leeft 15% van de Belgische bevolking in armoede, onder gepensioneerden is dat 20%, onder werklozen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "leeft 15% van de Belgische bevolking in armoede, onder gepensioneerden is dat 20%, onder werklozen"

Transcriptie

1 de Linkse Socialist 2 STEUN: 5 maandblad van de Linkse Socialistische Partij (LSP) nummer 302 Maart 2011 België - Belgique PB 131, 1080 Molenbeek Sainctlette BC 4383 P2A6269 Afgiftekantoor 1081 Brussel 8 Ver. uitg. G. Cool, PB 131, 1080 Molenbeek Sainctelette s t r i j d s o l i d a r i t e i t s o c i a l i sm e V oor de grote bedrijven is de crisis voorbij. De banken maken opnieuw miljardenwinsten. Analisten verwachten dat de grootste bedrijven in ons land, de Bel-20 bedrijven, vorig jaar 17 miljard euro winst maakten. Dat is een stijging met 37,4%. De beurs doet het opnieuw uitstekend, begin februari werd het hoogste niveau sinds oktober 2008 gehaald. Tegen sociale afbraak. Stop dit IPA P4 De topmanagers kunnen zich opmaken voor nieuwe recordbonussen. In de VS werd het record gebroken: Jamie Dimon van zakenbank JP Morgan kreeg vorig jaar een bonus van 17 miljoen dollar, 20% meer dan in De Belgische politici doen mee, zij verhoogden de lonen van federale parlementsleden met euro per jaar tot maximaal bijna euro bruto. Dat is een pak boven de loonnorm van 0,3% volgend jaar die ze ons willen opleggen. Voor de topmanagers en hun politici is dit misschien wel het einde van de crisis, maar voor de meerderheid van de bevolking niet. Op dit ogenblik leeft 15% van de Belgische bevolking in armoede, onder gepensioneerden is dat 20%, onder werklozen 35% en bij eenoudergezinnen 40%. In Brussel zijn er meer dan werklozen en moeten gezinnen rondkomen met een leefloon. In Vlaanderen is het aantal gezinnen dat wegens wanbetaling van de elektriciteits- en gasfacturen door de energieleveranciers is afgesloten opgelopen tot Intussen boekt Electrabel recordwinsten, onder meer door te profiteren van het langer openhouden van de kerncentrales (zelf schat het bedrijf die winst op 652 miljoen euro voor 2007 terwijl de Creg het over 1,8 tot 2,2 miljard euro heeft). De s t ijg e n d e energiefactuur leidt bij politici en patroons enkel tot de roep om energie uit de index te halen zodat de lonen niet mee stijgen. Onze mening: hoog tijd om heel de energiesector te nationaliseren! Als het ooit tot een regering komt in dit land, mogelijk na nieuwe verkiezingen, zal het ritme van de besparingen worden opgedreven. De druk van het patronaat maar ook vanuit Europa daartoe is groot. Zij willen ons laten betalen voor hun crisis. Wat dit betekent, zien we onder meer in de VS waar intussen 43,6 miljoen mensen (14,1% van de totale bevolking) overleeft op voedselbonnen. Hun aantal is sinds het begin van de crisis met 5 miljoen aangegroeid. In Ierland staat Hoe verder met de revolutie in Egypte? P 8-9 emigratie terug op de agenda. In Duitsland groeit het aantal werkenden met een loon onder de 10 euro bruto per uur fors aan en ook 5 euro bruto per uur is geen uitzondering meer. Het patronaat en de regering willen met hun voorstel tot Interprofessioneel Akkord de levensstandaard van de werkenden naar beneden halen. Daartegen is verzet nodig. De ernst van de aanvallen in ons land en in Europa maakt dat ook het verzet ernstig moet worden genomen, met bluf zullen we er niet komen. Op basis van een actieve betrokkenheid van onderuit moeten we samen een krachtsverhouding uitbouwen waarmee we duidelijk maken dat wij hun crisis niet zullen betalen! 20 jaar Blokbuster P 15 dls302.indd 1 21/02/ :13:40

2 2 binnenland na de shame -betoging Protest tegen politieke crisis neemt toe de Linkse Socialist Door Baptiste (Wavre) De media stelden de betoging van 23 januari gemakshalve voor als een Belgicistische en apolitieke optocht. De betogers zouden symbool staan voor het cyberverzet van de jongeren. Dat is een oppervlakkig beeld. Uiteraard waren er op de Shame-betoging heel wat Belgicistische en apolitieke elementen. Maar het is correcter om te spreken over politieke verwarring. Er waren diverse standpunten en reacties. In het algemeen was er een verzet tegen het communautaire verdelen om te heersen. Er was niet zozeer sprake van een onvoorwaardelijk Belgisch nationalisme, maar eerder van een bezorgdheid over de afbraak van de sociale zekerheid. Dat zijn belangrijke elementen. Dergelijke eisen mogen we niet laten ondersneeuwen door de officiële oproep tot de dringende vorming van een regering. Zo n oproep heeft weinig zin omdat het niet ingaat op het beleid waar zo n regering voor zou staan. Op het protest werd vaak gewezen op de sociale eisen: het behoud van de verworvenheden, werk, openbare diensten,... Deze eisen zijn de afgelopen jaren soms minder duidelijk als gevolg van een politieke context die gekenmerkt wordt door communautair geruzie. In deze situatie zitten enkele mogelijke gevaren voor links. Er is het gevaar van een opportunistische benadering waarbij het eigen politieke profiel wordt aangepast om de politieke verwarring achterna te lopen in de hoop zo een grotere echo te krijgen. Het is gemakkelijk om een zekere steun te vinden als je slechts reeds aanwezige ideeën achterna loopt. Maar politieke antwoorden aanbieden op de sociale zorgen en het ontwikkelen van een zeker bewustzijn is minder gemakkelijk. Langs de andere kant is er het gevaar van een benadering die zich afsluit van dit soort protest. Het is verkeerd om te stellen dat de betogers op 23 januari niet meer voorstelden dan de jaarlijkse wandeling van kleinburgerlijke figuren. Deze inschatting houdt enkel rekening met het beeld dat van de betoging werd gebracht zonder rekening te houden met het proces dat er achter plaatsvindt. Deze houding kan in zekere zin worden vergeleken met de houding die sommigen ter linkerzijde aanvankelijk aannamen tegenover de antiglobaliseringsacties in Om tussen te komen met politieke antwoorden die het politieke bewustzijn kunnen optillen en een zekere impact kunnen hebben, is het nodig om een beeld te vormen van het bewustzijn dat onder de oppervlakte ontwikkelt. Het klopt dat de uitdrukking van dat bewustzijn verward is. Valt overigens iets anders te verwachten tegen de achtergrond van de wel erg mistige politieke situatie in ons land? Maar onderhuids is er wel een groot ongenoegen over de mogelijke afbouw van de sociale zekerheid op basis van een verdeel-en-heerspolitiek op communautair vlak. Dit maakt dat een deel van de samenleving op een andere manier naar de nationale kwestie gaat kijken. Het is noodzakelijk om veranderingen in de samenleving te analyseren en daar antwoorden op te bieden met een programma dat aansluiting vindt bij het bestaande bewustzijn en van daaruit de noodzaak van een socialistisch alternatief naar voor brengt. Staatshervorming voor sociale afbraak of voor sociale rechten? Alle traditionele politici beperken hun discussie over de staatshervorming tot een discussie over welk niveau het meeste besparingen zal moeten opleggen. Het wereldrecord regeringsvormen werd gebroken omdat geen overeenstemming werd gevonden. De traditionele partijen hebben jarenlang geprobeerd om discussies over hun asociale beleid af te leiden naar communautaire thema s. De Belgische burgerij heeft steeds een verdeel- en heerspolitiek gevoerd om een rechtstreekse confrontatie tussen de klassen te vermijden. Dit proces heeft haar limieten bereikt door de afwezigheid van een financiële marge en het ondermijnen van de traditionele politieke instrumenten van de burgerij. Dat verklaart de huidige politieke impasse. Over het ritme en het niveau waarop de besparingen worden doorgevoerd, is er geen akkoord tussen de partijen, maar over het feit dat er sociale afbraak komt, zijn ze het wel allemaal eens. Toen het voorstel tot IPA werd afgeschoten door de vakbondsmilitanten, had de regering van lopende zaken welgeteld twee dagen en een nacht nodig om tot een akkoord te komen waarmee onze lonen worden ondermijnd. Linkse socialisten verzetten zich tegen iedere staatshervorming om de sociale afbraak te organiseren. Dat betekent niet dat we op zich tegen een uitbreiding van bevoegdheden van regionale en lokale besturen zijn. We hebben daar geen probleem mee indien het leidt tot een betere politiek die wel iets doet aan de werkloosheid, lage lonen, slechte arbeidsomstandigheden, dure huisvestingsprijzen, gebrek aan degelijke openbare dienstverlening,... Dat is echter niet het doel van de staatshervorming waar de traditionele partijen voor pleiten: zij willen regionaliseren om harder te besparen door de regio s tegen elkaar uit te spelen. Om in te gaan tegen een beleid van sociale afbraak is eengemaakte arbeidersstrijd nodig, zowel op syndicaal als op politiek vlak. Dit is mogelijk op basis van strijdbare eisen die ook rekening houden met belangrijke democratische eisen. We moeten het recht op werk in eigen taal verdedigen, dat is zeker in Brussel van groot belang. Ook moeten we opkomen voor gratis taalonderwijs, de aanvallen op het onderwijs hebben de talenkennis de afgelopen jaren ondermijnd. We moeten opkomen voor betaalbare huisvesting, ook in de rand rond Brussel waar de prijzen nu tot de hoogste van het land behoren. Het uitbouwen en versterken van de openbare diensten, moet ook het recht op diensten in eigen taal omvatten. Wie denkt dat verandering zomaar zal plaatsvinden door spontane uitbarstingen van woede achter het rode vaandel van de socialistische revolutie, vergist zich. Veranderingen en politieke polarisatie in de samenleving gaan onvermijdelijk gepaard met complicaties die uit de vorige periode worden meegebracht. Dat kwam ook op de Shame-betoging tot uiting. LSP was op deze betoging aanwezig ook al waren we het niet eens met de oorspronkelijke oproep van de organisatoren. Wij kwamen tussen met de slogan: Een regering om de banken en speculanten aan te pakken, niet de werknemers en hun gezinnen. Wij gaan in tegen het communautaire geruzie tussen de traditionele politici door op te komen voor een eigen politiek instrument voor de arbeiders en hun gezinnen dat wel ingaat op de bekommernissen waar de overgrote meerderheid van de bevolking mee zit. Met een programma voor socialistische verandering wordt de nadruk gelegd op offensieve kort De Bracke-ideologie eisen die de arbeiders en hun gezinnen verenigen over de grenzen van taal, afkomst of religie heen. De periode die voor ons staat, zal gekenmerkt worden door de crisis van het kapitalisme. Dit zorgt voor onstabiliteit en het leidt tot snelle veranderingen. Politieke duidelijkheid over het proces van verandering is noodzakelijk om snel te kunnen reageren en om met standpunten naar buiten te komen waarmee het politiek begrip wordt versterkt. Dat is wat we met LSP willen realiseren. Het gaat van kwaad naar erger met Siegfried Bracke. Nadat de kersverse N-VA er ontkende ooit sp.a er te zijn geweest probeerde hij zijn tijd bij de SP te minimaliseren, ook al bleken het 14 jaar te zijn geweest en ook al bleek de man een vaste column in het partijblad te hebben volgepend. Vervolgens raakte bekend dat Bracke meewerkte aan het ideologisch manifest van de SP in De tekst werd gepubliceerd onder de naam van Frank Vandenbroucke. Verschillende bronnen bevestigen evenwel dat Bracke er minstens aan heeft meegeschreven. Het is niet duidelijk voor wie dit nu het meest gênant is: de N-VA die met een partijleider zit die als journalist niet aarzelde om tegelijk een leidinggevende rol te spelen bij de socialisten en daar achteraf over loog, of de SP.a die haar ideologische koers liet bepalen door een weinig socialistische figuur die moeiteloos overstapte naar een harde liberale rechtse partij als de N-VA. Het model van het Vlaams Belang: Zuid-Soedan Op de nieuwjaarsreceptie van het Vlaams Belang hield voorzitter Valkeniers de centrale toespraak. De Standaard merkte op: Sommige dingen veranderen helaas nooit. Ook in 2011 bleef de speech van Belang-voorzitter Bruno Valkeniers verstoken van elk redenaarstalent. Inhoudelijk was vooral de verwijzing naar Soedan opvallend. Volgens Valkeniers is de splitsing van Soedan een voorbeeld dat ook in ons land moet worden gevolgd. Wat Valkeniers er niet bij vertelde is dat er de afgelopen jaren duizenden doden vielen in een burgeroorlog in Soedan. Is ook dat een onderdeel van het model van Valkeniers? Op 12 en 13 maart is er Socialisme 2011, een weekend vol discussie en debat, in De Kriekelaar (Gaillatstraat 86, Schaarbeek). De volledige agenda staat op socialisme.be en is verkrijgbaar via de redactie. Op deze en volgende pagina s stellen we enkele meetings en commissies voor. * Zaterdag 12 maart. 15u30-18u. Commissie: Marxisme en het nationaliteitenvraagstuk. Spreker: Peter Delsing * Zondag 13 maart u30. Commissie: De fluwelen splitsing van Tsjecho-Slowakije. Spreker: Petr Jindra, een socialist uit Tsjechië dls302.indd 2 21/02/ :13:42

3 maart 2011 Standpunt Na de Lissabonstrategie volgt Europa 2020 Europa wil sociale afbraak versneld opleggen Door een LBC-militant De Europese Unie grijpt almaar meer in op het dagelijkse leven van de bevolking. Voor het establishment is de EU een politiek project om op neoliberale wijze rake klappen uit te delen aan de arbeiders, uitkeringstrekkers, jongeren, Bovendien zorgt de EU ervoor dat lidstaten geen eigen beleid kunnen voeren om bijvoorbeeld met een devaluatie van de nationale munt de concurrentiepositie te verstevigen. Door de invoering van de euro is dit geen optie meer en moeten lidstaten die in de problemen komen, worden geholpen door de andere lidstaten. Maar er is geen eengemaakte Europese burgerij, in de crisis van de afgelopen maanden werden de nationale tegenstellingen op een scherpe wijze duidelijk. De strategie Europa 2020, de opvolger van de Lissabonstrategie, is een plan van de EU om de lidstaten competitiever te maken in de vrije markteconomie. De recepten daartoe zijn bekend: het liberaliseren van de arbeidsmarkt (de loon- en arbeidsvoorwaarden), wat neerkomt op een neerwaartse tendens. Er wordt concreet gewezen op loonsverminderingen, afschaffing van de automatische indexering, beperking in de tijd van werkloosheidsuitkering, afschaffing van het brugpensioen, optrekken van de pensioenleeftijd naar 67, vermindering of afschaffing van de minimumlonen, afschaffing van (loon-) akkoorden via sociaal overleg, Duitsland is het grote voorbeeld en de grote trekker van deze strategie. De Duitse regering onder leiding van Merkel pleit ervoor om het stabiliteitsen groeipact te versterken door in alle landen het plafond voor het begrotingstekort op 3% van het bbp in de grondwet in te schrijven alsook een snellere afbouw van de overheidsschulden op te leggen. De lidstaten zouden bovendien hun begroting aan de EU ter goedkeuring moeten voorleggen. Van dit plan werd een voorsmaakje gegeven met het competitiviteitspact dat Merkel en Sarkozy begin februari naar voor brachten op de Europese Top. Duitsland stelde daar dat de crisis een gevolg is van de competitiviteitsverschillen tussen de verschillende lidstaten. Het voorgestelde pact is er op gericht om een aantal elementen van sociale afbraak te versnellen. Dit komt overeen met de strategie Europa 2020: de afschaffing van de automatische indexering, de verhoging van de pensioenleeftijd, verlaging van de minimumlonen en het gelijk stemmen van de vennootschapsbelasting. Sarkozy en Merkel willen een Europees offensief op alle sociale verworvenheden inzetten. Dat is een onderdeel van de Europa 2020 agenda die ook door de politici bij ons werd gesteund. Het pact werd afgeschoten. Ook Leterme haalde uit naar het voorstel om de index af te schaffen en maakte van dat verzet handig gebruik in een poging om ons het slechte IPA verkocht te krijgen. Maar de aanval is hiermee niet weg, het voorgestelde pact was slechts een voorsmaakje van wat Europa 2020 brengt. In voorbeeldland Duitsland zien we wat deze strategie betekent voor de werkenden: tussen 2000 en 2009 daalden de reële lonen met 4,5% (6,5 miljoen mensen hebben een brutoloon van minder dan 1500 euro/maand), het aantal precaire jobs steeg met 35%, het aantal werkende armen groeide aan tot 6,8%, de inkomensongelijkheid werd groter, het loonaandeel in het BBP nam sterk af, Deze Europese regels bedreigen het sociaal overleg bij ons. Tegelijk maakt de strategie Europa 2020 duidelijk dat de Europese arbeidersklasse zich moet verenigen om samen tegen de sociale afbraak in te gaan en op te komen voor een socialistisch Europa waarin de behoeften van de meerderheid van de bevolking centraal staan. De bewegingen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten maken duidelijk dat het mogelijk is om te breken met de gevestigde orde en om tot verenigd verzet over nationale grenzen heen te komen. Laten we dat voorbeeld volgen. Als je de resultaten van de nieuwe studie (*) van het Hoger Instituut voor de Arbeid bekijkt, is het antwoord op die vraag vrij simpel. In een maximaal scenario int de Belgische staat (en sociale zekerheid) door allerlei fiscale aftrekken en minderontvangsten maar liefst 58 miljard euro per jaar minder aan belastingen dan ze zou kunnen. Als je daar de geschatte fraude bij rekent, kom je zelfs aan 100 miljard euro per jaar. Dergelijke cijfers werpen een totaal ander licht op de noodzakelijke inspanningen om het begrotingstekort en de staatschuld te saneren dan wat de regerende partijen ons willen aanwrijven. Zelfs als de officieel linkse partijen PS en SP.a het hebben over het extra belasten van de hogere inkomens of over het aanpassen van de notionele intrestaftrek, gaat het gewoonlijk slechts over kleine maatregeltjes die hen het excuus moeten bezorgen om ook en vooral in de zakken van de werkenden en armen en hun gezinnen te kunnen zitten. De studie van het HIVA toont echter aan dat er door het wegknippen van allerlei aftrekken en vrijstellingen, samen met een echte strijd tegen de fiscale fraude, een substantiële verhoging van de staatsinkomsten verkregen zou kunnen worden. Nu zijn er natuurlijk een aantal van die aftrekken of vrijstellingen die absoluut te rechtvaardigen zijn, bijvoorbeeld die op de vervangingsinkomens of de belastingvrije som. Maar het HIVA wijst erop dat het meestal de mensen uit de hogere inkomensgroepen en de meest winstgevende bedrijven zijn die het vaakst van de belastingverlagende middelen gebruik maken. Zij die het meest klagen over de onhoudbare belastingdruk zijn juist zij die er het minst betalen! Of zoals professor Pacolet van het Edito Door Anja Deschoemacker Leven de werkenden boven hun stand of nemen het patronaat en de rijken teveel van de rijkdom in beslag? HIVA stelt: Men zegt wel eens dat we met zijn allen gepluimd worden door de fiscus. Maar als ik de cijfers bekijk, denk ik eerder aan gebraden kippen die velen in de mond vliegen (De Standaard, 28 februari 2011). Dat is zeker het geval voor de grootste en meest winstgevende bedrijven die door de notionele intrestaftrek nauwelijks nog belastingen betalen terwijl veel kleine bedrijven dergelijke maatregelen niet kunnen toepassen. Het is niet enkel de staat zelf die door deze aangehouden belastingspolitiek minder inkomsten heeft, ook de sociale zekerheid ziet zijn kassen door die minderontvangsten steeds meer ondermijnd worden. Zo wordt vandaag al bijna 20% van de loonmassa vrijgesteld onder de vorm van extralegale voordelen, waardoor de sociale zekerheid met bijna 10 miljard euro minderontvangsten te maken krijgt. Tel daarbij de 6 miljard voor verminderde sociale zekerheidsbijdragen en je komt al aan 16 miljard per jaar die uit de sociale zekerheidskassen wordt geroofd. En dan maar roepen dat de sociale zekerheid onbetaalbaar wordt! Als we die cijfers bekijken het resultaat van 20 à 30 jaar knippen in de belastingen voor de economisch sterkste groepen kunnen we niet anders dan de term links voor partijen als PS en SP.a (bijna onafgebroken in de regering) met een stevige kilo zout te nemen. Hetzelfde geldt voor de groene partijen die hierop enkel opmerkingen in de marge hebben. Nu verdedigen alle verkozen partijen een maximale loonmarge van 0,3% bovenop de index, terwijl de rijken in dit land en de grootste bedrijven door de fiscale politiek slapend nog stinkender rijk worden. Indien we hun inkomstengroei zouden proberen te beperken tot 0,3%, zou het kot te klein zijn! Als de werkenden en armen en hun gezinnen - de overgrote meerderheid van de bevolking - hieraan een einde wil stellen, staan ze opnieuw voor de taak om niet alleen op syndicaal vlak de strijd te voeren, maar ook om zich op het politieke vlak te herorganiseren en hun onafhankelijkheid terug te winnen op die zogenaamd linkse of sociale partijen die de arbeidersbeweging soms wel lippendienst bewijzen, maar anderzijds deze politiek al decennialang hebben goedgekeurd. * De kost van fiscale en parafiscale uitgaven en ontwijking in België, Pacolet J & Strengs T. ZO GEZEGD Journalist Hugo De Ridder volgt al decennialang de Belgische politiek. De huidige politieke crisis schrijft hij mee toe aan CD&V omdat die partij besloot om enkel de communautaire kaart te spelen. Toen het kartel tot stand kwam, werd De Wever onmiddellijk en de facto de communautaire woordvoerder van de christendemocraten. Een regeerakkoord sluiten met N-VA ziet De Ridder niet gebeuren: Een vriend van mij bij de top van de N- VA waarschuwt me al zes maanden dat zelfs als Bart De Wever het echt zou willen, zijn partij visceraal niet in staat is om een compromis goed te keuren. Vergis u niet, Bart krijgt nu al nachtmerries van een congres zegt hij. (De Standaard 12/02) Het is een jarenlange mythe in rechtse kringen: de VRT zou links zijn. Voormalig VRT-journalist Johan Depoortere repliceert: Hoeft het nog te worden aangetoond dat het handvol collega s die de journalistiek hebben geruild voor een politieke carrière, allemaal bij een rechtse partij zijn terechtgekomen? Ivo Belet zit bij zijn Europese fractie in het gezelschap van ultra-conservatieven als de Hongaarse premier Victor Orban, Dirk Sterckx ontdekte op latere leeftijd zijn ware liberale zelf en Siegfried Bracke zag het nationalistische licht wellicht niet toevallig pas toen de N-VA haar hoogtepunt had bereikt. * Zaterdag 12 maart. 15u30-18u. Commissie: Een ééngemaakte, strijdbare partij voor de werkende klasse is nodig. Met sprekers van het Front des Gauches, o.a. Pierre Eyben (woordvoerder PC Liege) * Zaterdag 12 maart. 19u-20u30. Avondmeeting: Europa in crisis, de strijd tegen besparingen met Jacques Chastaing van NPA Mulhouse, Paul Callanan van Youth Fight for Jobs and Education, Matt Waine gemeenteraadslid voor de Socialist Party in Dublin en Eric Byl van LSP dls302.indd 3 21/02/ :13:45

4 Syndicaal de Linkse Socialist Tegen sociale afbraak. Stop dit IPA Geen bluf, maar strijd organiseren N ooit eerder hebben de verkozen vertegenwoordigers van de werknemers een ontwerp interprofessioneel akkoord zo massaal afgewezen. Gerommel in de marge deed de vakbonden niet overstag gaan. De actiekalender van het ABVV blijft ook na het bemiddelingsvoorstel behouden. Het ACLVB zal deelnemen aan de actiedag van 4 maart. En op 28 februari hield de LBC een militantenconcentratie in Brussel. Op basis van de eerste officiële resultaten, verwachten analisten een winst van 17,14 miljard euro voor de Bel 20 bedrijven. Vergeleken bij 2009 is dat een toename met 37,4%. Een flink deel zal worden afgeroomd door dividenden en bonussen. Zelfs in het crisisjaar 2009 kenden de patroons van de Bel 20 bedrijven zich een gemiddeld bruto jaarloon toe van 2,27 miljoen euro, een stijging met 23% ten opzichte van weigert de regering het geschenk van de sociale partners. Die hadden 200 van 500 miljoen euro die de regering daarvoor begroot had niet nodig. Vertel dat maar eens aan wie moet leven van pensioenen, werkloosheid en invaliditeit. Het had trouwens al in september 2010 wettelijk geregeld moeten zijn. De opzeg van arbeiders wordt wat sneller verlengd, 15% in plaats van 10% vanaf volgend jaar, een winst die kan oplopen tot anderhalve dag. De passage waarin dit vanaf 2016 tot 20% wordt opgetrokken, is verdwenen. De inkorting van de opzeg voor de lagere bedienden ( ) is geschrapt. De vermindering met zes procent voor de hogere bedienden tegen 2014 blijft, maar die met 10% tegen 2016 is verdwenen. De ontslagpremie van werknemers met een loon tot wordt twee weken vrijgesteld van belastingen. Alweer een maatregel die de patroon niets kost. Een betere ontslagbescherming kon er niet af. Na twee jaar inleveren en duigeen bluf, maar zenden collega s die hun baan ver- In plaats van organiseren! grootse aanloren omdat banken en bedrijfskondigingen, leiders de vrucht van ons werk op We moesten lang wachten op de moet de vakde beurzen vergokten, wil men de standpunten van de vakbondstop. werknemers opnieuw voor de cri- bondsleiding De achterban raadplegen, laat staan sis laten opdraaien. Het IPA voor- tijdig duidelijke democratisch laten beslissen, vergt ziet voor de volgende twee jaar ordewoorden tijd. De patroons en de regering hebeen loonmarge van nauwelijks lanceren en de ben daar geen last van. Tegenover de 0,3% bovenop de gezondheids- nodige hulpmid- traagheid aan de top, staat de snelheid index van 3,9%, minder dan de delen voorzien waarmee verwacht wordt dat de basis voor de dele- reageert. Die verneemt het akkoord, verwachte inflatie. En dat terwijl de bedrijven opnieuw goed boe- gees in de bewaarover maandenlang in het geheim drijven, anders onderhandeld werd, doorgaans via de ren (zie kader). Geen wonder dat de vakbonds- krijgen we ge- pers. Op een paar dagen moet de basis basis het akkoord zo massaal af- pruts zoals de paraat staan. Pamfletten om de achterwees, ook bij het ACV trouwens. voorbije weken. ban te informeren en te mobiliseren, Op socialisme.be wordt verwezijn zelden tijdig voor handen. zen naar de blog van een LBC-militant. Die berekende dat 55,4% van de ACV basis het akkoord verwierp, maar Jongeren strijden voor werk dat werd door bureaucratische manipulaties herleid tot 35%. Het beeld van Jongeren worden extra geviangsthazen dat de ACV-top over haar seerd door de politiek van soachterban verspreidt, klopt dus niet. ciale afbraak. Werkzekerheid Wellicht daarom wou Cortebeeck de en een degelijk loon zijn voor pil vergulden door het IPA alsnog met velen een verre droom. Het de hulp van Leterme bij te sturen. Te IPA wil die discriminatie nog weinig en te laat. uitbreiden. Wie aan het werk De loonmarge blijft. De studie over is zou zijn/haar huidig statuut de index verdwijnt, maar langs een behouden, nieuwe werkneachterpoort, de Nationale Bank, wordt mers vallen echter onder het de aanval volop ingezet. In het bemidnieuwe, uitgeholde statuut. In delingsvoorstel worden de minimumeen aantal gewesten is LSP lonen opgetrokken met 10 voor wie samen met vakbondsjongehet minimumloon van 1415 verdient. ren en KAJ een campagne Zelfs dat mag de patroon niets kosten. begonnen tegen werkonzehet is onze sociale zekerheid die trakkerheid en de eindeloze reeks teert via een lastenverlaging. Om de onzekere contracten die jonuitkeringen welvaartsvast te maken, geren opgedrongen worden. dls302.indd 4 Tot op het laatste moment weet de basis niet of het staken wordt of een mobilisatie voor militanten. Zelfs over 4 maart is nog onduidelijk wat de vakbondsleiding van plan is. Zetten we filtrerende piketten om de twijfelaars te overtuigen of blokkeren we alles? In plaats van grootse aankondigingen moet de vakbondsleiding tijdig duidelijke ordewoorden lanceren en de nodige hulpmiddelen voorzien voor de delegees in de bedrijven, anders krijgen we gepruts zoals de voorbije weken. Ondanks de propaganda van politici van alle partijen, van patroons en hun media en helaas ook van sommige vakbondsleiders sprak de meerderheid van de werknemers zich uit tegen het IPA. De enige manier om die meerderheid te breken, is door ons te verdelen: arbeiders tegen bedienden, Vlamingen tegen Franstaligen, jongeren tegen ouderen. We hebben er geen behoefte aan ons ook nog eens te laten verdelen onder syndicalisten. We kennen de manoeuvres aan de top. Het ACV heeft daar geen monopolie op. De achterban van het ACOD werd evenmin geraadpleegd toen de top besliste niet mee te staken op 4 maart. Een goed actieplan, maximale betrokkenheid van de basis en een open houding naar diegenen die zich door hun vakbondsleiding in de steek gelaten voelen, kan de krachtsverhoudingen in het voordeel van de werknemers doen kantelen. Voor de patroons en de politici is dit IPA geen eindpunt. Als ze hiermee weg komen, kunnen we ons verwachten aan een algemene aanval op de index, op onze pensioenen en op alles wat de levens- en werkomstandigheden van de werknemers en hun gezinnen draaglijk maakt. ABVV en ACV: Breek de band met SPa en CD&V Geen enkele instelling, partij of beweging in ons land beschikt over een mobilisatiekracht vergelijkbaar met die van de vakbonden. Mits een goede informatie en mobilisatiecampagne kunnen de vakbonden gemakkelijk honderdduizenden werknemers op straat brengen. In het parlement is daar niets van te merken. Nauwelijks had de liberale vakbond het akkoord verworpen of de liberale partijen kondigden aan dat ze het integraal willen doorvoeren via het parlement. Met de standpunten van het ACV of de christelijke mutualiteiten drijft de christendemocratie in het parlement de spot. Zowel de PS als de SP.a toonden zich verheugd over dit evenwichtig akkoord. Hoewel een meerderheid van syndicalisten het IPA heeft afgekeurd, komen hun posities in de media nauwelijks aan bod. Bij de vakbondsbasis leidt dat tot frustraties en ontmoediging. Vooral in Vlaanderen hebben velen zich al jaren afgekeerd van de bevoorrechte politieke partners en stemmen voor de populist van het moment. Het wordt tijd dat de vakbondsleidingen de banden met SP.a en PS voor het ABVV en die met CD&V voor het ACV, doorknippen en een eigen politieke vertegenwoordiging opbouwen, samen met iedereen die zich verzet tegen de neoliberale afbraakpolitiek. De Linkse Socialistische Partij staat voor: Vrije loonsonderhandelingen in de sectoren en de bedrijven Wegwerken van discriminatie tussen arbeiders en bedienden zonder het statuut van de bedienden te ondergraven. Handen af van de index Behoud van alle systemen van brugpensioen Voorts komt LSP op voor gezamenlijke strijd van de Waalse, Vlaamse en Brusselse arbeiders: Tegen elke vorm van arbeidsduurverlenging, 32-urenweek nu, zonder loonverlies en met vervangende tewerkstelling Volwaardige contracten aan volwaardige lonen voor iedereen. Een minimumloon van 1500 euro netto. Welvaartsvastheid van alle uitkeringen. Stop de fiscale geschenken aan het patronaat. Afschaffing van de notionele interest en van het bankgeheim. Nationalisatie onder arbeiderscontrole en zelfbeheer van de sleutelsectoren van de economie. Voor een socialistische maatschappij waarin geproduceerd wordt naar de behoeften, niet naar de winsten van enkelen. 21/02/ :13:50