NATIONALE HOUTBEURS. VAKKRANT VOOR DE BOSBOUW EN HOUTINDUSTRIE EDITIE 01 JAARGANG 01 DE BOSBOUW IS EEN UITGAVE VAN DE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NATIONALE HOUTBEURS. www.lmbbrink.nl VAKKRANT VOOR DE BOSBOUW EN HOUTINDUSTRIE 20 10 14 EDITIE 01 JAARGANG 01 DE BOSBOUW IS EEN UITGAVE VAN DE"

Transcriptie

1 DE BOSBOUW IS EEN UITGAVE VAN DE VAKKRANT VOOR DE BOSBOUW EN HOUTINDUSTRIE EDITIE 01 JAARGANG AVIH op de bres voor mens, hout, bos en natuur PEFC Boscertificering nu ook voor Nederlands bos 05 Helicon: We willen marktleider zijn 07 Beheerdersdag grote waarde voor kennisuitwisseling 09 Valtra: De nummer één in het bos 11 Kennismaking met Nieuwe importeur Wood-Mizer WELKOM BIJ DE EERSTE BOSBOUWKRANT Voor u ligt de eerste uitgave van de Bosbouwspecial van De Houtkrant. Uitgever van De Houtkrant Joop Schuurman liep al langere tijd rond met het idee om een zelfstandige krant uit te brengen, speciaal voor de bosbouwsector, maar nu is de kogel door de kerk. Een mooie markt, waar veel gaande is. Denk aan certificering, biomassa en de toenemende belangstelling en waardering voor inlands hout. Genoeg onderwerpen die het interessant maken om een zelfstandige krant uit te brengen, zegt Schuur man, die in de krant graag het laatste nieuws brengt, maar ook ruimte wil maken voor achtergrondinformatie. Het lezerspubliek varieert van houthandel, bosbouwbedrijven, boseigenaren, landschapbeherende organisaties en waterschappen tot en met de verwerkers van inlands hout, zagerijen, loonwerkbedrijven, machineleveranciers en opleidingscentra. We gaan de krant zes keer per jaar uitbrengen in een oplage van exemplaren. DE BOSBOUW JOOP SCHUURMAN TELEFOON: NIEUWE VHN-VOORZITTER WIL NADRUK OP Positieve eigenschappen verduurzaamd hout HOUTEN - Berdien van Overeem is op 15 juli benoemd tot voorzitter van Verduurzaamd Hout Nederland (VHN). Zij heeft zich als doel gesteld om de positieve eigenschappen van verduurzaamd hout meer naar buiten toe uit te dragen, niet alleen richting consument, maar zeker ook naar de professionele markt, bijvoorbeeld de bestekschrijvers, architecten, aannemers en houtverwerkende industrie. De VHN is een kleine branche-organisatie met zo n vijftien leden. Het leeuwendeel wordt gevormd door bedrijven die zich richten op het behandelen van hout voor een verlengde levensduur. Dat gebeurt door het hout te impregneren ineen vacuüm druk installatie. Daarnaast is er een aantal leveranciers van verduurzamingsmiddelen lid van de VHN en één handelsbedrijf in verduurzaamd hout. Al met al dekt dat zo n beetje 80 procent van de Nederlandse productie. Het ledenaantal is redelijk constant. Ook onze leden hebben het moeilijk gehad tijdens de crisis, maar ik hoor gelukkig geluiden dat het weer beter gaat. Nieuw elan In oktober staat de eerste ledenvergadering op de agenda waarbij Van Overeem de voorzittershamer hanteert. Een punt dat zeker ook ter sprake komt, is de presentatie naar buiten toe. Ik vind dat we veel meer moeten uitdragen dat we een prachtig product in handen hebben. Het is tijd om verduurzaamd hout veel meer te promoten en vooral de positieve eigenschappen te benadrukken. Vanwege de vooroordelen in het verleden zijn we als branche wat voorzichtiger geworden in het opzoeken van de publiciteit. Maar de afgelopen decennia is er veel vernieuwd en aangepast aan de nieuwste stand der techniek in onze branche, waardoor de vooroordelen eigenlijk ontkracht zijn. Wij merken alleen dat het heel moeilijk is om de vooroordelen de wereld uit te helpen, aldus Van Overeem. Tot zo n 10 jaar geleden kwam geïmpregneerd hout met regelmaat negatief in het nieuws. Sindsdien is er veel veranderd. De schadelijk stoffen zijn uit het productieproces gehaald en ook de installaties en processen zijn aanzienlijk verbeterd, door bijvoorbeeld vloeistofdichte vloeren. Onze leden werken met een Komo-keurmerk en dat is een garantie dat het voldoet aan alle Europese en Nederlandse wet- en regelgeving. Het zijn vooral andere materialen die soms handig gebruikmaken van de vooroordelen over hout in het algemeen. Dat is een gegeven. Je kunt alleen het tij keren door jezelf actief op te stellen. LEES VERDER OP PAGINA 07 Voorzitter van Verduurzaamd Hout Nederland (VHN), Berdien van Overeem: We willen nog meer naar buiten toe uitdragen dat verduurzaamd hout een goed product is. NATIONALE HOUTBEURS DEN BOSCH Op 4 november openen de deuren van de Brabanthallen in Den Bosch voor de eerste editie van Hout Pro+. De branche kijkt ernaar uit: na vier jaar eindelijk weer een nationale houtbeurs. De Hout Pro+ staat in het teken van nieuw: een nieuwe nationale beurs, een nieuwe locatie, nieuwe innovatieve producten en een nieuwe start voor de houtsector. Voor het eerst wordt de beurs georganiseerd door de sector en voor de sector, aldus Angélique Monballieu, vice-voorzitter Adviesraad HoutPro+. Machines in werking, innovatieve producten, nieuwe software en niet in het minst een samenkomen van mensen die hout een warm hart toedragen. De beurslancering is niet van een leien dakje gegaan: zowel de markteconomische als concurrentiële omstandigheden zorgden voor twijfel bij sommige deelnemers. Gelukkig zijn deze donkere wolken achter ons waardoor wij ons beter konden concentreren op de verdere opbouw van de beurs, aldus organisator Olivier Claesens. Hout Pro+ wordt gehouden van dinsdag 4 november tot en met vrijdag 7 november. OPENINGSTIJDEN: 4 TOT EN MET 6 NOVEMBER UUR 7 NOVEMBER UUR Forestry Quality Schilschoterweg GG Harskamp Tel Fax

2 02 EDITIE OKTOBER 2014 KORT NIEUWS BOSBOUW WEDSTRIJDEN: SUCCESVOLLE TERUGKEER APELDOORN Voor het eerst in 14 jaar hield de AVIH eind juni weer bosbouwwedstrijden in het Apeldoornse park Berg en Bos. Na zo n lange tijd was het spannend om te zien of het evenement aan zou slaan. Al snel werd duidelijk dat deze hernieuwde editie een succes zou worden. De wedstrijden, met in totaal veertig deelnemers, werden druk bezocht en de organisatie kon na afloop terugkijken op een fantastische dag, die absoluut voor herhaling vatbaar is. AVIH op de bres voor mens, hout, bos en natuur HOUTEN - De Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH) is een brancheorganisatie van ondernemers die hun bestaansbasis hebben in het beheer van het Nederlands bos en landschap: zij adviseren boseigenaren, voeren boswerk uit, oogsten en verhandelen hout en verwerken dat hout tot producten waar de markt om vraagt. Voorzitter Kees Boon legt uit wat de meerwaarde van deze branche-organisatie is en waarom het gebruik van hout ook het bos ten goede komt. De aangesloten bedrijven zijn specialist als het erom gaat hout op de meest efficiënte manier te produceren, oogsten en verwerken. Die kennis sluit naadloos aan op actuele vraagstukken, zoals de financiering van het beheer, duurzame hout- en biomassa oogst, cascadering en verzorging van een efficiënte leveringsketen. AVIH bedrijven zijn bij de hele keten betrokken: van het planten van bomen tot en met aan het eind van de levenscyclus het benutten van de energie-inhoud van hout. Boon: Bij de AVIH gaat het om de goede balans tussen economie en ecologie. Dat is bij uitstek ons werkterrein in de bosbouw. Zorg dragen voor mens én bos én hout is enerzijds het stimuleren van houtgebruik in een Biobased Economy, en anderzijds het waarborgen van gezond en duurzaam bosbeheer opdat we tot in lengte der dagen van bos en hout kunnen genieten. Bij verstandig bosbeheer kan dat. Ondersteuning De AVIH is een branchevereniging en dat betekent dat de langetermijnbelangen van ondernemingen centraal staan in de werkzaamheden. Dat betekent dat we steeds naar ontwikkelingen in de hele keten kijken. Beleid, regelgeving, Mobiele en stationaire houtzagerijen - Benzine, diesel of E-motor - Manueel of hydraulisch - Tot 95cm Ø Breukers Bosbouwmachines Hazenweg PC Haaksbergen Tel: 0031 (0) Mob: 0031 (0) t/m , 10% korting op alle LT 20 modellen Bel / Van Mail '14 ons voor t/m meer '14 informatie 10% korting op alle LT20 modellen Importeur van: voor Nederland en België HK1412 AVIH-voorzitter Kees Boon: Het gebruik van hout is goed voor de mens én goed voor het bos. ondernemerschap, markten, vakmanschap, scholing, buitenland, aantrekkelijkheid van de branche en dergelijke; het is allemaal in het vizier met het oog op de continuïteit en ontwikkeling van de ondernemingen in deze sector. Wij zijn daarom ook zeer betrokken bij een onderwerp als duurzame bosinstandhouding. Het is immers ons werkterrein: daar moet worden geproduceerd voor de oogst van morgen en de verwerking van het hout. Voor ons is bosinstandhouding een economische basisvoorwaarde voor het functioneren van alle ondernemingen in de keten. Voor ons heeft duurzaam bosbeheer echt die inhoud. De AVIH voorzitter vindt dat ondernemen in bos en hout mogelijk moet blijven als bijdrage aan de groene economie. De AVIH verbindt ondernemers in de sector, zodat er vanuit een gezamenlijk belang gesproken kan worden richting andere partijen. Naast een verbindende vervullen we ook een ondersteunende rol voor de ondernemers, door vanuit onze organisatie het netwerk te informeren over de ontwikkelingen, kansen, risico s en belangen op het gebied van bos en hout. Net als bij veel andere branches omvat het ledenbestand van de AVIH elkaar concurrerende ondernemers en zijn er zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers georganiseerd en leveranciers en afnemers van hout of biomassa. Dat doet vermoeden dat er tegengestelde belangen zouden zijn. Niets is minder waar: het enige tegengestelde belang is de prijs voor uit te voeren werk of te leveren hout. Of een ondernemer nu opdrachtgever of aannemer, leverancier of afnemer is: ze hebben allemaal hetzelfde belang: zorg voor de continuïteit van hun onderneming, waarvoor goed bosbeheer en niet al te knellende regelgeving vereist is. Lobbyen De AVIH is de enige vereniging die in de volle breedte opkomt voor de belangen van de Nederlandse ondernemers in de bos- en houtsector. De AVIH is daarbij gefocust op de het traject na het bos en tot en met de primaire rondhout en biomassaverwerking. Voor bosbezit en de toepassing en handel in gezaagd houtproducten zijn andere brancheorganisaties actief. De AVIH heeft daarmee goede werkrelaties. Bos- en houtondernemers hebben met veel wetten en regels te maken. De AVIH wil dat haar ondernemers daar zo min mogelijk last van hebben en hun werk goed kunnen doen, zonder dat dit ten koste gaat van de kostbare natuur. Daarom lobbyt de AVIH actief op internationaal, Europees, nationaal en regionaal gebied. De AVIH houdt zich actief be- zig met het mobiliseren van hout, en de natuur- en boswetgeving. Kennisoverdracht Om haar doelen te bereiken, hecht de AVIH veel belang aan kennisoverdracht en het leveren van inzicht over bosbouw en de werking van de (Nederlandse) markt voor bos en hout. Boon: We leveren bijdragen aan scholing en organiseren cursussen waar nodig. We kijken vooruit en zijn continu actief om de positie van de ondernemers te versterken. Twee keer per jaar is er voor de aangesloten leden een bijeenkomst gecombineerd met een bedrijfsbezoek en een gastspreker over een onderwerp dat veel leden aangaat. Die bijeenkomsten blijken goed uit te pakken voor de onderlinge contacten. Daarnaast informeren we onze leden regelmatig over de laatste stand van zaken met betrekking tot allerhande gerelateerde onderwerpen. Wij denken vanuit onze kennis en expertise graag met onze leden mee of voorzien hen van de benodigde informatie. Tegelijkertijd zijn wij ook een aanspreekpunt naar de buitenwereld. NADERE INFORMATIE TELEFOON

3 KORT NIEUWS MACHINE LOOPT VOORUIT OP WETGEVING NEWTON (VS) Nu het verkrijgen van energie uit biomassa steeds belangrijker wordt, komen er ook steeds geavanceerder machines op de markt om de grondstoffen voor deze energie gebruiksklaar te maken. Het Amerikaanse bedrijf Continental Biomass Industries (CBI) komt daarom met een nieuwe eenpersoons machine waarmee hout versnipperd kan worden. We hebben de Magnum Force 5400 Multiflex ontwikkeld om tegemoet te kunnen komen aan de vraag van Europese klanten, die behoefte hebben aan machines die door één man bediend kunnen worden, meldt een woordvoerder van het bedrijf. De 5400 Multiflex heeft een breedte van 2,55 meter en een gewicht van gram. De machine kan volgens de aanbieder eenvoudig aangepast worden aan de kilo- actuele bewerkingsvraag. Dit unieke design biedt de biliteit om precies die pro- flexiducten te maken waar klanten behoefte aan an ben, stelt een woordvoer- hebder. De behoefte aan dergelijke oplossingen wordt groter in Europa, aangezien er op korte termijn maatregelen te verwachten zijn met betrekking tot de uitbreiding van het aandeel energie uit biomassa in de Europese energiemix. Deze maatregelen lei- EDITIE OKTOBER den naar verwachting tot een toenemende vraag naar houtsnippers. Het Amerikaanse bedrijf Continental Biomass Industries (CBI) komt met een nieuwe eenpersoons machine waarmee hout versnipperd kan worden. PEFC Boscertificering NU OOK VOOR NEDERLANDS BOS APELDOORN De certificering van bosbeheer wordt steeds belangrijker. Wereldwijd, maar zeker ook voor de Nederlandse boseigenaar. Bij de eindgebruikers van hout- en papierproducten en biomassa groeit het besef dat het duurzaam beheren van bossen moet worden bevorderd. Daarom schrijven steeds meer opdrachtgevers zoals gemeentes, banken, supermarkten, DHZ-winkels, architecten en energiebedrijven voor dat de te leveren producten uit duurzaam beheerde bossen afkomstig moeten zijn. De Nederlandse overheid is in 2010 begonnen met haar eigen duurzaam inkoopbeleid en ook gaan er in de politiek ook stemmen op om meer hout in Nederlands bos te oogsten, mits dit hout aantoonbaar duurzaam geproduceerd is. Sinds 3 maart 2013 moet al het hout dat voor de eerste maal op de Europese, dus Nederlandse, markt wordt gebracht voldoen aan de EU Timber Regulation (EUTR). De EUTR stelt dat het verboden is om illegaal geoogst hout op de markt te brengen en deze regeling raakt ook de Nederlandse boseigenaar. Kortom, het komt er op neer dat er meer vraag komt naar hout dat aantoonbaar afkomstig is uit duurzaam beheerd (dus: gecertificeerd) bos. Het hebben van een certificaat voor duurzaam bosbeheer kan dus een voorwaarde worden om hout of biomassa te kunnen verkopen! Groepscertificering Boseigenaren kunnen er voor kiezen om individueel voor het eigen bosbezit een PEFC-certificaat te behalen, maar ze kunnen zich ook aansluiten als deelnemer in een groepscertificaat. Zo n groepscertificaat is in beheer van de groepsbeheerder. Het voordeel van een Het PEFC certificeren van een bos of bosperceel heeft verschillende voordelen. groepscertificaat is dat de kosten voor de certificering lager uitvallen. Daarnaast neemt de groepsmanager een aantal taken over en voorziet hij in advies. Ingenieursbureau Evan Buytendijk BV (IEB) uit Apeldoorn is in Nederland de enige groepsbeheerder voor PEFC boscertificering. Het PEFC certificeren van een bos of bosperceel heeft verschillende voordelen. Zo heeft de boseigenaar met het PEFC-certificaat Europese reikwijdte, de erkenning is zelfs wereldwijd. Daarnaast heeft de boseigenaar aantoonbaar legaal hout en daarmee afzetgarantie voor de grondstof. Mede door de groeiende vraag naar duurzaam geproduceerde producten betekent dit een marktvoorsprong in de afzet van hout. Certificering online IEB heeft een systeem ontwikkeld waarbij eigenaren zich online kunnen aanmelden voor deelname. Door middel van een eenvoudige online checklist kan snel worden vastgesteld of het huidige beheer(plan) aan de eisen van de PEFC Standaard Nederland voldoet en zo niet, op welke punten er verbeteringen nodig zijn. Hierdoor is de certificering snel en zonder veel papierwerk te regelen. Momenteel buigen PEFC International en PEFC Nederland zich over de laatste knelpunten die door de Raad van Accreditatie zijn geformuleerd. Naar verwachting wordt eind dit jaar de definitieve versie van de PEFC Standaard Nederland formeel bekrachtigd. In de tussentijd kunnen Nederlandse boseigenaren wel alvast via IEB de certificering van hun bos in gang zetten. INGENIEURSBUREAU EVAN BUYTENDIJK BV TELEFOON: Kwaliteitsregeling voor Boswerk verzekerd DRIEBERGEN De ErBoregeling (Erkenningsregeling Bosaannemers) is een kwaliteitsregeling waarmee bosaannemingsbedrijven zich kunnen onderscheiden in de markt. Om voor de ErBo-erkenning in aanmerking te komen, moet een bedrijf voldoen aan een aantal voorwaarden en verplichtingen. Opdrachtgevers en boseigenaren weten dat ze met een ErBo-erkend bedrijf kwaliteit in huis halen. De ErBo kan worden beschouwd als een keurmerk. Binnen de ErBoregeling zijn tal van zaken geregeld zoals bijvoorbeeld veilig werken, scholing, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, zorgen voor betere omschrijving voor het aannemen van werk en het hanteren van de gedragscode Boswerk. Dit pakket aan voorwaarden maakt dat bosaannemers met het ErBo kwaliteit keurmerk gezien kunnen worden als kwalitatief hoogwaardige aannemingsbedrijven. Dat is van belang omdat werken in het bos een risicovol beroep is, waarbij veiligheid van personeel en bezoekers voorop moet staan. Daarnaast wordt er door deze bosaannemers ook met zorg voor milieu, plant en dier gewerkt. Kortom, een divers pakket aan voorwaarden, waarmee zowel de boseigenaar als de bosaannemer zijn voordeel kan doen. Momenteel is het Bosschap de eigenaar van de ErBo. Op 1 januari 2015 houdt het Bosschap op te bestaan, waardoor de ErBo dreigt te verdwijnen. De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) en de Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH) hebben het initiatief genomen om de ErBo voort te zetten. Beide organisaties onderstrepen daarmee het belang van deze regeling voor de gehele bos-, natuur- en landschapsector. De VBNE vindt de ErBo belangrijk omdat het een goed hulpmiddel is om kwalitatief hoogwaardige bosaannemers in te huren. De AVIH vindt het belangrijk dat aannemers zich met de ErBo kunnen onderscheiden doordat ze onafhankelijk getoetst worden op de kwaliteit in de breedste zin van het woord. De VBNE en de AVIH treffen nu voorbereidingen om gezamenlijk een nieuwe stichting op te richten, de Stichting Kwaliteit Bos Natuur en Landschapswerk (SKBNL), die vanaf 1 januari 2015 de huidige ErBo van het Bosschap zal voortzetten. SKBNL zal de ingezette professionaliseringslag door het Bosschap voortzetten. Uitgangspunt was en blijft dat de ErBo toegankelijk is voor, en gebruikt kan worden door alle boseigenaren en bosaannemers.

4 04 20 OKTOBER 2014 EDITIE 01 Als dit u al niet heeft overtuigd zorgt AutoTune daar zeker voor. De Husqvarna 560 XP is een slanke, fraai vormgegeven motorzaag voorzien van talloze innovatieve voorzieningen. Een daarvan is AutoTune, een functie voor automatische jnafstelling van de motor voor optimale prestaties onder alle gebruiksomstandigheden. Een andere innovatie is onze unieke X-Torq motortechnologie die een hoog vermogen en snelle acceleratie koppelt aan een tot 20% lager brandstofverbruik en tot zelfs 75% lagere emissies. Deze machine is ook voorzien van RevBoost, een functie die de snelheid van de zaagketting met intervallen verhoogt voor het eenvoudiger afzagen van zijtakken. Bovendien maken het lage gewicht van deze motorzaag, de lage gyroscopische krachten en de vorm van het handvat deze motorzaag zeer handelbaar en gebruiksvriendelijk. Bezoek onze website om de Husqvarna 560 XP in actie te zien. Copyright 2014 Husqvarna AB (publ). All rights reserved. Husqvarna and other product and feature marks are trademarks of the Husqvarna Group as displayed at BB0009 De complete lijn houtversnipperaars! Stegerdijk PT Stegeren T

5 EDITIE OKTOBER LICHTSTE KETTINGZAAG TER WERELD ALMERE - Husqvarna introduceert de 543XP motorkettingzaag. Deze machine weegt slechts 4,5 kilogram en dat is 0,2 kilo minder dan de lichtste kettingzaag van andere aanbieders in dezelfde klasse. Het betekent een lage fysieke belasting en optimaal bedieningsgemak. Het lichte gewicht is het voornaamste kenmerk van de nieuwe Husqvarna 543XP kettingzaag. Zeker wanneer langdurig gewerkt wordt met een kettingzaag is de 0,2 kilogram een merkbaar verschil. De verbeterde handgrepen zorgen voor een nog betere wendbaarheid. Het starten van de kettingzaag is extra eenvoudig en snel door de Smart Start-functie. De benzinemotor van de kettingzaag is voorzien van X- Torq technologie, waardoor het vermogen gemaximaliseerd wordt en het brandstofverbruik zo efficiënt mogelijk is. Zo wordt er tot 20 procent minder brandstof verbruikt en daalt de CO 2 -emissie met (maximaal) 75 procent ten opzichte van een 2-takt motor. Het trillingsniveau wordt bovendien sterk gereduceerd. Het hoge koppel en snelle acceleratie eratie zorgt voor een hoge kettingsnelheid en dat vertaalt alt zich in uitstekende zaagprestaties. De Air Injection-functinctie resulteert in minder slijtage en vermindert de reinigingsfrequentie ngsfrequentie van het luchtfilter. HUSQVARNA TELEFOON: We willen marktleider zijn APELDOORN Helicon MBO Apeldoorn is een school voor mbo-opleidingen. Teamleider John van de Ven is helder over de doelstelling. We willen marktleider zijn, vooral als het gaat om de donkergroene opleidingen: Bos- & Natuurbeheer, Boomverzorging/ETW en Tuin, Park & Landschap. Helicon biedt opleidingen op alle niveaus en is van oudsher gespecialiseerd in bos- en natuurbeheer. Maar we zijn gaan uitbreiden. Je redt het niet meer alleen met de GROENE OPLEIDINGEN groene studierichtingen, beklemtoont Irene van Leersum (PR en Werving). Door concurrentie en doordat leerlingen niet altijd meer ver van huis willen studeren, De school is overzichtelijk: iedereen kent elkaar en de leraren kennen jou. Opleiding Niveau Variant Boomverzorging / European Tree Worker 3 en 4 BOL & BBL Bos- & Natuurbeheer 2, 3 en 4 BOL & BBL Eco & Wildlife Studies 4 BOL Medewerker Buitenruimte 2 BOL & BBL Outdoor & Adventure 3 en 4 BOL Tuin, Park & Landschap 1 en 2 BOL & BBL Afnemers zijn onder meer bosbouwbedrijven, houtoogstbedrijven, maar bijvoorbeeld ook groenaannemers, hoveniers en loonwerkers, die zich specialiseren. Bij Scheer Machines kan men nieuwe en tweedehands machines kopen of huren. Het bedrijf uit Zwartewaal is sinds 6 jaar actief op de markt. De investeringen in machines zijn sindsdien enigszins verschoven, vertelt Rini Scheer. Je ziet nu dat mensen langer nadenken over een investering. De impulsaankopen zijn minder geworden. Anderzijds zie je dat bedrijven zich gaan specialiseren, waardoor je meer maatwerkaanvragen krijgt. In die zin heeft de markt ons gestuurd. hebben we ons studieaanbod uitgebreid. Natuur en buiten blijven de kernwaarden van onze opleidingen. Mensen die hier 10 jaar niet geweest zijn, herkennen het niet weer. We hebben pas een verbouwing achter de rug. Het is frisser, met onder meer een nieuwe open leerruimte en kantine. Niet alleen het gebouw, maar ook het type leerling is veranderd. Vroeger had je hier uitsluitend jongens en mannelijke docenten, nu is de verhouding tussen meisjes en jongens fifty-fifty en hebben we ook veel meer vrouwelijke medewerkers. De bredere aanpak heeft succes: Helicon is een groeiende school met ongeveer vierhonderd leerlingen en veertig medewerkers. De school is overzichtelijk: iedereen kent elkaar en de leraren kennen jou. Het persoonlijke contact met leerlingen, ouders/verzorgers en het bedrijfsleven vinden we erg belangrijk. Het lesprogramma is afgestemd op wat leerlingen en bedrijven nodig hebben, vertelt John van de Ven. Als het gaat om de groene opleidingen leiden we vooral op voor de groenaannemerij en in mindere mate voor de hoveniersector, vult Van Leersum aan. Samenwerking Van Leersum: Als beroepsopleiding werken we uiteraard nauw samen met het bedrijfsleven. Zo worden gastlessen verzorgd door het bedrijfsleven en zijn er nauwe UITGEBREIDE KEUS BIJ SCHEER MACHINES ZWARTEWAAL Scheer Machines levert een uitgebreid scala machines voor onder andere de bosbouwsector. Hardlopers in het programma zijn de houtgrijpers, vertelt eigenaar Rini Scheer. Dat is eigenlijk altijd zo geweest. Zoals gezegd zijn de houtgrijpers nog altijd populair. Het specialisme, waarover Rini Scheer rept, zie je bijvoorbeeld terug in de aanvragen voor zaagmasten en knippers. De verhuurmarkt neemt de laatste jaren aan populariteit toe. Mensen kunnen een machine dan uitproberen. Als het bevalt, schaffen ze m alsnog aan. Verhuur komt ook vaak voor bij korte klussen, waarvoor het minder loont om een machine te kopen. Bijvoorbeeld splijters of knippers. Mensen hebben zo n machine vaak een paar dagen nodig. Dan kan huren een interessante optie zijn. Houtgrijpers daarentegen heeft men vaak weken nodig en dan is huren relatief duur en gaat men vaker tot koop over. SCHEER MACHINES TELEFOON: Scheer Machines levert een uitgebreid scala machines voor onder andere de bosbouwsector. Hardlopers in het programma zijn de houtgrijpers. (Foto: Mirjam Schols). INFO-AVONDEN EN OPEN DAG Helicon houdt de komende tijd een aantal informatie-avonden en een open dag. Info-avond Donderdag 27 november tot uur Open dag Zaterdag 7 februari tot uur Helicon biedt opleidingen op alle niveaus en is van oudsher gespecialiseerd in bosen natuurbeheer. contacten met bosaannemers, terreinbeheerders en waterschappen. Van de Ven: Ook geven we cursussen, zoals motorzagen, bosmaaien en virtuele boomveiligheidscontrole. De opleiding Bos- & Natuurbeheer van Helicon leidt leerlingen op voor beroepen als boswachter, terreinbeheerder en veldmedewerker. Onze leerlingen die deze opleiding hebben gevolgd werken onder andere bij Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, houtoogstbedrijven, provinciale landschappen, milieu-educatiecentra en groen-aannemers. Degenen die de opleiding Boomverzorging/ETW hebben gevolgd zijn vooral actief als boomverzorger, European Treeworker of zelfstandig ondernemer. Ze werken bijvoorbeeld bij JA Info-avond Dinsdag 17 maart tot uur Info-avond Donderdag 28 mei tot uur boomverzorgingsbedrijven en hoveniers, aldus Van Leersum. Leerlingen die Tuin, Park & Landschap hebben gedaan zijn werkzaam als hovenier of groenvoorziener bij hoveniersbedrijven, tuincentra, recreatieschappen, gemeenten en aannemers. Outdoor & Adventure leidt op tot instructeur, organisator van outdoor-activiteiten, reisleider, gids en voorlichter bij natuur- en reisorganisaties, recreatieparken, campings en gemeenten. De opleiding Eco & Wildlife studies tot slot geeft leerlingen mogelijkheden om natuurgids, voorlichter, wildbeheerder of reisleider te worden bij onder andere natuurorganisaties, dierentuinen, reisbureaus en milieubedrijven. HELICON MBO APELDOORN TELEFOON: ik wil graag informatie uit de bossector BEL OF MAIL ONS

