II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches"

Transcriptie

1 II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches Deze checklist helpt bepalen aan welke vereisten de mini-crèche op het vlak van brandveiligheid aan het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 voldoet of niet voldoet of waaraan gewerkt moet worden. In deel 1 vind je de normen voor lage gebouwen. Sommige eisen zijn strenger voor middelhoge gebouwen. Die vind je in deel 2. Aan het begin van elk deel staat de definitie van een laag en een middelhoog gebouw. De meeste mini-crèches liggen in een laag gebouw. Hoge gebouwen (meer dan 25 er) komen uitzonderlijk voor. De federale basisnormen zijn dan strenger. Je vindt ze in de koninklijke besluiten van 7 juli 1994, gewijzigd bij KB van 19 december 1997 (BS 30/12/1997) en KB van 4 april 2003 (BS 5/5/2003). ( Aandachtspunten Voor zaken die niet in de checklist zijn opgenomen worden de federale basisnormen aanvullend toegepast. De plaatselijke brandweer heeft het recht om strenger te zijn. Een schriftelijk advies van de brandweer dient hierover uitsluitsel te geven. Indien in het gebouw waarin de mini-crèche wordt ondergebracht nog andere lokalen of verdiepingen zijn (vb. privé gedeelten, woonfuncties) dan moeten deze lokalen ook voldoen aan het BVR van 1 oktober 2004, tenzij deze lokalen of verdiepingen brandtechnisch gescheiden zijn of een apart compartiment vormen t.o.v. van de minicrèche. Voor sommige zaken kan je vragen.

2 Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches 2 Deel 1: lage gebouwen Een laag gebouw heeft een hoogte kleiner dan 10m. De hoogte is de afstand tussen het vloerpeil van de hoogste bouwlaag en het laagste peil omheen het gebouw dat voor brandweerwagens bruikbaar is. voldoet wordt aan gewerkt Art.5. Toegangsweg en inplanting ja De toegangswegen worden bepaald in akkoord de brandweer, volgens de leidraad die is opgenomen bij het KB van 19 december Het is een gebouw één bouwlaag en de brandweervoertuigen kunnen ten minste tot op 60 er van een gevel het gebouw benaderen. Het is een gebouw meer dan één dan bouwlaag waarbij ten minste één punt van een gevel bereikbaar is en op herkenbare plaatsen is er toegang tot iedere bouwlaag. De horizontale afstand, vrij van elk brandbaar element en gelegen tussen een laag gebouw en een tegenoverstaand gebouw, moet tenminste 6 er bedragen. De naastgelegen gebouwen zijn aangrenzend en de wanden voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald voor aangrenzende gebouwen (de wanden die aangrenzende gebouwen scheiden hebben een brandweerstand van Rf 1uur). In deze wanden mag een verbinding tussen deze gebouwen bestaan via een deur een brandweerstand van Rf ½ uur, zelfsluitend of zelfsluitend ingeval van brand). Opmerking. De voorwaarde van de afstand tussen een laag gebouw en tegenoverstaand gebouw geldt niet voor gebouwen die van elkaar gescheiden worden door bestaande straten, wegen, behorende tot het openbare domein. Art.6. Evacuatie Er zijn twee uitgangen per verdieping (hierbij geldt dat de uitgang door kinderen of door een persoon een kind op de arm kan worden gebruikt). Er is slechts één uitgang per verdieping, maar er is een brand.

3 3 Art.7. Deuren Alle deuren van leef-en rustruimten en deuren die naar uitgang leiden zijn permanent ontsloten of zijn voorzien van een systeem dat zonder hulpmiddelen kan worden geopend. Art.8. Verzamelplaats Er is een veilige verzamelplaats die zonder hulpmiddelen bereikbaar is. Art.9.Structurele elementen: brandweerstand. Rf is de weerstand van een bouwelement tegen brand. Het is de tijd gedurende welke een bouwelement gelijktijdig voldoet aan de criteria stabiliteit, vlamdichtheid en thermische isolatie. Gebouw één bouwlaag Brandweerstand van Rf ½ uur. Niet van toepassing voor het dak indien de binnenkant is beschermd dmv een bouwelement een Rf ½ uur. Gebouwen meer dan één bouwlaag Brandweerstand van Rf 1uur vanaf het laagste evacuatieniveau. Voor dak idem gebouwen één bouwlaag. Kelder Brandweerstand van Rf 1uur in de kelder inbegrip van de vloer van het laagste evacuatieniveau.

4 4 Art.10. Trappen Trappen en overlopen: een stabiliteit bij brand van Rf ½ uur of dezelfde opvatting van constructie als een betonplaat Rf ½ uur. Beide zijden zijn uitgerust een leuning. Voor trappen een nuttige breedte kleiner dan 1,2 er, is één leuning voldoende voor zover er geen gevaar is voor vallen. De aantrede is in elk punt ten minste 0,2 er. De optrede mag niet meer dan 18 cm bedragen. De helling mag niet meer zijn dan 75% bedragen (maximale hellingshoek 37 ). Trappen zijn van het rechte type, maar wenteltrappen worden toegestaan zo ze verdreven treden hebben (draaiende treden onder of bovenaan de trap) en zo de treden, naast de vermelde vereisten, ten minste 24 cm aantrede hebben op de looplijn. De nuttige breedte van traparmen, overlopen en sassen is ten minste 0,80 er. De wijze van evacuatie via de trappen is opgenomen in het evacuatieplan. Art.11. Kookfunctie De kookfunctie is veilig afgeschermd voor de kinderen (maar moet geen aparte ruimte zijn, noch een apart compartiment). Er is een branddeken en een poederblusser of als gelijkwaardig geattesteerd door ANPI aanwezig. Er zijn geen gasflessen. Art.12. Stookplaats Het warmtevermogen is kleiner dan 30 kw. Er wordt verwarmd elektrische accumulatoren. Het warmtevermogen is groter dan 30 kw en de wand van het technisch lokaal heeft een stabiliteit bij brand Rf ½ uur voor een gebouw één bouwlaag en een stabiliteit bij brand Rf 1 uur voor een gebouw meer dan één bouwlaag. De deur van het technisch lokaal is zelfsluitend of bij brand zelfsluitende deur Rf ½ uur. Er is een keuringsverslag van het jaarlijkse onderhoud.

5 5 Art.13. Elektrische installatie De elektrische installatie is conform het AREI (Algemeen Reglement Elektrische Installatie) en er is een keuringsverslag dat niet ouder is dan 25 jaar. Art.13. Elektrische apparaten De elektrische apparaten zijn conform de normen en dragen een CEBEC of CE-label. Art.14. Veiligheidsverlichting Er is veiligheidsverlichting in de leef-en rustruimten. Deze is zo aangebracht dat waar men zich ook bevindt, de uitgang steeds veilig kan worden bereikt. Art.15. Rookmelders In elk lokaal is er een autonome rookmelder. Omdat er maar één uitgang is of er als er nachtopvang gebeurt, is er een brand voorzien. Art.16. Telefoontoestel Er is een telefoontoestel de belangrijkste nummers van de hulpdiensten en een standaardboodschap. Art.17. Brandbestrijdingsmiddel Er zijn minstens twee poederblussers (6 kg ABC) of als gelijkwaardig geattesteerd door ANPI. Er is minstens één poederblusser per verdieping. Er is een keuringsverslag dat jaarlijks wordt vernieuwd.

6 6 Art.18. Controle en onderhoud van de installaties De attesten van alle verplichte controles en keuringen zijn beschikbaar in de mini-crèche: verwarmings en elektrische installatie, brandbestrijdingsmiddelen,... Art.19. Evacuatie- en interventiedossier Er is een evacuatieplan. Er wordt jaarlijks een evacuatieoefening gehouden.

7 7 Deel 2: middelhoog gebouwen Een middelhoog gebouw heeft een hoogte tussen 10 en 25 er. De hoogte is de afstand tussen het vloerpeil van de hoogste bouwlaag en het laagste peil omheen het gebouw dat voor brandweerwagens bruikbaar is. Ook als de mini-crèche in een middelhoog gebouw op het gelijkvloers gelegen is, gelden deze normen. voldoet wordt aan gewerkt en/of is gepland (+ verklaar nader) Evacuatie, deuren, verzamelplaats, kookfunctie, elektrische installatie en apparaten, rookmelders, veiligheidsverlichting, telefoontoestel, Brandbestrijdingsmiddel, controle en onderhoud van de installaties, evacuatie- en interventiedossier: zie normen deel 1 zie normen deel 1 Art.5. Toegangsweg en inplanting De toegangswegen worden bepaald in akkoord de brandweer, volgens de leidraad bij het koninklijk besluit van 19 december Art.9. Structurele elementen Rf is de weerstand van een bouwelement tegen brand. Het is de tijd gedurende welke een bouwelement gelijktijdig voldoet aan de criteria stabiliteit, vlamdichtheid en thermische isolatie. Vanaf het evacuatieniveau of het gelijkvloers Stabiliteit bij brand van Rf 1 uur! (voor lage gebouwen kan dit namelijk wel) De kelder inbegrip van de vloer van het laagste gelegen evacuatieniveau Stabiliteit bij brand van Rf 2 uur Art.10. Trappen Stabiliteit bij brand van 1 uur of zijn op dezelfde manier geconcipieerd als een betonplaat Rf 1 uur. Zij zijn voorzien van massieve stootborden. Art.12. Stookplaats Het vermogen ligt tussen de 30 en 70kW. De stookplaats ligt in een naburig gebouw dat op een horizontale afstand staat van ten minste 8 er, afstand waarbinnen geen enkel brandbaar element voorkomt. Het vermogen ligt tussen de 30 en 70 kw. De stookplaats ligt in het gebouw en is van de andere lokalen gescheiden door wanden Rf 2uur. De verbindingen de andere gedeelten van het gebouw gebeuren via een sas van minimum 2m². Dat sas bevat ofwel twee zelfsluitende deuren Rf ½ uur ofwel een zelfsluitende deur Rf 1 uur op voorwaarde dat deze niet uitgeeft op een trappenhuis noch op een liftoverloop noch in een lokaal een bijzonder risico. De deuren draaien in de vluchtzin.

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BV MC Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches Laatste versie: 18 augustus 2005 De Vlaamse

Nadere informatie

Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven

Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven Voorstelling Vrijwillig Brandweerkorps Zoersel Brandweertaken Preventie - Lt-dienstchef Yves Sepot - Olt Bart Van Winckel - Bwm Els Haest Wetgeving

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities

HOOFDSTUK I. Definities VI.3.B. BVR brandveiligheid 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008 (BS 21 november 2008) houdende de normen voor de preventie van brand in de voorzieningen voor kinderopvang 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Inhoudstafel Tekst Begin

Inhoudstafel Tekst Begin 19 SEPTEMBER 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de normen voor de preventie van brand in de voorzieningen voor kinderopvang. Bron : VLAAMSE OVERHEID Publicatie : 21-11-2008 nummer : 2008204070

Nadere informatie

Bijlage 2. Specifieke brandveiligheidsvoorschriften voor groepsopvang als vermeld in artikel 23

Bijlage 2. Specifieke brandveiligheidsvoorschriften voor groepsopvang als vermeld in artikel 23 Bijlage 2. Specifieke brandveiligheidsvoorschriften voor groepsopvang als vermeld in artikel 23 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen 2. Inplanting en toegangswegen 3. Compartimentering 4. Voorschriften

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 17.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 17.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 73465 Afdeling 2. Bestaande en nieuwe opvanglocaties Art. 65. Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit gelden de volgende overgangsperiodes voor de opvanglocaties, vermeld in artikel 62, en voor de opvanglocaties

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 61988 BELGISCH STAATSBLAD 21.11.2008 MONITEUR BELGE Art. 2. Onze Minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 18 september 2008. ALBERT Van Koningswege

Nadere informatie

LAGE GEBOUWEN MIDDELHOGE GEBOUWEN HOGE GEBOUWEN

LAGE GEBOUWEN MIDDELHOGE GEBOUWEN HOGE GEBOUWEN 0. ALGEMEEN. 0.1 Doel. Deze basisreglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van lage gebouwen (LG) moeten voldoen om : Deze basisreglementering bepaalt de minimale

Nadere informatie

CONTROLE BRANDVEILIGHEID VOORZIENING VOOR KINDEROPVANG T KLIMOPJE Adres: Jules de Saint-Genoisstraat 91-93, 9050 Gentbrugge

CONTROLE BRANDVEILIGHEID VOORZIENING VOOR KINDEROPVANG T KLIMOPJE Adres: Jules de Saint-Genoisstraat 91-93, 9050 Gentbrugge Departement Brandweer Preventie BRANDPRE Dienst kinderopvang Keizer Karelstraat 1 9000 Gent contactpersoon uw kenmerk ons kenmerk datum arch. Catherine Laeremans Tel. 09 268 88 56 Fax 09 268 88 58 Catherine.Laeremans@gent.be

Nadere informatie

Brandveiligheidsnormen en veiligheid in het algemeen

Brandveiligheidsnormen en veiligheid in het algemeen BIJLAGE 1 Brandveiligheidsnormen en veiligheid in het algemeen 0. Indeling van de inrichtingen. De inrichtingen worden ingedeeld in 3 categorieën: - Categorie 1: de lage gebouwen: dit wil zeggen gebouwen

Nadere informatie

www.brugge.be ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten

www.brugge.be ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten www.brugge.be 1 ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten 2 3 Naast een leuke vorm van ontspanning is dansen voor velen een belangrijke manier om mensen te ontmoeten. Het is echter belangrijk

Nadere informatie

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN DIT BRANDWEERREGLEMENT IS ZEER BELANGRIJK ONDERMEER VOOR DE UITBATERS VAN KRAMEN WAAR VERWARMINGSTOESTELLEN WORDEN GEBRUIKT. GELIEVE HIERMEE REKENING TE HOUDEN EN NA TE LEVEN VOORAL DE ALINEA S IN HET

Nadere informatie

1. Inplanting en toegangswegen

1. Inplanting en toegangswegen Herinnering aan de grote preventieprincipes: 1. Bewaren van het draagvermogen van het bouwwerk 2. Beperking van het ontstaan en de ontwikkeling van vuur en rook binnen het bouwwerk 3. Beperking van de

Nadere informatie

NBN S21-204 - Brandbeveiliging in Schoolgebouwen

NBN S21-204 - Brandbeveiliging in Schoolgebouwen NBN S21-204 - Brandbeveiliging in Schoolgebouwen NBN S 21-204 - 1. Algemeen NBN S 21-204 - 1.1. Doel Deze norm bepaalt de minimum voorwaarden waaraan de conceptie, de constructie, de uitrusting en de inrichting

Nadere informatie

ALGEMENE POLITIEVERORDENING STAD AALST REGLEMENT OP VERHUUR VAN KAMERWONINGEN

ALGEMENE POLITIEVERORDENING STAD AALST REGLEMENT OP VERHUUR VAN KAMERWONINGEN ALGEMENE POLITIEVERORDENING STAD AALST REGLEMENT OP VERHUUR VAN KAMERWONINGEN Hoofdstuk 4: Kamerwonen 1e afdeling: Terminologie Artikel 151: Als inrichting voor kamerwonen wordt beschouwd elk gebouw waarbij

Nadere informatie

Norm NBN S21-204: Brandbeveiliging in gebouwen: Schoolgebouwen 1. ALGEMEEN 2

Norm NBN S21-204: Brandbeveiliging in gebouwen: Schoolgebouwen 1. ALGEMEEN 2 Norm NBN S21-204: Brandbeveiliging in gebouwen: Schoolgebouwen INHOUD 1. ALGEMEEN 2 1.1 Doel 2 1.2 Toepassingsgebied 2 1.3 Terminologie 2 1.3.1 Algemene terminologie 2 1.3.2 Terminologie eigen aan de schoolgebouwen

Nadere informatie

1. Fenomeen brand. 2. Voorstelling dienst brandpreventie. 3. Reglementering. 4. Aanvragen, afhandeling, retributie

1. Fenomeen brand. 2. Voorstelling dienst brandpreventie. 3. Reglementering. 4. Aanvragen, afhandeling, retributie Kapitein Wouter Meuwis 6 mei 2014 1. Fenomeen brand 2. Voorstelling dienst brandpreventie 3. Reglementering 4. Aanvragen, afhandeling, retributie 2 Vuurdriehoek: 3 cruciale elementen 1. Zuurstof 2. Energiebron

Nadere informatie

RICHTLIJNEN STAD ANTWERPEN

RICHTLIJNEN STAD ANTWERPEN TO-1001 SCHOLEN RICHTLIJNEN STAD ANTWERPEN VOOR BOUWEN, BIJBOUWEN, AANBOUWEN EN VERGROTEN VAN SCHOOLGEBOUWEN ONAFGEZIEN DE WETTELIJKE BEPALINGEN TERZAKE VAN HET A.R.A.B. EN EVENTUEEL DEZE VAN HET MINISTERIEEL

Nadere informatie

Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken

Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken Randvoorwaarden Wetgeving brandveiligheid van toepassing op het gebouw? Een wetgeving helpt ons een bepaald brandveiligheidsniveau

Nadere informatie

KB 12 juli 2012 - Bijlage 4/1

KB 12 juli 2012 - Bijlage 4/1 BIJLAGE 4/1: HOGE GEBOUWEN. INHOUD. 0. ALGEMEEN...5 0.1. Doel...5 0.2. Toepassingsgebied...5 0.3. Terminologie...5 0.4. Reactie bij brand...5 0.5 Platen...5 1. INPLANTING EN TOEGANGSWEGEN...7 2. COMPARTIMENTERING

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID IN PTI S

BRANDVEILIGHEID IN PTI S BRANDVEILIGHEID IN PTI S PTI = WAT? PUBIEK TOEGANKELIJKE INRICHTINGEN PTI = VOORBEELDEN? CAFÉS, FEESTZALEN, RESTAURANTS, JEUGDLOKALEN, KANTINES,. INFOZITTING WOENSDAG 10 JULI 2013 IN CCW 1 WETTELIJKE TAKEN

Nadere informatie

Deze basisreglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van middelhoge (MG) gebouwen moeten voldoen om:

Deze basisreglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van middelhoge (MG) gebouwen moeten voldoen om: 0. ALGEMEEN. BIJLAGE 4/1: HOGE GEBOUWEN 0.1 Doel. Deze basisreglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van lage gebouwen (LG) moeten voldoen om: Deze basisreglementering

Nadere informatie

OLR 3. Duurzaamheid verhogen

OLR 3. Duurzaamheid verhogen OLR 3. Duurzaamheid verhogen LR 3.5 Je beoordeelt de brandveiligheid van een gebouw. LR 3.6 Je stelt mogelijke aanpassingen voor om de brandveiligheid van een gebouw te garanderen. Kristof Vercaigne Bachelor

Nadere informatie

INFORMATIEFICHE VRIJWILLIGE BRANDWEER SCHOTEN 1/7

INFORMATIEFICHE VRIJWILLIGE BRANDWEER SCHOTEN 1/7 INFORMATIEFICHE VRIJWILLIGE BRANDWEER SCHOTEN 1/7 In te vullen door betreffende diensten Brandweerdossiernummer: Bouwdossiernummer: Exploitatienummer: Gebouw Benaming Bestemming I. Persoonsgegevens Eigenaar

Nadere informatie

Nieuwbouw en vernieuwbouw Aandachtspunten veiligheid Scholen van morgen

Nieuwbouw en vernieuwbouw Aandachtspunten veiligheid Scholen van morgen Nieuwbouw en vernieuwbouw Aandachtspunten veiligheid Scholen van morgen Gemeenschappelijke preventiedienst GO! GPD Guy Linten Francis Bruelemans Brandveiligheid en evacuatie Strengste norm dient gehanteerd

Nadere informatie

HOOFDSTUK XII JEUGDLOKALEN: REGLEMENTERING MET BETREKKING TOT DE BRANDVEILIGHEID IN JEUGDLOKALEN

HOOFDSTUK XII JEUGDLOKALEN: REGLEMENTERING MET BETREKKING TOT DE BRANDVEILIGHEID IN JEUGDLOKALEN HOOFDSTUK XII JEUGDLOKALEN: REGLEMENTERING MET BETREKKING TOT DE BRANDVEILIGHEID IN JEUGDLOKALEN Art. 224. ALGEMEEN JEUGDLOKALEN 1. Doel Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting,

Nadere informatie

Brandweerzone Centrum

Brandweerzone Centrum Brandweerzone Centrum Roggestraat 70 9000 Gent Tel. 09 268 88 99 Fax. 09 268 88 43 info@brandweerzonecentrum.be www.brandweerzonecentrum.be Stad Gent - departement Facility Management t.a.v. Marjolijn

Nadere informatie

Vuistregels Brandveiligheid

Vuistregels Brandveiligheid Vuistregels Brandveiligheid Volgens Belgische reglementeringen Het Koninklijk Besluit (Basisnormen 1994 1997 2003 2007 2009) en goedgekeurde nieuwe bijlagen 1, 2, 3, 4, en 6 NBN S21-204, NBN S21-205 Gewestelijke

Nadere informatie

Overzicht wetgeving brandpreventie. Ir. Pieter De Munck

Overzicht wetgeving brandpreventie. Ir. Pieter De Munck Overzicht wetgeving brandpreventie Ir. Pieter De Munck Inleiding In België zijn de federale overheid, de gemeenschappen, de gewesten en zelfs de gemeenten in diverse hoedanigheden verantwoordelijk voor

Nadere informatie

BIJLAGE 2/1: LAGE GEBOUWEN BIJLAGE 3/1: MIDDELHOGE GEBOUWEN BIJLAGE 4/1: HOGE GEBOUWEN

BIJLAGE 2/1: LAGE GEBOUWEN BIJLAGE 3/1: MIDDELHOGE GEBOUWEN BIJLAGE 4/1: HOGE GEBOUWEN 0 ALGEMEEN. 0.1 Doel. Deze basisreglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van lage gebouwen (LG) moeten voldoen om: Deze basisreglementering bepaalt de minimale

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI - BRANDVEILIGHEID IN HORECAZAKEN: REGLEMENTERING MET BETREKKING TOT DE BRANDVEILIGHEID IN DE HORECAZAKEN

HOOFDSTUK XI - BRANDVEILIGHEID IN HORECAZAKEN: REGLEMENTERING MET BETREKKING TOT DE BRANDVEILIGHEID IN DE HORECAZAKEN HOOFDSTUK XI - BRANDVEILIGHEID IN HORECAZAKEN: REGLEMENTERING MET BETREKKING TOT DE BRANDVEILIGHEID IN DE HORECAZAKEN Art. 214. ALGEMEEN 1. Doel Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de

Nadere informatie

Wetgeving in stooklokalen

Wetgeving in stooklokalen Wetgeving in stooklokalen Wat wordt er verwacht van U? Welke norm is van toepassing? Waar moet of kan u op letten? Is het een nieuw stooklokaal of renovatie? Stookplaats boven 70kW volgens NBN B61-001

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er?

Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Lage gebouwen 3.5.1 Enkelwandige gevels 3.5.1.1 Scheiding tussen compartimenten Wat verandert wordt onderstreept (+ Euroclasses) Bevestigingen v.d.

Nadere informatie

Prev 1. Wat in de vorige hoofdstukken?

Prev 1. Wat in de vorige hoofdstukken? Prev 1 Carlos Schellinck HVZ Zuid-Oost Wat in de vorige hoofdstukken? Reactie bij brand? Weerstand tegen brand? Onafgewerkte vloer, plafond, afgewerkte vloer, verlaagd plafond? Zelfsluitende, bij brand

Nadere informatie

Brandveiligheid kamerwoningen

Brandveiligheid kamerwoningen Brandveiligheid kamerwoningen dienst Preventie, Brandweerzone Centrum, 14/03/2018 INHOUD 1. Belang brandveiligheid in kamerwoningen 2. Politiereglement op de Kamerwoningen 3. Controle door de brandweer

Nadere informatie

VLAREM-wijzigingen betreffende brandveiligheid voor schouwspelzalen en inrichtingen met muziekactiviteiten

VLAREM-wijzigingen betreffende brandveiligheid voor schouwspelzalen en inrichtingen met muziekactiviteiten VLAREM-wijzigingen betreffende brandveiligheid voor schouwspelzalen en inrichtingen met muziekactiviteiten Buitendienst Vlaams-Brabant Brandveiligheid 1. Bevoegdheidsverdeling brandveiligheid 2. Waarom

Nadere informatie

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability Brandpreventie- dossier Caroline Deleu Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability KB 28/03/14 Verplichtingen Werkgever Minimale preventiemaatregelen Brandbestrijdingsdienst Maatregelen

Nadere informatie

Politiereglement met betrekking tot de brandveiligheid in horecazaken

Politiereglement met betrekking tot de brandveiligheid in horecazaken Politiereglement met betrekking tot de brandveiligheid in horecazaken Artikel 1 : Algemeen 1.1 Doel Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van horecazaken

Nadere informatie

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN 0 ALGEMEEN. 0.1 Doel. Deze basisreglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van lage gebouwen (LG) moeten voldoen om: Deze basisreglementering bepaalt de minimale

Nadere informatie

V

V https://youtu.be/bkrxoepvnt8 https://nieuws.vtm.be/buitenland/brand-op-tml-podium-barcelona 1 RICHTLIJNEN (Brand)veilig organiseren van evenementen Koen Van der Mespel 0478 / 23. 47. 21. Koen.vandermespel@brandweerzonecentrum.be

Nadere informatie

VRAGENLIJST IVM BRANDVEILIGHEID & COMFORT IN DE BRUSSELSE STUDENTENKAMERS.

VRAGENLIJST IVM BRANDVEILIGHEID & COMFORT IN DE BRUSSELSE STUDENTENKAMERS. Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Helihavenlaan, 11-15 1000 Brussel - 022088430 Q1 VRAGENLIJST IVM BRANDVEILIGHEID & COMFORT IN DE BRUSSELSE STUDENTENKAMERS. INLEIDING.

Nadere informatie

Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden

Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden S. Eeckhout, Senior Hoofdadviseur, WTCB Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden 29 oktober 2015 Brandwerende doorvoeringen S. Eeckhout 1 1. Inhoud van de presenta1e 1. Inleiding

Nadere informatie

Brandveiligheid. Sven Geens Buitendienst Vlaams-Brabant

Brandveiligheid. Sven Geens Buitendienst Vlaams-Brabant Buitendienst Vlaams-Brabant 1. in Vlarem 2. Aanpassingen schouwspelzalen 3. TWOL brandveiligheid in VLAREM Wie is er bevoegd voor het aspect brandveiligheid: Federale overheid? Gewesten? Lokale overheid?

Nadere informatie

HOOFDSTUK XIV GEBOUWEN VOOR MEERVOUDIGE BEWONING: REGLEMENTERING MET BETREKKING TOT DE BRANDVEILIGHEID VAN GEBOUWEN VOOR MEERVOUDIGE BEWONING

HOOFDSTUK XIV GEBOUWEN VOOR MEERVOUDIGE BEWONING: REGLEMENTERING MET BETREKKING TOT DE BRANDVEILIGHEID VAN GEBOUWEN VOOR MEERVOUDIGE BEWONING HOOFDSTUK XIV GEBOUWEN VOOR MEERVOUDIGE BEWONING: REGLEMENTERING MET BETREKKING TOT DE BRANDVEILIGHEID VAN GEBOUWEN VOOR MEERVOUDIGE BEWONING Art. 235. ALGEMEEN BRANDVEILIGHEID VAN GEBOUWEN VOOR MEERVOUDIGE

Nadere informatie

Tijdig brandveilig. Tips voor een brandveilige zaak met minimaal 50 toegelaten personen

Tijdig brandveilig. Tips voor een brandveilige zaak met minimaal 50 toegelaten personen Tijdig brandveilig Tips voor een brandveilige zaak met minimaal 50 toegelaten personen ALGEMEEN In deze brochure staat telkens het artikel (art.) van het brandveiligheidsreglement vermeld. Wilt u een exemplaar

Nadere informatie

Brandweerzone Centrum

Brandweerzone Centrum Brandweerzone Centrum Politieverordening Publiek Toegankelijke Inrichtingen Regelgeving sinds 2003 en 2007 Wijzigingen => nieuw reglement sinds 1 januari 2016 Brandweerzone Centrum Aanleiding 1 januari

Nadere informatie

FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie van de Civiele Veiligheid

FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie van de Civiele Veiligheid FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie van de Civiele Veiligheid KONINKLIJK BESLUIT VAN 7 JULI 1994 TOT VASTSTELLING VAN DE BASISNORMEN VOOR DE PREVENTIE VAN BRAND EN ONTPLOFFING WAARAAN DE NIEUWE GEBOUWEN

Nadere informatie

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN 0 ALGEMEEN. 0.1 Doel. Deze basisreglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van lage gebouwen (LG) moeten voldoen om: Deze basisreglementering bepaalt de minimale

Nadere informatie

Brandveilig ontwerp en uitvoering van industriële gebouwen

Brandveilig ontwerp en uitvoering van industriële gebouwen Source: SRI Charleroi S. Eeckhout, Senior Hoofdadviseur Departement Technisch Advies en Consultancy 1 Inhoud Wetgeving Toepassingsdomein Klassering (A/B/C) Compartimentsgrootte Structurele elementen Type

Nadere informatie

1/06/2012. Studiedag Fire Safety Engineering - KC Bib+ 5 juni 2012 door architect Jo Baeke. Situering TITEL 1 TITEL 2 TITEL 3

1/06/2012. Studiedag Fire Safety Engineering - KC Bib+ 5 juni 2012 door architect Jo Baeke. Situering TITEL 1 TITEL 2 TITEL 3 TITEL 1 TITEL 2 TITEL 3 - KC Bib+ door architect Jo Baeke 1 2 Nivo +0 Tussennivo 3 Nivo +1 Nivo +2 4 Nivo +3 Nivo +4 5 Nivo +5 Technische verdieping 6 Nivo -01 Nivo -02 7 8 Maquettefoto Geldende reglementering:

Nadere informatie

Digitale aanvraag: brandweeradvies

Digitale aanvraag: brandweeradvies Digitale aanvraag: brandweeradvies Samenstelling,normering en aandachtspunten algemeen en brandweer. OMGEVINGSLOKET De vier inhoudelijke pijlers van een digitaal dossier > 1. Structuur > 2. Uniformiteit

Nadere informatie

- Zelfredzaamheid! - Opvang brandweer (IP) - Brandcommando - CP-OPS - KB 2006 NOODPLANNING

- Zelfredzaamheid! - Opvang brandweer (IP) - Brandcommando - CP-OPS - KB 2006 NOODPLANNING Voormiddag 1 Luik: BRANDWEER - advies & IDPBW - DE brandweer??? - Taken binnen preventie - Wettelijk kader - Brandveiligheid bedrijf - Voorafgaand INTERVENTIEPLAN Namiddag 2 Luik: Calamiteit & IDPBW -

Nadere informatie

Aantal verhuureenheden 1 Maximum aantal personen (volgens opgave exploitant) 6 Naam exploitatie Neptunus 0203

Aantal verhuureenheden 1 Maximum aantal personen (volgens opgave exploitant) 6 Naam exploitatie Neptunus 0203 CONTROLEVERSLAG betreffende de naleving van de brandveiligheidsnormen van bijlage 2 van het Besluit van 17 maart 2017 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan

Nadere informatie

Procedure voor de afwijkingen - Vaak gestelde vragen over de afwijkingen

Procedure voor de afwijkingen - Vaak gestelde vragen over de afwijkingen Procedure voor de afwijkingen - Vaak gestelde vragen over de afwijkingen Inleiding De federale overheid is onder meer bevoegd voor de voorschriften van het Koninklijk besluit van van 7 juli 1994 (tot vaststelling

Nadere informatie

1.3 Bouwmateriaal : materiaal gebruikt in de bouw, de afwerking of de blijvende versiering van een gebouw.

1.3 Bouwmateriaal : materiaal gebruikt in de bouw, de afwerking of de blijvende versiering van een gebouw. Basisnormen bijlage 1 Definities: (met wijzigingen van KB van 4 april 2003) Opmerking : de definities zijn rond een aantal onderwerpen gegroepeerd. De nummering van bijlage 1 is aangehouden, maar de weergave

Nadere informatie

V. 24. MED brand Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de recentste versie is steeds de datum van de laatst verstuurde mededeling

V. 24. MED brand Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de recentste versie is steeds de datum van de laatst verstuurde mededeling 1 Mededeling van 22 december 2008 over het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008 houdende de normen voor de preventie van brand in de voorzieningen voor kinderopvang Korte inhoud: Vanaf

Nadere informatie

1392 S N. Pagina 1 van 7

1392 S N. Pagina 1 van 7 1392 S N Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele Veiligheid Hoge Raad voor Beveiliging tegen Brand en Ontploffing Suggestie CS/1392/ 11 007 - Stabiliteit bij brand van verlaagde

Nadere informatie

ONMIDDELLIJK AANPAKKEN

ONMIDDELLIJK AANPAKKEN CHECKLIST BRANDVEILIGHEID LEVEL I: ONMIDDELLIJK AANPAKKEN 1 BRAND VOORKOMEN In het lokaal bevinden zich geen asbakken. In het lokaal hangen duidelijk en voldoende stickers verboden te roken. Elke aanwezige

Nadere informatie

- de op te richten gebouwen; - de uitbreidingen aan bestaande gebouwen maar beperkt tot het gedeelte van de uitbreiding.

- de op te richten gebouwen; - de uitbreidingen aan bestaande gebouwen maar beperkt tot het gedeelte van de uitbreiding. KONINKLIJK BESLUIT VAN 7 JULI 1994 TOT VASTSTELLING VAN DE BASISNORMEN VOOR DE PREVENTIE VAN BRAND EN ONTPLOFFING WAARAAN DE NIEUWE GEBOUWEN MOETEN VOLDOEN. (B.S. 26.04.1995) (err. B.S. 19.03.1996 en B.S.

Nadere informatie

Brandveiligheid in schoolgebouwen. Guy Lenaerts Coördinerend preventieadviseur GID KOR Turnhout

Brandveiligheid in schoolgebouwen. Guy Lenaerts Coördinerend preventieadviseur GID KOR Turnhout Guy Lenaerts Coördinerend preventieadviseur GID KOR Turnhout Inhoud: 1. Wetgeving en normen 2. Terminologie 3. Inhoudelijke bespreking basisnorm (KB 7 juli 1994) en revisies 4. Bestaande gebouwen versus

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID GEBOUWEN VOOR KINDEROPVANG. Ronny Houben

BRANDVEILIGHEID GEBOUWEN VOOR KINDEROPVANG. Ronny Houben BRANDVEILIGHEID GEBOUWEN VOOR KINDEROPVANG Ronny Houben De brandcurve T C 1000 Beginbrand Ontwikkeling Volontwikkelde brand Dooffase 800 Mogelijke Flashover 600 400 200 Tijd Kleine blusmiddelen T Tot hier!!

Nadere informatie

Bijlage 6 Industrie gebouwen KB 1 maart Basisnorm KB 7 juli 1999

Bijlage 6 Industrie gebouwen KB 1 maart Basisnorm KB 7 juli 1999 Bijlage 6 Industrie gebouwen KB 1 maart 2009 Basisnorm KB 7 juli 1999 Bijlage 6 Kader bijlage 6 binnen de basisnorm Bijlage 1 Terminologie Bijlage 2/1 Lage gebouwen H < 10m Bijlage 3/1 Middelhoge gebouwen

Nadere informatie

2. KWALITEITS- EN VEILIGHEIDSNORMEN VOOR KAMERS

2. KWALITEITS- EN VEILIGHEIDSNORMEN VOOR KAMERS Gids voor kotbazen: Wijzigingen en aanvullingen In de brochure Gids voor kotbazen vindt u heel wat informatie en tips over studentenhuisvesting met een handig overzicht van alle regel- en wetgeving indien

Nadere informatie

GOEDKEURING VAN HET POLITIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT DE BRANDVEILIGHEID IN HORECAZAKEN

GOEDKEURING VAN HET POLITIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT DE BRANDVEILIGHEID IN HORECAZAKEN GEMEENTERAAD 22 mei 2007 AGENDAPUNT 19a Ref. 580.1/MF GOEDKEURING VAN HET POLITIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT DE BRANDVEILIGHEID IN HORECAZAKEN DE GEMEENTERAAD, Gelet het Gemeentedecreet van 15 juli 2005,

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement inzake

Gemeentelijk reglement inzake Gemeentelijk reglement inzake brandveiligheid Bijlage gemeenteraadsbesluit van 9/02/2006 1 Inhoud. Afdeling Onderwerp 1. - Algemeen 2. - Watervoorraden voor het blussen van branden. 3. - Onderhoud en vegen

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT M.B.T. DE BRANDVEILIGHEID IN PUBLIEK TOEGANKELIJKE INRICHTINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT M.B.T. DE BRANDVEILIGHEID IN PUBLIEK TOEGANKELIJKE INRICHTINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT M.B.T. DE BRANDVEILIGHEID IN PUBLIEK TOEGANKELIJKE INRICHTINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 september 2011 Artikel 1. - Algemeen Dit reglement bepaalt de normen betreffende

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 24 mei 2007 Provincie VLAAMS-BRABANT Arrondissement HALLE-VILVOORDE GEMEENTE 1670 PEPINGEN Aanwezig: de heren De Roubaix A., voorzitter burgemeester;

Nadere informatie

Branden in parkeergarages Problematiek

Branden in parkeergarages Problematiek 18 oktober 2008 Preventiemaatregelen in ondergrondse parkeergarages Nu en in de toekomst Branden in parkeergarages Problematiek Brandende auto produceert veel warmte en rook - Stijgend gebruik van kunststoffen

Nadere informatie

Pascal van den Heuvel. wetgevend kader voor brandbare afdichtingen bijlage 7 type-oplossingen

Pascal van den Heuvel. wetgevend kader voor brandbare afdichtingen bijlage 7 type-oplossingen Pascal van den Heuvel wetgevend kader voor brandbare afdichtingen bijlage 7 type-oplossingen 1 AGENDA - Wetgeving ifv. leidingdoorvoeringen - Bijlage 7 - Benadering probleem - Vragen 2 Basis normen 21

Nadere informatie

Artikel 4. De normen met de betrekking tot de toegang zijn de volgende:

Artikel 4. De normen met de betrekking tot de toegang zijn de volgende: Koninklijk Besluit van 9 mei 1977 (BS van 8 juni 1977) genomen in uitvoering van de Wet van 17 juli 1975 betreffende de toegang van gehandicapten tot gebouwen toegankelijk voor het publiek. Artikel 1.

Nadere informatie

Algemene inleiding Brandreglementering en normen. Inhoud Programma Algemene inleiding Reglementering en normen

Algemene inleiding Brandreglementering en normen. Inhoud Programma Algemene inleiding Reglementering en normen Infosessies Brand Algemene inleiding Brandreglementering en normen Tisselt, Geel en Oosterzele April 2013 Infosessies Brand - Y. Martin Yves Martin, Afdelingshoofd 1 WTCB Inhoud Programma Algemene inleiding

Nadere informatie

BIJLAGE 6: INDUSTRIEGEBOUWEN. Deze bijlage bepaalt de eisen waaraan het ontwerp, de bouw en de inrichting van industriegebouwen moeten voldoen om:

BIJLAGE 6: INDUSTRIEGEBOUWEN. Deze bijlage bepaalt de eisen waaraan het ontwerp, de bouw en de inrichting van industriegebouwen moeten voldoen om: 1 ALGEMEENHEDEN 1.1 Doelstelling Deze bijlage bepaalt de eisen waaraan het ontwerp, de bouw en de inrichting van industriegebouwen moeten voldoen om: a) het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting

Nadere informatie

Maj. Dieter Brants (MSc, PgD Fire Safety Engineer UGent) Robby De Roeck (MSc, PgD Fire Safety Engineer UGent)

Maj. Dieter Brants (MSc, PgD Fire Safety Engineer UGent) Robby De Roeck (MSc, PgD Fire Safety Engineer UGent) Maj. Dieter Brants (MSc, PgD Fire Safety Engineer UGent) Robby De Roeck (MSc, PgD Fire Safety Engineer UGent) Parkeergebouwen: De toekomstige aanpassing van KB Basisnormen Brand Toekomstige wijziging van

Nadere informatie

Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van horecazaken moeten voldoen om:

Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van horecazaken moeten voldoen om: 5. Goedkeuring reglement brandpreventie horeca De Gemeenteraad, Gelet op de artikelen 119, 133 en 135 2 van de nieuwe gemeentewet; Gelet op de richtlijn van de Gouverneur tengevolge waarvan de brandweerdiensten

Nadere informatie

VR DOC.0787/4

VR DOC.0787/4 VR 2018 1307 DOC.0787/4 Bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van [ ] tot wijziging van de regelgeving betreffende de specifieke brandveiligheidsnormen voor ouderenvoorzieningen en centra voor

Nadere informatie

Fireforum Congress 20/11/2018. Maj. Dieter Brants (MSc, PgD Fire Safety Engineer UGent) Robby De Roeck (MSc, PgD Fire Safety Engineer UGent)

Fireforum Congress 20/11/2018. Maj. Dieter Brants (MSc, PgD Fire Safety Engineer UGent) Robby De Roeck (MSc, PgD Fire Safety Engineer UGent) Maj. Dieter Brants (MSc, PgD Fire Safety Engineer UGent) Robby De Roeck (MSc, PgD Fire Safety Engineer UGent) 1 Parkeergebouwen Toekomstige wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling

Nadere informatie

Brandreactie en Brandweerstand HVAC brandwerende isolatie Bijlage 7 KB 12 juni mei 2018, Pascal van den Heuvel

Brandreactie en Brandweerstand HVAC brandwerende isolatie Bijlage 7 KB 12 juni mei 2018, Pascal van den Heuvel Brandreactie en Brandweerstand HVAC brandwerende isolatie Bijlage 7 KB 12 juni 2012 22 mei 2018, Pascal van den Heuvel REACTIE BIJ BRAND + Europese normering NBN EN 13501-1 rook wordt ingedeeld als volgt:

Nadere informatie

Herontwikkeling Bedrijfspand Kruisbergseweg 10, Hengelo (Gld)

Herontwikkeling Bedrijfspand Kruisbergseweg 10, Hengelo (Gld) Het onderzochte gebouw moet volgens Bouwbesluit Artikel 6.20 worden voorzien van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie met niet-automatische bewaking zonder doormelding naar de brandweer. Dit houdt

Nadere informatie

Brandpreventie in de praktijk

Brandpreventie in de praktijk Brandpreventie in de praktijk WAT TE DOEN BIJ BRAND? 2 Hoe ontstaat brand? Om een vuurtje te krijgen heb je drie zaken nodig: Zuurstof, brandstof en temperatuur Als je een van die drie zijden wegneemt,

Nadere informatie

plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein

plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein INFO: Openbare weg: De openbare weg is elke plaats die onder gewone

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING OMTRENT DE BRANDVEILIGHEID IN HORECAZAKEN EN GELIJKAARDIGE INRICHTINGEN

POLITIEVERORDENING OMTRENT DE BRANDVEILIGHEID IN HORECAZAKEN EN GELIJKAARDIGE INRICHTINGEN POLITIEVERORDENING OMTRENT DE BRANDVEILIGHEID IN HORECAZAKEN EN GELIJKAARDIGE INRICHTINGEN Artikel 1 - Doel HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN Deze verordening bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen Verbist, de heren Marc Van

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT HORECA NOORD-LIMBURG

POLITIEREGLEMENT HORECA NOORD-LIMBURG POLITIEREGLEMENT HORECA NOORD-LIMBURG HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1. Doel Deze verordening bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van horecazaken en gelijkaardige inrichtingen

Nadere informatie

RICHTLIJNEN TER BESCHERMING TEGEN BRAND- EN PANIEKRISICO S IN INSTELLINGEN VAN TIJDELIJKE AARD

RICHTLIJNEN TER BESCHERMING TEGEN BRAND- EN PANIEKRISICO S IN INSTELLINGEN VAN TIJDELIJKE AARD RICHTLIJNEN TER BESCHERMING TEGEN BRAND- EN PANIEKRISICO S IN INSTELLINGEN VAN TIJDELIJKE AARD Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities Art. 1 : De onderhavige brand- en paniekbeveiligingsmaatregelen

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

Interne evacuatieplanning

Interne evacuatieplanning Interne evacuatieplanning Nieuwe inzichten 2 IOS International Eensoftwareontwikkeling-en/of dienstverleningsbedrijfdatzichbezighoudtmet het opmakenenbeherenvan eeninventarisvan de veiligheidsmiddelenvan

Nadere informatie

Inlichtingenformulier brandpreventie

Inlichtingenformulier brandpreventie Inlichtingenformulier brandpreventie A. PROJECTGEGEVENS 1. Bouwplaats Vul hieronder de gegevens in over het goed. Dit is de plaats waar u de werken of handelingen zal uitvoeren. Naam project / inrichting:

Nadere informatie

1617 AMBT VERBOUWING VAN EEN HERENWONING AMBTMANSTRAAT ANTWERPEN HAALBAARHEIDSSTUDIE 7 MAART 2017

1617 AMBT VERBOUWING VAN EEN HERENWONING AMBTMANSTRAAT ANTWERPEN HAALBAARHEIDSSTUDIE 7 MAART 2017 1617 AMBT VERBOUWING VAN EEN HERENWONING AMBTMANSTRAAT 6 2000 ANTWERPEN HAALBAARHEIDSSTUDIE 7 MAART 2017 STUDIO 22 ARCHITECTS BVBA VLAAMSEKUNSTLAAN 39 2020 ANTWERPEN LIGGING OMGEVING INPLANTING PRAKTIJK

Nadere informatie

Risicoanalyse Slaapruimte kleuterschool

Risicoanalyse Slaapruimte kleuterschool Vzw Koba Metropool Risicoanalyse Slaapruimte kleuterschool School Adres Datum rondgang Datum verslag Aantal pagina s + bijlage(n) Aanwezig Verslag opgesteld door Inhoud,,,,, Directeur, Lokale Preventieadviseur

Nadere informatie

Aandachtspunten voor organisatoren van evenementen, manifestaties en fuiven.

Aandachtspunten voor organisatoren van evenementen, manifestaties en fuiven. ZONE MIDOW Commissaris F. Lapierre Evenementenbeheer Politiezone MIDOW Wielsbekestraat 23 8780 Oostrozebeke 056/67.19.42 bestuurlijk@midow.be Aandachtspunten voor organisatoren van evenementen, manifestaties

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 24 mei 2007 Provincie VLAAMS-BRABANT Arrondissement HALLE-VILVOORDE GEMEENTE 1670 PEPINGEN Aanwezig: Raadgever: De Roubaix A., voorzitter - burgemeester;

Nadere informatie

Circulaire BRANDPREVENTIE

Circulaire BRANDPREVENTIE OP DE ARBEIDSPLAATSEN PRINCIPE De wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen ( Codex Boek III, Titel 3) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen inzake brandpreventie.

Nadere informatie

Lokalen: Brandvoorkoming

Lokalen: Brandvoorkoming Lokalen: Brandvoorkoming 1. Toepassingsgebied: Deze bepalingen zijn van toepassing op: lokalen/zalen > 50 personen; lokalen/zalen > 20 personen en totaal gebouw > 80 personen; gebouwen > 100 personen.

Nadere informatie

Bijlage 6: een handleiding

Bijlage 6: een handleiding De Basisnormen zijn een reeks opeenvolgende Koninklijke Besluiten waarin de eisen inzake brandveiligheid voor nieuwe en uitbreidingen van bestaande zijn vastgelegd. Het gaat dus in geen geval om normen

Nadere informatie

Wetgeving inzake evaluatie brandgedrag van bouwproducten Ir. Jan De Saedeleer jan.desaedeleer@ibz.fgov.be

Wetgeving inzake evaluatie brandgedrag van bouwproducten Ir. Jan De Saedeleer jan.desaedeleer@ibz.fgov.be Wetgeving inzake evaluatie brandgedrag van bouwproducten Ir. Jan De Saedeleer Dir. Brandpreventie FOD Binnenlandse Zaken jan.desaedeleer@ibz.fgov.be brandvrije geluidsisolatie rookdichte branddeur zeer

Nadere informatie

Politieverordening inzake brandpreventie met betrekking tot publiek toegankelijke inrichtingen

Politieverordening inzake brandpreventie met betrekking tot publiek toegankelijke inrichtingen Politieverordening inzake brandpreventie met betrekking tot publiek toegankelijke inrichtingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 september 2007. Gewijzigd in de gemeenteraad van 23 april 2012 Bekendgemaakt

Nadere informatie

KB 19 december ALGEMENE DEFINITIES... 3

KB 19 december ALGEMENE DEFINITIES... 3 BIJLAGE 1: TERMINOLOGIE. INHOUD. 1. ALGEMENE DEFINITIES... 3 1.1 Brand...3 1.2. Definities inzake het geheel van het gebouw...3 1.2.1. Hoogte h van een gebouw...3 1.2.2. HG, MG, LG...3 1.3. Bouwmateriaal...3

Nadere informatie

Brandweer zone Kempen. Politiereglement

Brandweer zone Kempen. Politiereglement Brandweer zone Kempen Politiereglement HOUDENDE MAATREGELEN TOT HET VOORKOMEN EN BESTRIJDEN VAN BRAND IN PUBLIEK TOEGANKELIJKE LOKALEN EN TIJDENS PUBLIEK TOEGANKELIJKE EVENEMENTEN Agenda Inleiding Overlopen

Nadere informatie

Veiligheidsaspecten lt Dirk Vanbaelen Brandweer Hasselt

Veiligheidsaspecten lt Dirk Vanbaelen Brandweer Hasselt Veiligheidsaspecten lt Dirk Vanbaelen Brandweer Hasselt Reglementering Wat te doen in geval van brand / ongeval 27-01-2013 Brazilië Brand discotheek 237 + 21-02-2003 US Station Nightclub fire 100 + Switel

Nadere informatie

Handige tips over brandweerstand

Handige tips over brandweerstand Handige tips over brandweerstand kb 7 juli 994 : basisnormen Voor preventie Van brand en ontploffing bijlage 6 Deze infofiche geeft een samenvatting van de regelgeving met betrekking tot de passieve veiligheid

Nadere informatie