inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10"

Transcriptie

1 mvo jaarverslag 2013

2

3 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 PLANET Voorwoord - mvo-officer Michel Korstanje 17 CO 2 -Prestatieladder 18 Good housekeeping 21 PROFIT Voorwoord - Financieel directeur Frank Haring 25 Onderdeel van TBI 26 Teruggeven aan de maatschappij 26 NAWOORD 27 3

4 voorwoord CROON EN DUURZAAM ONDERNEMERSCHAP Croon Elektrotechniek staat als onderneming midden in de samenleving. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hebben we hoog in het vaandel staan. In alles wat we doen, staat de mens centraal. In onze bedrijfsvoering zijn wij alert op de duurzame mogelijkheden die wij onze relaties kunnen bieden, hoe wij schadelijke emissies kunnen beperken en hoe wij moeten omgaan met onze afvalstromen en de eindigheid van bepaalde grondstoffen. We zijn trots op de bereikte resultaten in 2013 op het gebied van MVO. Op het gebied van energieverbruik, personeelsbeleid en CO 2 -emissie hebben we een goede lijn te pakken. Met het besef dat een bedrijf in de eerste plaats bestaat uit mensen, investeren we veel in opleidingen, veiligheid en het voorkomen van verzuim. De zorg voor onze leefomgeving is een andere uitdaging. We moeten alert zijn en blijven dat de grondstoffen opraken en op de effecten van de klimaatverandering zoals onlangs gerapporteerd door het IPCC. Duurzaamheid is niet alleen zeggen maar ook doen. Terugkijkend heeft Croon de afgelopen jaren al veel energie bespaard en CO 2 -emissie gereduceerd. Zoals u in dit verslag kunt lezen, proberen wij niet alleen onze eigen CO 2 -uitstoot te verminderen, maar proberen we ook via onze producten en diensten bij te dragen aan duurzamere installaties. Croon, als onderdeel van TBI Holdings, is binnen werkgroepen actief op het gebied van duurzaam inkopen. Leveranciers worden getoetst op eisen met betrekking tot duurzaamheid, het fabricageproces en de integrale projectaanpak voor energiezuinige gebouwconcepten. In de keten maken wij actief afspraken met leveranciers tot verdere reductie van CO 2 en andere broeikasgassen, zowel in de levering als in het productieproces van de materialen. De P van profit raakt de kern van ondernemerschap. Wie profiteert van goede resultaten van een bedrijf? Alleen de aandeelhouders of iedereen? Wij kiezen er nadrukkelijk voor om, via TBI Holdings, een deel van onze winst terug te geven aan de maatschappij. Onze goede prestaties op het gebied van de zorg voor mens en milieu, maken Croon een interessante partner om zaken mee te doen. In de afzonderlijke hoofdstukken wordt hier nader op ingegaan. ing. L.B. (Lennart) Koek MBA, directievoorzitter 4

5

6 beleidsverklaring UTILITEIT INFRASTRUCTUUR UTILITEIT Croon Elektrotechniek is een zelfstandige werkmaatschappij van TBI Holdings. De dienstverlening van Croon omvat de disciplines ontwerp, realisatie en maintenance van installaties en infrastructuren op het gebied van elektrotechniek en ICT. Daarbij richten we ons primair op het bieden van toegevoegde waarde aan de (eind)- gebruikers van technologie. Optimaal comfort, maximale functionaliteit, gegarandeerde beschikbaarheid en aantrekkelijke exploitatiekosten gekoppeld aan hergebruik zijn leidend. Croon past daarvoor bewezen en nieuwe technologieën toe en biedt innovatieve klantgerichte dienstverleningsconcepten. DOELSTELLINGEN Croon Elektrotechniek spant zich continu in om de uitvoering van werkzaamheden nauwkeurig, betrouwbaar, kosteneffectief, energie-efficiënt, kwalitatief, veilig en milieuverantwoord uit te voeren en te verbeteren. Hierbij zijn het streven naar optimale arbeidsomstandigheden en het toepassen van duurzame technieken net zo belangrijk als de economische doelstellingen. Croon waarborgt zo de veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemers, betrokken derden en opdrachtgevende partijen. MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO) Croon Elektrotechniek biedt zijn klanten diensten en producten aan waarmee energiebesparende maatregelen kunnen worden genomen en heeft specifieke aandacht voor opdrachten met een milieubewust karakter, zoals projecten op het gebied van windenergie en publieke infrastructuur. Ook heeft Croon zich gekwalificeerd op de CO 2 -Prestatieladder. Ook op het gebied van duurzaam inkopen is Croon (samen met TBI) actief. Leveranciers worden getoetst en geselecteerd aan de hand van eisen met betrekking tot de duurzaamheid en het fabricageproces. Croon maakt deel uit van het TBI-concern. TBI onderscheidt zich door een bijzondere eigendomsstructuur met indirect een onafhankelijke stichting als enige aandeelhouder. De Stichting TBI laat al sinds 1992 een grote maatschappelijke betrokkenheid zien. Zo besteedt ze een groot deel van het dividend aan de restauratie van cultureel erfgoed, ondersteuning van technische opleidingen en aan een studiefonds voor de kinderen van TBI-werknemers. De winst van de TBIondernemingen wordt op deze manier voor een belangrijk deel teruggegeven aan de maatschappij. KERNWAARDEN De werkwijze van alle medewerkers van Croon Elektrotechniek is gebaseerd op de volgende kernwaarden: Marktgerichtheid: merkbaar goed geïnformeerd zijn over ontwikkelingen in de markt en technologie en die effectief toepassen. Communicatie: ideeën, meningen en informatie met anderen uitwisselen op elk niveau. Samenwerken: met anderen resultaten bereiken en daarmee bijdragen aan een gezamenlijk doel. Wendbaarheid: openstaan voor nieuwe ideeën en actief zoeken naar alternatieven om het gewenste resultaat te bereiken. 6

7 MARINE & OFFSHORE INDUSTRIE UTILITEIT Vanuit deze kernwaarden ontwikkelt Croon programma s om doelstellingen en verbeterpunten te benoemen, te realiseren en te bewaken. Het QHSE-zorgsysteem draagt bij aan het met elkaar in overeenstemming brengen van overeengekomen specificaties, richtlijnen, normen, arbo- en milieuwetgeving. Bedrijfsactiviteiten worden, waar van toepassing, in overeenstemming gebracht met de eisen in de relevante certificaten, waaronder: Investor in People (IiP), NEN 4400, ISO9001, ISO14001, CO 2 -bewust, VCA**, VCA Petrochemie, BRL6000, Criteria voor Toezicht, BORG, Branddetectiebedrijf en KEMA-KEUR. QUALITY, HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT De medewerkers bepalen het succes van Croon Elektrotechniek. Vakmanschap en respect zijn het fundament voor de goede samenwerking en kwaliteit die Croon nastreeft. Croon streeft ernaar dat zijn medewerkers de vereiste competenties hebben om hun taken in overeenstemming met de kernwaarden te kunnen uitvoeren. Het QHSE-zorgsysteem helpt hierbij. Dit systeem legt alle processen en procedures vast. De gewenste effecten van het QHSE-zorgsysteem zijn: het leveren van kwaliteitsproducten en -diensten op de afgesproken tijd en plaats; een optimale werkomgeving ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn; het voorkomen van elk menselijk leed door het waarborgen van de veiligheid van eigen personeel en dat van derden; het voorkomen van schade aan het milieu, materiële schade en productverlies; het minimaliseren van faalkosten; vakbekwame, verbeteringsgerichte en gemotiveerde werknemers; een tevreden klant. Een actueel overzicht van certificaten is te vinden op ing. L.B. (Lennart) Koek MBA, Directievoorzitter ir. J. (Hans) Vogel, Directeur drs. F.J.A. (Frank) Haring RA, Directeur Met EnergyInsight biedt Croon online inzicht in de energieprestaties van gebouwen. Zowel het verbruik als de kwaliteit wordt op elk gewenst detailniveau inzichtelijk gemaakt. Hiermee kunnen we klanten advies op maat geven over hoe de prestaties van de installaties verhoogd kunnen worden. Dit leidt tot lagere kosten, minder storingen, een efficiënter bedrijfsproces en een lager energieverbruik. 7

8 8 people

9 voorwoord Daar waar sommigen nog in de crisis geloven, ontstaat meer en meer het besef dat we in een andere economische realiteit leven. Een maatschappij met een sterk wijzigende demografische samenstelling waarin de overheid zich op veel terreinen terugtrekt. Het bedrijfsleven en zijn werknemers gaan anticiperen op deze veranderende omgeving of hebben dit al gedaan. Het bedrijfsleven heeft te maken met veranderende eisen van zijn opdrachtgevers; de werknemers hebben te maken met veranderende eisen van werkgever en overheid. Steeds meer wordt er een beroep gedaan op zelfsturing. Croon staat al vele jaren voor het hanteren van de menselijke maat en gaat uit van de eigen maatschappelijke verantwoording van onze medewerkers. Uiteindelijk is ieder bedrijf de som van zijn delen /werknemers. De kennis en ervaring die zijn opgeslagen in hoofd, hart en handen van onze werknemers is ons werknemerskapitaal. Dit menselijk kapitaal heeft al jaren de aandacht binnen ons HR-beleid. Zo zijn wij het enige elektrotechnische bedrijf in Nederland met het internationale Investors in People-keurmerk. De wijze waarop onze mensen het verschil en de resultaten groter weten te maken, maakt ons bijzonder in vergelijking met de omgeving. Dat draagt in grote mate bij aan een succesvol mvo-beleid. Croon verandert in een kennisgerichte organisatie en dat betekent dat er steeds meer verschillende expertise nodig is. Daarom hebben we een gericht diversiteitsbeleid ontwikkeld. We proberen onder meer vrouwen te interesseren in de elektrotechniek en de aldaar beschikbare technische en niet specifiek technische functies. Dit beleid heeft het afgelopen jaar duidelijk een gezicht gekregen. Zo is het vrouwennetwerk Curie Us gestart. Ook is ons beleid publiekelijk beloond met de Femme Tech Award. Onze uitwisselingsprogramma s met universiteiten in Polen laten zien dat techniek heel anders gepositioneerd kan worden, ook richting vrouwen, dan nu in Nederland het geval is. In 2013 zijn Croon en haar zusterbedrijf HVL succesvol samengevoegd. We hebben uitgebreid de tijd genomen om met elkaar tot het beste resultaat te komen. Deze ogenschijnlijke vertraging heeft uiteindelijk geresulteerd in ongekend snelle resultaten. In een zich steeds sneller ontwikkelende omgeving werken wij er hard aan om ons personeelsbeleid volgens onze mvo-waarden vorm te geven. Het succes dat we hiermee behalen, danken we aan alle Croon-medewerkers. mr. F.J.L. (Frank) Schoof, Manager HRM 9

