Verzorgen en verwisselen PEG/PRG-sonde, G-tube en Button

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzorgen en verwisselen PEG/PRG-sonde, G-tube en Button"

Transcriptie

1 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Sondevoeding 36 Verzorgen en verwisselen PEG/PRG-sonde, G-tube en Button Fistelvorming Na de operatie moet de wond zich zodanig herstellen dat een open verbinding naar de maag (=fistel) blijft bestaan. Goede fistelvorming is van belang. Het duurt ongeveer 3 weken voordat een fistel is gevormd. Over de wijze waarop de fistelvorming bereikt wordt bestaat (nog) geen consensus. Bij de ene methode mag de externe fixatiedisk gedurende enkele (meestal ± 7) dagen beslist niet verwijderd worden. Bij de andere methode wordt juist afgesproken de externe fixatiedisk dagelijks even te verwijderen om de PEG/PRG-sonde een kwartslag in de fistel te draaien en de huid goed te reinigen. Omdat beide methoden voorkomen worden ze kort toegelicht. NB Goede afspraken over welke methode wordt gebruikt zijn essentieel. Methode 1: fixatie De fixatie wordt bereikt door de externe fixatiedisk dicht tegen de huid te plaatsen. Sommige sondes hebben voor fixatie een veiligheidsklem. De fixatie zorgt er tevens voor dat de maag goed tegen het buikvlies wordt aangetrokken. Dit is belangrijk omdat anders het risico bestaat dat maaginhoud langs de fistel tussen maag en buikvlies lekt. Dit kan leiden tot gevaarlijke infecties in de buikholte. De fixatie voorkomt ook heen en weer bewegen van de sonde. Dit kan het slijmvlies prikkelen, wat resulteert in extra maagzuurproductie. Tevens is het van belang de sonde rechtop in het fistelkanaal te fixeren om drukplekken (met name in het maagslijmvlies) te voorkomen. Bij de meeste sondes wordt deze loodrechte situering 'vanzelf' geregeld door de vorm en fixatiemethodiek van de externe fixatiedisk. Bij sommige sondes is fixatiemateriaal (bijv. pleisters) nodig om een juiste stand van de sonde te realiseren. LET WEL: Gedurende deze periode van ongeveer 7 dagen mag de externe fixatiedisk niet worden losgemaakt. Voor een goede genezing van de wond moet de sonde zo min mogelijk worden bewogen. De huid rondom de sonde wordt gedesinfecteerd met een huiddesinfectans. De fixatiedisk wordt aan de onder- en bovenkant gereinigd en daarna gedesinfecteerd met alcohol 70%, door de fixatiedisk iets op tillen. Laat de alcohol goed aan de lucht drogen, alvorens de fixatiedisk weer terug te plaatsen op de huid. De wond kan de eerste dagen vocht afscheiden. Eventueel kan een steriel gaasje (bijvoorbeeld een metalline draincompres met aluminiumzijde) onder de externe fixatiedisk worden gelegd. Na de periode van ongeveer 7 dagen kan de externe fixatiedisk iets losser geplaatst worden. Tussen huid en disk mag dan ca. 2 mm zitten, de dikte van een munt. Vaak is de juiste positie niet helemaal goed te bepalen aan de hand van de markeringen en wordt met een watervaste viltstift een streepje op de PEG-sonde gezet op de plaats waar de externe fixatiedisk zit. Verzorgen PEG: 1 (van 6)

2 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Sondevoeding 37 Methode 2 De tweede methode gaat ervan uit dat een fistel zich goed vormt door te voorkomen dat de sonde met het wondweefsel verkleeft. Direct na het inbrengen van de katheter moet deze één keer per dag een kwartslag worden gedraaid. Verzorgen van de PEG/PRG-sonde Voor de verzorging van de PEG/PRG-sonde wordt onderscheid gemaakt in: eerste periode na plaatsing; tweede termijn; langere termijn. Eerste periode na plaatsing De eerste uren na de plaatsing mag de cliënt niet eten of drinken omdat de verdoving in de keel nog nawerkt, waardoor de cliënt zich makkelijk kan verslikken. Bij een cliënt met een PEG-sonde kan de keel wat rauw aanvoelen en de huid in de omgeving van de stoma blijft de eerste dagen gevoelig. Soms blijft de cliënt nog een nacht ter observatie in het ziekenhuis. Met het voeden via de sonde wordt gewacht tot 6-12 uur na plaatsing (maak hierover afspraken met de behandelend arts). In het nazorgtraject moet de cliënt goed geïnstrueerd worden over het omgaan met de gastrostoma en sonde. Plak de sonde niet af met pleisters of enig ander afplakmateriaal. Lokale infecties worden behandeld overeenkomstig het voorschrift van de behandelend arts. Routinematig wordt geen gebruik gemaakt van (desinfecterende) zalf. Zalf verweekt de huid, waarmee de kans op beschadiging en dus op het ontstaan van infectie, wordt vergroot terwijl het desinfecterend effect nihil is. Gedurende de eerste week na het inbrengen van de sonde is het niet toegestaan te douchen of een bad te nemen 1. Hechtingen bij een PRG-sonde worden na 14 dagen verwijderd. Wanneer een sonde in deze eerste periode naar buiten valt, dient men zo snel mogelijk contact op te nemen met de behandelend arts. Meestal is het de eerste uren nog mogelijk om via het oude kanaal de maag weer te bereiken en zo een nieuwe sonde te plaatsen. Tweede termijn De PEG-sonde met interne fixatiedisk wordt één keer per dag gedraaid om de lengte-as en eens per week gedompeld 2 (als een theezakje). Over de grootte van de draaicirkel bestaat geen consensus. Meestal wordt een 90 graden (kwartslag) of 360 graden (helemaal rond) geadviseerd. De PEG/PRG-sonde met ballonfixatie hoeft in principe niet gedraaid te worden omdat de ballon zich niet vasthecht aan de maagwand (mucosa). De huid rondom de fistel en beide zijden van de externe fixatiedisk worden gereinigd met water (en eventueel een weinig zeep) en vervolgens goed gedroogd. Gebruik van een föhn wordt daarbij afgeraden. Routinematig gebruik van desinfecterende zalf wordt ook afgeraden. Zalf 1 Werkgroep Infectie Preventie. Sondevoeding. Verpleeghuis-, woon- en thuiszorg. September 2004 (www.wip.nl, externe link, okt. 2004). 2 Advies van de Vereniging voor Voedings-en Infusieverpleegkundigen (VVIV), februari Verzorgen PEG: 2 (van 6)

3 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Sondevoeding 38 verweekt de huid, waarmee de kans op beschadiging en dus op het ontstaan van infectie wordt vergroot, terwijl het desinfecterend effect nihil is 3. Om druknecrose te voorkomen, dient tussen de disk en de huid een ruimte van ongeveer 2 mm te zijn. Ook hier geldt dat er niet wordt afgeplakt met pleisters. Langere termijn De geplaatste PEG/PRG-sonde kan, wanneer deze goed wordt verzorgd, geruime tijd meegaan. Een verblijfstijd van 6 maanden is geen uitzondering. Een versleten PEG/PRG-sonde kan worden vervangen door een nieuwe sonde, de Gastrostomie Tube (of G-tube) met fixatieballon of een button.. Een sonde of button die (tijdelijk) niet wordt gebruikt moet minimaal 4 x per dag worden doorgespoten. Verwijderen van de PEG/PRG-sonde Verwijderen van PEG-sonde met interne fixatiedisk Het verwijderen van de PEG-sonde met interne fixatiedisk gebeurt in het ziekenhuis. De externe fixatiedisk wordt verschoven en de PEG-katheter wordt zo dicht mogelijk bij de buikwand doorgesneden. Met behulp van de gastroscoop wordt het afgeknipte deel dat zich in de maag en fistel bevindt, via maag, slokdarm en mond naar buiten gehaald. De methode om het afgeknipte deel via natuurlijke weg het lichaam te laten verlaten, kan leiden tot een verstoppingen en/of een ileus en wordt dan ook niet geadviseerd. Wanneer men hier toch voor kiest moet goed worden opgelet dat het afgeknipte deel met de defecatie het lichaam verlaat. Verwijderen van PEG/PRG-sonde met fixatieballon Om de PEG/PRG-sonde of G-tube met fixatieballon te verwijderen wordt deze eerst met behulp van een spuit leeggezogen. Hierna kan de sonde voorzichtig uit de fistel worden getrokken. Een sonde kan even worden verwijderd uit de stoma voor bijvoorbeeld de verzorging van de fistel en/of de vervanging van een versleten sonde. De fistel kan vrij snel dichtgroeien. Het is daarom van belang een reserve sonde bij de hand te hebben. Eventueel kan een blaaskatheter die één maat kleiner is als de sonde tijdelijk als 'noodsonde' voldoen. Sonde verwijderen zonder terugplaatsing Wanneer een PEG/PRG-sonde, Gastro tube of button blijvend wordt verwijderd sluit de fistel zich normaal gesproken spontaan tussen 1 6 uur. Als de fistel zich niet sluit wordt het wondje verzorgd als een rode of gele wond 4. Plaatsen van button Een button (letterlijk knoopje ) kan een PEG/PRG-sonde vervangen. De button heeft aan de buitenzijde alleen een plaatje en geen slang. Dit maakt de button vooral geschikt voor mensen die langdurig maar met tussenpozen sondevoeding nodig hebben. In periodes dat geen sondevoeding wordt toegediend, kan het dopje van de button gesloten worden. Er zit dan geen slang in de weg. 3 4 Werkgroep Infectie Preventie. Sondevoeding. Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. September 2004, revisie september 2009 (www.wip.nl, externe link, nov. 2013). WCS wondenboek. Verzorgen PEG: 3 (van 6)

4 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Sondevoeding 39 Een button (met basket- of ballonfixatie) kan pas worden geplaatst als door een PEG- of PRGsonde een stevige fistel gevormd is. Hiervoor wordt over het algemeen een termijn van minimaal 6 weken gehanteerd. De button moet dezelfde diameter en lengte hebben als de fistel. De diameter van de button is af te leiden van de dikte van de gebruikte PEG/PRG-sonde. Om de juiste lengte te kunnen bepalen wordt een speciaal meetinstrument gebruikt, de zogenaamde Stoma Measuring Device. Met basketfixatie De button met basketfixatie is voorzien van een verdikking vlak boven het uiteinde. Deze verdikking kan worden uitgerekt zodat hij smaller wordt en via de fistel in de maag kan worden geplaatst. Obturator Dit uitrekken gebeurt met behulp van een zogenaamde obturator. Een obturator is een staafje (meestal van roestvrij staal) dat via de schacht van de button tot in de tip wordt opgeschoven, waarna het uiteinde met de verdikking kan worden uitgerekt. De button wordt samen met de obturator die voor het uitrekken van het uiteinde zorgt, ingebracht. Na plaatsing wordt de obturator verwijderd. De plaatsing van een button met basketfixatie is vrij pijnlijk daar het uitgerekte uiteinde met de obturator altijd nog een stuk dikker is dan de fistel. Plaatsing moet dan ook, zeker bij kinderen, onder algehele anesthesie plaatsvinden. Dit betekent dat deze button thuis niet vervangen kan worden. Met ballonfixatie Plaatsing van de button met ballonfixatie is eenvoudig; cliënten kunnen in principe zelf de button verwisselen. Het plaatsen van een button bij een kind gaat niet altijd pijnloos. Het gebruik van een glijmiddel kan het inbrengen minder pijnlijk maken. Gebruik hiervoor een glijmiddel op waterbasis. Een glijmiddel op oliebasis kan het materiaal van de button aantasten. De button met ballonfixatie is vlak boven de uitstroomopening aan de maagzijde voorzien van een ballon die de interne fixatie verzorgt. Na plaatsing van de button in de fistel wordt de ballon, via het ventiel op de externe fixatiedisk, gevuld met water (hoeveelheid staat op verpakking). Na het inbrengen van de button moet altijd worden vastgelegd (in dossier) met hoeveel water de ballon is gevuld. De ballon mag niet worden gevuld met lucht, omdat de lucht in de loop van enkele uren uit de ballon zal verdwijnen. Hierdoor wordt de button minder goed gefixeerd. Ook bij een defect aan de ballon kan de button uit de fistel vallen. Wanneer de button uit de fistel valt, moet direct een reservebutton, of blaaskatheter met dezelfde dikte worden geplaatst, om te voorkomen dat de fistel zich gaat sluiten. Verzorgen button De huid rondom de button kan worden gereinigd met kraanwater en (eventueel weinig) zeep. Het routinematig, dus zonder dat er een indicatie voor is, gebruik maken van een desinfecterende zalf wordt afgeraden. Zalf verweekt de huid, waarmee de kans op beschadiging en dus op het ontstaan van infectie wordt vergroot 5. 5 Werkgroep Infectie Preventie. Sondevoeding. Verpleeghuis-, woon- en thuiszorg September 2004, revisie september 2009 (www.wip.nl, externe link, nov. 2013). Verzorgen PEG: 4 (van 6)

5 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Sondevoeding 40 Basketfixatie Om vasthechting aan de mucosa van de maag te voorkomen wordt de button met basketfixatie één keer per dag gedraaid. De button wordt niet gedomperld omdat er geen ruimte voor is. Over de lengte van de draai bestaat geen consensus. Meestal wordt een kwartslag of 360 graden geadviseerd. Ballonfixatie Regelmatig wordt de ballon leeggezogen en gecontroleerd of de hoeveelheid opgezogen water overeenkomt met de oorspronkelijk ingespoten hoeveelheid. Over de frequentie van de balloncontrole bestaat geen consensus. Het voorschrift van de arts of van de fabrikant dient als leidraad. Over het algemeen is 1 2 x per maand voldoende (wanneer bij de controle veel vloeistof uit de ballon verdwenen is, wordt de frequentie opgehoogd). De button met ballonfixatie hoeft in principe niet gedraaid en of gedompeld te worden omdat de ballon zich niet vasthecht aan de mucosa. Verwijderen Button Basketfixatie Het verwijderen van de button met basketfixatie gebeurt zonder de obturator. De button wordt verwijderd door deze met een draaiende en geleidelijke beweging uit de fistel te trekken. Evenals het inbrengen is ook het verwijderen van de button vrij pijnlijk. Verwijderen gebeurt dan ook bij voorkeur in het ziekenhuis. Bij volwassenen wordt de huid rond de button verdoofd alvorens de button te verwijderen. Bij kinderen wordt de button onder algehele anesthesie verwijderd. Ballonfixatie Om de button met fixatieballon te verwijderen wordt met behulp van een spuit de ballon leeggezogen. Hierna kan de button voorzichtig uit de fistel worden getrokken. De button kan tijdelijk verwijderd worden (bijvoorbeeld voor de verzorging van de fistel en button). Omdat een fistel snel kan dichtgroeien is het van belang een reserve button bij de hand te hebben. Eventueel kan een blaaskatheter die één maat kleiner is dan de button als 'noodbutton' worden gebruikt. Vastzitten van de PEG-sonde/button Als de sonde of button niet meer kan worden rondgedraaid in de fistel betekent dit dat: de maagmucosa over de interne fixatiedisk of fixatiebasket is gegroeid; de sonde of button is vastgegroeid in de fistel. Om vasthechting aan de mucosa van de maag te voorkomen wordt de sonde dagelijks gedraaid om de lengteas ( in overleg met arts) en één keer week gedompeld (als een theezakje). Een sonde met ballonfixatie hoeft niet gedraaid omdat vergroeiing niet kan plaatsvinden. Een button wordt wel gedraaid, maar niet gedompeld. Er is geen ruimte om te kunnen dompelen. Wanneer vergroeiing heeft plaatsgevonden dient in overleg met de arts gehandeld te worden. Dislocatie/verschuiving van de sonde Oorzaken kunnen zijn: Verschuiven van de sonde in de richting van de maag doordat: Verzorgen PEG: 5 (van 6)

6 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Sondevoeding 41 De sonde vettig is geworden. Wanneer de sonde vettig is geworden, is de fixatie door de externe fixatiedisk niet meer optimaal, de sonde glijdt als het ware door de externe fixatiedisk. Reining de sonde en externe fixatiedisk met water en zeep. De externe fixatiedisk niet meer functioneert. Vervang de externe fixatiedisk wanneer deze beschadigd is (bijv. gescheurd, beschadigde fixatieklem). Verschuiven van de PEG-sonde met interne fixatiedisk naar 'buiten' doordat de interne fixatiedisk niet goed functioneert. Stop met voeden. Fixeer de PEG-sonde met een pleister als deze nog niet uit de fistel is geschoven. Verschuiven van sonde met ballonfixatie naar 'buiten' doordat de fixatie ballon niet goed functioneert. Oorzaken kunnen zijn: Te weinig water in de ballon. Zuig het water uit de ballon op met een spuit, en vergelijk dit met de oorspronkelijk ingespoten hoeveelheid water. Enige lekkage van water is normaal. Vul de ballon weer met de vermelde hoeveelheid water. Defect aan de ballon. Een gat of scheur in de ballon is te constateren doordat bij opzuigen van water uit de ballon lucht of maaginhoud wordt opgetrokken. Vervang sonde door een nieuwe als deze defect is. Indien de fistel gevormd is (na minimaal 6 weken) kan eventueel een button geplaatst worden. Dit kan na 6 tot 12 weken (alleen na overleg met arts). NB. Wanneer de sonde geheel uit de fistel gevallen is, moet direct een nieuwe sonde worden geplaatst om te voorkomen dat de fistel dichtgroeit. Een blaaskatheter die één maat kleiner is dan de sonde kan eventueel als noodsonde dienst doen. Dislocatie (verschuiving) van de button Oorzaken kunnen zijn: Te dunne schacht van de button. Hierdoor is de fixatie in de maag niet toereikend om de button op zijn plaats te houden. Vervang in dit geval de button door een button met een dikkere schacht. Niet goed functioneren van de basketfixatie. Hoewel niet waarschijnlijk kan het gebeuren dat de basketfixatie niet meer goed functioneert, waardoor de button uit de fistel komt. Stop de voeding en ga in overleg met de arts. Plaats zonodig een nieuwe button. Niet goed functioneren van de fixatieballon. Oorzaken kunnen zijn: Te weinig water in de ballon. Zuig het water uit de ballon op met een spuit, en vergelijk dit met de oorspronkelijk ingespoten hoeveelheid water. Enige lekkage van water is normaal. Vul de ballon weer met de vermelde hoeveelheid water. Een defect aan de ballon. Een gat of scheur in de ballon is te constateren doordat bij het opzuigen van water uit de ballon lucht of maaginhoud wordt opgetrokken. Vervang de button als de ballon defect is. NB. Wanneer de button geheel uit de fistel gevallen is moet direct, indien mogelijk, een nieuwe button worden geplaatst om te voorkomen dat de fistel dichtgroeit. Een blaaskatheter die één maat kleiner is dan de button kan eventueel als noodsonde dienst doen. Bronnen Percutane Radiologische Gastrostomie. Academisch Ziekenhuis Groningen, Afdeling Radiologie. Verzorgen PEG: 6 (van 6)

Sonde via gastrostomie, bijvoorbeeld PEG

Sonde via gastrostomie, bijvoorbeeld PEG Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Sondevoeding 35 Sonde via gastrostomie, bijvoorbeeld PEG Een sonde 1 kan in plaats van via de neus en slokdarm ook via een niet-natuurlijke

Nadere informatie

PATIËNTENINFORMATIE MIC-KEY VOEDINGSSONDE

PATIËNTENINFORMATIE MIC-KEY VOEDINGSSONDE PATIËNTENINFORMATIE MIC-KEY VOEDINGSSONDE 2 MIC-KEY VOEDINGSSONDE Door middel van deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over de (plaatsing van de) MIC-KEY voedingssonde. De folder is specifiek

Nadere informatie

PEG-sonde. Plaatsing en verzorging. MDL-centrum IJsselland Ziekenhuis. www.mdlcentrum.nl

PEG-sonde. Plaatsing en verzorging. MDL-centrum IJsselland Ziekenhuis. www.mdlcentrum.nl PEG-sonde Plaatsing en verzorging MDL-centrum IJsselland Ziekenhuis www.mdlcentrum.nl Plaatsing van een PEG-sonde 1. Wat is een PEG-sonde? 3 2. Voor de ingreep 3 3. Plaatsing van een PEG-sonde 4 4. Na

Nadere informatie

Het verzorgen van een PEG-sonde

Het verzorgen van een PEG-sonde Het verzorgen van een PEG-sonde Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Verzorging tijdens de eerste 7 tot 10 dagen na plaatsing 1 Verzorging 1 Verzorging vanaf een week na plaatsing 2

Nadere informatie

Het plaatsen van een PEG-sonde krijgt u alleen wanneer u langer dan vier tot zes weken moet worden gevoed met sondevoeding.

Het plaatsen van een PEG-sonde krijgt u alleen wanneer u langer dan vier tot zes weken moet worden gevoed met sondevoeding. Patiënteninformatie MDL Voedingsproblemen Wanneer u voedingsproblemen heeft krijgt u een PEG-sonde. PEG staat voor Percutane Endoscopische Gastrostomie, dat is een verbinding met de maag door de buikwand

Nadere informatie

Verzorging PEG-sonde. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Verzorging PEG-sonde. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Verzorging PEG-sonde Er is (of wordt binnenkort) bij u een PEG-sonde aangelegd. In deze brochure staat beschreven hoe een PEG-sonde verzorgd moet worden. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs

Nadere informatie

Sondevoeding via een PEG. Wat is een PEG-sonde? Voeding en medicijnen. De ingreep

Sondevoeding via een PEG. Wat is een PEG-sonde? Voeding en medicijnen. De ingreep Sondevoeding via een PEG Binnenkort wordt bij u een PEG-sonde geplaatst. Uw behandelend arts heeft u hierover geïnformeerd. Met deze informatie willen wij u uitleggen hoe de behandeling op de afdeling

Nadere informatie

WIS Consulenten Erasmus-MC Sophia Kinderziekenhuis

WIS Consulenten Erasmus-MC Sophia Kinderziekenhuis Uw kind heeft een maagfistel (gastro-stoma) en waarschijnlijk al een aantal maanden een PEG-katheter (Percutane Endoscopische Gastrostomie) of een Chirurgische Gastrostomie katheter (Kangaroo) gehad. Deze

Nadere informatie

Ballon button bij uw kind. Sophia Kinderziekenhuis

Ballon button bij uw kind. Sophia Kinderziekenhuis Ballon button bij uw kind Sophia Kinderziekenhuis Uw kind heeft een maagfistel (gastro-stoma) en waarschijnlijk al een aantal maanden een PEG-katheter (Percutane Endoscopische Gastrostomie) of een Chirurgische

Nadere informatie

PEG-sonde Plaatsing en verzorging. Maatschap Interne Geneeskunde IJsselland Ziekenhuis Maatschap Gastro-enterologie IJsselland Ziekenhuis

PEG-sonde Plaatsing en verzorging. Maatschap Interne Geneeskunde IJsselland Ziekenhuis Maatschap Gastro-enterologie IJsselland Ziekenhuis PEG-sonde Plaatsing en verzorging Maatschap Interne Geneeskunde IJsselland Ziekenhuis Maatschap Gastro-enterologie IJsselland Ziekenhuis 1. Plaatsing van een PEG-sonde 1 1. Wat is een PEG-sonde? Wanneer

Nadere informatie

PEG-sonde Plaatsing en verzorging. Maatschap Interne Geneeskunde IJsselland Ziekenhuis Maatschap Gastro-enterologie IJsselland Ziekenhuis

PEG-sonde Plaatsing en verzorging. Maatschap Interne Geneeskunde IJsselland Ziekenhuis Maatschap Gastro-enterologie IJsselland Ziekenhuis PEG-sonde Plaatsing en verzorging Maatschap Interne Geneeskunde IJsselland Ziekenhuis Maatschap Gastro-enterologie IJsselland Ziekenhuis 1 Plaatsing van een PEG-sonde 1 1. Wat is een PEG-sonde? Wanneer

Nadere informatie

Mic-key. Sophia Kinderziekenhuis

Mic-key. Sophia Kinderziekenhuis Mic-key Sophia Kinderziekenhuis Uw kind heeft een maagfistel (gastro-stoma) en waarschijnlijk al een aantal maanden een PEG-katheter (Percutane Endoscopische Gastrostomie) of een Chirurgische Gastrostomie

Nadere informatie

Richtlijnen verzorging PEG-sonde

Richtlijnen verzorging PEG-sonde Richtlijnen verzorging PEG-sonde Een goede verzorging van de PEG-sonde en de huid rond de insteekplaats kan veel problemen voorkomen. In deze folder hebben we de belangrijkste richtlijnen voor de verzorging

Nadere informatie

PEG-katheter (maagsonde) Sophia Kinderziekenhuis

PEG-katheter (maagsonde) Sophia Kinderziekenhuis PEG-katheter (maagsonde) Sophia Kinderziekenhuis Uw kind krijgt een maagsonde, de Percutane Endoscopische Gastrostomie of PEG-katheter. Deze katheter wordt gebruikt om voeding toe te dienen. Voordat uw

Nadere informatie

MIC-KEY button voedingssonde. De MIC-KEY voedingssonde bestaat uit de volgende onderdelen:

MIC-KEY button voedingssonde. De MIC-KEY voedingssonde bestaat uit de volgende onderdelen: MIC-KEY button voedingssonde Een MIC-KEY button is een voedingssonde die door de buikwand, via een al bestaande fistel in de maag geplaatst wordt. Deze voedingssonde kan alleen geplaatst worden als u al

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Plaatsing PEG-katheter bij kinderen Informatie voor ouders/verzorgers

PATIËNTEN INFORMATIE. Plaatsing PEG-katheter bij kinderen Informatie voor ouders/verzorgers PATIËNTEN INFORMATIE Plaatsing PEG-katheter bij kinderen Informatie voor ouders/verzorgers 2 PATIËNTENINFORMATIE Uw kind wordt opgenomen in verband met het plaatsen van een PEG-katheter. Door middel van

Nadere informatie

Plaatsen en verzorging van een PEG Sonde

Plaatsen en verzorging van een PEG Sonde Plaatsen en verzorging van een PEG Sonde 2 PEG Sonde (plaatsen en verzorging) Afdeling: Endoscopiecentrum (Zuid 2) Informatie: 088 066 1206 Datum: Tijd:.. Het onderzoek wordt gedaan door: Inleiding Binnenkort

Nadere informatie

PEG-katheter (maagsonde) Sophia Kinderziekenhuis

PEG-katheter (maagsonde) Sophia Kinderziekenhuis PEG-katheter (maagsonde) Sophia Kinderziekenhuis Uw kind krijgt een maagsonde, de Percutane Endoscopische Gastrostomie of PEG-katheter. Deze katheter wordt gebruikt om voeding toe te dienen. Voordat uw

Nadere informatie

Functie-afdeling. Handleiding voor de verzorging van de PEG-katheter

Functie-afdeling. Handleiding voor de verzorging van de PEG-katheter Functie-afdeling Handleiding voor de verzorging van de PEG-katheter Verzorging algemeen De eerste 8 dagen: Beweeg de PEG-katheter zo min mogelijk. Het fixatieplaatje zit zo dicht mogelijk tegen de buikwand.

Nadere informatie

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Sondevoeding

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Sondevoeding Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Sondevoeding Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld. Vergewis u er van dat u

Nadere informatie

adviezen MIC-KEY button na een voedingssonde hernia-operatie ZorgSaam

adviezen MIC-KEY button na een voedingssonde hernia-operatie ZorgSaam adviezen MIC-KEY button na een voedingssonde hernia-operatie ZorgSaam 1 Wat is een MIC-KEY button? Een MIC-KEY button is een voedingssonde die door de buikwand, via een al bestaande fistel in de maag geplaatst

Nadere informatie

Percutane Endoscopische Gastrostomie (PEG)

Percutane Endoscopische Gastrostomie (PEG) Percutane Endoscopische Gastrostomie (PEG) In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een Percutane Endoscopische Gastrostomie (PEG) op de afdeling Centrale Endoscopie van het Radboudumc.

Nadere informatie

PEG sonde. Interne Geneeskunde. 5652i FUN.035/0812

PEG sonde. Interne Geneeskunde. 5652i FUN.035/0812 PEG sonde Interne Geneeskunde Inleiding Binnenkort komt u voor de plaatsing van een PEG sonde. Het plaatsen van een Percutane Endoscopische Gastrostomie (PEG) wordt overwogen als u langer dan 4 tot 6 weken

Nadere informatie

Functieafdeling. PEG-katheter verzorging

Functieafdeling. PEG-katheter verzorging Functieafdeling PEG-katheter verzorging Patiënteninformatie over PEG-katheter verzorging Wij verzoeken u deze brochure zorgvuldig te lezen en de aanwijzingen nauwkeurig op te volgen. 3 Inhoudsopgave Patiënteninformatie

Nadere informatie

De PEG- en PEG(J)-sonde Dagelijkse verzorging en het geven van voeding in de thuissituatie

De PEG- en PEG(J)-sonde Dagelijkse verzorging en het geven van voeding in de thuissituatie De PEG- en PEG(J)-sonde Dagelijkse verzorging en het geven van voeding in de thuissituatie Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding U heeft een PEG-sonde of PEG(J)-sonde

Nadere informatie

De PEG-sonde Dagelijkse verzorging en het geven van voeding in de thuissituatie

De PEG-sonde Dagelijkse verzorging en het geven van voeding in de thuissituatie De PEG-sonde Dagelijkse verzorging en het geven van voeding in de thuissituatie Albert Schweitzer ziekenhuis mei 2013 pavo 1133 Inleiding U heeft een PEG-sonde gekregen. In deze folder leest u meer over

Nadere informatie

Interne Geneeskunde Nazorg na het plaatsen van een PEG-sonde

Interne Geneeskunde Nazorg na het plaatsen van een PEG-sonde Interne Geneeskunde Nazorg na het plaatsen van een PEG-sonde Vandaag is bij u een PEG-sonde geplaatst, deze folder geeft informatie over de nazorg na het plaatsen van een PEG-sonde. Merk en maat van de

Nadere informatie

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Sondevoeding

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Sondevoeding Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Sondevoeding Werkgroep Infectie Preventie Vastgesteld: september 2004 Revisie: september 2009 Aan de samenstelling van deze richtlijn werd, behalve door leden en medewerkers

Nadere informatie

Plaatsen PEG-sonde Endoscopie afdeling

Plaatsen PEG-sonde Endoscopie afdeling Plaatsen PEG-sonde Endoscopie afdeling H15.031-01 Inhoudsopgave Uw afspraak... 2 Inleiding... 2 Wat is een PEG-sonde?... 2 Waarom kan een PEG-sonde nodig zijn?... 2 Vloeibare medicijnen... 2 Voorbereiding

Nadere informatie

PEG katheter. maag-, darm- en leverziekten

PEG katheter. maag-, darm- en leverziekten PEG katheter Bij u wordt binnenkort een PEG katheter (Percutane Endoscopische Gastrostomie) ingebracht. Een PEG katheter wordt gebruikt bij mensen die gedurende langere tijd (meer dan vier weken) niet

Nadere informatie

9. Verzorging. Protocol

9. Verzorging. Protocol 32 9. Verzorging Protocol Ieder ziekenhuis heeft haar eigen protocol. De informatie in de volgende paragrafen is daarom zo algemeen mogelijk gehouden en kan afwijken van de informatie die u via het ziekenhuis

Nadere informatie

P.E.G. katheter. Endoscopie afdeling. Percutane Endoscopische Gastrostomie. Plaats: Endoscopie afdeling, straat 10. Datum:

P.E.G. katheter. Endoscopie afdeling. Percutane Endoscopische Gastrostomie. Plaats: Endoscopie afdeling, straat 10. Datum: Endoscopie afdeling P.E.G. katheter Percutane Endoscopische Gastrostomie Plaats: Endoscopie afdeling, straat 10 Datum: Tijd dat u zich moet melden: Tijd van het onderzoek: 1 U heeft met uw specialist/huisarts

Nadere informatie

In deze folder vindt u de volgende informatie:

In deze folder vindt u de volgende informatie: Kindergeneeskunde PEG-katheter en Mic-Key button voor kinderen Uw kind kan langere tijd niet gewoon eten. Daarom heeft u samen met uw arts besloten om uw kind sondevoeding te geven. Sondevoeding is vloeibaar

Nadere informatie

Wat is een PRG-sonde Voor vrouwen Contrastmiddel Voorbereiding Het onderzoek

Wat is een PRG-sonde Voor vrouwen Contrastmiddel Voorbereiding Het onderzoek U heeft zojuist gehoord dat er bij u een PRG-sonde ingebracht moet worden. Waarschijnlijk is u hierover al het een en ander verteld. In deze folder staat alle informatie nog en keer op een rij. Mocht u

Nadere informatie

Inbrengen van een PRGsonde

Inbrengen van een PRGsonde Interne geneeskunde Inbrengen van een PRGsonde Percutane Radiologische Gastrostomie Wat is een PRG-sonde? De afkorting PRG staat voor Percutane Radiologische Gastrostomie. Dit is een voedingssonde. De

Nadere informatie

Het verzorgen van een PEG-sonde

Het verzorgen van een PEG-sonde 0 0 0 0 0 0 Opdrachtformulier Het verzorgen van een PEG-sonde Naam student: Datum: Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of

Nadere informatie

Inbrengen van een PEG- sonde door de MDL-arts

Inbrengen van een PEG- sonde door de MDL-arts Inbrengen van een PEG- sonde door de MDL-arts Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2014 pavo 1112 Inleiding Uw arts heeft met u besproken dat er binnenkort bij u (of uw familielid) een voedingssonde via

Nadere informatie

gastro-enterologie informatiebrochure PEG-sonde

gastro-enterologie informatiebrochure PEG-sonde gastro-enterologie informatiebrochure PEG-sonde Inhoudstafel 1. Inleiding 4 2. Wat is een PEG-sonde 4 3. Het plaatsen van de PEG-sonde 5 4. Verzorging van de PEG-sonde 6 5. Pijnmeting 7 6. Complicaties

Nadere informatie

Plaatsen voedingsbutton Verwijderen van de PEG sonde en plaatsen van voedingsbutton

Plaatsen voedingsbutton Verwijderen van de PEG sonde en plaatsen van voedingsbutton Plaatsen voedingsbutton Verwijderen van de PEG sonde en plaatsen van voedingsbutton Maag-, Darm- en Leverziekten Inleiding Uw behandelend arts heeft in overleg met u besloten om bij u de PEG sonde (Percutane

Nadere informatie

ENDOSCOPIE. Nazorg PEG-katheter ADVIES

ENDOSCOPIE. Nazorg PEG-katheter ADVIES ENDOSCOPIE Nazorg PEG-katheter ADVIES Nazorg PEG-katheter Bij u is een voedingskatheter geplaatst. Dit is een Percutane Endoscopische Gastrostomie-katheter, ook wel PEG-katheter genoemd. In deze folder

Nadere informatie

Sophia Kinderziekenhuis. Gastrostomie katheter (maagsonde) met fixatieballon. Informatie voor ouders/verzorgers

Sophia Kinderziekenhuis. Gastrostomie katheter (maagsonde) met fixatieballon. Informatie voor ouders/verzorgers Sophia Kinderziekenhuis Gastrostomie katheter (maagsonde) met fixatieballon Informatie voor ouders/verzorgers Uw kind heeft via een operatie een katheter (slangetje) gekregen, die via een gaatje in de

Nadere informatie

Het inbrengen van een PEG of PEG (J)- sonde door de MDL-arts

Het inbrengen van een PEG of PEG (J)- sonde door de MDL-arts Het inbrengen van een PEG of PEG (J)- sonde door de MDL-arts Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding Uw arts heeft met u besproken dat er binnenkort bij u (of uw familielid)

Nadere informatie

H.327280.0116. Inbrengen van een PEGsonde

H.327280.0116. Inbrengen van een PEGsonde H.327280.0116 Inbrengen van een PEGsonde 2 Inleiding Uw arts heeft met u besproken dat er binnenkort bij u (of uw familielid) een voedingssonde via de buikwand wordt geplaatst. Dit noemen we een PEG-sonde.

Nadere informatie

ENDOSCOPIE. Nazorg PEG-katheter ADVIES

ENDOSCOPIE. Nazorg PEG-katheter ADVIES ENDOSCOPIE Nazorg PEG-katheter ADVIES Nazorg PEG-katheter Bij u is een voedingskatheter geplaatst. Dit is een Percutane Endoscopische Gastrostomie-katheter, ook wel PEG-katheter genoemd. In deze folder

Nadere informatie

3. MIC-KEY. De MIC-KEY is van veredelde siliconen gemaakt, waardoor de huidirritatie minimaal is. Verzorgingstips

3. MIC-KEY. De MIC-KEY is van veredelde siliconen gemaakt, waardoor de huidirritatie minimaal is. Verzorgingstips 3. MIC-KEY 13 Veel patiënten stappen na een PEG over op een MIC- KEY. MIC-KEY s kunnen ook direct percutaan worden geplaatst met behulp van de introductieset van Kimberly-Clark. Wel moet dan direct de

Nadere informatie

Sophia Kinderziekenhuis. Gastrostomie katheter (maagsonde) met fixatieballon. Informatie voor ouders/verzorgers

Sophia Kinderziekenhuis. Gastrostomie katheter (maagsonde) met fixatieballon. Informatie voor ouders/verzorgers Sophia Kinderziekenhuis Gastrostomie katheter (maagsonde) met fixatieballon Informatie voor ouders/verzorgers Uw kind heeft via een operatie een ballonkatheter gekregen, die via een gaatje in de buikwand

Nadere informatie

Maag-, Darm- en Leverziekten. PEG sonde. www.catharinaziekenhuis.nl

Maag-, Darm- en Leverziekten. PEG sonde. www.catharinaziekenhuis.nl Maag-, Darm- en Leverziekten PEG sonde www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is een PEG sonde?... 3 Diëtiste en transferverpleegkundige... 4 Voorbereidingen... 4 Verloop van de plaatsing van de PEG sonde...

Nadere informatie

Maag-, Darm- en Leverziekten. PEG sonde.

Maag-, Darm- en Leverziekten. PEG sonde. Maag-, Darm- en Leverziekten PEG sonde www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is een PEG sonde?... 3 Diëtiste en transferverpleegkundige... 4 Voorbereidingen... 4 Verloop van het onderzoek... 6 Nazorg...

Nadere informatie

Plaatsing en verzorging van een peg sonde

Plaatsing en verzorging van een peg sonde Patiënteninformatie Plaatsing en verzorging van een peg sonde DE PEG SONDE Introductie: Deze brochure informeert u over de plaatsing en werking van de PEG sonde en de verzorging ervan. Voor een optimaal

Nadere informatie

Suprapubische catheter

Suprapubische catheter Suprapubische catheter 1 Inleiding In overleg met uw uroloog zal er bij u een suprapubische blaaskatheter ingebracht worden. Het doel van deze katheter is om de urine-afvloed uit de blaas te waarborgen

Nadere informatie

PEG-J-sonde / Verlengde PEG

PEG-J-sonde / Verlengde PEG PEG-J-sonde / Verlengde PEG Inleiding Bij u wordt een PEG-J sonde geplaatst. Bij PEG staat de P voor Percutaan en betekent door de huid. De E staat voor Endoscopisch, dit betekent dat het plaatsen van

Nadere informatie

Stop bij problemen altijd met voeden en drinken en neem contact op met uw arts of het voedingsteam van het ziekenhuis.

Stop bij problemen altijd met voeden en drinken en neem contact op met uw arts of het voedingsteam van het ziekenhuis. 10. Complicaties 37 Hier volgt een opsomming van de meest voorkomende problemen en oplossingen. Ernstige complicaties na het plaatsen van een PEG-katheter komen weinig voor. Klachten tijdens het voeden

Nadere informatie

MIC-KEY VERZORGINGSHANDLEIDING

MIC-KEY VERZORGINGSHANDLEIDING 1 MIC-KEY VERZORGINGSHANDLEIDING 2 MIC-KEY LAAG PROFIEL VOEDINGSKATHETER Een MIC-KEY laag profiel voedingskatheter is een ballonkatheter die direct of na een PEG via de buikwand in de maag wordt geplaatst.

Nadere informatie

Percutane Endoscopische Jejunostomie (PEJ)

Percutane Endoscopische Jejunostomie (PEJ) Percutane Endoscopische Jejunostomie (PEJ) In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een Percutane Endoscopische Jejunostomie (PEJ) op de afdeling Centrale Endoscopie van het Radboudumc.

Nadere informatie

Plaatsing van een PRG-katheter

Plaatsing van een PRG-katheter Plaatsing van een PRG-katheter Op de afdeling Radiologie Informatie voor patiënten F1036-4410 maart 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Duur van het onderzoek Het onderzoek duurt 30 tot 45 minuten. Voorbereiding

Duur van het onderzoek Het onderzoek duurt 30 tot 45 minuten. Voorbereiding PEG sonde plaatsen Volgens afspraak met uw behandelend arts zal binnenkort een PEG-sonde bij u worden geplaatst. Voor dit onderzoek wordt u op de afdeling opgenomen. In deze folder vindt u informatie over

Nadere informatie

GASTROSTOMIESONDE. - Patiëntinformatie -

GASTROSTOMIESONDE. - Patiëntinformatie - GASTROSTOMIESONDE - Patiëntinformatie - Wat is een gastrostomiesonde? Een gastrostomiesonde is een sonde (een plastic buisje) die door de buikwand en door de maagwand tot in de maag steekt en waardoor

Nadere informatie

Maag-, darm-, leverziekten. PEG-sonde - informatie over de ingreep - informatie over de verzorging

Maag-, darm-, leverziekten. PEG-sonde - informatie over de ingreep - informatie over de verzorging Maag-, darm-, leverziekten - informatie over de ingreep - informatie over de verzorging INFORMATIE OVER DE INGREEP Diaconessenhuis Leiden Datum en tijd U wordt. (dag),. (datum) om. uur verwacht. Plaats

Nadere informatie

PEG-sondevoeding bij kinderen

PEG-sondevoeding bij kinderen PEG-sondevoeding bij kinderen Bij lang bestaande voedingsproblemen kan uw kind een voedingssonde krijgen die via de buikwand direct in de maag uitkomt. Meestal wordt dat een PEG-sonde genoemd, ook wel

Nadere informatie

Totale parenterale voeding via Hickmankatheter

Totale parenterale voeding via Hickmankatheter Totale parenterale voeding via Hickmankatheter In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een behandeling met parenterale voeding. Dit is voeding die direct in de bloedbaan wordt toegediend.

Nadere informatie

Infobrochure. PEG-Sonde. Dienst: B2.2 Gastro-enterologie Tel: 011 826 364. mensen zorgen voor mensen

Infobrochure. PEG-Sonde. Dienst: B2.2 Gastro-enterologie Tel: 011 826 364. mensen zorgen voor mensen Infobrochure PEG-Sonde Dienst: B2.2 Gastro-enterologie Tel: 011 826 364 mensen zorgen voor mensen Inleiding In overleg met uw arts wordt er besloten een Percutane Endoscopische Gastrostomie (PEG) te plaatsen

Nadere informatie

Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen. Hoofdstuk Injecteren

Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen. Hoofdstuk Injecteren Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Injecteren Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Injecteren 1 Injecteren, opzuigen, ontluchten, desinfecteren

Nadere informatie

Plaatsing van een PEG-sonde

Plaatsing van een PEG-sonde Plaatsing van een PEG-sonde U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat er bij u een PEG-sonde wordt aangelegd. Dit is nodig als er maar heel weinig of geen voeding via uw mond, keel of slokdarm in

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Suprapubische katheter

PATIËNTEN INFORMATIE. Suprapubische katheter PATIËNTEN INFORMATIE Suprapubische katheter 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over de suprapubische katheter. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig

Nadere informatie

Informatie suprapubische katheter

Informatie suprapubische katheter Informatie suprapubische katheter U krijgt binnenkort een suprapubische katheter. De uroloog heeft u verteld waarom een suprapubische katheter bij u ingebracht gaat worden. Het inbrengen van de katheter

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. MIC-KEY voedingssonde

PATIËNTEN INFORMATIE. MIC-KEY voedingssonde PATIËNTEN INFORMATIE MIC-KEY voedingssonde 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over de (plaatsing van de) MIC-KEY voedingssonde. De folder is specifiek

Nadere informatie

12. Meest gestelde vragen

12. Meest gestelde vragen 46 12. Meest gestelde vragen Hieronder behandelen wij de meest gestelde vragen over de PEG-katheter. Voor meer informatie kunt u ook kijken op onze website: www. cobramedical.com. Wat is de PEG-katheter?

Nadere informatie

H.327280.0911. PEG sonde

H.327280.0911. PEG sonde H.327280.0911 PEG sonde Inleiding Binnenkort krijgt u een PEG sonde. Een PEG sonde staat voor percutane endoscopische gastrostomie sonde. Een PEG sonde is een voedingssonde die op een speciale manier via

Nadere informatie

M.S.L.T.-onderzoek. Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2012 pavo 0947

M.S.L.T.-onderzoek. Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2012 pavo 0947 M.S.L.T.-onderzoek Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2012 pavo 0947 Inleiding U heeft een operatie ondergaan in de buik en hierbij is helaas een complicatie opgetreden. Deze complicatie noemen we een

Nadere informatie

Wat is een PEG-sonde

Wat is een PEG-sonde Wat is een PEG-sonde Wat is een PEG-sonde PEG is de afkorting voor Percutane Endoscopische Gastrostomie. Dat betekent dat met behulp van een endoscopie door de huid heen een verbinding met de maag wordt

Nadere informatie

Geen piercing maar een button

Geen piercing maar een button INFORMATIE Geen piercing maar een button 2 INFORMATIEBOEKJE noortje 2 INFORMATIEBOEKJE noortje Hoi, ik ben Noortje Hallo, ik ben Noortje. Ik ben negen jaar en zit in groep zes. Ik hou van knutselen en

Nadere informatie

Informatie suprapubische katheter

Informatie suprapubische katheter Informatie suprapubische katheter Informatie voor patiënten F0271-3415 januari 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam

Nadere informatie

Sondevoeding via een PEG-sonde

Sondevoeding via een PEG-sonde Sondevoeding via een PEG-sonde Percutane Endoscopische Gastrostomie Vanwege een ziekte, een behandeling of na een operatie mag en/of kunt u lange tijd niet zelfstandig eten of slikken. In overleg met uw

Nadere informatie

Verzorging en katheteriseren van een continent urinestoma

Verzorging en katheteriseren van een continent urinestoma Sophia Kinderziekenhuis Verzorging en katheteriseren van een continent urinestoma Inhoudsopgave Continent urinestoma 3 Katheters na de operatie 3 Wonddrain en splints 3 SPC en stoma katheter 3 Verzorging

Nadere informatie

Suprapubische Katheter

Suprapubische Katheter Suprapubische Katheter In overleg met uw uroloog is besloten, dat u binnenkort een suprapubische katheter gaat krijgen. In deze folder krijgt u uitleg over de ingreep en over hoe om te gaan met de katheter.

Nadere informatie

UROLOGIE. Nefrostomiekatheter BEHANDELING

UROLOGIE. Nefrostomiekatheter BEHANDELING UROLOGIE Nefrostomiekatheter BEHANDELING Nefrostomiekatheter Na overleg met uw uroloog hebt u tijdelijk of blijvend een nefrostomiekatheter gekregen. De verpleegkundige zal u uitleggen hoe u de katheter

Nadere informatie

Nefrostomiekatheter Radboud universitair medisch centrum

Nefrostomiekatheter Radboud universitair medisch centrum Nefrostomiekatheter In overleg met uw behandelend arts is er besloten om bij u een nefrostomie-katheter in te brengen. In deze folder staat de gang van zaken rondom het plaatsen, het verzorgen en complicaties

Nadere informatie

gastrostomie voedingsbutton

gastrostomie voedingsbutton Eurosteriel-medical de keus van deskundigen Bestelinformatie steriel-medical Beeline Bestelnr Omschrijving doos de keus van deskundigen Beeline able ambulante pomp BL1N00 110 ml Infuser 10 BL2N 00 275

Nadere informatie

Informatie urinekatheter

Informatie urinekatheter Informatie urinekatheter U heeft een katheter in uw blaas of zal deze binnenkort krijgen. In deze folder staat informatie over het inbrengen van de katheter en hoe u deze moet verzorgen. Een urinekatheter

Nadere informatie

Informatie urinekatheter

Informatie urinekatheter Informatie urinekatheter Informatie voor patiënten F0370-3415 januari 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam

Nadere informatie

Plaatsing van een PEG-katheter

Plaatsing van een PEG-katheter Plaatsing van een PEG-katheter U heeft met u behandelend arts afgesproken dat er bij u een PEG-katheter (PEG-sonde) wordt aangelegd. Dit is nodig als er maar heel weinig of geen voeding via uw mond, keel

Nadere informatie

PEG-J sonde. Maag-, Darm- en Leverziekten / Endoscopiecentrum

PEG-J sonde. Maag-, Darm- en Leverziekten / Endoscopiecentrum PEG-J sonde Maag-, Darm- en Leverziekten / Endoscopiecentrum Inleiding Uw behandelend arts heeft voorgesteld om bij u een PEG-J sonde te plaatsen. De PEG-J sonde wordt geplaatst door een maag-, darm-,

Nadere informatie

Een PTC-drain. Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op

Een PTC-drain. Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op Een PTC-drain Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding Uw arts heeft met u besproken dat er binnenkort bij u een galwegdrain (PTC-drain) wordt geplaatst. In deze folder

Nadere informatie

Platzbauch Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op

Platzbauch Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op Platzbauch Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding U heeft een operatie ondergaan in de buik en hierbij is helaas een complicatie opgetreden. Deze complicatie noemen

Nadere informatie

INFORMATIE. Sondevoeding 2 INFORMATIEBOEKJE SONDEVOEDING

INFORMATIE. Sondevoeding 2 INFORMATIEBOEKJE SONDEVOEDING INFORMATIE Sondevoeding 2 INFORMATIEBOEKJE SONDEVOEDING Inleiding In opdracht van uw behandelend arts of diëtist heeft Tefa een voedingspomp en/ of materialen beschikbaar gesteld voor het toedienen van

Nadere informatie

Perifeer Ingebrachte Centrale Catheter (PICC)

Perifeer Ingebrachte Centrale Catheter (PICC) Perifeer Ingebrachte Centrale Catheter (PICC) Inleiding In overleg met uw behandelend arts is besloten tot het plaatsen van een Perifeer Ingebrachte Centrale Catheter (PICC). In deze folder vindt u informatie

Nadere informatie

Een suprapubische catheter

Een suprapubische catheter Een suprapubische catheter Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2015 pavo 0107 Inleiding De uroloog heeft met u besproken dat u een suprapubische catheter gaat krijgen. In deze folder willen wij u informeren

Nadere informatie

DE PEG SONDE. Informatie over de verzorging van de PEG sonde

DE PEG SONDE. Informatie over de verzorging van de PEG sonde DE PEG SONDE Informatie over de verzorging van de PEG sonde Introductie. INFORMATIE OVER DE PEG SONDE Deze brochure informeert u over de werking van de PEG sonde en de verzorging ervan. Voor een optimaal

Nadere informatie

PICC-lijn Radboud universitair medisch centrum

PICC-lijn Radboud universitair medisch centrum PICC-lijn Inhoud De PICC-lijn 3 Waarom een PICC-lijn? 4 Inbrengen 4 Complicaties 5 Leefregels 6 Verzorging insteekplaats 6 Het heparineslot 7 Contact opnemen 7 Telefoonnummers: 7 Tot slot 7 In overleg

Nadere informatie

PEG-katheter. Endoscopie

PEG-katheter. Endoscopie PEG-katheter Endoscopie Binnenkort wordt bij u een PEG-katheter ingebracht. In deze folder leggen we u uit wat deze ingreep inhoudt en geven wij u informatie over de gang van zaken op de dag van de ingreep.

Nadere informatie

PICC Radboud universitair medisch centrum

PICC Radboud universitair medisch centrum PICC Inhoud De PICC 3 Waarom een PICC? 4 Inbrengen 4 Complicaties 5 Leefregels 6 Verzorging insteekplaats 6 Het heparineslot 7 Contact opnemen 7 Tot slot 7 In overleg met uw behandelend arts is besloten

Nadere informatie

Het inbrengen en de verzorging van een hemodialysekatheter

Het inbrengen en de verzorging van een hemodialysekatheter Het inbrengen en de verzorging van een hemodialysekatheter HET INBRENGEN EN De VERZORGING VAN een HEMODIALYSEKATHETER Binnenkort wordt bij u een hemodialysekatheter ingebracht, of uw katheter wordt vervangen.

Nadere informatie

PEG-sonde Het plaatsen en verzorgen

PEG-sonde Het plaatsen en verzorgen PEG-sonde Het plaatsen en verzorgen Maag-, Darm- en Leverziekten / Endoscopiecentrum Inleiding Uw behandelend arts heeft voorgesteld om bij u een PEG-sonde te plaatsen. De PEG-sonde wordt geplaatst door

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Sondevoeding

Ziekenhuizen. Sondevoeding Ziekenhuizen Sondevoeding Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: september 2007 Revisie: september 2012 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie

Nadere informatie

Het meten van maagretentie via een neusmaagsonde / gastrostomiekatheter / PEG katheter.

Het meten van maagretentie via een neusmaagsonde / gastrostomiekatheter / PEG katheter. # Doel* Het meten van maagretentie via een neusmaagsonde / gastrostomiekatheter / PEG katheter. # Toepassingsgebied Geïntubeerde volwassen IC-patiënten # Indicatie Bij elke geïntubeerde volwassen IC- patiënten

Nadere informatie

Het meten van maagretentie via een neusmaagsonde / gastrostomiekatheter / PEG katheter.

Het meten van maagretentie via een neusmaagsonde / gastrostomiekatheter / PEG katheter. Doel Het meten van maagretentie via een neusmaagsonde / gastrostomiekatheter / PEG katheter. Toepassingsgebied Geïntubeerde volwassen IC-patiënten Indicatie Bij elke geïntubeerde volwassen IC- patiënten

Nadere informatie

PARENTERALE THUISVOEDING VIA EEN PICC EN DE BIONECTEUR. Protocol C: het afkoppelen van de perifeer ingebrachte PICC

PARENTERALE THUISVOEDING VIA EEN PICC EN DE BIONECTEUR. Protocol C: het afkoppelen van de perifeer ingebrachte PICC PARENTERALE THUISVOEDING VIA EEN PICC (Perifeer Ingebrachte Centraal veneuze Catheter) EN DE BIONECTEUR Protocol A: het vullen van het toedieningssysteem Protocol B: het aansluiten van de perifeer ingebrachte

Nadere informatie

Suprapubische katheter. Poli Urologie Route 60

Suprapubische katheter. Poli Urologie Route 60 00 Suprapubische katheter Poli Urologie Route 60 Het onderwerp suprapubische katheter is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. De algemene informatie kan niet altijd recht doen aan iedere

Nadere informatie

Een buikkatheter. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Een buikkatheter. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Een buikkatheter U heeft een afspraak gekregen om een buikkatheter te laten plaatsen. Dit heet een supra-pubische katheter. Het plaatsen van deze katheter gebeurt op de poli Urologie. In deze folder leest

Nadere informatie

Percutane Endoscopische Gastrostomie

Percutane Endoscopische Gastrostomie Percutane Endoscopische Gastrostomie Naam student : Maaike de Kleijn Studentnummer : 3209849 Inleiding In dit essay wordt uitgelegd wat percutane endoscopische gastrostomie (PEG) is en wanneer deze geplaatst

Nadere informatie