Bijlage: Evenementenkalender

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage: Evenementenkalender"

Transcriptie

1 Inhoud Pagina Minister Schippers miskent belang Huishoudelijke verzorging 3 Geen pensioendeskundige meer in toekomstige CDA fractie? 3 De rekening van de zorg wordt teveel bij de patiënten neergelegd 4 Verspilling in de zorg 4 Geef senioren beter advies over gezondheid 5 Optometrist ontlast huisartsen en oogartsen 6 Hoe roze is de KBO? 6 Aandacht voor veilig pinnen 7 Deelnemers E mosion gezocht 8 Laatste cursus PGOsupport 9 Groot rijbewijs eerder verlengen 10 Van stof en adem : gesprek over Voltooid Leven 11 Vorm geven aan de K 11 Bijeenkomsten lokale belangenbehartiging 12 Senioren in actie! 13 Integrale veiligheid uitgebreid aan bod bij het uur van van Willigenburg 13 Arbeid en zorg onderwerpen Debat op 2 14 Gratis naar de dierentuin met FBTO! 15 Bezoek de gouden stad met KBO en Oad 16 Publiciteitsoverzicht Unie KBO 16 Bijlage: Evenementenkalender Jaargang 23, nr september 2012

2 Colofon KBO Wegwijzer Deze KBO Wegwijzer is de nieuwsbrief van het landelijk bureau Unie KBO en is bestemd voor KBOvrijwilligers en beroepskrachten die zijn aangesloten bij de Unie KBO. De nieuwsbrief is gevuld met diverse zaken die voor u van belang kunnen zijn. Ook krijgt u een goed beeld van de lopende activiteiten van de Unie KBO. Aanvullende informatie vindt u op Redactie Maria Meulendijks Ellie Verkaart Rob Vos Redactieadres Unie KBO Postbus AH s Hertogenbosch Internet Facebook Twitter YouTube video s

3 MINISTER SCHIPPERS MISKENT BELANG HUISHOUDELIJKE VERZORGING De Unie KBO vindt de voorgestelde bezuinigingsplannen op de thuiszorg onverteerbaar. De minister geeft constant tegenstrijdige boodschappen: senioren moeten langer thuis blijven want een verzorgingshuis is te duur, maar tegelijkertijd worden senioren niet in staat gesteld om zelfstandig thuis te blijven wonen. De minister vindt nu dat senioren zelf de huishoudelijke verzorging moeten regelen en betalen. Senioren die een beschutte woonomgeving nodig hebben kunnen vanaf 2013 al niet meer terecht in een verzorgingshuis en worden gedwongen om thuis te blijven wonen. De Unie KBO verwacht dat door deze tegenstrijdige maatregelen bij kwetsbare senioren mistoestanden gaan ontstaan. De Unie KBO vindt dat Edith Schippers het goede voorbeeld moet geven en nodigt de minister binnenkort uit om bij deze senioren de ramen te komen soppen om kennis te nemen van de noodsituatie. Ook andere politici kunnen binnenkort een gelijkluidende uitnodiging tegemoet zien onder het klassieke motto Edith zeemt de ruit voor moe. GEEN PENSIOENDESKUNDIGE MEER IN TOEKOMSTIGE CDA FRACTIE? Het bestuur van de Unie KBO heeft afgelopen jaren regelmatig vruchtbaar overleg gehad met pensioendeskundige Pieter Omtzigt, lid van de Tweede Kamer voor het CDA. De heer Omtzigt is vorig jaar vanwege zijn deskundigheid door de Tweede Kamer aangesteld als Europees pensioenrapporteur en heeft tot taak om de Nederlandse pensioenbelangen veilig te stellen. De Unie KBO is dan ook verbaasd dat Omtzigt bij de komende verkiezingen op een onverkiesbare plaats staat. Op de vraag van Nestor hoe het kwam dat Omtzigt op een onverkiesbare plaats stond, moest lijsttrekker Haersma Buma van het CDA het antwoord schuldig blijven. Als Omtzigt niet meer herkozen wordt, heeft de CDA, de partij waar nog steeds heel veel KBO ers op stemmen, geen pensioendeskundige meer in de Tweede Kamer. De Unie KBO zou dat ten zeerste betreuren, zeker in deze tijd, waarin zoveel gaande is op pensioengebied. Meer informatie over de verkiezingen 2012 vindt u op de website Wegwijzer