10 PERSONEELSBELEID Doelstelling 2013 Resultaat Behaald/niet behaald Ziekteverzuim verlagen naar minder dan 4,3% Ziekteverzuim is 3,6% Behaald Alle cao-medewerkers minimaal Er zijn gesprekken gevoerd met Behaald 1 functioneringsgesprek per jaar. Score > 80% 83,6% van alle cao-medewerkers 1,5% van de gewerkte uren bestaat uit 0,7% van de gewerkte uren bestaat uit Niet behaald opleidingsuren voor medewerkers t.b.v. een opleidingsuren voor medewerkers, interne opleiding, cursus of training meer en meer via E-learning 0 ongevallen Er waren 34 verzuimongevallen en Niet behaald 0 fatale ongevallen Totaal aantal medewerkers Aantal fte Direct Indirect Incidenten met verzuim Aantal Aantal Aantal Aantal verzuimdagen meldingen verzuimdagen meldingen INVESTORS IN PEOPLE Als enig Nederlands bedrijf in elektrotechniek heeft Croon al vier jaar lang het Investors in People-keurmerk. Dit fel begeerde internationale keurmerk wordt alleen verleend aan werkgevers met een uitmuntend personeelsbeleid. Een gezond en veerkrachtig bedrijf moet constant bezig zijn zijn organisatie te verbeteren en de kwaliteit, communicatie, samenwerking en wendbaarheid van de organisatie te verhogen. Zo kan het inspelen op de veranderingen in de markt en de continuïteit en de werkgelegenheid waarborgen. Onze systemen worden intelligenter. Onze lijnen korter. SAMENGAAN MET HVL Croon en zusterbedrijf HVL hebben in 2013 hun krachten gebundeld. Zo kunnen beide bedrijven beter inspelen op de wensen van de klant en de ontwikkelingen in de markt. Het is een krachtige stap naar meer innovatief vermogen, kennisoptimalisatie en inzetten van landelijke expertise. Het is een gelijkwaardige integratie geworden waarin de krachten en ideeën uit beide bedrijven gebundeld zijn om te komen tot een nog sterkere onderneming die op 1 januari 2014 geïntegreerd kan werken als één bedrijf. HVL en Croon gaan voortaan samen verder Elektrotechniek is niet meer weg te denken. En ontwikkelt zich hard naar steeds intelligentere systemen. Reden genoeg voor HVL en Croon om de krachten te bundelen. Om een voortrekkersrol te blijven spelen. En om onze klanten meer kennis, expertise en innovatie te bieden. Tegelijkertijd willen we onszelf blijven. Net als onze klanten hechten we aan persoonlijk contact en korte lijnen. Met vijftien regionale vestigingen zijn we altijd dichtbij. Vanaf 1 januari 2014 zullen HVL en Croon verder gaan onder de naam Croon. Om samen de oplossingen van morgen te ontwikkelen en te laten werken. Croon en HVL zijn onderdeel van TBI, een groep van onder nemingen die onze leefomgeving op een duurzame manier vernieuwt, inricht en onderhoudt. 10

11 Achmea Al vele jaren is Croon met zijn partners betrokken bij het onderhoud en in stand houden van de panden die in gebruik zijn bij Achmea. Achmea is medetekenaar van de Meerjarenafspraken Energie- Efficiency (MJA3). Dit convenant betreft afspraken tussen de overheid en bedrijven over het effectiever en efficiënter inzetten van energie. De doelstelling van MJA3 is om voor % energie-efficiëntieverbetering te bereiken. Croon heeft diverse analyses gemaakt en energieadviezen opgesteld om Achmea te helpen om deze doelstelling te behalen. Er is een duidelijke kentering merkbaar in de wijze waarop bedrijven, en zo ook Croon, omgaan met (duurzame) inzetbaarheid. Het ziek zijn staat niet meer centraal, we leren te praten en te denken in termen als: wat zijn de gevolgen van het ziek zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden? GEZONDHEID EN VEILIGHEID VCA Basisveiligheidstraining. Alle Croon-medewerkers, inclusief de inleenkrachten, krijgen binnen 3 maanden na indiensttreding minimaal de VCA Basisveiligheidstraining. Zo helpen we medewerkers om zelf gevaren te herkennen en risico s in te schatten. Levensreddend handelen. Voor wat betreft hulpverlening willen we in levensbedreigende situaties niet afhankelijk zijn van derden, maar zelf kunnen optreden. Minimaal 80% van alle Croon-projectmedewerkers moet levensreddend kunnen handelen. DIVERSITEITSBELEID In 2012 tekende Croon het charter Talent naar de Top, waarin Croon stelt dat iedereen met de juiste competenties dezelfde kans krijgt om tot de subtop en de top van het bedrijf door te dringen, ondanks afkomst of geslacht. Het charter is een publiek commitment met heldere afspraken, doelstellingen en maatregelen voor het realiseren van de diversiteit waar Croon naar streeft. In 2013 is in dat kader tevens het initiatief voor het vrouwennetwerk Curie Us opgestart met als doelstelling een actieve bijdrage te leveren aan de businessdoelstellingen van de organisatie. Hierbij ligt de focus op het streven naar een organisatie met meer diversiteit. Gezondheidsmanagement/duurzame inzetbaarheid. We hechten veel waarde aan de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Een fitte medewerker is productiever, heeft een beter leven en kan langer doorwerken. Het is daarbij belangrijk dat medewerkers plezier hebben in hun werk. Een kleiner sociaal vangnet, scherpere concurrentie en langer werken leggen immers extra beslag op het personeel. Dat vereist aandacht voor hun gezondheid, efficiëntie en welzijn in de vorm van gezondheidsmanagement. Verzuimbeleid is daar een onderdeel van. Onze doelstelling is te komen tot een concurrerend verzuimpercentage. Onderdeel van ons gezondheidsmanagement is het zogenaamde BRAVO-beleid : voldoende Bewegen, niet Roken, Alcohol met mate, gezonde Voeding en voldoende Ontspanning. Samenwerking Paneelbouw met WHW-bedrijven Croon zag in 2013 een behoorlijke groei in het aantal opdrachten voor paneelbouw. Voor de assemblage is samenwerking gezocht met WHW-bedrijf Oud-Beijerland. Deze sociale werkplaats biedt werk aan personen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Volwaardig meedraaien op de werkvloer is voor deze mensen erg belangrijk. Zij voelen zich gewaardeerd en de motivatie om te presteren is groot. UITWISSELING MET POOLSE VESTIGINGEN Op zoek naar talent kijkt Croon al enkele jaren ook over de landsgrenzen. Sinds 2011 hebben we onze vestigingen in Warschau en Gdansk uitgebreid met afdelingen voor Technische Installaties en Technische Automatisering. We werken nauw samen met de universiteit van Gdansk en Warschau en stellen stageplaatsen beschikbaar voor onze technische afdelingen in Nederland. In 2014 wordt dit programma voortgezet. MEDEZEGGENSCHAP De door de werknemers gekozen ondernemingsraad, gesprekspartner van de bestuurder voor alle organisatie- en 11

12 beleidszaken, heeft in 2013 veel werk verzet. Een aantal grote thema s springt hier uit. 1. De vorming van een nieuw OR-team van 15 leden na de OR-verkiezingen eind Een doordachte en succesvolle campagne, met meer inzet op differentiatie (verjonging, geslacht, niveau), leverde relatief veel nieuwe OR-leden op, maar toch met voldoende ervaring om krachtig door te pakken. 2. De economische omstandigheden vroegen én vragen veel van Croon. De OR kreeg relatief veel te maken met onderwerpen als vestigingsverhuizingen en organisatiewijzigingen, meestal om economisch rendabel te blijven. 3. De integratie met zusterbedrijf HVL betekende op diverse gebieden veel werk. Het SamenGAAN-proces, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en zeker de integratie van de medezeggenschap waren onderwerpen die het hele jaar nadrukkelijk speelden en succesvol werden afgerond. Tijdens de jaarlijkse driedaagse OR-cursus werd, behalve over deze onderwerpen, ook uitgebreid gesproken over hoe de ondernemingsraad zichzelf ziet en graag gezien wil worden. Wat is zijn belangrijkste taak en wat is zijn positie in het bedrijf? We kunnen tevreden zijn over wat de OR bereikt heeft in het afgelopen jaar, zeker ook op de manier waaróp dat gedaan is: als een team met hart voor de zaak! CROON BAND AFTER WORK ROCKT VOOR UNICEF In september 2013 deed de Croon-band After Work mee aan The Battle of the Business Bands De opbrengst van de toegangskaarten en drankjes, in totaal ,-, ging naar het project Schools for Asia, waarmee UNICEF ervoor wil zorgen dat alle kinderen in Azië en de Pacific naar school gaan én goed onderwijs krijgen. vereniging ieder jaar de competitie aan met andere TBIondernemingen tijdens het Croon TBI-voetbaltoernooi. Sociale events als klaverjassen en het Sinterklaasfeest zijn vaste begrippen. De personeelsvereniging ondersteunt ook de bedrijfsband After Work. OPLEIDINGEN Croon ontwikkelde zich in 2013 verder naar een meer kennisintensieve organisatie. Ontwikkeling vond plaats op alle opleidingsniveaus, van vmbo tot en met universitair. Croon heeft het predicaat Excellent Opleidingsbedrijf en werkt o.a. nauw samen met de TU Delft. Opleidingen Aantal Opleidingsaanvragen Medewerkers die een opleiding hebben gevolgd in Opleidingen in het kader van veiligheid Certificaten/diploma s gehaald Aantal opleidingsuren AFGESTUDEERDEN HELPEN AAN WERKERVARING In 2013 zijn 15 afgestudeerde hbo ers en wo ers ingezet op het Customer Support Center van Croon. Het blijkt voor pas afgestudeerden lastig om een baan te vinden en werkervaring op te bouwen. Croon heeft, samen met detacheringsbureaus, pas afgestudeerden gezocht om hen te helpen aan werkervaring. Het blijkt een win-winsituatie te zijn. De afgestudeerden pakken de nieuwe materie zeer snel op en leveren met hun diversiteit aan studieachtergronden een positieve bijdrage in de procesontwikkeling. PERSONEELSVERENIGING PV Croco, de personeelsvereniging van Croon, is actief sinds De vereniging faciliteert veel activiteiten. Met het samengaan van Croon en HVL is er een sportief netwerk door geheel Nederland ontstaan. De Croon-sportvereniging kent nu per vestiging een sportambassadeur. Daarnaast gaat de 12

13 Croon Excellent Opleidingsbedrijf Croon mag zich met zijn E-college weer trots een Excellent Opleidingsbedrijf noemen. Het predicaat Excellent Opleidingsbedrijf onderscheidt bedrijven die buitengewoon presteren op het gebied van opleiden en ontwikkelen van personeel. Een Excellent Opleidingsbedrijf doet hetzelfde als andere leerbedrijven maar biedt net dat beetje meer. E-COLLEGE Met het E-College heeft Croon zijn eigen opleidingsinstituten in Rotterdam en sinds 2012 in Amsterdam. Het E-College voorziet in kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat aansluit op de grote vraag naar goed opgeleide technici. Het E-College begeleidt studenten en medewerkers op veel manieren in opleidings- en ontwikkeltrajecten voor de elektrotechniek. Praktijklessen voor (v)mbo-studenten worden bijvoorbeeld gekoppeld aan nagebootste werksituaties. Met serious gaming combineren we virtuele situaties met de praktijk. Ook faciliteert het E-College hbo- en wo-traineeships en cursussen voor eigen personeel. Collega s delen hun specialistische kennis met elkaar en talenten ontwikkelen zich onder andere met leiderschapstrainingen. Het E-College kent vier inhoudelijke aandachtsgebieden: businessvoorwaardelijke certificering; functietechnische opleidingen; ontwikkeling van specifieke kennis op het gebied van houding, gedrag en effect; opleidingen op maat voor opdrachtgevers en uitwisselingsprogramma s.een bijzondere doelgroep voor het E-College vormen ingenieurs met aansturend vermogen die niet meer werkzaam zijn in de techniek, maar daar wel graag weer aan de slag willen. Samen met de TU Delft is in 2013 het Professional Engineering Programme opgestart om deze groep een hbo/wo-opleiding elektrotechniek aan te bieden binnen het E-College. Er is een samenwerking met het UWV opgestart om kandidaten te rekruteren. Het programma is positief afgerond en heeft geresulteerd in 10 ingevulde vacatures bij Croon, 2 elders in dienst en 4 in portefeuille. Slechts 1 kandidaat viel af. BESTE WERKGEVERS AWARDS In 2013 voerde Croon samen met Effectory, marktleider op het gebied van medewerkersonderzoek, voor de zesde keer een medewerkersonderzoek uit. Het onderzoek laat zien wat medewerkers goed vinden en wat we kunnen verbeteren. Het onderzoek is onderdeel van een landelijk onderzoek naar goede werkgevers. Croon werd ook in 2013 genomineerd voor Beste Werkgever en behaalde dit jaar de 35e plaats in de categorie organisaties met meer dan 1000 werknemers. Het cijfer voor werknemerstevredenheid was een 7,7. TBI-STUDIEFONDS Omdat Croon deel uitmaakt van TBI, kunnen medewerkers gebruikmaken van het TBI-Studiefonds. Dit fonds stelt een financiële bijdrage beschikbaar voor de studie van schoolgaande kinderen van TBI-medewerkers. Jaarlijks maken enkele duizenden kinderen hiervan gebruik. FIETSPLAN Wie met de fiets naar het werk komt, is slim bezig met zijn gezondheid. Geen stress bij parkeren, geen file en het is bovendien goed voor het milieu. Daarom heeft Croon een eigen fietsplan. Hiermee kunnen medewerkers met gemiddeld 42% belastingvoordeel een fiets aanschaffen voor woonwerkverkeer. In 2013 maakten meerdere collega s hiervan gebruik. 13

