In deze laatste OR-Info van dit jaar wil ik even terugkijken op het jaar 2012 en vooruitkijken op het jaar 2013 dat er aan komt.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In deze laatste OR-Info van dit jaar wil ik even terugkijken op het jaar 2012 en vooruitkijken op het jaar 2013 dat er aan komt."

Transcriptie

1 No 22, winter 2012 Terugblik In deze laatste OR-Info van dit jaar wil ik even terugkijken op het jaar 2012 en vooruitkijken op het jaar 2013 dat er aan komt. Het jaar 2012 stond voor Wijkwerk, en ook de OR, in het teken van de afbouw van de ID-banen. Aan het eind van dit jaar zullen zo n 75 mensen Wijkwerk verlaten hebben vanwege de gevolgen van het raadsbesluit van november Gelukkig geldt voor een aantal mensen dat zij een andere baan gevonden hebben, of dat hun baan gewit is door de gemeente. Maar helaas geldt voor een aantal mensen ook dat ze dat geluk niet hebben gehad en dus werkloos zijn geworden. Daarnaast hebben, als gevolg van de inkrimping, ook 4 werkbegeleiders Wijkwerk in 2012 verlaten. Ook de OR heeft als gevolg hiervan in 2012 wijzigingen ondergaan. Henk Riep en Hans van der Linden hebben de OR verlaten en konden allebei aan de slag in de vervoersbranche. Hun plaatsen zijn gelukkig ingenomen door 2 nieuwe leden; Marion de Bont en Sjaak Keijser. Hella Wielsma zal per 1 januari uit de OR treden en haar baan is gelukkig gewit bij Hortus Arcadië. De functie van voorzitter van de OR is per 1 juli overgenomen door Jan van Gent, vanwege het vertrek van Hans. De OR heeft zich dit jaar o.a. bezig gehouden met het PSW-rapport naar de toekomst van Wijkwerk en een mobiliteitsregeling voor het team. Daarnaast heeft de OR zich uitvoerig laten informeren over de stand van zaken rond het overleg met nieuwe samenwerkingspartners en kijkt de OR ook naar de huidige situatie rond de mensen met een WSW-indicatie, die uiteindelijk bij Breed aan de slag zullen gaan. Helaas valt er op dit moment weinig concreets te melden over bovenstaande zaken. De toekomst van Wijkwerk zal, naar verwachting, in de loop van 2013 pas duidelijk worden. Datzelfde geldt ook of er nieuwe vormen van samenwerking gerealiseerd kunnen worden met andere instellingen. Ook is de directie op dit moment druk met de gemeente en Breed in overleg om de overgang van mensen met een WSW-indicatie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Kortom ook 2013 wordt weer een heel belangrijk jaar voor Wijkwerk en ook voor de OR. Namens de OR wil ik de mensen die per 1 januari uit dienst zullen treden alle goeds toe wensen en voor iedereen hele fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling. Jan van Gent, voorzitter OR Bereikbaarheid De OR is elke woensdagochtend tussen 9.30 en uur te bereiken op tel (vragen naar de OR) of via Bezoek ook regelmatig onze website: 1

2 Ondersteuning na Wijkwerk In de onlangs uitgekomen Nieuwsbrief van Wijkwerk kon je al lezen hoe te handelen bij het aanvragen van een WW uitkering De praktijk leert echter dat je dan nog vaak tegen allerlei problemen aanloopt met instanties en er vragen rijzen over wat bijvoorbeeld te doen met je huurtoeslag in de gewijzigde situatie. Het vervelende is dat je na december niet alleen je baan kwijt bent, maar ook je vraagbaak bij Wijkwerk. Gelukkig zijn er andere instanties die je dan wel verder kunnen helpen. De OR heeft speciaal voor jullie enkele mogelijkheden op een rijtje gezet. Wat doet de Formulierenbrigade? Veel mensen hebben recht op inkomensaanvullende maatregelen, maar gebruiken ze niet. Soms weten mensen niet dat ze bestaan, of ze denken dat ze er geen recht op hebben. Iemand van de Formulierenbrigade kijkt mee naar inkomsten en uitgaven. Afhankelijk van het huishouden kun je wellicht in aanmerking komen voor verschillende regelingen. Deze kunnen geld opleveren. De Formulierenbrigade kent ze allemaal en kijkt of je in aanmerking komt. De mensen van de Formulierenbrigade helpen mee met aanvraag en afhandeling. Hoe werken zij Je neemt contact op per telefoon, mail of post. en wordt teruggebeld voor een afspraak. Dat kan zijn voor een informatief huisbezoek, of gelijk voor een voorzieningencheck. Van deze afspraak krijg je een brief, daarin staat welke papieren je nodig hebt. Als het nodig is worden alle aanvragen ingevuld. In de volgende afspraak wordt gekeken wat er nog meer moet gebeuren, er kan bijvoorbeeld een aparte afspraak voor het belastingspreekuur gemaakt worden. De medewerkers van de Formulierenbrigade helpen je verder, als het nodig is zelfs in je eigen taal. De hulp van de Formulierenbrigade is gratis. Wijkwinkel Nijmegen Oost De Wijkwinkel is gehuisvest in het hoekpand bij het kruispunt Daalseweg - Heydenrijkstraat. De Wijkwinkel is geopend van maandag tot en met vrijdag van tot uur. De dienstverlening is gratis. De Wijkwinkel geeft o.a. ondersteuning bij: het invullen van formulieren het schrijven van brieven het invullen van aangiften van de inkomstenbelasting Het invullen van formulieren m.b.t. huur- en zorgtoeslag doorverwijzen naar de juiste instanties 2

3 Rechtswinkel Nijmegen-Oost Rechtswinkel Nijmegen-Oost is een stichting met als doel het helpen van mensen die geconfronteerd worden met problemen op juridisch gebied. Deze hulp bestaat uit het verstrekken van een gratis juridisch advies, of een eventuele doorverwijzing naar een instantie die je verder op weg kan helpen. Daarnaast kunnen zij voor je bemiddelen tussen jou en de instantie of de persoon waarmee je moeilijkheden ervaart, door het opstellen van brieven of anderszins, schriftelijk dan wel via telefonisch contact. Bij de Rechtswinkel zijn 20 rechtenstudenten aan de Radboud Universiteit Nijmegen werkzaam. Zij werken allen op vrijwillige basis. Zodoende voorzien zij je van een vrijblijvend, doch gedegen juridisch advies, waarbij tevens ruimte is voor de bespreking van eventuele achterliggende problematiek. Naast het leveren van een bijdrage aan de samenleving biedt het rechtswinkelwerk de medewerkers een uitstekende mogelijkheid kennis te maken met de juridische praktijk. De rechtswinkel is gehuisvest in hetzelfde pand als de wijkwinkel Openingstijden Maandag Woensdag Zaterdag 19:00 tot 20:00 uur 19:00 tot 20:00 uur 10:30 tot 12:00 uur Regulier werk: soms lukt het Het valt niet altijd mee, maar enkelen van ons is het gelukt een baan te krijgen. Anderen kunnen in januari in hun huidige baan regulier aan de slag. Hans is een half jaar geleden als taxichauffeur begonnen. We vragen hem naar zijn ervaringen. Beste mensen, Ik ben Hans van der Linden, de oud voorzitter van de OR van Wijkwerk. Ik heb na de voorlichtingsbijeenkomst over Mobiliteit gekozen voor een opleiding tot taxichauffeur. Na het behalen van de taxipas ben ik in mei 2012 begonnen bij Van Der Wielen in Malden. Ik ben begonnen met het vervoeren van kinderen naar de Sint Maartensschool, dit waren drie kinderen met autisme of ADHD, tussendoor was er ook vervoer van mensen met een verstandelijke beperking die uit verschillend plaatsen naar de dagbesteding gingen. Als je deze mensen langer vervoert dan leren ze je kennen en krijg je een band met ze. Eén keer in de 14 dagen werk je een dagdeel in het weekend met verschillend vervoer door het hele land heen. Sinds de grote vakantie rijd ik mensen in rolstoelen en dit is een apart soort vervoer en heel dankbaar werk. Het mooiste is dat je een band opbouwt met de kinderen en ouders want je vervoert toch hun kinderen. Tussendoor heb ik ook nog het diploma doelgroepenvervoer en sociale vaardigheden gehaald. Als je de kans krijgt en je zoekt iets leuks dan kan ik je aanraden om dit diploma ook te halen. 3

4 Interview met Louis van der Heijden OR- I n fo w i n te r Louis is als ID-er al sinds meer dan 10 jaar werkzaam in de Educatieve Natuurtuin Goffert. Naast het geven van natuur-educatie aan kinderen van basisscholen ontwikkelde hij hier ook nieuwe les-programma's. Toen Louis anderhalf jaar geleden hoorde dat zijn baan zou gaan verdwijnen, heeft hij zich als werkzoekende ingeschreven bij het arbeidsbureau, en bij zoeksites. Daarnaast nam hij deel aan een netwerkgroep van werkzoekenden van 45+-leeftijd. Met zijn contactpersoon van het UWV had hij af en toe contact, maar omdat er nauwelijks aanbod was stelde dit niet veel voor. Zelf deed hij een paar open sollicitaties en reageerde op één aantrekkelijke sollicitatie, maar die resulteerden niet in een baan. Omdat in het afgelopen jaar duidelijk werd dat er één baan in de Natuurtuin door de gemeente gewit zou worden, en dat Louis daarvoor gevraagd zou worden, had hij geen extra begeleiding van Wijkwerk meer nodig. Naast natuurlijk grote opluchting omdat zijn nabije arbeidstoekomst hierdoor zeker is gesteld -en blijdschap dat het belang van natuureducatie voor kinderen hiermee erkend wordt- zijn er ook negatieve effecten van deze verandering: Louis' werktijden worden langer terwijl zijn inkomen hetzelfde, en mogelijk lager, wordt; zijn 50+-uren vervallen, en voor de pensioenregeling zal hij zelf moeten betalen wat heel wat hoofdbrekens kost. Daarnaast is het nog helemaal onzeker voor hoelang deze nieuwe subsidieregeling van kracht gaat blijven. De onrust is dus nog lang niet weg. Louis' laatste opmerking bij het interview was dan ook: "Ze zouden echt langere garantie moeten bieden voor de gewitte banen!" Hella - 12 ½ jaar Wijkwerk - 5 jaar OR Een half jaar geleden moesten we al afscheid nemen van Hans van der Linden en Henk Riep, die allebei dankzij eigen inspanning een baan hebben weten te krijgen. Nu komt er voor Hella een moment om even terug te blikken op haar periode bij Wijkwerk en haar jaren in de Ondernemingsraad. Een balletje kan raar rollen. Na 12 1/2 jaar krijgt Hella als één van de weinigen de mogelijkheid uit te stromen naar regulier werk. Ze is één van de velen die bij Wijkwerk een kans kreeg om werkervaring op te doen. Indertijd de enige mogelijkheid voor iemand met een enorme afstand tot de arbeidsmarkt door vele jaren WAO. Hella heeft in die periode heel gevarieerd werk verricht. Zij gaf onder andere computerlessen en heeft op tal van plaatsen websites ontwikkeld en onderhouden. Daarnaast heeft zij zich de laatste jaren binnen de OR met name ingezet voor het behoud van de banen. Vechten tegen de bierkaai, maar enige Don Quichotte neigingen zijn haar niet vreemd. Helaas hebben de onderhandelingen met de politiek niet tot de gewenste resultaten geleid en ook met de vakbond kon geen overeenstemming worden bereikt over een mogelijk sociaal plan. Het viel het afgelopen jaar voor Hella (en voor haar mede OR-leden) dan ook niet mee om het reguliere OR werk weer op te pakken en om mee te denken aan mogelijke toekomstperspectieven voor de organisatie: 4

5 "Knokken voor een Wijkwerk waar je zelf niet meer bij bent, is nu eenmaal dubbel. Wijkwerk zonder ID-ers, kan dat wel? ID-medewerkers met nog minder kansen op de reguliere arbeidsmarkt als voor de Wijkwerk periode, al was het maar vanwege de leeftijd." De laatste jaren is Hella als PR medewerkster werkzaam bij de Hortus, waar zij de website en allerlei werkzaamheden verricht op het gebied van communicatie. Hoewel zij tientallen jaren ervaring heeft op PR gebied, zoals het maken van folders, affiches en nieuwsbrieven, ontbreekt haar het bijbehorende papiertje. Een EVC traject op dit gebied zou ook voor haar een optie zijn. Op dit moment is echter nog niet duidelijk of dit traject met een papiertje afgesloten wordt. Maar wonder boven wonder: een vast contract ligt in het verschiet. Daar waar elders geen kansen meer mogelijk waren. Bij de Hortus weten ze wat ze aan haar hebben en ziet men de mogelijkheden. Gelukkig, want een leven achter de geraniums is niets voor haar. Een leven in de tuin is ideaal, zolang anderen maar voor de geraniums en de verdere beplanting zorgen. Een uitzondering is zij wel en zeker geen voorbeeld voor de anderen. Niet solliciteren, maar gewoon een baan, omdat je stom toevallig op de goede plaats zit. Mazzel! Het is te hopen dat de andere mensen ook een beetje geluk hebben. Ik kan voor hen niet meer knokken aldus Hella. Zij wenst iedereen de komende periode heel veel geluk en de OR en Wijkwerk heel veel sterkte met alles wat er nog op hen af zal komen. OR in het kort Onderzoek De OR heeft onlangs een klein telefonisch onderzoek gehouden onder mensen die per 1 juli uit dienst zijn getreden bij Wijkwerk. Doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de mate van tevredenheid rond de begeleiding bij ontslag door Wijkwerk en UWV en hoe mensen hun huidige situatie ervaren. Uitkomst was dat de begeleiding door Wijkwerk over het algemeen positief gewaardeerd werd, de begeleiding door het UWV te wensen overlaat en dat het mensen toch wel tegenvalt om werkloos te zijn. Het zwarte gat is voor een aantal mensen groter dan ze van tevoren gedacht hadden. De OR zal in de loop van februari hetzelfde telefonisch onderzoek houden onder de groep mensen die per 1 januari Wijkwerk gaan verlaten. Wij hopen natuurlijk dat veel mensen aan dit onderzoek mee willen werken. De uitkomsten ervan zullen met de directie besproken worden. Dienstverband secretariële ondersteuner voortgezet De OR is verheugd dat het dienstverband van onze secretariële ondersteuner, Els Nieuwenhuizen, in 2013 wordt voortgezet. Het bestuur heeft het verzoek van de OR om het dienstverband met een jaar te verlengen gehonoreerd. Els werkt in deze functie al vanaf 2005 bij Wijkwerk en voor de OR is het heel prettig om ondersteund te worden door een ervaren persoon. Els zal nu tot 1 januari 2014 in dienst blijven bij Wijkwerk. Verhuizing Vanaf januari is de Ondernemingsraad als vanouds elke woensdagochtend bij elkaar op het nieuwe adres van Wijkwerk: Tarweweg 1A, op de eerste verdieping. 5

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit.

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit. FNV Bondgenoten Neem gratis mee! Ouderenwijzer Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud 2 Gelukkig mankeer ik niks > Column Willem Banning 2 Aftrekpost specifieke zorgkosten

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

versterkt de eigen kracht van hulpvragers Thuisadministratie provincie Groningen

versterkt de eigen kracht van hulpvragers Thuisadministratie provincie Groningen 1 Thuisadministratie versterkt de eigen kracht van hulpvragers Thuisadministratie provincie Groningen 2 Voorwoord Preventieve werking & laagdrempeligheid 5 Klanten Het kan iedereen gebeuren: stapels ongeopende

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE b AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

VOORWOORD. Peter van Weert, voorzitter

VOORWOORD. Peter van Weert, voorzitter Jaarverslag 2010-2011 Bestuur SupportPunt Eindhoven v.l.n.r. Henk van Beurden, Wil van de Molengraft, Peter van Weert (voorzitter), Theo Rens, Arjen Buit (directeur) In 2010 en 2011 heeft SupportPunt

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

SCHEMA ACTIVITEITEN ZOG MH

SCHEMA ACTIVITEITEN ZOG MH Maart/ april 2013 12e Jaargang nummer 103 Zorgvragersorganisatie GGZ Midden Holland Hoge Gouwe 65 2801 LC Gouda Telefoon: 0182-51 90 60 E-mail: Cliëntenkrant@zogmh.nl Website: www.zogmh.nl Twitter: @zogmh

Nadere informatie

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN DEELRAPPORT 3 PRAKTIJK EN EFFECTEN VOOR HOGESCHOLEN WW EN BWW IN HET HBO

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN DEELRAPPORT 3 PRAKTIJK EN EFFECTEN VOOR HOGESCHOLEN WW EN BWW IN HET HBO GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO DEELRAPPORT 3 PRAKTIJK EN EFFECTEN VOOR HOGESCHOLEN Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: GEBRUIK EN EFFECTEN

Nadere informatie

Vizier. Zomerflits handige tips. Roger van den Broek en Wil Kapell nieuwe vakbondsbestuurders OR-verkiezingen Sabic en Vixia

Vizier. Zomerflits handige tips. Roger van den Broek en Wil Kapell nieuwe vakbondsbestuurders OR-verkiezingen Sabic en Vixia Vizier Jaargang 64 nummer 3 zomer 2008 Het hart van de organisatie, het secretariaat van de Vakbond ABW: v.l.n.r.: Karin Jelsma, Bea Dresen en Nicole Ermers. Zomerflits handige tips Roger van den Broek

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Er bij horen. Vcfs Allemaal anders Er bij horen Lieve meiden en jongens Leven Vcfs Gewoon mens Toch een beperking Niemand die dat merkt Alleen

Er bij horen. Vcfs Allemaal anders Er bij horen Lieve meiden en jongens Leven Vcfs Gewoon mens Toch een beperking Niemand die dat merkt Alleen Wij en VCFS Er bij horen Vcfs Allemaal anders Er bij horen Lieve meiden en jongens Leven Vcfs Gewoon mens Toch een beperking Niemand die dat merkt Alleen Vcfs Goede vriendschap Er bij horen Wij zijn heel

Nadere informatie

SIGbericht. Nummer 83 november 2014

SIGbericht. Nummer 83 november 2014 SIGbericht Nummer 83 november 2014 Uitgave van de stichting SIG - organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking Postbus 101, 1940 AC Beverwijk Alkmaarseweg 1, 1947 DA Beverwijk tel. 0251

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Jaargang 8, nummer 3 ( oktober 2010 ) Beste Lezers,

Jaargang 8, nummer 3 ( oktober 2010 ) Beste Lezers, Jaargang 8, nummer 3 ( oktober 2010 ) Beste Lezers, Alweer de 3e mailinfo van dit jaar. Eindelijk is er een nieuw kabinet in Nederland en we zullen op de voet volgen wat er allemaal gebeuren gaat. Met

Nadere informatie