4 DE REKENING VAN DE ZORG WORDT TEVEEL BIJ DE PATIËNTEN NEERGELEGD De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) ondervroeg 5000 patiënten over hun opvattingen over hervormingen in de zorg. Daaruit blijkt dat slecht één op de zes patiënten vindt dat ze meer kan gaan betalen voor de zorg. De Unie KBO is het eens met de opvatting van de NPCF en schat in dat senioren hierover hetzelfde denken. Volgens de Unie KBO zijn senioren het zat om als belangrijkste kostenpost weggezet te worden, terwijl de perverse prikkels van het systeem als eerste aangepakt moeten worden, zoals de absurde declaratiesystematiek en hoge inkomens van de top in de zorg. De bond pleit voor stevige kostenbeheersing, maar die moet wel ten goede komen van de kwaliteit van zorg. De minister grijpt te snel naar oplossingen als invoering van eigen betalingen en ze gaat ervan uit dat zorg een keuze is. Volgens haar komen veel mensen ter geruststelling bij de huisarts, terwijl de huisarts als poortwachter een behoorlijke waakhond heeft in de vorm van de doktersassistente. VERSPILLING IN DE ZORG De Unie KBO heeft minister Schippers een brief gestuurd over haar oproep aan bedrijven en farmaceutische industrie om verspilling in de zorg tegen te gaan. Dit naar aanleiding van het onderzoek van thuiszorgorganisatie Buurtzorg Nederland. Patiënten in de thuiszorg hebben gemiddeld voor zo n honderd euro aan overgebleven medicijnen, verbandmiddelen en andere materialen thuis liggen. De minister riep de sector op om in beweging te komen bijvoorbeeld door verbandmiddelen in kleinere hoeveelheden te verpakken. De Unie KBO wil graag weten in hoeverre de sector gehoor heeft gegeven aan haar oproep. De seniorenorganisatie is voorstander van gepast zorggebruik. Voor onze leden is verspilling in de zorg een doorn in het oog. We verlenen tevens medewerking aan een meldactie verspilling AWBZ die door NPCF in het leven is geroepen. Wegwijzer

5 GEEF SENIOREN BETER ADVIES OVER GEZONDHEID Senioren willen meer en beter geïnformeerd worden over gezond leven en gezond blijven. Dit en andere zaken blijkt uit een groot gezondheidsonderzoek onder 65 plussers, georganiseerd door de Unie KBO, de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Uit dit onderzoek blijkt dat zes op de tien 65 plussers naar eigen zeggen onvoldoende kennis heeft over gezonde voeding. Vier op de tien senioren wil weten hoe ze heel gericht kunnen bewegen en sporten. Senioren zijn zeer goed gemotiveerd om gezond te leven. Niet alleen om ziekte en problemen te voorkomen, maar ook om beter te kunnen omgaan met ouderdomskwalen. Helaas ontbreekt het vaak aan goede informatie en adviezen. Zo zegt liefst 56 % van alle ouderen de informatie die op verpakkingen van voedselproducten staat, niet of nauwelijks te lezen. 48 % van de ouderen geeft voorkeur aan een speciale aanduiding aanbevolen voor ouderen, om duidelijk te maken dat een voedingsproduct speciaal geschikt is voor senioren. Gesprek De informatiebehoefte van leden ligt met name op het terrein van voeding. De Unie KBO gaat hier actie op ondernemen en voert binnenkort gesprekken met de levensmiddelenindustrie om te bekijken in hoeverre verpakkingen en informatie op de verpakkingen verbeterd kunnen worden. Preventie Uit het onderzoek blijkt verder dat 41 % meer informatie wil over bewegen en gewichtscontrole. De Unie KBO bepleit een landelijke gezondheidscampagne voor 65 plussers. De gezondheidswinst en besparingen op zorgkosten liggen bij deze doelgroep voor het oprapen. Meer bewegen, betere voeding, gerichte voorlichting over valpreventie, voorkomen van oogaandoeningen door preventieve oogscreening en het voorkomen van medicijnvergiftiging kunnen senioren veel leed en de overheid vele honderden miljoenen besparen. De Unie KBO heeft alle verkiezingsprogramma s op gezondheidsvoorlichting en preventie nageplozen. Er staat echter geen woord over dit thema in relatie tot senioren in beschreven. Politieke partijen lijden in dit opzicht aan tunnelvisie als het om dit thema gaat. De Unie KBO heeft alvast zelf een begin gemaakt met diverse themacampagnes en hoopt straks samen met de nieuwe minister van volksgezondheid landelijke campagnes te organiseren. Aan het onderzoek van de Unie KBO hebben 700 mannen en vrouwen deelgenomen, met een gemiddelde leeftijd van 72 jaar. De resultaten geven een representatief beeld van de Nederlander van 65 jaar en ouder. De gehele uitslag van het gezondheidsonderzoek kunt u lezen op Wegwijzer

6 OPTOMETRIST ONTLAST HUISARTSEN EN OOGARTSEN Niet alleen huisartsen en oogartsen maar ook optometristen kunnen oogklachten vaststellen en een aantal daarvan goed behandelen. Dit blijkt uit een onderzoek gehouden in opdracht van het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg NIVEL. De Unie KBO is blij met de resultaten van het onderzoek. Hierdoor kan de oogarts zich meer concentreren op het zware werk. De Unie KBO ziet een belangrijke taak weggelegd voor de optometristen bij de bestrijding van vermijdbare oogaandoeningen onder ouderen en zijn daarom blij met de eerste onderbouwing. Eerder hebben de ouderenorganisaties getracht de oogcontrole door de optometrist vergoed te krijgen door de zorgverzekeraars. De optometristen hebben zich gepresenteerd aan de leden van de KBO, in het kader van de campagne Beter Zien van het project Gezond Ouder Worden en Blijven. Optometristen (oogzorgverleners) vormen een relatief nieuwe beroepsgroep. Een optometrist kan afwijkingen aan de ogen vaststellen en een bril of contactlenzen voorschrijven. Hij sluit mogelijke medische oorzaken van oogafwijkingen uit en kan therapeutische adviezen en oefeningen geven. Als de klachten worden veroorzaakt door een oogziekte, verwijst de optometrist zo nodig door naar de huisarts of oogarts. Een optometrist is hoger en breder opgeleid dan een opticien en kan in de eerste lijn als filter werken naar de tweede lijn, waarbij hij taken overneemt van de huisarts en oogarts. NIVEL programmaleider Ronald Batenburg: Als het om relatief ongevaarlijke klachten gaat ook volgens de oogarts verwijzen optometristen minder snel door naar de oogarts. Door hun specifieke kennis van het oog en oogziekten kunnen zij patiënten in de eerste lijn dus afvangen. Vooral door diagnose en advies. Als je alles doorrekent, kan het gaan om duizenden patiënten per jaar. Of dit in de praktijk ook zal gebeuren, weten we echter niet. Dit blijft een verkennend onderzoek. HOE ROZE IS DE KBO? Het onderwerp roze ouderen doet veel stof opwaaien. Mevrouw M. v.d. Biggelaar uit Nijmegen schrijft naar aanleiding van een artikel over een oudere homo in Nestor het volgende: We kunnen er nog jaren over vechten, maar zolang wij niet bereid zijn de fundamentele basis van dit probleem te noemen is het een lied zonder end. God heeft ons Zijn schitterende schepping geschonken, van afgevallen blaadje tot het Universum en alles daartussen. In de schepping heeft Hij de mens een speciale plaats gegeven. En zoals in de hele natuur is er een miljoenvoudige variatie. Een van die variaties is het homo fenomeen. Wegwijzer

7 Net zo min als je een bont katje een zwarte vacht kunt geven door het vaak te wassen, (dat lukt niet, want het bonte zit in zijn genen!) net zo min kun je verwachten dat een homo hetero wordt. Heeft een hetero wel eens geprobeerd homo te worden? (Niet: net te doen alsof!). Dat lukt niet. Het hetero zijn zit in zijn genen. Homo s hebben er niet om gevraagd, zijn zo geboren, het homo zijn zit in hun genen! Ook hetero s hebben er niet om gevraagd, zijn zo geboren. Waar halen wij het lef vandaan deze mensen te discrimineren? Het zijn bovendien bijzonder aardige mensen. Indien wij dat afkeuren wil dat zeggen dat God het fout heeft gedaan! Hoe lang duurt het nog voor zij zichzelf mogen zijn? En indien zij zichzelf mogen zijn hebben ze de hele Gayparade niet meer nodig (persoonlijk vind ik dat een erg irritant gedoe). De Unie KBO organiseert op 11 oktober een congres over roze ouderen onder de naam Hoe roze is de KBO?. Tijdens dit congres staat de vraag centraal of KBO afdelingen met dit thema aan de slag willen. Het onderwerp doet veel stof opwaaien. Denk aan het nieuws over eenzame roze ouderen in verzorgingshuizen. En niet alleen in verzorgingshuizen maar ook daarbuiten zijn er veel ouderen die niet voor hun geaardheid durven uitkomen. Dat geldt overigens ook voor een aantal KBO leden. Dit congres is bedoeld voor alle KBO kaderleden die zich willen inzetten om homoseksualiteit binnen de afdeling bespreekbaar te maken. Het programma is verrassend en zal u zeker niet onberoerd laten. Met een bijzondere toneelvoorstelling krijgt u een inkijk in het leven van roze ouderen. Hebben partners, kinderen, ouders en vrienden de situatie geaccepteerd? Is er dan vooral bevrijding of verdriet? U kunt het zelf meemaken door u nu in te schrijven. Het Congres is 11 oktober van to uur. Het is in het Bartholomeusgasthuis, Lange Smeestraat 40,3511 PZ Utrecht onder leiding van inspirerend dagvoorzitter Ans Willemse van der Ploeg. In verband met een beperkt aantal plaatsen (50 personen) vragen wij u om u van te voren aan te melden voor deze inspirerende dag. Dit kan per e mail of telefonisch bij Adinda Remigius. Mail naar of bel (ma t/m do). Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 4 oktober. Wees er snel bij want vol is vol! Het toneelstuk en de wetenschappelijke invalshoek s middags mag u niet missen en zal hoe dan ook uw horizon verbreden. AANDACHT VOOR VEILIG PINNEN De Unie KBO heeft regelmatig overleg met de Nederlandse Bank. Een van de onderwerpen is het veilig pinnen bij winkels en dergelijke. Het komt helaas toch nog regelmatig voor dat de pinpas en pincode ontvreemd worden, ondanks waarschuwingen de pincode nooit af te geven! Met de Nederlandse Bank is besloten senioren (en anderen) hiervoor te waarschuwen met onder meer speciale advertenties. Wegwijzer

8 Pinnen is een makkelijke en veilige manier van betalen aan de winkelkassa of voor het opnemen van contant geld. Maar wanneer de pincode wordt ingetoetst kunnen criminelen echter ook geïnteresseerd raken. Als het hen lukt om in bezit te komen van de pinpas en pincode, kunnen zij geld opnemen en ongeoorloofde aankopen doen. Samen met de banken zijn enkele tips opgesteld om dit te voorkomen. Wat kan er gebeuren? Bemachtigen van de pas en pincode: Door afkijken. Door een babbeltruc. Aan de deur bij het intoetsen op een neppinautomaat. Stelen uit de tas, jas of woning. Reageer niet op valse telefoontjes en e mails; bank, politie en andere partijen zullen nooit om uw pincode vragen. Slachtoffer of vermoeden van diefstal pinpas/pincode: Neem direct contact op met de bank voor blokkeren van pas, hiervoor heeft men geen pincode nodig. Doe aangifte bij de politie. Kijk ook op of informeer bij de bank. DEELNEMERS E MOSION GEZOCHT De Unie KBO is onlangs gestart met E mosion, een internationaal project waar organisaties uit vier landen aan deelnemen. E mosion heeft als doel om met behulp van technische (ICT) oplossingen de kwaliteit van leven van senioren te verbeteren en hen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en te leven. De Unie KBO zoekt hiervoor leden voor een focusgroep. E mosion zet zich vooral in op het ontwikkelen van ICT hulpmiddelen om de mobiliteit van ouderen te bevorderen. Niet in de zin van voortbewegen, maar door het ontwikkelen van hulpmiddelen die de plaats van mensen en dingen bepalen. Bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen, het verkrijgen van reisinformatie of om op afstand te controleren of de huisdeur goed gesloten is. De doelgroep is 60 plus en zelfstandig wonend (eventueel met familie). De Unie KBO vindt de inbreng van ouderen (gebruikers) erg belangrijk, zodat producten door ouderen ook goed te gebruiken zijn. Producten moeten aan een behoefte voldoen en niet te moeilijk zijn in het gebruik. Wegwijzer

9 Focusgroep Daarom start de Unie KBO een focusgroep: een kleine groep senioren die gedurende het project meekijkt en commentaar levert op de voorgestelde oplossingen. U hoeft hiervoor niet digitaal of technisch vaardig te zijn, liever niet zelfs. We zoeken zowel mannen als vrouwen. Het is wellicht interessant voor u om hierbij betrokken te zijn. Uw reiskosten worden vanzelfsprekend vergoed en u ontvangt een leuke attentie. De oproep in de vorige Wegwijzer heeft nog niet voldoende mensen opgeleverd. Daarom leest u hier nogmaals de oproep om u aan te melden. Dat kan bij Ciska van Harten van de Unie KBO, per via LAATSE CURSUSSEN PGOSUPPORT PGOsupport is een kennis netwerkorganisatie die patiënten en gehandicaptenorganisaties landelijk helpt om hun organisatie en hun maatschappelijke positie te versterken. Onder andere door het geven van cursussen. PGO support zal vanaf 1 januari 2013 helaas geen diensten meer verlenen aan bestuursleden van ouderenorganisaties. Daarom brengt de Unie KBO speciaal voor kaderleden twee cursussen onder de aandacht: Basiscursus penningmeesterschap en de cursus effectief vrijwilligersmanagement voor seniorenorganisaties. Dit is de laatste kans om aan een cursus deel te nemen. Basiscursus penningmeesterschap (ook voor toekomstig penningmeesters) Op 18 september aanstaande wordt in Utrecht de basiscursus penningmeesterschap gegeven. Het gaat over de rol van de penningmeester waarbij uitleg wordt gegeven over de financiële administratie en het aanvragen van subsidies. Cursus Effectief vrijwilligersmanagement voor ouderenorganisaties De laatste cursus Effectief vrijwilligersmanagement die speciaal voor ouderenorganisaties wordt gegeven, start op 13 november. Het is een 3 daagse cursus; de andere data zijn 27 november en 10 december. Inmiddels heeft al een groot aantal KBO bestuurders aan deze cursus deelgenomen. Deelnemers zijn steeds enthousiast. De cursus wordt door PGO support uitgevoerd in Utrecht. Het programma van deze cursus is in overleg met de Unie KBO samengesteld. Het is een afwisselend programma met veel aandacht voor de praktijksituaties van de KBO. Vrijwilligersbeleid wordt uitgebreid besproken. Hoe werft u nieuwe vrijwilligers? Hoe verloopt de kennismaking? Hoe worden vrijwilligers ingewerkt? Op welke manier kunt u het beste vrijwilligers begeleiden/ondersteunen? Al deze onderwerpen worden in deze boeiende cursus besproken. Wegwijzer

10 Meer informatie over beide cursussen vindt u op de website de informatie staat onder Academie. De aanmelding voor deze cursus loopt ook via deze site. (Let op dat u kiest voor de cursus die speciaal voor ouderenorganisaties wordt gegeven. Er is namelijk ook een vergelijkbare cursus voor algemene organisaties.) Deelname aan de cursussen is gratis. U betaalt 100, statiegeld en kunt dit geld ook weer terugontvangen onder voorwaarde dat u aan de volledige cursus heeft deelgenomen. Reiskosten voor deze cursus zijn voor eigen rekening. Indien u zich aanmeldt bij PGO support zou het prettig zijn als u dit ook doorgeeft aan Ellie Verkaart van de Unie KBO via adres Op deze manier blijft er zicht op het aantal KBO aanmeldingen. GROOT RIJBEWIJS EERDER VERLENGEN Met ingang van 19 januari 2013 gaat de geldigheid van een rijbewijs C (vrachtauto) of D (autobus) in de hele Europese Unie terug van tien naar vijf jaar. Voor chauffeurs van wie het groot rijbewijs in 2013 t/m 2016 verloopt, en die op dat moment 60 jaar of jonger zijn, loont het de moeite om de vernieuwingsdatum te vervroegen. Bij verlenging voor 19 januari 2013 krijgen zij het nieuwe rijbewijs nog voor tien jaar mee. Keuren Vernieuwen betekent in dit geval ook keuren. Sinds 2005 moet iedereen die in het bezit is van een rijbewijs C en/of D ook jonger dan 70 jaar bij vernieuwing een medische keuring door een arbo arts ondergaan. Drukte verwacht Waarschijnlijk zal de invoering van de Europese maatregel extra drukte veroorzaken bij zowel gemeenten, keuringsartsen als het CBR. Het advies is daarom om tijdig actie te ondernemen. De totale procedure kan een paar weken tot maanden in beslag nemen. Regelzorg is een landelijke aanbieder van voordelige rijbewijskeuringen op 225 locaties. Ga voor meer informatie naar Wegwijzer

11 VAN STOF EN ADEM : GESPREK OVER VOLTOOID LEVEN Het vraagstuk voltooid leven maakt het gesprek over hoe je denkt over ouder worden, leven en sterven actueel. We leven immers steeds langer en kunnen ook met allerlei gezondheidsproblemen lang blijven leven. Gesprekken over dit onderwerp kunnen lucht aan gevoelens en gedachten geven. Door naar elkaars verhaal te luisteren en je eigen gedachten onder woorden te brengen ben je in staat een eigen visie op deze zaken te vormen. Gespreksthema s kunnen onder andere zijn: Is mijn leven mijn bezit? Afhankelijkheid en waardigheid. Oud en der dagen zat? Bijeenkomsten In het najaar organiseren KBO Overijssel en KBO Gelderland deze gespreksbijeenkomsten. Dit in navolging van KBO Noord Holland die in april van dit jaar het spits afbeet. Gewerkt wordt met een bestaande gesprekshandleiding die ontwikkeld is door Arjan Broers. KBO Gelderland en het Dominicaans activiteiten centrum te Huissen organiseren op 25 oktober, 1 november en 15 november van tot uur (met aansluitend een lunch). de gesprekkenreeks van stof en adem. U kunt zich aanmelden bij Ellie Verkaart van de Unie KBO, via adres KBO Overijssel organiseert de bijeenkomsten op 18 oktober, 1 november, 15 november en 6 december. Ze starten met een lunch en daarna vinden de gesprekken plaats. U kunt zich aanmelden bij KBO Overijssel, via adres overijssel.nl De Unie KBO heeft gespreksleiders hiervoor opgeleid en ondersteunt de bijeenkomsten vanuit het landelijk project Voltooid leven in gesprek. Pin en Porticus ondersteunen het project Voltooid leven in gesprek. VORM GEVEN AAN DE K? Vorm geven aan de K van de KBO kan voor bonden en afdelingen soms een probleem zijn. Het roept vragen op als is het nog wel van deze tijd en wat is in deze tijd juist wel een inspiratiebron. Er is vraag naar een eigentijdse vormgeving aan de K waarbij belemmeringen een kleinere rol gaan spelen. Wegwijzer

12 De KBO organisaties zijn een afspiegeling van de samenleving. Voor veel senioren spreekt het geloof niet meer aan, anderen zijn zoekend en weer andere vinden soms nieuwe spirituele wegen die een bron van inspiratie vormen bij het ouder worden. Vanuit deze behoefte organiseren Adri Verweij, geestelijk adviseur van de Unie KBO en het Senioren Pastoraat Utrecht een studie /ontmoetingsdag over dit onderwerp. Goede en vernieuwende voorbeelden van bonden staan daarbij centraal. KBO Utrecht zal vertellen over de bedevaart nieuwe stijl, maar ook de andere bonden kunnen hun voorbeelden bespreken. Deze dag vindt plaats op donderdag 8 november, van tot uur in de Nicolaaskerk Sint Nicolaaslaan 1 in Odijk en is speciaal bestemd voor geestelijk adviseurs van KBO bonden, bestuurs en kaderleden van de KBO en leden van commissies en werkgroepen Identiteit en Pastoraat. Vanaf 1 oktober (en tot 1 november) kunt u zich aanmelden bij Ellie Verkaart van de Unie KBO, via adres Vermeld in de uw naam, adres, KBO afdeling en woonplaats. De deelname is gratis en voor de lunch wordt gezorgd. De reiskosten dient u zelf te betalen. Wilt u vooraf voorbeelden aandragen over en weten welke rol deze kunnen spelen op deze dag? Neem dan voor 1 oktober contact op met Agnes van Balkom van de Unie KBO, via adres BIJEENKOMSTEN LOKALE BELANGENBEHARTIGING In het najaar organiseert de Unie KBO een aantal bijeenkomsten in verschillende regio s over lokale belangenbehartiging. Deze bijeenkomsten zijn uiterst geschikt voor KBO leden die graag meer aan lokale belangenbehartiging willen doen. Maar ook de leden van de diverse ouderenbonden die vertegenwoordigd zijn in een Wmo raad, een seniorenraad of binnen een platform of werkgroep worden opgeroepen om deel te nemen. De bijeenkomsten gaan inhoudelijk over zeer uiteenlopende zaken rondom belangenbehartiging. Er wordt uitgebreid ingegaan op de actuele ontwikkelingen binnen de Wmo, het belang van lokale belangenbehartiging en de rol van ouderenbonden komt daarin uitgebreid aan de orde. Daarnaast worden verschillende manier besproken waarop gemeentelijk ouderenbeleid beïnvloed kan worden. Er is aandacht voor de relatie tussen ouderenbonden, een Wmoraad, een seniorenraad en/of een werkgroep en hoe de samenwerking tussen deze partijen verloopt. Wegwijzer

13 In de volgende Wegwijzer volgen gegevens over plaats en datum. Mocht u alvast uw interesse kenbaar willen maken, dan kan dat via adres U ontvangt dan rechtstreeks informatie. SENIOREN IN ACTIE! Het Europees Parlement heeft 2012 uitgeroepen tot het jaar van Actieve Ouderen. De boodschap binnen deze campagne is om senioren voortdurend te stimuleren actief aan de samenleving deel te nemen. Om dit te ondersteunen wordt op donderdag 11 oktober het symposium Senioren in actie georganiseerd. De centrale vraag tijdens deze dag is hoe kunnen ouderen in een snel veranderende wereld betrokken blijven bij de samenleving? Jan Slagter (voorzitter en presentator Omroep Max) is de dagvoorzitter van dit symposium. Tijdens diverse presentaties worden mogelijkheden aangereikt om de zelfredzaamheid van senioren te bevorderen en hen te bewegen om een meer actieve rol in de samenleving te vervullen. In de parallelsessies wordt nader ingegaan op de thema s vrijwilligerswerk, eenzaamheidspreventie, informele zorg, mantelzorg, seniorenraden en de betekenis daarvan voor de samenleving. Op de aangrenzende informatiemarkt informeren diverse instellingen de deelnemers informeren u over zorg, welzijn en wonen voor senioren. Ook de Unie KBO is met een stand aanwezig. Het symposium is speciaal bedoeld voor onder meer bestuurders en beroepskrachten en kaderleden van ouderenorganisaties, seniorenraden en Wmo raden. Het Symposium met als titel: Senioren in actie!? wordt gehouden In het Provinciehuis van Noord Brabant op donderdag 11 oktober Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim van Kreij van de stichting Meierode via telefoonnummer of per via Of bezoek de website van de stichting via INTEGRALE VEILIGHEID UITGEBREID AAN BOD BIJ HET UUR VAN VAN WILLIGENBURG Het project Integrale veiligheid in en om huis is op zondag ruimschoots besproken tijdens een radioprogramma met Hans van Willigenburg op radio 5 van RKK. Wegwijzer

14 Onlangs startte De Unie KBO een campagne om de veiligheid in en om huis voor ouderen te verbeteren. Daarvoor organiseert zij bijeenkomsten en heeft zij brochures laten maken die de meest voorkomende ongelukken en trucs van criminelen kunnen voorkomen. Want aan onveilige situaties kunnen bewoners zelf meestal veel doen. Bij Hans van Willigenburg waren Jozette Aldenhoven, beleidsadviseur van de Unie KBO, en Ton Kinnaer, eigenaar van Lyto, een bureau voor recherche ondersteuning te gast. Zij vertelden over wat de gevaren zijn in huis en wat je als bewoner daar zelf aan kunt doen. Binnen project 'Integrale veiligheid' gaan opgeleide vrijwillgers huisbezoeken afleggen bij ouderen. Zij adviseren ter plekke wat er verbeterd kan worden. In het programma besprak Ton als oud rechercheur de voor hem bekende trucs van het inbrekersgilde en de manieren die andere criminelen bedenken om bij kwetsbare ouderen binnen te komen. Voor dit project zijn vrijwilligers opgeleid die groepsvoorlichting kunnen geven binnen een afdeling, maar ook huisbezoekers, die op verzoek bij mensen thuis advies kunnen geven. Mocht u interesse hebben om iets met veiligheid in uw afdeling of provincie te organiseren? Neem dan contact op met Adinda Remigius van de Unie KBO via adres Door het programma te beluisteren krijgt u een goed beeld van wat u van het project kunt verwachten. Via deze link (of op de website van het programma) kunt u het hele programma terug luisteren. Voor meer informatie over het project zelf kunt u contact opnemen met Jozette Aldenhoven van de Unie KBO via adres ARBEID EN ZORG ONDERWERPEN DEBAT OP 2 In de eerste aflevering van Debat op 2 van het nieuwe seizoen een discussie over hoe de haperende motor van de arbeidsmarkt weer op gang kan worden gebracht. Met onder andere VVD minister Henk Kamp van Sociale Zaken en SP kamerlid Paul Ulenbelt. De redactie van het programma vroeg de Unie KBO en ANBO achterban naar hun mening Die uitkomsten van het onderzoek rondom de arbeidsproblematiek zijn geen verrassing, vindt Hans Muis voorzitter van de Unie KBO. "Wij merken al langer dat ouderen zich steeds minder gewenst voelen. Ze worden vooral als zorgpost en lastenpost weggezet, en dat beeld blijft bij ze hangen." Maatregelen als de versoepeling van het ontslagrecht of het korten op Wegwijzer

15 de WW duur worden dan ook met argusogen bekeken. Van de respondenten uit het onderzoek vindt 73 procent dat de overheid dat soort 'verworven rechten' niet in mag perken. Zorgen Logisch, vindt Hans Muis. "Door de nieuwe ontslagregels verwachten oudere mensen sneller hun baan te verliezen, in plaats van dat ze sneller aan een baan komen. De zorgen over de toekomst zijn groot, dus dan gaan de hakken in het zand." Van een gebrek aan solidariteit met jongere generaties wil de Unie KBO evenwel niet horen. Volgens het onderzoek maakt 88 procent van de ouderen zich zorgen over jeugdwerkloosheid, en met de stelling dat de aanpak van jeugdwerkloosheid vóór de aanpak van werkloosheid onder ouderen gaat, is 47 procent het eens, tegenover 21 procent oneens. Volgens de voorzitter van de Unie KBO is de onzekerheid onder ouderen de afgelopen twee jaar sterk gegroeid. De steun voor de drie partijen van de gedoogcoalitie lijkt mede daardoor flink afgenomen. Het arbeidsmarktonderzoek werd ingevuld door totaal respondenten. Meer informatie over de onderzoeken en het programma Debat op 2 kunt u lezen op Hier kunt u tevens beide uitzendingen terug zien. GRATIS NAAR DE DIERENTUIN MET FBTO! Actie FBTO Autoverzekering en Doorlopende reisverzekering: KBO leden die nu bij FBTO een auto of doorlopende reisverzekering afsluiten ontvangen een gratis kaartje voor een bezoek aan Dierenpark Emmen. Ontdek de nieuwe brilberen Uca en haar zoon. Of kom kijken naar de kleine olifantjes en de pasgeboren zeeleeuw. Bij FBTO ontvangt u het eerste kaartje alvast gratis. En sluit u twee verzekeringen af? Dan ontvangt u twee gratis kaartjes. De actie loopt tot en met 27 september 2012 en de kaartjes zijn het hele jaar geldig. Een aanrader om samen met de (klein)kinderen voordelig de dierentuin te bezoeken. KBO Ledenkorting Naast een gratis kaartje voor de dierentuin ontvangen KBOleden ook nog eens 5% korting op de FBTO Autoverzekering én 5% korting op de FBTO Doorlopende reisverzekering. Ga naar of bel (058) Collectiviteitsnummer R86. Op deze website staan ook de actievoorwaarden vermeld. Wegwijzer

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 Pesten op het werk: het vergeten taboe Eric de Macker voorzitter CNV Publieke Zaak Kent u de fiscale spelregels? Vitamine CNV werkt! februari 2009 F B T O R E I S V E R Z

Nadere informatie

KBO Nieuws. Meer nieuws. Verenigingsnieuws. #KBOthuis. #KBOgeld. #KBOveilig. #KBOdigitaal

KBO Nieuws. Meer nieuws. Verenigingsnieuws. #KBOthuis. #KBOgeld. #KBOveilig. #KBOdigitaal KBO Nieuws Editie 10, jaargang 1 11 november 2014 Dit is de 10 e editie van KBO Nieuws, met een selectie van het nieuws op www.kbo.nl. Wilt u reageren op de artikelen? U kunt ons mailen via uniekbo@uniekbo.nl

Nadere informatie

Welke begeleiding mag ik inkopen?

Welke begeleiding mag ik inkopen? Welke begeleiding mag ik inkopen? Wat mag wel en wat mag niet Herindicaties lopen niet op schema 10 antwoorden op meest gestelde vragen Ik wil leren koken, wassen en strijken Op weg naar een zelfstandig

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Deel 1: Vereniging 4 Deel 2 : Inhoud 13 Deel 3: Beheer en administratie 26 Deel 4: Communicatie en PR 32 Bijlage A: Voorzitters / secretarissen / penningmeesters

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk JA ARGANG 1 JUNI 2007 NR 3 Help, mijn collega zit in de put Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk F B T O A U T O V E R Z E K E R I N G S P E C

Nadere informatie

Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne

Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne Handreiking Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne Colofon Uitgever: CDA-bureau Afdeling Communicatie Postbus 30453 2500 GL Den Haag 070-3424888 cda@cda.nl www.cda.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave Van de directie... 3

Inhoudsopgave Van de directie... 3 Zorg voor het leven Inhoudsopgave Van de directie... 3 Collectieve belangenbehartiging... 5 Eenzaamheid... 5 Voltooid Leven... 6 Subsidie PGO-organisaties... 6 Brochure over levensbeschouwelijke aspecten

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl WERKEN MET MENSEN EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. CNV Belastingservice. Buschauffeur = trots! JAARGANG 5 december 2012 NR 4

MijnVakb nd.nl WERKEN MET MENSEN EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. CNV Belastingservice. Buschauffeur = trots! JAARGANG 5 december 2012 NR 4 JAARGANG 5 december 2012 NR 4 MijnVakb nd.nl WERKEN MET MENSEN CNV Belastingservice EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR Buschauffeur = trots! Advertentie Inhoud Algemeen Reacties 6-7 Kort nieuws 8-9 - 14 Vereniging

Nadere informatie

VITALE MENSEN KUNNEN LANGER DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. nationaal congres active ageing 2015. Nieuwe website Active Ageing Nederland

VITALE MENSEN KUNNEN LANGER DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. nationaal congres active ageing 2015. Nieuwe website Active Ageing Nederland nationaal congres active ageing 2015 magazine voor active ageing professionals Nieuwe website Active Ageing Nederland Met robots langer zelfstandig WelkomLife, nieuwe website voor 50-plussers Zorgsector

Nadere informatie

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 GEWESTBRIEF VOORWOORD Wat gebeurt er allemaal Terugkijkend op het jaar 2009 is er om ons heen heel veel gebeurd. In 2008 een creditcrisis. Banken die

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Zorgaanbieders verzetten zich tegen wijkzusters

Zorgaanbieders verzetten zich tegen wijkzusters Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Februari 2011 Jaargang 13, nr. 1 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Expertmeeting voor rol nieuwe wijkzuste Wijkzusters vergroten elkaars

Nadere informatie

Hoort, zegt het voort!

Hoort, zegt het voort! Maastricht Heuvelland 2013 nr. 2 Gezond lijfblad voor alle Limburgers Hoort, zegt het voort! Gehoorproblemen kunnen je leven vergallen, maar er is iets aan te doen Maastricht Heuvelland 2013 nr. 2 Gezond

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. In de frontlinie

Jaarverslag 2014. In de frontlinie Jaarverslag 2014 In de frontlinie Inhoud Voorwoord: in de frontlinie 1 Grensverleggend onderzoek 2 Waar de klappen vallen 4 Korte berichten 7 Zorg voor zeldzaam Slikken en stikken Richtlijn HMSN Spierziekten

Nadere informatie

CONTACTBLAD Postbankrekeningnummer 6933420. Internet site: http://www.kankerpatient.nl/ppc. 9 e jaargang, nr. 33, september 2003

CONTACTBLAD Postbankrekeningnummer 6933420. Internet site: http://www.kankerpatient.nl/ppc. 9 e jaargang, nr. 33, september 2003 CONTACTBLAD Postbankrekeningnummer 6933420 Internet site: http://www.kankerpatient.nl/ppc 9 e jaargang, nr. 33, september 2003 Redactie: Het bestuur PPC Inge van Leeuwen Hans Vasen Redactieadres: Janneke

Nadere informatie

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012 Nummer 3 juli 2012 AanZet Gouden jubilaris Paralympics 2012 En verder Ouderwetse wijkzuster goedkoper en beter Maatschappelijke coalitie vraagt keuze voor Eigen Regie Tuinbouw van de Wereld in Limburg

Nadere informatie

Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl

Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl Aandacht Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl 192 november 2014 Humor is het gat in de traan waardoor de lach ontsnapt. Ruth Zwijgers In dit nummer

Nadere informatie

onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL

onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL nieuwsbrief inhoud Voorstellen POOL 1 Eerste antwoorden voor jonge ouders 2 Altijd op de hoogte met de direct mail 2 Een klacht indienen helpt 3 Als een school vinden niet lukt 4 Nieuws voor gebruikers

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 87 VERSLAG

Nadere informatie

namens MSZIEN --> MSzien jaargang 3, nr.4 De fabel van Balkenende II MSzien, het tweemaandelijkse virtuele tijdschrift over mensen en MS.

namens MSZIEN --> MSzien jaargang 3, nr.4 De fabel van Balkenende II MSzien, het tweemaandelijkse virtuele tijdschrift over mensen en MS. MSZIEN --> MSzien jaargang 3, nr.4 MSzien, het tweemaandelijkse virtuele tijdschrift over mensen en MS. De fabel van Balkenende II namens Niet lang na Prinsjesdag 2004 maakt het Kabinet-Balkenende II zijn

Nadere informatie

Meeting. 'Maak strategisch gebruik van social media' OR poptempel Paradiso. De dialoogfabriek Constructief ruziemaken

Meeting. 'Maak strategisch gebruik van social media' OR poptempel Paradiso. De dialoogfabriek Constructief ruziemaken Meeting 16 Een uitgave van FNV Formaat Voorjaar 2013 De dialoogfabriek Constructief ruziemaken Rechtspraak Reorganisatie en medezeggenschap TOPcollege Over de macht van aandeelhouders OR poptempel Paradiso

Nadere informatie