Administratieve vereenvoudiging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Administratieve vereenvoudiging"

Transcriptie

1 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Administratieve vereenvoudiging Herman Diricks RC 21/05/2014

2 Inleiding Verschillende niveaus: Aanpassen wetgeving Operationeel vlak: Aanpassen procedures & werkwijze van het FAVV Nodige info ter beschikking stellen Website Newslettersysteem Gidsen Permanente / unieke acties 2

3 Bilan voorstelrondes: Voorstellen campagne 2009: 102 Voorstellen campagne 2012: 164 Totaal aantal voorstellen: 266 (opgelet sommige voorstellen werden in de tweede ronde opnieuw naar voor geschoven door de sectoren of werden door verschillende federaties ingediend) 3

4 Beheer via 2 boordtabellen 1. Algemeen: excel-tabel Overzichtelijk, gezien groot aantal voorstellen Makkelijk in gebruik (filteren) 2. Wetgeving: excel-tabel Periodieke updates 4

5 16 Topics (1) 1. Eerlijke en performante FAVV-controles voor alle operatoren binnen de sector 2. Herziening van het AC-systeem / Audits / coherentie FAVV-OCI / bonus-malus / gidsen 3. Versterking van de exportcel van het FAVV 4. Versoepelingen B2C 5. Hoeveproductie en directe verkoop 6. Primaire Productie 7. Aanpassing frequentie hernieuwing medisch attest 8. Verkoop in andere verkooppunten 5

6 16 Topics (2) 9. Slagerijscholen 10. Administratieve formaliteiten 11. Gemedicineerde voeders 12. Bemonsteringsplan / monstername / analyses 13. Wetgeving / EU / Hygiënewetgeving 14. Alternatieven voor het gebruik van water van 82 bij reinigen materiaal 15. FOODWEB 16. Imago / informatieverstrekking / relatie met FAVV - FOD 6

7 Enkele cijfers (vergelijkbare voorstellen gegroepeerd) Voorstellen: FAVV betrokken partij: 168 Voorstellen: enkel FAVV: 148 Gerealiseerd : 90 Continu uit in behandeling : 7 Gerealiseerd % 65.5% tov totaal FAVV Continu : 81 % 88.2 % tov weerhouden (110) in behandeling : 20 in evaluatie : 3 niet weerhouden : 16 niet weerhouden in vorige campagne : 19 afgesloten zonder gevolg : 1 7

8 Dierlijke sector - BSE FAVV belangrijke motor op EU-niveau Eigen adviesaanvraag EFSA Actieve tussenkomst WG en en SCOFCAH Afschaffing BSE-testen op gezonde RU vanaf 01/01/2013 8

9 Dierlijke sector: hormonen- en residuendossier H- en R-besluit: 1. herziening 2. nieuw besluit 600kg-grens vrouwelijke karkassen opgetrokken tot 630kg Advies WetCom: Thiouracil/prednisolone: in sommige gevallen kunnen deze stoffen aanwezigheid zijn zonder illegale behandeling 9

10 Dierlijke sector: dierengezondheid Aanpassing sanitair beleid: Inspelen op actuele noden Detecteren opkomende ziekten Afschaffen voorbijgestreefde testen Vb. aankooptesten Brucellose en leucose, aviaire influenza Modernisering monitoring Aujeszky: Aujeszky-vrije status => bloedafnames: 1x/jaar Modernisering regelgeving: Elektronische identificatie kalveren Periode verhandelen fok- & gebruiksvee: 14d => 30d 10

11 Modernisering regelgeving Initieel (2012) geïdentificeerde uitvoeringsbesluiten (is basiswetgeving: KB sen enkele MB s) op basis van de Dierengezondheidswet van 24/03/ Naargelang het bevoegdheidsdomein verdeeld tussen FOD en FAVV FOD 86 FAVV 59 GEWESTEN 6 Van de 145 basis besluiten (151 6 gewesten): 145 Het aantal dat in orde is en dat geen direct initiatief vereist 42 FOD 26 FAVV 16 Het aantal dat herwerkt is tot op datum van 01/05/ FOD 25 FAVV 16 Dit aantal van 41 herwerkte besluiten is in totaal vervangen door slechts 7 nieuwe besluiten Het aantal dat momenteel onder revisie is 18 FOD 7 FAVV 11 Belangrijkste momenteel bij FAVV: KB I&R varken (RvS) en KB TRANSPORT (ondertekening) Het aantal nog te behandelen besluiten: 44 FOD 28 FAVV 16 11

12 Dierlijke sector: dierengezondheid Trichines: statuut regio met te verwaarlozen risico => geen systematische analyses in SH zonder export Sanitrace / Beltrace: verdere uitbouw Elektronische VKI 12

13 Dierlijke sector: diervoeders Dioxinemonitoring : nieuwe EU-regelgeving Elektronisch voorschrift van gemedicineerde voeders KB 20/12/2012 Maken + archiveren voorschriften versnellen & vereenvoudigen Convenant BEMEFA FAVV reductie kruiscontaminatie en Vastleggen tolerantie o.b.v. best mogelijke productietechnieken Aflatoxine bemonsteringsplan opgemaakt door Bemefa + goedgekeurd door FAVV 13

14 Plantaardige sector Voorstellen grotendeels allen gerealiseerd Schrappen overbodige reglementaire bepalingen Verduidelijking bestaande definities Oplossing voor punctuele / technische problemen Vb: opheffen MB houdende instelling van een aangifte- en registratieplicht bij het binnenbrengen van aardappelen en van een traceringsysteem bij de verhandeling van pootaardappelen; 14

15 Plantaardige sector verduidelijking terminologie m.b.t. vervallen (niet meer erkende) gewasbeschermingsmiddelen; versoepelen van de regels die bepalen of de aanwezigheid van een vervallen pesticide aanleiding geeft tot een non-conformiteit; de definitie van hoevepootgoed verduidelijken en omschrijven om de controle van het conform gebruik ervan te vergemakkelijken; toestaan dat aanwezigheid van bacterievuur in het register wordt genoteerd i.p.v. het te melden aan PCE d.m.v. meldingsformulier; 15

16 Plantaardige sector opstellen van een geïntegreerd certificaat en het incorporeren van de gegevens in normcontrolecertificaat. schrappen van overbodig geworden bepalingen in MB 20/11/87 betreffende de bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen; het aanbieden van een digitale tool voor de berekening van ArFD (acute reference dose) op de website van het FAVV; 16

17 Distributie & transformatie MB Versoepelingen Hele B2C + B2B 2FTE zonder verwerking: GHP B2C en B2B-2fte met verwerking : HACCP light MB 22/3/2013 Beheer gidsen overgenomen door FAVV B2C-gidsen: elektronisch ter beschikking Harmonisatie temperatuur bewaring warme levensmiddelen: 60 C Levering tussen verkooppunten in B2C: Afschaffen 800kg-regel Behoud 30%-80km-grens 17

18 Distributie & transformatie Beperking gezondheidsattest tot personen die daadwerkelijk in aanraking komen met levensmiddelen en met een geldigheidsperiode van 3 jaar. Schrappen verplichting ph-meter in de gids voor de slager; Vereenvoudigingen voor voedselbanken met betrekking tot traceerbaarheid; 18

19 Distributie & transformatie Ontwerp-KB H1 (levensmiddelenhygiëne): aantal bijkomende vereenvoudigingen: harmonisatie van de temperatuursvoorwaarden voor te koelen levensmiddelen in de detailhandel; detailhandelaars zonder EG-erkenning: levering van levensmiddelen van dierlijke oorsprong aan 2 eigen verkooppunten; versoepeling van de infrastructuurvoorschriften voor ambulante handelaars. 19

20 Distributie & transformatie Versoepeling bemonsteringsfrequenties Verordening (EG) nr. 2073/2005 voor de microbiologische analyses van gehakt vlees en vleesbereidingen in de sector transformatie; Samen met FOD VVVL, FOD Economie: richtsnoeren gepubliceerd voor operatoren m.b.t. de flexibiliteit in toegestane bewoording van gezondheidsclaims; 20

21 Bevordering export Dienst internationale zaken: + 2 FTE LEAN-project: interne samenwerking DGC- DGCB Communicatie sector: geoptimaliseerd Tabel lopende dossiers Vergaderingen: ad hoc + vaste Export varkensvlees China (uitz. slachtafvallen) Vietnam Australië Nieuw-Zeeland 21

22 Bevordering export Sectoraal bemonsteringsprogramma Russische Federatie BECERT: elektronische certificatie 5 mei 2014 : Provincie Antwerpen Provincie West-Vlaanderen Gezondheidscertificaat voor export van pluimveevlees 22

23 Korte keten Apart overleg m.b.t. specifiek werkdomein. KB betreffende de rechtstreekse levering, door een primaire producent, van kleine hoeveelheden van sommige levensmiddelen van dierlijke oorsprong aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel: 7/01/2014 Belgisch Staatsblad 23

