INTERNATIONALE STANDAARDEN. IFS Food: wijzigingen mbt handelsproducten en uitbestede processen. IFS Broker versie 2, in voege vanaf 1/04/2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERNATIONALE STANDAARDEN. IFS Food: wijzigingen mbt handelsproducten en uitbestede processen. IFS Broker versie 2, in voege vanaf 1/04/2014"

Transcriptie

1 Statiestraat 164 B-2600 Berchem-Antwerpen BE Beste klant, Beste consulent, December 2013 Op deze laatste nieuwsbrief van het jaar willen we U een prettig eindejaar toewensen evenals de beste wensen voor een gezond en productief Zoals steeds willen wij u bij deze informeren over recente en toekomstige wijzigingen met betrekking tot de standaarden die wij aanbieden. Ter info: gelieve onderstaand -adres te gebruiken om TÜV NORD INTEGRA te informeren over recalls en andere meldingen: INTERNATIONALE STANDAARDEN IFS Food: wijzigingen mbt handelsproducten en uitbestede processen Voedingsbedrijven die naast hun eigen producten ook goederen verhandelen, die door derden werden gemaakt, kunnen dit niet langer onder IFS Food laten certificeren. Er moet hiervoor dan een gecombineerde IFS Food/Broker audit uitgevoerd worden. IFS Broker versie 2, in voege vanaf 1/04/2014 Een nieuwe versie van de IFS Broker standard is recentelijk gepubliceerd. In deze nieuwe versie werden volgende doelstellingen gerealiseerd: Het verwijderen van herhalingen en tekstaanpassing met het oog op een betere begrijpbaarheid van het audit protocol Aanpassing van de Standaard aan de huidige wetgeving Gelijke certificatieregels als de andere IFS standaarden De toevoeging van een food defense checklist in de algemene audit checklist Alle IFS doctrines werden in de Standaard geïncorporeerd De toepasbaarheid van de handel in verpakkingsmateriaal werd gespecifieerd De Standaard werd geüpdatet in lijn met de nieuwe versie van het GFSI Guidance Document Belangrijkste wijzigingen betreffende de certificatieregels zijn: - De audit frequentie is steeds 12 maanden (zowel voor higher als voor foundation level ), startend van de datum van de audit en niet de datum van uitgifte van het certificaat. TÜV NORD INTEGRA bvba Certificatie in landbouw en voeding Certification agro-alimentaire Certification in agriculture and food

2 - Betreffende de planning van audits: de hercertificatie-audit zal uitgevoerd moeten worden in een tijdsvenster van 8 weken vóór en 1 week na de verjaardag van de initiële audit. Als dit tijdsvenster gerespecteerd wordt, dan zal er steeds een naadloze aansluiting van certificaten zijn. En bijgevolg zal de datum waarop het certificaat vervalt van jaar tot jaar hetzelfde zijn. - De standaard duur van de IFS Broker audit is 6 uur. - IFS Broker versie 2 zal strenger zijn in geval blijkt dat vereisten niet of niet toereikend zijn geïmplementeerd. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de mogelijke scores. A Volledig in orde 20 B Bijna volledig in orde 15 C Slechts een klein deel van de vereiste is vervuld 5 D De vereiste is niet geïmplementeerd -20 BRC BRC heeft laten weten dat zij de bijdrage per audit zullen verhogen vanaf 1/1/2014. Deze bijdrage staat vermeld op uw offerte en vanaf 2014 zal deze 200 euro bedragen. BELGISCHE STANDAARDEN NIEUW: Certus - Febev PLUS Varken - Febev PLUS Rund Sinds kort is TÜV NORD INTEGRA erkend voor het uitvoeren van bovenstaande standaarden. Febev PLUS Varken/Rund betreffen bovenwettelijke eisen voor slachthuizen/uitsnijderijen. Certificatie van deze eisen stelt de bedrijven in staat om hun autocontrolesysteem commercieel te valoriseren. (Febev PLUS varken is noodzakelijk voor Certus en QS; Febev PLUS rund is noodzakelijk voor Delhaize, Colruyt, Carrefour en BBQS). De eerste eis en tevens een voorwaarde zonder dewelke certificatie voor Febev PLUS onmogelijk is, betreft het hebben van een gecertificeerd autocontrolesysteem voor de gids G-018. Voor meer informatie verwijzgen we naar de vereniging FEBEV vzw ( Website : (login en paswoord: febevplus)). Certus betreft een lastenboek met additionele eisen die als doelstelling de productie van kwaliteitsvoller vlees nastreven. Belpork vzw wil de consumptie en het imago bevorderen van het Belgische varkensvlees via het beheer en de certificatie van het Certus kwaliteitssysteem (vers vlees). Voor meer informatie verwijzen we naar de vereniging Belpork ( Website: ).

