Bijlage: Evenementenkalender

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage: Evenementenkalender"

Transcriptie

1 Inhoud Pagina Minister Schippers miskent belang Huishoudelijke verzorging 3 Geen pensioendeskundige meer in toekomstige CDA fractie? 3 De rekening van de zorg wordt teveel bij de patiënten neergelegd 4 Verspilling in de zorg 4 Geef senioren beter advies over gezondheid 5 Optometrist ontlast huisartsen en oogartsen 6 Hoe roze is de KBO? 6 Aandacht voor veilig pinnen 7 Deelnemers E mosion gezocht 8 Laatste cursus PGOsupport 9 Groot rijbewijs eerder verlengen 10 Van stof en adem : gesprek over Voltooid Leven 11 Vorm geven aan de K 11 Bijeenkomsten lokale belangenbehartiging 12 Senioren in actie! 13 Integrale veiligheid uitgebreid aan bod bij het uur van van Willigenburg 13 Arbeid en zorg onderwerpen Debat op 2 14 Gratis naar de dierentuin met FBTO! 15 Bezoek de gouden stad met KBO en Oad 16 Publiciteitsoverzicht Unie KBO 16 Bijlage: Evenementenkalender Jaargang 23, nr september 2012

2 Colofon KBO Wegwijzer Deze KBO Wegwijzer is de nieuwsbrief van het landelijk bureau Unie KBO en is bestemd voor KBOvrijwilligers en beroepskrachten die zijn aangesloten bij de Unie KBO. De nieuwsbrief is gevuld met diverse zaken die voor u van belang kunnen zijn. Ook krijgt u een goed beeld van de lopende activiteiten van de Unie KBO. Aanvullende informatie vindt u op Redactie Maria Meulendijks Ellie Verkaart Rob Vos Redactieadres Unie KBO Postbus AH s Hertogenbosch Internet Facebook Twitter YouTube video s

3 MINISTER SCHIPPERS MISKENT BELANG HUISHOUDELIJKE VERZORGING De Unie KBO vindt de voorgestelde bezuinigingsplannen op de thuiszorg onverteerbaar. De minister geeft constant tegenstrijdige boodschappen: senioren moeten langer thuis blijven want een verzorgingshuis is te duur, maar tegelijkertijd worden senioren niet in staat gesteld om zelfstandig thuis te blijven wonen. De minister vindt nu dat senioren zelf de huishoudelijke verzorging moeten regelen en betalen. Senioren die een beschutte woonomgeving nodig hebben kunnen vanaf 2013 al niet meer terecht in een verzorgingshuis en worden gedwongen om thuis te blijven wonen. De Unie KBO verwacht dat door deze tegenstrijdige maatregelen bij kwetsbare senioren mistoestanden gaan ontstaan. De Unie KBO vindt dat Edith Schippers het goede voorbeeld moet geven en nodigt de minister binnenkort uit om bij deze senioren de ramen te komen soppen om kennis te nemen van de noodsituatie. Ook andere politici kunnen binnenkort een gelijkluidende uitnodiging tegemoet zien onder het klassieke motto Edith zeemt de ruit voor moe. GEEN PENSIOENDESKUNDIGE MEER IN TOEKOMSTIGE CDA FRACTIE? Het bestuur van de Unie KBO heeft afgelopen jaren regelmatig vruchtbaar overleg gehad met pensioendeskundige Pieter Omtzigt, lid van de Tweede Kamer voor het CDA. De heer Omtzigt is vorig jaar vanwege zijn deskundigheid door de Tweede Kamer aangesteld als Europees pensioenrapporteur en heeft tot taak om de Nederlandse pensioenbelangen veilig te stellen. De Unie KBO is dan ook verbaasd dat Omtzigt bij de komende verkiezingen op een onverkiesbare plaats staat. Op de vraag van Nestor hoe het kwam dat Omtzigt op een onverkiesbare plaats stond, moest lijsttrekker Haersma Buma van het CDA het antwoord schuldig blijven. Als Omtzigt niet meer herkozen wordt, heeft de CDA, de partij waar nog steeds heel veel KBO ers op stemmen, geen pensioendeskundige meer in de Tweede Kamer. De Unie KBO zou dat ten zeerste betreuren, zeker in deze tijd, waarin zoveel gaande is op pensioengebied. Meer informatie over de verkiezingen 2012 vindt u op de website Wegwijzer

4 DE REKENING VAN DE ZORG WORDT TEVEEL BIJ DE PATIËNTEN NEERGELEGD De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) ondervroeg 5000 patiënten over hun opvattingen over hervormingen in de zorg. Daaruit blijkt dat slecht één op de zes patiënten vindt dat ze meer kan gaan betalen voor de zorg. De Unie KBO is het eens met de opvatting van de NPCF en schat in dat senioren hierover hetzelfde denken. Volgens de Unie KBO zijn senioren het zat om als belangrijkste kostenpost weggezet te worden, terwijl de perverse prikkels van het systeem als eerste aangepakt moeten worden, zoals de absurde declaratiesystematiek en hoge inkomens van de top in de zorg. De bond pleit voor stevige kostenbeheersing, maar die moet wel ten goede komen van de kwaliteit van zorg. De minister grijpt te snel naar oplossingen als invoering van eigen betalingen en ze gaat ervan uit dat zorg een keuze is. Volgens haar komen veel mensen ter geruststelling bij de huisarts, terwijl de huisarts als poortwachter een behoorlijke waakhond heeft in de vorm van de doktersassistente. VERSPILLING IN DE ZORG De Unie KBO heeft minister Schippers een brief gestuurd over haar oproep aan bedrijven en farmaceutische industrie om verspilling in de zorg tegen te gaan. Dit naar aanleiding van het onderzoek van thuiszorgorganisatie Buurtzorg Nederland. Patiënten in de thuiszorg hebben gemiddeld voor zo n honderd euro aan overgebleven medicijnen, verbandmiddelen en andere materialen thuis liggen. De minister riep de sector op om in beweging te komen bijvoorbeeld door verbandmiddelen in kleinere hoeveelheden te verpakken. De Unie KBO wil graag weten in hoeverre de sector gehoor heeft gegeven aan haar oproep. De seniorenorganisatie is voorstander van gepast zorggebruik. Voor onze leden is verspilling in de zorg een doorn in het oog. We verlenen tevens medewerking aan een meldactie verspilling AWBZ die door NPCF in het leven is geroepen. Wegwijzer

