DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers )"

Transcriptie

1 UPDATE CIJFERS DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers ) Bron: Vlaamse Arbeidsrekening Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning

2 De data zijn afkomstig van de Vlaamse Arbeidsrekening, d.i. een raamwerk waarin arbeidsmarktstatistieken worden samengebracht vanuit verschillende bronnen, die zowel de vraag- als aanbodzijde van de arbeidsmarkt beschrijven. De arbeidsmarktstatistieken (jaargemiddelden) en indicatoren zijn beschikbaar tot op gemeentelijk niveau. De Vlaamse Arbeidsrekening is een samenwerkingsverband tussen het Steunpunt Werk en Sociale Economie (WSE) en het Departement WSE. BEVOLKING OP ARBEIDSLEEFTIJD NAAR SOCIO-ECONOMISCHE POSITIE De totale Genkse bevolking op arbeidsleeftijd (15-64 jaar), personen, wordt opgesplitst in de niet-beroepsactieve bevolking en de beroepsbevolking: Niet-beroepsactieven beroepsactieven: inwoners die niet werken en niet beschikbaar zijn voor een job en/of niet actief op zoek zijn naar werk. Beroepsbevolking: inwoners die ofwel werken ofwel beschikbaar zijn voor een job en actief op zoek zijn naar werk. De beroepsbevolking is dus de som van de werkenden en de niet-werkende werkzoekenden: De niet-werkende werkzoekenden: alle personen uit de beroepsbevolking die niet werken, maar wel beschikbaar zijn voor een job en actief op zoek zijn naar werk. De werkenden: alle personen uit de beroepsbevolking die aan het werk zijn als loontrekkende, zelfstandige of helper. Vanaf 2006 zijn er cijfers beschikbaar over de uitgaande pendel van de loontrekkenden. In 2008 bestond de Genkse bevolking op arbeidsleeftijd ( personen) uit niet-beroepsactieven, niet-werkende werkzoekenden en werkenden. Op basis van die cijfers worden volgende arbeidsmarktindicatoren berekend: De activiteitsgraad, d.i. het aandeel van de beroepsbevolking in de bevolking op arbeidsleeftijd, bedraagt 63,6%. Dat wil zeggen dat bijna 64 op 100 Genkenaren op arbeidsleeftijd zich effectief op de arbeidsmarkt aanbieden. Van de 13 centrumsteden (gemiddelde activiteitsgraad van 70,0%) heeft Genk de laagste score. De werkzaamheidsgraad, d.i. het aandeel werkende personen in de bevolking op arbeidsleeftijd, bedraagt 57,2%. D.w.z. dat op 100 Genkenaren tussen 15 en 64 jaar er 57 aan het werk zijn. De werkzaamheidsgraad ligt ver onder die van de overige centrumsteden (gemiddeld 63,7%); Genk heeft de laagste werkzaamheidsgraad van de 13 centrumsteden. De werkloosheidsgraad, d.i. het aandeel niet-werkende werkzoekenden op de beroepsbevolking, bedraagt 10,0%. Van de 13 centrumsteden (gemiddelde werkloosheidsgraad van 8,9%) heeft enkel Antwerpen nog een hogere werkloosheidsgraad.

3 WERKENDE GENKENAREN In 2008 waren er Genkenaren tussen 15 en 64 jaar aan het werk: mannen en vrouwen. De werkzaamheidsgraad bedraagt 57,2%. Er zijn grote verschillen naar geslacht: van alle Genkse mannen tussen 15 en 64 jaar oefent 65,1% een job uit, terwijl dat voor de vrouwen slechts 49,1% is. Ook zijn er grote verschillen tussen de leeftijdsgroepen: van de jarige Genkenaren is 46% aan het werk, van de jarigen is dat 74%, terwijl slechts 43% van de jarige Genkenaren werkt. Hoofdsector: ruim ¼ (26,9%) werkt in de secundaire sector (industrie en bouw). 72,4% werkt in de dienstensector: 42% in de tertiaire sector (handel, horeca, vervoer, ) en 30% in de quartaire sector (openbaar bestuur, onderwijs, welzijnsen gezondheidszorg, ). De overgrote meerderheid van de vrouwen (90%) werkt in de dienstensector. Bij de mannen bedraagt dit aandeel 59%; circa 4 op 10 mannen is tewerkgesteld in de secundaire sector. Statuut: de overgrote meerderheid van de werkende Genkenaren is actief als loontrekkende (88%); ruim 10% is zelfstandige of helper. Voor de loontrekkenden zijn er gegevens beschikbaar over het arbeidsregime en de uitgaande pendel: Arbeidsregime: 63% van de Genkenaren die werken als loontrekkende werkt voltijds, 31% deeltijds, en 6% in een speciaal regime (o.a. seizoenarbeid, uitzendkracht). Er zijn grote verschillen tussen mannen en vrouwen: van de mannen werkt 81% voltijds; bij de vrouwen is dit 39%. Van de vrouwen werkt meer dan de helft (55%) deeltijds. Uitgaande pendel loontrekkenden (cijfers van 2007): van de Genkenaren die als loontrekkende werken, werkt 49% buiten Genk. 51% werkt binnen de stadsgrenzen. PERSONEN MET EEN JOB IN GENK (= binnenlandse werkgelegenheid) (cijfers 2007) De binnenlandse werkgelegenheid bestaat uit alle in Genk werkende personen, en omvat alle personen vanaf 15 jaar die een hoofdjob (loontrekkend, zelfstandige of helper) hebben in Genk. Het gaat dus over een telling van het aantal werkenden volgens werkplaats. Omdat 1 persoon meer dan 1 job kan vervullen is het aantal jobs (cf. infra) groter dan de binnenlandse werkgelegenheid. Deze gegevens (jaargemiddelden) zijn voor het eerst beschikbaar voor het jaar Voor de loontrekkenden zijn er daarenboven cijfers beschikbaar over de inkomende pendel. In 2007 waren er personen aan het werk in Genk: mannen (62%) en vrouwen (38%). Hoofdsector: circa 40% werkt in de secundaire sector (industrie en bouw) en circa 60% in de dienstensector (34% in de tertiaire, 27% in de quartaire sector).

4 Van de mannen die in Genk werken, werkt 55% in de secundaire sector. Van de vrouwen met een job in Genk is bijna 90% actief in de dienstensector. Statuut: de overgrote meerderheid van de personen die in Genk werken is actief als loontrekkende (92%). Inkomende pendel loontrekkenden: van de personen die als loontrekkende in Genk werken zijn er of 70% die niet in Genk wonen. JOBS IN GENK (= arbeidsplaatsen) De jobs zijn de vervulde arbeidsplaatsen in Genkse bedrijven. Omdat 1 persoon meer dan 1 job kan vervullen is het aantal jobs groter dan de binnenlandse werkgelegenheid (cf. supra). In 2008 waren er in Genk arbeidsplaatsen. Statuut: de overgrote meerderheid (90%) van de jobs in Genk zijn loontrekkende jobs, 9% zijn jobs van zelfstandigen. Hoofdsector: bijna 40% van de Genkse werkgelegenheid situeert zich in de secundaire sector (industrie en bouw), 35% in de tertiaire sector (handel, horeca, vervoer, ) en 26% in de quartaire sector (openbaar bestuur, onderwijs, welzijnsen gezondheidszorg, ). De jobratio, of het aantal jobs per 100 inwoners op arbeidsleeftijd (15-64 jaar), bedraagt 95,2. De gemiddelde jobratio voor de 13 centrumsteden bedraagt 96,9. Voor meer cijfers over de arbeidsmarkt,, zie beleidsdomein ondernemen en werken, rubriek data.

5 GLOBAAL OVERZICHT BASISCOMPONENTEN ARBEIDSMARKT GENK Bevolking Totale bevolking jaar jaar jaar en ouder Bevolking naar socio-economische positie (15-64 jaar) Bevolking (a) = (b)+(c) Niet-beroepsactieven (b) Beroepsbevolking (c)= (d)+(e) Niet-werkende werkzoekenden (d) Werkenden (e) Loontrekkenden nb nb nb (waarvan werkend in Genk) (10.517; 51%) (10.823; 51%) (waarvan werkend buiten Genk: uitgaande pendel) (10.041; 49%) (10.448; 49%) Zelfstandigen nb nb nb Helpers nb nb nb Activiteitsgraad [(c) / (a) x100] 65,3 64,9 64,5 63,8 63,3 63,6 Werkzaamheidsgraad [(e) / (a) x100] 55,0 53,5 53,6 54,7 56,3 57,2 Werkloosheidsgraad [(d) / (c) x 100] 15,8 17,6 16,8 14,3 11,1 10,0 Binnenlandse werkgelegenheid (in personen vanaf 15 jaar) Totale binnenlandse werkgelegenheid (personen met een job in Genk) nb nb nb Loontrekkenden nb nb nb (waarvan Genkenaren) (10.580; 30%) (10.886; 30%) (waarvan niet-genkenaren: inkomende pendel) (24.477; 70%) (25.465; 70%) Zelfstandigen nb nb nb Helpers nb nb nb Jobs Totaal aantal jobs (f) nb nb nb Loontrekkende jobs nb nb nb Jobs van zelfstandigen nb nb nb Jobs van helpers nb nb nb Jobratio [(f) / (a) x 100] nb nb nb 90,9 94,0 95,2 Vestigingen Vestigingen met personeel nb nb nb Bron: Vlaamse Arbeidsrekening (Steunpunt WSE / Departement Werk en Sociale Economie); jaargemiddelden

6 Arbeidsmarktindicatoren Genk (jaargemiddelden) Activiteitsgraad Genk Mannen 73,7 72,6 72,0 71,1 70,8 70,9 Vrouwen 56,8 57,2 56,8 56,4 55,7 56,1 Totaal 65,3 64,9 64,5 63,8 63,3 63,6 Activiteitsgraad: de mate waarin de bevolking op arbeidsleeftijd actief is op de arbeidsmarkt, d.w.z. een job heeft of een job zoekt: beroepsbevolking / bevolking op arbeidsleeftijd tussen 15 en 64 jaar Werkzaamheidsgraad Genk Mannen 64,3 61,5 61,6 63,0 64,6 65,1 Vrouwen 45,5 45,4 45,5 46,3 47,8 49,1 Totaal 55,0 53,5 53,6 54,7 56,3 57,2 Werkzaamheidsgraad: het aandeel werkende personen in de bevolking op arbeidsleeftijd tussen 15 en 64 jaar Werkloosheidsgraad Genk Mannen 12,7 15,2 14,5 11,4 8,8 8,1 Vrouwen 19,9 20,7 19,8 17,9 14,1 12,4 Totaal 15,8 17,6 16,8 14,3 11,1 10,0 Werkloosheidsgraad: het aandeel niet-werkende werkzoekenden op de beroepsbevolking 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Activiteitsgraad Werkzaamheidsgraad Werkloosheidsgraad

7 Arbeidsmarktindicatoren (2008) centrumsteden Activiteitsgraad Genk Oostende Antwerpen Sint-Niklaas Leuven Kortrijk Brugge Mechelen Gent Hasselt Turnhout Roeselare Aalst 13 centrumsteden 63,6 66,7 68,1 70,0 70,5 70,9 71,4 71,5 71,7 72,0 72,1 72,5 73,2 70,0 58,0 60,0 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0 74,0 Werkzaamheidsgraad Genk Antwerpen Oostende Gent Turnhout Sint-Niklaas Mechelen Leuven Kortrijk Hasselt Brugge Aalst Roeselare 13 centrumsteden 57,2 60,1 60,6 64,6 65,4 65,4 65,9 66,2 66,3 67,0 67,9 67,9 69,1 63,7 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 Werkloosheidsgraad Roeselare Brugge Leuven Kortrijk Sint-Niklaas Hasselt Aalst Mechelen Turnhout Oostende Gent Genk Antwerpen 13 centrumsteden 4,7 5,0 6,0 6,5 6,6 6,9 7,2 7,9 8,9 9,2 9,2 10,0 10,0 11,9 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0

