Infosessie 2: Streven naar conforme kamers. Hoe voldoen aan kwaliteitsnormen en brandveiligheid?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infosessie 2: Streven naar conforme kamers. Hoe voldoen aan kwaliteitsnormen en brandveiligheid?"

Transcriptie

1 Infosessie 2: Streven naar conforme kamers Hoe voldoen aan kwaliteitsnormen en brandveiligheid?

2 Inhoud Inleiding Vlaamse kwaliteitsnormen voor studentenkamers - Wonen Vlaanderen Ludwig Ponnet Vlaamse kwaliteitsnormen het technisch verslag - Stad Gent Maarten Mattelin Brandveiligheidsnormen - Brandweer Gent Anne Vermeulen Moderator + ondersteuning : Martine Claeys en Heidi De Vleeschouwer

3 Vlaamse kwaliteitsnormen voor studentenkamers Ludwig Ponnet

4 Overzicht Wetgeving Kamer of studio? Conformiteitsattest Rookmeldersverplichting Normen

5 Wetgeving Voorheen 2 decreten Vlaamse Wooncode (bepalingen woningkwaliteit in werking 01/09/1998) Kamerdecreet (in werking 01/09/1998) Sedert 11/08/2013 enkel nog Vlaamse Wooncode Normen van Kamerdecreet werden geïntegreerd

6 Kamer of studio?

7 Kamer/woning/studio Woning : elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande Zelfstandige woning : een woning die beschikt over een toilet, een bad/douche en een kookgelegenheid (eengezinswoning, appartement, studio, )

8 Kamer/woning/studio Niet zelfstandige woning : een woning waarin een toilet, een bad/ douche of een kookgelegenheid ontbreken en waarvan de bewoners voor een of meer van die voorzieningen aangewezen zijn op de gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt (kamer)

9 Kamer/woning/studio Studentenkamer : kamer voor de huisvesting van een of meer studenten Student : iedere persoon die ingeschreven is bij een instelling van het hoger onderwijs, waarvan hij de lessen volgt en voor wie dat zijn hoofdbezigheid vormt (incl. schoolverlaters hoger onderwijs in wachtperiode)

10 Kamer/woning/studio Kamerwoning : elk gebouw of deel ervan dat bestaat uit een of meer kamers en gemeenschappelijke ruimten

11 Conformiteitsattest Attest waaruit blijkt dat een woning/kamer die verhuurd/ter beschikking gesteld wordt (voldoende) voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen én aan de rookmeldersverplichtingen Aanvragen bij de burgemeester Onderzoek op basis van puntenformulier (later)

12 Conformiteitsattest Beslissing binnen de 60 dagen na aanvraag Bij negatieve beslissing of overschrijden van termijn : 2 de opinie vragen bij Wonen-Vlaanderen (binnen 30 dagen)

13 Conformiteitsattest CA in principe 10 jaar geldig Vlaamse regering en gemeente kunnen kortere termijn bepalen Vervalt van rechtswege: Wanneer uitvoerige werken gedaan worden Wanneer woning/kamer ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard wordt (VWC)

14 Rookmeldersverplichting Rookmelders verplicht voor kamers en woningen met huurcontract van na 01/01/2013 NIEUW!! Vanaf 01/10/2014 verplicht voor alle kamers en woningen bestemd voor het huisvesten van studenten Rookmelders in elke kamer en op elke bouwlaag Indien er een gekeurd en gecertificeerd branddetectiesysteem is geen rookmelders nodig

15 Normen Gelden in het Vlaams Gewest Geen uitspraak over stedenbouwkundige voorschriften Gemeente kan strengere brandnormen opleggen (politiereglement)

16 Normen Kamer minimum oppervlakte van 12 m² Minimum vrije hoogte 2,20 meter Lokalen minder dan 4 m² worden niet mee geteld Afwijking voor studentenkamers : minimum oppervlakte van 8m², indien Gerealiseerd vóór 01/09/1998 én CA verkregen op basis van aanvraag vóór 01/09/2001

17 Normen Afwijking in principe 10 jaar geldig (zie CA) Moet hernieuwd worden door verhuurder door aanvraag CA, uiterlijk 3 maand vóór vervaldatum Éénmalige overgangsmaatregel Enkel indien CA niet ingetrokken werd Aanvragen vóór 10/02/2016 bij burgemeester

18 Normen

19

20 Het technisch verslag Vlaamse Wooncode Afdeling bouw- en woontoezicht Stad Gent Maarten Mattelin

21 Dienst Administratie Afdeling bouw- en woontoezicht 2014

22 TOELICHTING: Deze presentatie geeft u meer duidelijkheid over de opmaak van het technisch verslag. Het verslag gehanteerd bij het uitvoeren van een woonkwaliteitsonderzoek van een niet-zelfstandige woonentiteit. (niet voor appartementen, studio s, ) Vlaamse Wooncode Voor verduidelijking wordt beeldmateriaal gebruikt. Hierbij dient rekening gehouden te worden dat beeldmateriaal niet altijd de reële ernst van een situatie kan weergeven. Maarten Mattelin 2014

23 Uitleg puntentelling Het technisch verslag (kamerwoningen) 5 DELEN + Bijlage Maarten Mattelin 2014

24 Uitleg puntentelling (basis) 4 CATEGORIEËN AFHANKELIJK VAN ERNST INBREUK X X X >= 15 punten = niet conform <15 punten = conform som aantal X (A) 2 1 punten per X (B) subtotaal (A x B) TOTAAL (som subtotaal) Maarten Mattelin 2014

25 DEEL A: identificatiegegevens Onderzoek (datum, onderzoeker, ) Locatie (ligging, Houder zakelijk recht Verhuurder Maarten Mattelin 2014

26 X X DEEL B: Gebouw Omhulsel Binnenstructuur Technische installaties X X Brandveiligheid X Maarten Mattelin 2014

27 DEEL C: Kamer X X Omhulsel Daken, plafonds, Buitenmuren Ramen en deuren Onderste vloer Binnenstructuur Kelder Binnenwanden Tussenvloeren Trappen, overlopen, borstweringen Maarten Mattelin 2013

28 X X X X DEEL C: KAMER Installaties en comforteisen Licht Luchtkwaliteit Toegankelijkheid Totale netto-vloeroppervl. Fietsenberging Interne functies Toilet Bad Keuken X Maarten Mattelin 2014

29 X X X X DEEL D: Gemeenschappelijke functie Omhulsel, binnenstructuur lokaal Dak of plafond Wanden Ramen en deuren Vloeren Installaties en comforteisen Elektriciteit Luchtkwaliteit Toegankelijkheid Specifieke eisen voor studentenkamers Maarten Mattelin 2014

30 DEEL D: Gemeenschappelijke functie Toiletfunctie Badfunctie Keukenfunctie Maarten Mattelin 2014

31 DEEL D: Gemeenschappelijke functie Maarten Mattelin 2014

32 Maarten Mattelin 2014

33 1 Maarten Mattelin 2014

34 Maarten Mattelin 2014

35 kamers; basis functies gemeenschappelijk voorzien keuken 8m² Situatie Maarten Mattelin 2014

36 Voor meer gedetailleerde informatie zie het boek Technische richtlijnen voor een woonkwaliteitsonderzoek (Wonen Vlaanderen) Even stilstaan bij de woonkwaliteit brengt op. Met deze informatie kan u nu zelf aan de slag. Neem de proef op de som en maak het verslag voor uw eigen woning(en) op. Zo weet u wat de eventuele tekortkomingen zijn en kan u deze aanpakken. Werk preventief aan de woonkwaliteit, het komt iedereen ten goede. U kan hierdoor b.v. een ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaring van uw woning voorkomen, Maarten Mattelin 2014

37 X wezenlijk stabiliteitsrisico dat de veiligheid van de bewoners direct in gevaar brengt Maarten Mattelin 2014

38 Maarten Mattelin 2014

39 wezenlijk stabiliteitsrisico dat de veiligheid van de bewoners direct in gevaar brengt X Maarten Mattelin 2014

40 C D rechtstreeks contact met delen, draden onder spanning (schakelaars, laagspanningsborden, contactdozen, ) messchakelaarszonder afscherming aardingsinstallatie ontbreekt en er zijn toestellen van klasse I aangesloten; verzwaarde of herstelde zekeringen; de geleiders hebben een te kleine doorsnede; de installatie is onvoldoende beveiligd (zekering te groot voor de doorsnede van de geleider); het verdeelbord of de verdeelkast van de woning ontbreekt of is niet bereikbaar; de verdeelkast kan niet worden afgesloten; er is geen of een onvoldoende verliesstroominrichting. wasmachines in beschermvolume 2 rond bad of douche Maarten Mattelin 2014

41 Maarten Mattelin 2014

42 Maarten Mattelin 2014

43 KLASSE 0 alleen geschikt in een droge schone ruimte KLASSE I Metalen delen van apparatuur in deze klasse worden verbonden met een aardbeschermingsleiding KLASSE II Apparaten die in deze groep zijn dubbel geïsoleerd of hebben een extra sterke isolerende behuizing. Maarten Mattelin 2014

44 Maarten Mattelin 2014

45 Maarten Mattelin 2014

46 Maarten Mattelin 2014

47 Maarten Mattelin 2014

48 Geen einddop op gasleiding Enkel toegelaten voor verplaatsbaar fornuis Gaskoppeling Waterkoppeling (gedoogd bij oude installaties) Onverantwoorde opslag van brandstoffen VERBODEN VOOR (kachel) Brandgevaar Maarten Mattelin 2014

49 Politiereglement op de kamerwoningen Controle door preventionist Brandweer Negatief brandweerverslag = 15 punten Maarten Mattelin 2014

50 Maarten Mattelin 2014

51 D Maarten Mattelin 2014

52 Keukenfunctie= gootsteen met uitgietbak en werkblad watertoevoer reukafsluiter voldoende ruimte gebreken: toestel met beschadiging, geen warm water, lek, loden toevoerleidingen niet aanwezig: niet meer bruikbaar door beschadiging, geen watertoevoer, geen afvoer, geen reukafsluiter Maarten Mattelin 2013

53 Het moet een stevig en stabiel geheel vormen, met aanvoer van warm en koud water aangesloten op een afvoer via een reukafsluiter. niet aanwezig: sanitair toestel met beschadiging, geen watertoevoer (W+K), geen afvoerleiding, geen reukafsluiter, gebreken: beperkte beschadiging aan toestel, geen warm watertoevoer, lek in afvoer reukafsluiter, Maarten Mattelin 2014

54 De badfunctiemoet zich binnen de woning bevinden, in een ruimte die voldoende geïsoleerd is zodat deze functie het ganse jaar door bruikbaar is. Maarten Mattelin 2014

55 C D TYPE A TYPE B TYPE C NIET TOEGELATEN NIET OP DE KAMER

56 UITMONDING SCHOUW TYPE B (OPEN VERBRANDING) Zone I : alle uitmondingen toegelaten Zone II: enkel uitmondingen voorzien van statische afvoerkap (zie afbeelding) Zone III: geen uitmondingen toegelaten Maarten Mattelin 2014

57 Brandveiligheid Politiereglement op de kamerwoningen Arch. Anne Vermeulen, preventionist

58 Politiereglement op de kamerwoningen Wetgeving Stad Gent Aanvulling op de Vlaamse vereisten Strengere veiligheids-/ kwaliteitsnormen Foto: Karel Willems Brandveiligheid 58

59 Politiereglement op de kamerwoningen > Het is verboden een kamer te verhuren indien de kamer en/of de kamerwoning niet voldoet aan de in dit reglement vastgestelde normen Foto: Karel Willems Brandveiligheid 59

60 Politiereglement op de kamerwoningen Voorkomen van brand Snelle detectie en alarmering Verhinderen branduitbreiding Evacuatie Brandveiligheid 60

61 Politiereglement op de kamerwoningen 1 e versie 1 september e versie 1 januari e versie 1 januari 2015 Foto: Karel Willems Brandveiligheid 61

62 Politiereglement op de kamerwoningen Huidig reglement vervalt na 10 jaar Het nieuwe reglement is meer gestructureerd. Het verduidelijkt en vermijdt interpretatiemogelijkheden 5- jaarlijkse evaluatie Foto: Karel Willems Brandveiligheid 62

63 Inhoud en voorschriften - Structuur en compartimentering - Evacuatiewegen - Trappenhuizen en rookluik - Uitrusting - Verwarming, elektriciteit, gas - Onderhoud en controles - Afwijkingen Huidige versie sinds 1 januari 2005 Vanaf 1 januari Brandveiligheid 63

64 Toepassingsgebied Sinds 1 januari 2005 ALLE kamerwoningen = elk gebouw dat bestaat uit één of meer te huur gestelde of verhuurde kamersen gemeenschappelijke ruimtes Vanaf 1 januari 2015 ALLE kamerwoningen = (deel van) een gebouw dat bestaat uit één of meer kamersen gemeenschappelijke ruimtes Vrijgesteld: hospitawonen Brandveiligheid 64

65 Aangifte (bij start en wijziging) Sinds 1 januari 2005 Binnen de 15 dagen College Burgemeester en Schepenen -Dienst Brandweer P.a. Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent Vanaf 1 januari 2015 Binnen de 15 dagen College Burgemeester en Schepenen - Dienst Administratie Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein P.a. Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent Brandveiligheid 65

66 Structuur en compartimentering Stabiliteit bij brand Verhinderen snelle branduitbreiding Brandveiligheid 66

67 Structuur en compartimentering Ongewijzigd* *Rf wordt REI Bouwelementen die de stabiliteit verzekeren: R 60 Elke kamer, elke gemeenschappelijke ruimte en elke berging moet brandwerend gescheiden worden met wanden (R)EI 60 en deuren EI 1 30 Deuren van gemeenschappelijke ruimtes moeten zelfsluitend zijn (deurpomp) Brandveiligheid 67

68 Structuur en compartimentering Sinds 1 januari 2005 De wanden en de vloeren van het trappenhuis moeten uit moeilijk brandbare materialen bestaan Vanaf 1 januari 2015 Alle wanden, vloeren en plafonds in de kamerwoning moeten uit moeilijk brandbare materialen bestaan Brandveiligheid 68

69 Evacuatiewegen Evacuatie Brandveiligheid 69

70 Evacuatiewegen Ongewijzigd Min. 70 cm breed Geen hinderende voorwerpen op de evacuatiewegen Geen keukens in de gangen (dus: geen evacuatie van een kamer via de keuken) Brandveiligheid 70

71 Evacuatiewegen Sinds 1 januari 2005 Buitenladder(stevig vastgehecht, vast of uitklapbaar) voor de kamers op de achtergevel Vanaf 1 januari 2015 Buitenladder(stevig en duurzaamvastgehecht) voor de kamers op de achtergevel OF een 2 e trappenhuis Elke kamer en gemeenschappelijke ruimte toegankelijk via een deur Brandveiligheid 71

72 Trappenhuizen en rookluik Evacuatie Rookevacuatie Brandveiligheid 72

73 Trappenhuizen en rookluik Sinds 1 januari 2005 Trappen min. 70 cm breed Rookluik1 m² indien meer dan 2 verdiepingen boven de benedenverdieping Vanaf 1 januari 2015 Trappen min. 70 cm breed Rookluik1 m² indien het trappenhuis 3 of meer bewoonbare bouwlagen bedient Veilige evacuatie moet mogelijk zijn Brandweerstand R Brandveiligheid 73

74 Kelder Sinds 1 januari 2005 Geen kamers in de kelder Kelder moet afgesloten worden met wanden Rf 1h en een brandwerende deur Rf 1/2h als er brandbaar materiaal of afval opgestapeld wordt Vanaf 1 januari 2015 Geen kamers in de kelder Kelder moet afgesloten worden met wanden EI 60 en een brandwerende deur EI Brandveiligheid 74

75 Blusmiddelen Eerste interventie: - blusdekens - snelblussers Brandveiligheid 75

76 Blusmiddelen Sinds 1 januari 2005 ABC-poederblusser 6 kg op elk woonniveau van het trappenhuis en in elke gecompartimenteerde gang Snelblusser of branddeken bij elk kooktoestel Vanaf 1 januari 2015 ABC-poederblusser 6 kg op elk woonniveau van het trappenhuis, in elke gecompartimenteerde gang en in de gemeenschappelijke ruimtes Snelblusser of branddeken bij elk kooktoestel Brandveiligheid 76

77 Detectie Snelle detectie en alarmering Brandveiligheid 77

78 Detectie Sinds 1 januari 2005 Branddetectie-installatie verplicht: - Centrale op het gelijkvloers - Rookdetectorenop elk woonniveau van het trappenhuis, in ieder plafondcompartiment van de evacuatiewegen - Manuele alarmdrukknoppen Vanaf 1 januari 2015 Branddetectie-installatie verplicht: - Centrale in de inkom - Rookdetectorenop elk woonniveau van het trappenhuis, in ieder plafondcompartiment van de evacuatiewegenen in de bergingen en gemeenschappelijke ruimtes - Manuele alarmdrukknoppen Brandveiligheid 78

79 Detectie Vanaf 1 januari 2015 In kamerwoningen met meer dan 15*kamers moeten de kamers uitgerust worden met rookdetectorenop centrale * Tot 15 kamers volstaat een autonome rookmelder in elke kamer Brandveiligheid 79

80 Veiligheidsverlichting en -signalisatie Vlotte en veilige ontruiming garanderen Brandveiligheid 80

81 Veiligheidsverlichting en -signalisatie Ongewijzigd Veiligheidsverlichting op ieder woonniveau in de gang(en), het trappenhuis en de evacuatiewegen Signalisatie: - (Nood)uitgang - Richting (uitgangs)wegen - Blusmiddelen - Verdiepingsnummers Schets van gelijkvloers (en kelderverdieping) met aanduiding risico s Brandveiligheid 81

82 Verwarming / stookplaats Veilige toestellen Voorkomen van brand Brandveiligheid 82

83 Verwarming Sinds 1 januari 2005 Gebruik van verplaatsbare verwarmingstoestellen met vaste of vloeibare brandstoffen is verboden Onbrandbare rookkanalen (smeltpunt boven de 800 C) Vanaf 1 januari 2015 Enkel centrale verwarming, elektrische toestellen en luchtdichte toestellen (schoorsteen-of gevelafvoer) zijn toegelaten Onbrandbare rookkanalen (voldoende bestand tegen temperatuur rookgassen) Brandveiligheid 83

84 Brandstofvoorraad Sinds 1 januari 2005 De reservevoorraad brandstof mag niet binnenshuis geplaatst worden, tenzij in de kelder in een brandwerend compartiment Vanaf 1 januari 2015 Opslag vloeibaar petroleumgas moet buiten gebouw Brandveiligheid 84

85 Stookplaats Vanaf 1 januari 2015 Degelijke verluchting < 30 kw: geen eisen kw: stookplaats moet een compartiment vormen (tenzij type C) 70 kw: stookplaats moet een compartiment vormen Brandveiligheid 85

86 Elektriciteit Veilige installatie Voorkomen van brand Brandveiligheid 86

87 Elektriciteit Ongewijzigd Enkel elektrische verlichting Plaatsing volgens voorschriften A.R.E.I. 5- jaarlijke goedkeuring door erkend keuringsorganisme Brandveiligheid 87

88 Gas Veilige installatie Voorkomen van brand Brandveiligheid 88

89 Gas Ongewijzigd Geen gasmeters in slaap-/badkamer of toilet Gas en elektriciteit niet samen in een kast, tenzij gecompartimenteerd en verlucht Verplaatsbare gasrecipiënten zijn verboden Brandveiligheid 89

90 Gas Sinds 1 januari 2005 Hoofdafsluiter in de inkom Volgens regels van goed vakmanschap Vanaf 1 januari 2015 Hoofdafsluiter in de inkom of in het voetpad Conform NBN D of Goedkeuring door een erkend keuringsorganisme bij elke wijziging of uitbreiding Brandveiligheid 90

91 Veiligheidsvoorschriften Informeren Brandveiligheid 91

92 Veiligheidsvoorschriften Sinds 1 januari 2005 Veiligheidsvoorschriften zichtbaar ophangen Afschrift van de aangifte en de voorschriften van alle toestellen ophangen Vanaf 1 januari 2015 Veiligheidsvoorschriften zichtbaar ophangen Telefoonnummer van de verhuurder ophangen Jaarlijks lijst (voor 1 november) van bewoners doorgeven aan Dienst wonen - Kotatgent Brandveiligheid 92

93 Onderhoud en controles Veilige installaties Voorkomen van brand Brandveiligheid 93

94 Onderhoud en controles Vanaf 1 januari 2015 Maandelijks nazicht: - Veiligheidsverlichting 3- maandelijks nazicht: - Personenliften Brandveiligheid 94

95 Onderhoud en controles Sinds 1 januari 2005 Jaarlijks nazicht: - Alarm en branddetectie - Blusmiddelen - CV en schouwen stookolie - Goede werking verwarmingstoestellen Vanaf 1 januari 2015 Jaarlijks nazicht: - Alarm en branddetectie - Blusmiddelen - CV en schouwen stookolie Brandveiligheid 95

96 Onderhoud en controles Sinds 1 januari jaarlijks nazicht: - CV en schouwen gas 5- jaarlijks: - Keuring elektriciteit Vanaf 1 januari jaarlijks nazicht: - CV en schouwen gas - Individuele gasverwarming 5- jaarlijks: - Keuring elektriciteit - Gasdichtheidsproef Brandveiligheid 96

97 Afwijkingen Sinds 1 januari 2005 Geen afwijkingen mogelijk Vanaf 1 januari 2015 Indien het onmogelijk is om te voldoen Aanvraag per aangetekend schrijven aan de Burgemeester Brandweer oordeelt over gelijkwaardig veiligheidsniveau Brandveiligheid 97

98 98

99 > 99

100 100

2. KWALITEITS- EN VEILIGHEIDSNORMEN VOOR KAMERS

2. KWALITEITS- EN VEILIGHEIDSNORMEN VOOR KAMERS Gids voor kotbazen: Wijzigingen en aanvullingen In de brochure Gids voor kotbazen vindt u heel wat informatie en tips over studentenhuisvesting met een handig overzicht van alle regel- en wetgeving indien

Nadere informatie

Overzicht I. KADER II. NORMEN III. VOORBEELD

Overzicht I. KADER II. NORMEN III. VOORBEELD Overzicht I. KADER II. NORMEN III. VOORBEELD I. Kader: aandacht voor woonkwaliteit Sinds 1998 moeten alle woningen en kamers (ook voor seizoenarbeiders) in Vlaanderen voldoen aan minimale normen Woningen:

Nadere informatie

1. Fenomeen brand. 2. Voorstelling dienst brandpreventie. 3. Reglementering. 4. Aanvragen, afhandeling, retributie

1. Fenomeen brand. 2. Voorstelling dienst brandpreventie. 3. Reglementering. 4. Aanvragen, afhandeling, retributie Kapitein Wouter Meuwis 6 mei 2014 1. Fenomeen brand 2. Voorstelling dienst brandpreventie 3. Reglementering 4. Aanvragen, afhandeling, retributie 2 Vuurdriehoek: 3 cruciale elementen 1. Zuurstof 2. Energiebron

