Checkdoc : een oplossing tegen identiteitsfraude

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Checkdoc : een oplossing tegen identiteitsfraude"

Transcriptie

1 1 PERSDOSSIER Checkdoc : een oplossing tegen identiteitsfraude 3 leningen aangegaan met gestolen identiteitskaart De identiteitsfraude, dé uitdaging voor de komende jaren Hij gebruikte de identiteit van een overleden persoon om zijn bank op te lichten Jaarlijks verdwijnen 400 gehuurde voertuigen Hij maakte een proefrit onder voorlegging van een valse identiteit en verdween De diefstal van identiteitskaarten en paspoorten leidt tot grote fraude, met als slachtoffers de winkeliers, verhuurfirma s, banken, horeca en alle andere economische actoren waar de identiteit van de klant nodig is. Doeltreffende maatregelen dringen zich op om het frauduleus gebruik van verduisterde identiteitsdocumenten te voorkomen. Checkdoc, een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen identiteitsfraude. Diefstal en frauduleus gebruik van identiteitsdocumenten beperken : 5 complementaire benaderingen Eén unieke oplossing tegen identiteitsfraude bestaat niet, wel een coherente aanpak gesteund op 5 pijlers: 1. Diefstal van blanco documenten voorkomen door geen blanco documenten aan te maken De gecentraliseerde aanmaak van identiteitsdocumenten zorgt ervoor dat de identiteit van de titulairs van het document van bij aanmaak op het document staat. Dat gebeurde voor het eerst in 1985 bij de productie van de toenmalige identiteitskaarten. De (gecentraliseerde) aanmaak van de nieuwe elektronische identiteitskaart startte in 2003 (op dit ogenblijk zijn er 7,7 miljoen kaarten verspreid, hetzij 93% van het totale aantal te verspreiden kaarten). De gecentraliseerde aanmaak van de paspoorten begon in 1998 en het meest recente elektronische model dateert van Momenteel zijn er 2,1 miljoen Belgische paspoorten in omloop en worden er jaarlijks nieuwe afgeleverd. Veelvuldige fraude komt voor bij de kartonnen modellen van de vreemdelingenkaarten en de verblijfstitels. In 2007 is men gestart met de gecentraliseerde aanmaak en de verspreiding van de kaarten E en F en van de verblijfstitels kaarten werden al afgeleverd. Tenslotte wordt vanaf 2009 in alle gemeenten gestart met de verspreiding van de nieuwe identiteitskaart voor kinderen (Kid sid). Deze kaart werd reeds in 6

2 2 pilootgemeenten uitgereikt, met name Oostende, Koekelberg, Houthalen-Helchteren, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Luik en Bornem. In 2010 worden de nieuwe rijbewijzen verwacht. 2. De verhoogde veiligheidsniveaus door de technologische evolutie, maken een goede eerstelijnscontrole mogelijk en dragen bij tot het voorkomen van vervalste documenten Het tweede voordeel van de gecentraliseerde aanmaak ligt bij de invoering van stabiele veiligheidstechnologieën, die eenvoudig verifieerbaar zijn door de personen in de eerste lijn. De eenvoudige vervalsingen (foto veranderen, gegevens wijzigen) zijn onmogelijk geworden. Professionele vervalsers kunnen daarentegen documenten aanmaken die moeilijker zijn op te sporen. Ofwel gebruiken zij een onbestaand documentnummer of de gegevens van een gestolen kaart of paspoort, ofwel nemen zij de gegevens over van een geldig document waarvan de titularis nooit vermoedt dat hij een administratieve tweelingbroer heeft. Voor de eerste twee scenario s biedt Checkdoc een «meerwaarde» bij het opsporen van valse documenten. 3. Elke schakel van de keten moet worden beveiligd: aanmaak, transport en opslag van de documenten Een document wordt aangemaakt op een productieplaats, om vervolgens te worden getransporteerd naar een plaats waar de personalisering gebeurt. Om vergund te worden moeten deze plaatsen voldoen aan een aantal uiterst strenge veiligheidsvoorwaarden. In de dienstverlening aan de bevolking moet een evenwicht worden gevonden tussen het onthaal van het publiek en de beveiliging van deze gepersonaliseerde documenten. Ook al is de waarde van een gepersonaliseerd document lager dan een blanco document, de vervalsers hebben hun werkwijzen aangepast en kunnen inspelen op de gelijkenis tussen de wettelijke aanvrager en de oneerlijke houder («look-alike»). In 2006 werden er in samenwerking met de gemeenten 8 pilootprojecten rond diefstalpreventie ontwikkeld. De resultaten hiervan zijn in 2007 verspreid onder alle gemeenten in de vorm van een praktische handleiding. Het belang van de rol van de gemeentelijke diensten in het proces van de uitreiking van identiteitsdocumenten is niet te onderschatten. Zij zijn immers de enigen die een face-to-face contact hebben met de burger, zowel bij de aanvraag als bij de aflevering van identiteitsdocumenten. 4. Het verhogen van de waakzaamheid van de personen die een identiteitsdocument moeten verifiëren. Wie van ons kan er drie veiligheidsaspecten van de Belgische identiteitskaart opnoemen? Hoeveel gevallen van fraude zouden vermeden kunnen zijn door de identiteitskaart aan een nauwkeuriger onderzoek te onderwerpen, door de foto op de kaart te vergelijken met de persoon die voor ons staat en door een vergelijking van de handtekening? Een gebrek aan interesse, een absoluut vertrouwen in de onmogelijkheid van vervalsing of van namaak van onze documenten, een commercieel «respect» voor de klant, tijdsgebrek, het niet kennen van de procedures, er zijn redenen genoeg om de authenticiteit van een identiteitsdocument niet te verifiëren. De uitreikende overheden (FOD Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken) hebben samen met de federale politie praktische informatie voor de gebruiker ontwikkeld. Deze

3 informatie is in didactische vorm terug te vinden op de site onder de rubriek «veiligheidselementen». 5. De gestolen identiteitsdocumenten minder aantrekkelijk maken door het frauduleus gebruik ervan onmogelijk te maken. In een ideaal scenario kunnen de gestolen document niet worden gebruikt en hebben ze geen enkele waarde binnen het circuit van heling en handel in gestolen documenten, waardoor de criminele vraag naar gestolen documenten afneemt. In een James BOND-film kunnen de documenten zichzelf vernietigen, maar dat blijft nog fictie Daarentegen kunnen we handelaars, ondernemingen, economische actoren, kortom iedereen die wil vermijden het slachtoffer te worden van een identiteitsfraude, een middel aan de hand doen waarmee ze in enkele seconden kunnen verifiëren of het document dat wordt voorgelegd in orde is. Checkdoc beantwoordt aan deze laatste doelstelling. Met Checkdoc kan op het internet worden nagegaan of een Belgisch identiteitsdocument bij de overheden bekend staat als gestolen, verloren, verlopen, ongeldig of dat het nummer niet werd uitgereikt. Checkdoc is het vervolg van PassWeb, een toepassing ontwikkeld door de FOD Buitenlandse Zaken. 3 Checkdoc, een dienst van de overheid aan de burger De informatie waarover de overheidsdiensten beschikken, onder bepaalde voorwaarden ter beschikking stellen van de economische actoren, kadert perfect in de cultuur van een administratie die haar middelen ten dienste stelt van de burger.

4 4 Wat is Checkdoc? Checkdoc omvat 2 functies afgestemd op 2 categorieën van doelpubliek. 1. Checkdoc voor de professionelen De site stelt iedereen in staat om overal ter wereld te verifiëren of een Belgisch identiteitsdocument, dat hem in het kader van een transactie wordt voorgelegd, wel degelijk is uitgereikt en niet gekend is als verloren, gestolen, verlopen of ongeldig. De standaardgebruiker is de verhuurder van een voertuig, de bank of de kredietinstelling, de hotelsector, de notarissen, de handelaars die, voor er een grote aankoop wordt gedaan, de identiteit willen verifiëren van de drager van een kredietkaart, is vanzelfsprekend raadpleegbaar voor Belgische en buitenlandse openbare diensten. is een zoekmotor die een opzoeking uitvoert bij het Rijksregister en de databank van de paspoorten, op basis van het identificatienummer van het voorgelegde document. Binnen enkele seconden ontvangt de gebruiker een antwoord in de vorm van een «hit/no hit» en kan hij een beslissing met meer zekerheid nemen. 2. DOC STOP voor de burgers De Helpdesk DOC STOP maakt het voor iedere titularis van een Belgisch identiteitsdocument mogelijk om, waar ook ter wereld, 24u/24u, het verlies of de diefstal van zijn identiteits- of reisdocumenten te melden. Hiervoor kan hij overal ter wereld gebruik maken van het gratis nummer Na verificatie of de oproepende persoon wel degelijk de titularis is van het opgegeven document, blokkeert de operator het document tijdelijk. Vanaf dat ogenblik zal iedere verificatie op aanleiding geven tot een «Hit», zonder te moeten wachten tot de titularis een aanvraag voor een nieuw identiteitsdocument doet. Voorbeeld: De heer Janssens heeft zijn identiteitskaart verloren in de metro. De heer Willems vindt deze en biedt zich met deze kaart aan bij het loket van een bank en vraagt een lening aan. De kredietbeheerder van de bank logt in op en voert het identificatienummer in van het voorgelegde document. Aangezien de heer Janssens onmiddellijk DOC STOP heeft gebeld, geeft Checkdoc het antwoord «hit». Bijgevolg krijgt de heer Willems geen lening. De federale politie wordt op de hoogte gebracht en er kan een onderzoek worden gestart naar deze poging tot oplichting. Waartoe dient Checkdoc? 1. de economische, financiële en andere actoren die een transactie uitvoeren waarvoor de identiteit van de klant vereist is, in staat stellen om correcte en actuele informatie uit de eerste hand te krijgen. Dat moet hen in staat stellen

5 de juiste beslissing te nemen en vermijden dat ze het slachtoffer worden van identiteitsfraude; 2. elke houder die zijn Belgisch identiteitsdocument verliest of die het slachtoffer is van een diefstal, de mogelijkheid geven om dit onmiddellijk, 24u/24u en 7 dagen op 7 te melden, zodat kan worden vermeden dat een derde zijn identiteit gebruikt voor een commerciële transactie; 3. minder aantrekkelijk maken van diefstal, heling en illegale handel van Belgische identiteitsdocumenten aangezien deze, eens ze door Checkdoc gesignaleerd staan, onbruikbaar zijn voor de potentiële dieven/oplichters; 4. de geloofwaardigheid van de Belgische identiteitsdocumenten verhogen; 5. de gebruikers praktische informatie ter beschikking stellen waarmee zij de valse Belgische identiteitsdocumenten kunnen opsporen. 5 Hoe werkt Checkdoc? werkt enkel met de nummers van documenten. Persoonlijke, administratieve of politionele gegevens worden in geen enkel geval behandeld. Checkdoc is een volledig kosteloze dienst die toegankelijk is voor iedereen die zich wenst te informeren over het administratief statuut van een Belgisch document. CHECKDOC gebruiken is eenvoudig: 1) tijdens het eerste gebruik registreert de gebruiker zich via een inschrijvingsformulier en aanvaardt hij de gebruiksvoorwaarden van de site; 2) de gebruiker ontvangt een activeringscode op het adres opgegeven in het inschrijvingsformulier. Dat adres wordt tevens zijn gebruikersnaam; 3) Om een verificatie in uit te voeren, identificeert de gebruiker zich (login) en kiest tussen twee formules: een basisformule, die didactischer is, en een snelle formule. a) In de basisformule wordt de gebruiker geholpen bij het selecteren van het document aan de hand van foto s die aangeven waar het in te geven nummer op het document kan worden teruggevonden. b) De snelle formule is voor de ervaren gebruiker die het document kent. Hij kan dan bevragen in 2 muisklikken; 4) Het resultaat van de zoekactie wordt binnen enkele seconden doorgestuurd in de vorm van een «HIT/NO HIT».

6 6 «HIT» of «NO HIT»? «HIT» : de boodschap die de website naar de gebruiker stuurt, wanneer het geverifieerde document bij de Belgische administratieve overheden bekend staat als gestolen, verloren, verlopen of ongeldig of wanneer het document met dit nummer niet door deze overheden werd uitgereikt. - de gebruiker krijgt geen informatie over de reden van deze «hit»; - de titularis van het document ontvangt op het adres van zijn hoofdverblijfplaats een brief waarin hem deze «HIT» gemeld wordt, een informatie die zal hem nuttig zijn in geval van geschil; - de Centrale Dienst voor valse documenten van de federale politie wordt op de hoogte gebracht van het nummer van het document dat een «hit» heeft opgeleverd en van de gegevens van de gebruiker die op het inschrijvingsformulier staan. «NO HIT»: de boodschap die de website naar de gebruiker stuurt wanneer het geverifieerde document door een Belgische administratieve overheid werd uitgereikt en niet bekend staat als gestolen, verloren, verlopen of ongeldig. Eens het antwoord is verstuurd, en ongeacht de aard van het antwoord, is het de gebruiker die in functie van zijn vertrouwens- en risicocriteria beslist om al dan niet in te gaan op de vraag die hem is gesteld. levert geen hit op voor de gestolen of verloren documenten die niet aan DOC STOP werden doorgegeven, tenminste zolang de procedure voor vervanging nog niet is opgestart door de gemeentelijke administratie, of voor de paspoorten, zolang de informatie niet is gecommuniceerd aan een consulaat of een Belgische ambassade. Aangezien DOC STOP nog maar bestaat sinds 8 december 2008, kan dus geen «hit» opleveren voor de documenten die verloren of gestolen zijn vóór die datum, behalve als de procedure voor vervanging al is opgestart, of voor wat betreft de paspoorten, de informatie reeds is gecommuniceerd aan de gemeente, het consulaat of de Belgische ambassade. En de valse of vervalste documenten? De vervalsing van documenten is ook een «modus operandi» bij identiteitsfraudes. CHECKDOC maakt het mogelijk om in de volgende gevallen een vals document op te sporen: - het gebruikte nummer op het valse document is «verzonnen», het werd niet uitgereikt, - het gebruikte nummer op het valse document is dat van een document dat bekend staat als verloren, gestolen, verlopen of ongeldig. In de overige gevallen zal de gebruikers helpen bij het opsporen van de vervalste identiteitsdocumenten of van valse documenten door vergrote foto s voor te leggen van de verschillende versies van de identiteitsdocumenten en door videofilmpjes te tonen waarin de veiligheidselementen van de meest courante documenten aan bod komen. Deze informatie is toegankelijk zonder login. In de andere landen van de Europese Unie

7 7 Hoewel Checkdoc door zijn omvang uniek is, zijn er toch 8 andere landen van de Europese Unie die al gelijkaardige systemen hebben ontwikkeld inzake verificatie van identiteitsdocumenten. De tabel hierna geeft een overzicht van de verschillen en gelijkenissen tussen Checkdoc en de initiatieven ontwikkeld in het buitenland. Landen (9 op 27) Geverifieerde documenten Bestemming Hulp bij het opsporen van valse documenten België ID, Paspoorten, Iedereen Ja Ja Verblijstitel Bulgarije ID, Paspoorten, Iedereen rijbewijzen Estland ID Iedereen binnen Estland Letland ID, Paspoorten, rijbewijzen, verloren/gestolen blanco documenten Iedereen Litouwen Nederland Slowakije Elk type identiteitsdocument Paspoorten en reisdocumenten Paspoorten en identiteitsdocumenten Slovenië Paspoorten / identiteitsdocumente n/rijbewijzen (gestolen, verloren, vernietigd) Iedereen Nationaal (betaalsite) Iedereen Iedereen (mogelijkheid om online verlies of diefstal van het document aan te geven) Bestaan van een helpdesk «DOC STOP» Tsjechië ID en Paspoorten Iedereen Met Checkdoc sluit België zich aan bij bovenstaande initiatieven. Checkdoc is een eenvoudig en efficiënt systeem dat de burger en de economische actoren helpt voorkomen het slachtoffer te worden van een identiteitsfraude. Bovendien kunnen de burgers die toch het slachtoffer zijn van diefstal of verlies, hiervan onmiddellijk aangifte doen via DOC STOP. De documenten worden vervolgens geblokkeerd waardoor ieder mogelijk frauduleus gebruik kan worden voorkomen. Al deze gebruiksvriendelijke functies maakt van Checkdoc een uniek systeem. DOC STOP DOC STOP is de logische aanvulling op waarmee het samen een volledige oplossing vormt. De uren volgend op de diefstal of het verlies van het

8 8 document zijn immers het meest nuttig voor de fraudeur. Er was dus een formule nodig om op de hoogte te brengen, nog voor de burger een nieuw document bij zijn gemeentelijke administratie aanvraagt. Wij hebben ons geïnspireerd op de bestaande formule om bank- en kredietkaarten te blokkeren. Vanaf vandaag 8 december 2008 zal een helpdesk 24u/24u en 7 dagen per week de oproepen ontvangen van de particulieren die het slachtoffer zijn van een diefstal of die hun identiteitskaart, hun paspoort of hun verblijfstitel (chipmodel) verloren hebben. DOC STOP is een gratis dienst van de FOD Binnenlandse Zaken / In België Idem in het buitenland, behalve in bepaalde landen waar het internationaal prefix niet 00 is. (bijvoorbeeld Verenigde Staten; 011) In de landen waar het nummer niet bereikbaar is, belt u naar Alle inlichtingen over bereikbaarheid zijn terug te vinden op Hoe werkt DOC STOP? In geval van diefstal, bel onmiddellijk naar DOC STOP en doe aangifte van de diefstal bij het dichtstbijzijnde politiebureau of bij uw lokale politie. In geval van verlies, bel onmiddellijk naar DOC STOP. Ga vervolgens naar uw gemeentehuis. Het is niet nodig naar de politie te gaan, behalve in 2 gevallen: om een voorlopig attest te krijgen buiten de openingsuren van de gemeente en als het verloren document een elektronische identiteitskaart is voor vreemdelingen. In deze 2 gevallen dient u altijd eerst aangifte van het verlies te doen bij de politie. De operator zal eerst de identiteit vaststellen van de oproeper op basis van de gegevens van het rijksregister. Dan wordt het gestolen of verloren identiteitsdocument geblokkeerd op Na het telefoontje aan DOC STOP, ontvangt de oproeper een brief waarin zijn melding van verlies of diefstal wordt bevestigd en hem de te volgen stappen worden nogmaals uitgelegd. Hiervoor zijn 3 redenen: - als het document wordt teruggevonden, kan het binnen de 7 dagen van de oproep worden gedeblokkeerd en moet er geen nieuw document worden aangevraagd. Hierdoor kunnen de kosten voor een nieuwe aanmak vermeden worden; - als het document wordt gebruikt om een fraude te plegen, zal de titularis zich gemakkelijk kunnen beroepen op zijn goede trouw; - als de blokkering het werk was van een flauwe grappenmaker (het is nodig dat men bijzonder goed op de hoogte is van de burgerlijke stand van de titularis!), kan men hem aanpakken. Let op: paspoorten die via DOC STOP worden geblokkeerd, kunnen nadien- zelf binnen de 7 dagen - niet opnieuw worden geactiveerd. Waarom DOC STOP gebruiken?

9 9 Een aangifte van diefstal of verlies bij de politie volstaat niet om te activeren, evenmin als de aangifte bij de politie van diefstal of verlies van gestolen of verloren debet- of kredietkaarten, de eigenaar ontslaat om deze kaarten bij CARDSTOP te blokkeren. Who s next? In de loop van 2009 zullen de inschrijvingsformulieren voor voertuigen, de roze kaarten, door Checkdoc geverifieerd kunnen worden. In 2010 is het de beurt aan de rijbewijzen. Checkdoc werd ontwikkeld door: - de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking, Algemene Directie Veiligheid en Preventie en Algemene Directie Vreemdelingenzaken - de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Algemene Directie van de Kanselarij - de FOD Mobiliteit en Vervoer - de Federale Politie, Algemene Directie van de Federale Gerechtelijke Politie, Directie economische en financiële criminaliteit In samenwerking met : - BULL Belux - Arch Images (videofilmpjes) - Hoet & Hoet (logo grafische stijl) en alle gemotiveerde en getalenteerde medewerkers die zich voor dit project hebben ingezet.

Inhoudsopgave. 2 Website «CHECKDOC»: onlinecontrole van de Belgische identiteitsdocumenten...5

Inhoudsopgave. 2 Website «CHECKDOC»: onlinecontrole van de Belgische identiteitsdocumenten...5 Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Dienst Bevolking en Identiteitskaarten Administratieve Onderrichtingen betreffende de website CHECKDOC en de toepassing

Nadere informatie

De voorlopige identiteitsdocumenten voor Belgen.

De voorlopige identiteitsdocumenten voor Belgen. Hoofdstuk III. - De voorlopige identiteitsdocumenten voor Belgen. Afdeling I. Voorafgaande algemene bepalingen. 1. De toekenning van een voorlopige identiteitskaart in geval van verlies of diefstal van

Nadere informatie

Algemene Onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg Samenvatting van de belangrijkste nieuwigheden en aanpassingen.

Algemene Onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg Samenvatting van de belangrijkste nieuwigheden en aanpassingen. Algemene Onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg Samenvatting van de belangrijkste nieuwigheden en aanpassingen. Inleiding Voornaamste eid-toepassingen, alsook een korte

Nadere informatie

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding Toegangsbeheer Inhoud Inleiding... 1 De lokale beheerder... 2 Hoe duidt u een lokale beheerder aan?... 2 De eerste maal aanloggen... 4 Hoe verandert u van lokale beheerder?... 4 Nuttige opties op de welkomstpagina

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

Consulaat-Generaal van België

Consulaat-Generaal van België Newsletter nummer 1 vervolg Beste landgenoten, Beste vrienden, Waarom een speciale consulaire editie van onze nieuwsbrief? Gewoon om u op de hoogte te brengen van een aantal administratieve ontwikkelingen

Nadere informatie

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Hoofdstuk IV. - Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een elektronisch identiteitsdocument

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de dienst

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de dienst Algemene voorwaarden voor het gebruik van de dienst De Federale Overheidsdienst Informatie en Communicatietechnologie (Fedict) heeft samen met de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken een project

Nadere informatie

De voorlopige identiteitskaart van Belg

De voorlopige identiteitskaart van Belg Hoofdstuk III. - De voorlopige identiteitskaart van Belg Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een identiteitskaart tijdens de dagen onmiddellijk

Nadere informatie

VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN

VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN Juni 2009 De zomervakantie is in aantocht en

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2014 Openbare zitting Zijn aanwezig: A. Mervillie, Voorzitter; J. Vermeulen, Burgemeester; N. De Mey, B. Van Thuyne, R. De Reu, M.-T.

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

Volgsystemen. tegen diefstal van voertuigen. Informatiefolder bestemd voor de gebruikers van een volgsysteem

Volgsystemen. tegen diefstal van voertuigen. Informatiefolder bestemd voor de gebruikers van een volgsysteem Volgsystemen tegen diefstal van voertuigen Informatiefolder bestemd voor de gebruikers van een volgsysteem U hebt een auto of u staat op het punt er een te kopen en u wenst uw voertuig al dan niet op verzoek

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 1/6 Advies nr. 01/2016 van 13 januari 2016 Betreft Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten

Nadere informatie

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar.

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. 2. Voorafgaande opmerking : De bepalingen van deze Afdeling zijn enkel nog van toepassing op vreemde kinderen onder de twaalf jaar.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar

1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar 1/6 Advies nr 08/2013 van 13 maart 2013 Betreft: ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen

Nadere informatie

VAKANTIE 2010 IDENTITEITSDOCUMENTEN

VAKANTIE 2010 IDENTITEITSDOCUMENTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be BERICHTEN VAKANTIE 2010 IDENTITEITSDOCUMENTEN Juni 2010 De zomervakantie is in aantocht en

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS Hoofdstuk 28-1 8/02/2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN - Toelichting - Gebruiksvoorwaarden - Wie heeft een IRB nodig? MODEL VAN HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS OVERHEID

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden.

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden. Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

FAQ car-pass. 1. Wat is een car-pass?

FAQ car-pass. 1. Wat is een car-pass? FAQ car-pass 1. Wat is een car-pass? 2. Wanneer wordt de car-pass gebruikt? 3. Moet een ander verkoopsdocument worden opgemaakt bij de verkoop van een tweedehandswagen? 4. Wat zijn de gevolgen als er geen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/063 BERAADSLAGING NR 11/041 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Athlon Mobility Card Getting started!

Athlon Mobility Card Getting started! Athlon Mobility Card Getting started! Proficiat! Proficiat met uw Athlon Mobility Card. Hier leest u hoe u deze kunt activeren en ten volle kunt benutten. 1. Kies uw wachtwoord en pincode 2. Activatie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

2.4. Een klant kan slechts titularis zijn van één Kaart (zelfde naam, zelfde voornaam en zelfde adres) en er kan slechts één Kaart per gezin zijn.

2.4. Een klant kan slechts titularis zijn van één Kaart (zelfde naam, zelfde voornaam en zelfde adres) en er kan slechts één Kaart per gezin zijn. Inhoudstafel 1. Definitie (1-2)... 1 2. Gebruiksvoorwaarden (3-4-5-19)... 2 3. Overzetting van de spaarpot (6)... 2 4. Kaart vergeten (7)... 2 5. Fidelity-actie (8)... 2 6. Diefstal, verlies of frauduleus

Nadere informatie

FAQ van het BIPT bestemd voor de consumenten in verband met de verplichte identificatie van de gebruikers van prepaid kaarten.

FAQ van het BIPT bestemd voor de consumenten in verband met de verplichte identificatie van de gebruikers van prepaid kaarten. FAQ van het BIPT bestemd voor de consumenten in verband met de verplichte identificatie van de gebruikers van prepaid kaarten Inhoudsopgave 1. Waarop slaat de nieuwe reglementering?... 3 1.1. Wat verandert

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin Page 1 sur 6 J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef Verslag aan de Koning Inhoudstafel Franstalige versie Raad van State belgiëlex. be - Kruispuntbank Wetgeving

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 08/07/2011;

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 08/07/2011; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 49/2011 van 21 september 2011 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de mededeling te krijgen van bepaalde

Nadere informatie

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006.

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006. Datum: 10-05-2006 B.S.: 26-05-2006 Omzendbrief betreffende overschrijden van omzettingstermijn richtlijn 2004/38 betreffende het verblijf van EU-onderdanen en hun familieleden Verlenging overgangsperiode

Nadere informatie

Beperkt Gebruikerscomité van het Rijksregister van de natuurlijke personen.

Beperkt Gebruikerscomité van het Rijksregister van de natuurlijke personen. Beperkt Gebruikerscomité van het Rijksregister van de natuurlijke personen. 9 april 2008 Verduidelijkende commentaar. Vragen en bijhorende antwoorden. Inhoud 1 Identiteitskaarten. 1.1 Stand van Zaken op

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 29 AUGUSTUS 2013 OPENBARE VERGADERING Aanwezig: J.-P. Willems, voorzitter,

Nadere informatie

Voorschriften Moneycard

Voorschriften Moneycard Voorschriften Moneycard Voorschriften Moneycard Rabobank. Een bank met ideeën. Deze voorschriften zijn een onderdeel van de Algemene Voorwaarden Verstrekken en opladen Moneycards 2013. 1. Starten met de

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen

Nadere informatie

Om de gemeentebesturen in staat te stellen deze nieuwe opdracht naar behoren uit te voeren, werd een geïntegreerde informaticatoepassing gecreëerd.

Om de gemeentebesturen in staat te stellen deze nieuwe opdracht naar behoren uit te voeren, werd een geïntegreerde informaticatoepassing gecreëerd. Datum: 02-12-2005. B.S.: 12-12-2005 Omzendbrief betreffende de procedure tot toekenning van een identificatienummer door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, het zogenaamde «bisnummer», aan vreemdelingen

Nadere informatie

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN S A N I T R A C E BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Versie 7 21/09/2012 Pagina 1 van 18 BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Herinnering van de algemene gebruiksrichtlijnen De informaticatoepassing Beltrace moet door de

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 44/2009 van 15 juli 2009 Betreft: aanvraag van de FOD Binnenlandse Zaken om toegang te krijgen tot de foto, opgeslagen in het Register van

Nadere informatie

Q&A nieuw rijbewijs model 2014

Q&A nieuw rijbewijs model 2014 Q&A nieuw rijbewijs model 2014 Versie 1.0, 8 oktober 2014 Inhoud Algemeen... 2 Rol van de RDW... 3 Beveiliging... 4 Chip, Machine Readable Zone en Quick Response-code... 5 Introductie van het nieuwe rijbewijs...

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer ontvangen op 11/05/2010;

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer ontvangen op 11/05/2010; 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 18/2010 van 16 juni 2010 Betreft: aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer om toegang te krijgen tot informatiegegevens van het Rijksregister

Nadere informatie

FAQ van het BIPT bestemd voor de consumenten in verband met de verplichte identificatie van de gebruikers van prepaid kaarten.

FAQ van het BIPT bestemd voor de consumenten in verband met de verplichte identificatie van de gebruikers van prepaid kaarten. FAQ van het BIPT bestemd voor de consumenten in verband met de verplichte identificatie van de gebruikers van prepaid kaarten Inhoudsopgave 1. Waarop slaat de nieuwe reglementering?... 3 1.1. Wat verandert

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Art. 1. Parkeerkaart voor mensen met een handicap M.B. 07.05.99. Artikel 1

Art. 1. Parkeerkaart voor mensen met een handicap M.B. 07.05.99. Artikel 1 Art. 1 2012-0105 er (*) Artikel 1 [1 De kaart bedoeld in artikel 27.4.3. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, kan uitgereikt worden

Nadere informatie

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN K O N I N K R I J K B E L G I Ë F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s s Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n

Nadere informatie

Elektronische indiening fiscale fiches

Elektronische indiening fiscale fiches Elektronische indiening fiscale fiches De intentie van dit document is niet alle gevolgen en mogelijkheden van de elektronische indiening van de fiscale fiches weer te geven. Het probeert enkel een praktische

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

1 Theorie examen categorie B

1 Theorie examen categorie B 1 Theorie examen categorie B Na 2 opeenvolgende mislukkingen voor het theorie examen categorie B, kan een kandidaat voor het rijbewijs categorie B enkel een nieuw theorie examen afleggen op voorlegging

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

Kant en klare HANDLEIDING voor u als klant om uw alarmsysteem te kunnen registreren bij het meldpunt

Kant en klare HANDLEIDING voor u als klant om uw alarmsysteem te kunnen registreren bij het meldpunt Kant en klare HANDLEIDING voor u als klant om uw alarmsysteem te kunnen registreren bij het meldpunt Beste klant, Iedere aangifte van een elektronisch alarmsysteem, dat niet is aangesloten op een meldkamer,

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de Elde-Pas als betaalmiddel

Handleiding voor het gebruik van de Elde-Pas als betaalmiddel Handleiding voor het gebruik van de Elde-Pas als betaalmiddel Januari 2017 Inhoud Handleiding Elde-Pas als betaalmiddel... 3 1 Opwaarderen van uw Elde-Pas... 3 Stap 1: De website... 3 Stap 2: Registratie...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Aanmelden via het Foodweb portaal

Gebruikershandleiding Aanmelden via het Foodweb portaal Gebruikershandleiding Aanmelden via het Foodweb portaal Het inloggen via Foodweb is vanaf 14 december 2017 gewijzigd. Hier leest u wat u moet doen als operator om via ons nieuw Foodweb portaal toegang

Nadere informatie

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6.

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6. BIJLAGE 1 aan de ministeriële omzendbrief van 23 juni 2008 betreffende de toepassing van het koninklijk besluit van 19 maart 2008 tot regeling van de procedure voor het mededelen van de verschillen die

Nadere informatie

MyCareNet in Pharmawin. 02/05/2013 Karlien Hollanders, Ina Ven

MyCareNet in Pharmawin. 02/05/2013 Karlien Hollanders, Ina Ven MyCareNet in Pharmawin 02/05/2013 Karlien Hollanders, Ina Ven Handleiding : Nr revisie handleiding: 3 Datum: 2 May 2013 Adres: Corilus NV Hogenakkerhoek 5 9150 Kruibeke België Telefoon, fax en e-mail:

Nadere informatie

BEVOLKINGSREGISTERS. Actuele en gebruiksvriendelijke Onderrichtingen voor het bijhouden van de Bevolkingsregisters en de Uitreiking van de

BEVOLKINGSREGISTERS. Actuele en gebruiksvriendelijke Onderrichtingen voor het bijhouden van de Bevolkingsregisters en de Uitreiking van de BEVOLKINGSREGISTERS Wetgeving: Actuele en gebruiksvriendelijke Onderrichtingen voor het bijhouden van de Bevolkingsregisters en de Uitreiking van de I Identiteitskaarten Wet van 19 juli 1991 betreffende

Nadere informatie

2. Het CATS heeft op 22 november 2010 deze ontwerp-conclusies van de Raad goedgekeurd.

2. Het CATS heeft op 22 november 2010 deze ontwerp-conclusies van de Raad goedgekeurd. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 november 2010 (25.11) (OR. en) 16419/10 ENFOPOL 336 TRANS 337 SIRIS 166 NOTA I/A-PUNT van: het secretariaat-generaal aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers/de

Nadere informatie

Handleiding Groenhuysenpas

Handleiding Groenhuysenpas Handleiding Groenhuysenpas Inhoudsopgave Manieren van Opwaarden 1 e keer... 2 Optie 1: Met Pinpas bij de kassa... 2 Optie 2: Via het internet... 2 Stap 1: De website... 2 Stap 2: Registratie... 3 Stap

Nadere informatie

Aanvraag elektronische identiteitskaart (eid)

Aanvraag elektronische identiteitskaart (eid) Consulaat van het Koninkrijk België Alicante Consulaat van België Explanada de España 1-5, 03002 Alicante E-mails alicante@diplobel.fed.be Website: www.spain.diplomatie.belgium.be Aanvraag elektronische

Nadere informatie

Handleiding voor gebruik van de Huize Rosa Tag als betaalmiddel

Handleiding voor gebruik van de Huize Rosa Tag als betaalmiddel Handleiding voor gebruik van de Huize Rosa Tag als betaalmiddel April 2016 Inhoud Handleiding Huize Rosa Tag als betaalmiddel... 3 Manieren van Opwaarderen eerste keer... 3 Optie 1: Met Pinpas bij de kassa...

Nadere informatie

Site survey ter voorbereiding van de algemene rollout van de elektronische kids-id en de elektronische vreemdelingenkaart.

Site survey ter voorbereiding van de algemene rollout van de elektronische kids-id en de elektronische vreemdelingenkaart. Brussel, 14 juni 2007 Aan het College van Burgemeester en Schepenen Alg. Dir. Instellingen en Bevolking Dienst Vreemdelingenzaken Uw kenmerk: Ons kenmerk : III21/724.68/3835/07 Contactpersoon : Ghislain

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

INTRASTAT BRIEF NR. 12

INTRASTAT BRIEF NR. 12 INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN DECEMBER 2003 INTRASTAT BRIEF NR. 12 Algemene inlichtingen Belgostat On-Line Publicatie Mei 2004: Uitbreiding van de Europese Unie! Zoals u waarschijnlijk weet, treden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Inhoud Stap 1 Registratie entiteit & aanduiding VTE, aanvraag hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen, activatie hoedanigheid & aanduiding Lokale

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 september 2004 (22.09) (OR. en) 12294/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0252 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 september 2004 (22.09) (OR. en) 12294/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0252 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 september 2004 (22.09) (OR. en) 12294/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0252 (COD) LIMITE PUBLIC TRANS 282 CODEC 989 VERSLAG van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Misbruik betaalkaarten...over skimming & shouldersurfing... Copyright 2008 Federale politie. All rights reserved.

Misbruik betaalkaarten...over skimming & shouldersurfing... Copyright 2008 Federale politie. All rights reserved. Misbruik betaalkaarten...over skimming & shouldersurfing... Misbruik betaalkaarten Misbruik betaalkaart Ingrediënten betaalkaart pincode - diefstal - skimming - genoteerd - vals klavier - camera - shouldersurfen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17418 30 juni 2015 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 29 juni 2015, nr. IENM/BSK-2015/115292,

Nadere informatie

Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar

Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar Beste brandweerman, De directie van de Brandweervereniging Vlaanderen (BVV) heeft een uniek aanbod voor de leden van het BVV. In samenwerking met

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR AANVRAGEN INSCHRIJVINGSNUMMERS

HANDLEIDING E-LOKET VOOR AANVRAGEN INSCHRIJVINGSNUMMERS / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR AANVRAGEN INSCHRIJVINGSNUMMERS /versie 1.0-8.08.2016 8.08.2016 Handleiding e-loket voor aanvragen inschrijvingsnummers 1/11 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Toegang tot

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN 25 APRIL 2007. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales

Nadere informatie

Betreft: aanvraag tot herziening van de beraadslaging RR nr. 34/2012 (RN-MA )

Betreft: aanvraag tot herziening van de beraadslaging RR nr. 34/2012 (RN-MA ) 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 70/2012 van 5 september 2012 Betreft: aanvraag tot herziening van de beraadslaging RR nr. 34/2012 (RN-MA-2012-248) Het Sectoraal comité van

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u ons antwoord met een kopie van de schriftelijke vragen van de heer J.N.M. van Well. de burgemeester. orren

Hierbij ontvangt u ons antwoord met een kopie van de schriftelijke vragen van de heer J.N.M. van Well. de burgemeester. orren ^ Gemeente *Z} IJsselstein postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein Gemeenteraad IJsselstein Postbus 26 3400 AA IJSSELSTEIN bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein t 14 030 f 030 6884350 e info@ijsselstein.nl

Nadere informatie

FAQ VERVALSTE FACTUREN

FAQ VERVALSTE FACTUREN FAQ VERVALSTE FACTUREN Algemeen... 2 1. Wat is factuurfraude?... 2 2. Hoe gaan oplichters te werk bij factuurfraude?... 2 3. Gebeurt factuurfraude enkel met papieren facturen of ook met elektronische?...

Nadere informatie

Verblijfskaarten en Registers

Verblijfskaarten en Registers Verblijfskaarten en Registers Basisvorming Vreemdelingenrecht 1 december 2008 Modernisering noodzakelijk! Mobiliteit Bestrijding van fraude/criminaliteit Nieuwe maatschappelijke noden Administratieve vereenvoudiging

Nadere informatie

Nota van het BIPT betreffende de wet van 1/09/2016 en het koninklijk besluit voorafbetaalde kaarten van 27/11/2016 bestemd voor de operatoren

Nota van het BIPT betreffende de wet van 1/09/2016 en het koninklijk besluit voorafbetaalde kaarten van 27/11/2016 bestemd voor de operatoren Nota van het BIPT betreffende de wet van 1/09/2016 en het koninklijk besluit voorafbetaalde kaarten van 27/11/2016 bestemd voor de operatoren Inhoudsopgave 1. Voorwerp van deze nota... 2 2. Wet van 1/09/2016...

Nadere informatie

Handleiding MyUnifiedPost

Handleiding MyUnifiedPost Handleiding MyUnifiedPost Welkom in de papierloze wereld van MyUnifiedPost! Deel I: Registratie- en activatieprocedure Versie Datum laatste update 2.0 27 november 2009 Inhoud 1. Ik heb nog geen account

Nadere informatie

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3 DB2P Gebruikershandleiding User Management Scenario 3 Inhoud Stap 1 Activeren van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen en aanduiden van een Lokale beheerder... 3 Wie dient deze stap uit te

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 2011-01-31 INHOUDSOPAVE 1. Wat? 2. Waarvoor dient ze? 3. Heb ik recht op de parkeerkaart? 4. Hoe kan ik de parkeerkaart aanvragen? 5. Hoe en wanneer krijg ik

Nadere informatie

Geef fietsdieven geen kans!

Geef fietsdieven geen kans! Geef fietsdieven geen kans! 700062_binnenwerk_NL.indd 1 06-04-2007 16:03:42 Jaarlijks worden er in ons land meer dan 30.000 fietsdiefstallen geregistreerd. Het feitelijke aantal ligt stukken hoger. De

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

De beste Technologie voor uw Veiligheid

De beste Technologie voor uw Veiligheid De beste Technologie voor uw Veiligheid B.V.V.O. Goedgekeurd (Beroepsvereniging Voor de Verzekeringensondernemingen) Onder de volgende nummers: MetaSystem S.p.A. Via Galimberti, 8 42100 Reggio Emilia ITALY

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN

HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...4 1. Soorten voorlopige rijbewijzen... 4 1.1 Voorlopig rijbewijs M18 of voorlopig rijbewijs M36:...

Nadere informatie

ADVIES Nr. 12 / 2004 van 21 oktober 2004

ADVIES Nr. 12 / 2004 van 21 oktober 2004 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

Sodexo Card. Praktische gids van de Sodexo Card. Gebruiksaanwijzing en aanbevelingen voor een veilig gebruik

Sodexo Card. Praktische gids van de Sodexo Card. Gebruiksaanwijzing en aanbevelingen voor een veilig gebruik Sodexo Card Praktische gids van de Sodexo Card Gebruiksaanwijzing en aanbevelingen voor een veilig gebruik Inhoud Welkom, De Sodexo Card is gewoon eenvoudig 1. De Sodexo Card in het kort 4 2. Ontvangst

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Android smartphones en tablets Mobiel IVP Android Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 1 Inleiding... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

I. Opvolging van de beslissing tot verwijdering genomen door de Minister of zijn gemachtigde.

I. Opvolging van de beslissing tot verwijdering genomen door de Minister of zijn gemachtigde. Omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land ( B.S. 16 juni 2011). Aan de Dames en Heren Burgemeesters,

Nadere informatie

Aangifte van verschillen: Gebruikershandleiding voor Declarant

Aangifte van verschillen: Gebruikershandleiding voor Declarant Aangifte van verschillen: Gebruikershandleiding voor Declarant 1. Voorafgaande vereisten - Houder zijn van een elektronische identiteitskaart uitgereikt door de Belgische Staat; - Over een PC beschikken

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

E-Service User Guide

E-Service User Guide E-Service User Guide 04/2011 Gebruikershandleiding Om onze E-service-toepassing te kunnen gebruiken en toegang te krijgen tot uw dossier met uw identiteitskaart, moet u beschikken over een identiteitskaartlezer.

Nadere informatie

Gebruik van B- en C-formulieren

Gebruik van B- en C-formulieren Gebruik van B- en C-formulieren In de huidige Paspoortuitvoeringsregelingen wordt verwezen naar het daartoe door het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties ter beschikking gestelde formulier.

Nadere informatie

wees geen slachtoffer van een schijnrelatie!

wees geen slachtoffer van een schijnrelatie! wees geen slachtoffer van een schijnrelatie! Een schijnhuwelijk, een schijnsamenwoning of een gedwongen huwelijk? Wat kan ik doen? 2 Is het strafbaar? Werd u geconfronteerd met een mogelijke schijnrelatie?

Nadere informatie

VOERTUIGEN ZONDER DOCUMENTEN : LAAT ZE STAAN

VOERTUIGEN ZONDER DOCUMENTEN : LAAT ZE STAAN VOERTUIGEN ZONDER DOCUMENTEN : LAAT ZE STAAN Sinds 1 juni 2004 past België de Europese Richtlijn van 1999 toe betreffende de inschrijvingen van voertuigen. Ze heeft er 5 jaar mee gewacht (wettelijke en

Nadere informatie

5 maart 2009. Criminaliteit in ziekenhuizen

5 maart 2009. Criminaliteit in ziekenhuizen 5 maart 2009 Criminaliteit in ziekenhuizen Inhoud Voorstelling van de studie 1. Context en doelstellingen 2. Methodologie 2.1. bevragingstechniek 2.2. beschrijving van de doelgroep 2.3. steekproef 2.4.

Nadere informatie