8 Werkende Genkenaren (N= ) (cijfers 2008) Werkzaamheidsgraad (werkenden/bevolking) volgens leeftijd Mannen Vrouwen Totaal j. 7,5 5,7 6, j. 26,3 18,2 22, j. 58,9 47,4 53, j. 81,5 64,4 73, j. 84,6 65,7 75, j. 84,3 68,7 76, j. 84,9 66,0 75, j. 77,5 62,0 69, j. 70,6 49,1 60, j. 50,5 31,3 40, j. 25,8 11,6 18,4 Totaal 65,1 49,1 57,2 Hoofdsector Primaire sector Mannen 80 0,6% Vrouwen 69 0,7% Totaal 149 0,6% Secundaire sector ,2% 954 9,1% ,9% Tertiaire sector ,7% ,5% ,7% Quartaire sector ,5% ,7% ,7% Onbekend 13 0,1% 6 0,1% 19 0,1% Totaal ,0% ,0% ,0% Statuut Loontrekkend Mannen ,3% Vrouwen ,6% Totaal ,1% Zelfstandig ,0% 820 7,8% ,8% Helper 103 0,7% 168 1,6% 271 1,1% Totaal ,0% ,0% ,0% Loontrekkende Genkenaren Arbeidsregime Mannen Vrouwen Totaal Voltijds ,7% ,4% ,6% Deeltijds ,9% ,7% ,2% Speciaal (1) 773 6,4% 557 5,9% ,1% Totaal ,0% ,0% ,0% (1) seizoenarbeid, uitzendkrachten, Uitgaande pendel loontrekkende Genkenaren (cijfers 2007) Aantal Aandeel Werkende (loontrekkend) Genkenaren % waarvan: werkend in Genk % werkend buiten Genk %

9 Werkzaamheidsgraad Genkenaren volgens leeftijd 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Totaal Mannen Vrouwen Werkende Genkenaren volgens statuut Zelfstandig; 10,8% Helper; 1,1% Loontrekkend; 88,1% Werkende Genkenaren volgens hoofdsector Primair; 0,6% Quartair; 29,7% Secundair; 26,9% Tertiair; 42,7%

10 Personen met een job in Genk (=binnenlandse werkgelegenheid) (cijfers 2007) Hoofdsector Primaire sector Mannen 122 0,5% Vrouwen 65 0,4% Totaal 187 0,5% Secundaire sector ,0% ,0% ,9% Tertiaire sector ,3% ,0% ,5% Quartaire sector ,2% ,6% ,2% Onbekend 7 0,0% 4 0,0% 11 0,0% Totaal ,0% ,0% ,0% Statuut Loontrekkend Mannen ,8% Vrouwen ,3% Totaal ,4% Zelfstandig ,7% 833 5,5% ,9% Helper 114 0,5% 186 1,2% 300 0,8% Totaal ,0% ,0% ,0% Inkomende pendel loontrekkenden Aantal Aandeel Loontrekkenden met een job in Genk % waarvan: Genkenaren % niet-genkenaren %

11 Jobs in Genk (cijfers 2008) Hoofdsector Loontrekkende jobs Jobs van zelfstandigen Jobs van helpers Totaal Primaire sector 21 0,1% 98 2,7% 5 1,6% 124 0,3% Secundaire sector ,4% ,8% 48 15,3% ,0% Tertiaire sector ,8% ,3% ,9% ,5% Quartaire sector ,7% ,6% 25 8,0% ,2% Onbekend 0 0,0% 22 0,6% 2 0,6% 24 0,1% Totaal ,0% ,0% ,0% ,0% Statuut jobs Jobs van helpers; 0,8% Jobs van zelfstandigen; 8,8% Loontrekkende jobs; 90,4% Hoofdsector jobs Primair; 0,3% Quartair; 26,2% Secundair; 38,0% Tertiair; 35,5%

GENKSE BEVOLKING OP ARBEIDSLEEFTIJD NAAR SOCIO-ECONOMISCHE POSITIE

GENKSE BEVOLKING OP ARBEIDSLEEFTIJD NAAR SOCIO-ECONOMISCHE POSITIE De data over de arbeidsmarkt zijn afkomstig van de Vlaamse Arbeidsrekening, d.i. een raamwerk waarin arbeidsmarktstatistieken die zowel de vraag- als aanbodzijde van de arbeidsmarkt beschrijven worden

Nadere informatie

DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers )

DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers ) UPDATE CIJFERS DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers 2008-2009) Bron: Vlaamse Arbeidsrekening (Steunpunt WSE / Departement Werk en Sociale Economie) Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning De data over

Nadere informatie

Lokale arbeidsmarktindicatoren in de Vlaamse Arbeidsrekening (VAR)

Lokale arbeidsmarktindicatoren in de Vlaamse Arbeidsrekening (VAR) Lokale arbeidsmarktindicatoren in de Vlaamse Arbeidsrekening (VAR) Seminarie Subregionale en lokale arbeidsmarkt in cijfers Sessie 2 Lokale statistieken over de arbeidsmarkt, mens & maatschappij Wouter

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening Definities

Vlaamse Arbeidsrekening Definities Vlaamse Arbeidsrekening Definities www.steunpuntwse.be / www.werk.be (laatste update: mei 2011) Een uitgebreide beschrijving van het concept van de Vlaamse Arbeidsrekening en de gehanteerde methodologie

Nadere informatie

SUBREGIONALE ANALYSE VAN DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT. Departement WSE

SUBREGIONALE ANALYSE VAN DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT. Departement WSE SUBREGIONALE ANALYSE VAN DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT Departement WSE 1 O. INHOUDSOPGAVE I. Aan de vooravond van de crisis Subregionaal profiel van de aanbod en vraagzijde van de arbeidsmarkt II. Impact van

Nadere informatie

Gemeentefoto. De Panne

Gemeentefoto. De Panne DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Gemeentefoto De arbeidsmarktsituatie in De Panne in samenwerking met Inhoud 0. Woord vooraf...3 1. Inleiding...4 2. Kenmerken van de bevolking op arbeidsleeftijd...6

Nadere informatie

Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs

Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs Algemeen overzicht : Resoc-Serr Midden-West West-Vlaanderen NWWZ (2004) : 5989 Werkloosheidsgraad : 5,45 5989 werklozen Werkzaamheidsgraad : 72,67 102026 werkenden Activiteitsgraad

Nadere informatie

Gemeentefoto. Oudenaarde

Gemeentefoto. Oudenaarde DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Gemeentefoto De arbeidsmarktsituatie in Oudenaarde in samenwerking met Inhoud 0. Woord vooraf...3 1. Inleiding...4 2. Kenmerken van de bevolking op arbeidsleeftijd...6

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening Logboek

Vlaamse Arbeidsrekening Logboek Vlaamse Arbeidsrekening Logboek (laatste update: mei 2011) Update VAR-tabellen jobs 2007: conversie naar de nieuwe Nace Rev. 2 nomenclatuur (mei 2011) De gepubliceerde Vlaamse Arbeidsrekening-tabellen

Nadere informatie

Voor meer cijfers, zie beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens 2013 1

Voor meer cijfers, zie  beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens 2013 1 De Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie publiceerde de cijfers over het netto belastbaar inkomen van 2013 (aanslagjaar 2014). De cijfers zijn gebaseerd op de aangiften in de personenbelastingen.

Nadere informatie

De Vlaamse centrumsteden in kaart gezet

De Vlaamse centrumsteden in kaart gezet De Vlaamse centrumsteden in kaart gezet Lokale arbeidsmarktindicatoren en pendel als graadmeter van de lokale arbeidsmarktdynamiek Wouter Vanderbiesen Steunpunt Werk en Sociale Economie 4-2010 WSE Report

Nadere informatie

De ronde van Vlaanderen

De ronde van Vlaanderen De ronde van Vlaanderen Op de webstek van het Steunpunt WAV vindt men sinds kort een overzicht van de belangrijkste arbeidsmarktcijfers en -indicatoren per Vlaamse en Brusselse gemeente. De tijdreeks strekt

Nadere informatie

Voor meer cijfers, zie beleidsdomein Woonstad. Stad Genk Publicatie Stedenbouwkundige vergunningen

Voor meer cijfers, zie  beleidsdomein Woonstad. Stad Genk Publicatie Stedenbouwkundige vergunningen De cijfers over het aantal stedenbouwkundige vergunningen zijn gebaseerd op de inzameling via de gemeenten of de Vlaamse Overheid, en worden verwerkt en gepubliceerd door de FOD Economie. De gegevens voor

Nadere informatie

Foto van de lokale arbeidsmarkt

Foto van de lokale arbeidsmarkt Regioscan West-Vlaanderen Werkt 1, Foto van de lokale arbeidsmarkt Tanja Termote sociaaleconomisch beleid, WES Er zijn tussen de West-Vlaamse regio s en gemeenten grote verschillen vast te stellen op het

Nadere informatie

Voor meer cijfers, zie beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens

Voor meer cijfers, zie  beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens De Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie publiceerde de cijfers over het netto belastbaar inkomen van 2014 (aanslagjaar 2015). De cijfers zijn gebaseerd op de aangiften in de personenbelastingen.

Nadere informatie

Stad Genk Publicatie Verkeersongevallen en slachtoffers

Stad Genk Publicatie Verkeersongevallen en slachtoffers De cijfers over de verkeersongevallen omvatten de ongevallen met doden of gewonden op de openbare weg zoals ze door de politie en het parket zijn opgetekend. In 2016 gebeurden er in Genk 343 verkeersongevallen

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt FEBRUARI 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Voor meer cijfers, zie beleidsdomein Woonstad. Stad Genk Publicatie Stedenbouwkundige vergunningen

Voor meer cijfers, zie  beleidsdomein Woonstad. Stad Genk Publicatie Stedenbouwkundige vergunningen De cijfers over het aantal stedenbouwkundige vergunningen zijn gebaseerd op de inzameling via de gemeenten of de Vlaamse Overheid, en worden verwerkt en gepubliceerd door de FOD Economie. De gegevens voor

Nadere informatie

In 2015 gebeurden er in Genk 342 verkeersongevallen met doden en gewonden, dat is een daling met 26 ongevallen (-7,1%) ten opzichte van 2014.

In 2015 gebeurden er in Genk 342 verkeersongevallen met doden en gewonden, dat is een daling met 26 ongevallen (-7,1%) ten opzichte van 2014. De cijfers over de verkeersongevallen omvatten de ongevallen met doden of gewonden op de openbare weg zoals ze door de politie en het parket zijn opgetekend. In 2015 gebeurden er in Genk 342 verkeersongevallen

Nadere informatie

Regiofiches Limburgse tewerkstelling

Regiofiches Limburgse tewerkstelling Regiofiches Limburgse tewerkstelling Wim Herremans Wouter Vanderbiesen Boie Neefs Stijn Braes 01-2013 WSE-Report Steunpunt Werk en Sociale Economie Parkstraat 45 bus 5303 B-3000 Leuven T:32(0)16 32 32

Nadere informatie

Leeftijd en geslacht jaar jaar jaar. Studieniveau en geslacht Laag Midden Hoog

Leeftijd en geslacht jaar jaar jaar. Studieniveau en geslacht Laag Midden Hoog De Brusselse arbeidsmarkt: statistische gegevens - Activiteitsgraad, werkzaamheidsgraad en werkloosheidsgraad Oktober 2015 A. Activiteitsgraad, werkgelegenheidsgraad en werkloosheidsgraad Deze kerncijfers

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt SEPTEMBER 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

Gemeentefoto. Kortenberg

Gemeentefoto. Kortenberg DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Gemeentefoto De arbeidsmarktsituatie in Kortenberg in samenwerking met Inhoud 0. Woord vooraf...3 1. Inleiding...4 2. Kenmerken van de bevolking op arbeidsleeftijd...6

Nadere informatie

intra-europese migratie

intra-europese migratie sessie 2 Ook in gent: mensen komen en gaan! intra-europese migratie Jan Balliu Stad Gent Integratiedienst INTRA-EUROPESE MIGRATIE INHOUD PRESENTATIE Bevolkingscijfers Intra-Europese migratie = migratie

Nadere informatie

STEEKKAART Toelichting Indicator Datum Bron Toelichting

STEEKKAART Toelichting Indicator Datum Bron Toelichting STEEKKAART 2013 - Toelichting Indicator Datum Bron Toelichting DEMOGRAFIE Totale bevolking 1/1/2012 ADSEI Evolutie bevolking 2001-2011 1/1/2002-1/1/2012 ADSEI Aandeel niet-belgen in totale bevolking 1/1/2012

Nadere informatie

De Vlaamse centrumsteden in kaart gezet. Lokale arbeidsmarktindicatoren & pendel als graadmeter van de lokale arbeidsmarktdynamiek

De Vlaamse centrumsteden in kaart gezet. Lokale arbeidsmarktindicatoren & pendel als graadmeter van de lokale arbeidsmarktdynamiek WSE Report De Vlaamse centrumsteden in kaart gezet. Lokale arbeidsmarktindicatoren & pendel als graadmeter van de lokale arbeidsmarktdynamiek Wouter Vanderbiesen Inhoudstafel Inleiding 1. De Arbeidsmarkten

Nadere informatie

Regiofiches Limburgse tewerkstelling

Regiofiches Limburgse tewerkstelling Regiofiches Limburgse tewerkstelling Wim Herremans Wouter Vanderbiesen Boie Neefs Stijn Braes Steunpunt Werk en Sociale Economie 01-2013 WSE-Report Steunpunt Werk en Sociale Economie Parkstraat 45 bus

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Gemeentefoto. De arbeidsmarktsituatie in. Halen. in samenwerking met

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Gemeentefoto. De arbeidsmarktsituatie in. Halen. in samenwerking met DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Gemeentefoto De arbeidsmarktsituatie in Halen in samenwerking met Inhoud 0. Woord vooraf...3 1. Inleiding...4 2. Kenmerken van de bevolking op arbeidsleeftijd...6 2.1.

Nadere informatie

INTERACTIEVE SUBREGIONALE EN LOKALE ARBEIDSMARKSTATISTIEKEN OP INFOBUNDEL

INTERACTIEVE SUBREGIONALE EN LOKALE ARBEIDSMARKSTATISTIEKEN OP  INFOBUNDEL INTERACTIEVE SUBREGIONALE EN LOKALE ARBEIDSMARKSTATISTIEKEN OP WWW.WERK.BE INFOBUNDEL Departement Werk en Sociale Economie 14 juni 2010 1. Inleiding Deze infobundel geeft een overzicht van de arbeidsmarktstatistieken

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening

Vlaamse Arbeidsrekening Vlaamse Arbeidsrekening Raming van het aantal jobs & vestigingen met personeel Update 2014 www.steunpuntwerk.be/cijfers Wouter Vanderbiesen September 2016 Methodologie Steunpunt Werk amsestraat 61 bus

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening

Vlaamse Arbeidsrekening Vlaamse Arbeidsrekening Raming van het aantal jobs & vestigingen met personeel Update 2015 www.steunpuntwerk.be/cijfers Wouter Vanderbiesen April 2017 Methodologie Steunpunt Werk amsestraat 61 bus 3551-3000

Nadere informatie

TOERISTISCHE AANKOMSTEN EN OVERNACHTINGEN IN 2010

TOERISTISCHE AANKOMSTEN EN OVERNACHTINGEN IN 2010 UPDATE CIJFERS TOERISTISCHE AANKOMSTEN EN OVERNACHTINGEN IN 2010 Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning Aankomsten en overnachtingen

Nadere informatie

Verdeling van de beroepsbevolking naar nationaliteit. Nulmeting 2007.

Verdeling van de beroepsbevolking naar nationaliteit. Nulmeting 2007. Verdeling van de beroepsbevolking naar nationaliteit. Nulmeting 2007. Methodologisch rapport Wim Herremans Steunpunt WSE 16-2011 WSE-Report Steunpunt Werk en Sociale Economie E. Van Evenstraat 2 blok C

Nadere informatie

Gemeentefoto. Bornem

Gemeentefoto. Bornem DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Gemeentefoto De arbeidsmarktsituatie in Bornem in samenwerking met Inhoud 0. Woord vooraf...3 1. Inleiding...4 2. Kenmerken van de bevolking op arbeidsleeftijd...6

Nadere informatie

De dienstenchequewerknemers sinds 2004

De dienstenchequewerknemers sinds 2004 De dienstenchequewerknemers sinds 2004 25 oktober 2012 Virginie Vaes Attaché FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg 1 Inhoud Loopbaan van de werknemers In-en uitstroom van werknemers uit het stelsel,

Nadere informatie

Gemeentelijke pendel en lokale arbeidsmarktgebieden in Vlaanderen

Gemeentelijke pendel en lokale arbeidsmarktgebieden in Vlaanderen Gemeentelijke pendel en lokale arbeidsmarktgebieden in Vlaanderen In deze bijdrage bakenen we de lokale arbeidsmarktgebieden in Vlaanderen af. De Vlaamse gemeenten zijn voor de tewerkstelling van hun bevolking

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening. Raming van het aantal jobs & vestigingen met personeel

Vlaamse Arbeidsrekening. Raming van het aantal jobs & vestigingen met personeel Vlaamse Arbeidsrekening. Raming van het aantal jobs & vestigingen met personeel Update 2013 Wouter Vanderbiesen September 2015 Methodologie Steunpunt Werk en Sociale Economie Parkstraat 45 bus 5303-3000

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening. Raming van het totaal aantal jobs

Vlaamse Arbeidsrekening. Raming van het totaal aantal jobs Vlaamse Arbeidsrekening. Raming van het totaal aantal jobs Update 2010 Steunpunt WSE i.s.m. Departement WSE Maart 2012 Methodologisch Rapport Steunpunt Werk en Sociale Economie Parkstraat 45 bus 5303 3000

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening

Vlaamse Arbeidsrekening Vlaamse Arbeidsrekening Definities & beknopte methodologie www.steunpuntwse.be ( lokale arbeidsmarkten ) Wouter Vanderbiesen Laatste update: juli 2015 Methodologie Steunpunt Werk en Sociale Economie Parkstraat

Nadere informatie

Arbeidsmarkt en vergrijzing: een macrosectorale invalshoek

Arbeidsmarkt en vergrijzing: een macrosectorale invalshoek CRB workshop 17 september 2013 Arbeidsmarkt en vergrijzing: een macrosectorale invalshoek Koen Hendrickx Federaal Planbureau Overzicht 1. Data en methodologie 2. Demografie en activiteitsgraden 3. Impact

Nadere informatie

SECTOR HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE

SECTOR HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE VDAB SECTORRAPPORT SECTOR HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE SECTORRAPPORT HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding 5-6 Binnenlandse

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR GRAFISCHE NIJVERHEID, PAPIER EN KARTON

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR GRAFISCHE NIJVERHEID, PAPIER EN KARTON VDAB SECTORRAPPORT SECTOR GRAFISCHE NIJVERHEID, PAPIER EN KARTON SECTORRAPPORT GRAFISCHE NIJVERHEID, PAPIER EN KARTON VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT GRAFISCHE NIJVERHEID, PAPIER EN KARTON Inhoudstafel 3-4

Nadere informatie

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Leerplichtige leerlingen

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR TRANSPORT, LOGISTIEK EN POST

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR TRANSPORT, LOGISTIEK EN POST VDAB SECTORRAPPORT SECTOR TRANSPORT, LOGISTIEK EN POST SECTORRAPPORT TRANSPORT, LOGISTIEK EN POST VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT TRANSPORT, LOGISTIEK EN POST Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding

Nadere informatie

Ondernemingen. 1 Meer oprichtingen dan stopzettingen. Kempen Provincie Antwerpen Vlaams Gewest. Streekpact Cijferanalyse.

Ondernemingen. 1 Meer oprichtingen dan stopzettingen. Kempen Provincie Antwerpen Vlaams Gewest. Streekpact Cijferanalyse. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Severine Appelmans Ondernemingen Samenvatting Aantal BTW-plichtige ondernemingen blijft stijgen (periode 2003-2013)

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening. Raming van het aantal jobs & vestigingen met personeel

Vlaamse Arbeidsrekening. Raming van het aantal jobs & vestigingen met personeel Vlaamse Arbeidsrekening. Raming van het aantal jobs & vestigingen met personeel Update 2011 Wouter Vanderbiesen November 2013 Methodologisch Rapport Steunpunt Werk en Sociale Economie Parkstraat 45 bus

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR HORECA & TOERISME

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR HORECA & TOERISME VDAB SECTORRAPPORT SECTOR HORECA & TOERISME SECTORRAPPORT HORECA EN TOERISME VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT HORECA EN TOERISME Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding 5-6 Binnenlandse werkgelegenheid:

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden in Genk

Niet-werkende werkzoekenden in Genk Niet-werkende werkzoekenden in Genk Genk telde eind december 2016 3.367 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). De niet-werkende werkzoekenden omvatten volgende categorieën: werkzoekenden met werkloosheidsuitkeringsaanvraag

Nadere informatie

Economie in Aalst - een economische foto - Dienst Strategische Planning - Aalst

Economie in Aalst - een economische foto - Dienst Strategische Planning - Aalst Economie in Aalst - een economische foto - INHOUD 1. Aalst (in de Vlaamse ruit) 2. Mobiliteit (vervoersmiddel, bereikbaarheid) 3. Economische schets 4. Ondernemingen 5. Tewerkstelling & werkloosheid 6.

Nadere informatie

Gemeentefoto. Heist-Op-Den-Berg

Gemeentefoto. Heist-Op-Den-Berg DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Gemeentefoto De arbeidsmarktsituatie in Heist-Op-Den-Berg in samenwerking met Inhoud 0. Woord vooraf...3 1. Inleiding...4 2. Kenmerken van de bevolking op arbeidsleeftijd...6

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING VDAB SECTORRAPPORT SECTOR MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING SECTORRAPPORT MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten:

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR VERVAARDIGING VAN BOUWMATERIALEN

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR VERVAARDIGING VAN BOUWMATERIALEN VDAB SECTORRAPPORT SECTOR VERVAARDIGING VAN BOUWMATERIALEN SECTORRAPPORT VERVAARDIGING VAN BOUWMATERIALEN VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT VERVAARDIGING V. BOUWMATERIALEN Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten:

Nadere informatie

STREEKFOTO MIDDEN LIMBURG

STREEKFOTO MIDDEN LIMBURG STREEKFOTO MIDDEN LIMBURG Socio economische analyse van de streek Midden Limburg en haar 8 gemeenten - - JUNI 2010 INLEIDING Dataverzameling en data analyse, nodig voor het onderbouwen van een streekanalyse,

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR OVERIGE INDUSTRIE

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR OVERIGE INDUSTRIE VDAB SECTORRAPPORT SECTOR OVERIGE INDUSTRIE SECTORRAPPORT OVERIGE INDUSTRIE VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT OVERIGE INDUSTRIE Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding 5-6 Binnenlandse werkgelegenheid:

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening. Raming van het aantal jobs & vestigingen met personeel

Vlaamse Arbeidsrekening. Raming van het aantal jobs & vestigingen met personeel Vlaamse Arbeidsrekening. Raming van het aantal jobs & vestigingen met personeel Update 2012 Wouter Vanderbiesen Maart 2014 Methodologie Steunpunt Werk en Sociale Economie Parkstraat 45 bus 5303-3000 Leuven

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR FINANCIËLE DIENSTEN

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR FINANCIËLE DIENSTEN VDAB SECTORRAPPORT SECTOR FINANCIËLE DIENSTEN SECTORRAPPORT FINANCIËLE DIENSTEN VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT FINANCIËLE DIENSTEN Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding 5-6 Binnenlandse werkgelegenheid:

Nadere informatie

STREEKFOTO MAASLAND. Socio-economische analyse van de streek Maasland en haar 5 gemeenten JULI 2014

STREEKFOTO MAASLAND. Socio-economische analyse van de streek Maasland en haar 5 gemeenten JULI 2014 STREEKFOTO MAASLAND Socio-economische analyse van de streek Maasland en haar 5 gemeenten - - JULI 2014 -2- VOORWOORD Deze streekfoto omvat een sociaal-economische analyse van het Maasland en haar 5 gemeenten

Nadere informatie

verbeelding werkt Stadsmonitor 2014 Kerncijfers steden

verbeelding werkt Stadsmonitor 2014 Kerncijfers steden verbeelding werkt Stadsmonitor 2014 Kerncijfers steden www.stadsmonitor.be ANTWERPEN WAARNEMINGEN OPPERVLAKTE Eenheid 2014 km 2 204,5 BEVOLKING Eenheid 1990 2000 2010 2014 Totaal aantal 470.349 446.525

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR GEZONDHEIDSZORG

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR GEZONDHEIDSZORG VDAB SECTORRAPPORT SECTOR GEZONDHEIDSZORG SECTORRAPPORT GEZONDHEIDSZORG VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT GEZONDHEIDSZORG Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding 5-6 Binnenlandse werkgelegenheid:

Nadere informatie

Socio-economische blik op de Kempen

Socio-economische blik op de Kempen Socio-economische blik op de Kempen AAN : CC : AUTEUR : Streekplatform Kempen Kim Nevelsteen, Dominique Van Dijck DATUM : 6 maart 2017 BETREFT : Socio-economische analyse van de Kempen 517.884 inwoners

Nadere informatie

SECTOR INFORMATICA, MEDIA EN TELECOM

SECTOR INFORMATICA, MEDIA EN TELECOM VDAB SECTORRAPPORT SECTOR INFORMATICA, MEDIA EN TELECOM SECTORRAPPORT INFORMATICA, MEDIA EN TELECOM VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT INFORMATICA, MEDIA EN TELECOM Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR ENERGIE, WATER EN AFVALVERWERKING

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR ENERGIE, WATER EN AFVALVERWERKING VDAB SECTORRAPPORT SECTOR ENERGIE, WATER EN AFVALVERWERKING SECTORRAPPORT ENERGIE, WATER EN AFVALVERWERKING VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT ENERGIE, WATER EN AFVALVERWERKING Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten:

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in de provincies en gemeenten

De arbeidsmarkt in de provincies en gemeenten De arbeidsmarkt in de provincies en gemeenten Steunpunt WAV & VIONA SSA (2001) De arbeidsmarkt in de provincie(s) Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Jaarboek 2000,

Nadere informatie

Gemeentefoto. Boutersem

Gemeentefoto. Boutersem DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Gemeentefoto De arbeidsmarktsituatie in Boutersem in samenwerking met Inhoud 0. Woord vooraf...3 1. Inleiding...4 2. Kenmerken van de bevolking op arbeidsleeftijd...6

Nadere informatie

Cijferen met jongeren

Cijferen met jongeren Cijferen met jongeren Een doorlichting van de arbeidsmarktsituatie van jongeren in Vlaanderen en Europa Tielens, M. & Vermandere, C. 2007.. WSE-report 2007. Leuven: Steunpunt Werk en Sociale Economie en

Nadere informatie

Werken in de social profit. Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait

Werken in de social profit. Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait Werken in de social profit Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait Welke vragen willen we beantwoorden? Wat is Verso? Wat is de social profit? Welke jobs zijn te vinden in de social profit? Waarom

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR TEXTIEL, KLEDING EN SCHOEISEL

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR TEXTIEL, KLEDING EN SCHOEISEL VDAB SECTORRAPPORT SECTOR TEXTIEL, KLEDING EN SCHOEISEL SECTORRAPPORT TEXTIEL, KLEDING EN SCHOEISEL VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT TEXTIEL, KLEDING EN SCHOEISEL Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding

Nadere informatie

Socio-economische blik op de Kempen

Socio-economische blik op de Kempen Socio-economische blik op de Kempen AAN : CC : AUTEUR : Streekplatform Kempen Kim Nevelsteen, Dominique Van Dijck DATUM : 6 maart 2017 BETREFT : Socio-economische analyse van de Kempen 517.884 inwoners

Nadere informatie

VASTGOEDPRIJZEN 2010

VASTGOEDPRIJZEN 2010 UPDATE CIJFERS VASTGOEDPRIJZEN 2010 Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning De statistieken over de vastgoedprijzen zijn

Nadere informatie

Gemeentefoto. Gingelom

Gemeentefoto. Gingelom DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Gemeentefoto De arbeidsmarktsituatie in Gingelom in samenwerking met Inhoud 0. Woord vooraf...3 1. Inleiding...4 2. Kenmerken van de bevolking op arbeidsleeftijd...6

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR CHEMIE, RUBBER & KUNSTSTOF

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR CHEMIE, RUBBER & KUNSTSTOF VDAB SECTORRAPPORT SECTOR CHEMIE, RUBBER & KUNSTSTOF SECTORRAPPORT CHEMIE, RUBBER & KUNSTSTOF VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT CHEMIE, RUBBER EN KUNSTSTOF Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR ONTSPANNING, CULTUUR EN SPORT

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR ONTSPANNING, CULTUUR EN SPORT VDAB SECTORRAPPORT SECTOR ONTSPANNING, CULTUUR EN SPORT SECTORRAPPORT ONTSPANNING, CULTUUR EN SPORT VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT ONTSPANNING, CULTUUR EN SPORT Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding

Nadere informatie

Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen

Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen Een beeld vanuit de EAK Tijdens het tweede kwartaal van 2007 werd in de Enquête naar de Arbeidskrachten gevraagd of de respondenten in hun dagelijkse

Nadere informatie

Geslacht, leeftijdsklasse en dichtheid 2014 Nationaliteit 2013

Geslacht, leeftijdsklasse en dichtheid 2014 Nationaliteit 2013 De Brusselse arbeidsmarkt: statistische gegevens - Kenmerken van de gemeenten van het Brussels Gewest December 2015 F. Kenmerken van de gemeenten van het Brussels Gewest Dit bestand verstrekt verschillende

Nadere informatie

WAV-raming 1997-2002 - Methodologie

WAV-raming 1997-2002 - Methodologie WAV-raming 1997-2002 - Methodologie Verklarende woordenlijst Aanwezigheidsindex: de aanwezigheidsindex duidt per regio aan in hoeverre de werkgelegenheid er sterk of minder sterk aanwezig is in vergelijking

Nadere informatie

COULEUR LOCALE Mechelen Diversiteit in Mechelen

COULEUR LOCALE Mechelen Diversiteit in Mechelen COULEUR LOCALE Mechelen Diversiteit in Mechelen 07.03.2017 Commissie Welzijn arbeidsmarkt Terminologie buitenlandse herkomst : personen die legaal en langdurig in België verblijven, en die bij hun geboorte

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR ONDERWIJS

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR ONDERWIJS VDAB SECTORRAPPORT SECTOR ONDERWIJS SECTORRAPPORT ONDERWIJS VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT ONDERWIJS Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding 5-6 Binnenlandse werkgelegenheid: Situering van de sector

Nadere informatie

RESOC LIMBURG Streek Noord-Limburg DOSSIER TER ONDERSTEUNING VAN HET ADVIES IKV HET JAP 2011.

RESOC LIMBURG Streek Noord-Limburg DOSSIER TER ONDERSTEUNING VAN HET ADVIES IKV HET JAP 2011. RESOC LIMBURG Streek Noord- DOSSIER TER ONDERSTEUNING VAN HET ADVIES IKV HET JAP 2011. VDAB Studiedienst Januari 2010 1. DEMOGRAFIE In 2007 bedroeg de totale bevolking in 1 820.272 personen. Het Federaal

Nadere informatie

Afbakening en profiel van lokale arbeidsmarkten in Vlaanderen

Afbakening en profiel van lokale arbeidsmarkten in Vlaanderen Afbakening en profiel van lokale arbeidsmarkten in Vlaanderen Wouter Vanderbiesen Wim Herremans Luc Sels 04-2013 WSE-Report Steunpunt Werk en Sociale Economie Parkstraat 45 bus 5303 B-3000 Leuven T:32(0)16

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening. Raming van de beroepsbevolking naar nationaliteit en herkomst.

Vlaamse Arbeidsrekening. Raming van de beroepsbevolking naar nationaliteit en herkomst. Vlaamse Arbeidsrekening. Raming van de beroepsbevolking naar nationaliteit en herkomst. Updates 2013 en 2014 Wouter Vanderbiesen Daan Goutsmet Februari 2017 Methodologie Steunpunt Werk Naamsestraat 61

Nadere informatie

DE VLAAMSE PROVINCIES IN EUROPEES PERSPECTIEF Hoofdstuk 4

DE VLAAMSE PROVINCIES IN EUROPEES PERSPECTIEF Hoofdstuk 4 DE VLAAMSE PROVINCIES IN EUROPEES PERSPECTIEF Hoofdstuk 4 Natascha Van Mechelen In het tweede hoofdstuk worden enkele Vlaamse en Belgische arbeidsmarktindicatoren in de Europese context geplaatst. In dit

Nadere informatie

STREEKFOTO ZUID-LIMBURG

STREEKFOTO ZUID-LIMBURG STREEKFOTO ZUID-LIMBURG Socio-economische analyse van de streek Zuid-Limburg en haar 14 gemeenten - - JUNI 2012 INLEIDING Dataverzameling en data-analyse, nodig voor het onderbouwen van een streekanalyse,

Nadere informatie

Omgevingsanalyse. bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019. 4. Economie en arbeidsmarkt

Omgevingsanalyse. bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019. 4. Economie en arbeidsmarkt Omgevingsanalyse bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 4. Economie en arbeidsmarkt De gegevens werden bijgewerkt tot 30 september 2012. Voor een groot deel van de cijferreeksen zijn actuele updates

Nadere informatie

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten Op pagina

Nadere informatie

Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering

Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering Situering Opdracht: minister, bevoegd voor het Stedenbeleid De stadsmonitor is een

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen

Aankomsten en overnachtingen Aankomsten en overnachtingen NB: Ten gevolge van een verandering van het koninklijk besluit van 12 januari 2015, wordt het universum vanaf 2015 beperkt tot de vergunde, aangemelde, erkende of geautoriseerde

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen

Aankomsten en overnachtingen Aankomsten en overnachtingen NB: Ten gevolge van een verandering van het koninklijk besluit van 12 januari 2015, wordt het universum vanaf 2015 beperkt tot de vergunde, aangemelde, erkende of geautoriseerde

Nadere informatie

SECTOR DIENSTEN AAN PERSONEN

SECTOR DIENSTEN AAN PERSONEN VDAB SECTORRAPPORT SECTOR DIENSTEN AAN PERSONEN SECTORRAPPORT DIENSTEN AAN PERSONEN VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT DIENSTEN AAN PERSONEN Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding 5-6 Binnenlandse

Nadere informatie

Omschrijving: De werkzaamheidsgraad is het aandeel werkenden ( volgens IAB-statuut) in de bevolking.

Omschrijving: De werkzaamheidsgraad is het aandeel werkenden ( volgens IAB-statuut) in de bevolking. Methodologie Boordtabel Eindeloopbaan Steunpunt WSE Werkzaamheidsgraad naar leeftijd en geslacht De werkzaamheidsgraad is het aandeel werkenden ( volgens IAB-statuut) in de bevolking. - Voor België en

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

NIEUWE BELGEN IN LOONDIENST IN VLAANDEREN: GEWOGEN EN MINDER VREEMD BEVONDEN? Hoofdstuk 18

NIEUWE BELGEN IN LOONDIENST IN VLAANDEREN: GEWOGEN EN MINDER VREEMD BEVONDEN? Hoofdstuk 18 NIEUWE BELGEN IN LOONDIENST IN VLAANDEREN: GEWOGEN EN MINDER VREEMD BEVONDEN? Hoofdstuk 8 Katrien Tratsaert Inleiding De meeste officiële bronnen over de arbeidsmarkt in Vlaanderen registreren enkel de

Nadere informatie

DE GEHARMONISEERDE WERKLOOSHEID IN RUIME ZIN

DE GEHARMONISEERDE WERKLOOSHEID IN RUIME ZIN 1 DE GEHARMONISEERDE WERKLOOSHEID IN RUIME ZIN INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 1.1. DE WERKZOEKENDE VOLLEDIG WERKLOZE IN STRIKTE ZIN... 3 1.2. BREDERE DEFINITIE VAN WERKLOOSHEID... 4 2. DE CIJFERS VAN DE

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR OPENBARE BESTUREN

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR OPENBARE BESTUREN VDAB SECTORRAPPORT SECTOR OPENBARE BESTUREN SECTORRAPPORT OPENBARE BESTUREN VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT OPENBARE BESTUREN Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding 5-6 Binnenlandse werkgelegenheid:

Nadere informatie

FOTO VAN DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT

FOTO VAN DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT FOTO VAN DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT JANUARI 2009 INHOUD Blz INLEIDING 3 A. MENSELIJK POTENTIEEL 4 A.1. ARBEIDSMARKTAANBOD 4 Doorstromingscoëfficiënt 4 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT BOUWSECTOR

VDAB SECTORRAPPORT BOUWSECTOR VDAB SECTORRAPPORT BOUWSECTOR SECTORRAPPORT BOUW VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT BOUW Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding 5-6 Binnenlandse werkgelegenheid: Situering van de sector 7-8 Loontrekkende

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/15/222 ADVIES NR. 13/56 VAN 4 JUNI 2013, GEWIJZIGD OP 1 DECEMBER 2015, INZAKE DE MEDEDELING VAN ANONIEME

Nadere informatie

STREEKFOTO MAASLAND. Socio economische analyse van de streek Maasland en haar 5 gemeenten JUNI 2010

STREEKFOTO MAASLAND. Socio economische analyse van de streek Maasland en haar 5 gemeenten JUNI 2010 STREEKFOTO MAASLAND Socio economische analyse van de streek Maasland en haar 5 gemeenten - - JUNI 2010 INLEIDING Dataverzameling en data analyse, nodig voor het onderbouwen van een streekanalyse, vormen

Nadere informatie