3 Febev PLUS Varken en Certus zijn specifiek bedoeld voor slachthuizen en uitsnijderijen en in het bijzonder voor alle bedrijven die deelnemen aan het Certus programma (binnenlandse markt) en bedrijven die exporteren naar QS klanten in Duitsland. Febev PLUS Rund, onderdeel van het Generiek Lastenboek Rund voor de slachthuizen en uitsnijderijen, omvat eisen die van belang zijn voor levering aan (Belgische) supermarkten. Autocontrole Slagerij (G-003) / Consumptie-ijs (G-005)/ Voedingssupplementen (G-011) / Grootkeukens (G-025) / Vis (G-032) TÜV NORD INTEGRA is sinds 2012 actief voor bovenstaande gidsen. Daarmee komt het totaal van autocontrolegidsen waarin TÜV NORD INTEGRA actief is op 23. In 2013 werd TÜV NORD INTEGRA ook erkend door het FAVV voor deze gidsen. Nieuwe versies autocontrolegidsen In de loop van 2013 werden er heel wat nieuwe versies van autocontrolegidsen gepubliceerd. Hieronder geven we u een beknopt overzicht van de wijzigingen en de datum wanneer de nieuwe versies in voege getreden zijn of zullen treden. ACS AGF (G-014) versie 3, in voege sinds 5/03/2013 Deze nieuwe versie is geen revisie van de gids maar omvat een uitbreiding van de bestaande gids met een hoofdstuk Export derde landen, voorlopig beperkt tot Rusland en Japan. Het autocontrolecertificaat is verplicht voor bedrijven die uitvoeren naar Rusland en Japan. ACS Choprabisco (G-022) versie 2, in voege sinds 7/09/2013 Het toepassingsgebied van de gids werd uitgebreid met ontbijtgranen. Verder werd de hele gids gereviseerd en geüpdatet mbt de wetgeving. Mbt de certificatieregeling werd volgende wijziging doorgevoerd: de geldigheidsduur van een certificaat is vanaf nu 1 jaar (ipv 3 jaar), waardoor er ook geen toezichtsaudits meer zijn. Dit wil zeggen dat uw eerstvolgende audit per definitie een hercertificatie-audit is. In geval van een gunstig auditresultaat zal u een nieuw certificaat krijgen, ook al is mogelijks de geldigheid van uw vorige certificaat nog lopend. ACS Detailhandel (G-007) versie 2, in voege sinds 1/11/2013 Het toepassingsgebied werd uitgebreid naar distributieplatformen en vervoer met eigen vloot. De gids is bestemd voor operatoren die hoofdzakelijk voedingsmiddelen in de handel brengen. Andere producten, die onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallen, mogen deel uitmaken van het

4 assortiment, op voorwaarde dat het om een ondergeschikte activiteit gaat. Het gaat om het in de handel brengen van voorverpakt diervoeder, pesticiden, meststoffen, zaden. ACS Brood- en banketbakkerijen (G-026) versie 2, in voege sinds 1/11/2013 In deze nieuwe versie werd de gehele tekst gereviseerd en verfijnd waar nodig. Nieuw is de toevoeging van het gebruik van rauwe melk en het proces broodfermentatie. Ook het MB versoepelingen werd geïntegreerd in deze nieuwe versie. ACS Horeca (G-023) versie 2, in voege sinds 7/11/2013 Het toepassingsgebeid werd uitgebreid naar pitazaken en frituren. Echter, TÜV NORD INTEGRA biedt deze gids enkel aan voor voedingsbedrijven die als nevenactiviteit een activiteit hebben die onder deze gids valt en die deze activiteit ook wensen te certificeren in het kader van de bonus op de heffing. ACS Dierenvoeders (G-001) versie 2.1, in voege sinds 22/11/2013 De wijzigingen zijn voornamelijk een gevolg van de publicatie van Ver. (EU) nr. 225/2012 (monitoring dioxines) en de aanpassingen in de wetgeving over gemedicineerde voeders. Merk op dat deze wetgeving reeds toegepast wordt in de bedrijven. Deze nieuwe versie van de Gids verduidelijkt alleen de eisen. Verder werden ook enkele correcties en verduidelijkingen ten opzichte van de vorige versie aangebracht. Niet alle documenten werden gewijzigd. Een overzicht van de gewijzigde documenten is terug te vinden in het document AC-00: Inleiding onder punt 3.2 Inhoud (zie ACS agro (G-038) versie 2, in voege vanaf 24/01/2014. De nieuwe versie 2 betreft vooral de opname in module IV meststoffen van de organische meststoffen en teeltsubstraten met ook enige aanpassing voor de minerale meststoffen. De wijzigingen zijn dan ook vooral terug te vinden in Deel I (Algemeen), hoofdstuk IV (meststoffen en teeltsubstraten), hoofdstuk VI (interacties) en hoofdstuk VII (certificatieregeling). Tot slot willen we u alvast meedelen dat nieuwe versies van de gids ACS Slachthuizen (G-018) en ACS Fenavian (G-019) op komst zijn.

5 Nieuw: ACS Potgrond Hierbij willen we u informeren dat TÜV NORD INTEGRA vanaf heden een nieuwe gids aanbiedt: ACS G-036 : Gids Autocontrole voor de sector van de fabricatie, handel, invoer en transport van organische teeltsubstraten. Nieuwe versie GMP cc01 v0.6 Sinds 12/11/2013 is de nieuwe versie van de Ovocom certificatieregeling (CC-01) geldig. Enkele wijzigingen die van belang zijn voor operatoren: - De titularis van een GMP-certificaat (dus niet de titularis van een GMP-attest) mag het GMPlogo van OVOCOM gebruiken. De verschillende soorten plaatsen/documenten waar het GMP-logo mag gebruikt worden staan onder 4.2. van deze regeling. - In bijlage 1 staat een overzicht van de belangrijkste procedures die een product -certificatie en/of een systeem -certificatie vereisen. Beide tabellen zijn uitgebreid met een aantal voorbeeldactiviteiten. De tabel onder systeem -certificatie is uitgebreid met o.a. aspiratie, koelen, fractionering en reinigen. Deze digitale nieuwsbrief is opgemaakt door het Food Safety Management Systems team van TÜV NORD INTEGRA. Voor meer info over bovenstaande kan u steeds bij ons terecht op 03/ of

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FAQ Autocontrole. Van toepassing vanaf: 24-02-2015. Gecontroleerd door: Goedgekeurd door :

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FAQ Autocontrole. Van toepassing vanaf: 24-02-2015. Gecontroleerd door: Goedgekeurd door : PB 07 FAQ INTERNET REV 19 2007-1/80 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ Autocontrole Van toepassing vanaf: 24-02-2015 Opgesteld door: DG Controlebeleid met medewerking van DG

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FAQ Autocontrole. Van toepassing vanaf: 12-05-2014

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FAQ Autocontrole. Van toepassing vanaf: 12-05-2014 PB 07 FAQ INTERNET REV 17 2007-1/78 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ Autocontrole Van toepassing vanaf: 12-05-2014 Opgesteld door: DG Controlebeleid met medewerking van DG

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FAQ Autocontrole. Van toepassing vanaf: 10-05-2013

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FAQ Autocontrole. Van toepassing vanaf: 10-05-2013 PB 07 FAQ INTERNET REV 16 2007-1/76 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ Autocontrole Van toepassing vanaf: 10-05-2013 Opgesteld door: DG Controlebeleid met medewerking van DG

Nadere informatie

Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhandel in voedingswaren

Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhandel in voedingswaren Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhandel in voedingswaren Dossier Nr: G-007 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen GIDS VOOR DE INVOERING VAN EEN AUTOCONTROLESYSTEEM

Nadere informatie

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN?

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN? STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN? November 2011 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 2 Voorwoord: Land- en

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien.

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien. Update BTW - Facturatieregels in een nieuw kleedje.de nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 Nieuwe BTW-factureringsregels Facturatieregels

Nadere informatie

Handleiding 2010 Bij de sectorgids voor de primaire dierlijke productie (G-037)

Handleiding 2010 Bij de sectorgids voor de primaire dierlijke productie (G-037) Handleiding 2010 Bij de sectorgids voor de primaire dierlijke productie (G-037) Foto recthen BoerenBond Colofon Deze brochure kwam tot stand in kader van het demonstratieproject Vlot op weg met de sectorgids

Nadere informatie

Autocontrolegids voor de brood- en banketbakkerij

Autocontrolegids voor de brood- en banketbakkerij Autocontrolegids voor de brood- en banketbakkerij Dossier Nr: G-026 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Verantwoordelijke uitgever: Gil Houins - FAVV - AC-Kruidtuin - Food Safety

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Kwaliteitszorg in de voedingsindustrie. Wat is kwaliteit?

Kwaliteitszorg in de voedingsindustrie. Wat is kwaliteit? Kwaliteitszorg in de voedingsindustrie Rob Van Deun Katholieke Hogeschool Kempen Instituut voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid Wat is kwaliteit? "In de Verenigde Staten bestaat ongeveer

Nadere informatie

Eindrapport. Praktische implementatie Tracking & Tracing in de groenten en fruit

Eindrapport. Praktische implementatie Tracking & Tracing in de groenten en fruit Eindrapport Praktische implementatie Tracking & Tracing in de groenten en fruit Eindrapport Praktische implementatie Tracking & Tracing in de groenten en fruit Uitgebracht aan : Productschap Tuinbouw T.a.v.

Nadere informatie

Voedselveiligheid en -kwaliteit

Voedselveiligheid en -kwaliteit Voedselveiligheid en -kwaliteit Voedselveiligheid en -kwaliteit en de tendens richting certificering Consumenten, retailers en producenten van voedingsmiddelen richten zich momenteel steeds vaker op voedselveiligheid

Nadere informatie

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1 BIJZONDER BESTEK: ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR «VEILIGHEIDSPLATFORM FIREWALL EN ANTIVIRUS WORKSTATIONS SERVERS» VOOR REKENING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN III.1.1 Inleiding Beheer van het

Nadere informatie

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING 2 Voorwoord: Hoevezuivel: booming business? Hoeve- en zuivelproducten : twee begrippen die aanspreken. Daarom is

Nadere informatie

Vegaplan Standaard voor de PRIMAIRE PLANTAARDIGE PRODUCTIE

Vegaplan Standaard voor de PRIMAIRE PLANTAARDIGE PRODUCTIE Vegaplan Standaard voor de PIMAIE PLANTAADIGE PODUCTIE OVPG vzw AGOFONT Overlegplatform voor de Verwerking van en handel in Plantaardige grondstoffen en producten Tervurenlaan182 B-1150 Brussel Tel: +32

Nadere informatie

CU Connection Bos, hout en papier editie

CU Connection Bos, hout en papier editie CU Connection Bos, hout en papier editie NOVEMBER 2014 Nieuwsbrief FSC en PEFC voor alle bedrijven met een FSC, PEFC of Keurhout certificaat 1. PEFC Nieuwe norm Due Dilligence Systeem 2. FSC Gewijzigde

Nadere informatie

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma. 8 mei 20122

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma. 8 mei 20122 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma 8 mei 20122 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Verantwoording Titel 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele NATIONALE EN INTERNATIONALE BEPALINGEN Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Op 1 januari 2013 worden in België tal van nieuwe facturatieregels van kracht. Het

Nadere informatie

Tweede vooruitgangsrapport over de overgang naar SEPA in België

Tweede vooruitgangsrapport over de overgang naar SEPA in België Tweede vooruitgangsrapport over de overgang naar SEPA in België Steering Committee over de Toekomst van de Betaalmiddelen SEPA Werkgroep Maart 2009 2/31 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Operationele start van SEPA

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

REGELGEVING CVDR. Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR

REGELGEVING CVDR. Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR REGELGEVING CVDR 2011 Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR Samenvatting Op grond van de Wet elektronische bekendmaking (Web) zijn

Nadere informatie

Handleiding DocRoom Klanten

Handleiding DocRoom Klanten Handleiding DocRoom Klanten Boomstructuur 2.0 31 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Tineke Stalmans Inhoudstafel 1 Voorwoord... 3 2 Inleiding... 4 3 Hoe ECM (DocRoom) starten?... 5 3.1 Inloggen... 5 3.2

Nadere informatie

Netverklaring. Geldig van 11/12/2011 tot 08/12/2012 VERSIE VAN 06/07/2011

Netverklaring. Geldig van 11/12/2011 tot 08/12/2012 VERSIE VAN 06/07/2011 Netverklaring Geldig van 11/12/2011 tot 08/12/2012 VERSIE VAN 06/07/2011 VERSIES. Bijvoegsel Datum Aanpassingen 1 10.12.10 Eerste versie 2 26.01.11 Punt 4.3.1.1: ERRATUM - rechtzetting 3 06.06.11 De bijlage

Nadere informatie

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011 OneGate 16 September 2011 Pagina 2 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 2. TERMINOLOGIE... 4 3. ICONEN... 5 4. AANLOGGEN... 6 4.1. GEBRUIKERSID & PASWOORD... 6 4.1.1. Aanvragen van een Gebruikersid/Paswoord...

Nadere informatie

EVALUATIE PKI. Rapportage

EVALUATIE PKI. Rapportage EVALUATIE PKI Rapportage Colofon Versie 1.0, 8 maart 2012 Logica Business Consulting Opgesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga (Principal Consultant Security) Ir.drs. A.E. (Albert) Vlug (Principal Consultant

Nadere informatie

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2 Questions et Réponses ABIS Deel A 1 Voorwerp en aard van de opdracht (p6/64) en Deel A 10.4 Inhoud van de offerte (p12/64) U geeft aan dat cursussen

Nadere informatie