De globale definitie van sociaal werk & duurzame ontwikkeling. Overzicht 18/09/2014. De oude definitie van sociaal werk en duurzame ontwikkeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De globale definitie van sociaal werk & duurzame ontwikkeling. Overzicht 18/09/2014. De oude definitie van sociaal werk en duurzame ontwikkeling"

Transcriptie

1 De globale definitie van sociaal werk & duurzame ontwikkeling General College KHLeuven, SSH, Jef Peeters Overzicht 1. De oude definitie van sociaal werk en duurzame ontwikkeling 2. Transformationeel sociaal werk 3. Kader voor sociaal-ecologische actie 4. De nieuwe globale definitie 1. De oude definitie van sociaal werk en duurzame ontwikkeling 1

2 International definition of Social Work The social work profession promotes social change, problem solving in human relationships and the empowerment and liberation of people toenhancewell-being. Utilisingtheoriesof human behaviour and social systems, social work intervenes at the points where people interactwiththeirenvironments. Principlesof human rights and social justice are fundamental to social work. (IASSW & IFSW, 2000) 4 Vergelijking van normatieve principes Duurzame ontwikkeling Sociaal werk behoeftebevrediging respect voor ecologische grenzen gedeelde maar gedifferentieerde verantwoordelijkheid (in de eerste plaats tussen landen) mondiale rechtvaardigheid intragenerationele solidariteit intergenerationele solidariteit verhogen welzijn - afwezig - compatibel: afhankelijk van het gehanteerde begrip van welzijn: hier deelt het SW in de problemen van onze samenleving, zoals zich die ook voor DO stellen - impliciet: volgt uit algemene opvattingen van billijkheid, aandacht voor eigen mogelijkheden/beperkingen mensen - kenmerkt ook empowerment - accent op onderscheid tussen individuen en tussen groepen in de samenleving, i.p.v. tussen landen ja ja actieve participatie en inspraak Ja gendergelijkeid en aandacht voor diversiteit compatibel: afhankelijk van verantwoordelijkheidsbegrip (als gedifferentieerd compatibel met empowerment) ja Overeenkomsten SW en DO Grote normatieve gelijkenis wat betreft aandacht voor welzijn, rechtvaardigheid, mensenrechten, diversiteit en participatie Gemeenschappelijke kenmerken: procesgericht: sociale verandering multi-level multi-actor Stelling: Het SW heeft de potentie om de noodzakelijke holistische aanpak van de sociale, ecologische en economische dimensies van een maatschappelijk probleem te bevorderen. 2

3 SW & DO: kunnen elkaar versterken SW dient zijn contextuele kijk te verbreden tot de fysische omgeving (sociaal-ecologische benadering) de notie biofysische grenzen in rekening brengen betekenis van natuurlijke omgeving voor welzijn aandacht voor ruimtelijke planning en inrichting SW kan sociale dimensie van DO verder uitdiepen emancipatorische focus bottom-up benadering van empowerment en participatie vormen daarbij een troef focus op verdelingsvraagstukken verscherpen bevorderen van sociale economie SW kan de focus van DO op behoeften helpen verbreden naar andere aspecten van welzijn, in het bijzonder welke refereren aan nieuwe visies op een betekenisvol leven (cultureel aspect). DO: kwaliteit van de samenleving Begrip van welzijn: niet meer gekoppeld aan steeds groeiende materiële welvaart boven bepaald niveau neemt welzijn niet meer toe Richting voor nieuwe invulling: intrinsieke kwaliteit van onze relaties op alle niveaus van het samenlevingsverband basis: ecologisch wereld-en mensbeeld = intrinsiek relationeel - lotsverbondenheid voorwaarde: consumptie inruilen voor tijd centrale opgave: gemeenschapsopbouw op basis van burgerschap en erkenning verschil Ecologische tradities in sociaal werk Tijdslijn Benadering van sociaal werk opkomende industrialisering verlichting en positivisme ontwikkeling nieuw milieubewustzijn alternatieve bewegingen en radicalisme vanaf 1985 risicomaatschappij Jane Addams ( ): urban ecology community work Mary Richmond ( ): holistisch denken van persoon-in-omgeving eco-kritische benadering systeemtheoretisch denken Alternativbewegung,Ökologie und Sozialarbeit (1981) Opielka (1985) Beck (1986) publicaties vanaf 1973 Germain & Gitterman (1980) Wendt (1982) Meyer (1983) laatmoderne samenleving vanaf ca Matthies (publ. vanaf 1987) Hoff & McNutt (1994) Wendt (1990) Germain (1991) Meyer (1995) convergentie van verschillende perspectieven - ecological social work: Besthorn (1997), Coates (2003) - eco-social approach: Matthies e.a. (2001) - green social work: Dominelli (2012) - Environmental social work: Gray e.a. (2012) Op basis van Närhi& Matthies2001 3

