u de juiste beslissingen zo snel mogelijk kan nemen ( Wat te doen bij.. ). En ten derde: zorgen dat iedereen zo snel mogelijk uit het risicogebied is (ontruimen).

5 Deze drie onderdelen worden behandeld in dit ontruimingsplan. En omdat er bij een calamiteit altijd paniek heerst, is het goed om de ontruiming minimaal één keer per jaar met medewerkers en kinderen (en eventueel aanwezige bezoekers) te oefenen. De hoofd-bhver en heeft de leiding op het moment van ontruiming. Deze oefening wordt ook goed geobserveerd door iemand die aangewezen wordt door de directie. Middels het observatieformulier(bijlage C) kan men nagaan of er nog punten zijn die verbeterd moeten worden. 2 Algemene gegevens locatie: a. Openingsuren; Maandag 7.00 uur uur Dinsdag 7.00 uur uur Woensdag 7.00 uur uur Donderdag 7.00 uur uur Vrijdag 7.00 uur uur Zaterdag en zondag gesloten b. aantal medewerkers en kindplaatsen; 4 medewerkers 16 kindplaatsen (6 / 0-4 jarigen en 10 / 4-12 jarigen) 3. Brandpreventieve maatregelen. In het gebouw zijn er een aantal voorzieningen om de kans op uitbreiding van brand zoveel mogelijk te beperken. Deze brandpreventieve voorzieningen zijn: A. Veilige Vluchtwegen. In het gebouw is een plattegrond te vinden met daarop aangegeven hoe men zo snel mogelijk het pand dient te verlaten. Deze plattegronden vindt u als bijlage D in dit plan. Neemt u deze vluchtwegen goed in u op, zodat u als het nodig is, weet waar u heen moet. Het is belangrijk dat u zich aan de aangegeven vluchtroutes en richtingen houdt om door elkaar lopen te voorkomen. Verder is het belangrijk de vluchtroutes vrij te houden van obstakels. B. Aanduiding nooduitgang. Uitgangen bedoeld als vluchtweg zijn voorzien van groene bordjes uit of nood uit en zijn te alle tijden verlicht. C. Ontruimingssignaal. Pagina 5

6 Bij brand of andere calamiteit zullen sirenes die in het hele pand hoorbaar zijn, aangeven dat het pand ontruimd moet worden. Verderop in dit ontruimingsplan wordt aangegeven op welke wijze dit dient te gebeuren. D. Brandmeldinstallatie. Het pand is voorzien van een brandmeldinstallatie. De brandmeldinstallatie geeft een ontruimingssignaal en een melding aan de regionale brandweer, bij brand of een andere calamiteit. Het pand moet dan zo spoedig mogelijk verlaten worden en de brandweer is zo snel mogelijk aanwezig. De brandmeldinstallatie kan met de hand bediend worden, door een van de handmelders in te drukken, of automatisch doordat een automatische brand/rookmelder brand detecteert. E. Blusmiddelen (zie ook bijlage B). Als laatste maatregel, de blusmiddelen. Het is belangrijk dat eerst iedereen in veiligheid is voordat daadwerkelijk met blussen begonnen wordt. De aanwezige blusmiddelen zijn een slanghaspel ( 1 in de hal bij de slaapkamers) en losse brandblussers (1 in de keuken en 1 in de aankomsthal). Deze middelen hebben alleen nut bij kleine beginnende brandjes. 4. Wat kunt u preventief doen. Een snelle ontruiming vereist een goede organisatie. Deze organisatie bestaat hieruit, dat een ieder weet wat er van hem/haar verwacht wordt, tijdens de ontruiming. Hiertoe moeten een aantal taken worden vastgelegd. De volgende instructies zijn vooral van belang om calamiteiten te voorkomen en daarmee de veiligheid van personen te vergroten. Neem de onderstaande punten goed in u op en leef ze na. A. Stelt u op de hoogte van: De indeling van het gebouw De vluchtwegen en nooduitgangen De plaats en werking van aanwezige kleine blusmiddelen De plaats van alle verbindingsmiddelen (telefoons) Hoe u dient te handelen bij brand/alarm Het ontruimingsplan B. Denk aan het volgende:

7 Houd de nooduitgangen en vluchtwegen, zowel binnen als buiten, vrij van obstakels Houd plaatsen waar blusmiddelen zijn vrij van obstakels Laat geen elektrische apparatuur aanstaan; na gebruik steker uit de wandcontactdoos Vloeistoffen; Wees uiterst voorzichtig met het gebruik van wasbenzine, spiritus en andere licht ontvlambare vloeistoffen, NOOIT gebruiken in bijzijn van kinderen! Leef de gestelde veiligheidsmaatregelen na C. Instructies: houd s nachts alle deuren en ramen dicht waarschuw bezoekers e.d. voor brandgevaarlijke situaties en maak ze attent op gevaarlijke situaties controleer het vertrek dat u als laatste verlaat altijd op brandveiligheid Zorg ervoor dat in geen enkele ruimte een brandgevaarlijke situatie kan ontstaan indien tot ontruiming wordt overgegaan, verlaat dan (het gedeelte van) het gebouw ordelijk volgens de instructies: voorkom paniek; blijf rustig; niet schreeuwen en/of rennen! Gasten / bezoekers dienen zich bij de ontruiming te gedragen in overeenstemming met uw aanwijzingen zie erop toe dat in geval van ontruiming van ruimten elektrische apparatuur is uitgeschakeld; verlichting echter laten branden. D. Het is verboden: te roken in het kinderdagverblijf brandbare en rook bevorderende versieringen te gebruiken kaarsen te laten branden zonder uitdrukkelijke toestemming van het hoofd werkzaamheden te (laten) verrichten die gevaar opleveren voor het ontstaan van brand, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is verkregen van de brandweer en er voldoende zicht is op deze werkzaamheden brandgevaarlijke stoffen in voorraad te hebben kleding of andere goederen te reinigen met vluchtige, brandbare stoffen voor elektrische aansluitingen andere dan goedgekeurde stekkers of contacten te gebruiken afval te verbranden, zoals brieven en oud papier brandbare materialen te plaatsen op of bij warmte verspreidende toestellen, spraybussen te gebruiken in de nabijheid van open vuur, zoals de waakvlam van een gastoestel, sigaret e.d. E. Het is verplicht deel te nemen aan: Instructies en oefeningen in ontruiming van het gebouw Instructies over communicatiemiddelen Instructies in het blussen van een beginnende brand F. Toelichting en controle: Een ieder dient toezicht te houden op de naleving van bovengenoemde instructies en Verplichtingen. Gebreken of tekortkomingen onmiddellijk melden aan het hoofd. Pagina 7

8 5. Hoe te handelen A. Bij het ontdekken van brand Blijf kalm en voorkom paniek!!! 1. Meldt de brand via een handbrandmelder (ruitje inslaan) 2. Meldt bijzonderheden aan de algemene leiding 3. De overige mensen op de afdeling waarschuwen 4. Wanneer de brandmeldcentrale niet werkt: Bel 112 en waarschuw de brandweer met vermelding van: - Adres: Aard van de melding 5. Breng direct in gevaar verkerende personen in een veilige omgeving 6. Alleen als daarvoor gelegenheid is: - ramen en deuren sluiten (niet op slot) - stekkers uit elektrische apparaten - jas aantrekken - neem de presentielijst mee 7. Tracht de brand met de aanwezige kleine blusmiddelen te blussen maar denk aan uw eigen veiligheid! B. Na opdracht tot ontruimen. De opdracht tot ontruimen kunt u krijgen: - via mondelinge melding; - via de telefoon; - via het ontruimingssignaal; 1. Volg de aangegeven vluchtroute rustig, doch resoluut en direct (blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond) 2. Zorg dat er geen onbevoegden de afdeling betreden. 3. Geef (indien noodzakelijk) de brandweer bij aankomst korte en duidelijke informatie. 4. Ga naar de verzamelplaats en wacht verdere instructies af

9 - Volg de aanwijzingen van de leiding op - Ga beslist niet zonder afmelding naar huis! Indien de vluchtweg is afgesneden: 1. Laat weten dat u ingesloten bent door aandacht te trekken en blijf dit doen! 2. Houd rook zoveel mogelijk uit de ruimte door deuren en ramen te sluiten 3. Kieren zo mogelijk afdichten met natte doeken. Direct boven de vloer bevindt zich de koelste lucht met de meeste zuurstof; blijf dus met je hoofd laag bij de grond. 6. Ontruiming. De algemene leiding is in handen van het hoofd van de tijdens haar afwezigheid door de oudste van de aanwezige bedrijfshulpverlener. Taakstelling: - opdracht tot het geven van het ontruimingssignaal; - coördineren van de ontruiming; - coördineren van de contacten met de brandweer. A. Medewerkers Hoe te handelen na opdracht tot ontruimen. De opdracht tot ontruimen kunt u krijgen: - via mondelinge melding. - via de telefoon. - via het ontruimingssignaal. Iedereen heeft als taak de mensen/kinderen van zijn/haar afdeling te begeleiden naar het verzamelpunt 1 Verzamel de kinderen in de groep. 2 Ga met de kinderen naar de aangewezen uitgangen en neem de presentielijst en telefoonlijst mee. 3 Begeef je naar buiten en controleer nogmaals de kinderen. Pagina 9

10 4 Ga naar de verzamelplaats 5 Meld eventueel vermiste personen bij de algemene leiding. 6 Blijf op de verzamelplaats. 7 De opvang kan eventueel in de basisschool worden voortgezet als de leiding daar instructie toe geeft! 8 Probeer paniek onder de kinderen te voorkomen. 9 GA NOOIT WEG ZONDER DIT TE MELDEN BIJ DE LEIDING! B. Ontvangst brandweer. De algemene leiding zorgt ervoor dat de brandweer ontvangen wordt. C. De wijze van ontruimen. In geval van brand wordt het pand geheel ontruimd. Dit ontruimen geschiedt, indien mogelijk, in de volgende volgorde: 1. als eerste moet de ruimte waarin de brand woedt, ontruimd worden. 2. daarna de andere ruimten, Algeheel ontruimen D. Verzamelpunt. Na het pand verlaten te hebben, dient men zich naar de speelplaats van de basisschool aan de overkant te begeven. Hier moet gekeken worden of iedereen er is. De groepen kunnen als de algemene leiding zeker weet dat de groep compleet is, in de basisschool opgevangen worden. Tijdens de vakanties e.d. kan worden uitgeweken naar het schoolplein (speelplaats) Adres verzamelpunt: OBS Vlinderveen, Spijkenisse

11 BIJLAGE A Instructies EHBO Eerste hulp bij ongevallen. Binnen onze organisatie zijn er een aantal, dat een EHBO/BHV-diploma hebben. Omdat het voor kan komen dat u er alleen voor staat, hier in het kort wat u moet doen als u zelf eerste hulp moet verlenen. Blijf kalm: eerst denken dan doen!! D. Let op gevaar Let op je persoonlijke veiligheid Let op de veiligheid van omstanders Let op de veiligheid van de/het slachtoffer(s) E. Nagaan wat er is gebeurd / wat iemand mankeert. Reageert het slachtoffer op aanspreken en/of pijnprikkels? Hoe is de ademhaling? Heeft het slachtoffer ernstige bloedingen? Wat is de ernst van het letsel? Wat is er gebeurd en hoe? Zijn er nog meer slachtoffers? F. Stel het slachtoffer gerust. Laat het slachtoffer niet alleen. Kalmeer het slachtoffer. G. Zorg voor deskundige hulp. Meld duidelijk je naam, de plaats en de oorzaak van het ongeval, het aantal slachtoffers en de aard van het letsel. Laat de melder terugkeren zodat je zeker bent dat deskundige hulp onderweg is. H. Help het slachtoffer waar hij/zij ligt. Niet onnodig bewegen; dit voorkomt dat het letsel verergert Alleen bij direct gevaar het slachtoffer verplaatsen! Verricht eerst levensreddende handelingen om de ademhaling, het bewustzijn en de circulatie (ABC) veilig te stellen; daarna pas de wonden verbinden. Pagina 11

12 BIJLAGE B Gebruik blusmiddelen. Slanghaspels Slanghaspels zijn aangesloten op het waterleidingnet. Zij zijn direct voor gebruik gereed. De lengte van de slang is 20 meter. Bij slanghaspels kan worden beschikt over een onbeperkte hoeveelheid blusstof(water). Water is een geschikte blusstof voor branden van vaste stoffen zoals hout, papier en textiel (stoelbekleding en vloerbekleding). Richt de waterstraal altijd zo laag mogelijk in de vuurhaard. Via de straalpijp kan met een sproeistraal of met een gebonden straal worden gespoten. De sproeistraal heeft door de sterke verdamping een groot koelend effect, waarbij de gevormde stoom een voor het vuur verstikkende bluswerking heeft; bovendien biedt een sproeistraal een goede bescherming tegen hittestraling. Nadelen van een sproeistraal zijn de korte worplengte van 3 tot 5 meter en het kleine indringingsvermogen. De gebonden straal heeft een worplengte van 10 meter en een groot indringingsvermogen, maar koelt minder af dan een sproeistraal. CO 2 -blussers (koolzuursneeuwblussers) CO 2 -blussers zijn zeer geschikt op plaatsen waar andere blusmiddelen óf onnodig veel schade geven óf gevaar voor de gebruiker opleveren. Het CO 2 verdrijft de zuurstof in de omgeving van het vuur en daardoor doven de vlammen. Het is uitstekend geschikt bij brand in elektrische apparaten. De cilinders van CO 2 -blussers zijn vrij zwaar, daarom is de inhoud vaak niet meer dan vijf kilo. Opvallend aan deze blusapparaten is de grote bluskoker. Door de hoge druk in de blusser is het blus gas vloeibaar. Als het uit de bluskoker komt wil de vloeistofweer gas worden en bevriest. Het is net een mist wolk met een beetje sneeuw. De temperatuur wordt wel tachtig graden onder nul. Houd bij het blussen daarom niet de bluskoker vast. Deze wordt namelijk erg koud, waardoor men (ook) brandwonden op kan lopen! Blust een slachtoffer altijd van een afstand van minstens 50 cm. Gebruik: verwijder de veiligheidspen til de cilinder onder de handel met één hand op houdt met de andere hand het handvat van de zwarte koker vast loop zo dicht mogelijk naar de vuurhaard druk de handel op de cilinder in richt met de koker zo laag mogelijk in de vuurhaard beweeg de koker heen en weer tot het vuur gedoofd is binnen enkele seconden zal bij goed blussen het vuur uit zijn! loop achteruit van de vuurhaard weg i.v.m. eventuele nieuwe vlammen

13 Sproeischuimblusser Sproeischuimblussers zijn opgebouwd uit een tank, een knijpafsluiter, een slang, een manometer, een borgpen en OK-indicator en een ophangbeugel. Het sproeischuim is niet elektrisch geleidend en levert weinig nevenschade. Het blusschuim vormt snel en veilig een filmlaag door het schuimvormendmiddel, waardoor her ontbranding wordt voorkomen. Het tast materialen en goederen nauwelijks aan en is niet milieubelastend. Sproeischuimblussers zijn geschikt voor kantoorruimten, winkels, woningen en onderwijsinstellingen en dergelijke. Gebruik: verwijder de veiligheidspin til de cilinder onder de handel met één hand op houdt met de andere hand het handvat van het spuitstuk vast loop zo dicht mogelijk naar de vuurhaard druk knijpkraan van de cilinder in richt met het spuitstuk zo laag mogelijk in de vuurhaard beweeg het spuitstuk heen en weer tot het vuur gedoofd is binnen enkele seconden zal bij goed blussen het vuur uit zijn! loop achteruit van de vuurhaard weg i.v.m. eventuele nieuwe vlammen Blussers die aanwezig zijn in het pand: Pagina 13

14 BIJLAGE C Observatie formulier ontruimingsoefening Kinderdagverblijf / BSO Datum oefening Naam Observator Locatie Is er een voorbespreking gehouden? [] NEE [] JA, wie waren er aanwezig? Wordt de brandweer vooraf op de hoogte gebracht van de oefening? Aantal aanwezige medewerkers Aantal aanwezige kinderen Tijd start oefening Melding tot ontruiming door Wordt de leiding van de KDV/BSO gewaarschuwd [] NEE [] JA, door wie? Wie is de BHV er, en weet men dit [] JA [] NEE Heeft iedereen de melding gehoord? [] JA [] NEE Weet men hoe eventueel de brandmeldinstallatie [] JA [] NEE werkt? Wordt de brandweer gebeld? [] NEE [] JA, door wie? Worden de kinderen op de afgesproken wijze [] JA [] NEE verzameld en begeleid? Gaan de kinderen rustig met de pm-er mee? [] JA [] NEE Wordt de presentielijst meegenomen [] JA [] NEE Worden de wc s gecontroleerd? [] JA [] NEE Worden de slaapkamers gecontroleerd? [] JA [] NEE Worden de deuren gesloten nadat men de ruimte [] JA [] NEE heeft verlaten? Worden de nooduitgangen gebruikt? [] JA [] NEE Zijn de nooduitgangen vrij van obstakels? [] JA [] NEE Wie vangt de brandweer op? Gaat men naar het verzamelpunt? [] JA [] NEE

15 Is er nog iemand die wil/gaat blussen [] JA [] NEE Worden de kinderen gecontroleerd d.m.v. de [] JA [] NEE presentielijst Is er ook een telefoonlijst met gegevens van de [] JA [] NEE ouders? Wordt er op de afgesproken wijze afgemeld bij de [] JA [] NEE leiding? Tijd einde oefening AANDACHTSPUNTEN BIJLAGE D Plattegrond pand kinderdagverblijf het Vlinderkasteeltje Pagina 15

