De emancipatie van de patiënt is nog lang niet voltooid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De emancipatie van de patiënt is nog lang niet voltooid"

Transcriptie

1 30

2 Patiënten moeten meer zeggenschap krijgen over hun behandeling en zorg De emancipatie van de patiënt is nog lang niet voltooid Tekst: Annelies Roovers Vraagsturing in de zorg. Het is een begrip dat op ieders lippen bestorven ligt. Het wil zeggen dat patiënten meer zeggenschap moeten krijgen over hun behandeling en zorg. Een aardverschuiving met hoe het vroeger was. Toen was iedereen met een witte jas torenhoog verheven boven het klootjesvolk. De dokter wist wat goed voor je was en Jan met de pet hoorde dat gedwee aan. Nee, dat is tegenwoordig wel anders. De witte jas is in de meeste gevallen vervangen door een vlotte spijkerblouse en Jan met de pet komt nu de wachtkamer in met een goedgevulde loodgieterstas, zodat hij de dokter of therapeut met prints en plaatjes van internet zijn zelf uitgestippelde behandelstrategie uit de doeken kan doen. NCPF als aanjager De Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) is een koepel van verschillende patiëntenorganisaties. De federatie ziet zichzelf vooral als aanjager om de zorg voor patiënten verder te verbeteren. Het hierboven geschetste beeld is vooral het resultaat van een emancipatieproces dat decennia geleden in gang is gezet. Waren de eerste patiëntenorganisaties vooral gericht op lotgenotencontact, later kwamen daar ook taken op het gebied van voorlichting bij en gaandeweg ontstond steeds meer 31

3 De DES-dochters, vrouwen met aangeboren vruchtbaarheidsproblemen omdat de tijdgeest hierin ook een grote rol. De belangen opkwamen. Natuurlijk speelde hun moeders tussen 1946 en 1977 het roerige jaren zestig, met de protesten synthetische hormoon DES hadden tegen de gevestigde orde en de roep om gebruikt, waren belangrijke voorvecht- democratisering van het openbare leven de behoefte om op te komen voor de sters in dat proces. Zij waren in de belangen van de patiënt. jaren zeventig de eersten die voor hun Cliëntenpanels geven zorgverleners en zorgverzekeraars direct inzicht in de wensen van patiënten. hadden hun sporen immers nagelaten. Patiënten willen invloed De komst van internet heeft een schat aan informatie ontsloten die de emancipatie van de patiënt een impuls heeft gegeven. Daarnaast heeft de introductie van de Zorgverzekeringswet een belangrijke rol gespeeld. Het feit dat iedereen kan veranderen van zorgverzekeraar heeft de positie van de patiënt versterkt. Het is een belangrijk steuntje in de rug van de NPCF, die ervoor wil zorgen dat de patiënt meer invloed krijgt in het overleg met Door cliënten bekeken Het project Door cliënten bekeken is een initiatief van de NPCF en een mooi voorbeeld van de wijze waarop de NPCF werkt aan een betere kwaliteit in de zorg. Door cliënten bekeken richt zich op de verbetering van o.a. gezondheidscentra, huisartsenpraktijken, apotheken, tandartsen en oefentherapiepraktijken uit oogpunt van de patiënt. Inmiddels hebben meer dan de helft van de apotheken (ruim 1000) en al bijna 100 gezondheidscentra het traject doorlopen 32 dat een permanente dialoog tussen cliënten en zorgverleners tot stand wil brengen. Het project start met de verzameling van gegevens via een online vragenlijst, waarin wordt gevraagd naar de ervaringen van cliënten over het afgelopen jaar met verschillende disciplines binnen het gezondheidscentrum. Deze vragen sluiten zoveel mogelijk aan op de standaarden van de Consumer Quality-index. Op basis van de verzamelde gegevens bepalen de zorgaanbieders welke drie punten ze de komende tijd gaan aanpakken. In een cliëntenpanel worden de voorgenomen verbeteracties gespiegeld aan de ervaringen en meningen van patiënten. In een afsluitende bijeenkomst wordt het traject geëvalueerd en worden er lijnen uitgezet voor toekomst. Door cliënten bekeken is ontwikkeld door NPCF en ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV, veelal in samenwerking met de beroepsorganisaties van zorgaanbieders, en wordt uitgevoerd door ARGO.

4 Patiënten krijgen steeds meer de regie over hun eigen behandeling. Patiëntenorganisaties gaan hen helpen om dit zelfmanagement vorm te geven zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De Ook de bereikbaarheid, zoals ruimere NPCF doet dat op verschillende manieren. Enerzijds door te zorgen dat patiënsche bereikbaarheid, is een belangrijk openingstijden en een goede telefoniten de juiste informatie krijgen over de aandachtspunt. Tot slot moet de privacy zorg en zorgverzekeraars. Anderzijds door worden gewaarborgd. Het mag niet zo in landelijke projecten mee te werken zijn dat je in de wachtkamer de gesprekken aan de balie kunt aan de opstelling van kwaliteitsindicato- horen. ren en zo de zorg inzichtelijker te maken. Ook tracht de federatie via projecten invloed uit te oefenen op het inkoopbeleid van zorgverzekeraars. Daarbij is de wens van de patiënt leidend. Frederik Vogelzang, senior beleidsmedewerker bij de NPCF, somt op: Patiënten willen dat een behandeling aan hun verwachtingen voldoet en dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op hun behandeling. Verder willen ze goed worden geïnformeerd en netjes worden bejegend. Met verschillende projecten proberen we de patiënt bij behandelaars en zorgverzekeraars op het netvlies te krijgen. Een goed voorbeeld daarvan is het project Door cliënten bekeken. Dit project richt zich op de vraag hoe patiënten de zorg van gezondheidscentra, apotheken en oefentherapeuten ervaren. Zo weten we dat ze een goede samenwerking tussen behandelaars heel belangrijk vinden, dat behandelingen goed op elkaar aansluiten, dat relevante informatie wordt gedeeld en dat de adviezen van de verschillende behandelaars elkaar niet tegen spreken. De druppel holt de steen uit De NPCF kan zulke verbeteringen niet afdwingen. Ze zal niet vertellen welke telefooncentrale er moet worden aangeschaft om de telefonische bereikbaarheid te verbeteren. Ook is het niet aan hen om met zorgondernemers inkoopafspraken te maken. De patiënten moeten het zelf doen en het is nog altijd zo dat oplossingen waar ze zelf voor warm lopen, de beste zijn. Al blijft de NPCF er wel bovenop zitten. Op basis van gegevens uit patiëntenonderzoeken, gaat de federatie wél het gesprek aan met zorgverzekeraars en zorgverleners. Via de cliëntenpanels die worden georganiseerd brengen ze hen ook rechtstreeks in contact met patiënten. En dat niet één keer, maar op structurele basis. Zo kan het patiëntenbelang structureel onder de aandacht blijven. E-health heeft de toekomst Terug naar de patiënt met de loodgieterstas vol medische informatie, met wie het artikel begon. Is hij het ultieme bewijs dat het hoogtepunt in de emancipatie van de patiënt inmiddels is bereikt? Drie tips voor ondernemers volgens de NPCF 1. Ga in gesprek met de patiënt Speel als ondernemer in op de wensen en behoeften van patiënten. Niet in de zin van: u vraagt, wij draaien, maar ga de dialoog aan. Onderzoek serieus wat je daarmee kunt. Dan voelen patiënten zich serieus genomen en wordt de relatie zorgverlener zorgvrager direct een stuk gelijkwaardiger. In overleg met elkaar kom je tot de beste strategie. 2. Maak duidelijk wat je te bieden hebt Zorgondernemers moeten laten zien wat ze doen en welke resultaten ze daarmee bereiken. Dat moeten ze doen aan de hand van heldere kwaliteitscriteria. 3. Zorg dat de service perfect is Uit onderzoek blijkt dat patiënten erop willen kunnen vertrouwen dat de inhoud van hun behandeling goed geregeld is. Daarnaast zijn zorggebruikers erg gespitst op de kwaliteit van de service- en dienstverlening. Dus: flexibele openingstijden, een goede telefonische bereikbaarheid en een correcte bejegening. Als deze of andere aspecten van de dienstverlening niet in orde zijn, kan dat een reden zijn om over te stappen naar een ander arts of therapeut. 33

5

6 Of gaan de ontwikkelingen onverdroten voort? Frederik Vogelzang denkt het laatste. We gaan toe naar nog meer eigen regie door de patiënt. De patiënt krijgt een steeds belangrijkere rol in zijn eigen behandeling. Een ontwikkeling die aansluit bij de behoeften van een toenemend aantal patiënten. Dat is geen luxe, maar ook pure noodzaak. We hebben meer handen nodig in de zorg, dan er straks beschikbaar zullen zijn. Dit betekent dat de patiënt straks zijn eigen bloedstollingwaarden moet meten. Diabetici spuiten hun insuline nu ook al zelf. Zelfmanagement heet dat. Daarmee krijgen ze meer greep op hun leven met een aandoening. Patiëntenorganisaties gaan hun patiënten helpen die rol op te pakken. De komst van patiëntenportalen op internet past in deze ontwikkeling. De diabetesvereniging heeft bijvoorbeeld al een portaal waarop patiënten het verloop van hun aandoening kunnen volgen en informatie kunnen toevoegen waar zorgverleners hun strategie op aanpassen. Ook moderne technieken als e-health en domotica hebben hiermee te maken. Daardoor kunnen mensen bijvoorbeeld langer thuis wonen. Bewegingssensoren registreren de normale bewegingspatronen in huis. Ontstaan daar veranderingen in, dan kan de zorgverlener contact opnemen om te controleren of alles nog goed gaat met de patiënt. Futuristisch? Volgens de NCPF zijn dit soort voorbeelden sneller realiteit dan mensen denken. Ook social media en andere internettoepassingen zijn voor steeds meer mensen niet meer weg te denken uit hun dagelijks leven. Jong en oud, gezond en ziek; iedereen mailt, twittert, pingt of smst op elk moment van de dag. Meer info NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Over de NCPF Patiënten zijn klanten en ervaringsdeskundigen. Zij hebben een opvatting over wat goede zorg is. De Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF), een koepelorganisatie van diverse patiënten- en consumentenorganisaties, vindt dat deze mening maatgevend moet zijn in de beoordeling van de kwaliteit en de doelmatigheid van zorg. Daarnaast beijvert de NPCF zich ervoor dat er in de praktijk ook echt goede zorg wordt geleverd. Dat doet ze onder andere door hier een visie en beleid op te ontwikkelen en uiteenlopende activiteiten te organiseren. Uitgangspunten zijn dat elke patiënt recht heeft op goede zorg en daar zijn eigen keuzes in mag maken. Goede informatie is hierbij onontbeerlijk. De NPCF vindt dat er goede voorlichtingsmiddelen moeten zijn. Verder geeft de NPCF stem aan patiënten en consumenten richting beleidsbepalers in de zorg: politiek, overheid, zorgverzekeraars en zorgverleners. 35

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? April 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Juli 2011 Rapport meldactie Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar NPCF 2011-298/DSB/01.01.01/TL/hm

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Patiënt op 1 Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO www.cbo.nl patientop1@cbo.nl

Nadere informatie

Strategisch plan 2014-2016 Klein is het nieuwe groot

Strategisch plan 2014-2016 Klein is het nieuwe groot Strategisch plan 2014-2016 Klein is het nieuwe groot Inhoudsopgave 1. Klein is het nieuwe groot 2. Onze missie 3. Trends, ontwikkelingen en uitdagingen 4. Onze maatschappelijke en regionale rol 5. Richtsnoeren

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Hij denkt positief over mij

Hij denkt positief over mij Hij denkt positief over mij 1 2 SAMENVATTING In 2014 wordt de Basis GGZ ingevoerd. De Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) zal een belangrijker rol krijgen bij de ondersteuning van mensen met

Nadere informatie

patiënt centraal Zorg wat verandert er allemaal in de zorg? vrije keuze van zorgverlener pag. 03 fysiotherapeuten houden nederland in beweging pag.

patiënt centraal Zorg wat verandert er allemaal in de zorg? vrije keuze van zorgverlener pag. 03 fysiotherapeuten houden nederland in beweging pag. ZaterDaG 17 Mei 2014 Commerciële bijlage patiënt centraal Zorg wat verandert er allemaal in de zorg? vrije keuze van zorgverlener pag. 03 fysiotherapeuten houden nederland in beweging pag. 06 de signaalfunctie

Nadere informatie

Dat mag van mij kwaliteit heten. Goed presteren in de gezondheidszorg.

Dat mag van mij kwaliteit heten. Goed presteren in de gezondheidszorg. TUMULT-verslag van dinsdag 23 mei: Dat mag van mij kwaliteit heten. Goed presteren in de gezondheidszorg. Door Eva Houtsma Stuurt de klant de zorg? De Nederlandse gezondheidszorg is flink veranderd dit

Nadere informatie

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen R. Roskam S. Hofstra A. Slotman J. Peterson Mei, 2008 De verschuiving van zorg- naar zorgleefplan Ter

Nadere informatie

DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT

DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT Cliëntraadpleging Platform Vitale Vaten Rapportage Weesp, mei 2007 Colofon Titel: Opdrachtgever: Onderzoek Auteur Datum en Plaats De stem van de patiënt

Nadere informatie

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het

Nadere informatie

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring De toekomst van online opvoedingsondersteuning Perspectieven vanuit de kenniskring 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA IN ZORG EN WELZIJN

SOCIAL MEDIA IN ZORG EN WELZIJN SOCIAL MEDIA IN ZORG EN WELZIJN MAAIKE GULDEN JULIETTE VAN DER WURFF SOCIAL MEDIA IN ZORG EN WELZIJN DAT ZORGT BETER! SCRIPTUM Copyright 2015 Maaike Gulden & Juliette van der Wurff Grafische vormgeving

Nadere informatie

persoons gerichte zorg

persoons gerichte zorg persoons gerichte zorg White paper Hoe maak je een succes van persoonsgerichte zorg? Doortje Boshuizen, Jeanny Engels, Marloes Versleijen, Hans Vlek, Marjolein Rebel, Stannie Driessen Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

De patiënt als sturende kracht

De patiënt als sturende kracht De patiënt als sturende kracht rvz raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij zet zich in voor de volksgezondheid

Nadere informatie

Spreek op tijd over uw levenseinde

Spreek op tijd over uw levenseinde Spreek op tijd over uw levenseinde Handreiking om met de dokter te praten over grenzen, wensen en verwachtingen rond uw levenseinde > Praat op tijd over uw vragen, wensen en verwachtingen over het laatste

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

ZORG EN ETHIEK GAAN HAND IN HAND

ZORG EN ETHIEK GAAN HAND IN HAND ZORG EN ETHIEK GAAN HAND IN HAND Brochure over ethiek voor verzorgenden en verpleegkundigen CNV Publieke Zaak 2 e druk, maart 2010 ADRESSEN CNV PUBLIEKE ZAAK CNV Publieke Zaak heeft vijf regiokantoren

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie