BELEIDSPLAN MAMA HOLLAND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSPLAN MAMA HOLLAND"

Transcriptie

1 BELEIDSPLAN MAMA HOLLAND 4

2 Inleiding In dit beleidsplan worden de activiteiten van Stichting Mama Holland (hierna Mama Holland ) beschreven en de plannen voor de komende jaren uitgewerkt. Ook wordt de samenwerking met andere organisaties beschreven Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen bij Mama Holland. Dit zijn sponsors, geïnteresseerden en iedereen die zich op zijn of haar manier inzet voor het doel van Mama Holland. Mama Holland bestaat sinds begin 2014 en is daardoor nog volop in ontwikkeling. Dit beleidsplan zal richting geven aan de werkzaamheden voor de komende twee jaar, zodat er een doorgaande lijn gevolgd kan worden. Nieuwerkerk, September 2014 Emely Geuze Stichting Mama Holland 1

3 Inhoud Inleiding 1 Beschrijving 3 Kenia en Nederland 4 Projecten 5 Kebene Children Home 5 Emy-Land Diani Adventist School 6 Aanpak 7 Toekomst 8 Gegevens 9 2

4 Beschrijving Stichting Mama Holland is opgericht op 15 Mei 2014 en gevestigd in Nieuwerkerk (Zld). Het bestuur bestaat uit: Voorzitter: Mevr. E.F.J.H. Geuze - Roepert Secretaris: Mevr. A.J. Dorst Penningmeester: Hr. E.M. van den Bos Bestuursleden: Mevr. M.J. Wisse Bac en Mevr. A.D. Verton van der Paauw Doelstelling De doelstelling van Mama Holland is mensen, met name jongeren, in Kenia de nodige ondersteuning te geven waardoor ze uiteindelijk in staat zijn een zelfstandig bestaan op te bouwen. Zo verbinden we mensen in Nederland met mensen in Kenia in de strijd tegen armoede. Mama Holland zal zich, met bovenstaand als doel voor ogen, inzetten om zonder winstoogmerk financiële middelen te verkrijgen en zo een bijdrage te leveren aan Afrikaanse projecten om de (economische) zelfredzaamheid van de zwakkere hulpbehoevende medemens in Afrika, en met name Kenia, te ondersteunen. Mama Holland doet dit door, onder meer, fondsenwervingsacties te organiseren en cadeau-artikelen te verkopen die afkomstig zijn uit Afrika en Zeeland en door reizen te organiseren naar de projecten in Kenia. Missie Mama Holland verbindt mensen om kleinschalige projecten in Kenia te ondersteunen. Zij doet dit door middel van het financieel ondersteunen van deze projecten en het organiseren van reizen naar de projecten om mensen te enthousiasmeren en daar ter plekke een steentje bij te dragen. Visie In een gebroken wereld vol armoede en onrecht streeft Mama Holland naar het zichtbaar maken van tekenen van Gods komend Koninkrijk. Vanuit liefde voor onze naasten proberen we naast hen te gaan staan. We steunen daar, waar mensen verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en voor anderen, waardoor zij een waardig leven kunnen leiden. 3

5 Kenia en Nederland Mama Holland werkt vanuit Nederland voor projecten in Kenia. Kenia Het land Kenia ligt op de evenaar en is gelegen in Oost-Afrika, grenzend aan Tanzania, Ethiopie, Somalie, Oeganda en Zuid-Sudan. Kenia is 16 x groter dan Nederland en heeft ongeveer 44 miljoen inwoners In Kenia heerst in grote delen van het land grote armoede, onder andere door de AIDS epidemie. In Mombasa zijn vele gezinnen zonder vader. Vooral de kinderen zijn hiervan het slachtoffer: geen scholing, geen opvang, geen toekomst, alleen de dagelijkse strijd om het bestaan. Kenia behoort tot één van de armste landen ter wereld waarin het niet vanzelfsprekend is dat ieder kind onderdak heeft en naar school gaat. Naar schatting zijn er bijna 2 miljoen weeskinderen. Kinderen zonder geboortebewijs, kinderen die het slachtoffer zijn van misbruik en geweld en kinderen die getroffen zijn door HIV/AIDS. Onderwijs in Kenia is gratis maar niet altijd bereikbaar voor alle kinderen en zonder uniform wordt een kind niet toegelaten. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen naar school. Echter kiezen ouders er vaak voor om het kind thuis te laten om mee te helpen in de huishouding of op het land. Ook kunnen veel ouders de verplichte schooluniformen vaak niet betalen. Nederland Nieuwerkerk is een dorp in de provincie Zeeland op het schiereiland in de gemeente Schouwen- Duiveland.Het dorp ligt 5 km van Zierikzee, de hoofdstad van Schouwen-Duiveland. Nieuwerkerk telt ruim 2500 inwoners en is een levendige kern met veel voorzieningen. De bewoonbaarheid wordt gekenmerkt door rust, de wijdte en de schone lucht. Mama Holland is gevestigd aan de Burgemeester Boumanstraat 11, gelegen achter de supermarkt C

6 Projecten Mama Holland zet zich momenteel in, naar de beschrijving van de missie, visie en doelstelling, voor twee kleinschalige projecten in Kenia namelijk: - Het project Kebene Children Home, opgezet vanuit Stichting Kebene Nederland. - En het project Emy-land Diani Adventist School, opgezet vanuit SDA Church te Kenia in samenwerking met mevr. E. Geuze. Kebene Children Home Kebene Children Home is een initiatief van Arianne Dorst (Nederland) en Pasci Princen (België). In dit kindertehuis willen ze een aantal van de meest hulpbehoevende kinderen een thuis geven waar zij de liefde en zorg krijgen die zij nodig hebben. Ze willen hen laten opgroeien in een omgeving die uitnodigt om zich te ontwikkelen tot jonge mensen die iets kunnen betekenen voor hun land. Kebene Children Home is een kleinschalig project dat straat- en weeskinderen opvangt in Kenia. Het kindertehuis is opgestart in 2007 en is gelegen in de buurt van Diani Beach, bij Mombasa aan de Zuidkust van Kenia. Momenteel vangen zij 42 kinderen op. Kebene voorziet in de basisbehoeften: gezondheidszorg, onderwijs, opvoeding, recreatie, e.d. Het doel is aan de kinderen een goede basis te geven en de mogelijkheid om zich te ontwikkelen in een veilige en liefdevolle omgeving zodat zij de kans krijgen voor een onafhankelijk leven in de toekomst. Kebene staat voor Ke (Kenia) Be (België) en Ne (Nederland). Stichting Kebene Nederland neemt verschillende initiatieven om financiële middelen bijeen te krijgen voor Kebene Children Home om daar dagelijks de basisbehoefte aan te kunnen schaffen. Er is veel geld nodig om deze kinderen te geven waar ze recht op hebben! Stichting Kebene Nederland is ontstaan vanuit een passie om hulpbehoevende kinderen in Kenia te helpen en hen een eerlijke kans op een goede toekomst te geven. Vanuit de Bijbelse opdracht heb uw naaste lief als uzelf zijn ze gedreven om gerechtigheid te bevorderen. De Stichting is opgericht in 2007, is gevestigd in Nieuwerkerk en is ANBI geregistreerd. De Stichting is werkzaam in Ukunda, een dorpje in de buurt van Mombasa te Kenia en streeft de volgende doelen na: het financieel ondersteunen van het kindertehuis Kebene Children Home en het organiseren en financieren van kleinschalige projecten voor opvang en onderwijs rondom het kindertehuis. het stimuleren en creëren van mogelijkheden tot onderwijs en verzorging, mede met behulp van de lokale bevolking. een bijdrage te leveren aan bestaande projecten die gericht zijn op (kans)arme kinderen. 5

7 Emy-Land Diani Adventist School Emy-Land Diani Adventist School, die voorheen Kosovo School heette, is een schooltje met 50 kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. Deze school werd opgezet door Seventh Day Adventist (SDA) Church in Ukunda. De naam Emy-Land is een samentrekking van Mama Holland en Emely Geuze. De namen worden nu nog samen gebruikt. Op termijn heet de school alleen Emy-Land Diani Adventist School. De school is aan het uitbreiden en als de verbouwing af is, wordt de naam definitief veranderd. Met weinig financiële middelen wordt er vrijwillig lesgegeven door teacher Mary en haar man. Op zaterdag wordt er in het gebouw de kerkdienst gehouden en aangezien ze daar huur voor betalen wilden ze het gebouw ook in de week nuttig gebruiken. Omdat er vele arme kinderen in de buurt leven, volledig of gedeeltelijk wees zijn en geen mogelijkheid om naar school te gaan, is er besloten om door de week lessen te geven en heeft teacher Mary dit vrijwillig op haar genomen. Dit om analfabetisme te voorkomen, toekomstmogelijkheden voor deze kinderen te vergroten en de kinderen daar een nuttige dagbesteding aan te bieden. Voordat Mama Holland ondersteuning bood waren er maar een 10-tal kinderen in de school, doordat er nu een lunch word gesponsord door mama Holland zijn het aantal kinderen opgelopen. Zij komen nu naar school omdat ze eten krijgen wat ze thuis niet of nauwelijks hebben. SDA Church en Mama Holland hebben geld ingezameld en een eigen stuk grond aangekocht waarop er een nieuwe school gebouwd gaat worden. De bouw is gestart met sponsoring van Mama Holland en met verdere geld inzamelingen zal het gebouw in 2015 afgerond worden. Het nieuwe stuk grond is door de SDA Church benoemd als Emy-land vanwege de sponsoring door Mama Holland waar Emely Geuze de leiding van heeft. Samen met het bestuur van SDA Church zorgt Emely Geuze voor de ontwikkeling en groei van deze basisschool om zo de kinderen in deze school onderwijs te bieden op christelijk grondslag. 6

8 Aanpak Mama Holland heeft een klein winkeltje, gevestigd aan de Burg. Boumanstraat 11 te Nieuwerkerk. Mama Holland werkt met een team vrijwilligers die allemaal producten maken van hout en haakwerk. Daarnaast worden er ook zelfgemaakte taarten verkocht en snoepgoed. Allerlei Hollandse, Zeeuwse en Afrikaanse cadeau-artikelen worden ingekocht om te verkopen waarbij de opbrengst wordt geschonken aan de projecten in Kenia. Ook worden er acties vanuit Mama Holland georganiseerd zoals een Charity Diner maar ook worden er reizen georganiseerd om de projecten in Kenia ter plekke te bezoeken en een hand uit de mouw te steken. De aanpak van de Stichting wordt steeds getoetst aan de volgende voorwaarden: - Kinderen een kans bieden op een betere toekomst door middel van onderdak en onderwijs. - Concreet en praktisch. - Directe, maar duurzame resultaten. - Geen beloningskosten aan bestuur en vrijwilligers. - Lage salariskosten personeel in Kenia (minimumsalaris volgens de regels van de Keniaanse wetgeving). - Samenwerking met lokale bevolking of partijen. - Balans tussen idealisme en realisme. - Verantwoording aanpak Een zorgvuldig en verantwoordelijk financieel beleid betekent dat iedere euro te herleiden is, of het nu om gaat om schooluniformen of om het bekostigen van medische zorg. Elke cent wordt zelf door de Stichting uitgegeven en er wordt een transparante boekhouding bijgehouden om de besteding van de gelden inzichtelijk te maken voor de sponsors en de rest van het bestuur van de Stichting. 7

9 Toekomst Behoud van ondersteuning voor de twee projecten nl. Kebene Children Home en Emy-land Diani Adventist School. Algemeen doel blijft gericht op hulpbehoevende kinderen in Kenia Kebene Children Home: - financiele steun aan de kinderen in het kindertehuis - Kebene Adults 2 project: hut gesponsord - Kebene Landbouw project: aankoop grond gesponsord Emy-Land Diani Adventist School: - ondersteuning salaris teacher Mary - Schoolmateriaal - Schooluniformen kinderen - Lunch kinderen - Bouw nieuwe school Kebene Children Home: - Algemene ondersteuning Kebene Children Home - Workshops Project: een opleidingscentrum voor naaien, houtbewerking, computerles en muziekles. - Youth and Adults projecten: verbeteren van mentorships en aangepaste scholing om zo snel mogelijk zelfstandig te kunnen leven. - Verder uitwerking van het landbouwproject. Emy-Land Diani Adventist School: - ondersteuning salaris voor teachers - Schoolmateriaal - Schooluniformen kinderen - Lunch kinderen - Vervolg (uit)bouw school 8

10 Gegevens Stichting Mama Holland Contactgegevens: Website: Mevr. E. Geuze Burgemeester Boumanstraat CR Nieuwerkerk Tel.: RSIN/fiscaal nr.: KvK nr.: Rekeningnr.: NL62 RBRB Stichting Kebene Nederland Contactgegevens: Website: Mevr. A.J. Dorst Stationsstraat BC Nieuwerkerk Tel.: Rekeningnr.: NL18 RABO Emy-land Diani Adventist School Contactgegevens: Bankgegevens: Mevr. E. Geuze (zie stichting Mama Holland) Seventh Day Church Ukunda (Kenya) Barclays Bank of Kenya Rek.nr.:

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding & Historie 3 Historie 3 Toekomst 4 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

ChildsLife Investors Book 2015-2016

ChildsLife Investors Book 2015-2016 2015-2016 Van de Directeur Toen ik bijna 20 jaar geleden ChildsLife oprichtte was het mijn bedoeling om met mijn ervaring opgedaan bij grotere organisaties, kinderen, waar dan ook geboren, de kans te geven

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

GENIETEN WONEN VOORBEREID LEEF! HULP WERK TOEKOMST GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART

GENIETEN WONEN VOORBEREID LEEF! HULP WERK TOEKOMST GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART BERGEIJK VOORBEREID GENIETEN WONEN LEEF! HULP WERK TOEKOMST BERGEIJK KANDIDATEN PVDA BERGEIJK: Fred Vermeulen, Karel Theuws, Herman Ritter, Hans Timmerman, Dirk van Hulsel

Nadere informatie

Beleidsplan Flame Foundation

Beleidsplan Flame Foundation Beleidsplan Flame Foundation Autheur: Bestuur Flame Foundation Revisie datum: 1-12-2018 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting The Flame Foundation. Het plan is opgesteld voor 5 jaar. Na deze

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan. Mensen die leven met HIV/AIDS Blz. 2

In deze nieuwsbrief: Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan. Mensen die leven met HIV/AIDS Blz. 2 Nummer 15 Juli 2011 Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan Beste donateurs en vrienden van Sharing Worlds, Sharing Worlds richt zich op versterking van kleine maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Ondernemingsplan Kwagala Center

Ondernemingsplan Kwagala Center Ondernemingsplan Kwagala Center 1 Ondernemingsplan Kwagala Health Care Center Auteur/initiatiefnemer: Ellen van Beers (Voorzitter Kwagala) In opdracht van: Stichting Kwagala Datum: Versie 1: oktober 2013

Nadere informatie

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12)

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) JAARVERSLAG 2011 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE...2 2 VOORWOORD...4

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

stichting Juntos Contigo.

stichting Juntos Contigo. Stichting Juntos Contigo Organisatie: stichting Juntos Contigo. Adres: Nicaragua, Managua Bº. Hugo Chavez, Empresas Kativo 24 andenes al norte 85 varas al oeste. Casa Nº G 116 Telefoon: +505 22338549 /

Nadere informatie

Voorwoord. Met vriendelijke groet, Leonn & Hilde Oprichters Stichting Pani. www.stichtingpani.nl Stichting Pani 2 Hommelseweg 244 6821 LS Arnhem

Voorwoord. Met vriendelijke groet, Leonn & Hilde Oprichters Stichting Pani. www.stichtingpani.nl Stichting Pani 2 Hommelseweg 244 6821 LS Arnhem Voorwoord In het voor u liggende projectplan gaan wij dieper in op onze stichting, de ambities en het plan van de Pani Ambachtsschool. Met dit plan beogen wij financiële zelfstandigheid op termijn voor

Nadere informatie

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST JAARVERSLAG 2008 KAART VAN HET MPONGWE DISTRICT IN CENTRAAL ZAMBIA Stichting Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst Jabeek 11 06-2009 Contactpersoon:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten Projectplan 2014 Inhoudsopgave Onderwijsprojecten 1. PO-01: Educatieprogramma 1.1 Algemeen p.06 1.2 Achtergrond p.06 1.3 Opzet project p.07 1.4 Begroting p.08 1.5 Huidige stand van zaken p.09 1.6 Projectactiviteiten

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Casa de la Alegría

Jaarverslag 2013. Stichting Casa de la Alegría Jaarverslag 2013 Stichting Casa de la Alegría 1. Inleiding Stichting Casa de la Alegría is in Nederland opgericht op 31 januari 2011. Het eerste jaar hebben we besteed aan het vormgeven van de stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 De hand aan de ploeg slaan De ploeg van de nieuwe tractor moet nog bijgesteld worden Van Dorp Foundation p/a Van Dorp installaties Zoetermeer Postbus 661

Nadere informatie

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Colofon Dit publieksjaarverslag is een uitgave van Habitat for Humanity Nederland. Prof. Van der Scheerstraat 207a 2035 AM Haarlem Postbus 4426 2003

Nadere informatie

In 2008 is de organisatie dan ook een traject

In 2008 is de organisatie dan ook een traject Algemeen Financieel Jaarverslag 2008 2008 in vogelvlucht 2 De samenleving verandert en het Leger des Heils verandert mee. Toch is in 2008 de overtuiging gegroeid dat de organisatie dicht bij haar oorsprong

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan Jaarverslag 2009 Inhoud Dorcas Jaarverslag 2009 3 Postbus 12 1619 ZG Andijk Tel. 0228 595900 info@dorcas.nl www.dorcas.nl Giro 2500 Foto cover Man uit Roma-gemeenschap in Szürte, Oekraïne. Deze foto is

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina Jaarverslag 2007 Stichting La Vecina Inhoudsopgave 1 La Vecina 1.1 Wie zijn wij 1.2 Wat ons beweegt 1.3 De organisatie 2 La Vecina in Colombia 2.1 Introductie 2.2 Het projectteam in Colombia 2.3 De gerealiseerde

Nadere informatie

Colofon. www.ppl2ppl.nl, www.bem-bakery.com, www.caritas.org. Eline en Dominic Hendriks-Houwing, managementteam Bem-Bakery project

Colofon. www.ppl2ppl.nl, www.bem-bakery.com, www.caritas.org. Eline en Dominic Hendriks-Houwing, managementteam Bem-Bakery project 1 2 Colofon Project eigenaar: met vertegenwoordigers uit: Website: Email: Contact personen in Malawi: Email: Trust Bem-bakery, Bembeke, Malawi, Bisdom van Dedza, Catholic Development Commission (CaDeCom),

Nadere informatie

Projectplan 2013-2015

Projectplan 2013-2015 Projectplan 2013-2015 Ede, mei 2013 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad... 5 2. Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk...

Nadere informatie

Het beleidsplan geeft aan welke doelen de Stichting heeft voor de genoemde periode en hoe de Stichting deze doelen wil gaan realiseren.

Het beleidsplan geeft aan welke doelen de Stichting heeft voor de genoemde periode en hoe de Stichting deze doelen wil gaan realiseren. Van Doorn Stichting BELEIDSPLAN 2012-2016 (bijgewerkt en goedgekeurd in december 2013) INLEIDING Het bestuur van de Van Doorn Stichting stelt per periode van 5 jaar een beleidsplan op dat jaarlijks wordt

Nadere informatie

Healthy Water 4 A Healthy Life

Healthy Water 4 A Healthy Life BELEIDSPLAN 2013-2017 Healthy Water 4 A Healthy Life Inhoudsopgave Voorwoord...2 Samenvatting...3 Visie, missie en doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Malawi...5 Projecten...6

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2006. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2006 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Missie en doelstelling... 4 1.1 Missie... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Toetsingscriteria... 4 1.4 Middelen... 5 2. Organisatie...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12)

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) JAARVERSLAG 2010 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 VOORWOORD...

Nadere informatie