Nadere informatie

2.1 HET CONFORMITEITSATTEST UITREIKEN

2.1 HET CONFORMITEITSATTEST UITREIKEN 20 WAT MOET U DOEN ROND WONINGKWALITEIT? 2.1 HET CONFORMITEITSATTEST UITREIKEN 2.1.1 Stap 1: Aanvraag conformiteitsattest Voor welke woningen? Woningen verhuurd als hoofdverblijf of voor de huisvesting

Nadere informatie

TECHNISCH VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN DE KWALITEIT VAN KAMERS. Deel A: Identificatiegegevens

TECHNISCH VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN DE KWALITEIT VAN KAMERS. Deel A: Identificatiegegevens Bijlage 1. Model van technisch verslag voor kamers als vermeld in artikel 2, 1, 1 TECHNISCH VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN DE KWALITEIT VAN KAMERS Deel A: Identificatiegegevens A.1. Identificatiegegevens

Nadere informatie

Politiereglement op de kamerwoningen

Politiereglement op de kamerwoningen Politiereglement op de kamerwoningen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2015 Bekendgemaakt op 3 augustus 2015 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel 2. Definities... 1 Artikel 3. Doelgroep

Nadere informatie

Politiereglement op de kamerwoningen

Politiereglement op de kamerwoningen Politiereglement op de kamerwoningen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 september 2004 Bekrachtigd door de Vlaamse regering op 8 december 2004 Bekendgemaakt op 27 december 2004 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Politiereglement op de kamerwoningen

Politiereglement op de kamerwoningen Politiereglement op de kamerwoningen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 april 2014 Bekendgemaakt op 30 april 2014 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel 2. Definities... 1 Artikel 3. Doelgroep en

Nadere informatie

TECHNISCH VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN DE KWALITEIT VAN WONINGEN Deel A: Identificatiegegevens

TECHNISCH VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN DE KWALITEIT VAN WONINGEN Deel A: Identificatiegegevens TECHNISCH VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN DE KWALITEIT VAN WONINGEN Deel A: Identificatiegegevens A.1. Identificatiegegevens van het onderzoek Dossiernummer (van de woning in het gebouw): Datum van het onderzoek:

Nadere informatie

TECHNISCH VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN DE WONINGKWALITEIT

TECHNISCH VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN DE WONINGKWALITEIT TECHNISCH VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN DE WONINGKWALITEIT Deel A: Identificatiegegevens A.1. Identificatiegegevens van het onderzoek Dossiernummer (van de woning in het gebouw): Datum van het onderzoek:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015. de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden

NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015. de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015 de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden Meer en meer ouders overwegen om een kot te kopen voor hun studerende kinderen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Voor het afleveren van een conformiteitsattest voor huur- en kamerwoningen en voor controle op de kwaliteitsnorm in kader van een uitbatingsvergunning voor kamerwoningen en studentenkamers

Nadere informatie

STUDENTEN- HUISVESTING IN GENT KOTEN WIJZER VERHUREN? Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning STEDENBOUW- KUNDIGE NORMEN.

STUDENTEN- HUISVESTING IN GENT KOTEN WIJZER VERHUREN? Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning STEDENBOUW- KUNDIGE NORMEN. STUDENTEN- HUISVESTING IN GENT STEDENBOUW- KUNDIGE NORMEN KOTEN WIJZER VERHUREN? 14 juni 2014 Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Inhoud 1. Stedenbouwkundige vergunningsplicht 2. Geldende

Nadere informatie

Woonkwaliteit: de normen waaraan een woning of kamer moet voldoen. Toelichtingsbrochure

Woonkwaliteit: de normen waaraan een woning of kamer moet voldoen. Toelichtingsbrochure Woonkwaliteit: de normen waaraan een woning of kamer moet voldoen Toelichtingsbrochure 1. Aan welke normen moet een woning of kamer voldoen? 4 2. Wat wordt er gecontroleerd tijdens een woningonderzoek?

Nadere informatie

Algemeen kader = Vlaamse Wooncode

Algemeen kader = Vlaamse Wooncode Woningkwaliteit: aandachtspunten voor verhuurders en eigenaars Merelbeke, maandag 8 mei 2017 Algemeen kader = Vlaamse Wooncode Artikel 3 van de Vlaamse Wooncode (en ook artikel 23 grondwet) : Iedereen

Nadere informatie

TECHNISCH VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN DE KWALITEIT VAN WONINGEN

TECHNISCH VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN DE KWALITEIT VAN WONINGEN TECHNISCH VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN DE KWALITEIT VAN WONINGEN Deel A: Identificatiegegevens A.1. Identificatiegegevens van het onderzoek Dossiernummer (van de woning in het gebouw): Datum van het onderzoek:

Nadere informatie

TECHNISCH VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN DE KWALITEIT VAN WONINGEN. Deel A: Identificatiegegevens

TECHNISCH VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN DE KWALITEIT VAN WONINGEN. Deel A: Identificatiegegevens Bijlage 3. Model van technisch verslag voor zelfstandige woningen als vermeld in artikel 2, 1, 3 TECHNISCH VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN DE KWALITEIT VAN WONINGEN Deel A: Identificatiegegevens A.1. Identificatiegegevens

Nadere informatie

Brandweerzone Centrum

Brandweerzone Centrum Brandweerzone Centrum Politieverordening Publiek Toegankelijke Inrichtingen Regelgeving sinds 2003 en 2007 Wijzigingen => nieuw reglement sinds 1 januari 2016 Brandweerzone Centrum Aanleiding 1 januari

Nadere informatie

Woonkwaliteit: aan welke normen moet een zelfstandige woning of kamer voldoen? Nieuw: dakisolatienorm

Woonkwaliteit: aan welke normen moet een zelfstandige woning of kamer voldoen? Nieuw: dakisolatienorm Woonkwaliteit: aan welke normen moet een zelfstandige woning of kamer voldoen? Nieuw: dakisolatienorm 1. Inleiding: aan welke normen moet een woning voldoen? 5 2. Wat wordt er gecontroleerd tijdens een

Nadere informatie

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches Deze checklist helpt bepalen aan welke vereisten de mini-crèche op het vlak van brandveiligheid aan het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Hoe veilig is een woning?

Hoe veilig is een woning? Hoe veilig is een woning? door K. Jacobs Gebouw versus woning Een gebouw is een geheel van onroerend goed, bevattende zowel hoofd- als bijgebouwen die als één geheel kunnen beschouwd worden en waarin zich

Nadere informatie

Woningkwaliteit: aandachtspunten voor verhuurders en eigenaars. Wetteren, 16 februari 2016

Woningkwaliteit: aandachtspunten voor verhuurders en eigenaars. Wetteren, 16 februari 2016 Woningkwaliteit: aandachtspunten voor verhuurders en eigenaars Wetteren, 16 februari 2016 Algemeen kader = Vlaamse Wooncode Artikel 3 van de Vlaamse Wooncode (en ook artikel 23 grondwet) : Iedereen heeft

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Provincie OOST-VLAANDEREN Gemeente Zelzate POLITIEVERORDENING OP DE INRICHTINGEN BESTEMD VOOR DE VERHURING VAN KAMERS GESTEMD IN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE VAN 11 MEI 2004 EN BEKRACHTIGD BIJ MINISTERIEEL

Nadere informatie

Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven

Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven Voorstelling Vrijwillig Brandweerkorps Zoersel Brandweertaken Preventie - Lt-dienstchef Yves Sepot - Olt Bart Van Winckel - Bwm Els Haest Wetgeving

Nadere informatie

ALGEMENE POLITIEVERORDENING STAD AALST REGLEMENT OP VERHUUR VAN KAMERWONINGEN

ALGEMENE POLITIEVERORDENING STAD AALST REGLEMENT OP VERHUUR VAN KAMERWONINGEN ALGEMENE POLITIEVERORDENING STAD AALST REGLEMENT OP VERHUUR VAN KAMERWONINGEN Hoofdstuk 4: Kamerwonen 1e afdeling: Terminologie Artikel 151: Als inrichting voor kamerwonen wordt beschouwd elk gebouw waarbij

Nadere informatie

TECHNISCH VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN DE KWALITEIT VAN KAMERS VOOR SEIZOENARBEIDERS Deel A: Identificatiegegevens

TECHNISCH VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN DE KWALITEIT VAN KAMERS VOOR SEIZOENARBEIDERS Deel A: Identificatiegegevens Bijlage 2. Model van technisch verslag voor kamers die verhuurd worden aan seizoenarbeiders als vermeld in artikel 2, 1, 2 TECHNISCH VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN DE KWALITEIT VAN KAMERS VOOR SEIZOENARBEIDERS

Nadere informatie

Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken

Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken Randvoorwaarden Wetgeving brandveiligheid van toepassing op het gebouw? Een wetgeving helpt ons een bepaald brandveiligheidsniveau

Nadere informatie

TECHNISCH VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN DE KWALITEIT VAN KAMERS VOOR SEIZOENARBEIDERS Deel A: Identificatiegegevens

TECHNISCH VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN DE KWALITEIT VAN KAMERS VOOR SEIZOENARBEIDERS Deel A: Identificatiegegevens TECHNISCH VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN DE KWALITEIT VAN KAMERS VOOR SEIZOENARBEIDERS Deel A: Identificatiegegevens A.1. Identificatiegegevens van het onderzoek Dossiernummer (van de kamer in het gebouw):

Nadere informatie

TECHNISCH VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN DE KWALITEIT VAN KAMERS VOOR SEIZOENARBEIDERS Deel A: Identificatiegegevens

TECHNISCH VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN DE KWALITEIT VAN KAMERS VOOR SEIZOENARBEIDERS Deel A: Identificatiegegevens Bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van (datum) houdende de wijziging en de opheffing van diverse besluiten over wonen, wat betreft leegstand, verwaarlozing en ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring

Nadere informatie

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BV MC Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches Laatste versie: 18 augustus 2005 De Vlaamse

Nadere informatie

KWALITEITSNORMEN VOOR ZELFSTANDIGE WONINGEN EN KAMERS AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN NIEUW: DAKISOLATIENORM WONENVLAANDEREN.BE

KWALITEITSNORMEN VOOR ZELFSTANDIGE WONINGEN EN KAMERS AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN NIEUW: DAKISOLATIENORM WONENVLAANDEREN.BE KWALITEITSNORMEN VOOR ZELFSTANDIGE WONINGEN EN KAMERS NIEUW: DAKISOLATIENORM AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE Algemeen De Vlaamse Wooncode bepaalt de minimale normen waaraan woningen in Vlaanderen

Nadere informatie

1617 AMBT VERBOUWING VAN EEN HERENWONING AMBTMANSTRAAT ANTWERPEN HAALBAARHEIDSSTUDIE 7 MAART 2017

1617 AMBT VERBOUWING VAN EEN HERENWONING AMBTMANSTRAAT ANTWERPEN HAALBAARHEIDSSTUDIE 7 MAART 2017 1617 AMBT VERBOUWING VAN EEN HERENWONING AMBTMANSTRAAT 6 2000 ANTWERPEN HAALBAARHEIDSSTUDIE 7 MAART 2017 STUDIO 22 ARCHITECTS BVBA VLAAMSEKUNSTLAAN 39 2020 ANTWERPEN LIGGING OMGEVING INPLANTING PRAKTIJK

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 340 van 17 maart 2014 van LODE VEREECK

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 340 van 17 maart 2014 van LODE VEREECK VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FREYA VAN DEN BOSSCHE VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE Vraag nr. 340 van 17 maart 2014 van LODE VEREECK Studentenkamers Conformiteit

Nadere informatie

Brandveiligheidsnormen en veiligheid in het algemeen

Brandveiligheidsnormen en veiligheid in het algemeen BIJLAGE 1 Brandveiligheidsnormen en veiligheid in het algemeen 0. Indeling van de inrichtingen. De inrichtingen worden ingedeeld in 3 categorieën: - Categorie 1: de lage gebouwen: dit wil zeggen gebouwen

Nadere informatie

TECHNISCH VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN DE KWALITEIT VAN KAMERS. Deel A: Identificatiegegevens. Pagina 1 van 10

TECHNISCH VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN DE KWALITEIT VAN KAMERS. Deel A: Identificatiegegevens. Pagina 1 van 10 TECHNISCH VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN DE KWALITEIT VAN KAMERS Deel A: Identificatiegegevens A.1. Identificatiegegevens van het onderzoek Dossiernummer (van de kamer in het gebouw): Datum van het onderzoek:

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING OP DE KAMERWONINGEN

POLITIEVERORDENING OP DE KAMERWONINGEN Kamerreglement van Zelzate zoals goedgekeurd bij M.B. van 6/01/2015. Het kamerreglement van Zelzate is opgenomen in de politieverordening op de kamerwoningen van 30/09/2014 en werd goedgekeurd bij ministerieel

Nadere informatie

Dienst woontoezicht. Dienst Woontoezicht. Dienst woontoezicht. Dienst woontoezicht. Dienst woontoezicht. Dienst woontoezicht 26/10/2015

Dienst woontoezicht. Dienst Woontoezicht. Dienst woontoezicht. Dienst woontoezicht. Dienst woontoezicht. Dienst woontoezicht 26/10/2015 Dienst Woontoezicht Aanleiding oprichting dienst WAT nieuw team controle op basis van ouderdom gebouwen op 10 jaar controle alle studentenhuisvesting WAT CONTROLEREN woontypes waar studenten kunnen wonen

Nadere informatie

www.brugge.be ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten

www.brugge.be ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten www.brugge.be 1 ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten 2 3 Naast een leuke vorm van ontspanning is dansen voor velen een belangrijke manier om mensen te ontmoeten. Het is echter belangrijk

Nadere informatie

Het conformiteitsattest. Een kwaliteitslabel voor huurwoningen

Het conformiteitsattest. Een kwaliteitslabel voor huurwoningen Het conformiteitsattest Een kwaliteitslabel voor huurwoningen Wat is een conformiteitsattest? Een conformiteitsattest bewijst dat een huurwoning voldoet aan de minimale veiligheids- en kwaliteitseisen

Nadere informatie

Tijdig brandveilig. Tips voor een brandveilige zaak met maximaal 49 toegelaten personen

Tijdig brandveilig. Tips voor een brandveilige zaak met maximaal 49 toegelaten personen Tijdig brandveilig Tips voor een brandveilige zaak met maximaal 49 toegelaten personen ALGEMEEN In deze brochure staat telkens het artikel (art.) van het brandveiligheidsreglement vermeld. Wilt u een exemplaar

Nadere informatie

I ALGEMENE BEPALINGEN

I ALGEMENE BEPALINGEN Opschrift: Decreet houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers Datum: 04/02/1997 Pagina B.S.: 5007 Publicatiedatum: 07/03/1997 Datum inwerkingtreding: 01/09/1998 TITEL I

Nadere informatie

Aanvraag conformiteitsattest

Aanvraag conformiteitsattest Aanvraag conformiteitsattest Een conformiteitsattest toont aan dat de woning die u verhuurt minstens voldoet aan de Vlaamse woonkwaliteitsnormen. Het conformiteitsattest is een officiële verklaring dat

Nadere informatie

CONTROLE BRANDVEILIGHEID VOORZIENING VOOR KINDEROPVANG T KLIMOPJE Adres: Jules de Saint-Genoisstraat 91-93, 9050 Gentbrugge

CONTROLE BRANDVEILIGHEID VOORZIENING VOOR KINDEROPVANG T KLIMOPJE Adres: Jules de Saint-Genoisstraat 91-93, 9050 Gentbrugge Departement Brandweer Preventie BRANDPRE Dienst kinderopvang Keizer Karelstraat 1 9000 Gent contactpersoon uw kenmerk ons kenmerk datum arch. Catherine Laeremans Tel. 09 268 88 56 Fax 09 268 88 58 Catherine.Laeremans@gent.be

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID IN PTI S

BRANDVEILIGHEID IN PTI S BRANDVEILIGHEID IN PTI S PTI = WAT? PUBIEK TOEGANKELIJKE INRICHTINGEN PTI = VOORBEELDEN? CAFÉS, FEESTZALEN, RESTAURANTS, JEUGDLOKALEN, KANTINES,. INFOZITTING WOENSDAG 10 JULI 2013 IN CCW 1 WETTELIJKE TAKEN

Nadere informatie

Brandweerzone Centrum

Brandweerzone Centrum Brandweerzone Centrum Roggestraat 70 9000 Gent Tel. 09 268 88 99 Fax. 09 268 88 43 info@brandweerzonecentrum.be www.brandweerzonecentrum.be Stad Gent - departement Facility Management t.a.v. Marjolijn

Nadere informatie

Kwaliteit van woningen. Studiedag Sociale Plattegrond

Kwaliteit van woningen. Studiedag Sociale Plattegrond Kwaliteit van woningen Studiedag Sociale Plattegrond 29 april 2014 Overzicht Even voorstellen Recht op kwaliteitsvol wonen Help, ik huur een slechte woning Praktijkvoorbeelden Rookmeldersverplichting Vragen

Nadere informatie

Bijlage 5. Specifieke brandveiligheidsnormen van toepassing op die toeristische logies overeenkomstig de tabel in bijlage 1 bij dit besluit

Bijlage 5. Specifieke brandveiligheidsnormen van toepassing op die toeristische logies overeenkomstig de tabel in bijlage 1 bij dit besluit Bijlage 5. Specifieke brandveiligheidsnormen van toepassing op die toeristische logies overeenkomstig de tabel in bijlage 1 bij dit besluit Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Doel De specifieke brandveiligheidsnormen

Nadere informatie

Wijziging ABR deel 3, hoofdstuk 2 Woongebouwen ifv Hospitawonen

Wijziging ABR deel 3, hoofdstuk 2 Woongebouwen ifv Hospitawonen Hospitawonen Aanleiding en doel van de wijziging De huidige tekst van het bouwreglement laat niet toe dat een eigenaar van een te beschermen eengezinswoning een kamer verhuurt, zelfs indien men als eigenaar

Nadere informatie

Provincie LIMBURG Arrondissement HASSELT Stadsbestuur GENK Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad

Provincie LIMBURG Arrondissement HASSELT Stadsbestuur GENK Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad Provincie LIMBURG Arrondissement HASSELT Stadsbestuur GENK Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad Vergadering van 16 december 2015 Aanwezig: de heren Dullers, voorzitter; Dries,

Nadere informatie

TECHNISCH VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN DE KWALITEIT VAN WONINGEN. Deel A: Identificatiegegevens. pagina 1 van 5

TECHNISCH VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN DE KWALITEIT VAN WONINGEN. Deel A: Identificatiegegevens. pagina 1 van 5 TECHNISCH VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN DE KWALITEIT VAN WONINGEN Deel A: Identificatiegegevens A.1. Identificatiegegevens van het onderzoek Dossiernummer (van de woning in het gebouw): Datum van het onderzoek:

Nadere informatie

Verhuur je een woning die veilig is en voldoet aan minimale kwaliteitsnormen?

Verhuur je een woning die veilig is en voldoet aan minimale kwaliteitsnormen? Verhuur je een woning die veilig is en voldoet aan minimale kwaliteitsnormen? Info voor eigenaars van een huurwoning Elke woning moet voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitvereisten.

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit in de gemeente.

Stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit in de gemeente. Stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit in de gemeente. Voorgelegd aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige Ambtenaar op 28/01/2010 Voorgelegd aan de GECORO in zitting

Nadere informatie

VRAGENLIJST IVM BRANDVEILIGHEID & COMFORT IN DE BRUSSELSE STUDENTENKAMERS.

VRAGENLIJST IVM BRANDVEILIGHEID & COMFORT IN DE BRUSSELSE STUDENTENKAMERS. Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Helihavenlaan, 11-15 1000 Brussel - 022088430 Q1 VRAGENLIJST IVM BRANDVEILIGHEID & COMFORT IN DE BRUSSELSE STUDENTENKAMERS. INLEIDING.

Nadere informatie

houdende wijziging van diverse decreten wat de woonkwaliteitsbewaking betreft

houdende wijziging van diverse decreten wat de woonkwaliteitsbewaking betreft stuk ingediend op 1861 (2012-2013) Nr. 2 20 februari 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten wat de woonkwaliteitsbewaking betreft Amendementen Stukken in het dossier:

Nadere informatie

Veilig en kwaliteitsvol verhuren. Info voor eigenaars van een huurwoning

Veilig en kwaliteitsvol verhuren. Info voor eigenaars van een huurwoning Veilig en kwaliteitsvol verhuren Info voor eigenaars van een huurwoning VERHUURDERS Inhoud Oppervlakte van de woongedeelten 3 Sanitair en keuken 4 Elektriciteit 5 Verwarming 6 Ventilatie/verluchting 7

Nadere informatie

Wetgeving in stooklokalen

Wetgeving in stooklokalen Wetgeving in stooklokalen Wat wordt er verwacht van U? Welke norm is van toepassing? Waar moet of kan u op letten? Is het een nieuw stooklokaal of renovatie? Stookplaats boven 70kW volgens NBN B61-001

Nadere informatie

WONINGKWALITEIT IN KAMERS. EN STUDENTENKAMERS Korte handleiding voor verhuurders in Turnhout

WONINGKWALITEIT IN KAMERS. EN STUDENTENKAMERS Korte handleiding voor verhuurders in Turnhout WONINGKWALITEIT IN KAMERS EN STUDENTENKAMERS Korte handleiding voor verhuurders in Turnhout Woningkwaliteit in kamers en studentenkamers Korte Handleiding voor verhuurders in Turnhout Waarom een brochure

Nadere informatie

Tijdig brandveilig. Tips voor een brandveilige zaak met minimaal 50 toegelaten personen

Tijdig brandveilig. Tips voor een brandveilige zaak met minimaal 50 toegelaten personen Tijdig brandveilig Tips voor een brandveilige zaak met minimaal 50 toegelaten personen ALGEMEEN In deze brochure staat telkens het artikel (art.) van het brandveiligheidsreglement vermeld. Wilt u een exemplaar

Nadere informatie

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN DIT BRANDWEERREGLEMENT IS ZEER BELANGRIJK ONDERMEER VOOR DE UITBATERS VAN KRAMEN WAAR VERWARMINGSTOESTELLEN WORDEN GEBRUIKT. GELIEVE HIERMEE REKENING TE HOUDEN EN NA TE LEVEN VOORAL DE ALINEA S IN HET

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers TITEL I. Algemene bepalingen.

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers TITEL I. Algemene bepalingen. VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers TITEL I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. Artikel 2 In dit

Nadere informatie

Gemeentelijke reglementering conformiteitsattesten

Gemeentelijke reglementering conformiteitsattesten Gemeentelijke reglementering conformiteitsattesten een woordje uitleg 2 Inhoudstafel Wat is een conformiteitsattest 4 Voordelen van het conformiteitsattest 4 Conformiteitsattest om je woning te verhuren

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 17.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 17.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 73465 Afdeling 2. Bestaande en nieuwe opvanglocaties Art. 65. Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit gelden de volgende overgangsperiodes voor de opvanglocaties, vermeld in artikel 62, en voor de opvanglocaties

Nadere informatie

Bijlage 2. Specifieke brandveiligheidsvoorschriften voor groepsopvang als vermeld in artikel 23

Bijlage 2. Specifieke brandveiligheidsvoorschriften voor groepsopvang als vermeld in artikel 23 Bijlage 2. Specifieke brandveiligheidsvoorschriften voor groepsopvang als vermeld in artikel 23 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen 2. Inplanting en toegangswegen 3. Compartimentering 4. Voorschriften

Nadere informatie

BESLUIT: In openbare zitting Met algemene stemmen: ARTIKEL 1: - Hiernavermelde politieverordening op de kamerwoningen wordt goedgekeurd:

BESLUIT: In openbare zitting Met algemene stemmen: ARTIKEL 1: - Hiernavermelde politieverordening op de kamerwoningen wordt goedgekeurd: PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE Z E L Z A T E ------------------------- ---------------------- UITTREKSEL UIT DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D. 30 SEPTEMBER 2014 -----------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Toelagereglement Woningrenovatie. Toelichting SVK november 2017

Toelagereglement Woningrenovatie. Toelichting SVK november 2017 Toelagereglement Woningrenovatie Toelichting SVK november 2017 Inleiding Wat? Toelage voor renoveren woning renoveren studentenkamer functiewijziging naar een zelfstandige woning, inclusief renovatie De

Nadere informatie

Nieuwbouw en vernieuwbouw Aandachtspunten veiligheid Scholen van morgen

Nieuwbouw en vernieuwbouw Aandachtspunten veiligheid Scholen van morgen Nieuwbouw en vernieuwbouw Aandachtspunten veiligheid Scholen van morgen Gemeenschappelijke preventiedienst GO! GPD Guy Linten Francis Bruelemans Brandveiligheid en evacuatie Strengste norm dient gehanteerd

Nadere informatie

Inhoudstafel Tekst Begin

Inhoudstafel Tekst Begin 19 SEPTEMBER 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de normen voor de preventie van brand in de voorzieningen voor kinderopvang. Bron : VLAAMSE OVERHEID Publicatie : 21-11-2008 nummer : 2008204070

Nadere informatie

Prev 1. Wat in de vorige hoofdstukken?

Prev 1. Wat in de vorige hoofdstukken? Prev 1 Carlos Schellinck HVZ Zuid-Oost Wat in de vorige hoofdstukken? Reactie bij brand? Weerstand tegen brand? Onafgewerkte vloer, plafond, afgewerkte vloer, verlaagd plafond? Zelfsluitende, bij brand

Nadere informatie

Wijzigen van het aantal woongelegenheden

Wijzigen van het aantal woongelegenheden Wijzigen van het aantal woongelegenheden In de loop der tijd zijn heel wat grote panden onderverdeeld in meergezinswoningen. Veel van deze opdelingen gebeurden zonder bouwvergunning of stedenbouwkundige

Nadere informatie

Woningkwaliteit. Soorten problemen. Ongeschikte en onbewoonbare woningen. Ongeschikt Onbewoonbaar Onaangepast Overbewoond. Verwaarloosd Leegstaand

Woningkwaliteit. Soorten problemen. Ongeschikte en onbewoonbare woningen. Ongeschikt Onbewoonbaar Onaangepast Overbewoond. Verwaarloosd Leegstaand Woningkwaliteit Ongeschikte en onbewoonbare woningen 1 Soorten problemen Ongeschikt Onbewoonbaar Onaangepast Overbewoond Verwaarloosd Leegstaand Vervuild Bouwmisdrijf OK: conformiteitsattest 2 NIEUW: INTEGRATIEDECREET

Nadere informatie

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Gemeente Moorslede Dienst ruimtelijke ordening Marktplaats 1 8890 Moorslede Tel.: 051/788 914 Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Principiële goedkeuring

Nadere informatie

Uittreksel uit Code van gemeentelijke politiereglementen Nieuwe gecoördineerde versie 277 2013_CBS_11850

Uittreksel uit Code van gemeentelijke politiereglementen Nieuwe gecoördineerde versie 277 2013_CBS_11850 Uittreksel uit Code van gemeentelijke politiereglementen Nieuwe gecoördineerde versie 277 2013_CBS_11850 TITEL 6 SPECIFIEKE REGELGEVINGEN Hoofdstuk 3 Maatregelen om brand in studentenkamers en in zelfstandige

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities

HOOFDSTUK I. Definities VI.3.B. BVR brandveiligheid 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008 (BS 21 november 2008) houdende de normen voor de preventie van brand in de voorzieningen voor kinderopvang 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening. inzake oppervlaktenormen voor meergezinswoningen. Vrijheid 29 B-2370 Arendonk

Stedenbouwkundige verordening. inzake oppervlaktenormen voor meergezinswoningen.  Vrijheid 29 B-2370 Arendonk Stedenbouwkundige verordening inzake oppervlaktenormen voor meergezinswoningen Versie: 0.4 Datum: 18 juni 2015 www.arendonk.be Vrijheid 29 B-2370 Arendonk COLOFON Contact: Gemeentebestuur van Arendonk

Nadere informatie

Tips voor een brandveilige zaak met maximum 49 toegelaten personen

Tips voor een brandveilige zaak met maximum 49 toegelaten personen Tips voor een brandveilige zaak met maximum 49 toegelaten personen ONDERNEMEN EN STADSMARKETING 2 Inhoud Voorwoord... 3 1 Verzekering objectieve aansprakelijkheid... 4 1.1 Wat is de verzekering objectieve

Nadere informatie

Uitgave: juli 2008. V.U.: ir Guy Braeckman, Secretaris-Generaal Departement RWO Koning Albert II-laan 19, bus 21, 1210 Brussel

Uitgave: juli 2008. V.U.: ir Guy Braeckman, Secretaris-Generaal Departement RWO Koning Albert II-laan 19, bus 21, 1210 Brussel Uitgave: juli 2008 V.U.: ir Guy Braeckman, Secretaris-Generaal Departement RWO Koning Albert II-laan 19, bus 21, 1210 Brussel Vormgeving: Lien Van Cromphaut Beeldmateriaal: Fotoarchief Vlaamse Overheid

Nadere informatie

Gent wil toonaangevend zijn voor nieuwe woonvormen. Door hospitawonen mogelijk te maken, zetten we alvast een stap in de goede richting.

Gent wil toonaangevend zijn voor nieuwe woonvormen. Door hospitawonen mogelijk te maken, zetten we alvast een stap in de goede richting. HOSPITAWONEN Beste Gentenaar, Gent wil toonaangevend zijn voor nieuwe woonvormen. Door hospitawonen mogelijk te maken, zetten we alvast een stap in de goede richting. Hospitawonen betekent dat iemand met

Nadere informatie

ELEKTRICITEITSKEURING

ELEKTRICITEITSKEURING ELEKTRICITEITSKEURING 1. Wat is een elektriciteitskeuring? Residentiële elektrische installaties dienen regelmatig te worden gekeurd, waarbij wordt gecontroleerd of aan de regels, opgelegd door het AREI,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen Verbist, de heren Marc Van

Nadere informatie

Samenhuizen in Gent. 1. Aanleiding. Samenhuizen kan een stedenbouwkundig misdrijf vormen

Samenhuizen in Gent. 1. Aanleiding. Samenhuizen kan een stedenbouwkundig misdrijf vormen Samenhuizen in Gent Samenhuizen in deze nota = meerdere personen die, buiten het klassieke gezinsverband, samen een ééngezinswoning of appartement huren met meer dan één slaapkamer. Onderstaande nota werd

Nadere informatie

HET LOGIESDECREET. Informatie voor Syndici

HET LOGIESDECREET. Informatie voor Syndici CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gent www.cib.be Lid van CEPI (European Council of Real Estate Professions) Lid van FIABCI (The International Real Estate Federation)

Nadere informatie

PRAKTISCHE FICHE / DE VOORBEREIDING Beschikbaar op www.legrand.be

PRAKTISCHE FICHE / DE VOORBEREIDING Beschikbaar op www.legrand.be Het A.R.E.I. en verlichtingskringen De verlichting in uw woning is het belangrijkste onderdeel van uw elektrische installatie n De kringen Een verlichtingskring wordt bekabeld met draden van 1,5 mm 2 en

Nadere informatie

AANVRAAG HORECAVERGUNNING

AANVRAAG HORECAVERGUNNING AANVRAAG HORECAVERGUNNING GEGEVENS UITBATER (naam, adres, GSM, e mail) GEGEVENS UITBATING (naam, adres, telefoon, e mail) ONDERNEMINGSNUMMER VERZEKERING OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BRAND / ONTPLOFFING

Nadere informatie

1. Specifieke bepalingen inzake brandveiligheid in dansgelegenheden

1. Specifieke bepalingen inzake brandveiligheid in dansgelegenheden Bijlage 1 Brandveiligheid in publieke inrichtingen 1. Specifieke bepalingen inzake brandveiligheid in dansgelegenheden a. Toepassingsgebied Artikel 1 Deze afdeling is van toepassing op alle lokalen of

Nadere informatie

Politieverordening op de inrichtingen bestemd voor de verhuring van kamers

Politieverordening op de inrichtingen bestemd voor de verhuring van kamers Politieverordening op de inrichtingen bestemd voor de verhuring van kamers vastgesteld door de gemeenteraad op 30 juni 2015 tekst zoals goedgekeurd door de Vlaamse minister bij besluit dd. 23 december

Nadere informatie

COMMISSIE OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN STEDENBOUW - MONDELINGE VRAAG - ANTWOORD

COMMISSIE OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN STEDENBOUW - MONDELINGE VRAAG - ANTWOORD COMMISSIE OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN STEDENBOUW - MONDELINGE VRAAG - ANTWOORD OPSCHRIFT Vergadering van: 13 februari 2014 Nummer: 2014_MC_00075 Onderwerp: Problematiek van niet-geregistreerde studentenkoten.

Nadere informatie

0.1 Brandveiligheid in kamers, studio s en kamerwoningen

0.1 Brandveiligheid in kamers, studio s en kamerwoningen Kamerreglement van Leuven zoals goedgekeurd bij M.B. van 6/01/2015. Het kamerreglement van Leuven is opgenomen in artikel 145 en volgende van het Gecoördineerd Politiereglement van de Stad Leuven, laatst

Nadere informatie

Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden

Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden S. Eeckhout, Senior Hoofdadviseur, WTCB Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden 29 oktober 2015 Brandwerende doorvoeringen S. Eeckhout 1 1. Inhoud van de presenta1e 1. Inleiding

Nadere informatie

Dossiernummer Adres woning/verdieping: VERPLICHTINGEN INZAKE ELEMENTAIRE VEILIGHEID. Art 2 1 er

Dossiernummer Adres woning/verdieping: VERPLICHTINGEN INZAKE ELEMENTAIRE VEILIGHEID. Art 2 1 er EVALUATIERSTER Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 september 2003 tot bepaling van de elementaire verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting van de woningen LCALISATIE/CMMENTAAR/RSPRNG/RZAAK

Nadere informatie

Werken aan woonkwaliteit

Werken aan woonkwaliteit Dienst Wonen 1 Werken aan woonkwaliteit De dienst wonen wil de woonkwaliteit van de woningen en (studenten)kamers in Leuven verbeteren. Iedereen heeft tenslotte recht op een goede woning. Klachten in verband

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Limburg Arrondissement Hasselt Gemeente Zutendaal UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van : 28 januari 2016 Aanwezig: Robben Martens - voorzitter Jef Bobbaers - burgemeester

Nadere informatie

Norm NBN S21-204: Brandbeveiliging in gebouwen: Schoolgebouwen 1. ALGEMEEN 2

Norm NBN S21-204: Brandbeveiliging in gebouwen: Schoolgebouwen 1. ALGEMEEN 2 Norm NBN S21-204: Brandbeveiliging in gebouwen: Schoolgebouwen INHOUD 1. ALGEMEEN 2 1.1 Doel 2 1.2 Toepassingsgebied 2 1.3 Terminologie 2 1.3.1 Algemene terminologie 2 1.3.2 Terminologie eigen aan de schoolgebouwen

Nadere informatie

De nieuwe Renovatiepremie. Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 Publicatie Belgisch Staatsblad 12 november 2015

De nieuwe Renovatiepremie. Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 Publicatie Belgisch Staatsblad 12 november 2015 De nieuwe Renovatiepremie Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 Publicatie Belgisch Staatsblad 12 november 2015 Voor Wie? De bewoner De meerderjarige particulier die de premiewoning op aanvraagdatum

Nadere informatie

Eurimmo biedt aan, met overdracht van aandelen, 3 opbrengsten gelegen te:

Eurimmo biedt aan, met overdracht van aandelen, 3 opbrengsten gelegen te: Eurimmo biedt aan, met overdracht van aandelen, 3 opbrengsten gelegen te: W. Van Nassaustraat 51 en 53 te 9000 GENT H. Metdepenningenstraat 14 te 9000 GENT W. Van Nassaustraat 51 + 53 en H. Metdepenningenstraat

Nadere informatie

Tips voor een brandveilige zaak met meer dan 49 toegelaten personen

Tips voor een brandveilige zaak met meer dan 49 toegelaten personen Tips voor een brandveilige zaak met meer dan 49 toegelaten personen ONDERNEMEN EN STADSMARKETING 2 Inhoud Voorwoord... 3 1 Verzekering objectieve aansprakelijkheid... 4 2.1 Wat is de verzekering objectieve

Nadere informatie

6 pijlers van het basis keurmerk

6 pijlers van het basis keurmerk 6 pijlers van het basis keurmerk Gemeente en inrichting - Bestemmingsplan / omgevingsvergunning - Gebruiksmelding - Overige wettelijke regelgeving - Minimaal gebruikersoppervlakte 12m2 - Max aantal personen

Nadere informatie

Woningkwaliteit. Woningkwaliteit. Woningkwaliteit

Woningkwaliteit. Woningkwaliteit. Woningkwaliteit Woningkwaliteit Johan Baeten Diensthoofd Wonen Vlaams-Brabant Woningkwaliteit Woningkwaliteit Recht op behoorlijk wonen (Grondwet, Vlaamse Wooncode) 1. Minimale kwaliteitsvereisten 2. Betaalbare prijs

Nadere informatie

KAMERREGLEMENT STUDENTENKAMERS EN LOGEMENTSKAMERS STAD GENK

KAMERREGLEMENT STUDENTENKAMERS EN LOGEMENTSKAMERS STAD GENK KAMERREGLEMENT STUDENTENKAMERS EN LOGEMENTSKAMERS STAD GENK DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN Toepassingsgebied Artikel 1 De bepalingen vermeld in dit reglement op kamerwoningen en studentenhuizen zijn een aanvulling

Nadere informatie

Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen

Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen Artikel1 Het stadsbestuur wenst met de invoering van een gemeentelijke verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen voor eigenaar-verhuurders, een algemene

Nadere informatie

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID V.U.: Agentschap Wonen-Vlaanderen, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel Vormgeving: Lien Van Cromphaut D/2009/3241/318 4 Inhoud Wat is een woning? 6 Wanneer is een

Nadere informatie