6 06 20 OKTOBER 2014 EDITIE 01 SPORT 2 ZITTERS utility JEUGD Quadwinkel.nl in Barneveld is het kloppend hart van quadrijdend Nederland. Vanuit onze centraal gelegen showroom en werkplaats bedienen wij een grote klantenkring met een enorme keus aan nieuwe en gebruikte quads. Wij zijn dealer van Yamaha, Can-Am, Kawasaki en Suzuki en in onze showroom vindt u een ruim assortiment aan accessoires Quadwinkel.nl Telefoon BB0008 Deze machines worden door SMZ ontwikkeld en gefabriceerd: STOBBENBOREN GRIJPEN KNIPPEN ZAGEN SORTEREN ROOIEN HARKEN MAAIEN ZEVEN SMZ T BB0006

7 EDITIE OKTOBER KORT THEMA NIEUWS HULPSTUKKEN EN AANBOUWDELEN N VOOR SLOOP-, BOUW- EN GRAAFMACHINESAFMACHINES APELDOORN/TERWOLDE In de bosbouwsector spelen de hulpstukken voor hydraulische graaf- en bosbouwmachines van MASE Trading een belangrijke rol. Als officieel HydraRam dealer biedt het bedrijf een uitgebreid pakket van aanbouwdelen voor de bosbouwsector. Service en advies vormen hierbij een belangrijk onderdeel. Het merk HydraRam staat bekend om zijn Europese kwaliteit en is uiterst betrouwbaar. Alle ma- chines zijn vervaardigd uit hoogwaardige staalsoor- ten zoals bijvoorbeeld Hardox en ontwikkeld om maximaal te presteren onder alle omstandig- heden, aldus MASE Trading. Behalve ver- koop, inkoop en reparatie van aanbouw- delen biedt MASE Trading ook een verhuurservice. De verhuurvloot is inmiddels zo groot dat er al- tijd wel een geschikt hulp- stuk voorhanden is. Ideaal voor een snelle of projectmatige inzet. De bosbouwserie in het assortiment omvat: HTC-series boomscharen voor het hydraulisch knippen en snijden van hout, bomen en bossages en voor het uitdunnen van struikgewassen; HWS-series houtsplijters voor het splijten en verwerken van stonken en bomen op de grond; HSC-series stobben en wortelschaar; HTG-series boomgrijpers, geschikt voor vele toepassingen zoals het verladen en lossen van bomen, maar ook het sorteren van de materialen. MASE TRADING TELEFOON: Gelijke kansen Met die Europese regelgeving komen we bij een tweede punt waar Van Overeem zich de komende tijd op gaat richten. Die regelgeving is goed en schept duidelijkheid. Maar vanuit Nederland hameren we op een level playing field. De regelgeving geeft op dit moment alleen nog maar duidelijkheid over de te gebruiken verduurzamingsmiddelen. Wij willen echter ook gelijkheid voor wat betreft de verwerkingsprocessen. In Europa zijn we daarmee de absolute koploper. Ook ten opzichte van omringende landen. Europese regelgeving is goed, maar dan ook op alle onderdelen van het proces. VERVOLG VAN PAGINA 01 De levenscyclusanalyse (LCA) van verduurzaamd hout is een punt dat Van Overeem graag uitdraagt. We hebben een eeuwig vernieuwende grondstof in handen. En met het impregneren kun je de levensduur van het product aanzienlijk verlengen. En ook aan het eind van de cyclus heeft het nog waarde als energiebron. We maken gebruik van naaldhout, voornamelijk af- komstig uit de Europese bossen, in sommige gevallen zelfs afkomstig uit onze eigen bossen. Dat betekent dat je ook voor wat betreft het logistieke deel minder belastend bent dan andere materialen die vaak van ver komen. Al deze aspecten moeten beter over het voetlicht gebracht worden. Ik denk dat daar voor mij een belangrijke taak ligt, al is het natuurlijk ook de Houtmarkt West- Europa blijft achter AMSTERDAM De prijsontwikkeling op de houtmarkt in West-Europa blijft achter bij ontwikkelingen in de Verenigde Staten, Latijns-Amerika en Oost-Europa. Dat blijkt uit cijfers over het tweede kwartaal, verzameld door Wood Resources International. Gedurende de voorbije 2 jaar laten de prijzen voor ruwhout wereldwijd een stijgende ontwikkeling zien. Na een diepe val in 2009 en een dip in 2012 is er sprake van een gestage toename van de prijzen. Ook over het tweede kwartaal van 2014 kon er opnieuw een prijsstijging genoteerd worden. Maar deze deed zich niet voor over de gehele linie, aldus een woordvoerder van Wood Resources International. De prijzen in Noord- Amerika, Oost-Europa, Latijns- Amerika en Oceanië stegen, terwijl we voor West-Europa een daling moesten noteren. Daar staat tegenover dat de handel in ruwhout een blijvend positieve trend laat zien.v Op het gebied van houtvezels is dezelfde trend te zien: wereldwijd kon er in het tweede kwartaal een prijsstijging genoteerd worden. In West-Europa was er echter sprake van een dalende trend. De export van timmerhout vanuit Duitsland en de Scandinavische landen ontwikkelt zich daarentegen positief. Het exportvolume was over de eerste helft van dit jaar zo n 10 procent hoger dan gedurende dezelfde periode vorig jaar. verantwoording van onze leden om die boodschap uit te dragen, zegt Van Overeem. Biociden-verordening Een ander actueel punt wat op dit moment speelt is de zogenaamde biociden-verordening. Biociden zijn alle stoffen of mengels die uit één of meer werkzame stoffen bestaan, dan wel die stofffen bevatten of genereren. Zij zijn bestemd om schadelijke of ongewenste organismen te vernietigen, af te weren, onschadelijk te maken of de effecten ervan te vorkomen. Verduurzamingsmiddlen vallen daar ook onder. De Europese overheid wil dat deze producten, die biociden bevatten of ermee zijn behandeld, zijn voorzien van productinformatie per los product, als service naar de consument. Producten die aan deze regelgeving moeten voldoen, zijn bijvoorbeeld onstsmetttingsmiddelen, zoals zeep en schoonmaakmiddelen, maar ook schoenen. Strikt genomen moeten wij dus ook onze producten voorzien van labels. Er is sprake geweest dat ieder latje en balkje zo n informatielabel moest krijgen. In Zweden heeft men uitgerekend dat dit uiteindelijk op jaarbasis 75 miljoen labels extra gaat kosten. Die moeten worden gemaakt, aangebracht, verwijderd en weer op de Bij de levenscyclusanalyse (LCA) scoort verduurzaamd hout goed ten opzichte van veel andere producten. afvalberg terecht komen. Ons voorstel is dus om deze informatievoorziening op bundelniveau aan te bieden, maar dat betekent dat de consument in de winkel die informatie niet op ieder plankje terugvindt. Het is allemaal wel op te vragen via het Komo-nummer. Inmiddels is de EU al wel zover dat ook daar wordt ingezien dat labelen op bundelniveau het beste is. Die afspraken moeten echter nog wel ondertekend worden. Tot die tijd houden we de vinger aan de pols. BEHEERDERSDAG VAN GROTE WAARDE VOOR KENNISUITWISSELING HILVERSUM Beheerders van bos, natuur en landschap kwamen vrijdag 26 september massaal naar de jaarlijkse Beheerdersdag om bijgepraat te worden over de nieuwste ontwikkelingen in hun werkveld. Bezoekers konden kiezen uit een ruim aanbod workshops, lezingen, mini-cursussen en demo s, of even bijkomen op de informatiemarkt. Bijna vierhonderd mensen waren naar Landgoed Zonnestraal in Hilversum gekomen om de zesde editie van de Beheerdersdag bij te De beheerdersdag bood een uiterst gevarieerd programma. (Foto: Hans Peter Föllmi I See For You). wonen. Het programma omvatte onder meer discussies over de werkbaarheid van gedragscodes bos en natuurbeheer en de betrokkenheid van burgers bij het beheer. Daarnaast waren er ecologisch getinte presentaties, over herintroductie, grote grazers, monitoring en heidebeheer. Ook minder bekende onderwerpen kwamen aan bod, zoals natuurcriminaliteit, het werken met cameravallen en het gebruik van drones in het natuurbeheer. Het feit dat de Beheerdersdag voor de zesde keer op rij werd georganiseerd, toont aan dat er behoefte is aan een landelijke dag gericht op kennisuitwisseling. Ook het onderwijs bood dit jaar een inhoudelijke bijdrage. De Beheerdersdag kwam tot stand door de samenwerking van tien partijen uit de sector. Het is hun wens om deze dag ook de komende jaren te organiseren. Daarom gaan de partijen dit najaar om de tafel om de voorbereidingen voor 2015 op te starten.

