inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10"

Transcriptie

1 mvo jaarverslag 2013

2

3 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 PLANET Voorwoord - mvo-officer Michel Korstanje 17 CO 2 -Prestatieladder 18 Good housekeeping 21 PROFIT Voorwoord - Financieel directeur Frank Haring 25 Onderdeel van TBI 26 Teruggeven aan de maatschappij 26 NAWOORD 27 3

4 voorwoord CROON EN DUURZAAM ONDERNEMERSCHAP Croon Elektrotechniek staat als onderneming midden in de samenleving. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hebben we hoog in het vaandel staan. In alles wat we doen, staat de mens centraal. In onze bedrijfsvoering zijn wij alert op de duurzame mogelijkheden die wij onze relaties kunnen bieden, hoe wij schadelijke emissies kunnen beperken en hoe wij moeten omgaan met onze afvalstromen en de eindigheid van bepaalde grondstoffen. We zijn trots op de bereikte resultaten in 2013 op het gebied van MVO. Op het gebied van energieverbruik, personeelsbeleid en CO 2 -emissie hebben we een goede lijn te pakken. Met het besef dat een bedrijf in de eerste plaats bestaat uit mensen, investeren we veel in opleidingen, veiligheid en het voorkomen van verzuim. De zorg voor onze leefomgeving is een andere uitdaging. We moeten alert zijn en blijven dat de grondstoffen opraken en op de effecten van de klimaatverandering zoals onlangs gerapporteerd door het IPCC. Duurzaamheid is niet alleen zeggen maar ook doen. Terugkijkend heeft Croon de afgelopen jaren al veel energie bespaard en CO 2 -emissie gereduceerd. Zoals u in dit verslag kunt lezen, proberen wij niet alleen onze eigen CO 2 -uitstoot te verminderen, maar proberen we ook via onze producten en diensten bij te dragen aan duurzamere installaties. Croon, als onderdeel van TBI Holdings, is binnen werkgroepen actief op het gebied van duurzaam inkopen. Leveranciers worden getoetst op eisen met betrekking tot duurzaamheid, het fabricageproces en de integrale projectaanpak voor energiezuinige gebouwconcepten. In de keten maken wij actief afspraken met leveranciers tot verdere reductie van CO 2 en andere broeikasgassen, zowel in de levering als in het productieproces van de materialen. De P van profit raakt de kern van ondernemerschap. Wie profiteert van goede resultaten van een bedrijf? Alleen de aandeelhouders of iedereen? Wij kiezen er nadrukkelijk voor om, via TBI Holdings, een deel van onze winst terug te geven aan de maatschappij. Onze goede prestaties op het gebied van de zorg voor mens en milieu, maken Croon een interessante partner om zaken mee te doen. In de afzonderlijke hoofdstukken wordt hier nader op ingegaan. ing. L.B. (Lennart) Koek MBA, directievoorzitter 4

5

6 beleidsverklaring UTILITEIT INFRASTRUCTUUR UTILITEIT Croon Elektrotechniek is een zelfstandige werkmaatschappij van TBI Holdings. De dienstverlening van Croon omvat de disciplines ontwerp, realisatie en maintenance van installaties en infrastructuren op het gebied van elektrotechniek en ICT. Daarbij richten we ons primair op het bieden van toegevoegde waarde aan de (eind)- gebruikers van technologie. Optimaal comfort, maximale functionaliteit, gegarandeerde beschikbaarheid en aantrekkelijke exploitatiekosten gekoppeld aan hergebruik zijn leidend. Croon past daarvoor bewezen en nieuwe technologieën toe en biedt innovatieve klantgerichte dienstverleningsconcepten. DOELSTELLINGEN Croon Elektrotechniek spant zich continu in om de uitvoering van werkzaamheden nauwkeurig, betrouwbaar, kosteneffectief, energie-efficiënt, kwalitatief, veilig en milieuverantwoord uit te voeren en te verbeteren. Hierbij zijn het streven naar optimale arbeidsomstandigheden en het toepassen van duurzame technieken net zo belangrijk als de economische doelstellingen. Croon waarborgt zo de veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemers, betrokken derden en opdrachtgevende partijen. MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO) Croon Elektrotechniek biedt zijn klanten diensten en producten aan waarmee energiebesparende maatregelen kunnen worden genomen en heeft specifieke aandacht voor opdrachten met een milieubewust karakter, zoals projecten op het gebied van windenergie en publieke infrastructuur. Ook heeft Croon zich gekwalificeerd op de CO 2 -Prestatieladder. Ook op het gebied van duurzaam inkopen is Croon (samen met TBI) actief. Leveranciers worden getoetst en geselecteerd aan de hand van eisen met betrekking tot de duurzaamheid en het fabricageproces. Croon maakt deel uit van het TBI-concern. TBI onderscheidt zich door een bijzondere eigendomsstructuur met indirect een onafhankelijke stichting als enige aandeelhouder. De Stichting TBI laat al sinds 1992 een grote maatschappelijke betrokkenheid zien. Zo besteedt ze een groot deel van het dividend aan de restauratie van cultureel erfgoed, ondersteuning van technische opleidingen en aan een studiefonds voor de kinderen van TBI-werknemers. De winst van de TBIondernemingen wordt op deze manier voor een belangrijk deel teruggegeven aan de maatschappij. KERNWAARDEN De werkwijze van alle medewerkers van Croon Elektrotechniek is gebaseerd op de volgende kernwaarden: Marktgerichtheid: merkbaar goed geïnformeerd zijn over ontwikkelingen in de markt en technologie en die effectief toepassen. Communicatie: ideeën, meningen en informatie met anderen uitwisselen op elk niveau. Samenwerken: met anderen resultaten bereiken en daarmee bijdragen aan een gezamenlijk doel. Wendbaarheid: openstaan voor nieuwe ideeën en actief zoeken naar alternatieven om het gewenste resultaat te bereiken. 6

7 MARINE & OFFSHORE INDUSTRIE UTILITEIT Vanuit deze kernwaarden ontwikkelt Croon programma s om doelstellingen en verbeterpunten te benoemen, te realiseren en te bewaken. Het QHSE-zorgsysteem draagt bij aan het met elkaar in overeenstemming brengen van overeengekomen specificaties, richtlijnen, normen, arbo- en milieuwetgeving. Bedrijfsactiviteiten worden, waar van toepassing, in overeenstemming gebracht met de eisen in de relevante certificaten, waaronder: Investor in People (IiP), NEN 4400, ISO9001, ISO14001, CO 2 -bewust, VCA**, VCA Petrochemie, BRL6000, Criteria voor Toezicht, BORG, Branddetectiebedrijf en KEMA-KEUR. QUALITY, HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT De medewerkers bepalen het succes van Croon Elektrotechniek. Vakmanschap en respect zijn het fundament voor de goede samenwerking en kwaliteit die Croon nastreeft. Croon streeft ernaar dat zijn medewerkers de vereiste competenties hebben om hun taken in overeenstemming met de kernwaarden te kunnen uitvoeren. Het QHSE-zorgsysteem helpt hierbij. Dit systeem legt alle processen en procedures vast. De gewenste effecten van het QHSE-zorgsysteem zijn: het leveren van kwaliteitsproducten en -diensten op de afgesproken tijd en plaats; een optimale werkomgeving ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn; het voorkomen van elk menselijk leed door het waarborgen van de veiligheid van eigen personeel en dat van derden; het voorkomen van schade aan het milieu, materiële schade en productverlies; het minimaliseren van faalkosten; vakbekwame, verbeteringsgerichte en gemotiveerde werknemers; een tevreden klant. Een actueel overzicht van certificaten is te vinden op ing. L.B. (Lennart) Koek MBA, Directievoorzitter ir. J. (Hans) Vogel, Directeur drs. F.J.A. (Frank) Haring RA, Directeur Met EnergyInsight biedt Croon online inzicht in de energieprestaties van gebouwen. Zowel het verbruik als de kwaliteit wordt op elk gewenst detailniveau inzichtelijk gemaakt. Hiermee kunnen we klanten advies op maat geven over hoe de prestaties van de installaties verhoogd kunnen worden. Dit leidt tot lagere kosten, minder storingen, een efficiënter bedrijfsproces en een lager energieverbruik. 7

8 8 people

9 voorwoord Daar waar sommigen nog in de crisis geloven, ontstaat meer en meer het besef dat we in een andere economische realiteit leven. Een maatschappij met een sterk wijzigende demografische samenstelling waarin de overheid zich op veel terreinen terugtrekt. Het bedrijfsleven en zijn werknemers gaan anticiperen op deze veranderende omgeving of hebben dit al gedaan. Het bedrijfsleven heeft te maken met veranderende eisen van zijn opdrachtgevers; de werknemers hebben te maken met veranderende eisen van werkgever en overheid. Steeds meer wordt er een beroep gedaan op zelfsturing. Croon staat al vele jaren voor het hanteren van de menselijke maat en gaat uit van de eigen maatschappelijke verantwoording van onze medewerkers. Uiteindelijk is ieder bedrijf de som van zijn delen /werknemers. De kennis en ervaring die zijn opgeslagen in hoofd, hart en handen van onze werknemers is ons werknemerskapitaal. Dit menselijk kapitaal heeft al jaren de aandacht binnen ons HR-beleid. Zo zijn wij het enige elektrotechnische bedrijf in Nederland met het internationale Investors in People-keurmerk. De wijze waarop onze mensen het verschil en de resultaten groter weten te maken, maakt ons bijzonder in vergelijking met de omgeving. Dat draagt in grote mate bij aan een succesvol mvo-beleid. Croon verandert in een kennisgerichte organisatie en dat betekent dat er steeds meer verschillende expertise nodig is. Daarom hebben we een gericht diversiteitsbeleid ontwikkeld. We proberen onder meer vrouwen te interesseren in de elektrotechniek en de aldaar beschikbare technische en niet specifiek technische functies. Dit beleid heeft het afgelopen jaar duidelijk een gezicht gekregen. Zo is het vrouwennetwerk Curie Us gestart. Ook is ons beleid publiekelijk beloond met de Femme Tech Award. Onze uitwisselingsprogramma s met universiteiten in Polen laten zien dat techniek heel anders gepositioneerd kan worden, ook richting vrouwen, dan nu in Nederland het geval is. In 2013 zijn Croon en haar zusterbedrijf HVL succesvol samengevoegd. We hebben uitgebreid de tijd genomen om met elkaar tot het beste resultaat te komen. Deze ogenschijnlijke vertraging heeft uiteindelijk geresulteerd in ongekend snelle resultaten. In een zich steeds sneller ontwikkelende omgeving werken wij er hard aan om ons personeelsbeleid volgens onze mvo-waarden vorm te geven. Het succes dat we hiermee behalen, danken we aan alle Croon-medewerkers. mr. F.J.L. (Frank) Schoof, Manager HRM 9

10 PERSONEELSBELEID Doelstelling 2013 Resultaat Behaald/niet behaald Ziekteverzuim verlagen naar minder dan 4,3% Ziekteverzuim is 3,6% Behaald Alle cao-medewerkers minimaal Er zijn gesprekken gevoerd met Behaald 1 functioneringsgesprek per jaar. Score > 80% 83,6% van alle cao-medewerkers 1,5% van de gewerkte uren bestaat uit 0,7% van de gewerkte uren bestaat uit Niet behaald opleidingsuren voor medewerkers t.b.v. een opleidingsuren voor medewerkers, interne opleiding, cursus of training meer en meer via E-learning 0 ongevallen Er waren 34 verzuimongevallen en Niet behaald 0 fatale ongevallen Totaal aantal medewerkers Aantal fte Direct Indirect Incidenten met verzuim Aantal Aantal Aantal Aantal verzuimdagen meldingen verzuimdagen meldingen INVESTORS IN PEOPLE Als enig Nederlands bedrijf in elektrotechniek heeft Croon al vier jaar lang het Investors in People-keurmerk. Dit fel begeerde internationale keurmerk wordt alleen verleend aan werkgevers met een uitmuntend personeelsbeleid. Een gezond en veerkrachtig bedrijf moet constant bezig zijn zijn organisatie te verbeteren en de kwaliteit, communicatie, samenwerking en wendbaarheid van de organisatie te verhogen. Zo kan het inspelen op de veranderingen in de markt en de continuïteit en de werkgelegenheid waarborgen. Onze systemen worden intelligenter. Onze lijnen korter. SAMENGAAN MET HVL Croon en zusterbedrijf HVL hebben in 2013 hun krachten gebundeld. Zo kunnen beide bedrijven beter inspelen op de wensen van de klant en de ontwikkelingen in de markt. Het is een krachtige stap naar meer innovatief vermogen, kennisoptimalisatie en inzetten van landelijke expertise. Het is een gelijkwaardige integratie geworden waarin de krachten en ideeën uit beide bedrijven gebundeld zijn om te komen tot een nog sterkere onderneming die op 1 januari 2014 geïntegreerd kan werken als één bedrijf. HVL en Croon gaan voortaan samen verder Elektrotechniek is niet meer weg te denken. En ontwikkelt zich hard naar steeds intelligentere systemen. Reden genoeg voor HVL en Croon om de krachten te bundelen. Om een voortrekkersrol te blijven spelen. En om onze klanten meer kennis, expertise en innovatie te bieden. Tegelijkertijd willen we onszelf blijven. Net als onze klanten hechten we aan persoonlijk contact en korte lijnen. Met vijftien regionale vestigingen zijn we altijd dichtbij. Vanaf 1 januari 2014 zullen HVL en Croon verder gaan onder de naam Croon. Om samen de oplossingen van morgen te ontwikkelen en te laten werken. Croon en HVL zijn onderdeel van TBI, een groep van onder nemingen die onze leefomgeving op een duurzame manier vernieuwt, inricht en onderhoudt. 10

11 Achmea Al vele jaren is Croon met zijn partners betrokken bij het onderhoud en in stand houden van de panden die in gebruik zijn bij Achmea. Achmea is medetekenaar van de Meerjarenafspraken Energie- Efficiency (MJA3). Dit convenant betreft afspraken tussen de overheid en bedrijven over het effectiever en efficiënter inzetten van energie. De doelstelling van MJA3 is om voor % energie-efficiëntieverbetering te bereiken. Croon heeft diverse analyses gemaakt en energieadviezen opgesteld om Achmea te helpen om deze doelstelling te behalen. Er is een duidelijke kentering merkbaar in de wijze waarop bedrijven, en zo ook Croon, omgaan met (duurzame) inzetbaarheid. Het ziek zijn staat niet meer centraal, we leren te praten en te denken in termen als: wat zijn de gevolgen van het ziek zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden? GEZONDHEID EN VEILIGHEID VCA Basisveiligheidstraining. Alle Croon-medewerkers, inclusief de inleenkrachten, krijgen binnen 3 maanden na indiensttreding minimaal de VCA Basisveiligheidstraining. Zo helpen we medewerkers om zelf gevaren te herkennen en risico s in te schatten. Levensreddend handelen. Voor wat betreft hulpverlening willen we in levensbedreigende situaties niet afhankelijk zijn van derden, maar zelf kunnen optreden. Minimaal 80% van alle Croon-projectmedewerkers moet levensreddend kunnen handelen. DIVERSITEITSBELEID In 2012 tekende Croon het charter Talent naar de Top, waarin Croon stelt dat iedereen met de juiste competenties dezelfde kans krijgt om tot de subtop en de top van het bedrijf door te dringen, ondanks afkomst of geslacht. Het charter is een publiek commitment met heldere afspraken, doelstellingen en maatregelen voor het realiseren van de diversiteit waar Croon naar streeft. In 2013 is in dat kader tevens het initiatief voor het vrouwennetwerk Curie Us opgestart met als doelstelling een actieve bijdrage te leveren aan de businessdoelstellingen van de organisatie. Hierbij ligt de focus op het streven naar een organisatie met meer diversiteit. Gezondheidsmanagement/duurzame inzetbaarheid. We hechten veel waarde aan de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Een fitte medewerker is productiever, heeft een beter leven en kan langer doorwerken. Het is daarbij belangrijk dat medewerkers plezier hebben in hun werk. Een kleiner sociaal vangnet, scherpere concurrentie en langer werken leggen immers extra beslag op het personeel. Dat vereist aandacht voor hun gezondheid, efficiëntie en welzijn in de vorm van gezondheidsmanagement. Verzuimbeleid is daar een onderdeel van. Onze doelstelling is te komen tot een concurrerend verzuimpercentage. Onderdeel van ons gezondheidsmanagement is het zogenaamde BRAVO-beleid : voldoende Bewegen, niet Roken, Alcohol met mate, gezonde Voeding en voldoende Ontspanning. Samenwerking Paneelbouw met WHW-bedrijven Croon zag in 2013 een behoorlijke groei in het aantal opdrachten voor paneelbouw. Voor de assemblage is samenwerking gezocht met WHW-bedrijf Oud-Beijerland. Deze sociale werkplaats biedt werk aan personen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Volwaardig meedraaien op de werkvloer is voor deze mensen erg belangrijk. Zij voelen zich gewaardeerd en de motivatie om te presteren is groot. UITWISSELING MET POOLSE VESTIGINGEN Op zoek naar talent kijkt Croon al enkele jaren ook over de landsgrenzen. Sinds 2011 hebben we onze vestigingen in Warschau en Gdansk uitgebreid met afdelingen voor Technische Installaties en Technische Automatisering. We werken nauw samen met de universiteit van Gdansk en Warschau en stellen stageplaatsen beschikbaar voor onze technische afdelingen in Nederland. In 2014 wordt dit programma voortgezet. MEDEZEGGENSCHAP De door de werknemers gekozen ondernemingsraad, gesprekspartner van de bestuurder voor alle organisatie- en 11

12 beleidszaken, heeft in 2013 veel werk verzet. Een aantal grote thema s springt hier uit. 1. De vorming van een nieuw OR-team van 15 leden na de OR-verkiezingen eind Een doordachte en succesvolle campagne, met meer inzet op differentiatie (verjonging, geslacht, niveau), leverde relatief veel nieuwe OR-leden op, maar toch met voldoende ervaring om krachtig door te pakken. 2. De economische omstandigheden vroegen én vragen veel van Croon. De OR kreeg relatief veel te maken met onderwerpen als vestigingsverhuizingen en organisatiewijzigingen, meestal om economisch rendabel te blijven. 3. De integratie met zusterbedrijf HVL betekende op diverse gebieden veel werk. Het SamenGAAN-proces, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en zeker de integratie van de medezeggenschap waren onderwerpen die het hele jaar nadrukkelijk speelden en succesvol werden afgerond. Tijdens de jaarlijkse driedaagse OR-cursus werd, behalve over deze onderwerpen, ook uitgebreid gesproken over hoe de ondernemingsraad zichzelf ziet en graag gezien wil worden. Wat is zijn belangrijkste taak en wat is zijn positie in het bedrijf? We kunnen tevreden zijn over wat de OR bereikt heeft in het afgelopen jaar, zeker ook op de manier waaróp dat gedaan is: als een team met hart voor de zaak! CROON BAND AFTER WORK ROCKT VOOR UNICEF In september 2013 deed de Croon-band After Work mee aan The Battle of the Business Bands De opbrengst van de toegangskaarten en drankjes, in totaal ,-, ging naar het project Schools for Asia, waarmee UNICEF ervoor wil zorgen dat alle kinderen in Azië en de Pacific naar school gaan én goed onderwijs krijgen. vereniging ieder jaar de competitie aan met andere TBIondernemingen tijdens het Croon TBI-voetbaltoernooi. Sociale events als klaverjassen en het Sinterklaasfeest zijn vaste begrippen. De personeelsvereniging ondersteunt ook de bedrijfsband After Work. OPLEIDINGEN Croon ontwikkelde zich in 2013 verder naar een meer kennisintensieve organisatie. Ontwikkeling vond plaats op alle opleidingsniveaus, van vmbo tot en met universitair. Croon heeft het predicaat Excellent Opleidingsbedrijf en werkt o.a. nauw samen met de TU Delft. Opleidingen Aantal Opleidingsaanvragen Medewerkers die een opleiding hebben gevolgd in Opleidingen in het kader van veiligheid Certificaten/diploma s gehaald Aantal opleidingsuren AFGESTUDEERDEN HELPEN AAN WERKERVARING In 2013 zijn 15 afgestudeerde hbo ers en wo ers ingezet op het Customer Support Center van Croon. Het blijkt voor pas afgestudeerden lastig om een baan te vinden en werkervaring op te bouwen. Croon heeft, samen met detacheringsbureaus, pas afgestudeerden gezocht om hen te helpen aan werkervaring. Het blijkt een win-winsituatie te zijn. De afgestudeerden pakken de nieuwe materie zeer snel op en leveren met hun diversiteit aan studieachtergronden een positieve bijdrage in de procesontwikkeling. PERSONEELSVERENIGING PV Croco, de personeelsvereniging van Croon, is actief sinds De vereniging faciliteert veel activiteiten. Met het samengaan van Croon en HVL is er een sportief netwerk door geheel Nederland ontstaan. De Croon-sportvereniging kent nu per vestiging een sportambassadeur. Daarnaast gaat de 12

13 Croon Excellent Opleidingsbedrijf Croon mag zich met zijn E-college weer trots een Excellent Opleidingsbedrijf noemen. Het predicaat Excellent Opleidingsbedrijf onderscheidt bedrijven die buitengewoon presteren op het gebied van opleiden en ontwikkelen van personeel. Een Excellent Opleidingsbedrijf doet hetzelfde als andere leerbedrijven maar biedt net dat beetje meer. E-COLLEGE Met het E-College heeft Croon zijn eigen opleidingsinstituten in Rotterdam en sinds 2012 in Amsterdam. Het E-College voorziet in kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat aansluit op de grote vraag naar goed opgeleide technici. Het E-College begeleidt studenten en medewerkers op veel manieren in opleidings- en ontwikkeltrajecten voor de elektrotechniek. Praktijklessen voor (v)mbo-studenten worden bijvoorbeeld gekoppeld aan nagebootste werksituaties. Met serious gaming combineren we virtuele situaties met de praktijk. Ook faciliteert het E-College hbo- en wo-traineeships en cursussen voor eigen personeel. Collega s delen hun specialistische kennis met elkaar en talenten ontwikkelen zich onder andere met leiderschapstrainingen. Het E-College kent vier inhoudelijke aandachtsgebieden: businessvoorwaardelijke certificering; functietechnische opleidingen; ontwikkeling van specifieke kennis op het gebied van houding, gedrag en effect; opleidingen op maat voor opdrachtgevers en uitwisselingsprogramma s.een bijzondere doelgroep voor het E-College vormen ingenieurs met aansturend vermogen die niet meer werkzaam zijn in de techniek, maar daar wel graag weer aan de slag willen. Samen met de TU Delft is in 2013 het Professional Engineering Programme opgestart om deze groep een hbo/wo-opleiding elektrotechniek aan te bieden binnen het E-College. Er is een samenwerking met het UWV opgestart om kandidaten te rekruteren. Het programma is positief afgerond en heeft geresulteerd in 10 ingevulde vacatures bij Croon, 2 elders in dienst en 4 in portefeuille. Slechts 1 kandidaat viel af. BESTE WERKGEVERS AWARDS In 2013 voerde Croon samen met Effectory, marktleider op het gebied van medewerkersonderzoek, voor de zesde keer een medewerkersonderzoek uit. Het onderzoek laat zien wat medewerkers goed vinden en wat we kunnen verbeteren. Het onderzoek is onderdeel van een landelijk onderzoek naar goede werkgevers. Croon werd ook in 2013 genomineerd voor Beste Werkgever en behaalde dit jaar de 35e plaats in de categorie organisaties met meer dan 1000 werknemers. Het cijfer voor werknemerstevredenheid was een 7,7. TBI-STUDIEFONDS Omdat Croon deel uitmaakt van TBI, kunnen medewerkers gebruikmaken van het TBI-Studiefonds. Dit fonds stelt een financiële bijdrage beschikbaar voor de studie van schoolgaande kinderen van TBI-medewerkers. Jaarlijks maken enkele duizenden kinderen hiervan gebruik. FIETSPLAN Wie met de fiets naar het werk komt, is slim bezig met zijn gezondheid. Geen stress bij parkeren, geen file en het is bovendien goed voor het milieu. Daarom heeft Croon een eigen fietsplan. Hiermee kunnen medewerkers met gemiddeld 42% belastingvoordeel een fiets aanschaffen voor woonwerkverkeer. In 2013 maakten meerdere collega s hiervan gebruik. 13

14

15 CONNECTRO Croon wil onderwijs en ontwikkeling stimuleren en de interesse in elektrotechniek aanwakkeren. Vanuit die gedachte ontwikkelden we Connectro, een game die deelnemers verbindingen laat maken tussen vraag en antwoord, afbeeldingen, tekst en afbeelding, etc. Spelen kan op ieder niveau, van basisschool tot academisch onderwijs. Connectro is online speelbaar en op tablets. Omdat gebruikers zelf opgaven kunnen maken, is het zeer geschikt voor gebruik in het onderwijs. In 2013 hebben we Connectro uitgebreid, onder meer met extra mogelijkheden voor onderwijsprofessionals. Op steeds meer onderwijsinstellingen is Connectro een veelgebruikte tool. Connectro proberen? Ga naar zoek op mvo en test úw mvo-kennis met betrekking tot besparingsmogelijkheden! SLUISKILTUNNEL HAALT HOOGSTE SCORE BEWUSTE BOUWERS Stichting Bewuste Bouwers probeert bedrijven te stimuleren tot beter gedrag op de bouwplaats: bewust, veilig, verzorgd, milieuvriendelijker en sociaal. Dit doet de stichting door bouwplaatsen te beoordelen. Sinds de start van dit initiatief haalde geen enkele bouwplaats een hogere score dan de bouwplaats van de Sluiskiltunnel, waar vier bedrijven werken, waaronder Croon. Er waren maar liefst drie best practices, in de pijlers veiligheid, sociaal en duurzaamheid. De hoge beoordeling was vooral het resultaat van zogenaamde toolboxen : laagdrempelige voorlichtingsbijeenkomsten voor het personeel. 15

16 16 planet

17 voorwoord In het vijfde rapport van IPCC, de klimaatinstelling van de VN, wordt geconstateerd dat de klimaatverandering onomstotelijk is vastgesteld. Daarnaast is de voorraad fossiele brandstoffen op aarde niet onuitputtelijk en worden grondstoffen steeds schaarser. Iets waar ook Nederland steeds meer mee te maken krijgt. Zelfs elementaire zaken zoals water en energie worden schaarser, wat aanleiding geeft tot conflicten. Het is dan ook duidelijk dat we moeten streven naar een minimalisering van onze ecologische footprint en de mogelijkheden voor herbestemming en hergebruik volle aandacht schenken. Croon is continu op zoek naar innovatieve manieren en toepassingen om aan duurzaamheid te werken. Steeds meer geven onze inspanningen op dit gebied ons een positieve weging in de markt. Positieve ervaringen zijn in de afgelopen periode opgedaan bij diverse projecten. Projecten van opdrachtgevers die duurzaamheid ook een hoge prioriteit toekennen en daarmee de ontwikkelingen verder op gang helpen. Voorbeelden hiervan zijn het 20-jarige onderhoudscontract van de Westerscheldetunnel waarbij ons plan om te komen tot meer dan 50% CO 2 -reductie als zeer positief werd beoordeeld. Andere voorbeelden zijn De Nederlandsche Bank, Hogeschool Utrecht en diverse kunstwerken (bruggen, tunnels, stuwen en sluizen) in opdracht van Rijkswaterstaat rond het IJsselmeer. Trots zijn we ook op onze oplossingen bij de bouw van het Rotterdam Centraal Station. Daar voorzien duizenden semi-transparante zonnepanelen voor een groot deel in de energiebehoefte van het gebouw. Dit is een opmaat om te komen tot energie-nul gebouwen, dé norm voor 2020! Wie duurzaamheid serieus neemt, gaat ook serieus om met de verslaglegging hiervan. Wij willen transparant zijn over onze inspanningen op mvo-gebied. Daarom volgen we het framework van het global reporting initiative, een duidelijke rapportagemethode die het mogelijk maakt om bedrijven met elkaar te vergelijken. Naast dit specifieke mvo-jaarverslag van Croon wordt ook door TBI Holdings, onze moederorganisatie, jaarlijks uitgebreid in GRI-gecertificeerde vorm gerapporteerd. ir. M. (Michel) Korstanje, mvo-officer 17

18 GIRLSDAY WEDEROM GROOT SUCCES Tijdens Girlsday, jaarlijks georganiseerd door VHTO, maakten in 2013 ruim meisjes kennis met de fascinerende wereld van bèta, techniek en ICT. In het E-College, Croons eigen opleidingsinstituut, konden meisjes aan de slag met elektrotechniek. Ook kregen zij een rondleiding op een van de mooiste projecten van Croon: het nieuwe Rotterdam Centraal Station. CO 2 -PRESTATIELADDER Sinds 2010 maakt Croon gebruik van de CO 2 -Prestatieladder bij het reduceren van zijn CO 2 -emissies. De CO 2 -Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO 2 -bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruikmaken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Het uitgangspunt van de ladder is dat inspanningen worden beloond. Een hogere score op de ladder resulteert in een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een fictieve korting op de inschrijfprijs. minder grijze stroom inkopen (van 6,6% naar 1,4%). Dit scheelt ca. 39 ton CO 2 -uitstoot t.o.v Scope 3 In 2013 zijn het gebruik van het openbaar vervoer en het woon-werkverkeer in absolute zin toegenomen. Het papierverbruik/afval is (eenmalig) toegenomen i.v.m. logowijziging en de vervanging van het HVL-logo door het Croon-logo. Scope 1 Er is een stijging waarneembaar van de CO 2 -uitstoot in 2013 t.o.v en het referentiejaar Zowel in absolute zin, als gerelateerd aan de projecturen. Dit komt doordat de afstanden tussen projecten en vestigingen zijn toegenomen en er dus meer autokilometers zijn verreden. Vooral voor werknemers van HVL waren deze afstanden groter. De uitstoot per kilometer daalt echter wel ca. 5% per jaar door het gebruik van zuiniger bedrijfsauto s. Scope 2 De CO 2 -emissie per projectuur lag in 2013 lager dan in het referentiejaar De uitbreiding met HVL zorgde voor een grote verandering in waardes waardoor vergelijken lastig is. Merkbaar is dat er op een aantal gebieden een daling is van de uitstoot doordat er minder zakelijke vluchten zijn gemaakt. Deze trend zien we al enkele jaren. Ook is de uitstoot afgenomen omdat we REDUCTIEDOELSTELLING EN VOORTGANG De reductiedoelstellingen voor 2015 zijn opgesteld in het basisjaar Het kalenderjaar 2008 was voor de periode van 2008 tot 2011 referentiejaar voor metingen. Daarna werd 2011 het nieuwe referentiejaar. Na het samengaan van Croon en HVL is 2013 als het nieuwe referentiejaar bepaald. Croon heeft zijn doelstellingen vastgesteld tot 2020 (t.o.v. referentiejaar 2013). Opbouw Leasewagenpark naar emissie: 15% reductie CO 2 gr/km; Energieverbruik (scope 1 en 2): 10% reductie GigaJoule/m 2 ; Relatieve CO 2 -emissie (scope 1 en 2) reductie 8% CO 2 / projectuur; Scope 3: reductie van 5% per projectuur. SCOPE 1 Airco en koeling Brandstoffen Wagenpark SCOPE 2 Elektraverbruik Zakenreizen vliegtuig Zakenreizen privéauto SCOPE 3 Elektra bij klanten Zakelijk openbaar vervoer Afvalverwerking Uitbestede emissies Woon-werkverkeer Papierverbruik Overig verbruik 18

19 PRESTATIES Scope 1 H H H H H H Projecturen kg CO 2 Scope kg CO 2 per projectuur 2,54 2,10 2,32 2,55 1,94 2,24 2,92 2,90 2,91 Resultaat t.o.v % 26% 25% 25% Resultaat t.o.v. H % Scope 2 H H H H H H Projecturen kg CO 2 Scope kg CO 2 per projectuur 0,20 0,17 0,19 0,19 0,09 0,14 0,17 0,17 0,17 Resultaat t.o.v % -8% -8% -8% Resultaat t.o.v. H % Scope 3 H H H H H H Projecturen kg CO 2 Scope kg CO 2 per projectuur 0,53 0,49 0,51 0,48 0,35 0,41 0,40 0,45 0,42 Resultaat t.o.v % -22% -12% -17% Resultaat t.o.v. H % Scope 3 - Papier en afval H H H H H H Projecturen kg CO 2 Papier en afval kg CO 2 per projectuur 0,19 0,24 0,22 0,27 0,31 0,29 0,35 0,36 0,69 Resultaat t.o.v % 59% 65% 216% Resultaat t.o.v. H % 19

20 PRESTATIES CO 2 -uitstoot 2013 CO 2 -uitstoot 2013 Reductie- Status eind 2020 (ton) (in kg per projectuur) doelstelling 2020 CO 2 -uitstoot 2013 (in kg per projectuur) SCOPE ,91 8% 2.67 SCOPE ,17 8% 0,16 SCOPE ,42 5% 0,40 SCOPE 3 - Papier en afval ,69 5% 0,65 Totaal ,50 8% 3,23 Totaal - Papier en afval ,69 5% 0,21 Eenheid Waarde in 2013 Reductie- CO 2 -uitstoot 2020 doelstelling 2020 Energieverbruik GJ/m 2 0,617 10% 0,555 Leasewagenpark gram/km % 153,00 CERTIFICATEN Croon beschikt sinds 2010 over het ISO certificaat. Dit certificaat is drie jaar geldig. Het ISO certificaat geeft aan dat een bedrijf voldoet aan wet- en regelgeving en dat het milieuverantwoord en energie-efficiënt werkt. Ook hebben we sinds 2011 het BRL9500/EPA-U-certificaat. Dit is een procescertificaat dat aangeeft dat een bedrijf energie labels mag verstrekken. EEN ZUINIGER WAGENPARK Ons wagenpark is verantwoordelijk voor ruim 60% van onze CO 2 -emissie. Croon voert sinds 2009 beleid om tot een zuiniger wagenpark te komen. Dit houdt in dat nieuwe leaseauto s maximaal energieklasse C mogen hebben. Ook wordt de samenstelling van de pool van transportmiddelen veranderd. Elektrische auto s en plug-ins moeten hier een steeds groter deel van uitmaken. De 2012 gestarte proef met plug- in hybrides heeft er toe geleidt dat in stuks in gebruik kwamen. Hiermee is het totaal van zeer energiezuinige auto s in 2013 gegroeid tot een totaal van 62 stuks. ELEKTRISCHE AUTO S EN LAADPUNTEN Jaarlijks wordt het aantal benodigde laadpunten aan het toenemende aantal elektrische voertuigen aangepast. Dit beleid zal worden doorgezet. Onze ervaringen en kennis op dit gebied stellen we beschikbaar aan onze zakelijke relaties en andere TBI-ondernemingen. Sollicitatieles met recruiter Croon Recruiter Chantal Freeth en de Rotterdamse wethouder Korrie Louwes oefenden in december met vmbo-leerlingen hoe ze een sollicitatiegesprek moeten voeren. De sollicitatietraining is een initiatief van JINC. Deze organisatie helpt jongeren uit achterstandswijken op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt.

InAxtion Uitzendgroep B.V.

InAxtion Uitzendgroep B.V. InAxtion Uitzendgroep B.V. 3.B.2. Energiemanagement Actieplan CO₂-Prestatieladder 20141210 Energiemanagement Actieplan Was getekend 10 december 2014. Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

Energie management actieplan. Copier Groep B.V.

Energie management actieplan. Copier Groep B.V. Energie management actieplan Copier Groep B.V. Aspect van de CO 2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 31 maart 2015 Versie: 00 Auteur: M.J.A. Rijpert Vrijgegeven: T.J. Crum, J. Copier Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016

CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016 CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016 Naam opdrachtgever: Raedthuys Holding B.V. Adres: Hengelosestraat 569 Plaats: Enschede Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle

Nadere informatie

Energie management actieplan. Newae B.V.

Energie management actieplan. Newae B.V. Energie management actieplan Newae B.V. Aspect van de CO2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 22 maart 2017 Versie: 01 Auteur: Vrijgegeven: P. Cleijne T.J. Crum Voorwoord Voor u ligt het Energie Management

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

versie: mei 2014 over onze certificaten doen we graag n boekje open

versie: mei 2014 over onze certificaten doen we graag n boekje open versie: mei 2014 over onze certificaten doen we graag n boekje open Inhoudsopgave 2 Certificaat ISO 9001 4 Certificaat ISO 14001 6 Certificaat CO 2 -bewust 8 Certificaat VCA** 10 Certificaat VCA Petrochemie

Nadere informatie

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 )

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 ) Juli 2017 Extern Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025. Lomans, Groen Solide Kennisbedrijf

Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025. Lomans, Groen Solide Kennisbedrijf Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025 Lomans, Groen Solide Kennisbedrijf Missie Lomans is een betrouwbaar, betrokken en bevlogen familiebedrijf

Nadere informatie

Milieu jaarplan. Plan van Aanpak 2013. BAM Utiliteitsbouw bv. Afdeling KAM

Milieu jaarplan. Plan van Aanpak 2013. BAM Utiliteitsbouw bv. Afdeling KAM Milieu jaarplan Plan van Aanpak 2013 BAM Utiliteitsbouw bv Afdeling KAM Datum: 19-12-2012 1. Inleiding Duurzaamheid is een onlosmakelijk aspect van de bedrijfsvoering van BAM. Mens en milieu staan hierbij

Nadere informatie

energiemanagement & kwaliteitsmanagement

energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

InAxtion Uitzendgroep B.V.

InAxtion Uitzendgroep B.V. InAxtion Uitzendgroep B.V. 3.B.2. Energiemanagement Actieplan CO₂-Prestatieladder 20151216 Energiemanagement Actieplan Was getekend 16 december 2015. Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse 26 juni 2014 Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Status: Versie 1.0 Datum opgesteld: 9 januari 2015 Datum gewijzigd: 9 januari 2015 Auteur: M. Bartelink Handtekening:

Status: Versie 1.0 Datum opgesteld: 9 januari 2015 Datum gewijzigd: 9 januari 2015 Auteur: M. Bartelink Handtekening: Ter certificering van de Prestatieladder Status: Versie 1.0 Datum opgesteld: 9 januari 2015 Datum gewijzigd: 9 januari 2015 Auteur: M. Bartelink Handtekening: Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Introductie

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie :

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2B4 Managementverklaring Datum : 3 okt. 2017 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2017.1 MANAGEMENTVERKLARING CO2 Een van de doelstellingen van het Fens Beheer B.V. is het zo goed mogelijk

Nadere informatie

mvo jaarverslag 2014

mvo jaarverslag 2014 mvo jaarverslag 2014 inhoudsopgave VOORWOORD 4 MVO BELEID 6 DOELSTELLINGEN 6 PEOPLE 8 VOORWOORD 9 PERSONEELSBELEID 10 GEZONDHEID EN VEILIGHEID 10 VERZUIM IS UIT, ACTIVERING IS IN 10 PMO: periodiek medisch

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

Reductie: Mourik Industrie gaat voor CO2-Management. 3.B.1 Plan van aanpak. Certificering op de CO2-Prestatieladder in de industriebranche

Reductie: Mourik Industrie gaat voor CO2-Management. 3.B.1 Plan van aanpak. Certificering op de CO2-Prestatieladder in de industriebranche Reductie: 3.B.1 Plan van aanpak Mourik Industrie gaat voor CO2-Management Certificering op de CO2-Prestatieladder in de industriebranche Pagina 1 van 10 Mourik Industrie Postbus 1202, 3180 AE Rozenburg

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 (revisie 1.0) Definitief rapport Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Energie Management Programma 3.B.2

Energie Management Programma 3.B.2 Energie Management Programma 3.B.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Reductiedoelstellingen 2012-2016... 3 3 Reductiemaatregelen... 5 4 Budgettering... 6 Schuuring Pagina 1 van 6 1 Inleiding Dit document

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 23 april 2012. Behandeld door H.

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 23 april 2012. Behandeld door H. Koopmans Bouw b.v. 10 Selectie ketenanalyses CO 2 emissie Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-4 600 600 Fax 053-4 600 622 enschede@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank

Nadere informatie

Scope 1 & 2 doelstellingen Pilkes. Pilkes wil in 2015 ten opzichte van % minder CO2 uitstoten

Scope 1 & 2 doelstellingen Pilkes. Pilkes wil in 2015 ten opzichte van % minder CO2 uitstoten Juli 216 Extern Vanaf januari is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de -Prestatieladder. Dit is het hoogste niveau op de ladder. Inmiddels is er een nieuwe versie van de norm, de -Prestatieladder

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Veko Lightsystems International B.V. Auteur(s): T. van Kleef, Operations

Nadere informatie

Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan

Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 7 december 2011 Kenmerk N001-0495501BUJ-evp-V03-NL Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan Tauw streeft naar continue verbetering van de energie-efficiëntie

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 mvo jaarverslag 2012 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0

CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 CO 2 reductiedoelstellingen 2016-2018 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: Doc.nr: 10.A0320 CO 2 -reductierapport Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF) Accorderingslijst

Nadere informatie

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer H. Hooftman De heer D. Slothouber 12 september 2014 Definitief rapport

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan Auteur(s): Guido Hartkamp Trudi Bunt-Esveld Versie 3.1 7 maart 2016 Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem zullen we jaarlijks onze plannen beschrijven om te kunnen voldoen

Nadere informatie

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon:

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Plan van Aanpak. Verkrijgen van niveau 4 op de CO 2 Prestatieladder

CO 2 Prestatieladder. Plan van Aanpak. Verkrijgen van niveau 4 op de CO 2 Prestatieladder CO 2 Prestatieladder Plan van Aanpak Verkrijgen van niveau 4 op de CO 2 Prestatieladder Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 28 februari 2012 Inhoud Plan van Aanpak...

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen 2016

Review CO2 reductiedoelstellingen 2016 Review reductiedoelstellingen 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang subdoelstelling wagenpark en bedrijfsmiddelen 5 2.3.

Nadere informatie

Handboek CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Handboek CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Handboek CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 A: Inzicht (wegingsfactor 40%) 4 2.1. Eisen voor niveau 1 4 2.2. Eisen voor niveau 2 4 2.3. Eisen

Nadere informatie

ENERGIEBEOORDELING 2012 H1

ENERGIEBEOORDELING 2012 H1 Versie 1.0 Datum: 4 OKTOBER 2012 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie

Jade Beheer. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3.

Jade Beheer. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3. Jade Beheer Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3.0 Document : Communicatieplan CO 2-prestatieladder Auteur : Jade

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3 Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Versie 2.0 17 december 2013 Definitief rapport Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Vóór dat u beleid ontwikkelt is het van belang om de vraag: Waaròm zou ik MVO beleid ontwikkelen? te beantwoorden. Het antwoord op deze vraag bepaalt hóe u het MVO

Nadere informatie

Handboek Energiemanagementsysteem

Handboek Energiemanagementsysteem Croon Elektrotechniek B.V. Facilitaire Diensten Hoofdkantoor Rotterdam Schiemond 20-22 3024 EE Rotterdam Postbus 6073 3002 AB Rotterdam Telefoon +31 10-448 33 44 www.croon.nl Handboek Energiemanagementsysteem

Nadere informatie

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 3.0 Datum : 16-10-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

ALGEMEEN. Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen. Naam student(en)

ALGEMEEN. Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen. Naam student(en) ALGEMEEN Naam bedrijf/organisatie: Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen Naam student(en) 1 In wat voor sector is het bedrijf waar je stage loopt werkzaam? 2 Wat is het karakter van de hoofdactiviteit

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0 Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 4.0 Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.3 summary

Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.3 summary Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 1.3 summary Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: november 2015 Inhoudsopgave 1 Achtergronden... 2 1.1 Bedrijfsprofiel...

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 G.R.M. Maassen 2-9-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

CO2 jaarverslag 2012* * Dit betreft alleen de A.Hak bedrijven die zijn gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder, niveau 3

CO2 jaarverslag 2012* * Dit betreft alleen de A.Hak bedrijven die zijn gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder, niveau 3 CO2 jaarverslag 2012* * Dit betreft alleen de A.Hak bedrijven die zijn gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder, niveau 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 1 2. Beleid en doelstellingen 1 2.1

Nadere informatie

Beschrijving Energie Management Systeem

Beschrijving Energie Management Systeem Beschrijving Energie Management Systeem 11 maart 2014 Dit document beschrijft het Energie Management Systeem en het reductieplan voor realisatie van de energiereductie doelstellingen van Bepacom B.V. StenVi

Nadere informatie

Rapportage voortgang

Rapportage voortgang Rapportage voortgang 2016-01 Project Rapportage voortgang 2016-01 Auteur Marjolein Hoefsloot Opdrachtgever Directie Hollander Techniek Datum 26-08-2016 Versie 1.0 Status Definitief Aantal pagina s 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Auteur(s): De heer F.G. de Bruijn De heer G. Verwoerd De heer D. Slothouber 17 december 2013 (revisie 1.0) Definitief

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Emissie-inventarisrapport

Emissie-inventarisrapport Emissie-inventarisrapport CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: S. Gorter Algemeen directeur Naam: M. van Vuuren-Sanders Datum: Datum: Handtekening: Handtekening: Cofely Energy & Infra BV Kamer van

Nadere informatie

Lean and Green Personal Mobility

Lean and Green Personal Mobility Lean and Green Personal Mobility Connekt heeft in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu het programma Lean and Green ontwikkeld voor duurzame mobiliteit. Sinds de introductie in

Nadere informatie

Management review CO 2-prestatieladder 2014

Management review CO 2-prestatieladder 2014 Grouttech Management review 2014 Inleiding Grouttech heeft in november 2014 het CO 2-bewust certificaat niveau 3 voor de CO 2-Prestatieladder behaald. Halfjaarlijks worden in een managementreview de energieprestaties,

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary)

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary) Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015 Versie 2.0 (summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep Zienergie BV Dokter Stolteweg 2 8025 AV Zwolle Postbus 10055 8000 GB Zwolle Tel: 038-8531395 E-mail: d.vandewoestijne@zienergie.nl Versie Datum Opgesteld

Nadere informatie

Carbon Footprint 2014

Carbon Footprint 2014 Carbon Footprint 2014 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Projectnummer: 550613 Versie: 1.1 Datum: 19-6-2015 Status: Defintief Adres Kievitsweg 13 9843 HA, Grijpskerk Contact Tel. 0594-280 123 E-mail: info@oosterhofholman.nl

Nadere informatie

Communicatieplan Croon CO2 Footprint

Communicatieplan Croon CO2 Footprint Croon Elektrotechniek B.V. Marketing & Business Development Hoofdkantoor Rotterdam Schiemond 20-22 3024 EE Rotterdam Postbus 6073 3002 AB Rotterdam Telefoon 088-923 33 44 www.croon.nl Communicatieplan

Nadere informatie

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO 2013 Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Energieverbruik en CO 2 -footprint... 3 2.1 Referentiejaar... 3 2.2 CO 2 Footprint, doelstellingen en trendanalyse...

Nadere informatie

Tussentijdse halfjaarlijkse rapportage CO2 prestatieladder, niveau 3

Tussentijdse halfjaarlijkse rapportage CO2 prestatieladder, niveau 3 Tussentijdse halfjaarlijkse rapportage CO2 prestatieladder, niveau 3 T&A-APG Dynamostraat 48 1001 NR Amsterdam T&A Bedrijvenpark Twente 305 7602 KL Almelo Laatste wijzigingen : december 2014 Versie : 1

Nadere informatie

Reductieplan 2011-2013 (3-B-1)

Reductieplan 2011-2013 (3-B-1) Gebr. van der Lee Reductieplan 2011-2013 (3-B-1) CO²- Bewust Lelystad, januari 2013 Inhoudsopgave 1. Realisatie doelstellingen... 3 1.1 ontwikkelingen Gebr. van der Lee... 3 1.2 beleid en doelstellingen

Nadere informatie

Duurzaamheid en Stern juni 2013. Jeffrey Eijking Manager Business Sales Stern4

Duurzaamheid en Stern juni 2013. Jeffrey Eijking Manager Business Sales Stern4 1 Duurzaamheid en Stern juni 2013 Jeffrey Eijking Manager Business Sales Stern4 Agenda Stern in vogelvlucht People Planet Vragen? 2 Stern Groep Retailgroep in automobiliteit 2.000 medewerkers 90 verkooppunten

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: Doc.nr: Red1213 CO 2-reductierapport 2012-2013 Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF)

Nadere informatie

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV december 2011 2010.0001-15 Inleiding Cauberg-Huygen is sinds 1975 koploper in oplossingen voor de bouw- en infrasector, industrie

Nadere informatie

Memo. extern. Beste belanghebbende,

Memo. extern. Beste belanghebbende, Van Spijker Infrabouw B.V. Aan: Alle belanghebbende van Van Spijker Infrabouw B.V. Van: Ester van Spijker / Gerrit Plaggenmars CC: Datum: 10 april 2014 Betreft: Voortgangsrapportage CO 2-prestatieladder,

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

CO2-reductiedoelstellingen

CO2-reductiedoelstellingen CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Boskoop 20-02-2017 P. van t Wout Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO 2 -reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem,

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2013 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2013 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 14 augustus 2013 Kenmerk N031-0495501BUJ-los-V01-NL Voortgangsrapportage 2013 scope 1 en 2 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -prestatieladder.

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen

3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen 3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Den Haag, 14 juli 2016 dhr. L. Kalisvaart Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net zoals het volledige

Nadere informatie

Directie beoordeling CO 2 -Prestatieladder trede 3

Directie beoordeling CO 2 -Prestatieladder trede 3 MDB B.V. Lekdijk Oost 21 2861 GA Bergambacht Postbus 4 2860 AA Bergambacht Telefoon (088) - 099 88 00 info@mdb.nl www.mdb.nl IBAN NL03ABNA0587773073 KvK Gouda 29022863 BTW NL005147244B01 ISO 9001 - BRL

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder 2014

CO2 Prestatieladder 2014 CO2 Prestatieladder 2014 Brouwers Holding BV en daarmee de bedrijven Adhetec BV en Pro-Emium BV hebben de doelstelling om te voldoen aan niveau één, twee, drie, vier en vijf van de CO2 Prestatieladder

Nadere informatie

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO2 emissies juni 2014 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2013 Energieverbruik en CO 2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V.

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. 2016 (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Energiebeleid... 3 2 Huidig energieverbruik en trendanalyse... 3 3 Voortgang

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2013-2014 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.1 Datum: 26-mei-2014 Doc.nr: Red1314 Alfen B.V. CO 2-reductierapport 2013-2014 Doc. nr. Red1314 26-mei-2014

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan CO2-prestatieladder Update mei 2015. Aboma Holding bv

Energiemanagement actieplan CO2-prestatieladder Update mei 2015. Aboma Holding bv Energiemanagement actieplan CO2-prestatieladder Update mei 2015 Aboma Holding bv Alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden. Vermenigvuldiging of mededeling aan derden, in welke vorm dan ook, is zonder schriftelijke

Nadere informatie

Voortgangsrapportage scope 3 eerste halfjaar 2013

Voortgangsrapportage scope 3 eerste halfjaar 2013 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 14 augustus 2013 Kenmerk N026-0495501BUJ-los-V02-NL Voortgangsrapportage scope 3 eerste halfjaar 2013 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bestaat in onze visie uit twee pijlers:

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bestaat in onze visie uit twee pijlers: Onze kernwaarden ondersteunen het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Maatschappelijk draagvlak voor onze service en dienstverlening is een voorwaarde voor onze continuïteit. Ons beleid is gebaseerd

Nadere informatie