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog

Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog 2015-2016 Weesmolenstraat 10 3257 XM Ooltgensplaat 20-05-2012 Pagina 1 1. Inhoudsopgave blz. 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding en algemene veiligheidsinstructie 3

Nadere informatie

Handleiding brandveiligheidtraining Arduin

Handleiding brandveiligheidtraining Arduin Inleiding: Alle medewerkers van Arduin hebben van het bedrijf T.S.A. een brandveiligheidtraining gehad. Het doel hiervan was, dat een ieder binnen Arduin weet wat hij/zij wel of beter niet kan doen in

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 Noodplan - Samenvatting Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 1 Algemene informatie 1.1 Bezetting Aantal Er overnachten maximaal

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond Calamiteitenplan Willem de Zwijger Roermond Cbs Willem de Zwijger Calamiteitenplan Algemene gegevens: Naam school: Cbs Willem de Zwijger Adres: Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond Telefoon: 0475-315665

Nadere informatie

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte Bijlagen Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve splattegronden in de openbare ruimte Masterscriptie Mieke Wester Eerste begeleider: I.F. van der Sluis S2393255 Tweede begeleider: G. Redeker

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

Calamiteitenplan WZK Onderwatersport Wassenaar

Calamiteitenplan WZK Onderwatersport Wassenaar Calamiteitenplan WZK Onderwatersport Wassenaar ALGEMENE RICHTLIJNEN WAT TE DOEN BIJ HET ONTDEKKEN VAN BRAND 1. Blijf kalm, voorkom paniek; 2. Activeer het brandalarm door het inslaan van het ruitje van

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor ziekenhuizen, revalidatiecentra, umc s en tijdelijk verblijf in de ggz Maak de zorg brandveilig

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats SC Alblasserdam

CALAMITEITENPLAN. P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats SC Alblasserdam CALAMITEITENPLAN P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats 1 2951SC Alblasserdam Inleiding: Dit plan beschrijft hoe er tijdens een calamiteit snel en doeltreffend

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste sportvereniging,

Een woord vooraf. Beste sportvereniging, Een woord vooraf Beste sportvereniging, Fijn dat u zich inzet voor een calamiteitenplan voor uw vereniging. In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op

Nadere informatie

Wat iedere medewerker moet weten over brand

Wat iedere medewerker moet weten over brand Wat iedere medewerker moet weten over brand Inhoud Inleiding 3 Brandmelding 4 Wat te doen bij brand? 10 regels 5 Branddetectie en overige voorzieningen 7 Gebruiksaanwijzing kleine blusmiddelen 9 Brandpreventie

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

"Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar)

Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) "Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) Brand Ontruiming Bommelding Ongeval Versie: augustus 2012

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector VMBO O:\Vastgestelde stukken\organisatie\svp bijl. 19 ontruimingsplan vmbo.doc 1 van 24 Algemene gegevens: Adres Udens College sector VMBO Kleinveld 25 5401 ZW Uden

Nadere informatie

Voorbeeld. Calamiteitenplan

Voorbeeld. Calamiteitenplan Voorbeeld Calamiteitenplan Dit calamiteitenplan dient aanwezig te zijn: achter de bar in het kantoor beheerder in de bestuurskamer. PAS DIT PLAN AAN OP JE EIGEN SITUATIE! Datum: Voorbeeld Prisma Brabant

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn

Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Wat iedere medewerker moet weten over brand

Wat iedere medewerker moet weten over brand Wat iedere medewerker moet weten over brand Inhoud Inleiding 3 Brandmelding 4 Wat te doen bij brand? 10 regels 5 Branddetectie en overige voorzieningen 7 Gebruiksaanwijzing kleine blusmiddelen 9 Brandpreventie

Nadere informatie

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen BHV Organisatie Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen Versie: 20-07-2016 Pagina 1 van 5 Inhoud Pagina Inleiding 3 Preventie 4 Bedrijfshulp Verlening

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zorginstellingen voor langdurende zorg Maak de zorg brandveilig TIPS OM Brandveiligheid is

Nadere informatie

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

Gehandicapten Sportclub Groningen

Gehandicapten Sportclub Groningen Gehandicapten Sportclub Groningen Locatie: Sportcentrum Kardinge Groningen 1 Inhoudsopgave *Algemeen gedeelte *Maatregelen vooraf Stel u op de hoogte Wie is er verantwoordelijk *Maatregelen tijdens calamiteiten

Nadere informatie

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49 49 ONTRUIMINGS- PLAN Ondanks dat er vooraf voorzieningen worden getroffen, kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Een ontruimingsplan is een voorbereidingsplan en kan als voorbereiding

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN BASISSCHOOL DE VENEN REEUWIJK

ONTRUIMINGSPLAN BASISSCHOOL DE VENEN REEUWIJK ONTRUIMINGSPLAN BASISSCHOOL DE VENEN REEUWIJK -1- Ontruimingsplan voor Basisschool de Venen Hooiweide 2 2811 JE Reeuwijk 0182 393873-2- INHOUDSOPGAVE: 1.0 Ontruimingsprocedure 1.1 Algemeen 1.2 Alarmering

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Calamiteitenplan Land in Zicht Datum: 23 januari 2017 Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Inhoud Belangrijke telefoonnummers... 3 Intern... 3 Hulpdiensten... 3 Adres spoedeisende zorg ziekenhuis...

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Scoutinggebouw DILLENBURG. Van de Willem de Zwijgergroep III

Ontruimingsplan. Scoutinggebouw DILLENBURG. Van de Willem de Zwijgergroep III Ontruimingsplan Scoutinggebouw DILLENBURG Van de Willem de Zwijgergroep III Augustus 2002 INHOUD INLEIDING... 3 1. INFORMATIEBLAD... 4 1.1. ADRES:... 4 1.2. ONTRUIMINGSCOMMISSIE:... 4 1.3. AANWEZIGEN:...

Nadere informatie

Ontruimings Plan. versie 1.2 1

Ontruimings Plan. versie 1.2 1 Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl versie 1.2 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorkom brand, wees slim met elektrische apparaten

Voorkom brand, wees slim met elektrische apparaten Voorkom brand, wees slim met elektrische apparaten Telefoon opladen? Leg de telefoon op een tafel of (nacht)kastje, niet op bank of bed. Stof kan door hitte vlam vatten. Elektrische apparaten moeten hun

Nadere informatie

(Naam organisatie) (datum)

(Naam organisatie) (datum) (Naam organisatie) (datum) Calamiteitenplan / Draaiboek / Veiligheidsplan 0 Hoofdstuk 1 Het evenement 1.1. Evenement Beschrijving Evenement Locatie (plattegrond bijvoegen als bijlage 1, let wel in geval

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zorginstellingen voor langdurende zorg Brochure-IkMaakDeZorgBrandveilig_AB2-v3.indd 1 20-06-17

Nadere informatie

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer Ontruimingsplan De Patio 1. Inhoudopgave 1. Inhoudopgave...2 2. Inleiding...3 3. Situatietekening...4 4. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens...5 5. Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken brand, wees voorzichtig in de keuken Houd brandbare objecten zoals keukenrol en pannenlappen uit de buurt van de kookplaat. Blijf in de buurt tijdens het koken en houd een passende deksel bij de hand.

Nadere informatie

Alarmeren en hulpverleningsregels

Alarmeren en hulpverleningsregels Alarmeren en hulpverleningsregels Basisopleiding BHV Alarmering en Hulpverleningsregels 1. alarmeren BHV 2. hulpverleningsregels Selecteer een paragraaf naar keuze 3. slachtoffer gerust stellen 4. omstanders

Nadere informatie

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN Om in de Regio Rotterdam Rijnmond tot een uniforme lay-out van het ontruimingsplan te komen verdient het aanbeveling om de volgorde van de onderdelen zoals hier onder vermeld aan te houden. * voorblad

Nadere informatie

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 Inhoud BEM1606238 gemeente Steenbergen Pagina 01. Inleiding en toelichting 02 02. Situatietekening 03 03. Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 04. Alarmeringsprocedure intern & extern 06 05. Stroomschema

Nadere informatie

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken brand, wees voorzichtig in de keuken Houd brandbare objecten zoals keukenrol en pannenlappen uit de buurt van de kookplaat. Blijf in de buurt tijdens het koken en houd een passende deksel bij de hand.

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zelfstandig wonen met zorg Maak de zorg brandveilig TIPS OM Brandveiligheid is een belangrijk

Nadere informatie

VEILIGHEID OP DE CAMPUS

VEILIGHEID OP DE CAMPUS VEILIGHEID OP DE CAMPUS Als student breng je een belangrijk deel van je tijd door op de campus. De universiteit zorgt daarom voor goede verlichting, inbraakdetectie, camera s en deskundige bedrijfshulpverleners.

Nadere informatie

Concept Ontruimingsplan COA

Concept Ontruimingsplan COA Concept Ontruimingsplan COA AZC Leiden Wassenaarseweg 56-58 2333 AL Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 152810 / 2066975 De Commandant brandweer GOEDGEKEURD Datum:

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Montessorischool De Basis

Calamiteitenplan. Montessorischool De Basis Calamiteitenplan Montessorischool De Basis CALAMITEITENPLAN MONTESSORSCHOOL DE BASIS FRAMBOZESTRAAT 29 4462 EK GOES TEL. : O113 216707 E-MAIL: debasis@zeelandnet.nl Dit calamiteitenplan bevat: - Algemene

Nadere informatie

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham Ommerweg 27 7683 AV Den Ham Telefoonnummer 0546-671309 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en toelichting 3. Situatietekeningen 4. Gebouw-,

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN BS DE BONGERD

ONTRUIMINGSPLAN BS DE BONGERD ONTRUIMINGSPLAN BS DE BONGERD Algemene gegevens: Basisschool: De Bongerd Gemeente: Nederweert Adres : de Bengele 2 Postcode : 6031 TZ Plaats : Nederweert Telefoon : 0495 632747 Directeur: Erna Bouten 06-16033181

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND - WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND Brand of verbranding is een oxydatieverschijnsel waarbij een brandbaar product

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zelfstandig wonen met zorg Brochure-IkMaakDeZorgBrandveilig_AB3-v3.indd 1 20-06-17 09:33 Maak

Nadere informatie

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Agenda Algemeen Vuurdriehoek Brand blussen? Handelingen bij brand Evacuatie van gebouwen Brand in België

Nadere informatie

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333 Bijlage 11 Ontruimingsplan 11.1 Algemeen Wanneer zich een noodsituatie voordoet zijn de bedrijfshulpverleners verantwoordelijk voor de gang van zaken in het gebouw. Iedereen dient de aanwijzingen van de

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN VOORZIENINGEN Bestaande preventieve voorzieningen en maatregelen dienen in kaart te worden gebracht en te worden geanalyseerd. In een aantal gevallen, b.v. bij brandblusmiddelen,

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Prinses Beatrixschool Dronenplein 7 Bodegraven

ONTRUIMINGSPLAN. Prinses Beatrixschool Dronenplein 7 Bodegraven ONTRUIMINGSPLAN Prinses Beatrixschool Dronenplein 7 Bodegraven GMA Facility Services bv Alphen a/d Rijn, maart 2002 M.L.van Mierlo Herzien maart 2014 BHV- werkgroep PBS Inhoudopgave Inleiding 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Provinciaal Erfgoedcentrum. Calamiteitenwijzer Wat te doen bij:

Provinciaal Erfgoedcentrum. Calamiteitenwijzer Wat te doen bij: Provinciaal Erfgoedcentrum Calamiteitenwijzer Wat te doen bij: Geef de schade door via telefoonnummer: Vermeld kort de plaats en aard van de schade. Blijf ter plekke tot er assistentie komt Houd mensen

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Kader (afdeling) ontruimingsplan Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Ontruimingsplan voor (benoem afdeling/

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you Locatie: Beatrixstraat 4 4357 AA Domburg Telefoon: +31(0)118-746736 Website: www.domburg4you.nl E-mail: domburg4you@zeelandnet.nl Eigenaar: mevr. J. Bakker

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

Brandbestrijdings- en Ontruimingsplan

Brandbestrijdings- en Ontruimingsplan Brandbestrijdings- en Ontruimingsplan Obs De Springplank Burgemeester Sloblaan 14 4231 AB Meerkerk 0183-351788 BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN obs De Springplank Algemene gegevens 3 Alarmnummers

Nadere informatie

BRAND. Algemene informatie over brand

BRAND. Algemene informatie over brand Preventie en Interim Algemene informatie over brand Opdat er brand zou ontstaan zijn 3 elementen nodig: Brandbare stof: vaste stof, vloeistof, gas Ontstekingsbron (vonken, vlam) veroorzaakt door bvb. kortsluiting,

Nadere informatie

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR Opstellen ontruimingsplan: Uitgaan van aanwezigheid gebruikersverklaring en gekeurd centraal meldsysteem (slow whoop)

Nadere informatie

Stichting Scouting Alphen aan den Rijn (Verlengde Aarkade 24, 2406 LB Alphen aan den Rijn) Voor gebruikers van t Kraaiennest

Stichting Scouting Alphen aan den Rijn (Verlengde Aarkade 24, 2406 LB Alphen aan den Rijn) Voor gebruikers van t Kraaiennest A: Inhoudsopgave: A. Inhoudsopgave 1 B. Inleiding en toelichting 2 1. Algemene gegevens 3 2. Persoonsgegevens 3 3. Situering 3 4. Voorzieningen 4 5. Brandmeld en alarmeringsvoorzieningen 4 6. Algemene

Nadere informatie

Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014

Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014 Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014 Inhoudsopgave 1 1. Algemene gegevens 2 2. Inleiding 2 3. Overzicht van mogelijke noodsituatie 2 4. Processen van melden t/m nazorg 2 4.1 Bij brand 2 4.2 Bij persoonlijk

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 26

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER

ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER Openbare basisschool Willem de Zwijger Mr. J. Burgerlaan 1 4797 CX Willemstad tel: 0168-472736 dir: S. Commandeur Ontruimingsplan Willem de Zwijger 22-05-2015 1 Inleiding

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE S9 Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE KANTOOR zoetermeer HSEQ Welkom bij GDF SUEZ E&P Nederland Neem voor uw en onze veiligheid de tijd om deze bezoekersinformatie door te lezen. Registratie Als bezoeker

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure Bedrijfshulpverlening Informatiebrochure Inhoudsopgave Algemene informatie Pagina 3 t/m 6 Instructies voor gebruik tijdens incidenten Pagina 7 Gegevens en telefoonnummers Achterzijde brochure Algemene

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave CALAMITEITENPLAN ORGANISATIE Een calamiteitenplan voorziet in te nemen maatregelen bij de bestrijding van verschillende soorten incidenten, die zich in. voor zouden kunnen doen. Hierdoor kunnen de omvang

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan Calamiteitenplan Calamiteitenplan Volgens de ARBO-wet is een werkgever verplicht om de arbeid zodanig te organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEIDS INSTRUCTIE

BRANDVEILIGHEIDS INSTRUCTIE BRANDVEILIGHEIDS INSTRUCTIE Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Gebruiksvergunning 3. Brandveiligheidsplan 4. Ontruimingsplan 5. Wat te doen bij vals alarm 6. EHBO 7. Bestrijden van brand 8. Plattegrond 1. Inleiding

Nadere informatie

7.2 Brand voorkomen en bestrijden

7.2 Brand voorkomen en bestrijden 7.2 Brand voorkomen en bestrijden Oriëntatie Hopelijk krijg je nooit te maken met brand op je bedrijf. Toch moet je weten hoe je bij brand moet handelen. Immers, een brand kondigt zich nooit van te voren

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0 070-3873527 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 2 2 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 3 2.1 Gebruikers gebouw 3 2.2 Beheerder gebouw 3 2.3 Omschrijving gebouw 4 2.4 Technische ruimten

Nadere informatie

Henk Strōrmann heeft ons op 12 juni bewust gemaakt hoe belangrijk het is om te weten hoe te handelen bij een brand

Henk Strōrmann heeft ons op 12 juni bewust gemaakt hoe belangrijk het is om te weten hoe te handelen bij een brand Brandveiligheid - de meest belangrijke punten samengevat Henk Strōrmann heeft ons op 12 juni bewust gemaakt hoe belangrijk het is om te weten hoe te handelen bij een brand 1. Ken de brandmelding-installaties

Nadere informatie

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Laan naar Emiclaer 1, 3823 EG Amersfoort Telefoon: 033-4559998 Koster: dhr. W. Schep Hoofd BedrijfsHulpVerlening, tevens coördinator: Koster of diens vervanger

Nadere informatie

Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel

Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel 1 Bedrijfshulpverlening en de wet Samenwerken aan veilig ondernemen: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Inruimingsplan. O.b.s. De Wezeboom Oosteinde (Ruinerwold)

ONTRUIMINGSPLAN Inruimingsplan. O.b.s. De Wezeboom Oosteinde (Ruinerwold) ONTRUIMINGSPLAN Inruimingsplan O.b.s. De Wezeboom Oosteinde (Ruinerwold) 2016-2017 Ontruimingsplan o.b.s. De Wezeboom te Oosteinde versie; 10-07-2016 1 Inhoud: Inleiding blz. 3 Deel 1 blz. 4 1.1 Gebouw

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Ligthart Alarmering.

Ontruimingsplan Jan Ligthart Alarmering. Ontruimingsplan Jan Ligthart 2016-2017 Afhankelijk van de aard van het mogelijke incident zal de school geheel of gedeeltelijk ontruimd moeten worden. I Alarmering. 1. Bij brand de brandweer direct waarschuwen:

Nadere informatie