5 GEEF SENIOREN BETER ADVIES OVER GEZONDHEID Senioren willen meer en beter geïnformeerd worden over gezond leven en gezond blijven. Dit en andere zaken blijkt uit een groot gezondheidsonderzoek onder 65 plussers, georganiseerd door de Unie KBO, de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Uit dit onderzoek blijkt dat zes op de tien 65 plussers naar eigen zeggen onvoldoende kennis heeft over gezonde voeding. Vier op de tien senioren wil weten hoe ze heel gericht kunnen bewegen en sporten. Senioren zijn zeer goed gemotiveerd om gezond te leven. Niet alleen om ziekte en problemen te voorkomen, maar ook om beter te kunnen omgaan met ouderdomskwalen. Helaas ontbreekt het vaak aan goede informatie en adviezen. Zo zegt liefst 56 % van alle ouderen de informatie die op verpakkingen van voedselproducten staat, niet of nauwelijks te lezen. 48 % van de ouderen geeft voorkeur aan een speciale aanduiding aanbevolen voor ouderen, om duidelijk te maken dat een voedingsproduct speciaal geschikt is voor senioren. Gesprek De informatiebehoefte van leden ligt met name op het terrein van voeding. De Unie KBO gaat hier actie op ondernemen en voert binnenkort gesprekken met de levensmiddelenindustrie om te bekijken in hoeverre verpakkingen en informatie op de verpakkingen verbeterd kunnen worden. Preventie Uit het onderzoek blijkt verder dat 41 % meer informatie wil over bewegen en gewichtscontrole. De Unie KBO bepleit een landelijke gezondheidscampagne voor 65 plussers. De gezondheidswinst en besparingen op zorgkosten liggen bij deze doelgroep voor het oprapen. Meer bewegen, betere voeding, gerichte voorlichting over valpreventie, voorkomen van oogaandoeningen door preventieve oogscreening en het voorkomen van medicijnvergiftiging kunnen senioren veel leed en de overheid vele honderden miljoenen besparen. De Unie KBO heeft alle verkiezingsprogramma s op gezondheidsvoorlichting en preventie nageplozen. Er staat echter geen woord over dit thema in relatie tot senioren in beschreven. Politieke partijen lijden in dit opzicht aan tunnelvisie als het om dit thema gaat. De Unie KBO heeft alvast zelf een begin gemaakt met diverse themacampagnes en hoopt straks samen met de nieuwe minister van volksgezondheid landelijke campagnes te organiseren. Aan het onderzoek van de Unie KBO hebben 700 mannen en vrouwen deelgenomen, met een gemiddelde leeftijd van 72 jaar. De resultaten geven een representatief beeld van de Nederlander van 65 jaar en ouder. De gehele uitslag van het gezondheidsonderzoek kunt u lezen op Wegwijzer

6 OPTOMETRIST ONTLAST HUISARTSEN EN OOGARTSEN Niet alleen huisartsen en oogartsen maar ook optometristen kunnen oogklachten vaststellen en een aantal daarvan goed behandelen. Dit blijkt uit een onderzoek gehouden in opdracht van het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg NIVEL. De Unie KBO is blij met de resultaten van het onderzoek. Hierdoor kan de oogarts zich meer concentreren op het zware werk. De Unie KBO ziet een belangrijke taak weggelegd voor de optometristen bij de bestrijding van vermijdbare oogaandoeningen onder ouderen en zijn daarom blij met de eerste onderbouwing. Eerder hebben de ouderenorganisaties getracht de oogcontrole door de optometrist vergoed te krijgen door de zorgverzekeraars. De optometristen hebben zich gepresenteerd aan de leden van de KBO, in het kader van de campagne Beter Zien van het project Gezond Ouder Worden en Blijven. Optometristen (oogzorgverleners) vormen een relatief nieuwe beroepsgroep. Een optometrist kan afwijkingen aan de ogen vaststellen en een bril of contactlenzen voorschrijven. Hij sluit mogelijke medische oorzaken van oogafwijkingen uit en kan therapeutische adviezen en oefeningen geven. Als de klachten worden veroorzaakt door een oogziekte, verwijst de optometrist zo nodig door naar de huisarts of oogarts. Een optometrist is hoger en breder opgeleid dan een opticien en kan in de eerste lijn als filter werken naar de tweede lijn, waarbij hij taken overneemt van de huisarts en oogarts. NIVEL programmaleider Ronald Batenburg: Als het om relatief ongevaarlijke klachten gaat ook volgens de oogarts verwijzen optometristen minder snel door naar de oogarts. Door hun specifieke kennis van het oog en oogziekten kunnen zij patiënten in de eerste lijn dus afvangen. Vooral door diagnose en advies. Als je alles doorrekent, kan het gaan om duizenden patiënten per jaar. Of dit in de praktijk ook zal gebeuren, weten we echter niet. Dit blijft een verkennend onderzoek. HOE ROZE IS DE KBO? Het onderwerp roze ouderen doet veel stof opwaaien. Mevrouw M. v.d. Biggelaar uit Nijmegen schrijft naar aanleiding van een artikel over een oudere homo in Nestor het volgende: We kunnen er nog jaren over vechten, maar zolang wij niet bereid zijn de fundamentele basis van dit probleem te noemen is het een lied zonder end. God heeft ons Zijn schitterende schepping geschonken, van afgevallen blaadje tot het Universum en alles daartussen. In de schepping heeft Hij de mens een speciale plaats gegeven. En zoals in de hele natuur is er een miljoenvoudige variatie. Een van die variaties is het homo fenomeen. Wegwijzer

7 Net zo min als je een bont katje een zwarte vacht kunt geven door het vaak te wassen, (dat lukt niet, want het bonte zit in zijn genen!) net zo min kun je verwachten dat een homo hetero wordt. Heeft een hetero wel eens geprobeerd homo te worden? (Niet: net te doen alsof!). Dat lukt niet. Het hetero zijn zit in zijn genen. Homo s hebben er niet om gevraagd, zijn zo geboren, het homo zijn zit in hun genen! Ook hetero s hebben er niet om gevraagd, zijn zo geboren. Waar halen wij het lef vandaan deze mensen te discrimineren? Het zijn bovendien bijzonder aardige mensen. Indien wij dat afkeuren wil dat zeggen dat God het fout heeft gedaan! Hoe lang duurt het nog voor zij zichzelf mogen zijn? En indien zij zichzelf mogen zijn hebben ze de hele Gayparade niet meer nodig (persoonlijk vind ik dat een erg irritant gedoe). De Unie KBO organiseert op 11 oktober een congres over roze ouderen onder de naam Hoe roze is de KBO?. Tijdens dit congres staat de vraag centraal of KBO afdelingen met dit thema aan de slag willen. Het onderwerp doet veel stof opwaaien. Denk aan het nieuws over eenzame roze ouderen in verzorgingshuizen. En niet alleen in verzorgingshuizen maar ook daarbuiten zijn er veel ouderen die niet voor hun geaardheid durven uitkomen. Dat geldt overigens ook voor een aantal KBO leden. Dit congres is bedoeld voor alle KBO kaderleden die zich willen inzetten om homoseksualiteit binnen de afdeling bespreekbaar te maken. Het programma is verrassend en zal u zeker niet onberoerd laten. Met een bijzondere toneelvoorstelling krijgt u een inkijk in het leven van roze ouderen. Hebben partners, kinderen, ouders en vrienden de situatie geaccepteerd? Is er dan vooral bevrijding of verdriet? U kunt het zelf meemaken door u nu in te schrijven. Het Congres is 11 oktober van to uur. Het is in het Bartholomeusgasthuis, Lange Smeestraat 40,3511 PZ Utrecht onder leiding van inspirerend dagvoorzitter Ans Willemse van der Ploeg. In verband met een beperkt aantal plaatsen (50 personen) vragen wij u om u van te voren aan te melden voor deze inspirerende dag. Dit kan per e mail of telefonisch bij Adinda Remigius. Mail naar of bel (ma t/m do). Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 4 oktober. Wees er snel bij want vol is vol! Het toneelstuk en de wetenschappelijke invalshoek s middags mag u niet missen en zal hoe dan ook uw horizon verbreden. AANDACHT VOOR VEILIG PINNEN De Unie KBO heeft regelmatig overleg met de Nederlandse Bank. Een van de onderwerpen is het veilig pinnen bij winkels en dergelijke. Het komt helaas toch nog regelmatig voor dat de pinpas en pincode ontvreemd worden, ondanks waarschuwingen de pincode nooit af te geven! Met de Nederlandse Bank is besloten senioren (en anderen) hiervoor te waarschuwen met onder meer speciale advertenties. Wegwijzer

8 Pinnen is een makkelijke en veilige manier van betalen aan de winkelkassa of voor het opnemen van contant geld. Maar wanneer de pincode wordt ingetoetst kunnen criminelen echter ook geïnteresseerd raken. Als het hen lukt om in bezit te komen van de pinpas en pincode, kunnen zij geld opnemen en ongeoorloofde aankopen doen. Samen met de banken zijn enkele tips opgesteld om dit te voorkomen. Wat kan er gebeuren? Bemachtigen van de pas en pincode: Door afkijken. Door een babbeltruc. Aan de deur bij het intoetsen op een neppinautomaat. Stelen uit de tas, jas of woning. Reageer niet op valse telefoontjes en e mails; bank, politie en andere partijen zullen nooit om uw pincode vragen. Slachtoffer of vermoeden van diefstal pinpas/pincode: Neem direct contact op met de bank voor blokkeren van pas, hiervoor heeft men geen pincode nodig. Doe aangifte bij de politie. Kijk ook op of informeer bij de bank. DEELNEMERS E MOSION GEZOCHT De Unie KBO is onlangs gestart met E mosion, een internationaal project waar organisaties uit vier landen aan deelnemen. E mosion heeft als doel om met behulp van technische (ICT) oplossingen de kwaliteit van leven van senioren te verbeteren en hen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en te leven. De Unie KBO zoekt hiervoor leden voor een focusgroep. E mosion zet zich vooral in op het ontwikkelen van ICT hulpmiddelen om de mobiliteit van ouderen te bevorderen. Niet in de zin van voortbewegen, maar door het ontwikkelen van hulpmiddelen die de plaats van mensen en dingen bepalen. Bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen, het verkrijgen van reisinformatie of om op afstand te controleren of de huisdeur goed gesloten is. De doelgroep is 60 plus en zelfstandig wonend (eventueel met familie). De Unie KBO vindt de inbreng van ouderen (gebruikers) erg belangrijk, zodat producten door ouderen ook goed te gebruiken zijn. Producten moeten aan een behoefte voldoen en niet te moeilijk zijn in het gebruik. Wegwijzer

9 Focusgroep Daarom start de Unie KBO een focusgroep: een kleine groep senioren die gedurende het project meekijkt en commentaar levert op de voorgestelde oplossingen. U hoeft hiervoor niet digitaal of technisch vaardig te zijn, liever niet zelfs. We zoeken zowel mannen als vrouwen. Het is wellicht interessant voor u om hierbij betrokken te zijn. Uw reiskosten worden vanzelfsprekend vergoed en u ontvangt een leuke attentie. De oproep in de vorige Wegwijzer heeft nog niet voldoende mensen opgeleverd. Daarom leest u hier nogmaals de oproep om u aan te melden. Dat kan bij Ciska van Harten van de Unie KBO, per via LAATSE CURSUSSEN PGOSUPPORT PGOsupport is een kennis netwerkorganisatie die patiënten en gehandicaptenorganisaties landelijk helpt om hun organisatie en hun maatschappelijke positie te versterken. Onder andere door het geven van cursussen. PGO support zal vanaf 1 januari 2013 helaas geen diensten meer verlenen aan bestuursleden van ouderenorganisaties. Daarom brengt de Unie KBO speciaal voor kaderleden twee cursussen onder de aandacht: Basiscursus penningmeesterschap en de cursus effectief vrijwilligersmanagement voor seniorenorganisaties. Dit is de laatste kans om aan een cursus deel te nemen. Basiscursus penningmeesterschap (ook voor toekomstig penningmeesters) Op 18 september aanstaande wordt in Utrecht de basiscursus penningmeesterschap gegeven. Het gaat over de rol van de penningmeester waarbij uitleg wordt gegeven over de financiële administratie en het aanvragen van subsidies. Cursus Effectief vrijwilligersmanagement voor ouderenorganisaties De laatste cursus Effectief vrijwilligersmanagement die speciaal voor ouderenorganisaties wordt gegeven, start op 13 november. Het is een 3 daagse cursus; de andere data zijn 27 november en 10 december. Inmiddels heeft al een groot aantal KBO bestuurders aan deze cursus deelgenomen. Deelnemers zijn steeds enthousiast. De cursus wordt door PGO support uitgevoerd in Utrecht. Het programma van deze cursus is in overleg met de Unie KBO samengesteld. Het is een afwisselend programma met veel aandacht voor de praktijksituaties van de KBO. Vrijwilligersbeleid wordt uitgebreid besproken. Hoe werft u nieuwe vrijwilligers? Hoe verloopt de kennismaking? Hoe worden vrijwilligers ingewerkt? Op welke manier kunt u het beste vrijwilligers begeleiden/ondersteunen? Al deze onderwerpen worden in deze boeiende cursus besproken. Wegwijzer

10 Meer informatie over beide cursussen vindt u op de website de informatie staat onder Academie. De aanmelding voor deze cursus loopt ook via deze site. (Let op dat u kiest voor de cursus die speciaal voor ouderenorganisaties wordt gegeven. Er is namelijk ook een vergelijkbare cursus voor algemene organisaties.) Deelname aan de cursussen is gratis. U betaalt 100, statiegeld en kunt dit geld ook weer terugontvangen onder voorwaarde dat u aan de volledige cursus heeft deelgenomen. Reiskosten voor deze cursus zijn voor eigen rekening. Indien u zich aanmeldt bij PGO support zou het prettig zijn als u dit ook doorgeeft aan Ellie Verkaart van de Unie KBO via adres Op deze manier blijft er zicht op het aantal KBO aanmeldingen. GROOT RIJBEWIJS EERDER VERLENGEN Met ingang van 19 januari 2013 gaat de geldigheid van een rijbewijs C (vrachtauto) of D (autobus) in de hele Europese Unie terug van tien naar vijf jaar. Voor chauffeurs van wie het groot rijbewijs in 2013 t/m 2016 verloopt, en die op dat moment 60 jaar of jonger zijn, loont het de moeite om de vernieuwingsdatum te vervroegen. Bij verlenging voor 19 januari 2013 krijgen zij het nieuwe rijbewijs nog voor tien jaar mee. Keuren Vernieuwen betekent in dit geval ook keuren. Sinds 2005 moet iedereen die in het bezit is van een rijbewijs C en/of D ook jonger dan 70 jaar bij vernieuwing een medische keuring door een arbo arts ondergaan. Drukte verwacht Waarschijnlijk zal de invoering van de Europese maatregel extra drukte veroorzaken bij zowel gemeenten, keuringsartsen als het CBR. Het advies is daarom om tijdig actie te ondernemen. De totale procedure kan een paar weken tot maanden in beslag nemen. Regelzorg is een landelijke aanbieder van voordelige rijbewijskeuringen op 225 locaties. Ga voor meer informatie naar Wegwijzer

11 VAN STOF EN ADEM : GESPREK OVER VOLTOOID LEVEN Het vraagstuk voltooid leven maakt het gesprek over hoe je denkt over ouder worden, leven en sterven actueel. We leven immers steeds langer en kunnen ook met allerlei gezondheidsproblemen lang blijven leven. Gesprekken over dit onderwerp kunnen lucht aan gevoelens en gedachten geven. Door naar elkaars verhaal te luisteren en je eigen gedachten onder woorden te brengen ben je in staat een eigen visie op deze zaken te vormen. Gespreksthema s kunnen onder andere zijn: Is mijn leven mijn bezit? Afhankelijkheid en waardigheid. Oud en der dagen zat? Bijeenkomsten In het najaar organiseren KBO Overijssel en KBO Gelderland deze gespreksbijeenkomsten. Dit in navolging van KBO Noord Holland die in april van dit jaar het spits afbeet. Gewerkt wordt met een bestaande gesprekshandleiding die ontwikkeld is door Arjan Broers. KBO Gelderland en het Dominicaans activiteiten centrum te Huissen organiseren op 25 oktober, 1 november en 15 november van tot uur (met aansluitend een lunch). de gesprekkenreeks van stof en adem. U kunt zich aanmelden bij Ellie Verkaart van de Unie KBO, via adres KBO Overijssel organiseert de bijeenkomsten op 18 oktober, 1 november, 15 november en 6 december. Ze starten met een lunch en daarna vinden de gesprekken plaats. U kunt zich aanmelden bij KBO Overijssel, via adres overijssel.nl De Unie KBO heeft gespreksleiders hiervoor opgeleid en ondersteunt de bijeenkomsten vanuit het landelijk project Voltooid leven in gesprek. Pin en Porticus ondersteunen het project Voltooid leven in gesprek. VORM GEVEN AAN DE K? Vorm geven aan de K van de KBO kan voor bonden en afdelingen soms een probleem zijn. Het roept vragen op als is het nog wel van deze tijd en wat is in deze tijd juist wel een inspiratiebron. Er is vraag naar een eigentijdse vormgeving aan de K waarbij belemmeringen een kleinere rol gaan spelen. Wegwijzer

12 De KBO organisaties zijn een afspiegeling van de samenleving. Voor veel senioren spreekt het geloof niet meer aan, anderen zijn zoekend en weer andere vinden soms nieuwe spirituele wegen die een bron van inspiratie vormen bij het ouder worden. Vanuit deze behoefte organiseren Adri Verweij, geestelijk adviseur van de Unie KBO en het Senioren Pastoraat Utrecht een studie /ontmoetingsdag over dit onderwerp. Goede en vernieuwende voorbeelden van bonden staan daarbij centraal. KBO Utrecht zal vertellen over de bedevaart nieuwe stijl, maar ook de andere bonden kunnen hun voorbeelden bespreken. Deze dag vindt plaats op donderdag 8 november, van tot uur in de Nicolaaskerk Sint Nicolaaslaan 1 in Odijk en is speciaal bestemd voor geestelijk adviseurs van KBO bonden, bestuurs en kaderleden van de KBO en leden van commissies en werkgroepen Identiteit en Pastoraat. Vanaf 1 oktober (en tot 1 november) kunt u zich aanmelden bij Ellie Verkaart van de Unie KBO, via adres Vermeld in de uw naam, adres, KBO afdeling en woonplaats. De deelname is gratis en voor de lunch wordt gezorgd. De reiskosten dient u zelf te betalen. Wilt u vooraf voorbeelden aandragen over en weten welke rol deze kunnen spelen op deze dag? Neem dan voor 1 oktober contact op met Agnes van Balkom van de Unie KBO, via adres BIJEENKOMSTEN LOKALE BELANGENBEHARTIGING In het najaar organiseert de Unie KBO een aantal bijeenkomsten in verschillende regio s over lokale belangenbehartiging. Deze bijeenkomsten zijn uiterst geschikt voor KBO leden die graag meer aan lokale belangenbehartiging willen doen. Maar ook de leden van de diverse ouderenbonden die vertegenwoordigd zijn in een Wmo raad, een seniorenraad of binnen een platform of werkgroep worden opgeroepen om deel te nemen. De bijeenkomsten gaan inhoudelijk over zeer uiteenlopende zaken rondom belangenbehartiging. Er wordt uitgebreid ingegaan op de actuele ontwikkelingen binnen de Wmo, het belang van lokale belangenbehartiging en de rol van ouderenbonden komt daarin uitgebreid aan de orde. Daarnaast worden verschillende manier besproken waarop gemeentelijk ouderenbeleid beïnvloed kan worden. Er is aandacht voor de relatie tussen ouderenbonden, een Wmoraad, een seniorenraad en/of een werkgroep en hoe de samenwerking tussen deze partijen verloopt. Wegwijzer

13 In de volgende Wegwijzer volgen gegevens over plaats en datum. Mocht u alvast uw interesse kenbaar willen maken, dan kan dat via adres U ontvangt dan rechtstreeks informatie. SENIOREN IN ACTIE! Het Europees Parlement heeft 2012 uitgeroepen tot het jaar van Actieve Ouderen. De boodschap binnen deze campagne is om senioren voortdurend te stimuleren actief aan de samenleving deel te nemen. Om dit te ondersteunen wordt op donderdag 11 oktober het symposium Senioren in actie georganiseerd. De centrale vraag tijdens deze dag is hoe kunnen ouderen in een snel veranderende wereld betrokken blijven bij de samenleving? Jan Slagter (voorzitter en presentator Omroep Max) is de dagvoorzitter van dit symposium. Tijdens diverse presentaties worden mogelijkheden aangereikt om de zelfredzaamheid van senioren te bevorderen en hen te bewegen om een meer actieve rol in de samenleving te vervullen. In de parallelsessies wordt nader ingegaan op de thema s vrijwilligerswerk, eenzaamheidspreventie, informele zorg, mantelzorg, seniorenraden en de betekenis daarvan voor de samenleving. Op de aangrenzende informatiemarkt informeren diverse instellingen de deelnemers informeren u over zorg, welzijn en wonen voor senioren. Ook de Unie KBO is met een stand aanwezig. Het symposium is speciaal bedoeld voor onder meer bestuurders en beroepskrachten en kaderleden van ouderenorganisaties, seniorenraden en Wmo raden. Het Symposium met als titel: Senioren in actie!? wordt gehouden In het Provinciehuis van Noord Brabant op donderdag 11 oktober Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim van Kreij van de stichting Meierode via telefoonnummer of per via Of bezoek de website van de stichting via INTEGRALE VEILIGHEID UITGEBREID AAN BOD BIJ HET UUR VAN VAN WILLIGENBURG Het project Integrale veiligheid in en om huis is op zondag ruimschoots besproken tijdens een radioprogramma met Hans van Willigenburg op radio 5 van RKK. Wegwijzer

14 Onlangs startte De Unie KBO een campagne om de veiligheid in en om huis voor ouderen te verbeteren. Daarvoor organiseert zij bijeenkomsten en heeft zij brochures laten maken die de meest voorkomende ongelukken en trucs van criminelen kunnen voorkomen. Want aan onveilige situaties kunnen bewoners zelf meestal veel doen. Bij Hans van Willigenburg waren Jozette Aldenhoven, beleidsadviseur van de Unie KBO, en Ton Kinnaer, eigenaar van Lyto, een bureau voor recherche ondersteuning te gast. Zij vertelden over wat de gevaren zijn in huis en wat je als bewoner daar zelf aan kunt doen. Binnen project 'Integrale veiligheid' gaan opgeleide vrijwillgers huisbezoeken afleggen bij ouderen. Zij adviseren ter plekke wat er verbeterd kan worden. In het programma besprak Ton als oud rechercheur de voor hem bekende trucs van het inbrekersgilde en de manieren die andere criminelen bedenken om bij kwetsbare ouderen binnen te komen. Voor dit project zijn vrijwilligers opgeleid die groepsvoorlichting kunnen geven binnen een afdeling, maar ook huisbezoekers, die op verzoek bij mensen thuis advies kunnen geven. Mocht u interesse hebben om iets met veiligheid in uw afdeling of provincie te organiseren? Neem dan contact op met Adinda Remigius van de Unie KBO via adres Door het programma te beluisteren krijgt u een goed beeld van wat u van het project kunt verwachten. Via deze link (of op de website van het programma) kunt u het hele programma terug luisteren. Voor meer informatie over het project zelf kunt u contact opnemen met Jozette Aldenhoven van de Unie KBO via adres ARBEID EN ZORG ONDERWERPEN DEBAT OP 2 In de eerste aflevering van Debat op 2 van het nieuwe seizoen een discussie over hoe de haperende motor van de arbeidsmarkt weer op gang kan worden gebracht. Met onder andere VVD minister Henk Kamp van Sociale Zaken en SP kamerlid Paul Ulenbelt. De redactie van het programma vroeg de Unie KBO en ANBO achterban naar hun mening Die uitkomsten van het onderzoek rondom de arbeidsproblematiek zijn geen verrassing, vindt Hans Muis voorzitter van de Unie KBO. "Wij merken al langer dat ouderen zich steeds minder gewenst voelen. Ze worden vooral als zorgpost en lastenpost weggezet, en dat beeld blijft bij ze hangen." Maatregelen als de versoepeling van het ontslagrecht of het korten op Wegwijzer

15 de WW duur worden dan ook met argusogen bekeken. Van de respondenten uit het onderzoek vindt 73 procent dat de overheid dat soort 'verworven rechten' niet in mag perken. Zorgen Logisch, vindt Hans Muis. "Door de nieuwe ontslagregels verwachten oudere mensen sneller hun baan te verliezen, in plaats van dat ze sneller aan een baan komen. De zorgen over de toekomst zijn groot, dus dan gaan de hakken in het zand." Van een gebrek aan solidariteit met jongere generaties wil de Unie KBO evenwel niet horen. Volgens het onderzoek maakt 88 procent van de ouderen zich zorgen over jeugdwerkloosheid, en met de stelling dat de aanpak van jeugdwerkloosheid vóór de aanpak van werkloosheid onder ouderen gaat, is 47 procent het eens, tegenover 21 procent oneens. Volgens de voorzitter van de Unie KBO is de onzekerheid onder ouderen de afgelopen twee jaar sterk gegroeid. De steun voor de drie partijen van de gedoogcoalitie lijkt mede daardoor flink afgenomen. Het arbeidsmarktonderzoek werd ingevuld door totaal respondenten. Meer informatie over de onderzoeken en het programma Debat op 2 kunt u lezen op Hier kunt u tevens beide uitzendingen terug zien. GRATIS NAAR DE DIERENTUIN MET FBTO! Actie FBTO Autoverzekering en Doorlopende reisverzekering: KBO leden die nu bij FBTO een auto of doorlopende reisverzekering afsluiten ontvangen een gratis kaartje voor een bezoek aan Dierenpark Emmen. Ontdek de nieuwe brilberen Uca en haar zoon. Of kom kijken naar de kleine olifantjes en de pasgeboren zeeleeuw. Bij FBTO ontvangt u het eerste kaartje alvast gratis. En sluit u twee verzekeringen af? Dan ontvangt u twee gratis kaartjes. De actie loopt tot en met 27 september 2012 en de kaartjes zijn het hele jaar geldig. Een aanrader om samen met de (klein)kinderen voordelig de dierentuin te bezoeken. KBO Ledenkorting Naast een gratis kaartje voor de dierentuin ontvangen KBOleden ook nog eens 5% korting op de FBTO Autoverzekering én 5% korting op de FBTO Doorlopende reisverzekering. Ga naar of bel (058) Collectiviteitsnummer R86. Op deze website staan ook de actievoorwaarden vermeld. Wegwijzer

16 BEZOEK DE GOUDEN STAD MET KBO EN OAD Gouden Stad en Moldau Metropool zijn synoniemen voor de Tsjechische hoofdstad Praag. Ga mee met de Unie KBO en Oad Reizen en maak kennis met al het moois wat deze prachtige stad te bieden heeft. Praag is een stad met vele historische bouwwerken en romantische straatjes. Kortom: Praag is één groot openluchtmuseum. Ontdek de stad van de meer dan 500 torentjes, het doolhof van smalle steegjes en de levendige pleinen. Hoe nostalgisch de stad aandoet, het heeft ook een bruisend centrum en vele hippe winkelstraten. En niet te vergeten: de Praagse keuken. Samen met de KBO en Oad kunt u gaan genieten van alles wat de Tsjechische hoofdstad te bieden heeft! Boek deze 6 daagse reis met de Unie KBO & Oad! Het vertrek is maandag 1 oktober 2012 en de prijs bedraagt 385, euro per persoon. Voor meer informatie en boeken belt u met de KBO reislijn via telefoonnummer , bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van uur tot uur en op zaterdag en zondag van uur tot uur. Kijk voor deze en andere reizen op In het menu aan de rechterzijde klikt u op op vakantie met de KBO. PUBLICITEITSOVERZICHT UNIE KBO 30 juli: in het dagblad Trouw verschijnt een reactie van de Unie KBO op het zorgplan van Lans Bovenberg. 23 juli: het Nederlands Dagblad verwijst in een artikel over een RK parochie in Amersfoort naar Nestor. 21 augustus: het Brabants Dagblad en BN de Stem vermelden in een artikel onze videoproductie ouderen voor ouderen. 24 augustus: het Brabants Dagblad, De Twentsche Courant Tubantia, het Nederlands Dagblad, de Provinciale Zeeuwse Courant, het Eindhovens Dagblad, de Gelderlander, het Limburgs Dagblad en BN de Stem en de Leeuwarder Courant maken allemaal melding van onze kritiek op het plan van minister Schippers om de vergoeding van de huishoudelijke hulp te schrappen. 25 augustus: diverse nieuwssites zoals het Reformatorisch Dagblad en Gezondheidsnet en Plusonline brengen ons persbericht ouderen willen beter geïnformeerd worden over gezond leven. 25 augustus: ook de papieren uitgave van het Reformatorisch Dagblad brengt het bovenstaande onderwerp. 26 augustus: in het Radio 5 programma de zondag van Van Willigenburg uitgebreid aandacht voor ons project integrale veiligheid en andere vrijwilligersprojecten. Wegwijzer

17 30 augustus: De Telegraaf besteedt aandacht aan onze kritiek op het vervroegen van het tv programma Nederland in beweging (naar 6.15 uur!). 31 augustus: het tijdschrift Zorgmarkt plaatst een artikel over ons rapport scheiden wonen en zorg. 31 augustus: het NOS radiojournaal (elk uur) en tientallen websites (waaronder die van alle landelijke en regionale kranten, NOS, Nu.nl en RTL 4, ) noemen de Unie KBO (samen met de ANBO) in verband met een gezamenlijke enquête (uitgevoerd door Debat op 2) waaruit blijkt dat ouderen zich afgedankt voelen voor de arbeidsmarkt. 1 september: in dagblad Trouw wordt de Unie KBO exclusief geciteerd over de problemen van 50 plussers op de arbeidsmarkt en over het afnemende vertrouwen van ouderen in de politiek. 1 september: in het TV programma Debat op 2 wordt de Unie KBO genoemd (en tevens afgebeeld) in relatie tot de moeizame arbeidsmarkt voor ouderen. Op de website van de KBO zijn alle verschenen artikelen te downloaden. Ook alle radio en televisiefragmenten zijn op de website te beluisteren en bekijken. Surf naar klik bovenaan de website op Unie KBO en vervolgens op in het nieuws. Wegwijzer

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

Editie 1, jaargang 4 10 januari 2017

Editie 1, jaargang 4 10 januari 2017 KBO Nieuws Editie 1, jaargang 4 10 januari 2017 KBO Nieuws is de digitale nieuwsbrief van de Unie KBO, bestemd voor KBO- leden en andere geïnteresseerden. Dit is een greep uit het nieuws; u kunt meer lezen

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 - Oefening 7 - Luisteren

Hoofdstuk 5 - Oefening 7 - Luisteren Hoofdstuk 5 - Oefening 7 - Luisteren U gaat luisteren naar een uitzending van het radioprogramma Wekker-Wakker! van Omroep Max op radio 5. Omroep Max is een radio- en tv-omroep die zich richt op oudere

Nadere informatie

Nieuwsbrief Panel Samen Leven Panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe naasten

Nieuwsbrief Panel Samen Leven Panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe naasten Nieuwsbrief Panel Samen Leven Panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe naasten December 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Editie 3, jaargang 4 14 februari 2017

Editie 3, jaargang 4 14 februari 2017 KBO Nieuws Editie 3, jaargang 4 14 februari 2017 KBO Nieuws is de digitale nieuwsbrief van de Unie KBO, bestemd voor KBO- leden en andere geïnteresseerden. Dit is een greep uit het nieuws; u kunt meer

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Belangenbehartiging voor de leden van KBO - Goes NESTOR BIJ DE TIJD. Websites, adressen en telefoonnummers De Unie KBO

Belangenbehartiging voor de leden van KBO - Goes NESTOR BIJ DE TIJD. Websites, adressen en telefoonnummers De Unie KBO Belangenbehartiging voor de leden van KBO - Goes De Unie KBO is de landelijke federatie van de provinciale bonden. Hier kan men terecht voor algemene vragen en advies. Voor vragen die betrekking hebben

Nadere informatie

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers 6-07-2015 Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers Over dit onderzoek Dit onderzoek over zicht en gehoor is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een online

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering 2012

Collectieve zorgverzekering 2012 speciale editie Collectieve zorgverzekering 2012 Inhoud Pagina 1 Inleiding 3 2 De collectieve zorgverzekering voor KBO leden 4 3 Extra informatie extranet 5 4 Meest gestelde vragen 5 5 Voorlichtingsbijeenkomsten

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 1: werkdocument Bespreking in de bestuursvergadering d.d. 19 januari 2015 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

VOORBEELD PROJECTPLAN

VOORBEELD PROJECTPLAN VOORBEELD PROJECTPLAN PROJECTOMSCHRIJVING / STAPPENPLAN / TIJDPAD 1. Inleiding Waarom een project over veiligheid? Een veilige woning en een veilige woonomgeving is voor iedereen belangrijk! Hoewel de

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen?

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen? zorgwijzer 2013/2014 Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! De beste zorg vinden? Uw verzekering snel en digitaal regelen? Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Inhoudsopgave 4 Regel uw verzekering

Nadere informatie

Activiteitenplan 2017

Activiteitenplan 2017 Activiteitenplan 2017 KBO afdeling Apeldoorn en Epe Katholieke Belangenorganisatie voor Senioren 2 Activiteitenplan 2017 - KBO afd. Apeldoorn en Epe Inhoud Inleiding 4 Ledenaantal 4 Jaarvergadering 4 Organisatie

Nadere informatie

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen met betrekking tot ouderen van 55 + en de arbeidsmarkt?...2 2 Oudere werknemers moeten goedkoper

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief VOLG DE TRAINING HELPEN GRIP OP GELD TE KRIJGEN EN WORD SCHULDHULPVERLENER

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief VOLG DE TRAINING HELPEN GRIP OP GELD TE KRIJGEN EN WORD SCHULDHULPVERLENER Nieuwsbrief voor bestuursleden Coördinatie en eindredactie: Sonja Brouwer E-mail: informatief@anbo.nl Volg ANBO op Facebook Volg ANBO directeur Liane den Haan op Twitter Postadres Postbus 18003 3501 CA

Nadere informatie

Derde Kamer. Derde Kamer. Handboek Politiek 1. der Staten-Generaal

Derde Kamer. Derde Kamer. Handboek Politiek 1. der Staten-Generaal erde Kamer Derde Kamer Kamer e Kamer Handboek Politiek 1 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Wegwijzer Special: de KBO tablet. 2 Inhoudsopgave Alle senioren aan de tablet!. 3 Wat voor tablet?

Wegwijzer Special: de KBO tablet. 2 Inhoudsopgave Alle senioren aan de tablet!. 3 Wat voor tablet? WEGWIJZER SPECIAL: DE KBO TABLET Er is binnen de KBO en in de landelijke media al veel gesproken over de KBO tablet. Met deze Special over de KBO tablet informeren wij de afdelingen uitgebreid over het

Nadere informatie

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Hulp op weg naar inkomen Soms gebeuren er dingen in het leven die u liever anders had gezien. U wordt werkloos of mag minder uren werken, uw relatie strandt.

Nadere informatie

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl Academie Zorgbelang Trainingen Welkom! Graag presenteren we u het aanbod van de Academie Zorgbelang Brabant voor

Nadere informatie

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen.

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen. Aankondiging Op 12 september dit jaar worden verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma voor de komende jaren vastgesteld. De lijsttrekkers van de partijen

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief PCOB Actief netwerk van en voor senioren Gemeenschappelijk actief PCOB: gemeenschappelijk actief! Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. We

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

Derde Kamer Handboek Politiek 1

Derde Kamer Handboek Politiek 1 Derde Kamer Handboek Politiek 1 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand hebben van politiek. Samen

Nadere informatie

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen

Nadere informatie

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving. We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Wmo-kanteling. Raadpleging Inwonerpanel Dongen

Wmo-kanteling. Raadpleging Inwonerpanel Dongen Wmo-kanteling Raadpleging Inwonerpanel Dongen Even voorstellen 2 Stephan Dijcks GfK onderzoekt gedrag consumenten en burgers Beheer en onderzoek Inwonerpanel Dongen Uitvoerder landelijke Wmo-evaluatie

Nadere informatie

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Thematische behoeftepeiling Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Inleiding In de komende jaren ontwikkelt de VSOP toerustende activiteiten voor patiëntenorganisaties

Nadere informatie

Autorijden na uw zeventigste?

Autorijden na uw zeventigste? Autorijden na uw zeventigste? Uitleg over de verplichte keuring Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Ook nu u wat ouder wordt, wilt u actief blijven. U doet blijven

Nadere informatie

Betreft: Informatiepakket voorlichtingsbijeenkomst Ouderen in Veilige Handen

Betreft: Informatiepakket voorlichtingsbijeenkomst Ouderen in Veilige Handen Naam afdeling Naam contactpersoon Adres contactpersoon Postcode, woonplaats Datum: Kenmerk: Betreft: Informatiepakket voorlichtingsbijeenkomst Ouderen in Veilige Handen Beste heer/mevrouw, Dank voor uw

Nadere informatie

De kijk op. zelfstandigheid in zorg

De kijk op. zelfstandigheid in zorg De kijk op zelfstandigheid in zorg Inhoudsopgave Welkom bij Carintreggeland 7 Meld en Zorg Centrale 7 Indicatie aanvragen 7 Zorgzwaartepakketten (ZZP) 8 Lid worden 8 Hulpmiddelen 8 Kwaliteit 9 Cliëntenraad

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Onderzoek verkiezingsthema zorg

Onderzoek verkiezingsthema zorg Onderzoek verkiezingsthema zorg Over het onderzoek Aan het onderzoek deden 27.798 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 15 tot en met 21 augustus 2012. Over het EenVandaag

Nadere informatie

HOORzaken januari 2011

HOORzaken januari 2011 HOORzaken januari 2011 Zo wil ik wel vaker een nieuw jaar beginnen: na de kerstperiode ontvingen we berichten dat we verschillende projectsubsidies hebben binnengehaald. Twee projecten die te maken hebben

Nadere informatie

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. PGOsupport adviseert

Nadere informatie

Rabobank Utrecht, partner voor bankzaken. Ook als u extra hulp nodig heeft. Een aandeel in elkaar

Rabobank Utrecht, partner voor bankzaken. Ook als u extra hulp nodig heeft. Een aandeel in elkaar Rabobank Utrecht, partner voor bankzaken Ook als u extra hulp nodig heeft Een aandeel in elkaar 1875 RABO_Folder_A5_WEL-schreef.indd 1 01-05-15 13:45 De Rabobank, uw partner bij bankzaken Soms is het lastig

Nadere informatie

1. RIGOM EN OUDERENORGANISATIES

1. RIGOM EN OUDERENORGANISATIES 1. RIGOM EN OUDERENORGANISATIES 1.1. RIGOM RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) heeft als doelstelling: bevorderen dat ouderen in de regio Maasland zo lang, zo goed en zo zelfstandig

Nadere informatie

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem De voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem voor ieder wat wils Onbegrensde collectie Beleef meer in de Bibliotheek E-books lenen en lezen

Nadere informatie

Omdat u er niet alleen voor staat Een aandeel in elkaar

Omdat u er niet alleen voor staat Een aandeel in elkaar Samen bankieren Omdat u er niet alleen voor staat Een aandeel in elkaar Leeswijzer Handige hulpmiddelen om zelfstandig te bankieren: 3 - Geld opnemen 3 - Rabo Internetbankieren en de Rabo Bankieren App

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Waarom bent u uitgenodigd? Hoe gaat zo n gesprek over uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

Handleiding ledenraadpleging. Met behulp van de enquêtetool van de NPCF

Handleiding ledenraadpleging. Met behulp van de enquêtetool van de NPCF Handleiding ledenraadpleging Met behulp van de enquêtetool van de NPCF 1 1. Inloggen De enquêtetool is bereikbaar vanaf elke computer met een internetaansluiting. U gaat naar uw internet explorer en voert

Nadere informatie

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN 2016D07727 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden ALV Vereniging Deelnemers NEDLLOYD Pensioenfonds Utrecht, 20 maart 2013. Joop Blom Voorzitter commissie Zorg en Welzijn

Nadere informatie

HOORzaken december 2010 Kersteditie

HOORzaken december 2010 Kersteditie HOORzaken december 2010 Kersteditie Nog iets meer dan een week en dan is het al weer 2011. Het gaat snel dit jaar, vindt u ook niet? Ik aarzel al een paar dagen: ga ik nog even volle kracht vooruit om

Nadere informatie

Wilt u lid worden van LOC? Wat doet LOC voor cliëntenraden

Wilt u lid worden van LOC? Wat doet LOC voor cliëntenraden www.loc.nl Wilt u lid worden van LOC? Wat doet LOC voor cliëntenraden 1 Een visie op de zorg Samen met cliënten, cliëntenraden en zorgverleners heeft LOC een visie op de toekomst van de zorg gemaakt. Daarin

Nadere informatie

Gemeente Ede laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Ede laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Ede laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Ede. Sinds

Nadere informatie

UW BEDRIJF GEMAKKELIJK EN VOORDELIG PROMOTEN OP TOPSITES? DAT KAN! In enkele simpele stappen staan uw advertenties gericht online.

UW BEDRIJF GEMAKKELIJK EN VOORDELIG PROMOTEN OP TOPSITES? DAT KAN! In enkele simpele stappen staan uw advertenties gericht online. 95 Lokaal adverteren op het netwerk van Telegraaf Media Groep NIEUW! UW BEDRIJF GEMAKKELIJK EN VOORDELIG PROMOTEN OP TOPSITES? DAT KAN! Ontdek de voordelen Gericht Bereik de doelgroep die u ook echt wilt

Nadere informatie

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Voorwoord De samenleving investeert in organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten door

Nadere informatie

Volg meer dan 50.000 KBO'ers:

Volg meer dan 50.000 KBO'ers: Volg meer dan 50.000 KBO'ers: stap over op Zilveren Kruis Achmea Met fikse kortingen en uitstekende service U kunt weer overstappen Volop voordelen voor KBO-leden bij Zilveren Kruis Achmea Per 1 januari

Nadere informatie

ER IS NOG PLEK BIJ CURSUSSEN NAJAAR 2012!

ER IS NOG PLEK BIJ CURSUSSEN NAJAAR 2012! ASW Cursus bulletin Het ASW Cursusbulletin blikt terug op cursussen die zijn geweest en brengt onder de aandacht wat er de komende maanden op de kalender staat. Wilt u dit bulletin rechtstreeks in uw mailbox

Nadere informatie

ONZE COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING

ONZE COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING ONZE COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING ZILVEREN KRUIS ACHMEA EN KBO: SAMEN STERK Uniek aanbod voor KBO-leden: samen verzekerd, samen voordeel! Tot 1 januari 2015 kunt u veranderen van zorgverzekering. Kies net

Nadere informatie

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Respons Eind augustus 2014 zijn 3500 vragenlijsten naar willekeurige adressen gestuurd met het verzoek mee te werken aan het onderzoek. In totaal

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Thuiszorg en valpreventie

Thuiszorg en valpreventie 1 Thuiszorg en valpreventie Aantal ouderen - In Nederland sterke vergrijzing VOORUITZICHTEN - 2010 : 4.6 miljoen - 2030 : aantal ziekenhuisbezoeken t.g.v. een val gestegen met 70 %. 2 Ouderen en vallen

Nadere informatie

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het najaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn drie cursussen, bedoeld voor:

Nadere informatie

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO 27-05-2015 Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO Over dit onderzoek Dit onderzoek over wonen en verhuizen is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een

Nadere informatie

Rapportage stelling 1 Ik wil zelf mijn tandarts kunnen kiezen. Juli 2014. Baas in eigen

Rapportage stelling 1 Ik wil zelf mijn tandarts kunnen kiezen. Juli 2014. Baas in eigen Rapportage stelling 1 Ik wil zelf mijn tandarts kunnen kiezen Juli 2014 Baas in eigen mond! 1 Inleiding Het initiatief voor het oprichten van het Consumenten Platform Mondzorg is eind 2013 genomen om de

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Rotterdam laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Rotterdam laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Rotterdam.