4 Transformationeel sociaal werk Claim van SW als beroep (Payne) Sociale verbetering kan bereikt worden door interpersoonlijke invloed en actie; Sociale verandering kan ingezet worden voor persoonlijke ontwikkeling; Het samen uitvoeren van deze twee activiteiten is een beroep. Verbinden van micro-en macroperspectief: uniek als professionele claim! Wel: grote diversiteit in vormen en praktijken! 4

5 Welk soort sociaal werk? SW als concrete sociale constructie Feitelijk SW wordt bepaald door: sociale (en ecologische) omgeving historisch moment daarmee verbonden betekenissen Spanningsverhouding t.o.v. missie SW (definitie) verschillende ideologische achtergronden De verschillende manieren om de claim in te vullen zijn gebaseerd op een driewegdiscours: therapeutisch transformationeel gericht op sociale orde Concreet SW: combinatie van drie benaderingen Drie visies op SW Therapeutisch (reflexief): SW streeft naar best mogelijke welzijn voor individuen, groepen en gemeenschappen door het promoveren en faciliteren van groei en zelfvervulling. (proces van wederzijdse beïnvloeding: reflexiviteit) (cf. sociaal-democratische visie op economie en sociale ontwikkeling: hand-in-hand) Transformationeel: De SL moet veranderd worden in het voordeel van de armsten en onderdrukten. SW ontwikkelt samenwerking en wederzijdse ondersteuning met oog op verwerven van macht over eigen leven, en werkt aan meer egalitaire SL. (cf. definitie van SW: empowerment en sociale rechtvaardigheid). Sociale orde: SW is deel van welzijnsdienstverlening. SW onderhoudt de sociale orde en haar instituties, en helpt individuen moeilijkheden te overbruggen om verder mee te kunnen. (cf. liberale, rationeel economische visie: persoonlijke vrijheid in markt) 5

6 Voorbeeld Voorbeeld Welk type SW voor DO?? 6

7 3 types vandaag Therapeutisch-reflexief: verzorgingsstaat historisch compromis staat en markt mensen tot hun rechten laten komen perspectief in crisis: einde van de groei Sociale orde: neoliberale staat activering i.f.v. reguliere arbeidsmarkt Transformationeel: als opdracht privatisering & doe het zelf (participatiesamenleving) ecologische crisis: o.a. klimaatverandering (duurzaamheids)transitie - paradigmaverandering 3. Kader voor sociaal-ecologische actie Sociaal-ecologische actie Paradigmatisch voor sociaal werk herdenken vanuit nieuw perspectief ook voor samenleving Wereld- en mensbeeld relationeel en complex burgers (participanten) i.p.v. consumenten (cliënten) Heterogeniteit actietheorie Wat en hoe werkt het? wetenschappelijk: sociaalecologische systemen (veerkracht) Waarom en waartoe? motieven & normatieve principes doelstellingen 7

8 Relatiedriehoek - burgerschap IK GROEP ANDER(E) WERELD anderen samenleving natuur Sociaal kapitaal: 3 niveau s Naar Mathbor, Int.SW 2007 Sociaal-psychologisch niveau: veerkrachthuis Van Giils 1999 (Driessens en Van Regenmortel 2006:121) 8

9 Empowermentproces Empowerment als reële sociale verandering Veerkracht Sociaal (cultureel) kapitaal Eigen sterktes (krachten) Gekoppelde processen van individuele en sociaal-politieke verandering Peeters 2010 Empowermentproces Empowerment als reële sociale verandering Gewenste richting? Veerkracht Sociaal (cultureel) kapitaal Eigen sterktes (krachten) Gekoppelde processen van individuele en sociaal-politieke verandering Peeters 2010 Model voor sociaal-ecologische actie Samenleving Ecosysteem Sociaal leren Participatief onderzoek Structureel werken Sociaal werk: empowerment Opbouw Sociaal kapitaal & veerkracht Peeters

10 4. De nieuwe globale definitie Global Definition of the Social Work Profession Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes social change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities are central to social work. Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous knowledge, social work engages people and structures to address life challenges and enhance wellbeing. The above definition may be amplified at national and/or regional levels. (IASSW/IFSW/ICSW ) The social work profession promotes social change, problem solving in human relationships and the empowerment and liberation of people to enhance wellbeing. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work. Utilisingtheories of human behaviourand social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments. Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes social change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities are central to social work. Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous knowledge, social work engages people and structures to address life challenges and enhance wellbeing. 10

11 COMMENTARY NOTES Coremandates: promoting social change, social development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people Principles: social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities Knowledge: theories of social work, social sciences, humanities and indigenous knowledge Practice: engages people and structures Core mandates 1 SW ( ) recognizes that interconnected historical, socioeconomic, cultural, spatial, political and personal factorsserve as opportunities and/or barriersto human wellbeing and development. Structural barriers contribute to the perpetuation of inequalities, discrimination, exploitation and oppression. The development of critical consciousness through reflecting on structural sources of oppression and/or privilege, on the basis of criteria such as race, class, language, religion, gender, disability, culture and sexual orientation, and developing action strategies towards addressing structural and personal barriers are central to emancipatory practicewhere the goals are the empowerment and liberation of people. Coremandates2 The social change mandate is based on the premise that social work intervention takes place when the current situation be this at the level of the person, family, small group, community or society is deemed to be in need of change and development. It is driven by the need to challenge and change those structural conditionsthat contribute to marginalization, social exclusion and oppression. Social change initiatives recognize the place of human agencyin advancing human rights and economic, environmental, and social justice. 11

12 Core mandates 3 Social development is conceptualized to mean strategies for intervention, desired end states and a policy framework, the latter in addition to the more popular residual and the institutional frameworks. It is based on holisticbiopsychosocial, spiritual assessments and interventions that transcend the micro-macro divide, incorporating multiple system levelsand inter-sectorial and inter-professional collaboration, aimed at sustainable development. It prioritizes socio-structural and economic development, and does not subscribe to conventional wisdom that economic growth is a prerequisite for social development. Principles 1 Advocating and upholding human rights and social justice is the motivation and justification for social work. The social work profession recognizes that human rights need to coexist alongside collective responsibility. rights can only be realized if people take responsibility for each other and the environment, and the importance of creating reciprocal relationships within communities. Therefore a major focus of social work is to advocate for the rightsof people at all levels, and to facilitate outcomeswhere people take responsibility for each other s wellbeing, realize and respect the interdependence among people and between people and the environment. Principles 2 Social work embraces first, second and third generation rights. first generation: civil and political rights e.g. free speech and conscience, freedom from torture and arbitrary detention second generation: socio-economic and cultural rights include the rights to reasonable levels of education, healthcare, and housing and minority language rights; third generation:focus on the natural world and the right to species biodiversityand inter-generational equity. These rights are mutually reinforcing and interdependent, and accommodate both individual and collective rights. 12

13 Knowledge Social work is both interdisciplinary and transdisciplinary, and draws on a wide array of scientific theories and research. Science is understood in this context in its most basic meaning as knowledge. The uniqueness of social work researchand theories is that they are applied and emancipatory. Much of social work research and theory is coconstructedwith service usersin an interactive, dialogic process and therefore informed by specific practice environments. Social work seeks to redress historic Western scientific colonialism and hegemony by listening to and learning from Indigenous peoples around the world. Practice Social work s legitimacy and mandate lie in its intervention at the points where people interact with their environment. The environment includes the various social systems that people are embedded in andthe natural, geographic environment, which has a profound influence on the lives of people. Participatorymethodology: engagespeople : As far as possible social work supports working with rather than for people. From an emancipatory perspective SW strategies are aimed at increasing people s hope, self-esteem and creative potential to confront and challenge oppressive powerdynamicsand structural sources of injustices, thus incorporating into a coherent whole the micromacro, personal-political dimension of intervention. Besluit Definitie: minder westerse focus mondialer: zowel normatief als kennisbasis holistisch mens-en wereldbeeld: relationeel (collectieve verantwoordelijkheid) klemtoon op participatorische veranderingsstrategieën is eenduidiger: sluit aan bij opdracht duurzaamheidstransitie geen expliciete vermelding ecologie of duurzaamheid: wel in commentary opm: pluralisme binnen SW environmental& ecological justice 13

14 Bronnen IFSW (2014). Global Definition of Social Work. Peeters, J. (red.) (2010), Een veerkrachtige samenleving. Sociaal werk en duurzame ontwikkeling, Berchem: EPO. Peeters, J. (2011). Transformationele politiek: in dialoog over een veerkrachtige samenleving. Oikos. Tijdschrift voor sociaalecologische verandering, nr.59, 2011/4, Peeters, J. (2011). Sociaal werk en duurzame ontwikkeling: naar een sociaal-ecologischepraktijk. Welzijnsgids Welzijnszorg, Algemeen welzijnswerk. Afl. 83, Peeters, J. (2013). Integrale jeugdhulp vanuit een duurzaamheidsperspectief. Handboek Integrale Jeugdhulp. Afl.14 - Efficiëntie en effectiviteit Visies en concepten, 6/1-35, Politeia. Peeters, J. (2013). De levenskracht van het samen leven. In M. Desmet, Bruto Nationaal Geluk. Bhutan inspireert de wereld. Tielt: Lannoo, & Kennisnetwerk Sociaal Werk in Transitie SOWIT Contact: https://sowit.khleuven.be 14

Werken aan een veerkrachtige samenleving Hoofdlijnen van het eindrapport

Werken aan een veerkrachtige samenleving Hoofdlijnen van het eindrapport Project SOWEDO Oriëntatie van sociaal werk op duurzame ontwikkeling Werken aan een veerkrachtige samenleving Hoofdlijnen van het eindrapport Gebaseerd op Carley en Spapens Jef Peeters Voorwoord Beste lezer,

Nadere informatie

ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE

ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE Raamwerk voor het herkennen, duiden, sturen en evalueren van initiatieven voor en in een nieuwe economie Godelieve Spaas februari 2012 www.doen.nl/onderzoeknieuweeconomie Inhoud

Nadere informatie

Organisaties (1-454 van 454)

Organisaties (1-454 van 454) www.researchportal.be - 27 Aug 2015 13:16:41 Organisaties (1-454 van 454) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) WISKUNDIGE ECONOMIE / MACRO-ECONOMIE Our research group focusses on different

Nadere informatie

Lesaantekeningen - Change management. 03/02/2015 Visions on change: Kotter and others

Lesaantekeningen - Change management. 03/02/2015 Visions on change: Kotter and others Lesaantekeningen - Change management 03/02/2015 Visions on change: Kotter and others What is the vision on change by Kotter? Kotter: The central challenge is changing people s behaviour and Changing behavior

Nadere informatie

Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar

Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD) and Thematic Network Dietitians

Nadere informatie

Meerjarenplan. Steunpunt VLAS Vlaams Armoedesteunpunt. Promotor-coördinator: Danielle Dierckx, Centrum OASeS, Universiteit Antwerpen

Meerjarenplan. Steunpunt VLAS Vlaams Armoedesteunpunt. Promotor-coördinator: Danielle Dierckx, Centrum OASeS, Universiteit Antwerpen Meerjarenplan Steunpunt VLAS Vlaams Armoedesteunpunt Promotor-coördinator: Danielle Dierckx, Centrum OASeS, Universiteit Antwerpen Publicatiedatum: 15/12/2011 P a r t 3 A c r o n i e m : V L A S Pagina

Nadere informatie

GGZ Internationaal 2015-2017

GGZ Internationaal 2015-2017 GGZ Internationaal 2015-2017 De afgelopen 2,5 jaar heeft GGZ Nederland de Europese ggz verkend. Welke internationale spelers en netwerken zijn relevant voor het werk van leden en GGZ Nederland? Welke activiteiten

Nadere informatie

Oog voor effectieve culturele voorbereiding van ontwikkelingswerkers

Oog voor effectieve culturele voorbereiding van ontwikkelingswerkers Afstudeerverslag in het kader van de opleiding Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente Oog voor effectieve culturele voorbereiding van ontwikkelingswerkers Leonie G. Wenting Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs

Nadere informatie

Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society

Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society Prof. Dr. J. Strikwerda 14 januari 2010 Leeratelier Strategisch Organisatieontwerp NSOB Onderwerp en strekking van dit seminar

Nadere informatie

2015/2016. Studiegids masterkeuze Sociale Geografie en Planologie. Huub Hoenjet & Daniël van Wijk. Maart 2015

2015/2016. Studiegids masterkeuze Sociale Geografie en Planologie. Huub Hoenjet & Daniël van Wijk. Maart 2015 2015/2016 Studiegids masterkeuze Sociale Geografie en Planologie Huub Hoenjet & Daniël van Wijk Maart 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Sociale Geografie en Planologie in Nederland 4 Blokkenschema masteropleidingen

Nadere informatie

Hublab-2. Naar succesvolle implementatie van het Liferay platform in historisch onderzoek.

Hublab-2. Naar succesvolle implementatie van het Liferay platform in historisch onderzoek. Eindrapportage Hublab-2. Naar succesvolle implementatie van het Liferay platform in historisch onderzoek. (Toward successful implementation of the Liferay platform in historical research) Stefan Dormans

Nadere informatie

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011 MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES Pierre Winkler, 2011 1 INHOUD Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Generieke competenties - de HBO-raad en de commissie Franssen... 4

Nadere informatie

Eric ten Pierick Silvia Goddijn Marieke Meeusen. Projectcode 30169. Maart 2006. Rapport 6.06.02. LEI, Den Haag

Eric ten Pierick Silvia Goddijn Marieke Meeusen. Projectcode 30169. Maart 2006. Rapport 6.06.02. LEI, Den Haag Naar een gereedschapskist voor transitiemonitoring Een verkenning van de bruikbaarheid van methoden, modellen en concepten uit de strategisch management-, diffusie- en sociale netwerkliteratuur Eric ten

Nadere informatie

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011 Vlindersingel 220 NL 3544 VM Utrecht +31 308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May

Nadere informatie

J.C. Bennink. Masterthesis Planologie. en condities van de regionale invulling van het concept hoogwaardig openbaar vervoer.

J.C. Bennink. Masterthesis Planologie. en condities van de regionale invulling van het concept hoogwaardig openbaar vervoer. Hoogwaardig openbaar vervoer: van concept naar project J.C. Bennink Hoogwaardig openbaar vervoer van concept naar project Een onderzoek naar de werking en condities van de regionale invulling van het concept

Nadere informatie

GROENE GROEI INVESTEREN IN BIODIVERSITEIT EN NATUURLIJKE HULPBRONNEN

GROENE GROEI INVESTEREN IN BIODIVERSITEIT EN NATUURLIJKE HULPBRONNEN GROENE GROEI INVESTEREN IN BIODIVERSITEIT EN NATUURLIJKE HULPBRONNEN Investeren in biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen 1 Inhoud Voorwoord 5 Management samenvatting / Executive summary 7 1 Biodiversiteit

Nadere informatie

De marketing van nalevingsgedrag

De marketing van nalevingsgedrag De marketing van nalevingsgedrag Hoe maatschappelijke marketing handhavingscommunicatie effectiever kan maken. 1 Marketing is the philosophical alternative to force. The marketer seeks to formulate a bundle

Nadere informatie

Toekomstbestendig en Studentgericht Bacheloronderwijs van de TU/e

Toekomstbestendig en Studentgericht Bacheloronderwijs van de TU/e Toekomstbestendig en Studentgericht Bacheloronderwijs van de TU/e Eindrapportage van de taskforce Redesign Ba-curriculum en Standpunt College van Bestuur Intern Mei 2011 Where innovation starts Toekomstbestendig

Nadere informatie

Alert en Ondernemend 2.0

Alert en Ondernemend 2.0 Alert en Ondernemend 2.0 Alert en Ondernemend 2.0 Opleidingsprofiel Culturele en Maatschappelijke Vorming Alert en Ondernemend 2.0 Opleidingsprofiel Culturele en Maatschappelijke Vorming ISBN 978 90 8850

Nadere informatie

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen.

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Riëtte Engelen (0459798) Volkerakstraat 7B 3522 RA Utrecht Tel.: 06 49 89 62 43 E-mail: RietteEngelen@gmail.com Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Strategic plan 2012-2015

Strategic plan 2012-2015 Strategic plan 2015 (or: on being lean and meaningful) Mission: The Hunger Project collaborates with grassroots people, organizations and networks to influence governments to implement effective, integrated,

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

OPEN SOURCE SOFTWARE: EEN NEW SOCIAL MOVEMENT ANALYSE

OPEN SOURCE SOFTWARE: EEN NEW SOCIAL MOVEMENT ANALYSE UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIOLOGISCHE WETENSCHAPPEN Academiejaar 2005-2006 OPEN SOURCE SOFTWARE: EEN NEW SOCIAL MOVEMENT ANALYSE Hendrik VERMEYLEN Promotor : Prof. dr. Piet Bracke Scriptie

Nadere informatie

Code of Conduct. Omgangsregels. Tilburg University Rules of behaviour

Code of Conduct. Omgangsregels. Tilburg University Rules of behaviour Code of Conduct Omgangsregels Code of Conduct Tilburg University Rules of behaviour Code of Conduct Omgangsregels van de Universiteit van Tilburg pagina 2-10 Tilburg University s rules of behaviour page

Nadere informatie

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen ICC-GUIDANCE EN ICC-RICHTLIJN VERANTWOORD INKOPEN 4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen 4.1 Beschrijving en toelichting Wat is de Internationale Kamer van Koophandel? De International Chamber

Nadere informatie

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden 7 Natuur en gezondheid Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden Deel 1 van een tweeluik: Verkenning van de stand der wetenschap Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands

Nadere informatie

Passend onderwijs vanuit een internationaal perspectief Hans Schuman. Appropriate Education from an international perspective

Passend onderwijs vanuit een internationaal perspectief Hans Schuman. Appropriate Education from an international perspective Passend onderwijs vanuit een internationaal perspectief Hans Schuman Appropriate Education from an international perspective About the author Dr. Hans Schuman is lector at Fontys University of Applied

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie