PERSOONLIJKE INFORMATIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSOONLIJKE INFORMATIE"

Transcriptie

1 PERSOONLIJKE INFORMATIE Naam: H.R. Stiekema (Huub) Adres: Burg. Tutein Noltheniuslaan BH Apeldoorn Telefoon +31(0) Geboortedatum: Nationaliteit: Burgerlijke staat: NL Gehuwd, 2 dochters Opleidingen en cursussen: Atheneum B, Deventer (1984) HIO, Groningen ( 88) MSP Foundation (EST09) Prince 2 (PinkRoccade) ENCS cyber security (ENCS) ITIL voor management van technische omgevingen Financieel management (Academie voor ondernemerschap) Veranderingsmanagement (Academie voor ondernemerschap) Managing the next step (Nijenrode) Functie punt analyse (Origin) Project management (ISES International) Testen in de praktijk(ip) Talenkennis: Sport: Extra curriculaire activiteiten: Engels, mondeling en schriftelijk goed Duits, mondeling en schriftelijk redelijk Schaatsen, wielrennen, golf Boek Breakout!! geschreven, over politie, intelligence en de invloed van technologie Referenten: Dhr. W. Sijstermans, CTO Rijk ( ), dhr. H. Kamphuis, alg directeur vtspn en bereikbaar op: , alsmede een referentiebrief van het ministerie van V&J, dhr. S Gaastra (DG). Strikt vertrouwelijk

2 Profielschets Huub Stiekema Overtuiging Ik geloof in de kracht van netwerken, innovaties en de rol die informatie en technologie daarin spelen. Organisaties zijn zoals ze zijn en krijgen allemaal te maken met een sterk veranderende omgeving (vloeibaar, onzeker, complex en ambigue) en moeten zich in toenemende mate openstellen naar buiten en toeleggen op het creëren van een ecosysteem. Dit vereist dikwijls een strategische visie op de business én op alle bedrijfsvoeringsaspecten, waaronder informatievoorziening en ICT. Ondernemingen en publieke diensten staan in een digital perfect storm, waarin een aantal bedrijven hier al van profiteren, maar waar veel bedrijven serieuze uitdagingen tegemoet zien. Deze laatste bedrijven doen er goed aan hun eigen strategie en business model te toetsen aan de karakteristieken van de markt vandaag. De kloksnelheid van de onderneming verhoudt zich immers niet meer met de kloksnelheid van de markt, waardoor de flexibiliteit van de onderneming en de time-to-market van nieuwe producten te laag zijn, en financiële ratio s uit balans raken. Ondernemingen worden daardoor kwetsbaar. Transities van organisaties moeten wel mét de organisatie, de mensen en haar omgeving worden uitgevoerd, omdat daardoor het draagvlak, de kracht, de trots en de resultaten van de organisatie worden vergroot. Management stijl Mijn managementstijl is een positieve uitdagende stijl met een pragmatische can-do - mentaliteit: hard op de resultaten en zacht op de mensen. Ik ben ervan overtuigd dat het succes uit de mensen komt, dat mensen ook focus nodig hebben en dat resultaten mensen weer energie geeft. Ik ben team player met een sterke drive om te bouwen, en heb eveneens een track record in het verbouwen of afslanken van een organisatie. Oriëntatie Ik ben strategie georiënteerd, resultaatgericht en ondernemend, wetende dat juist de ménsen het resultaat bepalen. Ik werk op strategisch niveau en heb een brede ervaring in de lijnorganisatie, business plannen, programma s, projecten en start-ups. Doordat mijn oriëntatie ontwikkelingsgericht is, bouw ik functionele bruggen en wil graag nieuwe ideeën en richtingen verwezenlijken. Mijn externe oriëntatie kan ik prima intern vertalen en ik ben goed in staat mensen mee te nemen in een veranderingsproces. In mijn werk ben ik kwaliteitsbewust en geef ik mensen een kader of perspectief waarbinnen zij zich gemotiveerd en gestimuleerd voelen voor een aanpak en resultaat. Een concrete bijdrage aan de verdere professionalisering van medewerkers, organisatie en dienstverlening is het gevolg. Werk Ik heb 25 jaar ervaring in bedrijfsleven, overheid, ICT, strategie en telecommunicatie. Als lijnmanager heb ik een trackrecord om zowel af te slanken alsmede de dienstverlening te verbeteren in een sterk gedecentraliseerde publieke en politieke omgeving. Hierin heb ik een innovatief profiel en begrijp dat innovaties voor ondernemingen en publieke diensten van groot belang zijn. Als project en programmamanager heb ik een sterk track record in het succesvol afronden van kritieke projecten en programma s op het snijvlak van business, operations en ICT. Strikt vertrouwelijk Pagina 2

3 CARRIÈREOVERZICHT 2013, Directeur Interimpoint, Verleg grenzen DGA Interimpoint BV. Een interim management bureau dat publieke - en private bedrijven ondersteunt om informatie als strategische en duurzame asset te ontwikkelen en ICT omgevingen te transformeren naar een moderne kosten efficiënte omgeving waardoor een onderneming flexibel kan inspelen op de behoefte van de business in de informatie maatschappij en netwerk economie. In de start van deze onderneming enkele opdrachten uitgevoerd, waaronder: 1. Ondersteun een system integrator met het veranderen van de waarde propositie en product/markt combinatie en toets die intern en extern 2. Organiseer voor EMC een executive round table overheid inzake het onderwerp big data en samenwerking binnen de overheid. Verder ben ik als ondernemer gestart met het initiatief: nxtshift, een digital transformation community. Digitale transformatie is de doorontwikkeling van een onderneming, of een publieke dienst, in het informatie tijdperk vanuit bedrijf-economische motieven. De overheid wil de flexibeler worden en de kosten naar beneden krijgen. Private ondernemingen willen hun cost/income ratio s verbeteren. Veel van die organisaties hebben zeer veel geïnvesteerd in IT in de afgelopen 20 jaar en kijken aan tegen oplopende beheerkosten en afnemende flexibiliteit. Met de huidige snelheid van technologische ontwikkelingen is het haast ondoenlijk om bij te blijven en blijft innovatie, in geld en menskracht, uit. Met de komst van de cloud ontstaat er een nieuwe dynamiek, waarbij de afnemers primair moeten nadenken over de vraag hoe informatie technologie te gebruiken is voor de core-business, welke business modellen mogelijk zijn en op welke manier dat te bereiken is. Dit legt een druk op de bestaande ICT organisaties. De beweging naar standaardisatie en cloud modellen wordt een primair aandachtspunt voor de business. In de digitale transformatie is het essentieel dat de druk op ICT investeringen verschuift naar aanbieders van ICT diensten en dat de onderneming deze diensten gebruikt en integreert. Hierdoor wordt niet alleen de TCO en de noodzakelijke eigen ICT investeringen (CAPEX), maar ook de afhankelijkheid van eigen ICT personeel, verlaagd, en tevens het effect van IT (IT value) en de flexibiliteit van de onderneming vergroot. Dit is een strategisch thema dat alle aspecten van de onderneming raakt. Daarnaast ebn ik als ondernemer gestart met een MKB cyber security (digitaal vertrouwen) initiatief: VeiligDigitaalOndernemen, vanuit de overtuiging dat een digitale transformatie naar de informatie en kennis economie valt of staat met vertrouwen in de online buiten - wereld en de digitale weerbaarheid ( digital resilience ). Inzicht hebben in het onderwerp cyber security is een strategisch onderwerp en voor C-level een belangrijke stap. Tot slot ben ik als ondernemer gestart met het initiatief: VeiligRegistreren dat voor ondernemers een intuïtieve methode biedt om digitale documenten van een formele date/time-stamp te voorzien , ICT bedrijf Nederlandse Politie (vtspn), Odijk plv. Algemeen directeur en directeur ICT Nationaal miljoen Rapporteert aan Strikt vertrouwelijk Pagina 3

4 algemeen directeur vtspn Op orde brengen ICT nationale politie (technisch, organisatorisch en financieel) Strategie opzetten voor doorontwikkeling ICT nationale politie (applicatie platform) Herstructureren ICT organisatie naar een landelijke oriëntatie Additionele services ontwikkelen en implementeren Begeleiden aanbestedingen (oa Citrix en de netwerk infrastructuur) Verbeteren van de relatie met de grote IT leveranciers en System Integrators Leggen of verbeteren van de relatie met key stakeholders binnen de overheid waaronder een aantal ICT uitvoeringsorganisaties: DICTU (EZ), ivent (defensie), B/CICT (belastingdienst), SSC-ICT (BZK), onder ander in het kader van de compacte rijksdienst en andere samenwerkingsverbanden. Verantwoordelijk als ICT directeur, directeur dienstverlening Deelverantwoordelijkheid voor alle dienstverlening van de vtspn (shared service) Aansturen en begeleiden van externe dienstverleners (HP, Oracle, IBM, Microsoft, KPN etc) en interne samenwerkingsverbanden (financiën, inkoop) Aanbestedingen op technische infrastructuur uitgevoerd en andere aanbestedingen begeleid Strategie vertalen in business plannen, roadmaps en projecten. Aansturen 10 direct reports (totaal 2200 collega s), ICT crisis voor politie in Noord Nederland afgewikkeld en structurele maatregelen getroffen ter voorkoming van herhaling in Noord Nederland en de rest van het land een strategie opgesteld op basis waarvan een transformatie naar 1 rekencentrum uitgevoerd kan worden. Dit heeft geresulteerd in een MSP vision led program waar ik verantwoordelijk voor was. een reorganisatie doorgevoerd incl. het meenemen van een uiterst kritische OR, de technologie in 7 rekencentra opgewaardeerd zodanig dat deze stabiel is, vanuit de directie de consequenties van een verbeterd financieel resultaat, m.n. afslanking) doorgevoerd functionele aanpassingen voor eindgebruikers, zoals enkele e-initiatieven voor de politie op de blackberry, en een POC software ontwikkelstrategie, waarin de off-line en online activiteiten en content samen kwamen , Nederlandse Politie regio Brabant Zuid-Oost, Eindhoven Directeur Intelligence regio BZO Programmamanager Intelligence Zuid NL Nationaal miljoen Korpschef Brabant Zuid-Oost Strategie vertalen in bedrijfsplan en organisatiemodel inzake boeven vangen met informatie Inrichten nieuwe organisatie vanuit: CIE, RID, Infodesk, Analyse, IRC, O&I Inbedden informatieprocessen in een politieregio Inrichten benodigde ICT voor politiemensen op straat Strikt vertrouwelijk Pagina 4

5 Verantwoordelijk directeur Het bedrijfsdoel om meer informatie gestuurd te werken heeft hierdoor vorm gekregen. Er zijn meerdere zeer concrete voorbeelden geweest waarin het rechercheteam feiten kon koppelen o.b.v. de informatie die was verstrekt door de intelligence organisatie. Vertrouwen in de intelligence organisatie naast en met de traditionele blauwe organisatie werd daardoor vergroot De organisatie en processen zijn ingericht en werken conform inrichting ICT tools zijn gereed en worden gebruikt. Deze tools waren gereed gemaakt om ook sociale media te integreren in de (criminele) trend analyses (ebusiness voor de politie) , Politieregio Brabant Zuid Oost (extern ingehuurd vanuit: Interimpoint BV) CIO, programmamanager, adviseur Regionaal miljoen Korpschef Brabant Zuid-Oost Strategie bepalen om 6 politieregio s op een lijn te brengen m.b.t. haar informatievoorziening en ICT functie Adviseer de landelijke ICT organisatie Positioneer de zuidelijke korpsen in het ICT domein t.o.v. de grote korpsen Uitvoering geven aan landelijke ICT programma s Ontwikkel gebruikersvriendelijke ICT t.b.v. het politiewerk CIO Zuid-Nederland Manager van een Organisatie en Informatiemanagement afdeling Programmamanager ICT programma s ICT Zuid-Nederland 15% goedkoper t.o.v. soortgelijke omgevingen in Nederland, waardoor ICT flexibeler was en met minder uitval. Programma s uitgevoerd en geïmplementeerd ICT ontwikkeld binnen de recherche processen en landelijk overgenomen Strategie geschreven voor de harmonisering van de informatievoorziening van politie in het Wenkend Perspectief (openbaar) , Coöperatie Informatiemanagement Politie (CIP) (extern ingehuurd vanuit mijn eigen BV: Interimpoint BV) Adviseur/programmamanager 100 (CIP) 3 4 mio Strikt vertrouwelijk Pagina 5

6 Programmamanager Intake Opzetten ICT programma ter ondersteuning van het politieproces: Intake Ontwikkelen van de elektronische aangifte (eaangifte) voor burgers Uitvoerend programmamanager Programma Intake beschreven, geaccepteerd en eveneens in meerdere of mindere mate uitgevoerd in diverse politie regio s. Dit programma dient nog steeds als visie op de toekomst Digitale aangifte (eaangifte) ontwikkeld, getest en geïmplementeerd in de launch regio s van politie , Telfort BV (interimmanager vanuit mijn eigen BV: Qicon BV) adviseur RvB, programmamanager, procesmanager miljoen lid raad van bestuur Inrichten start-up Telfort Mobiel BV. Ik was een van de eerst 20 consultants van Telfort Mobiel Management over de Customer Care unit Telfort Mobiel (400 fte) Adviseur strategie CRM RvB Inrichten en uitvoeren CRM programma. Het programma is op basis van de MSP methode uitgevoerd Behaalde resultaten Ingericht Call Center Telfort Mobiel Een ontwikkelde CRM business case t.b.v. de customer strategie van Telfort en een uitgevoerd vision led program o.b.v. de MSP methode: o Een verbeterende (multi-media) Customer Care organisatie. Initieel was dit alleen maar een telefonische dienstverlening voor klanten. Daarna zijn hier het internet en kanalen aan toegevoegd (ebusiness) o o Klantgeoriënteerde processen zijn gedefinieerd en geïmplementeerd; Een save -team is geïnstalleerd om klanten te behouden (retentie) die bijna het netwerk willen verlaten , KPN Mobiel Manager customer Care Nationaal 35 4 miljoen Strikt vertrouwelijk Pagina 6

7 General manager KPN Mobiel KMC (Klantenservice Mobiele Communicatie) Inrichten en management over de afdeling voor processen, systemen en implementatie Verantwoordelijk lijnmanager : Ingerichte organisatie Groei doorgemaakt binnen de mobiele markt vanaf 94. Het Call center groeide van 80 naar 800 fte Allerlei nieuwe producten en diensten geïmplementeerd in het call center KPN Mobiel 1998 heden, DGA en Interimmanager: Qicon BV en Interimpoint BV (projecten en interim-managementopdrachten vanuit mijn eigen BV) Adviseur/programmamanager/projectmanager Opdrachtgevers: Telfort, ANWB, IBG, RDW, internationale mobiele operators en opdrachtgevers waaronder British Telecom T.a.v. de DGA verantwoordelijkheid is de doelstelling geweest een bedrijf op te zetten en te leiden. Eindverantwoordelijk DGA Resultaten behaald, Telecom markt in 2002 zat tegen waardoor op dat moment weinig groei mogelijk was , Overige ervaringen Adviseur, projectleider, programmeur, tester Bedrijf RDW ANWB IBG KPN BSO Groningen Philips Coopers en Lybrand PEB Grip Activiteit Project verbeter telefonische bereikbaarheid Project opzetten loyalty programma Begeleiding project ter verbetering ICT architectuur Inrichten customer care eenheid zakelijk Test coördinator en inrichten testcentrum BSO Inrichten workflow-management systeem Inrichten verbeterd administratief systeem Ontwikkeling administratief systeem ICT onderwijs Strikt vertrouwelijk Pagina 7

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 7 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 1 Big data in de praktijk René Penning de Vries Boegbeeld ICT ziet groeikansen

Nadere informatie

ORDINA JAARVERSLAG 2011

ORDINA JAARVERSLAG 2011 ORDINA JAARVERSLAG 2011 Inhoud Bericht van de voorzitter 3 Over Ordina Wie zijn wij? 5 Wat doen wij? Ons businessmodel 6 Consulting 7 Professional Services & Projecten 8 Business Solutions 9 België/Luxemburg

Nadere informatie

Transformeren in volle vaart: op naar een Digital Business. Innovatie. Eenvoud. Snelheid. Impact.

Transformeren in volle vaart: op naar een Digital Business. Innovatie. Eenvoud. Snelheid. Impact. Transformeren in volle vaart: op naar een Digital Business Innovatie. Eenvoud. Snelheid. Impact. Inhoud Digitale Transformatie: van definitie naar begrip 4 Digitale Transformatie: van strategie tot doorontwikkeling

Nadere informatie

Datacentervisie voor UvA en HvA

Datacentervisie voor UvA en HvA Datacentervisie voor UvA en HvA ICT Services Postbus 1025 1000 BA Amsterdam Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam Versie 1.0 Status Final documenteigenaar B. Voorbraak, directeur ICTS datum 21 augustus 2014

Nadere informatie

Uitvoering. Compacte Rijksdienst in

Uitvoering. Compacte Rijksdienst in 3 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Rijkswaterstaat Belastingdienst DJI DUO RDW Manifestgroep SVB UWV Actal Algemene Rekenkamer DICTU IVENT ICTU Logius Spir-it Compacte Rijksdienst

Nadere informatie

Qolor is gevraagd de projectbeheersing van het project voor de implementatie van het NDW op zich te nemen.

Qolor is gevraagd de projectbeheersing van het project voor de implementatie van het NDW op zich te nemen. RWS Projectmanagement Meldingensysteem De DID optimaliseert haar Service Desk DVM en gaat geautomatiseerd invulling geven aan het proactief storingenbeheer van de Dynamische Verkeers Management (DVM) ketens.

Nadere informatie

Handreiking - Regie op regie

Handreiking - Regie op regie Handreiking - Regie op regie Naar een veranderde dienst ICT als gevolg van de transitie naar de cloud [Geef tekst op] Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. WAT IS CLOUD?... 5 2.1. Cloud in het onderwijs... 5 3.

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 4

J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 JA ARVERSL AG 2014 GROEI OP ALLE NIVEAUS 2014 was op alle fronten een jaar van groei voor Hot ITem. Samen met een groot aantal nieuwe medewerkers helpen we een groeiend aantal organisaties beter te presteren

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Business Process Management in Nederland - 2008. Onderzoeksresultaten

Business Process Management in Nederland - 2008. Onderzoeksresultaten Business Process Management in Nederland - 2008 Onderzoeksresultaten Inhoud Samenvatting... 1 Huidige BPM initiatieven en activiteiten... 1 Gebruik BPM software... 1 Ambities op het gebied van BPM... 1

Nadere informatie

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID)

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID) RIJKSWATERSTAAT Systeemintegratie en Omgevingsmanagement project Mobiliteitsaanpak In de jaren 2010, 2011 en 2012 is door Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur (DI) het project Mobiliteitsaanpak uitgevoerd.

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

E- business in de Financiële Dienstverlening

E- business in de Financiële Dienstverlening Onderzoek naar de E- business functies bij intermediairs in de verzekeringsbranche: Een evolutionair perspectief Michelle Weyl 1 Masterscriptie Business Administration Faculteit Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen

Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen ONGERUBRICEERD TNO-rapport TNO 2015- R10507 Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen Integrale Veiligheid Kampweg 5 3769 DE Soesterberg

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Altijd een oplossing verder 2 Duurzaamheidsverslag 2011 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011 DHV Duurzaamheidsverslag 2011 3 Leeswijzer Dit duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Trends in Veiligheid 2015. Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein

Trends in Veiligheid 2015. Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein Trends in Veiligheid 2015 Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein Trends in Veiligheid 2015 Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein Mei 2015 1 Voorwoord Trends in Veiligheid 2015 markeert

Nadere informatie

PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL NAAM WOONPLAATS. Roy van Gellekom Valkenswaard. VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard

PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL NAAM WOONPLAATS. Roy van Gellekom Valkenswaard. VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL EL NAAM WOONPLAATS Roy van Gellekom Valkenswaard VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard T: +31 (0) 6 205 62 842 E: info@vier5.nl W: www.vier5.nl KvK 17.277.384

Nadere informatie

1993-1999, zelfstandig consultant/projectmanager. Diverse projecten binnen openbare orde en veiligheid (zie werkervaring).

1993-1999, zelfstandig consultant/projectmanager. Diverse projecten binnen openbare orde en veiligheid (zie werkervaring). CURRICULUM VITAE M.J. HUTING Naam: Geboortedatum: Adres: Bereikbaarheid: Drs. M.J. Huting RE (Marcel) 21-04-1961 (49 jaar) Sterrenboslaan 11, 3972 GC, Driebergen 0650270448, mhuting@civilian.nl Onafhankelijk

Nadere informatie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie BAVP 2013-2017 Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie Auteur: CIO Politie Status: DEFINITIEF 2013-12-11 Rubricering: Politie Intern (Groen) Documentinformatie Versiegeschiedenis Versie Versie datum

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

estuur > Stef Blok: Rijksoverheid in 2017 volledig digitaal > Koudwatervrees Gemeenten en waterschappen

estuur > Stef Blok: Rijksoverheid in 2017 volledig digitaal > Koudwatervrees Gemeenten en waterschappen i estuur m a g a z i n e > Stef Blok: Rijksoverheid in 2017 volledig digitaal Onafhankelijk kwartaalmagazine voor de ioverheid. Nummer 5, jaargang 3, januari 2013 > Koudwatervrees Gemeenten en waterschappen

Nadere informatie

Piet Hein Donner. Het schrappen van dubbel en overbodig werk is een leidend principe. Thema Compacte Rijksdienst. Jaap Uijlenbroek.

Piet Hein Donner. Het schrappen van dubbel en overbodig werk is een leidend principe. Thema Compacte Rijksdienst. Jaap Uijlenbroek. 1 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Jaap Uijlenbroek De vrijblijvendheid van de samenwerking is er af Piet Hein Donner Het schrappen van dubbel en overbodig werk is een leidend

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 JAARVERSLAG 2013 IN BEWEGING In 2013 is de visie op performance improvement sterk veranderd. Hot ITem volgt niet alleen alle veranderingen, maar draagt ook bij aan de ontwikkelingen met eigen innovaties

Nadere informatie