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen Werken met zorg

Thuiszorg Groningen Werken met zorg Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Gestart als het Groene Kruis, hebben wij al meer dan 100 jaar ervaring met zorg thuis. Dichtbij en vertrouwd.thuiszorg Groningen

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

Senioren trends Modernisering en digitalisering senioren 2016

Senioren trends Modernisering en digitalisering senioren 2016 5-01-2016 Senioren trends Modernisering en digitalisering senioren 2016 een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO Over dit onderzoek ANBO legt jaarlijks, tegen het eind van het jaar, ruim veertig stellingen

Nadere informatie

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd Discussie notitie Aan : Gemeenteraad Van : Inge Schopenhouer Datum : maandag 21 mei 2012 Onderwerp : Social media, spelregels voor effectief gebruik: een discussie waard! Onder Social media verstaan we

Nadere informatie

Ouder worden in Maassluis

Ouder worden in Maassluis Ouder worden in Maassluis Samenvatting discussiebijeenkomsten Ouderen ten behoeve van de Heroriëntatie van het ouderenbeleid in de gemeente Maassluis. Sector Welzijn Juli 2003 Voorwoord Nederland vergrijst

Nadere informatie

1. Aanleiding 3 2. Stappenplan 3 3. Persbericht 4 4. Overige materialen voor het benaderen van de media 5

1. Aanleiding 3 2. Stappenplan 3 3. Persbericht 4 4. Overige materialen voor het benaderen van de media 5 MEDIAHANDLEIDING Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Stappenplan 3 3. Persbericht 4 4. Overige materialen voor het benaderen van de media 5 Bijlagen Bijlage 1 Conceptmail redactie persbericht 6 Bijlage 2

Nadere informatie

Zorg op Afstand. om langer zelfstandig te blijven wonen

Zorg op Afstand. om langer zelfstandig te blijven wonen Zorg op Afstand om langer zelfstandig te blijven wonen Inhoud Zorg op Afstand 4 Wat is nodig om te kunnen beeldbellen? 4 Welke zorg is bij u van toepassing? 5 Samen met u oefenen 6 Bereikbaarheid 7 Kosten

Nadere informatie

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Communicatieplan: EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Week van de Respijtzorg Noord-Holland 19 25 januari 2009 Inhoudsopgave 1. UITGANGSSITUATIE 3 Week van de Respijtzorg Noord-Holland Doelgroep en doelstelling

Nadere informatie

Talentenverkenning. Wat kan jij? Enthousiasmeren

Talentenverkenning. Wat kan jij? Enthousiasmeren Enthousiasmeren Talentenverkenning Mensen willen best graag wat doen voor hun buurt, maar dan moet u ze er wel voor vragen. Een algemene oproep voor vrijwilligers is niet altijd even effectief. Het werkt

Nadere informatie

Mediatraining ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Mediatraining ACADEMIE. www.pgosupport.nl Mediatraining ACADEMIE ACADEMIE CONSULT WEB Over PGOsupport PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie, die haar diensten aanbiedt aan alle pgo-organisaties. PGOsupport is hèt bureau voor versterking

Nadere informatie

Gemeente Alkmaar laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Alkmaar laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Alkmaar laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Alkmaar.

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

Geldrop-Mierlo, 26 maart 2013,

Geldrop-Mierlo, 26 maart 2013, Secretariaat : Marianne G.J. van der Sanden-Holthuizen MA., Hazelaar 106. 5664 VL Geldrop-Mierlo, S E N I O R E N Tel. 040 2855142/0614142003 senioren@cda.nl Geldrop-Mierlo, 26 maart 2013, Aan : De leden

Nadere informatie

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats WERVINGSCIRKEL De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste persoon

Nadere informatie

Dienstverlening: vraag en antwoord

Dienstverlening: vraag en antwoord Dienstverlening: vraag en antwoord Informatie en ondersteuning door de Belastingdienst Vanaf het begin van 2004 communiceert de Belastingdienst met de markt over elektronisch aangeven. In eerste instantie

Nadere informatie

19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21.

19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21. 19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21.00 uur : Pauze 21.00-21.30 uur : Veranderingen in de AWBZ 21.30-22.30 uur

Nadere informatie

Nieuwsmail Juni 2014

Nieuwsmail Juni 2014 Tips voor op reis Sluit uw auto altijd goed af en laat nooit waardevolle spullen in de auto achter, ook niet als u maar heel even weg bent! Laat waardevolle spullen in ieder geval nooit in zicht liggen.

Nadere informatie

Gezondheid en Zorg. gezondheid en zorg

Gezondheid en Zorg. gezondheid en zorg Gezondheid en Zorg Themabijeenkomst: VeiligeVoeding / Hulpstoffen Veilige voeding Een kliekje voor morgen, een klein hapje voor volgende week. Handig! Ook verantwoord? Onderzoek heeft uitgewezen hoeveel

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 *

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Thuiszorg Groningen is er voor iedereen: ouders, kinderen, jonge gezinnen,

Nadere informatie

Kenmerk Uw kenmerk Bijlage(n)

Kenmerk Uw kenmerk Bijlage(n) > Retouradres De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Bijlage(n) 1 Betreft Kamervragen

Nadere informatie

Over De Veenbrug. Jaargang 14, nummer 10 13 januari 2014. toe te wensen voor het nieuwe jaar!

Over De Veenbrug. Jaargang 14, nummer 10 13 januari 2014. toe te wensen voor het nieuwe jaar! Over De Veenbrug Jaargang 14, nummer 10 13 januari 2014 Deze eerste Over De Veenbrug van 2014 willen we natuurlijk niet beginnen zonder u en jullie allemaal eerst: alle goeds en gezondheid en natuurlijk

Nadere informatie

Verkiezingen. 1. Politieke voorkeur

Verkiezingen. 1. Politieke voorkeur Verkiezingen Voor vijftigplussers staat er de komende jaren veel op het spel. De betaalbaarheid van de zorg staat ter discussie en het niveau van pensioenen en AOW dreigt te worden aangetast. Daarnaast

Nadere informatie

Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur

Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur Zondag 28 apr. Oranje Bingo Vrijdag 10 mei Spreekuur wijkagent en

Nadere informatie

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door:

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door: Wmo-Menukaart Mede mogelijk gemaakt door: Keuzemenu, onze specialiteit Onder het motto Ieder z n kracht wil Abrona werken aan een sterke samenleving, die mensen ondersteunt die het echt nodig hebben. Daardoor

Nadere informatie

Gemeente Utrecht laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Utrecht laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Utrecht laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein?

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? 11 juni 2014 Bijeenkomst SBO provincie Utrecht NUZO Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen presentatie door Anneke van Heertum directeur Cosbo-Stad-Utrecht

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

Nieuwsbrief Mantelzorg Uitgave nr. 4 oktober 2012

Nieuwsbrief Mantelzorg Uitgave nr. 4 oktober 2012 Nieuwsbrief Mantelzorg Uitgave nr. 4 oktober 2012 Inhoud: Nieuws vanuit Steunpunt Mantelzorg Agenda oktober november - december Dag van de Mantelzorg 2012 Terugblik van het respijtweekend Nieuws vanuit

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief van Sociale Zaken onder andere:

In deze nieuwsbrief van Sociale Zaken onder andere: April 2012 «Naam» «Adres» «Postcode» «Woonplaats» In deze nieuwsbrief van Sociale Zaken onder andere: Betalen we voor u de rekening van bijvoorbeeld uw huur, elektriciteit of water? Dan is het artikel

Nadere informatie

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017 Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017 Inleiding In het kader van kennisoverdracht en educatie biedt KBO-Brabant verschillende cursussen, themadagen en workshops aan voor leden en kaderleden. In dit programmaoverzicht

Nadere informatie