8 08 20 OKTOBER 2014 EDITIE 01 NIEUWE NEDERLANDSE VAKBEURS 4-7/11/ 2014 organisatie REGISTREER u online via onderstaande code en ontvang uw toegangsticket code DEH730 Volg ons op: HK1430

9 EDITIE OKTOBER THEMA NIEUWE CHIPPER-LIJN EUROPE CHIPPERS STEGEREN Europe Forestry, fabrikant van de Europe Chippers, heeft een nieuwe lijn Chippers aan het bestaande gamma toegevoegd. De Europe Chippers werden al aangeboden in de vermogens range van pk. Nu is er een nieuwe lijn ontwikkeld, die verkrijgbaar is van pk. Deze machines zijn voorzien van een rupsrijwerk, wat ze bijzonder mobiel maakt. Tevens zorgt een automatisch invoersysteem voor een verhoogde productiviteit. De chippers kunnen worden uitgerust met een afvoerband of met een blaaspijp. De interesse voor deze nieuwe chipper lijn zal vooral liggen bij landschapverzorgers, hoveniers en boomverzorgers. Europe Forestry introduceert een nieuwe lijn Europe Chippers in de range van pk. EUROPE FORESTRY TELEFOON: De nummer één in het bos SUOLAHTI (FINLAND) Bosbouwexpert Valtra is gespecialiseerd in tractoren. Door de jarenlange ervaring in de zwaarste omstandigheden in Finland, behoren Valtra-tractoren tot de krachtigste en betrouwbaarste in de markt. Ideaal voor bosbouwprofessionals. De bosbouwtractoren van Valtra worden af fabriek geleverd met relevante aanpassingen, zodat ze meteen aan de slag kunnen. De Forest cabine biedt solide bescherming en optimaal zicht. Bij het werken in het bos is het essentieel om een vrij uitzicht in alle richtingen te hebben. Valtra s bos- bouwcabine biedt optimaal zicht naar alle kanten, ook naar boven. De bosbouwcabine is ook verkrijgbaar met rechterzijruit, wat de productiviteit verder verbetert. TwinTrac Bosbouwwerkzaamheden vereisen precisie, behendigheid en een goede zichtbaarheid. Het TwinTrac terugrij-inrichting concept geeft hier concreet invulling aan. Door het stuur naar voren te schuiven en de stoel om te draaien is er meteen volledig zicht op de achterkant van de machine en de werktuigen. Alle belangrijke bedieningsorganen zijn ook aan de achterzijde in de ergonomische cabine te vinden. Bij het werken in omgekeerde richting staan de stuurwielen achter de chauffeur. Zo wordt een zeer kleine draaicirkel gecreëerd, terwijl onnodige stuurbewegingen worden voorkomen, wat tijd en brandstof bespaart. Met TwinTrac terugrijinrichting concept worden zelfs de moeilijkst toegankelijke plekken in het bos bereikbaar. Subframe Valtra dealers kunnen een speciaal voor Valtra ontworpen subframe leveren. Hierdoor wordt het mogelijk om een laadkraan direct aan de achterkant van de tractor te monteren. Het subframe beschermt tevens de onderkant van het chassis, zoals de transmissie, de assen en de motor tegen invloeden van buitenaf. De stalen brandstoftank biedt de juiste bescherming tegen de meest extreme omstandigheden. Bij het werken in krappe ruimtes en op oneven terrein is het vaak onmogelijk om te voorkomen dat de tractor wordt getroffen door takken, stammen, stronken en rotsen. Om veiligheid te garanderen biedt Valtra een 147 liter stalen brandstoftank die af fabriek gemonteerd word. Uiteraard is standaard ook de SCR-tank versterkt. Vereist het werk meer hydraulisch vermogen en capaciteit? Valtradealers kunnen een speciaal voor Valtra ontworpen pomp vóórop leveren voor alle externe hydrauliekvoorzieningen. NATUURMONUMENTEN WERKT SAMEN MET HOUTHANDEL S-GRAVELAND Rondhout Handelsmaatschappij Int BV, Meulendijks Rondhout BV en Boeve & Hop BV gaan samenwerken met Natuurmonumenten. Duurzaam bosbeheer en de verkoop van het hout dat daarbij vrijkomt zijn de kernactiviteiten in de samenwerking. De partijen staan voor continuïteit en de kwaliteit van een mooi Nederlands houtproduct met een zo duurzaam mogelijke bestemming. Heeft Natuurmonumenten de waarde van productiehout ontdekt? Natuurmonumenten heeft altijd de waarde van hout gezien. Als nevenactiviteit is er ook in het verleden al hout verkocht dat vrijkomt bij het beheer van onze bossen. Wat er verandert, is dat we het nu via onze nieuwe partners landelijk in grotere hoeveelheden tegelijk aanbieden. Dat doen we om efficiënter te werken, iets waar we door de hele organisatie aandacht aan besteden, aldus Werner Tolsma, woordvoerder van Natuurmonumenten. Henkjan Kievit, hoofd van de afdeling Ondernemen bij Natuurmonumenten: Wij zijn blij met deze samenwerking die ons helpt om onze bossen voor nu en in de toekomst te kunnen blijven beheren. Daarmee maken we het mogelijk dat planten en dieren er kunnen leven en de samenleving er van kan genieten. Gijs van den Berg namens de ondernemers: Wij vinden het fantastisch om met een vereniging als Natuurmonumenten samen te werken aan een duurzaam Nederlands bos en een prachtig houtproduct van Nederlandse bodem. De vier partijen tekenden onlangs een overeenkomst waarmee ze hun samenwerking bekrachtigen. Natuurmonumenten levert het hout vanuit de gebieden die de vereniging beheert, de gezamenlijke partijen verwerken het hout en bieden het aan op de markt. Natuurmonumenten heeft de verkoop van het hout sinds kort landelijk georganiseerd. Samen met de medewerkers in de regio wordt bepaald wat er bij het natuurbeheer aan hoeveelheid hout vrijkomt. Kievit: We organiseren de houthandel nu landelijk, samen met drie professionele partijen. Dat komt het aanbod, de kwaliteit en continuïteit van leveren ten goede. Wat is de meerwaarde om Natuurmonumenten gaat samenwerken met drie houthandelsbedrijven op het gebied van onder meer duurzaam bosbeheer en de verkoop van het hout dat daarbij vrijkomt. slechts drie ondernemers te selecteren? We hebben bij het zoeken naar partners gekeken naar de grootte van de spelers en de landelijke spreiding. Met de partners die we nu hebben, is het hele veld gedekt, aldus Tolsma. De vier organisaties willen van elkaar leren en elkaar inspireren. Daarmee willen ze ervoor zorgen dat de Nederlandse bossen behouden blijven, terwijl er tegelijk een groter deel van het hout dat wordt gebruikt van Nederlandse bodem komt. Duurzaamheid is een kernwoord in deze samenwerking en dat beperkt zich niet alleen tot het bos en de verkoop, maar is voor alle partijen ook een prioriteit in hun bedrijfsvoering. Kievit: Het is voor ons essentieel om te zien welke partijen het hout afnemen, NADERE INFORMATIE VALTRA en hoe het bedrijfsproces in elkaar steekt. Naar elkaar toe zijn de partijen daar volledig open over, en dat geeft ons veel vertrouwen. Over hoeveel hectare hout beschikt Natuurmonumenten? Wat werd er voorheen per jaar geoogst en gaat die hoeveelheid substantieel toenemen? Tolsma: De productie van hout is een nevenactiviteit van Natuurmonumenten, wij oogsten hout om natuurdoelen te realiseren. Het gaat dus om hout dat vrijkomt bij het beheer van onze hectare aan bos. Zoals bij het omvormen van oud-productiebos naar natuurlijk bos. Daarbij worden er bijvoorbeeld open plekken in het bos gemaakt en wordt er gewerkt aan een meer diverse leeftijdsopbouw van bomen. Eerder werd ons hout regionaal aangeboden, dus we hebben geen exacte cijfers van de eerdere opbrengst. Omdat het natuurdoel voorop staat, verwachten wij niet dat de hoeveelheid gaat toenemen. Al het hout van Natuurmonumenten heeft een FSC-keurmerk. Er komt vooralsnog geen speciaal stempel van Natuurmonumenten op het hout.

10 10 20 OKTOBER 2014 EDITIE 01 NIEUW DE HAKKI PILKE FALCON Vraag voor speciale actieprijs 0001 Alle materialen voor het bos Lieren, stronkenfrezen, uitsleeptangen, houttangen, zaag en kliefcombinatie, houtklovers. Wij maken ook machines op maat. < max Ø: 80cm max Ø: 100cm 30m³/uur > zonder afval JBM - Firma Buggenhout Steven Moorsel België tel 0032 (0) web: BB0002

11 EDITIE OKTOBER THEMA KENNISMAKING MET Nieuwe importeur Wood-Mizer HAAKSBERGEN Maak kennis met Gerlo en Inge Breukers: houtzagers, bouwers en sinds kort de nieuwe officiële importeur voor Wood-Mizer zaagmachines in Nederland en Vlaanderen. Wood-Mizer is in Nederland jarenlang vertegenwoordigd geweest door Chris Dragt. Omdat Chris op het punt stond om met pensioen te gaan bracht hij Gerlo en Inge Breukers onder de aandacht van Wood-Mizer. Door de hoge kwaliteit van hun dienstverlening en de jarenlange ervaring met Wood-Mizer zaagmachines werden zij uitgekozen om Wood-Mizer te vertegenwoordigen. Na een half jaar te hebben samengewerkt met Chris, om de overgang soepel te laten verlopen, hebben Gerlo en Inge per 1 juli 2014 het stokje van Chris overgenomen. Gerlo en Inge zijn nu verantwoordelijk voor de verkoop en klantenservice van Wood- Mizer in Nederland en Vlaanderen. Hun verkoopkantoor is gevestigd in Haaksbergen. Grote verscheidenheid Ze bieden een grote verscheidenheid aan Wood-Mizer-apparatuur aan, van kleine zaagmachines voor persoonlijk gebruik tot industriële houtverwerkingsmachines met brede zaagbladen. Gerlo en Inge geloven echter dat de oranje serie zaagmachines van Wood-Mizer het best is toegesneden op de Nederlandse markt voor houtproductie. Zaagmachines van Wood-Mizer bieden een goede prijs-kwaliteitverhouding, zegt Gerlo. Je zaagt een aantal boomstammen op de gewenste maat en daarna kun je er van alles mee maken, zoals tuinhuisjes, schuttingen en schu- Gerlo Breukers heeft contact met de klanten, zaagt hout en bouwt, terwijl zijn vrouw Inge hem ondersteunt bij het papierwerk en de administratie. ren. Door je eigen hout te zagen, heb je je geld zo weer terugverdiend. De oranje serie zaagmachines bestaat uit professionele machines. Het begint met de kleine, voordelige zaagmachines voor bijvoorbeeld boseigenaren en boeren, zoals de LT10 en de LT15. Dit zijn de modellen die veelal gebruikt worden om eigen hout te verzagen en in de eigen houtbehoefte te voorzien, en als de productie niet de hoofdtaak is. De modellen LT20, In de 12 jaar dat hij de houtzagerij inmiddels heeft, is Gerlo Breukers overgestapt op de Wood-Mizer LT70. LT40 en LT70 zijn ontworpen voor uiteenlopende budgetten en taken. Het model dat Gerlo zelf gebruikt, de LT70, is een mobiele zaagmachine die achter zijn terreinauto kan. Onze klanten zijn zeer divers, legt Inge uit. Zo hebben we boseigenaren die hout voor eigen gebruik willen zagen, tuinarchitecten, aannemers en mobiele zagerijen die hout voor anderen zagen. Veel van onze klanten doen goede zaken door hout op locatie voor anderen te verzagen, andere ondersteunen hun eigen werkzaamheden door met de zaagmachine hout voor hun eigen projecten te produceren. Een nieuwe lijn zaagmachines die ze in Nederland zullen gaan introduceren is de Timbery-serie, speciaal ontworpen voor de prijsbewuste klant. Zagen met de Timbery M100 is heel eenvoudig en dankzij de lage prijs worden nog meer particulieren en bedrijven in staat gesteld voor het eerst hun eigen hout te zagen. Gerlo en Inge zijn blij met dit nieuwe product omdat hierdoor nog meer mensen de voordelen van zelf hout verwerken kunnen ervaren. Het werken met hout is altijd al mijn hobby geweest, blikt Gerlo terug. Vroeger werkte ik bij mijn ouders in het loonbedrijf. Mijn vader had voor de hobby wat houtbewerkingsmachines, daar werden dan wat kleine projectjes mee gemaakt. Ik ging me meer verdiepen in het werken met hout en zelf ook dingen maken. Om de rustige wintermaanden op te vullen heb ik een Wood-Mizer LT40 zaagmachine aangeschaft. Zo kon ik van boomstammen zelf het hout zagen en vervolgens een eindproduct maken. Eigenlijk is het zo begonnen, vertelt Gerlo. Met de mobiele zaagmachine van Wood-Mizer kon ik houtprojecten voor aannemers en particulieren realiseren en tevens tuinhuisjes, schuttingen, veranda s en nog veel meer op maat maken, allemaal met mijn eigen hout. We hebben toen besloten om van mijn hobby mijn werk te maken en ben voor mezelf begonnen. In het begin gebruikte Gerlo de zaagmachine alleen voor zijn eigen projecten, maar al snel merkte hij dat er in de omgeving vraag was naar mobiele diensten op het gebied van hout zagen. Naast zijn eigen werk zaagt hij ook hout voor anderen. Hiervoor gebruikt hij hout uit zijn eigen voorraad of boomstammen van de klant. In de 12 jaar dat hij inmiddels de houtzagerij heeft, is hij overgestapt op de Wood-Mizer LT70. Deze machine beschikt over een krachtige hydraulische stamverwerking en computergestuurde afstelmechanismen, waarmee elke plank precies zo gezaagd kan worden als gewenst. Gerlo heeft contact met de klanten, zaagt hout en bouwt, terwijl Inge hem ondersteunt bij het papierwerk en de administratie. De verschillende werkzaamheden en de mogelijkheid om mijn eigen planning te volgen vind ik echt heerlijk, aldus Gerlo. Hoogwaardige ondersteuning Iedereen die erover denkt een zaagmachine te kopen, is van harte welkom bij ons in Haaksbergen om de zaagmachines zelf te bekijken en een volledige demonstratie te krijgen, aldus Gerlo. Gerlo en Inge zijn vastbesloten om de hoogwaardige ondersteuning die hun voorganger zijn klanten bood, op dezelfde wijze voort te zetten. Wanneer een nieuwe zaagmachine voor een klant gereed is, leveren wij deze bij de klant af en stellen we ook alles voor hem in. Daarna leggen we de klant precies uit hoe de zaagmachine en de Accuset-computer werkt. En mocht de klant later toch nog vragen hebben, dan kan hij ons altijd even bellen of mailen, zegt Gerlo. Ook breng ik zelf van tijd tot tijd een bezoekje aan de klant om hem eventueel te helpen bij het afstellen van de machine. Als de klant technische ondersteuning nodig heeft, kunnen we het probleem vaak via de telefoon oplossen, of ik ga zelf naar de klant toe. Ook hebben we een grote voorraad reserveonderdelen, zodat men niet lang hoeft te wachten. Via onze website en video s op YouTube kunnen mensen ook meer informatie verkrijgen over zaagmachines, zegt Inge. Natuurlijk kunnen klanten ons ook bellen of een afspraak maken. We delen onze eigen jarenlange ervaring als gebruiker van Wood-Mizer en ondernemer graag met hen. BREUKERS BOSBOUWMACHINES TELEFOON: COLOFON ISSN de Bosbouw is een uitgave van S media en wordt 4 keer per jaar in een oplage van exemplaren verstuurd. Abonnement 22,- per jaar (excl.). Uitgever Joop Schuurman Advertentie verkoop S-media Joop Schuurman Postbus EM Apeldoorn tel fax Redactie Uitgeverij Gelderland Gerrit Tenkink Hoofdstraat AE Epe tel fax Vormgeving APR Media Groep BV, Postbus 2696, 3800 GE Amersfoort Druk Nieuwsdruk Nederland Retouren de Bosbouw Postbus PW Apeldoorn Adreswijzigingen Copyright Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

12 02 EDITIE OKTOBER 2014 KORT NIEUWS BOSBOUW WEDSTRIJDEN: SUCCESVOLLE TERUGKEER APELDOORN Voor het eerst in 14 jaar hield de AVIH eind juni weer bosbouwwedstrijden in het Apeldoornse park Berg en Bos. Na zo n lange tijd was het spannend om te zien of het evenement aan zou slaan. Al snel werd duidelijk dat deze hernieuwde editie een succes zou worden. De wedstrijden, met in totaal veertig deelnemers, werden druk bezocht en de organisatie kon na afloop terugkijken op een fantastische dag, die absoluut voor herhaling vatbaar is. AVIH op de bres voor mens, hout, bos en natuur HOUTEN - De Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH) is een brancheorganisatie van ondernemers die hun bestaansbasis hebben in het beheer van het Nederlands bos en landschap: zij adviseren boseigenaren, voeren boswerk uit, oogsten en verhandelen hout en verwerken dat hout tot producten waar de markt om vraagt. Voorzitter Kees Boon legt uit wat de meerwaarde van deze branche-organisatie is en waarom het gebruik van hout ook het bos ten goede komt. De aangesloten bedrijven zijn specialist als het erom gaat hout op de meest efficiënte manier te produceren, oogsten en verwerken. Die kennis sluit naadloos aan op actuele vraagstukken, zoals de financiering van het beheer, duurzame hout- en biomassa oogst, cascadering en verzorging van een efficiënte leveringsketen. AVIH bedrijven zijn bij de hele keten betrokken: van het planten van bomen tot en met aan het eind van de levenscyclus het benutten van de energie-inhoud van hout. Boon: Bij de AVIH gaat het om de goede balans tussen economie en ecologie. Dat is bij uitstek ons werkterrein in de bosbouw. Zorg dragen voor mens én bos én hout is enerzijds het stimuleren van houtgebruik in een Biobased Economy, en anderzijds het waarborgen van gezond en duurzaam bosbeheer opdat we tot in lengte der dagen van bos en hout kunnen genieten. Bij verstandig bosbeheer kan dat. Ondersteuning De AVIH is een branchevereniging en dat betekent dat de langetermijnbelangen van ondernemingen centraal staan in de werkzaamheden. Dat betekent dat we steeds naar ontwikkelingen in de hele keten kijken. Beleid, regelgeving, Mobiele en stationaire houtzagerijen - Benzine, diesel of E-motor - Manueel of hydraulisch - Tot 95cm Ø Breukers Bosbouwmachines Hazenweg PC Haaksbergen Tel: 0031 (0) Mob: 0031 (0) t/m , 10% korting op alle LT 20 modellen Bel / Van Mail '14 ons voor t/m meer '14 informatie 10% korting op alle LT20 modellen Importeur van: voor Nederland en België HK1412 AVIH-voorzitter Kees Boon: Het gebruik van hout is goed voor de mens én goed voor het bos. ondernemerschap, markten, vakmanschap, scholing, buitenland, aantrekkelijkheid van de branche en dergelijke; het is allemaal in het vizier met het oog op de continuïteit en ontwikkeling van de ondernemingen in deze sector. Wij zijn daarom ook zeer betrokken bij een onderwerp als duurzame bosinstandhouding. Het is immers ons werkterrein: daar moet worden geproduceerd voor de oogst van morgen en de verwerking van het hout. Voor ons is bosinstandhouding een economische basisvoorwaarde voor het functioneren van alle ondernemingen in de keten. Voor ons heeft duurzaam bosbeheer echt die inhoud. De AVIH voorzitter vindt dat ondernemen in bos en hout mogelijk moet blijven als bijdrage aan de groene economie. De AVIH verbindt ondernemers in de sector, zodat er vanuit een gezamenlijk belang gesproken kan worden richting andere partijen. Naast een verbindende vervullen we ook een ondersteunende rol voor de ondernemers, door vanuit onze organisatie het netwerk te informeren over de ontwikkelingen, kansen, risico s en belangen op het gebied van bos en hout. Net als bij veel andere branches omvat het ledenbestand van de AVIH elkaar concurrerende ondernemers en zijn er zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers georganiseerd en leveranciers en afnemers van hout of biomassa. Dat doet vermoeden dat er tegengestelde belangen zouden zijn. Niets is minder waar: het enige tegengestelde belang is de prijs voor uit te voeren werk of te leveren hout. Of een ondernemer nu opdrachtgever of aannemer, leverancier of afnemer is: ze hebben allemaal hetzelfde belang: zorg voor de continuïteit van hun onderneming, waarvoor goed bosbeheer en niet al te knellende regelgeving vereist is. Lobbyen De AVIH is de enige vereniging die in de volle breedte opkomt voor de belangen van de Nederlandse ondernemers in de bos- en houtsector. De AVIH is daarbij gefocust op de het traject na het bos en tot en met de primaire rondhout en biomassaverwerking. Voor bosbezit en de toepassing en handel in gezaagd houtproducten zijn andere brancheorganisaties actief. De AVIH heeft daarmee goede werkrelaties. Bos- en houtondernemers hebben met veel wetten en regels te maken. De AVIH wil dat haar ondernemers daar zo min mogelijk last van hebben en hun werk goed kunnen doen, zonder dat dit ten koste gaat van de kostbare natuur. Daarom lobbyt de AVIH actief op internationaal, Europees, nationaal en regionaal gebied. De AVIH houdt zich actief be- zig met het mobiliseren van hout, en de natuur- en boswetgeving. Kennisoverdracht Om haar doelen te bereiken, hecht de AVIH veel belang aan kennisoverdracht en het leveren van inzicht over bosbouw en de werking van de (Nederlandse) markt voor bos en hout. Boon: We leveren bijdragen aan scholing en organiseren cursussen waar nodig. We kijken vooruit en zijn continu actief om de positie van de ondernemers te versterken. Twee keer per jaar is er voor de aangesloten leden een bijeenkomst gecombineerd met een bedrijfsbezoek en een gastspreker over een onderwerp dat veel leden aangaat. Die bijeenkomsten blijken goed uit te pakken voor de onderlinge contacten. Daarnaast informeren we onze leden regelmatig over de laatste stand van zaken met betrekking tot allerhande gerelateerde onderwerpen. Wij denken vanuit onze kennis en expertise graag met onze leden mee of voorzien hen van de benodigde informatie. Tegelijkertijd zijn wij ook een aanspreekpunt naar de buitenwereld. NADERE INFORMATIE TELEFOON

13 KORT NIEUWS MACHINE LOOPT VOORUIT OP WETGEVING NEWTON (VS) Nu het verkrijgen van energie uit biomassa steeds belangrijker wordt, komen er ook steeds geavanceerder machines op de markt om de grondstoffen voor deze energie gebruiksklaar te maken. Het Amerikaanse bedrijf Continental Biomass Industries (CBI) komt daarom met een nieuwe eenpersoons machine waarmee hout versnipperd kan worden. We hebben de Magnum Force 5400 Multiflex ontwikkeld om tegemoet te kunnen komen aan de vraag van Europese klanten, die behoefte hebben aan machines die door één man bediend kunnen worden, meldt een woordvoerder van het bedrijf. De 5400 Multiflex heeft een breedte van 2,55 meter en een gewicht van gram. De machine kan volgens de aanbieder eenvoudig aangepast worden aan de kilo- actuele bewerkingsvraag. Dit unieke design biedt de biliteit om precies die pro- flexiducten te maken waar klanten behoefte aan an ben, stelt een woordvoer- hebder. De behoefte aan dergelijke oplossingen wordt groter in Europa, aangezien er op korte termijn maatregelen te verwachten zijn met betrekking tot de uitbreiding van het aandeel energie uit biomassa in de Europese energiemix. Deze maatregelen lei- EDITIE OKTOBER den naar verwachting tot een toenemende vraag naar houtsnippers. Het Amerikaanse bedrijf Continental Biomass Industries (CBI) komt met een nieuwe eenpersoons machine waarmee hout versnipperd kan worden. PEFC Boscertificering NU OOK VOOR NEDERLANDS BOS APELDOORN De certificering van bosbeheer wordt steeds belangrijker. Wereldwijd, maar zeker ook voor de Nederlandse boseigenaar. Bij de eindgebruikers van hout- en papierproducten en biomassa groeit het besef dat het duurzaam beheren van bossen moet worden bevorderd. Daarom schrijven steeds meer opdrachtgevers zoals gemeentes, banken, supermarkten, DHZ-winkels, architecten en energiebedrijven voor dat de te leveren producten uit duurzaam beheerde bossen afkomstig moeten zijn. De Nederlandse overheid is in 2010 begonnen met haar eigen duurzaam inkoopbeleid en ook gaan er in de politiek ook stemmen op om meer hout in Nederlands bos te oogsten, mits dit hout aantoonbaar duurzaam geproduceerd is. Sinds 3 maart 2013 moet al het hout dat voor de eerste maal op de Europese, dus Nederlandse, markt wordt gebracht voldoen aan de EU Timber Regulation (EUTR). De EUTR stelt dat het verboden is om illegaal geoogst hout op de markt te brengen en deze regeling raakt ook de Nederlandse boseigenaar. Kortom, het komt er op neer dat er meer vraag komt naar hout dat aantoonbaar afkomstig is uit duurzaam beheerd (dus: gecertificeerd) bos. Het hebben van een certificaat voor duurzaam bosbeheer kan dus een voorwaarde worden om hout of biomassa te kunnen verkopen! Groepscertificering Boseigenaren kunnen er voor kiezen om individueel voor het eigen bosbezit een PEFC-certificaat te behalen, maar ze kunnen zich ook aansluiten als deelnemer in een groepscertificaat. Zo n groepscertificaat is in beheer van de groepsbeheerder. Het voordeel van een Het PEFC certificeren van een bos of bosperceel heeft verschillende voordelen. groepscertificaat is dat de kosten voor de certificering lager uitvallen. Daarnaast neemt de groepsmanager een aantal taken over en voorziet hij in advies. Ingenieursbureau Evan Buytendijk BV (IEB) uit Apeldoorn is in Nederland de enige groepsbeheerder voor PEFC boscertificering. Het PEFC certificeren van een bos of bosperceel heeft verschillende voordelen. Zo heeft de boseigenaar met het PEFC-certificaat Europese reikwijdte, de erkenning is zelfs wereldwijd. Daarnaast heeft de boseigenaar aantoonbaar legaal hout en daarmee afzetgarantie voor de grondstof. Mede door de groeiende vraag naar duurzaam geproduceerde producten betekent dit een marktvoorsprong in de afzet van hout. Certificering online IEB heeft een systeem ontwikkeld waarbij eigenaren zich online kunnen aanmelden voor deelname. Door middel van een eenvoudige online checklist kan snel worden vastgesteld of het huidige beheer(plan) aan de eisen van de PEFC Standaard Nederland voldoet en zo niet, op welke punten er verbeteringen nodig zijn. Hierdoor is de certificering snel en zonder veel papierwerk te regelen. Momenteel buigen PEFC International en PEFC Nederland zich over de laatste knelpunten die door de Raad van Accreditatie zijn geformuleerd. Naar verwachting wordt eind dit jaar de definitieve versie van de PEFC Standaard Nederland formeel bekrachtigd. In de tussentijd kunnen Nederlandse boseigenaren wel alvast via IEB de certificering van hun bos in gang zetten. INGENIEURSBUREAU EVAN BUYTENDIJK BV TELEFOON: Kwaliteitsregeling voor Boswerk verzekerd DRIEBERGEN De ErBoregeling (Erkenningsregeling Bosaannemers) is een kwaliteitsregeling waarmee bosaannemingsbedrijven zich kunnen onderscheiden in de markt. Om voor de ErBo-erkenning in aanmerking te komen, moet een bedrijf voldoen aan een aantal voorwaarden en verplichtingen. Opdrachtgevers en boseigenaren weten dat ze met een ErBo-erkend bedrijf kwaliteit in huis halen. De ErBo kan worden beschouwd als een keurmerk. Binnen de ErBoregeling zijn tal van zaken geregeld zoals bijvoorbeeld veilig werken, scholing, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, zorgen voor betere omschrijving voor het aannemen van werk en het hanteren van de gedragscode Boswerk. Dit pakket aan voorwaarden maakt dat bosaannemers met het ErBo kwaliteit keurmerk gezien kunnen worden als kwalitatief hoogwaardige aannemingsbedrijven. Dat is van belang omdat werken in het bos een risicovol beroep is, waarbij veiligheid van personeel en bezoekers voorop moet staan. Daarnaast wordt er door deze bosaannemers ook met zorg voor milieu, plant en dier gewerkt. Kortom, een divers pakket aan voorwaarden, waarmee zowel de boseigenaar als de bosaannemer zijn voordeel kan doen. Momenteel is het Bosschap de eigenaar van de ErBo. Op 1 januari 2015 houdt het Bosschap op te bestaan, waardoor de ErBo dreigt te verdwijnen. De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) en de Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH) hebben het initiatief genomen om de ErBo voort te zetten. Beide organisaties onderstrepen daarmee het belang van deze regeling voor de gehele bos-, natuur- en landschapsector. De VBNE vindt de ErBo belangrijk omdat het een goed hulpmiddel is om kwalitatief hoogwaardige bosaannemers in te huren. De AVIH vindt het belangrijk dat aannemers zich met de ErBo kunnen onderscheiden doordat ze onafhankelijk getoetst worden op de kwaliteit in de breedste zin van het woord. De VBNE en de AVIH treffen nu voorbereidingen om gezamenlijk een nieuwe stichting op te richten, de Stichting Kwaliteit Bos Natuur en Landschapswerk (SKBNL), die vanaf 1 januari 2015 de huidige ErBo van het Bosschap zal voortzetten. SKBNL zal de ingezette professionaliseringslag door het Bosschap voortzetten. Uitgangspunt was en blijft dat de ErBo toegankelijk is voor, en gebruikt kan worden door alle boseigenaren en bosaannemers.

14 04 20 OKTOBER 2014 EDITIE 01 Als dit u al niet heeft overtuigd zorgt AutoTune daar zeker voor. De Husqvarna 560 XP is een slanke, fraai vormgegeven motorzaag voorzien van talloze innovatieve voorzieningen. Een daarvan is AutoTune, een functie voor automatische jnafstelling van de motor voor optimale prestaties onder alle gebruiksomstandigheden. Een andere innovatie is onze unieke X-Torq motortechnologie die een hoog vermogen en snelle acceleratie koppelt aan een tot 20% lager brandstofverbruik en tot zelfs 75% lagere emissies. Deze machine is ook voorzien van RevBoost, een functie die de snelheid van de zaagketting met intervallen verhoogt voor het eenvoudiger afzagen van zijtakken. Bovendien maken het lage gewicht van deze motorzaag, de lage gyroscopische krachten en de vorm van het handvat deze motorzaag zeer handelbaar en gebruiksvriendelijk. Bezoek onze website om de Husqvarna 560 XP in actie te zien. Copyright 2014 Husqvarna AB (publ). All rights reserved. Husqvarna and other product and feature marks are trademarks of the Husqvarna Group as displayed at BB0009 De complete lijn houtversnipperaars! Stegerdijk PT Stegeren T

15 EDITIE OKTOBER LICHTSTE KETTINGZAAG TER WERELD ALMERE - Husqvarna introduceert de 543XP motorkettingzaag. Deze machine weegt slechts 4,5 kilogram en dat is 0,2 kilo minder dan de lichtste kettingzaag van andere aanbieders in dezelfde klasse. Het betekent een lage fysieke belasting en optimaal bedieningsgemak. Het lichte gewicht is het voornaamste kenmerk van de nieuwe Husqvarna 543XP kettingzaag. Zeker wanneer langdurig gewerkt wordt met een kettingzaag is de 0,2 kilogram een merkbaar verschil. De verbeterde handgrepen zorgen voor een nog betere wendbaarheid. Het starten van de kettingzaag is extra eenvoudig en snel door de Smart Start-functie. De benzinemotor van de kettingzaag is voorzien van X- Torq technologie, waardoor het vermogen gemaximaliseerd wordt en het brandstofverbruik zo efficiënt mogelijk is. Zo wordt er tot 20 procent minder brandstof verbruikt en daalt de CO 2 -emissie met (maximaal) 75 procent ten opzichte van een 2-takt motor. Het trillingsniveau wordt bovendien sterk gereduceerd. Het hoge koppel en snelle acceleratie eratie zorgt voor een hoge kettingsnelheid en dat vertaalt alt zich in uitstekende zaagprestaties. De Air Injection-functinctie resulteert in minder slijtage en vermindert de reinigingsfrequentie ngsfrequentie van het luchtfilter. HUSQVARNA TELEFOON: We willen marktleider zijn APELDOORN Helicon MBO Apeldoorn is een school voor mbo-opleidingen. Teamleider John van de Ven is helder over de doelstelling. We willen marktleider zijn, vooral als het gaat om de donkergroene opleidingen: Bos- & Natuurbeheer, Boomverzorging/ETW en Tuin, Park & Landschap. Helicon biedt opleidingen op alle niveaus en is van oudsher gespecialiseerd in bos- en natuurbeheer. Maar we zijn gaan uitbreiden. Je redt het niet meer alleen met de GROENE OPLEIDINGEN groene studierichtingen, beklemtoont Irene van Leersum (PR en Werving). Door concurrentie en doordat leerlingen niet altijd meer ver van huis willen studeren, De school is overzichtelijk: iedereen kent elkaar en de leraren kennen jou. Opleiding Niveau Variant Boomverzorging / European Tree Worker 3 en 4 BOL & BBL Bos- & Natuurbeheer 2, 3 en 4 BOL & BBL Eco & Wildlife Studies 4 BOL Medewerker Buitenruimte 2 BOL & BBL Outdoor & Adventure 3 en 4 BOL Tuin, Park & Landschap 1 en 2 BOL & BBL Afnemers zijn onder meer bosbouwbedrijven, houtoogstbedrijven, maar bijvoorbeeld ook groenaannemers, hoveniers en loonwerkers, die zich specialiseren. Bij Scheer Machines kan men nieuwe en tweedehands machines kopen of huren. Het bedrijf uit Zwartewaal is sinds 6 jaar actief op de markt. De investeringen in machines zijn sindsdien enigszins verschoven, vertelt Rini Scheer. Je ziet nu dat mensen langer nadenken over een investering. De impulsaankopen zijn minder geworden. Anderzijds zie je dat bedrijven zich gaan specialiseren, waardoor je meer maatwerkaanvragen krijgt. In die zin heeft de markt ons gestuurd. hebben we ons studieaanbod uitgebreid. Natuur en buiten blijven de kernwaarden van onze opleidingen. Mensen die hier 10 jaar niet geweest zijn, herkennen het niet weer. We hebben pas een verbouwing achter de rug. Het is frisser, met onder meer een nieuwe open leerruimte en kantine. Niet alleen het gebouw, maar ook het type leerling is veranderd. Vroeger had je hier uitsluitend jongens en mannelijke docenten, nu is de verhouding tussen meisjes en jongens fifty-fifty en hebben we ook veel meer vrouwelijke medewerkers. De bredere aanpak heeft succes: Helicon is een groeiende school met ongeveer vierhonderd leerlingen en veertig medewerkers. De school is overzichtelijk: iedereen kent elkaar en de leraren kennen jou. Het persoonlijke contact met leerlingen, ouders/verzorgers en het bedrijfsleven vinden we erg belangrijk. Het lesprogramma is afgestemd op wat leerlingen en bedrijven nodig hebben, vertelt John van de Ven. Als het gaat om de groene opleidingen leiden we vooral op voor de groenaannemerij en in mindere mate voor de hoveniersector, vult Van Leersum aan. Samenwerking Van Leersum: Als beroepsopleiding werken we uiteraard nauw samen met het bedrijfsleven. Zo worden gastlessen verzorgd door het bedrijfsleven en zijn er nauwe UITGEBREIDE KEUS BIJ SCHEER MACHINES ZWARTEWAAL Scheer Machines levert een uitgebreid scala machines voor onder andere de bosbouwsector. Hardlopers in het programma zijn de houtgrijpers, vertelt eigenaar Rini Scheer. Dat is eigenlijk altijd zo geweest. Zoals gezegd zijn de houtgrijpers nog altijd populair. Het specialisme, waarover Rini Scheer rept, zie je bijvoorbeeld terug in de aanvragen voor zaagmasten en knippers. De verhuurmarkt neemt de laatste jaren aan populariteit toe. Mensen kunnen een machine dan uitproberen. Als het bevalt, schaffen ze m alsnog aan. Verhuur komt ook vaak voor bij korte klussen, waarvoor het minder loont om een machine te kopen. Bijvoorbeeld splijters of knippers. Mensen hebben zo n machine vaak een paar dagen nodig. Dan kan huren een interessante optie zijn. Houtgrijpers daarentegen heeft men vaak weken nodig en dan is huren relatief duur en gaat men vaker tot koop over. SCHEER MACHINES TELEFOON: Scheer Machines levert een uitgebreid scala machines voor onder andere de bosbouwsector. Hardlopers in het programma zijn de houtgrijpers. (Foto: Mirjam Schols). INFO-AVONDEN EN OPEN DAG Helicon houdt de komende tijd een aantal informatie-avonden en een open dag. Info-avond Donderdag 27 november tot uur Open dag Zaterdag 7 februari tot uur Helicon biedt opleidingen op alle niveaus en is van oudsher gespecialiseerd in bosen natuurbeheer. contacten met bosaannemers, terreinbeheerders en waterschappen. Van de Ven: Ook geven we cursussen, zoals motorzagen, bosmaaien en virtuele boomveiligheidscontrole. De opleiding Bos- & Natuurbeheer van Helicon leidt leerlingen op voor beroepen als boswachter, terreinbeheerder en veldmedewerker. Onze leerlingen die deze opleiding hebben gevolgd werken onder andere bij Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, houtoogstbedrijven, provinciale landschappen, milieu-educatiecentra en groen-aannemers. Degenen die de opleiding Boomverzorging/ETW hebben gevolgd zijn vooral actief als boomverzorger, European Treeworker of zelfstandig ondernemer. Ze werken bijvoorbeeld bij JA Info-avond Dinsdag 17 maart tot uur Info-avond Donderdag 28 mei tot uur boomverzorgingsbedrijven en hoveniers, aldus Van Leersum. Leerlingen die Tuin, Park & Landschap hebben gedaan zijn werkzaam als hovenier of groenvoorziener bij hoveniersbedrijven, tuincentra, recreatieschappen, gemeenten en aannemers. Outdoor & Adventure leidt op tot instructeur, organisator van outdoor-activiteiten, reisleider, gids en voorlichter bij natuur- en reisorganisaties, recreatieparken, campings en gemeenten. De opleiding Eco & Wildlife studies tot slot geeft leerlingen mogelijkheden om natuurgids, voorlichter, wildbeheerder of reisleider te worden bij onder andere natuurorganisaties, dierentuinen, reisbureaus en milieubedrijven. HELICON MBO APELDOORN TELEFOON: ik wil graag informatie uit de bossector BEL OF MAIL ONS

16 06 20 OKTOBER 2014 EDITIE 01 SPORT 2 ZITTERS utility JEUGD Quadwinkel.nl in Barneveld is het kloppend hart van quadrijdend Nederland. Vanuit onze centraal gelegen showroom en werkplaats bedienen wij een grote klantenkring met een enorme keus aan nieuwe en gebruikte quads. Wij zijn dealer van Yamaha, Can-Am, Kawasaki en Suzuki en in onze showroom vindt u een ruim assortiment aan accessoires Quadwinkel.nl Telefoon BB0008 Deze machines worden door SMZ ontwikkeld en gefabriceerd: STOBBENBOREN GRIJPEN KNIPPEN ZAGEN SORTEREN ROOIEN HARKEN MAAIEN ZEVEN SMZ T BB0006

17 EDITIE OKTOBER KORT THEMA NIEUWS HULPSTUKKEN EN AANBOUWDELEN N VOOR SLOOP-, BOUW- EN GRAAFMACHINESAFMACHINES APELDOORN/TERWOLDE In de bosbouwsector spelen de hulpstukken voor hydraulische graaf- en bosbouwmachines van MASE Trading een belangrijke rol. Als officieel HydraRam dealer biedt het bedrijf een uitgebreid pakket van aanbouwdelen voor de bosbouwsector. Service en advies vormen hierbij een belangrijk onderdeel. Het merk HydraRam staat bekend om zijn Europese kwaliteit en is uiterst betrouwbaar. Alle ma- chines zijn vervaardigd uit hoogwaardige staalsoor- ten zoals bijvoorbeeld Hardox en ontwikkeld om maximaal te presteren onder alle omstandig- heden, aldus MASE Trading. Behalve ver- koop, inkoop en reparatie van aanbouw- delen biedt MASE Trading ook een verhuurservice. De verhuurvloot is inmiddels zo groot dat er al- tijd wel een geschikt hulp- stuk voorhanden is. Ideaal voor een snelle of projectmatige inzet. De bosbouwserie in het assortiment omvat: HTC-series boomscharen voor het hydraulisch knippen en snijden van hout, bomen en bossages en voor het uitdunnen van struikgewassen; HWS-series houtsplijters voor het splijten en verwerken van stonken en bomen op de grond; HSC-series stobben en wortelschaar; HTG-series boomgrijpers, geschikt voor vele toepassingen zoals het verladen en lossen van bomen, maar ook het sorteren van de materialen. MASE TRADING TELEFOON: Gelijke kansen Met die Europese regelgeving komen we bij een tweede punt waar Van Overeem zich de komende tijd op gaat richten. Die regelgeving is goed en schept duidelijkheid. Maar vanuit Nederland hameren we op een level playing field. De regelgeving geeft op dit moment alleen nog maar duidelijkheid over de te gebruiken verduurzamingsmiddelen. Wij willen echter ook gelijkheid voor wat betreft de verwerkingsprocessen. In Europa zijn we daarmee de absolute koploper. Ook ten opzichte van omringende landen. Europese regelgeving is goed, maar dan ook op alle onderdelen van het proces. VERVOLG VAN PAGINA 01 De levenscyclusanalyse (LCA) van verduurzaamd hout is een punt dat Van Overeem graag uitdraagt. We hebben een eeuwig vernieuwende grondstof in handen. En met het impregneren kun je de levensduur van het product aanzienlijk verlengen. En ook aan het eind van de cyclus heeft het nog waarde als energiebron. We maken gebruik van naaldhout, voornamelijk af- komstig uit de Europese bossen, in sommige gevallen zelfs afkomstig uit onze eigen bossen. Dat betekent dat je ook voor wat betreft het logistieke deel minder belastend bent dan andere materialen die vaak van ver komen. Al deze aspecten moeten beter over het voetlicht gebracht worden. Ik denk dat daar voor mij een belangrijke taak ligt, al is het natuurlijk ook de Houtmarkt West- Europa blijft achter AMSTERDAM De prijsontwikkeling op de houtmarkt in West-Europa blijft achter bij ontwikkelingen in de Verenigde Staten, Latijns-Amerika en Oost-Europa. Dat blijkt uit cijfers over het tweede kwartaal, verzameld door Wood Resources International. Gedurende de voorbije 2 jaar laten de prijzen voor ruwhout wereldwijd een stijgende ontwikkeling zien. Na een diepe val in 2009 en een dip in 2012 is er sprake van een gestage toename van de prijzen. Ook over het tweede kwartaal van 2014 kon er opnieuw een prijsstijging genoteerd worden. Maar deze deed zich niet voor over de gehele linie, aldus een woordvoerder van Wood Resources International. De prijzen in Noord- Amerika, Oost-Europa, Latijns- Amerika en Oceanië stegen, terwijl we voor West-Europa een daling moesten noteren. Daar staat tegenover dat de handel in ruwhout een blijvend positieve trend laat zien.v Op het gebied van houtvezels is dezelfde trend te zien: wereldwijd kon er in het tweede kwartaal een prijsstijging genoteerd worden. In West-Europa was er echter sprake van een dalende trend. De export van timmerhout vanuit Duitsland en de Scandinavische landen ontwikkelt zich daarentegen positief. Het exportvolume was over de eerste helft van dit jaar zo n 10 procent hoger dan gedurende dezelfde periode vorig jaar. verantwoording van onze leden om die boodschap uit te dragen, zegt Van Overeem. Biociden-verordening Een ander actueel punt wat op dit moment speelt is de zogenaamde biociden-verordening. Biociden zijn alle stoffen of mengels die uit één of meer werkzame stoffen bestaan, dan wel die stofffen bevatten of genereren. Zij zijn bestemd om schadelijke of ongewenste organismen te vernietigen, af te weren, onschadelijk te maken of de effecten ervan te vorkomen. Verduurzamingsmiddlen vallen daar ook onder. De Europese overheid wil dat deze producten, die biociden bevatten of ermee zijn behandeld, zijn voorzien van productinformatie per los product, als service naar de consument. Producten die aan deze regelgeving moeten voldoen, zijn bijvoorbeeld onstsmetttingsmiddelen, zoals zeep en schoonmaakmiddelen, maar ook schoenen. Strikt genomen moeten wij dus ook onze producten voorzien van labels. Er is sprake geweest dat ieder latje en balkje zo n informatielabel moest krijgen. In Zweden heeft men uitgerekend dat dit uiteindelijk op jaarbasis 75 miljoen labels extra gaat kosten. Die moeten worden gemaakt, aangebracht, verwijderd en weer op de Bij de levenscyclusanalyse (LCA) scoort verduurzaamd hout goed ten opzichte van veel andere producten. afvalberg terecht komen. Ons voorstel is dus om deze informatievoorziening op bundelniveau aan te bieden, maar dat betekent dat de consument in de winkel die informatie niet op ieder plankje terugvindt. Het is allemaal wel op te vragen via het Komo-nummer. Inmiddels is de EU al wel zover dat ook daar wordt ingezien dat labelen op bundelniveau het beste is. Die afspraken moeten echter nog wel ondertekend worden. Tot die tijd houden we de vinger aan de pols. BEHEERDERSDAG VAN GROTE WAARDE VOOR KENNISUITWISSELING HILVERSUM Beheerders van bos, natuur en landschap kwamen vrijdag 26 september massaal naar de jaarlijkse Beheerdersdag om bijgepraat te worden over de nieuwste ontwikkelingen in hun werkveld. Bezoekers konden kiezen uit een ruim aanbod workshops, lezingen, mini-cursussen en demo s, of even bijkomen op de informatiemarkt. Bijna vierhonderd mensen waren naar Landgoed Zonnestraal in Hilversum gekomen om de zesde editie van de Beheerdersdag bij te De beheerdersdag bood een uiterst gevarieerd programma. (Foto: Hans Peter Föllmi I See For You). wonen. Het programma omvatte onder meer discussies over de werkbaarheid van gedragscodes bos en natuurbeheer en de betrokkenheid van burgers bij het beheer. Daarnaast waren er ecologisch getinte presentaties, over herintroductie, grote grazers, monitoring en heidebeheer. Ook minder bekende onderwerpen kwamen aan bod, zoals natuurcriminaliteit, het werken met cameravallen en het gebruik van drones in het natuurbeheer. Het feit dat de Beheerdersdag voor de zesde keer op rij werd georganiseerd, toont aan dat er behoefte is aan een landelijke dag gericht op kennisuitwisseling. Ook het onderwijs bood dit jaar een inhoudelijke bijdrage. De Beheerdersdag kwam tot stand door de samenwerking van tien partijen uit de sector. Het is hun wens om deze dag ook de komende jaren te organiseren. Daarom gaan de partijen dit najaar om de tafel om de voorbereidingen voor 2015 op te starten.

18 08 20 OKTOBER 2014 EDITIE 01 NIEUWE NEDERLANDSE VAKBEURS 4-7/11/ 2014 organisatie REGISTREER u online via onderstaande code en ontvang uw toegangsticket code DEH730 Volg ons op: HK1430

19 EDITIE OKTOBER THEMA NIEUWE CHIPPER-LIJN EUROPE CHIPPERS STEGEREN Europe Forestry, fabrikant van de Europe Chippers, heeft een nieuwe lijn Chippers aan het bestaande gamma toegevoegd. De Europe Chippers werden al aangeboden in de vermogens range van pk. Nu is er een nieuwe lijn ontwikkeld, die verkrijgbaar is van pk. Deze machines zijn voorzien van een rupsrijwerk, wat ze bijzonder mobiel maakt. Tevens zorgt een automatisch invoersysteem voor een verhoogde productiviteit. De chippers kunnen worden uitgerust met een afvoerband of met een blaaspijp. De interesse voor deze nieuwe chipper lijn zal vooral liggen bij landschapverzorgers, hoveniers en boomverzorgers. Europe Forestry introduceert een nieuwe lijn Europe Chippers in de range van pk. EUROPE FORESTRY TELEFOON: De nummer één in het bos SUOLAHTI (FINLAND) Bosbouwexpert Valtra is gespecialiseerd in tractoren. Door de jarenlange ervaring in de zwaarste omstandigheden in Finland, behoren Valtra-tractoren tot de krachtigste en betrouwbaarste in de markt. Ideaal voor bosbouwprofessionals. De bosbouwtractoren van Valtra worden af fabriek geleverd met relevante aanpassingen, zodat ze meteen aan de slag kunnen. De Forest cabine biedt solide bescherming en optimaal zicht. Bij het werken in het bos is het essentieel om een vrij uitzicht in alle richtingen te hebben. Valtra s bos- bouwcabine biedt optimaal zicht naar alle kanten, ook naar boven. De bosbouwcabine is ook verkrijgbaar met rechterzijruit, wat de productiviteit verder verbetert. TwinTrac Bosbouwwerkzaamheden vereisen precisie, behendigheid en een goede zichtbaarheid. Het TwinTrac terugrij-inrichting concept geeft hier concreet invulling aan. Door het stuur naar voren te schuiven en de stoel om te draaien is er meteen volledig zicht op de achterkant van de machine en de werktuigen. Alle belangrijke bedieningsorganen zijn ook aan de achterzijde in de ergonomische cabine te vinden. Bij het werken in omgekeerde richting staan de stuurwielen achter de chauffeur. Zo wordt een zeer kleine draaicirkel gecreëerd, terwijl onnodige stuurbewegingen worden voorkomen, wat tijd en brandstof bespaart. Met TwinTrac terugrijinrichting concept worden zelfs de moeilijkst toegankelijke plekken in het bos bereikbaar. Subframe Valtra dealers kunnen een speciaal voor Valtra ontworpen subframe leveren. Hierdoor wordt het mogelijk om een laadkraan direct aan de achterkant van de tractor te monteren. Het subframe beschermt tevens de onderkant van het chassis, zoals de transmissie, de assen en de motor tegen invloeden van buitenaf. De stalen brandstoftank biedt de juiste bescherming tegen de meest extreme omstandigheden. Bij het werken in krappe ruimtes en op oneven terrein is het vaak onmogelijk om te voorkomen dat de tractor wordt getroffen door takken, stammen, stronken en rotsen. Om veiligheid te garanderen biedt Valtra een 147 liter stalen brandstoftank die af fabriek gemonteerd word. Uiteraard is standaard ook de SCR-tank versterkt. Vereist het werk meer hydraulisch vermogen en capaciteit? Valtradealers kunnen een speciaal voor Valtra ontworpen pomp vóórop leveren voor alle externe hydrauliekvoorzieningen. NATUURMONUMENTEN WERKT SAMEN MET HOUTHANDEL S-GRAVELAND Rondhout Handelsmaatschappij Int BV, Meulendijks Rondhout BV en Boeve & Hop BV gaan samenwerken met Natuurmonumenten. Duurzaam bosbeheer en de verkoop van het hout dat daarbij vrijkomt zijn de kernactiviteiten in de samenwerking. De partijen staan voor continuïteit en de kwaliteit van een mooi Nederlands houtproduct met een zo duurzaam mogelijke bestemming. Heeft Natuurmonumenten de waarde van productiehout ontdekt? Natuurmonumenten heeft altijd de waarde van hout gezien. Als nevenactiviteit is er ook in het verleden al hout verkocht dat vrijkomt bij het beheer van onze bossen. Wat er verandert, is dat we het nu via onze nieuwe partners landelijk in grotere hoeveelheden tegelijk aanbieden. Dat doen we om efficiënter te werken, iets waar we door de hele organisatie aandacht aan besteden, aldus Werner Tolsma, woordvoerder van Natuurmonumenten. Henkjan Kievit, hoofd van de afdeling Ondernemen bij Natuurmonumenten: Wij zijn blij met deze samenwerking die ons helpt om onze bossen voor nu en in de toekomst te kunnen blijven beheren. Daarmee maken we het mogelijk dat planten en dieren er kunnen leven en de samenleving er van kan genieten. Gijs van den Berg namens de ondernemers: Wij vinden het fantastisch om met een vereniging als Natuurmonumenten samen te werken aan een duurzaam Nederlands bos en een prachtig houtproduct van Nederlandse bodem. De vier partijen tekenden onlangs een overeenkomst waarmee ze hun samenwerking bekrachtigen. Natuurmonumenten levert het hout vanuit de gebieden die de vereniging beheert, de gezamenlijke partijen verwerken het hout en bieden het aan op de markt. Natuurmonumenten heeft de verkoop van het hout sinds kort landelijk georganiseerd. Samen met de medewerkers in de regio wordt bepaald wat er bij het natuurbeheer aan hoeveelheid hout vrijkomt. Kievit: We organiseren de houthandel nu landelijk, samen met drie professionele partijen. Dat komt het aanbod, de kwaliteit en continuïteit van leveren ten goede. Wat is de meerwaarde om Natuurmonumenten gaat samenwerken met drie houthandelsbedrijven op het gebied van onder meer duurzaam bosbeheer en de verkoop van het hout dat daarbij vrijkomt. slechts drie ondernemers te selecteren? We hebben bij het zoeken naar partners gekeken naar de grootte van de spelers en de landelijke spreiding. Met de partners die we nu hebben, is het hele veld gedekt, aldus Tolsma. De vier organisaties willen van elkaar leren en elkaar inspireren. Daarmee willen ze ervoor zorgen dat de Nederlandse bossen behouden blijven, terwijl er tegelijk een groter deel van het hout dat wordt gebruikt van Nederlandse bodem komt. Duurzaamheid is een kernwoord in deze samenwerking en dat beperkt zich niet alleen tot het bos en de verkoop, maar is voor alle partijen ook een prioriteit in hun bedrijfsvoering. Kievit: Het is voor ons essentieel om te zien welke partijen het hout afnemen, NADERE INFORMATIE VALTRA en hoe het bedrijfsproces in elkaar steekt. Naar elkaar toe zijn de partijen daar volledig open over, en dat geeft ons veel vertrouwen. Over hoeveel hectare hout beschikt Natuurmonumenten? Wat werd er voorheen per jaar geoogst en gaat die hoeveelheid substantieel toenemen? Tolsma: De productie van hout is een nevenactiviteit van Natuurmonumenten, wij oogsten hout om natuurdoelen te realiseren. Het gaat dus om hout dat vrijkomt bij het beheer van onze hectare aan bos. Zoals bij het omvormen van oud-productiebos naar natuurlijk bos. Daarbij worden er bijvoorbeeld open plekken in het bos gemaakt en wordt er gewerkt aan een meer diverse leeftijdsopbouw van bomen. Eerder werd ons hout regionaal aangeboden, dus we hebben geen exacte cijfers van de eerdere opbrengst. Omdat het natuurdoel voorop staat, verwachten wij niet dat de hoeveelheid gaat toenemen. Al het hout van Natuurmonumenten heeft een FSC-keurmerk. Er komt vooralsnog geen speciaal stempel van Natuurmonumenten op het hout.

20 10 20 OKTOBER 2014 EDITIE 01 NIEUW DE HAKKI PILKE FALCON Vraag voor speciale actieprijs 0001 Alle materialen voor het bos Lieren, stronkenfrezen, uitsleeptangen, houttangen, zaag en kliefcombinatie, houtklovers. Wij maken ook machines op maat. < max Ø: 80cm max Ø: 100cm 30m³/uur > zonder afval JBM - Firma Buggenhout Steven Moorsel België tel 0032 (0) web: BB0002

De crisis voorbij. Alumnivereniging VVA Larenstein DE ALUMNIVERENIGING VAN HOGESCHOOL VAN HALL-LARENSTEIN EN HELICON VELP

De crisis voorbij. Alumnivereniging VVA Larenstein DE ALUMNIVERENIGING VAN HOGESCHOOL VAN HALL-LARENSTEIN EN HELICON VELP DE ALUMNIVERENIGING VAN HOGESCHOOL VAN HALL-LARENSTEIN EN HELICON VELP Alumnivereniging VVA Larenstein FEBRUARI 2013 / NR01 / 4,25 ZZP-ers gezocht Nieuwe bosstandaard De crisis voorbij COLOFON Het VVA-magazine

Nadere informatie

september 2009 Nummer 3 Magazine Ed Nijpels: maatschappelijk essentieel' Kiwa eerste met technology: Foto: Chris Pennarts

september 2009 Nummer 3 Magazine Ed Nijpels: maatschappelijk essentieel' Kiwa eerste met technology: Foto: Chris Pennarts september 2009 Nummer 3 Magazine Ed Nijpels: 'certificering maatschappelijk essentieel' Kiwa eerste met CSR-certificatie Kiwa Gas technology: 80 jaar gaskennis Foto: Chris Pennarts COLUMN Corporate Social

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Metaalsector toont veerkracht WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 1 2011 REVUSS Van Rijbroek Staalbouw heeft passie voor staal

het ONDERNEMERS Metaalsector toont veerkracht WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 1 2011 REVUSS Van Rijbroek Staalbouw heeft passie voor staal NR. 1 2011 het ONDERNEMERS REVUSS B E L A N G Metaalsector toont veerkracht Van Kessel Machinefabriek: specialist in verspanende bewerkingen Gritstra: ruim 25 jaar specialist in metaalconservering Van

Nadere informatie

Verzendorganisaties: lust of last?

Verzendorganisaties: lust of last? nr 2 - bloemist mei 2015 - jaargang 18 3 Onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO 14 VBW-Bloemistencongres Het Nieuwe Ondernemen 23 Stijgende omzet in eerste kwartaal 2015 26 Veel aandacht voor verkiezing

Nadere informatie

Inter-Data werkt internationaal en grensverleggend

Inter-Data werkt internationaal en grensverleggend Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in Rivierenland jaargang 2 maart 2009 01 Inter-Data werkt internationaal en grensverleggend Het nieuwe Dynamisch Werken met zit- stawerkplekken Warmte, koude

Nadere informatie

moderne communicatie

moderne communicatie dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 1 SEPTEMBER 2013 moderne communicatie ons dataverbruik neemt jaarlijks drastisch

Nadere informatie

Jonge telers als gastredacteur

Jonge telers als gastredacteur Maart 2014 2 [ 12 ] Dirk van Geest, Albert Solleveld en Bart van Os Jonge telers als gastredacteur Spotlight Orchidee [ 18 ] [ 30 ] [ 34 ] [ 38 ] Chaotische creatievelingen gezocht! Cao is toe aan moderniseringsslag

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Langer maar doorwerken ook anders WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 TILBURG De Swaans Groep gaat voor de snelste weg

het ONDERNEMERS Langer maar doorwerken ook anders WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 TILBURG De Swaans Groep gaat voor de snelste weg NR. 3 2010 het ONDERNEMERS TILBURG B E L A N G Langer maar ook anders doorwerken Paksoft Automatisering: preventief IT-beheer De Swaans Groep gaat voor de snelste weg Trivalent wil mensen in beweging krijgen

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Er gaat niets boven Groningen, maar er is meer in Oldambt WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 GRONINGEN

het ONDERNEMERS Er gaat niets boven Groningen, maar er is meer in Oldambt WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 GRONINGEN NR. 4 2010 het ONDERNEMERS GRONINGEN B E L A N G Er gaat niets boven Groningen, maar er is meer in Oldambt Promotiedagen voor het Bedrijfsleven Noord-Nederland beleeft 24e editie Lombard Odier Darier Hentsch

Nadere informatie

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta:

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta: PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014 Waterschap Brabantse Delta: Afvalwater als grondstof Heeboss Klimaatgroep: Totaaloplossingen in klimaatbeheersing Letselschade.com "Wij zijn liever de

Nadere informatie

Profiel. Nummer 1 Jaargang 8 oktober 2009. Hét magazine voor ondernemend Schouwen-Duiveland

Profiel. Nummer 1 Jaargang 8 oktober 2009. Hét magazine voor ondernemend Schouwen-Duiveland Nummer 1 Jaargang 8 oktober 2009 Hét magazine voor ondernemend Schouwen-Duiveland Profiel OSD Innovation profiel Ondernemen met water Nominaties Innovation Award Terugblik op het magische OSD lustrum P&O

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

NO. 4. Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht. Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven

NO. 4. Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht. Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven NO. 4 DECEMBER 2014 JAARGANG 10 Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht Kijk voor de namen op www.sallandzakelijk.nl Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven Autobelettering

Nadere informatie

kracht van ondernemen met euretco gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor

kracht van ondernemen met euretco gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor PROFIEL profiel november jaargang 201219 extra 02 editie oktober 2012 ROFIEL extra FASHION kracht van ondernemen met euretco SPORT gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor

Nadere informatie

Basisbouwblokken maken het datacenter. De impact van overheidsregulering. Freonvrij koelen van datacenters. management. energievoorziening.

Basisbouwblokken maken het datacenter. De impact van overheidsregulering. Freonvrij koelen van datacenters. management. energievoorziening. In samenwerkingen met datacenterworks september 2009 management Basisbouwblokken maken het datacenter energievoorziening De impact van overheidsregulering koeling Freonvrij koelen van datacenters en verder

Nadere informatie

OBGB na tien jaar nog vol ambitie

OBGB na tien jaar nog vol ambitie van de kempen OBGB na tien jaar nog vol ambitie Grensoverschrijdend ondernemen betekent cultuurverschillen respecteren De accountant als matchmaker EDITIE 04 2013 De Wiek 8 5527 GN Hapert t: +31 (0)497

Nadere informatie

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres De Markt in Beweging Deze maand op MeerMetMinder.nl: Subsidie glasisolatie Cursusfilm Update MMM-projecten Film volgt de Bouwmannetjes Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht Energielabel moet

Nadere informatie

Wij leveren alles wat de klant vraagt

Wij leveren alles wat de klant vraagt HAVENSCHAP MOERDIJK JAARGANG 2 NUMMER 4 DECEMBER 2013 Swaans IJzerhandel Wij leveren alles wat de klant vraagt Logisitiek Park Moerdijk Eén van de grootste logistieke knooppunten in Nederland BIM Frisse

Nadere informatie

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS MAGAZINE 2014 fit for the future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS IN BEELD De telecom en ICT oplossing die u per medewerker per maand kunt aanpassen Alleen bij KPN ÉÉN

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

2thepoint. Je moet erg goed zijn in een bepaald aspect van de markt.

2thepoint. Je moet erg goed zijn in een bepaald aspect van de markt. Je moet erg goed zijn in een bepaald aspect van de markt. Edward Asscher, President van Royal Asscher For the English version of this magazine, please refer to www.telecitygroup.nl 2thepoint www.telecitygroup.nl

Nadere informatie

een fantatische week En verder... Jeroen, Elmar en Rick Excursie Scania

een fantatische week En verder... Jeroen, Elmar en Rick Excursie Scania TBK Magazine Nummer 5/ Mei 2013 Studiereis Wenen een fantatische week En verder... Het lean principe in de praktijk Demand Planning in de praktijk Slim produceren met Lean Manufacturing Afgelopen & Komende

Nadere informatie

Nooit een brug te ver! BUSINESSMAGAZINE

Nooit een brug te ver! BUSINESSMAGAZINE BUSINESSMAGAZINE Noordwest Veluwe en Flevoland Stad in Bedrijf Businessdagen 14 & 15 april 2015, locatie Sypel Harderwijk 17 e jaargang, nummer 06, juni 2014 ondernemend voor ondernemers Nooit een brug

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Tap tot bron. Voorwoord. Team Oasen 2008. Betrokkenheid. Directieverslag. RvC Verslag. Creativiteit. Digitaliseren. Team Oasen Verslag

Tap tot bron. Voorwoord. Team Oasen 2008. Betrokkenheid. Directieverslag. RvC Verslag. Creativiteit. Digitaliseren. Team Oasen Verslag Voorwoord Directieverslag RvC Verslag Team Oasen Verslag Corporate Governance Creativiteit Digitaliseren Beheer Team Oasen 2008 Jong blijven Gesprekspartner Elkaar opleiden Kennisoverdracht Mijlpalen Slimmer

Nadere informatie

258-259. q kennismaking q Cat en JCB lanceren producten q marktinfo q Reesink lijft Pon. 22e jaargang juli-augustus 2013

258-259. q kennismaking q Cat en JCB lanceren producten q marktinfo q Reesink lijft Pon. 22e jaargang juli-augustus 2013 258-259 22e jaargang juli-augustus 2013 q kennismaking q Cat en JCB lanceren producten q marktinfo q Reesink lijft Pon MH-E in, SIGMA-jaarcijfers q sloop + recycling q Volvo EC460C voor Eerens, Van Berkel

Nadere informatie

E-COMMERCE & CUSTOMER LOYALTY

E-COMMERCE & CUSTOMER LOYALTY DIT IS EEN BIJLAGE BIJ HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nummer 1 / Juni 13 E-COMMERCE & CUSTOMER LOYALTY E-COMMERCE DE ONTWIKKELING VAN

Nadere informatie

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE NUMMER 13 SEPTEMBER 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ONTWIKKELING EN GROEI in Zoetermeer BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE STADSTHEATER BUSINESS CLUB de Kracht van de Ondernemer 2011 In november worden

Nadere informatie

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen van delft-westland/ oostland functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen ondernemers moeten inspelen op ontwikkelingen in ict software is cruciaal voor het succes van topsectoren editie 05 2013

Nadere informatie