24 Algemeen: autocontrole bonusmalus - beheer van de gidsen Een kort overzicht: redactie van audittools in overleg met de sectoren; uitstellen van de uitvoering van de malus met verschillende jaren; systeem: auditeren marginale activiteiten (maximaal 20% van de omzet), niet gedekt door gids toch mogelijk via private lastenboeken (BRC, IFS, ISO22000); Implementatie flexibele scope : accreditatie certificerende organismen vereenvoudigen en concurrentie te verhogen voor validaties; 24

25 Algemeen: autocontrole bonusmalus - beheer van de gidsen Neutralisatie invloed moeilijk auditeerbare activiteiten op bonus-malus; Opheffen invloed op bonus-malus van nieuwe activiteiten gedurende 12 i.p.v. 6 maand; Verlenging periode om bonus te behalen voor nieuwe operatoren naar 12 maand i.p.v. 6 maand; Erkenning feitelijke verenigingen Technische fiche: aanmoedigen gidsenbeheerders om didactische gidsen op te stellen; 25

26 Algemeen: autocontrole bonusmalus - beheer van de gidsen Neutraliseren invloed op bonus-malus tot in 2013 van nieuw opgenomen activiteiten in versie 2010 van gids primaire plantaardige sector; Neutraliseren invloed op bonus-malus tot in 2013 van professionele transportactiviteit van huisdieren bij landbouwers; Gids primaire dierlijke productie + primaire plantaardige productie: 1 unieke gids Primaire sector: vrijstelling van bezit van gids, ook indien op basis van deze gids geauditeerd 26

27 Algemeen: autocontrole bonusmalus - beheer van de gidsen Gegevensuitwisseling FAVV-databank en databank primaire sector vereenvoudigd; Generieke leidraad voor sectoren binnen transformatie, niet door een gids gedekt; Overdracht validaties tussen familieleden in primaire sector; Vermindering auditfrequentie in groothandel; Voorlichtingscel B2C-operatoren; Smiley : horeca in 2007; Smiley : volledige B2C + terugwerkende kracht in 2012; 27

28 Algemeen: autocontrole bonusmalus - beheer van de gidsen Neutraliseren invloed op bonus-malus tot in 2011 van de bedrijfskeukens in fabrieken in de agroalimentaire sector. FAVV: B2C-gidsenbeheer + 1 unieke B2C-gids; Gelijkstellen van de auditfreqenties in de B2C; Neutralisatie invloed op bonus-malus van te registreren activiteiten in horeca + detailhandel; Vrijstellende opleiding i.p.v. administratieve boete in horeca; Neutrale bijdrage in 2013 voor fabrikanten van verpakkingsmateriaal zonder gevalideerd ACS 28

29 Algemeen: autocontrole bonusmalus - beheer van de gidsen Kinderdagverblijven: in afwachting van specifieke gids: toegestaan de gids voor de grootkeukens te implementeren. De specifieke autocontrolegids voor de voedselveiligheid in de opvang van baby s en peuters: op 20/06/2013 goedgekeurd + online beschikbaar op de website van het FAVV. Onderhoud + uitwerking B2C-gidsen: + 2FTE s Verdere vereenvoudiging van de audittools (leidraden en checklisten). 29

30 Algemeen: autocontrole bonusmalus - beheer van de gidsen Quasi alle activiteiten binnen bevoegdheid FAVV, zeker in de B2C sector: gids (ook hoevezuivelproducenten) Het KB autocontrole: aangepast Wettelijke basis voor quick-start-fiches Verduidelijken principe resultaatsverbintenis Op 27 maart 2014 gepubliceerd. 30

31 Algemeen: uniforme en redelijke controles Zeer belangrijke inspanningen voor coherente aanpak in ganse land: Uniforme checklists (website), Schriftelijk gedocumenteerde technische handelingen (bv. Monsterneming), Gedocumenteerde te geven gevolgen, NICE: acties over de provincies heen ISO certificatie Weerkerend punt op dagorde van sectorvergaderingen 31

32 Algemeen: Lex alimentaria Lex alimentaria, fusie van diverse wetten die nu de veiligheid van de voedselketen regelen => basis voor een moderne en coherente regelgeving, complementair aan de Europese. complex ontwerp erg veel diensten bij betrokken 32

33 Communicatie met de sectoren en andere belanghebbenden Overleg: Raadgevend Comité Bilateraal overleg met de sectoren en de consumenten nieuwe maatregelen, nieuwe of aangepaste wetgeving, omzendbrieven en de evolutie op EUniveau maatregelen beter toepasbaar, aanvaard en afdwingbaar zijn. RC: uitgebreid met mandaat voor de bakkers en de verpakkingssector 33

34 FOODWEB en de activiteitenboom FOODWEB: Consumenten: nagaan of onderneming in de voedselketen bij het FAVV geregistreerd is Operatoren: eigen dossier, voorgaande aangiftes, facturen, aanvraag om hun activiteiten te registreren of te wijzigen. Ook de herziening en vereenvoudiging van de activiteitenboom is vanaf 1 januari 2013 operationeel. 34

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FAQ Autocontrole. Van toepassing vanaf: 12-05-2014

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FAQ Autocontrole. Van toepassing vanaf: 12-05-2014 PB 07 FAQ INTERNET REV 17 2007-1/78 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ Autocontrole Van toepassing vanaf: 12-05-2014 Opgesteld door: DG Controlebeleid met medewerking van DG

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FAQ Autocontrole. Van toepassing vanaf: 10-05-2013

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FAQ Autocontrole. Van toepassing vanaf: 10-05-2013 PB 07 FAQ INTERNET REV 16 2007-1/76 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ Autocontrole Van toepassing vanaf: 10-05-2013 Opgesteld door: DG Controlebeleid met medewerking van DG

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FAQ Autocontrole. Van toepassing vanaf: 24-02-2015. Gecontroleerd door: Goedgekeurd door :

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FAQ Autocontrole. Van toepassing vanaf: 24-02-2015. Gecontroleerd door: Goedgekeurd door : PB 07 FAQ INTERNET REV 19 2007-1/80 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ Autocontrole Van toepassing vanaf: 24-02-2015 Opgesteld door: DG Controlebeleid met medewerking van DG

Nadere informatie

Autocontrolegids voor de brood- en banketbakkerij

Autocontrolegids voor de brood- en banketbakkerij Autocontrolegids voor de brood- en banketbakkerij Dossier Nr: G-026 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Verantwoordelijke uitgever: Gil Houins - FAVV - AC-Kruidtuin - Food Safety

Nadere informatie

Kwaliteitszorg in de voedingsindustrie. Wat is kwaliteit?

Kwaliteitszorg in de voedingsindustrie. Wat is kwaliteit? Kwaliteitszorg in de voedingsindustrie Rob Van Deun Katholieke Hogeschool Kempen Instituut voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid Wat is kwaliteit? "In de Verenigde Staten bestaat ongeveer

Nadere informatie

Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhandel in voedingswaren

Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhandel in voedingswaren Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhandel in voedingswaren Dossier Nr: G-007 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen GIDS VOOR DE INVOERING VAN EEN AUTOCONTROLESYSTEEM

Nadere informatie

Vegaplan Standaard voor de PRIMAIRE PLANTAARDIGE PRODUCTIE

Vegaplan Standaard voor de PRIMAIRE PLANTAARDIGE PRODUCTIE Vegaplan Standaard voor de PIMAIE PLANTAADIGE PODUCTIE OVPG vzw AGOFONT Overlegplatform voor de Verwerking van en handel in Plantaardige grondstoffen en producten Tervurenlaan182 B-1150 Brussel Tel: +32

Nadere informatie

De weg naar een feilloze FAVV-controle Voor de sector van de detailhandel, de horeca en de grootkeukens

De weg naar een feilloze FAVV-controle Voor de sector van de detailhandel, de horeca en de grootkeukens De weg naar een feilloze FAVV-controle Voor de sector van de detailhandel, de horeca en de grootkeukens Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Inhoud I. Vóór de opstart van uw bedrijf

Nadere informatie

De weg naar een feilloze FAVV-controle Voor de sector van de detailhandel, de horeca en de grootkeukens

De weg naar een feilloze FAVV-controle Voor de sector van de detailhandel, de horeca en de grootkeukens De weg naar een feilloze FAVV-controle Voor de sector van de detailhandel, de horeca en de grootkeukens Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Inhoud Het FAVV ten dienste van de consument!

Nadere informatie

Autocontrolegids voor de productie en verkoop van zuivelproducten op het landbouwbedrijf

Autocontrolegids voor de productie en verkoop van zuivelproducten op het landbouwbedrijf Autocontrolegids voor de productie en verkoop van zuivelproducten op het landbouwbedrijf Dossier Nr: G-034 Versie: 1 Datum: 23/07/2012 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Autocontrolegids

Nadere informatie

Autocontrolegids voor de voedselveiligheid in de opvang van baby s en peuters

Autocontrolegids voor de voedselveiligheid in de opvang van baby s en peuters Autocontrolegids voor de voedselveiligheid in de opvang van baby s en peuters Dossier Nr: G-041 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Verantwoordelijke uitgever: Gil Houins - FAVV

Nadere informatie

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING 2 Voorwoord: Hoevezuivel: booming business? Hoeve- en zuivelproducten : twee begrippen die aanspreken. Daarom is

Nadere informatie

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN?

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN? STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN? November 2011 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 2 Voorwoord: Land- en

Nadere informatie

Handleiding 2010 Bij de sectorgids voor de primaire dierlijke productie (G-037)

Handleiding 2010 Bij de sectorgids voor de primaire dierlijke productie (G-037) Handleiding 2010 Bij de sectorgids voor de primaire dierlijke productie (G-037) Foto recthen BoerenBond Colofon Deze brochure kwam tot stand in kader van het demonstratieproject Vlot op weg met de sectorgids

Nadere informatie

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens de plenaire zitting van 26 april

Nadere informatie

WERKWIJZE OM REACTIES OP DIT DOCUMENT DOOR TE STUREN

WERKWIJZE OM REACTIES OP DIT DOCUMENT DOOR TE STUREN BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE RAADPLEGING DOOR DE RAAD VAN HET BIPT VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE HET ONTWERP VAN OPERATIONEEL PLAN 2014 WERKWIJZE OM REACTIES OP DIT DOCUMENT DOOR

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 1 F.O.D. ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE Rechtstreeks op internet: www.mineco.fgov.be Verantwoordelijke uitgever: Wettelijk depot:

Nadere informatie

Sectorgids Autocontrole Primaire Dierlijke Productie Varkens BIJLAGEN

Sectorgids Autocontrole Primaire Dierlijke Productie Varkens BIJLAGEN Sectorgids Autocontrole Primaire Dierlijke Productie Varkens BIJLAGEN Datum voorliggende versie versie 2 dd. 5/08/2009 Vervangt versie versie 1 dd. 18/04/2008 Beheer gids CODIPLAN vzw Controle gids Controleorganismen

Nadere informatie

Beleidsplan Algemene Administratie Douane en Accijnzen

Beleidsplan Algemene Administratie Douane en Accijnzen Beleidsplan Algemene Administratie Douane en Accijnzen Strategische en operationele prioriteiten voor 2015 2019 Johan Van Overtveldt, Minister van Financiën Noël Colpin, Administrateur generaal Douane

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE WERKPLAN 2015

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE WERKPLAN 2015 BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTEN EN TELECOMMUNICATIE WERKPLAN 2015 1 INHOUDSTAFEL 1 INLEIDING...3 1.1 ACHTERGROND...3 1.2 STRUCTUUR...4 1.2.1 Relatie tussen het Strategisch Plan en het Werkplan...4 1.2.2

Nadere informatie

voor een op HACCP gebaseerd

voor een op HACCP gebaseerd gebaseerd S P E C I F I C A T I E EISEN voor een op HACCP gebaseerd VOEDSELVEILIGHEIDSSYSTEEM Samengesteld door het Centraal College van Deskundigen HACCP Nederland. s Gravenhage, Nederland: september

Nadere informatie

zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 04.04.2014

zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 04.04.2014 Energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (niet VER-bedrijven) zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 04.04.2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling

Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

De viceminister president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

De viceminister president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand De viceminister president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft : - Aangekondigde

Nadere informatie

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA)

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) DE VOLGENDE PARTIJEN: 1 het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering,

Nadere informatie

Activiteitenverslag FAVV 2013

Activiteitenverslag FAVV 2013 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Activiteitenverslag FAVV 2013 Persconferentie 19 juni 2014 Inleiding Resultaten controleprogramma Bijzondere resultaten Pesticiden Slachthuizen

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD L 174/74 Publicatieblad van de Europese Unie 1.7.2011 RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 8 juni 2011 tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair

Nadere informatie

21414 BELGISCH STAATSBLAD 15.04.2010 MONITEUR BELGE

21414 BELGISCH STAATSBLAD 15.04.2010 MONITEUR BELGE 21414 BELGISCH STAATSBLAD 15.04.2010 MONITEUR BELGE Een globaal en geïntegreerd drugsbeleid voor België Gemeenschappelijke Verklaring van de Interministeriële Conferentie Drugs - 25 januari 2010 - INHOUDSTAFEL

Nadere informatie