14

15 CONNECTRO Croon wil onderwijs en ontwikkeling stimuleren en de interesse in elektrotechniek aanwakkeren. Vanuit die gedachte ontwikkelden we Connectro, een game die deelnemers verbindingen laat maken tussen vraag en antwoord, afbeeldingen, tekst en afbeelding, etc. Spelen kan op ieder niveau, van basisschool tot academisch onderwijs. Connectro is online speelbaar en op tablets. Omdat gebruikers zelf opgaven kunnen maken, is het zeer geschikt voor gebruik in het onderwijs. In 2013 hebben we Connectro uitgebreid, onder meer met extra mogelijkheden voor onderwijsprofessionals. Op steeds meer onderwijsinstellingen is Connectro een veelgebruikte tool. Connectro proberen? Ga naar zoek op mvo en test úw mvo-kennis met betrekking tot besparingsmogelijkheden! SLUISKILTUNNEL HAALT HOOGSTE SCORE BEWUSTE BOUWERS Stichting Bewuste Bouwers probeert bedrijven te stimuleren tot beter gedrag op de bouwplaats: bewust, veilig, verzorgd, milieuvriendelijker en sociaal. Dit doet de stichting door bouwplaatsen te beoordelen. Sinds de start van dit initiatief haalde geen enkele bouwplaats een hogere score dan de bouwplaats van de Sluiskiltunnel, waar vier bedrijven werken, waaronder Croon. Er waren maar liefst drie best practices, in de pijlers veiligheid, sociaal en duurzaamheid. De hoge beoordeling was vooral het resultaat van zogenaamde toolboxen : laagdrempelige voorlichtingsbijeenkomsten voor het personeel. 15

16 16 planet

17 voorwoord In het vijfde rapport van IPCC, de klimaatinstelling van de VN, wordt geconstateerd dat de klimaatverandering onomstotelijk is vastgesteld. Daarnaast is de voorraad fossiele brandstoffen op aarde niet onuitputtelijk en worden grondstoffen steeds schaarser. Iets waar ook Nederland steeds meer mee te maken krijgt. Zelfs elementaire zaken zoals water en energie worden schaarser, wat aanleiding geeft tot conflicten. Het is dan ook duidelijk dat we moeten streven naar een minimalisering van onze ecologische footprint en de mogelijkheden voor herbestemming en hergebruik volle aandacht schenken. Croon is continu op zoek naar innovatieve manieren en toepassingen om aan duurzaamheid te werken. Steeds meer geven onze inspanningen op dit gebied ons een positieve weging in de markt. Positieve ervaringen zijn in de afgelopen periode opgedaan bij diverse projecten. Projecten van opdrachtgevers die duurzaamheid ook een hoge prioriteit toekennen en daarmee de ontwikkelingen verder op gang helpen. Voorbeelden hiervan zijn het 20-jarige onderhoudscontract van de Westerscheldetunnel waarbij ons plan om te komen tot meer dan 50% CO 2 -reductie als zeer positief werd beoordeeld. Andere voorbeelden zijn De Nederlandsche Bank, Hogeschool Utrecht en diverse kunstwerken (bruggen, tunnels, stuwen en sluizen) in opdracht van Rijkswaterstaat rond het IJsselmeer. Trots zijn we ook op onze oplossingen bij de bouw van het Rotterdam Centraal Station. Daar voorzien duizenden semi-transparante zonnepanelen voor een groot deel in de energiebehoefte van het gebouw. Dit is een opmaat om te komen tot energie-nul gebouwen, dé norm voor 2020! Wie duurzaamheid serieus neemt, gaat ook serieus om met de verslaglegging hiervan. Wij willen transparant zijn over onze inspanningen op mvo-gebied. Daarom volgen we het framework van het global reporting initiative, een duidelijke rapportagemethode die het mogelijk maakt om bedrijven met elkaar te vergelijken. Naast dit specifieke mvo-jaarverslag van Croon wordt ook door TBI Holdings, onze moederorganisatie, jaarlijks uitgebreid in GRI-gecertificeerde vorm gerapporteerd. ir. M. (Michel) Korstanje, mvo-officer 17

18 GIRLSDAY WEDEROM GROOT SUCCES Tijdens Girlsday, jaarlijks georganiseerd door VHTO, maakten in 2013 ruim meisjes kennis met de fascinerende wereld van bèta, techniek en ICT. In het E-College, Croons eigen opleidingsinstituut, konden meisjes aan de slag met elektrotechniek. Ook kregen zij een rondleiding op een van de mooiste projecten van Croon: het nieuwe Rotterdam Centraal Station. CO 2 -PRESTATIELADDER Sinds 2010 maakt Croon gebruik van de CO 2 -Prestatieladder bij het reduceren van zijn CO 2 -emissies. De CO 2 -Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO 2 -bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruikmaken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Het uitgangspunt van de ladder is dat inspanningen worden beloond. Een hogere score op de ladder resulteert in een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een fictieve korting op de inschrijfprijs. minder grijze stroom inkopen (van 6,6% naar 1,4%). Dit scheelt ca. 39 ton CO 2 -uitstoot t.o.v Scope 3 In 2013 zijn het gebruik van het openbaar vervoer en het woon-werkverkeer in absolute zin toegenomen. Het papierverbruik/afval is (eenmalig) toegenomen i.v.m. logowijziging en de vervanging van het HVL-logo door het Croon-logo. Scope 1 Er is een stijging waarneembaar van de CO 2 -uitstoot in 2013 t.o.v en het referentiejaar Zowel in absolute zin, als gerelateerd aan de projecturen. Dit komt doordat de afstanden tussen projecten en vestigingen zijn toegenomen en er dus meer autokilometers zijn verreden. Vooral voor werknemers van HVL waren deze afstanden groter. De uitstoot per kilometer daalt echter wel ca. 5% per jaar door het gebruik van zuiniger bedrijfsauto s. Scope 2 De CO 2 -emissie per projectuur lag in 2013 lager dan in het referentiejaar De uitbreiding met HVL zorgde voor een grote verandering in waardes waardoor vergelijken lastig is. Merkbaar is dat er op een aantal gebieden een daling is van de uitstoot doordat er minder zakelijke vluchten zijn gemaakt. Deze trend zien we al enkele jaren. Ook is de uitstoot afgenomen omdat we REDUCTIEDOELSTELLING EN VOORTGANG De reductiedoelstellingen voor 2015 zijn opgesteld in het basisjaar Het kalenderjaar 2008 was voor de periode van 2008 tot 2011 referentiejaar voor metingen. Daarna werd 2011 het nieuwe referentiejaar. Na het samengaan van Croon en HVL is 2013 als het nieuwe referentiejaar bepaald. Croon heeft zijn doelstellingen vastgesteld tot 2020 (t.o.v. referentiejaar 2013). Opbouw Leasewagenpark naar emissie: 15% reductie CO 2 gr/km; Energieverbruik (scope 1 en 2): 10% reductie GigaJoule/m 2 ; Relatieve CO 2 -emissie (scope 1 en 2) reductie 8% CO 2 / projectuur; Scope 3: reductie van 5% per projectuur. SCOPE 1 Airco en koeling Brandstoffen Wagenpark SCOPE 2 Elektraverbruik Zakenreizen vliegtuig Zakenreizen privéauto SCOPE 3 Elektra bij klanten Zakelijk openbaar vervoer Afvalverwerking Uitbestede emissies Woon-werkverkeer Papierverbruik Overig verbruik 18

19 PRESTATIES Scope 1 H H H H H H Projecturen kg CO 2 Scope kg CO 2 per projectuur 2,54 2,10 2,32 2,55 1,94 2,24 2,92 2,90 2,91 Resultaat t.o.v % 26% 25% 25% Resultaat t.o.v. H % Scope 2 H H H H H H Projecturen kg CO 2 Scope kg CO 2 per projectuur 0,20 0,17 0,19 0,19 0,09 0,14 0,17 0,17 0,17 Resultaat t.o.v % -8% -8% -8% Resultaat t.o.v. H % Scope 3 H H H H H H Projecturen kg CO 2 Scope kg CO 2 per projectuur 0,53 0,49 0,51 0,48 0,35 0,41 0,40 0,45 0,42 Resultaat t.o.v % -22% -12% -17% Resultaat t.o.v. H % Scope 3 - Papier en afval H H H H H H Projecturen kg CO 2 Papier en afval kg CO 2 per projectuur 0,19 0,24 0,22 0,27 0,31 0,29 0,35 0,36 0,69 Resultaat t.o.v % 59% 65% 216% Resultaat t.o.v. H % 19

20 PRESTATIES CO 2 -uitstoot 2013 CO 2 -uitstoot 2013 Reductie- Status eind 2020 (ton) (in kg per projectuur) doelstelling 2020 CO 2 -uitstoot 2013 (in kg per projectuur) SCOPE ,91 8% 2.67 SCOPE ,17 8% 0,16 SCOPE ,42 5% 0,40 SCOPE 3 - Papier en afval ,69 5% 0,65 Totaal ,50 8% 3,23 Totaal - Papier en afval ,69 5% 0,21 Eenheid Waarde in 2013 Reductie- CO 2 -uitstoot 2020 doelstelling 2020 Energieverbruik GJ/m 2 0,617 10% 0,555 Leasewagenpark gram/km % 153,00 CERTIFICATEN Croon beschikt sinds 2010 over het ISO certificaat. Dit certificaat is drie jaar geldig. Het ISO certificaat geeft aan dat een bedrijf voldoet aan wet- en regelgeving en dat het milieuverantwoord en energie-efficiënt werkt. Ook hebben we sinds 2011 het BRL9500/EPA-U-certificaat. Dit is een procescertificaat dat aangeeft dat een bedrijf energie labels mag verstrekken. EEN ZUINIGER WAGENPARK Ons wagenpark is verantwoordelijk voor ruim 60% van onze CO 2 -emissie. Croon voert sinds 2009 beleid om tot een zuiniger wagenpark te komen. Dit houdt in dat nieuwe leaseauto s maximaal energieklasse C mogen hebben. Ook wordt de samenstelling van de pool van transportmiddelen veranderd. Elektrische auto s en plug-ins moeten hier een steeds groter deel van uitmaken. De 2012 gestarte proef met plug- in hybrides heeft er toe geleidt dat in stuks in gebruik kwamen. Hiermee is het totaal van zeer energiezuinige auto s in 2013 gegroeid tot een totaal van 62 stuks. ELEKTRISCHE AUTO S EN LAADPUNTEN Jaarlijks wordt het aantal benodigde laadpunten aan het toenemende aantal elektrische voertuigen aangepast. Dit beleid zal worden doorgezet. Onze ervaringen en kennis op dit gebied stellen we beschikbaar aan onze zakelijke relaties en andere TBI-ondernemingen. Sollicitatieles met recruiter Croon Recruiter Chantal Freeth en de Rotterdamse wethouder Korrie Louwes oefenden in december met vmbo-leerlingen hoe ze een sollicitatiegesprek moeten voeren. De sollicitatietraining is een initiatief van JINC. Deze organisatie helpt jongeren uit achterstandswijken op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt.

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 mvo jaarverslag 2012 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid

Nadere informatie

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28.

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28. Inhoud Kerngegevens Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 26.840 14 86 7,3 795 2009 28.464 15 85 7,3-3 5 6 6 7 9 9 0 Inleiding 0.1

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG. Maak de Toekomst. Klikken voor een volgende pagina. Om terug te gaan klikken + shift.

DUURZAAMHEIDSVERSLAG. Maak de Toekomst. Klikken voor een volgende pagina. Om terug te gaan klikken + shift. DUURZAAMHEIDSVERSLAG Maak de Toekomst Klikken voor een volgende pagina. Om terug te gaan klikken + shift. INHOUDSOPGAVE COLOFON Redactie en productie TBI Holdings B.V., Rotterdam C&F Report, Amsterdam

Nadere informatie

Duurzaam en betrokken 2012

Duurzaam en betrokken 2012 Duurzaam en betrokken 2012 Wij voelen ons als maatschappelijk bedrijf nauw verbonden met de samenleving. De bijdrage aan de samenleving is vervat in onze missie en in ons dagelijks werk. JAARVERSLAG 2012

Nadere informatie

Energie geef je door Jaarverslag 2014

Energie geef je door Jaarverslag 2014 Energie geef je door Jaarverslag 2014 Alliander Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Over dit verslag 3 Over Alliander 6 Over ons bedrijf 7 Onze missie en visie 10 Trends en marktontwikkelingen

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen

jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen welkom bij Alliander Alliander is het grootste regionale energienetwerkbedrijf in Nederland. Via onze energie-infrastructuur brengen we dagelijks elektriciteit

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie Een tijd van grote veranderingen Er is de afgelopen jaren veel in beweging. Dat zet burgers, bedrijven en overheden aan om zich te bezinnen op de vraag in welke richting de samenleving

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Klikken voor een volgende pagina. Om terug te gaan klikken + shift.

Klikken voor een volgende pagina. Om terug te gaan klikken + shift. Klikken voor een volgende pagina. Om terug te gaan klikken + shift. Duurzaam ondernemerschap Onze vier focusthema s Veiligheid Arbeidsongevallen Aantal met verzuim 2011 166 2013 83 Injury Frequency Rate

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Altijd een oplossing verder 2 Duurzaamheidsverslag 2011 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011 DHV Duurzaamheidsverslag 2011 3 Leeswijzer Dit duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

JAARVERSLAG de Baak 2014

JAARVERSLAG de Baak 2014 JAARVERSLAG de Baak 2014 Driebergen - Noordwijk - Den Haag Verbonden met VNO-NCW De Baak Postbus 69 2200 AB Noordwijk Koningin Astrid Boulevard 23 2202 BJ Noordwijk (071) 369 01 00 info@debaak.nl www.debaak.nl

Nadere informatie

De allerallerbeste verantwoord MVO bij Tele2

De allerallerbeste verantwoord MVO bij Tele2 De allerallerbeste is verantwoord MVO bij Tele2 Tele2 - MVO report 201 2014 1 Management statement Gedurende mijn eerste jaar bij Tele2 ben ik verrast door wat wij als organisatie allemaal doen om een

Nadere informatie

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen MVO VerslaG 2010 duurzaam ondernemen doen we samen 3 Inhoudsopgave boeve afbouw naar mvo We zetten ons al jaren in om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO). Dit jaar zetten we MVO concreet op

Nadere informatie

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie

(Printversie) MVO Verslag 2011

(Printversie) MVO Verslag 2011 (Printversie) MVO Verslag 2011 MVO Verslag 2011 Essent MVO Verslag 2011 4 Inhoud Voorwoord... 7 1. Het profiel van Essent... 9 1.1 De kerncijfers... 9 1.2 Essent en klimaatverandering... 9 1.3 De bestuurlijke

Nadere informatie

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nieuwe energie Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nuon Maatschappelijk Verslag 2009 2009 in één oogopslag Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, warmte en koude en helpt haar klanten om energie

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap MVO-jaarverslag Jumbo Supermarkten Een duurzame boodschap Onze MVO-strategie Inhoudsopgave Managementverklaring 3 Samenvatting 4 1 MVO-strategie 6 2 Energie 8 Vermindering CO 2 emissies 8 Energiebesparing

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Missie, Visie & Strategie 7 Cogas en de maatschappij 7 Belangrijkste ontwikkelingen 2013 8 Infra & Beheer 10 Energiemanagement

Nadere informatie