Steunpunt WSE Werkpakketten 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Steunpunt WSE Werkpakketten 2012"

Transcriptie

1 Steunpunt WSE Werkpakketten 2012 Coordinator: Prof. Dr. Luc Sels

2 Inhoud WSE_CELM... 3 WSE_CALP... 9 WSE_CCR WSE_SERC

3 WSE_CELM WP1. Vlaamse arbeidsrekening 18,00 Updates: Bevolking naar socio-economische positie Bevolking naar nationaliteit Consolidatie van het basismodel 15,00 12 Detailtabellen werkenden (sector, regime) Binnenlandse werkgelegenheid aantal personen Inkomende / Uitgaande pendel Binnenlandse werkgelegenheid arbeidsvolume Jobs Ongoing Niet-werkende werkzoekenden Vacatures Vestigingen met personeel Harmonisatie van federale en regionale arbeidsrekeningen: technische analyses Ongoing Harmonisatie en uitbreidingsmodules 3,00 12 Integratie van herkomst in de Vlaamse arbeidsrekening: ontwikkeling methodologie en dataverzameling Vergelijking van de vestigingsgegevens in de Vlaamse arbeidsrekening en VKBO: methodologische nota 3

4 WSE_CELM WP2. Thematische boordtabellen 12,00 Trendrapport Vlaamse arbeidsmarkt 4,00 4 Update kerncijfers Vlaamse arbeidsmarkt Themarubriek in Over.Werk nr.4 09/2012 Ondersteuning bij updates door het Departement WSE 2,00 12 Boordtabel eindeloopbaan: kennisoverdracht naar i.f.v. update Algemeen: ondersteuning voor dataverzameling, methodologische aspecten, validering en valorisatie 09/2012 ongoing Boordtabel arbeidsreserve en onderbenutting arbeidspotentieel: analyse van onderbenut arbeidspotentieel in Vlaanderen aan de hand van nieuwe Eurostat indicatoren Nieuwe boordtabellen en uitbreidingen 6,00 12 Boordtabel opleidingsinspanningen: verdere afstemming van de methodologie sociale balansen met de federale boordtabellen Boordtabel eindeloopbaan: dataverzameling (DWH-pensioenregisters) voor de analyse van de loopbaanduur en - samenstelling van bruggepensioneerden en werkende 55-plussers 10/2012 Boordtabel vacatures en krapte: ontwikkelen cijferrubriek en analyse van de federale vacature-enquête (FOD Economie) 4

5 WSE_CELM WP3. Regionale arbeidsmarktprestaties 4,00 Benchmarking regionale arbeidsmarktprestaties 4,00 6 Werkloosheid, werkloosheidsduur en onderbenutting arbeidspotentieel in Europees vergelijkend perspectief (radar charts en regionale clusteranalyse) Multilevel institutionele analyse WP4. Arbeidsmarktprojecties en prospectief onderzoek ,00 Simulaties werkzaamheidsgraad (EU2020) 7,00 12 Verrijkt basisscenario: integratie van de HERMREG werkloosheidsprognoses Integratie in de interactieve tool 09/2012 Haalbaarheidsstudie koppeling onderwijs- en arbeidsmarktloopbanen 1,00 3 Data-behoeften: uitwerken van een conceptueel en operationeel schema Steunpunt Onderwijs 5

6 WSE_CELM Berekening vervangingsvraag 8,00 12 Basismodel globale arbeidsmarkt (vervangingsvraag bij uittrede): update en integratie in interactieve tool Sectoraal model vervangingsvraag 55+ en uittredeleeftijd: analyse Sectoraal model: interactieve tool Beroepenmodel: dataverzameling en analyse Stroommodel: dataverzameling Analyse Cedefop arbeidsmarktprognoses (VLAMT) WP5. Data-ontwikkeling 3,00 Dataverzameling en ontwikkeling van primaire databanken Ontsluiten databanken 3,00 12 Deelname aan werkgroepen inzake arbeidsmarktstatistieken en monitoring. (o.a Labour Force Survey module transitie werk-pensioen, expertengroep federale vacature-enquête, Gebruikersgroep DWH ) Samenwerking met andere WSE onderzoekscentres en andere Steunpunten ongoing / / 6

7 WSE_CELM WP6. Econometrische analyses op administratieve data / Start-up rates en impact op jobcreatie Bedrijfsdemografie en prestaties WP7. Wetenschappelijke dienstverlening 3,50 Hotline arbeidsmarktinformatie 1,00 12 Levering van arbeidsmarktcijfers aan externe gebruikers ongoing Ad hoc opdrachten en ondersteuning 2,50 12 Analyse van de lokale arbeidsmarkten: rapportering naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen Ad hoc ondersteuning bij het verzamelen van specifieke arbeidsmarktinformatie ongoing WP8. Netwerking en valorisatie 8,50 Content management van de website en afstemming op het web-portaal werk.be 3,50 12 Upgrade van het content management systeem, toegankelijkheid en home page van de WSE website Onderhoud en content management van de WSE website Afstemming met het interactieve webportaal werk.be ongoing ongoing / / 7

8 WSE_CELM WSE schrift (Over.Werk) 3,00 12 Nr1. Gepubliceerd arbeidsmarktonderzoek Nr2. Themarubriek (de impact van individuen, organisaties en instituties op de lengte van de loopbaan) Nr3. Gepubliceerd arbeidsmarktonderzoek Nr4. Trendrapport Vlaamse arbeidsmarkt 03/ /2012 schema uitgever (Acco) Arbeidsmarktcongres 1,00 8 Focus op Vlaams / Belgisch arbeidsmarktonderzoek Publicatie van de conferentiepresentaties op de website E-zines and arbeidsmarktflitsen 1,00 12 Communicatietool voor updates, events en korte arbeidsmarktanalyses ongoing / 8

9 WSE_CALP (*) WP1. Monitoring instrument 6,00 Dataverzameling en - voorbereiding 2,00 4 UGent Afspraken met VDAB, opvolging dataverzameling en voorbereiding eerste analyses. Literatuur survey en opleiding 4,00 4 UGent Nota met voorgestelde werkwijze gebaseerd op een literatuurstudie. Methodologische opleiding in kader van Belgian Graduate School of Economics 9/2012 WP2. Tendering bemiddelingsdiensten 5,20 Data-aanvraag en voorbereiding 1,20 2 UGent Aanvraag data uit het Cliëntenvolgsysteem (CVS) voor deelnemers aan remediërende trajecten uitbesteed in Eerste analyses voor de bepaling van een ruimere steekproef nodig voor de evaluatie. Voorbereiding aanvraag voor koppeling met de Datawarehouse van de KSZ. Verslag met stand van zaken per eind Literatuur survey en opleiding 4,00 4 UGent Nota over stand van zaken m.b.t. literatuurstudie per eind Methodologische opleiding in kader van Belgian Graduate School of Economics. WP3. Aanmoedigen actief ouder worden 2,00 Haalbaarheidsonderzoek 0,50 6 Nota waarin wordt nagegaan of voorstel rond outplacement zinvol en haalbaar is. met tegenvoorstellen indien dit niet het geval zou zijn. 9

10 WSE_CALP (*) Data-aanvraag en - voorbereiding WP4. Effectiviteit van opleiding 1, ,50 Aangezien dit werkpakket ook in het volgend werkjaar doorloopt, verslag met stand van zaken per eind 2012 Literatuur survey en datavoorbereiding 1,00 9 Nota met lessen uit de literatuur en voorstel m.b.t. de verdere aanpak 09/2012 Analyse 0,50 12 Aangezien dit werkpakket ook in het volgend werkjaar doorloopt, verslag met stand van zaken per eind 2012 WP5. Effectiviteit verwijzingen 4,50 Literatuur survey en datavoorbereiding 1,00 9 Nota met lessen uit de literatuur 09/2012 Analyse 4,00 9 Nota met bespreking eerste resultaten (eindrapportering in 2013) 09/2012 WP6. Wetenschappelijke dienstverlening 1,30 12 en/of UGent (**) Nader te bepalen (*) Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen na overleg met de opdrachtgever, en onder voorbehoud dat de vereiste data kunnen worden bekomen. Indien dit laatste voor bepaalde werkpakketten niet het geval zou zijn, zal in overleg met de opdrachtgever naar een alternatieve invulling worden gezocht; (**) Afhankelijk van de concrete invulling van de te leveren dienstverlening; 10

11 WSE_CCR Dataverzameling ivm flexibiliteit bij werklozen (3 waves) WP1. The impact of flexible job search behavior 12,00 12,00 Datacleaning Literatuurstudie Eerste analyses Opleveren van: en Artikel Over.Werk Rapport Steunpunt WSE 09/2012 WP2. Employability WP3. Self-directedness WP4. Negative consequences of career transitions WP5. The work-life balance and household influences 11

12 WSE_CCR WP6. Part-time employment at the end of the career Literatuuronderzoek Construeren loopbaantypologie per land Analyse: WP7. An international comparison of career transitionality 12,00 12,00 UA-CELLO - distributie loopbaantypes - gezinsindicatoren (kinderen, huwelijkstabiliteit) - loopbaansucces - loopbaanlengte - pensionleeftijd - gender Rapportering 12

13 WSE_SERC maande n) maanden ) WP1 Elaboration of Monitor SE WP1a 2,65 12 HIVA Uitwerking theoretisch en methodologisch kader Voorjaar 2013 WP1b WP2 Toward and empowering and empowered social entrepreneurship Theoretisch kader 1,65 12 HIVA-KU Uitwerking algemeen theoretisch kader empowerment - SE WP3 Job opportunities for target group workers in the regular economy Verkenning jobopportuniteiten voor kansengroepen in de reguliere economie 13

Competentieversterking met aanmoedigingspremies: opleidingskrediet

Competentieversterking met aanmoedigingspremies: opleidingskrediet Competentieversterking met aanmoedigingspremies: opleidingskrediet Projectvoorstel Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030 Brussel Ik, ondergetekende

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

BESTRIJDING VAN KNELPUNTBEROEPEN

BESTRIJDING VAN KNELPUNTBEROEPEN Onderzoeksvoorstel VIONA 2006, thema 1, onderzoeksvraag 1.1 BESTRIJDING VAN KNELPUNTBEROEPEN Naar een oplossing voor acute knelpuntproblemen Peter De Cuyper (HIVA) Miet Lamberts (HIVA) Ludo Struyven (HIVA)

Nadere informatie

VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009

VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009 VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009 LUIK WERKGELEGENHEID Auteur Datum publicatie Inhoudstafel 1. Uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid--------------------------------4 1.1. Aansluiting tussen onderwijs

Nadere informatie

Wat na collectief ontslag? Proces en effecten van outplacement in kaart gebracht. Laura Jacobs & Peter De Cuyper

Wat na collectief ontslag? Proces en effecten van outplacement in kaart gebracht. Laura Jacobs & Peter De Cuyper Wat na collectief ontslag? Proces en effecten van outplacement in kaart gebracht Laura Jacobs & Peter De Cuyper WAT NA COLLECTIEF ONTSLAG? Proces en effecten van outplacement in kaart gebracht Laura Jacobs

Nadere informatie

Performantie van sociale ondernemingen

Performantie van sociale ondernemingen Performantie van sociale ondernemingen Ontwikkeling van een meetinstrument om performantie in kaart te brengen Linde Moonen Saskia Crucke Tine Claeys Adelien Decramer 2014 nr. 3 WSE Report Steunpunt Werk

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 ESF-AGENTSCHAP VLAANDEREN VZW EUROPEES SOCIAAL FONDS IN VLAANDEREN

JAARVERSLAG 2011 ESF-AGENTSCHAP VLAANDEREN VZW EUROPEES SOCIAAL FONDS IN VLAANDEREN JAARVERSLAG 2011 ESF-AGENTSCHAP VLAANDEREN VZW EUROPEES SOCIAAL FONDS IN VLAANDEREN Inhoud 1 Inleiding 3 2 Werking van het ESF-Agentschap 4 3 Beleidsuitvoering en planning 6 3.1 Strategische en operationele

Nadere informatie

De lokale focus in het arbeidsmarktbeleid

De lokale focus in het arbeidsmarktbeleid Arbeidsmarktbeleid De lokale focus in het arbeidsmarktbeleid Bogaerts, K., Echelpoels, H., Van Dooren, W., Marx, I. & Froy, F. 2011. Building flexibility and accountability into local employment services:

Nadere informatie

VAN WERK NAAR WERK DE MARKT VAN OUTPLACEMENT

VAN WERK NAAR WERK DE MARKT VAN OUTPLACEMENT Onderzoeksvoorstel VIONA 2007 VAN WERK NAAR WERK DE MARKT VAN OUTPLACEMENT HIVA en IDEA Consult 2 1. Titel van het onderzoeksproject Van werk naar werk. De markt van outplacement 2. Promotoren en coördinator

Nadere informatie

Positie van 50+ op de arbeidsmarkt: Een omgevingsanalyse

Positie van 50+ op de arbeidsmarkt: Een omgevingsanalyse el&w Berichten 1-2008 Positie van 50+ op de arbeidsmarkt: Een omgevingsanalyse Lieve De Lathouwer Gunter Bombaerts Mei 2008 expertisecentrum Leeftijd en Werk Departement Werk en Sociale Economie Koning

Nadere informatie

fåòéíä~~êüéáç=î~å=çìçéêé=ïéêâåéãéêë=å~= ÜÉêëíêìÅíìêÉêáåÖÉå=ãÉí=çK~K=mÜáäáéë=e~ëëÉäí= ÄêìÖÖÉéÉåëáçåÉÉêÇÉå=òÉë=à~~ê=å~=ÇÉ=ëäìáíáåÖ=~~å=ÜÉí= ïççêç

fåòéíä~~êüéáç=î~å=çìçéêé=ïéêâåéãéêë=å~= ÜÉêëíêìÅíìêÉêáåÖÉå=ãÉí=çK~K=mÜáäáéë=e~ëëÉäí= ÄêìÖÖÉéÉåëáçåÉÉêÇÉå=òÉë=à~~ê=å~=ÇÉ=ëäìáíáåÖ=~~å=ÜÉí= ïççêç fåòéíä~~êüéáç=î~å=çìçéêé=ïéêâåéãéêë=å~= ÜÉêëíêìÅíìêÉêáåÖÉå=ãÉí=çK~K=mÜáäáéë=e~ëëÉäí= ÄêìÖÖÉéÉåëáçåÉÉêÇÉå=òÉë=à~~ê=å~=ÇÉ=ëäìáíáåÖ=~~å=ÜÉí= ïççêç g~å=_áäëéå éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=eáäç~=j^oqbkp = j~ëíéêéêçéñ=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=î~å=

Nadere informatie

projectfiche Programma AGORA projectfiche HANDILAB 1 van 7

projectfiche Programma AGORA projectfiche HANDILAB 1 van 7 projectfiche Deze fiche bevat een voorstel van ontwikkeling van een databank dat wordt ingediend door één of meerdere federale overheidsinstellingen. Voor de uitvoering van het project is wetenschappelijke

Nadere informatie

Onderzoek en evaluatie van het effect van het indienen van het concept flexicurity zoals bepaald door de Europese Raad in het Belgisch arbeidsrecht

Onderzoek en evaluatie van het effect van het indienen van het concept flexicurity zoals bepaald door de Europese Raad in het Belgisch arbeidsrecht Onderzoek en evaluatie van het effect van het indienen van het concept flexicurity zoals bepaald door de Europese Raad in het Belgisch arbeidsrecht Actie ter ondersteuning van de strategische prioriteiten

Nadere informatie

TITEL: HET WEGNEMEN VAN BELEMMERINGEN VOOR ARBEIDSMOBILITEIT MET

TITEL: HET WEGNEMEN VAN BELEMMERINGEN VOOR ARBEIDSMOBILITEIT MET RESEARCH SUMMARY ONDERZOEK I.K.V. VIONA STEUNPUNT WSE TITEL: HET WEGNEMEN VAN BELEMMERINGEN VOOR ARBEIDSMOBILITEIT MET HET OOG OP KWALITATIEVE TRANSITIES IN DE LATERE LOOPBAAN. VERGELIJKENDE STUDIE EN

Nadere informatie

Actief arbeidsmarktbeleid voor de Europa 2020 -strategie Ways to move forward

Actief arbeidsmarktbeleid voor de Europa 2020 -strategie Ways to move forward Actief arbeidsmarktbeleid voor de Europa 2020 -strategie Ways to move forward Vlaamse Overheid, Departement Werk en Sociale Economie i.s.m. het Steunpunt Werk en Sociale Economie, de Europese Commissie

Nadere informatie

De rol en impact van de arbeidsbemiddelaar

De rol en impact van de arbeidsbemiddelaar Offerte in het kader van Viona-oproep O&O-opdracht 24/03/2015 De rol en impact van de arbeidsbemiddelaar Inschrijver: Katholieke Universiteit Leuven vertegenwoordigd door Prof. Dr. Rik Torfs, Rector KU

Nadere informatie

Jaaractieplan 2014. p. 1

Jaaractieplan 2014. p. 1 Jaaractieplan 2014 p. 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...4 Situering...4 Concept...4 1. Monitoring en Analyse...9 1.1 Situering...9 1.2 Doelstelling...9 1.2.1 Monitoring werking Talentenstroom...9

Nadere informatie

Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting

Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting Johan Wets, Marie Seghers, Fernando Pauwels, Peter De Cuyper & Piet Van Avermaet HET CIVIEL EFFECT VAN INBURGERING: CONCEPTUELE

Nadere informatie

REPORT COMMISSIONED BY CEDEFOP USING THE OECD QUESTIONNAIRE REVIEW OF CAREER GUIDANCE POLICIES REPORT. Belgium (Flanders) October 2003

REPORT COMMISSIONED BY CEDEFOP USING THE OECD QUESTIONNAIRE REVIEW OF CAREER GUIDANCE POLICIES REPORT. Belgium (Flanders) October 2003 REPORT COMMISSIONED BY CEDEFOP USING THE OECD QUESTIONNAIRE REVIEW OF CAREER GUIDANCE POLICIES REPORT Belgium (Flanders) October 2003 N.B The views expressed in this document are those of the author(s)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Lidmaatschap. Januari 2014. Dialogue is on The cause of Health is at stake Spirits are moving. Categorieën.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Lidmaatschap. Januari 2014. Dialogue is on The cause of Health is at stake Spirits are moving. Categorieën. be cause health Belgian Platform for International Health HUISHOUDELIJK REGLEMENT Januari 2014 Dialogue is on The cause of Health is at stake Spirits are moving 1. Lidmaatschap Be-cause health staat open

Nadere informatie

'GPÂQPFGT\QGMÂKPÂQRFTCEJVÂXCPÂFGÂ8NCCOUGÂOKPKUVGTÂXCPÂ9GTMIGNGIGPJGKF GPÂ6QGTKUOGÂKPÂJGVÂMCFGTÂXCPÂJGVÂ8+10#QPFGT\QGMURTQITCOOC

'GPÂQPFGT\QGMÂKPÂQRFTCEJVÂXCPÂFGÂ8NCCOUGÂOKPKUVGTÂXCPÂ9GTMIGNGIGPJGKF GPÂ6QGTKUOGÂKPÂJGVÂMCFGTÂXCPÂJGVÂ8+10#QPFGT\QGMURTQITCOOC -#6*1.+'-' 70+8'45+6'+6.'78'0 &GVGEVKGXCPMPGNRWPVXCECVWTGU 'GPXTQGIVKLFKIGFGVGEVKGXCPMPGNRWPVXCECVWTGUGPGGPCCP\GVVQV FGQPVYKMMGNKPIGPKORNGOGPVCVKGXCPGGPKPUVTWOGPVCTKWOVGT XQQTURGNNKPIXCPFGCTDGKFUOCTMVGXQNWVKGU,QQUV$QNNGPU

Nadere informatie

Vlaamse overheid. ESF Agentschap Vlaanderen VZW. Algemene offerteaanvraag. Bestek nr. 121031-02

Vlaamse overheid. ESF Agentschap Vlaanderen VZW. Algemene offerteaanvraag. Bestek nr. 121031-02 Vlaamse overheid ESF Agentschap Vlaanderen VZW Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 121031-02 Tender Implementatie van het gebruik van het Persoonlijk Actieplan in de ondernemingen in de sociale economie

Nadere informatie

VERTROUWELIJK Van werk naar werk: de markt van outplacement

VERTROUWELIJK Van werk naar werk: de markt van outplacement VERTROUWELIJK Van werk naar werk: de markt van outplacement Peter De Cuyper, Ludo Struyven en Miet Lamberts (HIVA) Anneleen Peeters, Debbie Sanders (IDEA CONSULT) Een onderzoek in opdracht van de Vlaamse

Nadere informatie

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Druk: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Druk: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag www.cbs.nl Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Druk: Centraal

Nadere informatie

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 EUROPEES SOCIAAL FONDS IN VLAANDEREN

JAARVERSLAG 2010 EUROPEES SOCIAAL FONDS IN VLAANDEREN JAARVERSLAG 2010 EUROPEES SOCIAAL FONDS IN VLAANDEREN Inhoud Wat voorafging 3 1 Inleiding 4 2 De werking van het ESF-Agentschap Vlaanderen in 2010 5 3 Strategische en operationele beleidsuitvoering 2010.

Nadere informatie

Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2013 Brussel, november 2013

Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2013 Brussel, november 2013 Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2013 Brussel, november 2013 Samenstelling Lieselot Vanduynslager en Johan Wets (Steunpunt Inburgering en Integratie HIVA) Jo Noppe (Studiedienst van de Vlaamse Regering)

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013

Ondernemingsplan 2013 Ondernemingsplan 2013 Departement Financiën en Begroting Pagina 1 van 52 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Voorwoord 3. Doelstellingen 2013 4. Projecten in het kader van organisatiebeheersing 5. Projecten

Nadere informatie

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT...

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... Inhoud I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... 9 VI. ONZE DOELGROEPEN... 11 VII. ONZE KERNACTIVITEITEN...

Nadere informatie

Ondernemingsplan Agentschap Overheidspersoneel

Ondernemingsplan Agentschap Overheidspersoneel Ondernemingsplan Agentschap Overheidspersoneel Tussen: Vlaamse regering en: Agentschap Overheidspersoneel Met looptijd van: 1/01/2015 Tot: 1/01/2016 Vastgesteld op: 20/03/2015 Inleiding en situering: Hierna

Nadere informatie