Nr Agenda Actief burgerschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nr. 7 2014-2015 Agenda Actief burgerschap"

Transcriptie

1 Agenda Donderdag 15 januari Nieuwsbrief 7 Donderdag 22 januari Nationale voorleesdag Vrijdag 30 januari Weeksluiting met ouders gr 4/5 Maandag 2 februari lijnbal groep 5 Donderdag 5 februari - Schoonmaakmiddag gr Nieuwsbrief 8 Vrijdag 13 februari Weeksluiting met ouders gr 3/4 Vrijdag 20 februari Continurooster februari Voorjaarsvakantie Maandag 2 maart - Start projectweek - Jaarlijkse enquêtes ouders/leerlingen Woensdag 4 maart Luizencontrole Nr Actief burgerschap Beste ouders, verzorgers van de leerlingen van de Johan Frisoschool, Maandag 5 januari was het zover! Het nieuwe logo van de school werd onthuld. s Morgens vroeg verzamelden we met ouders en kinderen op het plein. Gelukkig kwam de zon net op tijd op, zodat we het logo ook in daglicht konden bewonderen. De meeste kinderen vonden het logo erg mooi. Toch hebben we ook wat kritische noten gehoord. Zo vroeg een kleuter: Waarom staan er eigenlijk geen dieren op? Ik hou zo van dieren! Tsja daar had ik niet zo snel een antwoord op. Misschien een goed idee voor het volgende logo over een x aantal jaar? Dat kinderen bij ons op school zo nu en dan hun mening uitspreken is niet zo verwonderlijk. Op school hechten we waarde aan actief burgerschap. Wij willen onze leerlingen naast basiskennis en vaardigheden een houding bijbrengen die nodig is om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. De school is een oefenplaats voor goed burgerschap. In de groep, op het schoolplein, tijdens het overblijven, krijgen de kinderen te maken met processen, gedragingen en gebeurtenissen die ook voorkomen in de echte samenleving. Wij stimuleren de leerlingen voor hun mening uit te komen en respect te hebben voor mensen die anders zijn. Een ander voorbeeld wil ik ook graag aan u meegeven. Dankzij de fancy fair heeft de school een mooi bedrag ontvangen om te besteden aan nieuwe speelmogelijkheden op het plein. Voor de middenbouw en bovenbouw schaffen we het project Sportsterren aan. Daar heb ik al eerder iets over geschreven. Het is alleen nog wachten op droog en vochtvrij weer, zodat we het plein kunnen schilderen. Voor de kleuters willen we graag een speeltoestel aanschaffen. De meiden uit groep 8 hadden dit gehoord en kwamen uit zichtzelf met allerlei mooie schetsten en leuke plannen. En met de vraag of ik even tijd had om met ze in overleg te gaan. Kijk, dat is actief burgerschap. Prachtig om te zien! En om iets mee te doen. Dus dat de meiden een aandeel hebben gehad in de besluitvorrming dat staat vast. Met hartelijke groet, namens het team, Dianne Blaauwendraat

2 Peutergym op de Johan Frisoschool! Vanaf 6 februari starten we met Peutergym op de Johan Frisoschool! Peutergym stimuleert de motorische ontwikkeling en laat een kind bewegingservaring opdoen. Voor wie? Kinderen van 2,5 tot 4 jaar Waar? Johan Frisoschool: t Spaarne 7b Dag? Op vrijdag (start 6 februari 2015) Tijd? 8:45 uur tot 09:45 uur Docent? Annika van der Vliet Voorstellen: Ik ben Annika van der Vliet en ik ben werkzaam als Kinderoefentherapeut. Ik heb 3 jaar ervaring met het behandelen van kinderen op scholen en het geven van groepslessen aan kinderen. Ik ben werkzaam op het speciaal basisonderwijs in Rotterdam, op het regulier onderwijs in Den Haag en op een gezondheidscentrum in Krimpen aan den Ijssel. Ook geef ik sinds kort Peutergym in Kamerik. Kinderoefentherapie is een specialisatie van Oefentherapie Cesar en Mensendieck. Bij de behandeling van kinderen wordt, net als bij de algemene oefentherapie, aangesloten bij de dagelijkse vaardigheden, houdingen en bewegingen. Bij kinderen staat daarbij vooral spelen op de voorgrond. Vanaf 6 februari start ik met peutergym op de Johan Frisoschool. Ik heb veel zin om te beginnen en hoop u en uw kind te ontmoeten! Goede doelen nieuws: De afgelopen maanden hebben wij op school hard gespaard voor het goede doel Kika. Inmiddels is bekend dat wij 510 euro hebben opgehaald voor dit goede doel! Vanaf nu zullen wij gaan sparen voor de stichting Masibambisane. Masibambisane komt uit het Zulu en betekent: Laten we elkaars lasten dragen, of ook wel Laten we elkaar helpen. Ongeveer 60 km ten noordoosten van Pretoria ligt het voormalige land KwaNdebele, in de provincie Mpumalanga, Zuid-Afrika. De stichting werkt in de omgeving van KwaMhlanga. Er zijn verschillende projecten waarvoor geld wordt ingezameld. Zo wordt bijvoorbeeld geld ingezameld voor schooluniformen, worden voedselpakketten uitgedeeld en wordt de bevolking geleerd hoe ze een moestuin kunnen aanleggen en onderhouden. Op de website kunt u meer informatie vinden over deze stichting. Nieuwe uitstraling website

3 Uw kind onze zorg! Elk kind verdient onze dagelijkse zorg en wordt daarom door ons in zijn ontwikkeling nauwlettend gevolgd. De leerkracht haalt veel informatie uit het observeren tijdens de les, uit het bekijken van het gemaakt werk en uit de resultaten van de toetsen behorende bij de methodes per vakgebied. Al deze informatie wordt verwerkt in het digitale leerlingvolg- en administratiesysteem Parnassys. De methodetoetsen zijn bedoeld om vast te stellen of uw kind de lesstof die net is behandeld voldoende beheerst. De leerkracht weet zo of hij door kan gaan in de methode of dat herhaling wenselijk is. De toetsen van Cito hebben een ander doel: ze zijn bedoeld om het vaardigheidsniveau van uw zoon of dochter te kunnen vergelijken met het niveau van klasgenoten. Bovendien volgen de leerkrachten zo de ontwikkeling van uw kind nauwkeurig en kunnen goed inspelen op de onderwijsbehoeften van uw kind. In de maanden januari en februari worden de M(idden) CITO toetsen in alle groepen per vakgebied afgenomen. De gegevens uit deze toetsen worden verwerkt in het digitale leerlingvolgsysteem. Aan de hand van landelijke normeringen wordt er per leerling een score toegekend. Dit kan variëren van I tot V. Score I is goed (ruim boven het landelijk gemiddelde) score II is ruim voldoende score III is op niveau, voldoende score IV is matig tot onvoldoende (onder het landelijk gemiddelde) score V is onvoldoende (ver onder het landelijk gemiddelde) Tijdens het 10-minutengesprek in maart worden de resultaten en de groei van uw kind met u besproken. Aan het eind van het gesprek ontvangt u grafieken (groep 2 t/m 8) van de behaalde CITO scores waarop de ontwikkelingslijn van uw kind zichtbaar is. Op basis van alle verzamelde gegevens wordt er door de leerkracht gekeken welke kinderen welke ondersteuning nodig hebben om zich de leerstof eigen te maken. Deze behoeften van de kinderen worden geclusterd en per vakgebied verwerkt in het groepsplan. In dit groepsplan staat voor de leerkrachten overzichtelijk beschreven welke ondersteuning de verschillende groepen kinderen nodig hebben. Op de Johan Frisoschool werken we binnen de groepsplannen met 3 verschillende aanpakken. De aanpak 1 groep maakt o.a. minder werk, krijgt meer uitleg van de leerkracht. De aanpak 2 groep is de basis, gaat na de instructie zelfstandig aan het werk. De aanpak 3 groep maakt minder basisstof en wordt uitgedaagd door moeilijkere taken te maken. Momenteel wordt er in ieder geval op alle vakgebieden met deze plannen gewerkt. Op school streven er naar de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden zodat ze zich prettig voelen en zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Dit doen leerkrachten door problemen vroegtijdig te signaleren en door vooruit te kijken naar wat uw kind extra nodig heeft om de doelen aan het eind van een periode te halen. Voor eventuele vragen kunt u altijd bij mij terecht. Vriendelijke groeten, Marjolein Rijnbende Intern begeleider

4 Het belang van eigenaarschap stimuleren Op de Johan Frisoschool hechten wij als team veel waarde aan het stimuleren van eigenaarschap bij leerlingen. Dit doen wij door gesprekken te voeren met leerlingen (kindgesprekken), ouders en de collega- leerkrachten. Wij vinden het belangrijk dat kinderen op onze school weten aan welke doelen zij werken (groepsdoelen en individuele doelen) en hoe zij aan die doelen kunnen werken. Kinderen worden gestimuleerd en geleerd om te evalueren en te reflecteren op het werk dat ze hebben gemaakt. In het team hebben we onlangs in de teamvergadering weer met elkaar gesproken over het stimuleren van eigenaarschap. We hebben hiervoor een intervisie-werkvorm gebruikt. Het resultaat van de werkvorm is een mindmap met tips en to-do s. We willen er een paar graag met u delen: We vinden het belangrijk om leerdoelen te delen met kinderen, zodat zij in staat zijn om hun eigen voortgang te volgen. We willen met de leerlingen bespreken wat hun persoonlijke doelen zijn en hen de vraag stellen wat zij willen leren en hoe ze dit willen bereiken. We willen met de leerlingen in gesprek over hun drijfkrachten. Wat vind jij interessant en boeiend? Hoe raak jij in je flow? We vinden het belangrijk om aan leerlingen te laten zien dat iedereen in staat is om te groeien en vooruit te gaan. We willen leerlingen graag betrekken in het bespreken van toetsresultaten, bijvoorbeeld bij de CITO toetsen. We vinden het belangrijk om feedback en tips te geven over hoe het beter kan in de toekomst in plaats van vooral over gemaakte fouten te praten. We vinden het belangrijk om leerlingen te leren evalueren en reflecteren. We vinden het belangrijk om de leerlingen de vraag te stellen: wat heb jij nu van mij als leerkracht nodig? Als team vinden het onze taak om eigenaarschap te bevorderen. Bij de leerlingen, en bij onszelf. Niet alleen omdat uit onderzoek blijkt dat eigenaarschap aantoonbaar leidt tot betere resultaten, maar juist omdat wij merken dat het werkt bij ons op school. Dat dit vraagt om een andere houding van de leerkracht (leerkracht als coach) is voor ons een mooie uitdaging! BHV-ers op cursus Op de Johan Frisoschool zijn 6 teamleden opgeleid tot BHV-er (bedrijfshulpverlener). Jaarlijks gaan zij op herhalingscursus om hun vaardigheden en kennis weer op te frissen. Dit jaar was het onderdeel EHBO aan de beurt. Alle collega s zijn weer geslaagd! Dat is toch een veilig gevoel.

5 De OR wist u datjes..!? Wist u dat. we een prachtig nieuw logo hebben bij de Johan Frisoschool! deze op maandagochtend na de kerstvakantie werd onthuld en ja, met de pers erbij! dit dan ook in de krant stond een paar dagen later, mooie publiciteit voor onze school! u het artikel uit de krant kunt lezen en zien op de website van school, die ook vernieuwd is. het podium er iedere keer weer super leuk uitziet en erg creatief, dankzij de podiumcommissie! wij er zin in hebben om ook de 2 e helft van het schooljaar weer leuke dingen te organiseren samen met het team, voor de kinderen van de Frisoschool!! de eerste activiteit de projectweek zal zijn, deze start maandag 2 maart. de projectweekcommissie u natuurlijk op de hoogte zal brengen zodra het thema bekend is! we hopen op beter weer, zodat er gestart kan gaan worden met de vernieuwingen op het schoolplein en de kinderen nog leukere speelmogelijkheden krijgen! we in ieder geval een nieuw OR lid erbij hebben voor het volgend schooljaar, Karin Versluis! we daar natuurlijk erg blij mee zijn, maar we hebben- zoals eerder gemeld in de wist u datjes- 3 nieuwe leden nodig. dit inclusief een nieuwe voorzitter is! het bijzonder leuk is om meer betrokken te zijn bij de school van uw kind. de OR daarvoor een goede mogelijkheid is, meldt u zich aan of kom een keer een vergadering bijwonen! u voor meer informatie of vragen altijd contact kunt opnemen met Karin Eijgendaal, voorzitter. De Ouderraad

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Uw kind duidelijk in beeld

Uw kind duidelijk in beeld Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Uw kind duidelijk in beeld Informatiefolder voor ouders Uw kind duidelijk in beeld Informatiefolder voor ouders Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3

Informatieboekje groep 3 Informatieboekje groep 3 Schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 3 Aansluitend aan de informatieavond geven wij u graag dit boekje mee. Hierin kunt u (bijna) alles lezen over hetgeen er speelt in groep

Nadere informatie

Handelings- en opbrengstgericht werken op de Calvijnschool. Vertrouwd onderwijs vanuit een nieuwe benadering

Handelings- en opbrengstgericht werken op de Calvijnschool. Vertrouwd onderwijs vanuit een nieuwe benadering Handelings- en opbrengstgericht werken op de Calvijnschool Vertrouwd onderwijs vanuit een nieuwe benadering Zeilen verzetten Onderwijs blijft in beweging. De kranten staan vol met discussies over identiteit,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen:

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen: Algemeen: NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10 HERINNERING OPROEP: INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN Omdat wij graag enig zicht willen krijgen op het aantal leerlingen op onze scholen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014

Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Beste ouders / verzorgers, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: De lat omhoog bij de vakken rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. Voor uw

Nadere informatie

Beste Ouders, Verzorgers

Beste Ouders, Verzorgers 22 januari 2015 Nieuwsbrief: 7 Belangrijke data: 23-01 Gr. 1/2 Alle kinderen vrij 03-02 Kunst Centraal,gr.1/2 05-02 Kunst Centraal gr. 6 05-02 Oud Papier 11-02 Catechese viering Alle groepen 12-02 Kunst

Nadere informatie

INFORMATIE OKTOBER 2014 NUMMER 1

INFORMATIE OKTOBER 2014 NUMMER 1 INFORMATIE OKTOBER 2014 NUMMER 1 schooljaar 2014-2015 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, In de eerste weken van dit schooljaar zijn wij vaak met u in gesprek geweest. De informatieavond in de

Nadere informatie

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015 Klassenkr@nt GROEP 8b 2014-2015 1. Inhoudsopgave 1.Inhoudsopgave 2. Voorwoord (door de leerkracht) 3. Inleiding 3a. leerkrachten stellen zich voor. 3b. Teamleiders 4. De groep 4a. Pedagogisch klimaat 4b.

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Een (zeer) goed presterende leerling is meer dan zijn vaardigheidsniveau. Een brede kijk op leerlingen

Een (zeer) goed presterende leerling is meer dan zijn vaardigheidsniveau. Een brede kijk op leerlingen Yvonne Janssen & Janneke Breedijk-Dekker Een (zeer) goed presterende leerling is meer dan zijn vaardigheidsniveau. Een brede kijk op leerlingen SAMENVATTING Het vraagt een integrale kijk op talentvolle

Nadere informatie

Regel van de week. Jaargang: 26. Nummer: 13. 3 februari 2014. Eerst een plas, dan naar de klas! Agenda. Nieuws vanuit de directie

Regel van de week. Jaargang: 26. Nummer: 13. 3 februari 2014. Eerst een plas, dan naar de klas! Agenda. Nieuws vanuit de directie Regel van de week Eerst een plas, dan naar de klas! Agenda Maandag 3 februari Maandag 10 februari Meester Jan jarig Dinsdag 11 t/m donderdag 13 februari Eind Cito groep 8 Maandag 17 februari Diedelbrief

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool. SCHOOLGIDS 2009 2010 Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.nl VOORWOORD Beste ouders of geïnteresseerden, Met veel plezier

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte. SCHOOLGIDS Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.nl 2013-2014 2013-2014 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Nieuwsbrief januari 2015 Even voorstellen Mijn naam is Ilona Hulshof, 23 jaar, afgestudeerd orthopedagoge aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zoals in de vorige nieuwsbrief stond weergegeven, is juf Tjitske

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

Waterlandjournaal. Nieuws van de directie. 28 november 2014. Jaargang 2, nr. 3. Beste ouder(s) en verzorger(s),

Waterlandjournaal. Nieuws van de directie. 28 november 2014. Jaargang 2, nr. 3. Beste ouder(s) en verzorger(s), Waterlandjournaal Jaargang 2, nr. 3 Beste ouder(s) en verzorger(s), 28 november 2014 Nieuws van de directie I N D I T N U M M E R : Nieuws van de directie OR voorzitter Oproep directie Nieuws van LOS Daltonnieuws

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie